"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Her er noe på gang?
Her er noe på gang?
Bois
26.10.2005 13:38
#2672

Endre
Voldsomt som den stiger i dag , er det noen som sitter på informasjon her ?
kjberge
26.10.2005 13:42
#268

Endre
Like før nå..
Bois
26.10.2005 16:01
#2673

Endre
Stiger på godt resultat ;-)).
kjberge
26.10.2005 17:32
#269

Endre
Bare å vente her. Denne kommer.
konkelimonke
26.10.2005 18:22
#1

Endre
Hæ?

Hva prater dere om?
Bois
26.10.2005 18:40
#2674

Endre
Vi prater om SR-bank 1 Midt-Norge.
(MING)

Svært bra resultat lagt frem !

Hver andel skal splittes i fire nye.

Les og bli klok ;-)))).
konkelimonke
26.10.2005 20:02
#2

Endre
Takk for svar!

La oss se - Ming har positiv driftsutvikling, market cap på ca 3.600M, overskudd før skatt ca 622M - kan anslå 4Q til lik tredelsverdi av 1Q-3Q lik 207M som gir 3600/829=ca 4,35 i forholdstall mellom overskudd og inntjening. Samme regnestykke med tall e skatt 482*1,33=ca 641 som gir 3600/641=5,61 i forholdstall. Den burde vel ligge minimum på 10 hvis dette er holdbare forholdstall og noe vekst going forward og ingen sjuskete tapsbomber ligger lurkende i sivet. Ser Finance Credit greia påvirker tallene positivt. La oss allikevel prøve med faktor 10 på tall e skatt per stk grunnfondsbevis - kurs i dag 359,5 -> kurs neste år 640(?)

Noen som har noen gode grunner til å komme fram til andre resultater? Har jeg misset ut på noe?
Bois
01.11.2005 12:01
#2691

Endre
MLI kjøper stort i dag,
Bois
02.11.2005 15:54
#2694

Endre
Skal splittes i fire pluss at fire stk, gir en ny. Med andre ord , en aksje i dag gir fem aksjer på torsdag.

Pålydende 25 kr,

Med dagens pris ( 364) skulle det tilsi ca 73 kr, pr aksje torsdag.
Og etter det en god stigning til hundre og der-over.


.


[Endret 02.11.05 15:54 av Bois]
[Endret 02.11.05 18:03 av Bois]
[Endret 02.11.05 18:04 av Bois]
Bois
03.11.2005 10:27
#2698

Endre
Opp kr 5 for øyeblikket. Siste dag for og være med i "gratisemisjon".


[Endret 03.11.05 16:01 av Bois]
Bois
07.11.2005 12:02
#2718

Endre
Var det ikke slik at en gammel andel skulle bli 5 nye ved splitt og emisjon. Er det noen som kan bekrefte det ?
Magic
07.11.2005 12:15
#2115

Endre
re Bois

Det stemmer. 1 andel skulle bli 5

Dette skjer i 2 omganger. Først splittet i 4 og deretter kommer "bonus" andelene. Det kan ta noen uker før de kommer

Har andeler


[Endret 07.11.05 12:15 av Magic]
Bois
07.11.2005 15:32
#2722

Endre
Ser at jeg har fått rett antall nå men inngangssunmmen er helt feil.
Bois
16.11.2005 12:44
#2783

Endre
Ser at hele "vinsten" ved gratisemisjonen er forsvunnet.Er det ikke på tide og slutte og gi bort andeler?
Bois
17.11.2005 10:26
#2797

Endre
Endelig, skal korrigeres natt til fredag.

Da starter forhåpentlig stigningen opp mot de store høyder.
Bois
18.11.2005 11:31
#2804

Endre

SpareBank 1 Midt-Norge med svært godt resultat før skatt på 622 mill. kroner Egenkapitalavkastning på 22,8% etter skatt.


SpareBank 1 Midt-Norge oppnådde per 3. kvartal 2005 et overskudd etter skatt på 482 mill. kroner (290 mill kroner). Dette tilsvarer en egenkapitalavkastning på 22,8% (17,2%). Kostnader i forhold til inntekter (eks. kursgevinster på verdipapirer) ble i konsernet 53% (54%). Forbedringen sammenlignet med 3. kvartal 2004 skyldes hovedsakelig sterk økning i salg av spare- og forsikringsprodukter, resultatbidrag fra Romsdals Fellesbank, betydelig reduserte tap, meget godt resultat i SpareBank 1 Gruppen AS samt inntektsføring etter forlik med KPMG i Finance Credit saken. Regnskap for 3. kvartal 2005 er avlagt i henhold til IFRS.

Bankens egenkapital er økt med 473 mill. kroner etter en offentlig fortrinnsrettemisjon samt en rettet emisjon mot bankens ansatte. Denne økningen inngår i beregningsgrunnlaget for bankens egenkapitalavkastning.

Utdrag fra regnskapet:
Bankens rentenetto er på 2,06%, omtrent samme nivå som per 30.06.05(2,09%), men reduksjon fra 2,34% for tilsvarende periode i 2004. Den resultatmessige effekten av denne reduksjonen er kun på 13 mill. kroner, hvilket skyldes at rentereduksjonen har gitt den forventede volumvekst, spesielt innen boliglånsområdet.
Netto provisjonsinntekter og øvrige driftsinntekter økte med 21%. Økningen skyldes god vekst i salget av betalings-, spare- og forsikringsprodukter. I tillegg er det i 3. kvartal inntektsført på 10 mill. kroner etter salg av andeler i Trøndelag Eiendom 2 AS.
Totale utlån har økt med 4,4 mrd. kroner til 44,3 mrd. kroner tilsvarende en økning på 11,0% siste 12 måneder. Veksten kommer bl.a. etter beslutning om en mer offensiv konkurransestrategi innenfor personmarked. Utlån til personmarked økte med 12,2% og utlån til bedriftsmarked med 9,2%.
Totale innskudd har økt med 2,0 mrd. kroner til 25,9 mrd. kroner tilsvarende en økning på 8,2% siste 12 måneder. Innskudd fra personmarkedet økte med 2,8% siste 12 måneder. Innskudd fra bedriftsmarkedet økte med 15,5%.
Verdien av aksje- og rentefond solgt til bankens kunder var per 30.09.05 1.606 mill. kroner, 411 mill.kroner høyere enn ved årsskiftet.
Bankens forsikringsportefølje viser en tilfredsstillende vekst. Samlet har premievolumet for liv- og skadeforsikring økt med 12,0% per 30.09.05
Datterselskapenes samlete resultat ble 23 mill. kroner (20 mill. kroner) etter skatt.
SpareBank 1 Midt-Norge sin andel av resultatet i SpareBank 1 Gruppen ble på 64 mill. kroner (23 mill. kroner)
Konsernets driftskostnader utgjorde 1,83% (1,93%) av gjennomsnittelig forvaltningskapital. Kostnader i forhold til inntekter(eks. kursgevinster verdipapirer) ble for konsernet 53%.
Kostnadsveksten tilskrives generell lønns- og prisvekst, kostnader ved IT-utvikling, økte pensjonskostnader samt kostnader knyttet til integrasjonen av Romsdals Fellesbank. I tillegg har EiendomsMegler 1 Midt-Norge etablert nye kontor i Kristiansund, Molde og Ålesund.
Det er i perioden tilbakeført netto 16 mill. kroner i tap på utlån(tap på 72 mill. kroner). Tap på bedriftsmarkedskunder(ekskl. tilbakeføring Finance Credit) ble på netto 28 mill. kroner og personmarkedskunder ga en netto inntekt på 7 mill. kroner.
Tilbakeføring av tidligere tap på Finance Credit etter forlik med KPMG utgjorde 37 mill. kroner etter et forliksoppgjør på 52 mill. kroner
Samlede problemlån er betydelig redusert, med 290 mill. kroner til 707 mill. kroner siste 12 måneder. Mislighold over 90 dager utgjorde 348 mill. kroner (493 mill. kroner) tilsvarende 0,8% av brutto utlån. Andre tapsutsatte engasjement utgjorde 359 mill. kroner (504 mill. kroner), også 0,8% av brutto utlån

SpareBank 1 Midt-Norge sin forvaltningskapital er per 3. kvartal på 50 mrd. kroner, en økning fra 31.12.04 på 11 mrd. kroner. Av dette utgjør Romsdals Fellesbank 7,5 mrd. kroner.

Adm.direktør Finn Haugan uttrykker i sin kommentar til regnskapet at det går meget bra med banken for tiden. Den meget tilfredsstillende utvikling fra 1. halvår fortsetter. Det gode resultatet skyldes bl.a gode salgsresultat etter en mer offensiv vekststrategi innenfor personmarked med gode salgsresultater, samt forbedring både i salg og porteføljekvalitet innenfor bedriftsmarkedet. Utviklingen i SpareBank 1 RomsdalsFellesbank er tilfredsstillende og integrasjonsarbeidet har så langt vært tilnærmet problemfritt. Alle ansatte i Fellesbanken har med entusiasme og pågangsmot tatt utfordringene som integrasjonen med SpareBank 1 Midt-Norge har betydd. Bl.a. ser vi allerede en god vekst i inntekter fra salg av spare- og forsikringsprodukter i Møre og Romsdal. Der er også svært gledelig at vi i Møre og Romsdal opplever en god vekst i utlån til både personmarkedet og bedriftsmarkedet samt netto tilgang av nye kunder.

Haugan fremhever også de solide resultatene både i SpareBank 1 Gruppen AS og i bankens datterselskaper og berømmer tilslutt alle ansatte i konsernet for en solid innsats.

Trondheim, 26. oktober 2005

SpareBank 1 Midt-Norge

Bois
25.11.2005 13:23
#2847

Endre
No møringar lyt dykk vise kva dykk kan, og om bankjen dykkar held mål.;-))
Bois
28.11.2005 13:04
#2859

Endre

MING - FORLIK INNGÅTT MED LLOYDS
28.11.05 09:07
Sparebanken Midt-Norge har inngått forlik med
Lloyds i tilknytning til forsikringskrav i
Finance Credit-saken

I forbindelse med Finance Credit-saken anla
Sparebanken Midt-Norge søksmål mot et
forsikringssyndikat i Lloyds for å få oppgjør
under bankens kriminalitetsforsikring.
Sparebanken Midt-Norge har i dag inngått forlik
som omfatter alle krav banken har fremsatt i
forhold til forsikringen. Forliket er inngått
sammen med Sparebanken Rogaland, Bank 1 Oslo AS
og Sparebanken Vest. Forliket innebærer at
Sparebanken Midt-Norge vil få utbetalt ca MNOK
38,5 i desember 2005, med tilsvarende
resultateffekt.

I forbindelse med forliket er Bank 1 Oslo,
Sparebanken Midt-Norge, Sparebanken Rogaland og
Sparebanken Vest også blitt enige om at man ikke
har ytterligere krav mot hverandre som følge av
disse bankenes felles lån til Finance Credit-
systemet.

For øvrig vises det til børs- og pressemelding av
26. september 2005 vedrørende forlik med KPMG i
samme sakskompleks.

Trondheim, 28. 11. 2005

Profitt
16.05.2012 16:55
#13330

Endre
Stig Myrseth har denne i sin Dovreportefølje-inngang rundt 37 kroner.
"Som å plukke penger på gaten" sa han.

Nå omsettes den for under 31 kroner-hva er galt her-eller nærmer den seg kjøp?

Stig Myrseths favorittaksjer
Investeringsdirektør Stig Myrseth rykker ut med seks kjøpsanbefalinger.
Artikkel av: Stian Jacobsen (HegnarOnline - 07.5.12 16:15)

Se aksjeticker: ITX SEVAN MING FUNCOM WWASA BON Del på: Facebook Twitter Tips en venn Skriv ut I den siste ukerapporten fra Dovre Forvaltning kan vi lese at investeringsdirektør Stig Myrseth ikke gjør noen endringer i den anbefalte porteføljen.

Les også: Myrseth: Oslo Børs er ganske attraktiv

Det betyr at Dovre-porteføljen består av følgende aksjer:

 Intex Resources

 Sevan Marine

 Sparebank 1 SMN

 Funcom

 Wilh. Wilhelmsen

 Bonheur

Følg HegnarOnline på Facebook her


Stig Myrseth. Foto: Ivan Kverme, Finansavisen.

Endret 16.05.2012 16:59 av Profitt
OldNick
11.05.2015 08:59
#16800

Endre
Sparebanken Midt-Norge Q1-2015 rapport

MING: SpareBank 1 SMN - Godt resultat og lave tap

Børsmelding
08.05.2015

SpareBank 1 SMN fikk et resultat på 441 millioner kroner i første kvartal 2015 mot 500 millioner i samme periode i fjor. Ordinær bankdrift viser økt resultat.

Kvartalsregnskapet preges av styrket kjernevirksomhet med økt rentenetto og begrenset kostnadsvekst, lave tap på utlån, høy vekst på innskudd og utlån og styrket soliditet. Sammenlignet med første kvartal i fjor er resultatet blitt
redusert, hovedsakelig på grunn av ekstraordinær salgsgevinst på 148 millioner kroner i samme kvartal i fjor.

- Vi er godt fornøyd med utviklingen så langt i år. Resultat og aktivitetsnivå er i tråd med våre planer. Det er spesielt tilfredsstillende at vi fortsatt har svært lavt mislighold og lave tap, sier konsernsjef Finn Haugan i SpareBank 1 SMN.

Økt kapitaldekning

Bankens kapitalplan målsetter en ren kjernekapital på minimum 13,5 prosent innen 30. juni 2016. Nivået er per første kvartal 2015 på 12,3 prosent, en økning på 1,2 prosentpoeng fra samme tidspunkt i fjor.

Økningen skyldes i hovedsak nettoeffekten av økte boliglånsvekter og implementering av avansert IRB. Sistnevnte gir ny beregning av regulatoriske kapitalkrav for kredittrisko i bedriftsmarkedet. Bankens kapitalplan står fast om at målet skal nås uten gjennomføring av ordinær emisjon.

Regnskap første kvartal 2015 - hovedtall:
- Resultat før skatt: 567 mill. kr (597 mill. i første kvartal 2014)
- Resultat etter skatt: 441 mill. kr (500 mill.)
- Egenkapitalavkastning: 14,1% (17,7%)
- Vekst i utlån: 10,0% (4,4%)
- Vekst i innskudd: 10,9% (5,4%)
- Tap på utlån: 22 mill. kr (17 mill.)
- Ren kjernekapital: 12,3% (11,1%)
- Resultat per egenkapitalbevis: 2,18 kr (2,48 kr)

Styrket rentenetto

Netto renteinntekter ble 467 millioner kroner i første kvartal 2015, en økning på 55 millioner fra samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig økt volum på både utlån og innskudd og økte innskuddsmarginer. Utlånsmarginene ble redusert som følge av økt konkurranse. Provisjonsinntekter og øvrige driftsinntekter ble 377 millioner kroner, ned 8 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Endringen tilskrives lavere marginer på lån solgt til SpareBank 1 Boligkreditt, mens øvrige provisjonsinntekter har økt.

Tar markedsandeler

SpareBank 1 SMN økte utlån til personkunder med 8,0 prosent til 75,2 milliarder kroner. Denne veksten er høyere enn den generelle markedsveksten og banken har styrket sin markedsposisjon ytterligere i årets tre første måneder.

Utlån til næringslivskunder økte med 13,2 prosent til 47,8 milliarder kroner. Veksten er høyere enn det bankens vedtatte kapitalplan gir rom for. Prognosene viser likevel at vi vil være i tråd med bankens kapitalplan året sett under ett.

Nullvekst i kostnader

Morbanken økte kostnadene med 0,7 prosent i årets tre første måneder. Styret vedtok høsten 2014 nye mål for kostnadsutviklingen i banken, som innebærer nullvekst i bankens nominelle kostnader i 2015 og 2016.

Potensialet for effektivisering er stort. Banken satser betydelig på digitalisering av en rekke kundeprosesser som suksessivt etterfølges av digitalisering og dermed mer effektive produksjonsprosesser. Banken vurderer endringer i bankens distribusjonsstrategi slik at denne bedre reflekterer endret kundeadferd.

Endret 11.05.2015 09:05 av OldNick
OldNick
11.05.2015 09:00
#16801

Endre
Lave tap

Banken har lave tap og lavt mislighold. Netto tap utgjør kun 0,07 prosent av totale utlån. De svært lave taps- og misligholdstallene reflekterer både den makroøkonomiske utviklingen i Trøndelag og på Nordvestlandet samt bankens høye oppmerksomhet på kvalitet i kredittgiving og kundeoppfølging.

SpareBank 1 SMN legger til grunn en viss konjunktursvekkelse i 2015, hovedsakelig drevet av redusert oljepris og svake internasjonale vekstimpulser. Vårt markedsområde synes å være mindre utsatt enn hva som er tilfelle for Norge som helhet.

Banken har kun en begrenset kreditteksponering mot oljeservicerelatert virksomhet, i alt ca. 4 prosent av samlede utlån. Etter en grundig gjennomgang av denne porteføljen er det ikke funnet grunnlag for å foreta verken individuelle tapsnedskrivinger på engasjementer i sektoren eller endringer i gruppevise nedskrivinger.

Trondheim, 8. mai 2015.


Kontaktpersoner i SpareBank 1 SMN:
Konsernsjef Finn Haugan tlf 9004 1002
Finansdirektør Kjell Fordal tlf 9054 1672
Informasjonsdirektør Hans Tronstad tlf 9417 8322


MING: Rapport Q1-2015 (PDF)

MING: Presentasjon Q1-2015 (PDF)

MING: Supplementary information (PDF)
OldNick
26.06.2015 08:55
#16998

Endre
DNB Markets anbefaler kjøp av "alle" grunnfondsbevis på OSE, begrunnelse er at sparebankene lagg'er prisingen av den nordisk ebanksektoren.

Favoritter: MING og HELG

Kjøp norske sparebanker

25 juni 2015

We expect solid Q2 results, with NII higher QOQ despite some margin pressure. Loan losses should still be largely unaffected by the oil-related turmoil for all but SRBANK. A higher countercyclical buffer may lead some banks to slightly revise their capital targets in Q2. We reiterate our positive sector view as we find the valuation gap to larger Nordic banks too wide. We highlight MING and HELG as our top sector picks.

Hele analysen er tilgjengelig under "Engelske analyser". Du kan også lese et intervju med analytikeren, Håkon Astrup, på side 42 og 43 i dagens utgave av Finansavisen.

Mvh
DNB Markets
Aksjehandel Online
Tlf: 08940
E-post: ah.markets@dnb.no
______

Utdrag fra DNB's MING-analyse pr. 25 juni:

Anbefaling: KJØP
Kursmål: NOK75/egenkap.bevis


SPAREBANK1 SMN

Toppvalget innen sektoren


Vi venter et solid Q2 fra Sparebank1 SMN med vekst i netto rente inntekter fra foregående kvartal, men lavere Andre inntekter etter positive engangseffekter i Q1. Tap på utlån ventes fortsatt å være lave. Med en kurs under bokførte verdier og en estimert egenkapitalavkasting for 2016 på over 11% er verdsettelsen etter vårt syn attraktiv Vi gjentar en kjøpsanbefaling med et kursmål på NOK 75 pr egenkapitalbevis.

Økte netto renteinntekter i Q2
Vi venter en vekst i netto renteinntekter på 1% fra Q1 til Q2. Stigningen vil være drevet av en rentedag mer i kvartalet og et positivt bidrag fra utlånsveksten. Videre venter vi at marginene på boliglån og næringslivslån med lav risiko fortsatt vil være under press. På den annen side støtter re-prisingspotensialet på innskudd og lavere finansieringskostnader en mer stabil netto rentemargin. Banken utlånsbok til næringslivskunder steg med 3% og 6% i henholdsvis Q4 og Q1. Denne veksten har hatt en negativ effekt på selskapets kapitalsituasjon og vi venter mer dempet vekst i lån til bedriftsmarkedet fremover.

Oppkjøpet av Sparebank1 Markets fullført
MINGs eierandel i Sparebank1 Markets har med virkning fra Q1 til Q2 steget fra 23% til 73%. Sparebank1 Markets vil bli integrert i bankens egne tilsvarende virksomhet og samlet ha rundt 70 ansatte i Oslo og 40 ansatte i Trondheim.

Fortsatt lave utlånstap forventet
Den direkte oljerelaterte eksponeringen (4.7% av samlet eksponering ved utgangen av 2014), hovedsakelig inn mot OSV-selskaper, er lavere enn tilsvarende eksponering hos DNB (8.4%) og SR-Bank (8.6%). Banken er komfortable med eksponeringen inn mot OSV-sektoren ettersom disse selskapene skal ha bygget kontantbuffer for å håndtere mer utfordrende markeder. Vi venter ikke å se betydelige utlånstap relatert til oljerelaterte virksomheter på kort sikt. For Q2 estimerer utlånstap på NOK 31 mill (10 bp), mot 7 bp i Q1.

Nedjustering av estimatene
Vi har også redusert EPS-estimatet for 2016 med 1% som følge av noe lavere netto renteinntekter. Sparebank1 Markets bidrar etter oppkjøpet med både høyere omsetning og kostnader.

Toppvalget innen sparebanksektoren
Vi gjentar en kjøpsanbefaling med et kursmål på NOK 75 pr egenkapitalbevis. Egenkapitalbevisene handels i markedet med en P/Bok på 0.95x og banken har den høyeste estimerte egenkapitalavkastning blant de bankene vi følger innenfor sektoren. Etter vårt syn gir den historisk sett solide kvaliteten på eiendelene og den begrensede eksponeringen inn mot olje- og oljeservicerelaterte selskaper også bedre beskyttelse på nedsiden enn hos sammenlignbare aktører.
OldNick
12.08.2015 13:39
#17168

Endre
Sparebank 1 Midt-Norge har levert Q2-2015 rapport idag.

Gode resultater, men med økende egenkapitalandel (myndighetskrav) blir avkastningen på den lavere (i %).

Alt ser i grunnen bra ut, men styret har endret kapitalmålet slik at markedet nok må se at øket utbytte blir forskjøvet frem i tid.

MING: SpareBank 1 SMN - Godt resultat og nytt kapitalmål

Børsmelding
12.08.2015

SpareBank 1 SMN fikk et resultat på 871 millioner kroner i første halvår 2015 mot 963 millioner i samme periode i fjor. Banken høyner målet til kapitaldekning.

Halvårsregnskapet preges av styrket kjernevirksomhet med økt rentenetto og begrenset kostnadsvekst, lave tap på utlån, god vekst på innskudd og utlån og styrket soliditet. Sammenlignet med første halvår i fjor er resultatet blitt redusert, hovedsakelig på grunn av ekstraordinær salgsgevinst på 156 millioner kroner i i fjor.

- Vi er veldig godt fornøyd med resultatet i første halvår. Med god inntjening fortsetter vi å bygge kapital i tråd med myndighetenes forventninger og krav. Kjernevirksomheten er ytterligere styrket, og nivået på tap og mislighold fremdeles veldig lavt. Aktiviteten er høy i alle deler av konsernet, og vi har styrket vår posisjon som ledende bank i Trøndelag og Nordvestlandet, sier konsernsjef Finn Haugan i SpareBank 1 SMN.

Nytt kapitalmål

Bankens kapitalplan har målsatt en ren kjernekapital på minimum 13,5 prosent innen 30. juni 2016. Nivået er per første halvår 2015 på 12,7 prosent, en økning på 1,3 prosentpoeng fra samme tidspunkt i fjor.

Styret har satt et nytt mål om å øke ren kjernekapital til 14,0 prosent ved utgangen av 2016. Banken skal være tilstrekkelig kapitalisert til å oppfylle regulatoriske krav samt markedets forventninger generelt.

Regnskap første halvår 2015 - hovedtall

- Resultat før skatt: 1080 mill. kr (1165 mill. i første halvår 2014)
- Resultat etter skatt: 871 mill. kr (963 mill.)
- Egenkapitalavkastning: 13,7% (16,8%)
- Vekst i utlån: 8,4% (5,1%)
- Vekst i innskudd: 11,4% (8,5%)
- Tap på utlån: 56 mill. kr (32 mill.)
- Ren kjernekapital: 12,7% (11,4%)
- Resultat per egenkapitalbevis: 4,31 kr (4,77 kr)

mer på link over

Kontaktpersoner i SpareBank 1 SMN:
Konsernsjef Finn Haugan tlf 900 41 002
Finansdirektør Kjell Fordal tlf 905 41 672
Informasjonsdirektør Hans Tronstad tlf 941 78 322


Sparebank 1 Midt-Norge: Q2-2015 Presentasjon (PDF)

Sparebank 1 Midt-Norge: Q2-2015 Rapport (PDF)

Sparebank 1 Midt-Norge: Q2-2015 tilleggsinformasjon (PDF)

Endret 12.08.2015 13:46 av OldNick
OldNick
23.09.2015 09:07
#17365

Endre
Pent, lite innsidekjøp.

MING: SpareBank 1 SMN - Meldepliktig handel

Børsmelding
23.09.2015

Janne Thyø Thomsen, styremedlem SpareBank 1 SMN har 22. September 2015 kjøbt 3000 MING til NOK 172500,- (kroner 57,50 pr MING). Ny beholdning 3000 MING.
OldNick
30.10.2015 18:41
#17487

Endre
Sparebank 1 Midt-Norge (MING) har levert Q3-resultat idag.

Resultatet er ned siden 2014, men det skyldes bl.a 3 ting;

1. Ekstraodinære gevinster i 2014 (ingenting i år)
2. Tap i finans-inntekter
3. Større avsetninger for forventede tap.

Men, MING er en av de større sparebankene som ikke har særlig eksponering mot olje/oljeservice (14% av sine næringsutlån), og deres kjerneområde i Nord- og Sør-Trøndelag har bra utsikter.

I nord-Trøndelag betyr Aker Verdal's J.Sverdrup-kontrakter mye, i Trondheim flyter det nå mye ekstra offentlige forskningsmidler til NTNU/Sintef of næringsklyngene som driver med høy-teknologi og FoU-virksomhet.

MING har falt 25% fra toppen i juni, og jeg tror denne rapporten, sammen med innsidekjøp gir oss en bunn her. Anbefaling: Kjøp

MING: SpareBank 1 SMN - God drift og økt soliditet

Børsmelding
30.10.2015

SpareBank 1 SMN fikk et resultat på 1119 mill. kroner per Q3-2015 mot 1407 mill. i samme periode i fjor. Resultatet er påvirket av engangseffekter i kvartalet. Kjernekapitaldekningen er nå på 13,2%.

Regnskapet preges av et godt resultat i bankens kjernevirksomhet, lave tap på utlån, tilfredsstillende vekst på innskudd og utlån samt økt soliditet. Sammenlignet med tilsvarende periode i fjor er resultatet blitt redusert. Dette skyldes hovedsakelig engangseffekter som kurstap på bankens obligasjonsportefølje og omstillingskostnader i deleide BN Bank.

SpareBank 1 SMN's kapitalplan har målsatt en ren kjernekapital på minimum 13,5% innen 30. juni 2016. Nivået er per tredje kvartal 2015 på 13,2%, en økning på 1,7%-poeng fra samme tidspunkt i fjor. Banken har ingen planer om emisjon av egenkapital, og styret legger til grunn at øvrige tiltak er tilstrekkelige for å nå kapitalmålet.

Styrket markedsposisjon

- Vi er godt tilfreds med resultatet i kjernevirksomheten, og nivået på tap og mislighold er fremdeles veldig lavt. Aktiviteten er høy i alle deler av konsernet, og vi har styrket vår posisjon som ledende bank i Trøndelag og Nordvestlandet. Vi øker våre markedsandeler, og gleder oss over 9100 nye privatkunder og 1250 nye bedriftskunder i løpet av det siste året, sier konsernsjef Finn Haugan i SpareBank 1 SMN.

- Gjennom kjøpet av mCash tar vi en tydelig posisjon både innen vennebetaling og mobil betaling i butikk og på nett. Vi er dermed godt rustet for å møte fremtidens digitale kundebehov, sier Finn Haugan.

Regnskap per tredje kvartal 2015 - hovedtall:
- Resultat før skatt: 1389 mill. kr (1709 mill. per tredje kvartal 2014)
- Resultat etter skatt: 1119 mill. kr (1407 mill.)
- Egenkapitalavkastning: 11,5% (16,1%)
- Vekst i utlån: 8,3% (5,4%)
- Vekst i innskudd: 9,5% (8,5%)
- Tap på utlån: 112 mill. kr (55 mill.)
- Ren kjernekapital: 13,2% (11,5%)
- Resultat per egenkapitalbevis: 5,57 kr (6,97 kr)

Økt rentenetto

Netto renteinntekter ble 1399 mill. kroner i årets ni første måneder, en økning på 94 mill. fra samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig økt volum på utlån og høyere innskuddsmarginer. Utlånsmarginene ble redusert som følge av økt konkurranse. Provisjonsinntekter og øvrige driftsinntekter ble 1168 mill. kroner, en økning på 28 millioner sammenlignet med samme periode i fjor.

God vekst på boliglån

SpareBank 1 SMN økte utlån til personkunder med 8,7% til 78,9 mrd. kroner siste tolv måneder. Denne veksten er høyere enn den generelle kredittveksten og banken har styrket sin markedsposisjon. Veksttakten var økende i tredje kvartal.

Utlån til næringslivskunder økte med 7,8% til 47,3 mrd. kroner. Etter en høy vekst i utgangen av 2014, er veksten hittil i 2015 på 2,1%. Dette er i tråd med bankens kapitalplan.

Morbanken har redusert kostnadene med 26 mill. kroner siste tolv måneder. Korrigert for organisasjonsendring i SpareBank 1 Markets er kostnadene på samme nivå som for ett år siden.

Endret 30.10.2015 18:42 av OldNick
OldNick
30.10.2015 18:42
#17488

Endre
Styret vedtok høsten 2014 nye mål for kostnadsutviklingen i banken, som innebærer nullvekst i nominelle kostnader i 2015 og 2016.

Lave tap

Banken har lave tap og lavt mislighold. Netto tap utgjør 0,12% av totale utlån. De lave taps- og misligholdstallene reflekterer både den makroøkonomiske utviklingen i Trøndelag og på Nordvestlandet samt bankens kvalitet i kredittgiving og kundeoppfølging.

Banken har likevel valgt å øke de gruppevise tapsnedskrivingene for å ta høyde for økt usikkerhet, særlig innen oljerelatert virksomhet. Banken har ekstraordinær oppmerksomhet mot risiko i bankens utlån, og særlig gjelder dette utlån til oljerelatert virksomhet. Direkte eksponering mot denne sektoren er lav utover offshorefartøyer.

Trondheim, 30. oktober 2015

Kontaktpersoner i SpareBank 1 SMN:
Konsernsjef Finn Haugan, tlf 9004 1002
Finansdirektør Kjell Fordal, tlf 9054 1672
Informasjonsdirektør Hans Tronstad, tlf 9417 8322

MING: Q3-2015 Rapport (PDF)

MING: Q3-2015 Presentasjon (PDF)

MING: Q3-2015 Supplementary information (PDF)
______

MING: Meldepliktig handel

Børsmelding
30.10.2015

Kjell Bjordal, styreleder i Sparebank 1 SMN (MING) har i dag, fredag 31. oktober, kjøpt 10.000 MING til snittkurs 53,57. Grunnfondsbevisene er kjøpt gjennom selskap Kjell Bjordal kontrollerer. Ny beholdning er 110.000 stk.
______

Utdrag fra DNB's analyse fra 25 sept.
De har enda ikke oppdatert den etter dagens resultafremleggelse (med det kan forventes).

SPAREBANK1 SMN

Førstevalget blant sparebankene


Vi venter solide Q3-resultater fra Sparebank1 SMN, til tross for noe marginpress og lavere Andre inntekter som følge av volatile markeder. Utlånstapene er ventet å holde seg lave. En verdsettelse under bokført verdi er etter vårt syn attraktiv og med en estimert egenkapitalavkastning på 11% for 2016 er MING vårt foretrukne valg i sektoren. Vi har en kjøpsanbefaling og et kursmål på NOK 75 pr egenkapitalbevis.

Endret 30.10.2015 18:43 av OldNick
OldNick
03.02.2016 09:32
#17801

Endre
Sparebanken 1 midt-Norge hadde et OK resultat for 2015.

- Redusert eksponering mot olje-/olje-relatert industri
- Øker dog avsetningen mot forventede tap
- Ellers var det lavere finansavkastning som preget resultatet.
- Resten utvikler seg positivt
- Og markedet til banken utvikler seg bra (som nevnt i innlegg over ang Q3-2015)

De forventes å nå kjernekapitaldekning på 14.5% ved utløpet av året, og da skal utbyttet opp (til NOK3.5-4/aksje?)

MING: SpareBank 1 SMN - Godt resultat og styrket soliditet

Børsmelding
03.02.2016

Styret i SpareBank 1 SMN foreslår et utbytte på 2,25 kroner per egenkapitalbevis etter et godt resultat i 2015. Kjernekapitaldekningen har økt til 13,6 prosent.

SpareBank 1 SMN fikk et resultat på 1406 millioner kroner i 2015 mot 1782 millioner året før. Endringen skyldes lavere finansiell avkastning i fjor. Året kjennetegnes av godt resultat i kjernevirksomheten med økt rentenetto og begrenset kostnadsvekst, lave tap på utlån og mislighold, betydelig styrket ren kjernekapital og god vekst i utlån og innskudd.

- Også 2015 ble et godt år, og det ble prestert godt i hele konsernet. Kostnadsutviklingen er under god kontroll og kundene i vårt markedsområde velger i økende grad SpareBank 1 SMN. Næringlivet i regionen viser så langt at konjunkturutfordringene takles godt, sier konsernsjef Finn Haugan i SpareBank 1 SMN.

Bankens kapitalplan målsetter en ren kjernekapital på minimum 14,5 prosent innen 1. januar 2017.

- Vi er fornøyd med at vårt tidligere mål om 13,5 prosent ren kjernekapital innen 30. juni 2016 allerede er nådd. Emisjon er ikke en del av kapitalplanen, sier Haugan.

Disponering av overskudd

I tråd med bankens kapitalplan foreslår styret et kontantutbytte på 2,25 kroner per egenkapitalbevis. Dette gir en utdelingsgrad på 32 prosent. Bankens kapitalplan tilsier at banken i perioden frem til 2016 skal ha årlig utbytte i området 25-35 prosent. Deretter skal banken tilbake til normalt utbyttenivå, som innebærer utbytte på inntil 50 prosent av eiernes andel av overskuddet.

Det foreslås en avsetning på 40 millioner kroner i gaver til almennyttige formål i 2016.

Regnskap 2015 - hovedtall:
- Resultat før skatt: 1776 mill. kr (2143 mill. i 2014)
- Resultat etter skatt: 1406 mill. kr (1782 mill.)
- Egenkapitalavkastning: 10,7% (15,1%)
- Vekst i utlån: 5,8% (7,3%)
- Vekst i innskudd: 5,6% (8,5%)
- Tap på utlån: 169 mill. kr (89 mill.)
- Ren kjernekapital: 13,6% (11,2%)
- Resultat per egenkapitalbevis: 7,02 kr (8,82 kr)
- Foreslått utbytte: 2,25 kr per bevis (2,25 kr)

mer på link


Trondheim, 3. februar 2016

Kontaktpersoner i SpareBank 1 SMN:
Konsernsjef Finn Haugan, tlf. 9004 1002
Finansdirektør Kjell Fordal, tlf. 9054 1672
Informasjonsdirektør Hans Tronstad, tlf. 9417 8322

MING: Rapport Q4-2015 (PDF)

MING: Presentasjon Q4-2015 (PDF)

MING: Q4-2015 Supplementary information (PDF)

Endret 03.02.2016 09:31 av OldNick
OldNick
11.08.2016 11:24
#18222

Endre
MING: SpareBank 1 SMN - Good financial performance and many new retail customers

Børsmelding
29.04.2016


MING: Q1-2016 Report (PDF)

MING: Q1-2016 Presentation (PDF)
______

MING: 2015 Annual Report (PDF)
______

Sparebank-1 SMN (MING) kom idag med Q2-2016 resultat.

Ganske OK. Ingen utslag i aksjekursen etterat rapporten kom.

MING: SpareBank 1 SMN - Good financial performance down to solid operations

Børsmelding
11.08.2016

SpareBank 1 SMN recorded a net profit of NOK 771m in the first half of the current year compared with NOK 871m in the same period last year. The bank has increased its loan impairment write-downs in keeping with indications given after the previous quarter.

The first half-year shows a good result for core business with increased incomes and reduced costs, a continued low level of defaults, increased losses, a strong financial position and good growth in home mortgage lending. The bank's subsidiaries are on a positive trend, and financial assets yielded high returns in the period.

"We are pleased with our first half performance. Underlying operations at the bank are good. We note good, sound growth in home financing. The growth comes despite the tighter lending practices we introduced early in 2016" says Group CEO Finn Haugan at SpareBank 1 SMN.

"Profits are affected by increased losses, essentially on oil related activity in Sunnmøre. However, we see no clear indications of ripple effects from this sectoral crisis. Unemployment in the region remains low, house prices continue to show a moderate increase and the level of defaults at the bank is still very low" says Mr Haugan.

Strengthened market position

The bank increased its lending to retail borrowers by 10.2 per cent to NOK 85.2bn in the twelve months to end-June. The bank has accordingly further strengthened its leading market position in the region. According to Statistics Norway the general level of market growth was 5.9 per cent on a national basis.

"The influx of new retail customers continues and was even higher in the second quarter than in the preceding quarter. This may be because our concept of excellent digital customer solutions combined with access to local advisers to serve any special needs that arise has gained even greater clarity in comparison with some of our competitors" says Finn Haugan.

Lending to corporate clients was broadly unchanged with an increase of 0.4 per cent to NOK 47.4bn. This is in keeping with the bank's capital plan and also reflects reduced demand for funding from business and industry. The bank has good customer growth among small and medium sized businesses.

Accounts for first half 2016 - key figures

* Pre-tax profit: NOK 930m (1,080m in first half 2015)
* Post-tax profit: NOK 771m (871m)
* Return on equity: 10.9% (13.7%)
* Growth in lending: 6.5% (8.4%)
* Growth in deposits: 1.3% (11.4%)
* Loan losses: NOK 287m (56m)
* CET1 capital ratio: 14.1% (12.7%)
* Earnings per EC: NOK 3.71 (4.31)

Bankens kapitalplan målsetter en ren kjernekapital på minimum 14,5% innen 31.12.2016. Per H1-2016 er ren kjernekapitaldekning på 14,1%. Banken legger til grunn at målet nås uten gjennomføring av emisjon.

mer på link

MING: Q2-2016 Report (PDF)

MING: Q2-2016 Presentation (PDF)

Endret 11.08.2016 11:37 av OldNick
OldNick
01.09.2016 00:53
#18289

Endre
MING: Sparebank-1 SMN (Trondheim/Trøndelag) er, sammen med SKBN (Skandiabanken), DNB's toppvalg innenfor norsk banksektor.

Kursmål MING: 75/aksje
Kursmål SKBN: 68/aksje

DNB har nettopp utgitt sin årlige rapport om norsk banksektor ved intervju av de 50 største bankene.

Her er en 5min oppsummeringsvideo av Marius Haugen, DNB Markets
OldNick
24.10.2016 07:59
#18459

Endre
MING kom med Q3-2016 rapport idag.

På tross av noe økte tap (hovedsaklig oljerelatert), leverte banken meget solide tall.

Banken har tjent 7.33/aksje etter Q3, dvs. den er på vei mot 9.80/aksje for hele 2016, mens kursen er 59.50 på børsen, det er en P/E = 6.1!

Feilprising altså. Og til våren kan vi se frem til økt utbytte, da er kjernekapital-krav nådd.

MING: SpareBank-1 SMN - Styrket resultat og god vekst

Børsmelding
24.10.2016

SpareBank-1 SMN fikk et resultat på NOK 1185m kroner Q3-2016 mot NOK 1119m i samme periode i fjor. Banken opplever stor kundetilgang og god vekst i boliglån.

Årets første ni måneder i SpareBank-1 SMN kjennetegnes av godt resultat i kjernevirksomheten med, stabil rentenetto og økte provisjonsinntekter, fortsatt lavt mislighold, økning i tap, styrket soliditet og god vekst i boliglån. Bankens datterselskaper utvikler seg positivt, og finansielle eiendeler har gitt høy avkastning i perioden.

Utfordringene innen olje og offshore er fortsatt betydelige, men vi ser ikke tegn på at dette smitter over på andre sektorer i vår region. Resultatutviklingen er robust og vi opprettholder vurderingene vi tidligere har gjort av tapsavsetninger, sier konsernsjef Finn Haugan i SpareBank-1 SMN.

Styrket markedsposisjon

Banken økte utlån til personkunder med 10.8% til NOK 87.4mrd. siste 12 måneder. Kundetilgangen er stor med en økning på 9200 personkunder så langt i 2016. Dermed har banken igjen styrket sin ledende markedsposisjon i regionen.

Det er gledelig at utviklingen innen personkundemarkedet er sterkere enn det vi kunne håpe på da året startet. Foruten sterk vekst i nye utlån til bolig har vi også en god utvikling i salg av andre produkter som eiendomsmegling, regnskapstjenester og forsikringsprodukter. Dette gir oss stor bredde i relasjonen til våre kunder og en diversifisert inntektsplattform, sier Finn Haugan

Utlån til næringslivskunder var i hovedsak uendret med en reduksjon på 0.2% til NOK 47.1mrd. Dette er i tråd med bankens kapitalplan og reflekterer også en redusert etterspørsel etter finansiering fra næringslivet. Banken har god kundevekst blant små og mellomstore bedrifter.

Regnskap per Q3-2016 - hovedtall:

Resultat før skatt: NOK 1430m (1389m. per Q3-2015)
Resultat etter skatt: NOK 1185m. (1119m)
Egenkapitalavkastning: 11.0% (11.5%)
Vekst i utlån: 6.6% (8.3%)
Vekst i innskudd: 4.2% (9.5%)
Tap på utlån: NOK 417m (112m)
Ren kjernekapital: 14.3% (13.2%)
Resultat per EK-bevis: 7.33 kr (7.27 kr)

Stabil rentenetto

Netto renteinntekter ble NOK 1391m i årets første ni måneder i å mot NOK 1399m. i samme periode i fjor. Økt volum på både utlån og innskudd samt økte marginer på innskudd trekker opp, mens reduserte marginer på boliglån bidrar motsatt.

Per tredje kvartal er ren kjernekapital på 14.3%. Banken legger til grunn at målet om ren kjernekapital på 14.5% per 31. des. 2016 vil nås.

Økte tap

Mens nivået på mislighold fortsetter på et lavt nivå, øker tapene med 130 millioner kroner i tredje kvartal til NOK 417m ved utgangen av kvartalet. Dette er i all hovedsak knyttet til et fåtall engasjement innen oljerelatert virksomhet.

Som tidligere meddelt legger vi til grunn at samlede tap for inneværende år vil ligge i området rundt NOK 500m. Det er ikke nevneverdige tapsutfordringer knyttet til andre sektorer, sier konsernsjef Finn Haugan.

Trondheim, 24.10.2016

Kontaktpersoner:
Konsernsjef Finn Haugan, Tlf: 9004 1002
Finansdirektør Kjell Fordal, Tlf: 9054 1672
Komm.direktør Hans Tronstad, Tlf: 9417 8322

http://kvartalsrapport.smn.no/2016/

MING: Q3-2016 Rapport (PDF)

MING: Q3-2016 Presentasj

Endret 24.10.2016 08:09 av OldNick
OldNick
24.10.2016 08:06
#18460

Endre
Aksjen har inntil fredag har steget ca. 20% etterat Arne Fredly var gjest hos Trygve Hegnar/Hegnar TV 8 sept., og hausset MING:

Jeg ser ikke hva som er problemet

Fredly er bull på bank

Investoren mener regnestykket er enkelt.

Eline Hvamstad, Hegnar.no
08.09.2016


Opptak av intervjuet med Fredly finnes på link over

Endret 24.10.2016 08:06 av OldNick
OldNick
30.11.2016 16:47
#18573

Endre
MING: SpareBank 1 SMN - Pilar 2-kravet satt

Børsmelding
30.11.2016

Finanstilsynet har ferdigstilt evalueringen av SpareBank 1 SMNs kapitalvurderingsprosess (SREP) for 2016. Pilar 2-kravet for banken er fastsatt til 2,1 prosent av risikovektet balanse.

Pilar 2-kravene er knyttet til risikofaktorer som ikke fanges opp av Pilar 1-kravene. Dette tilleggskravet må også dekkes av ren kjernekapital.

Kravet til ren kjernekapital for SpareBank 1 SMN blir etter denne avklaringen 13,6 prosent ved utgangen av 2016. Banken hadde ren kjernekapitaldekning på 14,3 prosent ved utgangen av september i år, og anser seg derfor godt innenfor myndighetskravene som er gitt til kapitaldekning.

Trondheim, 30. november 2016

Kontaktpersoner i SpareBank 1 SMN:
Konserndirektør finans Kjell Fordal, Tlf: 9054 1672
Konserndirektør risikostyring Ola Neråsen, Tlf: 9180 9722
Kommunikasjonsdirektør Hans Tronstad, Tlf: 9417 8322
OldNick
07.02.2017 19:59
#18806

Endre
Sparebank 1 SMN kom med tall for Q4-2016 idag.

Igjen leverer banken bra tall, og markedet var fornøyd.

Bankens driftskostnader har ikke økt de siste 2 årene, antall ansatte redusert med ca. 13%, og lave tap bortsett fra engasjementer innen olje/offshore, men det er relativt begrenset ift. bankens totale utlån og de er fallende.

Banken kjernekapitaldekning var 14.9% ved årsskiftet, godt over målsetning, og de øker målet marginalt til 15% ved utgangen av 2017.

Og bankens utbytte økes igjen. 37% av 2016-overskudd (til grunnforndsbevis-eierne), og det varsles 50% av 2017-overskudd.

MING: SpareBank 1 SMN: Godt resultat gir økt utbytte

Børsmelding
07.02.2017

SpareBank 1 SMN fikk et resultat på 1647 millioner kroner i 2016, som er 241 millioner bedre enn året før.

Styret i banken foreslår et utbytte på 3,00 kroner per bevis.

Styrets forslag overfor representantskapet innebærer at 37 prosent av overskuddet deles ut til eierne og samfunnet. Nivået er i tråd med bankens kapitalplan, og er en opptrapping fra 32 prosent året før. Det foreslås en avsetning på 220 millioner kroner til almennyttige formål, hvorav 160 millioner tilføres Sparebankstiftelsen SMN og 60 millioner deles ut som gaver.

Resultatet i banken skyldes godt salg, mange nye kunder og effektivisering så vel i morbanken som i datterselskap og deleide produktselskap. I tillegg til økte driftsinntekter oppnådde banken god avkastning på finansielle investeringer. Målet om nullvekst i kostnader i morbanken ble innfridd. Økte tap på utlån i 2016 sammenlignet med 2015 er i tråd med varslet prognose for året.

Vi er godt fornøyd med resultatet for 2016, og banken har styrket posisjonen som ledende bank i Trøndelag og på Nordvestlandet. Den høye veksten dokumenterer at bankens strategi har vært vellykket. Vi lykkes ved å klare å kombinere en offensiv digital omstilling med dyktige rådgivere i våre 48 kontor, sier konsernsjef Finn Haugan i SpareBank 1 SMN.

Kapitalmålet nådd

Banken har målsatt en ren kjernekapital på minimum 14,5 prosent innen utgangen av 2016. Det ble 14,9 prosent. Styret har nå vedtatt et nytt kapitalmål som tilsier 15,0 prosent innen utgangen av 2017.

Banken er godt rustet til å bidra til ny vekst og nødvendig omstilling i vår region. Vi har lyktes med å nå kapitalmålet gjennom god bankdrift. I tillegg har vi i noen år holdt tilbake overskudd gjennom redusert utbytte. Styret legger til grunn et normalisert utbytte i 2017, som vil si en utdelingsgrad på 50 prosent, sier Finn Haugan.

Regnskap 2016 - hovedtall:
Resultat før skatt: 1983 mill. kr (1776 mill. i 2015)
Resultat etter skatt: 1647 mill. kr (1406 mill.)
Egenkapitalavkastning: 11,3% (10,7%)
Vekst i utlån: 8,0% (5,8%)
Vekst i innskudd: 4,8% (5,6%)
Tap på utlån: 516 mill. kr (169 mill.)
Ren kjernekapital: 14,9% (13,6%)
Resultat per egenkapitalbevis: 7,91 kr (7,02 kr)
Foreslått utbytte: 3,00 kr per bevis (2,25 kr)
15 000 nye personkunder

SpareBank 1 SMN økte utlån til personkunder med 10,7 prosent til 89,4 milliarder kroner i fjor. Denne veksten er høyere enn generell markedsvekst, og i løpet av året fikk banken 15 000 nye personkunder.

Utlån til næringslivskunder økte med 3,2 prosent til 48,1 milliarder kroner. I tråd med bankens kapitalplan er veksten til større kunder blitt redusert, mens vi har god vekst blant små og mellomstore bedrifter. Banken fikk 2000 nye næringslivskunder i fjor.

Mer effektiv bank

Banken har realisert målsettingen om nullvekst i kostnader i perioden 2014 til 2016. Ambisjonen videreføres i 2017, og det vil bli iverksatt tiltak som også kan gi nedgang i kostnadene totalt sammenlignet med foregående år.

Endret kundeadferd og ny teknologi vil legge til rette for ytterligere effektivisering. Antall årsverk er blitt redusert med 90 årsverk siste to år til 630 årsverk ved utgangen av 2016.

Endret 07.02.2017 19:59 av OldNick
OldNick
07.02.2017 20:00
#18807

Endre
Reduksjonen vil fortsette i minst samme takt.

Ny distribusjonsstrategi tilsier en videreføring av bankens sterke tilstedeværelse lokalt, men mer effektivt og mer differensiert enn tidligere. Banken intensiverer satsingen på digital distribusjon av produkter og tjenester samt robotisering av arbeidsprosesser.

Lavere tap i 2017

Nivået på mislighold fortsetter på et lavt nivå. Tap i fjerde kvartal ble 99 millioner kroner, som ga et samlet tap for året på 516 millioner. Tapene er i all hovedsak knyttet til et fåtall låneengasjement innen oljerelatert virksomhet.

Nivået på tap er i overensstemmelse med våre prognoser for 2016. Det er fremdeles krevende tider for leverandørindustrien innen offshore. Vi ser for oss nye tapsavsetninger i denne sektoren i 2017, men på et lavere nivå enn i fjor. Det er ikke noe som tyder på at offshorekrisen har smittet nevneverdig over på næringslivet for øvrig i vår region, sier Finn Haugan.

Trondheim
7. februar 2017

Kontaktpersoner i SpareBank 1 SMN:
Finansdirektør Kjell Fordal tlf: 9054 1672
Komm.direktør Hans Tronstad tlf: 9417 8322

MING: Q4-2016 Rapport (PDF)

MING: Q4-2016 Presentasjon (PDF)
______

SpareBank 1 SMN tjente en halv mrd.

SpareBank 1 SMN satt igjen med nesten en halv milliard kroner på bunnlinjen i 4. kvartal


Øystein Byberg, Hegnar.no
07.02.2017

SpareBank 1 SMN melder om et resultat etter skatt på 462 millioner kroner i 4. kvartal 2016, mot 287 millioner kroner i samme periode året før.

Resultat per egenkapitalbevis ble 2,28 kroner, mot 1,43 kroner ved samme korsvei i fjor.

Resultatet før skatt ble 553 millioner kroner, sammenlignet med 388 millioner kroner i fjor.

Resultat før tap ble 652 millioner kroner, mot 444 millioner kroner året før.

Netto renteinntekter beløp seg til 493 millioner kroner, sammenlignet med 473 millioner kroner i 3. kvartal 2015.

SpareBank 1 SMN fikk et resultat på 1.647 millioner kroner i 2016, som er 241 millioner bedre enn året før. Styret i banken foreslår et utbytte på 3,00 kroner per bevis.

- Vi er godt fornøyd med resultatet for 2016, og banken har styrket posisjonen som ledende bank i Trøndelag og på Nordvestlandet. Den høye veksten dokumenterer at bankens strategi har vært vellykket. Vi lykkes ved å klare å kombinere en offensiv digital omstilling med dyktige rådgivere i våre 48 kontor, sier konsernsjef Finn Haugan i SpareBank 1 SMN.
______

DNB Markets om MING før tallene ble presentert.

Kjøp Sparebank1 Midt-Norge

Sparebank1 Midt-Norge har i noe tid vært blant våre fortrukne kjøpskandidater innen sparebanksektoren. Banken presenterer Q4-rapporten i morgen tidlig og i denne forbindelse venter vi netto renteinntekter på NOK 522 mill og en EPS på NOK 1.69 mot konsensus NOK 1.76. Videre venter vi utbytte på NOK 2.40 pr egenkapitalbevis. Vi har en kjøpsanbefaling på Saprebank1 Midt-Norge med et kursmål på NOK 80 pr egenkapitalbevis. Kursen stengte i går på NOK 70.25 pr egenkapitalbevis

Mvh
DNB Markets

Skal se om DNB Markets øker kursmålet etterhvert?
______

Fredly fortsatt bull på bank

Oppturen fortsetter for Fredlys bankfavoritter.

Are Strandli, Gehnar.no
07.02.2017

Endret 07.02.2017 20:00 av OldNick
OldNick
10.03.2017 08:57
#18906

Endre
Trond Mohn har solgt sin 1.8% post i Sparebank 1 SMN (Midt-Norge).

Han måtte gi en del rabatt på kursen, aksjene ble solgt for 69.25/aksje. MING sluttet i går på 72.75.

MING: SpareBank 1 SMN: Meteva AS has sold 2,359,388 equity certificates

Børsmelding
10.03.2017

SpareBank 1 SMN: Meteva AS has sold 2,359,388 equity certificates.

Reference is made to the stock exchange notice published on 9 March 2017 regarding the potential sale of up to 2,359,388 equity certificates in SpareBank 1 SMN ("MING") by a financial investor.

Meteva AS has sold 2,359,388 equity certificates in MING, representing approximately 1.82 per cent of the equity capital certificates by way of an accelerated bookbuilding process. The equity certificates were sold at a price of NOK 69.25 per share.

Following the sale, Meteva AS holds no equity certificates in MING.

Arctic Securities AS acted as manager and bookrunner on the transaction.
OldNick
14.03.2017 21:18
#18912

Endre
Sparebank 1 SMN har løftet seg pent tilbake etter salget fra T.Mohn, selv om GF-beviset falt litt tilbake i ettermiddag.

Et lite innsidekjøp ble meldt idag, men hvorfor kjøpte hun ikke fredag?

MING: meldepliktig handel primærinsider MING

Børsmelding
14.03.2017

Styremedlem Aud Skrudland har i dag, 14.03.2017, kjøpt 2000 egenkapitalbevis i Sparebanken SMN.

Kurs NOK 72,50

Ny beholdning er 6750 bevis.
OldNick
30.03.2017 17:48
#18949

Endre
Nytt innsidekjøp, denne gangen et større et fra styreformannen i Sparebank 1 SMN

MING: INNSIDEMELDING

Børsmelding
30.03.2017

Kjell Bjordal, styreleder i Sparebank1 SMN, har 30.mars, gjennom selskap han kontrollerer, kjøpt 10.000 MING til kurs 67,50. Beholdning av MING etter kjøpet er 120.000.
OldNick
04.04.2017 17:44
#18965

Endre
DNB oppdaterer om sitt syn på norske sparebanker.

SR-Bank (SRBANK) og SMN (MING) er toppvalg.


Norwegian saving banks - NII and capital tailwinds

04.04.2017

The negative margin trend has turned a corner in Norway, asset quality is stabilising, and payout ratios are set to rise, with capital levels now in line with the FSA's recommended levels. We reiterate our positive view as the sector is still trading below BV, with a 2018e ROE of ~10%. MING and SRBANK are our sector top picks.

Margins picking up in 2017e. Retail margins in Norway have been under pressure for the past two years amid fierce competition and falling interest rates. In our view this pressure is likely to have bottomed out in H2 2016 as the first broad-based margin hike since 2013 came into effect in Q1 2017. Longer-term, increased digitalisation, greater transparency and the trend towards open banking are likely to put some pressure on margins. However, in our view the downside risk is larger in other Nordic markets where margins and profitability are higher.

Continued oil-related loan losses. Weak asset quality and restructuring in the offshore sector have now become routine. Banks are participating in debt-to-equity swaps to lower leverage in certain companies (e.g. Farstad and Havila). As a result, we expect Norwegian lenders with meaningful oil-related exposure (SRBANK, MING) to also report loan losses above normalised levels in 2017-2018. Nonetheless, we also expect loan losses to be manageable for the banks, as we see limited second-round effects amid a positive trend in Norwegian GDP.

Payout ratios set to rise. Following yet another strong quarter of capital generation in Q4 2016, Norwegian banks are roughly in line with the FSA's recommended capital levels for end 2017e. We see a payout ratio of 53% for the sector in 2017e, with scope for further upticks in 2018-2019 as more banks follow the example of NONG and open up for distributing more than 50% of net profit. In our view, regulatory risk in the sector is at its lowest since before the financial crisis, as the regulator has communicated Pillar II requirements and Basel IV poses no threat to Norwegian banks.

Q1 preview. We expect an underlying ROE of ~11% for the larger savings banks in Q1. We see slightly higher NII QOQ, as positive effects from mortgage repricing mitigate the drag from two fewer interest days. Trading income is likely to come up QOQ following tighter credit spreads. We believe loan losses are set to be above normalised levels for banks with meaningful oil-related exposure (e.g. SRBANK), and to stay below normalised levels for banks with very limited oil-related exposure (e.g. SPOG).

MING and SRBANK sector top picks. We factor in reduced funding costs from a lower NIBOR, with a net effect of ~1% on our 2018e EPS for the sector. We reiterate our positive sector view as the sector is trading below book value with a ~10% 2018e ROE. In our view a dividend yield above 5% for 2018e is likely to provide downside support. We have upgraded NONG to BUY (HOLD) on the back of slightly higher estimates and the recent share price weakness. MING and SRBANK are our sector top picks.

Mvh
DNB Markets
Aksjehandel Online
OldNick
03.05.2017 18:47
#19057

Endre
MING: SpareBank 1 SMN - Eks. dato 29. mars 2017

Børsmelding
29.03.2017

Egenkapitalbevisene i SpareBank 1 SMN noteres eksklusive utbytte NOK 3,00 fra og med 29. mars 2017.
______

Fortsatt meget bra resultater fra MING.

Bør kunne skyve MING-kursen videre oppover.

MING: SpareBank 1 SMN - God vekst og lavere tap ga økt resultat

Børsmelding
03.05.2017

SpareBank 1 SMN fikk et resultat på 358 millioner kroner per første kvartal i år, en økning på 47 millioner fra samme periode i fjor. Banken opplever stor tilgang på kunder fra både privatpersoner og bedrifter.

Resultatutviklingen i SpareBank 1 SMN hittil i 2017 preges av høy vekst i antall kunder, godt salg innen alle produktområder samt lavere tap. Soliditeten målt i ren kjernekapital er på samme nivå som ved utløpet av forrige kvartal.

- Vi er godt fornøyd med resultatet i første kvartal. Det viser at vi lykkes med vår strategi som digital bank med en personlig og lokal signatur. Den digitale omstillingen av banken skjer i nært samspill med våre dyktige medarbeidere. Vårt mål er å være helt i front på digitale løsninger, og aller best på personlig rådgivning, sier konsernsjef Finn Haugan i SpareBank 1 SMN.

Styrket markedsposisjon

Banken økte utlån til personkunder med 11,0 prosent til 91,3 milliarder kroner siste tolv måneder. Kundetilgangen er stor med en økning på 2700 personkunder i årets tre første måneder.

Utlån til næringslivskunder økte med 3,1 prosent til 48,7 milliarder kroner. Dette er i tråd med bankens strategi. Banken har god pågang fra små og mellomstore bedrifter, mens omfanget av store engasjement gradvis reduseres.

- I tillegg til høy utlånsvekst lykkes vi godt med salget av andre produkter som eiendomsmegling, regnskapstjenester og forsikringsprodukter. Vi legger mye kraft i å utvikle nye digitale kundeløsninger og som skal sikre grunnlag for fortsatt høy vekst, sier Finn Haugan.

- SpareBank 1 blir med sin eierandel på 25 prosent i nye Vipps sentral i å utvikle framtidens betalingsløsning. Vipps vil etablere seg som en enda sterkere og tydeligere ledende leverandør i det norske markedet, sier Finn Haugan.

Økt rentenetto

Netto renteinntekter økte med 53 millioner kroner til 522 millioner sammenlignet med samme kvartal i fjor. Økningen skyldes i hovedsak økt volum på boliglån.

Per første kvartal er ren kjernekapital på 14,8 prosent. Målet om ren kjernekapital på 15,0 prosent per 31. desember 2017 vil nås.

Lavere tap

Bankens tap er nær halvert fra samme kvartal i fjor til 89 millioner kroner. Tapene knytter seg i hovedsak til et fåtall engasjement innen offshore.

- Nedgangen er i tråd med våre forventninger ved starten av året. Vi legger til grunn at tapene blir lavere i 2017 enn i 2016. Det er fortsatt knyttet usikkerhet til utviklingen innen offshore, og tapsvurderingerne fremover vil i stor grad basere seg på sannsynigheten for at det om noen år kan bli behov for en ny runde med restrukturering, sier Finn Haugan.

Regnskap per Q1-2017 - hovedtall:
Resultat før skatt: 454 mill. kr (383 mill. i Q1-2016)
Resultat etter skatt: 358 mill. kr (311 mill.)
Egenkapitalavkastning: 9,4% (8,9%)
Vekst i utlån: 8,1% (5,4%)
Vekst i innskudd: 9,9% (5,4%)
Tap på utlån: 89 mill. kr (170 mill.)
Ren kjernekapital: 14,8% (13,6%)
Resultat per egenkapitalbevis: 1,73 kr (1,49 kr)

Trondheim, 3. mai 2017

Kontaktpersoner i SpareBank 1 SMN:
Finansdirektør Kjell Fordal, tlf 9054 1672
Komm.direktør Hans Tronstad, tlf 9417 8322


MING: Q1-2017 Rapport (PDF)

MING: Q1-2017 Presentasjon (PDF)

Endret 03.05.2017 18:54 av OldNick
OldNick
15.08.2017 11:38
#19419

Endre
Sparebank 1 SMN (Midt-Norge) leverte Q2-2017 rapoort i forige uke.

Resultatene var OK.

MING: Regnskap per H1-2017 i SpareBank 1 SMN - Solid drift og høy vekst ga godt resultat

Børsmelding
08.08.2017

Solid drift og høy vekst ga godt resultat

SpareBank 1 SMN fikk et resultat på 759 millioner kroner per første halvår i år mot 771 millioner i samme periode i fjor. Banken opplever stor kundetilgang fra både privatpersoner og småbedrifter.

Årets første seks måneder i SpareBank 1 SMN kjennetegnes av godt resultat i bankvirksomheten, med sterk vekst i antall nye kunder og . godt salg i alle produktområder. Tapene er lavere og soliditeten er meget sterk. Resultatet er påvirket av at avkastning på finansielle interesser er 174 millioner kroner lavere enn i samme periode i fjor.

- Vi er godt fornøyd med resultatet så langt i år. Vi opplever det som en god anerkjennelse av bankens strategi at hele 6 750 personkunder og 450 bedrifter har valgt oss som sin nye hovedbank i første halvår. Det tar vi som en tillitserklæring og en bekreftelse på at vår valgte strategi som digital bank med en lokal og personlig signatur blir godt mottatt blant kundene, sier konsernsjef Finn Haugan i SpareBank 1 SMN.

Styrket markedsposisjon

Banken økte utlån til personkunder med hele 10,5 prosent til 94,1 milliarder kroner siste tolv måneder. Utlån til næringslivskunder økte med 4,8 prosent til 49,7 milliarder kroner. Veksten stammer i hovedsak fra småbedrifter. Banken har god kundetilgang blant små og mellomstore bedrifter, som er i tråd med ønsket om differensiert utlånsvekst.

- Utlånsveksten er solid fundert og kommer selv om vi har strammet noe inn på kredittpraksisen overfor husholdninger og deler av næringslivet. Det er også svært tilfredsstillende å kunne konstatere at bankens strategi for inntektsdiversifisering lykkes godt. Aktiviteten er høy i alle deler av konsernet, og vi har igjen styrket vår ledende markedsposisjon i Trøndelag og på Nordvestlandet, sier Finn Haugan.

Kapitalmålet nådd

Banken har styrket ren kjernekapital med en milliard kroner i første halvår og har nå en kapitaldekning på 15,0 prosent. Dermed er målet om ren kjernekapital på 15,0 prosent allerede nådd.

Netto renteinntekter økte med 101 millioner kroner til 1043 millioner sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes i hovedsak vekst i utlån og økte marginer.

Kostnadene i konsernet økte med 153 millioner kroner, hvorav mesteparten er knyttet til oppkjøp i SpareBank 1 SMN Regnskapshuset og aktivitetsøkning i Sparebank 1 Markets. I morbanken er kostnadene tilnærmet uendret i henhold til mål. Økningen kommer hovedsakelig fra finansskatt. Målet om nullvekst i kostnader i morbanken i 2017 opprettholdes.

Lavere tap

Tap er blitt betydelig redusert fra samme periode i fjor med en nedgang på 112 millioner kroner til 175 millioner. Tapene knytter seg i hovedsak til et fåtall engasjement innen offshore.

- Nedgangen er i tråd med våre forventninger ved starten av året. Vi legger til grunn at tapene blir lavere i 2017 enn i 2016. Det er like fullt knyttet betydelig usikkerhet til utviklingen innen offshore. Boliglånsporteføljen har fortsatt svært lave tap, og vi ser ingen indikasjoner på økning fremover. Aktiviteten i vårt nedslagsfelt er høy og arbeidsledigheten stabilt lav, sier konsernsjef Finn Haugan.

Regnskap per første halvår 2017 - hovedtall:
Resultat før skatt: 961 mill. kr (930 mill. i første halvår 2016)
Resultat etter skatt: 759 mill. kr (771 mill.)
Egenkapitalavkastning: 9,9% (10,9%)
Vekst i utlån: 8,5% (6,5%)
Vekst i innskudd: 12,7% (1,3%)
Tap på utlån: 175 mill. kr (287 mill.)
Ren kjernekapital: 15,0% (14,1%)
Resultat per egenkapitalbevis: 3,65 kr (3,71 kr)

MING: Q2-2017 Rapport (PDF)

MING: Q2-2017 Presentasjon (PDF)
Endret 15.08.2017 11:39 av OldNickStocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS