"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Medi-Stim en kvalitetsaksje i helsesektoren
Medi-Stim en kvalitetsaksje i helsesektoren
Provence
15.06.2007 22:45
#940

Endre
Jeg velger å opprette en ny topic for MEDI da siste topick i en noe anonym heading hadde for lite fokus på selskapet og dets verdier.

Vi har i den siste tid opplevet en fornyet interesse for helseaksjer. I det siste har MediCult steget mye med oppkjøpet av Humagen Fertility Diagnostics. Orkla har tatt store innsatser i selskapapet, også i Photocure. Photocure brenner av mye kapital i forskning men forskning kan gi grunnlaget for ny vekst, ikke å forglemme.

Ubegripelig nok tok Orkla exit i MEDI på rundt 14 kr. MEDI selv var i stor grad overtakeren til aksjene som ble dumpet. Skyldes dette handlende ut fra sparsommelige opplysninger fra selskapet selv eller grunnleggende mistro som utenforstående til selskapet ? Selv vil jeg mene det førstnevnte, for et mer spennede selskap skal man lete lenge etter.

MEDI kjøpte Meditron i 2004/05, selskapet som fikk bred omtale i 2000 pga, det elektroniske stethoskopet som skulle revolusjonære bransjen. Meditron ble priset i glansdagene til 500 mill kr. i det unoterte markedet før inntektene ble konkretisert i regnskapet. For de som har fulgt med, var selskapet på slutten av 2005 teknisk konkurs. MEDI kjøpte aksjene fra majoritetsaksjonær Foinco for 3 øre pr. stk. noe som ble premissgiver og grunnlag for fusjon og tilbud til de øvrige aksjonærer i Meditron. Nå har opprørske minoritetsaksjonærer i harnisk etteranmeldt en patetisk rettsak mot MEDI om å få rettferdiggjort en høyere pris for Meditron aksjene (motto: har jeg tapt mesteparten så får resten like godt gå med i dragsuget)

Jeg ser frem til at rettsapparatet skjærer gjennom og gyldiggjør vedtatt fusjon.

MEDI omsatte for 100 mill kr i 2006 og hadde et resultat på ca. 18.5 mill kr på bunnlijnen. Selskapet utbetalte et utbytte på 40 øre for 2006.

Interessant er det nå å se hvordan utviklingen går i USA. MEDI valgte å bryte med Medtronic (Verdens største "Medical Device Company") mye pga. manglende fokus på MEDI produkter. Slik er det ofte, man må ta skjeen i egen hånd, MEDI bygger nå opp et "All American Team" for å dekke det amerikanske marked.

Selv tror jeg MEDI går spennende tider i møte.
Provence
16.06.2007 00:05
#941

Endre
..


[Endret 16.06.07 10:39 av Provence]
[Endret 20.06.07 12:18 av Provence]
[Endret 23.10.07 00:03 av Provence]
Provence
20.06.2007 12:18
#942

Endre

20/06-2007 10:17:01: (MEDI) GJENNOMFØRT VELLYKKET FORSØK PÅ GRIS MED EGET AVBILDINGSUTSTYR.


Medi-Stim ASA har for første gang den 18. juni
2007 gjennomført et dyreforsøk på gris med
vellykket resultat. Både systemet og probene
fungerer som forventet.

St. Olavs Hospital og St. Elisabeth er Medi-Stim
ASA`s partnere i OFU prosjektet som tildeles av
Innovasjon Norge. Når Medi-Stim ASA har
optimalisert bildekvaliteten basert på de siste
erfaringer, vil kirurgene ved St. Olavs Hospital
og St. Elisabeth teste systemet på nytt i klinikk
for å gi ytterligere tilbakemelding angående
kvalitet og funksjonalitet.

Det er i dag som tidligere informert om et stort
udekket behov for avbilding i forbindelse med
kirurgiske inngrep. Medi-Stims produkt VeriQ, med
avbildings funksjonalitet, forventes å kunne dekke
viktige områder av dette behovet. Medi-Stim
forventer at avbildingsfunksjonalitet vil fordoble
markedet for selskapets produkter.Om Medi-Stim ASA
Medi-Stim ASA utvikler, produserer og selger
medisinsk utstyr for kvalitetssikring av hjerte-
og karkirurgi. Hjerte og karsykdommer er den
vanligste dødsårsak i den vestlige verden. Det
utføres ca. 730.000 hjertebypassoperasjoner og ca.
600.000 karoperasjoner globalt pr år. Medi-Stim
har en ledende posisjon innen kvalitetssikring av
hjertekirurgi på verdensbasis. Medi-Stim ASA har
også et verdensledende produkt innen elektroniske
stetoskop. Selskapet har tilstedeværelse i Norge,
Tyskland og USA.

Omsetningen i 2006 var MNOK 99,6 med et resultat
etter skatt på MNOK 18,1. Selskapet har en
betydelig vekst i de land det utføres mange
hjertebypassoperasjoner. De viktigste markedene
for Medi-Stim er USA, Europa og Japan.
Provence
06.08.2007 20:30
#946

Endre
Rettsaken som minoritetaksjonærene i det tidligere infusjonerte selskapet Meditron har reist mot MEDI har blitt tilbakevist i retten. MEDI har fått medhold på alle punkter. Saksøkende part må i tillegg dekke alle saksomkostninger.

Dette har vært en utrolig rettsak. I alle rettsaker jeg kjenner til, går saksøkende part til rettsak fordi man har penger å vinne. I denne saken kunne saksøkende part i det minste håpe på å få ugyldiggjort fusjonen med selskapet Meditron uten å oppnå klingende mynt (tilbakebetaling av oppgjør for aksjer ?). Motivet har åpenbart vært å få torpedert det fremførbare underskuddet for MEDI (120 mill kr).

Siste ord er ikke sagt. Det kan bli en ny runde i retten men saken kan umulig være fordelaktig for saksøkende part slik jeg ser det.


[Endret 18.08.07 08:21 av Provence]
[Endret 23.10.07 00:04 av Provence]
Provence
17.08.2007 19:40
#954

Endre
MEDI brøt i dag 20 kroners grensen. Kjøpere har nå muligheten til å skaffe seg aksjer i et særdeles veldrevet selskap innen helsesektoren for videre ferd er avhengig av at omsetningen tar seg vesentlig opp. En liten post ble omsatt på 20,40 (Deutsche Bank !)

MEDI overtok ansvaret for distribusjonen i USA etter å ha hatt et langvarig samarbeid med det amerikanske selskapet Medtronic. Den tidligere avtalen innebar at overskuddet ble fordelt på en 50/50 basis. Fra 1. mai får inntjeningen regnskapsmessig effekt noe som skulle innebære at topplinjen i USA segmentet vil bidra med 3,3 mill. kr slik at bidraget i totalregnskapet vil være 8,3 mill. kr. Estimatene er konservative i det jeg antar null økning fra Q1. Kombinert med omsetning i de øvrige markeder antar jeg at topplinjen vil komme på 35 mill. kr. for Q2 som kommer i neste uke.

MEDI selger kvalitetssikringssystemer for hjerte bypass operasjoner der man verifiserer at blod flyter gjennom bypass'en. Mange sykehus i USA har en dårlig track record når det gjelder vellykkede hjerteoperasjoner. Det er således blitt fokusert på hvilke tiltak som kan gjøres for å bedre på dette. Kombinert med at mange sykehus kan risikere ekstreme søksmål fra pårørende i de tilfellene der alt kan gå galt, kommer MEDI sine produkter til sin rett. Teknologien fra MEDI gjør det mulig for sykehusene å dokumentere at alt har blitt gjort kvalitetsmessig i en rettsprosess.
Provence
21.08.2007 18:10
#956

Endre

I morgen tidlig kommer MEDI med Q2 resultater. Jeg er meget spent på hva som kommer i morgen. Som antydet ovenfor, tror jeg omsetningen vil ligge på 35 mill. kr. Bunnlinjen er vanskeligere å anslå da overtakelsen av distribusjonen i USA kanskje kommer til å dra resultatet noe ned men jeg antar at selskapet vil vise til resultater rundt 4-5 mill. kr.

Mange selskaper i helsesektoren har lagt frem resultater så langt. Jeg må tilføye at resultatene ikke har vært imponerende. Det skal bli interessant å oppsummere resultatene når rapporteringsperioden er over og se hvordan de enkelte selskapene kan rangeres. Kan MEDI rettferdiggjøre tittelen på denne topiken ?
Provence
22.08.2007 08:30
#957

Endre
Jeg velger å server hegnar.no sin versjon

Medi-Stim-rekordMedi-Stim har lagt bak seg et rekordsterkt kvartal.

Artikkel av: Øystein Byberg (22.8.07 08:14)

Andre kvartal 2007 var det beste kvartalet for Medi-Stim ASA i selskapets historie, fremgår det av kvartalsrapporten. Resultatet før skatt endte på 6,4 millioner kroner, mot 5,2 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet ble 6,2 millioner kroner, opp fra 5,6 millioner kroner i fjor.

Omsetningen økte med 50,6 prosent til 32,6 millioner kroner og

"Etableringen av egen salgsorganisasjon i USA er vellykket. Tilsvarende har den første kliniske testen av avbildingsmodulen i integrert system vært en suksess. I løpet av kvartalet solgte Medi-Stim 1.200 stetoskop til India", opplyses det.

Her er rapporten og presentasjonen.
Provence
23.08.2007 22:47
#958

Endre
Fin kursutvikling de siste dager selv om omsetningen ikke har vært mye å skrive hjem om. Siste aksjonærutskrift viser at over 92% av aksjene eies av de 20 største aksjonærene så mye av forklaringen ligger nok her.

USA er selskapets største satsing nå. Selskapet tar sikte på en penetrasjonsgrad på 40% noe som er status i de øvrige markeder. Penetrasjonen i USA er pr. i dag på 8% så om selskapet lykkes med dette, vil omsetningen øke fra dagens 20 mill. kr til 155 mill. kr.

Inntjeningspotensialet er basert på dagens produkter, kvantitativ måling av blodstrøm ved hjerteoperasjoner og kvalitetssikring av arbeidet som utføres.

Neste generasjon instrumenter vil få avbildningsfunksjonalitet noe som bringer selskapet opp i en helt annen liga når det gjelder omsetning. Mye av dette står nevnt i kvartallspresentasjonen.

I fjor arrangerte DnBNOR Health Care Summit 2006 hvor MEDI også deltok. For interesserte så ligger presentasjonen for MEDI her.

Også i år kommer det til å bli presentasjon således:

Health Care sector on Thursday, September 13th Agenda:
09:00 Registration / Coffee
09:30 Introduction, Espen T. Jørgensen, DnB NOR Markets
09:45 Biovitrum, CFO Göran Arvidson
10:10 Algeta, CEO Thomas Ramdahl
10:35 Clavis Pharma, CEO Tom Pike
11:10 Photocure, CEO Kjetil Hestdal
11:35 Genmab, CFO Bo Kruse
12:00 Biotec Pharmacon, CEO Lars Viksmoen
13:00 Axis-Shield, CEO Svein Lien
13:25 Nordiag, CEO Mårten Wigstøl
13:50 Diagenic, CEO Erik Christensen
14:25 Aker Biomarine, CEO Helge Midthun
14:50 ProBio, CEO Per Benjaminsen
15:15 Navamedic, CEO Øyvind Brekke
15:40 Medi-Stim, CEO Arne Grip
16:05 MediCult, CEO Jesper Funding Andersen

MEDI har utbetalt utbytter de 3 siste år. Undertegnede har vært med siden selskapet kom på børs og har all tolmodighet :-)
Premium Equity
31.08.2007 11:22
#244

Endre
fra ORS:


MEDI (BUY) - Good Q2 report and increased price target
Reported Q2 results contained virtually no surprises because most of the Y/Y revenue and EBIT increase is attributed to acquisition of KirOp AS. The reported revenues, however, were by 6% below the expectations mainly because of lower than expected sales of 3rd party products. Thus, for the same reason, gross margins were stronger than expected and this fact has resulted in EBIT being very close to our expectations.

Successful establishment of a proprietary sales organization in USA suggests for future increase of sales in this important market. Another growth driver could be a new blood flow visualization product VeriQ, which so far is reporting good R&D and testing progress. We believe that commercial launch of the product will occur within 6 months.

We have slightly adjusted future margins downwards, but because of an increase in peer pricing multiples and cash flows in recent years, these adjustments had no impact to the valuation. Combining peer valuation and DCF with WACC of 8,1%, we think that the fair share price is NOK 24. It is equal to the fair share price a quarter ago, but this time we do not apply any discounts and set 6-month price target to NOK 24, increasing it from the earlier price target of NOK 21.

Conclusion
Given a strong quarterly report, successful establishment of a proprietary sales company in USA and promising news regarding the commercial launch of VeriQ, we think the company share may advance further, towards the increased price target of NOK 24. This implies reiteration of our BUY recommendation.
Provence
31.08.2007 17:54
#960

Endre
Premium Equity[244]

Takk for at du poster anbefalingen fra Orion Sec. Jeg har selv ikke tilgang til Orion sine analyser. Anbefalingen har tydeligvis hatt sin effekt for det er ikke ofte man opplever at omsetningen når 46k aksjer på en dag. ND er tydeligvis sulten for ordren i sluttauksjonen var overbevisende (jeg antar ND lå der)

Rapporteringsesongen er nå over. Alle selskaper har nå lagt frem sine resultater. I kategorien helseaksjer vil det ikke være noen overdrivelse å hevde at MEDI er best i klassen når det gjelder resultat/kapitalisering. Men det er forventningene fremover som vil drive kursen. Orion påpeker salgorganisasjonen i USA men kursmålet (24kr) blir noe puslete når penetrasjon der kan ligge på 40% mot dagens 8%. Dette kan virkelig gjøre susen :-)
Provence
03.09.2007 10:06
#962

Endre
Fin børsmelding i dag, alt ser ut til å gå på skinner :-)
http://www.hegnar.no/hegnar/newsdet.asp?id=263657

Medi-Stim-suksess i USAMedi-Stim anser at etableringen i USA har vært en suksess.


Medi-Stim opplyser at salget etter fire måneder er allerede høyere enn hva tidligere distributør i USA, Medtronic, solgte i samme tidsrom. USA er det største og viktigste markedet for Medi-Stims produkter, som utgjør 45 prosent av verdensmarkedet.

Selskapet anser nå risikoen ved å etablere direkte virksomhet i USA som overvunnet og er i posisjon til selv å ta en større direkte andel av det store potensialet som det amerikanske markedet representerer.

Selskapet er optimistisk med tanke på framtiden, forventer positive resultater og en betydelig styrking av Medi-Stims posisjon i selskapets største og viktigste marked.
Provence
03.09.2007 21:24
#963

Endre
Fin oppgang i dag men på lite volum men markedet synes å ta dagens positive melding med et gjesp.

MEDI har utplassert en maskinpark i USA som i en årrekke fremover vil gi gode inntekter. Det er bruken av plattformen som vil gi inntektene, kunden belastes ikke med kapitalkostnaden i anskaffelse av instrumentet. Et smartkort sørger for at en hjerte bypass operasjon kan kvalitetssikres vha. instrumentet. Dette blir omtrent som et programvarehus selger programvarlisenser. Marginene blir signifikante.

Hentet fra dagens melding:
Gjennomsnittlig pris per operasjon (prosedyresalg)
til Medi-Stim ved salg gjennom eget selskap har
siden 1. mai 2007 vært USD 225 per operasjon. Før
dette tidspunktet, da salget gikk gjennom agent,
var tilsvarende beløp USD 116 per operasjon.

Selskapet anser at etableringen i USA har vært en
suksess. Salget er allerede etter 4 måneder høyere
enn hva tidligere distributør i USA, Medtronic,
solgte i samme tidsrom. Utviklingen har vært
positiv og gått raskere enn forventet. Selskapet
anser nå risikoen ved å etablere direkte
virksomhet i USA som overvunnet og er i posisjon
til selv å ta en større direkte andel av det store
potensialet som det amerikanske markedet
representerer.

Medi-Stim ASA planlegger i løpet av 2008 å lansere
sitt nye avbildingsprodukt i USA. Det er i dag et
udekket behov for avbilding i forbindelse med
kirurgiske inngrep. Medi-Stims produkt VeriQ, med
avbildings funksjonalitet, forventes å kunne dekke
dette behovet. Selskapet estimerer at med
avbildingsfunksjonalitet vil markedet for Medi-
Stims produkt mer enn fordoble seg. I den
anledning er det viktig for Medi-Stim å ha en
veletablert og motivert salgs organisasjon i
selskapets største marked når avbildingsmodulen
lanseres.

USA utgjør 45 % av markedet for Medi-Stim sine
produkter og egen distribusjon sikrer fokus og
vekstpotensial. Dagens markedsandel i USA er på 8
% som tilsvarer ca. 20.000 operasjoner pr. år med
Medi-Stim sitt utstyr. Med en markedsandel på 40
%, som Medi-Stim har oppnådd i Tyskland og Japan,
vil inntektene kunne øke i USA fra dagens MNOK 20
til MNOK 155, noe selskapet ser som en oppnåelig
markedsandel. Det kommende avbildingsproduktet vil
øke potensialet ytterligere til over MNOK 300.
Selskapet er optimistisk med tanke på framtiden,
forventer positive resultater og en betydelig
styrking av Medi-Stim`s posisjon i selskapets
største og viktigste marked.


ND har vært ute etter et større antall aksjer og lå inne med et betydelig antall for kjøp i sluttauksjonen sist fredag.[Endret 04.09.07 00:55 av Provence]
[Endret 04.09.07 07:42 av Provence]
[Endret 23.10.07 00:05 av Provence]
Provence
08.09.2007 03:16
#964

Endre


Er noe bedugget og fargesynet er det kanskje tilsvarende med men det virker som om det er en kursrakett der inne et sted :-)

[Endret 08.09.07 03:21 av Provence]
[Endret 08.09.07 03:39 av Provence]
[Endret 22.10.07 16:56 av Provence]
Provence
22.10.2007 17:00
#974

Endre
DNBNOR MARKETS

Tror på Medi-Stim
Meglerhuset anbefaler kjøp av aksjen.


Av:lars ulverud - Stocklink - 22.10.2007 10:25


-I morgen legger Medi-Stim frem tall for tredje kvartal. Vi venter en omsetning på 31.7 millioner kroner og en EBIT på 5.4 millioner kroner, skriver meglerhuset.

DnB NOR Markets har nettopp tatt opp dekning av Medi-Stim med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 32 kroner pr aksje.


[Endret 22.10.07 17:00 av Provence]
Provence
14.11.2007 18:20
#1905

Endre

Innsidere selger tungt


Sentrale innsidere i Medi-Stim selger aksjer for 70 millioner kroner.

DnB Nor Markets har blitt engasjert av Zenith Medical AS for å plassere 2,5-3,5 millioner aksjer i Medi-Stim etter børs onsdag til kurs 20 kroner, ifølge en børsmelding.

Nedsalget utgjør inntil ca. 18,6 prosent av antall utestående aksjer i Medi-Stim

Medi-Stim-sjef og styremedlem Arne Grip eier 38,2 prosent av Zenith, mens nærstående av Grip, styremedlem og Zenith-sjef Kari Pah, eier 44,3 prosent av Zenith.


Nedsalget kan virke stort men innsiderne det er snakk om beholder fortsatt 18% av aksjene i selskapet så det er ikke noe snakk om noe dump and run. Sannsynligvis vil nedsalget være positivt for markedet i det aksjene fordeles på flere aktører for likviditeten i aksjen har vært dårlig. Dette kan det bli en endring på nå.
Provence
26.02.2008 22:26
#1950

Endre
Medi-Stim har i dag lagt frem et praktregnskap og årsresultat. Selskapet omsatte for 35 mill. kr. i Q4 og 14,6 mill. kr. på bunnlinjen. For året ble omsetningen 126,9 mill. kr. og 28,4 mill. kr på bunnlinjen. Selskapet har foreslått et utbytte på kr 0,50 pr. aksje for 2007.

Etableringen i USA og eget salgsapparat har gått på skinner. Penetrasjonen der er 8% og målsetningen er 40%.

Selskapet sier i dagens rapport at selskapet i 2008 vil lansere VeriQ med avbildningsfunksjonalitet noe som raskt vil doble omsetningen. Dette er funksjonalitet som kirurger har etterspurt lenge men ikke har hatt tilgang til pga. sparsommelige budsjetter. Med den gode posisjon selskapet har innenfor vaskulær/hjertekirurgi, bygger selskapet nå inn avbildningsfunksjonalitet i produktene som bidrar til ytterligere å kvailtetssikre operasjonene som utføres.

Selskapet er med dagens kurs priset til 380 mill. kr. Enkel hoderegning tilsier da en P/E på 13 på faktisk inntjening. Med utsiktene fremover og et efficient marked burde kursen ligget på 45-50 kr.

Selskapet har ingen netto rentebærende gjeld.

Link til regnskap

Mange selskaper har startet i en garasje. Medtronic, verdens største medical device company og tidligere samarbeidspartner startet også i en garasje.


[Endret 27.02.08 03:53 av Provence]
Provence
14.03.2008 20:09
#1963

Endre
DnbNor har oppsummert status blandt SMB selskapene på Oslo børs således:

5 "top picks" fra meglerhus

DnB NOR Markets arrangerer i dag SMB-Seminar i Oslo. 22 selskaper vil her presentere seg for investorene. I den sammenheng sender meglerhuset ut en oppdatert SMB-rapport med gjennomgang av 43 selskaper i sektoren. Selskapene dekker de fleste bransjene representert på Oslo Børs.

- Vi har også denne gang valgt ut enkelte "top picks" blant de som er med. Disse er Axis-Shield, Bouvet, Medi-Stim, Revus Energy og TTS Marine, skriver meglerhuset.

Spesifikt for MEDI:

Medi-Stim BUY
Solid Q4-report!
Medi-Stim reported Q4-numbers in line with our expectations.
Revenues came in slightly above our forecast and EBITDA was
spot on our estimate. Adjusted for a change in the accounting
of government grants the EBITDA was also above our
expectation. In total the Q4-report was solid and the company
seems on track to meet our 2008 estimates. We expect the
penetration in the US to gradually increase towards 40%, and
this will result in significant EPS-growth as the gross margin on
the procedures is 85-90%. In our opinion Medi-Stim is the most
attractive company in the Norwegian health care space. Hence,
we reiterate our Buy-recommendation and our price target of
NOK 30.

[Endret 14.03.08 20:22 av Provence]
[Endret 14.03.08 20:23 av Provence]
Provence
18.04.2008 22:10
#1966

Endre
Q1 sesongen nærmer seg nå. MEDI kommer etter all sannsynlighet til å legge frem rekordresultater for første kvartall. Rekordresultatene i 2007 er en indikativ pekepinn, selv tror jeg resultatene vil ligge på 38 mill. (topplinje) og en bunnlinje på 6 mill. kr.

Selskapet er pr. dags dato kapitalisert til 370 mill kr. Fjorårets resultater indikerer en P/E på 13 på faktisk inntjening.

En vinner i helsekategorien !
[Endret 18.04.08 22:12 av Provence]
[Endret 19.04.08 06:54 av Provence]
[Endret 19.04.08 06:55 av Provence]
[Endret 19.04.08 07:00 av Provence]
Provence
19.04.2008 12:40
#1967

Endre
Finansavisen har i dag skuet ut over børslandskapet og kommet frem til følgende strategi:

Sats på disse om du vil bli børsvinner

Her er teknologiene du bør satse på om du ønsker å bli morgendagens børsvinner.
Artikkel av: Sverre Rørvik Nilsen (Finansavisen - 19.4.08 10:55)


Det finnes mange alternativer på den norske teknologifronten om du ønsker å bli morgendagens børsvinner, ifølge Finansavisen.- Telemedisin
Norske selskaper på området: Well Diagnostics og Norsk Helsenett

- Medisinsk bildebehandling
Norske selskaper på området: Sonowand og Medistim

- Grønn Energi
Norske selskaper på området: Chapdrive, Sway, Hywind, NorSun og Wave Energy

- Nye produkter av naturgass
Universitetet i Oslo, NTNU, SINTEF, StatoilHydro og Borealis samarbeider om dette

- Nye materialer
Norske selskaper på området: Ceramic Powder Technology (CerPoTech), Madshus og Nor-X Industries.

- Teknologi til oppdrettsnæringen
Norske selskaper på området: Akva Group og Helgeland Plast

- Nye produkter fra marine organismer
Norske selskaper på området: Biotec Pharmacon og Pronova Biocare.

- Diagnostisering og behandling av kreft
Norske selskaper på området: ClavisPharma, Affitech og InvivoSens.
Provence
25.04.2008 19:27
#1968

Endre
MEDI har i dag lagt frem et sterkt kvartallsresultat. Bunnlinjen Q/Q har økt med 50% (6,4 mill kr). Topplinjen har økt med 11% til 34.2 mill kr. Gledelig er det å se at bidraget er fra kjernevirksomheten, kvalitetssikring av hjerteoperasjoner. Bidraget er i all vesentlighet fra en positiv utvikling i USA som synes å gå på skinner.

Mht. bunnlinjen så er det å bemerke at OFU inntekter ikke er inntektsført i kvartallet samt 0,8 mill kr. i ekstraordinære kostnader er blitt belastet. Sammenliknet med Q1/2007 ville resultatet justert for dette ha blitt forbedret med 1 mill kr til 7,4 mill kr.

Link til Q1 resultat

DN.NO setter det hele i det rette perspektiv:

Knalltall fra Medi-stim
[Endret 25.04.08 19:30 av Provence]

Condi
25.04.2008 19:40
#92

Endre
Har aldri satt meg inn i selskapet med tanke på eierskap, men som kunde er jeg særdeles fornøyd, et av de mest seriøse i bransjen.
Provence
25.04.2008 20:02
#1969

Endre
Hei Condi

Blir nesten skremt, noen som besøker forumet. Her har det vært en gedigen monolog fra min side i en lang mannsalder :-)

Jeg tror mange ikke har satt seg inn i hva slags selskap dette er. Selskapet hadde GF i går og i følge møteprotokollen, var selveste Falnes fra Skagen fondene og signerte protokollen. Det blir veldig spesielt for en knøtt som MEDI med stor fremtid og en representant som forvalter milliarder.

MEDI har sterke eiere i motsetning til mange andre i bransjen noe som også forklarer den illikvide aksjen den er. Sett deg inn i aksjen og vær langsiktig.
Provence
30.05.2008 19:13
#1975

Endre
Det skjer ikke så mye her sett fra et kursmessig synspunkt. Ikke noe for den typiske ST aksjonær med raske penger som motiv, vil jeg tro :-)

Siste utskrift fra topp20 listen viser at Orkla har økt beholdnngen med 10% den siste tid til 1,65 mill aksjer. Det er denne type transaksjoner jeg liker, overføring av verdier fra kortsiktige til langsiktige hender. Som Odin forvalterne sier, man må vurdere selskapene ut fra fremtidig inntjeningen og ikke børsklima.

ASD har hatt en fin opptur i det siste. ASD er et medical device selskap og på sett og vis i samme bås som MEDI. MEDI har en plattform utplassert i USA som generer inntekter ut fra bruksbehovet. Det blir interessant å se hvordan inntjeningen i Q2 slår ut mtp. salg av kvalitetssikring av hjerteoperasjoner i USA.

DnB Nor Markets har MEDI som toppkandidat for kjøp i helsekategorien.

13. juni skal MEDI ha Capital Markets Day. Kanskje vil dette sette mer fart i aksjen.
Provence
24.10.2008 20:09
#2032

Endre
MEDI har vært en av veldig få aksjer som ikke har fått gedigen medfart nedover under finanskrisen. Aksjonæroversikten for de 20 største aksjonærene viser til et eierskap samlet på ca. 90% av selskapets verdier og mye av forklaringen ligger nok her.

Selskapet legger frem resultater for Q3 på onsdag i neste uke. Jeg tror resultatfremleggelsen på onsdag vil være en god indikasjon på at helseselskaper i liten grad vil være påvirket av nedturen i konjukturene. Helse og behovet for investeringene vil alltid ligge der.

Nippon BXI i Japan, selskapets største distributør har senest økt beholdningen med 57k aksjer etter at selskapet demonstrerte det nye avbildningssystemet i Lisboa tidligere i høst.

Forøvrig utøver selskapet også en robust "market making profile" med gjenkjøp av aksjer.
Provence
03.12.2008 16:48
#2042

Endre

Krise skal gi økt nyskaping


Statsminister Jens Stoltenberg ønsker å utnytte finanskrisen til mer innovasjon i næringslivet. Små og mellomstore bedrifter blir spesielt blinket ut.Fredag legger regjeringen fram historiens første stortingsmelding om innovasjon.

Tirsdag besøkte statsministeren suksessbedriften Medi-Stim som har samarbeidet med Intervensjonssenteret på Rikshospitalet.

– Dette er et eksempel på noe vi vil ha mer av. Det gjelder spesielt nå i en krisetid, sier statsminister Jens Stoltenberg til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB)
.

– Det trengs statlige virkemidler for å hjelpe markedet, sier Stoltenberg og viser til at mange bedrifter ikke ville ha klart seg i startfasen uten støtte fra selskaper som Innovasjon Norge og andre statlige organer.

Egen strategi

– Derfor skal regjeringen nå lage en egen strategi for innovasjon i små og mellomstore bedrifter. I den forbindelse skal vi opprette et nasjonalt råd som skal ha faste møter, sier næringsminister Sylvia Brustad (Ap). Statsministeren peker på at verden nå er i en finanskrise som har utviklet seg til en realøkonomisk krise.

– En god del gamle bedrifter vil bli nedlagt, mens nye vil vokse fram, sier Stoltenberg. Han er glad for at det i flere år er blitt satset på medisinsk forskning slik at Medi-Stim kunne gjøre suksess.

– Her ser vi at innovasjon lønner seg. Vi har fått tryggere pasientbehandling og flere bedrifter er blitt etablert, sier Brustad.

Sjekker blodårer

Medi-Stim har utviklet produkter som kvalitetssikrer hjerte- og karoperasjoner. Utstyret baserer seg på ultralyd og måler blodgjennomstrømmingen i vev ved kirurgiske inngrep. Dermed kan kirurgene overvåke inngrepet og med relativt stor sikkerhet slå fast om operasjonen er vellykket før såret lukkes. Dette gir færre komplikasjoner og kan redde liv. Bedriften ble etablert i 1984, har hovedkontor i Oslo og har i dag 70 ansatte i flere land.

– Vi har levert 1.500 installasjoner i 59 land, sier Medi-Stims toppsjef Arne Grip.


Mange småbedrifter Regjeringen vil nå se på bredden av rammebetingelser for små og mellomstore bedrifter. Den nye strategien skal utarbeides i samarbeid med representanter for næringslivet. Små og mellomstore bedrifter står for over halvparten av omsetningen i næringslivet, og disse bedriftene sysselsetter 57 prosent av den samlede arbeidsstokken. 99 prosent av alle norske bedrifter har færre enn 100 ansatte.

– Regjeringen er opptatt av at de minste bedriftene skal ha gode forutsetninger for videre vekst og utvikling. Dette er ikke minst viktig i en tid med stigende finansuro, sier næringsminister Brustad.

...


Vi får se hva som kommer ut av stortingsmeldingen. Forøvrig er Medi-Stim nærmest upåvirket av finansuroen og resesjonsspøkelset. Selskapet er godt plassert i helsesektoren med gode produkter og vil vise til robust inntjening i fortsettelen.
Provence
03.12.2008 23:08
#2043

Endre
Medi-Stim har fått tildelt "Internasjonaliseringsprisen" under Ernst and Young og Innovasjon Norge sitt arrangement ”Skaperkraft” i Oslo Konserthus i kveld.

En fin påskjønnelse for et selskap i medvind.
Provence
14.12.2008 17:39
#2045

Endre
Avisen Gjengangeren har avlagt Medi-Stim avdeling Horten et besøk. Innlegget viser til positiv inntjening for et selskap som ser lyst på fremtiden. Tross finanskrise og nedjusterte markedsutsikter for øvrige næringssektorer, er Medi-Stim plassert i den riktige bransje. Helse og offentlige budsjetter vil fortsatt være en prioritert sektor selv i nedgangstider.

http://www.gjengangeren.no/article/20081209/NYHETER/487523090/1042

Endret 14.12.2008 17:40 av Provence
OlaNordmann
26.01.2009 11:46
#26

Endre
MEDI

Helseteknologiselskapet MediStim fortsatte den positive utviklingen i tredje kvartal.
"MediStim kan fortsette å vise til en jevn inntjening og positiv resultatutvikling. Det går
frem av rapproten for tredje kvartal som ble lagt frem onsdag morgen. MediStim kan
vise til driftsinntekter på 35,3 millioner krone ri tredje kvartal, opp fra 28,5 millioner
kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet økte fra 3,35 millioner til 5,50 millioner i
samme periode. Det ga et løft i driftsmarginen for avskrivninger fra 15,2 prosent i
tredje kvartal 2007 til 18,61 prosent i årets høstkvartal. Resultatet før skatt endte på
5,48 millioner kroner, mot 3,11 millioner i samme periode i fjor. Selskapet melder om
vekst i alle markeder utenom i Asia."

Ser billig ut nå, tross vekst i alle områder utenom Asia, ser det ikke ut til at markedet tar tak i denne...
Oppkjøpskandidat?


OlaNordmann
28.01.2009 22:35
#33

Endre
Ingen meninger om denne? <3<3<3<3<3
Provence
28.01.2009 23:13
#2066

Endre
Hei OlaNordmann

Hyggelig å registrere flere her inne, så mange har det ikke vært.

Jeg tror mange lar være å kjøpe denne fordi den er lite likvid. Manglende likviditet skyldes at det er sterke eiere i selskapet og topp20 eier hele 90% av aksjene. Ikke mange andre aksjer som har en sånn eiersammensetning. Sånn sett har aksjen holdt seg rimelig bra i forhold til mange andre aksjer som har hatt en brutal medfart under finanskrisen. Så illikvid aksje kan faktisk ses på som noe positivt.

Det blir interessant når selskapet i år starter å selge VeriQ med avbildningsfunksjonalitet så her er det bare å kjøpe. MEDI demonstrerte prototypen under en messe i Lisboa i fjor og det er verdt å legge merke til at den japanske distributøren vektet seg betydelig opp etter denne utstillingen. Dette er bransjefolk som vet noe om markedspotensialet for produktet.

Kan bli et nytt Axis Shield selskap dette.

Endret 28.01.2009 23:29 av Provence
Provence
19.03.2009 19:17
#2085

Endre
En stor post ble omsatt i MEDI i dag, 192k. MEDI har selv vært på kjøpern så morgendagen mht. børsmeldinger blir interessant.

I helsekategorien er det ikke mange selskaper som utbetaler utbytte. MEDI viser til god drift og utbetaler 60 øre/aksje for året 2008.

Innenfor utvikling av medisiner for kurering av helseplager o.l., tar syklusen 12 år fra konsept til validering og suksess (?). Oppsiden kan være signifikant og fallgrubene tilsvarende. MediStim realiserer teknologi (ultralydbasert) som gir relativt sett umiddelbar effekt i salgstall (ref. NIKE Just do it ). Kjernevirksomheten er kvalitetssikring av hjerte-bypass operasjoner. Selskapet står nå på terskelen til å lansere imaging, en teknologi som gir kirurgene muligheter til å gå inn og måle blodstrøm i spesifikke regioner.

Jeg selv er overbevist om at dette er et spennende selskap og er langsiktig.

Endret 19.03.2009 19:20 av Provence
Provence
04.04.2009 00:41
#2089

Endre
MEDI handler stort i aksjen nå. I går kjøpte selskapet 200k aksjer og i dag fulgte styreformann Brøymer/Intertrade Shipping opp med 10k. Skagen Vekst har også øket beholdningen med 14,5k den siste tiden sammen med MP Pensjon med 65,5k

Det skjer en stille revolusjon her nå, selskapet viser til robust inntjening og sågar utbetaler utbytte uten at dette løfter hvermansens øyenbryner :-)

Endret 04.04.2009 00:53 av Provence
Provence
29.04.2009 08:37
#2101

Endre

Rekordtall fra MediStim


Selskapet har i dag levert det beste resultat noen gang. Inkludert finansposter er bunnlinjen på 12 mill !

Gledelig er det å se at selskapet øker salg av egne produkter med 4 mill. Helt upåvirket av finanskrise og nedgangstider !

http://www.dn.no/forsiden/resultater/article1659240.ece
Provence
25.09.2009 19:50
#2131

Endre
I disse helsetider med suksessen til Algeta (kjempeselskap !) så drar jeg frem denne.

MEDI har i første halvår fremlagt resultater på 24,4 mill kr på bunnlinjen. Dette er en dobling ifht. 2008. Fortsetter fremgangen så snakker vi om 50 mill, sånn P/E messig blir dette omtrent 10 på dagens kurser. Vekstselskaper, for det er vel det vi snakker om her, så må prisingen kunne forsvares å være atskillig høyere.

Vi har fått mange nyheter i det siste:
CE godkjenning av MediStims nye bildediagnostikk produkt VeriQC (OBI)

MediStim US Inc. inngår distribusjonsavtale med Kardium Inc. (OBI)

Selskapet har sterke eiere, omtrent 90% eies av de største aktørene på topp20 listen. Mange handler ikke denne pga. illikviditen men er dette en paramter som virker avskrekkende for et selskap som dette ?

Slik jeg ser det, kan selskapet bli et offer for oppkjøp. Imagingproduktet som nå kommer i omsetning, gitt sukksess, vil løfte inntjeningen inn i en ny sfære.

Jeg kjenner til dette selskapet mer en hva som er tilfellet for en vanlig ST skribent.

Endret 25.09.2009 20:00 av Provence
ausii
27.09.2009 13:45
#274

Endre
Jeg får en P/E på 11,5 når jeg tar utgangspunkt i fortjeneste etter skatt ( 17,5 mill i 1. halvår).

Men dette er jo etter 2 rekordkvartaler, og med god hjelp av en svak norsk krone.... som blir svakere framover....

Så sånn sett syns jeg ikke selskapet er veldig billig, men greit nok.
Har skjønt at de lanserer et nytt produkt i 4Q, så mye av aksjekursen vil dreie seg om framover om de lykkes her.

Endret 27.09.2009 13:45 av ausii
Verbier
27.09.2009 14:16
#1348

Endre
ausii
Du mener forventet P/E-09 på 11,5 for MEDI ikke er veldig billig.

Hva vil du si er vanlig P/E for selskaper i legemiddelsektoren?

Endret 27.09.2009 14:16 av Verbier
ausii
27.09.2009 15:21
#275

Endre
Jeg bedømmer selskaper individuelt.
Er det et opplagt vekstselskap er p/E 11.5 veldig billig, er det ikke det.... så er det ikke spesielt billig med tanke på at det kanskje er noen spesielt sterke kvartaler etter gunstig valutakurs. Finanskrisen har også gjort en rekke andre selskaper relativt rimelige. Men det er fortsatt billig, bare ikke veldig... i mine øyne.

Jeg kjenner ikke MEDI godt nok til å si om det er et vekstselskap eller noe midt i mellom. Det har kanskje dere som kjenner selskapet noen bedre tanker om?
Provence
27.09.2009 16:19
#2132

Endre
Hei til ausii og Verbier, hyggelig å se at flere stikker innom.

Til dere som ikke har satt dere inn i selskapet så er dette analysen til DnBNOR Markets etter Q2 med kursmål 25 kr. Det er viktig å legge merke til at analysen ikke inkluderer tall fra imagingproduktet som nå kommer i omsetning.
¨
Medi-Stim reported very strong numbers for q2. The temporary
slowdown in the US due to inventory build-down seems to have
ceased, and the number of procedures grew 12% in the quarter.
We have upgraded our EBITDA-estimates by 10% following the
report. As visibility has increased and the company is about to
launch the imaging system, we are more comfortable with the
valuation. Hence, we raise our price target to NOK 25 and change
our recommendation to Buy.

 Very solid q2-results. Medi-Stim reported q2-numbers above our
expectations. Revenues came in at NOK 38.7 mln vs our estimate of
NOK 37.8 mln. Margins expanded more than anticipated, and EBITDA
came in at NOK 10.1 mln vs our forecast of NOK 8.1 mln. Q2 was Medi-
Stim's best quarter ever in terms of profits.

 Slowdown in the US seems to have ceased. Visibility on sales in
the US has decreased over the last quarters due to inventory builddown
among the customers. Judging from the q2-results, this
slowdown seems to have ceased and we are now seeing that buying
patterns are normalizing. In q2, the number of procedures grew by
12% compared to q2/08 and by 2% from q1/09. This is very
encouraging and helps justify higher valuation multiples on Medi-Stim.

 Increased estimates. Due to the strong q2-report and increased
visibility in the US, we have increased our 2009 estimates. Our revenue
forecast has been raised by 3% while our EBITDA-estimate has been
upped by 9%. We also see less downside risk to our 2010 estimate.

 Imaging on track to be launched in q4. We expect the CE marking
on the imaging system to be announced in September. Following this
clearance, the system will be introduced and launched at the European
Association for Cardi-Thoracic Surgery Congress in October. We have
not included any sales of the imaging system in our estimate, but as
we are only 2 months from the commercial launch we will soon start to
make forecasts for this product.

 Attractive valuation as visibility has increased. Due to increased
estimates and better visibility we have upped our price target to NOK
25. As we are only 2 months away from launch of the imaging system
we can not longer ignore the value of this technology. Thus, we believe
that Medi-Stim should trade at premium multiples to peers, and we
have changed our recommendation back to Buy.
----------

Mht. P/E betraktninger så prises Axis Shield atskillig høyere. Dette selskapet er sammenlignbart da de også er utstyrsleverandør til helsesektoren.
Provence
24.10.2009 16:26
#2148

Endre
MEDI rapporterer Q3 resultater på torsdag.

Spennende er det om selskapet nå kan bekrefte den sterke oppgangen i resultater så langt i 2009, en dobling ifht. fjoråret.

Årsavslutning på 50 mill. ?

Endret 24.10.2009 16:30 av Provence
highlander
29.10.2009 17:39
#1589

Endre
Q3: MediStim tjener mer
Provence
02.11.2009 15:23
#2151

Endre
Her er oppdatert analyse fra DnBNOR Markets etter slipp av Q3 resultater og kursmål er hevet til 27kr.

-------

Medi-Stim reported q3-numers way above our forecasts. Q3 is
normally a slow quarter due to seasonal factors, but this time Medi-
Stim reported its best quarter ever despite the seasonality. We
have upped our estimates following the strong report, but we have
still not included any effects of the launch of the imaging system.
Thus, there is still upside risk to our forecasts.

• Record results in a seasonally slow quarter. Due to summer
holiday the q3 is normally Medi-Stim's weakest quarter. Although we
saw a decline in the third-party sales in the q3-numbers, this was more
than compensated by strong sales of own products. Hence, total
revenues came in at NOK 39.5 mln (DnB NOR: NOK 36.7 mln) and
EBITDA at NOK 10.4 mln (DnB NOR: NOK 7.3 mln)
• Asia was the main contributor. Seasonality for third-party products
was stronger than normal this year with a decline of 29% compared to
q2/09. Sales of own products in Asia was however extremely strong.
The number of probes sold in the quarter was 380% above the
quarterly average for the last 8 quarters. Although we do not expect to
see similar strong numbers in Asia every quarter going forward, we do
expect this region to grow significantly in the coming years. We also
forecast that third-party revenues will bounce back in q4 and that
growth will continue in Europe and US. Hence, the overall outlook is
positive.
• Still upside potential to our estimates. We have forecasted a CAGR
of ~8% in 2009-2012. This is below the historical growth rate and does
not include any effects of the launch of the imaging system. Thus there
is still upside risk to our estimates.
• Marketing strategy is under consideration. The new CEO stated
that she believes Medi-Stim could market its products more
aggressively. We agree that the company has been very conservative
so far, and that new initiatives could help speeding up the penetration.
We are looking forward to hearing more about this in the coming
quarters.
• Buy reiterated – target price upped to NOK 27. We have increased
our EBITDA-estimates by 9% for 2009 and 7% for 2010. Based on the
revised estimates and peer-group multiples, we see a fair value of NOK
25-27 per share. As we have not included imaging in our estimates and
as we believe the company should be traded at a premium to peers, we
have increased our price target to NOK 27.
------

Full fokus er nå på produktet VeriQC med avbildningsfunksjonalitet. Avbildningsfunksjonaliteten bygger på en helt ny generasjon hardware som gjør det mulig å integrere dette inn i et kompakt blodstrømsmåleinstrument.

NRK viste på lørdag et innslag fra GE Vingmed i Horten Bærbar ultralyd Innslaget viser litt om hvilken rivende utvikling det har vært innenfor avbildningshardware som muliggjør kompakte instrumenter for helsesektoren.

MediStim har forøvrig sitt utspring fra dette miljøet.
Provence
05.12.2009 01:32
#2157

Endre
Storebrand Vekst har kommet inn her etter at Christian Fekete solgte ut sin post.

Ellers har Orkla øket sin plassering her med 67k den siste tiden.

Fonds er godt plassert i et selskap som har en lys fremtid

Farmasi/helse er den nye trenden på OSE
Provence
15.01.2010 23:32
#2177

Endre
En illikvid aksje vil mange hevde men de rette kjøperne har vist sin interesse og det borger for en solid basis for oppgang.

Kjøpssiden siden 4.1.2010:
Megler Volum Pris Verdi Andel%
DNM 78 000 22.1923 1 731 000 55.52
PAS 31 500 22.5000 708 750 22.42
NEO 26 500 22.4906 596 000 18.86
FOF 4 000 22.0000 88 000 2.85
NTF 500 23.5000 11 750 0.36

Siste aksjonærutskrift viser at fonds (Storebrand Vekst) har øket sine posisjoner betydelig.

Spennende med Q4 rapport og bunnlinje på 50 mill kr når året 2009 skal oppsummeres(?)

Endret 15.01.2010 23:37 av Provence
Provence
27.01.2010 20:17
#2184

Endre
MEDI stevner frem.

Fin melding i dag om godkjennelse av VeriQC i Japan. MEDI har en ikke utbetydelig maskinpark utplassert i Japan. Lykkes selskapet i å få sykehusene til å skifte ut VeriQ med VeriQC, vil dette løfte omsetningen til det dobbelte i følge meldingen.

Gøy dette !
Provence
02.02.2010 18:40
#2188

Endre
Svenskene (NEO) løfter MEDI. Har vist stor appetitt og er snart inne på listen over de 20 største eierne (dersom vi snakker om en og samme aktør)

Det er utenfor steinrøysa verdier manifesteres .. :)
StLink
08.02.2010 13:42
#1117

Endre
Stillinger til MediStim

MediStim har en rekke stillinger utlyst...
Provence
12.02.2010 18:35
#2191

Endre
Topp20 listen over aksjonærer i MEDI berikes av nye investorer:

Fondet SIGMA LIFE SCIENCES har kommet inn på listen og sakset fra deres investeringsstrategi:

Sigma Life Sciences har som mål å oppnå høyest mulig avkastning ved å investere i børsnoterte aksjeselskaper med helserelatert virksomhet. Med økende velstand følger en mulighet for bedre helse og medisinske behandlingstilbud. Den globale vekst og velstandsutvikling vi er vitne til har en rekke vesentlige følger som setter agendaen for vår investeringsvirksomhet:

 Den aldrende befolkning
 "The world is fat!" - overvektsepidemien
 Infeksjonssykdommene på fremmarsj
 Kreft er ukontrollert vekst

Sigma Life Sciences vil investere i:
produsenter og distributører av egenmidler og medisinsk utstyr for sykehus, sykehjem og legekontor; forskningsbaserte selskap som utvikler nye høyteknologiske instrument og legemidler for diagnose eller behandling av pasienter; virksomheter som utvikler instrumenter og eagenser til forskning eller kliniske laboratorier; leverandører av et bredt pekter av informasjonsteknologi til sektoren; produsenter av kosttilskudd og matvaretilsetninger for humant bruk og selskap som er involvert i å sikre grunnleggende ernærings- og helsebehov som sunn mat og rent vann.

Fondet investerer min. 50 % innenfor Norden og inntil 50 %
globalt.


MEDI har ute jobbannonser med tanke på en aggressiv markedsføring, et resultat av lederskiftet fra september i fjor.

MEDI eies nå i betydelig grad av de 20 største aksjonærene i selskapet > 90% og få aksjer er i spill.

Provence
26.02.2010 14:28
#2257

Endre
MEDI kom med tall i går. Selv om resultatet var dårligere enn forventet i Q4, kan selskapet se tilbake på et inntjeningsår med rekordresultater, opp 72% !

Sterke fiskeaksjer får mye omtale og pressen skriver om saftige utbytter men aksjonærene i MEDI kan se frem til et enda saftigere utbytte, 90 øre/aksje.

Her er kommentarene fra DnB NOR Markets:

Medi-Stim reported q4-numbers below our forecasts mainly due to
one-off costs. The underlying growth was however in-line with
expectations and the first indications from the VeriQC-launch
indicates that our 2010 estimates might be too conservative. We
continue to find the valuation attractive and still believe Medi-Stim
is a clear take-over candidate. Hence, we reiterate our Buy
recommendation and our price target of NOK 27

• q4-results below expectations. Medi-Stim reported q4-revenues of
NOK 40.5 mln (DnB NOR: NOK 41.6 mln). EBITDA came in at NOK 2.8
mln (DnB NOR: NOK 9.3 mln). Revenue growth has been negatively
impacted by longer purchasing decisions prior to the launch of VeriQC,
but this should not impact 2010 negatively. Costs have been impacted
by one-off items of NOK ~ 5 mln (related to pension liabilities and
launch costs for VeriQC).

• Upside in 2010 and 2011 estimates due to the VeriQC launch. In
q4/2009 the company sold 5 VeriQC systems, and we anticipate that
the internal targets for 2010 are above 20 VeriQC systems. If this
target is reached, there is a clear upside to our estimates as we have
not included any effects of the imaging system in our forecasts. The
company received approval for VeriQC in Japan in January, and we
believe this could have a positive revenue impact already from q2. In
the US the company will await the filing until a second generation of
the imaging probe is ready. This is scheduled for q2 this year. The new
probe will produce higher quality images and have significantly better
margins. Thus, our EBITDA estimates might also be too low if the
VeriQC-launch is successful.

• Dividend of NOK 0.9 per share. The board has proposed a dividend
of NOK 0.90 per share based on the good performance in 2009. This
implies a dividend yield of 3.75% based on a share price of NOK 24

• Minor changes to estimates, target price stands unchanged. We
have only made minor changes to our estimates in this report. We have
taken a very conservative approach to our forecasts for 2010 and
2011, and the launch of VeriQC represents an upside to our estimates.
Medi-Stim is now traded at an EV/EBITDA of 9.4 for 2010 and 7.4 for
2011, which is significantly below peer-group. In addition the company
is a clear take-over candidate. Our Buy recommendation and price
target of NOK 27 stand unchanged. 25.02.2010 Q4/09: Result Update > Medi-Stim
Valuation

Based on our revised estimates, Medi-Stim is now traded at an
EV/EBITDA-multiple of 9.4 for 2010 and 7.4 for 2011. The average
multiple for the peer-group is 11.1 and 9.2 respectively. As mentioned
there is a potential upside in our estimates related to the sale of VeriQCinstruments
and probes.

The VeriQC-system has a price point of
approximately 1.5 – 2 times a VeriQ-system, and the VeriQC-probes are
priced about 5 times higher than VeriQ-probes. Although the gross margin
on the VeriQC-probes is currently relatively low, we expect this to change
as the second generation probes are launched. Thus, the gross profit on
the VeriQC-probes will be substantially higher than for VeriQ.
Provence
28.08.2010 16:08
#4261

Endre
MediStim fremla et fint resultat i uken som gikk og Jørgensen i DnBMarkets lot seg overbevise.

Medi-Stim reported q2-numbers far above our forecasts. The
operating profit reached a new all-time high, and revenues almost
touched the record level from q4/2009. Market conditions seem to
have stabilized, and the company has taken most of the costs
related to the launch of VeriQC. Hence, visibility has improved
significantly and the company is back on track. We change our
recommendation to Buy and raise our target price to NOK 25.


 Very strong q2-numbers. Medi-Stim reported q2-numbers above
forecasts. Revenues came in at NOK 40.4 mln (DnB NOR: NOK 38.7
mln). EBITDA was NOK 10.8 mln (DnB NOR: NOK 6.2 mln). This is a
new, record level for the operating profit. EBIT came in at NOK 9.6 mln
(DnB NOR: NOK 5.2 mln), which is also a new record high


 Visibility has improved significantly. The market conditions seem
to have stabilized with volume growth of 12.7% in the quarter. With
the record high EBITDA the company has also proven that the one-off
costs reported in q4/2009 and q1/2010 were actually non-recurring
items. Hence, visibility on future profitability has improved

 New initiatives should fuel growth going forward. The company
has revisited its strategy during the last 9 months, and it's clear that
there is significant room for improvement especially related to the
marketing activities. Several managers have been replaced during the
last 6 months, and the company will now focus on approaching new
clinics and building more clinical documentation in the US. Meta-
analysis of existing data will be performed, and we expect to see
several new trials being initiated going forward. These trials will
probably be relatively inexpensive as the company is working with
potential investigators that are currently using Medi-Stim's equipment
and that could include their existing patients in the trials

 Recommention changed to Buy and target price lifted to NOK
25. We have increased our estimates slightly, but the key take-away
from the q2-presentation is that visibility has improved. Stabilization of
market conditions, new marketing initiatives and increased gross
margins on the new generation VeriQC-probes will contribute to both
revenue- and profit growth. Our estimates seem conservative for 2010
as we are forecasting a flat EBITDA in the second half compared to first
half. Consequently we have upped our recommendation to Buy and
raised our target price to NOK 25


Valuation

Based on our revised estimates Medi-Stim is traded at EV/EBITDA-
multiples of 8.4 and 6.4 for 2011 and 2012 respectively. If the company
delivers according to our estimates and multiples roll over, we believe
there is a ~60% upside to the current share price over the next 18-24
months. As the downside seems relatively limited the risk/reward profile is
very attractive.
--------------------------------
I tredje kvartal kommer sannsynligvis FDA sin godkjennelse av VeriQC for det amerikanske markedet.

Selskapet utbetaler et rimelig godt utbytte også sannsynligvis for 2010, ikke mange selskaper innen denne kategori.

Endret 28.08.2010 16:17 av Provence
Provence
04.08.2011 15:46
#6279

Endre
Det er bra å ha storparten av midlene investert i et veldrevet selskap som MediStim, god inntjening, ingen gjeld og gode utbytter ...

Er illikviditet noe å bry seg om ?
Provence
01.09.2012 09:18
#7304

Endre
Kremt.. drar frem denne jeg ;-)

Her har vi et flott selskap, har en god utbyttepolitikk og tenker på aksjonærene sine. Jeg har hatt denne i portisen i alle år siden selskapet gikk på børs i 2004. Selskapet utbetalte 1kr/aksjen for 2011. Selskapet har i alle år siden børsdebut, utbetalt utbytte. Legger man dagens kurs på 18 kr til grunn, har selskapet utbetalt 25% av markedsverdien i form av utbytte.

Selskapet leverer gode kvartallsresultater og har vist til rekordomsetning den siste tid. Fremgang på alle fronter for Medi-Stim i 2. kvartal.

USA salget er i ferd med å ta av. På det europeiske kontinent, har selskapet god inntjening, spesielt fra Tyskland med å selge utstyr som kvalitetssikrer hjerte-bypass operasjoner. Asia og spesielt Japan har også bidratt til selskapets gode inntjening.

Hva som er flott er at selskapet ikke har blåruss som forteller hvor godt det skal bli. Selskapet har ingen finansiell giring så noen bombe kommer det nok ikke derfra, har ingen gjeld av betydning.

Kvalitetsaksjer skal man eie ;-)
Provence
21.09.2012 16:11
#7340

Endre
Siden jeg postet siste innlegg, har det vært et innsidesalg i aksjen, nærmere 500k aksjer ble omsatt på 15 kr.. På den annen side, i går og i dag, har største aksjonær og styreformann Brøymer (eierandel 20%) dratt denne opp på 18 tallet.

20/09-2012 16:46:53: (MEDI) Meldepliktig handel i Medistim

Styreforman i Medistim ASA, representert via
Intertrade Shipping AS, kjøpte 20. september 17.000
aksjer til kurs 16,50 per aksje. Intertrade Shipping
AS har etter dette kjøpet 31.000 aksjer. Øyvin
Brøymer kontrollerer også aksjene som Fløtemarken AS
eier i Medistim ASA. Fløtemarken AS eier 3.810.000
Medistim aksjer og er selskapets største aksjonær.
---
21/09-2012 13:49:57: (MEDI) Meldepliktig handel i Medistim ASA

Styreforman Øyvin Brøymer i Medistim ASA,
representert via Intertrade Shipping AS, kjøpte 21.
september 9.000 aksjer til kurs 17,79 per aksje.
Intertrade Shipping AS har etter dette kjøpet 40.000
aksjer. Øyvin Brøymer kontrollerer også aksjene som
Fløtemarken AS eier i Medistim ASA. Fløtemarken AS
eier 3.810.000 Medistim aksjer og er selskapets
største aksjonær. Totalt kontrollerer Øyvin Brøymer
3.850.000 av aksjene i Medistim ASA.
---

Aksjene som ble omsatt, ble i hovedsak kjøpt av selskapet selv, samt fond (HOLMEN SPESIALFOND 200k og Storebrand Vekst 25k) så her er det få korte penger inne i bildet.

Neppe mange her som følger denne men kjøpte selv en god del på 15 kr.

Q3 resultat, dårlig ? Neppe, og utbytte for kommende periode ligger i pipeline ;-)
Provence
25.10.2012 09:12
#7428

Endre
Nå gutter, konsentrer dere om en aksje som er resesjonsfri ;-)

Mangedobling for Medistim
Provence
25.10.2012 11:27
#7429

Endre
Det står virkelig respekt ved handlene nå i MEDI, ikke hverdagskost dette. Sannsynligvis et fond som vekter seg opp nå. ESO med kjøp på 330k så langt
Provence
03.12.2012 23:13
#7518

Endre
Flott helaften med NRK2 TV i kveld og hjerteklaff operasjoner, lukket variant via lusken og den tradisjonelle åpne metoden med utvidelse av brystkassen for å komme til, invasive

MEDI teknologien er basert på invasive metoden så kvalitetsiskringaspektet ang. blodstrøm var ikke et tema her men burde kansskje vært det for fri flyte inn i aorta.

Mer kompliserende er hjerte bypass operasjoner hvor innsydd bypass må kvalitetsikres pga. av tekniske feil ifbm. vridning etc.

Fra NICE rapporten:
Significant endorsement boosts Medistim Inc.'s life-saving technology

Findings substantiate the VeriQ system's ability to improve outcomes for coronary artery bypass surgery and contain costs.
MINNEAPOLIS, MINN. (Nov. 17, 2011) - A longtime leader in setting world-class standards for health care is recognizing the effectiveness of a life-saving technology produced by an international medtech company that has a vibrant presence in the United States.

Oslo-based Medistim's VeriQ system, which assesses graft blood flow during coronary artery bypass surgery, this week withstood the clinical scrutiny of a highly respected arm of the English National Health Service.

Specifically, intense review by the Health Service's National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) prompted two encouraging findings from the agency:

- The VeriQ system reduces major cardiac and cerebrovascular complications, including early graft failure, subsequent angioplasty procedures, heart attack, recurrent angina and death during the period in and around surgery.
- VeriQ reduces costs for health care providers when routinely used for assessing grafts during coronary artery bypass surgery.

VeriQ's effectiveness was upheld by NICE, in large part, thanks to recent data by Dr. Teresa Kieser, of the University of Calgary.

NICE said that Kieser's study "recognized that graft dysfunction is a major determinant" in patients surviving coronary artery bypass surgery, emphasizing that "the majority of graft failures in the perioperative (typically, 30 days post-surgical) period are due to technical imperfections which, if recognized, might be corrected at the time of surgery."

The efficient VeriQ system is already relied upon in about 400 of 1,200 cardiac surgery centers in the United States and now is anticipating greater use in the wake of NICE's findings, said Howie Milstein, president of Medistim USA Inc.

"The NICE guidance is recognition that we at Medistim have the technology that is proven to reduce complications related to technical errors and graft dysfunction after coronary artery bypass surgery," Milstein said.

"This is the wonderful news for patients and surgeons," he added. "It substantiates that the VeriQ system improves lives and meets the finance objectives of the health care industry at the same time."

Two leading U.S. cardiothoracic surgeons say they understand the impact that the VeriQ system has on maximizing surgical outcomes in this cost-conscious atmosphere.

"Quality control in coronary artery bypass surgery is probably one of the most important predictors of outcomes, and this (TTFM) is perhaps the easiest way to do it," said Dr. Husam Balkhy, director of the Center for Minimally Invasive Cardiac and Robotic Surgery at the Wisconsin Heart Hospital in suburban Milwaukee.

Dr. Michael Caskey, of Phoenix's Southwest Heart & Lung, has made Medistim's technology part of his coronary artery bypass surgery practice for nearly a decade.

"It's great to see it validated from both clinical and economic perspectives," said Caskey, who specializes in thoracic and cardiovascular surgery. "As surgeons, we truly want the best for our patients, and current economics dictate that certain values may be compromised."


MEDI går nå direkte med eget selskap med fokus på salg i UK, et jomfruelig marked med liten penetrasjon.
Provence
29.01.2013 18:20
#7703

Endre
Hi there :)

Ikke mange STalkere som følger denne, et flott selskap som for 2012 kommer til å utbetale rekordutbytter.

Ikke noe selgspress nå men også tynt med kjøpere ? Massiv omsetning på 20 tallet.

Anatomien i illekvide selskaper kan være vanskelig å forstå ;-)
Provence
28.02.2013 09:39
#7777

Endre
28/02-2013 08:02:01: (MEDI) 4 kvartals resultat og foreløpig årsregnskap for 2012

Medistim har en rekordomsetning i 4. kvartal og
salget endte på MNOK 49,7 (MNOK 41,3). Totalt for
2012 var det en omsetningsvekst på 13,6 % og endte på
MNOK 183,8 (MNOK 161,8). Driftsresultatet (EBIT) for
4 kvartal økte med 65 % og endte på MNOK 6,1.
Driftsresultatet for året økte med 72 % og endte på
MNOK 41,1 som er et rekordresultat for Medistim.
Styret foreslår for generalforsamlingen et utbytte på
NOK 1,1 per aksje.
Provence
08.03.2013 20:01
#7806

Endre
Medistim har i dag avholdt Capital Markets Day

Så får dere som er interessert i selskaper med modne inntjeningsmodeller ta stilling til om dette er noe å satse på , for meg har dette vært bærebjelken i min økonomi i en årrekke nå grunnet gode utbytter:-) Samlet utgjør nå utbyttene siden børsintro ca. kr. 5,5

MediStim Capital Markets Day

Teknologien til MediStim kvalitetssikrer hjerte by-pass operasjoner men har bruksområder langt utover dette. Budskapet til MediStim lyder Can you trust your fingers ?. I det ligger det at den eldre garde av kirurger alltid har benyttet fingrene til å føle på by-passen om der er puls, underforstått at der flyter blod gjennom by-passen for så å konkludere at hjerteoperasjonen er kvalifisert. Dette er en sviktende metode og er basert på at man tidligere ikke hadde bedre metoder som MediStim nå har (Vi vet jo at en hageslange buler ut om slangen er tett) NICE rapporten i linken ovenfor dokumenterer at det er betydelige kostnader å spare ved å investere i tilgjengelig teknologi. Med tilgjengelig apperatur kan man grunnleggende kvalifisere operasjonen og unngå re-operasjoner med ditto høye kostnader. Og kanskje viktigst av alt unngå høy risiko for død for pasient. Det er vel et spørsmål om tid før det blir pålagt fra myndigheter å kvalifisere operasjonene ved bruk av moderne teknologi. For helsebudsjettene eskalerer, babyboom slår nå fullt inn i eldrebølgen i USA. Markedet er stort for selskaper som MediStim som er lite penetrert.

Sakset fra siste utgave av OsloMedtechMagazine:

Provence
09.03.2013 22:39
#7807

Endre
MediStim VeriQC har fått bred omtale i seneste utgave av

Provence
27.03.2013 19:03
#7813

Endre
Små volumer som omsettes nå, imidlertid dagens vinner. De utålmodige forsvant ut i dimman på 20 kr. Hva rører seg opp i hodet til enkelte ? Illikviditet kan være en påkjenning.

En svulstig børsmelding nå og denne flyr over 30 kr på strak arm :-)
Provence
21.09.2013 14:30
#8034

Endre
20/09-2013 12:12:44: (MEDI) Flagging

Stenshagen Invest AS har den 20 september 2013 kjøpt
1.338.463 aksjer i MEDI(Medistim ASA)og har med dette
passert 5% eierandel.

Stenshagen Invest AS eide ingen akjser i MEDI
(Medistim ASA)før dagens handel.

--------------------------

20/09-2013 13:38:22: (MEDI) Flagging

Zenith Medical har i dag 20. september 2013 avhendet
2 944 618 aksjer i Medistim ASA
tilsvarende 15,61% av aksjekapitalen og antall
stemmer i selskapet.

Zenith Medical innehar etter dette ingen aksjer eller
stemmerettigheter i Medistim ASA.

--------------------------

Zenith Medical sitt nedsalg har ligget som en kveil rundt aksjen den senere tid. Et innslag i finansavisen i dag om dette (grunder som er ute). Isolert sett burde aksjen hatt en opptur ut fra øket inntjening og bunnlinje. Fra å være en illikvid aksje, har det vært robust omsetning i papiret det siste år noe som kan være bidragsytende til at aksjen blir mer omsettelig.

Utbytter siste fire år:
0,9 0,9, 1,0 OG 1,1 kr/aksje og en god renteavkastning på 5-6%. Bilforhandler Stenshagen med inngang, har nok skjønt dette.

Kursmål 30 kr.

Endret 21.09.2013 14:31 av Provence
Provence
05.01.2015 12:51
#8539

Endre
MEDI er et selskap som kommer til å vise en kraftig forbedring på bunnlinjen grunnet den sterke USD/EUR da selskapet eksporterer medinsk utstyr og har kostnader i NOK.

Ser at kursmålet mitt er nådd selv om vi ikke har nevneverdig omsetning på dette nivå. Heller ikke er det noen salgsvilje.

Med magre utsikter for selskaper generelt, vil penger søke selskaper som betaler utbytte. MEDI har en lang positiv historie her.

Spennende ...

Endret 05.01.2015 12:56 av Provence
Provence
27.02.2015 17:12
#8599

Endre
MEDI leverte en meget god Q4 rapport:

Medistim leverer sitt sterkeste kvartal noen gang
for 4 kvartal 2014 med en omsetning på 66,1 (MNOK
52,2), en vekst på 26.6 %. For 2014 øker
omsetningen med 12,5 % som endte på MNOK 214,8
(MNOK 191,0). Den sterke utviklingen i USA
fortsetter med 62 % vekst for kvartalet. For 2014
øker omsetningen i USA med 23 %. Driftsresultatet
(EBIT) for 4 kvartal ble MNOK 14,5 (MNOK 9,0).
Driftsresultatet for året ble på MNOK 43,4 (MNOK
35,6). Selskapet hadde en sterk kontantstrøm i 2014
og kontantbeholdningen ved utgangen av året var
MNOK 49,5 (MNOK 19,8). Medistim lanserte sitt nye
produkt MiraQ Cardiac i Europa i 4 kvartal. Styret
vil foreslå for generalforsamlingen et utbytte på
NOK 1,40 per aksje (NOK 0,80).

For mange med ønske om raske penger, er ikke denne aksje noe å bry seg om ;-) Men kursen har i det siste tatt virkelig av. Interressant å observere at CAR i dag slukte en sperrepost på 36kr. I MEDI sammenheng et beløp å legge merke til.

Utbytte på 1,4 kr passer meg utmerket !
Provence
12.03.2015 14:14
#8621

Endre
Dette er et selskap som går under raderen for de fleste !

08:50:34 225 500 40.00 Official NMBR CAR

Omsetning 9.020.000

;-)
Provence
13.03.2015 18:53
#8622

Endre
Det store spørsmålet nå er om MEDI er en soleklar kandidat for oppkjøp. Posten i går (førbørs) er et resultat av at meglere har foretatt en ringerunde blant aksjeeiere og forespurt dem om villighet til å selge noen aksjer (ble selv forespurt). CAR var også inne og køpte en større post over børs til 36kr (38k aksjer) ref. innlegg 27.02.2015 17:12. Ikke en tilfeldighet dette og at vi snakker om en aktør.

Spetalen er storgrossist på oppkjøp av fallerte selskaper som Diagenic, Clavis Pharma med fremførbare underskudd. Skal Spetalen få cash flow ut av disse oppkjøpene må dette konsolideres inn i selskaper med god inntjening.

I motsetning til selskapet Weifa som i fjor ble oppkjøpt, har MEDI en global tilstedeværelse. USA divisjonen økte inntjeningen med 62% i Q4. Den sterke dollaren nå indikerer en god inntjening i fortsettelsen.

Spetalen vil ha nye oppkjøp
Provence
13.03.2015 21:54
#8623

Endre
En annen sak å legge merke til er at veldig få analytikere følger denne aksje. Og det har en sammenheng med at meglerkorpset ser sin egen rolle i dette og som melkeku mtp. omsetning, hvorfor bry seg om et selskap som MEDI som tradisjonelt har vært illikvid ?

Her er det noen som gjør leksen sin på egenhånd og vet hva saken dreier seg om. Og det skjer kvantesprang fra tid til annen mht. omsetning.

Fondsinans er meglerhuset som har tatt denne inn i sin portefølje. Det skal være en fremføring 28. mars om selskapet i regi meglerhuset.

I 2013 solgte en grunder seg ut av selskapet på 20kr og Stenshagen kjøpte seg opp (har senere fulgt opp og glefset til seg nye andeler). Aksjen fikk da en umiddelbar opptur til 24kr. I Hegnars WebTV ble saken kommentert og til forbauselse ble kjernevirksomheten dreid inn på noe så spesielt som dermatude beandling. For min del og som en oppegående person på hva kjerneteknologien dreier seg om (kvalitessikring av hjerte-bypass operasjoner) kom dette som en nyhet. Saken er at selskapet har en agenturseksjon som selger mange produkter til norske sykehus og der finner man mange rare produkter.

Men dette ble altså fokusert på. Hegnar himself avsluttet det hele med å si, typisk bjellsau-effekt.

End of story - jeg vet alt ;-)
Provence
01.08.2015 17:19
#8786

Endre
Morgan Stanley & Co International plc (MSI) glefset til seg aksjer på fredagen, 32 360 aksjer. Dette er en illikvid aksje og i det perspektiv et agerende som løfter øyenbryene. På motsatt side har DNM og NRD vært selgerne, i sum ca. 100k aksjer på snitt 38kr.

Quo vadis ?

Dette er et cash genererende selskap, utbytter siste år (selskapet er nå inne i det ellevte år som børsnotert selskap)
24 apr. 2015 1,40 NOK
24 apr. 2014 0,80 NOK
26 apr. 2013 1,10 NOK
27 apr. 2012 1,00 NOK
29 apr. 2011 0,90 NOK
30 apr. 2010 0,90 NOK
29 apr. 2009 0,60 NOK
25 apr. 2008 0,50 NOK
20 apr. 2007 0,40 NOK
15 mai 2006 0,27 NOK
Provence
21.08.2015 22:57
#8802

Endre
Igjen, dette er et selskap som går under raderen for de fleste. Okay, denne er illikvid. Ikke noe for meg som vil ha uttelling i det korte perspektiv.

MEDI la frem et godt Q2 resultat 19. august.

Omsetningen endte på MNOK 57,3 for kvartalet (MNOK
47,9), en vekst på 19,6 %. For halvåret økte
omsetningen med 19,1 % % og endte på MNOK 115,2
(MNOK 96,7). Driftsresultatet (EBIT) endte på MNOK
11,7 (MNOK 11,7) for kvartalet etter avsetning på
MNOK 3,2 relatert til terminert agentur for
Medtronic. For halvåret endte driftsresultatet på
MNOK 21,6 (MNOK 18,9). Fortjeneste per aksje økte
med 45 % for 2. kvartal til NOK 0,58 (NOK 0,40).

Det var en positiv utvikling i USA med 40 %
salgsvekst i 2. kvartal og 45 % for halvåret.
Selskapet styrker sin USA-satsing ved å bygge ut
salgsteamet. Medistim bidrar med støtte til en
banebrytende multisenter registerstudie med ledende
sykehus i Europa og Nord Amerika.

Utbetalt utbytte for 2014 i 2. kvartal var på MNOK
25,4, NOK 1,40 per aksje (NOK 0,80).


Nå skal de satse mer i USA

Medistim styrker sin satsing i USA, opplyses det i en melding.

Selskapet har ansatt 5 nye salgsrepresentanter og øker dermed sin kapasitet fra 13 til 18 selgere.

USA er Medistims største og viktigste marked, og selskapet har så langt oppnådd en penetrasjon på omtrent 14 prosent.

I Skandinavia og Tyskland har selskapet en markedspenetrasjon på mer enn 70 prosent, mens i Japan er markedspenetrasjonen på mer enn 80 prosent. Selskapet har som mål å oppnå tilsvarende markedspenetrasjon i USA.

---
Selskapet gjør nå også grep for å øke interessen for kvalitetssikring av hjerte by-pass operasjoner. I en verden hvor man snakker om CE-sertifiserte varer og tjenester, står helsesektoren og tjenester som utføres der overfor en revidering fordi ny teknologi gjør det mulig å bringe kvaliteten opp på et nytt nivå.


Medistim is sponsoring REQUEST, a multicenter registry study with leading hospitals from Europe, USA and Canada

NICE report
----

Kursutvikling:
MEDI har nesten doblet sin kursverdi det siste året. Ikke desto mindre og vi snakker om ATH så ble det omsatt aksjer for 20 mill. kroner ved Q2 presentasjonen (4 handler). Veldig spesielt for en aksje som er illikvid til de grader.

Takk for oppmerksomheten ;-)

Endret 21.08.2015 22:59 av Provence
Provence
08.09.2015 10:02
#8846

Endre
MEDI snakker lite om guidance. Men der ligger en kamuflert sak der ifbm. markedsutsiktene i USA:

I Skandinavia og Tyskland har selskapet en markedspenetrasjon på mer enn 70 prosent, mens i Japan er markedspenetrasjonen på mer enn 80 prosent. Selskapet har som mål å oppnå tilsvarende markedspenetrasjon i USA.

I USA utføres 250.000 hjerte bypass operasjoner årlig. 70% penetrasjon tilsier 175.000 vil bli behandlert med Medistims kvalitetssikringssystemer.

Fra en gammel report, koster hver operasjon $225 og inntekter for Medistim. Kapitalvaren instrumentet selv, utplasseres som et instrument på leasingkontrakt og inntekter over bruken av det.

Kalkyle hjerte-bypass operasjoner i USA: 250.000
Penetrasjon: 70%
Inntekter pr. operasjon for MEDI: $225
Dollarkurs 8kr.

Inntekter årlig: 250.000 x 0,7 x $225 x 8kr =>315 mill NOK

Det har skjedd en del i produktspekteret som MEDI leverer siden prislappen pr. operasjon ($225) ble nevt da basisfunksjonalitet lå i selve transit tid målingen (TTFM) som eneste funksjonalitet. Nå har man Doppler og avbildningsfunksjonalitet i tillegg.

Ved fremleggelsen 19. august og Q2 resultater, kjøpte en investor aksjer for omtrent 20 mill. kr. på kurs 42,10. Aksjonæroversikten viser at det var Protector Forsikring ASA som nå innehar i underkant av 500.000 aksjer.

Warren Buffett: Our favorite holding period is forever.

Endret 08.09.2015 10:13 av Provence
Provence
15.09.2015 11:09
#8859

Endre
Hele 4,7k aksjer ligger på kjøp på 44kr. Tror jeg gir meg over ;-)

Kremt.. hvordan skal man prise et selskap som sannsynlivis kommer til å øke bunnlinjen betraktelig om man skuer inn i den nære fremtid ?
Provence
15.09.2015 15:36
#8860

Endre
312.497aksjer omsatt på ATH nesten - nå tror jeg en børsmelding er i emning eller noe annet ;-)
Provence
21.09.2015 01:12
#8862

Endre
highlander, flott om du kunne bringe inn aksjonæroversikten her - topp 30. Et selskap utenom det vanlige ;o)
Provence
21.12.2015 17:20
#8925

Endre
Med dagens oppgang, overskred markedsverdien på MEDI med 1 mrd. Men er dette en boble ?

Lykkes selskapet med den positive utviklingen i USA og 70% penetrasjon, vil topplinjen dobles og bunnlinjen mer enn som så (> 100mill)

Fra hjemmesiden og en nyhet i land med lavbudsjetter (India)

http://medistim.com/lilavati-hospital-in-india-captures-the-value-of-medistims-technology-for-its-cabg-patients/

Dette er utrolig spennende !
Provence
09.01.2016 20:41
#8988

Endre
MEDI er en aksje man bare skal eie i disse tider. Hva som ikke fremkommer i kjøpsbildet over børs (som er tynn til de grader) er at der er stor interesse for aksjen i meglerkretser. For det er meglere som ringer rundt for å høre om noen vil selge et større antall aksjer (er selv blitt kontaktet).

Det blir spennende med Q4 rapportering og utbytte. Varene MEDI selger, prises i dollar og euro noe som etter mitt syn borger for et veldig bra resultat.
Provence
11.01.2016 10:53
#8989

Endre
Bang .. Der kom den !

10:45:39 	50.00 	700 000 	NMBR 	FOF


11/01-2016 10:52:22: (MEDI) FLAGGING - MEDISTIM

Protector Forsikring ASA har den 11. januar 2016 kjøpt
700.000 aksjer i Medistim ASA til kurs NOK 50,-.
Etter dette eier Protector Forsikring ASA 1.196.198
aksjer i Medistim ASA, og har med dette passert 5%
eierandel i selskapet.


Endret 11.01.2016 10:58 av Provence
highlander
11.01.2016 11:01
#5325

Endre
Re. Provence

Etter ditt ønske startes også dekning med aksjonæroversikter for denne. ;)

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden en referanseliste av 04.01. [ikke gjengitt ovenfor] i parentes)

1 INTERTRADE SHIPPING AS 21,00% 3 850 000
2 SALVESEN & THAMS INVEST AS 10,16% 1 862 500
3 STENSHAGEN INVEST AS 8,24% 1 511 729
4 SKAGEN VEKST 6,36% 1 165 625
5 FOLLUM CAPITAL AS 5,45% 1 000 000
6 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SWE nom 4,11% 753 386
7 BUANES ASBJØRN JOHN 3,93% 719 936
8 PROTECTOR FORSIKRING ASA 2,71% 496 498
9 DYVI INVEST AS 2,43% 446 154
10 VEVLEN GÅRD AS 2,42% 443 959
11 GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORT USA 2,29% 420 559
12 THE BANK OF NEW YORK MELLON USA nom 2,21% 406 079
13 HOLBERG NORDEN VERDIPAPIRFONDET 1,96% 359 108
14 VERDIPAPIRFONDET HANDELSBANKEN 1,89% 346 154
15 HOLMEN SPESIALFOND 1,64% 300 000
16 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SWE nom 1,55% 284 049
17 THE NORTHERN TRUST CO. GBR nom 1,55% 283 856
18 DANSKE INVEST NORGE VEKST 1,36% 250 000
19 BANK JULIUS BÄR & CO. AG CHE nom 1,09% 200 000
20 MEDI-STIM AS 1,07% 196 000
21 ROSLAND BRIGT 1,04% 190 000
22 MP PENSJON PK 0,95% 174 500
23 GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES USA 0,83% 152 700
24 FONDSFINANS GLOBAL HELSE 0,82% 150 000
25 RETIRO AS 0,82% 150 000
26 BLIX RIGMOR HELEN 0,76% 140 000
27 VJ INVEST AS 0,72% 132 341 (- 10 352)
28 RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A LUX nom 0,71% 130 000
29 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB NOMINEE KONTO SWE nom 0,67% 123 386
30 HOLBERG NORGE VERDIPAPIRFONDET 0,56% 102 000
Provence
11.01.2016 11:02
#8990

Endre
highlander #5325:

Takk for den !
highlander
18.01.2016 10:18
#5405

Endre
De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 11.01. i parentes)

1 INTERTRADE SHIPPING AS 21,00% 3 850 000
2 SALVESEN & THAMS INVEST AS 10,16% 1 862 500
3 STENSHAGEN INVEST AS 8,24% 1 511 729
4 PROTECTOR FORSIKRING ASA 6,52% 1 196 498 (+ 700 000)
5 SKAGEN VEKST 6,36% 1 165 625
6 FOLLUM CAPITAL AS 5,45% 1 000 000
7 BUANES ASBJØRN JOHN 3,93% 719 936
8 DYVI INVEST AS 2,43% 446 154
9 VEVLEN GÅRD AS 2,42% 443 959
10 GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORT USA 2,29% 420 559
11 THE BANK OF NEW YORK MELLON USA nom 2,21% 406 079
12 HOLBERG NORDEN VERDIPAPIRFONDET 1,96% 359 108
13 VERDIPAPIRFONDET HANDELSBANKEN 1,89% 346 154
14 HOLMEN SPESIALFOND 1,64% 300 000
15 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SWE nom 1,55% 284 049
16 THE NORTHERN TRUST CO. GBR nom 1,55% 283 856
17 DANSKE INVEST NORGE VEKST 1,36% 250 000
18 BANK JULIUS BÄR & CO. AG CHE nom 1,09% 200 000
19 MEDI-STIM AS 1,07% 196 000
20 ROSLAND BRIGT 1,04% 190 000
21 MP PENSJON PK 0,95% 174 500
22 GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES USA 0,83% 152 700
23 FONDSFINANS GLOBAL HELSE 0,82% 150 000
24 RETIRO AS 0,82% 150 000
25 BLIX RIGMOR HELEN 0,76% 140 000
26 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB NOMINEE KONTO SWE nom 0,71% 130 386 (+ 7 000)
27 RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A LUX nom 0,71% 130 000
28 VJ INVEST AS 0,69% 126 415 (- 5 926)
29 HOLBERG NORGE VERDIPAPIRFONDET 0,56% 102 000
30 HEKAMA INVEST AS 0,44% 80 393 (INN)

UT av listen:

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SWE nom 753 386 (UT)
Provence
23.01.2016 18:22
#8993

Endre
Fant denne analysen av Medistim på nordnetbloggen og skrevet av Robin Øvrebø. Ikke så ofte man leser en bra analyse, for selskapet har nesten sånn sett vært helt fraværende i analysedekning fra meglerhus.Konklusjonen til Øvrebø tror jeg er veldig konservativ og feil når han fremfører en fair pris på aksjen til kr. 34,60/14,5x Ebit For Øvrebø overser helt det faktum at Ebit grunnlaget er sterkt voksende og borger for å prise aksjen på en høyere multippel. Når selskapet fremlegger Q4 resultater 1. mars, tror jeg det vil vise til en All time high inntjening i et kvartal.

Et annet argument Øvrebø fremfører er den teknologiske trusselen, at en ny aktør kommer inn som konkurrent. Men da tror jeg Øvrebø overser et vesentlig faktum da markedet i denne nisjen er begrenset (stort nok for MEDI dog) og at noen større konkurrenter kommer på banen Om MEDI klarer å utvikle dette markedet videre så vil selskapet snarere være en oppkjøpskandidat om større aktører ser verdien i selskapet i stedet for å utvikle en konkurrent selv.

Ved fremleggelse av Q3 resultatene, kunngjorde selskapet å ha inngått en langsiktig avtale med et tysk selskap, em-tec GmbH. For dette selskapet har vært en konkurrent til Medistim innen transitt tid måling (TTFM) og i lavprissegmentet. Og slik jeg ser det, er det en honnør til Medistim at denne konkurrenten snarere innleder et samarbeid med MEDI i stedet for å kjøre eget løp gjennom distributører. Em-tec har nok innsett at inntjeningen for dem neppe har vært tilfredsstillende. For MEDI er den desidert største markedsledende aktøren her.

Endret 23.01.2016 18:26 av Provence
highlander
25.01.2016 10:52
#5474

Endre
Takk for den interessante analysen og dine egne vurderinger, Provence.

Blant de største aksjonærene har det skjedd veldig lite siden den forrige oppdateringen, men det kan tyde på stabile, langsiktige aksjonærer:

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 18.01. i parentes)

1 INTERTRADE SHIPPING AS 21,00% 3 850 000
2 SALVESEN & THAMS INVEST AS 10,16% 1 862 500
3 STENSHAGEN INVEST AS 8,24% 1 511 729
4 PROTECTOR FORSIKRING ASA 6,52% 1 196 498
5 SKAGEN VEKST 6,36% 1 165 625
6 FOLLUM CAPITAL AS 5,45% 1 000 000
7 BUANES ASBJØRN JOHN 3,93% 719 936
8 DYVI INVEST AS 2,43% 446 154
9 VEVLEN GÅRD AS 2,42% 443 959
10 GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORT USA 2,29% 420 559
11 THE BANK OF NEW YORK MELLON USA nom 2,21% 406 079
12 HOLBERG NORDEN VERDIPAPIRFONDET 1,96% 359 108
13 VERDIPAPIRFONDET HANDELSBANKEN 1,89% 346 154
14 HOLMEN SPESIALFOND 1,64% 300 000
15 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SWE nom 1,55% 284 049
16 THE NORTHERN TRUST CO. GBR nom 1,55% 283 856
17 DANSKE INVEST NORGE VEKST 1,36% 250 000
18 BANK JULIUS BÄR & CO. AG CHE nom 1,09% 200 000
19 MEDI-STIM AS 1,07% 196 000
20 ROSLAND BRIGT 1,04% 190 000
21 MP PENSJON PK 0,95% 174 500
22 GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES USA 0,83% 152 700
23 FONDSFINANS GLOBAL HELSE 0,82% 150 000
24 RETIRO AS 0,82% 150 000
25 BLIX RIGMOR HELEN 0,76% 140 000
26 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB NOMINEE KONTO SWE nom 0,71% 130 386
27 RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A LUX nom 0,71% 130 000
28 VJ INVEST AS 0,69% 126 169 (- 246)
29 HOLBERG NORGE VERDIPAPIRFONDET 0,56% 102 000
30 HEKAMA INVEST AS 0,44% 80 393


highlander
25.01.2016 16:18
#5484

Endre
Kjøpte en liten "lyttepost" på 50-lappen. (Mon tro hvem ESO selger for...?)
Provence
25.01.2016 22:46
#8994

Endre
highlander #5484:

Da tror jeg du bare skal fortsette med å kjøpe. Tror alt uner 50kr. kommer til å bli bra om du har tålmodighet.

ESO ? Må være SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SWE som nylig solgte 700.000 og som skal ut med resten. ESO har solgt 20.891 over børs og har igjen 32.495 aksjer.

EDIT: Tok da utgangspunkt i oversikt 11.01 og oppført med 753.386 men der er kanskje flere aksjer som skal ut.

Bare et tips selvsagt.

Endret 25.01.2016 22:53 av Provence
highlander
26.01.2016 13:07
#5491

Endre
Re. Provence

ESO solgte med skjult volum og hadde limit 50,00 i går. Ikke helt sikker på at det er nedsalg for SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SWE, ettersom den posten ble solgt gjennom FOF (de 700.000 aksjene den 11.01., også de ble solgt på 50,00.). Kan selvsagt være at restvolumet av den posten selges via ESO, men det kan også være at ESO selger for en annen stor/mellomstor aksjonær. Svaret får vi på VPS-ovesikten førstkommende mandag. :) Ser ellers at ESO glimrer med sitt fravær på selgersiden så langt i dag, mulig de venter til kjøpersiden bygges opp, og tror de er selgere fortsatt om det kommer kjøpere på 50,00 eller høyere.

Kjøper ellers ikke flere MEDI i denne omgang, det får klare seg med "lytteposten" foreløpig. Vil vurdere kjøp av flere om kursen skulle dumpe under 35,00 på en dårlig dag, og støtter meg til analysen du viser til:

"[...]Det betyr at Medistim, på nåværende tidspunkt, er overvurdert og ikke er billig nok til at jeg vil eie selskapet. Kjøper man Medistim nå, er man avhengig av at vekst skal drive verdien videre, og det er jeg, som verdiinvestor, skeptisk til.

Jeg føler meg ganske komfortabel med at Medistim minimum er verdt 626 millioner kroner.

Få norske selskaper fortjener en multippel i denne klassen. Jeg har tidligere analysert Protector, og Protector har ikke den samme stabiliteten i inntjeningen som Medistim og ikke den samme kvaliteten.

Det er få norske selskaper jeg ville gitt 20x netto inntjening for. Medistim er en av de få selskapene, fordi selskapet kombinerer kvalitet og vekst. Medistim har potensialet til å være et vekstselskap. Får man disse til en fornuftig pris, som eksempelvis 20x inntekt etter skatt, så kan dette være en god langsiktig investering.

Noen vil kanskje innvende at dette er en for konservativ pris. Men jeg er av den oppfatning at, hvis man er tålmodig, så vil Mr. Market en dag prise Medistim mer fornuftig. Da vil det være mulig å kjøpe det til en fornuftig pris.

Selskapet handlet lenge til 20 kroner per aksje. Det kan gjøre det igjen. Eller det kan hende Medistim aldri blir billig nok til at jeg investerer i selskapet.

Det vet jeg ikke. Og jeg kan ikke gi et svar på det.

De seneste årene har Medistim hatt en EBIT-margin på rundt 20 %. Tar en utgangspunkt i dette i stedet for 16,5 %, vil man gjør en mindre konservativ antakelse, men det vil verdsette Medistim til 41 kroner per aksje.

Til en pris på over 50 kroner er jeg overbevist om at selskapet er for dyrt. Under 40 kroner begynner det å ligne en fornuftig investering.

Men jeg vet at til en pris under 35 kroner per aksje, så utgjør dette en potensielt interessant langsiktig investering."

Fortsetter det bedritne børsklimaet kan aksjen fort lande der...

Endret 26.01.2016 13:13 av highlander
Provence
26.01.2016 15:11
#8995

Endre
Kremt .. mye whishful thinking her ;-)

Øvrebø har en god analyse men jeg tror han kortslutter når han sier "...Selskapet handlet lenge til 20 kroner per aksje. Det kan gjøre det igjen. Eller det kan hende Medistim aldri blir billig nok til at jeg investerer i selskapet".

Ser man for seg aksjen i 20kr igjen for å ta det ekstreme.. da har det virkelig skjedd mye i verdenbildet og børs som sådan ikke et sted å være.

Helseselskaper med god inntjening og raus utbyttepolitikk er aksjer man søker i dårlige tider (safe haven) Derfor ser jeg ikke noen dramatisk utvikling her på nedsiden om inntjeningen og bunnlinje er økende som jeg tror tilfellet er for MEDI. Og selskapet må levere. Tror Q4 fremleggelsen vil indikere dette. Protector Forsikring er nå inne på plass 4 i oversikten med en snittkurs på 46kr.
Provence
26.01.2016 23:06
#8997

Endre
Rettskriving, det heter wishful thinking

Så stevner vi hen mot 65+

highlander er i motfase og predikium 35 .. og som i en fase prediket at NANO skulle gå mot 50kr. prompte.

Predikium variable .. tralala..

frekk nå, jeg vet ... ;-)
highlander
27.01.2016 08:50
#5496

Endre
Re. Provence

Jeg har bl.a. ved å støtte meg til angjeldende analyse begrunnet hvorfor jeg bare har kjøpt en liten MEDI-post på 50, og tilkjennegitt at jeg vurderer å kjøpe flere hvis aksjen skulle falle til 35. Det er ikke dermed sagt at aksjen faller dit. (En forutsetning for dette er vedvarende bearmarked/krakk i markedet. Jeg er for tiden veldig usikker på aksjemarkedenes vegne, og utelukker derfor ikke denne muligheten.)

Skulle markedene bli bullish igjen, rentenivået fortsatt holde seg lavt, biotech-selskapene hente seg inn igjen i USA og MEDI fortsette å tjene stadig mer penger, er det selvsagt mer sannsynlig med 65 + enn 35.

Lykke til.
highlander
01.02.2016 09:33
#5524

Endre
De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 25.01. i parentes)

1 INTERTRADE SHIPPING AS 21,00% 3 850 000
2 SALVESEN & THAMS INVEST AS 10,16% 1 862 500
3 STENSHAGEN INVEST AS 8,24% 1 511 729
4 PROTECTOR FORSIKRING ASA 6,52% 1 196 498
5 SKAGEN VEKST 6,36% 1 165 625
6 FOLLUM CAPITAL AS 5,45% 1 000 000
7 BUANES ASBJØRN JOHN 3,93% 719 936
8 DYVI INVEST AS 2,43% 446 154
9 VEVLEN GÅRD AS 2,42% 443 959
10 GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORT USA 2,29% 420 559
11 THE BANK OF NEW YORK MELLON USA nom 2,21% 406 079
12 HOLBERG NORDEN VERDIPAPIRFONDET 1,96% 359 108
13 VERDIPAPIRFONDET HANDELSBANKEN 1,89% 346 154
14 HOLMEN SPESIALFOND 1,64% 300 000
15 THE NORTHERN TRUST CO. GBR nom 1,55% 283 856
16 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SWE nom 1,45% 266 314 (- 17 735)
17 DANSKE INVEST NORGE VEKST 1,36% 250 000
18 BANK JULIUS BÄR & CO. AG CHE nom 1,09% 200 000
19 MEDI-STIM AS 1,07% 196 000
20 ROSLAND BRIGT 1,04% 190 000
21 MP PENSJON PK 0,95% 174 500
22 GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES USA 0,83% 152 700
23 FONDSFINANS GLOBAL HELSE 0,82% 150 000
24 RETIRO AS 0,82% 150 000
25 BLIX RIGMOR HELEN 0,76% 140 000
26 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB NOMINEE KONTO SWE nom 0,71% 130 386
27 RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A LUX nom 0,71% 130 000
28 VJ INVEST AS 0,60% 110 417 (- 15 752)
29 HOLBERG NORGE VERDIPAPIRFONDET 0,56% 102 000
30 HEKAMA INVEST AS 0,44% 80 393
Provence
01.02.2016 09:40
#9028

Endre
highlander #5524:

Takk for flott service ! ESO solgte 84.511 på torsdag og vi får se på neste oppdatring.

mvh.
highlander
03.02.2016 16:06
#5564

Endre
Re. Provence #9028

Bare hyggelig. :)

I dag har ESO flyttet limit ned til 47,00 på selgeren sin. De har imidlertid solgt ganske mange aksjer de siste dagene, så det er mulig at nedsalget begynner å nærme seg slutten...?
highlander
03.02.2016 16:13
#5565

Endre
Der kjøper CAR skjult på 47,00, og har dermed slukt restvolumet til ESO?
Provence
03.02.2016 16:16
#9029

Endre
highlander #5565:

ESO har solgt 287.205 aksjer siden nyttår inkl. i dag.

Om det er SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SW som selger skulle de være tomme nå..

Endret 03.02.2016 16:24 av Provence
Provence
06.02.2016 16:00
#9030

Endre


Endret 06.02.2016 16:12 av Provence
Provence
06.02.2016 23:30
#9031

Endre
Det var SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SW.. som solgte resterende beholdning.

Fra melding 11/01-2016 DISCLOSURE OF SHAREHOLDING IN MEDISTIM

On January 11, 2016 (with settle date January 13,
2016), HealthInvest sold 700,000 shares in MEDISTIM
ASA ("MEDISTIM") (..)

After the transaction mentioned above, HealthInvest
MicroCap Fund and HealthInvest Value Funds
shareholding in MEDISTIM amounts to 284,049 shares and
3,156 shares respectively


Legger man sammen resterende beholdning:
284049 + 3156 gir dette 287.205 aksjer som stemmer med beholdningen, ref Provence #9029 at ESO har solgt 287.205 aksjer
highlander
08.02.2016 10:30
#5588

Endre
Gratulerer med din riktige antakelse, Provence.

Ser at PAS har en eller annen aktør som kjøpte en del av den posten på 47,00 den 03.02. og er fornøyd med en liten gevinst, og har solgt litt de siste dagene, også i dag.

Blant de største aksjonærene, derimot, er det ingen som selger bortsett fra SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB, som nå altså er helt ute:

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 01.02. i parentes)

1 INTERTRADE SHIPPING AS 21,00% 3 850 000
2 SALVESEN & THAMS INVEST AS 10,16% 1 862 500
3 STENSHAGEN INVEST AS 8,24% 1 511 729
4 PROTECTOR FORSIKRING ASA 6,52% 1 196 498
5 SKAGEN VEKST 6,36% 1 165 625
6 FOLLUM CAPITAL AS 5,45% 1 000 000
7 BUANES ASBJØRN JOHN 3,93% 719 936
8 DYVI INVEST AS 2,43% 446 154
9 VEVLEN GÅRD AS 2,42% 443 959
10 GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORT USA 2,29% 420 559
11 THE BANK OF NEW YORK MELLON USA nom 2,21% 406 079
12 THE NORTHERN TRUST CO. GBR nom 1,96% 359 784 (+ 75 928)
13 HOLBERG NORDEN VERDIPAPIRFONDET 1,96% 359 108
14 VERDIPAPIRFONDET HANDELSBANKEN 1,89% 346 154
15 HOLMEN SPESIALFOND 1,64% 300 000
16 DANSKE INVEST NORGE VEKST 1,36% 250 000
17 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB NOMINEE KONTO SWE nom 1,14% 208 555 (+ 78 169)
18 BANK JULIUS BÄR & CO. AG CHE nom 1,09% 200 000
19 MEDI-STIM AS 1,07% 196 000
20 ROSLAND BRIGT 1,04% 190 000
21 MP PENSJON PK 0,95% 174 500
22 GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES USA 0,83% 152 700
23 FONDSFINANS GLOBAL HELSE 0,82% 150 000
24 RETIRO AS 0,82% 150 000
25 BLIX RIGMOR HELEN 0,76% 140 000
26 RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A LUX nom 0,71% 130 000
27 VJ INVEST AS 0,60% 110 417
28 HOLBERG NORGE VERDIPAPIRFONDET 0,56% 102 000
29 HEKAMA INVEST AS 0,49% 90 393 (+ 10 000)
30 NORDNET BANK AB SWE nom 0,44% 80 486 (INN)

UT av listen:

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SWE nom 266 314 (UT)

highlander
15.02.2016 09:54
#5653

Endre
De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 08.02. i parentes)

1 INTERTRADE SHIPPING AS 21,00% 3 850 000
2 SALVESEN & THAMS INVEST AS 10,16% 1 862 500
3 STENSHAGEN INVEST AS 8,24% 1 511 729
4 PROTECTOR FORSIKRING ASA 6,52% 1 196 498
5 SKAGEN VEKST 6,36% 1 165 625
6 FOLLUM CAPITAL AS 5,45% 1 000 000
7 BUANES ASBJØRN JOHN 3,93% 719 936
8 DYVI INVEST AS 2,43% 446 154
9 VEVLEN GÅRD AS 2,42% 443 959
10 GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORT USA 2,29% 420 559
11 THE BANK OF NEW YORK MELLON USA nom 2,21% 406 079
12 THE NORTHERN TRUST CO. GBR nom 1,96% 359 784
13 HOLBERG NORDEN VERDIPAPIRFONDET 1,96% 359 108
14 VERDIPAPIRFONDET HANDELSBANKEN 1,89% 346 154
15 HOLMEN SPESIALFOND 1,64% 300 000
16 DANSKE INVEST NORGE VEKST 1,36% 250 000
17 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB NOMINEE KONTO SWE nom 1,14% 208 555
18 BANK JULIUS BÄR & CO. AG CHE nom 1,09% 200 000
19 ROSLAND BRIGT 1,04% 190 000
20 MEDI-STIM AS 1,01% 186 000 (- 10 000)
21 MP PENSJON PK 0,95% 174 500
22 GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES USA 0,83% 152 700
23 FONDSFINANS GLOBAL HELSE 0,82% 150 000
24 RETIRO AS 0,82% 150 000
25 BLIX RIGMOR HELEN 0,76% 140 000
26 RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A LUX nom 0,71% 130 000
27 VJ INVEST AS 0,60% 110 417
28 HOLBERG NORGE VERDIPAPIRFONDET 0,56% 102 000
29 HEKAMA INVEST AS 0,49% 90 393
30 KROGSTAD KARI EIAN 0,49% 90 000 (INN)

UT av listen:

NORDNET BANK AB SWE nom 80 486 (UT, men har ikke nødvendigvis solgt pga større aksjonær inn på listen)
highlander
22.02.2016 09:45
#5709

Endre
I praksis ingen endring blant de største aksjonærene siden forrige oppdatering:

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 15.02. i parentes)

1 INTERTRADE SHIPPING AS 21,00% 3 850 000
2 SALVESEN & THAMS INVEST AS 10,16% 1 862 500
3 STENSHAGEN INVEST AS 8,24% 1 511 729
4 PROTECTOR FORSIKRING ASA 6,52% 1 196 498
5 SKAGEN VEKST 6,36% 1 165 625
6 FOLLUM CAPITAL AS 5,45% 1 000 000
7 BUANES ASBJØRN JOHN 3,93% 719 936
8 DYVI INVEST AS 2,43% 446 154
9 VEVLEN GÅRD AS 2,42% 443 959
10 GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORT USA 2,29% 420 559
11 THE BANK OF NEW YORK MELLON USA nom 2,21% 406 079
12 THE NORTHERN TRUST CO. GBR nom 1,96% 359 784
13 HOLBERG NORDEN VERDIPAPIRFONDET 1,96% 359 108
14 VERDIPAPIRFONDET HANDELSBANKEN 1,89% 346 154
15 HOLMEN SPESIALFOND 1,64% 300 000
16 DANSKE INVEST NORGE VEKST 1,36% 250 000
17 D. CARNEGIE AB SWE 1,14% 208 555 (INN, men se aksjonær ut av listen, kontoen har bare "byttet navn")
18 BANK JULIUS BÄR & CO. AG CHE nom 1,09% 200 000
19 ROSLAND BRIGT 1,04% 190 000
20 MEDI-STIM AS 1,01% 186 000
21 MP PENSJON PK 0,95% 174 500
22 GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES USA 0,83% 152 700
23 FONDSFINANS GLOBAL HELSE 0,82% 150 000
24 RETIRO AS 0,82% 150 000
25 BLIX RIGMOR HELEN 0,76% 140 000
26 RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A LUX nom 0,71% 130 000
27 VJ INVEST AS 0,60% 110 417
28 HOLBERG NORGE VERDIPAPIRFONDET 0,56% 102 000
29 HEKAMA INVEST AS 0,49% 90 393
30 KROGSTAD KARI EIAN 0,49% 90 000

UT av listen:

CARNEGIE INVESTMENT BANK AB NOMINEE KONTO SWE nom 208 555 (UT, men se "ny" aksjonær nr 17, trolig bare navnebytte)
highlander
29.02.2016 10:35
#5763

Endre
Her sitter de største aksjonærene helt rolig:

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 22.02. i parentes - ingen endring siden forrige oppdatering)

1 INTERTRADE SHIPPING AS 21,00% 3 850 000
2 SALVESEN & THAMS INVEST AS 10,16% 1 862 500
3 STENSHAGEN INVEST AS 8,24% 1 511 729
4 PROTECTOR FORSIKRING ASA 6,52% 1 196 498
5 SKAGEN VEKST 6,36% 1 165 625
6 FOLLUM CAPITAL AS 5,45% 1 000 000
7 BUANES ASBJØRN JOHN 3,93% 719 936
8 DYVI INVEST AS 2,43% 446 154
9 VEVLEN GÅRD AS 2,42% 443 959
10 GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORT USA 2,29% 420 559
11 THE BANK OF NEW YORK MELLON USA nom 2,21% 406 079
12 THE NORTHERN TRUST CO. GBR nom 1,96% 359 784
13 HOLBERG NORDEN VERDIPAPIRFONDET 1,96% 359 108
14 VERDIPAPIRFONDET HANDELSBANKEN 1,89% 346 154
15 HOLMEN SPESIALFOND 1,64% 300 000
16 DANSKE INVEST NORGE VEKST 1,36% 250 000
17 D. CARNEGIE AB SWE 1,14% 208 555
18 BANK JULIUS BÄR & CO. AG CHE nom 1,09% 200 000
19 ROSLAND BRIGT 1,04% 190 000
20 MEDI-STIM AS 1,01% 186 000
21 MP PENSJON PK 0,95% 174 500
22 GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES USA 0,83% 152 700
23 FONDSFINANS GLOBAL HELSE 0,82% 150 000
24 RETIRO AS 0,82% 150 000
25 BLIX RIGMOR HELEN 0,76% 140 000
26 RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A LUX nom 0,71% 130 000
27 VJ INVEST AS 0,60% 110 417
28 HOLBERG NORGE VERDIPAPIRFONDET 0,56% 102 000
29 HEKAMA INVEST AS 0,49% 90 393
30 KROGSTAD KARI EIAN 0,49% 90 000
highlander
07.03.2016 10:23
#5801

Endre
De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 29.02. i parentes)

1 INTERTRADE SHIPPING AS 21,00% 3 850 000
2 SALVESEN & THAMS INVEST AS 10,16% 1 862 500
3 STENSHAGEN INVEST AS 8,24% 1 511 729
4 PROTECTOR FORSIKRING ASA 6,52% 1 196 498
5 SKAGEN VEKST 6,36% 1 165 625
6 FOLLUM CAPITAL AS 5,45% 1 000 000
7 BUANES ASBJØRN JOHN 3,93% 719 936
8 DYVI INVEST AS 2,43% 446 154
9 GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORT USA 2,29% 420 559
10 THE BANK OF NEW YORK MELLON USA nom 2,21% 406 079
11 VEVLEN GÅRD AS 2,15% 393 959 (- 50 000)
12 THE NORTHERN TRUST CO. GBR nom 1,96% 359 784
13 HOLBERG NORDEN VERDIPAPIRFONDET 1,96% 359 108
14 VERDIPAPIRFONDET HANDELSBANKEN 1,89% 346 154
15 HOLMEN SPESIALFOND 1,64% 300 000
16 DANSKE INVEST NORGE VEKST 1,36% 250 000
17 D. CARNEGIE AB SWE 1,14% 208 555
18 BANK JULIUS BÄR & CO. AG CHE nom 1,09% 200 000
19 ROSLAND BRIGT 1,04% 190 000
20 MEDI-STIM AS 1,01% 186 000
21 MP PENSJON PK 0,95% 174 500
22 GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES USA 0,83% 152 700
23 FONDSFINANS GLOBAL HELSE 0,82% 150 000
24 RETIRO AS 0,82% 150 000
25 BLIX RIGMOR HELEN 0,76% 140 000
26 RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A LUX nom 0,71% 130 000
27 VJ INVEST AS 0,60% 110 417
28 HOLBERG NORGE VERDIPAPIRFONDET 0,56% 102 000
29 HEKAMA INVEST AS 0,49% 90 393
30 KROGSTAD KARI EIAN 0,49% 90 000
highlander
14.03.2016 10:42
#5856

Endre
De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 07.03. i parentes - ingen endring i løpet av siste uke)

1 INTERTRADE SHIPPING AS 21,00% 3 850 000
2 SALVESEN & THAMS INVEST AS 10,16% 1 862 500
3 STENSHAGEN INVEST AS 8,24% 1 511 729
4 PROTECTOR FORSIKRING ASA 6,52% 1 196 498
5 SKAGEN VEKST 6,36% 1 165 625
6 FOLLUM CAPITAL AS 5,45% 1 000 000
7 BUANES ASBJØRN JOHN 3,93% 719 936
8 DYVI INVEST AS 2,43% 446 154
9 GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORT USA 2,29% 420 559
10 THE BANK OF NEW YORK MELLON USA nom 2,21% 406 079
11 VEVLEN GÅRD AS 2,15% 393 959
12 THE NORTHERN TRUST CO. GBR nom 1,96% 359 784
13 HOLBERG NORDEN VERDIPAPIRFONDET 1,96% 359 108
14 VERDIPAPIRFONDET HANDELSBANKEN 1,89% 346 154
15 HOLMEN SPESIALFOND 1,64% 300 000
16 DANSKE INVEST NORGE VEKST 1,36% 250 000
17 D. CARNEGIE AB SWE 1,14% 208 555
18 BANK JULIUS BÄR & CO. AG CHE nom 1,09% 200 000
19 ROSLAND BRIGT 1,04% 190 000
20 MEDI-STIM AS 1,01% 186 000
21 MP PENSJON PK 0,95% 174 500
22 GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES USA 0,83% 152 700
23 FONDSFINANS GLOBAL HELSE 0,82% 150 000
24 RETIRO AS 0,82% 150 000
25 BLIX RIGMOR HELEN 0,76% 140 000
26 RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A LUX nom 0,71% 130 000
27 VJ INVEST AS 0,60% 110 417
28 HOLBERG NORGE VERDIPAPIRFONDET 0,56% 102 000
29 HEKAMA INVEST AS 0,49% 90 393
30 KROGSTAD KARI EIAN 0,49% 90 000
highlander
21.03.2016 12:54
#5905

Endre
De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 14.03. i parentes - ingen endring i løpet av siste uke)

1 INTERTRADE SHIPPING AS 21,00% 3 850 000
2 SALVESEN & THAMS INVEST AS 10,16% 1 862 500
3 STENSHAGEN INVEST AS 8,24% 1 511 729
4 PROTECTOR FORSIKRING ASA 6,52% 1 196 498
5 SKAGEN VEKST 6,36% 1 165 625
6 FOLLUM CAPITAL AS 5,45% 1 000 000
7 BUANES ASBJØRN JOHN 3,93% 719 936
8 DYVI INVEST AS 2,43% 446 154
9 GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORT USA 2,29% 420 559
10 THE BANK OF NEW YORK MELLON USA nom 2,21% 406 079
11 VEVLEN GÅRD AS 2,15% 393 959
12 THE NORTHERN TRUST CO. GBR nom 1,96% 359 784
13 HOLBERG NORDEN VERDIPAPIRFONDET 1,96% 359 108
14 VERDIPAPIRFONDET HANDELSBANKEN 1,89% 346 154
15 HOLMEN SPESIALFOND 1,64% 300 000
16 DANSKE INVEST NORGE VEKST 1,36% 250 000
17 D. CARNEGIE AB SWE 1,14% 208 555
18 BANK JULIUS BÄR & CO. AG CHE nom 1,09% 200 000
19 ROSLAND BRIGT 1,04% 190 000
20 MEDI-STIM AS 1,01% 186 000
21 MP PENSJON PK 0,95% 174 500
22 GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES USA 0,83% 152 700
23 FONDSFINANS GLOBAL HELSE 0,82% 150 000
24 RETIRO AS 0,82% 150 000
25 BLIX RIGMOR HELEN 0,76% 140 000
26 RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A LUX nom 0,71% 130 000
27 VJ INVEST AS 0,60% 110 417
28 HOLBERG NORGE VERDIPAPIRFONDET 0,56% 102 000
29 HEKAMA INVEST AS 0,49% 90 393
30 KROGSTAD KARI EIAN 0,49% 90 000Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS