"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Sjømat på Oslo Børs (2)
Sjømat på Oslo Børs (2)
chateau
11.08.2014 10:31
#7382

Endre
Forrige er full, og starter derfor ny.

Spennende tider fremover etter at Russland har stoppet import av norsk sjømat.
Hvordan vil dette gå?
Greier næringen å omstille seg i rekordfart, og finne nye / utvide eksisterende markeder?
Vil selskaper som Cermaq og Bakkafrost profitere på den nye hverdagen?
Vil norsk laks likevel finne veien til Russland via et tredje land?

Link til forrige:
http://stocktalk.no/Msg.asp?GroupID=1&Group=In+the+pit+%2D+Oslo+B%F8rs&TopicID=42578&Topic=Sj%F8mat+p%E5+Oslo+b%F8rs#Btm
chateau
11.08.2014 10:35
#7383

Endre
Noen av de siste innleggene på gammel topic:

Beins
09.08.2014 18:01
#6026
Endre - Pågangen fra russisk side om å få kjøpe chilensk laks økte umiddelbart etter at utestengelsen ble kjent torsdag. Vi opplevde også en holdningsendring når det gjelder pris. Det skjedde over natten, sier konsernsjef i Cermaq, Jon Hindar til DN.

Som for alle lakseselskaper handler det mye om Russland for statsdominerte Cermaq - dog heller trolig med en litt mer positiv klang.

Siden Russland har stengt dørene for laks fra Norge, Canada og andre vestlige land har dørene for virksomheter i Chile åpnet opp.

Og med 51 prosent av konsernets virksomhet i Chile kan det nå se lovende ut for Cermaq.

Konsernsjef Hindar legger ikke skjul på at utestengelsen av Norge og EU kan bety økt salg av chilensk laks fremover.

- Dette er en situasjon som er negativ for alle lakseeksportører, også for Cermaq selv om vi har solide posisjoner i Chile. Men vi har ingen betenkeligheter med å selge chilensk fisk, fra et chilensk selskap, til Russland, sier han til DN.

hegnar
Kjell T. Ringen
09.08.2014 18:48
#12253
Endre Det er jo greit at Cermaq ikke har betenkligheter med å selge laks til Russland.
Men man kan jo spørre seg om det er ok for Putin å kjøpe laks fra et "chilensk" selskap som i hovedsak er eid av den norske stat...
chateau
09.08.2014 20:18
#7375
Endre Chile kan selge mer til Russland, og mindre til USA, hvor Norge kan øke, kanskje først og fremst med gryteklare produkter.
Beins
10.08.2014 12:15
#6027
Endre - Spania er et marked med store muligheter for norsk sjømat. Vi er de nest største forbrukerne av fisk etter Japan. Om jeg ønsket å øke det spanske forbruket av norsk sjømat, da ville jeg ha satset penger på markedsføring, sier Carmen Sanz, leder i Spansk-norsk handelskammer og spansk advokat, i Finansavisen lørdag.

Mellom 2.000 og 2.500 tonn laks i uken må nå finne nye markeder for å kompensere for en eventuell full stans i russisk import av norsk laks.

- Verktøykassen er full, er budskapet fra Bjørn-Erik Stabell, markedssjef for laks og ørret ved Norges sjømatråd, ifølge Finansavisen.

Sjømatrådet fikk fredag fullmakt fra styret til å bruke inntil 50 millioner kroner ekstra på markedsføring av norsk laks etter det russiske importforbudet.

Ifølge NTB uttrykte en samlet ledelse i sjømatrådet, på pressekonferansen, at det russiske importforbudet kan være vanskelig på kort sikt.

Men i et lengre perspektiv ser rådet med stor ro på det russiske «njet».

9 prosent av all norsk sjømateksport har gått til Russland, mens EU-landene samlet har tatt imot 60 prosent.
Beins
10.08.2014 21:04
#6030
Endre AGB Sundal Collier ser store muligheter for BAKKA når 80% av laksen forsvinner fra det russiske markedet. Russerne produserer bare 9000 tonn selv, og må jobbe hardt for finne tilgjengelig, ikke bannlyst laks. De mener at BAKKA kan ta ekstra høy pris i det russiske markedet, iflg Finansavisens lørdagsutgave

Generelt er synspunktene at matvareprisene i Russland vil få et prishopp framover.
chateau
11.08.2014 10:43
#7384

Endre
CEQ:NORDEA OPPGRADERER FRA SALG TIL KJØP, KURSMÅL 82

Oslo (TDN Finans): Nordea Markets oppgraderer Cermaq fra salg til kjøp og beholder kursmålet på 82 kroner etter aksjekursen har falt rundt 20 prosent på under en måned.
Det skriver senioranalytiker Kolbjørn Giskeødegård i Nordea Markets i en oppdatering mandag.
Cermaq har mer enn 50 prosent av sin produksjon i Chile, og Nordea-analytikeren tror selskapet vil dra nytte av det Russiske importforbudet av norsk laks.
HFJ finans@tdn.no
TDN Finans, +47 22 00 11 55
chateau
11.08.2014 10:46
#7385

Endre
Oslo Børs legger Putin-skrekken bak seg
Fiskeaksjene spreller av glede etter at Oslo Børs har skiftet kurs.

Fiskeaksjene spreller av glede
delta
11.08.2014 12:05
#21352

Endre
Link til forrige topic
Beins
11.08.2014 13:36
#6032

Endre
Nordea ser og på BAKKA som en god mulgihet. Kursmål 162- Bakkafrost kan kanskje bli «vinner» i denne situasjonen, skriver aksjestrateg Erik Roland i Nordea i en porteføljerapport.

Bakkafrost tas dermed inn i ukeporteføljen, mens Marine Harvest forsvinner ut.

En av få som kan selge til Russland

Poenget er ifølge Roland at Bakkasfrost har sin produksjon på Færøyene, som ikke rammes av sanksjonen, og dermed kan eksportere som før.

- Færøyene er ikke medlem i EU og kan fortsatt eksportere til Russland. Vi venter at prisen på laks i Russland vil stige og Bakkafrost vil være en av få aktører som kan selge fersk laks til landet, påpeker Roland.

Det pekes videre på at den færøyske oppdretteren allerede har solgt om lag halvparten av volumet fremover til en pris av 43 kroner per kilo.

SL

chateau
11.08.2014 15:38
#7388

Endre
LAKS:FHL VIL HA DRØFTING RUNDT MTB-REGULERING IFM RUSSLAND

Oslo (TDN Finans): Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) har mandag sendt et brev til den norske utenriksministeren, fiskeriministeren og Europaministeren vedrørende situasjonen for norsk sjømatnæring etter at russiske myndigheter varslet stans i store deler av matvareimporten.
I brevet tar FHL opp mulige tiltak på kort og mellomlang sikt for å bidra til at stengingen av det russiske markedet gir minst mulig konsekvenser for norske næringsaktører.
«Russland er som nevnt et stort marked, men vi mener at den grunnleggende positive markedssituasjonen vil bidra til at norsk laks kan plasseres i andre markeder hvor det er stor etterspørsel etter laks», heter det i brevet.
Det vises til at Norges sjømatråd allerede har besluttet å forsterke markedsarbeidet i andre markeder, noe som sammen med aktivitet fra næringen kunne gi positive utslag.
«Det er også grunn til å tro at laks produsert i andre land som Chile vil ta posisjoner i det russiske markedet, og at dette vil redusere tilførsel av chilensk laks til andre markeder».
FHL viser videre til at på tross av dette vil det oppstå en del utfordringer knyttet til omstillingen fra eksport til Russland til økt eksport til andre markeder, men dette vil trolig stabiliseres etter noe tid.
«I overgangsfasen bør det derfor på plass løsninger som gir oppdretterne økt fleksibilitet til å styre utslaktingen slik at det ikke skapes et unødvendig press i markedene. FHL vil derfor ta initiativ til samtaler med Nærings- og fiskeridepartementet for å drøfte hvordan MTB-reguleringene på kort sikt kan innrettes slik at det ikke skapes press i markedet grunnet økt utslakting», heter det i brevet.
FHL mener blant annet at det er viktig at Norge fortsatt har dialog med russiske myndigheter på områder hvor man tidligere har hatt tett kontakt. FHL er opptatt av at Norge må føre en dialog med russiske myndigheter og forretningspartnere, slik at det er godt rom for en normalisering av forholdet på et senere tidspunkt.
FHL forslår at norske myndigheter gjennomfører en rekke tiltak for å bidra til at stengingen av det russiske markedet gir så små konsekvenser som mulig:
1. Fortløpende vurdere om at de bør iverksettes forsterket generisk markedsføring og kampanjearbeid i samarbeid mellom næringen og Norges Sjømatråd. Dette for å stimulere til økt omsetning i andre markeder enn det russiske.
2. På kort sikt må det etableres en fleksibilitet i MTB-reguleringene for lakseoppdrett slik at vi unngår unødvendig utslakting, og slik at slaktingen blir mest mulig markedstilpasset. En slik fleksibilitet må legges på konsesjonsnivå.
3. Det er behov for mer gjennomgripende tilpasninger for ørretoppdretterne slik at de får tid til å utvikle alternative markeder. Det bør derfor gjennomføres mer langsiktige endringer i MTB--‐‑reguleringene for ørretprodusentene.
4. Det bør innføres full kvotefleksibilitet i sildefisket slik at gjenstående kvoter fra 2014 kan overføres til 2015. Dette vil bidra til at vi unngår unødvendige volum inn i markedet på kort sikt, og til at vi får tid til å utvikle alternative markeder.
5. Norske myndigheter må sørge for at ikke norskfanget fisk føres inn i Russland via landinger til Island og Færøyene. Dette vil bidra til at Russland lykkes med å sikre egen mattilførsel samtidig som de skader økonomiske interesser i Norge og EU.
6. Norske myndigheter bør ha et særskilt fokus på det ukrainske markedet som er sterkt preget av krigen i Øst-Ukraina. Det bør vurderes å bidra med bistandsprogrammer som kan bidra til at lager av sild og lever blir anvendt til bistandsformål.
7. Sildesektoren har i stor grad eksport til markeder med usikre rammevilkår. Norske myndigheter bør se på mulighetene for å bedre kredittforsikring og eksportfinansering til usikre markeder.
8. Norske myndigheter bør ta initiativ overfor kredittforsikringsselskapene slik at ikke eksportørene får store likviditetsutfordringer knyttet til manglende oppgjør fra russiske kunder.
9. Forsterke det
chateau
11.08.2014 15:41
#7389

Endre
forts..

9. Forsterke det veterinærfaglige samarbeidet mellom Norge og Ukraina.
10. Arbeide mot ukrainske myndigheter for avvikling av induktiv tollsatser slik at ikke dette er en unødvendig barriere for eksport til Ukraina.
11. Arbeide mot EU for raskt å få gjenopprettet tollfrikvoten på 6.000 tonn bearbeidet sild til EU-markedet. Denne kvoten er suspendert grunnet forhandlingene om EOS-midlene, og et er også fare for andre pelagiske tollkvoter i EU-markedet.
ØT, finans@tdn.no
chateau
11.08.2014 17:02
#7390

Endre
Lakseselskapene får en rekyl etter massivt fall i kjølvannet
av russernes forbud mot import av mat fra vesten, inklusive
norsk sjømat.
Prisene i spotmarkedet ligger nå rundt 31 kroner per kilo,
opplyser en eksportør, som er ned rundt 10 prosent fra forrige
uke og omtrent nivået det ble indikert å falle til på fredag.
- Vi forventer at det tar et par måneder før det går seg
til, sier eksportøren.
En produsent sier usikkerheten fortsatt er stor.
Eksportøren mener det er Asia som må ta av mye av volumene
som skulle til Russland, tilsvarende rundt 10 prosent av
eksporten av norsk laks, som for tiden ligger på rundt 15.000
tonn i uka.
- Det må bli mere kampanjer og tilbud, sier eksportøren.
Dette er på linje med hva Norges Sjømatråd varslet på
fredag, som da sa at det har "verktøy-kassa full".
Marine Harvest , Cermaq , Lerøy ,
Salmar og Grieg Seafood løftes fra to til 10
prosent.
delta
11.08.2014 23:44
#21353

Endre
Spotprisen var visst rundt kr 30 i dag og vanskelig å få solgt laks da det er for mye fisk i forhold til etterspørselen. Kan høres ut som det kan falle mer. Tiden vil vise.
highlander
12.08.2014 00:07
#3540

Endre
Sesongmessig går også lakseprisen inn i en slapp periode (uavhengig av Russland). Tror man trygt kan vente med å gå inn i lakseaksjer til slutten av november/begynnelsen av desember. Da kan det igjen være duket for en oppgang som varer til godt over påske. :-)

Lykke til!
chateau
12.08.2014 09:13
#7391

Endre
LAKS:SALMONCHILE KLAR FOR DET RUSSISKE MARKEDET -INTRAFISH

Oslo (TDN Finans): Den chilenske oppdretteren SalmonChile er klar for å eksportere laks til det russiske markedet, i lys av importforbudet av blant annet norsk laks.
Det skriver bransjenettstedet Intrafish tirsdag.
Sergey Dankvert, leder for Rosselkhoznadzor, møtte den chilenske ambassadøren Juen Eduardo Egiguren forrige torsdag for å diskutere bilateral handel mellom de to landene.
Dankvert sier at Chile kan øke sin eksport til Russland dramatisk for alle typer mat, inkludert fisk og fiskeprodukter.
I lys av importstansen mot USA, EU, Norge, Canada og Australia er dette en klar indikator på hvordan Russland vil endre sitt importfokus, ifølge Intrafish.
Volumer av fisk fra Chile til Russland kan dobles eller tredobles fra 53.000 tonn i 2013. Mengden skalldyr kan øke fra 3.000 tonn i fjor til 15-20.000 tonn.
Ifølge Directorate General of Foreign International Economics (Direcon), har Chiles eksport til Russland økt 31 prosent årlig, og endte på 643 millioner dollar i fjor.
En talsmann for ProChile sier av lakseeksport var den viktigste årsaken.
I 2012 eksportert landet laks for 29 millioner dollar. I fjor økte dette til 169 millioner dollar.
I løpet av første kvartal i 2014 har lakseeksporten fra Chile til Russland mer enn doblet seg siden hele 2012, og var på 58 millioner dollar, ifølge Direcon.
Om Russlands importstans på laks fra andre land fortsetter, kan det tallet doble eller tredoble seg, som andre har estimert.
I en kommentar til Intrafish, sier daglig leder Felipe Manterola i SalmonChile at landets næring er klar for det russiske markedet.
Ifølge ham har den chilenske laksenæringen både kapasitet og sikkerhetsstandarder for å møte de strenge kravene til Russland og andre verdensmarkeder.
De seneste årene har Russland utviklet seg til et av de fire viktigste markedene for Chile, med eksport på rundt 300 millioner dollar årlig, sier han. I fjor tredoblet volumet seg.
-Den chilenske næringen er forberedt til å møte økningen i etterspørsel både i laksemarkedet og i andre markeder, spesielt i Russland, sier han.
Egiguren sier at mateksport fra Chile til Russland ikke bare vil vokse, men også diversifisere til leveranser av svin og fjærkre, andre fiske- og sjømatprodukter, frukt og grønnsaker.
Chile skal nå gi Rosselkhoznadzor en liste over selskaper som er interessert i å eksportere til Russland. Leveranser fra disse selskapene kan starte etter garanti om at de vil oppfylle kravene til Russland og tollunionen som også består av Hviterussland og Kazakhstan.
EM finans@tdn.no
TDN Finans, +47 22 00 11 55
chateau
12.08.2014 10:02
#7392

Endre
LAKS:GRØNLAND OG FÆRØYENE IKKE OMFATTET AV IMPORTFORBUD -INTRAFISH

Oslo (TDN Finans): Grønland og Færøyene er ikke omfattet av importforbudet russiske myndigheter har innført på blant annet norske matvarer.
Det skriver Intrafish mandag, som viser til en oppdatering fra russiske myndigheters nettsider.
«På oversikten over land er nå Færøyene og Grønland å finne som selvstendige land, og det presisere at de ikke er omfattet av boikotten», heter det.
HFJ finans@tdn.no
TDN Finans, +47 22 00 11 55
chateau
12.08.2014 16:09
#7397

Endre
LAKS-Prisen ned til 34,85 kr/kg i uke 32 -Nasdaq Salmon Index

Innkommet 12.08.2014 15:47
OSLO, 12 aug (Reuters) - Spotprisen på laks faller med 0,65
kroner til et gjennomsnitt på 34,85 kroner per kilo i uke 32
(forrige uke), ifølge statistikk fra Nasdaq Salmon Index (NOS
Clearing og Fish Pool).
Prisen er til oppdretter og gjelder fersk sløyd laks med
levering i Oslo.
chateau
12.08.2014 20:13
#7398

Endre
Mens salget av norsk laks til Russland er stoppet, går leveransene av fiskefôr som normalt. Russerne trenger det norske fôret til sin egen oppdrettsvirksomhet.

Norsk fiskefôr ikke rammet av Putins import-nei
chateau
13.08.2014 14:10
#7401

Endre
LAKS(NY):OMSATT 40.331 TONN TØRRFOR I UKE 30(44.708)

(Oppdatert med nytt siste avsnitt)
Oslo (TDN Finans): Det ble omsatt 40.331 tonn innenlands produsert tørrfor for laks og ørret i uke 30, mot 44.780 tonn samme periode året før.
Det fremgår av statistikk fra Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) tirsdag kveld.
Rapporterte uketall er midlertidige og justeres etter hvert som salg pr måned foreligger, ifølge FHL.
FHL opplyser at Marine Harvest sine tall ikke er inkludert i statistikken nå, men at de vil få tilgang til disse fra og med september.
chateau
14.08.2014 14:16
#7403

Endre
LAKS(NY):MÅ VURDERE FLEKSIBEL MTB-REGULERING NÆRMER -ASPAKER

(Oppdatert artikkel)
Oslo (TDN Finans): Nærings- og fiskeridepartementet mener man må vurdere nærmere midlertidig tiltak om fleksibilitet i MTB-reguleringen på konsesjonsnivå for laks og ørret.
Det fremgår av en pressemelding fra departementet torsdag.
-Næringen har kommet med flere konstruktive forslag, og vi er nå klare med de første tiltakene, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker i en kommentar.
Departementet jobber nå i tett dialog med næringen med tiltak for å begrense skadevirkningene.
-Det er ingen tvil om at sjømatnæringen i hvert fall på kort sikt står overfor en krevende situasjon. Særlig ser vi utfordringer innen sild og ørret. De første tiltakene er allerede igangsatt, og flere er på trappene. Når det gjelder tiltak for oppdrettsnæringen er vi blitt enige med næringen at vi trenger noe mer tid til å vurdere situasjonen, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.
Russisk importstans - oversikt over tiltak
Besluttede tiltak:
- Økt midler til markedsføring av laks, ørret og pelagisk fisk i regi av Sjømatrådet.
- GIEK har åpnet for å refinansiere garantier til fiskeeksport til Ukraina gjennom GIEK sin u-landsordning. Dette gjør at GIEK Kredittforsikring kan ta større risiko i Ukraina.
- Det er tatt initiativ til styrking av det veterinærfaglige samarbeidet mellom Norge og Ukraina.
- Forhandlingene om en bilateral kommisjon for handels-, nærings- og økonomisk samarbeid mellom Norge og Ukraina er forhandlet ferdig, og intensjonen er å signere avtalen i høst. - Kommisjonen vil være en viktig arena for å forbedre markedsforholdene for norsk sjømatnæring i Ukraina.
- Vi tar kontakt med Færøyene med tanke på å få dem til å avvikle deres eksportavgift på to danske kroner pr kilogram sild og makrell ved landing i Norge.
Tiltak som må vurderes nærmere:
- Midlertidig fleksibilitet i MTB-reguleringene på konsesjonsnivå for laks.
- Midlertidig fleksibilitet i MTB-reguleringene på konsesjonsnivå for ørret.
- Overføring av sildekvoter til 2015.
- Regjeringen har tett dialog med næringen og vil fortløpende vurdere andre mulige tiltak
hanne.fedje@tdn.no
chateau
15.08.2014 09:51
#7404

Endre
Som jeg har antydet tidligere, mulighetene for omgåelse av russeboikotten er til stede.


Fiskeriminister frykter for kreative omveier av norsk fisk
Hun er redd det kan slå tilbake på Norge.

- Vi må passe oss slik at vi i neste omgang ikke får en boomerangeffekt fordi vi har vært for kreative. Jeg tror ikke det er lurt å spekulere i slike omveier, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker til DN, og fortsetter:

- Vi er opptatt av å opptre ryddig og følge normale internasjonale spilleregler og ikke gjøre noe fra norsk side som kan sette oss i større problemer enn vi allerede er i, sier hun videre.

Russlands importstans av fisk har fått flere til å se på muligheter for å eksportere fisk inn til Russland, via andre veier. Dette fungerte ifølge enkelte bra i tilfellet hvor Kina stengte døren for norsk laks - hvor fisken ble eksportert via nabomarkeder.

Fiskeriminsteren virker imidlertid usikker på hvor mye man skal terge den store ulven i øst, og ber norske fiskere å se etter nye markeder:

- Russland har sagt forbudet skal gjelde i ett år, men vi vet jo ikke hvor lenge dette kan vare. Jeg tror den beste strategien er å begynne å lete etter nye markeder for fisken vår, sier hun til DN.

Egil Magne Haugstad, sjef for storaktøren innen videreforedling av pelagisk fisk, Pelagia, er godt fornøyd med signalene fra Aspaker.

- Det hun sier er veldig bra og helt ut sammenfallende med vårt syn, sier Haugstad til DN.
chateau
15.08.2014 10:06
#7405

Endre
Laksepriser
We expect salmon prices for this week (Week 33) to come in at NOK30/kg, down NOK4-5 versus last week's NOK35 (FCA Oslo). Indications for Week 34 is flat to slightly up vs. Week 33 at NOK31. Large fish still expected to command a price premium. We forecast an average salmon prices of NOK40/kg (FHL/NSL/NOS) in 2014e and NOK42 in 2015e


Mvh
DNB Markets
Aksjehandel Online
chateau
15.08.2014 14:36
#7406

Endre
LAKS:STABILT TIL LITT LAVERE LAKSEPRIS -INTRAFISH

Oslo (TDN Finans): Det er fremdeles stor usikkerhet i markedet etter Russlands importforbud på norsk laks, men signalene tyder på at lakseprisen nå er stabil til litt lavere, sammenlignet med nivået forrige fredag.
Det skriver Intrafish fredag.
De fleste eksportørene regner med en prisnedgang, enkelte melder at prisen er et par kroner ned, mens oppdretterne forteller om stabile priser, sågar litt høyere.
En lakseforedler på kontinentet som Intrafish har snakket med, sier at prisene er relativt stabile.
-Det er fremdeles uro, og det foregår litt ennå. Men vi har kjøpt på omtrent de samme prisene som forrige fredag, sier lakseforedleren.
Prisene Intrafish har fått opplyst fra seks ulike aktører fredag i snitt:
2-3 kg - 24-25 kroner
3-4 kg - 29-30 kroner
4-5 kg - 30-31 kroner
5-6 kg - 32-33 kroner
6+ - 37-38 kroner
ØT, finans@tdn.no
chateau
16.08.2014 23:11
#7407

Endre
Kolbjørn Giskeødegård mener det vil bli vanskelig å få allokert volumene fra Russland til andre markeder uten at man legger for stort press på prisen.

- Utfordrende å unngå prispress
chateau
16.08.2014 23:21
#7409

Endre
Kommentar: Advarer mot MTB-endring på laks
Situasjonen med Russland er faktisk ikke så problematisk for laksen, mener oppdretter, Ola Braanaas.

Ola Braanaas ser på innføringen av økt MTB med stor skepsis. Foto: Kristin Vallevik Gjerde
Jeg tror først og fremst denne saken handler om å sende et signal ut om at det nødvendigvis ikke kommer en bølge med fisk, og at situasjonen faktisk ikke er så problematisk for laksen. Det er viktig at man tar seg en pust i bakken å realitetsorienterer seg før man går bananas i tiltak.

Både FHL og NSL arbeider for å lempe på de generelle MTB-bestemmelsene for en kortere periode, forskjellen er at FHL vil ha en generell midlertidig MTB økning og utrede en frivillig fôrstopp en dag i uken (altså gass og bremse samtidig), mens NSL vil ha en midlertidig rullerende MTB. En midlertidig rullerende MTB kan jeg ikke helt forstå hvordan man skal klare å håndtere i praksis.

For meg er det vanskelig å forstå hvordan FHL kan argumentere med at biomassen er under kontroll og samtidig be om økt MTB og vurdere fôrstopp. Det er en pedagogisk nøtt jeg ikke klarer knekke.

"Åpner vi nå for økt MTB og reduserer på slaktingen, så bygger vi et berg foran oss"


Det viktige nå er at volumene fortsetter å gå ut, den bitre pillen er at prisene muligens vil korrigere seg noe, men trøsten er at vi raskere kommer i en god balanse igjen. Åpner vi nå for økt MTB og reduserer på slaktingen, så bygger vi et berg foran oss. Vi har prøvd slike ordninger før i næringen, det ble blodig. Jeg er blant dem som mener at selv om det er smertefullt så er det best å ta utfordringene mens de er små, og få ting unnagjort.

Det er faktisk sånn at det er fritt opp til hver enkelt oppdretter å selge fisken sin, samtidig er det fritt opp til hver enkelt om man vil sulte. Vi er altså ikke lovpålagt å hverken selge eller å fôre fisken. Det er derfor allerede i dag stor grad av fleksibilitet innen den MTB vi har.

Laksemarkedet er stort, dynamisk, fleksibelt og elastisk. Laksen er det minste problemet i hele Russlands-problematikken. Markedet er ikke blitt mindre, men fisken i markedet må omfordeles - og det tar litt tid å få på plass.

Jeg er derfor ikke redd for laksen, og jeg er uenig i en løsning som stimulerer økt produksjon av laks i en situasjon hvor vi allerede har nok fisk. Det er et dårlig markedssignal. Det viktigste nå er å krumme ryggen, jobbe beinhardt i markedene «bussines as usual» og få volumene ut etter plan.

Det er også helt feil når enkelte hevder at Marine Harvest er mot alle andre i denne saken. Både liten og stor er uenig om hva som er rett medisin i denne akutte situasjonen, og jeg oppfatter næringen som splittet. Men det alle sammen er enige om er at markedsarbeidet og eksportfinansieringen må styrkes, at myndighetene må arbeide hardt for å åpne alle handelskanaler og søke å fjerne tollbarrierer og annet rusk. Og vi er enige om at laksemarkedet er sterkt, at vi vil komme over dette og at fremtidsutsiktene er eventyrlige.

Publisert: 15.08.14 kl 15:50

Advarer mot MTB-endring på laks
chateau
18.08.2014 10:00
#7412

Endre
LAKS:63,5M VAKSINER SOLGT I NORGE I JULI 2014 (69,0) -PHARMAQ

Oslo (TDN Finans): Vaksineprodusenten Pharmaq opplyser at det ble solgt 63,5 millioner vaksiner til laks og ørret i Norge i juli 2014, fra 69,0 millioner samme måned året før.
Det fremgår av selskapets månedsstatistikk.
Statistikken omfatter den totale omsetningen i Norge, ikke bare Pharmaqs omsetning.
Det ble solgt 58,3 millioner laksevaksiner (65,6), 5,2 millioner ørretvaksiner (3,4), og 21,4 millioner PD-vaksiner (25,2).
JER, finans@tdn.no
chateau
18.08.2014 11:50
#7415

Endre
LAKS:ABG ØKER 2015-PRISANSLAG TROSS RUSSLAND-UTFOR. -INTRAFISH

Oslo (TDN Finans): ABG Sundal Collier øker lakseprisanslaget for 2015 med 2,5 kr pr kg til 40,5 kr pr kg, og ser en oppside på 20 prosent for lakseaksjene på seks måneders sikt. Det er imidlertid store ulikheter mellom selskapene.
Det skriver Intrafish mandag.
Intrafish viser til en rapport fra ABG Sundal Collier.
I rapporten skriver ABGs analytiker Georg Liasjø at lakseaksjene har store forskjeller når det gjelder oppsidepotensial og risiko. Det har ført til en omrokkering av deres foretrukne lakseaksjer.
-Lerøy Seafood Group er vårt førstevalg, tett fulgt av Bakkafrost og Marine Harvest. Vår minst foretrukne aksje i sektoren er SalMar, som handles med en premie selv i forhold til bjellesauen, Marine Harvest, heter det i rapporten.
ABG har nedjustert sitt prisanslag for 2014 fra 40,5 kr/kg til 39,50 kr/kg, mens 2015-anslaget tas opp fra 38,0 kr/kg til 40,5 kr/kg.
-Det økte anslaget for 2015 relateres delvis til en grei utvikling i etterspørselen, og delvis grunnet en generell prisoppgang i konkurrerende produkter (kjøtt) på 10 prosent. Ledende indikatorer og våre estimater for 2014 viser fortsatt til en produksjonsvekst på 3 prosent (og vi tror faktisk at risikoen er på nedsiden), heter det i analysen, ifølge Intrafish.
Meglerhuset ser særlig på vaksinesalget i Norge og smoltutsettet i Chile når de skal estimere tilbudssiden i markedet.
«For tre år siden, i april 2011, kunne vi se at antall solgte laksevaksiner i Norge var opp 15 prosent på 12-måneders rullerende basis. Tilsvarende tall i år var en økning på kun 6 prosent. Når en tar hensyn til at Norge står for 56 prosent av den globale produksjonen, sier det seg selv at det vil bli vanskelig å få en gjentakelse av veksten i 2012 i 2015 når det gjelder tilbudet», heter det.
Tilsvarende utvikling ser en i Chile, hvor smoltutsettet var ned 15 prosent på rullerende 12-måneders basis, mens det i april for tre år siden var opp nesten 80 prosent, skriver Liasjø.
Han estimerer slaktingen (atlantisk laks, globalt) i 2014 til å bli 2.203.000 tonn, mens det i 2015 estimeres til 2.267.000 tonn.
Høyere lakseprisestimater fører til økte inntjeningsestimater, og økte kursmål:
Aksje Anbefaling Kursmål Tidl. Kursmål
============================================================
Bakkafrost(DKK) Kjøp 130 105
Cermaq Kjøp 94 86
Grieg Seafood Kjøp 32 27
Lerøy Seafood Group Kjøp 274 240
Marine Harvest Kjøp 102 92
SalMar Kjøp 122 102
chateau
18.08.2014 13:17
#7419

Endre
LAKS:RUSSLAND GODKJENNER 14 EKSPORTØRER FRA CHILE -INTRAFISH

Oslo (TDN Finans): Russland utvider listen over godkjente eksportører i jakten på alternative kilder for fisk.
Det skriver Intrafish mandag.
Den russiske veterinærtjenesten Rosselkhoznador, opplyser at de planlegger å føre opp ytterligere 14 chilenske selskaper til listen over godkjente eksportører av fisk til Russland.
-Fiskeimporten fra Chile som var på 53.000 tonn i fjor kan bli doblet eller tredoblet, opplyser Rosselkhoznador, ifølge Intrafish.
HR, finans@tdn.no
TDN Finans, +47 22 00 11 55
chateau
19.08.2014 10:20
#7429

Endre
LAKS:BIOMASSEN +3% VED UTGANGEN AV JULI 2014 -FHL

Oslo (TDN Finans): Den stående laksebiomassen ved utgangen av juli 2014 var 599.000 tonn, noe som er opp tre prosent fra samme periode året før.
Det fremgår av tall fra Fiskeri- og havbruksnæringens landsforenings (FHL) tirsdag.
Utsatt fisk var ved utgangen av måneden opp 73 prosent i forhold til året før til 21,2 millioner.
ØT, finans@tdn.no
chateau
19.08.2014 10:43
#7430

Endre
Grieg Seafood må skrive ned millionverdier etter laksesyke
Grieg Seafood slaktet mer fisk men tjente mindre penger i andre kvartal.

Ikke alt går på skinner hos Grieg Seafood
delta
19.08.2014 11:05
#21360

Endre
Aksjekursene innen oppdratt dras nå muligens mellom optimisme mht. Russland (mulig "handelslekkasje" av norsk laks inn i R. tross importforbud) og svakt fallende tendens i framtidsprisene for det nærmeste året samt spotprisutsiktene den nærmeste tiden hvor prisen f.t. ligger rundt kr. 30 og det er store utfordringer med ubalanse mellom slaktevolum ut og etterspørsel etter norsk laks for øyeblikket. Angivelig "holder" oppdretterne tilbake litt fisk nå i håp om ett eller annet (så som MTB-lempninger, innfrysing etc) for å slippe å slakte fisk som normalt ville blitt slaktet nå og i så fall kan trykke spotprisen ned under kr. 30, kanskje helt ned mot 25-27 kr. Jeg synes normalslakting burde gå sin gang selv med lavere kortsiktige spotpriser. Markedsbalanse med spotpriser på høyere nivåer vil gradvis komme fra slutten av året, og i løpet av neste år kan spotprisbane selv uten Russland inne komme opp på samme nivå som med Russland inne. Jeg tror de nye markedskampanjene og lave spotpriser kan gi økning varig i størrelsen av totalmarkedet. Vi kommer også på mellomlang sikt til et punkt hvor prisene ikke kan øke særlig mer (nord om 40 kr) da det da synes som om demand destruction slår inn.

Endret 19.08.2014 11:10 av delta
uturen
21.08.2014 15:56
#7881

Endre
Fortsatt ser det ut at Russland slår lite inn i spotprisene. Noe overraskende venter Pareto en mindre stigning i kommende uke.
Jeg er noe avventende til sjømatselskapene p.t. og håper egentlig på at økt slakting vil drive prisene godt under 30 kroner.
Det vil gjøre godt både for etterspørselen og for min interesse for å eie flere sjømataksjer:

"Salmon price NOK 32 (+0.5) next week

We expect that the salmon price for next week will be around
NOK 32 per kg, which is NOK 0.5 higher than the price we
expected for this week. Export volume was 21,483 tons last
week, 16% higher than the same week last year, while the YTD
volume is 10% higher than 2013, at 7% higher average price.

Marginal changes in the Fishpool forward prices from last week.
The 2014 forward is currently trading at NOK 40.5 per kg, while
the 2015 forward is trading at NOK 41.3.

U.S. prices are largely unchanged from last week"
chateau
21.08.2014 23:27
#7439

Endre
Regjeringen tillater at laks og ørret står lenger

Laks og ørret får heretter stå lenger i merdene, og mer av sildekvoten skal kunne overføres til neste år for å dempe skadevirkningene russiske sanksjoner har for norsk fiskerinæring.

Regjeringen tillater at laks og ørret står lenger

Endret 21.08.2014 23:28 av chateau
chateau
22.08.2014 10:17
#7440

Endre
LAKS:MIDL. ØKNING I MTB PÅ 6% FREM TIL 31. MARS PGA RUSSLAND

Oslo (TDN Finans): Nærings- og fiskeridepartementet har åpnet for å utvide maksimal tillatt biomasse (MTB) med seks prosent til og med 31. mars 2015 etter Russland innførte importforbud mot blant annet norsk laks.

Det melder departementet torsdag ettermiddag.

«Kravene til miljø, fiskehelse og fiskevelferd for oppdrettsnæringen ligger fast. Oppdretter må holde seg til reglene for tetthet og antall fisk i hver merd og grensene for lus må overholdes. Mattilsynet er bedt om å sikre en rask oppfølging av lusetellingene og iverksette tiltak når det er nødvendig, for eksempel pålegg om behandling eller forsert utslakting», heter det.

-Det er positivt at regjeringen har konkludert raskt og besluttet ekstraordinære tiltak for å dempe konsekvensene av importstoppen til Russland, sier administrerende direktør Geir Ove Ystmark i FHL.

MTB for ørret økes også med 20 prosent frem til og med 31. mars.

HFJ finans@tdn.no
chateau
22.08.2014 10:26
#7441

Endre
Russland har stengt oss ute fra sjømatmarkedet sitt.
Er det da ok at vi leverer smolt til Russland, slik at de kan produsere sin egen laks???

Smoltbåter til Russland neste uke

Neste uke går eksporten av smolt som normalt til Russland, etter at russiske myndigheter åpnet opp for import av norsk smolt denne uken.

Smoltbåter til Russland neste uke
Stockamateur
22.08.2014 12:21
#9161

Endre
chateau
22.08.2014 10:26
#7441

Jeg syntes ikke det er OK å selge smolt til Russland. De åpnet selvfølgelig opp for dette da det er eneste måten å fore folk med fisk på når det er importforbud for laks. Stopp eksporten av smolt, slik at det svir skikkelig for Putin!
delta
22.08.2014 19:21
#21371

Endre
OPPSUMMERING:MARINE HARVEST STEG PÅ NEGATIV OSLO BØRS FREDAG

Oslo (TDN Finans): Marine Harvest var blant aksjene som steg på en negativ Oslo Børs fredag.

Lakseaksjene ble fredag påvirket av at Nærings- og fiskeridepartementet har åpnet for å utvide maksimal tillatt biomasse (MTB) med seks prosent til og med 31. mars 2015 etter at Russland innførte importforbud mot blant annet norsk laks.

Carnegie oppgraderer Lerøy Seafood, Norway Royal Salmon, Grieg Seafood og Marine Harvest til kjøpsanbefaling, det fremgår av en rapport fra meglerhuset.

«Dette betyr at lakseprodusentene kan øke biomassen med 40.000 tonn, og utsette høstingen med 30.000 tonn i september», skriver Carnegie, og tar opp lakseprisestimatet for 2014 fra 39 til 41 kroner pr kilo.

Carnegie oppjusterer ventet driftsresultat og eps på selskapene for 2014 med henholdsvis 12 og 15 prosent i gjennomsnitt.

Kursmålet på Lerøy er 258 kroner, NRS 58 kroner og Grieg Seafood 33 kroner. Carnegie ser fortsatt begrenset potensiale hos Salmar og Bakkafrost, som dermed beholder sin hold-anbefaling.

Carnegie oppgraderer sin anbefaling på Marine Harvest fra hold til kjøp. Kursmålet oppjusteres fra 83 kroner til 93 kroner.

Analytiker Marius Gaard i Carnegie skriver i en oppdatering at han nå venter rundt 30.000 tonn lavere volum i september, men rundt 60.000 tonn høyere volum i perioden oktober til mars.

-Vi tror at det meste av overskuddet blir slaktet i første kvartal 2015, noe som fører til høyere, men et mer stabilt tilbud enn normalt, i en periode med sterk etterspørsel, heter det i oppdateringen.

Gaard venter en sterk pris for resten av 2014, og øker prisanslaget for 2014 fra 39 til 41 kroner kiloen, noe som fører til økte inntjeningsestimater.

Fondsfinans mener at den midlertidige MTB-økningen er negativt for aksjonærene i lakseselskaper, det skriver Intrafish fredag.

I en oppdatering sendt ut fredag morgen siterer meglerhuset NRS, som sa at «det gir ingen mening å møte lavere etterspørsel med økt produksjon».

«Vi anser dette som negativt for lakseaksjene, og anbefaler redusert eksponering på kort sikt», skriver Fondsfinans.

Fondsfinans mener at endringen vil føre til en økt produksjon på 70.000-100.000 tonn på et senere tidspunkt (på 12 måneders basis), men at det i høst kan føre til reduserte volumer og høyere priser. Men i vinter og vår venter de svakere laksepriser og økt biologisk risiko, skriver Intrafish.

Intrafish viser også til en oppdatering fra Handelsbanken Capital Markets hvor meglerhuset skriver at de er overrasket over beslutningen.

-FHL har over en tid ønsket økt produksjonskapasitet i Norge, og selv om det er en tradisjon for at oppdrettspolitikken blir formet i nært samarbeid mellom bransjen og myndighetene, ventet vi ikke at myndighetene ville midlertidig øke produksjonskapasiteten i en situasjon hvor eksporten til et nøkkelmarked er stengt, for muligens begrense kortsiktig uro i markedet, skriver Handelsbanken i oppdateringen.

Handelsbanken tror at norske oppdrettere vil utsette noe av slaktingen i tredje kvartal, og at volumene i fjerde kvartal og første kvartal kan stige med rundt 20.000-40.000 tonn som følge av MTB-økningen.

Marine Harvest sluttet opp 0,3 prosent til 83,75 kroner pr aksje, omsatt for 241 millioner kroner.
Beins
23.08.2014 20:07
#6061

Endre
Iflg Finansavisen i dag har BAKKA nylig solgt laks til Russland for over 10 USD/kg.
Det må vel være rekord.
Chilensk laks går også meget bra iflg artikkelen.
chateau
24.08.2014 10:10
#7443

Endre
Lakseselskaper som legger frem resultater kommende uke.
Håper på et godt resultat for alle tre.
Vi har jo sett at dårlig resultat / under estimat fra et selskap også kan ha innvirkning på dagskursen for de andre aktørene i bransjen.
Hva forventer vi av kvartalsutbytte fra MHG denne gang?

Tirsdag 26. august:

SalMar ASA
Bakkafrost P/f

Onsdag 27. august:

Marine Harvest ASA
chateau
25.08.2014 15:15
#7448

Endre
I morgen begynner monteringen av dette lukkede anlegget
chateau
25.08.2014 15:42
#7450

Endre
Innsidekjøp hjelper godt på GSF-kursen i dag:


GSF:STYRELEDER-SELSKAP KJØPT 40' AKSJER, KURS 25,80

Oslo (TDN Finans): Per Grieg jr. kjøpte mandag, gjennom selskapet Ystholmen, 40.000 aksjer i Grieg Seafood til 25,80 kroner pr aksje.

Det opplyses i en melding mandag.

Etter kjøpet har Ystholmen 2.908.197 aksjer i Grieg Seafood og Kvasshøgdi en million aksjer i Grieg Seafood.

Per Grieg jr. er styreleder i Ystholmen, Kvasshøgdi og Grieg Seafood.

JER, finans@tdn.no

TDN Finans, +47 22 00 11 55
chateau
26.08.2014 15:34
#7454

Endre
LAKS-Prisen stabil på 32,16 kr/kg i uke 34 -Nasdaq Salmon Index

Innkommet 26.08.2014 15:10

OSLO, 26 aug (Reuters) - Spotprisen på laks stiger med 0,02 kroner til et gjennomsnitt på 32,16 kroner per kilo i uke 34 (forrige uke), ifølge statistikk fra Nasdaq Salmon Index (NOS Clearing og Fish Pool). Prisen er til oppdretter og gjelder fersk sløyd laks med levering i Oslo.
chateau
27.08.2014 10:26
#7455

Endre
LAKS - Eksportpris ned til 34,95 kr i uke 34, volum opp

Innkommet 27.08.2014 10:13

OSLO, 27 aug (Reuters) - Eksportprisen på fersk oppdrettslaks var 34,95 kroner per kilo i uke 34, mens det ble eksportert 16.726 tonn, opplyser Statistisk sentralbyrå (SSB). I uke 33 lå prisen på fersk oppdrettslaks på 35,82 kroner, mens eksportert mengde var 15.710 tonn.
chateau
27.08.2014 13:51
#7458

Endre
I følge en eksportør / tilvirker jeg nettopp snakket med, så er lakseprisen litt opp, og det forventes også en liten stigning neste uke. Så får vi se om han får rett.
Opplyste også om at Bakkafrost hadde oppnådd opptil kr. 80 for leveranse til Russsland.
Med slike priser må Bakkafrost bli en gullgruve.
Chile kjører også på med laks til Russland for høyere priser, men etterlater seg samtidig et marked som de ikke greier å dekke inn....mao, åpning for andre leverandører.
Blir kun den russiske mafiaen som nå får råd til å spise laks, men det finnes jo en god del av den sorten i Russland, så dyr, importert laks vil sikkert få "bein" å gå på også tiden fremover.
nerden
27.08.2014 22:43
#32312

Endre


Norsk lakseeksport økte i uken som gikk

Det ble eksportert 16.726 tonn fersk laks i forrige uke.

I forrige uke sank eksportprisen på fersk laks med 2,4 prosent målt mot uka før.

Mengden eksportert laks økte derimot med 6,5 prosent, til tross for det russiske importforbudet.

I alt ble det eksportert 16.726 tonn fersk laks i forrige uke, viser den ukentlige oversikten fra Statistisk sentralbyrå. Det ble sendt 967 tonn frossen laks ut landet i samme periode.

Det er anslått at mellom 2.000 og 2.500 tonn laks må finne nye markeder hver uke for å kompensere for at Russland ikke lenger vil importere mat fra Vesten.

chateau
29.08.2014 08:32
#7460

Endre
Scottish Salmon melder om et resultat etter skatt fra videreført virksomhet på 7,6 millioner pund i 2. kvartal 2014, opp fra 0,8 millioner pund i samme periode året før.

Resultat per aksje ble 4,56 pence, mot 0,51 pence ved samme korsvei i fjor.

Resultatet før skatt ble 9,1 millioner pund, sammenlignet med 0,8 millioner pund året før.

Driftsresultatet ble 12,5 millioner pund, mot 2,6 millioner pund året før.

Driftsinntektene beløp seg til 33,8 millioner pund, sammenlignet med 23,7 millioner pund i 2. kvartal 2013.

- Resultatene gjenspeiler sterk biologisk utvikling i 2. kvartal. Varmt hav oppmuntret vekst og økte slaktevolumer - med 8.027 tonn slaktet i 2. kvartal mot 5.976 tonn i samme periode i fjor.

- Dessuten dominerte høye markedspriser de første seks månedene av 2014, skriver styret i rapporten.


SSC, Scottish Salmon med knallresultat

Endret 29.08.2014 08:33 av chateau
chateau
29.08.2014 12:16
#7461

Endre
Laks: Stabile priser

We expect salmon prices for this week (Week 34) to come in at NOK32/kg, flat versus last week's NOK32 (FCA Oslo)
Indications for Week 35 is flat to slightly up. Fishpool have traded an 18 month contract for Jan15 - June16 at NOK41.58/kg. We forecast an average salmon prices of NOK40/kg (FHL/NSL/NOS) in 2014e and NOK42 in 2015e.

Mvh
DNB Markets
Aksjehandel Online
chateau
29.08.2014 14:05
#7462

Endre
LAKS:PRISENE STIGER -INTRAFISH

Oslo (TDN Finans): Etter tre-fire uker med stabile priser, melder markedsaktører om økte priser.

Det skriver IntraFish fredag.

-Markedet tar greit unna. Det er litt overraskende hvor sterkt det er, sier en eksportør i Nord-Norge til IntraFish.

Han melder om prisoppgang på rundt en krone kiloen fra forrige fredag, og har kjøpt på følgende nivåer (levert anlegg i Nord-Norge)

3-4 kg -- 31 kr/kg
4-5 kg -- 32 kr/kg
5-6 kg -- 33 kr/kg

En eksportør i Midt-Norge melder også om prisoppgang.

-Prisene er litt opp, men det er ikke noe fart. Det er liksom ikke så god sug i markedet, sier han.

En vestnorsk eksportør melder, som ikke hadde handlet noe ved 13:20-tiden, venter en prisoppgang.

En oppdretter i Nord-Norge har solgt på følgende priser:

4-5 kg - 32,5 kr/kg

5-6 kg - 33,5 kr/kg

6+ - 42 kr/kg

Ved laksebørsen Fish Pool har de for første gang omsatt volumer i 2016.

-Det har blitt omsatt en kontrakt som går fra januar 2015 til juni 2016 på 41,58 kroner kiloen, sier administrerende direktør Søren Martens til IntraFish. Kontrakten omfatter levering av 40 tonn laks i måneden.

-Septemberkontrakten handles på 35 kroner kiloen, så markedsaktørene venter tydeligvis en prisoppgang gjennom september, sier Martens.​

ØT, finans@tdn.no
chateau
30.08.2014 12:51
#7463

Endre
Ny fiskesykdom truer oppdrettsnæringen

En sykdom som ødelegger gjellene til laks har spredt seg til Norge. Sykdommen amøbegjellesykdom kan påføre oppdrettsnæringen store tap.


Ny fiskesykdom truer oppdrettsnæringen
chateau
01.09.2014 08:57
#7464

Endre
Lakseprisene gikk opp kr.1,50 på fredag. Dette i følge en eksportør / tilvirker.
chateau
03.09.2014 09:07
#7468

Endre
Stakkars......


Russisk kjempe i harnisk over importforbud
Et av Russlands største fiskeforedlingsselskaper truer med å saksøke den russiske staten på grunn av forbudet mot import av norsk fisk.

Artikkel av: NTB (Hegnar.no - 3.9.14 05:54)


Murmansk Fish Combinat har vært nødt til å innstille driften siden tilførselen av norsk fisk har stanset opp, skriver nettstedet Barents Observer.

Årsaken er det russiske forbudet mot import av fisk fra Norge, som ble innført som svar på norske sanksjoner mot Russland i forbindelse med krisen i Ukraina.

Inntil forbudet ble innført i begynnelsen av august, leverte norske fartøyer fisk til det russiske selskapets anlegg i Murmansk. Anlegget kan bare ta imot levende fisk, noe som gjør det vanskelig å erstatte de norske fangstene.

- Hvis problemet ikke snart blir løst, blir vi nødt til å saksøke den russiske staten, sier selskapets sjef Mikhail Zub til nyhetsbyrået Itar-Tass.

Murmansk Fish Combinat hadde i utgangspunktet avtalt å ta imot 31.000 tonn fisk fra norske eksportører i andre halvår i år. (©NTB)
chateau
04.09.2014 09:57
#7469

Endre
Lakseeksporten økte
SNAPPET 04.09.2014 05:41


Til tross for Russlands importnekt, økte eksporten av norsk laks med over 9000 tonn i august. Verdien på eksporten er 3,3 milliarder kroner, ifølge tall fra Norges Sjømatråd. Det er en økning i antall tonn på nær 11 prosent, sammenlignet med august i fjor, skriver Finansavisen.
uturen
04.09.2014 19:32
#7900

Endre
Og pareto venter prisøkning neste uke:

"Salmon price NOK 33(+1 NOK) next week

We expect that the salmon price for next week will be around NOK 33 per kg, which is NOK 1 higher than the price we expected for this week. Export volume was 22,559 tons last week,2 % higher than the same week last year, while the YTD
volume is 10% higher than 2013, at 5 % higher average price.

Marginal changes in the Fishpool forward prices from last week.
The 2014 forward is currently trading at NOK 40.6 per kg, while
the 2015 forward is trading at NOK 41.5.

U.S. prices are not updated for last week."
chateau
05.09.2014 14:54
#7471

Endre

LAKS:MARKERT PRISFALL, RUNDT 2-3 KRONER FRA FORRIGE FREDAG

Oslo (TDN Finans): Oslo (TDN Finans): Lakseprisene kommer er ned, og man kan igjen få kjøpt fisk til under 30 kr/kg.

Det melder Intrafish fredag-

-Det tas opp for mye, noe som delvis skyldes luseutfordringer, sier en eksportør til IntraFish.

Han melder om følgende priser, alle oppgitt FOB Midt-Norge:

3-4 kg - 29-30 kr/kg
4-5 kg - 30-31 kr/kg
5-6 kg - 30-31 kr/kg
6+ kg - 33-34 kr/kg

- Det er særlig stor fisk som faller. Noe av det skyldes usikkerhet rundt flyfisk til Kina, hvor det er nye regler nå, sier eksportøren. Prisene i dag er ifølge ham rundt tre kroner ned fra forrige fredag.

En annen eksportør bekrefter bildet.

-Prisene er ned et par kroner på mellomstørrelsene, og mer ned for store størrelse, sier han.

En europeisk videreforedler har kjøpt til priser godt under nivåene han ble tilbudt forrige fredag.

- Tidligere denne uken kjøpte jeg restfisk på nivåer tilsvarende 27 kr/kg i Oslo, så det er nok mange norske eksportører som har tatt betydelige tap denne uken, sier han.

ØT, finans@tdn.no

TDN Finans, +47 22 00 11 55
chateau
08.09.2014 14:54
#7475

Endre

LAKS:KINA BEKREFTER IMPORTSTANS AV HEL NORSK LAKS FRA 10. SEP

Oslo (TDN Finans): Kinesiske myndigheter har varslet at det blir stans i import av hel norsk laks fra 10. september.

Det skriver Mattilsynet i en melding mandag.

Årsaken til importstansen er at de krever garanti for at laksen er ILA-fri for å hindre smitte av denne fiskesykdommen til kinesiske bestander.

Infeksiøs lakseanemi (ILA) er en virussykdom på fisk. ILA-viruset er beslektet med influensavirus, men gir ikke sykdom hos mennesker.

-En slik garanti er krevende fordi det også kreves frihet for en variant av ILA-viruset som er lite/ikke sykdomsfremkallende. Denne virusvarianten (HPR0) er det ikke helt uvanlig å finne i europeiske farvann, sier seksjonssjef for fiskehelse og fiskevelferd i Mattilsynet, Friede Andersen.

-Vi er informert om at kravet trer i kraft 10. september og den norske ambassaden i Beijing er informert om at det ikke innvilges en overgangsperiode. Dermed vil varer som følges av attester datert etter 9. september bli avvist. Eksportørene bør derfor holde tett kontakt med sine kinesiske kunder, sier seksjonssjef for eksport og import i Mattilsynet, Grethe Bynes.

Alle andre produkter av laks, det vil si produkter uten hode, gjeller og innvoller kan fremdeles importeres med det gjeldende sertifikatet.

Mattilsynet har bedt om en fullstendig redegjørelse for risikovurderingen samt sluttrapporten. Samtidig har Mattilsynet bedt om informasjon om krav til andre land som eksporterer laks til Kina.

Eksportørene bør ha tett dialog med sine samarbeidspartnere i Kina, ved eksport av hel laks med hode.

ØT, finans@tdn.no

TDN Finans, +47 22 00 11 55
chateau
08.09.2014 19:40
#7476

Endre
Russland-sanksjonene til tross. Også de neste årene vil bordet være dekket til fest hos norske lakseoppdrettere. Det kan de takke myndighetene for.

Høyere priser i høst?
OldNick
08.09.2014 20:11
#15984

Endre
Det spørs om dette "trekket" fra kineserne er et forsøk på å presse norske myndigheter til politiske innrømmelser (les: innrømme at fredsprisen til Liu Xiaobo var en feiltagelse), og dermed få gjenopprettet "normale politiske forhold" til China?

Det har jeg en mistanke om...
uturen
11.09.2014 15:05
#7902

Endre
Pareto venter omtrent uendret pris neste uke i forhold til prisene denne uke.
Det virker ikke som om markedet venter at prisfallet skal vedvare, slik jeg oppfatter kursene på sjømatselskapene.

"Salmon price NOK 31.5 (-1.5 NOK) next week

We expect that the salmon price for next week will be around NOK 31.5 per kg, which is NOK 1.5 lower than the price we expected for this week. Export volume was 23,726 tons last week, 2% higher than the same week last year, while the YTD volume is 9% higher than 2013, at 5% higher average price.

Fishpool forward prices are marginally down from last week. The 2014 forward is currently trading at NOK 40.4 per kg, while the 2015 forward is trading at NOK 41.2.

The Northeast price was down for last week, while the Miami and Seattle prices were flat."
OldNick
12.09.2014 13:19
#16003

Endre
Fra DnB Markets idag:

Kjøp sjømat

Sjømatsektoren har vist en svært solid utvikling på børsen så langt i år med bransjeindeksen opp i overkant av 30%. Hovedindeksen for hele børsen er til sammenligning opp rundt 11%. For den norske delen av bransjen har eksportvolumet vokst like over 8% foreløpig i år, mens eksportverdiene samtidig har steget med rundt 15% til NOK 24 mrd. På helt kort sikt venter vi at lakseprisene for denne uken vil komme ned rundt NOK 3 pr kg til NOK 30 pr kg, mens signalene for neste uke peker mot en flat til svakt stigende prisutvikling.

Vi venter at lakseprisen for året vil havne på gjennomsnittlig NOK 40 pr kg og øke til NOK 42 pr kg i 2015.

Med Færøyene utenfor EU er blant annet Bakkafrost gunstig posisjonert i forhold å kunne ta markedsandeler i det russiske markedet og vi oppgraderte nylig kursmålet i aksjen fra NOK 150 til NOK 160 pr aksje. Ser vi på verdsettelsene basert på historisk gjennomsnittlig 12-måneders forward P/E for hele sektoren eks. Marine Harvest ligger denne på rundt 8.0x, på linje med gjennomsnittet siden 2009. Marine Harvest har, med unntak av en periode i andre halvdel av 2011, vært verdsatt høyere enn resten av sektoren, med en tilsvarende P/E på 10.3x. Dette kan skyldes blant annet at størrelsen gir en relativt høy operativ risikospredning, samt en fortsatt attraktiv direkteavkastning i forhold til de andre aktørene. Basert på våre estimater ligger 12-måneders forward P/E for Marine Harvest nå på 9.3x og altså lavere enn det historiske gjennomsnittet. Vi har en kjøpsanbefaling på Marine Harvest med et kursmål på NOK 115 pr aksje.

Endret 12.09.2014 13:19 av OldNick
chateau
12.09.2014 15:05
#7479

Endre

LAKS:LITEN NEDJUSTERING I PRISEN, OPPGANG I VENTE -INTRAFISH

Oslo (TDN Finans): Lakseprisen justerer seg litt ned neste uke, men kan fort snu opp.

Det melder Intrafish fredag.

IntraFish har snakket med fem ulike kilder fredag etter klokken 13:00, og alle melder om en liten nedgang i lakseprisene på 50 øre til én krone. Prisfallet skal henge sammen med at det denne uken ble tatt opp mye fisk, og en del sto igjen på slutten av uken.

- Egentlig frykter vi det skulle bli verre enn det det vært, sier en eksportør IntraFish har snakket med.

Sist fredag ble det et markert prisfall, blant annet på grunn av luseutfordringer og usikkerhet rundt Kina. Denne uken er det snakk om en liten justering av prisen.

Laks over seks kilo er den som er mest under press akkurat nå. Det henger blant annet sammen med at hel norsk laks er utestengt fra Kina, samt importstansen på Russland.

Prisene IntraFish har fått opplyst, ser i snitt slik ut til oppdretter:

3-4 kg - 29-30 kroner

4-5 kg - 29-31 kroner

5-6 kg - 30-31 kroner

6+ -- 34-35 kroner

Ingen av aktørene IntraFish har snakket med har handlet laks under 3 kg i dag. Derfor er det ingen pris på den.

Men ser man på fremtidsprisene hos Fish Pool, så er det venta at prisene skal stige markant fra oktober og inn mot neste år.

-Denne uken er det det gjort handler for oktober, november og desember på 39,60 kroner, altså et godt stykke over spotprisnivået. Første kvartal er handlet på 43,50 kroner per kg, mens årskontrakt på 100 tonn i måneden for 2015 ble handlet på 41,20 kroner, forteller laksemekler Piotr Ciesielski Wingaard hos Fish Pool til IntraFish.

HR, finans@tdn.no

TDN Finans, +47 22 00 11 55
chateau
13.09.2014 09:52
#7481

Endre
Lusenivåene i Hordaland har eskalert kraftig den siste tiden, og Mattilsynet har nå sett seg nødt til å fatte vedtak om både tvangsmulkt og tvangsslakt.

Hordaland-oppdrettere må tvangsslakte
OldNick
15.09.2014 11:40
#16016

Endre

Oppdrettsnæringen må betale for egne miljøsynder

Oppdrettsnæringen blir selv pålagt å finansiere et miljøfond som skal rydde opp i bransjens miljøsynder


NTB/Hegnar.no
15.09.2014

Betalingen vil bli pålagt hver oppdretter gjennom en årlig, obligatorisk avgift, skriver Aftenposten.

Avgiften skal finansiere en mer systematisk og omfattende utfisking av rømt oppdrettslaks fra elver.

Sammen med lakselus er nettopp rømming oppdrettsnæringens største miljøsynder.

- Vi er veldig fornøyd med å ha fått havbruksnæringen om bord, og at de har gått med på prinsippet om at det er forurenser som skal betale, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker (H) til avisen.
chateau
16.09.2014 15:25
#7487

Endre
LAKS-Prisen ned til 32,25 kr/kg i uke 37 -Nasdaq Salmon Index

Innkommet 16.09.2014 15:07

OSLO, 16 sep (Reuters) - Spotprisen på laks faller med 1,48 kroner til et gjennomsnitt på 32,25 kroner per kilo i uke 37 (forrige uke), ifølge statistikk fra Nasdaq Salmon Index (NOS Clearing og Fish Pool). Prisen er til oppdretter og gjelder fersk sløyd laks med levering i Oslo.
chateau
17.09.2014 09:19
#7488

Endre
Ikke helt uventet.

Fisken sendes inn bakveien til Russland
chateau
17.09.2014 14:51
#7490

Endre
LAKS:NORSK LAKS GÅR FORTSATT TIL KINA -INTRAFISH

Oslo (TDN Finans): Norges sjømatråd og Mattilsynet opplyser at kinesiske myndigheter ikke har iverksatt stansen i import av hel, norsk laks, og at handelen går som normalt. Men i dag kan det bli stopp.

Det skriver Intrafish onsdag.

-Sjømatrådet er ikke kjent med at det er iverksatt noe stopp i importen av norsk laks til Kina. Men vi er kjent med at det er usikkerhet i verdikjeden, sier kinesiske eksportutsending Sigmund Bjørgo til IntraFish.

Mattilsynet meldte 8. september at kinesiske myndigheter varslet stans i importen av hel norsk laks fra 10. september, grunnet en uenighet om helsesertifikater knyttet til ILA-virus. Det har imidlertid ikke skjedd.

-Så langt har ikke kinesiske myndigheter gjort noe for å stanse importen, så vidt vi er kjent med, sier Bjørgo.

-Vi er kjent med at det er en pågående dialog mellom norske og kinesiske myndigheter rundt helsesertifikater, sier han videre.

En norsk eksportør IntraFish har vært i kontakt med onsdag sier at de "selger som normalt" til Kina.

Bjørgo i Sjømatrådet sier at så vidt han bekjent er det ingen partier med norsk laks som har blitt stoppet på grensen. Samtidig er det usikkerhet rundt situasjonen.

Grethe Bynes, seksjonssjef for import og eksport i Mattilsynet, sier at det kan bli stans fra og med i dag onsdag 17. september.

-Vi er fortsatt i dialog med våre kinesiske kolleger, og jobber for å finne løsning. Før helgen fikk vi meldinger, gjennom ambassaden i Beijing, om at de kunne gjøre en teknisk utsettelse av kravene til 17. september. Det informerte vi næringsorganisasjonene om, sier Bynes til IntraFish.

-Så i dag er kanskje siste dag på en stund en kan eksportere hel, norsk laks til Kina?

-Det kan se sånn ut basert på den informasjonen vi fikk fra Kina før helgen. Men vi har sendt en ny henvendelse til våre kinesiske kolleger hvor vi ber om en fortsatt dialog, og ber om en overgangsperiode til saken er løst. Det har vi ikke fått svar på enda.

EBOLA SITUASJONEN ER OVER

Som IntraFish skrev forrige uke, har ILA-viruset i norsk laks blitt sammenlignet med ebola-viruset i enkelte kinesiske medier. Norges sjømatråd rykket raskt ut for å oppklare misforståelsen.

-Det var en veldig ung journalist som trakk en sammenligning mellom ILA-viruset og ebola. Noen endret overskriften og kopierte artikkelen, så det fikk litt oppmerksomhet. Det er over nå, sier Bjørgo.

Han har selv snakket med journalisten som gjorde tabben.

-Det var en ung intern som jobbet i et nytt og lite medium, en slags app-avis, sier han.

HFJ finans@tdn.no
chateau
17.09.2014 14:51
#7491

Endre
LAKS:38,4M VAKSINER SOLGT I NORGE I AUG 2014 (43,5) -PHARMAQ

Oslo (TDN Finans): Vaksineprodusenten Pharmaq opplyser at det ble solgt 38,4 millioner vaksiner til laks og ørret i Norge i august 2014, fra 43,5 millioner samme måned året før.

Det fremgår av selskapets månedsstatistikk.

Statistikken omfatter den totale omsetningen i Norge, ikke bare Pharmaqs omsetning.

Det ble solgt 35,3 millioner laksevaksiner (39,5), 3,1 millioner ørretvaksiner (3,9), og 11,7 millioner PD-vaksiner (14,0).

ØT, finans@tdn.no
uturen
18.09.2014 14:37
#7907

Endre
Hverken Ebola, Ukraina eller Russland synes å presse prisene hardt.
Dagens prisnivå kan være et gyldent øyeblikk for vellykkede salgskampanjer for laks.

Her er Pareto sine vurdering for neste uke:

"Salmon price NOK 32.5 (+1 NOK) next week

We expect that the salmon price for next week will be around NOK 32.5 per kg, which is NOK 1 higher than the price we expected for this week. Export volume was 23,854 tons last week, 6% lower than the same week last year, while the YTD volume is 9% higher than 2013, at 5% higher average price.

Small changes in Fishpool forward prices from last week. Q1'15 price is now trading at NOK 43.5 per kg, down NOK 0.7 from last week, while the 2014-15 prices are currently quoted at NOK 40.3 and NOK 41.1 respectively, largely unchanged from last week.

The Northeast and Seattle prices were down for last week, while the Miami price was flat."
chateau
19.09.2014 15:23
#7493

Endre
Ser bra ut dette...
LAKS:LAKSEPRISEN PÅ VEI OPPOVER -INTRAFISH

Oslo (TDN Finans): Spotprisen på laks går litt oppover sammenliknet med nivået sist fredag. Prisnivået rundt 30 kroner over flere uker har fått etterspørselen opp.

Flere aktører Intrafish og TDN Finans har snakket med fredag forteller om følgende priser (FOB anlegg):

2-3 kg - 27-28 kroner
3-4 kg - 31-32 kroner
4-5 kg - 32-33 kroner
5-6 kg - 32-33 kroner
6+ kg - 33-35 kroner

-Prisen er opp, men det er ikke uventet. Mange ser på statistikken som sier at prisen går opp på denne tiden. I tillegg har laks vært billig i forhold til det vi ventet på denne tiden, og det har fått flere kjøpere på banen. Og ser man på fremtidsprisene, så indikerer jo det en stigning, sier en foredler på kontinentet til Intrafish.

Han tror likevel ikke prisene skal gå for høyt før kjøperne faller fra igjen.

-De kan nok gå litt opp fremover, men om de nærmer seg 40 vil mange falle fra. Vi og mange andre har kjøpt inn fisk i sommer til å ha på lager utover høsten og fremover mot jul når prisene normalt går opp, sier han.

En selger TDN Finans har snakket med venter en ganske stabil prisutvikling, og mener prisen neste uke i stor grad vil avhenge av hvordan markedet reagerer på prisoppgangen denne uken.

-Jeg er optimist og har ikke tro på de store bevegelsene fremover. Jeg tror prisen blir på dette nivået fremover, sier han.

Samtidig har selgeren en mistanke om at det vil bli tatt ut en god del fisk de neste to månedene på grunn av luseproblemer.

-Jeg tror vi kommer til å få for lite fisk til neste år fordi vi tar ut litt for mye i år og at den vi tar ut er litt for liten. Jeg tror på høye priser neste år og det er en god tid å opparbeide et lager på, sier selgeren.

Det er flere faktorer som trolig bidrar til at prisen går opp nå. Norske oppdrettere fikk for en måned siden beskjed om at maksimalt tillat biomasse kunne økes med seks prosent ut mars. Det betyr at flere har rom for å slakte laksen litt senere enn de ellers ville gjort.

I tillegg har laksestrømmen etter importstansen av norsk og skotsk laks til Russland stabilisert seg. Det medfører at norsk laks fyller opp andre markeder som for eksempel færøysk laks, som nå går til Russland, ellers ville gått til.

Laksemegler Simen Thorbeck i Fish Pool sier til Intrafish at kontraktprisene hos dem er forholdsvis stabile denne uken.

-Det er gjort to årskontrakter for 2015 på 100 tonn i måneden på 40,80 og 41 kroner som salgspris i Oslo. Det er 20 øre ned fra sist uke. Når det gjelder litt nærmere i tid blir det gjort en mindre kontrakt for oktober på 37 kroner pr kilo, forteller han.

halvor.ripegutu@tdn.no

TDN Finans, +47 22 00 11 55
chateau
22.09.2014 15:01
#7498

Endre

RUSSLAND:STENGER BAKVEIEN FOR NORSK LAKS VIA HVITERUSSLAND

Oslo (TDN Finans): Russland vil begrense importen av norsk laks fra bestemte bedrifter i Hviterussland.

Det melder nyhetsbyrået Itar-Tass, ifølge IntraFish mandag.

Itar-Tass skriver at Hviterussland importerte rundt 1.100 tonn fersk og fryst laks fra Norge i juli. I løpet av de første 15 dager i september var volumet 2.500 tonn.

-Vi har begynt å overvåke importen fra enkelte hviterussiske firmaer. Hvis der oppstår tvil om matsikkerhet, vil vi naturligvis treffe tiltak, sier Alexei Alekseenko til det russiske nyhetsbyrået.

Han er rådgiver for Sergey Dankvert som er sjef for det russiske mattilsynet, Rosselkhoznadzor.

Ifølge nyhetsbyrået har Dankvert beordret overvåkning av veksten på import fra Hviterussland. Tiltakene er ikke bare rettet mot norsk laks, men også mot landbruksprodukter fra Polen og Litauen.

HR, finans@tdn.no

TDN Finans, +47 22 00 11 55
chateau
22.09.2014 15:04
#7499

Endre
Vedrørende japsebudet på Cermaq:


SALM:STYRELEDER UTELUKKER IKKE Å VÆRE MED PÅ CERMAQ-OPPKJØP

Oslo (TDN Finans): Styreleder Bjørn Flatgård i Salmar sier han se for seg «konstellasjoner» hvor Salmar er med på å kjøpe Cermaq.

Det sier han til Adresseavisen mandag.

-Per i dag er det ikke aktuelt å gå for hele Cermaq, men det kan dukke opp konstellasjoner hvor vi er med. Har det kommet et bud på helheten, så må vi akseptere at det er situasjonen, sier Flatgård til Adressa.

-Jeg sier ikke at det er en slik konstellasjon på gang nå, men vi må vurdere om det er aktuelt å være med i en slik sammenheng, sier Flatgård, som ikke vil svare på om det er mulig innen tilbudsfristen på fire uker, og ser ikke bort ifra at det kommer andre bud.

HR, finans@tdn.no

TDN Finans, +47 22 00 11 55
chateau
22.09.2014 15:08
#7500

Endre
Hva skal vi leve av i Norge når det minker på oljen?
Både den forrige, og nåværende regjering har flagget at oppdrett er et av de store satsingsområdene.
For nåværende regjering tyder det på at dette er en sannhet uten innhold i og med at regjeringen nå er villig til å selge ut Cermaq til japsene.
chateau
22.09.2014 21:35
#7501

Endre
DNB Markets:

- Vi har en kjøpsanbefaling på Marine Harvest med et kursmål på 155 kroner pr aksje, en kjøpsanbefaling på Salmar med et kursmål på 145 kroner pr aksje, en kjøpsanbefaling på Lerøy med et kursmål på 300 kroner pr aksje, en kjøpsanbefaling på Grieg seafood med et et kursmål på 33 kroner pr aksje og en kjøpsanbefaling på Norway Royal salmon med et kursmål på 65 kroner pr aksje, samt en kjøpsanbefaling på Bakkafrost med et kursmål på 150 kroner pr aksje, gjentar meglerhuset.
chateau
25.09.2014 10:10
#7504

Endre

LAKS:BIOMASSEN -2% VED UTGANGEN AV AUGUST 2014 -FHL

Oslo (TDN Finans): Den stående laksebiomassen ved utgangen av august 2014 var 621.000 tonn, noe som er ned to prosent fra samme periode året før.

Det fremgår av tall fra Fiskeri- og havbruksnæringens landsforenings (FHL) torsdag.

Utsatt fisk var ved utgangen av måneden opp 16 prosent sammenlignet med foregående år, til 21,2 millioner.

EM finans@tdn.no

TDN Finans, +47 22 00 11 55
chateau
25.09.2014 14:41
#7505

Endre
LAKS:RIKTIG Å ØKE MTB-RAMMENE, MEN UENIG I LUSEHÅNDTERING -FHL

Oslo (TDN Finans): Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening (FHL) mener det er riktig å øke MTB-rammene (maksimal tillatt biomasse) som Nærings- og fiskeridepartementet har foreslått men avviser premissene de legger til grunn når det gjelder håndteringen av lakselus.

Det fremgår av en høringsuttalelse fra FHL torsdag.

FHL var overrasket over at departementet innlemmet miljøkriterier i forskriftsforslaget om økning av MTB 23. juni.

«FHL mener det både markedsmessig og biologisk er grunnlag for å beslutte salg av fem prosent økt biomassegrense på konsesjonsnivå. En beslutning om en slik vekst kan etter FHLs oppfatning gjøres uten at departementet må basere en slik vekst på de rigide lusenivåene eller sanksjonstiltakene som er foreslått i høringsnotatet», heter det.

FHLs mener dette forslaget vil virke forstyrrende på den pågående diskusjonen og arbeidet som regjeringen selv har satt i gang for å legge et grunnlag for framtidig vekst og rammebetingelser for oppdrettsnæringen.

FHL venter at lusenivåer og håndteringen av disse vil bli diskutert i kommende stortingsmelding og at man på bakgrunn av etterfølgende diskusjon kan få miljøparametere som er kunnskapsbasert, som er vitenskapelig holdbare, som underbygger bærekraft og som er realistiske å få gjennomført, heter det.

FHL mener det vil være fordelaktig å høste erfaringer fra bruk av grønne konsesjoner, også når det gjelder lus.

«Forslaget innebærer videre at lakselus skal reguleres i mer enn én forskrift. Regjeringen har satt fokus på forenkling, noe vi mener dette ikke støtter opp om. Det er videre vår oppfatning at å splitte regelverket mht. kontroll av lakselus i havbruk i flere forskrifter vil komplisere arbeidet», heter det.

Sanksjonene som er foreslått mener FHL kan virke ute av proporsjoner og at de ikke er egnet for å motivere.

«Slik sanksjonene er foreslått kan de bli oppfattet som et signal om "ikke søk utvidet MTB", noe vi antar ikke er meningen», heter det.

HFJ finans@tdn.no
uturen
25.09.2014 15:24
#7920

Endre
Pareto sin torsdagsoppdatering:

"Salmon price NOK 33 (+0.5 NOK) next week

We expect that the salmon price for next week will be around NOK 33 per kg, which is NOK 0.5 higher than the price we expected for this week. Export volume was 24,567 tons last week, 8% lower than the same week last year, while the YTD volume is 8% higher than 2013, at 5% higher average price.

Marginal changes in Fishpool forward prices from last week. The 2014-15 forwards are currently quoted at NOK 40.3 and NOK 41.3 per kg respectively.

All U.S. quoted prices were slightly down for last week."

Ser ut til at både spotpriser og aksjekurser jobber seg nordover.
chateau
25.09.2014 15:47
#7506

Endre

LAKS:PRISEN STIGER MOT 33-34 KR/KG -ARCTIC

Oslo (TDN Finans): Arctic Securities mener spotprisen på laks stiger mot 33-34 kroner pr kilo, til sammenligning var prisen rundt 33 kroner pr kilo fob Oslo fredag.

Det skriver meglerhuset i en oppdatering torsdag, og viser til bransjekilder.

Pareto Securities venter at lakseprisen neste uke vil bli rundt 33 kroner pr kilo, som er 0,5 kroner kiloen høyere enn den prisen meglerhuset ventet for inneværende uke.

ØT, finans@tdn.no

TDN Finans, +47 22 00 11 55
chateau
27.09.2014 15:12
#7510

Endre
Det går så det suser for lakseprodusent Lerøy Midt. Selskapet som fusjonerte i 2013, tjente over 338 millioner i fjor.- En industri med fantastisk framtid
uturen
23.10.2014 15:28
#7933

Endre
En industri med fantastisk fremtid, er det limt inn ovenfor.

Det skulle man ikke tru når man ser på interessen for å skrive om disse selskapene.

Her kommer - i det minste - Pareto sin sektoroppdatering med prognose for neste ukes spotpris:


"Salmon price NOK 34.5 (+1.5 NOK) next week

We expect that the salmon price for next week will be around NOK 34.5 per kg, which is NOK 1.5 higher than the price we expected for this week. Export volume was 24,848 tons last week, 3% lower than the same week last year, while the YTD volume is 7% higher than 2013, at 4% higher average price.

Marginal changes in Fishpool forward prices from last week. The 2014-15 forwards are currently quoted at NOK 40 and NOK 41.5 per kg respectively.

Miami price was down, the Northeast price flat, while the Seattle price was up for last week."
uturen
23.10.2014 18:27
#7935

Endre
Det følgende er mitt bidrag til å blåse nytt liv i denne strengen:


Av de tunge sektorene på OSE har sjømatselskapene klart seg nærmest uten kursfall, og det på tross av russlandsboykott, priser så vidt over 30-tallet og biologiske utfordringer (lus og PD) som både har medført økt dødlighet (=høyere produksjonskostnader) og tvangsslakting av ugunstige vektklasser til ugunstige priser.
Dette lover meget godt for kursstigning framover.

Flere årsaker kan forklare sjømatselskapenes styrke på børsen:

- selskapene er i en megatrend med stigende etterspørsel fra forbrukere som påvirkes lite av svingningene i verdensøkonomien.

- forwardprisene har vært lite påvirket av sommerens prisfall.

- det ventes ubetydelig tilbudsvekst i 2015 mens etterspørselen ventes fortsatt å vokse. I Norge kan det bli en liten produksjonsvekst, mens Chile, som produserer rekordkvantum av laks i år, ventes å redusere produksjonen noe i 2015. Gårdagens presentasjon fra MHG med volumguiding for 2015 oppfatter jeg som en bekreftelse på liten produksjonsvekst neste år.

- ved inngangen til november går sjømatselskapene inn i sitt syklisk sett beste 6-månedersperiode.

- markerdets økende tillit til stabil inntjening framover for disse selskapene kan gi en reprising til multipel mer likt sammenlignbare selskaper og børsen generelt. I sin kvartalsoppdatering datert 6. oktober forutser Pareto dette og løfter kursmålene kraftig for de veldrevne selskapene.
Dette er noe delta har omtalt i mange innlegg tidligere i år. Mye taker for at deltas forventninger kan bli innfridd de kommende månedene.


Min strategi
De siste månedene har jeg vært helt ute av sjømatselskapene. DNO og RGT har vært nærmest enerådende på mine aksjekonti.
RGT-eventyret fikk en lykkelig slutt denne uka, og kommende ukes oppgjør frigjør penger for ny satsing.
Det meste, kanskje alt vil bli brukt til å kjøpe sjømataksjer.

Mine favoritter er stort sett også Pareto og andre «hus» sine favoritter:

MHG fordi den er likvid, utbetaler stort utbytte og har store unyttede lisenser (= vekstmuligheter) i Chile.

LSG fordi selskapet produserer laks med god lønnsomhet, har et verdensomspennende distribusjonsapparet som stabiliserer inntjeningen over tid og fordi selskapet betaler høyt utbytte.

SALM fordi selskapet over tid har levert høyest driftsresultat pr. kg av de børsnoterte norske sjømatselskapen. Jeg plasserer SALM på 3. plass fordi selskapet er tøffere priset enn LSG

Mine outsiderer er:

GSF, fordi Grieg-familien snart bør gå lei og selge til MHG

SSC fordi selskapet er en doblingskandidat, enten som følge av at selskapet får kontroll over driften og leverer marginer på linje med andre skotske oppdrettere eller selskapet selges til ny(e) eier(e).

Mitt interessante alternativ er:

AUSS, fordi selskapet tilnærmet 100 % prises på verdien av selskapets aksjepost iLSG. 6. oktober, da AUSS kursen sluttet på 42,10 og LSG kursen sluttert på 238 beregnet Pareto at markedet verdsatte verdiene i AUSS x/LSG-aksjene til NOK 250 mill, og det på tross av at AUSS av Pareto anslås å levere et driftsresultat rundt NOK 400 mill i2015. Ettersom AUSS-kursen i skrivende stund er den samme som 6. oktober og LSG kursen er 6 kroner høyere, er AUSS x/LSG akkurat nå verdsatt til 0. Pareto har et kursmål på 59 kroner på 12 mnds sikt.

Mine valg:

Jeg går for 40 % MHG, 30 % LSG, 20 % AUSS og 10 % SSC
(med forbehold om at politiske avklaringer i Irak kan friste til nytte en del av RGT-oppgjøret til å øke DNO-beholdninga ytterligere).
Kjell T. Ringen
23.10.2014 19:42
#12361

Endre
uturen

interessante betraktninger! Min erfaring er at oktober er en fin måned for kjøp av lakseaksjer - vi får et økt fokus i november og desember! "Alltid!"

Mhp dine valg så har jeg kanskje noe høyere risikoprofil der mine hovedsatsinger innen laks pr nu er SSC og GSF. Men har også nylig gått for litt AUSS, som følge av at Pareto gjorde meg oppmerksom på forholdene du lister over.

Jeg planlegger forøvrig ytterligere kjøp nærmeste tid - på en litt svak dag plukker jeg mer :-)
delta
23.10.2014 21:13
#21469

Endre
Bra skrevet, uturen
Jeg kjøpte meg opp i MHG igjen for nesten en uke siden og har også kjøpt aksjer i LSG.

Jeg ser jeg har skrevet en del om laks på enkelte tråder. hehe

Bl.a. dette på MHG-tråden:
delta
24.07.2014 13:18
#21310
Gitt at det generelle børsklimaet skulle holde seg bra i mellomtiden, tror jeg MHG over 1-2 år kan nå 120-130 kr og kanskje enda noe høyere. De skal ha potensial til kostnadsreduksjon pr. kg samt at risikopremien kan bli redusert over tid. Jeg tror det kan bli referansepris over kr. 40/kg i minst 5 år før kapasiteten innen oppdrett kan bli så mye bygd ut at tilbudsveksten kan ta igjen etterspørselsveksten på rundt 7 % p.a.

------
Jeg ser at kursmålene til husene fortsetter å løfte seg. Snittkursmålet til analytikerne har vel nylig passer NOK 100/aksje hvor flere ligger i nærheten av NOK 120/aksje.
Stockamateur
24.10.2014 01:10
#9292

Endre
Pokker heller at jeg stoppa ut MHG. Må se litt forskjell på sektorer om dagen. Olje er særlig prygelknabe.

Tar inn MHG ved passe anledning.
delta
25.10.2014 20:06
#21471

Endre
DnB Markets 22. okt.:

Marine Harvest sees global supply growth of 1-5% for 2015, in line with our 2.3%
growth estimates. The group expects 4-6% supply growth from Norway in 2015, which
looks high given its own guidance of 3.5% growth from the region.
uturen
30.10.2014 15:06
#7945

Endre
Sjømatselskapene står fjellstøtt på Oslo børs, også i dag med store kursfall over det meste av lista.
Pareto sin forhånsdoppdatering tyder på at sjømatselskapene fortsetter i samme spor - flatt når de andre faller og opp når de andre går opp:

"Salmon price NOK 35.5 (+1 NOK) next week

We expect that the salmon price for next week will be around NOK 35.5 per kg, which is NOK 1 higher than the price we expected for this week. Export volume was 25,335 tons last week, 3% lower than the same week last year, while the YTD volume is 6% higher than 2013, at 4% higher average price.

The 2014 Fishpool forward price is unchanged from last week at NOK 40 per kg, while the 2015 forward is up NOK 0.5 per kg to NOK 42."
chateau
03.11.2014 11:14
#7527

Endre
Snart på tide at Marine Harvest overtar GSF?

Grieg Seafood med røde tall i tredje kvartal

Som varslet ble det et svakt tredjekvartal for Grieg Seafood.
HAVBRUK 03.11.2014 07:09 Av Ola Myrset


Selskapets driftsresultat (EBIT) før biomassejusteringer endte på minus 63,2 millioner kroner. I 2013 var tilsvarende tall for tredje kvartal 76,5 millioner kroner.

Grieg Seafood trekker spesielt fram tre forhold som har bidratt til det svake resultatet:

Utfordringer med kjønnsmodning i Finnmark. Tap beregnet til 29 millioner.
Sykdom og miljøutfordringer i Rogaland. Har gitt tap på 39 millioner.
Svake resultater på driften i Canada har gitt tap på 25 millioner

Allerede i midten av oktober meldte selskapet at resultatet for tredje kvartal ville bli svært svakt. Samme dag som varselet kom, trakk konsernsjef Morten Vike seg fra toppjobben i selskapet.

Ifølge ilaks skyldtes avgangen slitasje internt i Grieg-systemet.

- Det ligger i saken natur at det er noen ting vi er uenige om, sa Vike til ilaks i forbindelse med avgangen.

Grieg-konsernet hadde en omsetning på drøyt 599 millioner i tredje kvartal. Det var en liten økning fra 584,7 millioner i 2013.

Slaktevolumet økte med 20 prosent, til 16.750 tonn, i kvartalet.

Grieg Seafood med røde tall i tredje kvartal

Endret 03.11.2014 11:14 av chateau
chateau
03.11.2014 11:19
#7528

Endre

GSF:SER INNTEKSTSVEKST OVER MARKEDSSNITT, NY SJEF PÅ NYÅRET

Oslo (TDN Finans): Grieg Seafood regner med å få spesielt god uttelling av prisøkningen på laks fordi de selger en større andel av laksen til markedspris. Til gjengjeld ble de spesielt hardt rammet av prisfallet i tredje kvartal.

Det sier finansdirektør og konstituert konsernleder Atle Harald Sandtorv i Grieg Seafood til TDN Finans.

Grieg Seafood ble ekstra hardt truffet av prisfallet for laks i tredje kvartal ettersom de har få kontrakter og solgte dermed en større andel av laksen til markedspris.

Styreleder Per Grieg jr. i Grieg Seafood anslo under tredjekvartalspresentasjonen at selskapet tapte fem kroner pr kilo på Russland-konflikten. Den førte til eksportstopp på laks fra Norge til Russland og lavere pris. Slaktevolum for Grieg Seafood i tredje kvartal var 16.750 tonn.

-På grunn av få kontrakter, slår prisfallet mer inn hos oss. Samtidig vet vi at prisene kommer opp i fjerde kvartal og første kvartal 2015. Det betyr at vi vil få en større effekt av prisoppgangen enn andre aktører i markedet, sier Sandtorv.

Samtidig anslår selskapet at problemene med pancreas disease (pd) i Rogaland har kostet dem 39 millioner kroner og kjønnsmoden fisk i Finnmark 29 millioner kroner. Ved siden av det setter de av 25 millioner kroner i tap og nedskrivninger som følge av den mislykkede satsingen på stillehavslaks i British Columbia.

-Vi er misfornøyd med tallene dette kvartalet. Nøklene fremover er fokus på kjernevirksomheten vår, som er atlantisk laks, samt organisasjonen og biologi, sier Sandtorv, som viser blant annet til at Grieg Seafood har investert i smoltanlegg og er nå i gang med produksjon av smolt i alle regioner.

-Det vil øke kvaliteten på det biologiske og gjøre driften mer forutsigbar, sier Sandtorv.

Konsernsjef Morten Vike gikk av forrige måned. Styreleder Per Grieg jr. sier at søket etter en erstatter er godt i gang.

-Vi har satt i gang en prosess sammen med et rådgivningsfirma, og vi kommer til å gå ut med en annonse i løpet av kort tid. Vi tror at vi innen jul vil ha identifisert interessante kandidater, og vil bekjentgjøre den nye sjefen på nyåret, sier Grieg til TDN Finans.

halvor.ripegutu@tdn.no

TDN Finans, +47 22 00 11 55
uturen
03.11.2014 11:26
#7948

Endre
Ja, GSF skuffer, nærmest uansett markedsforhold.

Hovedeieren har vært med fra forrige topp rundt 23 kroner, ned til 4 kroner og opp til nåværende kursnivå rundt 28 - 29 kroner.

Grieg-familien har vært tålmodige, men det må slite på - nå også uten adm, dir.

Tida er overmoden for en ny hovedeier, men JF er neppe villig til å betale dagens kursnivå for å oppnå aksjemajoritet.
Kanskje problemet er at JF bare trenger en del av Grieg-aksjene for å oppnå kontroll, mens Grieg neppe er intressert i å sitte som minoritetsaksjonær.
Samtidig har JF en stor nok post til å holde andre beilere på avstand.

Min konklusjon er at GSF-aksjene ikke er interessante inntil fremtidig eierskap og strategi er avklart.
chateau
03.11.2014 21:16
#7529

Endre
Kampen mot lakselus:
Satser 34 millioner på oppdrett av rognkjeks

Til sommeren skal det nye anlegget til Atlantic Lumpus være fylt med en million rognkjeks.

http://www.sysla.no/2014/11/03/havbruk/satser-34-millioner-pa-oppdrett-av-rognkjeks/?utm_source=webwidget_bt&utm_medium=banner&utm_campaign=popularization
livsal
03.11.2014 22:45
#703

Endre
Rognkjeks har en mer stabil produksjon og spiser lus hele året. Kjenner et oppdrettsanlegg av rognkjeks som har 50,2% driftsmargin. Foreløpig kan ikke markedet mettes, og det er en miljøvennlig avlusing. Er nok kanskje mer benyttet i N-Norge enn på Vestlandet.
uturen
04.11.2014 12:07
#7950

Endre
På nok en dårlig dag på Oslo børs er sjømatselskapene lyspunktet.

Fast når børsen går ned og vidre opp når børsen går opp!
livsal
04.11.2014 13:31
#704

Endre
I neste uke får vi vel Q3 tallene fra LSG og AUSS. Blir spennende. AUSS guidet vel at Q3 og Q4 ville bli bedre p.g.a nedsalg sesongmessige beholdninger.
uturen
06.11.2014 16:30
#7956

Endre
En liten stur i sjømatkursene i dag, men Pareto forespeiler fortsatt oppgang i spotprisene og da kan vi vil glede oss til ytterligere noen prosent opp på kursene:

"Salmon price NOK 37.5 (+2 NOK) next week

We expect that the salmon price for next week will be around NOK 37.5 per kg, which is NOK 2 higher than the price we expected for this week. Export volume was 25,687 tons last week, 4% lower than the same week last year, while the YTD volume is 5% higher than 2013, at 4% higher average price.

The 2014 Fishpool forward price is unchanged from last week at NOK 40 per kg, while the 2015 forward is up NOK 0.7 per kg to NOK 42.7."
chateau
11.11.2014 14:59
#7534

Endre

LAKS:NORDEA OPPJUSTERER PRISESTIMAT MED 2,5-4,5% MOT 2016

Oslo (TDN Finans): Nordea Markets setter opp lakseprisestimatene med mellom 2,5 og 4,5 prosent fra fjerde kvartal 2014 til 2016. Samtidig setter de opp kursmålene på lakseselskapene med i gjennomsnitt 17 kroner.

Det skriver meglerhuset i en oppdatering tirsdag.

Bakgrunnen for oppjusteringen er lav tilbudsvekst ettersom produksjonen i Norge og Chile ikke ventes å vokse de neste årene. Samtidig er det sterk etterspørselsvekst fra alle regioner.

Nordea oppjusterer prisestimatet for fjerde kvartal til 41 kroner (38) og for 2015-16 til 45 kroner basert på sterk etterspørsel og valutaeffekter.

Nordea har nå sterk kjøpsanbefaling på Marine Harvest (tidligere kjøp), Norway Royal Salmon (kjøp), Lerøy Seafood (sterk kjøp), Austevoll Seafood (kjøp), Salmar (sterk kjøp).

De har kjøpsanbefaling på Grieg Seafood (hold) og Bakkafrost (kjøp).

HR, finans@tdn.no

TDN Finans, +47 22 00 11 55
delta
11.11.2014 17:15
#21492

Endre
Nordea gjør følgende endringer i dag:
MHG: TP 125 (fra 110) Strong buy (fra buy)
LSG: TP 350 (fra 290) Strong buy
SALM: TP 160 (fra 145) Strong buy
BAKKA: TP 210 (fra 185) Buy
NRS: TP 80 (fra 63) Strong buy (fra buy)
GSF: TP 35 (fra 29) Buy (fra hold)
AUSS: TP 59 (fra 47) Strong buy (fra buy)

Endret 11.11.2014 17:15 av delta
delta
11.11.2014 22:19
#21493

Endre
Fra Nordea Markets i dag:

Seafood sector update

Salmon cycle being fuelled from all angles

We raise our salmon price forecasts by 2.5-4.5% for Q4 2014 to 2016
owing to the powerful mix of 1) no to low supply growth and
2) strong demand growth from all regions as our confidence in growth
rates outside Europe has increased. The key stocks to own in the sector
are Lerøy Seafood and Marine Harvest and we rate no stocks at Sell as
we expect the cycle length will gradually expand along with target
multiples and bring the value of the salmon stocks higher.

Demand fuelled by emerging markets boost

Overall, salmon prices have been fairly high for almost two years now.
Despite estimated 10% supply growth in 2014, average salmon prices
worldwide are up 2-4%. This is an indicator of strong underlying demand
across the board, from Western European markets such as Germany and
Spain (11-22%) to Brazil (25%) and the China region (33%). The latter two
reached 100,000 tonnes each in 2014 (China was a 30,000 tonne market as
recently as 2009). And during this same period, Norwegian exports have
levelled out; just imagine how this would have been in a more normal
situation. We also expect US market prices will pick up in 2015 following a
period with low prices on Chilean salmon in the past six months.

No supply growth in 2015-16

The two most important salmon producers, Norway and Chile, cannot grow
their production in the next couple of years. The Norwegian government has
made it crystal clear that future growth is related to reduced sea lice levels
(5% MTB growth in exchange for low sea lice levels), and for most of the
country's regions this seems unrealistic for the time being. The biological
situation in Chile has improved over the past year thanks to more intensive
use of chemical treatments. However, there is a risk that the effect of these
treatments will be lower from 2015. In addition, several companies have
challenges funding new growth.

Stronger for longer - justifying a slight multiple expansion

We increase our Q4 2014 salmon price estimate to NOK 41 (38) per kg as
salmon prices have increased faster than expected following higher seasonal
demand. We also increase our 2015E-16E salmon price forecasts to NOK 45,
encouraged by firm demand and more favourable currency effects. We raise
target prices by 17% on average based on 7% higher EBIT estimates and a
slight multiple expansion. As we view the sector as being stronger for longer,
we raise our EV/EBIT multiples for our SOTP valuation to 7x EV/EBIT
(from 6.7x) for the average of 2015 and 2016 earnings, and 10x EV/EBIT for
Sales/VAP and feed divisions (5% premium to historical levels).

Endret 11.11.2014 22:18 av delta
uturen
13.11.2014 15:43
#7993

Endre
Det kommer seg - det kommer seg !!

Pareto ser prisen tilbake på 40 neste uke!

"Salmon price NOK 40 (+2.5 NOK) next week

We expect that the salmon price for next week will be around NOK 40 per kg, which is NOK 2.5 higher than the price we expected for this week. Export volume was 23,996 tons last week, 5% lower than the same week last year, while the YTD volume is 6% higher than 2013, at 3% higher average price.

Marginal changes in the Fishpool forward prices from last week. The 2014-15 forwards are currently trading at NOK 40.1 and NOK 42.7 per kg respectively."
chateau
14.11.2014 14:34
#7536

Endre
De har snakket med eksportører, oppdrettere og foredlere i Europa i 13.30-tiden fredag. Bare én av eksportørene sier prisen er under dette nivået.

-Prisene er opp, og alle eksportørene har det tøft med å tjene penger på disse nivåene. Vi møter kraftig motstand ute i markedet, sier en kilde til IntraFish.

En annen eksportør IntraFish har snakket med, forteller om priser på 41 kroner i sør for fisk mellom tre og seks kg. Seks pluss er like under.

I Nord-Norge ser prisen ut til å ende rundt 40 kroner per kg til oppdretter.

-Det er vanskeleg å si hva som er årsaken, men det er jo indikert høye priser for desember på FishPool. Det spiller nok inn. Mange ønsker å sikre seg fisk før desember, sier en innkjøper på kontinentet som IntraFish har snakket med.

Tidligere i dag ble en desember-kontrakt omsatt på 46 kroner per kg på FishPool. Administrerende direktør Søren Martens sa da til IntraFish at det er et tegn på et sterkt marked.

-Når de nære kontraktene går såpass høyt, så er det et sterkt tegn på at man frykter høye spotpriser fremover, sier Martens.

Prisene IntraFish har fått opplyst ser slik ut i snitt til oppdretter.

2-3 kg - 37-38 kroner
3-4 kg - 40-41 kroner
4-5 kg - 40-41 kroner
5-6 kg - 40-41 kroner
6+ kg - 38-39 kroner

De høyeste prisene er betalt i sør, mens de laveste er snittpriser i nord.

HR, finans@tdn.no

TDN Finans, +47 22 00 11 55
chateau
14.11.2014 18:37
#7537

Endre
Lakseprisen er på vei full fart oppover igjen etter Russland-sanksjonene. Nå tror analytiker at desember kan bli en rekordmåned.

Lakseprisene stiger bratt: - Oppsiktsvekkende

chateau
19.11.2014 09:54
#7552

Endre
LAKS-Prisen opp til 38,04 kr/kg i uke 46 -Nasdaq Salmon Index

Innkommet 19.11.2014 06:56

OSLO, 19 nov (Reuters) - Spotprisen på laks stiger med 1,80 kroner til et gjennomsnitt på 38,04 kroner per kilo i uke 46 (forrige uke), ifølge statistikk fra Nasdaq Salmon Index (NOS Clearing og Fish Pool). Prisen er til oppdretter og gjelder fersk sløyd laks med levering i Oslo.

chateau
19.11.2014 09:58
#7553

Endre
EXECUTIVE VIEW-Salmar sees price jump, says 2015 guidance is "cautious"

Innkommet 19.11.2014 09:14

OSLO, Nov 19 (Reuters) - Norwegian fish farmer Salmar presented above-forecast third-quarter earnings on Wednesday and its shares rose by about four percent in early trade. CEO Leif Inge Nordhammer made the following statements: ON 2015 OUTPUT GUIDANCE "Our guidance is for an output of 137,000 tonnes in 2015, which may be a bit cautious." ON WHETHER PRICES WILL HIT 50 CROWNS PER KILO, FROM THE CURRENT LEVEL AROUND 40, DURING THE YEAR-END HOLIDAY SEASON "I don't know, but I'm quite certain it will go into the high forties at the peak. That's what it looks like now." ON Q4 CONTRACT PRICES "Fourth-quarter fixed-price contract prices are likely to be in line with the third quarter's level." ON SALMAR'S USE OF FIXED-PRICE CONTRACTS IN 2015 "I think it'll be quite a bit lower (than now). The forward price curve is rising and prices are on their way up to a decent level. So we'll have a lower level, maybe 40 percent (vs the current 60 percent)."
chateau
20.11.2014 10:32
#7557

Endre
Tror på rensefisk
SNAPPET 20.11.2014 06:24


Salmar er ikke i tvil om at rensefisk vil være det viktigste virkemiddelet for dem i kampen mot lakselus i 2015. I mars neste år venter selskapet at de kan levere egenprodusert rognkjeks til sjøanlegg, skriver Intrafish.
chateau
20.11.2014 10:35
#7558

Endre
Oppdrettsgigant Marine Harvest ber om mer tilsyn i kampen mot lakselus. - Næringen kan ikke regulere seg selv, uttaler konserndirektør i selskapet.

Oppdrettsgigant ber om mer tilsyn
uturen
21.11.2014 12:10
#8018

Endre
Pareto sin prognose for neste uke. Riktignok levert i gå ettermiddag, men bedre seint enn aldri:

"Salmon price NOK 43 (+3 NOK) next week

We expect that the salmon price for next week will be around NOK 43 per kg, which is NOK 3 higher than the price we expected for this week. Export volume was 25,317 tonnes last week, 1% lower than the same week last year, while the YTD volume is 5% higher than 2013, at 3% higher average price.

The December'14 Fishpool forward price has increased by NOK 2.5 per kg from last week to NOK 46, and the 2014 forward is now trading at NOK 40.3 per kg. The 2015 forward is up NOK 0.4 per kg to NOK 43.1."

Alle priser er opp, men kursene sturer.

Neppe lenge, tipper jeg!!Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS