"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Registrering av deltakere i ny aksjekonkurranse for 2017
Registrering av deltakere i ny aksjekonkurranse for 2017
Provence
10.12.2016 10:11
#9437

Endre
Ny aksjekonkurranse for 2017. Denne følger samme mønsteret som for konkurransen i 2016.

Alle som ønsker å være med, må registrere seg nå og fram til mandag, 2. januar - 2017 kl. 6:00.

Aksjetickere og hvordan disse skrives finnes i denne oversikten for OSE her

.. og for aksjer på Oslo Axess her

Oversikt over aksjer som kan shortes finner du her


Du melder deg på i konkurransen ved å legge inn en gyldig porteføljespesifikasjon iht. reglene som spesifisert her:

Om konkurransen:

- Deltakere som ønsker å være med må registrere seg nå. Nye deltakere som kommer til i senere perioder vil avvises.
- Deltakere som ikke velger å endre porteføljen, vil automatisk bli satt opp med samme portefølje som i foregående periode (passiv deltaker).
- Akkumulert avkastning fra en periode går inn som startkapital i den neste
- Vinner blir den som oppnår høyest avkastning den 31. des.

Porteføljesammensetning:
- må ha med minst 5 aksjer og maks 10.
- vekttall for en aksje må ligge innenfor 10 - 50%
- sum av alle vekttall må utgjøre 100%

Generelt for porteføljespesifikasjon:
Spesifikasjon må ha denne formen

***Ticker1 Ticker1%,Ticker2 Ticker2%,Ticker3 Ticker3%,...

Det er viktig at spesifikasjon av aksjeportefølje må starte med 3 stjerner (***) fordi registrering blir behandlet maskinelt.

Ticker1 er første aksje du ønsker å satse på, eks. DNO
Ticker1% er vekttallet du ønsker å vekte aksjen med, eks. 20%
Ønsker du å shorte aksjen, skriver du S etter vekttallet.

Delspesifikasjonen for denne aksjen blir da DNO 20%, evt. DNO 20% S dersom aksjen skal shortes.

Så fortsetter du med Ticker2, 3 osv. Du må ha med minst 5 aksjer.

Følgende eksempel er en gyldig porteføljespesifikasjon:

***NHY 50%,REC 20% S,STL 10%, QEC 10%, TEL 10%

Legger man inn

NHY 50%,REC 20% S,STL 10%, QEC 10%, TEL 10%

så vil registeringsautomatikken betrakte dette som en kommentar og ignoreres.

Aksjer som kan velges:
Aksjer som kan velges er selskaper som er notert på Oslo Børs/Axess. Aksjer som er under observasjon kan nå også velges

Unntak ved endring av portefølje fra en periode til den neste:
Aksjer som er suspendert kan man ikke velge ei heller kan man ikke endre en post som har aksje som er suspendert

Aksjer som kan shortes:
Aksjer som kan shortes er de aksjer som utgjør hovedlisten på Oslo Børs.
Oversikt over aksjer kan finnes her
Provence
10.12.2016 10:11
#9438

Endre
(forts.)

Inngang og utgangskurser:
Inngangskurs for en aksje som velges vil være åpningskursen på mandag i starten på en periode, evt. 1. omsetningsdag for selskaper som kommer i handel etter suspensjon. Unntaket er porteføljer/poster som ikke endres fra en periode til en annen, evt. endres før utgang kl. 16:25 siste dag i foregående periode. Åpningskurs for aksje vil da være utgangskurs i foregående periode. Avslutingskurser vil være siste omsatt kurs innen utgangen av perioden.

Beregning av avkastning i en periode:
Avkastning for en aksje beregnes som differansen mellom utgangs- og inngangskurs delt på inngangskurs multiplisert med vektingen. For en aksje som shortes, bytter inngangs- og utgangskurs plass i formelen ovenfor. Totalavkastning for porteføljen blir da summen av alle delavkastninger.

Akkumulert avkastning for alle perioder beregnes etter følgende formel:
((100%+Avk1%)/100% * (100%+Avk2%)/100% * .... (100%+Avk12%)/100% - 1)*100% hvor Avk1,Avk2..Avk12 er avkastning i perioder 1,2..12 hhv.

Aksjekurser som påvirkes av utbytter, tegningsretter vil hensyntas som følger:
Aksjer som noteres eks. utbytte vil være eksponert for et fall tilsvarende beløpet som utbetales og inngangsverdien vil nedskrives med et tilsvarende beløp (nullsumaktivitet).
Aksjer som noteres eks. tegningsrettigheter vil følge samme regel men beløpet som brukes for nedskrivning vil være åpningskursen for tegningsretten når denne kommer i handel.


Endring av porteføljespesifikasjon i registreringsperioden:
Siste gyldig porteføljespesifikasjon for aktuelt nick vil bli stående som endelig innsats.
aktiv22
10.12.2016 12:22
#1653

Endre
***NANO 50%,QEC 20%,SONGA 10%, REC 10%, AXA 10%

Endret 10.12.2016 12:23 av aktiv22
Provence
10.12.2016 12:36
#9439

Endre
re:aktiv22 #1653:
ugyldig ticker:SONGA

mvh. Automation Notorious
gorwell
13.12.2016 23:25
#22458

Endre
***prs 50%, bwl 10%, bon 10%, bwo 10%, mhg 10% s

gorwell

Endret 13.12.2016 23:26 av gorwell
Provence
13.12.2016 23:28
#9441

Endre
re:gorwell #22458:
ugyldig ticker:BWL

mvh. Automation Notorious
renud
14.12.2016 00:49
#14465

Endre
***NOM 30%, NEL 30%, BWO 20%, AXA 10%, THIN 10%
Provence
14.12.2016 00:50
#9442

Endre
re:renud #14465:
Din portefølje er registrert

mvh. Automation Notorious
yemaya 2
14.12.2016 02:23
#7748

Endre
***NOM30%S, NEL30%S, BWO20%S, AXA 10%S, THIN 10%S
Provence
14.12.2016 02:23
#9443

Endre
re:yemaya 2 #7748:
NOM: kan ikke shortes
NEL: kan ikke shortes
BWO: kan ikke shortes
Se aksjer som kan shortes her
mvh. Automation Notorious
yemaya 2
14.12.2016 02:26
#7749

Endre
Gitt renuds tidligere resultater burde det være en sikker vinner å shorte hans longposisjoner. Men dessverre så tillater ikke systemet det.
Nikkel
14.12.2016 07:34
#343

Endre
***NSG 30%, REC 20%, BWO 20%, THIN 20%, FUNCOM 10%
Provence
14.12.2016 07:35
#9444

Endre
re:Nikkel #343:
Din portefølje er registrert

mvh. Automation Notorious
tjuagutt
14.12.2016 08:53
#4389

Endre
***NOM 30%, NEL 30%, REC 20% S, QEC 10%S, NANO 10% S
Provence
14.12.2016 08:54
#9445

Endre
re:tjuagutt #4389:
QEC: kan ikke shortes
Se aksjer som kan shortes her
mvh. Automation Notorious
oya4
14.12.2016 09:02
#335

Endre
***BON 20%, STRONG 20%, OLT 20%, NOFI 20%, AKERBP 20%
Provence
14.12.2016 09:03
#9446

Endre
re:oya4 #335:
Din portefølje er registrert

mvh. Automation Notorious
Billy333
14.12.2016 10:47
#3

Endre
***STB40%, NAS20%, STRONG10%, PGS10%, SDRL10%, REC10%
Provence
14.12.2016 10:49
#9448

Endre
re:Billy333 #3:
Din portefølje er registrert

mvh. Automation Notorious
xenon
14.12.2016 10:50
#2299

Endre
***STB 50%, PGS10%, SDRL10%, REC10%, NAS10%, TEL10%
Provence
14.12.2016 10:51
#9449

Endre
re:xenon #2299:
Din portefølje er registrert

mvh. Automation Notorious
gorwell
14.12.2016 18:02
#22463

Endre
***prs 50%, bwlpg 10%, bon 10%, bwo 10%, mhg 10% s

gorwell
Provence
14.12.2016 18:03
#9453

Endre
re:gorwell #22463:
Sum prosent vekttall utgjør ikke 100%

mvh. Automation Notorious
MERLOT
14.12.2016 21:39
#36

Endre
***NANO S 10%, DNO S 10%, OPERA S 10%, REACH 40%, NEL 30%
Provence
14.12.2016 21:40
#9454

Endre
re:MERLOT #36:
Sjekk porteføljespesifikasjon
Antall aksjer må minst være 5 evt. sjekk din spesifikasjon

mvh. Automation Notorious
MERLOT
14.12.2016 21:51
#37

Endre
***NANO 10%S,DNO 10%S,OPERA 10%S,REACH 40%,NEL 30%
Provence
14.12.2016 21:52
#9455

Endre
re:MERLOT #37:
Din portefølje er registrert

mvh. Automation Notorious
Provence
14.12.2016 22:48
#9456

Endre
gorwell
14.12.2016 23:34
#22465

Endre
***prs 50%, bwlpg 10%, bon 20%, bwo 10%, mhg 10% s

Sukk...

gorwell
Provence
14.12.2016 23:34
#9458

Endre
re:gorwell #22465:
Din portefølje er registrert

mvh. Automation Notorious
Provence
14.12.2016 23:42
#9459

Endre
***deltar i konkurransen (ikke i admin modus)

***MEDI 30%, NEXT 20%, NANO 30%, BIOTEC 10%, AVANCE 10%
Provence
14.12.2016 23:43
#9460

Endre
re:Provence #9459:
Din portefølje er registrert

mvh. Automation Notorious

Endret 14.12.2016 23:52 av Provence
Savepig
15.12.2016 07:01
#199

Endre
***NANO 50%, PCIB 20%, MEDI 10%, AXA 10%, KIT 10%

Endret 15.12.2016 07:01 av Savepig
Provence
15.12.2016 07:01
#9461

Endre
re:Savepig #199:
Din portefølje er registrert

mvh. Automation Notorious
gambleren
15.12.2016 10:50
#1

Endre
Kan jeg være med?
40% PCIB, 20% GAPW A, 20% SALT B, 10% ISP, 10% AXA.
Provence
15.12.2016 11:01
#9462

Endre
gambleren #1:

Ja, det kan du men du må velge aksjer som er notert på Oslo Børs/Axess
gambleren
15.12.2016 11:15
#2

Endre
Ok. Beklager.
Da tar jeg 40% PCIB, 10% IDEX, 10% NAS, 20% AXA, 20% NEL.
Provence
15.12.2016 11:50
#9463

Endre
gambleren #2:

Siden porteføljer behandles maskinelt må du selv legge inn dette.

Jeg skal gjøre det lettere for deg denne gang ved at du skriver:

***PCIB 40%,IDEX 10%, NAS 10%, AXA 20%, NEL 20%
gambleren
15.12.2016 11:55
#3

Endre
***PCIB 40%,IDEX 10%, NAS 10%, AXA 20%, NEL 20%
gambleren
15.12.2016 11:56
#4

Endre
Takk! Beklager altså. Jeg er helt ny på aksjer (i denne omgang).
Provence
15.12.2016 11:56
#9464

Endre
re:gambleren #3:
Din portefølje er registrert

mvh. Automation Notorious
Resi
18.12.2016 17:04
#5

Endre
Er det krav om minimums antall aksjer?
Et annet spørsmål, Provence. Hvorfor er private plasseringer på topp50 anonymisert?
Provence
18.12.2016 17:05
#9467

Endre
Resi, du får lese reglene som står innledningsvis.. kortversjonen er minst 5 og maks 10 aksjer.

Aksjonæroversikten er slik den er. Personvern?

Mvh.

Endret 18.12.2016 17:24 av Provence
tjuagutt
19.12.2016 09:38
#4395

Endre
***NOM 10%, NEL 30%, REC 20% S, PLCS 30%, NANO 10% S
Provence
19.12.2016 09:39
#9468

Endre
re:tjuagutt #4395:
Din portefølje er registrert

mvh. Automation Notorious
Resi
19.12.2016 09:58
#6

Endre
Takker for svar, Provence.
Vedr. anonymisering, så publiserer jo selskapene selv topp20 listene MED navn, også på private investorer. Andre krav til personvern på topp20?
tjuagutt
19.12.2016 10:24
#4396

Endre
Dette kan du vel ta på rette tård, Resi?

http://stocktalk.no/Msg.asp?GroupID=1&Group=In+the+pit+%2D+Oslo+B%F8rs&TopicID=44884&Topic=Service+til+StockTalk%2Dbrukerne%3A+Aksjon%E6roversikter&Keyword=TOP50#Btm
Provence
19.12.2016 10:51
#9469

Endre
Resi #6:

Bare for å avslutte den diskusjonen der. Kilden som aksjonæroversikten hentes fra er formatet slik dette legges ut her. Det har ingen hensikt å diskutere dette.
Resi
19.12.2016 18:44
#7

Endre
Ok. Det var ingen diskusjon. Bare et spørsmål. Tar til etterretning at ingen har noe svar.
tjuagutt
Forsøkte der først uten respons. Ikke mye action på Stocktalk lenger.

Rest my case
skipper*
19.12.2016 20:55
#12395

Endre
***AUSS 20%,NHY 20%,NSG 20%,VEI 10%,PRS 20%,REC 10%
Provence
19.12.2016 20:56
#9470

Endre
re:skipper* #12395:
Din portefølje er registrert

mvh. Automation Notorious
Alf
20.12.2016 09:26
#1873

Endre
***DNO 50%, SDRL 20%, NAS 10%, FRO 10%, RAKP 20
Provence
20.12.2016 09:27
#9471

Endre
re:Alf #1873:
Sum prosent vekttall utgjør ikke 100%

mvh. Automation Notorious
Alf
20.12.2016 09:37
#1874

Endre
***DNO 50%, SDRL 20%, NAS 10%, FRO 10%, RAKP 10
Provence
20.12.2016 09:38
#9472

Endre
re:Alf #1874:
Din portefølje er registrert

mvh. Automation Notorious
janki
20.12.2016 20:03
#145

Endre
***apcl40%, QEC30%, wrl10%,pgs10%,nor10%
Provence
20.12.2016 20:04
#9485

Endre
re:janki #145:
Din portefølje er registrert

mvh. Automation Notorious
yemaya 2
20.12.2016 20:37
#7782

Endre
***NANO 30%, PCIB 20%, RAKP 20%, LSG 20%, MEDI 10%
Provence
20.12.2016 20:38
#9486

Endre
re:yemaya 2 #7782:
Din portefølje er registrert

mvh. Automation Notorious
Beins
20.12.2016 20:39
#9554

Endre
*** DNO 25%, FRO 15%, GOGL 15%, PGS 15%, PCIB 10%, BWLPG 10%, FOE 10%
Provence
20.12.2016 20:40
#9487

Endre
re:Beins #9554:
Din portefølje er registrert

mvh. Automation Notorious
pengskjitt
20.12.2016 21:12
#448

Endre
***NANO 50%, PCIB 20%, MEDI 10%, B2H 10%, NEL 10%

Endret 20.12.2016 21:15 av pengskjitt
Provence
20.12.2016 21:13
#9488

Endre
re:pengskjitt #448:
Sum prosent vekttall utgjør ikke 100%

mvh. Automation Notorious
pengskjitt
20.12.2016 21:16
#450

Endre
***NANO 50%, PCIB 20%, MEDI 10%, B2H 10%, NEL 10%
Provence
20.12.2016 21:17
#9489

Endre
re:pengskjitt #450:
Din portefølje er registrert

mvh. Automation Notorious
oge
20.12.2016 23:27
#17201

Endre
***STRONG 40%, PHO 10%, PCIB 10%, NANO 10%, KOA 10%, KIT 105, OPERA 10%,
Provence
20.12.2016 23:28
#9490

Endre
re:oge #17201:
KIT: vekttall for en enkeltaksje må ligge innenfor 10.0% - 50.0%
Sjekk porteføljespesifikasjon

mvh. Automation Notorious
VetIkke123
21.12.2016 00:04
#18

Endre
Interessant. Er det forsatt mulig å være med "Aksjekonkurransen 2017" ellers?

Endret 21.12.2016 00:04 av VetIkke123
shares
25.12.2016 14:06
#28

Endre
***QEC 40%, NANO 20%, GJF 20%, MHG 10%, ENTRA 10%
Provence
25.12.2016 14:13
#9495

Endre
re:shares #28:
Din portefølje er registrert

mvh. Automation Notorious
VetIkke123
25.12.2016 14:28
#20

Endre
***NANO 45%, ODL 25%, Targovax 10%, PCIB 10% og Archer 10%.

Endret 25.12.2016 14:31 av VetIkke123
Provence
25.12.2016 14:30
#9496

Endre
re:VetIkke123 #20:
ugyldig ticker:TARGOVAX
Antall aksjer må minst være 5 evt. sjekk din spesifikasjon

mvh. Automation Notorious
nettopen
25.12.2016 21:48
#3125

Endre
***rEC 20%, dNO 20%, GJF 20%, nel 10%, qec 10%

her er det litt forskjellig

Det er litt trist å nesten bli sist ligger nå 40/46

så neste år er det om å gjøre å bli bedre ???
Provence
25.12.2016 21:49
#9497

Endre
re:nettopen #3125:
Sum prosent vekttall utgjør ikke 100%

mvh. Automation Notorious
elektrikeren
25.12.2016 23:33
#2958

Endre
***STRONG 30%, DNO 20%, PCIB 20%, REC 10%, PGS 20%

Endret 25.12.2016 23:35 av elektrikeren
Provence
25.12.2016 23:34
#9498

Endre
re:elektrikeren #2958:
Sum prosent vekttall utgjør ikke 100%

mvh. Automation Notorious
elektrikeren
25.12.2016 23:37
#2959

Endre
***STRONG 30%, DNO 20%, PCIB 20%, REC 10%, PGS 20%
Provence
25.12.2016 23:38
#9499

Endre
re:elektrikeren #2959:
Din portefølje er registrert

mvh. Automation Notorious
VetIkke123
26.12.2016 00:20
#21

Endre
***NANO 45%, ODL 25%, FRO 10%, PCIB 10%, Archer 10%.

Endret 26.12.2016 00:24 av VetIkke123
Provence
26.12.2016 00:21
#9500

Endre
re:VetIkke123 #21:
ugyldig ticker:TARGOVAX

mvh. Automation Notorious
VetIkke123
26.12.2016 00:37
#22

Endre
***NANO 45%, ODL 25%, FRO 10%, PCIB 10%, Archer 10%.
Provence
26.12.2016 00:39
#9501

Endre
re:VetIkke123 #22:
Din portefølje er registrert

mvh. Automation Notorious
smøryet
26.12.2016 08:34
#7

Endre
***PCIB 50%, QEC 10%, GMX 10%, BWO 10%, NEL 10%
Provence
26.12.2016 08:35
#9502

Endre
re:smøryet #7:
ugyldig ticker:GMX

mvh. Automation Notorious
anonymous
26.12.2016 10:11
#4

Endre
***NANO 15%, TRVX 25%, QEC 25%, OPERA 20%, GIG 15%
Provence
26.12.2016 10:12
#9503

Endre
re:anonymous #4:
Din portefølje er registrert

mvh. Automation Notorious
Remy Martin
26.12.2016 16:53
#334

Endre
***dno 50%,nano 20%,sioff 10%,auss 10%,koa 10%
Provence
26.12.2016 16:59
#9504

Endre
re:Remy Martin #334:
Din portefølje er registrert

mvh. Automation Notorious
smøryet
26.12.2016 17:32
#8

Endre
Prøver igjen! :)
***PCIB 50%, QEC 10%, GOMX 10%, BWO 10%, NEL 10%
Provence
26.12.2016 17:34
#9505

Endre
re:smøryet #8:
ugyldig ticker:GOMX

mvh. Automation Notorious
smøryet
26.12.2016 17:35
#9

Endre
***PCIB 50%, QEC 10%, DNO 10%, BWO 10%, NEL 10%
Provence
26.12.2016 17:36
#9506

Endre
re:smøryet #9:
Sum prosent vekttall utgjør ikke 100%

mvh. Automation Notorious
smøryet
26.12.2016 17:39
#10

Endre
***PCIB 50%, DNO 20%, QEC 10%, BWO 10%, NEL 10%
Provence
26.12.2016 17:40
#9507

Endre
re:smøryet #10:
Din portefølje er registrert

mvh. Automation Notorious
smøryet
26.12.2016 17:41
#11

Endre
Er det premie for vinneren??
Resi
27.12.2016 11:14
#8

Endre
PCIB 40%, PHO 30%, NAVA 10%, NOFI 10%, BIOTEC 10%

Endret 27.12.2016 11:15 av Resi
OldNick
27.12.2016 11:32
#18673

Endre
*** NANO 20%, DNO 20%, SSC 20%, BWO 10%, BON 10%, SEVDR 10%, PCIB 10%
Provence
27.12.2016 11:33
#9508

Endre
re:OldNick #18673:
Din portefølje er registrert

mvh. Automation Notorious
OldNick
27.12.2016 11:34
#18674

Endre
RE. resi,

du mangler 3 stjerner (***) foran porteføljen din.
Provence
27.12.2016 11:36
#9509

Endre
re:OldNick #18674:
Sjekk porteføljespesifikasjon
Antall aksjer må minst være 5 evt. sjekk din spesifikasjon

mvh. Automation NotoriousStocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS