"
Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Oslo Børs (OSE) nr 26
Oslo Børs (OSE) nr 26
highlander
26.04.2017 07:58
#7161

Endre
Den forrige tråden har rundet 1000 innlegg og er derfor stengt. Lenke til forrige tråd:

Oslo Børs (OSE) nr 25
highlander
26.04.2017 08:02
#7162

Endre
Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,1 prosent i dag. Sterke selskapsresultater fra USA bidro til børsoppgang i Europa og USA i går, samt Asia i natt. I dag derimot, starter resultatsesongen her hjemme. Først ut blant de store er Yara (i dag), Entra, Norwegian, Storebrand, Subsea 7 (torsdag), Aker BP, Hydro, DNB, Tomra (fredag). Mao. blir det noen spennende dager fremover. Vi for venter for øvrig at selskapene, i snitt, vil levere bedre enn ventet, da forholdene (oljepris, rentenivå og kronekurs) er fordelaktige for de fleste selskapene."
blåball
27.04.2017 15:10
#3342

Endre
DNO er tilbake i Norsk oljebransje , dagens nyhet på flere måter .

Statoil tjener svært lite på sine investeringer i utlandet . Flere grunner til det i følge Statoil selv . Blant annet relative nye investeringer i utlandet , sett i ett langsiktig avkastnings perspektiv , da ting tar tid før utbygginger og cashflow starter .

North Energy med innsidekjøp så det holder , er ett investerings selskap med utbytte for tiden . ( Bytte for en større aktør aktuelt ? Vel selskapet klarer seg på egne finanser og posisjoner . )

NAS er dagens vinner , shortposisjoner letter fint.........
blåball
28.04.2017 08:33
#3343

Endre
Norsk Hydro melder om vekst i aluminium og metaller fremover , god drift og klar bedring i resultater . ( se børsmelding i dag . )

AkerBP øker sin produksjon og leverer utbytte som forventet . ( Mer på E24 i dag ).

Kursmål på NEL kan settes høgere , til kroner 5 ? ( Norrne S......... ).

DNB bank satser på digital bank , vel , der er det flere beinet , bedre rentemarginer og finanser gir godt utbytte .
highlander
28.04.2017 08:43
#7171

Endre
Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,3 prosent i dag. Oljeprisen steg markant i går kveld, på meldinger (rykter) om at OPEC og Russland vil forlenge fjorårets kuttavtale med nye 6 måneder. Dette er for øvrig i tråd med de antakelsene vi har hatt gjennom hele vinteren. Uansett, høyere oljepris er positivt for Oslo Børs. I dag derimot, vil markedet også påvirkes av flere viktige resultatfremleggelser, deriblant fra DNB, Tomra, Aker BP og Norsk Hydro. Merk! på dager med store resultatfremleggelser, som i dag, vil åpningsestimatet bli mindre treffsikkert, da vi ikke har tid til å gjøre de nødvendige justeringer i forhold til de enkelte selskapenes resultater."
blåball
28.04.2017 08:56
#3344

Endre
Jarand Rystad ( Rystad Energy ) meldte før Påske om etterspørselsvekst i minst 15 år fremover , når det gjelder olje . )

Videre er Lng og Hydrogen noe av fremtiden innen industri og transport på lang sikt . Spetalen og Sissner satser videre på NEL , og ikke bare oljerelatert ?

Tid er penger..........og rett kapitalforvaltning .
blåball
29.04.2017 12:22
#3346

Endre
Fra ABC nyheter i dag : det brygger opp til kamp om Norsk vannkraft . ( Ny leder etter Leif A Sande .
Johan Castberg , Wisting , Altha / Gotha feltet er nevnt .

Arbeiderpartiet er også for olje og landbasert industri .

Norsk Hydro og annen kraftbasert industri må ha rammevilkår lenge nok ...... og ikke bare subsidiere fornybar og resten av Europas industri og forbruk ellers .

Oljeanalytiker Torbjørn Kjus om oljemarkedet uten att Trygve Hegnar er til stede , har sine fordeler , på Hegnar TV fredag denne uke . ( Se og hør 3 ganger , og bank i bordet tre ganger . )

God Helg og en stigende oljepris til uken og fremover .
blåball
30.04.2017 09:04
#3347

Endre
Oslo Børs ligger fremdeles i stigende hovedtrend , sykliske aksjer som Norsk Hydro bidrar til det , Yara kommer på stigende neste år og blir priset inn nå ? ( tidlig fase i høykonjektur ennå ).

Viktigere er oljen som blir moderat priset noen år fremover , og det er ikke gitt att den stiger til høye nivåer dei neste 4 år og fremover .

Til det er teknologiutvikling for stor . ( Statoil tar ned kostnader på varig basis , og følger Norsk Hydro sine strategier m.v. )
highlander
02.05.2017 07:42
#7185

Endre
Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Historien om renteflyktningene

Etter finanskrisen har renten falt til eksepsjonelt lave nivåer. Dette har gitt solid medvind for aksjer og eiendom. Hva kan vi vente oss fremover?

Regjeringen vedtok i vinter å øke aksjeandelen fra 62,5 til 70 prosent i oljefondet. Denne endringen skyldes ikke at Siv Jensen har forelsket seg i børsen. Den er i stedet en direkte konsekvens av de lave rentene.

Man trenger ikke være finansminister for å skjønne at det er umulig å oppnå en avkastning på tre prosent etter inflasjon ved å investere i tyske statsobligasjoner som gir negativ rente før inflasjon.

Renteflyktninger
De lave rentene tvinger Oljefondet og andre investorer ut av obligasjoner og andre sikre rentebærende plasseringer og inn i aksjer og eiendom. Så lenge denne strømmen av renteflyktninger fortsetter, er minste motstands vei oppover på børsen.

For ti år siden var styringsrenten i Norge på femtallet, og låntakere betalte gladelig seks prosent rente på boliglånet. Seks prosent høres uvirkelig mye ut for mange i dag.

Renten kan vel aldri komme opp til slike nivåer igjen? Eller hva? Dette er spørsmål jeg ofte hører fra unge håpefulle som er i ferd med å kjøpe sin første bolig med tung belåning.

Demografi og inntektsulikhet
Dagens lave renter er en konsekvens av flere sterke strukturelle krefter. Den ene er demografi. Det har lenge vært unormalt mange arbeidstakere i høysparegruppen mellom 40 og 60 år samtidig som det har vært få pensjonister.

Den andre er tiltakende økonomiske ulikheter. Så godt som all inntektsvekst etter sekelskiftet har tilfalt de ti prosent rikeste, mens resten av samfunnet har opplevd stagnerende levestandarder.

Mens de ti prosent rikeste har en sparerate på ca. 40 prosent på sine merinntekter, er den tilnærmet null for resten av befolkningen.

Begge disse forholdene har ledet til en situasjon med elevert sparing og svak etterspørsel. Det sistnevnte har igjen tvunget sentralbankene til å iverksette ekstraordinære tiltak for å holde aktiviteten oppe, noe som har forsterket rentenedgangen enda mer.

Det er dette fenomenet, sparingens paradoks, som John Maynard Keynes oppdaget på 1930-tallet. Økonomien tåler ikke at alle spinker og sparer samtidig. Da sparer man seg til fant.

Andre faktorer har også bidratt til lave renter gjennom å holde lønns- og prisveksten i sjakk. Innlemmelsen av Kina og Øst-Europa i verdensøkonomien, globalisering og ny teknologi har alle svekket arbeidernes forhandlingskraft og muliggjort økte overskudd i næringslivet til glede for bedriftseierne.

[fortsetter]
highlander
02.05.2017 07:43
#7186

Endre
[fortsatt]

Ved et veiskille?
Flere av trendene som har gitt oss lave renter, kan imidlertid være i ferd med å reversere. De store barnekullene fra etterkrigsårene glir sakte men sikkert over i pensjonistenes rekker. Det vil gi systematisk fallende sparing og økende offentlige utgifter i tiårene fremover.

Det er vanskeligere å si hva som vil skje med de økonomiske ulikhetene. Vil gevinstene av den økonomiske veksten fortsette å akkumulere seg hos de rikeste eller klarer vi å lage en økonomi som fungerer for alle?

Tror du på det sistnevnte, skal renten opp, mens det førstnevnte gi mer av det samme - lave renter og svak etterspørsel, også kalt sekulær stagnasjon.

Høy politisk kostnad
Fremveksten av populistiske partier tyder på at den politiske kostnaden ved de økonomiske ulikhetene nå har blitt høy. Velgerne er sinte og krever en ny kurs.

Dette har gitt vind i seilene for politikere som skylder på utlendinger eller de rike - i USA representert ved henholdsvis Donald Trump og Bernie Sanders.

Mye tyder på at toppen i globalisering og frihandel er passert og at verden vil bli mer proteksjonistisk. Blir det i tillegg en jevnere inntektsfordeling, er risikoen i både renter og inflasjon på oppsiden.

Dovre-porteføljen (ingen endringer)

Telenor
Yara
Songa Bulk
Norwegian
Skandiabanken
highlander
02.05.2017 07:55
#7187

Endre
Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo Børs åpner relativt flatt i dag. Denne uken, som i forrige, vil preges av resultatfremleggelser (Onsdag: Borregaard og REC Silicon. Torsdag: Statoil, Telenor og Gjensidige). De asiatiske børsene endte for øvrig svakt opp tirsdag, dog ettersom Oslo Børs holdt stengt i går, er det ikke gitt at dette vil påvirke investorene nevneverdig. Oljeprisen derimot, som har korrigert ned i løpet av helgen, vil med stor sannsynlighet påvirke investorene mer i dag."
blåball
02.05.2017 09:42
#3349

Endre
Aker Solutions og Akastor .
highlander
03.05.2017 08:04
#7193

Endre
Ja, hva med AKSO og AKA, blåball? :D

Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -0,19 prosent i dag. I dag er det rentemøte i Federal Reserve (den amerikanske sentralbanken), dog markedet venter ingen renteendring. Uansett, rentemøte i Fed, er uten tvil en av de viktigste begivenhetene i finansverdenen, gitt størrelsen på amerikansk økonomi (ca. 25 % av verdensøkonomien, målt i BNP). De asiatiske børsene endte for øvrig svakt opp i natt, men ettersom oljeprisen har svekket seg noe fra i går, skal det mye til for at Oslo Børs ikke åpner ned. Følgende selskaper leverer tall i dag (utvalg): REC Silicon, Borregaard, Akastor og Hafslund."
Stockamateur
03.05.2017 10:10
#11883

Endre
blåball
30.04.2017 09:04
#3347

Etter 4 måneder sideveis, kan man ikke påstå at OSE ligger i "stigende hovedtrend".
blåball
03.05.2017 12:57
#3353

Endre
Fred Olsen Energy og Seadrill er fremdeles klare shortkandidater . ( Men hvor langt ned ? )

( DN.no har mere om Fred Olsen Energy i dag . )

Sekundær trend på Oslo Børs noe ned siste måneder , men holder stigende hovedtrend .

OPEC møte 25 mai , bestemmer videre retning i all hovedsak . Statoil med flere .

Etterspørsel etter olje stiger år for år , men omstilling og reduserte kostnader gir Statoil ett bedre resultat på lengre sikt .

Oppkjøp av deler av Aker Solutions og Akastor er en trigger for aksjonærer og Aker .

Endret 03.05.2017 13:08 av blåball
blåball
04.05.2017 09:10
#3354

Endre
Statoil forbedrer resultat kraftig , inntekter fra Norge og Utland er nå nærmere hverandre . ( Videre strategi er gradvis sol , vind og fortsatt sterkt fokus på Norsk Oljesokkel . )

DNO kjøper seg opp i Norge og Storbritania. ( Se børsmelding i dag ).

Bull.
highlander
06.05.2017 13:04
#7218

Endre
Fra 1.juni går Grieg Seafood, SR-Bank, Gaming Innovation og Link Mobility inn i hovedindeksen (OSEBX).

Ut går Bank Norwegian, American Shipping Company, Multiconsult og Biotec Pharmacon.
blåball
07.05.2017 22:37
#3359

Endre
Valuta : Euroen styrker seg mot Dollar .
Ny President i Frankrike som er for EU , og ett samlet Frankrike .

Moderat oljepris noen år fremover , er godt nytt for videre omstilling i Statoil . ( Statoil leverte ett sterkt kvartals resultat , der kostnader og gjeldsgrad er betydlig ned . )

Stigende oljepris til uken , sterke oljelager trekk fremover .
Og stigende forbruk , hvert kvartal fremover , er konsensus .

OPEC stategi fungerer , olje frem i tid leveres til moderate priser .
highlander
08.05.2017 08:56
#7227

Endre
Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,35 prosent i dag. Det ble, som ventet, en overbevisende seier til Emmanuel Macron (pro EU) over Marine Le Pen (anti-EU), i gårsdagens franske presidentvalg. Når det er sagt, dette utfallet var i tråd med markedets forventninger. De asiatiske børsene (utenom Kina) endte for øvrig opp mandag. Oljeprisen er dessuten også opp fra fredagens nivåer. Mao. ligger forholdene til rette for en positiv start på Oslo Børs. Denne uken fortsetter resultatslippet her hjemme med blant annet flere lakseselskaper (Marine Harvest, SalMar og Grieg Seafood), samt Orkla, Schibsted, PGS, TGS og Aker Solutions."
highlander
08.05.2017 10:09
#7228

Endre
Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Investeringsråd i urolige tider

Populismen er på defensiven. Mens Trump har bevegd seg mot sentrum i det republikanske partiet, står Frankrike foran en frimarkedsrevolusjon. I 2018 kan imidlertid politisk risiko prestere et smertefullt comeback. 

Populistene har hatt en dårlig start på året. I Østerrike og Nederland tapte de valget, mens oddsene i skrivende stund er overveldende for at Macron blir Frankrikes neste president. 

Det som skjer i Frankrike, er bemerkelsesverdig. For det første er det oppsiktsvekkende at ingen av de tradisjonelle, statsbærende partiene har maktet å få en kandidat med i den siste og avgjørende runden. Dernest vil en Macron-seier bane vei for en økonomisk liberalisering og frimarkedsrevolusjon. 
I USA har Trump bevegd seg mot «the establishment» i det republikanske partiet. Til stor lettelse for mange land i Europa har han inntatt et mer tradisjonelt syn på Nato. Videre er faren for proteksjonisme og handelskriger redusert. 

De politiske medvindene kan bli med oss en stund til. Trump vil trolig få gjennomslag for tidenes skattelettelse senere i år. I så fall skal inntjeningsestimatene heves, noe som normalt innebærer at børsen skal opp. 

Leker med ild
Den politiske risikoen kan imidlertid blusse opp igjen allerede neste år. Det går mot nyvalg i Italia i februar, og skal vi dømme etter meningsmålingene, vil Femstjernersbevegelsen vinne. 
I så fall kan Europas tredje største økonomi og største gjeldsmarked snart ha en euroskeptisk regjering. 
Av alle landene i eurosonen ligner Italia mest på Storbritannia. Velgerne er lunkne til EU og euroen, og mange mener landet er stort nok til å klare seg alene. 

Oppstår det tvil rundt euromedlemskapet, er veien til greske tilstander med stengte banker kort. Fordi skilsmissekostnaden er så høy, har Italia i praksis få andre valg enn å fortsette i det dårlige ekteskapet. 

Det store spørsmålet er imidlertid om velgerne må gjennom en runde med voksenopplæring i form av køståing foran minibankene før de skjønner dette. 
Får vi en italiensk bank- og gjeldskrise utløst av tvil rundt eurosone-medlemskapet, vil de globale aksjemarkedene få smake pisken. 

[fortsetter]
highlander
08.05.2017 10:11
#7229

Endre
[fortsatt]

Flørt med «the establishment»
Faren for handelsfriksjoner vil likeledes tilta i 2018. Akkurat nå har Trump røkt fredspipe med Xi fordi han trenger Kinas hjelp i den koreanske atomkrisen. 
Når Nord-Korea-problemet er bak oss, vil imidlertid fokus fort vende tilbake til de enorme amerikanske handelsunderskuddene. Faren for en handelskrig med Kina er ikke over. Den er kun utsatt.
 
Et annet dilemma er at Trump neppe har sjanse til å bli gjenvalgt om tre år dersom han ikke leverer på noen av de populistiske løftene. Dette advarer mot at hans flørt med «the establishment» neppe ender opp med et varig forhold. 
Oppryddingsjobben starter neste år

I Kina skal president Xi gjenvelges for en ny fireårsperiode i høst, og han vil samtidig konsolidere sin makt ved å få støttespillere inn i nøkkelposisjoner. 
I forkant av høstens partikongress har økonomien beleilig nok blitt pumpet opp av gjeldsfinansierte investeringer til glede for blant andre norske bulkrederier. Veien fra gjeldsfinansiert vekst til resesjon og krise er imidlertid kort. 

I 2018 vil Xi føle seg trygg nok på sin egen maktposisjon til at han våger å trappe opp smertefulle men hardt tiltrengte strukturelle reformer. Det kan påvirke Kinas råvareetterspørsel og dermed Oslo Børs negativt. 

Positive nyheter på lur?
Skottlands største oppdretter, The Scottish Salmon Company, slippes denne uken inn i Dovre-porteføljen. Sykdomsproblemer gav skuffende resultater i fjor, men fås situasjonen under kontroll, er aksjen en doblingskandidat. 

Selskapet inviterte nylig til en investorpresentasjon i Oslo. Dette er ikke noe ledelsen har for vane å gjøre, og jeg satser på at positive nyheter er på lur. 

Dovre-porteføljen 
·                  Yara
·                  Songa Bulk
·                  Norwegian
·                  Skandiabanken
·                  Bank Norwegian
·                  The Scottish Salmon Company 
Inn: The Scottish Salmon Company
Ut: Telenor
blåball
09.05.2017 09:35
#3362

Endre
Inn : Aker ASA
: Kværner pluss Aker Solutions
: Bergen Group
: North Energy
: Philly Shipyard
: Orkla og Norsk Hydro

Statoil / Aker BP / Lundin kursmål dette året fra 160 kroner til 2OO pluss .
blåball
11.05.2017 08:51
#3377

Endre
Solpanel produsenten Solarworld i Tyskland søker om konkurs , fordi enhetskostnader er større enn markedspris . ( Dei har 3000 ansatte og en av det første større produsenter , overbelånt , og obligasjonseigere har fått nok . ) Mer på DN.no i dag ) .

Dei som tar over driften er nok vinnere .

Oljepris tilbake i stigende hovedtrend , etter att sekundærtrend ble preget av maskinhandel og tradere og papirhandel .

Det fysiske oljemarkedet strammer seg til , oppkjøp og fusjoner og allianser , kontanter og godt utbytte i AKER ASA . ( Følg selskapet fremover , en fot innenfor er en fordel og bedre enn bankrente . ) BULL.
highlander
11.05.2017 09:08
#7234

Endre
Netfonds analysesjef Roger Berntsen traff bra med sin åpningsprognose i dag, han forventer også ny ATH:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,24 prosent i dag. Høyere oljepris, samt positiv stemning i Asia, vil med stor sannsynlighet gi ny all-time high på Oslo Børs i dag. Hovedindeksen er for øvrig opp 5,2 % så langt i år. Slik vi ser det, har det norske aksjemarkedet mer å gå på gitt at oljeprisen skulle utvikle seg i tråd med våre spådommer (over 60 dollar innen utgangen av 2017). Enn så lenge er det de kortsiktige spekulantene som styrer oljeprisen (frem til det kommende OPEC møte). Det er naturlig å anta at OPEC, med Saudi Arabia i spissen, velger å forlenge, eller faktisk kutte sin produksjon ytterligere, når de møtes til offisielle samtaler 25. mai. Poenget er at Saudi Arabia skal børsnotere sitt statlige oljeselskap, Aramco, i 2018. En børsintroduksjon med "lav" oljepris vil neppe være aktuelt."
blåball
11.05.2017 12:39
#3379

Endre
Og oljepris stiger jevnt oppover , Irak melder om oppnådd konsensus om videreføring kutt i oljeproduksjon i 6 måneder fra OPEC og samarbeidende land utenfor . ( se mer på Hegnar.no for en stund siden / og XI nettforum om " capsen " blir tatt på........ ).

Omstilling fortsetter , IKM Group intet unntak ..........

Hunter Group og NEL er i startgropen på noe stort ?
blåball
15.05.2017 09:38
#3380

Endre
Bergen Group ett selskap med bedre resultater , er kandidat for ytterligere oppdrag . Bull .

Polarcus , er en kandidat for bedre tider innen seismikk , gradvis bedring i markedet .

North Energy . Bull.

Statoil , Aker , Lundin stiger på øket oljepris . ( Russland og Saudi Arabia forlenger til Mars 2018 , OPEC og 11 samarbeidende land ser ut til å være enige før OPEC møte 24-25 Mai dette år . )

Det er moderat Bull . ( 60 Dollar fatet fremover årene ).

Omstilling fortsetter i Norge .
blåball
16.05.2017 08:37
#3382

Endre
Og det er tid for Statoil oppgang , selskapet er forandret , og drar i retning av Norsk Hydro sin strategi : best på kostnader og utvikling i ett langt løp .
( ett gradvis mer fokus på investeringer innen , sol og vind i en fremtidig energimix ; er ingen hindring for utvikling av olje og gassmarkedet for Statoil. ) Kursmål er 160 kroner i det korte bildet , stigende på nye oljefunn i Barentshavet m.v. ).
Stockamateur
18.05.2017 12:02
#11966

Endre
"Sell in may and stay away!" het det i "gamle" dager. Oljeprisen er på full fart nedover igjen etter å ha prøvd seg på 52+. På tross av gjentatte spådommer i et drøyt års tid om at den skal til 60!

Jeg har nå knapt long posisjoner, den eneste av betydning er i SSO. Er short i NSG, FRO, FOE og selvfølgelig SDRL, og sover meget godt om natta med det. Det er faktisk long posisjonene, som jeg nå stort sett har kvittet meg med, som har bekymret meg i det siste.
yemaya 2
18.05.2017 12:57
#8302

Endre
Markedet har funnet et påskudd for å ta en etterlengtet korreksjon.
Den kan vare noen dager og den kan være over i morgen.
Stockamateur
18.05.2017 13:01
#11967

Endre
Eller den kan vare i noen måneder. Lenge siden det var bear market nå.
highlander
18.05.2017 13:32
#7252

Endre
Jeg driver ikke med backtrading, men kan nevne at jeg på spekk kjøpte OBXEXDBEAR ("bjørnefond" - 2 ganger OBX-ens utslag) tirsdag. Dessverre hadde jeg veldig tight stop loss, så da markedet styrket seg videre rett etter at jeg hadde kjøpt, føyk de ut. I dag hadde de gitt uttelling, og de nærmeste dagene også avkastning på avkastningen om korreksjonen hadde fortsatt.

En mix av "sell in May and stay away" + Donald Trump-effekt, denne gangen med negativt fortegn, tynger markedene i dag, men størrelsen på korreksjonen og hvorvidt det eventuelt er en tidlig fase på et nytt bearmarked, er det alt for tidlig å si noe sikkert om.

For øvrig har jeg bestemt meg for å trappe ned mine skriverier på ST i påvente av avklaring på sitens fremtid, så den nærmeste tiden blir jeg lite aktiv her.

Lykke til med deres investeringer, uansett om dere er long eller short. :)

Endret 18.05.2017 13:54 av highlander
Stockamateur
18.05.2017 14:16
#11969

Endre
Å sette et fornuftig stopp nivå syntes jeg er noe av det vanskeligste i aksjemarkedet.
yemaya 2
18.05.2017 21:02
#8303

Endre
Huff Huff Ikke nevn bearmarket da stokkis. Jeg får vondt i magen av sånt.
Stockamateur
19.05.2017 09:42
#11974

Endre
y2

Nå har jeg vært med i så mange år at bearmarket er blitt en naturlig del av dette skuespillet. (Du er vel også en gammel traver mener jeg å huske.) Jeg får vondt i magan når vi er i den usikre fasen mellom bull- og bearmarket, altså når jeg er i tvil om hvorvidt bull fortsetter, eller om det snur. Der er jeg nå. Når vi først er fullt inne i det, blir det akkurat som å trade bullmarket, bare med motsatt fortegn. Volatiliteten er oftest høyere i bearmarket, og det kan man dra nytte av.

For sikkerhets skyld prøver jeg å plukke innlysende tapere, så får shorting av STL og andre børslokomotiver vente. (FRO er ikke en "innlysende" taper, men denne shorten har jeg sittet på i månedsvis, så lar den gå.)

Endret 19.05.2017 09:46 av Stockamateur
blåball
20.05.2017 21:00
#3393

Endre
Aibel , Kværner , Aker Solutions med ett års oppdrag , med oppsjon på flere , innen utvikling / omstilling . ( Nyheter på Radio og DAB pluss for noen dager siden . )

AKER har hatt en bindingstid på 10 år , på sine levrandørbedrifter med Staten .
Nye oppkjøp og salg kan forventes fremover .

OPEC med 9 måneders forlengelse gir moderate oljepriser rundt 60 Dollar fatet på spotpris Brent , etterspørsel avgjør videre oppgang på lengre sikt , fremtidspriser noe lavere enn spotpriser en trend fremover .

Bull.
blåball
22.05.2017 09:13
#3395

Endre
Telenor , Yara , Gjensidige , Statoil vekter Oslo Børs høgere .
blåball
23.05.2017 10:28
#3396

Endre
Bergen Group med oppkjøp . ( Mer på Hegnar.no i dag / og børsmelding . ) Bull .

Oljepris i stigende hovedtrend . Bull . ( Noe ned før OPEC møte onsdag denne uke . )

Statoil digitaliserer . Bull .

Telenor og Yara øker sin verdi fremover .
blåball
24.05.2017 10:16
#3400

Endre
Bergen Group har mer oppside . ( Fregattkontrakter er på anbud , tildeling før sommeren . )

Oljepris buller , totale oljelager skal ned . Bull .

Seadrill aksjer kjøpes tilbake . ( Foreløpig i små mengder ) .

REC og NEL med større oppside . Bull .
blåball
26.05.2017 09:29
#3406

Endre
Bergen Group med 3 årig rammekontrakt , med årlige oppsjoner videre , Siemens Vindkraft er oppdragsgiver . ( SE børsmelding i dag . )
Bull.

Oljepris forblir moderat noen år , men trekk i oljelagre drar den til 60 Dollar fatet fremover . ( OPEC og 11 samarbeidende land forlenger kutt avtale med 9 måneder til og med 1.kvatal 2018 . Deretter er det nye reguleringer . )
Totalt sett moderat bull , og omstilling / samarbeid må fortsette i Norge .

North Energy og AkerBP er best rustet til omstilling , Statoil følger nå godt på " ballen " .

Telenor og NEL og Norsk Hydro har oppside .
Stockamateur
26.05.2017 09:54
#12012

Endre
Hvem kjøper tilbake SDRL aksjer? Ikke de med vettet i behold ihvertfall.
blåball
28.05.2017 10:03
#3410

Endre
En stigende oljepris fremover , gir Statoil fordeler i en fortsatt omstilling til gradvis satsing på fornybar energi .
NEL er ett selskap i gradvis vekst og utvikling . ( Oppkjøpskandidat innen ny fornybar industri . Statoil inn her ? )

Norrh Energy ett lite selskap med kapital , tar av andre selskaper , og skaper verdier med kjøp og salg . ( Bull . )

Rent teknisk er Oslo Børs i fortsatt stigende trend .
Men rigg , supply , seismikk har flere utfordringer fremover . ( Oljeselskapene holder igjen investeringer på Verdensbasis noen år til . )

blåball
31.05.2017 12:00
#3415

Endre
En negativ oljepris frem mot nye oljelagertall i kveld , samt en allerede sommerslapp Oslo Børs gir muligheter for gode kjøp . ( Noen anbefalinger fra short og derivat markedet ? . )
Norsk Hydro har etter optimistiske analyser og anbefalinger fra Goldman S . i USA for en stund tilbake , resultert i gevinst sikring i markedet .

Når da Goldman S. mener flate oljepriser på 50 Dollar fatet er konsensus i 5 år fremover , noe som skal stabelisere oljemarkedet i følge Deres analyse .

Bull på Statoil fra 140 kroner .

Endret 31.05.2017 12:00 av blåball
blåball
07.06.2017 10:40
#3451

Endre
Statoil styrker sin posisjon i enegimarkedet . ( Olje og fornybar m.v. )

Aker Solutions kjøper Rosenberg Verft ? ( eller en fusjon ? ) .

Bergen Group var en gang eier , men er nå mer innen forsvar / vedlikehold og fornybar service . Men fremdeles sevice til olje og gass .

Oljenæring inn i byggebransje en trend .

( Oppmøte på Rosenberg verft i dag........... for moderate optimister ) .
blåball
09.06.2017 11:57
#3457

Endre
Philly Shipyard er i forhandlinger om 4 Containerskip . ( Se Hjemmesider til selskapet . )

Oljelager globalt ned til 5 års snitt ; er OPCC sitt hovedmål .

Moderate oljepriser fremover mot 60 Dollar fatet .

Odfjell Drilling og Songa er to selskaper , som er over værste fase .

Bergen Group fortsetter god utvikling .

Endret 09.06.2017 11:59 av blåball
blåball
09.06.2017 15:31
#3460

Endre
Statoil med samarbeidsavtale med meget stort Olje og Gass selskap i Kina . ( Mer på nyheter i dag . )

blåball
12.06.2017 09:48
#3466

Endre
Akastor bygger mer kontanter : 700 millioner norske kroner denne gang . ( Se børsmelding i dag ) .

Finans fikk ett løft etter Tordagens lettelser i USA , mens " markedet " fulgte FBI høring i USA .

Energi og Oljemarkedet er i utvikling . ( Statoil beholder sterk posisjon i Norge og utland . ( Shale / skifer er fremdeles en dårlig investering , minimal inntjening , men trekker fra tap på skatten i flere år fremover ...... ) .

Cash flow er bedre i Norge .

Statoil og Aker er under god utvikling .

Philly Shipyard er blant vinnere fremover .

Noen med bedre forslag ?
blåball
13.06.2017 08:14
#3469

Endre
NEL med gigantisk rammekontrakt . ( Mer på DN.no / Børsmelding i dag . )
blåball
16.06.2017 11:44
#3482

Endre
Oppkjøp fra Kinesiske Investorer er aktuelt på OBX listen Oslo Børs , samt mindre selskap utenfor .

Oljepris er medium lav for tiden , men Verden trenger mer olje og gass , og riktige energiløsninger . ( teknologi og kunnskap ) .

Sjømat sektor gir inntekter og proteiner .

Rammekontrakter til NEL er ikke priset inn , ting tar tid , noen måneder , slutten av året .

Rigg Seismikk Supply fremdeles under sterkt press .

Levrandørerer som Aibel , Kværner , Aker gruppen er posisjonert best innen offshore og teknologi , samt sterke eigere .

Statoil er ett godt kjøp på 140 tallet . ( Det gir utbytte for Store investorer , mindre investorer kan trade videre......... )

blåball
19.06.2017 08:08
#3484

Endre
Yara og Hydro to solide Norske selskaper , avleggeren NEL er i en tidlig fase for videre vekst .

Tomra og NEL oppkjøpskandidater for Kinesere ?

Japan øker sin energi import , atomkraft er for risikabelt i øyriket .

Miljøeffekt per krone ignoreres , ressurs sløsing , og er da " Klima pluss vekst : sant ? ( Referanse NTNU Handelshøyskole : John Olaf Olaussen / DN.no i dag . )

Vannkraft er fremdeles best på klima og miljø , samtidig med att Norsk olje og gass er nødvendig neste 50 til 100 år .

Mer riktig bruk av energi gir Kinesere fordeler .
Aker gruppen har flere teknologier og kunnskap . ( Kjøp og salg når AKER mener tiden er inne . )

Oljepris holdes flat foreløpig , en oljepris på 60 Dollar når Lofoten åpner..... ? ( 4 milliarder hvert år og 750 kroner til hver Nordmann....., man kan få " Klaus " av mindre enn det..... ).

Bull.
blåball
20.06.2017 09:28
#3488

Endre
Lave renter er en trend internasjonalt , nå også i Norge .

Aldrende befolkning nevnes , teknologiutvikling som i mange tilfeller gir moderat til lav inflasjon . Roboter gir anledning til mer fritid og eventuelt sette ressurser inn på nye områder .

Bergen Group ett selskap innen vedlikehold : offshore , onshore , forsvar . ( Bull . )

NEL i startgropen på noe større . ( Rammekontrakter er meget store ) , ( Bull ) .

Statoil ett energiselskap . ( Hold ).

AkerBP . ( Hold ) .

Spekulasjon på oljepris gir oppside fremover i tid , Statoil og AkerBP gir solid utbytte rundt 50 Dollar fat .


blåball
21.06.2017 12:25
#3491

Endre
Sektor endring til Sjømat / Laks .
Levrandørindustri innen offshore / havind / landbasert industri er det flere selskaper som bidrar til inntjening og teknologiutvikling . Bull her .

PGS med en mulig emisjon , viser utfordringer her , men 102 nye oljeblokker utlyst av Søkviknes i dag gir merarbeid innen bransjen .

40 % av energimix er fosilt i år 2040 , selv i ett grønt perspektiv . ( Det Internasjonale Energibyrået er referanse ) .

Bergen med 5 mål , sparker Bergen Group til kurs 5 kroner , om " Forsvaret " gir kontrakt i dag , eller om noen dager .

NEL har fremdeles ubegrenset oppside , uten Spetalen .

Endret 21.06.2017 12:26 av blåball
blåball
22.06.2017 12:45
#3494

Endre
Selv om olje buller tilbake til 55 Dollar fatet fremover , krever det videre omstilling innen offshore , ellers kommer kostnader tilbake . ( Når alle " rigger " er tilbake fra kaldt og varmt opplag , om en del år .

en god krise skal man ikke sløse vekk........

Bergen Group er gjennom årene beviset på : for sterk ekspansjon . ( Men er nå bull. )

Bull .
blåball
23.06.2017 09:08
#3496

Endre
( Forsvaret i Bergen Group ikke like sterkt , kursfall , gir oppside i dag . )

Megaflyplass i Kina , og sterk økning i flyreiser fremover årene , også globalt . ( Mer på DN.no i dag ).

Telenor med ny tjeneste . ( Bull ) .
blåball
26.06.2017 09:10
#3506

Endre
Etterspørsel etter olje forblir god i 10 år fremover , med gradvis vekst , deretter en utflatning . Decline offshore blir stor uten investeringer i denne perioden .

Aker Solutions med kontrakt i dag , og har kontroll på videre vekst .

Offshore rigg legger også føringer på supply skip i flere år fremover .

Philly Shipyard i USA inn i Dovre Portofølje denne uke .

Bergen Group inntar forsvarsposisjon , ny oppdrag og bedre timebetalt er målet . ( Finansavisen på Lørdag har mer om dette ) .

Statoil styrker sin posisjon . ( Oppkjøp på Norsk Sokkel får sterkere vern , mer på DN.no i dag om dette med videre ) .

NEL blir oppkjøpskandidat for Kinesere ? ( Konservering og lagring av energi en trend ) .


highlander
26.06.2017 11:11
#7270

Endre
Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Sommerens værvarsel: Mørke skyer over Norge, sol ellers

Regnskyene henger tungt over råvaremarkedet og råvarerelaterte næringer. Lav inflasjon gir imidlertid fest i obligasjonsmarkedet, mens god vekst fyrer opp under Wall Street som opplever rekordvarme.

Vanligvis går aksjer og statsobligasjoner i motsatt retning. Årsaken er at mens en sterk økonomi og litt inflasjon er bra for aksjer, så trives statsobligasjoner best med deflasjon, resesjon og rentekutt.

Akkurat nå er det imidlertid god stemning i begge leire. Rekordene flyttes stadig høyere på Wall Street samtidig som fall i lange statsrenter gir hyggelige kursgevinster i lommen på eiere av lange obligasjoner. Hva skjer?

La oss starte med obligasjonsmarkedet. Det som får det til å rykke i godfoten der, er et uventet fall i inflasjonen. Oljeprisen stuper, og det samme gjør kornprisen. Det blir billigere å fylle tanken og tygge. Videre har det brutt ut priskrig på mobildata i USA samtidig som kostnaden for helseforsikring har flatet ut.

Fallet i prisstigningen har tatt markedsaktørene på sengen og skapt håp om at USA er på vei mot japanske tilstander med permanent deflasjon. For alle som investerer i lange statsobligasjoner, er Japan den våte drømmen - landet hvor renten kun har gått ned og obligasjonsprisene opp så lenge folk kan huske.

Godartet inflasjonsfall
I aksjeleiren fokuseres det på at amerikansk økonomi vokser bra med liten fare for resesjon de neste tolv månedene. Videre oppfattes fallet i inflasjonen som godartet fordi det er tilbudsdrevet. Oljeprisen er ikke svak fordi etterspørselen svikter, men fordi det pumpes for mye og så videre.

Dette bringer meg inn på råvaremarkedet som er det eneste segmentet hvor starten på sommeren har vært våt og kald. Optimismen ved inngangen til året har definitivt ikke slått til, og årsakene er varierte.

I oljemarkedet er problemet at Nigeria og Libya produserer uventet mye samtidig som skiferprodusentene fortløpende undervurderes. Sistnevnte overrasker hele tiden med sin evne til å produsere stadig mer til stadig lavere priser. Skiferrevolusjonen har ikke mistet revolusjonsgløden.

I kornmarkedet er problemet høye lagre og gode avlinger. Dette har gitt rekordlave realpriser noe som har fått bøndene til å skjære ned på gjødselinnkjøpene. Det har i neste omgang rammet Yara hardt.

Mindre spekulasjon
I industrimetallmarkedet er historien mer kompleks. Etter en meteorisk oppgang gjennom fjoråret og vinteren har jernmalmprisen kollapset siden påske. Tilsvarende kurver gjør seg gjeldende i mange andre industrimetaller.

Hovedårsaken til nedgangen synes å være redusert tilgang på kreditt til spekulasjonsformål i Kina. Dette har i neste omgang ført til likvidasjon av lagre.

Det er vanskelig å si hva som skjer videre i råvaremarkedet. OPEC sitter antakelig i disse dager og teller på fingrene om de skal kutte mer eller fyre av en krigserklæring mot skiferprodusentene ved å åpne kranene for fullt igjen. Gjør de det sistnevnte, kommer verden til å drukne i olje.

Når det gjelder industriråvarer, er Kina elefanten i rommet. Vil kineserne bremse de lånefinansierte investeringene etter høstens partikongress hvor president Xi skal gjenvelges for en ny fireårsperiode?

Tror du på det, kan det bli fortsatt lavtrykk i råvaremarkedet og bulkshipping. Fortsetter kinesisk økonomi å tøffe og gå, vil imidlertid hardt prøvede bulkshipping-aksjonærer før eller siden belønnes for sin tålmodighet.

[fortsetter]

Endret 26.06.2017 11:12 av highlander
highlander
26.06.2017 11:12
#7271

Endre
[fortsatt]

Mulig gigantkontrakt frister
Philly Shipyard slippes denne uken inn i Dovre-porteføljen. Skipsverftet er i utgangspunktet lavt priset sett i forhold til balanseverdiene grunnet frykt for ordretørke.

Nå ryktes det imidlertid at verftet er i ferd med å vinne en kontrakt på bygging av fire Jones Act-containerskip til ca. 200 millioner dollar per stykk. Landes denne, fortjener aksjen en helt annen kurs enn dagens.

Dovre-porteføljen

· Yara
· Songa Bulk
· Bank Norwegian
· Protector Forsikring
· Golden Ocean
· Philly Shipyard

Inn: Philly Shipyard

Ut: Skandiabanken
blåball
28.06.2017 10:05
#3515

Endre
Lundin med salg av eiendel , inkludert skattebalanser ; over 700 milloner norske kroner fortjeneste . ( Se Børsmelding i dag / Nyheter . )

Selv DNO vill inn på Norsk Sokkel , noen gode grunner for det..... ?

Justeringsfaktor når oljepriser går opp , gir enkelte supply levrandører oppside ? ( Solstad og Fredriksen kan svare på det . Fredriksen øker sin andel i aksjer for tiden . )

Omstilling , fusjoner og oppkjøp fortsetter i oljebransje , den med best kapital og disiplin blir vinnere .

Philly er årets aksje på oppsiden . ( XI følger den , GSI er smarte : selger og kjøper tilbake..... !!! ??? ) .

Utbytte .

Bull.
blåball
28.06.2017 23:17
#3518

Endre
Amerikanske Banker får grønt lys for utbyttefest i 4 kvartaler fremover .
Det er Federal Reserve som bestemmer dette hvert år , etter reguleringer og innsyn i kapital og disponeringer m.v .
65 % mer utbytte enn for ett år siden . ( MER PÅ E24 i kveld ) .

Oljepris mot 50 Dollar fatet Brent Olje .

NEL handles lavt i forhold til muligheter i markedet . ( Rammeavtaler m.v. )

Rentemarginer for Norske Banker er god , tross lav rente . ( Slik er det , Europeiske Banker har nok samme marginer . )


OldNick
29.06.2017 10:40
#19248

Endre
NHO's nye sjefsøkonom (tidl. DNB) forteller oss at gullalderen i Norge er forbi - økonomisk sett.

Det er greit, men kunne nå endelig blå-blå styre få bukt med veksten i offentlige budsjetter?

Nei, de vokser nesten mer enn noensinne, selv sammenlignet med sosialistisk styre. Slik vil vi havne i ulykken, det offentlige skal overta all økonomisk aktivitet og kvele det private.

Med det følger aksellerert korrupsjon og vanstyre.

Blodfattig vekst

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO tror ikke norsk økonomi når gamle høyder, selv om den verste oljebremsen trolig er over.

Kjetil M. Hovland, E24.no
27.06.2017
Beins
29.06.2017 11:21
#10820

Endre
For å få ned veksten i offentlige utgifter relativt sett, må økonomien begynne å vokse skikkelig igjen. For tiden mangler det vekstsektorer av større omfang.Endret 29.06.2017 11:21 av Beins
blåball
30.06.2017 09:31
#3519

Endre
Bergen By er i vekst .
Bergen Group med forlengelse av rammekontrakt ; Skpipsteknisk vedlikehold m.v. ( Se børsmelding i dag . )

Erna Solberg til G20 møte , Norge er invetert på grunn av kunnskap .


Stockamateur
30.06.2017 09:38
#12102

Endre
Ikke noen stygge faresignaler foreløbig på OSE, på tross av bear cross 30/5 og svak negativ divergens RSI/kurs. Men fall under mars/april bunnene rundt 680-85 vil være bearish og gi et kraftig salgssignal. Neste under er 625ish.
blåball
30.06.2017 12:10
#3525

Endre
Network for NEL . ( Sør Korea , Se børsmelding nå . ) BULL .

Bergen Group med andre børsmelding for dagen . ( BULL ).

Stabil oljepris 50 til 60 Dollar fatet , er bullsignal for enkelte oljeprodusenter i Norden , ikke mange , men noen . ( Kværner tar seg av kvalitet ).

Moderat Bull .
blåball
03.07.2017 10:54
#3527

Endre
Oljeindustri på fastlandet i USA er kommet for å bli , Statoil med stategi om lønnsomhet , fremfor økning i produksjon på sine shalefelt . ( Mer på nyheter utover dagen ) .

Oljefunn i Castberg lisens i dag : 25 til 50 milloner utvinnbare oljefat i følge Statoil . North Energy har lisens mellom Castberg og Alta/Gotha lisenser : kan vere bull for North Energy.

NEL kan bli ett industri eventyr , mens Spetalen forsvarer andre investeringer mer . ( Olje service ? ) .

Gode vekstmuligheter i Kina gir oppgang i Asia . ( Både forbruker drevet og industrielt , jevn vekst og moderate energipriser og regulert finansmarked gir resultater i Kina . )


highlander
03.07.2017 11:34
#7293

Endre
Stig Myrseth har sendt ut ukens "Dovre insight":

Sykliske aksjer: Valuecase eller valuetrap?

Normalt skal man holde seg milevis unna sykliske aksjer sent i sykelen. Denne sykelen er imidlertid veldig, veldig forskjellig.

Åtte år har gått siden verdensøkonomien passerte bunnen. Selv om lite peker mot et snarlig omslag, er det liten tvil om at oppgangskonjunkturen er godt fremskreden.

Ifølge læreboken skal man være forsiktig med sykliske aksjer sent i sykelen. Da skal man i stedet satse på lite konjunkturutsatte næringer som telekom og farmasi eller bransjer som er i stand til å generere vekst uavhengig av den generelle utviklingen i økonomien så som teknologi.

Denne sykelen er imidlertid veldig ulik det typiske konjunkturoppsvinget i etterkrigstiden. For det første har oppgangen vart uvanlig lenge. Dernest har ekspansjonen vært eksepsjonelt svak.

Den svake veksten har gjort at det sedvanlige, bredt baserte sykliske rallyet har uteblitt. Tidevannet har ikke vært sterkt nok til å løfte alle båter. Det har knapt løftet noen båter.

Tilbudsdrevet lavkonjunktur
For de fleste dypsykliske næringer som bulkshipping, olje, gjødsel og smelteverk har de siste årene vært preget av lavkonjunktur. Mens etterspørselen har steget moderat, har tilbudet vokst eksplosivt noe som har resultert i overkapasitet og svak lønnsomhet.

Klok av skade viser kapitaleierne nå god disiplin. Dette peker mot minimal eller fraværende kapasitetsvekst fremover noe som tilkjennegir at det bare er et spørsmål om tid før en ny høykonjunktur innledes om etterspørselspilene fortsetter å peke oppover.

Motposten er at oppgangskonjunkturen er moden, og blir det resesjon, kan etterspørselen falle brått. Tror du på det, er sykliske aksjer en valuetrap. Da blir det en supersykel med negativt fortegn.

Så skal man kjøpe eller selge sykliske aksjer? Dette er neimen ikke godt å vite, men her er mine tanker.

Når det gjelder oljeselskaper og oljeservice, er jeg skeptisk. Med skiferrevolusjonen ute av kontroll kombinert med stadig billigere solenergi og batterier fremstår dyr offshore-olje som strukturelt presset.

Det blir neppe kroken på døren for norsk oljeindustri, men det er ikke sikkert at tidene da champagnen fløt fritt i Stavanger, kommer tilbake.

Kjøp bulk, gjødsel og aluminium
Innen aluminium og bulkshipping sitter Kina på nøkkelen. Fortsetter kinesisk økonomi å tøffe og gå, er den rådende svakheten en kjøpsanledning.

Personlig heller jeg mot det. Hittil har alle som har spådd Kina-krakk, tatt feil. En vakker dag får nok dommedagsprofetene rett, men det blir neppe med det første. Den kinesiske gjeldsboblen er fortsatt ikke sprekkeferdig.

I gjødselindustrien er problemet lave matpriser kombinert med en bølge av ny kapasitet som ble bestilt da tidene var gode. Uansett hvordan konjunkturene utvikler seg, trenger verden mer mat grunnet en stigende befolkning.

Dette sammen med minimal kapasitetsvekst fra neste år gjør meg langsiktig positiv til Yara. Aksjekursen og inntjeningen vil etter alle solemerker passere bunnen i år og deretter innlede et mangeårig oppsving. Den trofaste aksjonær vil neppe bli skuffet.

[fortsetter]
highlander
03.07.2017 11:34
#7294

Endre
[fortsatt]

Tja til fly, bank og fisk
Når det gjelder norske bankaksjer, er tvilen min større. Vi har kommet langt ut i kredittsykelen og oppgangen i eiendomsmarkedet.

Bankaksjer ser fortsatt billige ut, men begynner kvaliteten på låneboken å forvitre grunnet vaklende boligpriser og dypt gjeldssatte husholdninger, blir det ingen dans på roser.

Frykten for at festen snart er over og at oppvaskens time nærmer seg, begynner også å gjøre seg gjeldende i oppdrettsbransjen. Den høye lakseprisen har ført til «demand destruction» samtidig som produksjonen vil skyte fart neste år. Kanskje det går bra, men jeg hadde ikke tatt sjansen.

Hva så med den hardt pressede flybransjen? Blir det boom i europeisk økonomi, skal man i utgangspunktet eie Norwegian og SAS.

Så langt har imidlertid kapasitetsøkningen vært mer enn sterk nok til å ta unna passasjerveksten. Det kan vi takke vekstkåte lavprisflyselskaper for.

Mye tyder på at overkapasiteten i flybransjen er strukturell. I så fall er det bedre å være passasjer enn aksjonær.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

Yara
Songa Bulk
Bank Norwegian
Protector Forsikring
Golden Ocean
Philly Shipyard

Endret 03.07.2017 11:34 av highlander
OldNick
03.07.2017 11:45
#19258

Endre
Petter Stordalen beyr svært lite fo rOslo Børs, siden alle hans hovedengasjementer er private selskaper.

Men, lenker artikkelen inn fordi Stordalen er en viktig og interessant person for norsk økonomi.

Petter Stordalen: Jeg betyr ikke så mye for selskapet

Petter Stordalen er Norges niende rikeste mann. Alt har imidlertid ikke vært en dans på roser.

Vibeke Vestergård, E24.no
02.07.2017
blåball
04.07.2017 09:38
#3530

Endre
Gode kommentarer fra Stordalen .

Skattekart i kritt alder , versus jura alder på Kayak / Castberg / Barenshavet ; gir Statoil , Aker , Lundin oppside . ( Selv North Energy ASA kan revurdere sine strategier . )

Kostnadsnivå er avgjørende i videre utvikling i Norge . ( Men kreative selskaper og personer ser muligheter , fremfor hindringer ...... Rammebetingelser er dog viktige .

Bull på oljepris rundt 55 Dollar fremover . ( OPEC kutter ikke mer nå ) . Forlengelse av avtalen er mer sannsynlig , men kortene holdes tettere til brystet . )

Statoil er på hold .
Aker kjøp.
Lundin kjøp .

Philly og NEL med oppside , kursmål er under vurdering .
OldNick
04.07.2017 16:06
#19266

Endre
Nå er dt ikke lenge til Q2-rapporteringssesongen starter.

Her er DNB Markets liste over datoer:

SELSKAPENES RAPPORTERINGSDATOER FOR ANDRE KVARTAL 2017

Andreas Nyheim, DNB Markets
29.06.2017

Rapporteringssesongen for andre kvartal er så vidt i gang. Tabellen under viser forventede rapporteringsdatoer for de børsnoterte selskapene i Norge og Sverige, samt hovedindeksene i Danmark og Finland.

Andre kvartal har bydd på enkelte overraskelser for analyseteamet til DNB Markets. Både oljeprisen og de lange rentene har falt, noe som gir litt blandede signaler. Vi tror derimot at dette vil bli reversert i andre halvår. Estimatene for selskapsinntjeningen har i perioden beveget seg lite. Vi antar derfor at oljeprisestimatene vil justeres ned når analytikere oppdaterer sine tall for andre kvartal, og at inntjeningen for sjømatselskapene justeres opp.

Vi er fortsatt nøytrale til Oslo Børs. Det betyr at vi tror på en moderat positiv utvikling.

Og så følger listen med selskaper - se link over
blåball
07.07.2017 11:07
#3535

Endre
Lundin kjøper Lisens 805 av North Energy . ( Se børsmelding nå ) .
Skatte refusjon , og North Energy mer som ett investerings selskap .

For Lundin strategisk viktig lisens ( 805 ) .

Oljepris uendret , tross lager trekk i USA , Rigg telling i kveld gir bedre svar . ( Økt oljeproduksjon i USA denne uke ) .

blåball
08.07.2017 12:16
#3536

Endre
Estimater for Oljeproduksjon i USA er litt for høge , endelig fracking blir ikke gjennomført , for lave oljepriser , og fremtidspriser viser en flatere utvikling .
Det posetive for Norsk Oljeindustri , er fortsatt omstilling , og større oljeselskaper , som Lundin f.eks . ( Velger f.eks . Kværner som levrandør , og ikke Asia verft , som overskrider budsjetter i større grad historisk . )

Inntjeningsvekst for 2017 globalt er ca 14 prosent , Asia har enda høgere inntjeningsvekst for børsnoterte .

Lav inflasjon grunnet teknologiutvikling i flere bransjer , samt att lønninger til arbeidere ikke stiger mer grunnet stor ledig arbeids styrke i flere store økonomier , blant annet i USA . Men lavere skattenivå og moderate energipriser gir kjøpekraft .

Etterspørsel etter grafitt , nikkel , aluminium , mangan og olje og gass vil stige frem til år 2040 . ( Pris vekst fra dagens nivå påregnes her ) .

G20 landene er enige om klima strategi , Trump er for renere fossil energi og teknologisk utvikling .

North Energy ASA neste ukes vinner , og NEL inntar flere rammeavtaler ?

Endret 08.07.2017 12:19 av blåball
blåball
09.07.2017 10:42
#3537

Endre
Tyrkia kommer ikke til å ratifisere Parisavtalen i landets Nasjonalforsamling . ( Nyheter i dag / Tyrkias President ) .
Det er snakk om økonomisk kompensasjon til utviklingsland m.v..

Donald Trump / USA mener tilgang og bruk av fossil energi må bli renere og mer effektiv .

G20 møtet vedtok retten til straffetoll for å forhindre pris dumping , landene i mellom . ( Godt nytt for Norsk Hydro og REC ) .

NEL Hydrogen til industrielt bruk øker fremover . ( flere muligheter fremover ) .

Norge og Solberg og Jensen ser seg fornøyd med både Parisavtale og G20 møtet . ( Olje og Gass er fremdeles den energi med mest potensiale til å bli renere , forbruket er økende i flere tiår fremover , en uflating i forbruk kommer fra høge nivåer frem i tid . )
highlander
10.07.2017 07:45
#7300

Endre
Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Niårsjubileet nærmer seg

Trump er langt fra så svekket som norske medier gir inntrykk av. Til høsten vil skattereform klatre til topps på den politiske agendaen, og det kan gi nye rekorder på Wall Street. 

Sjelden har en amerikansk president vært så upopulær i Vest-Europa. Mens kjemien med Macron og Merkel er totalt fraværende, har Trump ingen problemer med å finne tonen med Putin. 

På helgens G20-sammenkomst varte møtet mellom Trump og Putin så lenge at han kom for sent til avtalen med Japans statsminister. 

I Europa sitter mange og bare venter på at Trump skal bli avsatt. Den allmenne oppfatningen er at administrasjonen hans er så inkompetent og skandalerammet at den i praksis er handlingslammet. 

Virkeligheten er imidlertid mer nyansert. 

Fox News og CNN
Husk at Trump fortsatt nyter godt av støtte fra over 80 prosent av republikanske velgere. Dersom du tror amerikanerne har mistet troen på han, så start dagen med å lese nyheter på foxnews.com i stedet for cnn.com
 
USA er for tiden et sterkt polarisert samfunn, og i Norge hører vi stort sett kun fra den ene siden.
 
Med kontroll over både det hvite hus og kongressen har det republikanske partiet for tiden en unik mulighet til å få gjennomslag for sine hjertesaker. Den viktigste av disse er skattereform.
 
Tiden går imidlertid fort. Mot slutten av neste år er det mellomvalg, og det er langt fra sikkert at flertallet i nasjonalforsamlingen opprettholdes. Derfor gjelder det å få vedtatt så mye av programmet som mulig innen da. 
For å få dette til, kreves husfred innad i partiet, og dette tilkjennegir at Trump foreløpig sitter trygt. Skal han bli avsatt før mellomvalget, må Russland-etterforskningen avdekke bevis for utilgivelige forbrytelser som landsforræderi eller tilsvarende. 

Akkurat nå har de fleste markedsaktører gitt opp troen på en skattereform. Sannsynligheten for at republikanerne får gjennom en sådan i god tid før mellomvalget, er imidlertid etter min mening høy. 

Årsaken er at skattekutt er langt mindre kontroversielt enn for eksempel å fjerne helseforsikringen til fattige og syke. Videre er skattereform partiets absolutte toppsak som det er bred konsensus om innad. 

Resultatpilene peker opp
Innføres et nytt skattesystem, skal inntjeningsestimatene opp i størrelsesorden ti prosent på Wall Street. I eurosonen er likeledes resultatutsiktene gode. Egenkapitalrentabiliteten er godt under historisk snitt, og dette gir stor oppside i inntjeningen etter hvert som konjunkturoppgangen skrider frem. 

Egenkapitalrentabiliteten er heller ikke all verdens på Oslo Børs. Utsiktene til en normalisering av lønnsomheten her er imidlertid mer usikker ettersom mye avhenger av oljeprisen. Akkurat nå ser det ikke bra ut på den kanten. 

[fortsetter]

Endret 10.07.2017 07:47 av highlander
highlander
10.07.2017 07:47
#7301

Endre
[fortsatt]

Hvordan ender det?
Det rådende oppgangsmarkedet på verdens børser er nå inne i sitt åttende år. Alle lengerekorder er slått, og det er bare å gratulere. Hvordan vil bullmarkedet ende? 

Jeg tviler på at høy vurdering eller varigheten av oppgangen vil forårsake det neste bearmarkedet. Historien viser at store børsfall nesten alltid utløses av fallende resultater eller frykt for det. 

Nå som resultatpilene peker såpass bratt oppover i både Europa og USA, er det vanskelig å se for seg et kursfall. Oddsene for at vi snart kan feire niårsjubileum, virker gode. 

Dovre-porteføljen [ingen endringer] 
Yara
Songa Bulk
Bank Norwegian
Protector Forsikring
Golden Ocean
Philly Shipyard 
blåball
10.07.2017 08:00
#3542

Endre
Sapa : Norsk Hydro blir 100 % eiger . Hydro er da med i hele veridkjeden ; fra gruver til resirkuleringer og " struktuerte produkter " . Norsk Hydro betaler kontant til Orkla . ( Se Børsmelding i dag ) . Bull .

Resultatsesong starter med nå : North Energy ASA er på forskudd med skattefunn :
til " Ola i Venstre partiet " . Bull .

Oljepris stiger på ett mulig tak i produksjonen Nigeria og Libya , eventuelt regulering fra andre land innen den store OPEC avtalen . ( Norge er ikke med , men øker sin omstilling videre ) .

Venter med å sette Bull på Statoil denne uke . ( Den kommer etter ferie ) .
highlander
10.07.2017 08:35
#7306

Endre
Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,63 prosent i dag. Sterk avslutning på Wall Street fredag gav børsløft i Asia i natt. Det er naturlig å anta at den positive stemningen vil smitte over på de europeiske børsene også. Investorene venter nå på en ny resultatsesong. Av de store norske selskapene er disse først ut; Aker Solutions, Entra og DNB (tirsdag), Norwegian Air Shuttle, Nordic Semiconductor og Storebrand (torsdag), Aker BP, Gjensidige, Orkla og Atea (fredag)."
blåball
11.07.2017 10:36
#3543

Endre
Oljepris legger en demper på Statoils kursutvikling , men det viktigeste for Statoil er fortsatt omstilling , og bruk av kapital og teknologi . ( Hold ) .

Shale oil i Amerika : er og blir ett pengesluk i flere år til . Fradrag på skatten på fremtidig produksjon gir dog mindre tap , men stort nok på innskutt kapital , for Statoil .

North Energy ASA med pluss 200 milloner igjen på skatt , er Bull for aksjonerer . ( Videre oppside blir avkastning i investerte eiendeler i andre selskaper . ) Her selger man ikke . ( sterk Bull ) .

Philly og NEL med stor oppside . ( Bull. )

Endret 11.07.2017 10:37 av blåball
blåball
13.07.2017 08:05
#3552

Endre
Kværner leverer knallsterke resultater , bonuser for kvalitet og levering . ( Se for øvrig børsmelding i dag / 2. kvartal ) .

Høytrykk over Bergen By og Bergen Group fortsetter jakten på bedre marginer på fremtidig arbeid . ( Hold eller kjøp her ) .

Donald Trump " Junior " krever mer luftkjøling for rebublikanere , og Senior Trump mener Putin tross alt ....... ville foretrukket Clinton som President . ( Cinton var jo for Vindmøller . )

Kina og Asia er i god vekst .
highlander
17.07.2017 10:45
#7316

Endre
Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Krone rammet av heteslag

Sydenferien svir ekstra godt i pungen i år. Vår hjemlige valuta har aldri vært så svak mot euroen på denne tiden av året. Hva skyldes formsvikten?

Norske kroner sliter med populariteten. Utenlandske banker har vært storselgere de siste månedene, noe som har gitt kraftig press nedover i kursen.

Vi må halvannet år tilbake da oljeprisen vaket rundt 30 for å finne en like svak krone mot euro. Hvorfor handles vår kjære valuta på krisenivåer på tross av at oljeprisen er 50 prosent høyere?

En viktig grunn er bekymringer rundt boligmarkedet og det høye gjeldsnivået i husholdningene. Boligprisene faller markert i Oslo, og tror du på et fullblods krakk, er short-posisjoner i kroner en av de beste måtene å uttrykke et slikt syn på.

Gode nyheter fra eurosonen
En annen drivkraft er økt tiltro til eurosonen. Valgseieren til Macron har ført til en ny giv i integrasjonsprosessen. Tyskland og Frankrike diskuterer nå endringer i EU-traktaten som skal gjøre eurosonen sterkere og mer sammensveiset.

Videre er konjunkturoppsvinget overraskende robust, og dette har ført til økt kjøpsinteresse for eurosone-aksjer med en styrket valuta som resultat.

Den underliggende eurostyrken gjenspeiles ved at kronen er rekordsvak mot euro samtidig som den nærmer seg årsbeste mot dollar.

Bolig og olje
Hvilke sprell kan vi vente oss fremover? Svaret avhenger primært av boligmarkedet og oljeprisen.

Nivåer på 40-tallet for Brent-olje er neppe bærekraftig over tid. Vedtar OPEC et nytt kutt for å utlikne den økte produksjonen til Libya og Nigeria, vil oljeprisen raskt gjenvinne det tapte. Uten nye tiltak vil innhentingen ta lengre tid ettersom veksten i den amerikanske skiferproduksjonen da må strupes på den harde måten gjennom lave priser.

Stiger oljeprisen, skal kronen opp så fremt bunnen ikke ramler ut av boligmarkedet.

Selv om rekordhøy byggeaktivitet er et varsku, er det viktig å huske på at produksjonen av nye boliger til enhver tid er liten sett i forhold til den samlede beholdningen av eksisterende boliger. Å bygge boligmarkedet i hjel er ikke gjort over natten.

Den viktigst faktoren i eiendomsmarkedet på kort til mellomlang sikt har alltid vært psykologi, og den tipper jeg fortsatt vil være understøttende. Så lenge renten er lav, vil Ola Nordmanns forkjærlighet for mørtel og stein neppe gi seg med det første.

[fortsetter]
highlander
17.07.2017 10:46
#7317

Endre
[fortsatt]

Dollarmotvind
Hva betyr valutabevegelsene for Oslo Børs? Den sterke euroen er godt nytt for oppdrettsnæringen. Det samme kan sies om et knippe andre bedrifter som Kongsberg Automotive, Norske Skog og B2 Holding.

Dollaren er imidlertid den klart viktigste valutaen, og denne beveger seg for tiden i gal retning. Dette skaper motvinder for råvareprodusenter, oljeservice og shipping.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

Yara
Songa Bulk
Bank Norwegian
Protector Forsikring
Golden Ocean
Philly Shipyard
highlander
18.07.2017 08:42
#7318

Endre
Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -0,55 prosent i dag. OBX selskapene, Schibsted og Yara har levert tall før børsåpning i dag. Schibsteds slo analytikernes forventninger og bør, etter våre beregninger, åpne opp 2,1 %. Yaras tall, derimot, var mindre gode. Vi tror aksjen åpner ned 5,3 % på skuffelsen. Samlet sett, vil dette gi et negativt bidrag på OBX indeksen på 0,32 % i åpningsminuttene. De asiatiske og amerikanske børsene har for øvrig utviklet seg blandet etter at Oslo Børs stengte i går, dermed er det ingen drahjelp å få fra disse regionene i dag. Når det er sagt, den generelle stemmingen på Oslo Børs er fortsatt god om dagen, takket være sterke kvartalstall fra flere av de store selskapene."
blåball
18.07.2017 12:19
#3562

Endre
Sterk inntjeningvekst i USA på børsnoterte , Netflix overgår forventinger kraftig for eksempel . ( teknologiutvikling generelt gir godartet lav inflasjon ).

Marginer for Banker er god til bedre , tross ett lavt rentenivå .

Oljepris i stigende trend , tross forventet økning innen shale i USA . ( Her er marginer sterkt presset , noen produsenter pris sikrer , men fremtidige kontrakter er lavere enn tidligere , grunnet OPEC kapasitet innen produksjon . )

Oljelagre viser tegn til store trekk globalt , samt att etterspørsel er god .
blåball
18.07.2017 12:42
#3563

Endre
Kina øker bruttonasjonal produkt for andre kvartal på rad , reguleringer innen bank og finans , som også Federal Reserve i USA regulerer , er av det gode .

EU følger samme prinsipp i stor grad , også her leverer Bankene bedre resultater , etter store bøter er betalt .

Island har for mange turister , det gir eiendomsmarkedet ett for stort løft .
Lavere priser i Oslo er å foretrekke , over 6000 tusen studenter venter på hybelplass . ( Statlige studentboliger er forsømt over flere tiår . )

Aker ASA øker sin verdi fremover . ( Philly med størst oppside i USA , AkerBP fortsetter sine forbedringer i BP del . )
highlander
21.07.2017 08:52
#7319

Endre
Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -0,23 prosent i dag. XXL har, i dag, levert svakere tall for 2. kvartal enn ventet. Vi forventer at aksjen åpner ned 2,47 %. Når det er sagt, dette vil påvirke hovedindeksen (OSEBX) marginalt (-0,02%), gitt at selskapet ikke er så stort. I neste uke slippes det flere viktige kvartalstall, deriblant fra; Norsk Hydro, Subsea 7 og Statoil. De asiatiske børsene endte for øvrig opp fredag, mens de amerikanske endte blandet i torsdag kveld. I tillegg til det har oljeprisen falt litt tilbake fra gårsdagens nivåer. "

God helg!
highlander
24.07.2017 09:47
#7321

Endre
Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Hvordan ender eventyret?

Norsk økonomi har hatt en eventyrlig utvikling siden årtusenskiftet, spesielt sammenlignet med våre naboland. Eventyret er nå inne i siste akt, og enden blir neppe god.

Etter sekelskiftet dro Norge nytte av en fantastisk bedring i bytteforholdet noe som gjorde oss alle rikere. Mens verdien av eksportvarer som olje og gass økte kraftig, falt prisen på importerte klær, elektronikk og så videre.

Første trinn i raketten, råvarerallyet, tok norsk økonomi til nye høyder frem mot finanskrisen. Finanskrisen ble en kortvarig affære for oss, ettersom andre trinn fyrte opp nesten umiddelbart etter at første trinn var utbrent.

Drivstoffet i det andre trinnet var kraftig rentefall, sterk innvandring og finanspolitiske stimulanser. Å kjøpe eiendom med lånte penger ble en sikker vinneroppskrift.

Da oljeprisen knakk i 2014, var rentevåpenet brukt opp, og norsk økonomi kunne fort styrtet mot bakken om ikke raketten hadde hatt en tredje trinn.

I det tredje trinnet slo den finanspolitiske turboen inn for fullt samtidig som minimerte renter fortsatte å fyre opp under boligmarkedet og låneetterspørselen.

Største siden Vikingtiden
I sum har denne tretrinnsraketten gitt den største og lengste festen siden Vikingtiden. Raketten er fortsatt stigende drevet av vedvarende opplåning i husholdningene, høy boligbygging og sterke internasjonale konjunkturer.

Det korte bildet for norsk økonomi er rimelig lyst. Kredittinnstramninger har riktignok gitt et tilbakeslag i boligprisene i Oslo, men samtidig sørger bedre tider i våre naboland for solide medvinder.

Det høyt prisede norske boligmarkedet og en sterkt forgjeldet husholdningssektor er elefanten i rommet. Gjeldsgraden kan umulig stige til evig tid, og boligprisene kan heller ikke løpe fra lønnsveksten i det lange løp.

Når verden rammes av den neste krisen, er det lett å forestille seg at vår ultralange fest ender med forferdelse. Oppvasken kan bli lang, tung og kostbar.

Bolig- og gjeldsdynamikken kan fort gå i revers. Begynner husholdningene å prioritere gjeldsnedbetaling fremfor opplåning, vil det skape et sterkt press nedover i konjunkturene på et tidspunkt da ammunisjonen i stor grad er brukt opp i penge- og finanspolitikken. Raketten har ikke noe fjerde trinn.

[fortsetter]
highlander
24.07.2017 09:48
#7322

Endre
[fortsatt]

Stabilitetsparadokset
Det er mulig det går bra, men historien viser dessverre at oddsene for at sterkt utagerende gjeldsfester som den norske ender godt, er heller dårlige.

Troen på at det alltid vil gå bra, har gitt høy lånevillighet og ført til en kraftig økning i gjeldsgraden til husholdningene. Dette har i neste omgang gitt økt sårbarhet noe som bereder grunnen for fremtidig ustabilitet.

Det er dette paradokset som økonomen Hyman Minsky oppdaget. Stabilitet avler ustabilitet i alle sosioøkonomiske markeder, mens ustabilitet gir motstandskraft mot negative sjokk. Krigen mot finansielle og økonomiske kriser kan med andre ord aldri vinnes.

The Big Short
Storparten av selskapene på Oslo Børs er i liten grad eksponert mot norske konjunkturer. Unntaket er bank-, eiendoms- og entreprenørsektoren.

Trolig kan festen i disse bransjene fortsette litt til, ettersom lånetørsten neppe er slukket ennå. Når husholdningene bestemmer seg for eller tvinges til å nedbetale gjeld, vil imidlertid varsellampene tennes for disse næringene samt boligmarkedet.

Dovre-porteføljen [ingen endringer]

· Yara
· Songa Bulk
· Bank Norwegian
· Protector Forsikring
· Golden Ocean
· Philly Shipyard
blåball
24.07.2017 22:49
#3571

Endre


Philly Shipyard med utbytte på 4 Containerskip ?

NEL med større kontrakter ?


blåball
25.07.2017 08:16
#3572

Endre
Norsk Hydro , Yara , NEL Hydrogen er selskaper i vekst og utvikling internasonalt . ( NEL Hydrogen kan være oppkjøpskandidat for større kjemiske selskaper , og eller industrielle aktører . )

Oppkjøpet av Sapa gir Norsk Hydro bedre bunnlinje . ( Se resultater i dag ) .

En oljepris i stigende trend , men ikke over 60 Dollar dette året , eller neste år må påregnes . ( Big Oil holder fortsatt investeringer på moderat nivå ) .
highlander
25.07.2017 08:55
#7323

Endre
Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,13 prosent i dag. Gårsdagens OPEC møte i St. Petersburg gikk som vi forventet, da det ble signalisert ytterligere begrensinger i oljeproduksjon fremover. Oljeprisen reagert naturlig nok positivt på dette. Oslo Børs bør, gitt dets oljeavhengighet, stige i dag, i alle fall i åpningsminuttene. Når det er sagt, Norsk Hydro har levert tall for 2. kvartal, som var marginalt svakere enn ventet i dag. Etter våre beregninger bør aksjen åpne ned 0,65 %. OBX indeksen, vil påvirkes negativt med 0,06 %."
highlander
26.07.2017 08:54
#7324

Endre
Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,41 prosent i dag. Oljeprisen passerte 50 dollar per fat i gårsdagens handel. Normalt sett skal oljeprisoppgang gi positive utslag på Oslo Børs. Optimismen i oljemarkedet skyldes mandagens OPEC møte, der det ble signalisert ytterligere begrensninger i oljeproduksjonen. Når det er sagt, de asiatiske børsene endte blandet i natt, dermed er det ingen ekstra drahjelp å få fra den regionen i dag. Investorene her hjemme, venter nå på Statoils Q2 tall, som slippes i morgen."
highlander
28.07.2017 08:34
#7328

Endre
Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -0,25 prosent i dag. De asiatiske børsene endte alle ned fredag, dermed er tonen satt for de europeiske børsene i dag. Svake teknologiaksjer i USA torsdag (NASDAQ ned 0,63%), er hovedgrunnen til aksjefallet i Asia. Oslo Børs derimot, bør klare seg noe bedre i åpningsminuttene, da teknologiaksjene utgjør en minimal del av den samlede markedsverdien på hovedindeksen. Dessuten er oljeprisen noe opp fra i går. Det slippes for øvrig ingen store kvartalsrapporter her hjemme i dag, men gårsdagens sterke rapport fra Statoil kan prege utviklingen på Oslo Børs også i dag."
highlander
31.07.2017 08:31
#7332

Endre
Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Boble eller revolusjon?

Det globale salget av hybrider og elbiler økte med 45 prosent i fjor, og den positive trenden ser ut til å fortsette. Konsekvensene kan bli betydelige for mange råvarer og næringer.

Juli har vært en begivenhetsrik måned for bilindustrien. Både Frankrike og Storbritannia har annonsert forbud mot salg av fossilbiler fra 2040.

Videre har den første massemarkedsbilen til Tesla, Model 3, rullet av samlebåndet. Som om ikke dette var nok, har Volvo varslet at alle deres biler vil ha elektrisk motor fra 2019.

Den mest interessante utviklingen finner sted i Kina. Du trodde kanskje at elbiler er et luksusgode som bare rike land har råd til?

Tar Kina ledelsen?
Kina stod for 44 prosent av det globale salget av elbiler og hybrider i fjor, og landet er i ferd med å ta ledelsen i bransjen. Myndighetene satser tungt på elbiler, både gjennom subsidier, produksjonskrav og økende restriksjoner på bruken av fossilbiler.

Hvem gidder å kjøpe fossilbil om du ikke kan bruke den på dager med høy luftforurensning?

Det er ikke bare kineserne som tar grep for å bekjempe lokal forurensning. Flere europeiske storbyer vurderer restriksjoner eller totalforbud mot dieselbiler.

Mot kostnadsparitet
Selv om politisk støtte betyr mye, er økonomi og teknologi den viktigste suksessfaktoren på lang sikt. Den gode nyheten er at utviklingen her går raskere enn ventet.

Større og mer effektive batterier har løst rekkeviddeproblemet, mens utbyggingen av ladestasjoner skyter fart. Videre er prisgapet mot fossilbiler raskt krympende drevet av fallende batterikostnader.

0,9 prosent av alle biler solgt globalt i fjor var helt eller delvis elektriske. Det tilsvarende tallet i Kina og Europa er 1,4 prosent, mens USA og Japan henger etter med henholdsvis 0,9 og 0,5 prosent. Norge stiller i en særklasse med 30 prosent.

Andelen elbiler av det globale salget ventes å øke til seks prosent i 2025. Selv om dette representerer en seksdobling, vil den negative effekten på den globale oljeetterspørselen være under en halv million fat per dag.

{fortsetter]
highlander
31.07.2017 08:35
#7333

Endre
{fortsatt]

Langsiktig usikkerhet
Sagt på en annen måte er det liten fare for at elbilrevolusjonen vil føre til etterspørselssvikt etter råolje på kort til mellomlang sikt. Etter 2025 blir imidlertid prognosene mer usikre.

Betyr dette at norsk oljeindustri kan puste lettet ut? Ikke nødvendigvis. Fra du starter leteboring i Barentshavet til produksjonen begynner, tar det gjerne ti år. Å få tilbakebetalt investeringen, krever fort ti nye år.

Det er lett å tenke seg at oljeselskaper vil kvie seg for å vedta kostbare utbygginger med lang tilbakebetalingstid dersom de frykter at markedet for råolje vil kollapse en gang på 2020-tallet. Da er det tryggere å satse på skiferolje hvor payback-tiden måles i måneder og ikke tiår.

En annen risikofaktor er hvordan sjeiker med lavkost-olje i bakken for hundre års produksjon vil respondere. Kanskje de vil pumpe på før kundene blir borte?

Litium og nikkel
For litium og nikkel er effektene av elbilrevolusjonen langt større og mer umiddelbare. Forbruket av litium vil vokse eksponentielt i årene fremover, men prisen skal likevel ned ettersom dagens høye spotpriser er langt over marginal produksjonskostnad. Langsiktig likevektspris er trolig nærmere 6-7 dollar per kilo, mens spotprisen er på det tredobbelte.

Nikkelprisen ligger for tiden nede for telling og er godt under marginal produksjonskostnad. Innen 2025 kan imidlertid etterspørselen etter høykvalitetsnikkel til batteriproduksjon vokse til 15 prosent av verdensproduksjonen fra et par prosent i dag. Innen 2035 kan tallet ha økt videre til 70 prosent.

Elbil-revolusjonen kan gi en 20-årig supersykel i nikkel. Da blir aksjer som Norilsk Nickel langsiktige vinnere.

Dollarvinner
Mens 60 prosent av driftskostnadene er i dollar, er under ti prosent av inntektene i Norwegian det. Det kraftige dollarfallet i sommer kan gi positive resultatoverraskelser fremover, og det sikrer aksjen en plass i Dovre-porteføljen.

Dovre-porteføljen
· Yara
· Bank Norwegian
· Protector Forsikring
· Golden Ocean
· Philly Shipyard
· Norwegian

Inn: Norwegian
Ut: Songa Bulk
highlander
31.07.2017 08:37
#7335

Endre
Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,1 prosent i dag. De kinesiske PMI tallene kom inn litt svakere enn ventet i natt, dog dette gav ikke store negative utslag på børsene i regionen (Asia). Investorene er tilsynelatende mer opptatt av selskapsresultater om dagen, enn noe annet. Når det er sagt, det slippes ingen viktige resultater på Oslo Børs denne uken, utenom TGS Nopec sine tall på torsdag. I sum derimot, har resultatsesongen vært svært oppløftende. I tillegg har oljeprisen utviklet seg positivt de siste ukene. I skrivende stund handles oljen til 52 dollar per fat, etter å ha vært nede i 44 dollar tidligere i år."
highlander
01.08.2017 08:27
#7336

Endre
En noe mer optimistisk åpningsprognose fra Netfonds i dag:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,48 prosent i dag. De asiatiske børsene, med Kina i spissen, steg tirsdag, dermed er det håp for at det blir oppgang også i Europa i dag. Positive makrotall, samt høyere oljepris var to viktige faktorer for investorene i Asia. Oljeprisen (brent blend) nærmer seg nå 53 dollar per fat. Dette er godt nytt, spesielt for Oslo Børs, som er en av verdens mest oljeavhengige børser. Når det er sagt, oljeprisen er fremdeles ned over 7 % i 2017. Vi tror for øvrig at prisen på olje vil passere 60 USD i løpet av året."
highlander
02.08.2017 08:30
#7338

Endre
Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner ned -0,12 prosent i dag. Apple, verdens største børsnoterte selskap, leverte kvartalstall, som var vesentlig bedre enn ventet, i går kveld. Det er naturlig å anta at dette vil påvirke de globale aksjemarkedene positivt i dag. Når det er sagt, oljeprisen har korrigert noe ned gjennom natten, dermed er det ikke gitt at Oslo Børs vil klare seg like bra som de andre europeiske børsene i dag, i alle fall ikke i åpningsminuttene."
blåball
04.08.2017 07:17
#3574

Endre
Philly Shipyard er aksje med oppside og utbytte over gjennomsnittet det senere år .

AKER ASA er en aksje som dekker flere gode selskaper . Bull .

North Energy ASA investerer i andre selskaper , utbytte her bør være bankers fremover .

NEL Hydrogen har fremdeles oppside , mens Spetalen pleier sine offshore investeringer .

Sterk Resultatsesong i USA .

Japan med lavere lønnsutvikling , tross god aktivitet og god yrkesdeltagelse .

Teknologi utvikling og moderat inflasjon en trend . ( Offshore i Norge fortsetter forbedringer , Kværner og Aibel er vinnere i omstilling ) . Bull .

highlander
07.08.2017 09:05
#7340

Endre
Netfonds' åpningsprognose:

"Vi tror Oslo børs åpner opp 0,35 prosent i dag. Sterke jobbtall (Non-farm payrolls) bidro til at de amerikanske børsene, Dow Jones og S&P500, steg til ny all-time high fredag kveld. Optimismen i USA smittet dessuten over på de asiatiske børsene mandag. Når det er sagt, rentene steg også som en følge av jobbtallene, noe som isolert sett er negativt for aksjemarkedene. Dvs. aksjemarkedene vil, litt lengre frem i tid, måtte håndtere effektene av høyere renter."
blåball
07.08.2017 09:08
#3580

Endre
Råvarer stiger i verdi , men laksepriser viser tendenser til utflatning fra høye nivåer .
Industriproduksjon i Norge er ned i seinere tid , og inflasjon er lav , boligpriser er ned fra høye nivåer .

Bedre teknologi og bruk i Nordsjøen gir Statoil bedre inntjening og utbytte . ( Noe omgjøres i aksjer som utbytte , den trenden blir brutt ved oljepriser på 60 Dollar fatet , noe som kan være den langsiktige pris på Brent Olje . )

Forbruket av oljeprodukter er stigende selv i ett fornybart samfunn gobalt , renere gass med hydrogen gir NEL oppside for eksempel.

Endret 07.08.2017 09:15 av blåball
highlander
07.08.2017 09:12
#7341

Endre
Stig Myrseths nyhetsbrev for inneværende uke:

Dovre Insight: Jakten på de gode investeringene

Med elendige renter, høye eiendomspriser og børser inne i sitt åttende oppgangsår er det neimen ikke lett å vite hvor man skal plassere pengene sine. Fremvoksende markeder kan være løsningen.

Det finnes to teorier akkurat nå. Den ene er at vi har en boble i alt. Både statsobligasjoner, aksjer og eiendom er farlig overpriset, og penger i banken er det eneste som gjelder.

Mange investorer sitter for tiden med eleverte kontantbeholdninger i påvente av en kjøpsmulighet etter et krakk. I mellomtiden spises kapitalen sakte men sikkert opp av inflasjon.

Den andre teorien er at det har skjedd et strukturelt skift oppover i prisingen av alle aktivaklasser etter årtusenskiftet. I så fall finnes det fortsatt gode muligheter.

Trolig strukturelt skift
Hvilke av disse teoriene som stemmer, kan vanskelig vites med sikkerhet. Personlig heller jeg mest mot den sistnevnte.

Dette tiåret har vært kjennetegnet av lav men stabil økonomisk vekst, lav men stabil inflasjon og eksepsjonelt lave renter. Stabiliteten i makrodataene har muliggjort reduserte risikopremier. Dette sammen med minimerte risikofrie renter har økt nåverdien av fremtidige kontantstrømmer dramatisk.

Inntil dette bakteppet endres vesentlig, tipper jeg at alle aktivaklasser vil svinge rundt et permanent høyere prisingsnivå.

En dag vil nok volatiliteten i BNP-veksten vende tilbake og renter og inflasjon skyte i været, men akkurat nå synes det forhastet å forskuttere slike sorger. Makroklimaet og rentebildet vil neppe endre seg vesentlig det nærmeste året.

Fremvoksende markeder
Så hvor kan man investere? Min favoritt-aktivaklasse er for tiden fremvoksende markeder. Rabatten mot vestlige børser er historisk høy, og dette gir et solid opphentingspotensial.

Her kan nevnes at mens MSCI verdensindeks handles til en forward P/E på 16,6 og pris/bok på 2,3, er de tilsvarende tallene for MSCI Emerging Markets Index 12,7 og 1,7.

Husk ellers at fremvoksende markeder ikke er noen homogen gruppe. Alle land må vurderes separat. Det er spesielt viktig å være på utkikk etter tegn til valuta- og gjeldskriser. Sådanne kan påføre smertefulle tap.

Kina og Tyrkia peker seg i så måte ut som farlige grunnet gjeldsfesten det siste tiåret. Her ville jeg ikke satset noe.

[fortsetter]

Endret 07.08.2017 09:12 av highlanderStocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS