"
Du er her: Forside > Politikk > Klimautfordringen og fornybar energi V
Klimautfordringen og fornybar energi V
Beins
04.03.2017 14:14
#9915

Endre
Den forrige tråden er full, og vi fortsetter diskusjonen om klima og fornybar energi her. Vi justerer tittelen noe for å gjøre retningen noe mer seriøs og mindre konspiratorisk.

Lenke til forrige tråd.

Endret 04.03.2017 14:15 av Beins
Beins
04.03.2017 17:10
#9916

Endre
Mercedes GLC F-Cell kommer for salg i år - en 5 seter SUV.
Bilen er en ladbar hybrid med batteridrift for korte turer og hydrogen for de lengre. Den kan gå over 300 miles på en H-fylling. Pris i USA blir anslått til ca 50 000 USD.

mats2005
04.03.2017 18:29
#12879

Endre
Sånn må vi få oss. Skaffer du rabatt til ST medlemmer?
Beins
04.03.2017 18:53
#9917

Endre
Vi kan jo satse på kvantumsrabatt for ST. Gjelder bare å få noen gode aksjegevinster først.

Ellers er jo avgiftene på disse ganske lave inntil videre - også med de rødgrønne.
motbedreviten
04.03.2017 18:57
#2506

Endre
Beins snakker om lønnsomt.
Jo, politikkere har fikset det slik at
el-biler er lønnsomt for brukere ikke for staten
Diesel biler derimot er lønnsomt for staten ikke for brukere
olejoerg
04.03.2017 20:57
#4980

Endre
Du trenger ikke å bekymre deg motbedreviten. Jeg skal garantere deg at uansett hvilken type biler vi har i Norge på sikt så vil staten sørge for at disse blir særdeles lønnsomme for staten.
Selv om noen hadde funnet opp en bil som ikke brukte noen ressurser og både forskjønnet og ryddet automatisk mens de ble kjørt så ville våre politikere funnet en grunn til å avgiftsbelegge dem..

Strategien de kjører med elbiler er omtrent den samme som dopselgere bruker for å skaffe nye kunder. Når ofrene først er på kroken kan man tjene tilbake det man har brukt på å få dem på kroken mange ganger om.
Beins
04.03.2017 21:08
#9918

Endre
I forhold til 80- og 90-tallet er biler blitt relativt mye billigere i Norges land. Vanlige folk kjører rundt i SUV'er og luksuskjerrer.
Avgiftene er merkbare ja, men vi har også stor kjøpekraft. Bilhold kan bli ganske rimelig om man bruker vett og forstand mht merker - og ikke kjøper nytt.

Jeg er langt mer bekymret for boligprisene og tilhørende forgjelding, spesielt blant den yngre generasjonen. Nordmenn har aldri hatt mer gjeld målt mot disponibel inntekt, men rentene er lave inntil videre.

Mht bilhold kan lokale bompakker bli vel plagsomme. Men her gjelder lokaldemokratiet. Med dagens kjøring må jeg nok ut med 10 000 årlig etter hvert.
Beins
07.03.2017 00:38
#9928

Endre
Her er den siste temperaturmålingen fra satelittbaserte UAH. Den viser en klar trend.
Satelittmålinger er dog mer problematiske enn bakke- og sjøbasert. De måler temperaturen oppe i atmosfæren indirekte via en algoritme som omsetter lys til temperatur.
Det viser seg at utslagene av El Nino er en god del sterkere oppe i atmosfæren enn ved jordas overflate.
Det mest interessante er trenden i målingene.Endret 07.03.2017 00:38 av Beins
blåball
07.03.2017 10:04
#3224

Endre
EI Nino og varmere og sterkere Golfstrøm betyr mye for klimaet i dag , som dei siste tusner av år . ( Ett varmere klima i " Vikingtid " enn i dag , er ikke lett å forklare ? )

Det å innføre en karbonskatt må gjelde hele verden , Statoil er for det , er Donald Trump og Putin for det ?
blåball
07.03.2017 10:17
#3225

Endre
Slik som det fungerer i dag er produksjon av batterier : med på å øke klimautslipp , og ikke motsatt .
Fabrikker som f.eks er kullfyrte , og eller får energien derifra er ett større problem enn biler , vedrørende utslipp til atmosfære og lokale utslipp i f.eks Nord Kina og store byer der .

Gass og LNG er ett bedre alternativ .
Beins
07.03.2017 13:37
#9930

Endre
blåball

Kina satser på alternativ energi for å redusere lokal forurensing og klimautslipp. Men fordi strømnettet ikke er utbygd nok i områdene som passer best for sol-og vindkraft, har de redusert målet om 15% fornybar strøm i 2020 til ca 12%.

Men det er bare begynnelsen. Kina har store ambisjoner.

Beins
07.03.2017 15:01
#9931

Endre
Forsker Sigbjørn Grønås ved Universitetet i Bergen ga i 2012 ut en bok om status i klimaforskningen. Han gjennomgår på en grunnleggende måte alle viktige aspekter ved klimaproblematikken sett fra en naturvitenskapelig posisjon.

Mest relevant for den nysgjerrige er kap 6: Hvordan klimaet kan endres, som er på 102 sider.
Det finner du her.

Interessant, men til dels krevende lesning for den som ikke er bevandret i fagterminologien.

Endret 07.03.2017 15:05 av Beins
Beins
07.03.2017 16:20
#9934

Endre
Det finnes god klimapolitikk og dårlig klimapolitikk.
Det handler blant annet om kostnader og perspektiver i arbeidet. Elbiler og hydrogen er gode satsingsområder, mens biodrivstoff i biler er en dårlig idé fordi fossilbilene vil fases ut på naturlig måte dersom vi forbyr nye fra 2025 slik AP ønsker. Biodrivstoff kan brukes på fly - langt mer fornuftig.

Aftenposten: Venstre-leder Trine Skei Grande smilte bredt og omfavnet direktøren i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein. Det var lørdag 3. desember i fjor.

Regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF hadde akkurat offentliggjort at de var enige om neste års budsjett, etter uker med intense forhandlinger.


Direktøren i Norges Skogeierforbund, Erik Lahnstein, dukket opp da Venstres leder Trine Skei Grande og statsminister Erna Solberg offentliggjorde at det ikke ble regjeringskrise og at det var enighet om å satse massivt på biodrivstoff.

Grande kalte det «tidenes klimabudsjett». Men var det grunn til å juble?


En revolusjon for bilistene

Nøkkelen til budsjettenigheten het biodrivstoff. Budsjettforliket slår nemlig fast at det i 2020 skal blandes inn 512 millioner liter biodrivstoff årlig i all bensin og diesel. Det betyr at 20 prosent av alt drivstoff som brukes på norske veier skal være biodrivstoff, i hovedsak laget av matplanter som soya og raps.

Lahnstein og skogeierne var ivrige lobbyister de siste ukene før forliket. De kan tjene store penger dersom norsk skog i fremtiden blir brukt i produksjon av biodrivstoff.

I realiteten var det en drivstoffrevolusjon som ble vedtatt av Stortinget to dager etter budsjettenigheten. Det skjedde nesten uten noen debatt og helt uten konsekvensutredning.

Lastebileierne: Minner om plastposeavgiften

En som ikke jublet over drivstoffrevolusjonen er direktøren i Norges Lastebileier-forbund. Geir A. Mo er ikke imponert over budsjettforliket.

- Vedtaket fremstår som en variant av poseavgiften og flyseteavgiften. Et tilsynelatende velment tiltak utformet en sen lørdagskveld, med en mulig regjeringskrise hengende over hodene på forhandlerne, sier Mo.

.
Beins
07.03.2017 22:03
#9935

Endre
Er IPCC en politisk organisasjon som fatter politiske vedtak - eller formidler IPCC den mest oppdaterte kunnskapen om klima som vitenskapen kan frembringe per dato?

Avdelingsdirektør Audun Rosland kommenterer problemstillingen:

Klimapanelet er en FN-organisasjon som jobber på vegne av alle verdens land for å gi myndighetene et best mulig vitenskapelig grunnlag for å forstå klimaendringene og potensielle effekter for mennesker, miljø og samfunn.

Klimapanelet driver ikke med egen forskning, men gjennomgår faglitteraturen innen klimaforskning og systematiserer og oppsummerer status for kunnskapen. Informasjonen skal være relevant for beslutningstagere, men politisk nøytral.

Alle kan sjekke konklusjonene
Den femte hovedrapporten som ble publisert i 2013 og 2014 er basert på kunnskap fra over 30 000 vitenskapelige publikasjoner. Rapporten ble skrevet av over 830 hovedforfattere som er ledende forskere og eksperter på klimaområdet, over 1000 bidragsytende kolleger og over 2000 ekspertredaktører. Alle delene av rapporten har vært på omfattende kommentarrunder og generert nesten 150 000 kommentarer fra fageksperter og myndigheter over hele verden.


Alle kommentarer og utkast er offentlig tilgjengelige, og enhver kan gå inn og sjekke at konklusjoner om for eksempel forholdet mellom naturlige svingninger og menneskeskapte endringer er basert på vitenskapelige resultater. Det er denne grundigheten og åpenheten som har gjort at FNs klimapanel har fått anerkjennelse som den beste tilgjengelige vitenskapelige og tekniske kunnskapen om klimaendringer.

Godkjennes linje for linje

Hver delrapport og den såkalte synteserapporten har et sammendrag for beslutningstagere. Dette sammendraget skal oppsummere de viktigste funnene fra underlagsrapportene, som ofte kan være på 1500-2000 sider. Teksten her blir godkjent linje for linje i et møte hvor alle medlemsland er invitert. Representantene vil ofte komme fra miljø- eller energiforvaltning, men det er også en del forskere blant landrepresentantene. I tillegg deltar de sentrale forskerne som har vært forfatterne av den aktuelle rapporten. En rekke andre FN-organisasjoner og interesseorganisasjoner er også invitert som observatører.

Diskusjonen på møtet dreier seg blant annet om fremstillingsform og prioritering av stoff. I dette arbeidet er dialogen mellom landenes representanter og forskerne sentral. Sammendraget skal i sin helhet bygge på den underliggende rapporten. Forskerne skal godkjenne alle endringer, og de vil ikke godkjenne tekst som ikke gjenspeiler de faglige funnene på en korrekt og nøytral måte.


Sammendrag for beslutningstakere som gjerne er på under 30 sider, er det eneste med en viss politisk innvirkning - på presentasjonsformen og hvilket stoff som skal prioriteres når man skal kutte så mye innhold. Men ingen forandringer i forhold til det vitenskapelig underlagsmateriale er tillatt. Forskerne er og til stede med sine kommentarer i hele denne prosessen.
olejoerg
07.03.2017 22:58
#4983

Endre
Med andre ord er IPCC en organisasjon som fremmer politiske interesser..

Disse ville også være overflødige hvis man konkluderte med at man ikke har menneskeskapte klimaendringer. Money talks and shit walks (til slutt).
renud
08.03.2017 00:29
#14994

Endre
Synes nå det ville være vesentlig verre å konkludere med at klimaendringene faktisk var menneskeskapt, når/hvis det er for sent, enn motsatt å anta det, for derved forhåpentligvis å redusere konsentrasjonen av såkalte klimagasser såpas mye at vi aldri vil klare å bevise at det kunne gått til helvete.

En liten pris å betale, spesielt ettersom utviklingen på renewables, inkludert energibæreren hydrogen, nå går så raskt, og prisene faller og vil fortsette å falle så mye og raskt, at vi høyst sannsynlig vil få en mye større tilgang på energi enn noen gang før, og ikke minst vesentlig billigere enn noen gang før. Helt uten subsidier.
blåball
08.03.2017 08:56
#3226

Endre
Billigere energi for hvem ? I Norge øker strømpriser med smarte strøm målere , økt nettleige , samt strømkabler til utlandet som øker nettleige i Norge .
Avgifter på toppen til å subsidere biodiesel vindkraft og solenergi med videre .

Produksjon av batterier og biodiesel øker globale tempraturer og klimagass utslipp .

Selv ren vannkraft må betale for " ny " fornybar..............i Norge .
olejoerg
08.03.2017 10:25
#4984

Endre
Faktisk så er det blitt så ille nå at vannkraft er den som sliter mest her i landet for tiden, ikke olje og gass.

Vannkraft, som virkelig er en fornybar ressurs skattlegges mye hardere enn alt av "ny" alternativ energi. I praksis betyr dette at alle de vannkraftverkene som begynner å dra på årene og som skulle vært oppgradert ikke blir prioritert. Tallenes tale tilsier at det ikke vil være lønnsomt p.t for kraftselskapene. Subsidiert alternativ energi presser prisene slik at virkelig lønnsom fornybar energi skvises ut. Det er galskap, for hva skjer når man slutter å subsidiere? Forsvinner da betydelige deler av den nye alternative energien som har blitt subsidiert når subsidiene bortfaller? Når dette eventuelt skjer har en del vannkraft allerede forsvunnet? I så tilfelle er dette galskap.
Beins
08.03.2017 11:24
#9936

Endre
Dersom vi ikke hadde menneskeskapte klimaendringer - ville klimaforskningen tatt en annen retning fordi vi har global oppvarming, og man hadde naturligvis forsket på årsaker og konsekvenser.

Men når konklusjonene er så entydige for AGW, har man selvsagt fokus på hvilke menneskeskapte påvirkninger som skaper en varmere klode.

Dette er heller ikke noe nytt påfunn- CO2 og andre gassers strålingpådriv ble oppdaget allerede på 1800-tallet, men fikk ingen stor oppmerksomhet før klimaforskningen begynte på 1960-tallet. Faktisk var Exxon tidlig klar over sammenhengen fordi deres seniorforsker James Black så koplingen mellom CO2 og mulig oppvarming, men Exxon valgte å følge sine økonomiske interesser og sponset etter hvert all mulig motstand mot reguleringer og teorier om AGW.
Det samme gjorde oljeselskapet Koch Industries med flere.

Akkurat som big tobacco på 1950-taller hadde man tilgang på viten om skadelige følger av egen virksomhet, men valgte å motarbeide dem som påpekte skadene. Noen få 'forskere' som lot seg friste av tobakk-industrien har senere jobbet for climate denials. For big tobacco ble følgen enorme innstramminger og erstatninger på flere 100 mrd NOK fordi de visste hva de gjorde med folks helse.

Det er derimot banalt og grunnløst å påstå at alle de selvstendige og tunge vitenskapelige miljøene som National Academy of Sciences, Den amerikanske fysiker-unionen osv lager teorier om menneskeskapt oppvarming for å få bevilgninger. Det vil si at man konspirerer for å få penger fra myndighetene og produserer falske resultater.

Vel, det er slikt som man kan skrive på bakgårdsfora, men som faller helt til jorda i en åpen debatt fordi man har ingen bevis eller gode argumenter for at forskningen er *enginera' og styrt for å skape falske resultater, noe olejoergs påstander innebærer.

Hva gjelder IPCC er deres faglige konklusjoner oppnådd fullstendig uten politisk påvirkning. Som sagt er det kun for sammendragene for politikere at byråkrater fra medlemslandene er med og utformer dokumentet sammen med forskerne. Men her har man ingen anledning til å endre på det faglige grunnlaget.

Innen klimaforskningen har man en omfattende kritisk gjennomgang der det det sentrale stoffet er kollegavurdert for å sikre kvaliteten. Også Norge gjør viktige bidrag gjennom våre dyktige vitenskapsmenn på Bjerknes-senteret, Niva og på arktisk forskning.

Endret 08.03.2017 11:35 av Beins
blåball
08.03.2017 11:33
#3227

Endre
Som alle vet er Spetalen en kortsiktig investor , og det fleste er klar over att fornybar satsning tar tid , lang tid .
I mellomtiden tar big oil ned sine kostnader og investeringer stort sett , noen år fremover . ( i påvente av litt høgere olje priser over tid ).

Norge kan med fordel fortsette med moderate oljeinvesteringer og reinvestere i gammel vannkraft men ikke øke produksjon . ( Det selges og kjøpes CO2 kvoter til fordel for Norge . ) Dette kunne vert god " Venstre poletikk "..............

blåball
08.03.2017 11:33
#3228

Endre
dagens dobbel.

Endret 08.03.2017 11:34 av blåball
olejoerg
08.03.2017 12:06
#4985

Endre
Beins
Det finnes ingen "selvstendige" aktører i denne balletten, som alt annet i verden er også dette business. På samme måte som oljebransjen, tobakksbransjen, farmasiindustrien og et utall andre aktører har tjent egne interesser så gjelder nok dette klimaforskningen også.

Dette skyldes ikke at personer som jobber med disse ulike tingene er spesielt utspekulerte og ondsinnede, men det er ikke så rart at man tror på det man selv jobber med. Hvor uavhengig noe sånt kan bli vet man ikke, men svarene får man over tid. Om 100-200 år vet vi om dagens konsensus var riktig eller ei, hvis ikke var det i realiteten et postulat som ble til en konsensus som siden ble motbevist.
Det har vært mange typer konsensus i verden opp gjennom historien, en stund var faktisk konsensus at jorden var flat. De fleste har nå gått vekk fra akkurat den konsensus.

IPCC er heller ikke uten politisk påvirkning, tross alt har de en betydelig grad av innflytelse på hva som tas med. Det er også tilfelle at klimaskeptikere har store problemer med å få stipend/grants til å utføre sin forskning. Hvorvidt dette skyldes at de som deler ut pengene er forutinntatt eller ei skal jeg ikke spekulere i. Men jeg vet at de beste resultatene oppnås ved å forsøke å se på alle aspekter av en utfordring, og det blir ikke gjort når en type syn blir foretrukket mens andre blir utelatt.
Dette betyr at det kommer langt mer forskningsmateriale fra aktører som har som innfallsvinkel at man har menneskeskapte klimaendringer enn det kommer fra klimaskeptikere. Dette vil selvfølgelig reflekteres blant annet i sammendragene fra IPCC og farge resultatene.
skipper*
08.03.2017 12:13
#12531

Endre
.
Ja,en av de største var nok da Christofer Columbus skulle til India og havnet i Amerika..

Det spørs om verden får en slik overraskelse når det gjelder klima også....

Men da blir vel spørsmålet, slik som med Columbus, de tror de var de første, men så sto det en norsk nordlending på stranda og spurte om Columbus hadde jobb til han....

Verden vil bedras og den blir vanskelig å bli ferdig med...

Endret 08.03.2017 12:14 av skipper*
blåball
08.03.2017 12:15
#3229

Endre
Det er ikke mange som bestrider klimaforskningen , men det er hvordan utslippene globalt kan reduseres .
Bedre infrastruktur er godt utgangspunkt .
Bedre motorer og renere utslipp fra fossile motorer / bensin og diesel . ( Biodrivstoff er en " avsporing " , jernbane er bedre løsning og riktig " hest " i mange tilfeller. )
Hydrogen og Batterier og Hybridløsninger er tiltak for miljøet i byer / tettsteder . ( Viss alle skal ha batteriløsninger øker CO2 globalt , da produksjon av batterier meget energikrevende . )
skipper*
08.03.2017 12:17
#12532

Endre
.
Å rydde opp i griseriet av utslipp i alle fasonger i verden, det er det vel ingen som er i mot eller bestrider er nødvendig.....

Vi ser det når hvalen, kuen og andre arter har spist vårt søppel og daua...
Beins
08.03.2017 12:43
#9937

Endre
Olejoerg

Det er stor forskjell på vitenskapelig konsensus og folketro konsensus - ofte basert på religiøse oppfatninger f.eks om jorda er flat, og demoners eksistens.Vitenskapelig konsensus i klimasammenheng er basert på grundig forskning og debatt over ti-år. I denne debatten har teoriene om menneskeskapt oppvarming stått seg bedre og bedre.

Dersom forskning kunne reduseres til hvilke konklusjoner man får for penger - hadde forskningen vært noe helt annet - nemlig ideologi og tilsløring. Det kan skje i noen sammenhenger, jfr big tobacco, men blir raskt avslørt fordi det overveldende flertallet av vitenskapmenn ikke produserer falske resultater for penger. Det er etisk uholdbart, bedrageri og et angrep på allmennheten. Også straffbart.

De 500 nobelsprisvinnerne i National Academy og Sciences hadde gjort opprør dersom deres organisasjon fremmet et stort bedrag for å lure folk med falske rapporter bare for å få bevilgninger fra staten.

Det er også "motforskning" innen klima slike som Richard Lindzen MIT, men det vanligste er at man tester ut hypoteser på selvstendig grunnlag uten å binde seg til en gitt konklusjon. F.eks har undersøkelser utenfor Nord-Norge påvist at havet blir surere og at mengden karbonat er på retur. I tråd med teoriene de hadde på forhånd.

Man ser ganske enkelt at det blir mer CO2 i atmosfæren. Man ser at temperaturen stiger over tid. Man har god forståelse av CO2s strålingspådriv i atmosfæren. De grunnleggende sammenhengene er ikke noe hokus pokus i pro et contra sammenheng.

Så har man utviklet forståelsen til flere klimagasser, og motkrefter som aerosoler/vulkanutbrudd, samt solens rolle og slike ting.

Jeg viste tidligere til boka av Sigbjørn Grønås - der er det meste tatt med, og boka er intet bestillingsverk, men skrevet av en selvstendig forsker på UIB. Grønås tar og opp de alternative forklaringene omkring kosmisk stråling og skydannelse.
olejoerg
09.03.2017 17:03
#4991

Endre
Beins

Jeg skal ikke bruke mye energi på dette da jeg er veldig pragmatisk når man er i den situasjon at "hensikten helliger middelet". Det er tilfelle i klimasaken, jeg er veldig fornøyd med at de sekundære effektene av klimahysteriet er fokus på en mest mulig effektiv utnyttelse av ressursene. Det er meget bra, og etter min mening en absolutt nødvendighet for å kunne fortsette veksten og holde liv i folket. Klimahysteriet har med andre ord totalt sett en positiv effekt på verden.

Men denne forskningen er etter min mening ikke nødvendigvis så mye bedre enn folketro. Den er etter min mening basert på et altfor snevert empirisk grunnlag til å rettferdiggjøre de konklusjoner man strør om seg med. Erfaringstallene som brukes stammer fra et meget kort øyeblikksbilde i verdens historie og kan like godt være en villedende som retningsgivende. Det holder ikke mål vitenskapelig sett, derfor sper man på med antakelser eller postulater om du foretrekker det.
Nå har man selvfølgelig boret i is på Grønland andre steder for å forsøke å få et lengre tidsperspektiv. Men vi vet ikke i dag hvor pålitelig de målingene man får ut her er da vi ikke vet hva som skjer med CO2 som er fanget i is i flere tusen år.

Jeg liker ikke å bli lurt selv om hensikten med bedraget er beundringsverdig. Hadde foretrukket at man hadde vært ærlig og sagt det som det er. Men kanskje menneskeheten trenger en trussel for å skjerpe seg, i så måte brukes klimaskremselet på samme måte i dag som religion ble brukt i gode gamle dager. For å få folk til å gjøre som makthaverne ønsker ved å true med noe skummelt litt udefinert uten at makthaverne trenger å ta belastningen ved å beslutte noe som er upopulært.

Beins
09.03.2017 17:27
#9946

Endre
Statoil i den nødvendige kombinasjonen av oljeselskap og fornybar selskap som vil bli mer framtredende etter hvert som klimamålene skjerpes.

Dette er noen av målene Statoil har satt seg i sin ferske klimaplan:

Redusere årlige CO₂-utslipp med 3 millioner tonn i 2030 målt mot 2017-nivået

Redusere CO₂-utslippene per fat fra 10 kilo til 8 kilo per fat innen 2030

Innen 2030 skal 15-20 prosent av selskapets investeringer skje i nye energiløsninger som havvind, konvertering av gass til hydrogen og karbonfangst

Innen 2020 skal opp mot en fjerdedel av Statoils forskningsmidler være knyttet til nye energiløsninger og energieffektivisering

- Krevende mål
Statoil vil forsøke kutte CO₂-utslippene fra norsk sokkel med 1,2 millioner tonn i året innen 2020 og ytterligere to millioner tonn per år innen 2030, ifølge selskapets sjef for norsk sokkel, Arne Sigve Nylund. Han vet ennå ikke hvordan alle kuttene skal oppnås.

- Vi er litt modige på å sette ganske krevende mål, sier han.

Hvis Statoil lykkes med å kutte CO 2-utslippene per produserte fat med en femtedel til 8 kilo innen 2030, ligger selskapets utslipp godt under gjennomsnittet i bransjen.

- Vi mener at ved å produsere olje og gass med lavere utslipp, samtidig som vi vokser innen lønnsomme fornybare energikilder, vil vi skape konkurransefortrinn og attraktive forretningsmuligheter i omstillingen til en lavkarbonøkonomi, sier Eldar Sætre.

http://e24.no/energi/statoil/statoil-vil-lage-hydrogen/23945088

Endret 09.03.2017 17:30 av Beins
Beins
09.03.2017 20:19
#9947

Endre
olejoerg

Jeg ser at du har et par mer konkrete innvendinger mot klimaforskningen denne gangen, men jeg mener nok du ikke har gått inn på klimaforskningens evne til selvrefleksjon og til å ta opp kritiske innspill.
Sigbjørn Grønås grundige innføringsbok viser hvordan forskerne nettopp tar for seg alternative forklaringer og 'motforskning'. IPCC-rapportene drøfter slike ting i det vide og breie.

Ang den nåtidige oppvarmingen - kan man greit forklare den uten å ha et perspektiv som går hundretusener eller millioner av år tilbake. Vitenskapen tar opp alle mulige og umulige hypoteser om hvorfor klimaet har endret seg i forhold til før-industriell tid (år 1750) og undersøker disse nøye.
Forskning på tidligere tiders klima har ikke avdekket alternative forklaringer på hva som skaper klimaendringene i vår tid.
Man ser klart at CO2 er en viktig faktor - men at årsaken til CO2 utslipp kan variere. Nå er det de atropogene som gjelder.

Om iskjerner er det og en etablert vitenskapelig praksis som tar opp innvendinger og kritiske merknader. Dert man har slått fast er at den største trusselen mot nøyaktigheten i CO2-målinger fra bobler er tilstedeværelse av støv, fordi støv kan reagere med CO2. Følgelig måler man også støvgehalten i prøvene. Konklusjonen er at Antarktis gir bedre grunnlag enn Grønland fordi prøvene nær Sydpolen er veldig rene. Man får og et godt bilde av hvor stort avvik støv kan forårsake via sammenligninger fra de to breområdene.
Dessuten kan man sammenligne med indirekte metoder som treringer og kalkavsetninger i skalldyr etc. Det er mest bloggere og hobby-entusiater som bruker innvendingen om kjerneprøver.
De mer seriøse innvendingene går oftest på CO2s klimasensitivitet og de såkalte tilbakekoplingseffektene - at de er komplisert å måle etc.

Endret 09.03.2017 20:20 av Beins
Beins
10.03.2017 10:33
#9948

Endre
Kamp innad i Trump-administrasjonen og familien om USA skal fortsette sin lojalitet overfor Paris-avtalen om klimautslipp. I går vakte miljøminister (!) Scott Pruitt oppsikt ved å benekte at CO2 er en viktig driver i klimaendringene. Hvorvidt juristen Scott Pruitt vil påtvinge de vitenskapelig ansatte dette synet, gjenstår å se. For tiden er EPAs websider og dets leder i grunnleggende konflikt i klimaspørsmålet.

De unge og vellykkede, Ivanka og ektemannen, ivrer for å fortsette Paris-tilknytningen. Det har og utenriksminister Tillerson uttalt tidligere. En løsning er å redusere utslippsforpliktelsene noe, men fortsette innenfor paris-avtalens rammeverk. Vi får se hva Donald ender opp med.

Trump administration officials are considering a plan to remain part of the nearly 200-nation Paris climate change agreement, while weakening former President Barack Obama's pledge to reduce U.S. greenhouse gas emissions, multiple sources told POLITICO.

The plan has not yet won the buy-in of key Trump aides and the president has not signed off. Sources familiar with the plan cautioned that it remains in flux, and could be scuttled by Trump advisers who are critical of the agreement.

But keeping the U.S. in the 2015 Paris pact would be a victory for some in the Trump administration, including the president's daughter Ivanka and his son-in-law Jared Kushner, who have sought to boost the president's green credentials and fear that pulling out would damage relations with key U.S. allies. Many conservatives have been pushing President Donald Trump to withdraw from the deal altogether, as the president himself pledged to do during the campaign.

One way to square those conflicting imperatives would be to reject the pledge Obama offered as part of the 2015 Paris pact - a nonbinding target for reducing the United States' emissions of planet-warming greenhouse gas emissions. That's increasingly seen within the White House as a possible way forward.

Obama had pledged that by 2025 the U.S. would reduce its greenhouse gas emissions by 26 percent to 28 percent below where it was in 2005.

http://www.politico.com/story/2017/03/donald-trump-paris-climate-change-agreement-235892

Endret 10.03.2017 10:36 av Beins
blåball
10.03.2017 11:40
#3234

Endre
Den nye miljøvern minister i USA mener vel att hovedårsaken i klima endringer er naturlige . Men att industriell aktivitet bidrar til økt oppvarming av jordkloden , spørsmålet er hvor mye .

Det som er mer sikkert er att skiferolje og oljesand utvinning ikke er forenlig med en klimanøytral poletikk . ( Etangasser m.v. og forurensning grunnvann , jordskjelv aktivitet er registert også........ ).

Statoil selger seg gradvis ut av skiferolje og oljesand , mens tiden er moden.....?

20 % prosent innblanding av biomasse i drivstoff i Norge : er ikke noe bedre . ( Og ikke på verdensbasis heller , og der har man ikke så små partier med feil innflytelse heller........ ) .

Høyre tar vekk flysete avgift på sitt landsmøte nå . ( Ref . nyheter for dagen . )
olejoerg
10.03.2017 11:45
#4993

Endre
Beins
Historien er full av feilaktige postulater og hypoteser. Det som blir feil er når postulater og hypoteser blir lagt frem som gudegitte sannheter og fakta. Det er betydelig usikkerhet relatert til denne forskningen, hvis så ikke hadde vært tilfelle hadde man ikke behøvd å fortsette forskningen. Da ville man hatt de svarene man trengte.

Det er heller ikke riktig at klimaforskningen har evne til selvrefleksjon og å ta opp kritiske innspill. Det brukes mye tid, energi og kapital til å sensurere annerledestenkende og forsøke å latterliggjøre disse. Det er ikke spesielt konstruktivt.

Det er også et uomtvistelig faktum at klimaforskernes postulater fra 20 år tilbake i tid ikke har slått til, noe vi kan slå fast i dag. Det kommer stadig bortforklaringer rundt dette, man kan ikke innrømme at man tok feil.

Var litt det samme med Ozon-laget som også var et kjempeproblem i sin tid. Men så var det plutselig ikke noe problem lenger, etter sigende fordi vi hadde fikset problemet. Andre igjen mener å ha dokumentasjon for at dette aldri var noe problem, problemet var at måleinstrumentene ikke var riktig kalibret. Heller ikke dette kunne selvfølgelig innrømmes da man hadde brukt vanvittige summer på å fikse et ikke-eksiterende problem.

Det er en uhellig allianse av politisk "correctness" og business som er veldig lite mottakelige for andre syn. Men nå har da verdens mektigste land valgt en President som har en annen innstilling, jeg tipper at klimaforskningen vil få tøffere kår fremover og krav til å presentere uomtvistelige bevis på sine antakelser. Vi får se hvordan det går med det fremover.

blåball
10.03.2017 12:04
#3235

Endre
ett dobbel for mye .

Endret 10.03.2017 12:08 av blåball
tas1
10.03.2017 12:44
#13181

Endre
Her er det bare å bifalle olejoerg!
Beins
10.03.2017 13:54
#9949

Endre
Ad Ozonlaget og kalibrering - det var en utrolig konspirasjon at målingene spredd utover kloden, tidligere var feil, mens de nå er riktige! Igjen er det slikt man finner hos bloggerne.

Det forskerne sier, er at ozon laget ble tynnere fra 1979 av og fram mot slutten av 1990-tallet. Derfra har det vært bedring, og man regner med at balansen er gjenopprettet i 2050 grunnet de restriksjonene man har blitt enige om.

Også for Norges del: Ozonlaget over Norge har stabilisert seg, men er fortsatt tynnere enn i 1979
Norsk institutt for luftforskning (NILU) måler kontinuerlig ozonlagets tykkelse over Oslo og Andøya på oppdrag fra Miljødirektoratet.

Resultatene viser at det var en reduksjon i ozonlaget fram til slutten av 1990-årene, og at ozonlaget begynte å stabilisere seg etter dette. Denne stabiliseringen er trolig første fase i restitueringen av ozonlaget over våre områder. Både over Oslo og på Andøya er det imidlertid store variasjoner, både fra år til år og i løpet av året.


Miljøverndirektoratet

En av de store poengene til bloggerne er at freon-molekyler er tyngre enn luft og at de derfor ikke kan sveve opp til ozonlaget høyt oppe i atmosfæren. Ozonforskningen debunked!

Forskerne har imidlertid svar, bl.a. fra en nobelprisvinner i atmosfærisk kjemi: https://www.scientificamerican.com/article/chlorofluorocarbons-cfcs/
Beins
10.03.2017 15:58
#9950

Endre
olejoerg har rett i at artikler sensureres før publisering i vitenskapelige tidsskrifter - det kan være krevende å komme igjennom fordi kravene til faglig kompetanse settes veldig høyt, uansett konklusjoner.

Men alternativ forklaringene på den globale oppvarming kommer uansett godt fram på mange ulike måter, selv om de ikke akkurat gjør det så godt i strengt vitenskapelige fora. Man har og en aktiv debatt der de to "leirene" deltar i mediene. Og Richard Linden er respektert som fagmann av den etablerte klimavitenskapen - som en forsker sa til Aftenposten etter Lindzens forelesninger i Norge: Han stiller alle de riktige spørsmålene - men jeg er helt uenig med svarene hans.

De amerikanske fysikerne lot også skeptikerne slippe til i det forberedende arbeidet til deres siste klimavedtak - både Lindzen og Curry. Problemet deres var at de ikke nådde fram på faglig grunnlag. USA-fysikerne slutet seg til hovedkonklusjonene til IPCC som så mange andre.

Skeptikerne har jo bare klart å finne en nobelprisvinner som deler deres syn - den svært gamle Ivar Giever som aldri har forsket på klima. Den vitenskapelige eliten i verden er helt entydige i sine konklusjoner om menneskeskapt oppvarming. Eks National Academy of Sciences og Royal Society, begge med flust av nobelprisvinnere.

Klimaforskere har feil hypoteser noen ganger - selvsagt. Den største feilen er nok spådommen om nedsmelting av Himalaya-breene, et arbeid som ikke var kollegavurdert.
Videre overvurderer man oppvarmingen noe i nyere klimamodellene, men trolig mindre enn mange tror:https://www.theguardian.com/environment/climate-consensus-97-per-cent/2015/jul/31/climate-models-are-even-more-accurate-than-you-thought

Uansett rokker ikke disse tingene rokker ved hovedsaken - den menneskeskapte oppvarmingen.

Tar klimaforskningen opp kritiske innspill? Det er helt sikkert at de gjør -uansett hva olejoerg måtte påstå.
Solforskning har fått stor oppmerksomhet og man har grundige arbeider om solradiansen og solflekker i IPCC arbeidene.

Det gjelder og skydannelser - der alternativ-forsker Henrik Svensmark har fått mye respons på sine hypoteser om kosmisk stråling, solens magnetfelt og skydannelsen på jorda. Dette ledet og til forskning på UIO som ikke ga Svensmark medhold. Men skyer blir likefullt tatt inn som et viktig felt:
https://isccp.giss.nasa.gov/role.html

En interessant skeptikerpåstand handler om at CO2-nivået i atmosfæren har nådd et metningspunkt der mer CO2 ikke vil påvirke mengden stråling som blir reflektert tilbake mot jordoverflaten. Mer CO2 blir derfor harmløst.
En NASA-forsker kommenterer denne myten:


Endret 10.03.2017 15:59 av Beins
blåball
11.03.2017 19:31
#3239

Endre
Avskogning er tema i Stavanger Aftenblad i helgen ; Ingen klima avtale...... ( Indonesia en økonomi i sterk vekst for øvrig , se grafer på utvikling der på DN.no i dag . ( Men avskogning til fordel for palmeolje er tilsynelatende viktigere der...... ).

Vestlige deler av Sibir ( Russland ) har vesentlig mildere klima i perioder , selv sørlige deler av Spitsbergen er det tegn til vår ...... ( Bergen Brygge må nok jekkes opp en gang til dei neste 80 år . )

X faktor blir Grønlands isen , mer nedbør som snø , eller tiner den ned ?

Det blir nok mer forskning på Golfstrømmen ; salt og ferskvanns balanse kan bli i ulage .

Ha en ellers God Helg .
Beins
13.03.2017 15:25
#9959

Endre
Richard Lindzen står i spissen for en petisjon til pres. Trump om at USA skal trekke seg fra FNs klimakonvensjon. Petisjonen er undertegnet av ca 300 personer, mange naturvitere. Men ikke en eneste nobelprisvinner på lista. Det er svakt, når de nærmest har saumfart kloden. Litt rart å se 20 kjente skeptiker-navn fra norsk klimadebatt på en slik liste.
Man har og fått et tilsvar fra klimaforskerne ved MIT:

http://climate-science.mit.edu/news/featured-stories/mit-faculty-working-on-climate-write-to-president-trump


Nedenfor en graf fra den norske klimaforsker, R. Benestad, som empirisk tar opp sammenhengen mellom oppvarmingen etter 2. verdenskrig - og følgende faktorer: CO2-nivået, mengden solenergi per m2 som treffer øvre atmosfære (solirradiansen), mengden kosmisk stråling som treffer atmosfæren, og solflekkaktiviteten.

Som kjent er det konkurrerende forklaringer på oppvarmingen. Vi ser at CO2 er den eneste faktoren som har en gjennomført god korrelasjon med temperaturstigningen.Figur 5 viser en sammenstilling av global middeltemperatur (GISTEMP). CO2 (log), galaktisk kosmisk stråling (GCR - i grått), solflekknummeret (rødt) og solens utstråling. Kilde: Benestad (2015) Chapter 1.6 'The debate about solar activity and climate change' in Jean Lilensten, Thierry Dudok de Wit, Katja Matthes, 'Earth's climate response to a changing Sun', EDP Science, doi: 10.1051/978-2-7598-1733-7

Endret 13.03.2017 15:45 av Beins
motbedreviten
13.03.2017 23:44
#2507

Endre
Fig 5
Det mangler noe.
Feil flagg
Vertikal skala?
Skyen i bakgrunnen er useriøs.

Benestad?
http://www.geoforskning.no/ressurser/klimadebatten/1123-benestad-er-usaklig-og-uhoflig
Beins
14.03.2017 13:54
#9963

Endre
MBV

Om Benestad er høflig eller ei - en avsporing i forhold til argumentene om klimaendringer. Benestad er en meget dyktig fagmann, som har gitt ut flere fagfellevurderte rapporter.

Om grafen - den angir retning og sammenhenger - ikke verdier - fordi den har for mange komponenter til å sette vertikale verdier.
Når verdier er viktige, kan man bruke flere, men enklere grafer som her:De øvrige innvendingene var av det mer luftige slaget.
Beins
16.03.2017 11:25
#9976

Endre
Varmere hav fører til katastrofe for korallrev. Ødeleggelsene skjer i stort tempo.

Som Dagbladet rapporterte tidligere denne uka dør korallrevene utenfor nordøst-kysten av Australia i et tempo som overgår forskernes mest pessimistiske spådommer.

The Great Barrier Reef er et av verdens aller største - bokstavelig talt - naturfenomener, og kanskje også det viktigste: Det enorme revet er grobunn for en stor del av livet i havet.
Han har kartlagt koralldøden ved å fly lavt over revene i småfly og helikopter.

Hughes forteller at flere studentene gråt da de så omfanget av ødeleggelsene.

- Vi forventet ikke å se denne graden av ødeleggelse på minst 30 år, sier professoren til tidsskriftet Nature.

Han er ikke i tvil om årsaken: Global oppvarming.

Korallene er avhengig av varmt vann for å leve, men er samtidig svært følsomme for for varmt vann.

Studiene til professor Hughes konkluderer med at 67 prosent av korallene nord for byen Port Douglas er døde. I enkelte partier er dødeligheten 83 prosent.

En studie utført av australske myndigheter som ble offentliggjort forrige uke, viser i følge The New York Times har det aldri vært høyere overflatetemperatur i havet rundt The Great Barrier Reef enn i 2016.

- Korallrevene utgjør kun 0,1 prosent av havbunnen, men er tilholdssted for 25 prosent av alt liv i havet, sier generalsekretær i WWF sier til Dagbladet.

Det er overopphetet sjøvann som er årsaken til at store deler av den nordlige delen av revet er dødt, og at større deler lenger sør er sterkt bleket, et forvarsel på at også denne delen av revet har store problemer.

Naturkatastrofe
De nye oppdagelsene skaper stor diskusjon i Australia. Professor Terry P. Hughes direktør ved den statlige senteret for studier av korallrev, er ikke i tvil om at det som er i ferd med å skje er en naturkatastrofe.

http://www.dagbladet.no/tema/grat-da-de-sa-hvilken-forfatning-verdens-storste-korallrev-er-i/67402620

Endret 16.03.2017 11:26 av Beins
Beins
16.03.2017 14:18
#9978

Endre
Trump svinger øksa over Miljøvernbudsjettet. EPA får kuttet bevilgningene fra 8,2 til 5,7 mrd USD. Det vil ramme både konkrete prosjekter - og forskning, inklusiv klimaforskning. 1/5 av staben blir sagt opp.

Mer konkret virker satelittforskningen å være utsatt - budsjettet skrinlegger planer om nye overvåkningssatelitter for hav og polare områder.

NOAA som er sentral i arbeidet med analyser av innsamlet datamengde -vil bli kuttet med 18%. Selve forskningavdelingen trekkes 40%.

Det vil og bli kutt i NASA som samler inn klimadata, og Utenriksdepartementet bidrag til FNs klimaprogram.

Alt dette er nok nødvendig for å få fart på de gamle kullguvene i West-Virginia og Kentucky.

The administration is seeking a nearly 20 percent cut to the National Oceanic and Atmospheric Administration's budget, including to its satellite division, The Washington Post reported. That includes significant cuts to the National Environmental Satellite, Data and Information Service, which has produced research that disproved the notion of a global warming pause. NOAA's satellites provide invaluable data on climate change that are used by researchers throughout the world. The NOAA cuts target the Office of Ocean and Atmospheric Research, which conducts the bulk of the agency's climate research.
That's on top of proposed reductions to climate research at U.S. EPA, including a 40 percent cut to the Office of Research and Development, which runs much of EPA's major research. The cuts specify work on climate change, air and water quality, and chemical safety. The Trump administration also has proposed 20 percent staffing reduction at EPA.

https://www.scientificamerican.com/article/trump-administration-seeks-big-budget-cuts-for-climate-research/

Endret 16.03.2017 14:27 av Beins
motbedreviten
16.03.2017 22:13
#2509

Endre
Fra en mann som kjenner climate science fra insiden om kuttet på EPA budsjettet:

Here's a short summary of Dr Lindzen's words on reducing climate research funding:

"They should probably cut the funding by 80 to 90 percent until the field cleans up," he said.

"Climate science has been set back two generations, and they have destroyed its intellectual foundations."

"The field is cluttered with entrenched figures who must toe the established line, he said, pointing to a recent congressional report that found the Obama administration got a top Department of Energy scientist fired and generally intimidated the staff to conform with its politicized position on climate change."

"Remember this was a tiny field, a backwater, and then suddenly you increased the funding to billions and everyone got into it," Lindzen said. "Even in 1990 no one at MIT called themselves a 'climate scientist,' and then all of a sudden everyone was. They only entered it because of the bucks; they realized it was a gravy train. You have to get it back to the people who only care about the science."

motbedreviten
16.03.2017 23:39
#2510

Endre
Bloomberg er veldig offensiv om a belyse pengebruken av obama-administrasjonen til "climate change"

https://www.bloomberg.com/politics/articles/2017-03-15/cutting-climate-spending-made-harder-by-obama-s-budget-tactics

Ballen er begynt å rulle, tror ikke den er lett å stoppe.
.

Endret 16.03.2017 23:43 av motbedreviten
Beins
17.03.2017 00:02
#9981

Endre
Richard Lindzen er nok langsint etter at arbeidet han leverte om CO2s klimafølsomhet i 2009 sammen med forskerkollega Choi, ble kraftig underkjent i fagfellevurderinger.

Etter å ha korrigert "dumme feil" som han selv sa i 2011, ville Lindzen ha arbeidet utgitt i skriftserien til National Academy of Sciences - som på sin side ville ha en ny fagfellevurdering av det reviderte arbeidet til Lindzen og Choi.

NAS krevde at 4 vitenskapsmenn skulle kvalitetssikre arbeidet - og Lindzen og Choi fikk utpeke 2 av dem. Alle 4 vendte tommelen ned - arbeidet holdt ikke vitenskapelig mål. NAS nektet derfor publisering.

Lindzen og Choi måtte derfor be om publisering i et lite anerkjent sør-koreansk tidsskrift.

Slike feider og nederlag kan gi bitre følelser hos en ex professor på MIT som rakker ned på klimaforskningen ved enhver anledning.
Men han får svar på tiltale - fra dagens professorer på MIT.


http://climate-science.mit.edu/news/featured-stories/mit-faculty-working-on-climate-write-to-president-trump

Innholdet i feiden, kan jeg komme mer tilbake til.

Endret 17.03.2017 00:03 av Beins
olejoerg
17.03.2017 11:43
#5002

Endre
Klimaforskningen vil få seg et ordentlig skudd for baugen under President Trump. Akkurat det trenger man ikke en komplisert modell for å forstå.

Konsekvensen av dette for den globale klimaforskningen vil også bli enorm når nå "bjellesauen" er i ferd med både å ta av bjella og smelte denne om til våpen.

Kina har lenge hatt et pragmatisk syn på klimaforskning, kort fortalt er Kinas innstilling slik:
"Dere i vesten startet den industrielle revolusjon for lenge siden og har herjet på som dere vil med et enormt forbruk. Når da noen konkluderer med at dette er et problem så må dere stå i spissen for å løse problemet. Underforstått betyr dette at vi vil bidra i en mindre grad enn dere hvis dere tar de tunge løftene. Det vil også implisitt bety at vår konkurranseevne styrkes kontra deres da dere løfter tyngre. Med bakgrunn i disse forutsetningene så er vi villige til å hjelpe til.

Dette gjelder ikke lenger hvis USA slutter å løfte, da vil også Kina slutte å bidra for å opprettholde sin konkurranseevne. Resten av verden vil følge etter.

Det er alt for mange som har spist godt av bordet (alteret?) til klimaforskningen de siste 25 årene. Når nå pengestrømmen tørker inn må nok mange av disse finne seg noe annet å drive med.
Beins
17.03.2017 12:09
#9982

Endre
Olejoergs synspunkter på kinesisk klimapolitikk er ønsketenkning og ikke i tråd med signalene fra Beijing.

En annen sak er at Trumps budsjettforslag er et forslag - og disse sakene skal behandles i Kongressen - som også arbeider med et republikansk forslag om carbon tax - i stedet for Obamas reguleringer.
Dessuten har delstatene en viktig rolle innenfor miljøpolitikken - California vil forsette sin politikk uavhengig av Trump.

Men forskningen vil bli redusert - nye skip og satelitter for overvåkning av hav og polare områder kan bli skrinlagt. Det er best å ikke vite så mye om klodens status, mener Trump. Men de gamle satelittene ramler ikke ned sånn umiddelbart, og måling av globale temperaturer vil fortsette. Om EU, Kina, Japan etc vil overta USAs ledende rolle innen klimaforskning, gjenstår å se.
Uansett - Trump utfordrer det vitenskapelige miljøet med sin politikk.
Trump snakket varmt om kullgruvene - vi får se hva han gjør med det.
Kull har blitt danket ut av naturgass i stor skala over hele USA. Og CO2-utslippene har gått kraftig ned av samme grunn.

USA har lite klimaavgifter av betydning - og vil ikke bli noe mer konkurransedyktig overfor Kina grunnet Trumps endrete miljøpolitikk. Det er ikke der problemet ligger. Han burde heller få ned dollarkursen med 20%. Det hadde virkelig monnet.

Kina fortsetter sin politikk etter Trumps seier og legger mindre vekt på presidentens personlige syn:

But speaking to the government-run China Daily newspaper, China's special representative for climate change, Xie Zhenhua, played down such concerns.

Xie reaffirmed Beijing's "firm attitude" towards fighting global warming and noted that the incoming US president had "softened his tone on whether climate change is real" following his election in November.

In an interview with the New York Times after his shock victory Trump said he had an "open mind" about how he would approach the issue and conceded there was "some connectivity" between global warming and human activity.

Xie, a Communist party veteran who spent more than a decade at the helm of China's environmental agency, told the China Daily the global momentum behind the push towards a low carbon future was now such that no one person was capable of halting progress.

"Industrial upgrades aiming for more sustainable growth is a global trend . It is not something that can be reversed by a single political leader," he was quoted as saying.


Kina står fast på Paris-avtalen. Blir interessant å se hva USA velger.

Endret 17.03.2017 12:27 av Beins
olejoerg
17.03.2017 13:40
#5003

Endre
Beins

Trump får ikke gjort så veldig mye i år da han "arver" budsjettet. Men neste år kan det fort bli store bølger.

Det er også snakk om at Trumps administrasjon vil gå til rettslige skritt mot f.eks California og de spesielle reglene som er innført der blant annet med krav om rekkevidde pr gallon på biler.

Kina vil selvfølgelig ikke uttale seg i retning av at de forlater de forpliktelser de har tatt på seg nå. Men Kina vil agere på den måte som passer dem best hvis USA endrer retning.
Trump har nemlig rett i en ting, fokuset på klimaendringer har vært gunstig for Kina da det har kostet dem mindre enn vesten. Det har økt Kinas konkurransekraft, de måtte vært dumme hvis de ikke hadde spilt med. Men hvis de mister konkurransefortrinnet så skjer det noe.

For øvrig regner jeg med at alle vil opprettholde fokuset på lokal forurensning som plager befolkningen. Det vil f.eks bli mye elbiler i store byer verden over. Men det er en betydelig sjanse for at fokus på det globale klimaperspektivet får seg et kraftig skudd for baugen.

Det er etter mitt syn en god ting, det er alt for mye konsensus og roting i grøten på vedtatte sannheter innen dette feltet. Man gir stipendier for å forske på ting man i utgangspunktet mener vil støtte en allerede vedtatt sannhet. Videre er det min erfaring at resultatet aldri blir bra når alle er rørende enige, man trenger kritiske spørsmål for å gjøre en god jobb. Veldig bra hvis det settes et kritisk søkelys på dette feltet.
Beins
17.03.2017 14:32
#9983

Endre
olejoerg

Budsjettforslaget til Trump gjelder fiscal year 2018 - som begynner 1. oktober.
Det er ikke snakk om årets budsjett.

Sverige og Tyskland viser at konkurransekraft og effektiv klimapolitikk er i god overenstemmelse. Tyskland har senket utslippene og gjort store framskritt på alle felt - noe tyskerne merker i elver og skoger der fisk og dyr kommer tilbake i fullt monn, og man vil ikke gå baklengs for å bedre konkurransekraften, som Trump. Tysk industri gjør det sterkt på alle fronter. Handelsoverskuddet er enormt. Og Rhinen er en levende elv.

Kina kan i prinsippet velge - om de følger USAs politikk eller Tyskland - de sier selv klart fra om at de satser på fornybart og vil bekjempe forurensing som truer kinesisk miljø sammen med klimautslippene. President Xi var meget klar på Davos-toppmøtet. Derfor er det ønsketenkning at Kina skulle endre kursen og dilte etter Trump. USA er heller ingen viktig konkurrent for kinesisk industri - som konkurrerer mer med lavkostland og store industriland som japan, Tyskland og Sverige. USA er dessverre i stor grad avindustrialisert.

Om forskning:Før man trekker sikre konklusjoner - er det mye debatt i miljøspørsmål. Det gjaldt f.eks big tobacco og DDT som begge hadde ivrige forsvarere i førstningen. Seinere så vi det samme på SO2 og sur nedbør -jfr debatten mellom Norge og UK om ødelagte fiskevann, spredning av tungmetaller osv. Men etter hvert utkrystalliserer det seg et vitenskapelig konsensus. Slik og i klimadebatten.
Vi har og sett det samme i mindre saker, om ftalater og hormonhermere.

Endret 17.03.2017 14:33 av Beins
tas1
17.03.2017 15:00
#13191

Endre
Det er vel ingen som er uenige når det gjelder miljø.
motbedreviten
18.03.2017 11:00
#2511

Endre


A G20 official taking part in the meeting said on Friday that efforts by the German G20 presidency to keep the wording on climate change financing had run into resistance.
"Climate change is out for the time being," said the official, who asked not to be named.

At their last meeting in July 2016 in the Chinese city of Chengdu, the G20 financial leaders said they encouraged all signatories of the Paris Agreement on climate change to bring the deal into force as soon as possible.

But U.S. President Donald Trump, who took office in November, has called global warming a "hoax" concocted by China to hurt U.S. industry and vowed to unpick the Paris climate accord that is supposed to curb rising temperatures.

Under the Chinese G20 presidency, finance ministers last year called on all governments to implement financial commitments made under the Paris deal in a "timely" way and promised to continue working on climate finance in 2017.

Trump's administration on Thursday proposed a 31 percent cut to the Environmental Protection Agency's budget, as the White House seeks to eliminate climate change programs and trim initiatives to protect air and water quality.

Asked about climate change programs, Mick Mulvaney, Trump's budget director, told reporters on Thursday "we consider that to be a waste of (Americans') money."
"I think the president is fairly straightforward. We're not spending money on that," he said.

Source: Reuters, 17 March 2017

På G-20 møtet skal de altså ikke snakke mer om climate change.

Ballen ruller videre.
.

Beins
18.03.2017 13:01
#9986

Endre
Et G-20 med finansministre kan ikke komme med uttalelser om klima-forpliktelser så lenge Donald Trump ikke har bestemt seg endelig med hensyn til Paris-avtalen.

Dersom det er Vulgær-Donald som vinner - han som sa at klimaendringer er en svindel oppfunnet av kineserne for å knekke amerikansk industri - så blir G20 feil format for slike drøftinger som må finne sted uten USA.

Mens den litt mer seriøse Donald sa etter valgseieren at han ville lytte og lære.
Spørsmålet er hvem han hører på - eks sin svake miljøvernminister Scott Pruitt.

Uansett, klimaet tar ikke hensyn til presidentvalg og climate denials.
USA kan gjerne gå tilbake til mer kullkraft og bensinslukere -alt ved det gamle- mens verden seiler i fra.

Dog viser målinger en klar støtte fra amerikanske velgere til parisavtalen .
Eks:

The report found that up to 71 percent of Americans - 57 percent of Republicans and 87 percent of Democrats - say the US should continue participating in the global agreement that calls for reducing greenhouse gas emissions.
motbedreviten
19.03.2017 12:12
#2512

Endre
.

Endret 19.03.2017 12:13 av motbedreviten
Beins
19.03.2017 15:08
#9991

Endre
Klimagassutslipp er ned 12% fra toppen i USA. Tyskland er ned 27%. Kina vokser ennå, men har som mål å nå peak senest i 2030.
De to viktigste grunnene i USA er å erstatte kullfyring med shale gas i kraftverk, og bedre motorer i biler og transport.
Spørsmålet er om Trump får til en reversering til kull, slik han snakket mye om før valget. Det andre er hvor mye Trump vil reversere av bilmotor-kravene - der California har gått i spissen.

Kanskje får climate denials mer smog, NOX og CO2-utslipp å juble for?Endret 19.03.2017 15:10 av Beins
Beins
19.03.2017 20:32
#9992

Endre
Noen tror visst det er mye penger å spare på å skjære ned på klimaforskningen.
Der tar de feil. Trump sparer mye mer på å ta penger fra medisinsk forskning som han kutter med 5,8 mrd USD !

Foreslåtte kutt:

Environmental Protection Agency
-$2.6 mrd

State and other development programs (bistand)
-10.9 mrd

Agriculture
-4.7 mrd

Justice
-4.0 mrd

Health and Human Services
-12.6 mrd

Education
-9.2 mrd

Transportation
-2.4 mrd

Housing and Urban Development
-4.3 mrd

Klimaforskning i NOAA er en liten post på 179,6 mill USD. 40% kutt gir 70 mill USD som han kan bruke på militæret. Et halvt jagerfly.

Trump øker forsvaret med 54 mrd USD. Og tar de store pengene fra utdanning, boligprosjekter, helse, landbruk, bistand, justis og politi.

US gir ca 20 mill USD til FNs klimaprogram. Småpenger på USA-budsjettet som kuttes bort.

Endret 19.03.2017 20:32 av Beins
blåball
19.03.2017 20:47
#3260

Endre
Og gir skatteamnesti i en eller flere dager for Multinasjonale i og for USA ? ( Det kan gi store grunninvesteringer i USA .)

Flere meget lønnsomme infrastruktur prosjekter kan delfinansieres av multinasjonale selskaper ?

Trump kan bidra til bedre løsninger innen klima og miljø på lengre sikt . ( G20 landene har forandret ordlyd i sine ambisjoner . )

Gass erstatter kull i mest mulig grad , er en god start .

Endret 19.03.2017 21:02 av blåball
yemaya 2
19.03.2017 21:52
#8089

Endre

Uventet el Nino i Peru
Beins
21.03.2017 14:10
#10006

Endre
Danks vindkraft leverte 42,1% av landets strøm i 2015 som er rekord. I 2016 blåste det mindre enn normalt og andelen falt til 37,2%.
Fremover vil andelen vokse til 50% i 2020 og enda høyere deretter. Det er noen utfordringer nå vind blir dominerende, spesielt i forhold til vindsvake dager.
Koblingen til naboland er en viktig faktor. Man diskuterer ulike tilnærminger.Endret 21.03.2017 14:13 av Beins
Beins
21.03.2017 14:46
#10007

Endre
IEA med ny rapport om hvordan vi kan oppnå 66% sjanse for å innfri 2-graders målet. Forenklet kan målet oppnås ved satsing på alternativ energi, langt bedre energiutnyttelse, og CO2-avgift på 190 USD/tonn. Siden G20 må gå i spissen, vil en viktig del avhenge av hvordan den store klovnen agerer, han dere vet.

Noen hovedpunkter:

Limiting the global mean temperature rise to below 2°C with a probability of 66% would require an energy transition of exceptional scope, depth and speed. Energy-related CO2 emissions would need to peak before 2020 and fall by more than 70% from today's levels by 2050. The share of fossil fuels in primary energy demand would halve between 2014 and 2050 while the share of low-carbon sources, including renewables, nuclear and fossil fuel with carbon capture and storage (CCS), would more than triple worldwide to comprise 70% of energy demand in 2050.

The 66% 2°C Scenario would require an unparalleled ramp up of all low-carbon technologies inall countries. An ambitious set of policy measures, including the rapid phase out of fossil fuel subsidies, CO2 prices rising to unprecedented levels, extensive energy market reforms, and
stringent low-carbon and energy efficiency mandates would be needed to achieve this transition.
Such policies would need to be introduced immediately and comprehensively across all countries in order to achieve the 66% 2°C Scenario, with CO2 prices reaching up to US dollars (USD) 190 per tonne of CO2. The scenario also requires broader and deeper global efforts on technology
collaboration to facilitate low-carbon technology development and deployment.

Improvements to energy and material efficiency, and higher deployment of renewable energy are essential components of any global low-carbon transition. In the 66% 2°C Scenario,aggressive efficiency measures would be needed to lower the energy intensity of the global
economy by 2.5% per year on average between 2014 and 2050 (three-and-a-half times greater than the rate of improvement seen over the past 15 years); wind and solar combined would become the largest source of electricity by 2030. This would need to be accompanied by a major
effort to redesign electricity markets to integrate large shares of variable renewables, alongside rules and technologies to ensure flexibility.


A deep transformation of the way we produce and use energy would need to occur to achieve the 66% 2°C Scenario. By 2050, nearly 95% of electricity would be low-carbon, 70% of new cars would be electric, the entire existing building stock would have been retrofitted, and the CO2
intensity of the industrial sector would be 80% lower than today.
A fundamental reorientation of energy supply investments and a rapid escalation in lowcarbon demand-side investments would be necessary to achieve the 66% 2°C Scenario. Around USD 3.5 trillion in energy sector investments would be required on average each year between
2016 and 2050, compared to USD 1.8 trillion in 2015.

Fossil fuel investment would decline, but would be largely offset by a 150% increase in renewable energy supply investment between 2015 and 2050. Total demand-side investment into low-carbon technologies would need to surge by a
factor of ten over the same period. The additional net total investment, relative to the trends that emerge from current climate pledges, would be equivalent to 0.3% of global gross domestic product (GDP) in 2050.

https://www.energiewende2017.com/wp-content/uploads/2017/03/Perspectives-for-the-Energy-Transition_WEB.pdf
Beins
22.03.2017 13:19
#10012

Endre
Kullkraft på retur:

Færre kraftverk planlegges
I januar i år var rundt 570 gigawatt kullkraft under planlegging globalt. Ett år tidligere var nesten dobbelt så mye kullkraft under planlegging, 1.090 gigawatt, ifølge rapporten.

Et kullkraftverk er normalt på rundt 1 gigawatt.

Også nedleggelsen av eksisterende kullkraftverk har økt gjennom det siste tiåret. I 2015 ble 36,7 gigawatt nedlagt, og i fjor ble 27 gigawatt kullkraft nedlagt.

Totalt er det 1.964 gigawatt kullkraft i drift globalt, ifølge rapporten.

Trenger ikke mer kull
Kina sliter med tung luftforurensning, og der har antallet nye tillatelser falt med 85 prosent. Totalt ble kullkraft for over 300 gigawatt i ulike stadier satt på vent som del av landets trettende femårsplan, inkludert prosjekter på totalt 55 gigawatt som allerede er under bygging.


Også i India har mange investorer trukket seg unna kull. Det indiske energidepartementet sa i fjor at landet hadde nok kullkraft til å møte etterspørselen frem til 2019, og bad utbyggerne av kullkraft om å tilpasse sine planer.

Ifølge Indias energiplan fra desember trenger ikke landet mer kullkraft enn det som er under bygging før i 2027. Noe av årsaken er at regjeringen har planer om å bygge ut 215 gigawatt med fornybar energi som sol og vind i samme periode.

- Et skikkelig vendepunkt
- 2016 var et skikkelig vendepunkt, sier Lauri Myllyvirta, ansvarlig for Greenpeace' globale kampanje mot kull og luftforurensning.

Kina har bortimot stanset nye kullprosjekter etter at imponerende vekst i ren energi har gjort kullkraftverk overflødige. Siden 2013 er alt ekstra kraftbehov blitt dekket av ikke-fossile kilder, sier han.


Slik reagerer norske strømpriser på kinesiske kullgrep
I USA er bruken av kullkraft på vei ned, særlig på grunn av økt konkurranse fra billig gass og økt utbygging av fornybar energi som vind- og solkraft.

Denne uken la kraftselskapet Dayton Power & Light ned to kullkraftverk, som nummer 250 og 251 siden 2010, ifølge Sierra Club, som driver kampanjen «Beyond Coal». Dermed er kullbruken i USA rekordlav, med bare 273 kullkraftverk igjen i drift.

- Nyheten understreker at markedet har erklært at skittent kull er økonomisk ulønnsomt, og at dens nedgang er uunngåelig, sier Bruce Nilles i Sierra Clubs Beyond Coal-kampanje.

http://e24.no/energi/kina/fersk-rapport-kullkraften-bremser/23955164
tas1
22.03.2017 13:30
#13203

Endre
Bra for miljøet!
Beins
22.03.2017 15:31
#10014

Endre
Kanskje sikten bedres i Beijing?NYTimes: China intends to spend more than $360 billion through 2020 on renewable power sources like solar and wind, the government's energy agency said on Thursday.

The country's National Energy Administration laid out a plan to dominate one of the world's fastest-growing industries, just at a time when the United States is set to take the opposite tack as Donald J. Trump, a climate-change doubter, prepares to assume the presidency.

The agency said in a statement that China would create more than 13 million jobs in the renewable energy sector by 2020, curb the growth of greenhouse gasses that contribute to global warming and reduce the amount of soot that in recent days has blanketed Beijing and other Chinese cities in a noxious cloud of smog.

Endret 22.03.2017 15:34 av Beins
Beins
23.03.2017 15:36
#10020

Endre
17 republikanere i Representantenes hus lanserer en resolusjon for bekjempelse av klimautslipp og skadelig virkninger av klimautslipp. De vil og ha mer forskning på klima.
Resolusjonen finner du her.

Endret 23.03.2017 15:36 av Beins
motbedreviten
25.03.2017 13:46
#2513

Endre
Best å bygge sin mening om klimaet på det som faktisk er observert i 2016:

https://wattsupwiththat.com/2017/03/23/state-of-the-climate-2016-based-exclusively-on-observations/
Akilles
25.03.2017 15:42
#6210

Endre
.

Endret 25.03.2017 15:42 av Akilles
Akilles
25.03.2017 15:46
#6212

Endre
Ole Humlums Klimarapport 2016
Beins
25.03.2017 15:50
#10036

Endre
Nå bygger klimaskeptikerne sine antakelser i stor grad på data som er samlet inn via offentlig støttet forskning, men de tolker resultatene annerledes.

På temperatursiden gjelder det satelittmålinger vs målinger fra land- og havoverflaten. Skeptikerne bruker satelittmålingene som sin fremste kilde. Mens IPCC og andre bruker data fra jordas overflate. De siste viser sterkere oppvarming enn satelitt, og de har heller ikke den ekstreme toppen i 1998 som satelitt operer med.

En ting er klart - El Nino gir større utslag ute i atmosfæren (satelitt) enn ved jordoverflaten (NOAA). Det er en viktig forskjell. Dernest kan det være at oppvarmingen skjer rasker nede på jorda, enn oppe i lufta fra 0-10 km over havet som satelittmålingene bruker. For min del ville jeg lagt mest vekt på målingene der folk, planter, skog, dyr holder til.

Dernest må det slås fast at satelitt ikke måler temperatur, men en form for foton-stråling fra oksygenatomer som de omdefinerer til temperatur via en algoritme.
En algoritme er en matematisk MODELL - dette utskjelte ordet som skeptikerne bruker mot IPCC. Mens deres egne favorittmålinger er modellert fra bunnen av. Så har de og vært gjenstand for en stor oppvask om feilkilder tidligere da satelittmålinger feilaktig påsto avkjøling.

Et kritisk syn på satelitt:

Beins
29.03.2017 13:46
#10050

Endre
Klimaforliket ble inngått mellom den daværende regjeringen og Høyre, KrF og Venstre i 2008. Forliket hadde en krevende ambisjon om å redusere de innenlandske utslippene av klimagasser innen 2020. Det er senere blitt tallfestet at utslippene skal ned til 48,6 millioner tonn.
Gapet er blitt mindre
Nå viser nye anslag fra Finansdepartementet at avstanden har krympet fra åtte millioner til drøyt tre millioner tonn de tre siste årene.
- Da vi kom i regjering, var avstanden til klimamålet på åtte millioner tonn. Mange mente dette var umulig å nå. Tre år senere er vi nærmere enn noen gang, og avstanden anslås nå til tre millioner tonn. Dersom den vedtatte opptrappingen av biodrivstoff regnes med, anslår vi at avstanden til klimaforlikets ambisjon for 2020 er nede i om lag to millioner tonn. Det er svært gode nyheter og det viser at regjeringens politikk virker, sier statsminister Erna Solberg.

Regjeringen.no
Stockamateur
29.03.2017 15:44
#11749

Endre
Beins

Siste der kan meget godt være fake news. Alle miljøorganisasjonene, utenom Zero seff, er enige om at klimaforliket når det gjelder omsetningskrav (av 2016) vil føre til større utslipp. Bl.a. p.g.a. bruken av palmeolje. Det påstås at diesel laget av skogsavfall gir miljøgevinst, da "dette blir til CO2 uansett". Det er ikke riktig, kompost forsvinner ikke totalt og blir til CO2. Jeg har hatt problemer med å finne et fornuftig regnestykke for dette. Hvor mye bioavfall petrifiseres og hvor mye blir til CO2? (En annen sak er at teknologien for utvinning av diesel fra skog ikke eksisterer p.t.! Vent på en ny "månelanding"...) Klimaforliket er altså dårlig fundert.

Enda verre er måten det kom i stand på. Fra Aftenposten 11/3:

Trine Skeiv Grande: "Med ultimatumet på bordet (FrP og Høyres), mente vi at de var ansvarlige for å finne løsninger. Ofte når vi har forhandlet, så har budsjettet kommet i havn fordi vi har en reserveliste med andre ting som kan gjøres."

Aftenposten: "Var omsetningskrav på biodrivstoff med på denne listen?"

TSG: "Nei. Egentlig har dette aldri vært på vår liste (!) Vi hadde mange ting. Men det oppstod en situasjon der vi hadde få ting igjen på listen. Vi hadde jo fått til ganske mye i årene før."

A: "Var det V som presset på eller var regjeringen på tilbudssiden når det gjaldt å heve omsetningskravet?"

TSG: "De var ikke vi som presset gjennom dette. Men da de låste seg i bilpakken, ble det jo færre og færre brikker man kunne flytte på (!)"

Hun sa videre at også V ser at biodrivstoff "har en del problematikk ved seg".

Gratulerer TSG! Du har fått presset gjennom en sak som ikke en gang stod på reservelista til V. I tillegg prøver du å dytte ansvaret over på FrP/H. Som ganske riktig gikk med på det, men som absolutt ikke initierte det. Denne hestehandlinga er ganske grisete saker. Og TSG så ganske riktig ikke ut som hun likte seg noe særlig på bildet som fulgte artikkelen.

Dette vedtaket må reverseres, uansett hva paragrafrytteren Helgesen måtte mene om det!

Endret 29.03.2017 15:44 av Stockamateur
Beins
01.04.2017 17:20
#10084

Endre
Norge og Japan innleder samarbeid om karbonnøytral hydrogenproduksjon, Flere norske selsskaper er involvert, og Japans står foran en større deregulering av energimarkedet.
Beins
01.04.2017 21:47
#10094

Endre
Interessante nyheter fra Japan:

Et japansk forskerteam har for første gang klart å lage solceller med mer enn 26 prosent effektivitet. Det betyr at 26 prosent - litt over en fjerdedel - av energien i sollyset gjøres om til elektrisk energi.

Bare 26 prosent? Det høres kanskje ikke så mye ut. Og - ja, det finnes solceller som har nesten 50 prosent effektivitet.

Problemet er at de er veldig dyre, og at sollyset må konsentreres gjennom en linse eller et hulspeil. Derfor finner de neppe veien til hyttetaket med det første.

Kan solceller gi mye energi her i nord? Ja, sier norsk forskning.
Revolusjonerende med kjent teknologi
Japanerne har derimot brukt kjent teknologi, slik den brukes i solcelleindustrien i dag. Så har de klart å presse ytterligere en prosent effektivitet ut av den.

- Det er revolusjonerende at de bryter 26 prosent-grensen, skriver Trygve Mongstad i en e-post til forskning.no. Mongstad forsker på solceller ved Institutt for energiteknikk (IFE).

forskning.no
Beins
02.04.2017 00:16
#10099

Endre
Klima-skeptikerne kan forklare hvorfor utslipp av metanhydrater fra Arktis er helt uproblematisk og bare gir litt ekstra hygge foran peisen.

- Vi har all grunn til å ha stort fokus på dette, selv om ikke verden går under med det første, sier norsk forsker.

1. APRIL 2017 KL. 22.13
Heidi Elisabeth Larsen
(Dagbladet): - Global oppvarming forårsaket av CO2-utslipp kan bli katastrofalt, men utslipp fra metanhydrater kan bli apokalyptisk.

Det mener forskerne som står bak studien «Methane Hydrate: Killer cause of Earth's greatest mass extinction» , som ble publisert i tidsskriftet «Palaeoworld» i desember.

Klimatrussel
Studien legger vekt på at metanutslipp fra havbunnen til atmosfæren var den viktigste årsaken til Perm-trias-utryddelsen som fant sted for rundt 252 millioner år siden, hvor nærmere 90 prosent av alt liv på jorda døde ut.

Metanhydrater er en type is som inneholder metan, og som formes langt under havoverflaten eller finnes begravd i permafrost. Ifølge studien finnes det store mengder metanhydrater lagret i havbunnen i Arktis, og forskernes store frykt er at disse smelter og at store mengder metangass slippes ut i havet og videre ut i atmosfæren.

Siden metanis er følsomme ovenfor økninger i havtemperaturen, mener forskerne som står bak studien at den globale oppvarmingen øker trusselen for at metanhydrater i Arktis smelter og at gassen slippes ut i atmosfæren.

- Vi står overfor store utfordringer når det gjelder utslipp av klimagasser, global oppvarming og klimaendringer, og Perm-trias-utryddelsen er en viktig lærdom for menneskeheten, skriver forskerne i studien.

Endret 02.04.2017 00:16 av Beins
tas1
02.04.2017 05:11
#13245

Endre
Dette er akkurat slik ting som dette som gjør at det stort sett blir propaganda fra deg og klimafundamentalistene sin side Beins, for det viktigste fra artikkelen virker å fremheve følgende; "utslipp fra metanhydrater kan bli apokalyptisk." (dette gir selvsagt også mest klikk for Dagbladet sin del).

Du hopper elegant over resten av innholdet i artikkelen, som er; "Senter for arktisk gasshydrat, miljø og klima (CAGE) ved Universitetet i Tromsø, forsker på hvor mye metan som kan komme til lekke ut fra havbunnen i Arktis og til atmosfæren gjennom naturlige og menneskepåvirkede prosesser.

- Vi vet at forekomster av denne frosne metanen i havbunnen i Arktis er store, selv om vi ikke vet akkurat hvor store. Vi vet også at de smelter i grunne farvann og slippes ut, men ser at bakterier og havstrømmer tar metanen unna før den rekker atmosfæren, sier direktør Jürgen Mienert hos CAGE til Dagbladet.

Han er kjent med studien som ble publisert i desember, men sier det stor uenighet i fagmiljøet om årsaken til masseutryddelsen for 252 millioner år siden.

- Men husk at dette er fryktelig lenge siden, da vi ikke engang hadde kontinenter. Og situasjonen er ikke sammenlignbar med dagens. Vi ser ingen solide koblinger i denne studien som viser at metanhydrater i dag kommer til å ha en apokalyptisk effekt på klima i morgen, beroliger Mienert.

- Vi har all grunn til å ha stort fokus på dette, selv om ikke verden går under med det første, avslutter Mienert.

http://www.dagbladet.no/nyheter/studie-metangass-fra-arktis-kan-bli-apokalyptisk/67430445
Beins
02.04.2017 11:38
#10100

Endre
tas1

Poenget mitt var at du eller andre må forklare hvorfor metanhydrater er ufarlige.

Allerede første linje i artikkelen signaliserer at det er ulike syn - det var heller ikke poenget mitt.

Poenget mitt er: Hvorfor er dette ufarlig. Forklar.
tas1
02.04.2017 12:39
#13247

Endre
Dette må vel være forklaring grei nok for en vanlig lekmann (selv om den er langt unna overskriften om at utslipp fra metanhydrater kan bli apokalyptisk.).

"Vi vet at forekomster av denne frosne metanen i havbunnen i Arktis er store, selv om vi ikke vet akkurat hvor store. Vi vet også at de smelter i grunne farvann og slippes ut, men ser at bakterier og havstrømmer tar metanen unna før den rekker atmosfæren, sier direktør Jürgen Mienert hos CAGE"

"...situasjonen er ikke sammenlignbar med dagens. Vi ser ingen solide koblinger i denne studien som viser at metanhydrater i dag kommer til å ha en apokalyptisk effekt på klima i morgen, beroliger Mienert."
Beins
02.04.2017 12:58
#10105

Endre
tas1

Det utsagnet sier ikke at metanhydrater er uproblematisk, men at han ikke vet sikkert. At det er ingen fare på kort sikt, betyr ikke at de er ufarlige ved videre oppvarming.

Supplert med et sitat fra CAGE's hjemmeside (samme fagperson Mienert):

Estimater på hvor mye av klimagassen metan er lagret under havbunnen i Arktis i form av metanis, spriker i alle retninger. Den mest siterte globale anslag er 10000 gigatonn. Et gigatonn er en milliard tonn.

Men en nyere beregning antyder at det heller er snakk om 74 000 gigatonn.

- Kvantifiseringen av disse forekomstene er viktig for klima- og miljøforskning globalt. Når de er stabile holder disse hydratene store mengder av metangass i sjakk. Men metodene til å forutse stabiliteten av disse hydratene i Arktis er også ganske usikre. Og hvis de smelter kan de slippe ut store mengder av den kraftige klimagassen og forandre havmiljøet, sier CAGE direktør Jürgen Mienert.


Poenget slik jeg ser det, er at dette er en viktig utfordring ved global oppvarming som innebærer en klar risiko. Det er viktige nyanser i synet på metanhydrater der noen mener det kan ha katastrofal virkning mens andre er mer forsiktige, men et føre var prinsipp tilsier absolutt årvåkenhet og at man ikke bør ta sjanser på at dette skal slippe ut.

Nok et argument for å begrense klimautslippene.

Endret 02.04.2017 12:59 av Beins
tas1
02.04.2017 13:20
#13248

Endre
Er ikke metan noe som også dannes gjennom dyrehold (husdyr), og produksjon av ris (i tillegg til kull og avfall)? Isåfall bør fokus rettes dit fremfor havbunnen i Arktis, men det sier seg selv at husdyr og ris ikke gir samme gjennomslagskraft - så derfor rettes heller skytset mot den "apokalyptiske" faren under Arktis.

Beklager Beins, men argumentet (i dette tilfellet) faller sammen for min del, og det hele står derfor tilbake som propaganda.
Beins
02.04.2017 13:50
#10108

Endre
tas1

sier risiko ved metanhydrater er propaganda - og en avledning fra husdyr og ris.

En større internasjonal forskergruppe ledet av professorene Blamey og Brand ved Brock-universitet mener at metanhydrater kan før til masseutryddelse dersom de lekker ut i hav og atmosfære.

https://brocku.ca/brock-news/2017/01/brock-led-team-says-methane-spike-responsible-for-near-extinction-252-million-years-ago/


En professor ved Cambridge sier i en kommentar at metanhydrater ikke er apokalyptiske, men at de kan føre til katastrofe.

Professor Peter Wadhams, head of the Polar Ocean Physics Group at Cambridge University, suggested a major methane pulse was possible.

However he said this would be "maybe not apocalyptic, but catastrophic".

"If there were a large methane release, which is now possible because of the instability of the methane hydrates underneath the Arctic continental shelves, the off-shore waters, that could quite easily give rise to a very large pulse," Professor Wadhams said.


CAGE i Tromsø sier at det ikke er fare på kort sikt, men at dette er absolutt noe å holde øye med. Og hvis de smelter kan de slippe ut store mengder av den kraftige klimagassen og forandre havmiljøet, sier CAGE direktør Jürgen Mienert.

Endret 02.04.2017 13:58 av Beins
tas1
02.04.2017 14:07
#13249

Endre
Beins, Dagbladet lager en heading der de skriver at utslipp fra metanhydrater kan bli apokalyptisk (og du følger opp) - og det sier jeg er propaganda all den tid det hele koker ned til hvis om, dersom og kan. Herregud Beins, hvis alt som hvis og kan skal fremstilles som sannhet, så kan like godt legge inn årene først som sist. Da er det jaggu meg en mye større apokalyptisk fare med f.eks. Kim Jong-un i Nord Korea enn metan under Arktis!
Beins
02.04.2017 14:18
#10109

Endre
tas1

Det koker primært ned til om den globale oppvarmingen fortsetter. Da vil metanhydrater etter hvert smelte, uansett hva du sier. Det er enkel fysikk.

Men alltid greiest å lukke øynene for advarsler basert på seriøs forskning - i motsetning til spåmenn og ønskekvister.

Endret 02.04.2017 14:19 av Beins
blåball
02.04.2017 14:28
#3278

Endre
Til Dem som er opptatt av Verdens klima er ikke produksjon av batterier noen landsiktig løsning for å hindre global oppvarming . ( Tvert imot , det øker forbruket av energi . )

Statoil og Yara konsern mener bruk av gass er klimavennelig i forhold til brun kull f.eks .

Fokus på rensing av bensin og diesel avgasser kommer stadig lengre , en revulusjon her kan gi noen av klima og miljøfanatikere noe å tenke på .

Verdens befolkning er økende og 10 prosent økning i oljeforbruk frem til år 2022 sier noe om hvlike utfordringer fornybar har inn i fremtiden for å dekke økt energibehov .
Beins
02.04.2017 14:28
#10110

Endre
Norske Quantafuel har utviklet en teknikk for omdanning av plast til drivstoff. I dag blir 12% av produsert olje omdannet til plast. (Finansavisen)

Quantafuel kan bidra til å redusere forsøplingen av havene dersom man får til gode innsamlingsordninger.

Et lite anlegg omdanner 10 tonn plast til 8000 liter diesel per dag. I denne sammenhengen er gevinsten ved å fjerne en god del plast større enn utslippene av CO2 fordi man kan redusere ordinær produksjon av diesel tilsvarende. Et slikt anlegg vil koste 20-25 mill NOK.

Carnegie er tilrettelegger av en større emisjon. Det er svært seriøse folk fra Statkraft og Scatech med i styret. Opplegget støttes av Enova.

Om det blir lønnsomt - er en annen ting - på papiret meget lønnsomt. Men absolutt et bra miljøprosjekt.

Endret 02.04.2017 14:30 av Beins
tas1
02.04.2017 14:48
#13250

Endre
Hva forventer vi i framtida?
Ifølge den siste referansebanen fra Nasjonalbudsjettet 2015, forventes det at utslippene av metan vil avta fram mot 2020 og ytterligere noe framover mot 2030. Det er spesielt innen olje- og gassutvinning og fra avfallsdeponier at utslippene forventes å avta.

Framskrivingen er ikke et uttrykk for en villet utvikling, men mer en forventet utvikling uten at nye virkemidler vedtas.

http://www.miljostatus.no/tema/klima/norske-klimagassutslipp/metan-utslipp/

Ellers er jeg tydeligvis mer beroliget av Mienert enn Beins er (når det kommer til Arktis).
blåball
02.04.2017 14:56
#3279

Endre
Og isen øker i og ved Sydpolen . ( Vedfyring blir nok forbudt etter hvert som Venstres yngre representanter vokser til , men er vel under sperregrense før den tid.............. ) .
blåball
02.04.2017 15:12
#3280

Endre
Statoil øker gradvis sine investeringer innen fornybar og annen energi , det betyr likevel store investeringer innen olje og gass fremover årene . ( Energimix i fremtiden består også av Hydrogen til industrielt bruk og transport , OL i Japan blir utstillingsvindu . ( og for NEL og Spetalen som på ny hopper på....... ? ) .
blåball
02.04.2017 15:28
#3281

Endre
Det kan også tenkes att Hegnar går inn i Marine Harvest på nytt når " kursen " til Erna Solberg setter Kina på " proteinkartet " : 7 til 10 april dette året .

Havet i Arktis blir fruktbart dei neste hundre år , mer fisk og olje . ( grunnet forventet iskant lengre Nord og litt høgere tempratur i Havet ) .
Beins
02.04.2017 16:19
#10112

Endre
CAGE og Mienert har et interessant prosjekt kalt MOCA som kan gi avklaring i viktige spørsmål ang metan. Men det ligger og en underforstått advarsel i dette prosjektet om vi ser en del år framover til 2050 og senere:

Metanhydrater i havbunnen er en potensiell kilde til utslipp av metan til atmosfæren, hvor metan (CH4) vil kunne være en klimagass med stor innvirkning. Forskning viser imidlertid per i dag at det varierer hvor mye av metanen som slippes ut i havet som faktisk når atmosfæren.

Metanhydrater er potensielt følsomme ovenfor økninger i havtemperaturen, noe som kan komme til å utløse en positiv tilbakekobling som igjen resulterer i en hurtig oppvarming av klimaet.

Gjennom MOCA vil vi gjennomføre avanserte målinger og modellering for å fastslå mengden CH4 i atmosfæren som har sitt opphav i metanhydrater, og påvirkningen disse utslippene har. Videre vil prosjektet studere potensielle fremtidige miljøeffekter fra destabilisering av metanhydratforekomster i et stadig varmere klima, med fokus på mulige scenarioer i år 2050 og 2100.
Beins
03.04.2017 12:53
#10118

Endre

Intern strid i USA om veien videre i klimaarbeidet. Hvor mye fornuft kan man forvente fra Trump-leiren?


https://www.ft.com/content/acf309b0-13b3-11e7-80f4-13e067d5072c

In a letter to President Donald Trump's special assistant for international energy and the environment, Exxon argues that the Paris accord is "an effective framework for addressing the risks of climate change". 

The letter was sent last week, but has emerged as Mr Trump is preparing to announce executive orders beginning a rollback several of Barack Obama's climate policies, while leaving the question of Paris open.

Trump administration officials have said a decision on participation in Paris is still "under discussion", and have been soliciting views from US energy companies. 

Exxon argues in its letter that there are several reasons for the US to stay in the Paris accord, including the opportunity to support greater use of natural gas, which creates lower carbon dioxide emissions than coal when burnt for power generation. 

Several other large international oil companies, particularly in Europe, have also backed action to address climate change that could benefit them by boosting demand for gas.


Peter Trelenberg, Exxon's manager for environmental policy and planning, writes in the letter: "It is prudent that the United States remain a party to the Paris agreement to ensure a level playing field, so that global energy markets remain as free and competitive as possible." 

He also argues the US is well-placed to be internationally competitive within the framework of Paris, thanks to its abundant natural gas reserves and its "innovative private industries, including the oil, gas and petrochemical sectors". 

Related article
Trump's blow to Paris climate deal is not a knockout
President did not go as far as pulling US out of accord as he had threatened to do

Mr Trump on the campaign trail promised to "cancel" the Paris agreement within 100 days of taking office and has described the science indicating a threat of global warming as "created by and for the Chinese in order to make US manufacturing non-competitive". 

Scott Pruitt, the new administrator of the Environmental Protection Agency, on ABC News over the weekend criticised Paris as "just a bad deal". 

However other members of the administration, including James Mattis, the defence secretary, and Rex Tillerson, the former Exxon chief executive who is now secretary of state, have been reported to favour remaining in the accord. 

Kevin Cramer, a Republican member of the House of Representatives from North Dakota who has advised Mr Trump on energy, has written to the president urging him to keep the US in Paris while scaling back its commitments to cut greenhouse gas emissions. 

Exxon has been widely criticised by environmental groups for its position on climate change, and faces inquiries for the attorneys-general of New York state and Massachusetts over its past statements on the issue, but it has repeatedly stated its support for the Paris agreement. 
Beins
12.04.2017 00:21
#10199

Endre
Siste CO2-måling på Mauna Loa viser et nivå på hele 406,92 ppm. Økningen skyter stadig mer fart.

Under istidene var nivået nede på 180 ppm, og mellom istidene 260-280 ppm. Det skyldes den store variasjonen i havtemperatur der oppvarming økte CO2-nivået som forsterket oppvarmingen i sin tur.

Nå ser vi noe helt nytt - menneskeskapt CO2-økning av veldig sterkt omfang, som vil påvirke klimaet i hundrevis av år framover.

Beins
14.04.2017 13:34
#10216

Endre
Nye havvindprosjekter uten subsidier planlegges utbygd på tysk sokkel fram mot 2024. Fra tidligere er landmøller den rimeligst formen for ny kraft i de fleste vest-europeiske land. Men havvind har mye større potensiale.

(E24) Publisert: 08:41 - 14.04.2017, Oppdatert: 09:15 - 14.04.2017
Det danske energiselskapet Dong Energy og det tyske energiselskapet EnBW skal begge bygge ut havvind uten subsidier.

Det har de lovet å gjøre i midten av neste tiår, noe som er en betydelig fremgang for en energikilde som tidligere ble sett på som et subsidiesluk.

Det er de to selskapene selv som melder om at de ikke krever subsidier for flere av sine havvindprosjekter, etter at tyske Bundesnetzagentur offentliggjorde resultatet av den første av to tyske havvind-auksjoner.

Dongsier at selskapet har vunnet tre tillatelser til havvindprosjekter i den tyske delen av Nordsjøen i auksjonen, mens EnBW har vunnet en.

Dong hadde levert bud på seks prosjekter. De tre prosjektene som har vunnet skal bygges ut innen 2024, sier selskapet.

 OWP West (240 MW)
 Borkum Riffgrund West 2 (240 MW)
 Gode Wind 3 (110 MW)

For to av de tre vindprosjektene vant Dong Energy auksjonen med bud som tilsvarer null i subsidier.

For prosjektet Gode Wind 3 var Dongs bud derimot på 60 euro per megawattime, som tilsvarer 54,7 øre per kilowattime. Dette er mer på linje med tidligere auksjoner i blant annet Danmark og Nederland.

Leverte også nullbud
Også det tyske selskapet Energie Baden-Württemberg AG fikk godtatt et bud i auksjonen, på He Dreiht-prosjektet på 900 megawatt som skal bygges ut innen 2025.

Også det budet var på null i subsidier, ifølge selskapet selv.

- Havvind har gjort et kvantesprang i effektivitet og er nå en klar driver av den tyske energiomstillingen, sier EnBWs konsernsjef Frank Mastiaux.

Det har lenge vært et mål for havvindbransjen å bli konkurransedyktig med andre energiformer, men inntil nylig hadde de fleste ekspertene regnet med at det ville være behov for betydelige subsidier i mange år ennå.


Les mer på denne siden.
Beins
14.04.2017 14:23
#10217

Endre
Norge har noen av Europas største havvindressurser, men vi ligger i bakevja når det kommer til utnyttelse. Spørsmålet er om våre teoretiske 14400 TWH noen ganger vil komme til anvendelse i stor målestokk. Det vil forutsette en form for gigantisk eksport av strøm eller av strømprodukter som hydrogen eller annet.

Nå bør vi ikke gjøre som MDG vil, å bygge 8000 møller for syns skyld.
Det må være noe vi kan leve av og som gir inntekter for landet og for staten - dvs lønnsomt.

Men det er og viktig å regne på mulighetene for markeder, eksport, kostnader, avkastning - dvs økonomiske nøkkeltall for en slik industri i framtida.

Problemet er at regjeringen er så uengasjert - i havvind som et forskningsprosjekt. De ser nesten bare olje og gass, samt noe avlatsmidler til landmøller. Men dersom Paris-avtalene gjennomføres - blir det trangere kår for olje og gass i framtida.

Heldigvis er privat sektor ikke like trege - der skjer det ting også i Norge. Vi har blitt en viktig medleverandør til europeisk havvind.
Og det er vyer i næringslivet.


Norwegian Energy Partners:

https://youtu.be/O0xStQftsic
Beins
19.04.2017 14:53
#10245

Endre
Skoda Vision E ble presentert på bilmessen i Beijing nå i april. Bilen har god plass med lengde 4,64 - den får 300 HK og toppfart 180 km/t.
Rekkevidden på batteriene blir inntil 500 km.
Bilen kommer i i serieproduksjon først i 2020.Endret 19.04.2017 14:55 av Beins
Beins
19.04.2017 16:31
#10246

Endre


Audi tron SUV kommer i 2018, god plass og 615 liter bagasje.
500 HK og toppfart 210 km/t. Rekkevidde: Audi sier over 500 km.
Kan lade 150 kwh på 50 min - via high tech utstyr.
Wireless lading - høres noe spesielt ut.

Folk i bransjen tror at denne blir en stor modell for Audi.
Beins
19.04.2017 17:52
#10247

Endre
Mercedes Elektrisk SUV kommer i 2019.
Den får 500 HK. Man vektlegger mindre toppfarten nå, og tar heller ut mye i akselreaksjon: 0-100 på under 5 sekunder.
Rekkevidde: omtrent som Audien over.
Mange produsenter ser på SUV-markedet som en grei introduksjon av elektriske familiebiler.


Endret 19.04.2017 17:52 av Beins
Beins
20.04.2017 00:01
#10251

Endre
En trendundersøkelse i 2017 om framtidenes biler og bilmarked, konkluderer med at hydrogen og brenselsceller (FCV) vil bli dominerende fra 2025 av. Fram til 2025 vil Batteri (BEV) dominere på fornybar-siden og som fremste konkurrent til tradisjonelle biler og hybrider.

From now through 2025, automotive executives see battery electric vehicles as the top global trend, but more than three-quarters of them predict BEVs being overshadowed by hydrogen fuel cell electric vehicles in the long run.

This is according to KPMG's Global Automotive Executive Survey 2017, which found that of almost 1,000 senior executives interviewed, 78-percent believe fuel cell electric vehicles "will be the golden bullet of electric mobility." The problem of setting up a user-friendly charging infrastructure lead 62-percent of the surveyed executives to believe that BEVs will fail, KMPG said.

KPMG analyzed the survey and found that automotive executives see that FCVs can solve the recharging and infrastructure that BEVs face today. Refueling a FCV can be quickly at a traditional gas station, which makes the typical BEV charging time of 25 to 35 minutes seem unreasonable.

The study does acknowledge that FCV technology is "far from maturity," and faces unsolved challenges like the "cooling of hydrogen or the safe storage in a car."

http://www.hybridcars.com/78-percent-of-auto-execs-see-brighter-future-for-hydrogen-vehicles-over-battery-electrics/

Endret 20.04.2017 00:02 av Beins
Beins
21.04.2017 10:36
#10276

Endre
Havvind blir trolig mer og mer sentralt i europeisk kraftmix fram mot 2045. Men Norge blir frakoblet av fordi det er ingen vilje på politisk hold til forskning og utviklingsarbeid for om mulig å etablere en subsidiefri norsk havvindnæring. Norge har blant de beste forutsetningene, men politikerne graver seg ned i det fossile.

Havvind blir helt sentralt i strømforsyningen i Europa om 30 år, mener nederlandske Ecofys.

av Camilla Aadland


Konsulentbyrået har regnet ut hva som skal til av strømforsyning i Europa i 2045 for å nå klimamålene. Vind får en helt sentral rolle.

- Det er mulig, men det avhenger av fleksibilitet og sammenkobling i nettet. Vi har ikke noe alternativ, jeg mener at vi er i stand til å håndtere det hvis vi er villig til å designe systemet som en helhet, sier seniorkonsulent Michiel Müller i Ecofys.

Samarbeid må til

Utfordringen med vindkraft er blant annet den store variasjonen i produksjonen. Müller mener dette kan løses om de europeiske landene samarbeider om utviklingen av nettet.

- Vi må finne en måte å effektivt bruke og flytte elektrisitet. Man må definere en ny rolle for vindkraft som en av primærkildene i energimiksen, sier han.

Mesteparten av vindkraften vil være til havs, ifølge Ecofys. For å møte strømbehovet i 2045, må 230 GW komme fra havvind. I dag utgjør havvind 12,6 GW i Nordsjøbassenget, det baltiske hav og irskesjøen.


Energikilder i 2045. Kilde: Ecofys

Müller innser at det er et krevende mål, men mener det er mulig å få til.

- Dette er nødvendig, det er noe vi må gjøre for å møte klimautfordringene. Hvis ulike land og myndigheter sammen anerkjenner at det må til, er vi i stand til det. Samtidig faller prisen på offshore vind fort, vi høster erfaring underveis og industrien modnes. Det skjer en oppskalering av havvindindustrien nå, og gitt de rette strukturene kan jeg ikke se hvorfor vi ikke kan møte denne utfordringen, sier han.

Peker i riktig retning

I dag installeres det cirka 2 GW havvind i året. Installasjonstakten må dobles, om målet på 230 GW i 2045 skal nås.

Müller mener vi er på rett spor for å kunne nå målet.

- Det er mye bevegelse i industrien. Reduksjonen i pris hjelper, og vi ser en økende politisk vilje til å gjennomføre Parisavtalen. Nordsjølandene har forpliktet seg til å jobbe sammen og nettselskapene tar ansvar. Mange endringer peker i riktig retning, samtidig er det mye arbeid som må gjøres for å møte utfordringene. Noen fundamentale endringer er også nødvendig for å nå målet.

http://sysla.no/gronn/mesteparten-av-strommen-ma-komme-fra-vindkraft-2045/?utm_source=e24&utm_medium=webwidget&utm_campaign=promo
Beins
21.04.2017 21:39
#10283

Endre
Britene gjør fornuftige ting på el-fronten - istedenfor å subsidiere de gamle og stygge kullgruvene.

Geir Molnes(E24) 21.04

«Storbritannia har aldri hatt en kontinuerlig periode på 24 timer uten kull. Det ser ut som at i dag kan bli den første.»

Det skriver det britiske elektrisitets- og gasselskapet National Grid PLC på sin Twitterkonto fredag.

Dermed kan fredag 21. april bli den første dagen siden 1882, da Storbritannia åpnet sitt første kullkraftverk, at landet ikke bruker strøm fra kullenergi.

Storbritannia har vært tidlig ute med å ta i bruk fornybar energi, og har flere offshorevindturbiner enn noe annet land.


Fersk rapport: Kullkraften bremser
I tillegg produserer landet solkraft tilsvarende energien fra syv atomreaktorer. Myndighetene i landet har som mål å stenge alle kullkraftverkene i Storbritannia innen 2025, skriver Bloomberg.
tas1
21.04.2017 22:02
#13321

Endre
Bra for miljøet.
renud
21.04.2017 23:32
#15380

Endre
tassen
Å tro at kullkraftverk kun forurenser i nærmiljøet, og ikke direkte og inndirekte globalt, er som å tro at fisen du slipper i sofakroken ikke lukter i hele stuen og på kjøkkenet og.
tas1
21.04.2017 23:35
#13325

Endre
Kjenner ikke til kullkraften her jeg sitter. Eneste er han jævla nabo'n som brenner alskens drit oppi oljefatet sitt.
yemaya 2
22.04.2017 00:10
#8211

Endre
Fisen min er nærmest luktfri om dagen. Det betyr vel mer metan og mindre hydrogendisulfid. Så, på tross av luktfriheten, så prøve jeg å holde igjen for planetens skyld.
Beins
22.04.2017 00:14
#10285

Endre
Mye bra med at kullkraften forsvinner. Det er vi enige om.

Så er det subsidier - som ofte knyttes til alternativ energi.
Men så viser det seg og at bensin og oljeprodukter har utrolige subsidier ifølge denne artikkelen av Bjørn Lomborg fra mars 2016 i anledning Venezuelas bensinsubsidier :

Aftenposten:

Verstingene

Venezuela er ikke alene om å subsidiere fossile drivstoff - land over hele verden bruker nesten 500 milliarder dollar på slike subsidier hvert år, ifølge Det internasjonale energibyrået. Og i motsetning til det mange tror, er ingen av verstingene fra Vesten. Oljerike Iran og Saudi-Arabia bruker rundt 70 milliarder dollar på støtte hvert år, og dekker omtrent 80 prosent av innbyggernes energiutgifter.

Russland og India bruker omtrent 40 milliarder i året på drivstoffsubsidier, mens Indonesia, Egypt, Algerie og Kina har brukt rundt 20 til 30 milliarder dollar i senere år.

Tragedien ved drivstoffsubsidiene er at 500 milliarder dollar som nasjoner verden rundt bruker på dette, kunne ha vært brukt så mye bedre, slik forskning utført av min organisasjon, Copenhagen Consensus, viser.

Mest å vinne på subsidiekutt av fossilt drivstoff
FN har fastsatt en rekke utviklingsmål som skal forbedre situasjonen til verdens fattigste innen 2030.

Vi ba 60 team av toppøkonomer over hele verden, blant dem flere nobelprisvinnere, analysere de sosiale, økonomiske og miljømessige kostnadene og fordelene ved alle disse målene.

I forsøket på å finne ut hvor hver dollar i støtte kunne gjøre mest nytte, fant vi ut at avskaffelse av subsidier til fossile drivstoff er et av de gunstigste tiltakene et utviklingsland kan treffe.


Bortfall av disse subsidiene gjør konkurransen mer reell for alternativ energi og for elektriske kjøretøyer, eventuelt hydrogendrevne. Og jeg tror ting er i ferd med å endres noe.

Endret 22.04.2017 00:15 av Beins
olejoerg
22.04.2017 01:49
#5032

Endre
Beins
Det der er bogus og det vet du. Subsidieringen i disse landene av oljeprodukter har ingen ting å gjøre med at fossile energikilder er dyrere enn alternativet. Det har derimot alt å gjøre med at man politisk bruker dette for å beholde makten og gi folk muligheten til å ha en litt høyere livsstil, populisme.
Hvis disse nasjonene skulle gått for alternativ energi i dag måtte de subsidiert på samme måte, men kostnaden ville blitt mye høyere for å få samme resultat.

Man kan bare komme til en slik skrudd logikk som ovenfor hvis utgangspunktet er som følger: "Hvordan kan vi få folk over på alternativ energi for enhver pris og ignorere alle potensielle negative konsekvenser for å konkludere slik vi ønsker".

Resultatet av å gjøre dette ville være kraftig redusert levestandard for mange og politisk uro som konsekvens. Men det er vel greit for klimalobbyen da færre mennesker på jorda også er til fordel for miljøet!
renud
22.04.2017 10:25
#15386

Endre
olejoerg
Uten å beskylde deg for det, bogus går alltid begge veier. Vi påvirkes alle av både hvor vi preferert henter vår info fra og leser også slik info med allerede påsatte briller, uansett hvor mye vi tror vi ikke gjør det.

Påstanden du videreformidler, som vel kan kortes ned til; "kostnaden for alternativ energi ville blitt mye høyere for å få samme resultat", er selvfølgelig et tungt argument, hvis det ikke er bogus. Så la oss diskutere det med et åpent sinn:

Finnes det noen data som viser at de tre (såvidt meg bekjent) landene, som allerede har hatt minst én dag hvor landene har hatt 100% dekning med kun alternativ energi, nemlig Tyskland, Danmark og nå også UK, har påført sine innbyggere (eller fremtidige generasjoner via lånefinansiering) vesentlig større kostnader enn hvis de hadde opprettholdt energimiksen av kun kull, gass/olje, vannkraft og atomkraftverk, hvorav sistnevnte i alle land er ekstremt tungt subsidiert?

Alternativt, finnes det noen data på at disse landene, muligens fordi de er såkalt early birds, allerede har, eller på sikt, vil gjøre energi billigere tilgjengelig for sine respektive innbyggere?

Jeg mener å ha lest at i hvert fall Tyskland allerede kan vise til en renewable-relatert teknologiutvikling og export-boom, som også drar med seg mange tradisjonelle industrier, som i sum bidrar til vesentlig større inntekter for Tyskland enn hvis landet hadde opprettholdt status quo, men er åpen for at jeg kan ta feil.

Synes denne diskusjonen kan tas på rent økonomisk grunnlag og at vi holder klimadebatten utenfor, så blir det også enklere å holde en saklig og ikke følelsesladet diskusjon.
Beins
22.04.2017 14:43
#10286

Endre
olejoerg

Jeg har ikke skrevet noe om motivene for disse subsidiene som for øvrig er satt på dagsorden av IEA. Men reelt sett er de et hinder for alternativ energi, selv om disse landene nok ikke er de fremste i slik satsing. Likevel skjer det noen positive ting slik som Scatec Solar i Egypt, og Saudi har nå funnet ut at de har mye sol som kan anvendes. Mindre fossilsubsidier vil forsterke dette.

Fossil-subsidiene er mest til nytte for dem som bruker mye energi - dvs de velstående. Men de har minst bruk for subsidiene. Derfor er anvendelsen av store midler her forsterkende på ulikhet.

Den viktigste subsidien er interne prising av olje og oljeprodukter som ligger markert under verdensmarkedsprisen. IMF er veldig klare på dette her når de skal yte støtte til land i trøbbel - bort med fossilsubsidier og slutt med sløsing av denne ressursen. Når ressurser anvendes til reell pris, blir bruken mer rasjonell, og merinntekten skattlegges og gir økte inntekter i statskassen. Men direkte pengesubsidiering er og utbredt.

Ukraina har økt gassprisen til konsument veldig mye etter pålegg fra IMF og EU. Det har vært en viktig faktor bak balansering av statsbudsjettet. Så har man kompensert overfor pensjonister og fattige med økt trygd. Og gassprisen inngår i konsumprisene som ligger til grunn for lønnsoppgjørene i landet.
Landet sløser langt mindre med gassen nå enn tidligere.

For IEA er kutt i fossilsubsidiene en viktig sak, naturlig nok. Det handler også om CO2 og miljøet - siste CO2 måling fra Hawaii viste 406,92, økningen er dramatisk.

Det er feil at alternativ energi må subsidieres kraftig, tvert imot ser vi en utvikling i motsatt retning. Vindmøller på land er den billigste strømkilden for ny kraft i Vest-Europa med f.eks 25 øre per kwh i UK.
I fattige land er solkraft veldig anvendelig, jeg har tidligere nevnt solarpack i Chile med ny prisrekord.

Skottland får 58% av elektrisiteten fra vind, Danmark rundt 40%, Tyskland ligger og høyt. Dette er en voksende bransje, men fossil-lobbyen hindrer norske bidrag av betydning. Vi står på perrongen når toget går, selv om vi har Europas største havvindressurser.
Vi burde absolutt vært frampå som en potensiell havvind-leverandør av strøm til kontinentet.

Som renud skriver - Tyskland er en stor-eksportør av større komponenter til vindkraft. ikke minst Siemens gjør det godt her.

Endret 22.04.2017 14:53 av Beins
olejoerg
22.04.2017 17:25
#5033

Endre
Beins
Alle de landene du nevner har alltid slitt med energitilgangen. Hvis f.eks Saudi-Arabia eller Russland som er verdens største oljeprodusenter skulle velge å subsidiere alternativ energi fremfor å subsidiere det produktet de produserer ville det være helt idiotisk og mot deres interesser.

Tyskland er det beste eksempelet på en nasjon som alltid har slitt med energitilgangen, de har faktisk tapt 2 verdenskriger som følge av mangel på ressurser. Det er derfor ikke overraskende at Tyskland er veldig interessert i å bli kvitt oljehegemoniet da det vil gjøre Tyskland mer uavhengig av omverdenen og vil styrke deres konkurranseevne. Derfor har de vært villige til å ta den kostnaden det er å subsidiere alternativ energi. Det samme gjelder for øvrig Danmark, Sverige og i stor grad Storbritannia der oljeæraen går mot slutten. Det er ren egeninteresse og godt er det for da kan det muligens fungere.

Men å få store oljeprodusenter til å slutte å subsidiere egne borgere er absurd med mindre myndighetene klarer å gi dem det de trenger på andre måter. Og det evner ikke disse landene p.t, å kutte subsidiene kan få store politiske konsekvenser.
Beins
22.04.2017 18:18
#10289

Endre
Olejoerg

Subsidier av fossil energi er en uting - det fører til mer forurensing og sløsing med ressursen. Det er tull når bensin koster mindre enn vann.

Russland har under kommunismen og seinere benyttet lave, interne priser på energi, og er følgelig en svært dårlig bruker av egen energi med lite vekstkraftig anvendelse. Mens europeiske land og Japan har gått i bresjen for generell økt produktivitet og effektiv utnyttelse. USA klarer seg og bra på effektivitet fordi de ikke har en administrativ skjerming av energimarkedet.

Energisubsidier i fattige land er en overføring til de velstående og pengene kan anvendes langt bedre på utdanning og infrastruktur et.

Din argumentasjon er dessuten basert på at klimaproblemet er ikke-eksisterende , og Paris-avtalen kun en papirlapp. Klima kjenner ingen grenser, og det kommer andre tider, også for oljeprodusentene. det er farlig å lukke øynene igjen.

Subsidier bør generelt kun anvendes midlertidig - subsidieavhengighet er negativt på mange måter. Det meste av strukturen i norsk landbruk er tilpasset statlige penger - ikke forbrukernes ønsker. Men nå er det "umulig" å endre dette.

For alternativ energi er subsidier/tilskudd greit i utviklingsfasen. Men nå er vi i en ny fase der alternativ energi begynner å bli rimelig/konkurransedyktig.

Norge kan trolig levere 'uendelige' mengder strøm til forbrukerne med en pris av roughly 2 kr kwh med 0,50 i råpris, 1 kr i overføringskostnader, og 0,5 kr i avgifter/fortjeneste.
Det er slike ting staten absolutt må regne på når vi har en slik enorm ressurs.

Endret 22.04.2017 18:19 av Beins
blåball
22.04.2017 20:08
#3314

Endre
Om noen år er oljen like ren som noe annet , og heving av hus og sjøboder har vesentlig større prioritet i debatten .

Ha en god helg , med kald og god vind fra nordlig kant .
blåball
22.04.2017 20:24
#3315

Endre
Det fleste prognoser viser att havnivået vil stige det neste tiårene , og dei neste 50 til hundre år . ( en varmere golfstrøm noen tiår fremover , dernest er X faktor Grønlands isen , : smelter den ned eller øker isen det neste hundre år ? )
blåball
22.04.2017 20:35
#3316

Endre
Videre gir ett varmere hav og golfstrøm mer CO 2 utslipp til luft , og det vesentlig . ( ca 98 % er da naturlig syklus ).
blåball
22.04.2017 20:35
#3317

Endre
Mindre brunkull og kull , og mer gass / Lng i energimix .

Endret 22.04.2017 20:39 av blåball
Beins
22.04.2017 21:05
#10290

Endre
Vel blåball, mye forskjellig er på tegnegrettet. I framtida kan du kanskje fly hybrid-maskiner med elektrisk framdrift og langt lavere utslipp, slik som Airbus planlegger - den første varianten er en to-seter for å teste selve konseptet, på sikt har de 90 seter i tankene.

Airbus is now considering general aviation designs with up to 19 seats with hybrid-electric power after meeting with potential development partners among a small group of traditional US small aircraft manufacturers, a senior executive tells Flightglobal.

The new studies replace plans to develop a smaller, four-seat, hybrid-electric general aviation aircraft after demonstrating the propulsion technology in a future two-seat trainer and current two-seat prototype.

But the larger aircraft concept, if launched, would still serve its primary purpose as a stepping-stone towards Airbus' long-term ambition, which is to develop a 90-seat airliner with a distributed, hybrid-electric propulsion system.


Amerikanske Zumum har og planer om hybrid-fly med 10-50 seter i 2020.

Zunum Aero, a company backed by funding from Boeing HorizonX and JetBlue's tech venture arm, has revealed its plans to create a hybrid electric aircraft designed for regional flights with plans to fly by 2020. The aircraft would have a range of around 700 miles at launch, and the plan is to get that up to over 1,000 miles by 2030, which means it could service many popular commuter routes in the U.S., potentially.

Endret 22.04.2017 21:08 av Beins
renud
23.04.2017 16:22
#15427

Endre
Exxon med brev til The White House, hvor de, ikke minst i økonomisk egeninteresse, instendig ber om at USA fremdeles forplikter seg til Paris-avtalen:

Side 1:Side 2:Endret 23.04.2017 16:26 av renud
renud
23.04.2017 16:29
#15428

Endre
Ettersom man også vet at Ivanke Trump ønsker seg ett ettermæle som USAs Miljø-First Daughter, har nok Donald ikke lenger så stort spillerom.
Beins
23.04.2017 16:57
#10302

Endre
Ja, vi satser på Ivanka og Tillerson, og at Scott Pruitt blir overkjørt av resten.
Litt rart at han skal styre over mange av verdens fremste klimaforskere.
Slik er politikk, men han kan i hvert fall ikke styre forskningsresultatene. Det er viktig. Bare redusere forskningen og si opp ekspertene.

Spørsmålet er om klimaspørsmålet likevel har nådd en kritisk masse, og at denne teknologien m.m. bare vil fortsette utviklingen framover.
Beins
24.04.2017 10:25
#10311

Endre
Havvind-engasjementer for supplyrederne:

En gjennomgang Sysla har gjort blant norske redere viser at de til sammen vant kontrakter for minst fire milliarder kroner i fjor.

Den samlede kontraktsverdien er basert på rederienes egne opplysninger. For ett selskap gjelder tallet de faktiske inntektene fra vindkraft i fjor.

Havvindmarkedet har blitt en nødhavn for mange offshorerederier som fikk problemer da oljekrisen rammet hardt.

Første kontrakt

Eidesvik Offshore er et slikt rederi. Selskapet vant sin første kontrakt i vindsegmentet i februar i fjor, og kunne dermed ta skipet Acergy Viking ut av opplag.

I sommer kunne også Viking Poseidon tas ut av opplag.

- Vi er veldig fornøyd med at Siemens, for andre gang, har vist oss tillit ved kontraktstildeling innenfor dette spennende markedet, uttalte administrerende direktør Jan Fredrik Meling i en børsmelding da den andre kontrakten ble klar.

Ut av opplag

Et annet selskap som har funnet mye arbeid innen havvind, er Siem Offshore gjennom datterselskapet Siem Offshore Contractors.

- Siem Offshore Contractors' omsetning og margin er en betydelig positiv bærebjelke i Siem Offshore, sier Idar Hillersøy, administrerende direktør i Siem Offshore.

- I markedet for prosjektgjennomføring innenfor offshore vind konkurrerer vi heldigvis ikke bare på fartøysrater, sier Hillersøy.

http://sysla.no/maritim/mandag-norske-redere-dro-inn-fire-milliarder-fra-havvind-fjor/

Endret 24.04.2017 10:26 av Beins
Beins
25.04.2017 00:30
#10321

Endre
Mer om elektriske fly. Avinor har store forhåpninger om el-fly i Norge med batterier.
Mens Sintef er skeptisk til batterikapasiet/vekt og har mer tro på hydrogen/brenseslceller eller biodrivstoff for fly av noe størrelse.

Nå er Falk-Petersen overbevist om at el-fly blir en realitet.

På besøk hos den europeiske flyprodusenten Airbus ble han overrasket over hvor langt flygiganten var kommet med å utvikle passasjerfly som går på strøm. Fabrikken presenterte en status og vyer for dette arbeidet som har overbevist Avinor-sjefen at el-fly er langt nærmere enn de fleste hadde trodd.

Han tror vi vil kunne se de første batteridrevne flyene på norske flyplasser innen 10 år. Fly med under 20 passasjerer tror han kan komme relativt raskt. Deretter tror han også vil vil se fly som tar 20-100 passasjerer, og som kan operere på ruter med flytid på rundt en time. Etter hvert vil kraftigere batterier kunne by på flyturer på det dobbelte og med enda flere reisende.

EasyJet med i amerikansk prosjekt
- Da snakker vi om fly som dagens kort- og mellomdistansefly fra Boeing og Airbus som kan ta rundt 150 passasjerer. Når det gjelder enda større fly, må vi nok vente en stund til, og trolig da som hybrider som går både på biodrivstoff og strøm, sier Falk-Petersen.

Det skjer imidlertid ting også utenfor de store flyprodusentene. Det britiske lavprisselskapet EasyJet gikk for få dager inn i kompaniskap med den amerikanske produsenten Wright Electric for å delta i utviklingen av et fly med en batterikapasitet stor nok til å fly typiske kortdistanseruter. Produsenten sier til den britiske avisen Independent at de ikke er i nærheten av å kunne produsere et ferdig fly, men at de har startet en prosess som vil innebære hybrid-fly hvis batterikapasiteten ikke viser seg å bli stor nok.

http://www.aftenposten.no/okonomi/Avinor--Forste-el-fly-i-norsk-rutetrafikk-innen-10-ar-619664b.htmlBeins
25.04.2017 01:04
#10322

Endre
Er det noen som har peiling på litium air batterier, deres status i dag og mulige kommersielle lansering?

Disse batteriene med en potensiell energitetthet opptil 1,7 kwh/kg vil være et enormt gjennombrudd, dersom de er mulig å realisere.

Det vil veldige muligheter for lagring av strøm, mye lavere batterivekt i el-biler, og ikke minst kan el-fly bli vanlig. Ganske store el-fly også.

Men da må noen fikse litium air utfordringen og gjøre dem klare for masseproduksjon. Billig skal de og være.
Beins
25.04.2017 14:19
#10323

Endre
Vindkraftorganisasjone GWEC tror vindkraft vil øke med 60% de neste 4 år. Men det er fremdeles mye å ta av.

GWEC oppgir vindkraftens andel av kraftproduksjonen i flere utvalgte land (kun produksjon av elektrisitet), som viser at denne energikilden har vokst til å bli en faktor å regne med:
Danmark: vind utgjør 40 prosent av kraftproduksjonen
Uruguay, Portugal og Irland: over 20 prosent
Kina: 4 prosent
USA: 5,5 prosent
Canada: 6 prosent
motbedreviten
25.04.2017 15:27
#2519

Endre
Jeg vil tro at i de landene hvor bruk av renewable el-kraft har øked mest også el-prisene til brukerne har øked mest.
Beins
25.04.2017 17:09
#10325

Endre
Det kan du jo undersøke, så slipper du å tro så mye.
renud
25.04.2017 18:50
#15453

Endre
Beins
Nå synes jeg du var streng.

motbedreviten er jo programforpliktet til å snakke mot bedre viten.
motbedreviten
25.04.2017 19:10
#2520

Endre
regner med at beins og renud er interessert i denne tabellen som støtter min #2519:

http://ec.europa.eu/eurostat/tgm/table.do?tab=table&init=1&language=en&pcode=ten00117&plugin=1
blåball
25.04.2017 19:32
#3331

Endre
Fornybar energi skaper arbeidsplasser og krever veldig mye langsiktig kapital , som igjen skal ha sin fortjeneste og utbytte , med tiden .

Batteriproduksjon krever mye energi og mineraler , på lengre sikt vil råvarer stige og kostnader øke .

Og strømkabler vedlikeholdes , og tilegg for moms og avgifter .
renud
25.04.2017 19:40
#15455

Endre
motbedreviten

"Regnestykket" på kostnad for renewable el-kraft kontra den gode gamle energimiksen, som du sikter til, er langt fra så enkelt som å se på kostnaden for strøm til husholdninger i EU over en periode på f.eks 10 år, som du linket til.

Produksjon av renewable el-kraft er i tillegg til store vind- og solcelleanlegg, nemlig også lokal produksjon helt ned på husholdningsnivå, hvor den produserte kraften ved hjelp av såkalte smart-strømmålere også på visse tider av døgnet og/eller ved kapasitet i nettet, kan kjøres tilbake i strømnettet mot betaling.

Et stadig økende antall husholdninger i Europa betaler dermed lite eller tilnærmet ingenting for strøm, på tross av at kilowattprisen har steget tildels mye i enkelte land.

Forøvrig må du også se på fra hvilket nivå strømprisen kom fra for 10 år siden, når du sammenligner land mot land, og også hensynta subsidiert strøm i en del av de øst-europeiske landene.

Det finnes også flere undersøkelser som konkluderer med at strøm vil bli billigere for sluttbrukeren, når omstillingskostnadene er tatt, ikke dyrere. legger man til kostnader påført samfunnet i form av sur nedbør, sykdommer i luftveiene og også kreft påført av lokal forurensning, samt en rekke andre negative konsekvenser av kull-, gass- og oljeforbrenning, går kostnadsnivået enda klarere i favør av renewable el-kraft allerede nå.
blåball
25.04.2017 19:57
#3332

Endre
renud

disse smarte strøm målere gir nok høgest strømpris , : når forbruket er høgest . ( gjennomsnittlig strømpris blir da høg nok sett over 24 timer . )

Energimix er i forandring , sluttbruker betaler .
renud
25.04.2017 20:52
#15458

Endre
blåball
Hele poenget med høyest strømpris når forbruket er størst, er jo å bevisstgjøre folk til å bruke strøm på tider av døgnet hvor forbruket tradisjonelt har vært lavest. Dette for å redusere toppe i forbruket, som ellers ville medført behov for kostbare oppgraderinger av nettet, som forbrukerne ender opp med å betale til slutt.

Avhengig av politisk vilje, vil dermed strøm, på litt sikt, bli billigere for forbrukerne. Dessverre vil nok resultatet heller bli høyere el-skatt og en melkeku for staten.

De aller fleste av oss kan bruke både oppvask- og vaskemaskin på de tidene av døgnet hvor prisene er lavt, det samme gjelder mye annet av de vi bruker strøm til. Med f.eks en Tesla 13.5 kWh PowerWall på veggen, kan man i tillegg lagre strøm når det er billig, og forbruke akkurat når det passer. Verden endrer seg.

Tesla PowerWall 2 - Dimensions L x W x D: 1150mm x 755mm x 155mm
Power With or Without Solar
Powerwall easily integrates with solar or operates independently to provide your home with continuous power day and night.
Total estimate $6,200 (Vil kunne leases for småpenger over 10 års garantitid)
Beins
25.04.2017 21:33
#10328

Endre
Tabellen viser at noen land uten fornybar satsing har hatt stor økning i strømprisen - Hellas mest av alle, Latvia og Estland ligger høyt.
UK har mest økning av fornybar-landene.

Men tabellen viser ikke "sannheten" da den skjuler ulike subsidier som ved at fornybar får støtte, mens ferdig nedskrevne kullkraftverk ikke blir avkrevd betaling for miljødeleggelser og helseproblemer av ulikt kaliber.

Det mest interessante i dag er grensekostnaden ved ny utbygging. Da kommer vindkraft på land best ut i sammenligninger. UK opererer med en kostnad på 0,25 NOK per kwh. Nå er havvind mest interessant - det kan gi virkelige store kraftmengder. Foreløpig ligger kostnaden ned mot 0,50 NOK per kwh. Ikke spesielt billig, men absolutt til å leve med
Forutsatt klimaproblem må fossilkraften betale for karbonfangst og lagring. Ikke billig det heller.

Dersom climate denials kan legge noen gode beviser på bordet - om at CO2 ikke påvirker klima i særlig grad, kan man nøye seg med partikkelrensing. Men vi ser ingen gode bevis - jeg synes at klimaskeptiske sider ofte er mangelfullee. Klimarealistene er propagandabasert og preget av fikse idéer, mens wattsupwiththat er bedre - uten å overbevise de heller.
Sceptical science og realclimate som fronter etablert klimavitenskap er mye sterkere i argumentasjonen, etter min ringe oppfatning.

blåball
25.04.2017 21:51
#3335

Endre
I Norge er ren fornybar som vannkraft til forbruker priset høgt , ca 70 prosent av strømrekningen er avgifter og nettleige . ( Fremtidig subsidiering av Havvind og Landvind , som øker gradvis , gir høgere strømpriser i tiår fremover . )

Endret 25.04.2017 21:52 av blåball
motbedreviten
25.04.2017 21:59
#2521

Endre
En kan gjøre mange forskjellige regnestykker på el-kraft prosjekter. For eksempel:

Oldnick gjorde i SSO topicen en fin beregning av det som fysisk trengs for et PV-solpanel prosjekt i sør egypt.
Det er ikke lite for fe 870GWh/år.
Vil det være lønnsomt uten subsidier og offentlig støtte, uten gullkantete kontrakter med salg til garantert pris, uten avtale om billig backup fra Asuan dammen?
Eller:
En kan gjøre EROI/EMROI beregninger for å se på avkastning på investert kapital.
Da kommer SOL/VIND prosjekter dårlig ut i en tysk gjennomgang av D.Weissbach 2013.
(se Oldnick i Renewable topicen )
Eller:
En kan se på det vi får av energi fra en kilde og den energien vi må putte i det ( teknologi med backup, material vinning , produksjon, transport, alt skal med i energi enheter) for å få det ut av kilden til å dekke behovet av samfunnet.
Er differansen positiv, da får vi noe gratis! Og samfunnet kan blomstre på det.
Er den negativ da vil prosjektet alltid være en belastning for samfunnet uavhengig av el-prisen.
Teknologi har litt å si men må ikke overvurderes,
Miljø, helse er latt utenfor.

Det at vindparker og solpanel-annlegg er bygget med billig kraft fra fe kullkraftverk blir fort veldig skjevt i pris sammenligningen.
Beins
25.04.2017 22:37
#10331

Endre
Solpaneler er billige å bygge opp i solrike land. De er fullt ut konkurransedyktige med hva som helst dersom arbeidet blir gjort skikkelig uten korrupsjon. Jeg har nevnt Solarpack mange ganger.

Vindkraft - mye har skjedd siden 2013, og Weissback opererer med vanvittig høye back up kostnader for vind.

Nå gir vindkraftauksjonene i Danmark og Tyskland langt mer nøyaktig info enn beregninger fra skrivebordet.

Vannkraft er helt greit som back up fordi den kan skrus av og på. Gass er og en mulighet, og i framtida hydrogen og batterier. Når litium-luftbatterier kommer på markedet blir det nye tider. Eventuelt en av de andre løsningene med nano-teknologi, aluminium-luft eller hva det blir som vinner kappløpet.

Guardian: The chief executive pointed to the tumbling cost of green energy as evidence that wind and solar could supplant fossil fuels quicker than expected.

"When you look back in 10 years from now, we'll see this period around 2016-17 as an inflection point," Henrik Poulsen said. "The cost of offshore wind, also solar and onshore wind, is coming down at such speed that nobody could have predicted."

Dong Energy is the UK's largest windfarm operator with stakes in planned or existing projects able to produce five gigawatts (5GW), more than the planned Hinkley Point C nuclear reactors.

Poulsen said technological advances in the energy industry meant wind power could end up supplying more than half of the UK's electricity demand.

"When you combine different things, you could see offshore wind's total of the energy mix going a lot higher," he said. "You could definitely go above 50%." He cited the falling cost of wind power, coupled with rapid progress in battery storage technology.

Wind power is often criticised for its intermittency, in that it cannot be relied upon to meet the UK's energy needs because the wind does not always blow. But improvements in battery storage will mean surplus wind energy can be stored for release on windless days.

"There is plenty of room for additional offshore wind capacity in the UK and we would love to play a role," said Poulsen.

Dong Energy confirmed it was seeking buyers for its North Sea oil and gas business, and Poulsen said the decision was more than simply financial. "The company has an ambition of leading the energy transformation of leading the transition to renewables," he said. "That's been driving us for the past few years and we see this as the natural step to transforming to be fully focused on green energy."

He said the sale had nothing to do with the fact that oil prices have been stubbornly low for two years. "It's a matter of vision and strategy and not the oil price," he said.
The company is "engaging with potential interested buyers", said Poulsen, insisting that a glut of oil assets for sale would not hamper the process. He said the division had already sold less profitable, high-cost assets that would have made it less attractive to a buyer.

Poulsen was speaking as Dong Energy released third quarter figures that showed a jump in profit to £400m, compared with just £55m last year. Much of the improvement came from proceeds of the sale of Dong's gas distribution grid in Denmark.

During the quarter renewables overtook oil and gas as the company's biggest source of earnings, accounting for 42% of operating profit.

Despite the sale of its oil business, the firm has no plans to change its name, which is short for Dansk Olie og Naturgas (Danish Oil and Natural Gas).

Endret 25.04.2017 22:40 av Beins
Beins
25.04.2017 23:07
#10332

Endre
Fornybar vil etter hvert overta stordriftsfordelene som fossil energi hadde tidligere. Samtidig som forskningen og vris i den retningen og gir teknologiske sprang. Alt dette ifølge Bloomberg.

Electricity produced by wind power is now the cheapest in the UK, according to analysis from energy experts.

According to a new study by Bloomberg New Energy Finance (BNEF), wind power is now the cheapest electricity in both the UK and Germany, a first for any G7 economy.

According to Bloomberg, this is because the rise of renewables, as well as technolgical advances in efficiency and power storage, is making fossil fuel-generated energy more expensive.

This creates a cycle that pushes up the cost of coal and gas power, leading to more renewable energy being generated....

However, as more and more renewable energy generators are produced, the less coal and gas needs to be used, with some of their share of electricity generation being taken away.

The less fossil fuels are used, the more money it takes to generate electricity with them in power plants, owing to the increased costs generated when these plants are sitting idle.

And as these costs rise, the more renewables will be used - it's a cycle that results in fossil fuels becoming more expensive and less used, and renewable power becoming cheaper and more prevalent.

Endret 25.04.2017 23:07 av Beins
Beins
26.04.2017 17:04
#10337

Endre
Vitenskapskomiteen i Representanthuset (USA) hadde en høring i mars om klimavitenskap og forskningsprinsipper. Komiteen er ledet av den svært fossil-vennlige Lamar Smith.

Det spesielle med høringen var at man innkalte 4 vitner, derav 3 skeptikere og 1 som står på teorien om menneskeskapt oppvarming (AGW). Det helt motsatte av man finner i USAs forskningsmiljøer som er svært entydige på AGW.
Men Michael Mann gjorde en meget bra figur - han er ikke bare faglig sterk, men har og svært gode talegaver.

På motstander siden hadde man de to kjente skeptikerne John Christy og Judith Curry som er gjengangere i den mindre gruppen av skeptikerfjes sammen med Richard Lindzen.

Er du gira på AGW-debatt, har du her to timer med utspørring og kommentarer der skeptikerne er i flertall.
Spol litt fram for å komme i gang.

motbedreviten
09.05.2017 16:13
#2523

Endre
[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Kjøp abonnement!]
Beins
09.05.2017 18:00
#10413

Endre
[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Kjøp abonnement!]
yemaya 2
09.05.2017 22:28
#8267

Endre
[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Kjøp abonnement!]

Endret 09.05.2017 22:29 av yemaya 2
Beins
09.05.2017 22:35
#10415

Endre
[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Kjøp abonnement!]
yemaya 2
09.05.2017 22:41
#8272

Endre
[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Kjøp abonnement!]
Beins
09.05.2017 22:50
#10416

Endre
[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Kjøp abonnement!]

Endret 09.05.2017 22:50 av Beins
yemaya 2
09.05.2017 22:54
#8273

Endre
[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Kjøp abonnement!]
yemaya 2
09.05.2017 22:55
#8274

Endre
[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Kjøp abonnement!]
skipper*
09.05.2017 22:56
#12651

Endre
[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Kjøp abonnement!]

Endret 09.05.2017 22:57 av skipper*
Beins
09.05.2017 23:12
#10418

Endre
[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Kjøp abonnement!]
renud
09.05.2017 23:28
#15553

Endre
[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Kjøp abonnement!]

Endret 09.05.2017 23:40 av renud
yemaya 2
09.05.2017 23:35
#8277

Endre
[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Kjøp abonnement!]
renud
09.05.2017 23:38
#15556

Endre
[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Kjøp abonnement!]
yemaya 2
09.05.2017 23:45
#8280

Endre
[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Kjøp abonnement!]
renud
09.05.2017 23:49
#15560

Endre
[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Kjøp abonnement!]
Beins
10.05.2017 00:12
#10423

Endre
[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Kjøp abonnement!]Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS