"
Du er her: Forside > Skatt, Trading og Utbytte > Ny skattereform i emning - gunstig for aksjeinvestering
Ny skattereform i emning - gunstig for aksjeinvestering
Provence
03.05.2016 21:03
#9165

Endre
Mot enighet om ny skattereform på Stortinget

Om jeg forstår saken rett:

- Aksjeinvesteringer vil ligninsmessig settes til 80% av markedsverdi.

- Selsskapskatten settes til 23% ned fra 27%

Regjeringen måtte gi slipp på tanken om at formuesskatten skulle fases ut helt. For å få med arbeiderpartiet og et forlik i denne saken måtte man altså inngå en hestenhandel.


Likevel i sum en god forbedring
Fanatic
03.05.2016 21:37
#27819

Endre
Gunstig? De legger jo til en faktor. F.eks i år så påstår de at de har senket skatten fra 27 til 25, men du må gange aksjefortjenesten med 1.1, så skatten er økt fra 27 til 28,75. Med videre reduksjon i satsen vil de øke denne faktoren.
Provence
03.05.2016 21:43
#9166

Endre
.. men da tror jeg du må skille mellom aksjer man eier på privat hånd vs. aksjer man eier i et investeringsselskap. Skatt på aksjeavkastning i et AS har ikke uttellende effekt før man tar ut avkastning i form av et utbytte til privat forbruk.
Provence
03.05.2016 22:18
#9167

Endre
Sverige får mest risikokapital i Europa; på tide med en skattereform i Norge?

I Sverige går arbeidsledigheten ned. I nabolandet skaper man nye arbeidsplasser. BNP har en vekst på 4,5%

Jeg innledet her med et ord "gunstig" og det var ut fra forståelsen av at man ikke kan forvente så mye i det politiske landskapet man har her på berget. Slik jeg ser det, er det virkelig tungt å få til skatteincentiver til nyskapende teknologier.

Om man konsentrerer seg om aksjeinvesteringer i et AS, så beholder man den operativ kapital så lenge pengene går til re-investering. Og trenden går i retning opprettelse av et AS.
Provence
03.05.2016 23:35
#9168

Endre
Her fra duellen mellom Erna Solberg og Jonas Støre med inngang til kommunevalget i 2015


Ut i sendingen, ca. 11 minutter, kommer man inn på formuesskatten og Jonas Støre forteller om et besøk i Haugesund og et selskap som utvikler dypvannsteknologi og han spurte (folket på gølvet?) "Hva er de største utfordringene?". Hvorpå han fikk svar, formuesskatten var ikke det viktigste. Og Erna bryter inn, hvem er eierne i dette selskapet? Svaret, utlendinger. Og Jonas repliserte, ja men folket som jobber der er norske. Erna, ja men de betaler ikke formuseskatt ..

Ganske avslørende og det forteller meg noe om hvor lavpannet argumentasjonen kan være fra en AP leder og hvor vanskelig det kan være å få konsensus for de virkelige utfordringene ..
OldNick
10.10.2016 08:21
#18404

Endre
Skattegrep som gjør sparing i aksjer og fond gunstigere

To punkter i statsbudsjettet det er verdt å merke seg


Odd S. Parr, Hegnar.no
9.10.2016

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2017, lagt frem torsdag denne uken, var det særlig to punkter å merke seg for sparere i aksjer og aksjefond.

- Skjermingsrenten økes med 0,5 prosentpoeng før skatt (med virkning fra og med inntektsåret 2017)

--Innføring av aksjesparekonto

Skjermer mer av avkastningen

For å begynne med skjermingsrenten, beskattes personlige skattytere kun for den delen av avkastningen på aksjer og aksjefond som overstiger denne. At skjermingsrenten økes, betyr altså en mindre del av avkastningen skal beskattes.

Dagens skjermingsrente følger renten på statskasseveksler, og er for 2016 fastsatt til 0,6 prosent.

Regjeringen skriver at økningen på 0,5 prosentpoeng omtrent vil tilsvare en langsiktig differanse mellom NIBOR og renten på statskasseveksler.

- Med tanke på skattemessig likebehandling er det positivt at skjermingsrenten økes, men det er skuffende at den foreslåtte økningen kun er halvparten av det foreningen har tilrådd. Vi mener skjermingsrenten burde økes med minimum ett prosentpoeng, sier administrerende direktør Bernt S. Zakariassen i Verdipapirfondenes Forening.

- Den økningen regjeringen foreslår er for liten til å sikre Stortingets ønske om skattemessig nøytralitet på ulike plasseringsformer, fortsetter han.

For deg som lurer, er NIBOR (Norwegian Interbank Offered Rate) en samlebetegnelse på norske pengemarkedsrenter med ulike løpetider, som skal gjenspeile rentenivået långiver krever for et usikret utlån i norske kroner med levering om to dager, "spot".

Ingen gevinstskatt før uttak

For det andre foreslår altså regjeringen å innføre en ordning med aksjesparekonto for børsnoterte aksjer og aksjefond.

Ordningen går ut på at gevinster ikke beskattes løpende, men først når du tar pengene ut av kontoen.

Av forenklingshensyn foreslår regjeringen at det kun er verdipapirfond med over 80 prosent aksjeandel som kan inngå i den nye ordningen, og at kun gevinster (ikke utbytter) ikke skal beskattes løpende.

- Dette er en ordning vi er positive til. En aksjesparekonto gjør det enklere og mer gunstig for privatpersoner å investere i aksjer og aksjefond. Vi ser at departementet skriver at det ut fra konkurransemessige hensyn er en fordel med flest mulig kontotilbydere. Det er vi enig i, sier Zakariassen.

- Hvem som kan tilby den nye ordningen, vil bli fastsatt i forskrift, og vi forventer at fondsforvaltningsselskaper vil stå på denne listen, avslutter han.

Verdipapirfondenes Forening minner til slutt om at Finansdepartementet foreslår en overgangsregel som åpner for at den enkelte i inntektsåret 2017 kan overføre aksjer og aksjefond til den nye ordningen med skattemessig kontinuitet - hvilket innebærer at overføringen ikke beskattes.
Savepig
10.10.2016 10:34
#59

Endre
Positivt om en kan spare i aksjer med utsatt gevinst uten at en trenger å bruke Unit Link, som vel egentlig er en litt kunstig greie.
Remy Martin
26.12.2016 17:53
#335

Endre
Kan jeg overføre/gi som gave aksjer eller aksjefondsandeler til mine barn uten at dette blir realisering?
mvh remy

Endret 26.12.2016 17:56 av Remy Martin
yemaya 2
26.12.2016 18:21
#7800

Endre
Ifølge en kilde i DNB så er forskriftene ikke klare og ordningen kommer neppe i gang før utpå våren.
yemaya 2
26.12.2016 18:24
#7801

Endre
For arv og gave skal arving eller gavemottaker overta arvelaters/givers inngangsverdi mv. (kontinuitetsprinsipp). Hvis dødsfallet skjedde eller gaven ble ytet  i 2013 eller tidligere, kan inngangsverdien og skjermingsgrunnlaget ikke settes høyere enn den verdien som ble lagt til grunn ved beregning av arveavgiften jfr. tidligere § 9-7 fjerde ledd i skatteloven. 
Fra og med 2014 skal det ikke lenger ilegges arveavgift, og inngangsverdien skal nå videreføres med full kontinuitet
OldNick
01.09.2017 13:24
#19447

Endre
[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Kjøp abonnement!]

Endret 01.09.2017 13:24 av OldNick
OldNick
01.09.2017 13:25
#19448

Endre
[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Kjøp abonnement!]

Endret 01.09.2017 13:25 av OldNick
OldNick
01.09.2017 13:26
#19449

Endre
[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Kjøp abonnement!]

Endret 01.09.2017 13:27 av OldNick
OldNick
01.09.2017 13:28
#19450

Endre
[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Kjøp abonnement!]

Endret 01.09.2017 13:28 av OldNick
OldNick
01.09.2017 13:28
#19451

Endre
[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Kjøp abonnement!]

Endret 01.09.2017 13:28 av OldNick
yemaya 2
16.09.2017 19:53
#8677

Endre
[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Kjøp abonnement!]

Endret 16.09.2017 19:56 av yemaya 2
oge
16.09.2017 20:24
#17914

Endre
[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Kjøp abonnement!]
dr. Stockman
17.09.2017 22:12
#17251

Endre
[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Kjøp abonnement!]
Harry
19.09.2017 10:22
#6892

Endre
[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Kjøp abonnement!]
Stockamateur
19.09.2017 10:31
#12157

Endre
[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Kjøp abonnement!]
yemaya 2
19.09.2017 12:31
#8682

Endre
[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Kjøp abonnement!]
Beins
19.09.2017 13:38
#11165

Endre
[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Kjøp abonnement!]Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS