"
Du er her: Forside > Info fra StockTalk > Status og drift
Status og drift
Børsgribben
23.09.2007 10:36
#9779

Endre
DNO-tråder og myter

Myte 1: DNO-trådene er bare for DNO aksjonærer
Feil. DNO trådene er for alle DNO interesserte brukere av forumet, det være seg de som er long og vurderer å kjøpe mer, selge eller beholde uendret portefølje. Videre de som er uten posisjon og som vurderer å kjøpe eller selge (shorte), samt også for de som er short og som vurderer å øke, redusere eller beholde posisjonen. Men trådene er ikke stedet for å reklamere for andre aksjer.

Myte 2: Skribenter med kunnskaper innen oljefag og boreteknikk, er viktigere enn alle andre skribenter på tråden.
Feil. Oljefaglige kunnskaper er viktig nok, men Stocktalk er et aksjeforum, ikke et forum for boreteknikk. Man kommer ikke langt med oljefaglige kunnskaper alene, god forståelse av økonomiske forhold og politikk er minst like viktig, noe som er tydeliggjort i 2007 med venting på en oljelov i Irak, som ennå ikke er vedtatt. Der har ikke oljefolkene mer å bidra med enn andre. Ulike skribenter bidrar forskjellig til DNO-trådene, med alt fra å være flinke til å lete opp nyheter, gi vurderinger i forhold til børs og økonomi, i forhold til politikk i et land med fremmed kultur, eller i oljefaglige spørsmål osv. Til syvende og siste så er det verken økonomer, politikere eller oljefolk som alene avgjør kursutviklingen, men "markedet", og følgelig er det som kjent viktig med en best mulig helhetlig markedsforståelse.

Myte 3: Vennlige skribenter poster ikke kritiske innlegg og negative nyheter
Feil. Vennlige skribenter er de som bidrar til mer helhetlig og riktig informasjon for bedre forståelse av aksjens utvikling, til gode for alle forumbrukerne uavhengig av posisjon. Derimot så er det ikke vennlig å fordreie virkeligheten, f.eks ved å rosemale eller svartmale med mangelfull og uriktig informasjon, eller ved at løse antagelse, håp eller frykt blir presentert som fakta.

Myte 4: Denne artikkelen er så interessant at jeg må lime den inn så dere får lese den i sin helhet.
Feil! Er hele artikkelen veldig interessant, så kan vi klikke på en link for der å lese artikkelen i sin helhet, med det så sparer vi plass på forumet, samt at rettmessig eier av artikkelen får klikk på sin webside. Skriv da gjerne en kommentar til linken, med anbefaling om at brukerne klikker på linken og leser hele denne interessante artikkelen. Er det spesielle setninger eller avsnitt man ønsker å fremheve, så kan disse siteres/ limes inn uten å lime inn alt.

Myte 5: Denne gamle artikkelen fra en tidligere link, er så interessant at jeg limer den inn i sin helhet.
Feil. Hvis det var greit nok med bare en link da artikkelen var fersk, så er det sannsynligvis greit nok også når artikkelen er gammel og repeteres.

Myte 6: Hvis det ikke legges ved en personlig kommentar ved posting av artikkel, så er det bedre at hele posting utgår.
Feil. De fleste artikler taler for seg selv, både hva gjelder relevans for aksjen og innhold ellers, det er derfor unødvendig at kommentar skal være obligatorisk ved posting av nyheter. Er man på jobb og tilfeldigvis kommer over en artikkel som er høyst relevant, så bør man kunne legge inn en link selv om man ikke har tid til å skrive en kommentar, så har man i det minste bidratt med noe. Hva er problemet?

Myte 7: Artikler som postes av en forumbruker, representerer vedkommendes personlige syn.
Feil. Forumbrukere som etterstreber å holde forumet oppdatert og aktuelt, bidrar med alle typer relevante og interessante nyheter de kommer over, også artikler som ikke samsvarer med ens egen oppfatning eller som ikke er ønskelige ut fra ens egen posisjon i aksjen.


[Endret 23.09.07 10:41 av Børsgribben]
[Endret 23.09.07 11:43 av Børsgribben]
Børsgribben
23.09.2007 11:11
#9780

Endre
Re. StockTalk [137]

Forslag til regler for DNO trådene

Innledning
Primært bør alt av den fundamentale diskusjonen samles på 1 tråd, inklusiv artikler som går på oljelov og politikk i Irak, da dette er av stor betydning for selskapets og aksjens utvikling. For å holde hovedtråden oversiktlig, samt for å spare plass på denne, så bør ikke nyhetsartikler legges inn med mer enn link og eventuelt et kort utdrag, såfremt ikke tungtveiende grunner taler for noe annet, f.eks at det ikke er mulig å linke til nyheten.

Ett moment som taler mot bruk av bare linker, det er at mange linker blir uvirksomme etter en tid, fordi nyhetssider flytter artiklene over til ikke søkbare arkiver, eller gjør andre endringer. For norske nettsteder er ikke problemet stort i forhold til den aktuelle bruken på Stocktalk, da jeg har erfart at de fleste linker virker ca. 2-4 år, med dn.no og iMarkedet blant de bedre med lengst varighet og Hegnar Online og en rekke region og lokalaviser blant de dårligste. Nå er det naturligvis også slik at de fleste artikler mister sin aktualitet etter hvert som de blir gamle.

Derimot for en rekke utenlandske nettsteder, for eksempel med nyheter fra Irak, så har jeg erfart at linkene kan bli uvirksomme etter ganske kort tid, alt fra etter noen få uker til etter noen måneder. Det vil derfor være bra om de som ønsker å ta vare på utenlandske artikler lenger enn det tidsrom som linkene normalt virker, får mulighet for å lime disse inn et sted. Men det bør ikke være på hovedtråden. I påvente av oljelov og eksportlisens for olje fra Tawke i Irak, så er mengden av relevant og interessant informasjon så stor, at annen fundamental informasjon lett "drukner" i mengden om alle Irak relaterte artikler limes inn på hovedtråden.

Det foreslås en ny tråd med tema: "DNO Irak - Politikk, oljelov og rammebetingelser - Nyheter". Tråden plasseres i In the pit med den begrunnelse at dette er stoff som i utgangspunktet er berettiget til plass på selskapstrådene, men som pga. det store omfanget kan være hensiktsmessig å skille ut på en egen tråd. Det blir for uoversiktlig og tungvint med en selskapsrelatert nyhetstråd gjemt bort på politikkforumet. Behovet for den nye tråden kan revurderes når/ hvis både oljeloven er vedtatt og det er oppnådd eksportlisens for olje fra Tawke. Stabilitet i forhold til andre rammebetingelser i Irak bør også tas med i vurderingen.

Ved bruk av link, så er det bare ordene i overskriften/ linken som blir søkbar på Stocktalk, og dersom man ønsker å forbedre dette, så kan det være lurt å legge inn en kort kommentar der men passer på å få med sentrale ord og navn fra artikkelen, for eksempel Tawke eller Goliat.

Moderatorene bør for å forhindre personfokus og krangel, være raske til å slå ned på sutring og usaklige/ udokumenterte anklager mot andre brukere. Friske debatter tillates selvsagt, men de skal gå på sak og påstander skal være saklig begrunnet. Videre bør moderatorene påse at det for hovedtråden velges en overskrift som er noenlunde nøytral og som alle kan akseptere.
Børsgribben
23.09.2007 11:11
#9781

Endre
Nye regler – forslag

Alle DNO trådene plasseres i forum In the pit.

DNO - Hovedtråd for fundamentale forhold
Her poster man alt av fundamentale nyheter relevant for selskapet og aksjen, i tillegg til forumbrukernes diskusjoner og vurderinger rundt fundamentale forhold. Også nyheter om oljeloven i Irak og annet politisk stoff postes her såfremt det er relevant for DNO. Postinger av nyhetsartikler begrenses til posting av link og korte utdrag, samt egne kommentarer. Innliming av hele artikler tillates ikke, såfremt ikke spesielle grunner taler for dette. Brukerne velger selv om de DNO-relaterte Irak nyheter som postes med link på hovedtråden i tillegg skal legges inn på nyhetstråden.

Nye børsmeldinger fra selskapet tillates det inntil videre å lime inn, men gamle meldinger bør ved repetisjon begrenses til bruk av link og korte utdrag. Nyhetsmeldinger fra TDN og Reuters kan limes inn hvis disse ikke er lagt ut på et søkbart nettsted (dn.no for TDN) og således ikke kan linkes til når innlegget postes.

DNO Irak - Politikk, oljelov og rammebetingelser – Nyheter
Denne tråden brukes som en "nyhetsbase" for nyhetsartikler om og rundt politikk, oljelov og øvrige rammebetingelser i Irak, så lenge det er relevant for DNO. Brukerne velger selv om de vil lime inn nyheter de poster (for eksempel for å ta vare på artikkelen over lengre tid), eller bare benytte link. Innliming bør også følges av en link eller i det minste en kildehenvisning. Videre så velger brukerne selv om de bare poster nyheten på denne tråden, eller også legger en link på hovedtråden.
Det er intet forbud mot kommentarer og replikker på Irak-nyhetstråden, men hoveddiskusjonen legges til tråden for fundamentale forhold.

DNO - TA-tråd
TA vurderinger og analyser postes her, samt chat rundt dette. Også analyser fra eksterne kilder postes her.

DNO – Daytrading
Posting av innlegg med chat om kjøp/salg av aksjer og kurs opp og ned noen øre gjøres her, da slik chat på hovedtråden lett oppfattes som bare støy.


[Endret 23.09.07 11:50 av Børsgribben]
Premium Equity
23.09.2007 12:27
#337

Endre
børsgribben:

"Primært bør alt av den fundamentale diskusjonen samles på 1 tråd"

bryter ikke det med det siste innlegget ditt her hvor du skisserer opp 4 forskjellige tråder...?

Jeg tror det da er bedre med en tråd (kanskje holde TA uttenfor) og så får vi heller lete litt mer etter det vi er på jakte etter...
MKane
23.09.2007 23:15
#4543

Endre
Ja her er det fest!!!!!

Har noen på st betalt for å skrive her?
Fanatic
23.09.2007 23:28
#4289

Endre
Forslag: Gi Børsgribben og Teknikern hver sin egen DNO-tråd, og en annen for alle de andre. ;-)
Børsgribben
24.09.2007 08:30
#9783

Endre
Re. Premium Equity [337]
Jeg synes at daytraderes "minuttrefleksjoner om kursen" har lite med det fundamentale å gjøre, og støtter derfor at de som ønsker den type chat, bør legge den til en egen tråd.

Midas-i-revers [11822]
20.02.06 13:30
"Har forståelse for at det er irriterende for langsiktige investorer å lese alle minuttrefleksjoner om kursen. Tenkte derfor vi kunne prøve å holde diskusjonen her, hvis moderator synes det er greit."

Daytrading-topic

---------------


Angående DNO-relevante nyheter fra Irak, så forklarte jeg at disse i utgangspunktet er berettiget plass på selskapstopicen, men at det rent praktisk og ut fra den store mengden artikler, er hensiktsmessig at i hvert fall artikler som limes inn i sin helhet, legges på en egen tråd, samt at den etter min mening er berettiget plass i In the pit forumet.


[Endret 24.09.07 08:29 av Børsgribben]
StockTalk
24.09.2007 11:24
#144

Endre
TIL DERE SOM HAR BETALT INN I HELGEN:


Det har vært problemer hos kortselskapene som har skapt litt ugang. Betalingssystemet skal fungere normalt igjen nå. Alle beløp som er blitt trukket for mye skal være tilbakebetalt.

Stemmer ikke kontoen din eller du lurer på noe er det bare å sende en mail til st@stocktalk.no


ST
Børsgribben
24.09.2007 21:14
#9785

Endre
Re. Børsgribben [9843], siste avsnitt før konklusjonen. Jeg kom i kveld over en nyhetsartikkel fra i fjor vår, som kanskje forklarer noe av bildet med det som vi har sett her på Stocktalk:

Hegnar Online:
Hårsåre DNO-aksjonærer

DNO kan ha noen av landets mest hårsåre og paranoide aksjonærer.

Ingen selskaper på Oslo Børs engasjerer i øyeblikket mer enn DNO, noe man lett kan se når man går inn på HegnarOnlines debattforum. Og slik har det vært en stund. Hver gang vi publiserer en kritisk artikkel om DNO, eller en som kan oppfattes negativt (de blir det noen av i løpet av en uke), hagler det med sinte e-poster og telefoner.

Les mer


[Endret 24.09.07 21:14 av Børsgribben]
[Endret 24.09.07 21:17 av Børsgribben]
StockTalk
01.10.2007 12:03
#150

Endre
Anbefalingen er igjen nullet ut.

For september var Orkla det selskapet med høyest anbefaling, mens dyna toppet salgsanbefalingene.

Skalaen går fra 1-5 og når ingen av de de mest anbefalte aksjen har et snitt over 3 tallet, er dere enten BEAR eller bare ønsker lavere inngangskurser.


Kjøpsanbefalinger
ORK [2.60] [5]
ASD [2.42] [62]
NOD [2.38] [64]
CRU [2.37] [117]
NOPA [2.35] [65]
NHY [2.33] [66]
IGE [2.21] [120]
POLY [2.18] [68]
TOM [2.16] [70]
VEI [2.00] [8]

Salgsanbefalinger
DYNA [1.00] [10]
IDEX [1.00] [20]
PGS [1.04] [25]
OTR [1.04] [24]
ITE [1.04] [23]
PHO [1.08] [24]
ALX [1.12] [25]
JIN [1.13] [32]
TAT [1.16] [31]
BLO [1.20] [30]


ST
StockTalk
02.10.2007 18:56
#151

Endre
Lagt til litt flere tickere som det nå er mulig å rate.

Disse er lagt til i dag:

AOGC
IOTA
LOND
MONI
INTS
NOMI
WEMI
NOIL
IDEX
NOPE

Stem i vei...!


ST


[Endret 02.10.07 18:56 av StockTalk]
Buckfinder
19.10.2007 18:43
#3143

Endre
Er det ikke mulig å dele inn After hours i en noenlunde seriøs del, og ha et annet forum for rent søppel ? Tenker da bla. på de topickene changes starter.
Loffen
19.10.2007 19:11
#7497

Endre
Hehe

"Den noenlunde seriøse del av After Hours"?...

Hoho

like sannsynlig som:

"Den noenlunde menneskevennlige A Hitler"?..
StockTalk
20.10.2007 02:31
#152

Endre
Buckfinder [3155]: sorry buckfinder, men tror ikke vi skal dele inn noe mer...men hvis du har forslag til andre måter å gruppere ST på så tar vi villig i mot forslag :)


ST
Rakablak
20.10.2007 02:48
#10

Endre
Kan vi ha en egen del for villige damer?

De kan eventuelt betales med et par CNR-aksjer.
Max oppside her altså(!)

[Endret 20.10.07 02:49 av Rakablak]
MKane
20.10.2007 03:01
#4568

Endre
Hehe konge den Loffen, rett på hodet...si meg er du snekker...jeg trenger en for å sko hesten
StockTalk
01.11.2007 10:09
#162

Endre
Anbefalingene er nå nullet ut. Ny månde - nye muligheter!

I oktober fikk hydro høyest gjennomsnitt på anbefalingene, mens dynapel igjen var på toppen av salgsanbefalingene.

Kjøpsanbefalinger
NHY [2.59] [98]
STL [2.47] [89]
CRU [2.40] [163]
NSG [2.31] [113]
TOM [2.28] [97]
TAA [2.27] [85]
DESSC [2.26] [91]
NOD [2.26] [92]
asd [2.26] [89]
NOPA [2.26] [89]

Salgsanbefalinger
dyna [1.03] [30]
idex [1.05] [39]
GIPS [1.10] [20]
BIRD [1.11] [37]
BLO [1.14] [42]
PHO [1.15] [34]
NER [1.15] [33]
PGS [1.16] [31]
OTR [1.17] [30]
ALX [1.18] [45]


[Endret 01.11.07 10:08 av StockTalk]
StockTalk
08.11.2007 14:13
#166

Endre
Varsling:

Følgende dato 2007.11.11, kl.03:00-05:00, vil det gjennomføres vedlikehold på betalingssystemet.

Systemet kan/vil være utilgjengelig i perioden.

Dvs - ikke betal mellom 3 og 5 på natten den 11. nov !


ST
StockTalk
17.11.2007 18:53
#173

Endre
Central Payment Server unreachable

Mellom 16:30 og 17:30 var serverne til betalingssystemet nede. De funker igjen nå.

stehaa
19.11.2007 20:53
#644

Endre
Stocktalk
Jeg synes medlemsprisen til forumet absolutt er til å leve med all den tid man slipper spam slik åpne forum forsøples med. Imidlertid har jeg siste året og de siste månedene i særdeleshet lagt merke til et fenomen som egentlig tyder på at enkelte aktører snur på skillingen ved stadig å slippe til med etablering av kortsiktige prøvenick. Hva er poenget med å tillate dette. Er man seriøst opptatt av diskusjoner vedr. markedene kan man vel være medlem på årsbasis?
StockTalk
19.11.2007 23:54
#177

Endre
stehaa [644]: hmm...godt poeng. Skal se litt nærmere rundt det.

Gratis abonnementene er jo for å gi nye brukere en liten teaser,men vi har også registrert at det kommer en god del "gamle" om og om igjen. Vi sperre de opplagte, men får helt sikkert ikke "tatt" alle.


Mvh
ST
StockTalk
19.11.2007 23:56
#178

Endre
Til info:

VISA og de andre kortselskapene har forresten fortsatt problemer med serverne sine. Det er grunnen til at en god del av dere ikke får betalt på første (eller tredje) forsøk, Vi er i kontakt med de og håper kanskje mer enn dere at det snart blir bra igjen...

Mvh
ST
StockTalk
28.11.2007 08:30
#184

Endre
Due to some problems at our network supplier, BaneTele, some of you may experience problems connection to the OCDF feed from Oslo Børs today. You may use the internet connection instead. For further information about the network problem, please contact BaneTele.
StockTalk
28.11.2007 15:33
#186

Endre
Et strømbrudd slo ut webserverne til StockTalk og måtte restartes manuelt. Vi beklager nedetiden og håper på god strøm fremover...

ST
StockTalk
30.11.2007 15:31
#190

Endre
Det er problemer med betalingene på StockTalk. Vi håper problemet snart er løst, men det er vanskelig å si hvor lang tid det kan ta.

---

Det ser ut til at problemet ikke blir løst før tidligst mandag. Ta kontakt på mail st@stocktalk.no ved problemer med betaling så skal vi gjøre det vi kan.


ST


[Endret 01.12.07 14:13 av StockTalk]Stocktalk.no eies av MarketMind AS
Adresse: Thunesvei 2, 0274 Oslo Tlf: 21 07 50 08 Email: st [at] stocktalk.no Orgnr: 979 175 027 MVA
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter © 2008 Vestover AS