Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Solstad Offshore ASA - supply
Solstad Offshore ASA - supply
haraldrex
21:53
20.02.2007
#28

Det avslører seg visse svakheter ved 10er regelen :-)


[Endret 20.02.07 21:53 av haraldrex]
blink
21:59
20.02.2007
#11521

Villtotningen [3202]
Nei, det er vel ikke så enkelt hvis inntektene kommer av enkeltstående båtsalg el. tilsvarende.
Samtidig kan vi heller ikke slette slike enkeltstående inntekter. Det er mer eller mindre en del av Supply-sektorens daglige beskeftigelse å kjøpe/selge båter.
Det blir litt skjønnsmessig vurdering i hvert tilfelle.
Men inn til visse grenser vil markedet ikke ta seg tid til å trekke bort slike inntekter i sine vurderinger.
De obserbverer bare at her er det fantastiske tall fordelt pr aksje og hiver seg på kjøpsknappen.

Samtidig som en evaluerer dette vil en jo også være klar over at 1.kv. allerede nærmer seg 66 % utført.
Det betyr at en også bør ha en formening om hva dette kvartalet vil resultere i, og justere seg deretter.
[Endret 20.02.07 22:03 av blink]
alfaz
07:44
21.02.2007
#369

HO melder i dag tidligende følgende:
Solstad tjente 562 millioner kroner
Solstad Offshore tjente 562 millioner kroner før skatt i fjerde kvartal 2006.
Artikkel av: Øystein Byberg (21.2.07 07:22)
Solstad Offshore melder ifølge Finansavisen om et resultat før skatt på 562,2 millioner kroner i fjerde kvartal 2006, mot 48,7 millioner kroner i samme periode året før. Driftresultatet ble 279,0 millioner kroner i fjerde kvartal 2006, opp fra 129,8 millioner kroner i samme periode i 2005.

Selskapets driftsinntekter steg fra381,8 millioner kroner i fjerde kvartal 2005 til 628,0 millioner kroner i fjor.

Det foreslås et utbytte på fire kroner per aksje.


Dersom dette er korrekt overgår dette mine mest optimistiske anslag og tilsier et årsresultat på gigantiske 951mill før skatt .


[Endret 21.02.07 07:48 av alfaz]
[Endret 21.02.07 07:48 av alfaz]
blink
07:48
21.02.2007
#11522

slettet


[Endret 21.02.07 07:49 av blink]
[Endret 21.02.07 07:51 av blink]
blink
07:58
21.02.2007
#11523

SOFF leverer 889 669 000 på bunnlinja for 2006

Dette tilsvarer kr 21,75 pr aksje.

GRATULERER

Dette bør utløse skikkelig kursrally, forutsatt at en kan forvente tilsvarende inntjening i 1.kv. og ut over i 2007.

SOFF skal over kr 200 i kurs.

Resultatet kommer av tilstrammet supplymarked.
Salgsgevinster er IKKE vesentlige, så jeg ser ikke noen grunn til å justere 10-er regelen av den grunn. ( Salg av skip utgjør kr 2,32 pr aksje )

Men en bør evaluere finansinntektene.
De er regnskapsført med 227 864 i inntekt.
Dette representerer 1/4 av bunnlinja.
Kanskje må 10-er regelen derfor korrigeres

kr 232 x 0,75 = kr 174
Det er fantastisk potensiale også når en sletter finansinntektene
[Endret 21.02.07 07:59 av blink]
[Endret 21.02.07 08:02 av blink]
[Endret 21.02.07 08:04 av blink]
[Endret 21.02.07 08:47 av blink]
[Endret 21.02.07 08:49 av blink]
alfaz
07:59
21.02.2007
#370

Hehe de slår tom. Viltotningens drømme estimat. Skulle likt å se 10ggr på dette resultatet!!!


[Endret 21.02.07 07:59 av alfaz]
blink
08:25
21.02.2007
#11526

Imarkedet sin kommentar
alfaz
09:20
21.02.2007
#371

blink [11524]: Har ingen tro på kursrally. Hadde nesten sagt tvert i mot. Det som ofte skjer i slike illikvide papirer er at kortsiktige "tradere" skal selge på de gode nyhetene og fallbyr hverandre mot en avventende kjøperside. Ofte tar det uker/måneder før potensialet trer frem. Det hyggelige med dette er at kursen ikke løper fra og at langsiktige investors gies god tid til å akkumulere.


[Endret 21.02.07 09:20 av alfaz]
SkII
09:24
21.02.2007
#160

Sakte reprising er den beste reprising. Tør eg nemne ALX?
blink
09:27
21.02.2007
#11531

SOFF topper vinnerlista

Det er fortjent
aud59
09:30
21.02.2007
#1496

blink. Håper at Dessc ligger øverst på tirsdag.
blink
10:12
21.02.2007
#11534

Presentasjon
Villtotningen
19:10
21.02.2007
#3203

Hei Gutter.

Jeg var tilstede på dagens presentasjon og fikk overbrakt det glade budskap, og var jeg optimistisk før jeg gikk så var jeg enda mer oppstemt ( Bull) da presentasjonen var ferdig.

Lars Peder Solstad ser svært lyst på de to kommende årene i supply markedet. ( Det gjør også Villtotningen :-)) )

Først til resultatet versus mitt estimat. SOFF foretok i 2002 en ekstraordinær avskrivning på 80 mill kr på to kabelskip som da gikk i et elendig marked. Disse to skipene er nå bygd om til konstruksjonsservice skip og tjener i dag meget gode penger og har lyse framtids utsikter. Dette medfører at SOFF reverserer 67 mill kr av disse nedskrivningene.

Justerer man for dette så ender man med en bunnlinje på 461 mill kr altså 11 mill kr høyere en mitt best case.

Selv om regnskapet er preget av positive salgs gevinster så er det også ting som trekker ned resultatet. Halve gevinsten av salget av SOFF sin 50% eierandel i Norskan føres direkte mot egenkapitalen og holdes med det utenfor resultat regnskapet.

Gevisten var på totalt 100 mill kr. Hvor altså 50 mill kr føres i inn i resultatet og resten direkte mot egenkapitalen dette i henhold til IFRS reglene. Videre har endringer i skattesystemet i UK vedrørende leasing gjort at selskapet har tatt en avsetning på 100 mill kr i forbindelse med en gjenkjøps avtale de har på to skip som sannsynligvis vil bli påvirkes negativt av denne lovendringen.

Til tross for dette ender vi altså på et eventyrlig resultat på 13,17 kr pr aksje i kvartalet og 21,75 kr for året som helhet.

Dette gir selskapet en P/E på 6,34 på 2006 resultatet med dagens børskurs.

Det som imponerer meg enda mer en dagens resultat er den sterke verdi stigningen på flåten. NAV har på et halvt år steget meg hele 29,- kr pr SOFF aksje. Fra 127,- kr pr aksje ved utgangen av juni 06. Til 156,- kr ved utgangen av desember 2006. I samtaler etter presentasjonen kom det fram at 156,- kr i NAV var et konservativt tall og at meglerne som hadde kommet fram til dette alltid var litt etter markedet. En analytiker fra SEB Enskilda mente en NAV på mellom 170 og 180,- kr var mer riktig, noe jeg nok kan være enig med han i.

Lar Peder Solstad bekreftet også at det var u-inntresant å selge skip til den prisen som var lagt til grunn for NAV 156,- kr.

Når det gjelder ny bygg så hadde prisene på disse eksplodert. Det var nå 100 % dyrere og bygge en avansert supply båt en for 4 år siden og dette er også en av grunnene til den sterke verdi økningen på den eldre flåten.

4 kr i utbytte er også gledelig og er i henhold til selskapets politikk om å betale tilbake ca 20 % av årets netto overskudd til aksjonærene.

SOFF eier nå 6% av aksjen i DESSC.

Vi ender da opp med et selskap som prises med en konservativ P/VEK på 0,87.

P/E på 6,34 på 2006 resultatet.

Selskapet som er kraftig vekst gir et direkte utbytte på 2,9% med dagens kurs ( 4,- kr)

Med dette scorer selskapet på alle mine tre preferanser. lav pris på underliggende verdier, sterk inntjening og vekst. Vi ser nok en kurs på 200,- kr pr SOFF aksje i løpet av 2007.

Ha en fortsatt fin kveld.

Mvh Villtotningen


blink
19:41
21.02.2007
#11546

Villtotningen [3203]

Enig
SOFF imponerer.
Det bør føre til større trøkk for alle supply-aksjene etterhvert som selskapene overgår forventningene og guider ytterligere styrket marked framover.
consejo
20:16
21.02.2007
#1052

Imponerende resultat, selv om noe av det kan forklares med engangshendelser. Tenker spesiellt på "andre finansinntekter" på hele 288 mill. Ble det sagt noe om denne posten på presentasjonen, Villtotningen ?
SkII
20:21
21.02.2007
#183

DEEP
consejo
20:35
21.02.2007
#1053

OK, trodde salget av DEEP-posten var ført under drift, men det var selvfølgelig en finansiell plassering ja. Var ikke klar over at gevinsten var så stor. Summen av engangsposter i kvartalet, positive og negative blir da rundt 320 mill. men dog et veldig bra resultat. Faktisk noe av den laveste PE for hele Oslo børs i 2006. Kanskje noen av shippingselskapene eller et av de andre supplyselskapene kommer lavere.
Villtotningen
07:47
22.02.2007
#3207

Ekstrem verdistigning på skip
Lauritz4
08:58
23.02.2007
#167

SOFF - KONTRAKTINNGÅELSE

NOR Offshore Pte Ltd (NOR), 50% eid av Solstad
Offshore ASA, har inngått en 5 års fast kontrakt
med Veolia Environment Inc for `Nor Sky`.

Skipet er under bygging i Singapore og skal
levers fra verftet i april 2007. Kontrakten vil
starte ved levering av skipet. `Nor Sky` er en
mindre AHTS, utstyrt med 20t kran, 50t A-ramme og
lugarkapasitet til 60 mann.

Skipets arbeidsområder vil inkludere ROV støtte,
subsea inspeksjoner, dykking, subsea konstruksjon
samt IMR tjenester.

Det er forventet at kontrakten vil gi en årlig
EBITDA på USD 7,5 mill.

Skudeneshavn, 23. februar 2007

Solstad Offshore ASA

Villtotningen
09:00
23.02.2007
#3214

Dette går veien :-))
petterdale_45
12:17
27.02.2007
#1

En liten artig observasjon i spot markedet idag. Solstad slutter idag Normand Progress til Acergy for ankerhåndtering med umiddelbar virkning. Andre selskaper som Bourbon, Deep Sea Supply og Gulfmark Offshore slutter sine skip til Petrolia for et rigmove med oppstart 1.mars. Dette betyr etter all sannsynlighet at Progress'en drar inn 2 ekstra dager, og med rate på ca 60 000 GBP per dag blir det penger av slikt. Så kan man spørre seg hvorfor Solstad drar iland denne kontrakten. Svarene er vel mange, noen av dem er kanskje:
- folkene som jobber på skipene er det ypperste i bransjen, med lang erfaring fra alle tenkelige oppdrag i de fleste verdensdeler
- selskapet har en lang og meget god track record, i en tid hvor presset på å holde schedule er større en noen gang i bransjen blir dette viktigere og viktigere
- AHTSene til Solstad som for tiden opererer i spot markedet er så mye mer enn bare AHTSer. Progress'en har f.eks. en 250 tonns A-ramme og 100 tonns krane, ikke akkurat standardutstyr på de andre AHTSene der ute

Dette er ikke noe sleivspark til noen av de andre aktørene i markedet, men heller noen tanker rundt Solstad Offshore. Å minimere liggedager i dagens kokende marked, kommer til å gjøre selskapet til en ekstrem seddelpresse!

Solstad (og andre supplyaksjer) fås fortsatt til meget hyggelige priser, til tross for fantastiske kvartalstall!! Som Villtotningen støtter også jeg meg til de økonomiske tyngdelovene.
voltaire
09:19
04.04.2007
#142

Børsmelding om kjøp av aksjer i REM:

"Solstad Rederi AS, heleid datterselskap av Solstad
Offshore ASA (SOFF) har i dag kjøpt samlet
14.336.915 aksjer i Rem Offshore ASA (REM) til
gjennomsnitts kurs NOK 49,98 pr aksje.

Aksjeposten representerer en eierandel på 36,6%.
Etter kjøpet kontrollerer SOFF direkte
(14.336.915)
og indirekte (1.950.000), en samlet beholding på
16.286.915 aksjer tilsvarende en eierandel på
41,6%
i REM. Gjennomsnittskurs for samlet beholding er
NOK 49,36 pr aksje.

SOFF har til hensikt å gi tilbud til REM`s øvrige
aksjonærer. Kjøpet er gjort på bakgrunn av SOFF`s
tro på markedet og selskapet. SOFF vil ta kontakt
med REM`s andre store aksjonær Remy AS,
kontrollert
av Åge Remøy, for samtaler rundt selskapets videre
utvikling."
petterdale_48
13:27
09.04.2007
#1

Solstad sin Normand Titan går inn på en fantastisk spot rate de neste dagene. Båten er bygget i 1985...(!)

09.04.07 AHTS Normand Titan BP UK R/M GA IV D/D 10.04.07 GBP 75 000

Hvilke estimater ligger analysehusene inne med på denne båten? GBP 17 - 20 000 kanskje?
blink
14:50
09.04.2007
#11949

Markedet applauderer over SOFF sitt kjøp av REM

Kursen er på full fart mot mitt kurs-estimat fra februar kr 174,-
Villtotningen
15:39
09.04.2007
#3427

SOFF sin handlekraft og vurderings evne imponerer meg. Selskapet finner det dyrt å kontrahere nye skip med dagens prisnivå. De bruker heller den kanon sterke kontantstrømmen til å kjøpe seg opp i konkurenter. En vurdering som er helt etter mitt hjerte.

Klippet fra Haugesunds avis:

Kupper Rem Offshore


Solstad Offshore er villig til å legge rundt to milliarder kroner på bordet for å sikre seg det ferske offshoreselskapet Rem Offshore ASA i Fosnavåg. På Sunnmøre er haugalendingene oppfattet som agressive.
Tekst: Arne Frøkedal og Odd Kristian Stokka

SKUDENESHAVN: - De var tydelig overrasket over vårt store oppkjøp, konstaterer administrende direktør Lars Peder Solstad etter at selskapet tirsdag kveld kjøpte aksjer for over 700 millioner kroner, og satt med en eierandel på rundt 40 prosent.

Solstad var tirsdag kveld i telefonisk kontakt med daglig leder, gründer og storaksjonær Åge Remøy og de er blitt enige om å møtes i slutten av påskehelgen for å prøve og se om de kan finne tonen. Etter det solide og kjappe oppkjøpet kontrollerer Solstad nå så mye at det er pliktig til å gå ut med tilbud til samtlige aksjonærer.

Lars Peder Solstad legger ikke skjul på at det børsnoterte rederiet på Karmøy ønsker å sikre seg kontrollen over hele Rem Offshore og slå det sammen med Solstad OFfshore ASA. Raidet vil koste rundt to milliarder kroner.

- Vi ønsker å ekspandere videre og ser at det er lagt gunstigere å kjøpe seg opp i eksisterende rederier fram for å kontrahere selv, sier han.

Rem Offshore er nylig notert på Oslo Børs og er i gang med en rask oppbygging. Selskapet regne med å omsette for en halv million kroner i inneværende år og en dobling i løpet av 2009. Det interessante for Solstad er Rem Offshores moderne flåte som passer godt inn i egen strategi. Rem har seks båter i drift og har ti skip under bygging.

- Hvordan skal dere finansiere oppkjøpet?
- Det har vi ikke bestemt. Trolig kan vi gjøre det med penger vi har tjent eller kommer til å tjene, sier Lars Peder Solstad som nå skrumper den planlagte påskeferien for å jobbe videre med den store handelen på Sunnmøre.

Ønsker lokal kontroll

Men Rem Offshore-sjef Åge Remøy eier også nesten like mange Rem-aksjer som Solstad-konsernet. Remøy ønsker å beholde selskapet på Sunnmøre, ifølge dn.no.

Det er riktig at vi hadde et annet bud, ja. Men for oss var det viktig at Åge har kontrollen og at selskapet blir i Herøy og Fosnavåg, sier Bjørn Sævik til DN.

Han har solgt seg ned i sunnmørerederiet. Kjøper: Åge Remøy, ikke Solstad-konsernet.

Remøy har selv vært svært opptatt av at Rem Offshore skal drives fra Fosnavåg og ha base i kommunen. Det er uvisst om han vil gi et konkurrerende oppkjøpstilbud, men etter at han har kjøpt seg opp sier han:

Dette er et signal til folk som ønsker å innta posisjoner i selskapet om at det er høye barrierer å klatre over før de kan gjøre det, sier Remøy til DN.

Sitat slutt.

Spesielt denne setningen er det verd å merke seg:

"- Vi ønsker å ekspandere videre og ser at det er lagt gunstigere å kjøpe seg opp i eksisterende rederier fram for å kontrahere selv, sier han."


Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter