Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Solstad Offshore ASA - supply
Solstad Offshore ASA - supply
gorwell
11:41
23.06.2017
#22674

Alt inn i en aksjeklasse. Prises til 3 milliarder. Nå trenger vi bare et Prospekt med data for det sammenslåtte selskapet 5 år bakover slik at vi kan få litt oversikt over selskapets verdier og potensiale.

Det hele justert for Hemen og Aker's "rettet emisjons-investeringer", dvs med full utvanning i hele 5-års perioden.

Får vi det?

gorwell
eshuse
13:56
06.07.2017
#2544

06/07-2017 12:50:10: (SOFF) FORLENGELSE OG NYE KONTRAKTER

Solstad Farstad ASA (SOFF) kan melde at Statoil har erklært
sin opsjon for å forlenge AHTS «Normand Ferking» med ett
år, fra september 2017. Dette er den andre av totalt tre
årlige opsjoner.

Videre har SOFF inngått en kontrakt med Prysmian Powerlink
Srl for befraktning av CSV «Normand Flower» med varighet på
4 måneder fast, med muligheter for opsjoner, kontrakten
påbegynnes 15 Juli 2017

I tillegg har SOFF inngått en avtale med Tideway B.V. for
befraktning av CSV «Normand Jarstein» med varighet på 3
måneder fast, med opsjon på ytterligere 4 måneder,
kontrakten påbegynnes i september 2017.

Kontraktene med Prysmian Powerlink Srl og Tideway B.V. er
strategisk viktig for SOFF's satsing innenfor segmentet
fornybar energi.

De kommersielle betingelsene er konfidensielle mellom
partene.
eshuse
10:39
31.08.2017
#2553

Solstad Farstad ser lyspunkter i markedet

Fusjonen ble offisielt gjennomført 22. juni og resultatregnskapet inkluderer derfor bare det opprinnelige Solstad Offshore som melder om et resultat etter skatt på 1.362 millioner kroner i 2. kvartal 2017, mot 174 millioner kroner i samme periode året før.

Resultat per aksje ble 14,91 kroner, mot 4,49 kroner ved samme korsvei i 2016.

Resultatet før skatt ble 1.363 millioner kroner, sammenlignet med 174 millioner kroner i 2. kvartal 2016.

Driftsresultatet ble 1.447 millioner kroner, mot 98 millioner kroner året før.

Ebitda var 202 millioner kroner i kvartalet, ned fra 328 millioner kroner i samme periode i fjor.

Driftsinntektene beløp seg til 711 millioner kroner, ned fra 719 millioner kroner i 2. kvartal 2016.

Det høye resultatet skyldes bokført gevinst på virksomhetskjøp på 1.540 millioner kroner.

- Fusjonen mellom Solstad, Farstad og Deep Sea Supply er regnskapsmessig behandlet i henhold til oppkjøpsmetoden. I den foreløpige oppkjøpsanalysen er det identifisert faktorer som danner grunnlag for at det regnskapsmessig foreligger et oppkjøp på gunstige vilkår, skriver selskapet i rapporten.

Markedet

- Selv om etterspørselen fra kundene har økt sammenlignet med samme periode i fjor, er markedet for offshoreservice-skip generelt fremdeles preget av for lav aktivitet og overkapasitet på fartøy, skriver rederiet som etter fusjonen har en flåte på 152 eide og innleide skip.

Derfor er ratene som oppnås svake, og dette gjelder spesielt for supplyskip og ankerhåndteringsfartøy, opplyses det.

Det er imidlertid noen lyspunkter.

- Vi har dog sett en forbedring i spotmarkedet i Nordsjøen, både for supply og ankerhåndtering, så langt i 3Q. Innen subsea-segmentet opplever selskapet en noe høyere aktivitet. Blant annet er dette segmentet positivt påvirket av aktiviteten innenfor fornybar energi.

Endret 31.08.2017 10:39 av eshuse
eshuse
10:42
31.08.2017
#2554

31/08-2017 08:48:48: (SOFF) PRESENTASJON AV RESULTAT FOR 2. KVARTAL 2017
OldNick
08:34
01.09.2017
#19446

Balansen til det nye selskapet pr. 30.06.2017 (mill. NOK):

EIENDELER

Anleggsmidler
Utsatt skattefordel 4.1
Varige driftsmidler 33 015.5
Investering i tilknyttede selskap og JV's 619.1
Finansielle anleggsmidler 454.2
Sum anleggsmidler (fixed assets) 34 092.8

Omløpsmidler
Beholdninger 202.2
Fordringer 1 865.8
Markedsbaserte investeringer 10.4
Bankinnskudd, kontanter og lignende 2419.7
Sum omløpsmidler 4 498.0

Sum EIENDELER 39 396.1


SUM EK + GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital 4 662.6
Annen egenkapital 1 913.9
Sum Egenkapital 6 590.6

Langsiktig gjeld
Avsetning for forpliktelser 417.6
Annen langsiktig gjeld 102.2
Gjeld til kredittinstitusjoner 29 948.3
Sum Langsiktig gjeld 30 468.1

Kortsiktig gjeld
Kassakreditt 0
Kortsiktig del av langsiktig gjeld 768.6
Annen kortsiktig gjeld 1 568.9
Sum Kortsiktig gjeld 2 337.5

Sum Gjeld 32 805.6

Sum EGENKAPITAL OG GJELD 39 396.1
______

Solstad Farstad bokfører oppkjøpsgevinst i milliardklassen

Supplyrederiet bokfører gevinst etter fusjonen i andre kvartal. Det gir kraftig løft i overskuddet.

Asgeir A. Nilsen, E24.no
31.08.2017

______

Rederi etter storfusjon: Priser seg ut av supply-nedturen

Solstad Farstad priser seg ut av langsiktige kontrakter for å ikke å gå glipp av supplyoppturen når den kommer.

Johan D. Sundberg, E24.no
01.09.2017


Endret 01.09.2017 08:34 av OldNick
highlander
15:36
01.09.2017
#7413

Solstad Farstad-sjef Lars Peder Solstad tror oppturen for offshoresektoren vil gå i sakte tempo, men allerede nå tar han sjansen på å si nei til lange kontrakter i påvente av bedre tider.

- Vi tror markedet skal opp i 2019-20, så vi er forsiktige med å låse inn for mye. Solstad tror økt aktivitet, begrensninger på tilbudssiden og at investeringer innen fornybar energi - et marked som vil være et godt supplement til rederiets offshoreaktiviteter - vil bidra til en opptur. (Kilde: FA/Xi)
eshuse
12:39
28.09.2017
#2569

Bunnen satt i SOFF? Bryter ut av den sterkt fallende trenden nå.

Med 2 milliarder i kassen skal det vel holde til ratene stiger? Fin mulighet til å komme inn billigere enn Røkke og Fredriksen(12,50)?
blåball
12:42
28.09.2017
#3687

Ja , men AKER ASA er ett bedre valg , fordi her er det direkte godt utbytte allerede .
( Det tar tid før supply er balansert nok . Fusjoner og oppkjøp m.v . )

Endret 28.09.2017 12:45 av blåball
eshuse
14:10
03.10.2017
#2570

03/10-2017 12:34:52: (SOFF) Salg av skip
Farstad Marine AS, et heleid datterselskap av Solstad Farstad ASA,
har solgt PSV Far Service (1995, UT 745, 4.683 DWT).

Overlevering av skipet til ny eier har funnet sted i dag, tirsdag
3. oktober 2017.

Salg av skipet vil resultere i en uvesentlig regnskapsmessig effekt
i 4. kvartal 2017.
eshuse
14:11
03.10.2017
#2571

Et skip mindre i opplag, Far Service har ligget i Ålesund i opplag siden 21/07/17
eshuse
09:00
16.10.2017
#2575

16/10-2017 07:39:54: (SOFF) Forlengelse av kontrakter
Solstad Farstad har inngått kontraktforlengelser for
følgende båter:

CSV"Normand Pacific", nåværende kontrakt med Prysmian
Powerlink Srl, som er Prysmian Gruppens selskap med
ansvaret for deres avanserte undervanns kabelsystemer, er
blitt forlenget med 1 år til november 2018.

I tillegg er nåværende kontrakt for PSV "Normand Naley",
forlenget med 6 måneder til mai 2018 for å støtte kundens
operasjoner på norsk sokkel.

Kontraktsforlengelsene har en totalverdi på ca. NOK 80 mill.
eshuse
08:52
19.10.2017
#2582

19/10-2017 08:15:01: (SOFF) Kontraktsforlengelse for CSV "Far Sentinel"
Solstad Farstad ASA (SOFF) har inngått følgende
kontraktsforlengelse:

CSV 'Far Sentinel', nåværende kontrakt med Blue Marine er
blitt forlenget med omtrent 18 måneder til juni 2020 for
arbeid i Gulf of Mexico. Kontrakten inkluderer en
termineringsklausul som kun kan anvendes mot et signifikant
termineringsgebyr. Termineringsklausulen kan imidlertid
ikke benyttes før november 2018.
eshuse
12:08
25.10.2017
#2588

Nå er kanskje bunnen endelig satt i Solstad. Friskt opp idag og neste motstand på 7 kroner (hvor jeg trodde kanskje bunnen var sist...).

Elendig i spotmarkedet for tiden, men vi skraper bunnen og oppgang ventes om et halvt års tid.

Endret 25.10.2017 12:10 av eshuse
eshuse
08:41
10.11.2017
#2604

Knallrødt for Solstad Farstad - øyner bedring
OldNick
09:26
10.11.2017
#19667

Resultatene er ikke særlig å skryte av for SOFF.

Ser ut som om markedet frykter flere emisjoner for å reparere balansen.
De har dog en del tid på å se om de kan få bedret flåteutnyttelsen på før det blir aktuelt.
Skal vi tro rapporteringen, så har balansen bedret seg NOK 1.5 mrd. siste kvartal, så helt svart er det ikke.

Netto gjeld: NOK 92/aksje
Bokført EK: NOK 21/aksje
Anslått NAV: NOK 30/aksje (iflg. Q3-rapporten)


SOFF: Financial report for Q3-2017

Børsmelding
09.11.2017

- Q3-2017 is the first quarter where profit and loss includes all merged entities. Hence, presented figures are not comparable to previous periods.
- Operating income was MNOK 1 409 (MNOK 637) in Q3-2017 and MNOK 2 688 (MNOK 2 107) YTD 2017
- EBITDA adjusted for operational lease was MNOK 384 (MNOK 238) in Q3-2017 and MNOK 734 (MNOK 859) YTD-2017
- Cash position as per 30.09.2017 was MNOK 2 114
- Net interest bearing debt was MNOK 26 859 which is a reduction of MNOK 1 539 since 30.06.2017.

Skudeneshavn, November 9, 2017
Solstad Offshore ASA

Contacts:
Lars Peder Solstad and Anders Hall Jomaas (phone +47 5285 6500)

SOFF: Q3-2017 Report (ODF)

SOFF: Q3-2017 Presentation (ODF)
______

SOFF: Tapte 130 millioner

Kjell Inge Røkkes og John Fredriksens selskap Solstad Farstad leverte sitt første kvartalsresultat som sammenslått rederi sent torsdag kveld.

Martin Hagh Høgseth, E24.no
09.11.2017

Endret 10.11.2017 09:37 av OldNick
OldNick
17:20
04.12.2017
#19732

Flere interessante innsidekjøp i SOFF idag.


Dette etter flere meldinger om nye kontrakter.

Aksjen har fått en opptur på over 30% siste uken, og har vært en fin trade.

Men, jeg har ingen tro på at det nå er strake veien oppover igjen. Til det er tidene fortsatt for usikre for den norske supply-industrien. Det må atskillig mer skraping til, samt at riggaktiviteten på NCS har snudd klart oppover igjen.

Og innsidekjøpene er relativt beskjedne.

SOFF: Contract award with Statoil in Brazil

Børsmelding
30.11.2017

Statoil Brasil Óleo e Gás Ltda. has awarded SolstadFarstad a 2 years firm contract to the Brazilian flagged PSV "Sea Brasil" (2012, PSV 09 CD, 4700 DWT).

The vessel will support production activity at "Peregrino field", in Campos Basin.

Commencement of the contract is expected to take place during December 2017. Charterer has the option to extend the contract with further 2 x 1 year period.

Contacts:
Lars Peder Solstad, CEO at +47 9131 8585, or
Anders Hall Jomaas, CFO at +47 4004 2918
______

SOFF: Several Contract Awards in Australia

Børsmelding
01.12.2017

SolstadFarstad ASA (SOFF) has been awarded several new contracts for the provision of vessels within Australia.

McDermott International Inc. affiliated company, MAPL have awarded the provision of a General Purpose Support Vessel, Far Stream, and pipe-haul PSV's performing services for work Offshore Western Australia. The contract is due to commence during Q1/Q2-2018 and the combined vessels utilization is approx. 200 days.

Cooper Energy has supplemented their earlier award of Far Saracen and Far Senator for their upcoming Bass Strait drilling campaign, by awarding a third anchor handler, Far Statesman, for a period of 100 days firm with commencement during Q1-2018.

Woodside Energy Ltd has awarded SolstadFarstad subsidiary Farstad Offshore AS a contract for the provision of two PSV's, Far Seeker and Far Skimmer, for the Greater Enfield Project drilling support campaign. Far Seeker shall be mobilized with a work class ROV, in order to provide efficiencies to the overall drilling campaign. The contract is firm for twelve months with fourteen months of options. Commencement of the contracts is January/2018.

These contract awards are testament to the ongoing professional relationships built between SolstadFarstad and a number of important clients over recent contracts in Australia. SolstadFarstad look forward to further strengthening these close associations, whilst continuing to deliver a high level of safe and efficient offshore operations.

The contract values remain confidential between the parties.

Contact persons:
Lars Peder Solstad, mob: +47 91318585)
Anders Hall Jomaas, mob: +47 4004 2918
______

SOFF: Mandatory notification of trade

Børsmelding
04.12.2017

Vindbalen AS, a company controlled by CEO of Solstad Farstad, Lars Peder Solstad, has on December 4, 2017 purchased 100.000 shares in Solstad Farstad ASA at an average price of NOK 4,80 per share. After the transaction Lars Peder Solstad controls 21.875.052 shares in Solstad Farstad ASA.

Anders Hall Jomaas, CFO of Solstad Farstad ASA, has on December 4, 2017 purchased 20.000 shares in Solstad Farstad ASA at an average price of NOK 4,80 per share. After the transaction Anders Hall Jomaas owns 22.352 shares in Solstad Farstad ASA.

Contact:
Lars Peder Solstad, CEO at +47 9131 8585
______

SOFF: Mandatory notification of trade

Børsmelding
04.12.2017

Bergli Rådgivning AS, a compay controlled by Terje Vareberg, chairman of the board of Solstad Farstad ASA, has on December 4, 2017 purchased 80.000 shares in Solstad Farstad ASA at an average price of NOK 5,0807 per share. After the transaction Terje Vareberg controls 84.188 shares in Solstad Farstad ASA.

Contact:
Lars Peder Solstad, CEO at +47 9131 8585
eshuse
13:22
05.12.2017
#2609

05/12-2017 12:50:49: (SOFF) Mandatory notification of trade
Tor Inge Dale, COO of Solstad Farstad ASA, purchased 6.200 shares December 5
2017 in Solstad Farstad ASA at an average price of NOK 4,80 per share. After the
transaction Tor Inge Dale owns 8600 shares in Solstad Farstad ASA.
eshuse
13:19
12.12.2017
#2611

12/12-2017 10:21:18: (SOFF) Sale of vessel
Farstad Supply AS, a wholly owned subsidiary of Solstad Farstad ASA, has sold
the AHTS Far Grip (1993 built, 14.389 BHP).

Delivery of the vessel to the new owner has taken place today, Tuesday 12th
December, 2017.

The sale of the vessel will result in an immaterial accounting effect for 4Q
2017.
eshuse
13:21
12.12.2017
#2612

Far Grip har ligget i opplag i Singapore, så da er det positivt å få solgt denne.
eshuse
08:23
13.12.2017
#2613

13/12-2017 08:11:31: (SOFF) Contract awarded in Norway and Brazil
SolstadFarstad entered a contract for the PSV, Far Solitaire, with Aker BP for a
period of 3 months firm with further 3 months option, commencement of contract
is mid-January 2018.

In addition, Petrobas - Petróleo Brasileiro S.A has extended the present
contract for AHTS "BOS Topazio" with 180 days to February 2019.

The contracts values remain confidential between the parties.
eshuse
08:24
13.12.2017
#2614

Far Solitaire går idag i spotmarkedet.
eshuse
09:47
19.12.2017
#2628

19/12-2017 09:44:42: (SOFF) Update on synergies and cost reduction program - target increased

- Achieved annualized synergies and cost reductions of approximately NOK 400
mill during 2017
- Target increased to annualized reductions of NOK 700-800 mill within end of
2018

On 6 February 2017 the plan to merge Solstad Offshore ASA, Farstad Shipping ASA
and Deep Sea Supply Plc into one company, and thereby becoming one of the
world's largest Offshore Support Vessel owners, was released. Further, it was
announced that the new company was targeting annual synergy and cost savings of
NOK 450 - 600 mill compared to the 2016 cost level (regardless of activity
level). The merger was formally in place in June 2017 and based on the
experiences from the first six months in operation as one company, Solstad
Farstad ASA is now increasing the targeted annualized savings to NOK 700 - 800
mill.

By the end of 2017 the cost reductions relating to measures already implemented
represents annualized savings of approximately NOK 400 mill.

The savings mainly relate to three different areas;

1) Global onshore administration; new organization structure implemented and the
administration expenses have been reduced by combining offices globally and
centralization of functions. Different projects to implement common ICT systems
are well progressed, and this will further increase efficiency and strengthen
operations.

2) Offshore crew; expenses are being reduced through using best practice to
customize crew composition to each specific vessel, flag-state requirements,
customer requirements and area of operations.

3) Procurement and economy of scale; combining the three companies have given
economies of scale relating to purchasing and logistics, and use of best
practice will further reduce costs relating to maintenance and dry-dockings.

The Company has also explored revenue synergies related to the merger. While
there are several contracts that illustrate the existence of such synergies, the
Company has at the present moment chosen not to quantify these.

"Solstad Farstad ASA has been and are still working hard to meet the commitments
we made to our stakeholders following the merger", says CEO Lars P. Solstad. He
continues; "I am impressed by the strong commitment to reduce costs at the same
time as we operate safely and efficiently to the satisfaction of our clients.
With the reduced cost base we will be more competitive and with our high quality
vessels and operations, we will be in a very good position when the market
recovers."
blåball
12:57
19.12.2017
#3802

Nytt innsidekjøp . ( Se Børsmelding nå . )
Lange kontrakter med prosentvise gevinster fremover ?

Synergi effekter og inn i noe større .
blåball
11:18
02.01.2018
#3858

Ny lang kontrakt i Argentina , med opsjoner for mer . Konfidensle økonomiske betingelser en trend . ( Se mer på Børsmelding i dag )

Ocean Yield kan spille en vesenttlig rolle fremover .

( Old Nick , noen meninger om dette ? ) .
highlander
14:04
02.01.2018
#7830

Re. blåball

Du sikter nok til denne meldingen:

02/01-2018 09:01:07: (SOFF) Long Term Contract for CSV, Normand Commander

Solstad Farstad ASA (SOFF) has entered a Bareboat contract with Bahia Grande LN
S.A for the CSV "Normand Commander" for operation in Argentina. The contract
period is 5 years firm with further 1x3 years option, commencement of the
contract is February 2018.

The commercial terms are confidential between the parties.

------

Hyggelig for selskapet med en så lang kontrakt. Merkelig at betingelsene er hemmelige. Både aksjonærene og markedet burde fått melding om ratene. Jeg mistenker at ratene er relativt dårlige på denne kontrakten...
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter