Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Solstad Farstad - supply
Solstad Farstad - supply
gorwell
23.06.2017 11:41
#22674

Alt inn i en aksjeklasse. Prises til 3 milliarder. Nå trenger vi bare et Prospekt med data for det sammenslåtte selskapet 5 år bakover slik at vi kan få litt oversikt over selskapets verdier og potensiale.

Det hele justert for Hemen og Aker's "rettet emisjons-investeringer", dvs med full utvanning i hele 5-års perioden.

Får vi det?

gorwell
eshuse
06.07.2017 13:56
#2544

06/07-2017 12:50:10: (SOFF) FORLENGELSE OG NYE KONTRAKTER

Solstad Farstad ASA (SOFF) kan melde at Statoil har erklært
sin opsjon for å forlenge AHTS «Normand Ferking» med ett
år, fra september 2017. Dette er den andre av totalt tre
årlige opsjoner.

Videre har SOFF inngått en kontrakt med Prysmian Powerlink
Srl for befraktning av CSV «Normand Flower» med varighet på
4 måneder fast, med muligheter for opsjoner, kontrakten
påbegynnes 15 Juli 2017

I tillegg har SOFF inngått en avtale med Tideway B.V. for
befraktning av CSV «Normand Jarstein» med varighet på 3
måneder fast, med opsjon på ytterligere 4 måneder,
kontrakten påbegynnes i september 2017.

Kontraktene med Prysmian Powerlink Srl og Tideway B.V. er
strategisk viktig for SOFF's satsing innenfor segmentet
fornybar energi.

De kommersielle betingelsene er konfidensielle mellom
partene.
eshuse
31.08.2017 10:39
#2553

Solstad Farstad ser lyspunkter i markedet

Fusjonen ble offisielt gjennomført 22. juni og resultatregnskapet inkluderer derfor bare det opprinnelige Solstad Offshore som melder om et resultat etter skatt på 1.362 millioner kroner i 2. kvartal 2017, mot 174 millioner kroner i samme periode året før.

Resultat per aksje ble 14,91 kroner, mot 4,49 kroner ved samme korsvei i 2016.

Resultatet før skatt ble 1.363 millioner kroner, sammenlignet med 174 millioner kroner i 2. kvartal 2016.

Driftsresultatet ble 1.447 millioner kroner, mot 98 millioner kroner året før.

Ebitda var 202 millioner kroner i kvartalet, ned fra 328 millioner kroner i samme periode i fjor.

Driftsinntektene beløp seg til 711 millioner kroner, ned fra 719 millioner kroner i 2. kvartal 2016.

Det høye resultatet skyldes bokført gevinst på virksomhetskjøp på 1.540 millioner kroner.

- Fusjonen mellom Solstad, Farstad og Deep Sea Supply er regnskapsmessig behandlet i henhold til oppkjøpsmetoden. I den foreløpige oppkjøpsanalysen er det identifisert faktorer som danner grunnlag for at det regnskapsmessig foreligger et oppkjøp på gunstige vilkår, skriver selskapet i rapporten.

Markedet

- Selv om etterspørselen fra kundene har økt sammenlignet med samme periode i fjor, er markedet for offshoreservice-skip generelt fremdeles preget av for lav aktivitet og overkapasitet på fartøy, skriver rederiet som etter fusjonen har en flåte på 152 eide og innleide skip.

Derfor er ratene som oppnås svake, og dette gjelder spesielt for supplyskip og ankerhåndteringsfartøy, opplyses det.

Det er imidlertid noen lyspunkter.

- Vi har dog sett en forbedring i spotmarkedet i Nordsjøen, både for supply og ankerhåndtering, så langt i 3Q. Innen subsea-segmentet opplever selskapet en noe høyere aktivitet. Blant annet er dette segmentet positivt påvirket av aktiviteten innenfor fornybar energi.

Endret 31.08.2017 10:39 av eshuse
eshuse
31.08.2017 10:42
#2554

31/08-2017 08:48:48: (SOFF) PRESENTASJON AV RESULTAT FOR 2. KVARTAL 2017
OldNick
01.09.2017 08:34
#19446

Balansen til det nye selskapet pr. 30.06.2017 (mill. NOK):

EIENDELER

Anleggsmidler
Utsatt skattefordel 4.1
Varige driftsmidler 33 015.5
Investering i tilknyttede selskap og JV's 619.1
Finansielle anleggsmidler 454.2
Sum anleggsmidler (fixed assets) 34 092.8

Omløpsmidler
Beholdninger 202.2
Fordringer 1 865.8
Markedsbaserte investeringer 10.4
Bankinnskudd, kontanter og lignende 2419.7
Sum omløpsmidler 4 498.0

Sum EIENDELER 39 396.1


SUM EK + GJELD

Egenkapital
Innskutt egenkapital 4 662.6
Annen egenkapital 1 913.9
Sum Egenkapital 6 590.6

Langsiktig gjeld
Avsetning for forpliktelser 417.6
Annen langsiktig gjeld 102.2
Gjeld til kredittinstitusjoner 29 948.3
Sum Langsiktig gjeld 30 468.1

Kortsiktig gjeld
Kassakreditt 0
Kortsiktig del av langsiktig gjeld 768.6
Annen kortsiktig gjeld 1 568.9
Sum Kortsiktig gjeld 2 337.5

Sum Gjeld 32 805.6

Sum EGENKAPITAL OG GJELD 39 396.1
______

Solstad Farstad bokfører oppkjøpsgevinst i milliardklassen

Supplyrederiet bokfører gevinst etter fusjonen i andre kvartal. Det gir kraftig løft i overskuddet.

Asgeir A. Nilsen, E24.no
31.08.2017

______

Rederi etter storfusjon: Priser seg ut av supply-nedturen

Solstad Farstad priser seg ut av langsiktige kontrakter for å ikke å gå glipp av supplyoppturen når den kommer.

Johan D. Sundberg, E24.no
01.09.2017


Endret 01.09.2017 08:34 av OldNick
highlander
01.09.2017 15:36
#7413

Solstad Farstad-sjef Lars Peder Solstad tror oppturen for offshoresektoren vil gå i sakte tempo, men allerede nå tar han sjansen på å si nei til lange kontrakter i påvente av bedre tider.

- Vi tror markedet skal opp i 2019-20, så vi er forsiktige med å låse inn for mye. Solstad tror økt aktivitet, begrensninger på tilbudssiden og at investeringer innen fornybar energi - et marked som vil være et godt supplement til rederiets offshoreaktiviteter - vil bidra til en opptur. (Kilde: FA/Xi)
eshuse
28.09.2017 12:39
#2569

Bunnen satt i SOFF? Bryter ut av den sterkt fallende trenden nå.

Med 2 milliarder i kassen skal det vel holde til ratene stiger? Fin mulighet til å komme inn billigere enn Røkke og Fredriksen(12,50)?
blåball
28.09.2017 12:42
#3687

Ja , men AKER ASA er ett bedre valg , fordi her er det direkte godt utbytte allerede .
( Det tar tid før supply er balansert nok . Fusjoner og oppkjøp m.v . )

Endret 28.09.2017 12:45 av blåball
eshuse
03.10.2017 14:10
#2570

03/10-2017 12:34:52: (SOFF) Salg av skip
Farstad Marine AS, et heleid datterselskap av Solstad Farstad ASA,
har solgt PSV Far Service (1995, UT 745, 4.683 DWT).

Overlevering av skipet til ny eier har funnet sted i dag, tirsdag
3. oktober 2017.

Salg av skipet vil resultere i en uvesentlig regnskapsmessig effekt
i 4. kvartal 2017.
eshuse
03.10.2017 14:11
#2571

Et skip mindre i opplag, Far Service har ligget i Ålesund i opplag siden 21/07/17
eshuse
16.10.2017 09:00
#2575

16/10-2017 07:39:54: (SOFF) Forlengelse av kontrakter
Solstad Farstad har inngått kontraktforlengelser for
følgende båter:

CSV"Normand Pacific", nåværende kontrakt med Prysmian
Powerlink Srl, som er Prysmian Gruppens selskap med
ansvaret for deres avanserte undervanns kabelsystemer, er
blitt forlenget med 1 år til november 2018.

I tillegg er nåværende kontrakt for PSV "Normand Naley",
forlenget med 6 måneder til mai 2018 for å støtte kundens
operasjoner på norsk sokkel.

Kontraktsforlengelsene har en totalverdi på ca. NOK 80 mill.
eshuse
19.10.2017 08:52
#2582

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
eshuse
25.10.2017 12:08
#2588

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
eshuse
10.11.2017 08:41
#2604

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
OldNick
10.11.2017 09:26
#19667

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
OldNick
04.12.2017 17:20
#19732

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
eshuse
05.12.2017 13:22
#2609

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
eshuse
12.12.2017 13:19
#2611

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
eshuse
12.12.2017 13:21
#2612

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
eshuse
13.12.2017 08:23
#2613

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
eshuse
13.12.2017 08:24
#2614

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
eshuse
19.12.2017 09:47
#2628

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
blåball
19.12.2017 12:57
#3802

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
blåball
02.01.2018 11:18
#3858

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
highlander
02.01.2018 14:04
#7830

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter