Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > AKER - veien videre
AKER - veien videre
PKR
17.03.2005 08:55
#3355

Kjell Inge Røkkes Norway Seafoods ønsker å kjøpe opp flere fiskefabrikker i Finnmark. Det kan gi finansmannen kontroll over store deler av fiskeindustrien i fylket.

For fire år siden kjøpte Røkke sin første fiskefabrikk i Finnmark. Nå planlegger han oppkjøp av ytterligere fire fabrikker i fylket, melder NRK.

Dersom oppkjøpene går igjennom, vil Kjell Inge Røkke og Norway Seafoods sitte med rundt 30 trålkonsesjoner til sammen. Dermed vil han kontrollere mye av fiskeindustrien i Nord-Norge, noe som bekymrer flere politikere.

Problematisk
Det er klart at det er problematisk. Men det må veies opp mot nye industriarbeidsplasser på steder hvor det over lang tid har vært opptil 20 prosent arbeidsledighet. Samlet sett er det en svært god løsning som det nå spekuleres rundt, sier stortingsrepresentant Karl Eirik Schjøtt-Pedersen (Ap), som selv er fra Finnmark, til NRK.

Positive
Fiskefabrikkene Røkke vil kjøpe opp er West Fish Aarsæther og Nordic Sea Holding i Vardø og Mehamn samt virksomhetene i Båtsfjord og Kjøllefjord. Både Fiskeridepartementet, bankene og Innovasjon Norge skal være positive til Røkkes planer.

(DN)


[Endret 17.03.05 08:56 av PKR]
PKR
17.03.2005 20:56
#3364

Slettet
[Endret 17.03.05 20:56 av PKR]
[Endret 17.03.05 21:06 av PKR]
[Endret 17.03.05 21:06 av PKR]
[Endret 17.03.05 21:06 av PKR]
[Endret 17.03.05 21:06 av PKR]
[Endret 17.03.05 21:07 av PKR]
PKR
17.03.2005 21:08
#3365

Aker Seafoods på kjøpern?

Røkke i hard kamp om Westfish.

Røkke drømmer om West Fish.WestFish - Aarsæther.
PKR
30.03.2005 10:44
#3395

Så lenge Minoriteten ikke har respondert positivt på TRGs anmodning, ser TRG seg nødt til å stemme nei til forslaget om utbytte på den kommende generalforsamling i Aker. TRG beklager å måtte stoppe et utbytte som ville vært verdiskapende for alle aksjonærer og positivt også for verdien av Minoritetens pant.


****a Minoritet.


Har dere svart negativt, eller ikke svart i det hele tatt?
PKR
30.03.2005 11:00
#3396

De tidligere minoritetsaksjonærene (dvs. deres advokater) oppfatter tydligvis nå pantet i Aker som så sikkert at de ikke er interessert i ytterligere styrking av dette.
PKR
31.03.2005 23:03
#3411

Ingen kommentarer til fusjonen med Wastfish-Aarsæther og den forestående børsnoteringen av Aker Seafoods?

I dagens prising av Aker er vel Aker Seafoos verdsatt til ca 0 kr. Med børsnotering av Aker Seafoods vil verdiene synliggjøres til glede for Akers aksjonærer.
PKR
01.04.2005 08:49
#3413

Spennende med nye børsnoteringer i Aker-systemet.

* Aker Kværner - børsnotert
* Aker Yards - børsnotert
* Aker Seafoods - fusjon med Westfish-Aarsæther og Nordic Sea Holding - og børsnotering i løpet av året. (Internasjonal virksomhet holdes foreløpig utenfor.)
* Aker Material Handling - selges?
* Aker Capital - ?
* Annet

I tillegg skal Americal Shipping Corporation eid av Kværner ASA børsnoteres. (Når Aksjene i ASC deles ut, ender jo Røkke+Aker/TRG med det fleste, men dette selskapet holdes nok utenfor Aker-konsernet.


[Endret 04.04.05 16:34 av PKR]
Hector
27.04.2005 22:31
#121

Noen som har sett estimater for kvartalsresultatene imorgen?
Hector
23.05.2005 19:39
#312

Oslo, 23 mai 2005 (HI Finance):

Ny indeks - "Røkkeindeksen" RØX

Fem selskaper kontrollert av finansmannen Kjell Inge Røkke er nå
notert ved Oslo Børs (OSE): Kværner (ticker: KVI), Aker (ticker:
AKER), Aker Kværner (ticker AKVER), Aker Seafoods (ticker: AKS) og
Aker Yards (ticker AKY). Ventelig vil antallet også øke i nær fremtid.
Med dette som bakgrunn ønsker finanshuset Hector Index å tilby en
indeks som reflekterer Røkkes aktiviteter på OSE.

Røkkeindeksen (RØX) skal være en volumveiet, investerbar indeks som
inneholder finansmannen Kjell Inge Røkkes engasjementer notert på Oslo
Børs. RØX revideres kvartalsvis og endringene implementeres 1. jan,
april, juli, okt. I perioden mellom revideringsdatoene holdes antall
aksjer for hvert indeksmedlem fast, med unntak av kapitaljusteringer
med utvanning for eksisterende aksjonærer. RØX er justert for utbytte.

Om kort tid vil Hector Index også å tilby en tracking stock for
RØX-indeksen (ticker: ØØØØ). ØØØØ vil i første omgang noteres i
gråmarkedet (OTC).

Indeksen introduseres mandag 23. mai, og indeksens initielle verdi
(100) reflekterer åpningskursene ved OSE denne dag.

Indeksens sammensetning og vekter (23. mai):
KVI 18 %
AKER 10 %
AKVER 44 %
AKY 20 %
AKS 9 %


Ved handelsdagens slutt den 23. mai 2005 hadde RØX-indeksen en verdi
på 100,931.
Hector
25.05.2005 08:56
#329

Aker søker etter M&A-folk. (Aftenposten, 24.05, del 3, side 5)


Aker-konsernet er med sine 40.000 ansatte og mer enn 50 milliarder i omsetning et industrielt tyngdepunkt i Norge. Konsernet er en global leverandør av teknologi og avanserte løsninger til kunder innen olje, gass, energi og prosessindustri og er en betydlig aktør innen skipsbygging og fiskeri.

Nye engasjementer blir løpende vurdert, og ved selskaptes hovedkontor i Oslo ønsker Aker derfor å styrke sin kapasitet når det gjelder kjøp og salg av virksomheter og finansielle transasjoner.
________

Spennende strategiske utfordringer i et konsern med ambisjoner og vilje til internasjonal satsing og vekst.

Aker har i løpet av de siste året gjennomført en rekke børsnoteringer og transaksjoner nasjonalt og internasjonalt. Vi har lagt grunnlaget for videre industriell vekst og ønsker å styrke konsernet med flere dyktige medarbeidere og ledere innen M&A.

Du må ha bla bla bla...
[Endret 25.05.05 08:57 av Hector]
[Endret 25.05.05 08:58 av Hector]
Hector
19.07.2005 11:51
#413

Hmpf!

Skattekrav. 300 mill.


****a blodsugermyndigheter!
Aahhaawaa Zaawie
19.07.2005 11:59
#4888
Har Røkke manøvrert overfor IRS tilsvarende det han har gjort overfor minoritetsaksjonærer i tidligere innløste selskaper, så får han vel ta en smell også her.

Problemet er at dersom skattemyndighetene får fullt medhold, så blir det kanskje lite igjen til gjenstående delutbetalinger til våre fordringer på gamle AKE

Hector
26.07.2005 09:46
#424

Aker Invest selger Eastern Drilling (10%-andel) med 30 mill i gevinst.


AKER - AKER INVEST SELGER EASTERN DRILLING-AKSJER

http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=111223

Aker Invest har i dag solgt alle sine to millioner aksjer i
det børsnoterte riggselskapet Eastern Drilling for 80
kroner pr aksje. Aksjene er solgt i markedet og
transaksjonen vil bli registrert på Oslo Børs i dag.

Aksjene ble kjøpt 9. juni for USD 20 millioner (ca 130
millioner kroner). To millioner aksjer tilsvarer en
eierandel på 10 prosent i Eastern Drilling ASA.

Aker Invest ble etablert i begynnelsen av juni. Selskapet
forvalter eksisterende finansielle investeringer og skal
også identifisere og utvikle nye verdiskapende prosjekter i
Aker-konsernet. Aker Invest eies 60 prosent av Aker ASA og
40 prosent av Aker Yards ASA.

Et annet selskap i Aker-konsernet, Aker Kværner, har
sentrale leveranser til den halvt nedsenkbare
boreplattformen som Eastern Drilling har under bygging i
Asia. Aker Kværner MH i Kristiansand skal levere den
avanserte, doble borepakken - en Dual RamRig - med en
kontraktsverdi på om lag 700 millioner kroner.
Hector
27.07.2005 10:04
#425

Hehe. Slutter ikke helt med rigg, da.


AKER - VEDR AKER DRILLING

http://www.newsweb.no/index.asp?melding_ID=111265

Med henvisning til en artikkel i Dagens Næringsliv i dag
bekrefter Aker at selskapet samarbeider med Aker Kværner
med sikte på å bygge to halvt nedsenkbare borerigger for
levering i henholdsvis 2007 og 2008, og en opsjon for
levering av en tredje rigg i 2009.

Det er meningen at boreriggene skal være eid av et nytt
selskap som foreløpig har navnet Aker Drilling, og at andre
investorer vil bli invitert med som medeiere i det nye
selskapet.

Aker arbeider med sikte på å inngå avtale med Aker Kværner
i løpet av en tomåneders periode. Det er ikke truffet
beslutninger med hensyn på kapitaliseringen av Aker
Drilling, og det er ikke gjort avtaler med potensielle
partnere på eiersiden.
Hector
02.08.2005 10:35
#466

I går: Skagen-forvalter Kristian Falnes mener aksjemarkedets mistro til Kjell Inge Røkke er fordampet. Han mener det ikke lenger snakk om noen Røkke-rabatt på børsen. (Og angrer på at han ikke har kjøpt mer KVI.)

I dag: Analysesjef i Norse Securities Karl Otto Eidem mener Kjell Inge Røkke kan se frem mot en god høst. Han sier Aker fremstår som et bunnsolid og at selskapet handles til en rabatt på 31 prosent hvis en ser på verdien i de underliggende selskapene. For sammenlignbare selskap er rabatten på Aker på 20 prosent, mener han.
Hector
07.08.2005 21:50
#507

Bare sånn at vi husker det (fritt etter FA):
(Pirelli har vel nevnt skatteproblematikken på BF tidligere.)


TRG Holding AS (TRG AS (Røkke)) har en gjeld på 669 mill kr. De tidligere minoritetsaksjonærene skal ha 641 mill. Årsregnskapet til TRG Holding AS viser et underskudd på 2,3 mrd.

28. februar 2006 forfaller 75 mill av gjelden til minoritetsaksjonærene til betaling, og TRG Holding AS har ikke kontanter el. til denne utbetalingen.

Røkke har fire+ muligheter:

  • Utbytte fra Aker og/eller Kværner
  • Lånefinansiering
  • Emisjon (Røkke tilfører TRG Holding AS likviditet)
  • Nedsalg i Aker og/eller Kværner


Utbytte fra Aker og Kværner har vært signalisert lenge. Både kontantutbytte og utbytte i form av aksjer (ca 1 AKER bak hver KVI). Fom. 1. januar 2006 er det ikke lengre skattefritak for utbytter til private aksjonærer. Hva som skjer ifm. forfallet 28. februar er ikke godt å si, selv holder jeg vel en knapp på at det blir utbyttefinansiert. Uansett bør langsiktige vurdere sin skatteposisjon ifm. forestående utbytter fra Røkke-systemet.
[Endret 07.08.05 21:54 av Hector]
Hector
15.08.2005 18:23
#568

Legger vi til grunn en EBITDA på 40 mill for AKS (samme som 1kv), 10 mill for Aker MH (litt opp i forhold til 1kv), og -15 mill for konsern/mor, får vi (sammen med AKVERs 817 mill og AKYs 240 mill) 1092 mill tilsammen. (En nær fordobling av 1kvs 556 mill.)

Med avskrivinger på -195 mill, ender vi med en EBIT på 897 mill, og med finansposter på - 190, ender vi med et resultat på 707 mill før skatt.

Tja...
Hector
16.08.2005 11:08
#574

Meglerhus ser oppside i Aker ASA. Du anbefales å kjøpe.

DnB NOR Markets anbefaler kjøp av Aker-aksjen i dagens rapport.

- De underliggende verdier i Aker ASA, hovedsaklig bestående av kontrollerende andeler i børsnoterte selskaper, utgjør etter våre beregninger 223 kroner per aksje basert på dagens kurser. Vi mener rabatten i forhold til denne verdien vil komme ned og oppjusterer kursmålet i Aker ASA til 180 kroner. Utover dette ligger det også en potensiell oppside i de underliggende aksjene, skriver meglerhuset

(HO)
[Endret 16.08.05 11:08 av Hector]
Hector
16.08.2005 13:36
#578

I etterkant av Aker Yards knalltall på fredag har enkelte hus oppjustert sine kursmål for AKY. De mest interessante (les: høyeste) er.

Enskilda Securities: 400,00 kr
First Securities: 385,00 kr

(De andre ligger like ved eller under dagens kurs på ca 345).


55 kroner i AKY vil vel utgjøre ca 630 mill for Aker, eller ca 8 kr på AKER.
[Endret 16.08.05 13:36 av Hector]
[Endret 16.08.05 13:37 av Hector]
Hector
19.08.2005 08:35
#607

Aker Capital kommer om kort tid til å annonsere CEO.

Så blir det vel litt action der også.
Hector
20.08.2005 10:33
#610

Fom. neste mandag skal Aker kjøre TV-reklame. En tre minutter og tjue sekunder lang "musikkvideo" skal vise hvor kule Aker er. Filmen skal kjøres 16 ganger over de neste to ukene.

(HO)
Hector
21.08.2005 16:29
#623

http://www.notteknekker.no/


Mandag 22: 20:56 og 21:36
Tirsdag 23: 20:56 og 21:21
Onsdag 24: 20:56 og 21:36
Torsdag 25: 20:56 og 21:21
Søndag 28: 20:56 og 21:21
Tirsdag 30: 20:56 og 21:36
Onsdag 31: 20:56 og 21:36


[Endret 21.08.05 16:36 av Hector]
[Endret 21.08.05 16:36 av Hector]
[Endret 21.08.05 16:37 av Hector]
janernilsen
26.08.2005 10:58
#5

ser at det er mange som snakker om at aker er underpriset i forhold til underliggende verdier. For øyeblikket eier aker aksjer i børsnoterte selskaper for ca 16,3milliarder kroner. Trekker man fra 20%av disse som en vanlig rabatt som oppstår i holdingselskaper av denne typen,da det for investorer er mer attraktivt å investere i det enkle selskapet man har tro på, ender dette tallet på rundt 13milliarder. Idag er akers a-aksjer verdsatt til mellom 6,5 og 7 milliarder. Tar man med at det finnes like mang b-aksjer i kværner som har samme verdi som a-aksjene(minus stemmerett som er lite verdt da røkke bestemmer alt uansett), ender prisingen av aker på rundt 13milliarder. Vet at jeg her opererer med ca tall, men kan noen evt rette på tallene eller forklare meg en grunn til at aker er underpriset, da dette er noe jeg ikke får til å stemme??

jannis
Pirelli
26.08.2005 11:03
#894

AKER består av mer enn de børsnoterte eiendelene:

Aker Material Holding
Aker Invest
Aker Stord
Aker Drilling

I tillegg er kontant/gjeldssiutasjonen tilfredstillende. Aker eier også 6,6 millioner egne A aksjer (ca. 15% av A aksjene) og noe over 21% av KVI. Justerer man for krysseierskapet øker rabatten betraktelig.

AKER bør ha mer å gå på, jeg tror spesiellt Aker Drilling kan bli ett nytt 'Røkke' eventyr :-)
janernilsen
26.08.2005 11:06
#6

her er regnestykket for akers eiendeler som jeg omtalte i forrige innlegg

selskap Selskaps verdi aker andel% akers verdi
akver 18,2 0,501 9,1182
aks 2 0,65 1,3
akasa 1,9 0,532 1,0108
kvi 7,9 0,217 1,7143
aky 6,7 0,556 3,7252
ca 16
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter