Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > AKER - veien videre
AKER - veien videre
bks
23.05.2009 17:21
#6

Liten interesse for billige Aker aksjer eller??
Rune1
25.05.2009 21:33
#1076

Ganske liten. Men det er jo da man skal være lett på fot og kjøpe litt. Den er så grovt underpriset at det smerter meg å kjøpe fra de stakkars sjelene som ikke forstår hva de holder på med :)
bks
25.05.2009 22:14
#7

Det er helt utrolig ja. Er nok endel som utnytter det relative svake volumet å shortselger aksjen tror jeg. Ingen større som tør det (eller gidder), men helt klart at Aker er solgt ned på shorting også.

Aker kommer helt klart sterkt tilbake. Med Aker riggene vil visibiliteten i kontantstrømmen være positiv. Dette kan tiltrekke seg yield investorer og reprisingen kan skje raskere enn mange aner.
Rune1
25.05.2009 23:18
#1077

Ja, når SOTP -analyser kommer frem til underliggende verdier på over 250 kr. så tror jeg det er liten risk å kjøpe her. Dersom noen er galne nok til å shorte på disse kursene, så skal det bli morro den dagen de må dekke inn.

Første trigger på kort sikt er vel disse boreriggene som vil dra inntektene betydelig opp. Var forresten inn i Ølen på et jobbmøte for ei ukes tid siden. Kikket innom verftet(fra utsiden altså) på riggen Aker Spitsbergen. Fy faen for en størrelse på de konstruksjonene. Fatter ikke hvordan man klarer å bygge opp slikt. Nei, det er godt riggene er i kyndige hender :)

Snakket litt med folk som jobbet på riggen. Nå har ikke jeg særlig greie på slikt, men det er vel avsluttende arbeid for tiden. For meg så ser den jo ferdig ut, men det er vel en halv milliard detaljer som skal sikres og gjennomgås før de sendes ut.

Spennende tider er det okke som.
bks
26.05.2009 02:27
#8

Aker Spitsbergen er helt klar. Statoil og Aker Drilling har sittet sammen en stund for å gå igjennom avtalen punkt for punkt kunne Drangeid i Aker fortelle.

Melding om stadfesting av når riggen endelig begynner å tjene penger vil antakelig kunne være en bra trigger, da Aker Drilling inntektene (en drøy milliard per år etter skatt) ikke er priset inn på dagens kurser.
At Røkke- rabatten skal være så høy har jeg vanskeligheter med å finne gode argumenter for. Tross alt har Aker gjennom hele perioden siden børsnoteringen hatt samme eierkonstellasjon (Røkke eier som kjent 67,8%), mens rabatten mot NAV aldri har vært høyere og det til tross for at cashbeholdningen er betydelig (man kan argumentere for at en krone cash ikke bør prises med rabatt).

Nav på nærmere 270 kroner, gir kursmessig oppside til NA på temmelig nøyaktig 100% eller implisitt 50% rabatt på NAV prises Aker til på børs.

Et interessant spørsmål som reiser seg slik verdsettingen er per idag på børs, er om Røkke kommer til å løfte Aker av børs. Finansielt sett ville det ikke vært noe problem. Det er uansett nok cash i Aker ASA per idag som kunne blitt brukt til å betale bankene etter full overtakelse. Sett i lys av at han utvilsomt er lite glad i presse og oppmerksomhet kan det også være et aspekt som kan medirke til ast han søker å gjøre Aker til et privat selskap. Men hoedsaken ville jo selfølgelig være at det er svært få bedre ting å plassere pengene i enn flere Aker aksjer.

Aker er vel sammen med NSG det selskapet på OBX indeksen som har hatt sakest utvikling siste halvåret. Skogen kan man jo forstå med deres betydelige gjeld og det svake aispapirmarkedet, men Aker??

Sterk cashposisjon, ekstremt sterk balanse, solid earnings vekst fremover og et markedsbilde going forward som bør tiltale Røkke og CO med påventelig sterk økning på m&a siden og muligheter for strukturelle grep. Det er jo nettopp på disse områdene Røkke er på sitt beste.

Men så langt har altså ikke markedet vært illig til å prise Aker i nærheten a noe som helst. Men for den langsiktige er Aker definitivt et selskap som kan flere dobles med tiden. For under 2 år siden stod aksjen i 400 kroner ++. Kan fort gå dit igjen!

Den største misforståelsen slik jeg leser markedet og dets prising av Aker aksjen, er minoritetsaksjonærrisikoen som det snakkes mye om ifm Røkke. Men jeg sliter med å se hvor denne risikoen faktisk er reell hva Aker angår. Aker er et holdingselskap hvor bokførte verdier er lik den verdijusterte (som i kan lese a hver dag ved å se på AKSO, AKBIO, AKFP os osv. Aker operer på sine presentasjoner med sin interne NAV. Grunnen til at jeg nevner dette er at det er direkte relevant til risikoen ved å være minioritetsaksjonær;

Først og fremst må vi huske på at man vil være minoritetsaksjonær i de aller fleste selskaper. Stort sett har alle selskaper dominerende eiere og slik sett blir situasjonen i Aker tilsvarende hordan det er i Seadrill, Statoil, Hydro, Telenor, Dnb, Marine Harvest etc. Så langt ingen forskjell. Hvorfor er ikke den samme risikoen like omtalt for disse selskapene eller andre selskaper lik? Det må da være person eller situasjon vedrørende Røkke. Bakgrunnen som ofte trekkes frem i denne anledning er at Røkke ved tidligere anledninger har tatt selskaper a børs og saken har endt opp i retten. Røkke har tapt her gang.

Så oppsummert; "Røkke rabatten" representert ved minioritetsaksjonærfiendtlighet hos Røkke, faller ned på to ting slik jeg ser det. Enten oppfører Røkke seg som en god eier for hele aksjonærfelleskapet slik han har gjort hele veien med Aker og denne risikopremien reduseres i markedet. Man må huske på at Røkkes formue er Aker aksjene. Som aksjonær i Aker sitter man i samme båt som Røkke.

Eller; han prøver samme variant enda en gang. Altså som skissert over. Han tar Aker av børs. Blir det et skambud (noe det antakelig ikke kommer til å være da han tross alt sikkert har tatt lærdom a dette fra tidligere erfaringer), er det god presedens for at rettsesenet ved en eentuell sak vil bruke den erdi
bks
26.05.2009 02:29
#9

Anbefaler igjen folk som er interessert til å gå under filer å se SEB analysen av Aker. De operer med kursmål 215 kroner eller drøyt 60% oppside.
erlingvik1
26.05.2009 02:38
#407

Dokumentet er gitt den megetsigende tittelen "Aker ASA: Aldri har rabatten vært større mot NAV."

Nei. Og hva kan grunnen være til det tro? :-p
bks
26.05.2009 19:04
#10

Mener du virkelig at denne rabatten er fortjent?? Ærlig talt, det er dominerende eierposisjoner overalt! Å sitte på samme side som Røkke gir vel heller lavere risiko enn for eksempel i AKSO. Den som lever får se. Personlig er jeg overbevist om at Aker kommer sterkt tilbake og at rabatten går inn. Han har vært i hardt vær før, men har alltid kommet sterkt tilbake. SÅ også med Aker aksjen. Forøvrig les gjerne det jeg skriver om at Røkke tar selskapet av børs sett i lys a nettopp diskusjonen rundt storeier rabatten...
Rune1
26.05.2009 22:11
#1078

Erlingvik

Rabatt på verdier er nå en ting. 50-70% rabatt er noe annet. Det er ikke BGL som sitter på andre siden av bordet her. Basert på underliggende verdier av assets, pluss riggene som skal i drift snart, så vil jeg tippe det er klart underpriset.

Røkke er knallhard og virker på meg som ganske kynisk. Men å bygge industri, der er han i særklasse.
bks
27.05.2009 00:47
#11

Helt enig med Rune1. Ser vi på Aker ASAs børshistorie viser den gjennomgående en rabatt, slik alle industrielle holdingselskap gjør. Til og med Warren Buffets holding selskap prises med rabatt mot NAV. Spørsmålet blir slik sett todelt;

1) Ha er riktig rabatt? Aker har i snitt hatt rundt 20-25% rabatt på NAV, hensyntatt den sterke cash og netto fordring posisjonen til Aker idag bør rabatten ligge i det nedre intervallet av det historiske gjennomsnittet.
"Røkke- rabatten" er uansett alt for stor hensyntatt Akers beviste evner ift å skape aksjonærverdier.

2) Hordan vil utviklingen være fremover for de underliggende assetene?
Her tror jeg vi kan få en kraftig reprising med tiden. Akso virker svært rimelig. Legger man eksempelvis til grunn et bullish olje syn fremover er Akso absolutt en av de billigste aksjene innenfor oil services.

Aker sitter dessuten med en knall sterk balanse som definitivt vil være en stor fordel going forward.

Et siste moment i forhold til reprising er selfølgelig at riggene kommer i operasjon og begynner cashgenering fasen. Se på Seadrill. Vil vasse i penger i mange år fremover etterhvert. Samme situasjon i Aker.

Så dere som tydeligvis lener dere tilbake og sier at Aker er "fair" priset fordi Røkke er en egosentrisk drittsekk skal vite at cash lyer aldri.

Neste år vil Aker på Aker Drilling alene kunne generer rundt 10-15 kroner i utbytte. Da blir det flying into Aker igjen okke som. Cash er cash og det er empirisk bevist at det ikke er forskjeller på prisingen av cashflowen på sikt.

Smarte investorer vet dette og posisjonerer seg i Aker. Oppgangen i Aker er ofte rask og sterk og jeg tror Aker er overmoden for en korreksjon oppover.

Blir spennende å se allerede i morgen med sterk USA og ikke minst oljeprisrally!

Bull, bull, bull!
Phoebus
27.05.2009 07:32
#8011

Aker er billig og spennende, men risikabelt, R/R er høy. Alle som hadde Kværneraksjer for noen år siden vet hva som skjer om konjunkturene lager trøbbel.

Grunnen er, forenklet,at de må sitte med en svært kostbar arbeidstyrke med høyt kvalifiserte personer som alle må ha det daglige brød. De er rett og slett avhengig av til en hver tid å ha mye å gjøre, ellers forsvinner cashen fort.

Det er viktig at de gruppene som først og fremst jobber i olje kan finne andre føtter å stå på for å møte en forventet decline etter hvert som utbyggingene blir færre.

Foreløbig går det ekstremt bra, spesielt på engineeringssiden der Aker er foretrukket på verdensbasis. Dette fordi de er pålitelige, ærlige og billige (ja faktisk. Norge har billige ingeniører)
Rune1
27.05.2009 17:47
#1081

Joda, det ble litt aksjer på slutten i dag også. Phoebus har en del gode poenger, men jeg mener at RR er attraktiv på disse nivåene. De er jo ganske sterkt eksponert mot oljeprisen, det er negativt dersom vi får en skikkelig dupp. På den annen side har de assets i mange forskjellige bedrifter, noe som gir mange bein å stå på.

Når man snakker om en rabatt ved å ta med cash på 70% rent historisk, så bør det i hvert fall være mulig å høste inn en 30-40% avkastning på investert beløp dersom man går inn pr. i dag. Og det er mer enn nok for min del.
bks
27.05.2009 23:02
#12

Alt ligger godt til rette for Aker, men skulle i tolket aksjekursen er selskapet knekt. Jeg har tro på at man må være kontrær for å tjene penger på oslo børs, derfor kjøper jeg Aker som helt klart ikke er investor favoritt idag, men kan fort bli det! Da går det fort oppover!
bks
28.05.2009 18:31
#13

En sjelden gang gir markedet deg en ekstrem mulighet til å plukke opp penger på gata!! Der er Aker aksjen nå. Prises under nettofordringer. Dermed får du ASKO posten, Aker riggene + alle de andre børsnoterte selskapene gratis!

Lite tips bare!
bks
29.05.2009 21:53
#14

Folk må våkne nå før det er for sent. AKSO og Aker har historisk en meget sterk korrelsajon. Siste måned er AKSO opp over 30% mens Aker er opp drøyt 2%. Siste uken er Akso opp over 20%, mens Aker er ned ca 6%.

For de som liker å kjøre bil med å se seg i bakspeilet eller forsåvidt tror at aksjer er best når de er dyre, forteller ikke dette de nor særlig. Har man derimot forståelse for at fremtiden lever godt for seg selv uten å tenke bakover, forstår man at Aker er tidenes kjøp på Oslo Børs akkurat nå!
bks
29.05.2009 21:56
#15

Er det ingen som følger Aker eller??
Sover folk i timen??
Phoebus
30.05.2009 10:07
#8022

ZZZZZZZZZZ...
Pathfinder
30.05.2009 22:21
#4822

AKSO har gått 15 kroner uten at AKER har rikket seg. Siden det er 1.52 aksjer i AKSO for hver AKERaksje (AKER eier 40%) betyr det at AKER henger 22 kroner etter!

Jeg kan ikke se at det har kommet nyheter som skulle tilsi at AKER skal henge etter. Vi har jo Røkke-saken, men den er opphauset. AKSO har max betalt kr 500 mnok for mye, og det er lite å bry seg med. (Dessuten slår økende oljepris positivt ut for handelen).

Sannsynligvis "lagger" AKER pga. stort nedsalg fra CA i det siste, men de er nå ferdige og jeg ser frem til rekylen. Sitter relativt tungt i AKER, og venter at kursen snart passerer 150. (AKER var i ca 160 sist AKSO var over 50).
oddiv
30.05.2009 22:36
#231

Kan det være usikkerhet i forbindelse med riggene som holder kursen nede?
Spitsbergen ligger fremdeles i Ølen?
Pathfinder
30.05.2009 22:42
#4823

oddiv

Ja, men etter det jeg forstår skulle det gå ut over AKSO. Det er de som har riskione ved byggingen.
Pathfinder
30.05.2009 23:45
#4824

Sorry, AKER "lagger" bare med ca 16-17 kroner. De eier jo kun 30% av AKSO. I tillegg kommer svenskenes aksjer, men så lenge kursen på AKSO er under 160 er det ok å regne de som AKERaksjer.
oddiv
31.05.2009 01:35
#232

Jo AKER er nok billig,og vil nok komme sterkt på litt sikt.Blir allikevel litt skeptisk når alt annet går og noe blir hengede etter.Ofte slik iallefall i store likvide selskaper da at noen vet noe som markedet ikke er klar over.
Er jo i seg selv,som du også sier Pathfinder merkelig at AKSO går femten kr,mens AKER går ned.
bks
01.06.2009 10:48
#16

oddiv

Forsåvidt typisk investor agerende. Men det rette er å fokusere på verdiene bak aksjen og ikke la markedet guide deg, men derimot å utnytte markedet når du blir gitt en slik fantastisk mulighet.
bks
01.06.2009 10:55
#17

Er dere usikre på veridene i Aker gå til filer å les SEB analyse. De er flinke på Aker.

Kjempeoppside!
Phoebus
02.06.2009 17:10
#8030

Jaja, ser ut til at noen har lest inleggene våre :)
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter