Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > AKER - veien videre
AKER - veien videre
enlace
11.10.2010 22:40
#4009

Aker greide ikke å etablere seg over motstanden i dag. Fikk en liten smell på trynet og havnet på 119,50, mener at den vil komme tilbake og slå seg gjennom motstanden. Aksjen har hatt en fin utvikling fra bunnen på 109,5 som ble nådd 19.09.10.

Aker har brutt den fallende trenden, og beveger seg nå sidelengs mellom støtte ved ca. 109 kroner og motstand ved 122 kroner. Aksjen er nå overkjøpt på RSI og ligger nær motstanden ved 122 kroner, noe som bør gi en reaksjon tilbake. Etablerte noteringer over 122 kroner vil derimot være et kjøpssignal. Aksjen er svakt positiv på innsidehandler. Kort sikt: Svak salgskandidat. Middels lang sikt: Watch, avslutter Taugbøl.


Rune1
11.10.2010 22:54
#1311

Den er jo også lavt vurdert basert på underliggende verdier. Ser at DNB mener den skal prises til 200,- Terra mener den kan forsvare rundt kr. 167,-

Jeg tenker at jeg er happy om den når rundt 145-150,- Da tar jeg gevinst og stikker.
Pathfinder
17.10.2010 22:14
#4899

AKER mistet fullstendig tillit fra mai og gjennom sommeren. AKER falt mye mer enn verditapet i form av fallende verdi på AKSO. Og så langt er aksjen ikke i ferd med å ta igjen det tapte dvs. Røkke-rabatten er rekordhøy.

Hvorfor er ikke så godt å si, men kanskje noe av forklaringen er at fallet pga. BP rammet AKER hardt i forbindelse med salg fra utlendinger?

Imidlertid ser jeg ikke bort ifra at BP-ulykken kan medføre en fordel for AKER i form av større fokus på moderne rigger. Dette kan være en trigger.

Ellers er det verdt å merke seg at AKER sier at et kjøp av AKSO fra Wallenberg ikke medfører redusert utbytte. Det betyr at å kjøpe AKER på dette kursnivået gir en pen prosentavkastning i forhold til banksparing.
ausii
18.10.2010 00:32
#509

Når AKSO faller rammes Aker dobbelt.... pga. avtalen med Wallenberg. Er vel så enkelt?

I tillegg er det endel "røkke" utgifter i selskapet som han personlig får æren for men som alle aksjonærene betaler for. Da tenker jeg på sponsing av Molde fotballklubb..... veldig useriøse greier. Ikke rart det er røkke rabatt.

Alt i alt er aksjen allikevel billig.
Phoebus
04.11.2010 09:11
#9348

Aker 3. kv: Driftsresultat 104 MNOK (-129)


08:38


(SIX): Aker fikk et driftsresultat på 104 millioner kroner i
tredje kvartal 2010. Resultatet før skatt endte på minus 18
millioner kroner.

I tredje kvartal 2009 hadde selskapet et driftsresultat på minus
129 millioner kroner og et resultat før skatt på 64 millioner
kroner.

Resultatet etter skatt endte på 54 millioner kroner mot minus 23
millioner kroner på tilsvarende tidspunkt i fjor.


Fortjenesten per aksje ble på 0,61 kroner mot minus 0,90 kroner
i fjor.

Henrik Stølen
hs@six-group.no
952 79 474
SIX News Norge

SIXNN
Phoebus
04.11.2010 09:14
#9349

AKER: Rapport for tredje kvartal 2010


08:30


Aker ASAs verdijusterte egenkapital er 19 milliarder kroner ved utgangen av
tredje kvartal 2010. Dette tilsvarer 262,80 kroner per aksje, og er en økning
på 2,9 prosent fra halvårsskiftet.

Aker har i tredje kvartal fortsatt å konsentrere seg om videreutvikling av de
operative selskapene i porteføljene.

Aker fortsetter innsatsen med å styrke virksomhetene i porteføljene. Risikoen
er ytterligere redusert i tredje kvartal. Dette kommer blant annet til
uttrykk gjennom avtaler og transaksjoner i Aker Drilling, Aker Solutions og
Aker BioMarine.

Aker Drilling har ved utgangen av september 2010 en samlet kontraktreserve på
7,5 milliarder kroner (1,3 milliarder USD). Det norske oljeselskap har i
tredje kvartal forlenget kontrakten med Aker Drilling for leie av riggen Aker
Barents fra juli 2012 til juli 2014. Den samlede kontraktsverdien for de to
årene er estimert til å være i intervallet fra 350 til 380 millioner USD. I
tillegg er det inngått en ny opsjonsavtale som gir Det norske rett til å
forlenge avtalen med ytterligere to år fra juli 2014. Aker Spitsbergen er på
kontrakt for Statoil frem til juli 2013, og Statoil har opsjon på ytterligere
fem ganger to år.

Aker Solutions gjennomfører tiltak for å rendyrke sin offshore olje- og
gass-leverandørvirksomhet og forenkle konsernets struktur. I oktober ble det
inngått en avtale om å selge alle aksjene i Aker Marine Contractors for 250
millioner USD.

Aker BioMarine har i tredje kvartal inngått et partnerskap med Lindsay
Goldberg. Investeringsfondet har kjøpt 50 prosent av aksjene i Aker
BioMarines datterselskap Trygg Pharma for 280 millioner kroner, hvorav
halvparten er knyttet til visse milepæler. Lindsay Goldberg og Trygg Pharma
har i fellesskap kjøpt Epax - en av verdens ledende aktører for fremstilling
av høykonsentrerte omega-3-oljer. Aker BioMarine har i oktober finansiert sin
andel av oppkjøpet av Epax gjennom en emisjon. Aker har bidratt med 208
millioner kroner, og dermed opprettholdt sin eierandel på 83,3 prosent i Aker
BioMarine.

Akers rentebærende fordringer mot datterselskaper og tilknyttede selskaper er
i tredje kvartal redusert med 0,2 milliard kroner til 5,7 milliarder kroner.
Dette er 1,2 milliard kroner lavere enn ved årets begynnelse.

Rentebærende gjeld er i tredje kvartal redusert med 0,1 milliard kroner til 2
milliarder kroner. Kontantbeholdningen var ved utløpet av kvartalet 2,3
milliarder kroner, ned fra 2,5 milliarder kroner per halvårsskiftet.

Markedsverdien av Akers børsnoterte aksjeinvesteringer har i sum økt med 0,9
milliard kroner i tredje kvartal. Kursen på Aker-aksjen steg 5 prosent i
kvartalet til 116 kroner. I samme periode steg hovedindeksen på Oslo Børs
(OSEBX) 16 prosent.

På driftssiden hadde Aker ASAs heleide riggselskap, Aker Drilling, nok et
kvartal med god fremgang. Selskapets to rigger leverer god og stabil drift.
Kontraktsforlengelsen for riggen Aker Barents sikrer inntjeningen i perioden
fra 2012 til 2014 og bidrar også til at Aker Drillings banklån får en endret
nedbetalingsprofil som gir raskere tilbakebetaling av lån til Aker ASA.

Aker har i oktober tatt levering av fartøyet Aker Wayfarer som er på
langsiktig leieavtale med Aker Solutions. Dette er i henhold til avtalen fra
våren 2009.
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12
HUG#1458857
enlace
04.11.2010 12:19
#4033


Røverkjøp!

Aker ASAs verdijusterte egenkapital er 19 milliarder kroner ved utgangen av
tredje kvartal 2010. Dette tilsvarer 262,80 kroner per aksje, og er en økning
på 2,9 prosent fra halvårsskiftet.

Aksjekursen i dag er kr 126.5. Det er halv pris for kvalitet. Rart ikke flere kaster seg på. Her vil det bli flere gode triggere framover.

stockinfo.no
09.12.2010 09:47
#1851

http://e24.no/boers-og-finans/article3941325.ece

Det er ikke veldig ofte sindige analytikere applauderer for selskapene de dekker.
Torsdag formiddag skjedde det.
Konsernsjef Øyvind Eriksen fikk full applaus da han avsluttet sin presentasjon av «nye» Aker Solutions (AKSO) på selskapets kapitalmarkedsdag i Oslo torsdag formiddag.
Selskapet deles opp, og det etableres tre forretningsområder.

Ja er det bare å hamstre i AKER nå da eller?
teo
09.12.2010 13:05
#7631

Investorene er tydeligvis ikke like begeistret som analytikerne og Øyvind Eriksen.
stockinfo.no
09.12.2010 14:05
#1852

ja sto noe på e24 om at ledelsen snakket ned kursen... bra dropp uansett fra 103.50 til 94.65, nesten 10% dropp på noen timer for de som kjøpte på topp.

Jeg har fulgt lite med på AKSO og røkke den siste tiden, så velger å avvente litt ift kjøp.

Ingen andre som har noen formening om det som skjer? Kanskje litt tidlig i prosessen?

Endret 09.12.2010 14:05 av stockinfo.no
fjellbonde
14.02.2011 17:47
#20204

noe nytt her?
StLink
24.03.2011 16:40
#1298

Røkkes 10 bud

- Planen fra desember 2008 var å doble Akers verdijusterte egenkapital fra 250 til 500 kroner pr aksje ved utgangen av 2013, formaner Røkke som mener selskapet er godt i rute i forhold til planen.
Phoebus
02.05.2011 06:42
#9507

En tier pr stk inn på kontoen. Det er bedre enn bankinnskudd.

Kursutviklingen har vært sorgen de seneste årene, men vi har fått bra utbytte. AKER henger, på lang sikt, sterkt etter for eksempel Aker Solutions. Hvorfor det tro?
Phoebus
18.05.2011 09:04
#9537

Dette ga oss en god start på dagen...


AKER: Aker ASA øker eierskapet i Aker Solutions ASA


17:31


Saab AB og Investor AB har i dag meddelt Aker ASA at de benytter opsjonen til
å selge sin eierandel på til sammen 10 prosent i Aker Kværner Holding AS
(tidligere Aker Holding AS) til Aker ASA. Aker ASAs indirekte eierskap i Aker
Solutions ASA og Kværner ASA øker dermed fra 24 prosent til 28 prosent.

-Dette er som forventet og som vi har planlagt for. Sammen med den norske stat
vil vi gjennom Aker Kværner Holding arbeide for å videreutvikle Aker
Solutions og Kværner som to ledende og fokuserte børsnoterte selskaper. Vi
har stor tro på Aker Solutions og Kværner som langsiktig gode investeringer
for Aker og våre medaksjonærer, sier konsernsjef Øyvind Eriksen i Aker ASA.

Aker Kværner Holding eier 40,3 prosent av aksjene i Aker Solutions, og vil ha
en tilsvarende eierandel i Kværner når dette selskapet fisjoneres fra Aker
Solutions og blir børsnotert i juli i år.

Saab og Investor selger sin eierandel i Aker Kværner Holding til Aker med
oppgjør 30. juni i år. Eierandelen på 10 prosent i Aker Kværner Holding
motsvarer 11 033 361 aksjer i Aker Solutions. Pris per aksje er regulert av
put/call-avtalene fra 22. juni 2007, og innløsningskursen per 30. juni 2011
er som kjent tilsvarende 160,16 kroner per aksje i Aker Solutions.
Kjøpesummen på 1 767 million kroner tas fra Aker ASAs kontantbeholdning som
ved utgangen av første kvartal var 4,8 milliarder kroner.

Aker øker med denne transaksjonen eierandelen i Aker Kværner Holding fra 60
til 70 prosent. Den norske stat gjennom Nærings- og handelsdepartementet eier
de resterende 30 prosent.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt
Atle Kigen, kommunikasjonsdirektør i Aker ASA. Telefon: 24 13 00 08 eller 90
78 48 78Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

---------------------------------------

This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of Thomson Reuters clients.

The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the
information contained therein.

Source: Aker ASA via Thomson Reuters ONE
HUG#1516256

Phoebus
03.06.2011 09:21
#9566

- Aksjen er dagens aller beste kjøp

CEO Espen Grønstad, Asbjørn Taugbøl (forskning og analyse) og forskningssjef Geir Linløkken i Investtech. Foto: Iván Kverme/Finansavisen

- Aksjen har brutt opp gjennom motstand og videre oppgang er dermed signalisert, skriver analyseshuset Investtech fredag. Aker er dagens kjøp.

Artikkel av: Øystein Schmidt (HegnarOnline - 03.6.11 09:01)
Tips en venn Facebook Twitter Skriv ut
Relaterte artikler Se aksjeticker
- Cirka tredve prosent rives bort
- Ser meget dårlig ut for disse aksjene
Slik øker du prisen på boligen
Analytiker: Kjøp, kjøp, selg og selg
- Disse aksjene har nylig gitt salgssignal AKER


Analyseshuset Investtech skriver i en rapport fredag at de anser Kjell Inge Røkke-aksjen Aker som dagens kjøpskandidat på Oslo Børs.

- Aker har brutt den stigende trenden, noe som i første omgang indikerer svakere stigningstakt. Aksjen beveger seg i en rektangelformasjon mellom støtte på 146 kroner og motstand på 168 kroner. Etablert brudd på et av disse nivåene vil signalisere videre retning. Aksjen har brutt opp gjennom motstanden ved ca 151 kroner og videre oppgang er dermed signalisert. Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt. Kjøpskandidat på middels lang sikt, skriver analysehuset.

Aker er ned rundt 2,50 prosent i løpet av den siste måneden, mens aksjen er opp 20 prosent det siste året.
Phoebus
15.08.2011 08:02
#9690

15/08-2011 07:57:00: (AKER) Aker to sell Aker Drilling

Aker ASA's wholly-owned subsidiary, Aker Capital, today sold 14 959 742 Aker
Drilling shares, corresponding to a five-percent ownership interest in the
drilling company to Transocean Offshore Holdings Limited. The NOK 26.50 per-
share sales price is 98.5 percent above the NOK 13.35 closing price of Aker
Drilling stock on Friday, 12 August 2011.

Transocean, the world's largest offshore drilling company, has announced that it
will make a voluntary offer to purchase all outstanding Aker Drilling shares at
a per-share price of NOK 26.50. The offer is contingent upon Transocean
acquiring a total ownership interest that exceeds two-thirds of Aker Drilling
shares. Aker Capital has given its acceptance in advance to sell to Transocean
its remaining Aker Drilling shareholding of approximately 36.1 percent or
107 873 858 shares.

Aker's understanding is that the voluntary offer will be presented as soon as it
has been approved by the Oslo Stock Exchange.

The NOK 26.50 per-share price corresponds to NOK 3 255 million for Aker's total
ownership interest in Aker Drilling. Provided Transocean attains the required
acceptances of its voluntary tender to Aker Drilling shareholders, the
transaction will generate a NOK 1 191 million accounting gain for Aker ASA and
holding companies in the third quarter of 2011 and a gain for the year 2011 of
NOK 921 million

"The offer from the world's foremost drilling contractor represents major
recognition of Aker Drilling's organization, rigs, and potential. Transocean and
Aker Drilling will make each other better," says Aker's President and CEO Øyvind
Eriksen. He continues:

"The transaction will be completed on competitive terms. It will further
strengthen Aker's financial clout, and provide additional flexibility in our
goal-oriented drive to further develop Aker's investment portfolios. Aker is
well positioned for additional value growth," says Mr. Eriksen.

Aker Drilling has built the world's two most advanced drilling rigs. In a second
phase, the company has established a notable performance record for safe and
efficient operations. Recently, Aker has been open to participating in the
consolidation of the rig market.

"We have evaluated several alternatives featuring interesting market
participants. However, Transocean quickly came onto the playing field with an
acceptable all cash offer that is good for Aker Drilling and all shareholders,"
says Eriksen.For further information, please contact:

Atle Kigen, Head of communications, Aker ASA, tel + 47 90 78 48 78This information is subject of the disclosure requirements acc. to §5-12 vphl
(Norwegian Securities Trading Act)This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.

Source: Aker ASA via Thomson Reuters ONE

[HUG#1538355]
Phoebus
15.08.2011 09:05
#9693

Wow, 13,2 % opp!
chateau
15.08.2011 09:28
#5481

Er vel ikke første gang et Aker-selskap som driver med drilling blir solgt? Eller er det jeg som husker helt feil? Var det Transocean som kjøpte også det forrige Aker-selskapet?
Phoebus
21.10.2011 09:14
#9812

Hva er det som går av AKER i dag?
Fanatic
21.10.2011 09:16
#21963

De eier 52,11% av DETNOR som er opp 30% i dag.
Phoebus
15.12.2011 08:26
#9877

Mista 7,- i går. Er det noen spesiell grunn? Trodde offshore gikk så det suste og at AKER er foretrukket av mange oljeselskap.
Phoebus
16.12.2011 09:35
#9882

www.hegnar.no/analyser/aksjetips/article672050.ece

Endret 16.12.2011 09:36 av Phoebus
Phoebus
16.01.2012 10:06
#9923

Aker kjøper egne aksjer nå, men det ser ikke ut til å hjelpe så mye i dag i alle fall.
Phoebus
23.02.2012 11:33
#10010

UBS Warburg bare må ha aksjer i dag.
Phoebus
01.03.2012 09:01
#10019

Hehe, stor aktivitet i denne giganten. 21 børsmeldinger i går og til før børsen åpner i dag. Men ingen bryr seg...

01.03.2012 07:51
Aker: UBS hever kursmål til 190 kroner (...

SIX News
01.03.2012 06:00
AKER:PLASSERT OBLIGASJONSLÅN PÅ 500M, OV...

TDN Fina
29.02.2012 17:26
Aker: Plassert usikret obligasjonslån på...

SIX News
29.02.2012 17:23
AKER:PLASSERT OBLIGASJONSLÅN PÅ 500M, OV...

TDN Fina
29.02.2012 17:21
AKER: Aker ASA: Successful placement of ...

Oslo Bør
29.02.2012 17:21
AKER: Aker ASA: Successful placement of ...

Thomson
29.02.2012 17:21
AKER: Aker ASA: Vellykket plassering av ...

Oslo Bør
29.02.2012 17:21
AKER: Aker ASA: Vellykket plassering av ...

Thomson
29.02.2012 11:04
AKER:VIL NOTERE OCEAN YIELD NÅR TIDSPUNK...

TDN Fina
29.02.2012 09:41
AKER:KAN KOMME TIL Å BØRSNOTERE SKIPSEIE...

TDN Fina
29.02.2012 09:28
AKER:OVERVELDENDE UTSIKTER FOR AKER SOLU...

TDN Fina
29.02.2012 09:20
AKER:HENSIKT OM Å BEHOLDE PÅ 49,99% I DE...

TDN Fina
29.02.2012 09:07
AKER:VURDERER Å UTSTEDE FEMÅRIG OBLIGASJ...

TDN Fina
29.02.2012 09:04
Aker: Vurderer å utstede obligasjonslån ...

SIX News
29.02.2012 08:59
AKER: Aker ASA : Contemplating new bond ...

Thomson
29.02.2012 08:59
AKER: Aker ASA : Vurderer å utstede obli...

Thomson
29.02.2012 08:48
AMSC:SOLBAKKEN OG REITE GÅR UT AV STYRET...

TDN Fina
29.02.2012 08:30
Aker 4.kv: Resultat før skatt 251 MNOK (...

SIX News
29.02.2012 08:28
AKER:251M F. SKATT I 4.KV 2011 (299)

TDN Fina
29.02.2012 08:21
AKER: Aker ASA: Report for the fourth qu...

Thomson
29.02.2012 08:21
AKER: Aker ASA: Rapport for fjerde kvart...

Thomson
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter