Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > MediStim en kvalitetsaksje i helsesektoren
MediStim en kvalitetsaksje i helsesektoren
highlander
12:23
12.02.2018
#8198

Sparebank1 Markets gjentar kjøp av Medistim i en analyseoppdatering.

Meglerhuset øker samtidig kursmålet fra 75 til 80 kr.
Provence
17:42
14.02.2018
#10007

MEDI kommer med tall i morgen. Forhåpentlig er denne problemstillingen rundt probeproduksjonen nå løst og ikke tynger regnskapet som i Q4/2016. Børsfallet vi opplevde i det siste påvirket aksjen lite og det er et godt tegn. Men det ligger i kortene at selskapet leverer bra resultater nå.
Provence
08:25
15.02.2018
#10008

Medistim legger frem gode tall i dag

Medisitim med rekordomsetning

Artikkel av: Martine Holøien
15. februar 2018 - 08.17


Medistim melder om et resultat etter skatt på 12,5 millioner kroner i 4. kvartal 2017, mot 5,8 millioner kroner i samme periode i fjor.

Resultatet før skatt ble 18,3 millioner kroner, sammenlignet med 8,6 millioner kroner i fjor.

Driftsresultatet ble 16,4 millioner kroner, mot 9,7 millioner kroner året før.

Driftsinntektene beløp seg til 82,2 millioner kroner, som er en rekordomsetning, sammenlignet med 67,4 millioner kroner i 4. kvartal 2016.

Styret foreslår et utbytte på 2 kroner per aksje, sammenlignet med 1,75 kroner per aksje i fjor.

Selskapet opplyser i sin kvartalsrapport at kapasitetsutfordringen innen produksjon av prober er løst, og at det har inngått samarbeid for utvikling av ny produksjonsteknologi delfinansiert av Norges Forskningsråd.


.. et stødig skip !
highlander
13:05
15.02.2018
#8269

Gratulerer med dagen, Provence og andre Medistim-aksjonærer!

Aksjen går i skrivende stund på 85,00 - og er høyt oppe på vinnerlisten med en oppgang på 7,59 %.
Provence
09:46
02.03.2018
#10038

MEDI er helt upåvirket av dette, skal vi si markedshysteriet :)


Omsetningen etter fremleggelsen av Q4 resultater har i snitt vært på 84,17 kr @ 133.107 aksjer

Kjøpsbildet med sprik så det monner kan skremme vettet av den kortsiktige. Nå venter vi på kommende utbytte på 2kr/aksjen.
Provence
17:48
03.03.2018
#10039

Det kom inn en post omsatt på 84kr @ 101.659 aksjer i et temmelig dårlig børsklima fredag. Noen er temmelig sultne på denne aksjen !
Provence
14:01
08.03.2018
#10044

MEDI - aksjen for spesielt interesserte :)

Historikk

Endring siste måned 8.83%
Endring i fjor -2.04%
Endring siste tolv måneder 28.92%
Endring siden nyttår 16.39%
Høyeste i år 86.00
Laveste i år 72.40
Høyeste siden 28/05-2004 86.00
Laveste siden 28/05-2004 9.00


Endring fra topp -2.56%


Det har ligget en skjult ordre på salg 85-86 men når denne er ute og selskapet viser til fortsatt gode kvartallsresulteter så vil denne trende oppover.

Endret 08.03.2018 14:03 av Provence
Provence
09:31
16.03.2018
#10046

15/03-2018 09:30:01: (MEDI) Resultatene fra Medistim REQUEST multisenter registerstudie presenteres på AATS i april


(Oslo, 15. mars 2018) Medistim ASA (OSE: MEDI), en nisje markedsleder innenfor
ultralydteknologi med hovedkontor i Norge, som utvikler og selger medisinteknisk
utstyr til bruk innen hjerte-, kar- og transplantasjonskirurgi, kunngjør at
pasientinnrulleringen i REQUEST registerstudien er fullført og at de endelige
resultatene har blitt akseptert for presentasjon under sesjonen «Late-Breaking
Clinical Trial» på AATS konferansen i San Diego fra 28. april til 1. Mai 2018.

Formålet med REQUEST studien er å dokumentere hvor ofte kombinert bruk av
høyoppløselig ultralydavbildning og 'Transit Time Flow Measurement' (TTFM)
utført med Medistims VeriQC eller MiraQ systemer vil endre den kirurgiske
prosedyren. Protokollen for hjerte-bypass kirurgien som ble fulgt i studien
inkluderer ultralyd skanning av aorta, ledningsårene, koronararteriene og
anastomosene, i tillegg til TTFM graft flow måling.
Mer enn 1000 hjerte-bypass pasienter ble inkludert i denne prospektive
multisenter registerstudien mellom februar 2015 og desember 2017. Syv ledende
hjertesentere i Europa, USA og Canada deltok, under ledelse av Professor David
Taggart fra Universitetet i Oxford.

Foreløpige resultater fra 776 pasienter viste at 26% av pasientpopulasjonen
hadde en eller flere endringer av den kirurgiske prosedyren basert på
ultralydavbildning og flow data. Nå vil de endelige resultatene fra mer enn
1000 pasienter bli presentert under sesjonen «Late-Breaking Clinical Trial»
under den 98. konferansen til American Association for Thoracic Surgery (AATS)
som finner sted i San Diego mellom 28.april og 1.mai 2018.

«For Medistim betyr det svært mye å nå denne viktige milepælen", sier
konsernsjef Kari E. Krogstad. "For første gang er et stort pasientmateriale
tilgjengelig for å dokumentere antall og type endringer av den kirurgiske
prosedyren som gjøres basert på informasjon hentet fra den kombinerte
anvendelsen av Medistims TTFM og høyoppløselige ultralydavbildning. Det er vår
overbevisning at REQUEST studieresultatene vil gi ny innsikt som kan bedre de
kliniske resultatene av denne kirurgien og videre bidra til å sette en ny
standard for klinisk praksis i fremtiden."

Fra tidligere melding 30/06-2016:
Japan innfører refusjon ved bruk av Medistims teknologi
Provence
09:47
16.03.2018
#10047

Her kom det en melding til:


16/03-2018 09:30:00: (MEDI) Fornyet NICE anbefaling for bruk av Medistims teknologi i Storbritannia
(Oslo, 16. mars 2018) Medistim ASA (OSE: MEDI), en nisje markedsleder innenfor
ultralydteknologi med hovedkontor i Norge, som utvikler og selger medisinteknisk
utstyr til bruk innen hjerte-, kar- og transplantasjonskirurgi, kunngjør at NICE
anbefaler rutinemessig bruk av Medistims MiraQ system i det britisk helsevesenet
(NHS) for intraoperativ graft flow målinger i pasienter som gjennomgår
hjerte-bypass kirurgi.

Rundt 17,000 rene hjerte-bypass operasjoner utføres i Storbritannia hvert år. I
tillegg gjøres hjerte-bypass også ofte i sammenheng med andre typer
hjertekirurgi. National Institute for Health and Care Excellence (NICE) lager
nasjonale retningslinjer og gir råd for å forbedre helse- og sosialomsorgen i
Storbritannia. I deres seneste oppdatering av retningslinjene for medisinsk
teknologi, MTG8, slår de fast at basert på et så stort antall pasienter vil en
reduksjon av antall okkluderte (fortettede) grafter under hjerte-bypass kirurgi
potensielt gi signifikante kostnadsbesparelser for helsevesenet, National Health
System (NHS).

I rapporten sier NICE at "det foreligger kliniske bevis som tilsier at MiraQ
systemet bør anvendes i NHS for å måle graft flow under hjerte-bypass kirurgi.
Bevisene tilsier at intraoperativ Transit Time Flow Measurement (TTFM) er
effektiv for å detektere feil som kan korrigeres ved revisjon av graftet. Dette
kan redusere insidensraten for graft okklusjoner og dermed redusere perioperativ
morbiditet (sykelighet) og dødelighet. Rutinemessig bruk av MiraQ systemet under
hjerte-bypass kirurgi er assosiert med en estimert kostnadsbesparelse på £141
per pasient sammenlignet med klinisk vurdering alene dersom TTFM brukes
rutinemessig i alle pasienter. "

Kari E. Krogstad, konsernsjef i Medistim sier at, «den fornyede anbefalingen fra
NICE er svært oppmuntrende og viktig for selskapet», og videre at «det er
gledelig at den estimerte kostnadsbesparelsen per pasient har økt fra £115 til
£141 fra de opprinnelige retningslinjene fra 2011. Storbritannia er et svært
viktig marked for oss, med stor vekstmulighet, og vi har derfor etablert
datterselskap med direkte salgskonsulenter i landet. Denne anbefalingen støtter
og forsterker våre pågående tiltak for å øke adopsjonen av bade TTFM og
høyfrekvent ultralydavbildning i dette nøkkelmarkedet. I tillegg har en NICE
anbefaling høy anerkjennelse også i det globale markedet."


Storbritannia er et marked som Medistim så langt har fått liten penetrasjon i. Tyskland har i en årrekke vært den største 'kunden' for Medistim i Europa.

Endret 16.03.2018 09:51 av Provence
Provence
23:41
22.03.2018
#10052

DNB: Small and medium enterprises conference 21. mars 2018Forøvrig årsrapport for 2017:Endret 22.03.2018 23:46 av Provence
Provence
15:23
26.03.2018
#10054

MEDI som en illikvid aksje ? Omsatt volum 16,4k aksjer så langt. Ikke mye men disiplin på selgersiden

Aksjonæroversiktene som en tjeneste på Stocktalk kan gi et innblikk i hva som skjer for uten denne kan man mose inn i en vegg og få ettertanker.

Siste aksjonæroppdatering og aktør som ligger skjult på 84-85 (?)


Rank Aksjonær Andel Verdi Antall aksjer endring endring
14 JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON 1.47% 22 493 202 270 351 -15 024 285 375 -9 478
Provence
15:51
06.04.2018
#10083

Bra omsetning i MEDI i dag .. hmm.. bra omsetning ?. Men MEDI er fri fra tradingelementer for noen tar sikte på å ta ut JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON - kveilen som ligger rundt aksjen nå slik jeg forstår det.

JPMORGAN har solgt 14 310 aksjer siden hva jeg refererte til i forrige kommentar.

Aksjonæroversikter som en tjeneste på stocktalk for å skjønne hva som foregår ..
Provence
15:27
25.04.2018
#10093

MEDI holder en stabil kurs

Iflg. akjonæroversiker er det JPMorgan som selger og holder en kveil rundt denne mht. kursutviklingen og videre ferd. Har faktisk klart å redusere sin beholdning fra 450k aksjer etter kunngjøring 4Q resultater 2017 Ingen øverige dominerende aktørerer selger !

Siste oppdatering

26 JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON 0.78% 142 215

JP en nå sannsynligvis under 100k aksjer .. presumptivt 76K aksjer etter påfølgende salg siste VPS utskrift.

Verdien i å få tilgang til aksjonæroversikter hva stocktalk tilbyr !

I morgen går aksjen ex. utbytte 2kr.. tror på det sedvanlige ingen dupp i kursen

Endret 25.04.2018 15:28 av Provence
highlander
10:41
26.04.2018
#9487

Medistim ASA har i dag levert rapport og resultat for første kvartal.

Omsetning for 1. kvartal ble MNOK 74,1 (MNOK 74,4). Antall prosedyrer i USA økte med 5,7 %, men salget gikk ned med 6,3 % i NOK som effekt av svekket dollarkurs. Valutanøytral omsetning av egne produkter viste en nedgang på 2,7 %.

Driftsresultatet (EBIT) ble MNOK 13,6 (MNOK 16,0). Medistims utstyr fikk fornyet anbefaling av National Institute for Health and Care Excellence (NICE) i Storbritannia. Datainnsamlingen i REQUEST- studien er fullført og de første resultatene presenteres på AATS i mai.

Som Provence påpekte i går er aksjen notert ex. utbytte med 2 kroner i dag. Så langt i dag er det handlet en post utenom børs, hele 55.000 aksjer på kurs 82 kr.

Endret 26.04.2018 10:41 av highlander
Provence
20:00
15.05.2018
#10125

Fra årsrapporten for 2017

Salget av egne produkter var i 2017 229,8 MNOK (199,6
MNOK). Salg av tredjepartsprodukter ble i 2017 71,7 MNOK
(68,4 MNOK) (Sum 301,5) For egne produkter var volumutviklingen
positiv med 15,7 % vekst, mens for tredjepartsprodukter var
volumutviklingen positiv med en vekst på 4,7 %.

Resultat før skatt endte på 66,6 MNOK (53,5 MNOK). For
2017 ble resultat etter skatt 47,6 MNOK (39,1 MNOK).
-----
15,7% økning i salg av egne produkter, ikke verst !

Fra dagens Finansavis:

Helseindustrien er fremtiden – uten formuesskatten

Jeg skulle ønske at politikerne ville se at vi trenger en riktigere innretning av skattesystemet, skriver seriegründer Per S. Thoresen.
En ny rapport fra Menon Economics viser at helseindustrien blir stadig viktigere. Den største verdien er i produksjonsleddet. Der økte eksporten fra 2016 til 2017 med 2 milliarder til 23,6 milliarder. Det er nær 10 prosent og en vekstrate mange industrier kunne ønske seg.

Helseindustri i Norge er kanskje ikke den nye oljen. Men den kan bli en svært viktig for fastlandsøkonomien. Hvis myndigheter og investorer vil.

Det pågår en spennende utvikling i skjæringspunktet mellom akademia og gründere. Menon-rapporten viser at det var 45 gründerbedrifter i helsenæringen i 2006, og at tallet steg til 82 i 2016.

Det kommer flere gründere: Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslos har fått midler fra et nytt, stort internasjonalt postdoktorprogram – Scientia Fellows II. Sentralt her står både karriereutvikling for unge, lovende forskere og innovasjon. Flere bedrifter innen helse er på vei, og vi må sørge for at de vokser og gir oss fremtidig verdiskaping. For å vokse trenger bedriftene tilgang på kapital.

Kapitaltilgangen er nemlig et vesentlig hinder. Her forteller Menon-rapporten oss at det er i helseindustrien gründerbedriftene har det største behovet for risikokapital. Dessuten er det tungt i starten. Seks av ti bedrifter i startfasen fikk tilført ny egenkapital i fjor. Og paradoksalt nok går det minst midler til dem som er klar for kommersialisering.

Både familieformuer, institusjonelle investorer og offentlige kilder holder seg, med hederlige unntak, borte fra helseindustrien. Det er rart når Menon forteller oss at produktiviteten i denne næringen er på 1,4 millioner kroner pr. medarbeider. Det er 60 prosent høyere enn for annen fastlandsindustri i Norge. Dessuten økte lønnsomheten med 100 prosent fra 2006 til 2017.

Helsepolitikere og investorer kan også merke seg at Menon har målt ambisjonen i en rekke bransjer. Helseindustrien ligger langt foran og en tredjedel av aktørene har som ambisjon å bli blant de beste i verden i sitt marked.

Menon har også kartlagt flaskehalsene som hemmer utvikling. Selv om det er nokså jevn fordeling på aktuelle flaskehalser, konkluderer analytikerne med at «Tilgang på kapital er den største flaskehalsen mot utvikling». Det er tankevekkende at norske industrielle investorer bare står for 6 prosent og i liten grad er til stede. Her må det gjøres noe med rammebetingelsene.

Da kommer vi ikke bort fra fjerningen av formuesskatten og incentivordninger for å satse på arbeidende kapital istedenfor eiendom.

Tilhengerne av formuesskatt glemmer gjerne at den bare utgjør 1 prosent av samfunnets totale skatteinntekter. Det betyr at den fortsatt er en liten del av statens inntekter. Fordelingseffekten er nærmest lik null. Men formuesskatten betyr mye for den enkelte investor.

Hvis investorer og andre slipper formuesskatt på arbeidende kapital, ønsker jeg de midlene inn i norsk helseindustri, som både er konkurransedyktig og lønnsom

Jeg skulle ønske at politikerne ville se at vi trenger en riktigere innretning av skattesystemet som gjør det mer lønnsomt å investere i nye arbeidsplasser. Og så må kommunene kompenseres for tapet av deres andel av formuesskatten.

Det dreier seg i stor grad også om å få norske investorer til å ta med seg formuen hjem fra utlandet, samt forhindre at formuer her hjemme flagges ut. Da må formuesskatten fjernes totalt. Hvilke andre tiltak enn fjerning kan tilhengerne av formuesskatt foreslå for å få de svært store norske utenlandsformuene hjem?

Samtidig må Forskningsrådet og Innovasjon Norge gå foran. Begge har en viktig rolle i utviklingen av helseindustrien. Da snakker vi om betydelig større beløp enn de 45 millionene som Forskningsrådet satte av som et engangsbeløp. Den ekspansive medisinske forskningen i Norge kan gi oss legemiddelproduksjon her hjemme, og vi må trekke global legemiddelproduksjon til Norge. Dette er en kompetansedrevet industri hvor lønnsforskjellen til lavkostland betyr mindre.

Både helseminister Bent Høie (H) og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) burde lese rapporten.
Provence
13:25
04.06.2018
#10147

Bra omsetning i aksjen i dag, 114k. Etter fremleggelsen av Q4-2017 har det blitt omsatt 1 088 537 aksjer til snittkurs 82kr. MEDI utbetalte et utbytte på 2kr/aksjen 26. april

Norges ambassadør i USA var på et besøk til Minneapolis i 2017 i anledning "Norway creates Jobs in the US". Artig å registrere at Medistim fikk en bred omtale her med distribusjon av medtek produktene i USA og hovedkontor i Minneapolis. Litt ut i sendingen kommer også sjefen for Medistim i USA på podiet, Mike Farbelow (37min ut i sendingen)

Medistim sin penetrasjon i USA er mindre enn 25% .. far below :), langt under hva tilfellet er med Skandinavia, Tyskland og Japan ( > 70%) og poengterer dette her (potensiale).

Provence
20:56
04.06.2018
#10148

En stor del utenlandske investorer tror jeg har fått øynene opp for denne aksjen. I dag ble det fort omsatt 100k aksjer i denne. Aksonæroversikter på dette forum vil vise hvem som selger og kjøper.

Dette er en analyse fra "Yankee Analysts" datert 4. juni og en mulig forklaring til at den gode omsetning i aksjen i dag. Også gode indikatorer for aksjen i denne rapporten.


Endret 21:02 04.06.2018 av Provence
Provence
16:05
11.07.2018
#10187

Aksjen for de spesielt interesserte:

Ny større post omsatt i dag .. det har vært et større nedsalg i aksjen over en lengre periode nå men kursen holder seg stabil, kun 9% under ATH

Det er utlendinger som analyserer aksjen nå.

Provence
23:44
13.07.2018
#10190

Stenshagen har hatt en skrell i Protector Forsikring i dag 13.07.201 Med dagens fall i Protector så er hele gevinsten Stenshagen har hatt i Medi blitt helt radert ut. Største aksjonær i Protector.

Forsikringsbransjan er ren gambling Kremt er det spillgalskap som også regjerer der ?

Endret 23:44 13.07.2018 av Provence
Provence
19:36
01.08.2018
#10213

Er aksjen i ferd med å bli likvid..hmm ? Det er noen kjøpere som lusker i sivet. Selskapet har vist til en god inntjening på 10-15% økning pr. år

Ikke desto mindre, det har blitt omsatt et betydelig antall aksjer siden slippet av Q4/2017

Aksjer Verdi
1 409 278 115 284 033

Snitt kurs 81,80 inkl. perioden før utbytte 2kr/aksje


Det er aksjonærer som i stor grad er knyttet til Protector forsikring som selger aksjen. Protector selv og Stenshagen som tidlig tok exit på 67kr også Dyvi med en stor plassering i Protector .. ok nok om det.

Hva bringer selskapet 15. august og Q2 ?
Provence
23:01
13.08.2018
#10217

Optimistiske forventninger fra utenlandsk hold mtp. Q2 som fremlegges på onsdag 15. august

https://markets.businessinsider.com/news/stocks/medistim_asa-stock-price-q2-earnings-preview-1027453633


Medistim ASA earnings: here's what Wall Street expects
Markets Insider Automation
Aug. 13, 2018, 09:02 AM

On August 15, Medistim ASA will be reporting earnings Q2.
Wall Street predict expect Medistim ASA will release earnings per share of NOK 0.700.

Follow Medistim ASA stock price in real-time on Markets Insider here.
Medistim ASA reveals figures for Q2 on August 15.

1 analyst estimates earnings of NOK 0.700 per share compared to earnings of NOK 0.540 per share in the same quarter of the previous year.

Wall Street is expecting the company to report NOK 83.0 million, an increase of 20.29% over the prior year quarter.

Looking at the full year, analysts expect a profit of NOK 3.21 per share. In the previous year there was a profit of NOK 2.61 per share.

This story was written by Markets Insider's RoboEddy, which automatically writes these stories based on data provided by our partners.
Provence
09:01
15.08.2018
#10219

Medistim fortsetter og leverer pene tall:

Medistim melder om et resultat etter skatt på 12,7 millioner kroner i 2. kvartal 2018, mot 9,8 millioner kroner i samme periode året før.

Resultat per aksje ble 0,70 kroner, mot 0,54 kroner ved samme korsvei i fjor.

Resultatet før skatt ble 17,7 millioner kroner, sammenlignet med 13,9 millioner kroner i fjor.

Driftsresultatet ble 18,1 millioner kroner, mot 13,6 millioner kroner året før.

Salgsinntektene beløp seg til 76,2 millioner kroner, sammenlignet med 69,2 millioner kroner i 2. kvartal 2017.
Provence
11:04
15.08.2018
#10220

Det var 'Spot on' med denne analytikeren og inntjening 0,7kr/aksjen ref innlegget mitt #10217

Topplinjen kom ikke inn med denne analysen men bunnlinjen styrker en robust inntjening i business segmentet.
Provence
11:18
15.08.2018
#10221

Ser man det .. 11:13:11 82.40 50 000 Protector kommer til å forsvinne fra aksjonæroversikten om kort tid .. kveilen som har ligget rundt denne aksjen.
Provence
10:38
31.10.2018
#10273

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter