Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > MediStim en kvalitetsaksje i helsesektoren
MediStim en kvalitetsaksje i helsesektoren
Provence
22:45
15.06.2007
#940

Jeg velger å opprette en ny topic for MEDI da siste topick i en noe anonym heading hadde for lite fokus på selskapet og dets verdier.

Vi har i den siste tid opplevet en fornyet interesse for helseaksjer. I det siste har MediCult steget mye med oppkjøpet av Humagen Fertility Diagnostics. Orkla har tatt store innsatser i selskapapet, også i Photocure. Photocure brenner av mye kapital i forskning men forskning kan gi grunnlaget for ny vekst, ikke å forglemme.

Ubegripelig nok tok Orkla exit i MEDI på rundt 14 kr. MEDI selv var i stor grad overtakeren til aksjene som ble dumpet. Skyldes dette handlende ut fra sparsommelige opplysninger fra selskapet selv eller grunnleggende mistro som utenforstående til selskapet ? Selv vil jeg mene det førstnevnte, for et mer spennede selskap skal man lete lenge etter.

MEDI kjøpte Meditron i 2004/05, selskapet som fikk bred omtale i 2000 pga, det elektroniske stethoskopet som skulle revolusjonære bransjen. Meditron ble priset i glansdagene til 500 mill kr. i det unoterte markedet før inntektene ble konkretisert i regnskapet. For de som har fulgt med, var selskapet på slutten av 2005 teknisk konkurs. MEDI kjøpte aksjene fra majoritetsaksjonær Foinco for 3 øre pr. stk. noe som ble premissgiver og grunnlag for fusjon og tilbud til de øvrige aksjonærer i Meditron. Nå har opprørske minoritetsaksjonærer i harnisk etteranmeldt en patetisk rettsak mot MEDI om å få rettferdiggjort en høyere pris for Meditron aksjene (motto: har jeg tapt mesteparten så får resten like godt gå med i dragsuget)

Jeg ser frem til at rettsapparatet skjærer gjennom og gyldiggjør vedtatt fusjon.

MEDI omsatte for 100 mill kr i 2006 og hadde et resultat på ca. 18.5 mill kr på bunnlijnen. Selskapet utbetalte et utbytte på 40 øre for 2006.

Interessant er det nå å se hvordan utviklingen går i USA. MEDI valgte å bryte med Medtronic (Verdens største "Medical Device Company") mye pga. manglende fokus på MEDI produkter. Slik er det ofte, man må ta skjeen i egen hånd, MEDI bygger nå opp et "All American Team" for å dekke det amerikanske marked.

Selv tror jeg MEDI går spennende tider i møte.
Provence
00:05
16.06.2007
#941

..


[Endret 16.06.07 10:39 av Provence]
[Endret 20.06.07 12:18 av Provence]
[Endret 23.10.07 00:03 av Provence]
Provence
12:18
20.06.2007
#942

20/06-2007 10:17:01: (MEDI) GJENNOMFØRT VELLYKKET FORSØK PÅ GRIS MED EGET AVBILDINGSUTSTYR.


Medi-Stim ASA har for første gang den 18. juni
2007 gjennomført et dyreforsøk på gris med
vellykket resultat. Både systemet og probene
fungerer som forventet.

St. Olavs Hospital og St. Elisabeth er Medi-Stim
ASA`s partnere i OFU prosjektet som tildeles av
Innovasjon Norge. Når Medi-Stim ASA har
optimalisert bildekvaliteten basert på de siste
erfaringer, vil kirurgene ved St. Olavs Hospital
og St. Elisabeth teste systemet på nytt i klinikk
for å gi ytterligere tilbakemelding angående
kvalitet og funksjonalitet.

Det er i dag som tidligere informert om et stort
udekket behov for avbilding i forbindelse med
kirurgiske inngrep. Medi-Stims produkt VeriQ, med
avbildings funksjonalitet, forventes å kunne dekke
viktige områder av dette behovet. Medi-Stim
forventer at avbildingsfunksjonalitet vil fordoble
markedet for selskapets produkter.Om Medi-Stim ASA
Medi-Stim ASA utvikler, produserer og selger
medisinsk utstyr for kvalitetssikring av hjerte-
og karkirurgi. Hjerte og karsykdommer er den
vanligste dødsårsak i den vestlige verden. Det
utføres ca. 730.000 hjertebypassoperasjoner og ca.
600.000 karoperasjoner globalt pr år. Medi-Stim
har en ledende posisjon innen kvalitetssikring av
hjertekirurgi på verdensbasis. Medi-Stim ASA har
også et verdensledende produkt innen elektroniske
stetoskop. Selskapet har tilstedeværelse i Norge,
Tyskland og USA.

Omsetningen i 2006 var MNOK 99,6 med et resultat
etter skatt på MNOK 18,1. Selskapet har en
betydelig vekst i de land det utføres mange
hjertebypassoperasjoner. De viktigste markedene
for Medi-Stim er USA, Europa og Japan.
Provence
20:30
06.08.2007
#946

Rettsaken som minoritetaksjonærene i det tidligere infusjonerte selskapet Meditron har reist mot MEDI har blitt tilbakevist i retten. MEDI har fått medhold på alle punkter. Saksøkende part må i tillegg dekke alle saksomkostninger.

Dette har vært en utrolig rettsak. I alle rettsaker jeg kjenner til, går saksøkende part til rettsak fordi man har penger å vinne. I denne saken kunne saksøkende part i det minste håpe på å få ugyldiggjort fusjonen med selskapet Meditron uten å oppnå klingende mynt (tilbakebetaling av oppgjør for aksjer ?). Motivet har åpenbart vært å få torpedert det fremførbare underskuddet for MEDI (120 mill kr).

Siste ord er ikke sagt. Det kan bli en ny runde i retten men saken kan umulig være fordelaktig for saksøkende part slik jeg ser det.


[Endret 18.08.07 08:21 av Provence]
[Endret 23.10.07 00:04 av Provence]
Provence
19:40
17.08.2007
#954

MEDI brøt i dag 20 kroners grensen. Kjøpere har nå muligheten til å skaffe seg aksjer i et særdeles veldrevet selskap innen helsesektoren for videre ferd er avhengig av at omsetningen tar seg vesentlig opp. En liten post ble omsatt på 20,40 (Deutsche Bank !)

MEDI overtok ansvaret for distribusjonen i USA etter å ha hatt et langvarig samarbeid med det amerikanske selskapet Medtronic. Den tidligere avtalen innebar at overskuddet ble fordelt på en 50/50 basis. Fra 1. mai får inntjeningen regnskapsmessig effekt noe som skulle innebære at topplinjen i USA segmentet vil bidra med 3,3 mill. kr slik at bidraget i totalregnskapet vil være 8,3 mill. kr. Estimatene er konservative i det jeg antar null økning fra Q1. Kombinert med omsetning i de øvrige markeder antar jeg at topplinjen vil komme på 35 mill. kr. for Q2 som kommer i neste uke.

MEDI selger kvalitetssikringssystemer for hjerte bypass operasjoner der man verifiserer at blod flyter gjennom bypass'en. Mange sykehus i USA har en dårlig track record når det gjelder vellykkede hjerteoperasjoner. Det er således blitt fokusert på hvilke tiltak som kan gjøres for å bedre på dette. Kombinert med at mange sykehus kan risikere ekstreme søksmål fra pårørende i de tilfellene der alt kan gå galt, kommer MEDI sine produkter til sin rett. Teknologien fra MEDI gjør det mulig for sykehusene å dokumentere at alt har blitt gjort kvalitetsmessig i en rettsprosess.
Provence
18:10
21.08.2007
#956


I morgen tidlig kommer MEDI med Q2 resultater. Jeg er meget spent på hva som kommer i morgen. Som antydet ovenfor, tror jeg omsetningen vil ligge på 35 mill. kr. Bunnlinjen er vanskeligere å anslå da overtakelsen av distribusjonen i USA kanskje kommer til å dra resultatet noe ned men jeg antar at selskapet vil vise til resultater rundt 4-5 mill. kr.

Mange selskaper i helsesektoren har lagt frem resultater så langt. Jeg må tilføye at resultatene ikke har vært imponerende. Det skal bli interessant å oppsummere resultatene når rapporteringsperioden er over og se hvordan de enkelte selskapene kan rangeres. Kan MEDI rettferdiggjøre tittelen på denne topiken ?
Provence
08:30
22.08.2007
#957

Jeg velger å server hegnar.no sin versjon

Medi-Stim-rekordMedi-Stim har lagt bak seg et rekordsterkt kvartal.

Artikkel av: Øystein Byberg (22.8.07 08:14)

Andre kvartal 2007 var det beste kvartalet for Medi-Stim ASA i selskapets historie, fremgår det av kvartalsrapporten. Resultatet før skatt endte på 6,4 millioner kroner, mot 5,2 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet ble 6,2 millioner kroner, opp fra 5,6 millioner kroner i fjor.

Omsetningen økte med 50,6 prosent til 32,6 millioner kroner og

"Etableringen av egen salgsorganisasjon i USA er vellykket. Tilsvarende har den første kliniske testen av avbildingsmodulen i integrert system vært en suksess. I løpet av kvartalet solgte Medi-Stim 1.200 stetoskop til India", opplyses det.

Her er rapporten og presentasjonen.
Provence
22:47
23.08.2007
#958

Fin kursutvikling de siste dager selv om omsetningen ikke har vært mye å skrive hjem om. Siste aksjonærutskrift viser at over 92% av aksjene eies av de 20 største aksjonærene så mye av forklaringen ligger nok her.

USA er selskapets største satsing nå. Selskapet tar sikte på en penetrasjonsgrad på 40% noe som er status i de øvrige markeder. Penetrasjonen i USA er pr. i dag på 8% så om selskapet lykkes med dette, vil omsetningen øke fra dagens 20 mill. kr til 155 mill. kr.

Inntjeningspotensialet er basert på dagens produkter, kvantitativ måling av blodstrøm ved hjerteoperasjoner og kvalitetssikring av arbeidet som utføres.

Neste generasjon instrumenter vil få avbildningsfunksjonalitet noe som bringer selskapet opp i en helt annen liga når det gjelder omsetning. Mye av dette står nevnt i kvartallspresentasjonen.

I fjor arrangerte DnBNOR Health Care Summit 2006 hvor MEDI også deltok. For interesserte så ligger presentasjonen for MEDI her.

Også i år kommer det til å bli presentasjon således:

Health Care sector on Thursday, September 13th Agenda:
09:00 Registration / Coffee
09:30 Introduction, Espen T. Jørgensen, DnB NOR Markets
09:45 Biovitrum, CFO Göran Arvidson
10:10 Algeta, CEO Thomas Ramdahl
10:35 Clavis Pharma, CEO Tom Pike
11:10 Photocure, CEO Kjetil Hestdal
11:35 Genmab, CFO Bo Kruse
12:00 Biotec Pharmacon, CEO Lars Viksmoen
13:00 Axis-Shield, CEO Svein Lien
13:25 Nordiag, CEO Mårten Wigstøl
13:50 Diagenic, CEO Erik Christensen
14:25 Aker Biomarine, CEO Helge Midthun
14:50 ProBio, CEO Per Benjaminsen
15:15 Navamedic, CEO Øyvind Brekke
15:40 Medi-Stim, CEO Arne Grip
16:05 MediCult, CEO Jesper Funding Andersen

MEDI har utbetalt utbytter de 3 siste år. Undertegnede har vært med siden selskapet kom på børs og har all tolmodighet :-)
Premium Equity
11:22
31.08.2007
#244

fra ORS:


MEDI (BUY) - Good Q2 report and increased price target
Reported Q2 results contained virtually no surprises because most of the Y/Y revenue and EBIT increase is attributed to acquisition of KirOp AS. The reported revenues, however, were by 6% below the expectations mainly because of lower than expected sales of 3rd party products. Thus, for the same reason, gross margins were stronger than expected and this fact has resulted in EBIT being very close to our expectations.

Successful establishment of a proprietary sales organization in USA suggests for future increase of sales in this important market. Another growth driver could be a new blood flow visualization product VeriQ, which so far is reporting good R&D and testing progress. We believe that commercial launch of the product will occur within 6 months.

We have slightly adjusted future margins downwards, but because of an increase in peer pricing multiples and cash flows in recent years, these adjustments had no impact to the valuation. Combining peer valuation and DCF with WACC of 8,1%, we think that the fair share price is NOK 24. It is equal to the fair share price a quarter ago, but this time we do not apply any discounts and set 6-month price target to NOK 24, increasing it from the earlier price target of NOK 21.

Conclusion
Given a strong quarterly report, successful establishment of a proprietary sales company in USA and promising news regarding the commercial launch of VeriQ, we think the company share may advance further, towards the increased price target of NOK 24. This implies reiteration of our BUY recommendation.
Provence
17:54
31.08.2007
#960

Premium Equity[244]

Takk for at du poster anbefalingen fra Orion Sec. Jeg har selv ikke tilgang til Orion sine analyser. Anbefalingen har tydeligvis hatt sin effekt for det er ikke ofte man opplever at omsetningen når 46k aksjer på en dag. ND er tydeligvis sulten for ordren i sluttauksjonen var overbevisende (jeg antar ND lå der)

Rapporteringsesongen er nå over. Alle selskaper har nå lagt frem sine resultater. I kategorien helseaksjer vil det ikke være noen overdrivelse å hevde at MEDI er best i klassen når det gjelder resultat/kapitalisering. Men det er forventningene fremover som vil drive kursen. Orion påpeker salgorganisasjonen i USA men kursmålet (24kr) blir noe puslete når penetrasjon der kan ligge på 40% mot dagens 8%. Dette kan virkelig gjøre susen :-)
Provence
10:06
03.09.2007
#962

Fin børsmelding i dag, alt ser ut til å gå på skinner :-)
http://www.hegnar.no/hegnar/newsdet.asp?id=263657

Medi-Stim-suksess i USAMedi-Stim anser at etableringen i USA har vært en suksess.


Medi-Stim opplyser at salget etter fire måneder er allerede høyere enn hva tidligere distributør i USA, Medtronic, solgte i samme tidsrom. USA er det største og viktigste markedet for Medi-Stims produkter, som utgjør 45 prosent av verdensmarkedet.

Selskapet anser nå risikoen ved å etablere direkte virksomhet i USA som overvunnet og er i posisjon til selv å ta en større direkte andel av det store potensialet som det amerikanske markedet representerer.

Selskapet er optimistisk med tanke på framtiden, forventer positive resultater og en betydelig styrking av Medi-Stims posisjon i selskapets største og viktigste marked.
Provence
21:24
03.09.2007
#963

Fin oppgang i dag men på lite volum men markedet synes å ta dagens positive melding med et gjesp.

MEDI har utplassert en maskinpark i USA som i en årrekke fremover vil gi gode inntekter. Det er bruken av plattformen som vil gi inntektene, kunden belastes ikke med kapitalkostnaden i anskaffelse av instrumentet. Et smartkort sørger for at en hjerte bypass operasjon kan kvalitetssikres vha. instrumentet. Dette blir omtrent som et programvarehus selger programvarlisenser. Marginene blir signifikante.

Hentet fra dagens melding:
Gjennomsnittlig pris per operasjon (prosedyresalg)
til Medi-Stim ved salg gjennom eget selskap har
siden 1. mai 2007 vært USD 225 per operasjon. Før
dette tidspunktet, da salget gikk gjennom agent,
var tilsvarende beløp USD 116 per operasjon.

Selskapet anser at etableringen i USA har vært en
suksess. Salget er allerede etter 4 måneder høyere
enn hva tidligere distributør i USA, Medtronic,
solgte i samme tidsrom. Utviklingen har vært
positiv og gått raskere enn forventet. Selskapet
anser nå risikoen ved å etablere direkte
virksomhet i USA som overvunnet og er i posisjon
til selv å ta en større direkte andel av det store
potensialet som det amerikanske markedet
representerer.

Medi-Stim ASA planlegger i løpet av 2008 å lansere
sitt nye avbildingsprodukt i USA. Det er i dag et
udekket behov for avbilding i forbindelse med
kirurgiske inngrep. Medi-Stims produkt VeriQ, med
avbildings funksjonalitet, forventes å kunne dekke
dette behovet. Selskapet estimerer at med
avbildingsfunksjonalitet vil markedet for Medi-
Stims produkt mer enn fordoble seg. I den
anledning er det viktig for Medi-Stim å ha en
veletablert og motivert salgs organisasjon i
selskapets største marked når avbildingsmodulen
lanseres.

USA utgjør 45 % av markedet for Medi-Stim sine
produkter og egen distribusjon sikrer fokus og
vekstpotensial. Dagens markedsandel i USA er på 8
% som tilsvarer ca. 20.000 operasjoner pr. år med
Medi-Stim sitt utstyr. Med en markedsandel på 40
%, som Medi-Stim har oppnådd i Tyskland og Japan,
vil inntektene kunne øke i USA fra dagens MNOK 20
til MNOK 155, noe selskapet ser som en oppnåelig
markedsandel. Det kommende avbildingsproduktet vil
øke potensialet ytterligere til over MNOK 300.
Selskapet er optimistisk med tanke på framtiden,
forventer positive resultater og en betydelig
styrking av Medi-Stim`s posisjon i selskapets
største og viktigste marked.


ND har vært ute etter et større antall aksjer og lå inne med et betydelig antall for kjøp i sluttauksjonen sist fredag.[Endret 04.09.07 00:55 av Provence]
[Endret 04.09.07 07:42 av Provence]
[Endret 23.10.07 00:05 av Provence]
Provence
03:16
08.09.2007
#964Er noe bedugget og fargesynet er det kanskje tilsvarende med men det virker som om det er en kursrakett der inne et sted :-)

[Endret 08.09.07 03:21 av Provence]
[Endret 08.09.07 03:39 av Provence]
[Endret 22.10.07 16:56 av Provence]
Provence
17:00
22.10.2007
#974

DNBNOR MARKETS

Tror på Medi-Stim
Meglerhuset anbefaler kjøp av aksjen.


Av:lars ulverud - Stocklink - 22.10.2007 10:25


-I morgen legger Medi-Stim frem tall for tredje kvartal. Vi venter en omsetning på 31.7 millioner kroner og en EBIT på 5.4 millioner kroner, skriver meglerhuset.

DnB NOR Markets har nettopp tatt opp dekning av Medi-Stim med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 32 kroner pr aksje.


[Endret 22.10.07 17:00 av Provence]
Provence
18:20
14.11.2007
#1905

Innsidere selger tungt


Sentrale innsidere i Medi-Stim selger aksjer for 70 millioner kroner.

DnB Nor Markets har blitt engasjert av Zenith Medical AS for å plassere 2,5-3,5 millioner aksjer i Medi-Stim etter børs onsdag til kurs 20 kroner, ifølge en børsmelding.

Nedsalget utgjør inntil ca. 18,6 prosent av antall utestående aksjer i Medi-Stim

Medi-Stim-sjef og styremedlem Arne Grip eier 38,2 prosent av Zenith, mens nærstående av Grip, styremedlem og Zenith-sjef Kari Pah, eier 44,3 prosent av Zenith.


Nedsalget kan virke stort men innsiderne det er snakk om beholder fortsatt 18% av aksjene i selskapet så det er ikke noe snakk om noe dump and run. Sannsynligvis vil nedsalget være positivt for markedet i det aksjene fordeles på flere aktører for likviditeten i aksjen har vært dårlig. Dette kan det bli en endring på nå.
Provence
22:26
26.02.2008
#1950

Medi-Stim har i dag lagt frem et praktregnskap og årsresultat. Selskapet omsatte for 35 mill. kr. i Q4 og 14,6 mill. kr. på bunnlinjen. For året ble omsetningen 126,9 mill. kr. og 28,4 mill. kr på bunnlinjen. Selskapet har foreslått et utbytte på kr 0,50 pr. aksje for 2007.

Etableringen i USA og eget salgsapparat har gått på skinner. Penetrasjonen der er 8% og målsetningen er 40%.

Selskapet sier i dagens rapport at selskapet i 2008 vil lansere VeriQ med avbildningsfunksjonalitet noe som raskt vil doble omsetningen. Dette er funksjonalitet som kirurger har etterspurt lenge men ikke har hatt tilgang til pga. sparsommelige budsjetter. Med den gode posisjon selskapet har innenfor vaskulær/hjertekirurgi, bygger selskapet nå inn avbildningsfunksjonalitet i produktene som bidrar til ytterligere å kvailtetssikre operasjonene som utføres.

Selskapet er med dagens kurs priset til 380 mill. kr. Enkel hoderegning tilsier da en P/E på 13 på faktisk inntjening. Med utsiktene fremover og et efficient marked burde kursen ligget på 45-50 kr.

Selskapet har ingen netto rentebærende gjeld.

Link til regnskap

Mange selskaper har startet i en garasje. Medtronic, verdens største medical device company og tidligere samarbeidspartner startet også i en garasje.


[Endret 27.02.08 03:53 av Provence]
Provence
20:09
14.03.2008
#1963

DnbNor har oppsummert status blandt SMB selskapene på Oslo børs således:

5 "top picks" fra meglerhus

DnB NOR Markets arrangerer i dag SMB-Seminar i Oslo. 22 selskaper vil her presentere seg for investorene. I den sammenheng sender meglerhuset ut en oppdatert SMB-rapport med gjennomgang av 43 selskaper i sektoren. Selskapene dekker de fleste bransjene representert på Oslo Børs.

- Vi har også denne gang valgt ut enkelte "top picks" blant de som er med. Disse er Axis-Shield, Bouvet, Medi-Stim, Revus Energy og TTS Marine, skriver meglerhuset.

Spesifikt for MEDI:

Medi-Stim BUY
Solid Q4-report!
Medi-Stim reported Q4-numbers in line with our expectations.
Revenues came in slightly above our forecast and EBITDA was
spot on our estimate. Adjusted for a change in the accounting
of government grants the EBITDA was also above our
expectation. In total the Q4-report was solid and the company
seems on track to meet our 2008 estimates. We expect the
penetration in the US to gradually increase towards 40%, and
this will result in significant EPS-growth as the gross margin on
the procedures is 85-90%. In our opinion Medi-Stim is the most
attractive company in the Norwegian health care space. Hence,
we reiterate our Buy-recommendation and our price target of
NOK 30.

[Endret 14.03.08 20:22 av Provence]
[Endret 14.03.08 20:23 av Provence]
Provence
22:10
18.04.2008
#1966

Q1 sesongen nærmer seg nå. MEDI kommer etter all sannsynlighet til å legge frem rekordresultater for første kvartall. Rekordresultatene i 2007 er en indikativ pekepinn, selv tror jeg resultatene vil ligge på 38 mill. (topplinje) og en bunnlinje på 6 mill. kr.

Selskapet er pr. dags dato kapitalisert til 370 mill kr. Fjorårets resultater indikerer en P/E på 13 på faktisk inntjening.

En vinner i helsekategorien !
[Endret 18.04.08 22:12 av Provence]
[Endret 19.04.08 06:54 av Provence]
[Endret 19.04.08 06:55 av Provence]
[Endret 19.04.08 07:00 av Provence]
Provence
12:40
19.04.2008
#1967

Finansavisen har i dag skuet ut over børslandskapet og kommet frem til følgende strategi:

Sats på disse om du vil bli børsvinner

Her er teknologiene du bør satse på om du ønsker å bli morgendagens børsvinner.
Artikkel av: Sverre Rørvik Nilsen (Finansavisen - 19.4.08 10:55)


Det finnes mange alternativer på den norske teknologifronten om du ønsker å bli morgendagens børsvinner, ifølge Finansavisen.- Telemedisin
Norske selskaper på området: Well Diagnostics og Norsk Helsenett

- Medisinsk bildebehandling
Norske selskaper på området: Sonowand og Medistim

- Grønn Energi
Norske selskaper på området: Chapdrive, Sway, Hywind, NorSun og Wave Energy

- Nye produkter av naturgass
Universitetet i Oslo, NTNU, SINTEF, StatoilHydro og Borealis samarbeider om dette

- Nye materialer
Norske selskaper på området: Ceramic Powder Technology (CerPoTech), Madshus og Nor-X Industries.

- Teknologi til oppdrettsnæringen
Norske selskaper på området: Akva Group og Helgeland Plast

- Nye produkter fra marine organismer
Norske selskaper på området: Biotec Pharmacon og Pronova Biocare.

- Diagnostisering og behandling av kreft
Norske selskaper på området: ClavisPharma, Affitech og InvivoSens.
Provence
19:27
25.04.2008
#1968

MEDI har i dag lagt frem et sterkt kvartallsresultat. Bunnlinjen Q/Q har økt med 50% (6,4 mill kr). Topplinjen har økt med 11% til 34.2 mill kr. Gledelig er det å se at bidraget er fra kjernevirksomheten, kvalitetssikring av hjerteoperasjoner. Bidraget er i all vesentlighet fra en positiv utvikling i USA som synes å gå på skinner.

Mht. bunnlinjen så er det å bemerke at OFU inntekter ikke er inntektsført i kvartallet samt 0,8 mill kr. i ekstraordinære kostnader er blitt belastet. Sammenliknet med Q1/2007 ville resultatet justert for dette ha blitt forbedret med 1 mill kr til 7,4 mill kr.

Link til Q1 resultat

DN.NO setter det hele i det rette perspektiv:

Knalltall fra Medi-stim
[Endret 25.04.08 19:30 av Provence]

Condi
19:40
25.04.2008
#92

Har aldri satt meg inn i selskapet med tanke på eierskap, men som kunde er jeg særdeles fornøyd, et av de mest seriøse i bransjen.
Provence
20:02
25.04.2008
#1969

Hei Condi

Blir nesten skremt, noen som besøker forumet. Her har det vært en gedigen monolog fra min side i en lang mannsalder :-)

Jeg tror mange ikke har satt seg inn i hva slags selskap dette er. Selskapet hadde GF i går og i følge møteprotokollen, var selveste Falnes fra Skagen fondene og signerte protokollen. Det blir veldig spesielt for en knøtt som MEDI med stor fremtid og en representant som forvalter milliarder.

MEDI har sterke eiere i motsetning til mange andre i bransjen noe som også forklarer den illikvide aksjen den er. Sett deg inn i aksjen og vær langsiktig.
Provence
19:13
30.05.2008
#1975

Det skjer ikke så mye her sett fra et kursmessig synspunkt. Ikke noe for den typiske ST aksjonær med raske penger som motiv, vil jeg tro :-)

Siste utskrift fra topp20 listen viser at Orkla har økt beholdnngen med 10% den siste tid til 1,65 mill aksjer. Det er denne type transaksjoner jeg liker, overføring av verdier fra kortsiktige til langsiktige hender. Som Odin forvalterne sier, man må vurdere selskapene ut fra fremtidig inntjeningen og ikke børsklima.

ASD har hatt en fin opptur i det siste. ASD er et medical device selskap og på sett og vis i samme bås som MEDI. MEDI har en plattform utplassert i USA som generer inntekter ut fra bruksbehovet. Det blir interessant å se hvordan inntjeningen i Q2 slår ut mtp. salg av kvalitetssikring av hjerteoperasjoner i USA.

DnB Nor Markets har MEDI som toppkandidat for kjøp i helsekategorien.

13. juni skal MEDI ha Capital Markets Day. Kanskje vil dette sette mer fart i aksjen.
Provence
20:09
24.10.2008
#2032

MEDI har vært en av veldig få aksjer som ikke har fått gedigen medfart nedover under finanskrisen. Aksjonæroversikten for de 20 største aksjonærene viser til et eierskap samlet på ca. 90% av selskapets verdier og mye av forklaringen ligger nok her.

Selskapet legger frem resultater for Q3 på onsdag i neste uke. Jeg tror resultatfremleggelsen på onsdag vil være en god indikasjon på at helseselskaper i liten grad vil være påvirket av nedturen i konjukturene. Helse og behovet for investeringene vil alltid ligge der.

Nippon BXI i Japan, selskapets største distributør har senest økt beholdningen med 57k aksjer etter at selskapet demonstrerte det nye avbildningssystemet i Lisboa tidligere i høst.

Forøvrig utøver selskapet også en robust "market making profile" med gjenkjøp av aksjer.
Provence
16:48
03.12.2008
#2042

Krise skal gi økt nyskaping


Statsminister Jens Stoltenberg ønsker å utnytte finanskrisen til mer innovasjon i næringslivet. Små og mellomstore bedrifter blir spesielt blinket ut.Fredag legger regjeringen fram historiens første stortingsmelding om innovasjon.

Tirsdag besøkte statsministeren suksessbedriften Medi-Stim som har samarbeidet med Intervensjonssenteret på Rikshospitalet.

– Dette er et eksempel på noe vi vil ha mer av. Det gjelder spesielt nå i en krisetid, sier statsminister Jens Stoltenberg til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB)
.

– Det trengs statlige virkemidler for å hjelpe markedet, sier Stoltenberg og viser til at mange bedrifter ikke ville ha klart seg i startfasen uten støtte fra selskaper som Innovasjon Norge og andre statlige organer.

Egen strategi

– Derfor skal regjeringen nå lage en egen strategi for innovasjon i små og mellomstore bedrifter. I den forbindelse skal vi opprette et nasjonalt råd som skal ha faste møter, sier næringsminister Sylvia Brustad (Ap). Statsministeren peker på at verden nå er i en finanskrise som har utviklet seg til en realøkonomisk krise.

– En god del gamle bedrifter vil bli nedlagt, mens nye vil vokse fram, sier Stoltenberg. Han er glad for at det i flere år er blitt satset på medisinsk forskning slik at Medi-Stim kunne gjøre suksess.

– Her ser vi at innovasjon lønner seg. Vi har fått tryggere pasientbehandling og flere bedrifter er blitt etablert, sier Brustad.

Sjekker blodårer

Medi-Stim har utviklet produkter som kvalitetssikrer hjerte- og karoperasjoner. Utstyret baserer seg på ultralyd og måler blodgjennomstrømmingen i vev ved kirurgiske inngrep. Dermed kan kirurgene overvåke inngrepet og med relativt stor sikkerhet slå fast om operasjonen er vellykket før såret lukkes. Dette gir færre komplikasjoner og kan redde liv. Bedriften ble etablert i 1984, har hovedkontor i Oslo og har i dag 70 ansatte i flere land.

– Vi har levert 1.500 installasjoner i 59 land, sier Medi-Stims toppsjef Arne Grip.


Mange småbedrifter Regjeringen vil nå se på bredden av rammebetingelser for små og mellomstore bedrifter. Den nye strategien skal utarbeides i samarbeid med representanter for næringslivet. Små og mellomstore bedrifter står for over halvparten av omsetningen i næringslivet, og disse bedriftene sysselsetter 57 prosent av den samlede arbeidsstokken. 99 prosent av alle norske bedrifter har færre enn 100 ansatte.

– Regjeringen er opptatt av at de minste bedriftene skal ha gode forutsetninger for videre vekst og utvikling. Dette er ikke minst viktig i en tid med stigende finansuro, sier næringsminister Brustad.

...


Vi får se hva som kommer ut av stortingsmeldingen. Forøvrig er Medi-Stim nærmest upåvirket av finansuroen og resesjonsspøkelset. Selskapet er godt plassert i helsesektoren med gode produkter og vil vise til robust inntjening i fortsettelen.
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter