Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > MediStim en kvalitetsaksje i helsesektoren
MediStim en kvalitetsaksje i helsesektoren
Provence
22:45
15.06.2007
#940

Jeg velger å opprette en ny topic for MEDI da siste topick i en noe anonym heading hadde for lite fokus på selskapet og dets verdier.

Vi har i den siste tid opplevet en fornyet interesse for helseaksjer. I det siste har MediCult steget mye med oppkjøpet av Humagen Fertility Diagnostics. Orkla har tatt store innsatser i selskapapet, også i Photocure. Photocure brenner av mye kapital i forskning men forskning kan gi grunnlaget for ny vekst, ikke å forglemme.

Ubegripelig nok tok Orkla exit i MEDI på rundt 14 kr. MEDI selv var i stor grad overtakeren til aksjene som ble dumpet. Skyldes dette handlende ut fra sparsommelige opplysninger fra selskapet selv eller grunnleggende mistro som utenforstående til selskapet ? Selv vil jeg mene det førstnevnte, for et mer spennede selskap skal man lete lenge etter.

MEDI kjøpte Meditron i 2004/05, selskapet som fikk bred omtale i 2000 pga, det elektroniske stethoskopet som skulle revolusjonære bransjen. Meditron ble priset i glansdagene til 500 mill kr. i det unoterte markedet før inntektene ble konkretisert i regnskapet. For de som har fulgt med, var selskapet på slutten av 2005 teknisk konkurs. MEDI kjøpte aksjene fra majoritetsaksjonær Foinco for 3 øre pr. stk. noe som ble premissgiver og grunnlag for fusjon og tilbud til de øvrige aksjonærer i Meditron. Nå har opprørske minoritetsaksjonærer i harnisk etteranmeldt en patetisk rettsak mot MEDI om å få rettferdiggjort en høyere pris for Meditron aksjene (motto: har jeg tapt mesteparten så får resten like godt gå med i dragsuget)

Jeg ser frem til at rettsapparatet skjærer gjennom og gyldiggjør vedtatt fusjon.

MEDI omsatte for 100 mill kr i 2006 og hadde et resultat på ca. 18.5 mill kr på bunnlijnen. Selskapet utbetalte et utbytte på 40 øre for 2006.

Interessant er det nå å se hvordan utviklingen går i USA. MEDI valgte å bryte med Medtronic (Verdens største "Medical Device Company") mye pga. manglende fokus på MEDI produkter. Slik er det ofte, man må ta skjeen i egen hånd, MEDI bygger nå opp et "All American Team" for å dekke det amerikanske marked.

Selv tror jeg MEDI går spennende tider i møte.
Provence
00:05
16.06.2007
#941

..


[Endret 16.06.07 10:39 av Provence]
[Endret 20.06.07 12:18 av Provence]
[Endret 23.10.07 00:03 av Provence]
Provence
12:18
20.06.2007
#942

20/06-2007 10:17:01: (MEDI) GJENNOMFØRT VELLYKKET FORSØK PÅ GRIS MED EGET AVBILDINGSUTSTYR.


Medi-Stim ASA har for første gang den 18. juni
2007 gjennomført et dyreforsøk på gris med
vellykket resultat. Både systemet og probene
fungerer som forventet.

St. Olavs Hospital og St. Elisabeth er Medi-Stim
ASA`s partnere i OFU prosjektet som tildeles av
Innovasjon Norge. Når Medi-Stim ASA har
optimalisert bildekvaliteten basert på de siste
erfaringer, vil kirurgene ved St. Olavs Hospital
og St. Elisabeth teste systemet på nytt i klinikk
for å gi ytterligere tilbakemelding angående
kvalitet og funksjonalitet.

Det er i dag som tidligere informert om et stort
udekket behov for avbilding i forbindelse med
kirurgiske inngrep. Medi-Stims produkt VeriQ, med
avbildings funksjonalitet, forventes å kunne dekke
viktige områder av dette behovet. Medi-Stim
forventer at avbildingsfunksjonalitet vil fordoble
markedet for selskapets produkter.Om Medi-Stim ASA
Medi-Stim ASA utvikler, produserer og selger
medisinsk utstyr for kvalitetssikring av hjerte-
og karkirurgi. Hjerte og karsykdommer er den
vanligste dødsårsak i den vestlige verden. Det
utføres ca. 730.000 hjertebypassoperasjoner og ca.
600.000 karoperasjoner globalt pr år. Medi-Stim
har en ledende posisjon innen kvalitetssikring av
hjertekirurgi på verdensbasis. Medi-Stim ASA har
også et verdensledende produkt innen elektroniske
stetoskop. Selskapet har tilstedeværelse i Norge,
Tyskland og USA.

Omsetningen i 2006 var MNOK 99,6 med et resultat
etter skatt på MNOK 18,1. Selskapet har en
betydelig vekst i de land det utføres mange
hjertebypassoperasjoner. De viktigste markedene
for Medi-Stim er USA, Europa og Japan.
Provence
20:30
06.08.2007
#946

Rettsaken som minoritetaksjonærene i det tidligere infusjonerte selskapet Meditron har reist mot MEDI har blitt tilbakevist i retten. MEDI har fått medhold på alle punkter. Saksøkende part må i tillegg dekke alle saksomkostninger.

Dette har vært en utrolig rettsak. I alle rettsaker jeg kjenner til, går saksøkende part til rettsak fordi man har penger å vinne. I denne saken kunne saksøkende part i det minste håpe på å få ugyldiggjort fusjonen med selskapet Meditron uten å oppnå klingende mynt (tilbakebetaling av oppgjør for aksjer ?). Motivet har åpenbart vært å få torpedert det fremførbare underskuddet for MEDI (120 mill kr).

Siste ord er ikke sagt. Det kan bli en ny runde i retten men saken kan umulig være fordelaktig for saksøkende part slik jeg ser det.


[Endret 18.08.07 08:21 av Provence]
[Endret 23.10.07 00:04 av Provence]
Provence
19:40
17.08.2007
#954

MEDI brøt i dag 20 kroners grensen. Kjøpere har nå muligheten til å skaffe seg aksjer i et særdeles veldrevet selskap innen helsesektoren for videre ferd er avhengig av at omsetningen tar seg vesentlig opp. En liten post ble omsatt på 20,40 (Deutsche Bank !)

MEDI overtok ansvaret for distribusjonen i USA etter å ha hatt et langvarig samarbeid med det amerikanske selskapet Medtronic. Den tidligere avtalen innebar at overskuddet ble fordelt på en 50/50 basis. Fra 1. mai får inntjeningen regnskapsmessig effekt noe som skulle innebære at topplinjen i USA segmentet vil bidra med 3,3 mill. kr slik at bidraget i totalregnskapet vil være 8,3 mill. kr. Estimatene er konservative i det jeg antar null økning fra Q1. Kombinert med omsetning i de øvrige markeder antar jeg at topplinjen vil komme på 35 mill. kr. for Q2 som kommer i neste uke.

MEDI selger kvalitetssikringssystemer for hjerte bypass operasjoner der man verifiserer at blod flyter gjennom bypass'en. Mange sykehus i USA har en dårlig track record når det gjelder vellykkede hjerteoperasjoner. Det er således blitt fokusert på hvilke tiltak som kan gjøres for å bedre på dette. Kombinert med at mange sykehus kan risikere ekstreme søksmål fra pårørende i de tilfellene der alt kan gå galt, kommer MEDI sine produkter til sin rett. Teknologien fra MEDI gjør det mulig for sykehusene å dokumentere at alt har blitt gjort kvalitetsmessig i en rettsprosess.
Provence
18:10
21.08.2007
#956


I morgen tidlig kommer MEDI med Q2 resultater. Jeg er meget spent på hva som kommer i morgen. Som antydet ovenfor, tror jeg omsetningen vil ligge på 35 mill. kr. Bunnlinjen er vanskeligere å anslå da overtakelsen av distribusjonen i USA kanskje kommer til å dra resultatet noe ned men jeg antar at selskapet vil vise til resultater rundt 4-5 mill. kr.

Mange selskaper i helsesektoren har lagt frem resultater så langt. Jeg må tilføye at resultatene ikke har vært imponerende. Det skal bli interessant å oppsummere resultatene når rapporteringsperioden er over og se hvordan de enkelte selskapene kan rangeres. Kan MEDI rettferdiggjøre tittelen på denne topiken ?
Provence
08:30
22.08.2007
#957

Jeg velger å server hegnar.no sin versjon

Medi-Stim-rekordMedi-Stim har lagt bak seg et rekordsterkt kvartal.

Artikkel av: Øystein Byberg (22.8.07 08:14)

Andre kvartal 2007 var det beste kvartalet for Medi-Stim ASA i selskapets historie, fremgår det av kvartalsrapporten. Resultatet før skatt endte på 6,4 millioner kroner, mot 5,2 millioner kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet ble 6,2 millioner kroner, opp fra 5,6 millioner kroner i fjor.

Omsetningen økte med 50,6 prosent til 32,6 millioner kroner og

"Etableringen av egen salgsorganisasjon i USA er vellykket. Tilsvarende har den første kliniske testen av avbildingsmodulen i integrert system vært en suksess. I løpet av kvartalet solgte Medi-Stim 1.200 stetoskop til India", opplyses det.

Her er rapporten og presentasjonen.
Provence
22:47
23.08.2007
#958

Fin kursutvikling de siste dager selv om omsetningen ikke har vært mye å skrive hjem om. Siste aksjonærutskrift viser at over 92% av aksjene eies av de 20 største aksjonærene så mye av forklaringen ligger nok her.

USA er selskapets største satsing nå. Selskapet tar sikte på en penetrasjonsgrad på 40% noe som er status i de øvrige markeder. Penetrasjonen i USA er pr. i dag på 8% så om selskapet lykkes med dette, vil omsetningen øke fra dagens 20 mill. kr til 155 mill. kr.

Inntjeningspotensialet er basert på dagens produkter, kvantitativ måling av blodstrøm ved hjerteoperasjoner og kvalitetssikring av arbeidet som utføres.

Neste generasjon instrumenter vil få avbildningsfunksjonalitet noe som bringer selskapet opp i en helt annen liga når det gjelder omsetning. Mye av dette står nevnt i kvartallspresentasjonen.

I fjor arrangerte DnBNOR Health Care Summit 2006 hvor MEDI også deltok. For interesserte så ligger presentasjonen for MEDI her.

Også i år kommer det til å bli presentasjon således:

Health Care sector on Thursday, September 13th Agenda:
09:00 Registration / Coffee
09:30 Introduction, Espen T. Jørgensen, DnB NOR Markets
09:45 Biovitrum, CFO Göran Arvidson
10:10 Algeta, CEO Thomas Ramdahl
10:35 Clavis Pharma, CEO Tom Pike
11:10 Photocure, CEO Kjetil Hestdal
11:35 Genmab, CFO Bo Kruse
12:00 Biotec Pharmacon, CEO Lars Viksmoen
13:00 Axis-Shield, CEO Svein Lien
13:25 Nordiag, CEO Mårten Wigstøl
13:50 Diagenic, CEO Erik Christensen
14:25 Aker Biomarine, CEO Helge Midthun
14:50 ProBio, CEO Per Benjaminsen
15:15 Navamedic, CEO Øyvind Brekke
15:40 Medi-Stim, CEO Arne Grip
16:05 MediCult, CEO Jesper Funding Andersen

MEDI har utbetalt utbytter de 3 siste år. Undertegnede har vært med siden selskapet kom på børs og har all tolmodighet :-)
Premium Equity
11:22
31.08.2007
#244

fra ORS:


MEDI (BUY) - Good Q2 report and increased price target
Reported Q2 results contained virtually no surprises because most of the Y/Y revenue and EBIT increase is attributed to acquisition of KirOp AS. The reported revenues, however, were by 6% below the expectations mainly because of lower than expected sales of 3rd party products. Thus, for the same reason, gross margins were stronger than expected and this fact has resulted in EBIT being very close to our expectations.

Successful establishment of a proprietary sales organization in USA suggests for future increase of sales in this important market. Another growth driver could be a new blood flow visualization product VeriQ, which so far is reporting good R&D and testing progress. We believe that commercial launch of the product will occur within 6 months.

We have slightly adjusted future margins downwards, but because of an increase in peer pricing multiples and cash flows in recent years, these adjustments had no impact to the valuation. Combining peer valuation and DCF with WACC of 8,1%, we think that the fair share price is NOK 24. It is equal to the fair share price a quarter ago, but this time we do not apply any discounts and set 6-month price target to NOK 24, increasing it from the earlier price target of NOK 21.

Conclusion
Given a strong quarterly report, successful establishment of a proprietary sales company in USA and promising news regarding the commercial launch of VeriQ, we think the company share may advance further, towards the increased price target of NOK 24. This implies reiteration of our BUY recommendation.
Provence
17:54
31.08.2007
#960

Premium Equity[244]

Takk for at du poster anbefalingen fra Orion Sec. Jeg har selv ikke tilgang til Orion sine analyser. Anbefalingen har tydeligvis hatt sin effekt for det er ikke ofte man opplever at omsetningen når 46k aksjer på en dag. ND er tydeligvis sulten for ordren i sluttauksjonen var overbevisende (jeg antar ND lå der)

Rapporteringsesongen er nå over. Alle selskaper har nå lagt frem sine resultater. I kategorien helseaksjer vil det ikke være noen overdrivelse å hevde at MEDI er best i klassen når det gjelder resultat/kapitalisering. Men det er forventningene fremover som vil drive kursen. Orion påpeker salgorganisasjonen i USA men kursmålet (24kr) blir noe puslete når penetrasjon der kan ligge på 40% mot dagens 8%. Dette kan virkelig gjøre susen :-)
Provence
10:06
03.09.2007
#962

Fin børsmelding i dag, alt ser ut til å gå på skinner :-)
http://www.hegnar.no/hegnar/newsdet.asp?id=263657

Medi-Stim-suksess i USAMedi-Stim anser at etableringen i USA har vært en suksess.


Medi-Stim opplyser at salget etter fire måneder er allerede høyere enn hva tidligere distributør i USA, Medtronic, solgte i samme tidsrom. USA er det største og viktigste markedet for Medi-Stims produkter, som utgjør 45 prosent av verdensmarkedet.

Selskapet anser nå risikoen ved å etablere direkte virksomhet i USA som overvunnet og er i posisjon til selv å ta en større direkte andel av det store potensialet som det amerikanske markedet representerer.

Selskapet er optimistisk med tanke på framtiden, forventer positive resultater og en betydelig styrking av Medi-Stims posisjon i selskapets største og viktigste marked.
Provence
21:24
03.09.2007
#963

Fin oppgang i dag men på lite volum men markedet synes å ta dagens positive melding med et gjesp.

MEDI har utplassert en maskinpark i USA som i en årrekke fremover vil gi gode inntekter. Det er bruken av plattformen som vil gi inntektene, kunden belastes ikke med kapitalkostnaden i anskaffelse av instrumentet. Et smartkort sørger for at en hjerte bypass operasjon kan kvalitetssikres vha. instrumentet. Dette blir omtrent som et programvarehus selger programvarlisenser. Marginene blir signifikante.

Hentet fra dagens melding:
Gjennomsnittlig pris per operasjon (prosedyresalg)
til Medi-Stim ved salg gjennom eget selskap har
siden 1. mai 2007 vært USD 225 per operasjon. Før
dette tidspunktet, da salget gikk gjennom agent,
var tilsvarende beløp USD 116 per operasjon.

Selskapet anser at etableringen i USA har vært en
suksess. Salget er allerede etter 4 måneder høyere
enn hva tidligere distributør i USA, Medtronic,
solgte i samme tidsrom. Utviklingen har vært
positiv og gått raskere enn forventet. Selskapet
anser nå risikoen ved å etablere direkte
virksomhet i USA som overvunnet og er i posisjon
til selv å ta en større direkte andel av det store
potensialet som det amerikanske markedet
representerer.

Medi-Stim ASA planlegger i løpet av 2008 å lansere
sitt nye avbildingsprodukt i USA. Det er i dag et
udekket behov for avbilding i forbindelse med
kirurgiske inngrep. Medi-Stims produkt VeriQ, med
avbildings funksjonalitet, forventes å kunne dekke
dette behovet. Selskapet estimerer at med
avbildingsfunksjonalitet vil markedet for Medi-
Stims produkt mer enn fordoble seg. I den
anledning er det viktig for Medi-Stim å ha en
veletablert og motivert salgs organisasjon i
selskapets største marked når avbildingsmodulen
lanseres.

USA utgjør 45 % av markedet for Medi-Stim sine
produkter og egen distribusjon sikrer fokus og
vekstpotensial. Dagens markedsandel i USA er på 8
% som tilsvarer ca. 20.000 operasjoner pr. år med
Medi-Stim sitt utstyr. Med en markedsandel på 40
%, som Medi-Stim har oppnådd i Tyskland og Japan,
vil inntektene kunne øke i USA fra dagens MNOK 20
til MNOK 155, noe selskapet ser som en oppnåelig
markedsandel. Det kommende avbildingsproduktet vil
øke potensialet ytterligere til over MNOK 300.
Selskapet er optimistisk med tanke på framtiden,
forventer positive resultater og en betydelig
styrking av Medi-Stim`s posisjon i selskapets
største og viktigste marked.


ND har vært ute etter et større antall aksjer og lå inne med et betydelig antall for kjøp i sluttauksjonen sist fredag.[Endret 04.09.07 00:55 av Provence]
[Endret 04.09.07 07:42 av Provence]
[Endret 23.10.07 00:05 av Provence]
Provence
03:16
08.09.2007
#964Er noe bedugget og fargesynet er det kanskje tilsvarende med men det virker som om det er en kursrakett der inne et sted :-)

[Endret 08.09.07 03:21 av Provence]
[Endret 08.09.07 03:39 av Provence]
[Endret 22.10.07 16:56 av Provence]
Provence
17:00
22.10.2007
#974

DNBNOR MARKETS

Tror på Medi-Stim
Meglerhuset anbefaler kjøp av aksjen.


Av:lars ulverud - Stocklink - 22.10.2007 10:25


-I morgen legger Medi-Stim frem tall for tredje kvartal. Vi venter en omsetning på 31.7 millioner kroner og en EBIT på 5.4 millioner kroner, skriver meglerhuset.

DnB NOR Markets har nettopp tatt opp dekning av Medi-Stim med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 32 kroner pr aksje.


[Endret 22.10.07 17:00 av Provence]
Provence
18:20
14.11.2007
#1905

Innsidere selger tungt


Sentrale innsidere i Medi-Stim selger aksjer for 70 millioner kroner.

DnB Nor Markets har blitt engasjert av Zenith Medical AS for å plassere 2,5-3,5 millioner aksjer i Medi-Stim etter børs onsdag til kurs 20 kroner, ifølge en børsmelding.

Nedsalget utgjør inntil ca. 18,6 prosent av antall utestående aksjer i Medi-Stim

Medi-Stim-sjef og styremedlem Arne Grip eier 38,2 prosent av Zenith, mens nærstående av Grip, styremedlem og Zenith-sjef Kari Pah, eier 44,3 prosent av Zenith.


Nedsalget kan virke stort men innsiderne det er snakk om beholder fortsatt 18% av aksjene i selskapet så det er ikke noe snakk om noe dump and run. Sannsynligvis vil nedsalget være positivt for markedet i det aksjene fordeles på flere aktører for likviditeten i aksjen har vært dårlig. Dette kan det bli en endring på nå.
Provence
22:26
26.02.2008
#1950

Medi-Stim har i dag lagt frem et praktregnskap og årsresultat. Selskapet omsatte for 35 mill. kr. i Q4 og 14,6 mill. kr. på bunnlinjen. For året ble omsetningen 126,9 mill. kr. og 28,4 mill. kr på bunnlinjen. Selskapet har foreslått et utbytte på kr 0,50 pr. aksje for 2007.

Etableringen i USA og eget salgsapparat har gått på skinner. Penetrasjonen der er 8% og målsetningen er 40%.

Selskapet sier i dagens rapport at selskapet i 2008 vil lansere VeriQ med avbildningsfunksjonalitet noe som raskt vil doble omsetningen. Dette er funksjonalitet som kirurger har etterspurt lenge men ikke har hatt tilgang til pga. sparsommelige budsjetter. Med den gode posisjon selskapet har innenfor vaskulær/hjertekirurgi, bygger selskapet nå inn avbildningsfunksjonalitet i produktene som bidrar til ytterligere å kvailtetssikre operasjonene som utføres.

Selskapet er med dagens kurs priset til 380 mill. kr. Enkel hoderegning tilsier da en P/E på 13 på faktisk inntjening. Med utsiktene fremover og et efficient marked burde kursen ligget på 45-50 kr.

Selskapet har ingen netto rentebærende gjeld.

Link til regnskap

Mange selskaper har startet i en garasje. Medtronic, verdens største medical device company og tidligere samarbeidspartner startet også i en garasje.


[Endret 27.02.08 03:53 av Provence]
Provence
20:09
14.03.2008
#1963

DnbNor har oppsummert status blandt SMB selskapene på Oslo børs således:

5 "top picks" fra meglerhus

DnB NOR Markets arrangerer i dag SMB-Seminar i Oslo. 22 selskaper vil her presentere seg for investorene. I den sammenheng sender meglerhuset ut en oppdatert SMB-rapport med gjennomgang av 43 selskaper i sektoren. Selskapene dekker de fleste bransjene representert på Oslo Børs.

- Vi har også denne gang valgt ut enkelte "top picks" blant de som er med. Disse er Axis-Shield, Bouvet, Medi-Stim, Revus Energy og TTS Marine, skriver meglerhuset.

Spesifikt for MEDI:

Medi-Stim BUY
Solid Q4-report!
Medi-Stim reported Q4-numbers in line with our expectations.
Revenues came in slightly above our forecast and EBITDA was
spot on our estimate. Adjusted for a change in the accounting
of government grants the EBITDA was also above our
expectation. In total the Q4-report was solid and the company
seems on track to meet our 2008 estimates. We expect the
penetration in the US to gradually increase towards 40%, and
this will result in significant EPS-growth as the gross margin on
the procedures is 85-90%. In our opinion Medi-Stim is the most
attractive company in the Norwegian health care space. Hence,
we reiterate our Buy-recommendation and our price target of
NOK 30.

[Endret 14.03.08 20:22 av Provence]
[Endret 14.03.08 20:23 av Provence]
Provence
22:10
18.04.2008
#1966

Q1 sesongen nærmer seg nå. MEDI kommer etter all sannsynlighet til å legge frem rekordresultater for første kvartall. Rekordresultatene i 2007 er en indikativ pekepinn, selv tror jeg resultatene vil ligge på 38 mill. (topplinje) og en bunnlinje på 6 mill. kr.

Selskapet er pr. dags dato kapitalisert til 370 mill kr. Fjorårets resultater indikerer en P/E på 13 på faktisk inntjening.

En vinner i helsekategorien !
[Endret 18.04.08 22:12 av Provence]
[Endret 19.04.08 06:54 av Provence]
[Endret 19.04.08 06:55 av Provence]
[Endret 19.04.08 07:00 av Provence]
Provence
12:40
19.04.2008
#1967

Finansavisen har i dag skuet ut over børslandskapet og kommet frem til følgende strategi:

Sats på disse om du vil bli børsvinner

Her er teknologiene du bør satse på om du ønsker å bli morgendagens børsvinner.
Artikkel av: Sverre Rørvik Nilsen (Finansavisen - 19.4.08 10:55)


Det finnes mange alternativer på den norske teknologifronten om du ønsker å bli morgendagens børsvinner, ifølge Finansavisen.- Telemedisin
Norske selskaper på området: Well Diagnostics og Norsk Helsenett

- Medisinsk bildebehandling
Norske selskaper på området: Sonowand og Medistim

- Grønn Energi
Norske selskaper på området: Chapdrive, Sway, Hywind, NorSun og Wave Energy

- Nye produkter av naturgass
Universitetet i Oslo, NTNU, SINTEF, StatoilHydro og Borealis samarbeider om dette

- Nye materialer
Norske selskaper på området: Ceramic Powder Technology (CerPoTech), Madshus og Nor-X Industries.

- Teknologi til oppdrettsnæringen
Norske selskaper på området: Akva Group og Helgeland Plast

- Nye produkter fra marine organismer
Norske selskaper på området: Biotec Pharmacon og Pronova Biocare.

- Diagnostisering og behandling av kreft
Norske selskaper på området: ClavisPharma, Affitech og InvivoSens.
Provence
19:27
25.04.2008
#1968

MEDI har i dag lagt frem et sterkt kvartallsresultat. Bunnlinjen Q/Q har økt med 50% (6,4 mill kr). Topplinjen har økt med 11% til 34.2 mill kr. Gledelig er det å se at bidraget er fra kjernevirksomheten, kvalitetssikring av hjerteoperasjoner. Bidraget er i all vesentlighet fra en positiv utvikling i USA som synes å gå på skinner.

Mht. bunnlinjen så er det å bemerke at OFU inntekter ikke er inntektsført i kvartallet samt 0,8 mill kr. i ekstraordinære kostnader er blitt belastet. Sammenliknet med Q1/2007 ville resultatet justert for dette ha blitt forbedret med 1 mill kr til 7,4 mill kr.

Link til Q1 resultat

DN.NO setter det hele i det rette perspektiv:

Knalltall fra Medi-stim
[Endret 25.04.08 19:30 av Provence]

Condi
19:40
25.04.2008
#92

Har aldri satt meg inn i selskapet med tanke på eierskap, men som kunde er jeg særdeles fornøyd, et av de mest seriøse i bransjen.
Provence
20:02
25.04.2008
#1969

Hei Condi

Blir nesten skremt, noen som besøker forumet. Her har det vært en gedigen monolog fra min side i en lang mannsalder :-)

Jeg tror mange ikke har satt seg inn i hva slags selskap dette er. Selskapet hadde GF i går og i følge møteprotokollen, var selveste Falnes fra Skagen fondene og signerte protokollen. Det blir veldig spesielt for en knøtt som MEDI med stor fremtid og en representant som forvalter milliarder.

MEDI har sterke eiere i motsetning til mange andre i bransjen noe som også forklarer den illikvide aksjen den er. Sett deg inn i aksjen og vær langsiktig.
Provence
19:13
30.05.2008
#1975

Det skjer ikke så mye her sett fra et kursmessig synspunkt. Ikke noe for den typiske ST aksjonær med raske penger som motiv, vil jeg tro :-)

Siste utskrift fra topp20 listen viser at Orkla har økt beholdnngen med 10% den siste tid til 1,65 mill aksjer. Det er denne type transaksjoner jeg liker, overføring av verdier fra kortsiktige til langsiktige hender. Som Odin forvalterne sier, man må vurdere selskapene ut fra fremtidig inntjeningen og ikke børsklima.

ASD har hatt en fin opptur i det siste. ASD er et medical device selskap og på sett og vis i samme bås som MEDI. MEDI har en plattform utplassert i USA som generer inntekter ut fra bruksbehovet. Det blir interessant å se hvordan inntjeningen i Q2 slår ut mtp. salg av kvalitetssikring av hjerteoperasjoner i USA.

DnB Nor Markets har MEDI som toppkandidat for kjøp i helsekategorien.

13. juni skal MEDI ha Capital Markets Day. Kanskje vil dette sette mer fart i aksjen.
Provence
20:09
24.10.2008
#2032

MEDI har vært en av veldig få aksjer som ikke har fått gedigen medfart nedover under finanskrisen. Aksjonæroversikten for de 20 største aksjonærene viser til et eierskap samlet på ca. 90% av selskapets verdier og mye av forklaringen ligger nok her.

Selskapet legger frem resultater for Q3 på onsdag i neste uke. Jeg tror resultatfremleggelsen på onsdag vil være en god indikasjon på at helseselskaper i liten grad vil være påvirket av nedturen i konjukturene. Helse og behovet for investeringene vil alltid ligge der.

Nippon BXI i Japan, selskapets største distributør har senest økt beholdningen med 57k aksjer etter at selskapet demonstrerte det nye avbildningssystemet i Lisboa tidligere i høst.

Forøvrig utøver selskapet også en robust "market making profile" med gjenkjøp av aksjer.
Provence
16:48
03.12.2008
#2042

Krise skal gi økt nyskaping


Statsminister Jens Stoltenberg ønsker å utnytte finanskrisen til mer innovasjon i næringslivet. Små og mellomstore bedrifter blir spesielt blinket ut.Fredag legger regjeringen fram historiens første stortingsmelding om innovasjon.

Tirsdag besøkte statsministeren suksessbedriften Medi-Stim som har samarbeidet med Intervensjonssenteret på Rikshospitalet.

– Dette er et eksempel på noe vi vil ha mer av. Det gjelder spesielt nå i en krisetid, sier statsminister Jens Stoltenberg til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB)
.

– Det trengs statlige virkemidler for å hjelpe markedet, sier Stoltenberg og viser til at mange bedrifter ikke ville ha klart seg i startfasen uten støtte fra selskaper som Innovasjon Norge og andre statlige organer.

Egen strategi

– Derfor skal regjeringen nå lage en egen strategi for innovasjon i små og mellomstore bedrifter. I den forbindelse skal vi opprette et nasjonalt råd som skal ha faste møter, sier næringsminister Sylvia Brustad (Ap). Statsministeren peker på at verden nå er i en finanskrise som har utviklet seg til en realøkonomisk krise.

– En god del gamle bedrifter vil bli nedlagt, mens nye vil vokse fram, sier Stoltenberg. Han er glad for at det i flere år er blitt satset på medisinsk forskning slik at Medi-Stim kunne gjøre suksess.

– Her ser vi at innovasjon lønner seg. Vi har fått tryggere pasientbehandling og flere bedrifter er blitt etablert, sier Brustad.

Sjekker blodårer

Medi-Stim har utviklet produkter som kvalitetssikrer hjerte- og karoperasjoner. Utstyret baserer seg på ultralyd og måler blodgjennomstrømmingen i vev ved kirurgiske inngrep. Dermed kan kirurgene overvåke inngrepet og med relativt stor sikkerhet slå fast om operasjonen er vellykket før såret lukkes. Dette gir færre komplikasjoner og kan redde liv. Bedriften ble etablert i 1984, har hovedkontor i Oslo og har i dag 70 ansatte i flere land.

– Vi har levert 1.500 installasjoner i 59 land, sier Medi-Stims toppsjef Arne Grip.


Mange småbedrifter Regjeringen vil nå se på bredden av rammebetingelser for små og mellomstore bedrifter. Den nye strategien skal utarbeides i samarbeid med representanter for næringslivet. Små og mellomstore bedrifter står for over halvparten av omsetningen i næringslivet, og disse bedriftene sysselsetter 57 prosent av den samlede arbeidsstokken. 99 prosent av alle norske bedrifter har færre enn 100 ansatte.

– Regjeringen er opptatt av at de minste bedriftene skal ha gode forutsetninger for videre vekst og utvikling. Dette er ikke minst viktig i en tid med stigende finansuro, sier næringsminister Brustad.

...


Vi får se hva som kommer ut av stortingsmeldingen. Forøvrig er Medi-Stim nærmest upåvirket av finansuroen og resesjonsspøkelset. Selskapet er godt plassert i helsesektoren med gode produkter og vil vise til robust inntjening i fortsettelen.
Provence
23:08
03.12.2008
#2043

Medi-Stim har fått tildelt "Internasjonaliseringsprisen" under Ernst and Young og Innovasjon Norge sitt arrangement ”Skaperkraft” i Oslo Konserthus i kveld.

En fin påskjønnelse for et selskap i medvind.
Provence
17:39
14.12.2008
#2045

Avisen Gjengangeren har avlagt Medi-Stim avdeling Horten et besøk. Innlegget viser til positiv inntjening for et selskap som ser lyst på fremtiden. Tross finanskrise og nedjusterte markedsutsikter for øvrige næringssektorer, er Medi-Stim plassert i den riktige bransje. Helse og offentlige budsjetter vil fortsatt være en prioritert sektor selv i nedgangstider.

http://www.gjengangeren.no/article/20081209/NYHETER/487523090/1042

Endret 14.12.2008 17:40 av Provence
OlaNordmann
11:46
26.01.2009
#26

MEDI

Helseteknologiselskapet MediStim fortsatte den positive utviklingen i tredje kvartal.
"MediStim kan fortsette å vise til en jevn inntjening og positiv resultatutvikling. Det går
frem av rapproten for tredje kvartal som ble lagt frem onsdag morgen. MediStim kan
vise til driftsinntekter på 35,3 millioner krone ri tredje kvartal, opp fra 28,5 millioner
kroner i samme periode i fjor. Driftsresultatet økte fra 3,35 millioner til 5,50 millioner i
samme periode. Det ga et løft i driftsmarginen for avskrivninger fra 15,2 prosent i
tredje kvartal 2007 til 18,61 prosent i årets høstkvartal. Resultatet før skatt endte på
5,48 millioner kroner, mot 3,11 millioner i samme periode i fjor. Selskapet melder om
vekst i alle markeder utenom i Asia."

Ser billig ut nå, tross vekst i alle områder utenom Asia, ser det ikke ut til at markedet tar tak i denne...
Oppkjøpskandidat?


OlaNordmann
22:35
28.01.2009
#33

Ingen meninger om denne? <3<3<3<3<3
Provence
23:13
28.01.2009
#2066

Hei OlaNordmann

Hyggelig å registrere flere her inne, så mange har det ikke vært.

Jeg tror mange lar være å kjøpe denne fordi den er lite likvid. Manglende likviditet skyldes at det er sterke eiere i selskapet og topp20 eier hele 90% av aksjene. Ikke mange andre aksjer som har en sånn eiersammensetning. Sånn sett har aksjen holdt seg rimelig bra i forhold til mange andre aksjer som har hatt en brutal medfart under finanskrisen. Så illikvid aksje kan faktisk ses på som noe positivt.

Det blir interessant når selskapet i år starter å selge VeriQ med avbildningsfunksjonalitet så her er det bare å kjøpe. MEDI demonstrerte prototypen under en messe i Lisboa i fjor og det er verdt å legge merke til at den japanske distributøren vektet seg betydelig opp etter denne utstillingen. Dette er bransjefolk som vet noe om markedspotensialet for produktet.

Kan bli et nytt Axis Shield selskap dette.

Endret 28.01.2009 23:29 av Provence
Provence
19:17
19.03.2009
#2085

En stor post ble omsatt i MEDI i dag, 192k. MEDI har selv vært på kjøpern så morgendagen mht. børsmeldinger blir interessant.

I helsekategorien er det ikke mange selskaper som utbetaler utbytte. MEDI viser til god drift og utbetaler 60 øre/aksje for året 2008.

Innenfor utvikling av medisiner for kurering av helseplager o.l., tar syklusen 12 år fra konsept til validering og suksess (?). Oppsiden kan være signifikant og fallgrubene tilsvarende. MediStim realiserer teknologi (ultralydbasert) som gir relativt sett umiddelbar effekt i salgstall (ref. NIKE Just do it ). Kjernevirksomheten er kvalitetssikring av hjerte-bypass operasjoner. Selskapet står nå på terskelen til å lansere imaging, en teknologi som gir kirurgene muligheter til å gå inn og måle blodstrøm i spesifikke regioner.

Jeg selv er overbevist om at dette er et spennende selskap og er langsiktig.

Endret 19.03.2009 19:20 av Provence
Provence
00:41
04.04.2009
#2089

MEDI handler stort i aksjen nå. I går kjøpte selskapet 200k aksjer og i dag fulgte styreformann Brøymer/Intertrade Shipping opp med 10k. Skagen Vekst har også øket beholdningen med 14,5k den siste tiden sammen med MP Pensjon med 65,5k

Det skjer en stille revolusjon her nå, selskapet viser til robust inntjening og sågar utbetaler utbytte uten at dette løfter hvermansens øyenbryner :-)

Endret 04.04.2009 00:53 av Provence
Provence
08:37
29.04.2009
#2101

Rekordtall fra MediStim


Selskapet har i dag levert det beste resultat noen gang. Inkludert finansposter er bunnlinjen på 12 mill !

Gledelig er det å se at selskapet øker salg av egne produkter med 4 mill. Helt upåvirket av finanskrise og nedgangstider !

http://www.dn.no/forsiden/resultater/article1659240.ece
Provence
19:50
25.09.2009
#2131

I disse helsetider med suksessen til Algeta (kjempeselskap !) så drar jeg frem denne.

MEDI har i første halvår fremlagt resultater på 24,4 mill kr på bunnlinjen. Dette er en dobling ifht. 2008. Fortsetter fremgangen så snakker vi om 50 mill, sånn P/E messig blir dette omtrent 10 på dagens kurser. Vekstselskaper, for det er vel det vi snakker om her, så må prisingen kunne forsvares å være atskillig høyere.

Vi har fått mange nyheter i det siste:
CE godkjenning av MediStims nye bildediagnostikk produkt VeriQC (OBI)

MediStim US Inc. inngår distribusjonsavtale med Kardium Inc. (OBI)

Selskapet har sterke eiere, omtrent 90% eies av de største aktørene på topp20 listen. Mange handler ikke denne pga. illikviditen men er dette en paramter som virker avskrekkende for et selskap som dette ?

Slik jeg ser det, kan selskapet bli et offer for oppkjøp. Imagingproduktet som nå kommer i omsetning, gitt sukksess, vil løfte inntjeningen inn i en ny sfære.

Jeg kjenner til dette selskapet mer en hva som er tilfellet for en vanlig ST skribent.

Endret 25.09.2009 20:00 av Provence
ausii
13:45
27.09.2009
#274

Jeg får en P/E på 11,5 når jeg tar utgangspunkt i fortjeneste etter skatt ( 17,5 mill i 1. halvår).

Men dette er jo etter 2 rekordkvartaler, og med god hjelp av en svak norsk krone.... som blir svakere framover....

Så sånn sett syns jeg ikke selskapet er veldig billig, men greit nok.
Har skjønt at de lanserer et nytt produkt i 4Q, så mye av aksjekursen vil dreie seg om framover om de lykkes her.

Endret 27.09.2009 13:45 av ausii
Verbier
14:16
27.09.2009
#1348

ausii
Du mener forventet P/E-09 på 11,5 for MEDI ikke er veldig billig.

Hva vil du si er vanlig P/E for selskaper i legemiddelsektoren?

Endret 27.09.2009 14:16 av Verbier
ausii
15:21
27.09.2009
#275

Jeg bedømmer selskaper individuelt.
Er det et opplagt vekstselskap er p/E 11.5 veldig billig, er det ikke det.... så er det ikke spesielt billig med tanke på at det kanskje er noen spesielt sterke kvartaler etter gunstig valutakurs. Finanskrisen har også gjort en rekke andre selskaper relativt rimelige. Men det er fortsatt billig, bare ikke veldig... i mine øyne.

Jeg kjenner ikke MEDI godt nok til å si om det er et vekstselskap eller noe midt i mellom. Det har kanskje dere som kjenner selskapet noen bedre tanker om?
Provence
16:19
27.09.2009
#2132

Hei til ausii og Verbier, hyggelig å se at flere stikker innom.

Til dere som ikke har satt dere inn i selskapet så er dette analysen til DnBNOR Markets etter Q2 med kursmål 25 kr. Det er viktig å legge merke til at analysen ikke inkluderer tall fra imagingproduktet som nå kommer i omsetning.

Medi-Stim reported very strong numbers for q2. The temporary
slowdown in the US due to inventory build-down seems to have
ceased, and the number of procedures grew 12% in the quarter.
We have upgraded our EBITDA-estimates by 10% following the
report. As visibility has increased and the company is about to
launch the imaging system, we are more comfortable with the
valuation. Hence, we raise our price target to NOK 25 and change
our recommendation to Buy.

 Very solid q2-results. Medi-Stim reported q2-numbers above our
expectations. Revenues came in at NOK 38.7 mln vs our estimate of
NOK 37.8 mln. Margins expanded more than anticipated, and EBITDA
came in at NOK 10.1 mln vs our forecast of NOK 8.1 mln. Q2 was Medi-
Stim's best quarter ever in terms of profits.

 Slowdown in the US seems to have ceased. Visibility on sales in
the US has decreased over the last quarters due to inventory builddown
among the customers. Judging from the q2-results, this
slowdown seems to have ceased and we are now seeing that buying
patterns are normalizing. In q2, the number of procedures grew by
12% compared to q2/08 and by 2% from q1/09. This is very
encouraging and helps justify higher valuation multiples on Medi-Stim.

 Increased estimates. Due to the strong q2-report and increased
visibility in the US, we have increased our 2009 estimates. Our revenue
forecast has been raised by 3% while our EBITDA-estimate has been
upped by 9%. We also see less downside risk to our 2010 estimate.

 Imaging on track to be launched in q4. We expect the CE marking
on the imaging system to be announced in September. Following this
clearance, the system will be introduced and launched at the European
Association for Cardi-Thoracic Surgery Congress in October. We have
not included any sales of the imaging system in our estimate, but as
we are only 2 months from the commercial launch we will soon start to
make forecasts for this product.

 Attractive valuation as visibility has increased. Due to increased
estimates and better visibility we have upped our price target to NOK
25. As we are only 2 months away from launch of the imaging system
we can not longer ignore the value of this technology. Thus, we believe
that Medi-Stim should trade at premium multiples to peers, and we
have changed our recommendation back to Buy.
----------

Mht. P/E betraktninger så prises Axis Shield atskillig høyere. Dette selskapet er sammenlignbart da de også er utstyrsleverandør til helsesektoren.
Provence
16:26
24.10.2009
#2148

MEDI rapporterer Q3 resultater på torsdag.

Spennende er det om selskapet nå kan bekrefte den sterke oppgangen i resultater så langt i 2009, en dobling ifht. fjoråret.

Årsavslutning på 50 mill. ?

Endret 24.10.2009 16:30 av Provence
highlander
17:39
29.10.2009
#1589

Q3: MediStim tjener mer
Provence
15:23
02.11.2009
#2151

Her er oppdatert analyse fra DnBNOR Markets etter slipp av Q3 resultater og kursmål er hevet til 27kr.

-------

Medi-Stim reported q3-numers way above our forecasts. Q3 is
normally a slow quarter due to seasonal factors, but this time Medi-
Stim reported its best quarter ever despite the seasonality. We
have upped our estimates following the strong report, but we have
still not included any effects of the launch of the imaging system.
Thus, there is still upside risk to our forecasts.

• Record results in a seasonally slow quarter. Due to summer
holiday the q3 is normally Medi-Stim's weakest quarter. Although we
saw a decline in the third-party sales in the q3-numbers, this was more
than compensated by strong sales of own products. Hence, total
revenues came in at NOK 39.5 mln (DnB NOR: NOK 36.7 mln) and
EBITDA at NOK 10.4 mln (DnB NOR: NOK 7.3 mln)
• Asia was the main contributor. Seasonality for third-party products
was stronger than normal this year with a decline of 29% compared to
q2/09. Sales of own products in Asia was however extremely strong.
The number of probes sold in the quarter was 380% above the
quarterly average for the last 8 quarters. Although we do not expect to
see similar strong numbers in Asia every quarter going forward, we do
expect this region to grow significantly in the coming years. We also
forecast that third-party revenues will bounce back in q4 and that
growth will continue in Europe and US. Hence, the overall outlook is
positive.
• Still upside potential to our estimates. We have forecasted a CAGR
of ~8% in 2009-2012. This is below the historical growth rate and does
not include any effects of the launch of the imaging system. Thus there
is still upside risk to our estimates.
• Marketing strategy is under consideration. The new CEO stated
that she believes Medi-Stim could market its products more
aggressively. We agree that the company has been very conservative
so far, and that new initiatives could help speeding up the penetration.
We are looking forward to hearing more about this in the coming
quarters.
• Buy reiterated – target price upped to NOK 27. We have increased
our EBITDA-estimates by 9% for 2009 and 7% for 2010. Based on the
revised estimates and peer-group multiples, we see a fair value of NOK
25-27 per share. As we have not included imaging in our estimates and
as we believe the company should be traded at a premium to peers, we
have increased our price target to NOK 27.
------

Full fokus er nå på produktet VeriQC med avbildningsfunksjonalitet. Avbildningsfunksjonaliteten bygger på en helt ny generasjon hardware som gjør det mulig å integrere dette inn i et kompakt blodstrømsmåleinstrument.

NRK viste på lørdag et innslag fra GE Vingmed i Horten Bærbar ultralyd Innslaget viser litt om hvilken rivende utvikling det har vært innenfor avbildningshardware som muliggjør kompakte instrumenter for helsesektoren.

MediStim har forøvrig sitt utspring fra dette miljøet.
Provence
01:32
05.12.2009
#2157

Storebrand Vekst har kommet inn her etter at Christian Fekete solgte ut sin post.

Ellers har Orkla øket sin plassering her med 67k den siste tiden.

Fonds er godt plassert i et selskap som har en lys fremtid

Farmasi/helse er den nye trenden på OSE
Provence
23:32
15.01.2010
#2177

En illikvid aksje vil mange hevde men de rette kjøperne har vist sin interesse og det borger for en solid basis for oppgang.

Kjøpssiden siden 4.1.2010:
Megler Volum Pris Verdi Andel%
DNM 78 000 22.1923 1 731 000 55.52
PAS 31 500 22.5000 708 750 22.42
NEO 26 500 22.4906 596 000 18.86
FOF 4 000 22.0000 88 000 2.85
NTF 500 23.5000 11 750 0.36

Siste aksjonærutskrift viser at fonds (Storebrand Vekst) har øket sine posisjoner betydelig.

Spennende med Q4 rapport og bunnlinje på 50 mill kr når året 2009 skal oppsummeres(?)

Endret 15.01.2010 23:37 av Provence
Provence
20:17
27.01.2010
#2184

MEDI stevner frem.

Fin melding i dag om godkjennelse av VeriQC i Japan. MEDI har en ikke utbetydelig maskinpark utplassert i Japan. Lykkes selskapet i å få sykehusene til å skifte ut VeriQ med VeriQC, vil dette løfte omsetningen til det dobbelte i følge meldingen.

Gøy dette !
Provence
18:40
02.02.2010
#2188

Svenskene (NEO) løfter MEDI. Har vist stor appetitt og er snart inne på listen over de 20 største eierne (dersom vi snakker om en og samme aktør)

Det er utenfor steinrøysa verdier manifesteres .. :)
StLink
13:42
08.02.2010
#1117

Stillinger til MediStim

MediStim har en rekke stillinger utlyst...
Provence
18:35
12.02.2010
#2191

Topp20 listen over aksjonærer i MEDI berikes av nye investorer:

Fondet SIGMA LIFE SCIENCES har kommet inn på listen og sakset fra deres investeringsstrategi:

Sigma Life Sciences har som mål å oppnå høyest mulig avkastning ved å investere i børsnoterte aksjeselskaper med helserelatert virksomhet. Med økende velstand følger en mulighet for bedre helse og medisinske behandlingstilbud. Den globale vekst og velstandsutvikling vi er vitne til har en rekke vesentlige følger som setter agendaen for vår investeringsvirksomhet:

 Den aldrende befolkning
 "The world is fat!" - overvektsepidemien
 Infeksjonssykdommene på fremmarsj
 Kreft er ukontrollert vekst

Sigma Life Sciences vil investere i:
produsenter og distributører av egenmidler og medisinsk utstyr for sykehus, sykehjem og legekontor; forskningsbaserte selskap som utvikler nye høyteknologiske instrument og legemidler for diagnose eller behandling av pasienter; virksomheter som utvikler instrumenter og eagenser til forskning eller kliniske laboratorier; leverandører av et bredt pekter av informasjonsteknologi til sektoren; produsenter av kosttilskudd og matvaretilsetninger for humant bruk og selskap som er involvert i å sikre grunnleggende ernærings- og helsebehov som sunn mat og rent vann.

Fondet investerer min. 50 % innenfor Norden og inntil 50 %
globalt.


MEDI har ute jobbannonser med tanke på en aggressiv markedsføring, et resultat av lederskiftet fra september i fjor.

MEDI eies nå i betydelig grad av de 20 største aksjonærene i selskapet > 90% og få aksjer er i spill.

Provence
14:28
26.02.2010
#2257

MEDI kom med tall i går. Selv om resultatet var dårligere enn forventet i Q4, kan selskapet se tilbake på et inntjeningsår med rekordresultater, opp 72% !

Sterke fiskeaksjer får mye omtale og pressen skriver om saftige utbytter men aksjonærene i MEDI kan se frem til et enda saftigere utbytte, 90 øre/aksje.

Her er kommentarene fra DnB NOR Markets:

Medi-Stim reported q4-numbers below our forecasts mainly due to
one-off costs. The underlying growth was however in-line with
expectations and the first indications from the VeriQC-launch
indicates that our 2010 estimates might be too conservative. We
continue to find the valuation attractive and still believe Medi-Stim
is a clear take-over candidate. Hence, we reiterate our Buy
recommendation and our price target of NOK 27

• q4-results below expectations. Medi-Stim reported q4-revenues of
NOK 40.5 mln (DnB NOR: NOK 41.6 mln). EBITDA came in at NOK 2.8
mln (DnB NOR: NOK 9.3 mln). Revenue growth has been negatively
impacted by longer purchasing decisions prior to the launch of VeriQC,
but this should not impact 2010 negatively. Costs have been impacted
by one-off items of NOK ~ 5 mln (related to pension liabilities and
launch costs for VeriQC).

• Upside in 2010 and 2011 estimates due to the VeriQC launch. In
q4/2009 the company sold 5 VeriQC systems, and we anticipate that
the internal targets for 2010 are above 20 VeriQC systems. If this
target is reached, there is a clear upside to our estimates as we have
not included any effects of the imaging system in our forecasts. The
company received approval for VeriQC in Japan in January, and we
believe this could have a positive revenue impact already from q2. In
the US the company will await the filing until a second generation of
the imaging probe is ready. This is scheduled for q2 this year. The new
probe will produce higher quality images and have significantly better
margins. Thus, our EBITDA estimates might also be too low if the
VeriQC-launch is successful.

• Dividend of NOK 0.9 per share. The board has proposed a dividend
of NOK 0.90 per share based on the good performance in 2009. This
implies a dividend yield of 3.75% based on a share price of NOK 24

• Minor changes to estimates, target price stands unchanged. We
have only made minor changes to our estimates in this report. We have
taken a very conservative approach to our forecasts for 2010 and
2011, and the launch of VeriQC represents an upside to our estimates.
Medi-Stim is now traded at an EV/EBITDA of 9.4 for 2010 and 7.4 for
2011, which is significantly below peer-group. In addition the company
is a clear take-over candidate. Our Buy recommendation and price
target of NOK 27 stand unchanged. 25.02.2010 Q4/09: Result Update > Medi-Stim
Valuation

Based on our revised estimates, Medi-Stim is now traded at an
EV/EBITDA-multiple of 9.4 for 2010 and 7.4 for 2011. The average
multiple for the peer-group is 11.1 and 9.2 respectively. As mentioned
there is a potential upside in our estimates related to the sale of VeriQCinstruments
and probes.

The VeriQC-system has a price point of
approximately 1.5 – 2 times a VeriQ-system, and the VeriQC-probes are
priced about 5 times higher than VeriQ-probes. Although the gross margin
on the VeriQC-probes is currently relatively low, we expect this to change
as the second generation probes are launched. Thus, the gross profit on
the VeriQC-probes will be substantially higher than for VeriQ.
Provence
16:08
28.08.2010
#4261

MediStim fremla et fint resultat i uken som gikk og Jørgensen i DnBMarkets lot seg overbevise.

Medi-Stim reported q2-numbers far above our forecasts. The
operating profit reached a new all-time high, and revenues almost
touched the record level from q4/2009. Market conditions seem to
have stabilized, and the company has taken most of the costs
related to the launch of VeriQC. Hence, visibility has improved
significantly and the company is back on track. We change our
recommendation to Buy and raise our target price to NOK 25.


 Very strong q2-numbers. Medi-Stim reported q2-numbers above
forecasts. Revenues came in at NOK 40.4 mln (DnB NOR: NOK 38.7
mln). EBITDA was NOK 10.8 mln (DnB NOR: NOK 6.2 mln). This is a
new, record level for the operating profit. EBIT came in at NOK 9.6 mln
(DnB NOR: NOK 5.2 mln), which is also a new record high


 Visibility has improved significantly. The market conditions seem
to have stabilized with volume growth of 12.7% in the quarter. With
the record high EBITDA the company has also proven that the one-off
costs reported in q4/2009 and q1/2010 were actually non-recurring
items. Hence, visibility on future profitability has improved

 New initiatives should fuel growth going forward. The company
has revisited its strategy during the last 9 months, and it's clear that
there is significant room for improvement especially related to the
marketing activities. Several managers have been replaced during the
last 6 months, and the company will now focus on approaching new
clinics and building more clinical documentation in the US. Meta-
analysis of existing data will be performed, and we expect to see
several new trials being initiated going forward. These trials will
probably be relatively inexpensive as the company is working with
potential investigators that are currently using Medi-Stim's equipment
and that could include their existing patients in the trials

 Recommention changed to Buy and target price lifted to NOK
25. We have increased our estimates slightly, but the key take-away
from the q2-presentation is that visibility has improved. Stabilization of
market conditions, new marketing initiatives and increased gross
margins on the new generation VeriQC-probes will contribute to both
revenue- and profit growth. Our estimates seem conservative for 2010
as we are forecasting a flat EBITDA in the second half compared to first
half. Consequently we have upped our recommendation to Buy and
raised our target price to NOK 25


Valuation

Based on our revised estimates Medi-Stim is traded at EV/EBITDA-
multiples of 8.4 and 6.4 for 2011 and 2012 respectively. If the company
delivers according to our estimates and multiples roll over, we believe
there is a ~60% upside to the current share price over the next 18-24
months. As the downside seems relatively limited the risk/reward profile is
very attractive.
--------------------------------
I tredje kvartal kommer sannsynligvis FDA sin godkjennelse av VeriQC for det amerikanske markedet.

Selskapet utbetaler et rimelig godt utbytte også sannsynligvis for 2010, ikke mange selskaper innen denne kategori.

Endret 28.08.2010 16:17 av Provence
Provence
15:46
04.08.2011
#6279

Det er bra å ha storparten av midlene investert i et veldrevet selskap som MediStim, god inntjening, ingen gjeld og gode utbytter ...

Er illikviditet noe å bry seg om ?
Provence
09:18
01.09.2012
#7304

Kremt.. drar frem denne jeg ;-)

Her har vi et flott selskap, har en god utbyttepolitikk og tenker på aksjonærene sine. Jeg har hatt denne i portisen i alle år siden selskapet gikk på børs i 2004. Selskapet utbetalte 1kr/aksjen for 2011. Selskapet har i alle år siden børsdebut, utbetalt utbytte. Legger man dagens kurs på 18 kr til grunn, har selskapet utbetalt 25% av markedsverdien i form av utbytte.

Selskapet leverer gode kvartallsresultater og har vist til rekordomsetning den siste tid. Fremgang på alle fronter for Medi-Stim i 2. kvartal.

USA salget er i ferd med å ta av. På det europeiske kontinent, har selskapet god inntjening, spesielt fra Tyskland med å selge utstyr som kvalitetssikrer hjerte-bypass operasjoner. Asia og spesielt Japan har også bidratt til selskapets gode inntjening.

Hva som er flott er at selskapet ikke har blåruss som forteller hvor godt det skal bli. Selskapet har ingen finansiell giring så noen bombe kommer det nok ikke derfra, har ingen gjeld av betydning.

Kvalitetsaksjer skal man eie ;-)
Provence
16:11
21.09.2012
#7340

Siden jeg postet siste innlegg, har det vært et innsidesalg i aksjen, nærmere 500k aksjer ble omsatt på 15 kr.. På den annen side, i går og i dag, har største aksjonær og styreformann Brøymer (eierandel 20%) dratt denne opp på 18 tallet.

20/09-2012 16:46:53: (MEDI) Meldepliktig handel i Medistim

Styreforman i Medistim ASA, representert via
Intertrade Shipping AS, kjøpte 20. september 17.000
aksjer til kurs 16,50 per aksje. Intertrade Shipping
AS har etter dette kjøpet 31.000 aksjer. Øyvin
Brøymer kontrollerer også aksjene som Fløtemarken AS
eier i Medistim ASA. Fløtemarken AS eier 3.810.000
Medistim aksjer og er selskapets største aksjonær.
---
21/09-2012 13:49:57: (MEDI) Meldepliktig handel i Medistim ASA

Styreforman Øyvin Brøymer i Medistim ASA,
representert via Intertrade Shipping AS, kjøpte 21.
september 9.000 aksjer til kurs 17,79 per aksje.
Intertrade Shipping AS har etter dette kjøpet 40.000
aksjer. Øyvin Brøymer kontrollerer også aksjene som
Fløtemarken AS eier i Medistim ASA. Fløtemarken AS
eier 3.810.000 Medistim aksjer og er selskapets
største aksjonær. Totalt kontrollerer Øyvin Brøymer
3.850.000 av aksjene i Medistim ASA.
---

Aksjene som ble omsatt, ble i hovedsak kjøpt av selskapet selv, samt fond (HOLMEN SPESIALFOND 200k og Storebrand Vekst 25k) så her er det få korte penger inne i bildet.

Neppe mange her som følger denne men kjøpte selv en god del på 15 kr.

Q3 resultat, dårlig ? Neppe, og utbytte for kommende periode ligger i pipeline ;-)
Provence
09:12
25.10.2012
#7428

Nå gutter, konsentrer dere om en aksje som er resesjonsfri ;-)

Mangedobling for Medistim
Provence
11:27
25.10.2012
#7429

Det står virkelig respekt ved handlene nå i MEDI, ikke hverdagskost dette. Sannsynligvis et fond som vekter seg opp nå. ESO med kjøp på 330k så langt
Provence
23:13
03.12.2012
#7518

Flott helaften med NRK2 TV i kveld og hjerteklaff operasjoner, lukket variant via lusken og den tradisjonelle åpne metoden med utvidelse av brystkassen for å komme til, invasive

MEDI teknologien er basert på invasive metoden så kvalitetsiskringaspektet ang. blodstrøm var ikke et tema her men burde kansskje vært det for fri flyte inn i aorta.

Mer kompliserende er hjerte bypass operasjoner hvor innsydd bypass må kvalitetsikres pga. av tekniske feil ifbm. vridning etc.

Fra NICE rapporten:
Significant endorsement boosts Medistim Inc.'s life-saving technology

Findings substantiate the VeriQ system's ability to improve outcomes for coronary artery bypass surgery and contain costs.
MINNEAPOLIS, MINN. (Nov. 17, 2011) - A longtime leader in setting world-class standards for health care is recognizing the effectiveness of a life-saving technology produced by an international medtech company that has a vibrant presence in the United States.

Oslo-based Medistim's VeriQ system, which assesses graft blood flow during coronary artery bypass surgery, this week withstood the clinical scrutiny of a highly respected arm of the English National Health Service.

Specifically, intense review by the Health Service's National Institute for Health and Clinical Excellence (NICE) prompted two encouraging findings from the agency:

- The VeriQ system reduces major cardiac and cerebrovascular complications, including early graft failure, subsequent angioplasty procedures, heart attack, recurrent angina and death during the period in and around surgery.
- VeriQ reduces costs for health care providers when routinely used for assessing grafts during coronary artery bypass surgery.

VeriQ's effectiveness was upheld by NICE, in large part, thanks to recent data by Dr. Teresa Kieser, of the University of Calgary.

NICE said that Kieser's study "recognized that graft dysfunction is a major determinant" in patients surviving coronary artery bypass surgery, emphasizing that "the majority of graft failures in the perioperative (typically, 30 days post-surgical) period are due to technical imperfections which, if recognized, might be corrected at the time of surgery."

The efficient VeriQ system is already relied upon in about 400 of 1,200 cardiac surgery centers in the United States and now is anticipating greater use in the wake of NICE's findings, said Howie Milstein, president of Medistim USA Inc.

"The NICE guidance is recognition that we at Medistim have the technology that is proven to reduce complications related to technical errors and graft dysfunction after coronary artery bypass surgery," Milstein said.

"This is the wonderful news for patients and surgeons," he added. "It substantiates that the VeriQ system improves lives and meets the finance objectives of the health care industry at the same time."

Two leading U.S. cardiothoracic surgeons say they understand the impact that the VeriQ system has on maximizing surgical outcomes in this cost-conscious atmosphere.

"Quality control in coronary artery bypass surgery is probably one of the most important predictors of outcomes, and this (TTFM) is perhaps the easiest way to do it," said Dr. Husam Balkhy, director of the Center for Minimally Invasive Cardiac and Robotic Surgery at the Wisconsin Heart Hospital in suburban Milwaukee.

Dr. Michael Caskey, of Phoenix's Southwest Heart & Lung, has made Medistim's technology part of his coronary artery bypass surgery practice for nearly a decade.

"It's great to see it validated from both clinical and economic perspectives," said Caskey, who specializes in thoracic and cardiovascular surgery. "As surgeons, we truly want the best for our patients, and current economics dictate that certain values may be compromised."


MEDI går nå direkte med eget selskap med fokus på salg i UK, et jomfruelig marked med liten penetrasjon.
Provence
18:20
29.01.2013
#7703

Hi there :)

Ikke mange STalkere som følger denne, et flott selskap som for 2012 kommer til å utbetale rekordutbytter.

Ikke noe selgspress nå men også tynt med kjøpere ? Massiv omsetning på 20 tallet.

Anatomien i illekvide selskaper kan være vanskelig å forstå ;-)
Provence
09:39
28.02.2013
#7777

28/02-2013 08:02:01: (MEDI) 4 kvartals resultat og foreløpig årsregnskap for 2012

Medistim har en rekordomsetning i 4. kvartal og
salget endte på MNOK 49,7 (MNOK 41,3). Totalt for
2012 var det en omsetningsvekst på 13,6 % og endte på
MNOK 183,8 (MNOK 161,8). Driftsresultatet (EBIT) for
4 kvartal økte med 65 % og endte på MNOK 6,1.
Driftsresultatet for året økte med 72 % og endte på
MNOK 41,1 som er et rekordresultat for Medistim.
Styret foreslår for generalforsamlingen et utbytte på
NOK 1,1 per aksje.
Provence
20:01
08.03.2013
#7806

Medistim har i dag avholdt Capital Markets Day

Så får dere som er interessert i selskaper med modne inntjeningsmodeller ta stilling til om dette er noe å satse på , for meg har dette vært bærebjelken i min økonomi i en årrekke nå grunnet gode utbytter:-) Samlet utgjør nå utbyttene siden børsintro ca. kr. 5,5

MediStim Capital Markets Day

Teknologien til MediStim kvalitetssikrer hjerte by-pass operasjoner men har bruksområder langt utover dette. Budskapet til MediStim lyder Can you trust your fingers ?. I det ligger det at den eldre garde av kirurger alltid har benyttet fingrene til å føle på by-passen om der er puls, underforstått at der flyter blod gjennom by-passen for så å konkludere at hjerteoperasjonen er kvalifisert. Dette er en sviktende metode og er basert på at man tidligere ikke hadde bedre metoder som MediStim nå har (Vi vet jo at en hageslange buler ut om slangen er tett) NICE rapporten i linken ovenfor dokumenterer at det er betydelige kostnader å spare ved å investere i tilgjengelig teknologi. Med tilgjengelig apperatur kan man grunnleggende kvalifisere operasjonen og unngå re-operasjoner med ditto høye kostnader. Og kanskje viktigst av alt unngå høy risiko for død for pasient. Det er vel et spørsmål om tid før det blir pålagt fra myndigheter å kvalifisere operasjonene ved bruk av moderne teknologi. For helsebudsjettene eskalerer, babyboom slår nå fullt inn i eldrebølgen i USA. Markedet er stort for selskaper som MediStim som er lite penetrert.

Sakset fra siste utgave av OsloMedtechMagazine:Endret 01.02.2018 04:44 av Provence
Provence
22:39
09.03.2013
#7807

MediStim VeriQC har fått bred omtale i seneste utgave avEndret 01.02.2018 04:46 av Provence
Provence
19:03
27.03.2013
#7813

Små volumer som omsettes nå, imidlertid dagens vinner. De utålmodige forsvant ut i dimman på 20 kr. Hva rører seg opp i hodet til enkelte ? Illikviditet kan være en påkjenning.

En svulstig børsmelding nå og denne flyr over 30 kr på strak arm :-)
Provence
14:30
21.09.2013
#8034

20/09-2013 12:12:44: (MEDI) Flagging

Stenshagen Invest AS har den 20 september 2013 kjøpt
1.338.463 aksjer i MEDI(Medistim ASA)og har med dette
passert 5% eierandel.

Stenshagen Invest AS eide ingen akjser i MEDI
(Medistim ASA)før dagens handel.

--------------------------

20/09-2013 13:38:22: (MEDI) Flagging

Zenith Medical har i dag 20. september 2013 avhendet
2 944 618 aksjer i Medistim ASA
tilsvarende 15,61% av aksjekapitalen og antall
stemmer i selskapet.

Zenith Medical innehar etter dette ingen aksjer eller
stemmerettigheter i Medistim ASA.

--------------------------

Zenith Medical sitt nedsalg har ligget som en kveil rundt aksjen den senere tid. Et innslag i finansavisen i dag om dette (grunder som er ute). Isolert sett burde aksjen hatt en opptur ut fra øket inntjening og bunnlinje. Fra å være en illikvid aksje, har det vært robust omsetning i papiret det siste år noe som kan være bidragsytende til at aksjen blir mer omsettelig.

Utbytter siste fire år:
0,9 0,9, 1,0 OG 1,1 kr/aksje og en god renteavkastning på 5-6%. Bilforhandler Stenshagen med inngang, har nok skjønt dette.

Kursmål 30 kr.

Endret 21.09.2013 14:31 av Provence
Provence
12:51
05.01.2015
#8539

MEDI er et selskap som kommer til å vise en kraftig forbedring på bunnlinjen grunnet den sterke USD/EUR da selskapet eksporterer medinsk utstyr og har kostnader i NOK.

Ser at kursmålet mitt er nådd selv om vi ikke har nevneverdig omsetning på dette nivå. Heller ikke er det noen salgsvilje.

Med magre utsikter for selskaper generelt, vil penger søke selskaper som betaler utbytte. MEDI har en lang positiv historie her.

Spennende ...

Endret 05.01.2015 12:56 av Provence
Provence
17:12
27.02.2015
#8599

MEDI leverte en meget god Q4 rapport:

Medistim leverer sitt sterkeste kvartal noen gang
for 4 kvartal 2014 med en omsetning på 66,1 (MNOK
52,2), en vekst på 26.6 %. For 2014 øker
omsetningen med 12,5 % som endte på MNOK 214,8
(MNOK 191,0). Den sterke utviklingen i USA
fortsetter med 62 % vekst for kvartalet. For 2014
øker omsetningen i USA med 23 %. Driftsresultatet
(EBIT) for 4 kvartal ble MNOK 14,5 (MNOK 9,0).
Driftsresultatet for året ble på MNOK 43,4 (MNOK
35,6). Selskapet hadde en sterk kontantstrøm i 2014
og kontantbeholdningen ved utgangen av året var
MNOK 49,5 (MNOK 19,8). Medistim lanserte sitt nye
produkt MiraQ Cardiac i Europa i 4 kvartal. Styret
vil foreslå for generalforsamlingen et utbytte på
NOK 1,40 per aksje (NOK 0,80).

For mange med ønske om raske penger, er ikke denne aksje noe å bry seg om ;-) Men kursen har i det siste tatt virkelig av. Interressant å observere at CAR i dag slukte en sperrepost på 36kr. I MEDI sammenheng et beløp å legge merke til.

Utbytte på 1,4 kr passer meg utmerket !
Provence
14:14
12.03.2015
#8621

Dette er et selskap som går under raderen for de fleste !

08:50:34 225 500 40.00 Official NMBR CAR

Omsetning 9.020.000

;-)
Provence
18:53
13.03.2015
#8622

Det store spørsmålet nå er om MEDI er en soleklar kandidat for oppkjøp. Posten i går (førbørs) er et resultat av at meglere har foretatt en ringerunde blant aksjeeiere og forespurt dem om villighet til å selge noen aksjer (ble selv forespurt). CAR var også inne og køpte en større post over børs til 36kr (38k aksjer) ref. innlegg 27.02.2015 17:12. Ikke en tilfeldighet dette og at vi snakker om en aktør.

Spetalen er storgrossist på oppkjøp av fallerte selskaper som Diagenic, Clavis Pharma med fremførbare underskudd. Skal Spetalen få cash flow ut av disse oppkjøpene må dette konsolideres inn i selskaper med god inntjening.

I motsetning til selskapet Weifa som i fjor ble oppkjøpt, har MEDI en global tilstedeværelse. USA divisjonen økte inntjeningen med 62% i Q4. Den sterke dollaren nå indikerer en god inntjening i fortsettelsen.

Spetalen vil ha nye oppkjøp
Provence
21:54
13.03.2015
#8623

En annen sak å legge merke til er at veldig få analytikere følger denne aksje. Og det har en sammenheng med at meglerkorpset ser sin egen rolle i dette og som melkeku mtp. omsetning, hvorfor bry seg om et selskap som MEDI som tradisjonelt har vært illikvid ?

Her er det noen som gjør leksen sin på egenhånd og vet hva saken dreier seg om. Og det skjer kvantesprang fra tid til annen mht. omsetning.

Fondsinans er meglerhuset som har tatt denne inn i sin portefølje. Det skal være en fremføring 28. mars om selskapet i regi meglerhuset.

I 2013 solgte en grunder seg ut av selskapet på 20kr og Stenshagen kjøpte seg opp (har senere fulgt opp og glefset til seg nye andeler). Aksjen fikk da en umiddelbar opptur til 24kr. I Hegnars WebTV ble saken kommentert og til forbauselse ble kjernevirksomheten dreid inn på noe så spesielt som dermatude beandling. For min del og som en oppegående person på hva kjerneteknologien dreier seg om (kvalitessikring av hjerte-bypass operasjoner) kom dette som en nyhet. Saken er at selskapet har en agenturseksjon som selger mange produkter til norske sykehus og der finner man mange rare produkter.

Men dette ble altså fokusert på. Hegnar himself avsluttet det hele med å si, typisk bjellsau-effekt.

End of story - jeg vet alt ;-)
Provence
17:19
01.08.2015
#8786

Morgan Stanley & Co International plc (MSI) glefset til seg aksjer på fredagen, 32 360 aksjer. Dette er en illikvid aksje og i det perspektiv et agerende som løfter øyenbryene. På motsatt side har DNM og NRD vært selgerne, i sum ca. 100k aksjer på snitt 38kr.

Quo vadis ?

Dette er et cash genererende selskap, utbytter siste år (selskapet er nå inne i det ellevte år som børsnotert selskap)
24 apr. 2015 1,40 NOK
24 apr. 2014 0,80 NOK
26 apr. 2013 1,10 NOK
27 apr. 2012 1,00 NOK
29 apr. 2011 0,90 NOK
30 apr. 2010 0,90 NOK
29 apr. 2009 0,60 NOK
25 apr. 2008 0,50 NOK
20 apr. 2007 0,40 NOK
15 mai 2006 0,27 NOK
Provence
22:57
21.08.2015
#8802

Igjen, dette er et selskap som går under raderen for de fleste. Okay, denne er illikvid. Ikke noe for meg som vil ha uttelling i det korte perspektiv.

MEDI la frem et godt Q2 resultat 19. august.

Omsetningen endte på MNOK 57,3 for kvartalet (MNOK
47,9), en vekst på 19,6 %. For halvåret økte
omsetningen med 19,1 % % og endte på MNOK 115,2
(MNOK 96,7). Driftsresultatet (EBIT) endte på MNOK
11,7 (MNOK 11,7) for kvartalet etter avsetning på
MNOK 3,2 relatert til terminert agentur for
Medtronic. For halvåret endte driftsresultatet på
MNOK 21,6 (MNOK 18,9). Fortjeneste per aksje økte
med 45 % for 2. kvartal til NOK 0,58 (NOK 0,40).

Det var en positiv utvikling i USA med 40 %
salgsvekst i 2. kvartal og 45 % for halvåret.
Selskapet styrker sin USA-satsing ved å bygge ut
salgsteamet. Medistim bidrar med støtte til en
banebrytende multisenter registerstudie med ledende
sykehus i Europa og Nord Amerika.

Utbetalt utbytte for 2014 i 2. kvartal var på MNOK
25,4, NOK 1,40 per aksje (NOK 0,80).


Nå skal de satse mer i USA

Medistim styrker sin satsing i USA, opplyses det i en melding.

Selskapet har ansatt 5 nye salgsrepresentanter og øker dermed sin kapasitet fra 13 til 18 selgere.

USA er Medistims største og viktigste marked, og selskapet har så langt oppnådd en penetrasjon på omtrent 14 prosent.

I Skandinavia og Tyskland har selskapet en markedspenetrasjon på mer enn 70 prosent, mens i Japan er markedspenetrasjonen på mer enn 80 prosent. Selskapet har som mål å oppnå tilsvarende markedspenetrasjon i USA.

---
Selskapet gjør nå også grep for å øke interessen for kvalitetssikring av hjerte by-pass operasjoner. I en verden hvor man snakker om CE-sertifiserte varer og tjenester, står helsesektoren og tjenester som utføres der overfor en revidering fordi ny teknologi gjør det mulig å bringe kvaliteten opp på et nytt nivå.


Medistim is sponsoring REQUEST, a multicenter registry study with leading hospitals from Europe, USA and Canada

NICE report
----

Kursutvikling:
MEDI har nesten doblet sin kursverdi det siste året. Ikke desto mindre og vi snakker om ATH så ble det omsatt aksjer for 20 mill. kroner ved Q2 presentasjonen (4 handler). Veldig spesielt for en aksje som er illikvid til de grader.

Takk for oppmerksomheten ;-)

Endret 21.08.2015 22:59 av Provence
Provence
10:02
08.09.2015
#8846

MEDI snakker lite om guidance. Men der ligger en kamuflert sak der ifbm. markedsutsiktene i USA:

I Skandinavia og Tyskland har selskapet en markedspenetrasjon på mer enn 70 prosent, mens i Japan er markedspenetrasjonen på mer enn 80 prosent. Selskapet har som mål å oppnå tilsvarende markedspenetrasjon i USA.

I USA utføres 250.000 hjerte bypass operasjoner årlig. 70% penetrasjon tilsier 175.000 vil bli behandlert med Medistims kvalitetssikringssystemer.

Fra en gammel report, koster hver operasjon $225 og inntekter for Medistim. Kapitalvaren instrumentet selv, utplasseres som et instrument på leasingkontrakt og inntekter over bruken av det.

Kalkyle hjerte-bypass operasjoner i USA: 250.000
Penetrasjon: 70%
Inntekter pr. operasjon for MEDI: $225
Dollarkurs 8kr.

Inntekter årlig: 250.000 x 0,7 x $225 x 8kr =>315 mill NOK

Det har skjedd en del i produktspekteret som MEDI leverer siden prislappen pr. operasjon ($225) ble nevt da basisfunksjonalitet lå i selve transit tid målingen (TTFM) som eneste funksjonalitet. Nå har man Doppler og avbildningsfunksjonalitet i tillegg.

Ved fremleggelsen 19. august og Q2 resultater, kjøpte en investor aksjer for omtrent 20 mill. kr. på kurs 42,10. Aksjonæroversikten viser at det var Protector Forsikring ASA som nå innehar i underkant av 500.000 aksjer.

Warren Buffett: Our favorite holding period is forever.

Endret 08.09.2015 10:13 av Provence
Provence
11:09
15.09.2015
#8859

Hele 4,7k aksjer ligger på kjøp på 44kr. Tror jeg gir meg over ;-)

Kremt.. hvordan skal man prise et selskap som sannsynlivis kommer til å øke bunnlinjen betraktelig om man skuer inn i den nære fremtid ?
Provence
15:36
15.09.2015
#8860

312.497aksjer omsatt på ATH nesten - nå tror jeg en børsmelding er i emning eller noe annet ;-)
Provence
01:12
21.09.2015
#8862

highlander, flott om du kunne bringe inn aksjonæroversikten her - topp 30. Et selskap utenom det vanlige ;o)
Provence
17:20
21.12.2015
#8925

Med dagens oppgang, overskred markedsverdien på MEDI med 1 mrd. Men er dette en boble ?

Lykkes selskapet med den positive utviklingen i USA og 70% penetrasjon, vil topplinjen dobles og bunnlinjen mer enn som så (> 100mill)

Fra hjemmesiden og en nyhet i land med lavbudsjetter (India)

http://medistim.com/lilavati-hospital-in-india-captures-the-value-of-medistims-technology-for-its-cabg-patients/

Dette er utrolig spennende !
Provence
20:41
09.01.2016
#8988

MEDI er en aksje man bare skal eie i disse tider. Hva som ikke fremkommer i kjøpsbildet over børs (som er tynn til de grader) er at der er stor interesse for aksjen i meglerkretser. For det er meglere som ringer rundt for å høre om noen vil selge et større antall aksjer (er selv blitt kontaktet).

Det blir spennende med Q4 rapportering og utbytte. Varene MEDI selger, prises i dollar og euro noe som etter mitt syn borger for et veldig bra resultat.
Provence
10:53
11.01.2016
#8989

Bang .. Der kom den !

10:45:39 	50.00 	700 000 	NMBR 	FOF


11/01-2016 10:52:22: (MEDI) FLAGGING - MEDISTIM

Protector Forsikring ASA har den 11. januar 2016 kjøpt
700.000 aksjer i Medistim ASA til kurs NOK 50,-.
Etter dette eier Protector Forsikring ASA 1.196.198
aksjer i Medistim ASA, og har med dette passert 5%
eierandel i selskapet.


Endret 11.01.2016 10:58 av Provence
highlander
11:01
11.01.2016
#5325

Re. Provence

Etter ditt ønske startes også dekning med aksjonæroversikter for denne. ;)

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden en referanseliste av 04.01. [ikke gjengitt ovenfor] i parentes)

1 INTERTRADE SHIPPING AS 21,00% 3 850 000
2 SALVESEN & THAMS INVEST AS 10,16% 1 862 500
3 STENSHAGEN INVEST AS 8,24% 1 511 729
4 SKAGEN VEKST 6,36% 1 165 625
5 FOLLUM CAPITAL AS 5,45% 1 000 000
6 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SWE nom 4,11% 753 386
7 BUANES ASBJØRN JOHN 3,93% 719 936
8 PROTECTOR FORSIKRING ASA 2,71% 496 498
9 DYVI INVEST AS 2,43% 446 154
10 VEVLEN GÅRD AS 2,42% 443 959
11 GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORT USA 2,29% 420 559
12 THE BANK OF NEW YORK MELLON USA nom 2,21% 406 079
13 HOLBERG NORDEN VERDIPAPIRFONDET 1,96% 359 108
14 VERDIPAPIRFONDET HANDELSBANKEN 1,89% 346 154
15 HOLMEN SPESIALFOND 1,64% 300 000
16 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SWE nom 1,55% 284 049
17 THE NORTHERN TRUST CO. GBR nom 1,55% 283 856
18 DANSKE INVEST NORGE VEKST 1,36% 250 000
19 BANK JULIUS BÄR & CO. AG CHE nom 1,09% 200 000
20 MEDI-STIM AS 1,07% 196 000
21 ROSLAND BRIGT 1,04% 190 000
22 MP PENSJON PK 0,95% 174 500
23 GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES USA 0,83% 152 700
24 FONDSFINANS GLOBAL HELSE 0,82% 150 000
25 RETIRO AS 0,82% 150 000
26 BLIX RIGMOR HELEN 0,76% 140 000
27 VJ INVEST AS 0,72% 132 341 (- 10 352)
28 RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A LUX nom 0,71% 130 000
29 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB NOMINEE KONTO SWE nom 0,67% 123 386
30 HOLBERG NORGE VERDIPAPIRFONDET 0,56% 102 000
Provence
11:02
11.01.2016
#8990

highlander #5325:

Takk for den !
highlander
10:18
18.01.2016
#5405

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 11.01. i parentes)

1 INTERTRADE SHIPPING AS 21,00% 3 850 000
2 SALVESEN & THAMS INVEST AS 10,16% 1 862 500
3 STENSHAGEN INVEST AS 8,24% 1 511 729
4 PROTECTOR FORSIKRING ASA 6,52% 1 196 498 (+ 700 000)
5 SKAGEN VEKST 6,36% 1 165 625
6 FOLLUM CAPITAL AS 5,45% 1 000 000
7 BUANES ASBJØRN JOHN 3,93% 719 936
8 DYVI INVEST AS 2,43% 446 154
9 VEVLEN GÅRD AS 2,42% 443 959
10 GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORT USA 2,29% 420 559
11 THE BANK OF NEW YORK MELLON USA nom 2,21% 406 079
12 HOLBERG NORDEN VERDIPAPIRFONDET 1,96% 359 108
13 VERDIPAPIRFONDET HANDELSBANKEN 1,89% 346 154
14 HOLMEN SPESIALFOND 1,64% 300 000
15 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SWE nom 1,55% 284 049
16 THE NORTHERN TRUST CO. GBR nom 1,55% 283 856
17 DANSKE INVEST NORGE VEKST 1,36% 250 000
18 BANK JULIUS BÄR & CO. AG CHE nom 1,09% 200 000
19 MEDI-STIM AS 1,07% 196 000
20 ROSLAND BRIGT 1,04% 190 000
21 MP PENSJON PK 0,95% 174 500
22 GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES USA 0,83% 152 700
23 FONDSFINANS GLOBAL HELSE 0,82% 150 000
24 RETIRO AS 0,82% 150 000
25 BLIX RIGMOR HELEN 0,76% 140 000
26 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB NOMINEE KONTO SWE nom 0,71% 130 386 (+ 7 000)
27 RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A LUX nom 0,71% 130 000
28 VJ INVEST AS 0,69% 126 415 (- 5 926)
29 HOLBERG NORGE VERDIPAPIRFONDET 0,56% 102 000
30 HEKAMA INVEST AS 0,44% 80 393 (INN)

UT av listen:

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SWE nom 753 386 (UT)
Provence
18:22
23.01.2016
#8993

Fant denne analysen av Medistim på nordnetbloggen og skrevet av Robin Øvrebø. Ikke så ofte man leser en bra analyse, for selskapet har nesten sånn sett vært helt fraværende i analysedekning fra meglerhus.Konklusjonen til Øvrebø tror jeg er veldig konservativ og feil når han fremfører en fair pris på aksjen til kr. 34,60/14,5x Ebit For Øvrebø overser helt det faktum at Ebit grunnlaget er sterkt voksende og borger for å prise aksjen på en høyere multippel. Når selskapet fremlegger Q4 resultater 1. mars, tror jeg det vil vise til en All time high inntjening i et kvartal.

Et annet argument Øvrebø fremfører er den teknologiske trusselen, at en ny aktør kommer inn som konkurrent. Men da tror jeg Øvrebø overser et vesentlig faktum da markedet i denne nisjen er begrenset (stort nok for MEDI dog) og at noen større konkurrenter kommer på banen Om MEDI klarer å utvikle dette markedet videre så vil selskapet snarere være en oppkjøpskandidat om større aktører ser verdien i selskapet i stedet for å utvikle en konkurrent selv.

Ved fremleggelse av Q3 resultatene, kunngjorde selskapet å ha inngått en langsiktig avtale med et tysk selskap, em-tec GmbH. For dette selskapet har vært en konkurrent til Medistim innen transitt tid måling (TTFM) og i lavprissegmentet. Og slik jeg ser det, er det en honnør til Medistim at denne konkurrenten snarere innleder et samarbeid med MEDI i stedet for å kjøre eget løp gjennom distributører. Em-tec har nok innsett at inntjeningen for dem neppe har vært tilfredsstillende. For MEDI er den desidert største markedsledende aktøren her.

Endret 23.01.2016 18:26 av Provence
highlander
10:52
25.01.2016
#5474

Takk for den interessante analysen og dine egne vurderinger, Provence.

Blant de største aksjonærene har det skjedd veldig lite siden den forrige oppdateringen, men det kan tyde på stabile, langsiktige aksjonærer:

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 18.01. i parentes)

1 INTERTRADE SHIPPING AS 21,00% 3 850 000
2 SALVESEN & THAMS INVEST AS 10,16% 1 862 500
3 STENSHAGEN INVEST AS 8,24% 1 511 729
4 PROTECTOR FORSIKRING ASA 6,52% 1 196 498
5 SKAGEN VEKST 6,36% 1 165 625
6 FOLLUM CAPITAL AS 5,45% 1 000 000
7 BUANES ASBJØRN JOHN 3,93% 719 936
8 DYVI INVEST AS 2,43% 446 154
9 VEVLEN GÅRD AS 2,42% 443 959
10 GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORT USA 2,29% 420 559
11 THE BANK OF NEW YORK MELLON USA nom 2,21% 406 079
12 HOLBERG NORDEN VERDIPAPIRFONDET 1,96% 359 108
13 VERDIPAPIRFONDET HANDELSBANKEN 1,89% 346 154
14 HOLMEN SPESIALFOND 1,64% 300 000
15 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SWE nom 1,55% 284 049
16 THE NORTHERN TRUST CO. GBR nom 1,55% 283 856
17 DANSKE INVEST NORGE VEKST 1,36% 250 000
18 BANK JULIUS BÄR & CO. AG CHE nom 1,09% 200 000
19 MEDI-STIM AS 1,07% 196 000
20 ROSLAND BRIGT 1,04% 190 000
21 MP PENSJON PK 0,95% 174 500
22 GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES USA 0,83% 152 700
23 FONDSFINANS GLOBAL HELSE 0,82% 150 000
24 RETIRO AS 0,82% 150 000
25 BLIX RIGMOR HELEN 0,76% 140 000
26 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB NOMINEE KONTO SWE nom 0,71% 130 386
27 RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A LUX nom 0,71% 130 000
28 VJ INVEST AS 0,69% 126 169 (- 246)
29 HOLBERG NORGE VERDIPAPIRFONDET 0,56% 102 000
30 HEKAMA INVEST AS 0,44% 80 393


highlander
16:18
25.01.2016
#5484

Kjøpte en liten "lyttepost" på 50-lappen. (Mon tro hvem ESO selger for...?)
Provence
22:46
25.01.2016
#8994

highlander #5484:

Da tror jeg du bare skal fortsette med å kjøpe. Tror alt uner 50kr. kommer til å bli bra om du har tålmodighet.

ESO ? Må være SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SWE som nylig solgte 700.000 og som skal ut med resten. ESO har solgt 20.891 over børs og har igjen 32.495 aksjer.

EDIT: Tok da utgangspunkt i oversikt 11.01 og oppført med 753.386 men der er kanskje flere aksjer som skal ut.

Bare et tips selvsagt.

Endret 25.01.2016 22:53 av Provence
highlander
13:07
26.01.2016
#5491

Re. Provence

ESO solgte med skjult volum og hadde limit 50,00 i går. Ikke helt sikker på at det er nedsalg for SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SWE, ettersom den posten ble solgt gjennom FOF (de 700.000 aksjene den 11.01., også de ble solgt på 50,00.). Kan selvsagt være at restvolumet av den posten selges via ESO, men det kan også være at ESO selger for en annen stor/mellomstor aksjonær. Svaret får vi på VPS-ovesikten førstkommende mandag. :) Ser ellers at ESO glimrer med sitt fravær på selgersiden så langt i dag, mulig de venter til kjøpersiden bygges opp, og tror de er selgere fortsatt om det kommer kjøpere på 50,00 eller høyere.

Kjøper ellers ikke flere MEDI i denne omgang, det får klare seg med "lytteposten" foreløpig. Vil vurdere kjøp av flere om kursen skulle dumpe under 35,00 på en dårlig dag, og støtter meg til analysen du viser til:

"[...]Det betyr at Medistim, på nåværende tidspunkt, er overvurdert og ikke er billig nok til at jeg vil eie selskapet. Kjøper man Medistim nå, er man avhengig av at vekst skal drive verdien videre, og det er jeg, som verdiinvestor, skeptisk til.

Jeg føler meg ganske komfortabel med at Medistim minimum er verdt 626 millioner kroner.

Få norske selskaper fortjener en multippel i denne klassen. Jeg har tidligere analysert Protector, og Protector har ikke den samme stabiliteten i inntjeningen som Medistim og ikke den samme kvaliteten.

Det er få norske selskaper jeg ville gitt 20x netto inntjening for. Medistim er en av de få selskapene, fordi selskapet kombinerer kvalitet og vekst. Medistim har potensialet til å være et vekstselskap. Får man disse til en fornuftig pris, som eksempelvis 20x inntekt etter skatt, så kan dette være en god langsiktig investering.

Noen vil kanskje innvende at dette er en for konservativ pris. Men jeg er av den oppfatning at, hvis man er tålmodig, så vil Mr. Market en dag prise Medistim mer fornuftig. Da vil det være mulig å kjøpe det til en fornuftig pris.

Selskapet handlet lenge til 20 kroner per aksje. Det kan gjøre det igjen. Eller det kan hende Medistim aldri blir billig nok til at jeg investerer i selskapet.

Det vet jeg ikke. Og jeg kan ikke gi et svar på det.

De seneste årene har Medistim hatt en EBIT-margin på rundt 20 %. Tar en utgangspunkt i dette i stedet for 16,5 %, vil man gjør en mindre konservativ antakelse, men det vil verdsette Medistim til 41 kroner per aksje.

Til en pris på over 50 kroner er jeg overbevist om at selskapet er for dyrt. Under 40 kroner begynner det å ligne en fornuftig investering.

Men jeg vet at til en pris under 35 kroner per aksje, så utgjør dette en potensielt interessant langsiktig investering."

Fortsetter det bedritne børsklimaet kan aksjen fort lande der...

Endret 26.01.2016 13:13 av highlander
Provence
15:11
26.01.2016
#8995

Kremt .. mye whishful thinking her ;-)

Øvrebø har en god analyse men jeg tror han kortslutter når han sier "...Selskapet handlet lenge til 20 kroner per aksje. Det kan gjøre det igjen. Eller det kan hende Medistim aldri blir billig nok til at jeg investerer i selskapet".

Ser man for seg aksjen i 20kr igjen for å ta det ekstreme.. da har det virkelig skjedd mye i verdenbildet og børs som sådan ikke et sted å være.

Helseselskaper med god inntjening og raus utbyttepolitikk er aksjer man søker i dårlige tider (safe haven) Derfor ser jeg ikke noen dramatisk utvikling her på nedsiden om inntjeningen og bunnlinje er økende som jeg tror tilfellet er for MEDI. Og selskapet må levere. Tror Q4 fremleggelsen vil indikere dette. Protector Forsikring er nå inne på plass 4 i oversikten med en snittkurs på 46kr.
Provence
23:06
26.01.2016
#8997

Rettskriving, det heter wishful thinking

Så stevner vi hen mot 65+

highlander er i motfase og predikium 35 .. og som i en fase prediket at NANO skulle gå mot 50kr. prompte.

Predikium variable .. tralala..

frekk nå, jeg vet ... ;-)
highlander
08:50
27.01.2016
#5496

Re. Provence

Jeg har bl.a. ved å støtte meg til angjeldende analyse begrunnet hvorfor jeg bare har kjøpt en liten MEDI-post på 50, og tilkjennegitt at jeg vurderer å kjøpe flere hvis aksjen skulle falle til 35. Det er ikke dermed sagt at aksjen faller dit. (En forutsetning for dette er vedvarende bearmarked/krakk i markedet. Jeg er for tiden veldig usikker på aksjemarkedenes vegne, og utelukker derfor ikke denne muligheten.)

Skulle markedene bli bullish igjen, rentenivået fortsatt holde seg lavt, biotech-selskapene hente seg inn igjen i USA og MEDI fortsette å tjene stadig mer penger, er det selvsagt mer sannsynlig med 65 + enn 35.

Lykke til.
highlander
09:33
01.02.2016
#5524

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 25.01. i parentes)

1 INTERTRADE SHIPPING AS 21,00% 3 850 000
2 SALVESEN & THAMS INVEST AS 10,16% 1 862 500
3 STENSHAGEN INVEST AS 8,24% 1 511 729
4 PROTECTOR FORSIKRING ASA 6,52% 1 196 498
5 SKAGEN VEKST 6,36% 1 165 625
6 FOLLUM CAPITAL AS 5,45% 1 000 000
7 BUANES ASBJØRN JOHN 3,93% 719 936
8 DYVI INVEST AS 2,43% 446 154
9 VEVLEN GÅRD AS 2,42% 443 959
10 GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORT USA 2,29% 420 559
11 THE BANK OF NEW YORK MELLON USA nom 2,21% 406 079
12 HOLBERG NORDEN VERDIPAPIRFONDET 1,96% 359 108
13 VERDIPAPIRFONDET HANDELSBANKEN 1,89% 346 154
14 HOLMEN SPESIALFOND 1,64% 300 000
15 THE NORTHERN TRUST CO. GBR nom 1,55% 283 856
16 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SWE nom 1,45% 266 314 (- 17 735)
17 DANSKE INVEST NORGE VEKST 1,36% 250 000
18 BANK JULIUS BÄR & CO. AG CHE nom 1,09% 200 000
19 MEDI-STIM AS 1,07% 196 000
20 ROSLAND BRIGT 1,04% 190 000
21 MP PENSJON PK 0,95% 174 500
22 GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES USA 0,83% 152 700
23 FONDSFINANS GLOBAL HELSE 0,82% 150 000
24 RETIRO AS 0,82% 150 000
25 BLIX RIGMOR HELEN 0,76% 140 000
26 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB NOMINEE KONTO SWE nom 0,71% 130 386
27 RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A LUX nom 0,71% 130 000
28 VJ INVEST AS 0,60% 110 417 (- 15 752)
29 HOLBERG NORGE VERDIPAPIRFONDET 0,56% 102 000
30 HEKAMA INVEST AS 0,44% 80 393
Provence
09:40
01.02.2016
#9028

highlander #5524:

Takk for flott service ! ESO solgte 84.511 på torsdag og vi får se på neste oppdatring.

mvh.
highlander
16:06
03.02.2016
#5564

Re. Provence #9028

Bare hyggelig. :)

I dag har ESO flyttet limit ned til 47,00 på selgeren sin. De har imidlertid solgt ganske mange aksjer de siste dagene, så det er mulig at nedsalget begynner å nærme seg slutten...?
highlander
16:13
03.02.2016
#5565

Der kjøper CAR skjult på 47,00, og har dermed slukt restvolumet til ESO?
Provence
16:16
03.02.2016
#9029

highlander #5565:

ESO har solgt 287.205 aksjer siden nyttår inkl. i dag.

Om det er SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SW som selger skulle de være tomme nå..

Endret 03.02.2016 16:24 av Provence
Provence
16:00
06.02.2016
#9030Endret 06.02.2016 16:12 av Provence
Provence
23:30
06.02.2016
#9031

Det var SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SW.. som solgte resterende beholdning.

Fra melding 11/01-2016 DISCLOSURE OF SHAREHOLDING IN MEDISTIM

On January 11, 2016 (with settle date January 13,
2016), HealthInvest sold 700,000 shares in MEDISTIM
ASA ("MEDISTIM") (..)

After the transaction mentioned above, HealthInvest
MicroCap Fund and HealthInvest Value Funds
shareholding in MEDISTIM amounts to 284,049 shares and
3,156 shares respectively


Legger man sammen resterende beholdning:
284049 + 3156 gir dette 287.205 aksjer som stemmer med beholdningen, ref Provence #9029 at ESO har solgt 287.205 aksjer
highlander
10:30
08.02.2016
#5588

Gratulerer med din riktige antakelse, Provence.

Ser at PAS har en eller annen aktør som kjøpte en del av den posten på 47,00 den 03.02. og er fornøyd med en liten gevinst, og har solgt litt de siste dagene, også i dag.

Blant de største aksjonærene, derimot, er det ingen som selger bortsett fra SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB, som nå altså er helt ute:

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 01.02. i parentes)

1 INTERTRADE SHIPPING AS 21,00% 3 850 000
2 SALVESEN & THAMS INVEST AS 10,16% 1 862 500
3 STENSHAGEN INVEST AS 8,24% 1 511 729
4 PROTECTOR FORSIKRING ASA 6,52% 1 196 498
5 SKAGEN VEKST 6,36% 1 165 625
6 FOLLUM CAPITAL AS 5,45% 1 000 000
7 BUANES ASBJØRN JOHN 3,93% 719 936
8 DYVI INVEST AS 2,43% 446 154
9 VEVLEN GÅRD AS 2,42% 443 959
10 GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORT USA 2,29% 420 559
11 THE BANK OF NEW YORK MELLON USA nom 2,21% 406 079
12 THE NORTHERN TRUST CO. GBR nom 1,96% 359 784 (+ 75 928)
13 HOLBERG NORDEN VERDIPAPIRFONDET 1,96% 359 108
14 VERDIPAPIRFONDET HANDELSBANKEN 1,89% 346 154
15 HOLMEN SPESIALFOND 1,64% 300 000
16 DANSKE INVEST NORGE VEKST 1,36% 250 000
17 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB NOMINEE KONTO SWE nom 1,14% 208 555 (+ 78 169)
18 BANK JULIUS BÄR & CO. AG CHE nom 1,09% 200 000
19 MEDI-STIM AS 1,07% 196 000
20 ROSLAND BRIGT 1,04% 190 000
21 MP PENSJON PK 0,95% 174 500
22 GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES USA 0,83% 152 700
23 FONDSFINANS GLOBAL HELSE 0,82% 150 000
24 RETIRO AS 0,82% 150 000
25 BLIX RIGMOR HELEN 0,76% 140 000
26 RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A LUX nom 0,71% 130 000
27 VJ INVEST AS 0,60% 110 417
28 HOLBERG NORGE VERDIPAPIRFONDET 0,56% 102 000
29 HEKAMA INVEST AS 0,49% 90 393 (+ 10 000)
30 NORDNET BANK AB SWE nom 0,44% 80 486 (INN)

UT av listen:

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB SWE nom 266 314 (UT)

highlander
09:54
15.02.2016
#5653

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 08.02. i parentes)

1 INTERTRADE SHIPPING AS 21,00% 3 850 000
2 SALVESEN & THAMS INVEST AS 10,16% 1 862 500
3 STENSHAGEN INVEST AS 8,24% 1 511 729
4 PROTECTOR FORSIKRING ASA 6,52% 1 196 498
5 SKAGEN VEKST 6,36% 1 165 625
6 FOLLUM CAPITAL AS 5,45% 1 000 000
7 BUANES ASBJØRN JOHN 3,93% 719 936
8 DYVI INVEST AS 2,43% 446 154
9 VEVLEN GÅRD AS 2,42% 443 959
10 GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORT USA 2,29% 420 559
11 THE BANK OF NEW YORK MELLON USA nom 2,21% 406 079
12 THE NORTHERN TRUST CO. GBR nom 1,96% 359 784
13 HOLBERG NORDEN VERDIPAPIRFONDET 1,96% 359 108
14 VERDIPAPIRFONDET HANDELSBANKEN 1,89% 346 154
15 HOLMEN SPESIALFOND 1,64% 300 000
16 DANSKE INVEST NORGE VEKST 1,36% 250 000
17 CARNEGIE INVESTMENT BANK AB NOMINEE KONTO SWE nom 1,14% 208 555
18 BANK JULIUS BÄR & CO. AG CHE nom 1,09% 200 000
19 ROSLAND BRIGT 1,04% 190 000
20 MEDI-STIM AS 1,01% 186 000 (- 10 000)
21 MP PENSJON PK 0,95% 174 500
22 GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES USA 0,83% 152 700
23 FONDSFINANS GLOBAL HELSE 0,82% 150 000
24 RETIRO AS 0,82% 150 000
25 BLIX RIGMOR HELEN 0,76% 140 000
26 RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A LUX nom 0,71% 130 000
27 VJ INVEST AS 0,60% 110 417
28 HOLBERG NORGE VERDIPAPIRFONDET 0,56% 102 000
29 HEKAMA INVEST AS 0,49% 90 393
30 KROGSTAD KARI EIAN 0,49% 90 000 (INN)

UT av listen:

NORDNET BANK AB SWE nom 80 486 (UT, men har ikke nødvendigvis solgt pga større aksjonær inn på listen)
highlander
09:45
22.02.2016
#5709

I praksis ingen endring blant de største aksjonærene siden forrige oppdatering:

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 15.02. i parentes)

1 INTERTRADE SHIPPING AS 21,00% 3 850 000
2 SALVESEN & THAMS INVEST AS 10,16% 1 862 500
3 STENSHAGEN INVEST AS 8,24% 1 511 729
4 PROTECTOR FORSIKRING ASA 6,52% 1 196 498
5 SKAGEN VEKST 6,36% 1 165 625
6 FOLLUM CAPITAL AS 5,45% 1 000 000
7 BUANES ASBJØRN JOHN 3,93% 719 936
8 DYVI INVEST AS 2,43% 446 154
9 VEVLEN GÅRD AS 2,42% 443 959
10 GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORT USA 2,29% 420 559
11 THE BANK OF NEW YORK MELLON USA nom 2,21% 406 079
12 THE NORTHERN TRUST CO. GBR nom 1,96% 359 784
13 HOLBERG NORDEN VERDIPAPIRFONDET 1,96% 359 108
14 VERDIPAPIRFONDET HANDELSBANKEN 1,89% 346 154
15 HOLMEN SPESIALFOND 1,64% 300 000
16 DANSKE INVEST NORGE VEKST 1,36% 250 000
17 D. CARNEGIE AB SWE 1,14% 208 555 (INN, men se aksjonær ut av listen, kontoen har bare "byttet navn")
18 BANK JULIUS BÄR & CO. AG CHE nom 1,09% 200 000
19 ROSLAND BRIGT 1,04% 190 000
20 MEDI-STIM AS 1,01% 186 000
21 MP PENSJON PK 0,95% 174 500
22 GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES USA 0,83% 152 700
23 FONDSFINANS GLOBAL HELSE 0,82% 150 000
24 RETIRO AS 0,82% 150 000
25 BLIX RIGMOR HELEN 0,76% 140 000
26 RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A LUX nom 0,71% 130 000
27 VJ INVEST AS 0,60% 110 417
28 HOLBERG NORGE VERDIPAPIRFONDET 0,56% 102 000
29 HEKAMA INVEST AS 0,49% 90 393
30 KROGSTAD KARI EIAN 0,49% 90 000

UT av listen:

CARNEGIE INVESTMENT BANK AB NOMINEE KONTO SWE nom 208 555 (UT, men se "ny" aksjonær nr 17, trolig bare navnebytte)
highlander
10:35
29.02.2016
#5763

Her sitter de største aksjonærene helt rolig:

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 22.02. i parentes - ingen endring siden forrige oppdatering)

1 INTERTRADE SHIPPING AS 21,00% 3 850 000
2 SALVESEN & THAMS INVEST AS 10,16% 1 862 500
3 STENSHAGEN INVEST AS 8,24% 1 511 729
4 PROTECTOR FORSIKRING ASA 6,52% 1 196 498
5 SKAGEN VEKST 6,36% 1 165 625
6 FOLLUM CAPITAL AS 5,45% 1 000 000
7 BUANES ASBJØRN JOHN 3,93% 719 936
8 DYVI INVEST AS 2,43% 446 154
9 VEVLEN GÅRD AS 2,42% 443 959
10 GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORT USA 2,29% 420 559
11 THE BANK OF NEW YORK MELLON USA nom 2,21% 406 079
12 THE NORTHERN TRUST CO. GBR nom 1,96% 359 784
13 HOLBERG NORDEN VERDIPAPIRFONDET 1,96% 359 108
14 VERDIPAPIRFONDET HANDELSBANKEN 1,89% 346 154
15 HOLMEN SPESIALFOND 1,64% 300 000
16 DANSKE INVEST NORGE VEKST 1,36% 250 000
17 D. CARNEGIE AB SWE 1,14% 208 555
18 BANK JULIUS BÄR & CO. AG CHE nom 1,09% 200 000
19 ROSLAND BRIGT 1,04% 190 000
20 MEDI-STIM AS 1,01% 186 000
21 MP PENSJON PK 0,95% 174 500
22 GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES USA 0,83% 152 700
23 FONDSFINANS GLOBAL HELSE 0,82% 150 000
24 RETIRO AS 0,82% 150 000
25 BLIX RIGMOR HELEN 0,76% 140 000
26 RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A LUX nom 0,71% 130 000
27 VJ INVEST AS 0,60% 110 417
28 HOLBERG NORGE VERDIPAPIRFONDET 0,56% 102 000
29 HEKAMA INVEST AS 0,49% 90 393
30 KROGSTAD KARI EIAN 0,49% 90 000
highlander
10:23
07.03.2016
#5801

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 29.02. i parentes)

1 INTERTRADE SHIPPING AS 21,00% 3 850 000
2 SALVESEN & THAMS INVEST AS 10,16% 1 862 500
3 STENSHAGEN INVEST AS 8,24% 1 511 729
4 PROTECTOR FORSIKRING ASA 6,52% 1 196 498
5 SKAGEN VEKST 6,36% 1 165 625
6 FOLLUM CAPITAL AS 5,45% 1 000 000
7 BUANES ASBJØRN JOHN 3,93% 719 936
8 DYVI INVEST AS 2,43% 446 154
9 GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORT USA 2,29% 420 559
10 THE BANK OF NEW YORK MELLON USA nom 2,21% 406 079
11 VEVLEN GÅRD AS 2,15% 393 959 (- 50 000)
12 THE NORTHERN TRUST CO. GBR nom 1,96% 359 784
13 HOLBERG NORDEN VERDIPAPIRFONDET 1,96% 359 108
14 VERDIPAPIRFONDET HANDELSBANKEN 1,89% 346 154
15 HOLMEN SPESIALFOND 1,64% 300 000
16 DANSKE INVEST NORGE VEKST 1,36% 250 000
17 D. CARNEGIE AB SWE 1,14% 208 555
18 BANK JULIUS BÄR & CO. AG CHE nom 1,09% 200 000
19 ROSLAND BRIGT 1,04% 190 000
20 MEDI-STIM AS 1,01% 186 000
21 MP PENSJON PK 0,95% 174 500
22 GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES USA 0,83% 152 700
23 FONDSFINANS GLOBAL HELSE 0,82% 150 000
24 RETIRO AS 0,82% 150 000
25 BLIX RIGMOR HELEN 0,76% 140 000
26 RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A LUX nom 0,71% 130 000
27 VJ INVEST AS 0,60% 110 417
28 HOLBERG NORGE VERDIPAPIRFONDET 0,56% 102 000
29 HEKAMA INVEST AS 0,49% 90 393
30 KROGSTAD KARI EIAN 0,49% 90 000
highlander
10:42
14.03.2016
#5856

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 07.03. i parentes - ingen endring i løpet av siste uke)

1 INTERTRADE SHIPPING AS 21,00% 3 850 000
2 SALVESEN & THAMS INVEST AS 10,16% 1 862 500
3 STENSHAGEN INVEST AS 8,24% 1 511 729
4 PROTECTOR FORSIKRING ASA 6,52% 1 196 498
5 SKAGEN VEKST 6,36% 1 165 625
6 FOLLUM CAPITAL AS 5,45% 1 000 000
7 BUANES ASBJØRN JOHN 3,93% 719 936
8 DYVI INVEST AS 2,43% 446 154
9 GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORT USA 2,29% 420 559
10 THE BANK OF NEW YORK MELLON USA nom 2,21% 406 079
11 VEVLEN GÅRD AS 2,15% 393 959
12 THE NORTHERN TRUST CO. GBR nom 1,96% 359 784
13 HOLBERG NORDEN VERDIPAPIRFONDET 1,96% 359 108
14 VERDIPAPIRFONDET HANDELSBANKEN 1,89% 346 154
15 HOLMEN SPESIALFOND 1,64% 300 000
16 DANSKE INVEST NORGE VEKST 1,36% 250 000
17 D. CARNEGIE AB SWE 1,14% 208 555
18 BANK JULIUS BÄR & CO. AG CHE nom 1,09% 200 000
19 ROSLAND BRIGT 1,04% 190 000
20 MEDI-STIM AS 1,01% 186 000
21 MP PENSJON PK 0,95% 174 500
22 GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES USA 0,83% 152 700
23 FONDSFINANS GLOBAL HELSE 0,82% 150 000
24 RETIRO AS 0,82% 150 000
25 BLIX RIGMOR HELEN 0,76% 140 000
26 RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A LUX nom 0,71% 130 000
27 VJ INVEST AS 0,60% 110 417
28 HOLBERG NORGE VERDIPAPIRFONDET 0,56% 102 000
29 HEKAMA INVEST AS 0,49% 90 393
30 KROGSTAD KARI EIAN 0,49% 90 000
highlander
12:54
21.03.2016
#5905

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 14.03. i parentes - ingen endring i løpet av siste uke)

1 INTERTRADE SHIPPING AS 21,00% 3 850 000
2 SALVESEN & THAMS INVEST AS 10,16% 1 862 500
3 STENSHAGEN INVEST AS 8,24% 1 511 729
4 PROTECTOR FORSIKRING ASA 6,52% 1 196 498
5 SKAGEN VEKST 6,36% 1 165 625
6 FOLLUM CAPITAL AS 5,45% 1 000 000
7 BUANES ASBJØRN JOHN 3,93% 719 936
8 DYVI INVEST AS 2,43% 446 154
9 GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORT USA 2,29% 420 559
10 THE BANK OF NEW YORK MELLON USA nom 2,21% 406 079
11 VEVLEN GÅRD AS 2,15% 393 959
12 THE NORTHERN TRUST CO. GBR nom 1,96% 359 784
13 HOLBERG NORDEN VERDIPAPIRFONDET 1,96% 359 108
14 VERDIPAPIRFONDET HANDELSBANKEN 1,89% 346 154
15 HOLMEN SPESIALFOND 1,64% 300 000
16 DANSKE INVEST NORGE VEKST 1,36% 250 000
17 D. CARNEGIE AB SWE 1,14% 208 555
18 BANK JULIUS BÄR & CO. AG CHE nom 1,09% 200 000
19 ROSLAND BRIGT 1,04% 190 000
20 MEDI-STIM AS 1,01% 186 000
21 MP PENSJON PK 0,95% 174 500
22 GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES USA 0,83% 152 700
23 FONDSFINANS GLOBAL HELSE 0,82% 150 000
24 RETIRO AS 0,82% 150 000
25 BLIX RIGMOR HELEN 0,76% 140 000
26 RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A LUX nom 0,71% 130 000
27 VJ INVEST AS 0,60% 110 417
28 HOLBERG NORGE VERDIPAPIRFONDET 0,56% 102 000
29 HEKAMA INVEST AS 0,49% 90 393
30 KROGSTAD KARI EIAN 0,49% 90 000
highlander
09:41
29.03.2016
#5956

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 21.03. i parentes)

1 INTERTRADE SHIPPING AS 21,00% 3 850 000
2 SALVESEN & THAMS INVEST AS 10,16% 1 862 500
3 STENSHAGEN INVEST AS 8,24% 1 511 729
4 PROTECTOR FORSIKRING ASA 6,52% 1 196 498
5 SKAGEN VEKST 6,36% 1 165 625
6 FOLLUM CAPITAL AS 5,45% 1 000 000
7 BUANES ASBJØRN JOHN 3,93% 719 936
8 DYVI INVEST AS 2,43% 446 154
9 GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORT USA 2,29% 420 559
10 THE BANK OF NEW YORK MELLON USA nom 2,16% 396 225 (- 9 854)
11 VEVLEN GÅRD AS 2,15% 393 959
12 THE NORTHERN TRUST CO. GBR nom 1,96% 359 476 (- 308)
13 HOLBERG NORDEN VERDIPAPIRFONDET 1,96% 359 108
14 VERDIPAPIRFONDET HANDELSBANKEN 1,89% 346 154
15 HOLMEN SPESIALFOND 1,64% 300 000
16 DANSKE INVEST NORGE VEKST 1,36% 250 000
17 D. CARNEGIE AB SWE 1,14% 208 555
18 BANK JULIUS BÄR & CO. AG CHE nom 1,09% 200 000
19 ROSLAND BRIGT 1,04% 190 000
20 MEDI-STIM AS 1,01% 186 000
21 MP PENSJON PK 0,95% 174 500
22 GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES USA 0,83% 152 700
23 RETIRO AS 0,82% 150 000
24 FONDSFINANS GLOBAL HELSE 0,81% 149 270 (- 730)
25 BLIX RIGMOR HELEN 0,76% 140 000
26 RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A LUX nom 0,71% 130 000
27 VJ INVEST AS 0,60% 110 417
28 HOLBERG NORGE VERDIPAPIRFONDET 0,56% 102 000
29 HEKAMA INVEST AS 0,49% 90 393
30 KROGSTAD KARI EIAN 0,49% 90 000
Provence
04:22
30.03.2016
#9068

Hva som ikke fremkommer i kjøpsbildet er at der lusker noen gjedder i sivet. Ble i går oppringt fra Norne Sec. om jeg var villig til å selge en større post.

Også Sparebank1 Markets har kontaktet meg og tar opp dekning og kursmål 65 kr/aksje

Kremt.. tidsoner .. er på en annen kulehalvdel nå ....

Endret 30.03.2016 04:23 av Provence
highlander
15:22
30.03.2016
#5968

Re. Provence

Takk for interessant info.
highlander
16:45
04.04.2016
#6003

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 29.03. i parentes)

1 INTERTRADE SHIPPING AS 21,00% 3 850 000
2 SALVESEN & THAMS INVEST AS 10,16% 1 862 500
3 STENSHAGEN INVEST AS 8,24% 1 511 729
4 PROTECTOR FORSIKRING ASA 6,52% 1 196 498
5 SKAGEN VEKST 6,36% 1 165 625
6 FOLLUM CAPITAL AS 5,45% 1 000 000
7 BUANES ASBJØRN JOHN 3,93% 719 936
8 HOLBERG NORDEN VERDIPAPIRFONDET 2,44% 447 704 (+ 88 596)
9 DYVI INVEST AS 2,43% 446 154
10 GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORT USA 2,29% 420 559
11 VEVLEN GÅRD AS 2,15% 393 959
12 THE BANK OF NEW YORK MELLON USA nom 1,90% 349 089 (- 47 136)
13 VERDIPAPIRFONDET HANDELSBANKEN 1,89% 346 154
14 THE NORTHERN TRUST CO. GBR nom 1,72% 314 617 (- 44 859)
15 HOLMEN SPESIALFOND 1,64% 300 000
16 DANSKE INVEST NORGE VEKST 1,36% 250 000
17 D. CARNEGIE AB SWE 1,14% 208 555
18 BANK JULIUS BÄR & CO. AG CHE nom 1,09% 200 000
19 ROSLAND BRIGT 1,04% 190 000
20 MEDI-STIM AS 1,01% 186 000
21 HOLBERG NORGE VERDIPAPIRFONDET 0,98% 180 130 (+ 78 130)
22 MP PENSJON PK 0,95% 174 500
23 GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES USA 0,83% 152 700
24 RETIRO AS 0,82% 150 000
25 FONDSFINANS GLOBAL HELSE 0,81% 149 270
26 BLIX RIGMOR HELEN 0,76% 140 000
27 RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A LUX nom 0,71% 130 000
28 VJ INVEST AS 0,60% 110 417
29 HEKAMA INVEST AS 0,49% 90 393
30 KROGSTAD KARI EIAN 0,49% 90 000
Provence
18:36
04.04.2016
#9083

Muchas Gracias!

Holberg fond kjøper seg opp. Kan være en sammenheng med Norne Sec. Bergen som har kontaktet meg og i den forbindelse har vært ute etter flere aksjer ...
highlander
11:21
11.04.2016
#6040

De nada. :)

Jeg er ikke spesielt imponert over Holberg-fondenes plasseringer innen helsesektoren. De klarte det kunststykket å selge seg ut av NANO på 14,00 - rett før oppturen startet. Men mulig de finner lykken i MEDI.

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 04.04. i parentes)

1 INTERTRADE SHIPPING AS 21,00% 3 850 000
2 SALVESEN & THAMS INVEST AS 10,16% 1 862 500
3 STENSHAGEN INVEST AS 8,24% 1 511 729
4 PROTECTOR FORSIKRING ASA 6,52% 1 196 498
5 SKAGEN VEKST 6,36% 1 165 625
6 FOLLUM CAPITAL AS 5,45% 1 000 000
7 BUANES ASBJØRN JOHN 3,93% 719 936
8 HOLBERG NORDEN VERDIPAPIRFONDET 2,44% 447 704
9 DYVI INVEST AS 2,43% 446 154
10 GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORT USA 2,29% 420 559
11 VEVLEN GÅRD AS 2,15% 393 959
12 THE BANK OF NEW YORK MELLON USA nom 1,90% 349 089
13 VERDIPAPIRFONDET HANDELSBANKEN 1,89% 346 154
14 THE NORTHERN TRUST CO. GBR nom 1,72% 314 617
15 HOLMEN SPESIALFOND 1,64% 300 000
16 DANSKE INVEST NORGE VEKST 1,36% 250 000
17 D. CARNEGIE AB SWE 1,14% 208 555
18 BANK JULIUS BÄR & CO. AG CHE nom 1,09% 200 000
19 ROSLAND BRIGT 1,04% 190 000
20 MEDI-STIM AS 1,01% 186 000
21 HOLBERG NORGE VERDIPAPIRFONDET 0,98% 180 130
22 MP PENSJON PK 0,95% 174 500
23 GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES USA 0,83% 152 700
24 RETIRO AS 0,82% 150 000
25 FONDSFINANS GLOBAL HELSE 0,77% 140 360 (- 8 910)
26 BLIX RIGMOR HELEN 0,76% 140 000
27 RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A LUX nom 0,71% 130 000
28 VJ INVEST AS 0,60% 110 417
29 HEKAMA INVEST AS 0,49% 90 393
30 KROGSTAD KARI EIAN 0,49% 90 000


Provence
12:34
11.04.2016
#9087

highlander #6040:

Takk for ny oppdatering. Her sendt deg en PM :o)
Provence
17:51
11.04.2016
#9088

Holberg fondende tok nedsalg i selskaper som,ref
http://www.hegnar.no/Nyheter/Personlig-oekonomi/2016/04/Ryddesalg-i-Holberg-13-aksjer-rett-ut-to-nye-inn.

"Fondet solgte seg helt ut av Prosafe, Q-Free, Odfjell, Opera, RenoNorden, PGS, Nordic Nanovector, Salmar, Sparebanken Vest, PCI Biotech og Bergen Bio.

Midlene er i hovedsak brukt til å vekte seg opp i eksisterende porteføljeselskaper som Weifa, Europris, Protector Forsikring, Vistin Pharma, Subsea 7, Tomra, DNB, TTS, Medistim og Spectrum."

Ekstrakt _Medistim_

Okay, Holberg tok exit i Nordic Nanovector, veldig spesielt
highlander
19:44
19.04.2016
#6077

De 30 største aksjonærene pr 18.04. (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 11.04. i parentes)

1 INTERTRADE SHIPPING AS 21,00% 3 850 000
2 SALVESEN & THAMS INVEST AS 10,16% 1 862 500
3 STENSHAGEN INVEST AS 8,24% 1 511 729
4 PROTECTOR FORSIKRING ASA 6,52% 1 196 498
5 SKAGEN VEKST 6,36% 1 165 625
6 FOLLUM CAPITAL AS 5,45% 1 000 000
7 BUANES ASBJØRN JOHN 3,93% 719 936
8 HOLBERG NORDEN VERDIPAPIRFONDET 2,53% 463 064 (+ 15 360)
9 DYVI INVEST AS 2,43% 446 154
10 GRANDEUR PEAK INTERNATIONAL OPPORT USA 2,29% 420 559
11 VEVLEN GÅRD AS 2,15% 393 959
12 VERDIPAPIRFONDET HANDELSBANKEN 1,89% 346 154
13 THE BANK OF NEW YORK MELLON USA nom 1,88% 344 407 (- 4 682)
14 THE NORTHERN TRUST CO. GBR nom 1,70% 312 356 (- 2 261)
15 HOLMEN SPESIALFOND 1,64% 300 000
16 DANSKE INVEST NORGE VEKST 1,36% 250 000
17 BANK JULIUS BÄR & CO. AG CHE nom 1,09% 200 000
18 D. CARNEGIE AB SWE 1,09% 199 820 (- 8 735)
19 ROSLAND BRIGT 1,04% 190 000
20 MEDI-STIM AS 1,01% 186 000
21 HOLBERG NORGE VERDIPAPIRFONDET 0,98% 180 130
22 MP PENSJON PK 0,95% 174 500
23 GRANDEUR PEAK GLOBAL OPPORTUNITIES USA 0,83% 152 700
24 RETIRO AS 0,82% 150 000
25 BLIX RIGMOR HELEN 0,76% 140 000
26 RBC INVESTOR SERVICES BANK S.A LUX nom 0,71% 130 000
27 FONDSFINANS GLOBAL HELSE 0,68% 125 000 (- 15 360)
28 VJ INVEST AS 0,60% 110 417
29 HEKAMA INVEST AS 0,49% 90 393
30 KROGSTAD KARI EIAN 0,49% 90 000
Provence
21:50
20.04.2016
#9093

MEDI leverte i dag Q1 resultater som bekrefter den positive trenden selskapet nå er inne i:

Sales for the quarter ended at MNOK 65.5 (MNOK 57.9),
an increase of 13.1 %. Currency neutral growth of own
products was 16.6 %. Operating profit (EBIT) ended at
MNOK 13.5 (MNOK 9.9), up 37.2 %. Sales from the US
operation increased with 42.8 % in NOK, while currency
neutral growth was 24.6 %. MiraQ was launched in the
USA during the first quarter. The General Meeting
decided to pay a dividend of NOK 1.65 per share.


Historisk er ikke Q1 blandt de sterkeste kvartallene men det baller på seg når fiscal year skal oppsummeres.

Endret 20.04.2016 22:01 av Provence
Provence
14:20
21.04.2016
#9095

Fra Finansavisen i dag:


Et selskap som kanskje i den nære fremtid kommer til å tjene på bunnlinjen 100 mill EBIT (?) Underbygget av studien REQUEST som selskapet nå støtter.

Endret 01.02.2018 04:57 av Provence
Provence
13:26
25.04.2016
#9118

[Beklager! Dette innlegget krever innlogging på stocktalk for å lese. Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Provence
21:54
27.04.2016
#9132

Er blitt oppringt av flere meglerhus om jeg er villig til å selge aksjer. For min del er det full stopp nå ;-)
highlander
13:00
02.05.2016
#6141

Nå har den automatiske applikasjonen til Provence oppdatert aksjonærlistene - slik at ST's brukere kan holde seg oppdatert over endringene blant de 30 største aksjonærene - se tabellen i to innlegg ovenfor dette, Provence #9118.

Listene er nå ajour i VPS pr i dag, inkludert handler t.o.m. 27.04.16.
Provence
14:03
09.06.2016
#9211

Utdrag fra en artist med navnet Prince.. Well here we are, ladies and gentlemen. The dream we all dream of Oversatt til dagens kontekst .. DNB Markets tar opp dekning av Medistim .. en aksje som har vært fraværende i analytikermiljøet.

Utdrag:

DNB Markets tar i dag opp dekning av Medistim med en kjøpsanbefaling og kursmål 67 kroner.

- Produktene blir benyttet for å planlegge, kvalitetssikre og i etterkant dokumentere operasjoner ved hjertekirurgi, og selskapet leverer både de nødvendige plattformene og de relaterte forbruksartiklene, skriver meglerhuset i dagens aksjerapport.

Ifølge meglerhuset har selskapet levert jevn og god vekst over flere år.

- De opererer med en etter vår mening solid balanse og har produkter rettet inn mot et marked med begrenset konkurranse. Inn mot 2017 venter vi i tillegg vekst for nye tilsvarende løsninger rettet inn mot vaskulær kirurgi, et nytt marked for selskapet, heter det videre.

Medistim stiger 1,9 prosent til 53,25 kroner i tidlig handel på Oslo Børs torsdag.

DNB Markets ser dermed en oppside på rundt 25 prosent fra dagens nivåer.
Provence
11:35
30.06.2016
#9223

En flott melding i dag og ingen ubetydelig sådan for den indikerer at teknologien til Medistim er i ferd med å bli en "standard of care"

Japan innfører refusjon ved bruk av Medistims teknologi

(Oslo, 30. juni 2016) Medistim ASA (OSE: MEDI), et
selskap som utvikler og selger medisinsk-teknisk
utstyr for kirurgisk veiledning og kvalitetssikring av
hjerte-, kar- og transplantasjonskirurgi, kunngjør at
helsemyndighetene i Japan innfører refusjon til
sykehusene når de benytter Medistims utstyr.

I Japan utføres det omtrent 20.000 koronar bypass
operasjoner på årlig basis og i 80 % av operasjonene
benyttes Medistims utstyr som kvalitetssikring under op
operasjonen. Dette betyr at Japan er en av de mest ut
utviklede land i verden når det gjelder å rutinemessig ta
ta i bruk utstyr for kirurgisk veiledning og kv
kvalitetskontroll under koronar kirurgi.

Med virkning fra 1. april 2016 har helsemyndighetene i
Japan, The Minestry of Health, Labor and Welfare,
godkjent en refusjon på YEN 25.000(EUR 225) når enten
transitt tid blodstrøms måling eller høyfrekvent intraoperativ
intraoperativ ultralydavbildning er benyttet.

«Dette er en fantastisk milepæl i Medistims historie» sier Kari E. Krogstad, CEO i
sier Kari E. Krogstad, CEO i Medistim ASA. "Å oppnå
refusjon for bruk av vår teknologi etter nesten to
tiår med utvikling av rutinemessig bruk i Japan er en
stor oppmuntring og en bekreftelse på den kliniske
nytten av teknologien. Forhåpentligvis vil dette kunne
føre til at flere land anerkjenner den kliniske nytten
og innfører refusjon av kirurgisk veiledning og
kvalitetskontroll under koronar kirurgi og vaskulær
kirurgi. Refusjon oppnådd i Japan er et resultat av
felles innsats av bransjen og ledende kirurger, hvor
spesielt Professor Hirokuni Arai, har bidratt
betydelig i å utvikle en klinisk aksept for Medistims komb
kombinerte teknologi med kirurgisk veiledning og kval
kvalitetskontroll under koronar kirurgi. "


Endret 30.06.2016 11:37 av Provence
Provence
21:34
02.07.2016
#9227

Her fra melding 9.6 og at DNB Markets tar opp dekning av Medistim. Det nye elementet er meldingen om at Japan har vedtatt refusjonsordning (ikke med i analysen).

Analytiker i DNB Markets (Video)

Endret 02.07.2016 21:34 av Provence
Provence
17:43
15.07.2016
#9237

D. CARNEGIE AB (CAR) har det travelt med å selge seg ned, iflg. siste aksjonæroversikt og ut fra forløpt periode siden den gang skulle nå beholdingen være 63981 aksjer. "Fremmedkulturer" kjøper seg inn uten å se perspektiver.

Til et annet tema "Je suis tristesse"

Endret 15.07.2016 17:56 av Provence
Provence
16:25
22.07.2016
#9238

En fin utvikling siden IPO'en i 2004 og aksjen er i ATH terreng. Ferden har vært krydret med gode utbytter underveis, i seg selv et vektig argument for å sitte i aksjen !
Kremt.. hvor er Hermansrud nå i meninger om markedet.. for en tid tilbake "Nå er ikke tiden for å sitte i aksjer"

Screwed mtp. fyndige uttalelser og synsere om utviklingene i markedet om den videre ferd og menigheten som følger sysnpunktene. Okay, er nå i et spydig hjørne ,,,

Endret 01.02.2018 05:26 av Provence
Provence
20:02
27.07.2016
#9240

MEDI i ATH kurs 65

DNB Markets analyse om kursmål 67 kommer i fortsettelse til å være en parantes.

En horisont og et inntjeningspotensiale som borger for en kurs på 100Kr

En kurs på 100kr verdsetter selskapet til en pris av 1.830.000.000

Det er utsiktene til utviklingen i USA markedet som jeg mener borger for dette.

Selskapet har som mål om å få en penetrasjon i dette markedet slik dette har vært for Japan og i Tyskland, hvor penetrasjonen er 70%.

I USA er penetrasjonen 15-20%

Kalkyle hjerte-bypass operasjoner i USA: 250.000
Penetrasjon: 70%
Inntekter pr. operasjon for MEDI: $225
Dollarkurs 8kr.
Inntekter årlig: 250.000 x 0,7 x $225 x 8kr =>315 mill NOK

Man kan skue blikket bakover, Axis Shield, (medical device selskap ala MEDI) ble tatt av børs og et oppkjøp som verdsatte selskapet til en pris av 2,1 mrd


Siste melding fra selskapet om japanske helsemyndigheter som har inngått refusjon ang. selskapet teknologi.

Japan innfører refusjon ved bruk av Medistims teknologi


Endret 27.07.2016 20:10 av Provence
Provence
08:04
24.08.2016
#9271

Medistim kommer med kjempegode resultater i dag:

24/08-2016 07:55:01: (MEDI) Resultat for 2. kvartal og 1. halvår for Medistim ASA

Omsetningen endte på MNOK 67,2 for kvartalet (MNOK
57,3), en vekst på 17,4 %
. Valutanøytral vekst for
egne produkter på 12,2 % i 2. kvartal. For halvåret
økte omsetningen med 15,2 % og endte på MNOK 132,7
(MNOK 115,2). Valutanøytral vekst for egne produkter på
på 15,1 % i første halvår. Driftsresultatet (EBIT)
endte på MNOK 17,1 (MNOK 11,7) for kvartalet. For
halvåret endte driftsresultatet på MNOK 30,6 (MNOK
21,6). Fortjeneste per aksje økte med 19 % for 2.
kvartal til NOK 0,69 (NOK 0,58)
Ny all time high kvartal i USA, med 10,9 % vekst i
salget i NOK, mens valutanøytral vekst var på 5,9 %.
For halvåret er veksten i USA sterk, 24,9% i NOK,
14,3% valutanøytralt.
Viktig Milepæl for Medistim i 2. kvartal var at Japan
innfører refusjon ved bruk av Medistims teknologi.
Medistim utbetalte et utbytte for 2015 i 2. kvartal på
MNOK 30,0, eller NOK 1,65 per aksje (NOK 1,40).


Strake vegen mot et årlig EBIT resultat på 100 mill. om man har tålmodighet med denne ...
Provence
22:07
24.08.2016
#9273Ladies and gentlemen, new prospectus

Er dette et nytt selskap i rekkefølgen av fallerte selskaper i helsesektoren ? Plansjen isolert betraktet føyer seg så godt inn i den greia der eller?

Spøk til side, dagens fremleggelse følger opp i en rekke med gode resultater. Et selskap som i fortsettelsen stevner hen mot 100 mill EBIT årlig.Verdt å merke seg at Q2 i mange år har vært et av de svakeste i regnskapsåret men tar seg kraftig opp når året skal oppsummeres. Der ligger noen svulstige utsikter her ...

Endret 24.08.2016 22:09 av Provence

Endret 01.02.2018 05:24 av Provence
Provence
10:14
25.08.2016
#9274

Det er noe ved dette selskapet. DNB jekker opp selskapet. Det blir nok ikke siste gang dette...

Medistim la frem rapporten for 2. kvartal i går. Omsetningen på 67 millioner kroner kom inn rundt 2 prosent over DNB Markets' estimat. estimat, og med en margin i tillegg noe bedre enn ventet endte dermed EPS for kvartalet på 0,69 kroner, mot meglerhusets estimat på 0,65 kroner.

Ved utløpet av 2015 falt en av selskapets avtaler om distribusjon av tredjepartsprodukter i det norske markedet bort, men så langt ser dette ute til å gi begrenset utslag på topplinjen, mener DNB Markets.

«Sent i fjor lanserte selskapet nye produkter, men vi venter at disse på grunn av ledetiden i sektoren først vil begynne å bidra vesentlig til veksten fra 2017. Etter kun marginale endringer i estimatene i etterkant av rapporten gjentar vi en kjøpsanbefaling. Kursmålet er oppjustert fra 67 til 75 kroner pr aksje», skriver DNB Markets i dagens morgenrapport.
Provence
17:59
31.08.2016
#9305

Intet tre vokser inn i himmelen.. ref Stockis men jeg vil tilføye, her har vi et unntak fra regelen.

Blant aksjene i kategorien helseaksjer så klynger man seg om en modell, i scenesatt svulstige perspektiver og inntjening fra selskaper dette angår. Skal jeg nevne noen.. Cellcura borte vekk IPO 5kr. og gikk av børs på 20 øre. Også NorDiag, mye søppel bringes til torgs.

Medistim er et av unntakene her som over tid har vokst 700% and still counting I alle år har selskapet også utbetalt utbytter til aksjonærene. Rart, kjemisk fri for debattanter som ellers klynger seg om luftige kandidater som fluer/insekter som blir hektet på et limbånd og lider,

Okay, noe rotete innlegg her men det får så være ... :o)

Endret 31.08.2016 17:59 av Provence
Provence
13:27
22.09.2016
#9323

I dag er det blitt omsatt 700k aksjer i selskapet og en krysning i Fondsfinans/DNB. I kroner det største beløpet i historien.

Jeg vet mer om dette siden jeg ble oppringt og om jeg var villig til å selge og svaret var nei.

Skal bli interessant å se hvem som er kjøper/selger.
Provence
16:54
22.09.2016
#9324

Der kom det en ny post på slutten av dagen 412.343 - samlet omsetning 1.115.843 aksjer, beløp 71.973.965

Endret 22.09.2016 16:55 av Provence
bjth
17:39
22.09.2016
#11

http://www.hegnar.no/Nyheter/Boers-finans/2016/09/Firer-flagget-i-Medistim

Firer flagget i Medistim - Protector Forsikring er under fem prosent.

Protector Forsikring har i dag solgt 412.343 aksjer i Medistim til kurs 64,50 kroner, går det frem av en børsmelding. Etter dette eier Protector Forsikring 784.155 aksjer i selskapet, tilsvarende 4,28 prosent.
Provence
17:56
22.09.2016
#9325

bjth #11:

Takk for den.

Protector Forsikring kjøpte seg inn her i januar (700k også en god del før det) og er noe overrasket over agerende.

Mer interessant er kjøperne til disse aksjene ...
Provence
17:31
14.10.2016
#9352

eh .. Medistim .. har aldri hørt om denne

22. september og omsatt 1,1 mill. akjer på 64,60

Resyme oppkjøpere i handelen som foregitt 22. september.. reflekter top50 listene og kjøperne har fulgt opp i ettertid:


09 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A/S 2.66% 487 044
14 BNP PARIBAS SEC. SERVICES S.C.A 1.69% 309 276
15 CITIBANK EUROPE PLC 1.59% 291 523


Senest i dag ble jeg oppringt om jeg var villig til å selge aksjer og jeg svarte nei.

Jeg har vært i en tid fraværende i å delta i stocktalk sammenheng. Jeg i enerom er blitt beskyldet for å være jughals og attributter som det tilhører. Vedkommende som forresten omsatte meg til "Provinsiell" skulle belære meg på stopp loss.

Jeg har all forakt for denne personen !

Savepig
21:07
14.10.2016
#67

Jeg gikk inn her på 62, ut i fra chartet er det muligens litt prematurt, men jeg la merke til at den bouncet på 100SMA den 09.10, og så var det en 100k transaksjon på 62 den 11., så det føltes som om jeg ikke var den eneste idioten som gikk inn der.

Gleder meg til Q3, kan ikke se den store grunnen til at veksten skal ha stoppet opp siden Q2.

Meget sannsynlig at jeg vekter meg opp videre i denne, er nødt til å prøve å diversifisere meg bort i fra NANO.

Provence, du høres kanskje ut som om du ikke vil rynke for mye på pannen om jeg kjøper mer før presentasjonen?

Endret 14.10.2016 21:09 av Savepig
Provence
22:18
14.10.2016
#9355

Savepig #67:

Kjøp hva du evner, dette kommer til å bære frukter !
Savepig
22:46
14.10.2016
#69

Jeg sitter spesielt og ser på dette med svakt Q2 mønsteret, selv om man ekstrapolerer konservativt på salgs-chartet ditt over her blir det jo meget pene tall.
Provence
08:28
19.10.2016
#9356


19/10-2016 07:55:01: (MEDI) 3. kvartals rapport 2016 for Medistim ASA

Omsetningen endte på MNOK 67,9 for kvartalet (MNOK
61,6), en vekst på 10,2 %. Akkumulert per september
økte omsetningen med 13,5 % og endte på MNOK 200,6
(MNOK 176,8). Omsetningsveksten er størst i egne
produkter, med valutanøytral vekst på 13,0 % for
kvartalet og 16,1 % akkumulert per september.
Driftsresultatet (EBIT) endte på MNOK 15,9 (MNOK 12,7)
for kvartalet. Akkumulert per september endte
driftsresultatet på MNOK 46,6 (MNOK 34,3), en økning
på 36,0 %
3 kvartal 2016 var et nytt rekordkvartal i USA med
valutanøytral vekst på 14,9 %. Videre bidro et sterkt
salg av ultralyd- avbildningsprodukter i Asia og
Australia til veksten i 3. kvartal.
Fortjeneste per aksje økte med 8,6 % for 3. kvartal
til NOK 0,62 (NOK 0,57). Akkumulert fortjeneste per
aksje var NOK 1,83 (NOK 1,56).
Provence
11:08
19.10.2016
#9357

Da er CARnegie ferdigsolgt !
highlander
17:28
22.10.2016
#6508

Sparebank 1 Markets har oppgradert Medistim til kjøp i en analyseoppdatering, kursmål 72 kr.
Savepig
11:06
26.10.2016
#94

32.000 omsatt i en handel på 69 i dag.
Provence
12:48
27.10.2016
#9364

Der ligger en omfattende analyse av selskapet på Medistim (MEDI): Overpriset vekst?. 13 sider

Jeg tar da utgangspunkt i avslutningen og på side 13:

Medistim er uten tvil et selskap som vil oppleve høy lønnsomhet og vekst i årene fremover. Kvaliteten i ledelsen av selskapet, men også kvaliteten i selskapet for øvrig er høy. Problemet med Medistim er først og fremst markedets verdsettelse av selskapet. Selskapet virker å være priset ut fra urealistiske forventinger til både vekst og marginer fremover. Det er sannsynlig at selskapet i fremtiden i større grad vil bli utfordret av konkurrenter (nye og gamle), men også av kjøperen som trossalt ofte er store foretak (sykehus osv.). Dette taler for at marginene og veksten kan oppleve utfordringer i fremtiden.

Dagens prising av selskapet krever for det første en vekst de neste 10 årene som er enda høyere enn det som har vært tilfellet de siste 10 årene, helst bør man ha en vekst på 15%. For det andre krever prisingen en diskonteringsrate på rundt 12% eller lavere, noe som vi mener er for lav når en f.eks. når man tar hensyn til den lave likviditeten i aksjen (taler for likviditetspremie). Skulle man tro at aksjen kan klare 15% vekst og kan rettferdiggjøre en diskonteringsrate på kun 12% så sitter man fortsatt bare med en aksje som er rettferdig priset uten videre potensial oppover.

Medistim har et selskap av høy kvalitet, med tilsvarende høy prising. Vi tror aksjekursen til Medistim har størst potensial nedover!


Konklusjonen baserer seg på følgende ankepunkter:

1. Det er sannsynlig at selskapet i fremtiden i større grad vil bli utfordret av konkurrenter (nye og gamle)
2. (..)helst bør man ha en vekst på 15%
3. Lav likviditet.
4. høy diskonteringsrate (>12%)

Kommentarer:

1. Konkurrenter vil alltid være en utfordring men Medistim har alltid levd med konkurrenter. Det var Transonic som var ledende her når Medistim kom på banen. Selskapet er i dag den desidert ledende aktøren her. Om der kommer nye på banen så er det avgjørende at man også bygger opp logistikkelementet, få produktet ut i markedet og bygge opp et forhold til sine kunder. Det tyske selskapet em-tech GmbH forsøkte seg med en lavprismodell her men fikk aldri fart på salget. For ett år siden kastet selskapet inn håndkleet og inngikk samarbeid med Medistim i et forsøk på å "booste" salget.

Så er spørsmålet om større aktører vil komme inn her (Medtronic USA..). Til det vil jeg si, markedet her (4 mrd) er for lite til at slike selskaper tenker på dette. Og om markedet skulle være interessant, vil Medistim snarere være en oppkjøpskandidat. For det er slik større aktører tenker, kjøpe inntjeningsmodellen og noe fiks ferdig snarere enn å bygge opp noe fra scratch. Apropos Medtronic, i en tidlig fase inngikk Medistim et samarbeid her med salg i USA. Men pga. størrelsen (Medtronic), fikk Medistim aldri det fokus på sine produkter som selskapet forventet. Som et resultat, tok Medistim skjeen i egne hender og bygget opp logistikkelementet der. Det er markedet i USA som nå vokser og viser til en robust inntjening.

2. Veksten og resultatene som selskapet viser til, taler for seg!

3. Likviditeten i aksjen slik den fremkommer i kjøpsblidet er temmelig dårlig. Men når det er sagt, har der vært en robust handling i meglerkretser. 22. september ble det omsatt for hele 1,1 mill aksjer til kurs 64,50. Også i går 183k aksjer. Samlet nærmer omsetningen seg nå i den senere tid til ca 100 mill. kr. Og dette er ikke korte penger.

4. Høy diskonteringsrate må sees i sammenheng med hvor man alternativt kan sette penger. Også teknisk sett, høy faktor reflekterer en usikker inntjeningsmodell i fortsettelsen. Diskonteringsfaktoren slik jeg ser det er noe høy.

-----

... Vi tror aksjekursen til Medistim har størst potensial nedover (?) ... hmm..
Provence
18:31
02.11.2016
#9379

Carnegie er på banen, de siste dager:

CAR 41.070 aksjer til snittkurs 68.20

Kremt .. volatilititt her ?

Endret 02.11.2016 18:32 av Provence
Provence
12:26
03.11.2016
#9382

kremt.. Vi tror aksjekursen til Medistim har størst potensial nedover

En post på 200k ble omsatt nå på kurs 69 kr. Kjøpsbildet er knusktørt som det er men her er det større saker på gang i kulissene !
Savepig
12:30
03.11.2016
#99

Snurrig disse store handlene som blir gjort i en ellers ganske så illikvid aksje. :)
bjth
11:05
10.11.2016
#26

10/11-2016 10:07:54: (MEDI) Medistim lanserer SonoQ
(Oslo, 10. november 2016) Medistim ASA (OSE: MEDI), et
selskap som utvikler og selger medisinsk-teknisk
utstyr for kirurgisk veiledning og kvalitetssikring av
hjerte-, kar- og transplantasjonskirurgi, kunngjør at
de nå lanserer sitt nye produkt SonoQ.

I oktober 2015 inngikk Medistim en lisens- og OEM
avtale med em-tec GmbH som gir selskapet eksklusiv,
global og evigvarende rett til å markedsføre og selge
em-tec's transittid blodstrømsmålingsteknologi
(TTFM). Dette flowmeteret er en løsning som er
tilpasset prissensitive markeder, og dekker et gap i
Medistim's produktportefølje. Det første Medistim-
merkede produktet basert på denne teknologien lanseres
nå i utvalgte markeder.

SonoQ utstyret måler blodstrøm nøyaktig under kirurgi.
Produktets funksjoner er tilpasset behovene for dette
aktuelle markedssegmentet. Utstyret tar liten plass
og kan enkelt deles mellom avdelinger og
operasjonsstuer for å støtte høy produktivitet på
sykehuset.

Ett av de viktigste markedene for SonoQ er India, et
marked hvor det utføres ca. 150.000 koronaroperasjoner
per år, noe som er svært lavt i forhold til
befolkningsstørrelsen på 1,3 milliarder mennesker.
India er derfor et marked hvor det er forventet vekst
i antall prosedyrer. I samarbeid med vår lokale
forhandler, lanserer Medistim det nye produktet på den
internasjonale Coronary Congress i New Delhi, India 11
til 13 november. Dette møtet er dedikert til å fremme
forbedringer og beste praksis innen koronarkirurgi, og
programmet fremhever nødvendigheten av kirurgisk
veiledning og kvalitetsvurdering basert på
ultralydavbilding og blodstrømsmåling.

"Mens Medistim er markedsleder med kvalitetsprodukter
for kirurgisk veiledning og blodstrømsmåling innen
hjerte-, kar- og transplantasjonskirurgi, har vi
manglet et enklere TTFM system for å nå noen nye
markedssegmenter," sier Medistim CEO , Kari E.
Krogstad. "India er et marked hvor vi har vært
tilstede i mange år og oppnådd sporadiske salg av våre
avanserte produkter VeriQ og MiraQ, men vi tror en
lavprisløsning er nødvendig for å akselerere adopsjon
både hos private sykehuskjeder og det offentlige
helsevesenet. Vi ser frem til å fortsette vårt
samarbeid med indiske kirurger og støtte deres arbeid
for å oppnå de best mulige kirurgiske resultater."

Om Medistim
Medistim er et selskap som utvikler og selger
medisinsk-teknisk utstyr for kirurgisk veiledning og
kvalitetssikring av hjerte,- kar,- og
transplantasjonskirurgi. Med hovedkontor i Oslo ble
Medistim ble etablert i 1984 og har en historikk med
lønnsom vekst de siste 10 årene. Selskapet er en
pioner innenfor sitt segment, og fortsetter å
investere i utvikling av nye produkter.
Medistim har heleide datterselskaper med
salgsorganisasjoner i USA, Tyskland, Danmark, UK og
Norge, i tillegg til rundt 50 distributører i Europa,
Asia, Midtøsten, Afrika og Sør-Amerika.

For mer informasjon, besøk Medistims hjemmeside:
www.medistim.com


For mer informasjon, kontakt:
President & CEO, Kari E. Krogstad, Medistim ASA
Tel: + 47 918 38 110
Epost: kari.krogstad@medistim.com

CFO, Thomas Jakobsen, Medistim ASA
Tel: + 47 906 59 940
Epost: thomas.jakobsen@medistim.com

Denne informasjonen er informasjonspliktig etter norsk
lov (Verdipapirhandelloven 5-12).
Ekstern link: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=413286

Nyheten er levert av OBI.
Savepig
14:19
10.11.2016
#121

Pussig stort hopp på lavt volum idag.

But ill take it!

Endret 10.11.2016 14:18 av Savepig
Savepig
18:06
14.11.2016
#122

Enda et lite knepp opp, solid all time high!
Savepig
18:29
17.11.2016
#128

Medistim tegner plutselig an til å bli en av de beste posisjonene mine, ligger an til at jeg kommer til å snitte opp her for noe av julelønna.
Provence
19:09
17.11.2016
#9401

Også her..out of contextTralalala..
Provence
21:23
21.11.2016
#9404

Min begestring i siste innlegg var ut fra stoa i NANO men til forskjell fra sistnevnte så er MED i inntjeningsmodus .. selskapet har utbetalt betydelige utbytter i perioden jeg har vært eier i denne siden IPO og kurs 9,5 i 2004. Hmm.. en ST skribent med så lang horisont ?

USA markedet er stort og selskapet har et mål for å oppnå samme penetrasjon på 70% i markedet her sammenlignet med penetrasjonen i Tyskland og Japan (sistnevnte med refusjonsavtale). Kalkylen lengre opp.

Ellers er Europa et betydelig kontinent med oppside selv om det framkom som en nedtur i siste Q3 rapporter. England har lenge hengt etter, her er det oppside. Et land selskapet ikke har fått gjennomlags effekt for. Her har selkapet bygget opp en distribusjonskanal på egne premisser.

Også i forlengelsen Frankrike og Spania, en utfordring.
oge
22:10
21.11.2016
#17056

Jeg har begynt å lese meg opp i dette papiret. Jeg liker det jeg finner. Så er det ikke som disse gocartene, men de leverer da kvalitet og noe som trengs og blir et vekstområde? Jeg har såvidt begynt, men kan mye av teknologien fra studietiden. Jeg kunne vært part av det, men valgte oljå.
yemaya 2
22:15
21.11.2016
#7655

Solid selskap, nesten som en bankaksje i gamle dager. Verd å vurdere som diversifiseringsobjekt nå når NANO porteføljen har steget til 81 %.
Selv har jeg kun førstehåndserfaring fra selskapet som kunde, men er meget fornøyd.g

Endret 21.11.2016 22:18 av yemaya 2
Savepig
02:33
07.12.2016
#171

Har føket oppover denne.
Savepig
16:40
13.12.2016
#192

Er et solid andre halvår, men det begynner å bli en stund siden forrige storhandel nå.Endret 13.12.2016 16:40 av Savepig
Provence
14:12
14.12.2016
#9450

Savepig #192:

Der kom en stor handel nå.

Stenshagen Invest AS har i dag den 14.12.2016 solgt
325.000 aksjer til kurs NOK 77,0 i Medistim ASA.

Savepig
14:35
14.12.2016
#195

Oooooohhhhhhhh. The plot thickens.
Provence
17:20
14.12.2016
#9452

Stenshagen har nok solgt flere aksjer i dag .. han er på vei ut (avhendet en betydlig post på 64,50 tidligere). Stenshagen har hatt en flott avkastning siden han kom inn her på 20kr.

Men .. tror han bommer litt her for slik jeg ser det, er det en prolog for at noen som kommer til å overta selskapet. Oppkjøp !
Provence
23:18
14.12.2016
#9457

Å skille klinten fra hveten er et begrep men i relasjon til MEDI kan man snu rundt på dette, å skille det verdifulle fra det verdiløse. For der er noen krefter her som kjøper aksjen i stort monn og det meste går utenfor børs da de store handlene foregår i meglerkretser. For MEDI har gått under radaren for mange med et kortere perspektiv da aksjen er lite hypet og således tidvis Illekvid.

En skjult juvel ..
Savepig
23:56
14.12.2016
#198

Hvis NANO gjør et nytt legg oppover, så er det en klar kandidat å sette mer penger i dette.

Men spent på å se om den nå begynner å bli en smule dyr basert på PE og pb?
Savepig
15:53
15.12.2016
#202

Nå skjønner jeg lite. Er meldingen i midten en brainfart av han eller hun som har punchet meldingen?

MEDI: FLAGGING I MEDISTIM ASA

11:29

Fond forvaltet av SKAGEN AS (SKAGEN Fondene) solgte i
dag (15. desember 2016) 70 000 aksjer i Medistim ASA
(MEDI). Etter salget eier SKAGEN Fondene 850 072
aksjer eller 4,63 % av selskapet.

Source Url: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=416055


-----MEDI:STENSHAGEN INVEST KJØPT 325 AKSJER, KURS 77

14:06

Oslo (TDN Finans): Stenshagen Invest har kjøpt 325.000 aksjer i Medistim til kurs 77 kroner.

Det opplyses i en flaggemelding onsdag.

Etter transaksjonen eier Stenshagen Invest 3,47 prosent i selskapet.

--


MEDI: FLAGGEMELDING - MEDISTIM ASA

14:03

Stenshagen Invest AS har i dag den 14.12.2016 solgt
325.000 aksjer til kurs NOK 77,0 i Medistim ASA.

Stenshagen Invest AS eier etter dette 636.729 aksjer i
Medistim ASA, som utgjør en eierandel på 3,47% av
utstedte aksjer i selskapet.

Source Url: http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=415971
Provence
16:05
15.12.2016
#9465

MEDI:STENSHAGEN INVEST KJØPT 325 AKSJER, KURS 77 er feil! For om så var tilfelle, ville handelen ikke være meldepliktig. Saken er at Stenshagen har solgt aksjer da 5% grensen ble passert ovenfra.

Imidlertid interessant for noen kjøper i stort monn ... også i dag.
Savepig
16:31
15.12.2016
#203

Ny eierliste blir spennende. :)
Provence
11:49
20.12.2016
#9474

Stenshagen har kvittet seg med en god del aksjer nå, senest 325 000 iflg. aksjonæroversikt. Mht. nedsalget 22. september på kurs 64,50 og nærmere 700k akser og samlet 1 mill. aksjer.

Stenshagen kan være et merkenavn på gode investorer men jeg er ikke helt sikker på om han har styringen på dette case'et. Fra tid til annet får man store handler. Men vi er fort tilbake til hverdagen og det blir tynt mht. omsetning. Men DNM kom tilbake i går og hamstret og fikk denne tilbake på 77kr.
Savepig
12:07
20.12.2016
#218

Eierlisten var litt antiklimaktisk om man ønsket å se etter nye store eierposter, storhandlene ser ut som de er spredd litt utover.

Men tøft å se kursen sprette opp igjen i går.
Provence
11:13
26.01.2017
#9559

Det har vært noen store handler i MEDI den siste tid (ca. 800k aksjer @kurs 72kr i meglerkretser)

http://www.netfonds.no/quotes/release.php?id=20170120.OBI.20170120S76

Forøvrig, Medistim tar grep rundt distribusjonen i Spania med etablering av eget selskap

Medistim etablerer seg i Spania

Investeringer er et marathon løp men opp i dette har man her et godt selskap som betaler utbytter..

Endret 26.01.2017 11:14 av Provence
Provence
09:59
30.01.2017
#9590

Ser at det var Skagen Vekst som har solgt seg helt ut av selskapet ("den store ordren"). Skagen har vært med hele tiden siden selskapet gikk på børs i 2004.

Kjøperen til aksjene var JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON som nå seiler opp som 3. største aksjonær i selskapet


Endret 30.01.2017 09:59 av Provence
Savepig
10:21
30.01.2017
#267

Veldig interessant å følge med på om det er amerikanske interessenter som kjøper seg opp.

Finnes det aktører i det amerikanske markedet som kunne være aktuelle for å fusjonere inn Medistim?
Savepig
16:03
30.01.2017
#270

Ny større transaksjon i dag:
DNB Markets
Non Member
100 000 73,50 15:00:35
Provence
14:32
05.02.2017
#9592

Bak JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON og antall aksjer som nevnt i meldingen nylig står fondet Swedbank Robur Ny Teknik og som 3. største aksjonær i MEDI. Interessant fordi inngangen her er handlet inn på kurser over 70kr.

Kort om fonden
Fonden placerar huvudsakligen i aktier i svenska och nordiska mindre och medelstora bolag. Placeringarna koncentreras till bolag vars produkter och/eller tjänster har ett högt teknikinnehåll. Exempel på branscher där fonden placerar är IT/telekommunikation, läkemedel/medicinsk teknik, miljöteknik och industriteknik. Fonden kan placera upp till 30 procent av fondförmögenheten på marknader utanför Norden. Fonden får använda sig av derivatinstrument i strävan att öka fondens avkastning. Fonden har en långsiktig placeringshorisont och en aktiv investeringsstrategi som fokuserar på bolagsval inom ovan nämnda placeringsinriktning. Fonden följer även fondbolagets policy för ansvarsfulla investeringar, läs mer om policyn i fondens informationsbroschyr. Fonden lämnar normalt ingen utdelning, utan vinster återinvesteras i fonden.


Fondet fovalter ca. 3,3 mrd SEK Over en 5 års periode har fondet hatt en avkastning på 256%


10 största innehav
Novo Nordisk A/S B 8,93 %
Probi AB 7,40 %
RaySearch Laboratories AB B 4,76 %
CD Projekt SA 4,72 %
Cognex Corp 4,68 %
BioGaia AB B 4,52 %
Mycronic AB 4,45 %
Ambu A/S B 4,13 %
Swedish Orphan Biovitrum AB 4,01 %
Biotage AB 3,84 %
Savepig
15:53
14.02.2017
#302

Ekstremt lite som skjedde på topp 50 forrige uke.

Kursen steg til 77 i dag, jeg sitter med et lite håp om å ca tangere ATH ifm neste kvartalsrapport som nærmer seg med stormskritt:

Savepig
13:10
17.02.2017
#303

17.02.2017 13:00
http://www.newsweb.no/index.jsp?messageId=420524

Sales for the quarter ended at MNOK 67.4 (MNOK 74.6). Sales
for 2016 ended at MNOK 268.1 (MNOK 251.4), a growth of 6.6 %.
For the year 20 MNOK of sales is lost related to the
Medtronic products. Currency neutral sales of own products
decreased with 3 MNOK or 5.7 % and was influenced by a back
order situation for the flow probes. For the year currency
neutral sales of own products increased with 9.5 %.
Operating profit (EBIT) for the quarter ended at MNOK 9.7
(MNOK 16.0). Operating profit for 2016 ended at MNOK 56.4
(MNOK 50.3). The Board suggests a dividend of NOK 1.75 per
share (NOK 1.65).
Continued strong development in the US where currency
neutral growth in sales was 13.4 %. For 2016 currency
neutral growth was 14.2 % .
Medistim launch of the New SonoQ product in India in the
fourth quarter.
Provence
20:34
22.02.2017
#9597

Medistim leverte et dårligere resultat enn forventet.

Men ut fra regnskapet, så fikk bortfallet av kontrakten (agenturet) med Medtronic en bidragsytene faktor til et svakere resultat. Bortfallet mtp. Medtronic har vært kjent lenge og burde ikke være en overraskelse der.

Det andre punktet er kapasitetsproblemer selskapet nevner mht. til flow prober. Denne del er en vesentlig inntekstgivende faktor i regnskapet som en konsum vare. Prober går ut på dato i betydningen av hvor mange ganger sykehusene bruker probene (selskapet garanterer kvalitetsikring innenfor et maks antall ganger bruk) og nye må bestilles. Skal jeg for min del tilføye en kommentar der så må forklaringen ligge i underleverandører (Piezo krystaller) for produktfremstillingen ligger ikke i selskapets eget domene for å si det på denne måten.

Forøvrig, fondet Ny teknik har kjøpt seg inn i selskapet og troner som selskapets 3. største aksjonær på kurser over 72kr.

Endret 22.02.2017 20:52 av Provence
Savepig
23:07
22.02.2017
#314

Har innkassert gevinsten i posisjonene i axa og medistim, fra 1.9 til 2.6 og fra 62 til 77 ble fint.

Tallene til Medistim vil jeg si var mindre bra enn jeg hadde ventet, men ikke avskrekkende heller, om ikke det blir en trend med såpass mye lavere vekst.
Provence
21:25
06.03.2017
#9615

Fondet "Ny teknik" har ikke latt seg afisere av resultatene ifbm. q4.2016 .. 324 260 økning akjser og troner som 3.største aksjonær i selskapet

Utbytte 1,75 kr/aksje

Snart er det tom for støvsuguren ... Stenshagen som sannsyligvis er ute ...

Endret 06.03.2017 21:30 av Provence
Savepig
14:02
08.03.2017
#342

Fiffig at man kan se antall aksjer eid av fond live på msn finance:
https://www.shareville.no/aksjer/medistim/kommentarer/anbefaler-a-flge-med-pa-eierstrukturen-i-medistim-det-er-s-7643003

Provence
15:31
10.03.2017
#9617

BRAKANDE NYHEITER !

10/03-2017 15:22:42: (MEDI) Intertrade Shipping kjøper aksjer i Medistim ASA

Intertrade Shipping AS, som er 100% eiet av Øyvin Brøymer
og som er styreleder i Medistim ASA, har den 10. mars 2017
kjøpt 153.500 aksjer i Medistim ASA til kurs NOK 66,-.
Etter dette eier Intertrade Shipping AS 4.003.500 aksjer i
Medistim ASA som utgjør en eierandel på 21,83 %.

Det er ikke hvem som helst som vekter seg opp i selskapet, største eier !
Savepig
16:16
10.03.2017
#347

Meget tøft. Hvem kjøper han fra?
Provence
16:39
10.03.2017
#9618

Savepig #347:

Det er ikke et spørsmål om hvem som selger for i den kategorien er der få som vet hva som foregår. selskapet

Tipper Brøymer som styreleder sitter inne med betydelig kunskap om hva som er i emning. Det er et betydelig kjøp som styreleder her har gjennomført.

Endret 10.03.2017 16:41 av Provence
Provence
12:26
24.03.2017
#9621

I denne tid med snakk om fake news

I aksjemarkedet kan man stille seg dette spørsmålet, for aksjer i markedet som har full båndbredde så kan man stille seg spørsmålet om falske nyheter.

I så henseende, har Medistim ikke vært fremtredende. Største eier og styreformann glefset til seg en post forleden på 10 mill. uten at dette har vekket manges øyenbryn. Største eier har ikke solgt en eneste aksje i oppturen selskapet har opplevet. Utbytte er i emning på 1,75kr/aksje.

Q4 rapporten indikerte leveranseproblemer mht. flow prober. Om det er snakk om strukturelle problemer så er dette en sak som kan løses. Selskapet har en backlog som i fullt monn kommer til å refleteres i ventende Q1 rapport.

Provence
16:37
20.04.2017
#9641

Støvsugeren finner stadig salg entusiaster ... i en illikvid aksje som MEDI er over børs

16:25:45 69.00 110 300 NRD NMBR

DNB Markets oppgraderer til «kjøp»

Endret 20.04.2017 16:38 av Provence
Provence
10:42
23.04.2017
#9657

Her er en oversikt over handlemønsteret i aksjen. Aksjen slik den fremtoner seg over børs er likviditetsmessig syltynn fra tid til annen. Hva som er verdt å legge merke til er at de store postene er blitt omsatt utenfor børs og som et resultat av at melgere ringer rundt og store poster blir omsatt.

Har valgt å dele opp oversikten i to deler, før og etter Q4 tallene for 2016 og resultatet ble noe svakere enn forventet.

Det er i fremste rekke det svenske fondet "Ny teknik" (JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON) som har gjort vei i vellinga og fondet kjøpte seg kraftig opp før Q4 tall. Men kjøp utenfor børs fortsetter og en ny konto "JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON" har dukket opp.

Store investorer som er ut, er Stenshagen og Skagen Vekst som har vært lenge inne i selskapet.Endret 01.02.2018 05:28 av Provence
Provence
16:44
26.04.2017
#9668

Medistim rapporterer gode tall for Q1

26/04-2017 16:03:05: (MEDI) Resultat for 1. kvartal 2017 for Medistim ASA
Omsetning for 1. kvartal ble MNOK 74,4 (MNOK 65,5), en
økning på 13,5 %. Valutanøytral vekst for egne produkter
var på 20,3 %. Driftsresultatet (EBIT) ble MNOK 16,0 (MNOK
13,5), en økning på 18,4 %. Det var fortsatt sterk
utvikling i salget i USA med en valutanøytral vekst på 9,6
%. Medistim etablerte direkte salgs-organisasjon gjennom
eget datterselskap i Spania i løpet av kvartalet.
Generalforsamlingen besluttet et utbytte på NOK 1,75 per
aksje.
Provence
15:32
27.04.2017
#9673

Medistim er en aksje som bryter alle regler mht. ex. utbytte dato.

Faller aksjen ?

Fjernt fra denne toksien som er regelen bundet opp i en modell og verdier flyttes over på private hender og aksjen må falle.

Endret 27.04.2017 15:34 av Provence
Provence
12:47
30.05.2017
#9738

Tralala.. en aksje som stevner frem .. kjedelig for mange (ikkeno omsetning her?)

;-)
Provence
00:52
12.06.2017
#9747

MEDI aksjen må være den rake motsetning til hype innslag i denne grenen biotek/medtek. I motsetnig til ørvrige aksjer i denne sektoren hvor man hele den må hente inn penger så stevner MEDI frem med en potent strategi mht. inntjeninig.

MEDI har fra utgangspunktet og mtp. børsnotering, hatt en potent inntjeningsmodell ulikt hva som er skramselet og mye som bringes til torgs !
Provence
17:19
12.06.2017
#9748

MEDI var vel aksjen flere skulle ha sittet i. Arctic Sec. er travelt opptatt med å finne nye selgere i aksjen.

Denne kommer til å runde 100 lappen om kort tid

Tralalala...

Endret 12.06.2017 17:20 av Provence
highlander
16:10
15.10.2017
#7543

DNB Markets har oppgradert sin anbefaling på Medistim fra hold til kjøp.

Imidlertid fastholder meglerhuset kursmålet på 74 kr.
Provence
08:16
24.10.2017
#9823


Medistim med rekordinntekter

Medistim leverer gode tall i 3. kvartal 2017.


Medisitm melder om et resultat etter skatt på 13,4 millioner kroner i 3. kvartal 2017, mot 11,2 millioner kroner ved samme periode i fjor.

Resultat før skatt endte på 17,9 millioner i tredje kvartal 2017, mot 15,3 millioner kroner i 2016.

Resultat per aksje ble 0,74 kroner, mot 0,62 kroner ved samme korsvei i fjor.

Driftsresultatet (EBIT) ble 19,4 millioner kroner, opp fra 15,9 millioner kroner året før.

Driftsinntektene beløp seg til 75,7 millioner kroner millioner kroner, sammenlignet med 67,9 millioner kroner i 3. kvartal 2016.

Omsetningen representerer en vekst på 11,4 prosent og er rekordhøyt, skriver selskapet i kvartalsrapporten.
Provence
09:24
25.10.2017
#9824

Fikk en oppringing fra meglerkretser om jeg var villig til å selge noen aksjer og jeg takket nei.

Hva skal man satse på om jeg nå skulle selge ? For å sitere hva Warren Buffet fremfører og lykken til sukssess .. "Our favorite holding period is forever"

:)

MEDI er en aksje man bare skal eie, det blir et bra utbytte for 2017
Provence
21:25
08.11.2017
#9853Analysen ble sluppet i forkant av 3. kvarallsresultater. Resultater 3. kvartall bekrefter dette og ettespørselen i 'off' markedet - til forskjell fra hva som fremkommer i kjøpsbildet har vert temmelig stor.

Langsiktige perspektiver .. tar bare ut noe her "– Det er et stødig skip, med egenkapitalandel på 70 prosent"

Jekker opp Medistim igjen

HELSE: Medistim-aksjen har falt 16 prosent fra toppen i sommer, dermed finner DNB-analytiker Ole-Andreas Krohn frem kjøpsanbefalingen på ny.
JEANETTE E. H. HAMMER


– Det er helt udramatisk, aksjen har sklidd ned den siste tiden, dermed ble den billig igjen, sier analytiker Ole-Andreas Krohn i DNB Markets.

Medistim-aksjen har steget jevnt de siste tre årene. I midten av oktober 2014 ble aksjen handlet for rundt 22 kroner. Dermed har det vært en god opptur for dem som har vært med frem til i år.
I sommer var kursen 81 kroner på det høyeste, men nå er den tilbake på 68 kroner.
– Det er et stødig skip, med egenkapitalandel på 70 prosent. Selskapet har nylig lansert en ny plattform for vaskulær kirurgi, og går dermed inn i et nytt marked. Her er det mer konkurranse og andre priser enn innen hjerte- og karkirurgi, men et stort potensial, sier Krohn.

Stort udekket marked
Medistim utvikler og selger medisinsk utstyr til bruk i hjerte-, kar- og transplantasjonskirurgi. Utstyret brukes blant annet til kirurgiske inngrep hos pasienter som har hatt, eller er i faresonen for å få, hjerteinfarkt.

Selskapets utstyr skiller seg fra konkurrerende produkter ved at det måler blodgjennomstrømningen i blodåren som er eller har vært fortettet, på to ulike måter. Først kvantitativt, ved å måle blodvolumet som slipper gjennom åren, et såkalt Flow-system. Deretter kvalitativt ved hjelp av ultralyd, for å kontrollere at eksempelvis en bypassoperasjon er vellykket.

Globalt utføres det mer enn 700.000 hjertebypassoperasjoner og cirka 600.000 vaskulære operasjoner hvert år.

Medistims utstyr brukes ved cirka 25 prosent av alle bypassoperasjoner som utføres. Konkurrerende utstyr benyttes ved 7 prosent.

Resten av operasjonene utføres uten utstyr for å verifisere blodstrøm. Dette markedet utgjør Medistims største mulighet, ifølge selskapet.
Medistims utstyr brukes ved alle store universitetssykehus i Norge, samt noen mindre sykehus.

– Tar tid

Med den nye plattformen for vaskulær kirurgi, håper Medistim altså å ta andeler av vaskulærmarkedet på cirka 600.000 årlige operasjoner.

– Medistim sikter seg mot en kundegruppe som bruker tid på å bestemme seg, så det tar tid fra selskapet introduserer en ny plattform i markedet til salget begynner å rulle, påpeker Krohn.
Aksjen handles til en P/E på 32 ifølge Bloomberg. Konsensusestimatet tilsier en EBITDA på 22 millioner kroner, og en omsetning på 78,3 millioner kroner i tredje kvartal, mot 67,9 millioner kroner i samme periode i fjor. Selskapet legger frem tall 24. oktober.
Provence
12:22
21.11.2017
#9867

21/11-2017 09:50:50:

(MEDI) Medistim inngår samarbeid med GE Vingmed Ultrasound og Sensocure i utvikling av fremtidens medisinske produksjonsteknologi, støttet av Norges Forskningsråd
(Oslo, 21. november, 2017) Medistim ASA (OSE: MEDI), en nisje markedsleder
innenfor ultralydteknologi med hovedkontor i Norge, som utvikler og selger
medisinteknisk utstyr til bruk innen hjerte-, kar- og transplantasjonskirurgi,
kunngjør at de inngår samarbeid med GE Vingmed Ultrasound og Sensocure i et
prosjekt for å utvikle fremtidens medisinske produksjonsteknologi, med
finansiell støtte fra Norges Forskningsråd.
Sensocure, GE Vingmed Ultrasound og Medistim har fått innvilget prosjektstøtte
fra programmet BIA Helse hos Norges Forskningsråd, på MNOK 14,4 over 3 år, for
prosjektet «Advanced Manufacturing Technologies for High Impact Medical
Devices». Prosjektet skal gjennomføres i teknologibedriftene i samarbeid med
blant annet Høgskolen i Sørøst Norge og forskningsinstitusjonene SINTEF og
NORNER. Sensocure, GE Vingmed Utrasound og Medistim har alle etablert
produksjon for egne medisinsk tekniske produkter i Norge, og har gjennom
forprosjekter støttet av NFR BIA Helse, vurdert behov og gjort
konseptutredninger for fremtidens produksjonsteknologier.

Samarbeidet skal utvikle nye og smarte produksjonsteknologier for å muliggjøre
kostnadseffektiv produksjon av avansert medisinsk utstyr også i fremtiden. Norge
har tidligere lykkes i å skape globalt konkurransedyktige produsenter av
komplekst medisinsk utstyr på områder hvor design, utvikling og produksjon
bygger på avansert kunnskap, kompetanse og ferdigheter.

Erik Swensen, VP R&D i Medistim uttaler at «Medistim ser tildelingen som en unik
mulighet til å utvikle ny produksjonsteknologi som kan bringe dagens produksjon
av ultralydprober til vesentlig høyere nivå når det gjelder effektivitet og
kvalitet. For et selskap med innsatsintensiv produksjon i Norge, kan dette bety
betydelig styrking av konkurransekraften i et globalt marked. Samarbeidet vi
har etablert med GE Vingmed og Sensocure gjennom forprosjekt- og
søknadsprosessen, ser vi som en meget god plattform til å styrke miljøet for
medisinsk produksjonsteknologi i regionen på lenger sikt.»

Prosjektsamarbeidet vil ledes av Sensocure, ved leder for produktutvikling Berit
Brosvik.
Om GE Vingmed Utrasound: GE Vingmed Ultrasound utvikler og produserer high-end
ultralyd utstyr (systemer og TEE prober) for avbildning av hjertet. Selskapet
har eksistert i over 30 år og er verdensledende innenfor kardiovaskulær
ultralyd.
Om Sensocure: Sensocure utvikler og produserer biomedisinske sensorer for tidlig
varsling om alvorlige sykdomstilfeller. Sensorsystemet IscAlert kan tidlig
avdekke manglende oksygentilførsel til kroppens organer, noe som kan bidra til å
redde liv og øke livskvaliteten for pasienter.
Om Medistim: Medistim utvikler, produserer og selger medisinsk utstyr for
kvalitetssikring av hjerte- og karkirurgi. Selskapet er ledende innen sitt
område, og har sine viktigste markeder i USA, Europa og Japan. Medistim har
hovedkontor i Oslo og produksjonsavdeling i Horten.
Provence
14:50
25.11.2017
#9875

Finansavisen 25.11.12017

Får 14 millioner til teknologiutvikling

HELSE:Tre norske medisinske teknologiselskaper får finansiering fra Forskningsrådet for å samarbeide. – Et kinderegg, sier NHO.

JEANETTE E. H. HAMMER


– Alt av virkemiddelapparat har hatt tro på oss. Det har gjort oss i stand til å løfte oss mot markedet, og få investorer som har turt å satse på oss, sier Trond Herje, adm. direktør i Sensocure.

Selskapet han leder får nå tildelt 14,4 millioner kroner fra Forskningsrådet sammen med GE Vingmed Ultrasound og Medistim. De tre selskapene skal samarbeide om å utvikle fremtidens medisinske produksjonsteknologi, sammen med Høgskolen i Sørøst-Norge og forskningsinstitusjonene Sintef og Norner. Herje og kollegene i Sensocure skal lede prosjektet.

Offentlig risikoavlastning

NHO har tidligere anslått at helseindustrien kan skape rundt 10.000 nye arbeidsplasser, og være med på å fylle tomrommet etter at 35.000 arbeidsplasser i oljeindustrien er gått tapt. NHO-sjef Kristin Skogen Lund har tidligere anført at det er betinget av at fremragende forskning gjøres om til næringsliv, og at det legges til rette for produksjon i Norge.

Sensocure har utviklet en sensor som kan stikkes inn i hvilken som helst kroppsdel, og gi informasjon i sanntid om det er tilstrekkelig med blodtilførsel i akkurat det området. Ved en ulykke eller en omfattende operasjon vil det være viktig å sikre tilstrekkelig blodtilførsel til organer og vev, slik at vevet ikke dør – altså hindre at tilstanden iskemi oppstår.

Selskapet ble startet i 2011, basert på Tor Inge Tønnessens idé.
I dag har selskapet 10 ansatte, og produktet er klart for CE-merking. Selskapet har patent i Europa, USA og Asia. I USA er patentet lisensiert ut til et ikke-konkurrerende selskap, noe som har vært med på å finansiere driften. I tillegg har Sensocure fått hjelp av en rekke støtteordninger. Dét har gitt selskapet muskler til å satse, og gjort det enklere for banken og investorene å satse på selskapet, ifølge Herje.
– Vi har hatt DNB med oss i mange år, og det er nært knyttet til at både Innovasjon Norge og Forskningsrådet har vist at de har tro på oss. For banken har det vært en risikoavlastning, og for oss har det betydd at vi er kommet tidligere til markedet, sier Herje.

– Kinderegg

I alt deler Forskningsrådet ut 41 millioner kroner til tre prosjekter, som får henholdsvis 16, 14,4 og 10,6 millioner kroner i støtte.

– Tallenes tale er klare for helsenæringen. Den eksporterer verdier for 21,5 milliarder kroner årlig, sier Grete Karin Berg, leder av NHOs helsesatsing.

Hun viser til en rapport nylig utarbeidet av Menon, på oppdrag fra NHO.

– Investeringer i helsenæringen skaper flere arbeidsplasser, bedre pasientbehandling, og «mer helse» pr. krone. Vi kaller det et kinderegg, sier Berg.

Hun påpeker at det brukes mye penger på helseforskning, om lag 9 milliarder kroner fra det offentlige og private.

– Det er viktig at forskningen kan kommersialiseres i Norge, og således inngår i næringsbygging i Norge, og ikke forsvinner ut av landet, sier Berg.
Provence
20:27
25.01.2018
#9972

MEDIstim hangler rundt 70 tallet

Spennende med Q4 rapport som er forestående og tradisjonelt har vært i særklasse mht. rapportering

Over Børs har denne fremtonet seg som temmelig illikvid, oversatt interessant for spesielt interessert :)

God inntjening i 2017 gir bra utbytte manifistert i kommende generalforsamling.

Det ligger noe i kortene her, få frem 'Reimbursement' i nye markeder. Senest ble dette innvilget fra japanske helsemyndigheter og bruk av teknologien som Medistim bidrar til.

Bra omsetning i dag !
Provence
01:56
01.02.2018
#9991

Ser at det har kommet noen større kjøpsordrer på denne over børs, et uvanlig syn. For omsetning i større skala har fremkommet fordi meglere ringer rundt og spør om noen er villig til å selge et større antall aksjer. Jeg er selv et vitnesbyrd på dette.

Fra aksjonæroversiktene ser jeg at

31 STATE STREET BANK AND TRUST COMP

er på ballen. Det ligger i kortene at man forventer et bra Q4 resultat som historisk alltid har vært bra bortsett fra Q4 i 2017. Godt utbytte for 2017 blir det.
highlander
16:53
05.02.2018
#8114

Tendensen med relativt store synlige kjøpere fortsetter i Medistim, og denne aksjen viser relativt styrke, ved at den kan vise til oppgang mens resten av børsen er i korreksjonsmodus. Imponerende!

Dette er mer en teknologiaksje med et nisjeprodukt enn en "vanlig" helseaksje.
highlander
16:37
06.02.2018
#8134

MEDI sluttet på 77,00, og var for andre dag på rad helt immun mot korreksjonen i markedet.
highlander
12:23
12.02.2018
#8198

Sparebank1 Markets gjentar kjøp av Medistim i en analyseoppdatering.

Meglerhuset øker samtidig kursmålet fra 75 til 80 kr.
Provence
17:42
14.02.2018
#10007

MEDI kommer med tall i morgen. Forhåpentlig er denne problemstillingen rundt probeproduksjonen nå løst og ikke tynger regnskapet som i Q4/2016. Børsfallet vi opplevde i det siste påvirket aksjen lite og det er et godt tegn. Men det ligger i kortene at selskapet leverer bra resultater nå.
Provence
08:25
15.02.2018
#10008

Medistim legger frem gode tall i dag

Medisitim med rekordomsetning

Artikkel av: Martine Holøien
15. februar 2018 - 08.17


Medistim melder om et resultat etter skatt på 12,5 millioner kroner i 4. kvartal 2017, mot 5,8 millioner kroner i samme periode i fjor.

Resultatet før skatt ble 18,3 millioner kroner, sammenlignet med 8,6 millioner kroner i fjor.

Driftsresultatet ble 16,4 millioner kroner, mot 9,7 millioner kroner året før.

Driftsinntektene beløp seg til 82,2 millioner kroner, som er en rekordomsetning, sammenlignet med 67,4 millioner kroner i 4. kvartal 2016.

Styret foreslår et utbytte på 2 kroner per aksje, sammenlignet med 1,75 kroner per aksje i fjor.

Selskapet opplyser i sin kvartalsrapport at kapasitetsutfordringen innen produksjon av prober er løst, og at det har inngått samarbeid for utvikling av ny produksjonsteknologi delfinansiert av Norges Forskningsråd.


.. et stødig skip !
highlander
13:05
15.02.2018
#8269

Gratulerer med dagen, Provence og andre Medistim-aksjonærer!

Aksjen går i skrivende stund på 85,00 - og er høyt oppe på vinnerlisten med en oppgang på 7,59 %.
Provence
09:46
02.03.2018
#10038

MEDI er helt upåvirket av dette, skal vi si markedshysteriet :)


Omsetningen etter fremleggelsen av Q4 resultater har i snitt vært på 84,17 kr @ 133.107 aksjer

Kjøpsbildet med sprik så det monner kan skremme vettet av den kortsiktige. Nå venter vi på kommende utbytte på 2kr/aksjen.
Provence
17:48
03.03.2018
#10039

Det kom inn en post omsatt på 84kr @ 101.659 aksjer i et temmelig dårlig børsklima fredag. Noen er temmelig sultne på denne aksjen !
Provence
14:01
08.03.2018
#10044

MEDI - aksjen for spesielt interesserte :)

Historikk

Endring siste måned 8.83%
Endring i fjor -2.04%
Endring siste tolv måneder 28.92%
Endring siden nyttår 16.39%
Høyeste i år 86.00
Laveste i år 72.40
Høyeste siden 28/05-2004 86.00
Laveste siden 28/05-2004 9.00


Endring fra topp -2.56%


Det har ligget en skjult ordre på salg 85-86 men når denne er ute og selskapet viser til fortsatt gode kvartallsresulteter så vil denne trende oppover.

Endret 08.03.2018 14:03 av Provence
Provence
09:31
16.03.2018
#10046

15/03-2018 09:30:01: (MEDI) Resultatene fra Medistim REQUEST multisenter registerstudie presenteres på AATS i april


(Oslo, 15. mars 2018) Medistim ASA (OSE: MEDI), en nisje markedsleder innenfor
ultralydteknologi med hovedkontor i Norge, som utvikler og selger medisinteknisk
utstyr til bruk innen hjerte-, kar- og transplantasjonskirurgi, kunngjør at
pasientinnrulleringen i REQUEST registerstudien er fullført og at de endelige
resultatene har blitt akseptert for presentasjon under sesjonen «Late-Breaking
Clinical Trial» på AATS konferansen i San Diego fra 28. april til 1. Mai 2018.

Formålet med REQUEST studien er å dokumentere hvor ofte kombinert bruk av
høyoppløselig ultralydavbildning og 'Transit Time Flow Measurement' (TTFM)
utført med Medistims VeriQC eller MiraQ systemer vil endre den kirurgiske
prosedyren. Protokollen for hjerte-bypass kirurgien som ble fulgt i studien
inkluderer ultralyd skanning av aorta, ledningsårene, koronararteriene og
anastomosene, i tillegg til TTFM graft flow måling.
Mer enn 1000 hjerte-bypass pasienter ble inkludert i denne prospektive
multisenter registerstudien mellom februar 2015 og desember 2017. Syv ledende
hjertesentere i Europa, USA og Canada deltok, under ledelse av Professor David
Taggart fra Universitetet i Oxford.

Foreløpige resultater fra 776 pasienter viste at 26% av pasientpopulasjonen
hadde en eller flere endringer av den kirurgiske prosedyren basert på
ultralydavbildning og flow data. Nå vil de endelige resultatene fra mer enn
1000 pasienter bli presentert under sesjonen «Late-Breaking Clinical Trial»
under den 98. konferansen til American Association for Thoracic Surgery (AATS)
som finner sted i San Diego mellom 28.april og 1.mai 2018.

«For Medistim betyr det svært mye å nå denne viktige milepælen", sier
konsernsjef Kari E. Krogstad. "For første gang er et stort pasientmateriale
tilgjengelig for å dokumentere antall og type endringer av den kirurgiske
prosedyren som gjøres basert på informasjon hentet fra den kombinerte
anvendelsen av Medistims TTFM og høyoppløselige ultralydavbildning. Det er vår
overbevisning at REQUEST studieresultatene vil gi ny innsikt som kan bedre de
kliniske resultatene av denne kirurgien og videre bidra til å sette en ny
standard for klinisk praksis i fremtiden."

Fra tidligere melding 30/06-2016:
Japan innfører refusjon ved bruk av Medistims teknologi
Provence
09:47
16.03.2018
#10047

Her kom det en melding til:


16/03-2018 09:30:00: (MEDI) Fornyet NICE anbefaling for bruk av Medistims teknologi i Storbritannia
(Oslo, 16. mars 2018) Medistim ASA (OSE: MEDI), en nisje markedsleder innenfor
ultralydteknologi med hovedkontor i Norge, som utvikler og selger medisinteknisk
utstyr til bruk innen hjerte-, kar- og transplantasjonskirurgi, kunngjør at NICE
anbefaler rutinemessig bruk av Medistims MiraQ system i det britisk helsevesenet
(NHS) for intraoperativ graft flow målinger i pasienter som gjennomgår
hjerte-bypass kirurgi.

Rundt 17,000 rene hjerte-bypass operasjoner utføres i Storbritannia hvert år. I
tillegg gjøres hjerte-bypass også ofte i sammenheng med andre typer
hjertekirurgi. National Institute for Health and Care Excellence (NICE) lager
nasjonale retningslinjer og gir råd for å forbedre helse- og sosialomsorgen i
Storbritannia. I deres seneste oppdatering av retningslinjene for medisinsk
teknologi, MTG8, slår de fast at basert på et så stort antall pasienter vil en
reduksjon av antall okkluderte (fortettede) grafter under hjerte-bypass kirurgi
potensielt gi signifikante kostnadsbesparelser for helsevesenet, National Health
System (NHS).

I rapporten sier NICE at "det foreligger kliniske bevis som tilsier at MiraQ
systemet bør anvendes i NHS for å måle graft flow under hjerte-bypass kirurgi.
Bevisene tilsier at intraoperativ Transit Time Flow Measurement (TTFM) er
effektiv for å detektere feil som kan korrigeres ved revisjon av graftet. Dette
kan redusere insidensraten for graft okklusjoner og dermed redusere perioperativ
morbiditet (sykelighet) og dødelighet. Rutinemessig bruk av MiraQ systemet under
hjerte-bypass kirurgi er assosiert med en estimert kostnadsbesparelse på £141
per pasient sammenlignet med klinisk vurdering alene dersom TTFM brukes
rutinemessig i alle pasienter. "

Kari E. Krogstad, konsernsjef i Medistim sier at, «den fornyede anbefalingen fra
NICE er svært oppmuntrende og viktig for selskapet», og videre at «det er
gledelig at den estimerte kostnadsbesparelsen per pasient har økt fra £115 til
£141 fra de opprinnelige retningslinjene fra 2011. Storbritannia er et svært
viktig marked for oss, med stor vekstmulighet, og vi har derfor etablert
datterselskap med direkte salgskonsulenter i landet. Denne anbefalingen støtter
og forsterker våre pågående tiltak for å øke adopsjonen av bade TTFM og
høyfrekvent ultralydavbildning i dette nøkkelmarkedet. I tillegg har en NICE
anbefaling høy anerkjennelse også i det globale markedet."


Storbritannia er et marked som Medistim så langt har fått liten penetrasjon i. Tyskland har i en årrekke vært den største 'kunden' for Medistim i Europa.

Endret 16.03.2018 09:51 av Provence
Provence
23:41
22.03.2018
#10052

DNB: Small and medium enterprises conference 21. mars 2018Forøvrig årsrapport for 2017:Endret 22.03.2018 23:46 av Provence
Provence
15:23
26.03.2018
#10054

MEDI som en illikvid aksje ? Omsatt volum 16,4k aksjer så langt. Ikke mye men disiplin på selgersiden

Aksjonæroversiktene som en tjeneste på Stocktalk kan gi et innblikk i hva som skjer for uten denne kan man mose inn i en vegg og få ettertanker.

Siste aksjonæroppdatering og aktør som ligger skjult på 84-85 (?)


Rank Aksjonær Andel Verdi Antall aksjer endring endring
14 JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON 1.47% 22 493 202 270 351 -15 024 285 375 -9 478
Provence
15:51
06.04.2018
#10083

Bra omsetning i MEDI i dag .. hmm.. bra omsetning ?. Men MEDI er fri fra tradingelementer for noen tar sikte på å ta ut JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON - kveilen som ligger rundt aksjen nå slik jeg forstår det.

JPMORGAN har solgt 14 310 aksjer siden hva jeg refererte til i forrige kommentar.

Aksjonæroversikter som en tjeneste på stocktalk for å skjønne hva som foregår ..
Provence
15:27
25.04.2018
#10093

MEDI holder en stabil kurs

Iflg. akjonæroversiker er det JPMorgan som selger og holder en kveil rundt denne mht. kursutviklingen og videre ferd. Har faktisk klart å redusere sin beholdning fra 450k aksjer etter kunngjøring 4Q resultater 2017 Ingen øverige dominerende aktørerer selger !

Siste oppdatering

26 JPMORGAN CHASE BANK, N.A., LONDON 0.78% 142 215

JP en nå sannsynligvis under 100k aksjer .. presumptivt 76K aksjer etter påfølgende salg siste VPS utskrift.

Verdien i å få tilgang til aksjonæroversikter hva stocktalk tilbyr !

I morgen går aksjen ex. utbytte 2kr.. tror på det sedvanlige ingen dupp i kursen

Endret 25.04.2018 15:28 av Provence
highlander
10:41
26.04.2018
#9487

Medistim ASA har i dag levert rapport og resultat for første kvartal.

Omsetning for 1. kvartal ble MNOK 74,1 (MNOK 74,4). Antall prosedyrer i USA økte med 5,7 %, men salget gikk ned med 6,3 % i NOK som effekt av svekket dollarkurs. Valutanøytral omsetning av egne produkter viste en nedgang på 2,7 %.

Driftsresultatet (EBIT) ble MNOK 13,6 (MNOK 16,0). Medistims utstyr fikk fornyet anbefaling av National Institute for Health and Care Excellence (NICE) i Storbritannia. Datainnsamlingen i REQUEST- studien er fullført og de første resultatene presenteres på AATS i mai.

Som Provence påpekte i går er aksjen notert ex. utbytte med 2 kroner i dag. Så langt i dag er det handlet en post utenom børs, hele 55.000 aksjer på kurs 82 kr.

Endret 26.04.2018 10:41 av highlander
Provence
20:00
15.05.2018
#10125

Fra årsrapporten for 2017

Salget av egne produkter var i 2017 229,8 MNOK (199,6
MNOK). Salg av tredjepartsprodukter ble i 2017 71,7 MNOK
(68,4 MNOK) (Sum 301,5) For egne produkter var volumutviklingen
positiv med 15,7 % vekst, mens for tredjepartsprodukter var
volumutviklingen positiv med en vekst på 4,7 %.

Resultat før skatt endte på 66,6 MNOK (53,5 MNOK). For
2017 ble resultat etter skatt 47,6 MNOK (39,1 MNOK).
-----
15,7% økning i salg av egne produkter, ikke verst !

Fra dagens Finansavis:

Helseindustrien er fremtiden – uten formuesskatten

Jeg skulle ønske at politikerne ville se at vi trenger en riktigere innretning av skattesystemet, skriver seriegründer Per S. Thoresen.
En ny rapport fra Menon Economics viser at helseindustrien blir stadig viktigere. Den største verdien er i produksjonsleddet. Der økte eksporten fra 2016 til 2017 med 2 milliarder til 23,6 milliarder. Det er nær 10 prosent og en vekstrate mange industrier kunne ønske seg.

Helseindustri i Norge er kanskje ikke den nye oljen. Men den kan bli en svært viktig for fastlandsøkonomien. Hvis myndigheter og investorer vil.

Det pågår en spennende utvikling i skjæringspunktet mellom akademia og gründere. Menon-rapporten viser at det var 45 gründerbedrifter i helsenæringen i 2006, og at tallet steg til 82 i 2016.

Det kommer flere gründere: Medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslos har fått midler fra et nytt, stort internasjonalt postdoktorprogram – Scientia Fellows II. Sentralt her står både karriereutvikling for unge, lovende forskere og innovasjon. Flere bedrifter innen helse er på vei, og vi må sørge for at de vokser og gir oss fremtidig verdiskaping. For å vokse trenger bedriftene tilgang på kapital.

Kapitaltilgangen er nemlig et vesentlig hinder. Her forteller Menon-rapporten oss at det er i helseindustrien gründerbedriftene har det største behovet for risikokapital. Dessuten er det tungt i starten. Seks av ti bedrifter i startfasen fikk tilført ny egenkapital i fjor. Og paradoksalt nok går det minst midler til dem som er klar for kommersialisering.

Både familieformuer, institusjonelle investorer og offentlige kilder holder seg, med hederlige unntak, borte fra helseindustrien. Det er rart når Menon forteller oss at produktiviteten i denne næringen er på 1,4 millioner kroner pr. medarbeider. Det er 60 prosent høyere enn for annen fastlandsindustri i Norge. Dessuten økte lønnsomheten med 100 prosent fra 2006 til 2017.

Helsepolitikere og investorer kan også merke seg at Menon har målt ambisjonen i en rekke bransjer. Helseindustrien ligger langt foran og en tredjedel av aktørene har som ambisjon å bli blant de beste i verden i sitt marked.

Menon har også kartlagt flaskehalsene som hemmer utvikling. Selv om det er nokså jevn fordeling på aktuelle flaskehalser, konkluderer analytikerne med at «Tilgang på kapital er den største flaskehalsen mot utvikling». Det er tankevekkende at norske industrielle investorer bare står for 6 prosent og i liten grad er til stede. Her må det gjøres noe med rammebetingelsene.

Da kommer vi ikke bort fra fjerningen av formuesskatten og incentivordninger for å satse på arbeidende kapital istedenfor eiendom.

Tilhengerne av formuesskatt glemmer gjerne at den bare utgjør 1 prosent av samfunnets totale skatteinntekter. Det betyr at den fortsatt er en liten del av statens inntekter. Fordelingseffekten er nærmest lik null. Men formuesskatten betyr mye for den enkelte investor.

Hvis investorer og andre slipper formuesskatt på arbeidende kapital, ønsker jeg de midlene inn i norsk helseindustri, som både er konkurransedyktig og lønnsom

Jeg skulle ønske at politikerne ville se at vi trenger en riktigere innretning av skattesystemet som gjør det mer lønnsomt å investere i nye arbeidsplasser. Og så må kommunene kompenseres for tapet av deres andel av formuesskatten.

Det dreier seg i stor grad også om å få norske investorer til å ta med seg formuen hjem fra utlandet, samt forhindre at formuer her hjemme flagges ut. Da må formuesskatten fjernes totalt. Hvilke andre tiltak enn fjerning kan tilhengerne av formuesskatt foreslå for å få de svært store norske utenlandsformuene hjem?

Samtidig må Forskningsrådet og Innovasjon Norge gå foran. Begge har en viktig rolle i utviklingen av helseindustrien. Da snakker vi om betydelig større beløp enn de 45 millionene som Forskningsrådet satte av som et engangsbeløp. Den ekspansive medisinske forskningen i Norge kan gi oss legemiddelproduksjon her hjemme, og vi må trekke global legemiddelproduksjon til Norge. Dette er en kompetansedrevet industri hvor lønnsforskjellen til lavkostland betyr mindre.

Både helseminister Bent Høie (H) og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) burde lese rapporten.
Provence
13:25
04.06.2018
#10147

Bra omsetning i aksjen i dag, 114k. Etter fremleggelsen av Q4-2017 har det blitt omsatt 1 088 537 aksjer til snittkurs 82kr. MEDI utbetalte et utbytte på 2kr/aksjen 26. april

Norges ambassadør i USA var på et besøk til Minneapolis i 2017 i anledning "Norway creates Jobs in the US". Artig å registrere at Medistim fikk en bred omtale her med distribusjon av medtek produktene i USA og hovedkontor i Minneapolis. Litt ut i sendingen kommer også sjefen for Medistim i USA på podiet, Mike Farbelow (37min ut i sendingen)

Medistim sin penetrasjon i USA er mindre enn 25% .. far below :), langt under hva tilfellet er med Skandinavia, Tyskland og Japan ( > 70%) og poengterer dette her (potensiale).

Provence
20:56
04.06.2018
#10148

En stor del utenlandske investorer tror jeg har fått øynene opp for denne aksjen. I dag ble det fort omsatt 100k aksjer i denne. Aksonæroversikter på dette forum vil vise hvem som selger og kjøper.

Dette er en analyse fra "Yankee Analysts" datert 4. juni og en mulig forklaring til at den gode omsetning i aksjen i dag. Også gode indikatorer for aksjen i denne rapporten.


Endret 21:02 04.06.2018 av Provence
Provence
16:05
11.07.2018
#10187

Aksjen for de spesielt interesserte:

Ny større post omsatt i dag .. det har vært et større nedsalg i aksjen over en lengre periode nå men kursen holder seg stabil, kun 9% under ATH

Det er utlendinger som analyserer aksjen nå.

Provence
23:44
13.07.2018
#10190

Stenshagen har hatt en skrell i Protector Forsikring i dag 13.07.201 Med dagens fall i Protector så er hele gevinsten Stenshagen har hatt i Medi blitt helt radert ut. Største aksjonær i Protector.

Forsikringsbransjan er ren gambling Kremt er det spillgalskap som også regjerer der ?

Endret 23:44 13.07.2018 av Provence
Provence
19:36
01.08.2018
#10213

Er aksjen i ferd med å bli likvid..hmm ? Det er noen kjøpere som lusker i sivet. Selskapet har vist til en god inntjening på 10-15% økning pr. år

Ikke desto mindre, det har blitt omsatt et betydelig antall aksjer siden slippet av Q4/2017

Aksjer Verdi
1 409 278 115 284 033

Snitt kurs 81,80 inkl. perioden før utbytte 2kr/aksje


Det er aksjonærer som i stor grad er knyttet til Protector forsikring som selger aksjen. Protector selv og Stenshagen som tidlig tok exit på 67kr også Dyvi med en stor plassering i Protector .. ok nok om det.

Hva bringer selskapet 15. august og Q2 ?
Provence
23:01
13.08.2018
#10217

Optimistiske forventninger fra utenlandsk hold mtp. Q2 som fremlegges på onsdag 15. august

https://markets.businessinsider.com/news/stocks/medistim_asa-stock-price-q2-earnings-preview-1027453633


Medistim ASA earnings: here's what Wall Street expects
Markets Insider Automation
Aug. 13, 2018, 09:02 AM

On August 15, Medistim ASA will be reporting earnings Q2.
Wall Street predict expect Medistim ASA will release earnings per share of NOK 0.700.

Follow Medistim ASA stock price in real-time on Markets Insider here.
Medistim ASA reveals figures for Q2 on August 15.

1 analyst estimates earnings of NOK 0.700 per share compared to earnings of NOK 0.540 per share in the same quarter of the previous year.

Wall Street is expecting the company to report NOK 83.0 million, an increase of 20.29% over the prior year quarter.

Looking at the full year, analysts expect a profit of NOK 3.21 per share. In the previous year there was a profit of NOK 2.61 per share.

This story was written by Markets Insider's RoboEddy, which automatically writes these stories based on data provided by our partners.
Provence
09:01
15.08.2018
#10219

Medistim fortsetter og leverer pene tall:

Medistim melder om et resultat etter skatt på 12,7 millioner kroner i 2. kvartal 2018, mot 9,8 millioner kroner i samme periode året før.

Resultat per aksje ble 0,70 kroner, mot 0,54 kroner ved samme korsvei i fjor.

Resultatet før skatt ble 17,7 millioner kroner, sammenlignet med 13,9 millioner kroner i fjor.

Driftsresultatet ble 18,1 millioner kroner, mot 13,6 millioner kroner året før.

Salgsinntektene beløp seg til 76,2 millioner kroner, sammenlignet med 69,2 millioner kroner i 2. kvartal 2017.
Provence
11:04
15.08.2018
#10220

Det var 'Spot on' med denne analytikeren og inntjening 0,7kr/aksjen ref innlegget mitt #10217

Topplinjen kom ikke inn med denne analysen men bunnlinjen styrker en robust inntjening i business segmentet.
Provence
11:18
15.08.2018
#10221

Ser man det .. 11:13:11 82.40 50 000 Protector kommer til å forsvinne fra aksjonæroversikten om kort tid .. kveilen som har ligget rundt denne aksjen.
Provence
10:38
31.10.2018
#10273

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter