Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Boligpriser framover III
Boligpriser framover III
giggs
20:35 06.11.2009
#2783

ja, man høster som man sår cammis.
Camelon
21:34 06.11.2009
#15675

Det er veldig riktig, Ryan.

Jeg er ikke negativ til boligmarkedet, om det skulle se slik ut. Men mest av kan det konstateres at bolig har vært gull de siste snart 20 år, markedet har foreløpig gått klar av krisen, og spørsmålet er bare hvor gunstig det vil være å sitte eksponert i boligmarkedet fremover.
giggs
09:56 07.11.2009
#2784

Vet at du generelt har vært/er positiv til bolig.
Og ser poenget ditt, og er forsåvidt enig med deg.
Ville nesten vært rart hvis bolig smadrer børs de neste 20 åra også.

men mitt mantra er: det bygges for lite, og det koster å bygge.

De som tror byggekost kommer til å stupe, tror enkelt og greit feil.

Men utbygger/eiendomsutviklere alla Otium/T.Lie, har hatt noen fantastiske marginer, som kanskje må justeres ned noen 10-talss prosenter i fremtiden.

georg
10:13 07.11.2009
#17397

Tror ikke Gjedrem får gjennomført sin renteøkningsbane. Meningsløst å styre renten basert på boligpriser fremfor kronekurs, industri og arbeidsplasser. Følgelig lave renter lenge med økende boligpriser.Spesielt for attraktive boliger med sentral beliggenhet.
blink
11:19 07.11.2009
#17560

Georg

Jeg tror også vi kan forvente svært sakte rentestigning det neste halvåret.

Men vi vet også at entreprenørbransjen rammes av svikt innen næringsbygg.
Prisnivået på bolig er tuftet på historisk gode priser for alle involverte aktører. De anbudene som leveres inn nå til dags er basert på tilnærmet null-marginer.
Det samme gjelder byggevareleverandører og andre tjenester innen byggebransjen.

Det må forventes økende arbeidsledighet i Norge i vinter.

Derfor blir boligprisene billigere framover.
falitt
11:37 07.11.2009
#17467

georg:
Problemet til Gjedrem er en typisk catch 22. Hvordan styre en økonomi som er så todelt som er i Norge nå ?

1. Forbrukerene som gruppe har aldri hatt det bedre. Lave renter, moderat skatt og høye inntekter. Kjøpekraften er større enn noen gang.

2. En industri med forholdsvis få ansatte som virkelig sliter p.g.a. lav etterspørsel ute hvor hovedmarkedet er.

Finanskrisen hadde en viss psykologisk effekt, men nå øker forbruket av kapitalvarer kraftig igjen.

Punkt 1. tilsier økte renter, mens punkt 2 ikke gjør det. Man kan ikke la forbruket eksplodere, det vil også få negative virkninger på industrien gjennom press på lønninger, økt inflasjon og sterkt økte boligpriser.
Så svaret er antagelig det Gjedrem har falt ned på. Man fortsetter å styre renten etter inflasjonsmål...

Endret 07.11.2009 11:38 av falitt
giggs
13:20 07.11.2009
#2785

Renta styres etter inflasjonsmålet på 2.5% pr. år. Så der har dere stort sett rentesvaret deres!


Vi får se om det blir billiger å bygge blink, sjelden jeg er så uenig og sikker i min sak at det IKKE blir billigere å bygge.
HUSK tek 07 trådde i kraft fra 08-2009, så alt som ikke var/er byggemeldt før denne dato, må følge de nye strenge miljøkrav, med de merutgifter som følger.

Du får selv sjekke dette blink, men et lite eks. er dobbel isolasjon i yttervegger, bruk av fornybar energi, osv........
blink
13:54 07.11.2009
#17561

Byggevarene er relativt beskjedne i totalsummen.
giggs
16:33 07.11.2009
#2786

Er vel varer + timekost + tomt + avanse = Pris
byggevarer står for minst 25% av totalsum
Phoebus
17:01 07.11.2009
#8647

Det største sugerøret har vel det offentlige, skatt og moms og andre avgifter drar bra på.
tenfour
23:21 07.11.2009
#2440

Hadde man hatt ledere med litt guts så kunne dette gått greit. Renten burde vært holdt lav for å sikre at norsk eksportidustri ikke får problemer med en for sterk krone. Samtidig ville en lav rente over flere år kunne bidra til svært moderate lønnsoppgjør. Det er tydelig at folket har god råd og forbruket er høyt. Derfor er det ikke noe som tilsier en kraftig lønnsvekst i årene som kommer. Man burde heller søreget for at man finn til en ikelønn for de gruppene som blir berørt av dette.

Samtidig må jo en slik lønnspolitikk også gjelde ledelsen i bedriftene. Null oppgjør for disse gruppene burde være realistisk. Lederskiktet har tatt ut sin del og vel som det de siste årene.

En slik ordning ville sikret at konkurranseutsatt industri fikk bedre forholdet til sine konkurrenter i utlandet, rentene forble lave og folket fikk betalt ned på gjelda, samt at det ville være sterk nok kjøpekraft til å opprettholde innelands forbruk. I tillegg ville vi kune tettet noe av gapet mellom vanlige folk og lederne, samt at ledelsesskiktet hadde fått redusert risiko for hjerteinfarkt og slag pga for fett kosthold.
maxin
08:56 08.11.2009
#418

Re Phoebus

Den aller største kostnaden ( selvfølgelig avhengig av hvor man velger å bygge ) er tomta. Går vi ut fra at man kjøper tomt som er rimelig sentralt beliggende så blir det kjapt 40% (og mer) av de totale byggekostnadene.
blink
09:42 08.11.2009
#17569

Noen jukser
Phoebus
10:14 08.11.2009
#8649

maxim

Som regel er det nok moms, skatt og avgifter til det offentlige som er den største utgiften, (men ikke hvis du bygger på Bygdøy eller Nesøya). Mange kommuner gir deg faktisk en gratis tomt dersom du flytter til kommunen.

Selv har jeg tjent bra på å kjøpe opp tomter utenfor pressområder og så selge når pressområdet har vokst. Man må ha god tid. For tiden har jeg 4 tomter (pluss den jeg bor på) og de er ikke modne til å selges ennu.
blink
10:18 08.11.2009
#17570

tenfour

Forstår at du er en av arbeidera.

Dagens rente er for lav. Det er galskap å holde rentesatsen lavere enn forventet prisstigning i samfunnet. Det betyr at det er gratis å låne penger.
Jeg er enig i at renta vil forbli lav. Men dagens nivå er uforsvarlig lavt.
Selv om styringsrenta hadde vært doblet, så ville rentenivået vært lavt.
Det er absolutt å foretrekke at rentenivået dobles snarest mulig, deretter kan vi kanskje håpe at det tar lang tid innen rentenivået blir høyt.
Hvis vi fortsetter på dagens nivå vil vi raskt kunne få en ekstremvekst som framtvinger at rentevåpnet brukes motsatt av i dag, med renter over 10 %

Dine sosialistiske teorier med likelønn er hinsides all fornuft.

I vårt lille samfunn her på berget har vi sullet oss inn i mange rare særordninger, som koster massevis av penger og gir oss svekket konkurranseevne.
Det går mer på syke- og trygde- pensjons- og arbeidstidsordninger enn på lønn.
OldNick
16:36 10.11.2009
#10817

Denne hører vel inn under her...

Syv av ti fikk ikke solgt

Langt fra alle merker "trøkket" i boligmarkedet


03.11.2009 (DN.no)

Utdrag:
Kun tre av ti boliger lagt ut for salg i oktober, ble solgt. Salget går tregest i Østfold og desidert best i Oslo, skriver Dagens Næringsliv.

BI-professor Hilde C. Bjørnland nekter å friskmelde markedet, ettersom statistikken kun viser prisutviklingen for boliger som faktisk blir solgt.

- Den sier ikke noe om det som ikke er solgt, og gir dermed et litt begrenset bilde av markedet. Når meglerne, godt hjulpet av pressen, ukritisk presenterer statistikken som en sannhet om boligprisene, kan det lett skape forventninger om at det nå haster å kjøpe, sier Bjørnland til DN.

Bjørnlands poeng er at når veksten tar seg opp, går de mest attraktive boligene først. Så lenge prisstatistikken er basert på gjennomsnittlig kvadratmeterpris kan dyre attraktive boliger dominere statistikken når markedet snur.

Christian Dreyer, leder i Norges Eiendomsmeglerforbund, vedgår overfor DN at det er store variasjoner i utviklingen i boligprisene rundt omkring i landet, og sier det er viktig å være klar over dette.
giggs
19:18 12.11.2009
#2788

Denne var fin : "BI-professor Hilde C. Bjørnland nekter å friskmelde markedet, ettersom statistikken kun viser prisutviklingen for boliger som faktisk blir solgt."

Hu vil vel ha statistikk på usolgte og pris satt til skal vi si 0.- da.
Da kanskje Grytten-Magnussen-fru BI-professor får rett i sine dommedagsprofetier.

PS! noen som har hørt noe fra Grytten i det siste? merkelig stille derfra!
maxin
03:55 13.11.2009
#419

.

Endret 13.11.2009 03:55 av maxin
maxin
03:56 13.11.2009
#420

Re Phoebus

Joda, gratis tomter er ikke noe ukjent fenomen det, men for de fleste av oss blir det nærmest utenkelig all den tid vi bor i bynære strøk.
Men det å kjøpe tomter i påvente av at et pressområde skal vokse...ikke min favoritt.

Re giggs
Det er tross alt noe i det Bjørnland sier.
Man baserer prisstigning på antall solgte boliger ( noe som selvfølgelig er riktig ), men det sier ingenting om antallet, bare prisen.

Hvis man da sier at husprisene har steget 10%, men at det er solgt 25% færre boliger enn på samme tidspunkt i fjor, så vil disse 10 prosentene tynnes ut og ikke være en reell prisstigning?
georg
07:34 13.11.2009
#17444

Problemet er at boligsituasjonen hvor kun ett fåtall boliger selges nødvendiggjør at slike som sentralbanksjefen og hylekoret med sjefsøkonomer rundt ham, kan bruke hodet. Det er desverre ikke tilfelle. Derfor må de øke renten og legge ned industrien i norge.
Phoebus
08:24 13.11.2009
#8671

georg

Virker ikke som det er tilfelle. Renten er historisk lav, og vil være svært lav selv om de la på en prosent til.
rug_0573
08:26 13.11.2009
#11066

giggs;
Hvis det finnes ti piller med en anti-gift mot bitt av slangen Sort Mamba.

Og disse ti er i Africa sammen med Bill Gates.

Så blir billern bitt av mamban.....

Og han griper fatt i den første han finner og byr 10 milliarder for motgiftpillen. Noe selger selvsagt aksepterer.

Vil du da si at markedsprisen for antigift mot Sort Mamba-bitt da er 10 milliarder?

Endret 13.11.2009 08:26 av rug_0573
giggs
09:44 14.11.2009
#2790

OK, så da sier man at omsetningen er ekstremt lavt?

Nope, ikke tilfelle, og det selges stadig mindre nytt(bygges for lite), og stadig mer "gammelt". Noe som burde dempe prisstigningen, da jeg mener at nytt enda er noen prosenter dyrere enn "gammelt".

Vi har en omsetning nå som ligger på ca 80% av toppåret 07(som vel var selv i mine øyne et ekstremår!).

Er enig i pillesammenligninga di rug, hvis man sammenligner priser i ytre finnmark med 1-2 solgt objekter, men er du enig i at det er HELT BAK MMÅL og dra denne konklusjonen for våre storbyer?

Man har alltid sammenlignet solgte enheter med solgte enheter, så å komme drassende med dette argumentet bare fordi de har bommet med tidenes marginer!!

Men vi er vår egen lykkes smed!
pims
10:17 14.11.2009
#29

Nytt billigere enn brukt
gorwell
02:19 15.11.2009
#15264

Man dauer ikke av å la være å kjøpe på beste vestkant, om det nå er der beste -kant finnes.

Det er billig å bygge nytt. Om du allerede har tomta. Er denne tomta allerede regulert og opp- og ferdigarbeidet (vann, vei og kloakk), er det ikke all verdens formuer man skal ut med til materialer for å sette opp en kåk.

Hva er riktig markedspris på en tomt på beste vestkant versus verste deler av finnmarka?

gorwell
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter