Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Boligpriser framover III
Boligpriser framover III
howi
20:49 11.10.2011
#4319

tja, men da er det vel bare å binde renta nå på lave nivåer.
TrN
20:51 11.10.2011
#193

Det er nok klokt, ja.
Fanatic
20:54 11.10.2011
#21869

Men ytterst få som gjør det.
TrN
21:08 11.10.2011
#195

Derfor kommende massakre ;-) Normalt å binde renten i resten av Europa, forstår jeg, men ikke i Norge.
Hufsetufs
23:32 11.10.2011
#993

Linja på grafen som illustrerer gjeld er bruttogjeld og hushaldningane har ein nominell finansformue på 2-300 mrd, men ein kan merke seg at assets som inngår i finansformue alltids kan tape seg i verdi, likeins for eigedomsverdiar.

Ein skal ikkje krisemaksimere men det er nokre teikn som uroar meg; auken i husstandar med meir enn 2*inntekt(36-7% mot 12% i 1990) i gjeld og auken i avdragsfrie lån og rammelån, der totalen no er respektivt 25% og over 400mrd.

Bruken av rammelån, aka "home equity loans" vart svært utbreidd før eigedomsbobla sprakk i unaiten og har hatt ein eksplosiv vekst i Noreg frå nesten 0 i 2004 til over 400mrd NOK no.

På tross av at lange renter no er latterleg låge er det som nemnd få som vil binde dei. Det einaste som kan senke dei så mykje meir er katastrofal økonomisk kollaps globalt, som ironisk nok vil trekke opp flytande renter då innlånskostnadane til bankane vil stige - go figure.

Noreg kan sjølvsagt vere eit unntak, men eg har ei kjensle av å ha sett denne filmen før..

Endret 11.10.2011 23:39 av Hufsetufs
gorwell
08:56 12.10.2011
#19154

Grunnen til at så få ønsker å ta fastrentelån er prisen på dem og at de ikke løper lenge nok?

gorwell
Xcal
00:21 16.10.2011
#1

Jeg jobber i en bank. Og ser unge folk komme feirende ut av samtale med rådgiveren sin fordi de har fått lånetilsagn om å kjøpe et objekt. De virker ikke særlig stresset over ansvaret de har tatt, og potensialet for å ha kjøpt på topp.

Spennende tid vi lever i, spennende tid.
howi
08:45 16.10.2011
#4333

Xcal,
Hva er din anbefaling på lån da. Fast 5/10 år, flytende eller en kombinasjon ?

tjobingas
22:45 16.10.2011
#751

Gorwell, det rapporteres om fastrente "rush", så det er tydeligvis flere å flere som velger fastrente nå. Er det egentlig sannsynlig med enda lavere rentevivå enn der vi er fremover??
gorwell
10:51 17.10.2011
#19187

tjobingas, USA og EU er i ferd med å ta en Japan. Det er sannsynlig med lav rente veldig, veldig, veldig lenge.

gorwell
howi
17:16 17.10.2011
#4334

Ja, jeg er også på samme banehalvdel som gorwell her.
Xcal
21:26 17.10.2011
#2

Jeg tenker at fastrente er en forsikring. Fastrente er som kjent forsikring man betaler for at noen andre skal noe av risikoen. Synes det er fornuftig å binde studielånet, siden det er noe man uansett ikke skal flytte ut av med det første. Da har man eliminert et minimum av risikoen med et minimum av ulemper.

Mange betaler kasko på bilen sin, og har full forsikring på bikkja, reiseforsikring og ufør/død men ikke på rentekostnader i bolig.

Så det avhenger av personen hva han/hun bør velge, men det er klart at langt flere enn i dag burde ha større grad av fastrente.

Antageligvis ville nok ikke jeg gått inn 100% i fastrente, fordi da kan man bli låst ved senere boligbytte j.før overkurs. Kjedelig når huset har falt 10% og man får overkurs på nye 10% :/

Kort fortalt: Forsikre det du ikke klarer å takle selv, og ta resten på egen kappe.

Xcal
21:29 17.10.2011
#3

Ellers mitt syn på norges boligmarked i sammenheng med gjeldskrisen:

"Alt og alle" skal ha lån for å handle bolig. Veldig unge mennesker, og minoriteter som før var syntes det var greit å leie mens de jobbet her skal ut på markedet. Eller for å si det med andre ord: Sub-Prime-Norge er på boligjakt eller er allerede inne, og snart må siste optimist være lastet opp på Titanic.

3 muligheter i mine øyne:
1. Restrukturering av statsgjeld = Finanskrise = Kredittskvis som i 2008/09 ++
2. Eurosonen sprekker = Alt går på trynet.
3. (mest sannsynlig) Ting ordner seg, trykking av penger over lang tid. Invester i aksjer, og gå inn i eiendom i 2013 ish, evt tidligere om det skulle komme åpenbare kjøpsmuligheter.

howi
21:39 17.10.2011
#4338

Ber Stoltenberg stanse Finanstilsynet

her er jeg enig med obos.

velkommen til ST Xcal !

Endret 17.10.2011 21:38 av howi
Xcal
22:33 17.10.2011
#4

Tusen takk :)

Jeg er enig at det vil skape større forskjeller. Og jeg er enig i at dette vil i større grad holde sub-prime utenfor boligmarkedet. Men hva er alternativet?

Eneste alternativet jeg ser for å sørge for at både forbrukerene og bankene sikres egenkapitalen ved en nedgang er ved å bygge mer boliger til en rimeligere pris. Dette kommer til å ta mye lenger tid enn hva man har til rådighet nå. Øke egenkapitalkravet virker med umiddelbar virkning.

Synes egentlig 15% er en fin ting jeg, men skulle gjerne sett at vi fikk tilbake en boligpolitikk og i tillegg en boligminister. Høyere egenkapitalkrav vil virke negativt ift. boligbygging, i en tid vi trenger mer boliger.
Xcal
23:21 17.10.2011
#5

E24 har forøvrig en noe utvidet sak om OBOS sitt brev til Statsministeren.

http://e24.no/eiendom/krever-ny-boligpolitikk/20110961

Jeg vil forøvrig ta opp en artig konspirasjonsteori jeg har kommet opp med:
Det er et ønske om å skape høye boligpriser og investeringer i bolig fordi dette holder handelsbalansen mer i + fordi det gjerne investeres i byggevarer og håndtverkertjenester som vanskelig lar seg importere. Virkemidlene er:
- Større krav til boligen tek 1977-87-97-07-00 + nå også nye elektriske NEK 400 ett eller annet.
- Vanskeligere reguleringer
- Byråkrati
- Favorisering av bolig som finansobjekt.

Vet dette bare er konspirasjon, men hva tenker dere? Hadde vært ganske utspekulert. He he
anking
07:26 18.10.2011
#254

gorwell #19187

Jeg har ingen tro på at USA klarer å ta en Japan. Gjelda staten og folket har er allerede for høy og produksjonen for liten sammenlinet med Japan før deres "nedtur".

Det blir nok en gjeldsrestrukturering, en økonomiomstart, i den vestlige verden og Japan om ikke for mange år. Nøyaktig når er vanskelig å si, trolig ved den neste økonomisk nedtur, men kanskje allerede i den pågående. Merk at hyper-inflasjon er også en slags gjeldsrestrukturering.

Hilsen,
Anking
Phoebus
08:03 18.10.2011
#9803

Xcal

Ta med at om du eier en tomt så er det nesten umulig å få bygge der om noen kommunalt ansatte en gang i tiden mente at den kunne brukes til allmen ferdsel eller landbruk (uansett hvor bak mål dette måtte være), Ligger tomten ved et vann eller en elv er det enda værre.

Nye krav til de papirene som skal vedlegges gjør også at man ikke risikerer at privatfolk bygger sitt eget hus, men at alt går gjennom profesjonelle entreprenører som helst bygger ut større områder, så det blir ordentlig moms og skatter og avgifter i hue og ræva på byggherren. Det er penger inn i statskassen som vi kan bruke til å finansiere kriminalitet i Kenya bla. a.

At felter som blir utbygget på denne måten minner om revefarmer er noe vi må leve med.

At byggherren, spesielt om han er ung og fattig blir forgjeldet mesteparten av sitt liv er uheldig, men ikke til å unngå.
Hufsetufs
08:24 18.10.2011
#1001

anking
Jepp, USA vert ikkje noko Japan - dei har reagert mykje fortare og hovudproblemet, som er privatgjeld er på veg ned. Enten gjennom privat gjeldnedbetaling og/eller nedskriving av låneporteføljen hjå bankane. Paul Sheard hjå Nomura har ein veldig bra rapport om dette. Eurosonen er litt meir utsett for å ta ein "Japan" grunna høgare gira bankar, mangel på felles politikk og ikkje minst mangel på politisk vilje.


Hyperinflasjon er såpass uvanleg og har historisk kome i samband med krig eller store omveltingar(fall av regime, slutt på Sovjetunionen, ect). Likevel har mange spådd hyperinflasjon i USA sidan 90-talet utan at det slår til. Det kan vel bero på manglande kunnskapar om mekanismane bak. Eg trur personleg at det vert ei stund til ein ser $1 000 000 setlar.
Midas-i-revers
08:40 18.10.2011
#21761

Hvis man frykter hyperinflasjon er det jo svært lite hyggelig å ha pengene i banken. Da er vel boligmarkedet et godt sted å være, gjerne med høy belåning som inflasjonen spiser opp.
gorwell
11:34 18.10.2011
#19192

Jeg har ingen tro på at USA klarer å ta en Japan. Gjelda staten og folket har er allerede for høy og produksjonen for liten sammenlinet med Japan før deres "nedtur".

The United States ran a trade deficit of $497.8 billion in 2010. USA "tar en Japan" gjennom valutasvekkelse. Med 154 mill arbeidstakere skal det 3000 dollars per arbeidstaker til i redusert import og økt eksport for å snu skuta.

Eurosonen er litt meir utsett for å ta ein "Japan" grunna høgare gira bankar, mangel på felles politikk og ikkje minst mangel på politisk vilje.

Banka er ikke høyt gira. Det er ett-par-tre nasjonalstater som er høgt gira og Klubben de er medlem av ser ut til å planlegge et kupp og at medlemmene skal slippe å betale tilbake sine lån.

Altså stjele fra banka. Og hvor regningen for stjelingen ender opp hos oss, kundene. Allmuen.

Nå får vel falitt vann på mølla....

gorwell
Hufsetufs
12:47 18.10.2011
#1002

Tråden byrja å spore litt av men giringa til storbankane i Europa er høg samanlikna med peers i USA. Dei(C, BAC, WFC, ect) ligg på 12-15x brutto giring - meanwhile in Europe:gorwell
00:41 19.10.2011
#19195

Hva slags regnestykke er det der, Hufse? Basel III? Banka flest har vel nylig passert stresstester med sånn 10-11% kjernekapitaldekning etter stresset. Og kjernekapitaldekningen regnes strengt!

Ikke det, de er nok ikke stresstestet til tjuveri, beslag, konfiskering av halve statslånsbondene dem måtte besitte, den skal du ha. Er lista inkludert haircut eller skjære hodet av seg?

Basel III:
Senior bankobligasjoner, som bankene i dag til en viss grad kan anvende som sikkerhet for låneadgang i Norges Bank, vil i fremtiden verken gi låneadgang i sentralbanken eller kunne anvendes for å oppfylle det fremtidige likviditetskravet LCR. Derimot vil obligasjoner med fortrinnsrett ("covered bonds") kunne benyttes.

Hvem utsteder OMF`er...?

Videre vil trolig bankene øke sin etterspørsel etter statspapirer da dette, sammen med OMF'er og kommunepapirer, etter det foreliggende forslaget til fremtidig regelverk, hører med til de få gruppene av aktiva som norske banker kan anvende for å oppfylle likviditets-kravet.

Staten som skal legge beslag på verdiene?

gorwell

Endret 19.10.2011 00:41 av gorwell
OldNick
08:11 19.10.2011
#12611

Dette er ikke noe som vil ramme de mange - enda.

Men, prinsippet vil vi se mer av - fremover.

Fra gjeldstyngede PIIGS og andre stater i solfylte og populære deler Europa.

Skattlegging av ferieboliger vil synes som "å plukke penger fra gata".

Hvorfor ikke? De som har økonomi til å investere i feriebolig i utlandet, vil ha økonomi til å tåle høyere skatt på disse. Og boligene kan ikke flyttes.

Feriehus i Frankrike kan gi saftig skattesmell

Odd Steinar Parr, HegnarOnline
18.10.2011
OldNick
14:47 11.11.2011
#12691

Slik vil Andreassen kvele boligboblen

Jan Andreassen vil ta radikale grep for å rette opp "kjøttvekta" i boligmarkedet. - Om vi får en boble eller ikke ligger i Jens Stoltenbergs hender - ifølge hans egen analyse for 25 år siden, sier Terras sjeføkonom til HegnarOnline om sin tidligere medstudent.

Odd Steinar Parr, HegnarOnline
10.11.2011
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter