Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Boligpriser framover III
Boligpriser framover III
Camelon
14:00 29.11.2011
#17921

Back to basic.

All bolig kvittet.

Fokus på markens grøde.
OldNick
22:00 29.11.2011
#12769

Statistikk fra Norges Bank

Ingenting nytt, men illustrativt.

Derfor stiger boligprisene

Boligbyggingen står ikke i stil til befolkningsveksten, påpeker Norges Bank.

Magnus A. Koren, Anna Sandvig Brander, E24.no
29.11.2011

giggs
19:26 30.11.2011
#2816

Godt betalt Camelon ?

Skjebnens ironi vil dithen at undertegnede la sine objekter klar for salg sist uke.Salget må dog skje i 2012, skatt og slikt , må vite.
Så som vanlig samstemte Cammis!

Er det aksjer som det skal investeres i nå ?
hexen
14:13 01.12.2011
#685

Finanstilsynet strammer til...
sovrehus
04:59 02.12.2011
#311

Strider ikke det mot teorien om det frie marked når staten går inn og regulerer for å direkte bremse utvikling, boble eller ei?
Steffen3
06:52 02.12.2011
#20

Alle indirekte subvensjoner av boligmarkedet strider vel også mot det frie markedet eller hva?
Da tenker jeg for eksempel på rentefradrag på skatten, skattefrihet av gevinster ved salg og lav ligningsverdi...
Camelon
08:19 02.12.2011
#17925

Det var sammenfallende, giggs.

Nei, nå tror jeg det blir å investere i hverdagene :-)
OldNick
12:22 04.01.2012
#12860

Den nye sjefen i Finanstilsynet er fortsatt "på hugget"...

Til kamp mot rekordhøye boligpriser

DN.no
04.01.2012

Å stoppe boligprisveksten er blitt en fanesak for Finanstilsynets sjef Morten Baltzersen, skriver Dagens Næringsliv.

Til tross for nedgang i boligprisene i desember, er direktøren for Finanstilsynet ikke blitt mindre bekymret for boligprisene.

Nå varsler han tilsyn med bankene for å sikre seg at de følger opp nye utlånskrav fra 1. desember om at lån som hovedregel skal gis på 85 prosent av boligverdien, mot tidligere 90 prosent.

Han varsler tilsynsrunder der flere banker vil få besøk. Tilsynets folk vil se på hvordan retningslinjene er implementert og praktiseres, det vil bli tatt stikkprøver av enkeltlån og undersøkt hvilke stresstester av lånekundenes økonomi som er foretatt.

«Ikke bærekraftig»

Baltzersen ønsker ikke å anslå hvilken effekt de nye retningslinjene kan få for boligprisveksten fremover.

Men målet er klart:

- Det vi ønsker å bidra til er en stabil utvikling i boligprisene og forebygge et sterkt prisfall. Boligprisveksten og husholdningenes gjeldsvekst er ikke bærekraftig. Retningslinjene skal bidra til en mer stabil utvikling over tid.

Mer på link
highlander
16:40 04.01.2012
#2826

Det er ikke sååå dyrt, heller ikke i Oslo, hvis man kjøper noe litt i utkanten av byen.

Eksempel på nyoppusset leilighet for under 21.500 kr/kvm i Oslo
Fanatic
16:41 04.01.2012
#22990

Det der må være langt ute på landsbygda, for noe sånt ville ha kostet det dobbelte i Stavangerområdet.
highlander
17:32 04.01.2012
#2827

Re. Fanatic

Nei, det er kun 12 minutter fra Oslo sentrum med bil (utenom rusjtiden), eller ca 20-25 minutter fra sentrum med kollektivtransport.
olejoerg
11:16 05.01.2012
#4489

Det blir i alle fall spennende å se om "korstoget" mot høye boligpriser gir det ønskede resultat. Jeg frykter at dette på sikt vil gi stikk motsatt resultat av det man ønsker, og i alle fall i pressområdene.

Historisk sett er det nøye korrelasjon mellom prisutvikling og utbyggingstakt i Norge. Når prisene stiger settes det i gang mange prosjekter på tomter erhvervet i dårligere tider. når prisene faller reduseres også utbyggingstakten kraftig. Dette hadde ikke vært noe problem hvis "korstoget" hadde startet i en peride med overskudd av boliger i pressområdene. Dessverre er ikke det tilfelle, i f.eks Oslo er det mangel på boliger.

Det eneste kravet til økt egenkapital vil føre til i en slik situasjon er kortsiktig fallende priser på boliger med påfølgende stigende leiepriser. Over tid legger da stigende leiepriser grunnlag for et nytt prishopp på boliger.

Man kommer aldri utenom at boligprisene er en funksjon av tilbud, etterspørsel og hvorvidt folk tjener på å eie fremfor å leie. Og hvis de som ikke har kapital nok til å eie ikke får lån så får de som har råd lån, og med gode leiepriser vil disse spekulere i eiendom. Når man da får dette samtidig med nedsatt aktivitet på utbyggingsfronten fortsetter den onde sirkelen som har ført til dagens prisnivå. Med befolkningsveksten i de store byene vil dette gi enda høyere boligpriser relativt sett enn i dag.

Som alltid forsøker man å løse problemene på enklest mulig måte og uten noen stor innsats. Det er enkelt å sette opp kravet til egenkapital, og ikke koster det noe heller. Hvis man på sikt skal løse utfordringene på boligsiden i pressområdene i Norge må man i stedet gå inn og gjøre noe med det som til syvende og slutt bestemmer utviklingen, og det er utbyggingstakten. Hvis våre myndigheter frigir områder til utbygging kommer vi et stykke på vei.
Phoebus
12:44 05.01.2012
#9913

olej.

Jeg er enig med deg. Klemmer man til på prisene fører det til at man bygger færre boliger, og det blir som å stoppe drypp fra en vannkran med en ballong. Det går en stund, men så....
rug_0573
13:17 05.01.2012
#13425

Kun høyere boligbeskatning kan dempe prisene, samt reell beskatning av boligens verdi.

1 mill i banken eller en mill i bolig burde gi lik skatt.

Og man har så mye statistikk at man faktisk kan lage en rimelig fair "verdiendringsindex" som til og med går på soner i de store byene.

Mao mer skatt for en leilighet på Grunerløkka enn på Kalbakken i Oslo.
Akilles
14:23 05.01.2012
#5157

Det er blant annet mangel på boliger som gjør at prisene er høye i sentrale strøk i Norge.

Å øke skatten på boliger fører ikke til mer boligbygging, men mindre bygging og mindre volum på de som blir bygget. Det blir dyrere å eie bolig. Det er en sammenheng mellom pris og boligbygging.

Det bare en metode for å få "riktig" pris på boliger, det er å fjerne formueskatten og å slippe markedskreftene til/fri..

Prisfallet (boblesprekk) på boliger i USA og Spania (og andre steder) er et resultat av for mye bygging, tilbudet ble for stort.

Og det igjen er et resultat av statlig/offentlig innblanding. I Spania kan det være et sted mellom 2 og 5 millioner for mange boliger..

Endret 05.01.2012 14:24 av Akilles
Graastein
20:57 05.01.2012
#554

Vi trenger virkelig ikke en ny "byskatt" i Norge.
OldNick
16:28 16.01.2012
#12889

Slik tryller du bort arveavgiften på hytta

Skatteadvokat forteller hvordan du kan få arveavgiften på hytta til å forsvinne.

HegnarOnline
16.01.2012
gkjel
17:04 16.01.2012
#4636

Jeg skjønte ikke helt denne renteberegnigen av fordringen.Årlig gave til barna kan gis med 80000 kr. pr. år, dvs. 1/2 G pr. foreldre tilsammen 1 G.
OldNick
17:44 16.01.2012
#12891

Regnestykket er vel slik:

2 foreldre, 3 arverettslige barn

Verdi hytte: 5 mill

Redusert for bruksrett, beregnet til 2% av verdi pr forelder pr år, varer 20 år, neddiskontert med 14.13%/år, gir nåverdi: 1 413 400,- (iflg. avisen, jeg fikk et litt annet beløp)

Restverdi: 3 586 600,-

Barna betaler nå kr. 800 000,- til beggeforeldrene tilsammen (ca. 267 000 per barn).

Restverdi: 2 786 600,-

Dette blir netto verdi på arveforskuddet på de 3 barna tilsammen, dvs. ca. 928 900,- pr. barn.

Har ikke barna fått noe forskudd på arv som var registrert før, er dette innenfor avgiftfritt arvebeløp.

De neste 4 årene betaler så foreldrene tilbake kontantbeløpet de fikk fra barna som delbetaling for hytta, maks 1G pr år pr. barn. (267 000/80 000 <4 år)

Så har de greid å overføre hytta avgiftsfritt.

Huset blir da vanskeligere...

Endret 16.01.2012 17:47 av OldNick
Phoebus
17:57 16.01.2012
#9929

Dette er det dummeste jeg har hørt. Hvis de engang selger hytta må de skatte av fortjenesten. Arveavgiften er lavere enn skatten, så det viktigste er å få så høy takst som mulig når arveoppgjøret gjøres.

Huset er det omvendt med. Det er bare å bo der et år så kan det selges uten skatt på fortjenesten, så her må taksten være så lav som mulig.
OldNick
18:24 16.01.2012
#12892

Joda, men ditt argument har ingenting med hvordan man kan overføre med lavest mulig beløp til avgiftsberegning.
gkjel
20:02 16.01.2012
#4637

re OldNick

"Ifølge advokaten må denne fordringen renteberegnes." Slik står det i artikkelen. Men staten krever vel ikke at de 800.000 skal renteberegnes ? Derimot dersom foreldre gir barna et lån så skal det renteberegnes. Og disse rentene kommer til fradrag i disse 80000.

eshuse
08:59 17.01.2012
#2296

Phoebus, salg av fritidseiendom er skattefritt etter en tid:

"Gevinst ved salg av fritidseiendom er skattefri når:
-eieren har brukt eiendommen som egen fritidseiendom i minst fem av de siste åtte årene (brukstid), og
-eiendommen blir solgt eller salget blir avtalt mer enn fem år etter at den ble kjøpt og mer enn fem år etter at den tatt i bruk, eller ifølge ferdigattest var oppført.

Bare brukstid i egen eiertid regnes med. Brukskravet kan oppfylles for flere fritidseiendommer samtidig. "

Utklipp fra skatteetatens sider.
Phoebus
09:25 17.01.2012
#9930

OK, da er reglene forandret der.
OldNick
20:53 18.01.2012
#12897

re. gkjel #4637,


Dersom barna ikke har 800 000 for å betale kontantandelen av avtalen, kan foreldrene låne dem pengene, og da skal rente beregnes (og betales av barna).

Så kan lånet nedbetales med samme beløp som barna kan motta i avgiftfritt beløp pr år, 1/2G per forelder pr år.

__________________


Boligmarkedet i Norge trenger en løsning på eurokrisen

DNB tror få nye boligprosjekter vil bli igangsatt så lenge eurokrisen er uavklart. Dermed kan boligprisene skyte fart.

Bernhard L. Mohr, E24.no
18.01.2012Intensiveringen av Eurokrisen i høst gjorde at nybyggingsmarkedet stoppet litt opp, utbyggerne ble avventende.

Resultatet kan bli: bruktboligprisene kan fortsette ufortrødent opp (underforstått: en veksttakt høyere enn generell lønnsøkning).

Fueled by oil money, thank You!

Endret 18.01.2012 20:53 av OldNick
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter