Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Boligpriser framover III
Boligpriser framover III
dow
16:15 06.02.2012
#11638

sovrehus
06.02.2012 16:02
#482

Det var vel en drøy påstand at rentenivået aldri kan stige opp til der fastrentene er nå. Det er vel litt av sentimentet i verden nå. Lave renter er her for å bli. Dette til tross for det vi har sett i PIIGS landene.
Fanatic
16:20 06.02.2012
#23252

Når omløpshastigheten (money velocity) begynner å stige og inflasjonen setter inn så blir de tvunget til å sette opp rentene etter den sinnsyke pengetrykkingen de siste årene.

Endret 06.02.2012 16:20 av Fanatic
olejoerg
16:36 06.02.2012
#4498

blink

De fleste av disse utlendingene bor i sitt hjemland og jobber her, de er ikke her på permanent basis. Og de som er her på permanent basis tror jeg har kommet for å bli, tviler på at de drar tilbake dit de kommer fra. I tillegg må jeg få lov å påpeke at mesteparten av disse jobber her fordi de er billigere i drift enn norske arbeidstakere. Gitt deres lavere inntekt og dermed lavere kjøpekraft tviler jeg på at de har så stor betydning for prisveksten i boligmarkedet i presssområdene. Tvert imot tror jeg det store flertall av disse utenlandske arbeidstakerne jobber for arbeidsgivere som leier husrom til dem.

Det som har skjedd i den bransjen du omtaler er at utenlandske arbeidstakere har erstattet norske i betydelig grad. Hvis disse utlendingene drar hjem må de erstattes av norske arbeidstakere med mindre du forutsetter et kraftig aktivitetsfall i bygge- og anleggsbransjen (noe som er usannsynlig gitt de store utfordringer man står fremfor). Hvis man kommer dit hen at utlendingene drar hjem og skal erstattes av nordmenn vil det være nordmenn som kommer fra andre steder enn pressområdene. Den tiden da slik virksomhet ble utført ved hjelp av lokal arbeidskraft er for lengst forbi.

Det er og blir pressområdene som er utfordringen på boligsiden i Norge. Dette fører i neste omgang til at en større og større del av investeringene skjer i de samme områdene. Det er liten grunn til å tro at dette vil reverseres i nær fremtid, og da trenger man boligmasse uavhengig av om de som utfører jobben er utenlandske eller norske..

Det jeg derimot tror er at boligprisene vil falle tilbake på sikt. Dette vil skyldes mye høyere renter enn i dag. Det har alltid historisk vært slik at lange perioder med lave renter blir etterfulgt av betydelig rentestigning. Ser ikke bort fra av vi i løpet av 2-3 år kan komme til å oppleve renter mellom 8-10 % og det vil få stor betydning for boligmarkedet.

Endret 06.02.2012 16:39 av olejoerg
blink
16:55 06.02.2012
#21937

Olejoerg

Det er uten betydning hvem som betaler husleia. (arbeidsgiver, NAV eller utlendingen selv.
Poenget er at han bor her når han er her.
Dermed så "hjelper han til" med sitt lille bidrag for å øke etterspørselen.

At utlendingen etterspør de billigste leilighetene og at selger etterspør litt dyrere leilighet og at neste selger etterspør ny leilighet, er uten betydning.

Situasjonen er den at utenlansk arbeidskraft representerer en større del av befolkningsveksten enn vår naturlige befolkingsvekst (parrings-effekten).
Dermed opparbeider vi oss en byggebransje som forsyner dobbelt opp av mennesker her til lands.
Hvis det skjer en relativt rask endring i befolkingsveksten (inkl tilstrømningen av utlendinger) så får vi en overkapasitet i byggebransjen og et overskudd av leiligheter.
Det igjen betyr en rask nedbemanning i byggebransjen som igjen betyr en rask tilbakeflytting av utlendinger og dermed et enda raskere overskudd av leiligheter. Da er KRAKKET utløst.
olejoerg
17:09 06.02.2012
#4500

blink

Det er oppgavene samfunnet må prioritere som bestemmer hvor mange arbeidere vi trenger. Det er ikke sånn at det plutselig flommer utlendinger inn i Norge og så finner vi på arbeid til dem.

Hvis utlendingene forsvinner vil aktivitetsnivået i pressområdene ligge uforandret, og norske arbeidstakere vil flytte inn mot pressområdene. Der det er arbeid dit kommer det folk, sånn har det vært og sånn vil det fortsette å være. Vi kan sogar få en situasjon der oppgaver i distriktene blir nedprioritert til fordel for oppgaver i sentrale strøk grunnet mangel på arbeidskraft, men pressområdene vil fremdeles få sitt. Det er tross alt der mesteparten av velgerne bor.

Og det er pressområdene som drar hva boligprisutvikling angår.

Innflyttingen til pressområdene skyldes politiske valg og hvor arbeidsplasser skapes. Hvis man skal redusere befolkningsveksten i pressområdene må man legge om politikken og skape arbeidsplasser utenfor pressområdene.

Til og med med dagens aktivitetsnivå i byggebransjen klarer vi ikke å ivareta det vedlikehold vi skal. Etterslepet bare øker på alle områder, og boligbyggingen har lenge vært på et beskjedent nivå. I tillegg klarer ikke politikerne å bygge ut kollektivnettet på en slik måte at det blir greit å bo utenfor pressområdene. De legger også bompenger og andre kostnader på trafikk til og fra sentrumsområder, er det rart at folk vil bo sentralt.

Det er urealistisk å tro at man kan få en rask nedbemanning i byggebransjen og likevel klare å utføre de oppgavene man må. Det eneste som kan trigge en kraftig nedbemanning i denne bransjen er betydelige økonomiske problemer for AS Norge.

Renten har vært og er nok fremdeles det viktigste virkemidlet for å reversere prisutviklingen i markedet. Det kortet kan dessverre ikke spilles nå grunnet situasjonen i omverdenen, men tiden vil komme.

Endret 06.02.2012 17:12 av olejoerg
blink
17:16 06.02.2012
#21939

Oljejoerg...

Det trengs ingen nedbemanning av utlendinger for å "skake" boligetterspørselen

"Problemet" er at byggebransjen tilpasser seg en "ekstra" befolkingstilvekst.

Når denne "ekstra" befolkingstilveksten blir litt mindre, så tilføres det litt for mye leiligheter.....osv.

Jeg tror dette er HOVEDÅRSAKEN til den sær-norske boligpris-stigningen som vi har til tross for Sub-Prime i US, Finanskrise og nedgangstider i Europa.

Så kan jo alle andre tro hva som måtte passe.

Endret 06.02.2012 17:17 av blink
sovrehus
17:41 06.02.2012
#484

dow, er det noe slikt jeg skriver da. jeg tenker renter a 8% 10%. Renten i f.eks 1990 var 17% på f.eks byggelån.

tenk litt rasjonelt, hvem påstår at rentene aldri vil stige opp der fastrentene er nå? vi hadde høyere senest i 2008.

Endret 06.02.2012 17:43 av sovrehus
dow
18:04 06.02.2012
#11639

Jeg misforstod innlegget ditt da. Innlegget foran var spørsmål om fastrente.
wave
18:29 06.02.2012
#1529

Det særnorske i europeisk sammenheng er den lave arbeidsløsheten og den høye yrkesdeltagelsen (hvilket ikke er det samme). Det spesielle de siste 5-6 årene er at vi med en økonomi på høygear samtidig har hatt et rekordlavt importert rentenivå over tid som gjør det mulig å betjene langt høyere boliglån enn før.
Husholdningenes gjeld har økt dramatisk - uten at en større andel av inntekten går til å betjene boliglånet.
I bånn ligger både en viss mangel på boliger og en befolkningsvekst, samt en forventning om fortsatt økte boligpriser og lønnsvekst. Selv utenfor pressområdene har boligprisene økt kraftig.

Tror ikke på noe større fall før vi ser økt arbeidsløshet og/eller høyere rentenivå. Det siste ser ut til å trekke ut i tid som verden rundt oss ser ut for tiden. Frykten for økt kronekurs virker å styre retningen fremover.
sovrehus
18:58 06.02.2012
#485

Økonomien og arbeidsmarkedet vårt er noenlunde isolert pga oljen, så slik jeg ser det så er det arbeidsløshet og mangel på inntekt i en stor andel av husholdninger som vil krakke boligmarkedet her. Vi har ikke noe boble, kun for lite boliger og for mange med høy lønn.

Slik jeg nevnte tidligere så må foreldre slutte å kjøpe ipoder, mobiler, etc etc til barna sine å heller la dem tjene pengene og lære seg å spare. Kun slik kan neste generasjon tilpasse seg dagens marked.
olejoerg
10:42 07.02.2012
#4501

blink

Tror ikke vi blir enige, men forsøker likevel en gang til.

1. Det er først og fremst i pressområdene vi har sterkt prisutvikling.
2. Befolkningen i pressområdene vil ikke falle selv om en del utlendiger drar hjem, de vil erstattes av nordmenn.
3. Utenlandske arbeidstakere har sannsynligvis vært med på å holde byggekostnadsveksten nede. Hvis disse forsvinner vil de måtte erstattes av nordmenn og byggekostnadene vil stige igjen.

Det er min faste overbevisning at bakgrunnen for boligprisveksten i pressområdene skyldes følgende faktorere:

Politikk: Det legges til rette for innflytting til sentrale strøk, og folk flytter til pressområdene. det er også her jobber skapes.
Begrensninger på utbygging: Det er en lang prosess å utvikle prosjekter.
Skattesystemet: Det er lønnsomt skattemessig å eie bolig.
Influx av oljepenger i boligmarkedet.
Dårlig utbygget kollektivnettverk som gjør det attraktivt å bo sentralt.

Hvis man får endret på noe av dette kan vi få en annen utvikling. Men det er vanskelig å endre dette i løpet av kort tid da mange vil føle seg snytt.

Selv har jeg et pragmatisk syn på saken. Selv om jeg eier bolig som har steget vanvittig i verdi så ser jeg ingen problemer med endringer som gir et kraftig fall i boligpris. Da kan jeg selge det jeg har og kjøpe noe enda finere som også har falt, for de som føst har ordnet seg og skal bo spilelr det ingen rolle hva som skjer med prisene. Men sånn ser ikke folk flest på det, og de som har gjeld til over pipa tåler ikke en slik utvikling. for da kommer banken og krever ytterligere sikkerhet.

Det er vanskelig å snu en prosess som er gått såpass langt, det tar tid. Og myndighetene er ikke tjent med å "velte båten" heller, man blir ikke populær ved å skape gjeldsoffer. Taperne i dagens system er dessverre de unge som sliter med å komme inn i det hele tatt..
wave
11:34 07.02.2012
#1530

re olejoerg:
Sjekk prisutviklingen i tabellen fra ssb 2005-2011:
http://www.ssb.no/bpi/tab-2012-01-13-01.html

Det er en myte at det bare er i pressområdene boligprisene stiger sterkt. Bortsett fra Rogaland/Stavanger (med ekstrem vekst) er prisstigningen relativt jevnt fordelt.
wave
12:57 07.02.2012
#1531

Boligprisstigning 2005-2011 der 2005 har indeks 100 (alle typer boliger):

Norge utgang 2011 totalt: 150.9

Stavanger: 191,9
Rogaland/Agder utenom Stavanger: 172,7
Trøndelag utenom Trondheim:155,4
Vestlandet utenom Bergen: 152
Oslo med Bærum: 151
Trondheim: 146,5
Akershus utenom Bærum: 145,7
Nord-Norge: 145,2
Bergen: 145
Sør-Østlandet: 141,7
Hedmark/Oppland: 138,1

Endret 07.02.2012 13:15 av wave
Loffen
14:03 07.02.2012
#10046

Skremmende.

Det må jo smelle, big time..

..men når?..
sovrehus
14:31 07.02.2012
#492

det må ingenting. trekk den linjen fra 70 tallet er du snill.
Fanatic
14:33 07.02.2012
#23261

"'This time it's different' are the four most expensive words in the investing language".
olejoerg
17:40 07.02.2012
#4502

wawe

Da synes jeg samtidig du skal ta deg en titt på byggekostnadsindeksene som også har steget formidabelt i samme periode. Noe som ikke er overraskende gitt at AS Norge har bevilget seg klekkelige lønnstillegg år etter år. I tillegg har det tilkommet nye energikrav som også har økt kostnadene på boligsiden kraftig.

Hvis du sammenlignber dette med boligpriutviklingen tror jeg du vil se en sammenheng.

Hva noe eksisterende du skal kjøpe i dag koster avhenger av noen enkle forhold:

1. Er det mulig å få bygget noe med tilsvarende lokalitet i dag?
2. Hva vil det koste å bygge dette med dagens kostnadsnivå?

Man må ikke glemme at man i denne perioden ofte har bevilget seg 4-6 % lønnstillegg år for år. I tillegg har materialkostnadene økt, og dette har dratt med seg tomteprisene.

Endret 07.02.2012 17:42 av olejoerg
dow
17:54 07.02.2012
#11645

IMF konkluderte vel at byggekostadene og lønnskostnadene ikke har steget i samme grad som boligprisene. Vi er vel på ATH når vi sammenligner lønn/pris.
Loffen
18:31 07.02.2012
#10048

Jeg ser på familiens yngre medlemmer, og må konkludere med at det blir svært vanskelig for dem å få kjøpt noe eget.

Først er de på leiemarkedet, og så er det så dyrt at det er vanskelig å spare opp egenkapital. Deretter er boligprisene så horrible at jeg kan ikke tilrå kjøp.

Tre muligheter gjenstår: Arv, gifte seg rikt eller satse på et krakk og nye muligheter..
wave
19:03 07.02.2012
#1532

olejoerg:
Sjekk grafen fra ssb: http://www.ssb.no/bygg/
(Den nyeste jeg fant)

Her er 1993 gitt indeks 100 for både boligpriser, byggekostnader og konsumprisindeks. I 2010 viste det at

boligprisene hadde nådd en indeks på ca 400
byggekostnadene hadde en indeks på ca 180
konsumprisindeksen lå på ca 140

Grafen sier mye. Misforholdet økte videre i 2011 da boligprisene økte med 8 prosent i snitt, mens byggekostnadene økte med 3,5 prosent.

Poenget er forsåvidt ikke annet enn å vise at boligprisene har "løsrevet seg" fra byggekostnader, pris- og lønnsvekst i HELE landet (se statistikken ovenfor).

Etter min mening har det skjedd pga. rekordhøy sysselsetting, høy reallønnsvekst blant annet pga. lav inflasjon, og et historisk lavt rentenivå. Om noe av dette endrer seg fremover, blir også fallhøyden stor.

Endret 07.02.2012 19:13 av wave
olejoerg
10:33 08.02.2012
#4503

Det er i stor grad historien som gir boligprisutviklingen vi ser i dag. Det er som tidlegere skrevet nøye korrelasjon mellom utbyggingstakt og prisutvikling i boligmarkedet i Norge. Dette skyldes at de store boligbyggerne i norge bruker mye tid på å se i "krystallkulen" og identifisere trender. Som en konsekvens av dette skalerte f.eks mange av de store boligbyggerne ned sin aktivitet på boligbyggesiden allerede mot slutten av 2006. altså lenge før finanskrisen.
Dette skyldes historien, man må ikke glemme at Norges største entreprenørselskap på 90-tallet (Selmer) gikk konkurs så det suste fordi de prøvde å drive "motkonjukturpolitikk" med boligbygging. Denne erfaringen tok mange til seg og husker den godt ennå.

Det skal dermed mye til at vi her kommer i en situasjon med et stort overskudd av boliger. Og forutsetningene for et krakk er enten at folk er blakke eller at det er overskudd av noe i markedet. I Norge oppfylles ingen av disse kriteriene.

Hvis du ser på byggekostnadsutviklingen generelt fra 2004 og frem til i dag så vil du se at denne starter på 100 i 2004 og ligger mellom 140 og 150 i dag. I perioden fra 2004 og frem til i dag er ikke spriket så stort.
Men når du begynner sammenligningen i 1993 så blir statistikken helt feil. I 1993 hadde boligprisene falt som et barometer under storm og mye ble solgt til langt under kost. Renten var også skyhøy. Man brukte mesteparten av 90-tallet til å komme seg opp igjen til priser fra 10-året før. Husker godt i 89 (eller var det 90) da man kunne kjøpe bra leiligheter på Aker brygge til under millionen.

Jeg er likevel enig i at boligprisene er for høye i dag i forhold til lønnsnivået. Det er snart håpløst for unge mennesker å komme seg inn i markedet. Men dessverre tror jeg detmå tas noen grep politisk for å få gjort noe med boligprisene (og det håper jeg ikke skjer da man aldri kjenner konsekvensene av politiks innblanding i et marked).
Velstandsøkningen vi har hatt nå sammenhengende i snart 50 år har ført til at det er mye mennesker med mye penger i Norge. I tillegg ligger det i kulturen vår at eiendom er en sikker investering som gir god avkastning. Man snur ikke en sånn tankegang over natten.

Det beste tror jeg ville være å forenkle prosessen forbundet med bygging. Da kunne enkeltpersoner selv skille ut tomter uten mellomledd. Hvis man i tillegg gjorde det enklere å få tillatelse til å bygge ville aktiviteten ta seg opp og tilbudet ville senke prisene.
wave
14:04 08.02.2012
#1533

olejoerg:
Det jeg uten videre er enig med deg i er at i Norge er det mye penger blant folk, det har skjedd en voldsom formuesoppbygging, og vi har generelt den holdning at eiendom er en sikker og lønnsom investering - det siste godt hjulpet av den særnorske boligbeskatningen.
Derimot tror jeg ekspertene overdriver befolkningsvekst/innvandring og boligmangel som forklaring på den særnorske prisoppgangen. Og media, meglere og resten av bransjen fokuserer nær utelukkende på et par av Oslos bydeler for å forklare fenomenet.
Ta en titt på prisutviklingen i landet fra 2005-2011 en gang til:
2005 gis indeks 100
Norge utgang 2011 totalt: 150.9

Stavanger: 191,9
Rogaland/Agder utenom Stavanger: 172,7
Trøndelag utenom Trondheim:155,4
Vestlandet utenom Bergen: 152
Oslo med Bærum: 151
Trondheim: 146,5
Akershus utenom Bærum: 145,7
Nord-Norge: 145,2
Bergen: 145
Sør-Østlandet: 141,7
Hedmark/Oppland: 138,1

Fylkene med stor befolkningsvekst (innvandring/tilflytting) på Østlandet ligger midt på treet eller under. Trøndelagsfylkene stiger mer en Trondheim. Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal mer enn Bergen. Unntaket er oljebyene i Rogaland.
For meg indikerer tabellen at boligpriser her til land i stor grad handler om forventning - ikke helt ulikt aksjemarkedet. For tiden underbygget av høy sysselsetting, fortsatt reallønnsvekst og et lavt rentenivå.
Det hjelper selvsagt både med befolkningsvekst og at det i perioder har vært bygget noe mindre. Men dette gjelder på ingen måte i alle regioner av landet. Det er lett å overse at behovet for boliger varierer med de økonomiske utsiktene. Folk tilpasser seg. Enten det gjelder boligstørrelse og standard, antall personer i husstanden, om man skal ta bryet med å leie ut eller la det være. I oppgangstider øker boligbehovet - også uten særlig befolkningsvekst.

Du nevner kollapsen rundt 1990. Det skyldtes ikke først og fremst et plutselig kjempeoverskudd av boliger, men også forventninger om fall - underbygget av rentenivå og frykt for økonomisk kollaps.
Kjøpte selv bolig i Oslo høsten 1990, var eneste kjøper på visningen, fikk leiligheten til godt under lånetakst og solgte 10 år senere etter en verdistigning på 900 prosent. Et enkeltilfelle. Men illustrerer at når markedet forventer vekst, strømmer kjøperne til, forventes fall, setter potensielle kjøpere seg kjapt på gjerdet.
Et lite eksempel til. For 10-12 år siden utviklet vi et tomteområde i en vestlandskommune med et relativt stabilt folketall. På relativt få år har vi mer enn doblet tomteprisen ut fra hva markedet har vært villig til å betale. Både tomtepriser og boligpriser i kommunen øker fordi betalingsevnen og ikke minst viljen har økt - og det uten særlige endringer i fundamentale forhold. Jeg antar kjøper forventer fortsatt prisvekst fordi det er godt med arbeid og rentenivået forventes å være lavt videre framover.

Det kan godt være at boligmarkedet holder seg stabilt godt fremover. Men skulle det snike seg inn en antagelse om prisfall blant folk flest - enten det skyldes renteøkninger, økt arbeidsledighet og/eller politiske skattegrep, vil kjøperne forsvinne kjapt og fallet bli betydelig. Den særnorske prisstigningen har vart vel lenge nå.
Det er vel bare i Norge det anses som normalt at unge ikke bare skal ha tak over hodet, men helst eie sin egen bolig i hovedstadens sentrum - helst før siste eksamen er avlagt.
olejoerg
15:16 08.02.2012
#4505

wawe

Når det gjelder bolig som investeringsobjekt og "sparebøsse" er vi helt enige. Dette ligger i ryggmargen på Ola Nordmann, det er vanskelig å få han med på å investere penger i annet (bortsett kanskje fra tvilsomme byggeprosjekter i østblokklandene), men bolig det er sikkert. Det er opplest og vedtatt.

Jeg sier ikke at vi ikke kan få prisfall på boliger i Norge i fremtiden. Påpeker bare at hver eneste gang vi har hatt fall så har dette blitt påfulgt av en enda kraftigere stigningstakt. Når dette har skjedd såvidt ofte de siste 40 år kan man ikke bare avfeie det med at det er "unsustainable". Det ligger noen mekanismer bak som trigger denne utviklingen.

Det er helt klart at velstandsutviklingen har stor betydning. Det du til enhver tid har å selge er ikke verdt mer enn det andre er villige til å betale. Men i dag er det nok av folk som både er villige til å betale og som er i stand til det. Og blir noe populært så betaler folk det det koster.

Etter min mening er den eneste medisinen som vil virke på dagens boligpriser en kraftig renteøkning. Da blir det fort mindre attraktivt med bolig som investering eller som utleieobjekt. Men heller ikke dette vil gi store utslag over tid på prisnivået med mindre man får nok nye boliger til salgs med lavere priser enn dagens. Og de boligene til de prisene er ikke boligbyggerne villige til å bygge, mange av de større boligbyggerne har interne krav om salgsgrad på 60 til 80 % før de setter i gang prosjekter. Boligbyggerne har lagt seg på en linje der det er bedre å være "safe than sorry" og tar begrenset risiko.

Når få aktører tar noen særlig risiko er sannsynligheten for et overskudd på boligsiden begrenset. Da skal det også godt gjøres å få et prisfall som monner.

Det andre som ville virket på boligmarkedet er hvis nordmenn begynte å bli redd for fremtiden og jobbene sine. Der hadde myndighetene en glimrende anledning til å spille dette kortet i 2008, i stedet valgte man å forsikre alle om at alt var såre vel i kongeriket og at ingen trengte å bekymre seg.
wave
16:31 08.02.2012
#1534

Bekymring for fremtiden er ikke et kort myndighetene kan, skal eller bør spille ut, og i alle fall ikke for å påvirke boligprisene.Fallet høsten 2008 er forsåvidt et godt eksempel på hvordan forventninger i større grad enn befolkningsvekst og boligbygging påvirker prisene. Kollapsen i Lehman Brothers forvandlet over natten en boligmangel til et boligoverskudd.
Finn.no ble oversvømmet av boliger til salgs, mens kjøperne satte seg på gjerdet og prisene raste. (Brukte selv et halvt år på å selge en toppleilighet på Frogner til godt under verditakst.)

Nå tok markedet seg kjapt opp igjen, fordi nordmenn beholdt jobbene. Og den lenge varslede renteoppgangen ble ikke bare avlyst - Norges Bank har måttet senke renta i takt med nivået ute.
2008-fallet er likefullt et signal om den fallhøyden som ligger i boligmarkedet dersom arbeidsmarkedet og/eller rentenivå skulle endre seg.
Boligbyggingen er en vesentlig faktor, men som sagt, folk tilpasser seg markedet. Det er ingen naturlov som sier at en singel nordmann, som den eneste i verden, minst bør sitte med en treroms alene, uavhengig av markedets vekst eller fall.
Får vi en skikkelig global depresjon, som også slår inn her hjemme, tror jeg vi ganske sikkert vil oppleve et solid boligoverskudd på eiendomsmarkedet.
Men foreløpig er veksten god, forventningene gode og "boligmangelen" deretter.
olejoerg
17:24 08.02.2012
#4506

Men det er en naturlov som sier at med mindre våre politikere legger til rette for velstandsøkninger ved å subdisiere vekst også i internasjonalt dårlige tider så blir de ikke valgt..
Og AS Norge har pr dags dato de finansielle musklene til å forhindre arbeidsledighet.

Når offentlig sektor bevilget seg en lønnsvekst på bortimot 6 % i 2009 på tross av finanskrisen la man lista for utviklingen fremover..

Man får ikke noe realitisk syn på verden på den måten. Litt mer magemål i etterkant av finanskrisen kunne fort ha slått ut i boligmarkedet.
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter