Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Boligpriser framover III
Boligpriser framover III
blink
14:39 16.06.2012
#22451

Aud
Det er arbeidsinnvandringen som forårsaker det sterke presset i boligmarkedet.

Derfor kan dette utvikle seg til å bli en AllTimeHigh BOLIGBOBLE.

Byggebransjen er i ferd med å bli "unaturlig" stor i lille Norge.
Vi bygger for mange flere enn det som er naturlig for en befolking på ca 5 millioner.

Samme dag som tilstrømningen av arbeidsinnvandrere avtar så blir det overkapasitet i bransjen.
Dagen etter når tilstrømningen stopper opp, så blir det overskudd av leiligheter.
Dagen deretter når arbeidsinnvandrere flytter hjem igjen, så får vi det STORE boligkrakket i Norge

Dagens boom i eiendom er tuftet på en unaturlig befolkingseksplosjon.
gorwell
18:37 16.06.2012
#20089

blink om SV og stemme sosialistisk, du setter utrolig klargjørende beskrivelse på hele problemstillingen. Takk!

Ikke at jeg nødvendigvis er enig i at det er et sosialistisk prosjekt, jeg heller nok mer til at det er et statsautokratisk prosjekt og hvor sosialistene ser ut til å ha rotet seg fullstendig bort i forhold til hvor deres lojalitet burde befinne seg.

Resirk, det er bilbruken (transporten) som skal skattlegges for de ulemper det påfører samfunnet. Ei uke uten transport i dette landet ville snudd opp/ned på den problemstillingen...

gorwell

Endret 16.06.2012 18:41 av gorwell
Resirk
19:20 16.06.2012
#559

Sikter til privat bruk av bil, man kan jo ha avgiftslette for nødvendig transport(avgiftsredusert diesel og bensin? ) og avgiftslegge "unødvendig" bruk(bil til og fra jobb, hytte..)
gorwell
19:39 16.06.2012
#20090

Helt unødvendig med avgiftslette for korporativ transport, regningen er det uansett sluttkunden som betaler. Gjett hvem som er sluttkunde?

Den som kjøper varen eller tjenesten. Alltid allmuen enten det er BTB (kun et mellomledd) eller public (på vegne av oss alle).

Hvis du da ikke søker avgiftslette for å øke korporativ profitt? Hederlig nok holdning det, for all del.

gorwell

Endret 16.06.2012 19:39 av gorwell
blink
11:03 17.06.2012
#22455

I den grad konkurransen er lik for alle aktørene innen transport, så har Gorwell rett.

Men jeg tror ikke det er mulig å ha lik konkurranse hvis vi viderefører ulike spilleregler mellom biler som trafikkerer innenlands og biler som går internasjonalt.

Dette kan ordnes enkelt.
Det er bare å forby transport INN i landet.
Man får da mange godsterminaler v/ grenseovergangene, som gir oss arbeidsplasser, og vi sikrer ordnede forhold i transportnæringa.

Det viktige her er å forhindre at det kommer inn lastebiler som er anskaffet med lavere avgiftsnivå, fyllt med "avgiftsfri" diesel og ført av sjåfør som ikke har norsk tariffavtale.
Resirk
12:17 17.06.2012
#560

Enig , det passer bra i et høykostland med stor andel av folk med stor kjøpekraft.
En annen ide er å ha avgift på varer med latterlig lave importpriser , pga ekstreme lavepriser på arbeidskraft i produksjonslandet.
24" Tv fra Grundig kosta i 1980 8000 kr... , jeans kosta 499(så vidt jeg husker) , joggesko omtrent det samme som idag. Resultatet blir sykt overforbruk helt unødvendig. Eh, nå ble jeg vel litt kommunistisk , men jeg skjønner ærlig talt ikke vitsen med å kjøpe tv annethvert år eller klær for lagring på kleshenger frem til kast på UFF.
olejoerg
14:35 18.06.2012
#4557

blink

Vi bygger ikke for mye i pressområdene, vi bygger for lite og vi bygger feil type boliger. Blant annet har vi myndighetskrav som sier at halvparten av boligene i f.eks Oslo skal være over 85 m2.

Alle land som har vært gjennom en utvikling som ligner på Norge har hatt disse problemene. Det begynner med mindre aktivitet og rasjonalisering innen industri, landbruk og øvrige aktiviteter man bedriver på landsbygda.
Dette etterfølges selvfølgelig av at det skapes arbeidsplasser i pressområdene for å administere og regulere alt mellom himmel og jord. Etter hvert ønsker selvfølgelig våre kjære politikere å snu denne trenden ved å opprette arbeidsplasser ute i distriktene, men det er vanskelig. Dette fordi en stor del av det personell som har valgt denne retningen allerede bor i pressområdene og ikke kan tenke seg å flytte. Da får man problemer med kompetanse, ergo legger man flere jobber i pressområdene og fyller på med folk utenfra i tillegg til de som allerede bor.

Deretter drar man til med import fra utlandet som også hovedsaklig bosetter seg i pressområdene.

Midt oppe i dette sitter det politikere og bremser alt de bare kan for utbygging av miljøhensyn.

For å gjøre det hele fullkomment fastholder man en skattemodell som gjør det svært så lønnsomt å låne på og eie bolig.

I tillegg drar man til med nye regler som fordyrer boligbyggingen betydelig, selv om man vet at prisene på nybygg i realiteten drar opp prisene på eksisterende boliger også.

Videre bevilger man seg klekkelige lønnstillegg i så vel offentlig som privat sektor mens en finanskrise pågår rett utenfor stuedøra og sørger for at sentralbanken ikke kan sette opp renten selv om det er det man egentlig ønsker..

Vi vil selvfølgelig få nedgang i boligprisene til tider, men så lenge ovenstående faktorer består er det vanskelig å konkludere med annet enn at prisstigningen vil fortsette. Mennesker kan velge bort mye her i livet, men man må bo et sted. Da kan man velge å eie eller leie, og så lenge det er billigere å eie enn å leie så betaler folk det det koster. Hvis boligprisene faller så faller aktiviteten i markedet, og da stiger leieprisene noe som i neste omgang driver boligprisene opp igjen. Dette får man ikke gjort noe med før det oppnås en balanse i boligmarkedet, og det har vi ikke pr dags dato i f.eks Oslo.
Phoebus
15:22 18.06.2012
#10096

Ingen grunn til å tro at vi har en boligboble
DNB Eiendom spår boligprisene opp i mange år fremover. Triggerne er også mange.

Artikkel av: Odd Steinar Parr (HegnarOnline - 18.6.12 13:20)
Del på:

Facebook Facebook
Twitter Twitter

Tips en venn Tips en venn
Print Skriv ut

Relaterte artikler

Vil ha 13,7 millioner for slitt Bygdøy-bolig
Knøttsmå leiligheter solgt for voldsomme priser
Sjeføkonom: Vi står overfor en boligbombe
Slapp brannfakkel om boligprisene
Ser ingen norsk boligboble
Tomtefestere frykter boligkrakk

Etter å ha steget friskt så langt i år, spår meglerbransjen en utflating ut 2012.

- Vi har en prognose på en prisvekst på 7,0 prosent i 2012, og venter utflating ut året. Prognosen nå er noe høyere enn det vi så da vi gikk inn i året, sa adm. dir. Terje Halvorsen i DNB Eiendom ifølge Reuters til pressen mandag.

Videre venter DNB vekst i boligprisene hvert år frem til 2015, i tråd med SSBs prognoser lagt frem tidligere denne måneden.

Halvorsen understreker det ikke er grunn til å tro at Norge er inne i noen boligboble.

- Vi venter altså prisvekst til 2015. Driverne er sterk lønnsvekst, lav rente, lav arbeidsledighet, lav prisvekst, sterk befolkningsvekst og at det bygges for få boliger, sa han ifølge nyhetsbyrået.
aud59
15:29 18.06.2012
#5079

olejoerg
Du har helt rett.Boligprodusentene går meget gode tider imøte. Det må produseres flere boliger på tilrettelagte tomter via kommuner i pressområder ,for og holde prisnivået på boliger i samsvar med lønnsstigningen i landet.
blink
15:53 18.06.2012
#22464

Aud og OleJørgen

Selvsagt har dere rett i det meste dere skriver.

Mitt poeng er å påpeke at boligmangelen skyldes en "unntakstilstand" ved at vi importerer vannvittig mange mennesker til dette landet.
Dermed oppstår en uvanlig risiko-faktor i markedet.

Byggebransjen tilpasser leveranse av veldig mange flere boliger, enn vår naturlige befolkingsvekst skulle tilsi.
Dermed blir det overkapasitet i bransjen bare ved at importen av mennesker halveres.
Enda verre blir det hvis innflyttingen stanses.
"Katastrofe" blir det når Polen, Latvia, Estland og Litauen har bedret seg så pass at menneskene flytter hjem igjen.
olejoerg
16:55 18.06.2012
#4558

blink

Jeg tror du overvurderer betydningen av påfyllet fra Polen, Latvia, Estland, Litauen etc. Tross alt er de fleste av disse her i forbindelse med nettopp byggeaktivitet. De er også i meget stor grad forlagt i midlertidige forlegninger i forbindelse med dette arbeidet og har etter mitt syn en marginal innflytelse på etterspørselssiden hva boliger angår.

Noe annet er det med de som kommer hit fra andre deler av verden, men forutsetningen for at disse skal flytte hjem igjen i noe omfang er at freden senker seg der de kommer fra og økonomien bedrer seg radikalt. Det tviler jeg på skjer over natten, så mange blir det ikke som reiser hjem i vår tid.

Problemet med stadig økende boligpriser skyldes etter mitt syn tre hovedfaktorer:

1. Det har blitt for vanskelig å erhverve og regulere tomter i pressområdene. Politikere sitter med bremsen halvveis på grunnet miljø samtidig som gud og hvermann har innsigelsesrett mot alle nye tiltak. Denne innsigelsesretten benyttes flittig, kostnadene øker og prosjekter skyves ut i tid. I tillegg fører det faktum at det er en hel prosess å skille ut tomter og få tillatelse til å bygge ut til at man får et ekstra ledd i verdikjeden som vet å ta seg betalt. Det er såkalte eiendomsutviklere, det er vanskelig for enkeltpersoner å få til noe selv.

2. Skattesystemet er skreddersydd for å investere i bolig. Man får redusert formueskatten betraktelig i tillegg til at man får fratrekk for renteutgifter på selvangivelsen. I perioder som nå, da eiendom både er det sikreste å investere i og det mest lønnsomme, får man økende priser.

3. Boligbyggerbransjen i Norge er mye mer forsiktig enn i andre land når det gjelder tilbud-etterspørsel. Dette skyldes det som skjedde under bankkrisa da det som den gang var Norges største entreprenørselskap (Selvmer) gikk konkurs nettopp p.g.a overdreven boligbygging. Dette sitter dypt i ryggraden på boligbyggerne her til lands ennå. Det ser man ved at aktiviteten i bransjen faller umiddelbart når etterspørselen viser tegn til svakhet. Dette er faktisk en av de viktigste parameterne bransjen fokuserer på, de fleste har krav til at mellom 60-80 % av nybygg må være solgt før man setter prosjektet i gang. Det sier seg selv at det skal litt til for å få et betydelig overskudd av boliger mot et slikt bakteppe. Bransjen skaffer seg ved dette tid til å justere produksjonen og unngå store tap.
blink
17:35 18.06.2012
#22466

OleJørgen

Tilflyttinga til landet er mye større en vår "naturlige" befolkingsvekst.
Jeg tror derfor at dere undervurderer "konsekvensen" av dette.

Eiendomskrakket i 89-92 kom etter børskrakket i -87.
Dette satte punkum for "jappe-tida" på 80-tallet som resulterte i bygge-boom både i bolig, hotell og næringsbygg, samt offentlig bygging. (det proppet opp investorer fra alle kanter som skulle gjøre seg rike)

Det samme så vi tendes til før finanskrisa og det samme synes å være på gang igjen.

Hvermansen bestiller seg ny leilighet uten å ha ordnet salg av sin gamle, i tillegg bestiller han en ekstra for spekulasjon.
Entreprenørene heller "bensin på bålet" ved å tilby finansiering i byggetida, som resulterer i latterlig lav inngangsbillett.
Dessuten igansettes prosjekter m/ 1/3 av leilighetene usolgt.

Myndighetene tilrettelegger for "galskapen" med gunstig beskatning.

Bankene tilbyr "gratis" renter, i den forstand at rentene etter skattefradrag er under halvparten av forventet %-vis lønnsvekst.

Alt ligger til rette for byggeBOOM og nytt KRASJ.
aud59
10:15 23.06.2012
#5081

blink
Det er også andre som har samme oppfattning om at boligprodusentene vil gjøre det stort fremover.

Trygve Hegnar: - Spurt og kjøp bolig
- Løp og kjøp blir altfor forsiktig, mener redaktør Trygve Hegnar.
Artikkel av: Øystein Byberg (HegnarOnline - 23.6.12 10:06)

Del på: Facebook Twitter Tips en venn Skriv ut Befolkningen i Norge og Oslo vil øke dramatisk de neste årene, og det vil få store konsekvenser for boligprisene, fastslår redaktør Trygve Hegnar i lørdagens leder i Finansavisen.

- Eksplosjonen vi har sett i boligprisene de siste årene, og som alle ser vil fortsette i år og (minst) til neste år, kan bare være forsmaken på hva de neste 10-20 årene vil gi, skriver han.

- Løp og kjøp, som vi har skrevet tidligere, og som har vært riktig, blir altfor forsiktig. Nå gjelder det å spurte!, konkluderer Hegnar.

Les hele lederen i Finansavisen.


Trygve Hegnar - Foto: Finansavisen
blink
10:45 23.06.2012
#22485

aud

Helt enig.
Hvis vi forutsetter at oljeprisen holder seg på høyt nivå, og at øst-europa ikke klarer å lokke hjem "utvandrerene".

Poenget mitt er bare å påpeke "EKSTRA-risiko" ved at boligbobla er koplet til ekstraordinær arbeidsinnvandring.
Hvis innvandringen avtar/stopper så sprekker bobla.

Men med høy oljepris og ekstreme investeringsnivå i olje- og oljeservice så vil arbeidsinnvandringa vedvare og boligprisene fortsette opp.

Alle bør innse at vi har ei stor eiendomsboble i Norge.
Spørsmålet er bare hvor lenge den vokse før den sprekker, og hva den sprekker av.
aud59
10:55 23.06.2012
#5082

Eiendomsprisene vil over tid stablisetre seg selv tror jeg. Har ikke noe tro på at eiendomsmarkedet vil sprekke ,annet at de som ikke har de store midlene til og handle for vil bygge kjøpe bolig litt lengre ut fra pressområder
utenfor byene.
blink
11:11 23.06.2012
#22486

Bobla sprakk

Ingen trodde det kunne skje da investeringsbeslutningen ble tatt
aud59
11:23 23.06.2012
#5083

blink
Jeg trodde vi skrev om mitt kjære Norge.

Endret 23.06.2012 11:23 av aud59
blink
11:25 23.06.2012
#22487

Det gjør vi også.

Men det kan være greit å minne om at boblene oppstår fordi flertallet tror de ikke kan oppstå
blink
18:30 23.06.2012
#22497

Kollaps
blink
09:21 24.06.2012
#22501

Finn markedsfører 60 000 boliger til salgs (brukt og nytt)
gorwell
10:09 24.06.2012
#20160

Tror du må sjekke den linken blink. Går du inn under brukte eiendommer til salgs, er tallet 16.374. Og for nye eiendommer er tallet 2.427.

I Oslo er det 1.521 boliger til salgs i en befolkning på 617.000. Med røfft regnet 3 personer per husstand, det er 0,74% av boligene som er til salgs. I Stavanger er det 280 boliger til salgs på en befolkning på 128.000. Det utgjør 0,65% av boligene....

Det hender da at folk flytter....?

gorwell
blink
10:18 24.06.2012
#22505

Gorwell

Framsida viser 37841 boliger for salg og 23944 under oppføring

Sum ca 60 000
gorwell
10:49 24.06.2012
#20161

Og lengre inne er tallene helt annerledes.

Du overdriver utbudet med 220%! Du villeder vel ikke med forsett, vel?

gorwell

Endret 24.06.2012 10:50 av gorwell
blink
11:12 24.06.2012
#22506

Gorwell

Jeg har ikke tatt meg tid til å kvalitetsikre talla, ved å telle annonsene.
Har du ?
gorwell
13:32 24.06.2012
#20163

Helledussen da blink. Gå nå inn på førstesidene og noter deg tallene...

Har du en brennevins-psykose, eller?

gorwell
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter