Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Boligpriser framover III
Boligpriser framover III
OldNick
10:34 23.04.2015
#16761

Siv Jensen advarer nå boligkjøpere om den ekstreme risikoen noen av dem påtar seg.

Dette ligner på den advarselen Jens Stoltenberg kom med i begynnelsen av finanskrisen, da han advarte om kraftig fall i aksjekursene.

Jens fikk rett, men får Siv det?

Jensen advarer boligkjøpere

Finansminister Siv Jensen (Frp) advarer boligkjøpere med stor gjeld mot at de kan få store økonomiske problemer når rentene begynner å stige


NTB/E24.no
21.04.2015

- Nordmenn har høy gjeld, og den øker fortsatt. De fleste har mye å gå på i sin privatøkonomi. Men mange kan også få store problemer hvis ting endres. Det kan bli mer krevende når situasjonen i norsk økonomi og næringsliv endrer seg, sier Jensen til Aftenposten.

Det er ikke et spørsmål om hvis, men om når renten går opp, påpeker statsråden.

- Det er opplagt at det vil skje på et tidspunkt, sier Jensen.

- Folk har et personlig ansvar for å betjene sine lån og ta høyde for høyere rente enn vi har i dag. Men det er også et samfunnsspørsmål, sier finansministeren.

Hun minner om at regjeringen har varslet at den skal legge fram en bred boligpolitisk strategi før sommeren.
______

Advarer kraftig mot videre boligprisvekst

Eiendomsmeglerne mener bankene er uansvarlige som gir unge høye boliglån på foreldrenes rygg. De frykter for konsekvensene


Odd S. Parr, Hegnar.no
22.04.2015

I rapporten «Finansielt utsyn 2015» uttrykker Finanstilsynet på ny bekymring for veksten i boligprisene og ikke minst gjeldsnivået blant norske husholdinger.

Tilsynet vedgår at svakere utsikter - spesielt i olje og oljeservice, samt økt usikkerhet for norsk økonomi isolert sett vil bidra til å dempe lånelysten hos husholdningene.

- Det er imidlertid en fare for at utsiktene til en langvarig lav rente og lett tilgang på kreditt kan bidra til at den sterke veksten i gjeld og boligpriser likevel vedvarer, sier tilsynets direktør Morten Baltzersen.

- Det vil øke husholdningenes gjeldsbelastning ytterligere og bidra til å holde etterspørselen etter varer og tjenester oppe i en tid, men en slik utvikling er ikke bærekraftig. Risikoen for et senere kraftig tilbakeslag og finansiell ustabilitet, vil i så fall øke, legger han til.

Hele rapporten her.

Uansvarlig lånepraksis

Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF) erkjenner at en vedvarende boligprisvekst fra dagens høye nivå, ikke vil være bærekraftig på sikt.

- Det vil forsterke misforholdet mellom husholdningenes gjeld og inntekt, og bygge fallhøyde som øker risikoen for en hard landing i boligmarkedet som kan få store samfunnsøkonomiske ringvirkninger, sier NEF-direktør Carl O. Geving i en kommentar fra forbundet.

NEF mener grep må tas for å bremse kredittveksten, gjennom en midlertidig innstramming i bankenes utlånspraksis.

- I dag er kreditt billig og til dels for lett tilgjengelig. Kredittverdighet bør i større grad vurderes etter reell betjeningsevne, og i mindre grad mot boligformue og belåningsgrad.

- Det er ikke ansvarlig kredittpraksis når unge mennesker får høye boliglån på ryggen av foreldrenes boligformue, uten egen evne til å betjene avdrag på lån gitt med rekordlav rente, fortsetter Geving.

mer på link
highlander
14:16 28.04.2015
#4246

DnB Markets spår boligfest ut året... men deretter kommer omslaget.

I aprilutgaven av rapporten «Økonomiske utsikter» opprettholder økonomene i DNB Markets de fleste prognosene, men jekker opp prognosen for boligprisene i år.

Mens meglerhuset i januar så for seg en boligprisvekst på 2,1 prosent, anslås det nå en vekst 5,7 prosent etter en mye sterkere prisvekst i starten av året enn DNB hadde ventet.

Omslag i boligmarkedet

Men deretter kommer omslaget i boligmarkedet, spås det.

- Lavere renter stimulerer utviklingen i boligmarkedet. Oppgang i arbeidsledigheten tilsier svakere utvikling i boligprisene. Vi har sett en sterkere utvikling i boligprisene så langt, vi justerer opp anslaget for inneværende år ganske kraftig. Vi tror at vi får et omslag mot slutten av året, i retning av lavere vekst i boligprisene og etter hvert fall, sier seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets.

Fra myndighetene venter DNB at det kommer en pakke som vil senke boligprisene de påfølgende tre årene.

- Vi venter at regjeringen legger frem en boligmarkedspakke som virker negativt inn på prisene. Vi har lagt til grunn en effekt på 4,5 prosent over tre år, sier Aamdal

Stigende ledighet
Med uendrede anslag for oljeprisen på 65 dollar per fat i år, stigende til 88 dollar gjennom de påfølgende tre årene, opprettholdes de fleste anslagene for norsk økonomi.

I år venter DNB-økonomene en vekst i Fastlands-BNP på 1,2 prosent. I prognosene tar veksten seg opp til 1,6 prosent neste år og videre til 2,1 prosent i 2017 og 2,4 prosent i 2018.

Det gjør at arbeidsledigheten stiger til en topp på 4,5 prosent i 2017, fra 3,5 prosent i fjor. Fra Norges Bank venter DNB to rentekutt før utløpet av året.

- Lav vekst i år, den tar seg gradvis opp fremover. Arbeidsledigheten kommer til å stige, men blir ikke dramatisk høy. Vi når de samme nivåene som i 2005. Boligprisveksten er i ferd med å avta og vi får en mer sideveis bevegelse over de neste årene, oppsummerer Aamdal.
highlander
01:04 05.05.2015
#4279

Bullish for boligmarkedet:

Varsler at Norge får tidenes laveste rente...

(i hvert fall så lenge at arbeidsledigheten ikke stiger nevneverdig...)
OldNick
08:55 08.05.2015
#16793

Yngre barnefailier må flytte til Oslo's nabokommunder for finne familieboliger som passer lommeboka.

Oslo-folk strømmer til visninger i nabokommunene

Høye boligpriser og mangel på familieboliger med hageflekk gjør at besøkende fra Oslo ofte utgjør halvparten når meglerne i Follo og på Romerike holder visning. Dette skyldes dårlige og defensive Oslo-politikere, mener boligekspert.

Astrid Dalen, Ida Aamodt-Hansen, E24.no
06.05.2015
highlander
15:16 03.06.2015
#4464

Ingen bombe at mange nordmenn er sårbare for rente- eller boligprissjokk:

OECD advarer mot overoppheting i boligmarkedet

Norsk økonomi vil bremse ned i 2015 etter oljefallet viser nye prognoser fra OECD, som likevel advarer mot overoppheting i det norske boligmarkedet.

I juni-utgaven av organisasjonens rapport om økonomiske utsikter anslås det at den økonomiske veksten i Fastlands-Norge vil falle til 1,4 prosent i år fra 2,2 prosent i fjor, før den tar seg opp igjen til 2,1 prosent neste år.

Sårbare for boligsjokk
Til tross for en svakere økonomi er boligprisene og husholdningenes gjeld fortsatt høye, påpeker OECD.

Oppgangen i boligprisene siden 2007 har vært på over 40 prosent, samtidig som husholdningenes gjeld i forhold til disponibel inntekt har steget fra under 180 prosent til over 200 prosent.

- Stigende boligpriser og boligutlån vil kreve fortsatt tett overvåkning i lys av husholdningenes høye gjeldsnivåer og risikoene for at boligmarkedet overopphetes. Ytterligere makrotilsynstiltak bør vurderes for å reduserer risikoen til finansiell stabilitet, skriver OECD, som mener Finanstilsynets forslag om ytterligere innstramming i bankenes utlånspraksis går i riktig retning.

Det høye gjeldsnivået gjør husholdningene og potensielt også bankene sårbare for rente- eller boligprissjokk, poengterer OECD.

Spår bedring i 2016
Mens den økonomiske veksten i 2015 vil svekkes som følge av at oljeprisfallet rammer aktiviteten og investeringene i petroleumssektoren, med ringvirkninger til fastlandsøkonomien, ventes det en gradvis bedring neste år.

Den økte veksten i 2016 vil drives av økte investeringer utenfor oljesektoren og sterkere eksport, mener OECD-økonomene.

Det advares imidlertid om at Norge er sårbare for handelssjokk.

- Oljeprisene kan stige fra nåværende nivåer, som øker produsentenes og myndighetenes inntekter. I kontrast, en ytterligere nedgang kan gi kutt i oljeproduksjonen, ytterligere reduksjon i leteaktivitet og dempe bedringen på fastlandet gjennom andrerundeffekter på inntekter og etterspørselen i næringslivet.
Birdy
18:00 09.06.2015
#1103

http://www.dn.no/privat/eiendom/2015/06/09/1438/Bolig/ulvyaperle-til-salgs-igjen-luksusmarkedet-er-veldig-sprekt-n

Eller mange som har tatt gevinst i aksjemarkedet??? (kjøper lignende når jeg har dekt short plasseringene mine :))
OldNick
09:15 11.06.2015
#16898

Foreldre angrer på bolighjelp til barna

Tre av ti foreldre angrer på at de pantsetter egen bolig som kausjonist for at barna skal kunne kjøpe seg førstegangsbolig, viser en undersøkelse blant Sparebank 1 SMNs kunder


NTB/Hegnar.no
10.06.2015

Nærmere 60 prosent av førstegangskjøperne av bolig måtte i første kvartal i år ha hjelp av foreldre eller andre for å skaffe nok egenkapital. Det viser kundeanalyser som banken har gjennomført.

- Våre tall er nok ganske representative statistisk sett, sier kredittsjef Endre Jo Reite i Sparebank 1 SMN til Dagens Næringsliv.

Antall førstegangskjøpere som trenger hjelp til å skaffe seg nok egenkapital, er økende. I 2010 var det 30 prosent som trengte hjelp, ifølge banken.

- Så på de fem årene er foreldremedvirkningen doblet. På samme tid har gjeldsnivået til de unge økt, sier Reite.

Den vanligste måten å hjelpe barna på er kausjon. Ifølge Sparebank 1 SMN kausjonerer foreldre i nesten 40 prosent av alle førstegangskjøp, mot 26 prosent i 2010. Mange foreldre har ikke tenkt godt nok gjennom en slik forpliktelse, mener Reite, som viser til at tre av ti foreldre i ettertid angrer på at de ga bolighjelp.

- Jeg tror rett og slett de gode tidene har sløvet oss litt og at vi kausjonerer for lett på for mye, sier Reite.
highlander
14:40 14.06.2015
#4517

Sakset fra Stig Myrseths nyhetsbrev for kommende uke:

Eiendomsmarkedet i Norge

Mens børsen styres av verdensøkonomien, følger eiendomsmarkedet den lokale økonomien. Doble motvinder for norsk økonomi gjør at varsellampene nå blinker for bolig- og spesielt næringseiendom.

De fleste aktører undervurderer utfordringene som norsk økonomi står over. La oss starte med oljenæringen. Gjennomgangstonen blant oljefolk er at næringen er syklisk. Det er dårlige tider akkurat nå, men det er ingen grunn til panikk.

«Vi har vært gjennom mange tilsvarende nedturer de siste tjue årene, og etter ett år eller to vil solen skinne igjen» er refrenget.

Anderledes nedtur
Faktum er imidlertid at oljemarkedet ikke har vært gjennom en liknende nedtur før. Det har skjedd et større teknologisk gjennombrudd, skiferoljerevolusjonen, noe som kan bety at norsk kontinentalsokkel er utkonkurrert på marginalen.

Mange vil innvende at det er forhastet å trekke en slik konklusjon, og det er helt riktig. Skiferoljeindustrien er ung og dynamisk og har ennå ikke vært gjennom en full konjunktursykel. Dette gjør det vanskelig å vite eksakt hva produksjonskostnadene er og ikke minst hvordan de vil utvikle seg fremover.

Signalene så langt er imidlertid ikke oppmuntrende. Mens man for ett år siden mente at 90 var smertegrensen, trekkes nå 70 dollar per fat målt ved Brent-olje frem som det nye break-even-punktet.

En ting er selve nivået som allerede er lavere enn for de fleste dypvanns- og arktiske felt. Det mest skremmende er imidlertid trenden.

Kreditt i revers?
En annen undervurdert trussel mot norsk økonomi er gjelds-supersykelen. Mens privat sektor i resten av Europa har benyttet årene etter finanskrisen til å bygge ned gjeld, har det motsatte vært tilfelle i Norge.

Norske husholdninger har de siste ti årene økt giringen betraktelig, og gjeldsbelastningen er nå på over 200 prosent av disponibel inntekt. Det er et nivå som ville fått alarmen til å gå i de fleste land.

Faren er at nordmenn blir mer like øvrige europeere i årene fremover, også når det kommer til gjeldsappetitt. I så fall kan økonomien og spesielt eiendomsmarkedet stå foran langvarige motvinder. Mye av gjeldsveksten har tross alt gått med til å pumpe opp eiendomsverdiene.

Gullalderen over
Det har knapt vært noen investeringer som har kastet bedre av seg enn norsk bolig- og næringseiendom siste tjue år, i alle fall etter giring og skatt. Slår vårt negative oljepris-syn til, er imidlertid festen over.

Krisen er allerede et faktum i næringseiendom i Rogaland hvor ledigheten eksploderer og kontorleiene krakker. I Oslo har også kontorleiene passert middagshøyden selv om fallende avkastningskrav gjør at utslagene på verdiene foreløpig er begrensede.

I boligmarkedet venter vi at drahjelpen fra fallende renter etter hvert vil overveldes av motvinder fra en stigende arbeidsløshet. Et mulig unntak er Oslo hvor summen av sentralisering, innvandring og lavere renter kan utligne olje- og gjeldsmotvindene.
Phoebus
16:38 14.06.2015
#10876

Jasså? Så eiendomsprisene styres av den lokale økonomien? Det er nok slik, kjære Myrseth, at når det ikke bygges nok boliger vil boligprisene stige. De boligene som bygges blir også stadig dyrere på grunn av det offentliges andel av BNP samt at det blir flere, unyttige regler og forskrifter.

Folk vil prioritere tak over hode, selv om bilen må vekk og klesbudsjettet reduseres og man må spise billigere mat. Tror man må være økonom (eller politiker) for ikke å forstå at man må bygge flere boliger billigere for å få prisene i revers. Ingen tegn på det så langt.
OldNick
18:36 14.06.2015
#16914

Sjeføkonom: Skattesystemet må endres

Sjeføkonom i Sparebank1, Elisabeth Holvik, mener at overinvestering i eiendom de siste ti årene kan ha bidratt til den svake produktivitetsveksten. Mandag kommer Sivs boligpakke


Johan Nordstrøm, E24.no
13.06.2015

Elisabeth Holvik mener at det er et paradoks at vi trenger innovasjon og penger til utvikling av næringslivet, men har et skattesystem som stimulerer til investering i bolig.

Skattesystemet må endres. Det motiverer til for høy gjeld, og for lite investering i produktive investeringer og nyetableringer av bedrifter, sier Holvik til E24.

Hun poengterer at vi har levd for godt på stimulans fra oljesektoren, og nå må vi omstille oss.

Overinvestering i eiendom de siste ti årene kan ha bidratt til den svake produktivitetsveksten. I den situasjonen vi er i nå er det blitt problematisk at det er skattegunstig å investere i eiendom, sier Holvik.

Holvik støttes av flere andre sjeføkonomer.

Det er riv ruskende feil. Dagens regler favoriserer investering i bolig fremfor alt mulig annet. Jeg ser ingen grunn til å ha et system som er så skjevt, har sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swebank tidligere fortalt E24.

Også sjeføkonom Roger Bjørnstad i Samfunnsøkonomisk analyse har påpekt at bolig-skattefordelen hemmer investeringer i innovasjon og gründervirksomhet.

mer på link
highlander
13:16 12.07.2015
#4678

Det er mulig modellene til samfunnsøkonomene ikke får det med seg, men når penger er gratis og ingen boliger står tomme, vet de fleste hvilken vei det gå, skriver Trygve Hegnar...

Hegnar: - Selvfølgelig stiger boligprisene

"Oppgangen i boligprisene i juni var sterkere enn de fleste hadde regnet med. Mens boligprisene de siste årene har falt i juni, var den sesongkorrigerte prisoppgangen på landsbasis én prosent. Samtidig var det rekordsalg av antall boliger i juni.

Dermed kunne en rekke samfunnsøkonomer fortelle oss at boligboblen er på vei.

Prisoppgangen er «uforklarlig» sier en samfunnsøkonom, en annen sier at modellene de bruker ikke kan forklare prisoppgangen og Harald Magnus Andreassen i Swedbank ser endelig den boligboblen han har trodd på i mange år.

Adm. direktør Grethe Meier i Privatmegleren sier til vår rosa konkurrent at markedet for luksusboliger er «helt vilt», og hun, som så mange andre eiendomsmeglere, hevder at det må bygges flere boliger for å dempe prisveksten.

Den rosa avisen latterliggjør dette, og skriver på lederplass at «å bygge seg ut av en situasjon med høye boligpriser kan gå helt galt. Det er forsøkt både i Irland og Spania.»

Dette er imidlertid en meningsløs sammenligning. I Spania var det på et tidspunkt angivelig én million usolgte privatboliger (tallet i dag er visstnok en halv million), og da skjønner alle at markedet kollapser. En boligboble sprekker.

Men i Norge er det knapt tomme og usolgte boliger. Markedet er nesten, bortsett fra noen få regionale områder som for eksempel Stavanger, i perfekt balanse.

Befolkningsvekst og innvandring tar unna nesten alt som bygges.

«Den som tror at flere boliger er den eneste medisinen myndighetene bør foreskrive, har slått opp i feil lærebok,» skriver DN. Men det er det da heller ingen som har hevdet at flere boliger er «den eneste medisinen.»

Lett hånlig skriver den rosa avisen at «så er det en gang slik at eiendomsmeglerne tjener mer jo flere boliger som selges.» Underforstått: Da kan vi ikke høre på hva eiendomsmeglerne sier.

Vi tror den sterke prisoppgangen nettopp skyldes at det er for få boliger i markedet, og så undervurderer samfunnsøkonomene og DN effekten av det lave rentenivået. Når de fleste kan låne penger til bolig til litt over to prosent, samtidig som vi har inntektsfradrag for rentene og konsumprisene stiger med to prosent, så har vi en negativ realrente, og den er fallende!

Boligkjøperne skjønner hvor vanvittig gunstig dette er, og stadig flere binder boligrenten på dette nivået. Klokt av dem, men flertallet tror faktisk at boligrentene kan falle (det er jo det samfunnsøkonomene forteller oss), og da kaster de seg inn i boligmarkedet.

Spørsmålet om å tåle en renteoppgang på hele fem prosentpoeng, slik Kredittilsynet krever, blir teoretisk.

Et historisk lavt rentenivå, som er fallende i en tid hvor bankene slåss om markedsandeler, forklarer mye av prisveksten.

Så kommer selvfølgelig også arbeidsledighet, lønnsvekst, befolkningsvekst, innvandring og tilgang på boliger og tomter for utbygging. Modellene tar med alt, men undervurderer det historisk lave rentenivået.

Det går fortsatt tregt med tomtetilgang og reguleringsprosesser, innvandringen kan gå litt ned (den vil vel øke fra Hellas?) og det vil bli regionale forskjeller i ledigheten, men rentenivået kompenserer det meste.

Det er mulig modellene til samfunnsøkonomene ikke får det med seg, men når penger er gratis og ingen boliger står tomme, vet de fleste hvilken vei det går. Det står faktisk i alle lærebøker."
renud
14:20 12.07.2015
#9636

Hegnar tar ikke nødvendigvis feil, men han glemmer/unnlater å nevne en del momenter som faktisk kan medføre et krakk i boligprisene, også i Oslo og andre byer/tettsteder utenfor "noen få regionale områder som for eksempel Stavanger".

Vi har i Norge et betydelig antall boligeiere som eier flere boliger. Dersom leiemarkedet svikter, vil dermed tilbudet av boliger raskt kunne øke betydelig. Det ryktes allerede at noen forsiktige aktører selger unna boliger som tidligere var utleieboliger, noe som fort kan medføre at tilbudet overstiger etterspørselen, noe som igjen kan bli begynnelsen på en nedadgående boligprisspiral.

Videre vet vi at et betydelig antall høytlønnete allerede har mistet jobben, eller er på vei inn i arbeidsløshet eller jobber med vesentlig lavere lønninger. Samtidig tyder mye på at tiden med usedvanlig høye lønninger i deler av det norske arbeidsmarkedet går mot slutten (stikkord; outsourcing, internasjonalt arbeidsmarked, effektivisering).

Et betydelig antall høytlønnete utlendinger kan dessuten komme til å forlate Norge. Både fordi de har/kan miste jobben, men også fordi verdien av lønningene har svekket seg betydelig mot egen valuta pga. den vesentlige og sannsynligvis "varige" kronesvekkelsen.
highlander
14:52 06.08.2015
#4784

- Dette tallet er et argument for nytt rentekutt

- Jeg tror dette tallet er et argument for at vi kan få et nytt rentekutt fra Norges Bank i september, som kan gi ny fart i boligmarkedet. Jeg tror bankene fortsatt vil følge opp et eventuelt rentekutt, sier sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea til Nettavisen Stocklink.

I en normalt svak juli måned falt boligprisene, viser statistikk fra Eiendom Norge onsdag.

Fra måneden før var boligprisene ned 1,1 prosent, mens prisene justert for sesongvariasjoner falt med 0,3 prosent.

Boligprisfallet var bredt - med nedgang i alle byer unntatt Oslo.

- Vi er inne i en mer moderat utvikling, sier administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge på dagens pressekonferanse.

Sammenlignet med juli i fjor er boligprisene nå 6,8 prosent høyere. Det er ned fra årsveksten på 8,1 prosent i juni.

- Dette er å regne som en svak prisutvikling sammenlignet med det vi har vært vant til, sier Dreyer som tror man utover høsten vil se at tolvmånedersveksten går nedover.

Spår rentekutt
En mer moderat utvikling forventer også Bruce.

- Nå var boligprisene veldig sterke i juni, men det heller nå i retning av at det er en mye mer moderat utvikling i boligprisene enn vi hadde gjennom 2014.

- Usikkerheten som følger med oljebremsen bidrar til å dempe prisveksten. I tillegg har prisene økt mye, de er på et høyt nivå, sier sjefanalytikeren.

Han peker på at utviklingen nå er mer som Norges Bank forventer.

- Hvis bildet hadde vært det samme som i juni, så kunne det vært noe som la en demper på lysten til å sette ned renten på september-møtet. Men nå er bildet mer i tråd med Norges Banks syn på boligpriser.

Nordea har et rentekutt ved rentemøtet i september i sine prognoser.

- Lav oljepris på rundt 50 dollar per fat og Norges Banks signaler fra juni-møtet gjør at vi holder på prognosen. Usikkerheten er at krona er mye svakere enn Norges Bank ventet. Det trekker litt motsatt vei.
DagArne
17:57 06.08.2015
#71

Ettersom kronekursen er lav ifht Dollar og andre valutaer, vil jo det medføre høyere priser på importerte varer
taler ikke det for at NB vil sette opp renten?
Eller blir inflasjonen innenfor målet med dagen kurs mot dollar?
Phoebus
07:23 07.08.2015
#10899

DN skrev at det bygges 30 % mindre boliger enn behovet i Oslo. Ikke vanskelig å tenke seg hva slik dårlig performance vil føre til når det gjelder boliger.

Det eneste som hjelper når man ikke vil fortette, ta av marka eller bygge høyere i noen betydelig grad, er å flytte arbeidsplasser ut (vanskelig) eller ordne ordentlig, sømløs transport. (Fra Eidsvoll til din arbeidsplass på Fornebu på 20 minutter med mulighet for å gjøre fornuftige ting underveis.)

Det eneste politikerne skjønner er at vi ikke har andre muligheter enn flere tog og leddbusser, og man mp for all del ikke prøve noe nyttt, og da vil heldigvis boligprisene fortsette å stige.
Provence
08:52 07.08.2015
#8787

Let us broaden our minds ;-)

Spania:

Som mange nordmenn har gjort, har også jeg kjøpt en kåk i dette landet. Ikke primært som en investering men snarere en escape mulighet når den norske sommeren har vært, skal vi si, noe begredelig i år.

Spansk boligsalg til himmels i juni
engam64
21:55 08.08.2015
#4255

Et kraftig boligfall kommer. Men ikke før rentene begynner å tikke oppover. Beklagligvis blir det svært blodig denne gangen.
javelda
22:24 08.08.2015
#5770

Jeg har kjøpt meg ny leilighet i Stavanger og skal selge mitt rekkehus og er skikkelig spent på hvordan dette går. Rekkehuset ligger i et attraktivt område, men er allikevel nervøs. Den nye leiligheten er ferdig i begynnelsen av november, så det er vel på tide å gjøre klart for salg.
highlander
16:16 19.08.2015
#4838

Hold oss oppdatert, javelda. Lykke til!
highlander
16:18 19.08.2015
#4839

Lav rente i minst 3 år + stigende arbeidsledighet = i sum relativt uendrede boligpriser?

DNB spår rekordlav rente de neste tre årene

Med utsikter til lav oljepris i flere år forventer økonomene i DNB Markets en mer langvarig vekstbrems for norsk økonomi, høyere ledighetstopp og rekordlav styringsrente de neste tre årene.

- Norsk økonomi er inne i en bølgedal, som følge av en kraftig revers i oljenæringens investeringer. Med kun beskjeden oppgang i oljeprisen vil perioden med lav vekst trolig vare lenger enn tidligere anslått, skriver økonomene i august-utgaven av rapporten «Økonomiske Utsikter».

Rekordlav rente
I rapporten anslås det at den økonomiske veksten i Fastlands-Norge vil falle til 1,4 prosent i år og neste år, fra 2,2 prosent i 2014. Ikke før i 2017 vil veksten øke igjen, tror DNB Markets.

I tillegg forventes det at de lave oljeprisene vil utløse kutt i oljeinvesteringene på 15 prosent i år, og deretter 10 prosent i hver av de neste to årene.

- Petroleumsinvesteringene har gått over fra å være en vekstmotor for fastlandsøkonomien til å bli en bremsekloss, påpeker DNB-økonomene.

De understreker at de «venter en myk landing, med lav vekst heller enn nedgang i økonomien».

- God forbruksvekst og en fortsatt ekspansiv penge- og finanspolitikk vil bidra til det.

Ved seneste korsvei kuttet Norges Bank styringsrenten til historisk lave 1 prosent. DNB Markets venter enda et kutt, før renten blir liggende rolig i flere år.

- Med moderate lønnsoppgjør og en noe sterkere krone er det utsikter til at inflasjonen vil falle betydelig i løpet av de neste tre årene. Derfor venter vi ingen oppgang i styringsrenten de kommende tre årene, etter et kutt til 0,75 prosent i november.

Stigende arbeidsledighet
Arbeidsledigheten anslås å stige jevnt og trutt, før ledighetsraten topper ut på fem prosent i 2018.

- Arbeidsledigheten har økt, men så langt primært i oljetunge regioner og yrker. Fremover venter vi at ringvirkningene brer seg til større deler av næringslivet, og bidrar til en bredere oppgang i arbeidsledigheten og en lavere temperatur i boligmarkedet.

Oppgangen i boligprisene ventes å bremse opp neste år, før de faller 2,5 prosent i 2017 og med 1,5 prosent i 2018.

Oljeprisen, som har falt under 50 dollar fatet, anslås å stige til 65 dollar neste år og deretter videre til 70 dollar de neste to årene.
highlander
15:55 03.09.2015
#4891

Oppgang i boligprisene

Boligprisene gikk opp 2,5 prosent fra juli til august, viser boligstatistikken fra Eiendom Norge. Tallene ble lagt fram torsdag.

Korrigert etter sesongvariasjoner økte prisene med 1,1 prosent.

Oppgangen i august er den sterkeste sesongkorrigert veksten siden 2013. Den ujusterte boligprisoppgangen har ikke vært høyere siden 2006.

Administrerende direktør Christian Dreyer i Eiendom Norge sier dette er som en normal prisutvikling å regne, men da med premisset om at sterk prisutvikling er det normale.

Prisene de siste tolv måneder viser en samlet oppgang på 7,7 prosent.

Utviklingen vil snu
Boligprisveksten vil imidlertid avta utover høsten, tror Dreyer.

- Utover høsten forventer vi at tolvmånedersveksten kommer til å gå ned på grunn av at høsten i fjor var veldig sterk, sier han.

- Vi ser ingen tendenser til nedgang i salget, ser vi bort ifra regionale forskjeller, sier Dreyer.

- Vi har nådd all time high for boligprisene. Prisene har aldri vært høyere, fortsetter Dreyer.

Antallet solgte boliger sist måned var 7899 - en nedgang på 2,5 prosent sammenlignet med samme måned i 2014.

Store forskjeller på vestlandet
Eiendomsmegler Ole Anders Teslo bekrefter trenden.

- Vi har opplevd et bra marked i august med en jevn stigning i antall interessenter og økt oppdragstilgang. Omsetningshastigheten er fremdeles lav på mellom 15 og 20 dager, men vi ser et noe mer selektivt marked med litt færre på visning enn i første halvdel av året, sier han til Nettavisen.

- For oss i Eie Bergen har det gått meget bra så langt i år.

Forsiden av Dagens Næringsliv onsdag forteller at 80 prosent av boligene som selges i Oslo selges til eller over takst, fortsetter han.

- Vi ser av våre tall, at vi hittil i år har solgt 90 prosent av alle våre boliger til, eller over takst.

Like hyggelig er ikke utviklingen lenger sør. I Stavanger melder Eiendom Norge om en nedgang.
Beinmarg
09:16 04.09.2015
#8861

Boligene i Stavanger område, kan lett halvere seg i verdi, slik det var fra 1987-1990. Vi går in i en stygg tid. Folk har blitt forsiktige hva de bruker penger på. så utover vinteren og våren, vil vi se mer oppsigelser, permiteringer, konkurser, boligprisene faller, hytteprisene faller. Det er bare å forberede seg på dårlige tider. Det vil bølge endel.
highlander
16:16 10.09.2015
#4906

IMF: - Boligmarkedet i Norge overvurdert med 25-60 prosent

I det internasjonale pengefondet (IMF) sin årlige gjennomgang av norsk økonomi anslås det ikke uventet at norsk økonomi bremser kraftig opp i år.

- De kortsiktige utsiktene er svekket på grunn av lavere oljepriser, skriver IMF, som i rapporten anslår at BNP-veksten i Fastlands-Norge vil bremse fra 2,2 prosent i fjor til 1,3 prosent i år, før den stiger til 1,7 prosent neste år.

I vurderingen av den norske finanssektoren påpeker IMF at den lange perioden med lave renter og høye oljepriser har drevet vekst i kreditt og aktivapriser, som gir økt sårbarhet.

- Boligmarkedet er estimert å være overvurdert med 25-60 prosent, og, på 220 prosent, er husholdningenes gjeld i forhold til disponibel inntekt blant de høyeste i verden, skriver pengefondet.

På lengre sikt er Norges utfordring overgangen bort fra den oljeavhengige vekstmodellen, mener IMF-økonomene som også advarer om andre risikoer for norsk økonomi.

De peker på at nedgang i global etterspørsel, eller overskudd i tilbudet av olje og gass, kan føre til en forlenget periode med lave oljepriser, som vil gi ytterligere reduksjon i oljerelatert etterspørsel etter varer og tjenester.

- En betydelig reduksjon i boligpriser kan også inntreffe, som kan trykke ned privat etterspørsel, skriver pengefondet.

- I tillegg er det en risiko for at den forventede nedgangen i oljerelatert produksjon i fastlandsøkonomien ikke blir motvirket av opphenting andre steder i fastlandsøkonomien.
highlander
16:46 24.09.2015
#4933

Tror rentenedsettelsen vil fyre opp under sterk boligprisvekst

I dag besluttet Norges bank å senke styringsrenten til 0,75 prosent, noe som er historisk lavt.

- Vekstutsiktene for norsk økonomi er svekket, og vi venter at inflasjonen etter hvert vil avta. Styringsrenten settes derfor ned nå, sier sentralbanksjef Øystein Olsen om grunnen til beslutningen.

Det bekymrer Carl O. Geving, administrerende direktør i Norges Eiendomsmeglerforbund (NEF):

- Norges Eiendomsmeglerforbund er bekymret for at dagens rentenedsettelse vil være med på å fyre opp under den langvarige og sterke boligprisveksten som har preget boligmarkedet i områder med ubalanse mellom tilbud og etterspørsel, sier han i en pressemelding. [...]
highlander
22:46 14.10.2015
#4970

Boble?

Derfor ser eksperten tegn på norsk boligboble

- Det er skummelt, sier sjeføkonom om sin nye modell...
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter