Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Boligpriser framover III
Boligpriser framover III
volerud1
20:36 28.06.2017
#559

https://www.armstrongeconomics.com/international-news/europes-current-economy/norway-insane-property-boom-or-capital-flight-from-eurozone/

Noen som har noen synspunkter på Armstrongs påstand her. Cash fra Eurosonen som parkeres i det norske boligmarkedet?
Stockamateur
09:30 30.06.2017
#12100

Vi kan jo håpe at reduksjonen i etterspørselen stopper gærne-Hanna (Marcussen, MDG) fra å skulle rasere strøk med eneboliger for å bygge høyblokker. Dama kan også la Sjølyst være i fred.
OldNick
12:29 05.07.2017
#19267

Nå er det ikke mangel på tilbud av brukte boliger som er problemet (i Oslo), heller at kundene mangler.

Boligprisene fikk seg en ny knekk

Boligprisene tar aldri av i juni. I år gikk det mye verre enn vanlig


Odd S. Parr, Hegnar.no
05.07.2017

Boligprisstatistikk fra Eiendom Norge, Finn.no og Eiendomsverdi viser at boligprisene falt 1,6 prosent i juni.

Justert for sesongvariasjoner var boligprisene ned 0,7 prosent.

Årsveksten på landsbasis er 6,3 prosent. Det vil si at boligprisene nå er 6,3 prosent høyere enn i juni 2016.

Dette er klart ned fra mai, da årsveksten kom inn på 8,3 prosent.

Mye svakere enn ventet

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB Markets trodde på forhånd at prisene på landsbasis falt 0,1 prosent i juni (sesongjustert), noe som ville ha gitt en årsvekst på 7,1 prosent.

- Vi tror de nye reguleringene, som rammer særlig Oslo, den kraftige prisveksten i Oslo i fjor og det vi hører fra markedet tilsier at prisene faller igjen i Oslo - og kanskje mer enn sist. I resten av landet ser vi ikke argumenter for et fall, og regner med nær uendrede priser, skrev for øvrig sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets i dagens morgenrapport.

En pekepinn på utviklingen ellers i landet fikk vi tidligere denne uken i boligprisstatistikken fra Garanti Eiendomsmegling, som i liten grad dekker Oslo og Akershus. Denne viste oppgang i juni.

Trendskiftet er tydelig

Boligprisene hadde en moderat utvikling i store deler av landet.

Oslo var svakest med 3,1 prosent prisfall i Oslo, mens Tromsø og Bodø var sterkest, begge med 0,2 prosent oppgang.

- Trendskiftet er tydelig, og nå materialiserer det seg også i prisene på landsbasis. Sesongjustert har vi nå hatt to moderate måneder, etterfulgt av to svake måneder, og det viser at vi har fått et trendskifte også nasjonalt. Vi tror ikke at 0,7 prosent fall vil prege månedene utover i året, men heller nærme seg null, sa Eiendom Norge-direktør Christian V. Dreyer på presentasjonen som nylig ble overført her på Hegnar.no.

- De færreste hadde trodd på tall som dette i mai. Men ting endrer seg raskt, og usikkerheten i markedet er større enn på lenge. Det tydelige fallet i 12-månedersveksten tror vi vil fortsette, fortsatte han.

2017-prognose senkes kraftig

Som en konsekvens av det tydelige trendskiftet, reviderer Eiendom Norge nå sine prognoser for boligprisutviklingen i 2017.

I midten av desember i fjor la Dreyer frem forventninger om 9-11 prosent prisvekst i gjennomsnittsprisene fra 2016 til 2017.

- Dette skulle tilsi en forventning på 6-8 prosent nominell oppgang i boligprisene i løpet av 2017 (fra årsskiftet). Men det kommer ikke til å skje, sa Eiendom Norge-direktøren.

Dreyer legger nå frem forventninger om 5-6 prosent prisvekst i gjennomsnittsprisene fra 2016 til 2017, noe som altså er en kraftig nedjustering.

- Den viktigste grunnen til at trendskiftet har kommet tidligere enn ventet er den nye boliglånsforskriften. 1. kvartal utviklet seg omtrent som ventet, mens 2. kvartal var markant svakere. I Oslo har egne regler for sekundærboliger påvirket, og i tillegg har begrensningen på fem ganger inntekt rammet mye hardere enn ventet, forklarte direktøren.

Juni i tidligere år

Dagens statistikk viser den suverent svakeste juni-utviklingen i boligprisene på flere år.

- Dette er en av de svakeste juni-måneden vi har målt, sier Eiendom Norge-direktør Christian V. Dreyer i en presentasjon som overføres på Hegnar.no nå.

I det rekordsterke boligåret 2016 steg boligprisene 0,2 prosent i juni, og 0,8 prosent sesongjustert.

I juni 2015 steg boligprisene 0,1 prosent, mens de sesongjustert var opp 1,0 prosent.

Året før der igjen var prisene ned 0,5 prosent i juni, mens de sesongjustert var opp 0,5 prosent.

Endret 05.07.2017 12:30 av OldNick
OldNick
12:31 05.07.2017
#19268

I 2013 falt boligprisene 0,4 prosent fra mai til juni, mens de sesongjustert la på seg 0,4 prosent.

I 2012 var boligprisene uendret fra mai til juni, mens sesongjusteringen viste 0,9 prosent oppgang.

Vi registrerer at den sesongjusterte prisveksten systematisk ligger over den faktiske prisveksten.

Differansen mellom den faktiske og sesongjusterte prisveksten indikerer at boligprisene i juni utvikler seg svakere enn i gjennomsnittsmåneden.

Oslo skal videre ned

Med en korreksjon på hele 3,1 prosent i Oslo i juni, er det klart at de regionale forskjellene minker.

- Tromsø viser styrke med 0,2 prosent prisoppgang i juni, og en 12-månedersvekst på 5,4 prosent. Der har vi et godt marked. 0,1 prosent prisfall (og 5,9 prosent opp over 12 måneder) i Trondheim er også bra, og markedene virker veldig stabile i disse to byene. Det samme gjelder Bergen, der det selges veldig mye til svært moderate priser, sa Dreyer.

Prisene i Bergen falt 1,6 prosent i juni, og er opp 1,1 prosent over 12 måneder.

0,8 prosent prisfall i Stavanger er mer normalt for juni, men her legger vi merke til at 12-månedersveksten stiger til 1,3 prosent (fordi juni i fjor var svakere enn juni i år).
Eiendom Norge-direktøren tror den negative trenden vil fortsette i Oslo, dog ikke med de utslagene vi så i juni.

- Vi forventer at Oslo-prisene falle videre utover høsten. I dette ligger ingen dramatikk. Husk at vi kommer fra 40 prosent oppgang på to år, og at vi da får en periode med korreksjon før det normaliserer seg, er å forvente. Men usikkerheten i Oslo er svært stor. Økningen av tilbudssiden er betydelig, og boligbyggingen er ganske mye høyere, fortalte Dreyer.

Den sterkeste 12-månedersveksten finner vi nå i Moss - på 11,7 prosent. Resten av Østfold noterer seg for 11,6 prosent, mens Oslo nå har 11,5 prosent.

- Dette er første måned på lenge at Oslo ikke har den sterkeste 12-månedersveksten, sa Eiendom Norge-direktøren.

OBOS og Garanti

Tidligere denne uken viste statistikk fra OBOS at prisene i Oslo-området falt 2,4 prosent fra mai til en gjennomsnittlig kvadratmeterpris på 62.175 kroner i juni.

De siste 12 månedene er prisene nå opp 11,0 prosent, og årsveksten er dermed ned fra 16,3 prosent i mai.

- Det er ingen grunn til å krisemaksimere, selv om flere medier og sjeføkonomer prøver å piske opp en negativ stemning. Prisnedgangen nå skyldes en kombinasjon av innstramming på finansiering, et økt tilbud og tendenser til negativ psykologi, sa OBOS-sjef Daniel K. Siraj i en kommentar.

Tall fra Garanti Eiendomsmegling viste som nevnt at gjennomsnittsboligen steg 0,1 prosent i pris i juni, til 38.530 kroner per kvadratmeter.

Prisoppgangen de siste 12 månedene kom inn på 10,4 prosent.

12-månedersveksten var dermed kraftig opp fra 5,5 prosent i mai.
______

Største juni-fall noensinne

Boligprisene falt 1,6 prosent i juni, viser ny statistikk fra meglerbransjen.

Johan Nordstrøm, Ingvild Sagmoen, Marius Lorentzen, E24.no
05.07.2017

______

Boligprisene i Oslo falt 3,1 prosent

Onsdag kommer nok et bevis på at boligmarkedet i Oslo har bremset kraftig opp.

John T.Aarø, Ingvild Sagmoen, E24.no
05.07.2017


Endret 05.07.2017 12:35 av OldNick
Fanatic
12:36 05.07.2017
#28043

Større junifall i prisene enn i 2008.
OldNick
09:43 07.07.2017
#19282

IMF ser fortsatt boligmarkedet i Norge som overpriset.
Og det er de ikke alene om å mene.

MF: Boligmarkedet i Norge er overpriset

Sårbarheten i det norske boligmarkedet har økt grunnet overpris i markedet, skriver Det internasjonale pengefondet (IMF) i en rapport


Lars Selvik, Marius Lorentzen, E24.no
05.07.2017

Onsdag tikket det inn helt ferske boligtall for juni måned. På landsbasis falt boligprisene 1,6 prosent, og sesongjustert var prisnedgangen 0,7 prosent. Det er det kraftigste juni-fallet noensinne, viser prisstatistikken fra Eiendom Norge.

Onsdag ettermiddag offentliggjør IMF en rapport som blant annet omtaler boligmarkedet i Norge.

- Boligmarkedets sårbarhet har økt med bakgrunn i overprisede og stigende boligpriser, sammen med forhøyet husholdningsgjeld, skriver IMF i rapporten.

Pengefondet peker på at det er tatt grep for å stagnere boligprisene, blant annet ved å stramme inn låneforskriftene som ble innført ved nyttår. De skriver likevel at markedet bør følges tett opp, nettopp på bakgrunn i de høye prisene.

- Sårbarheten i boligmarkedet bør følges med årvåkenhet, skriver de i rapporten.

IMF har i sin årlige økonomiske gjennomgang av norsk økonomi, i dialog med Finansdepartementet, også et årvåkent øye på finansnæringen. Selv om IMF mener norske banker er godt kapitalisert og forblir lønnsomme, så ser de noen skyer på horisonten:

- Husholdningenes gjeld fortsetter å bygge seg videre opp, og boligprisene fortsetter å stige, dog i et saktere tempo de siste månedene.

mer på link
______

"Stemnings-bilde" fra en eiendomsmeglers "hverdag".

Sitat: Det var kortere vei til pengene i fjor...

Sliten eiendomsmegler: Det var kortere vei til pengene i fjor

Stian Jacobsen, Hegnar.no
07.07.2017

Endret 07.07.2017 09:49 av OldNick
highlander
10:55 25.08.2017
#7392

Antall usolgte boliger i Oslo er opp 260 prosent siden bunnen i oktober i fjor.

I juni-august ble det solgt 58 prosent færre boliger enn samme periode i fjor.

Antall usolgte boliger er nå tilbake til 2008 nivå. Flere markedsaktører tror tallet vil øke ytterligere og peker bl.a. på avtagende befolkningsvekst i Oslo, økt tilbud og kredittinnstramming fra bankene.

DNB-analytiker Simen Mortensen venter seg en kraftig nedjustering i bolig-byggingen, og tror også det svenske boligmarkedet får en saftig knekk neste år. Han anbefaler kjøp av NRC Group og Olav Thon mens Veidekke og Selvaag Bolig anbefales solgt. (Kilde: FA/Xi)

Endret 25.08.2017 10:56 av highlander
highlander
15:44 28.08.2017
#7397

- Ifølge våre prognoser vil boligprisene falle videre, men i et avtagende tempo, frem til sommeren 2018. Deretter venter vi stabile priser, og så ny forsiktig prisoppgang i 2019 og 2020. Det innebærer at vi først ved utgangen av 2020 vil være oppe igjen på det nivået vi så i april i år, sier DNB Markets' sjeføkonom Kjersti Haugland til Finansavisen.

- Om vi treffer med våre anslag, vil kostnaden ved å leie være mindre enn kostnaden ved å ta opp lån for å kjøpe bolig i et så kort tidsperspektiv som tre til fem år. (Kilde: FA/Xi)

------

Jeg husker godt at DNB for noen år siden spådde nedgang, mens fasiten ble en solid opptur... Ikke lett å spå, men jeg kjøper nødvendigvis ikke påstanden til DNB om at det nå er bedre å leie enn å eie.

For øvrig er jeg av den oppfatning at det i de fleste tilfeller er billigere å eie enn å leie. Selv forsøkte jeg å selge en 4-roms i Gamle Oslo tidligere i august for en pris som ville kostet eier i underkant av 14.000 kr pr mnd. ved å eie boligen, korrigert for skattefordelen på renter ved å ta opp lån. Ingen var imidlertid villig til å betale min minstepris, så nå leier jeg isteden leiligheten ut for kr 18.000 pr mnd.

Når statistikken kommer for august tror jeg den vil vise et markant fall. Ellers er jeg av den oppfatning at det blir i løpet av senhøsten og vinteren/tidlig vår man kan gjøre de beste kjøpene.

Endret 28.08.2017 15:45 av highlander
OldNick
09:16 04.09.2017
#19460

Eiendom-skatt og kommunale avgifter, her er listen over alle norske kommuner:

Eiendomsskattsjokk: Innbyggerne blir flådd

Jørgen Berge, Nettavisen
02.09.2017

Kommune, Eiendomsskatt 2017, Kommunal avgift 2017, Totalt 2017
Hjartdal 4704, 20563, 25267
Gjemnes 6300, 18678, 24978
Flakstad 5880, 18451, 24331
Gjerstad 5564, 18761, 24325
Nord-Aurdal 5085, 18771, 23856
Nord-Odal 8340, 15293, 23633
Saltdal 5760, 17849, 23609
Granvin 4581, 18560, 23141
Flesberg 2880, 20154, 23034
Nome 6000, 16909, 22909
Sauherad 5040, 17693, 22733
Ullensvang 5400, 17140, 22540
Nordre Land 3250, 19280, 22530
Grue 4989, 17135, 22124
Naustdal 9270, 12803, 22073
Våler (Østf.) 6863, 15048, 21911
Lierne 4200, 17673, 21873
Namdalseid 5850, 15975, 21825
Østre Toten 4980, 16790, 21770
Gamvik 2940, 18825, 21765
Alstahaug 8708, 12866, 21574
Skaun 7600, 13974, 21574
Tysfjord 2800, 18688, 21488
Nordreisa 4500, 16870, 21370
Holtålen 3760, 17582, 21343
Rindal 3200, 18095, 21295
Drangedal 2500, 18740, 21240
Deatnu Tana 3456, 17734, 21190
Notodden 5607, 15498, 21105
Berg 3200, 17870, 21070
Vefsn 5443, 15620, 21063
Dønna 6111, 14836, 20947
Salangen 5760, 15080, 20840
Åmot 3993, 16640, 20633
Stranda 5760, 14849, 20609
Vegårshei 3540, 17061, 20601
Hobøl 3560, 17038, 20598
Engerdal 1212, 19356, 20568
Snåsa 4000, 16475, 20475
Hamarøy 5200, 15178, 20378
Namsos 7000, 13320, 20320
Etne 6460, 13788, 20248
Fet 4786, 15405, 20191
Jølster 4670, 15498, 20168
Averøy 6580, 13489, 20069
Åmli 4200, 15775, 19975
Etnedal 3080, 16868, 19948
Bø (Telem.) 5600, 14275, 19875
Stange 7059, 12641, 19700
Bodø 9996, 9701, 19697
Vestre Toten 5700, 13994, 19694
Dovre 770, 18900, 19670
Brønnøy 8750, 10920, 19670
Tolga 1897, 17763, 19660
Sigdal 1520, 18128, 19648
Fræna 7000, 12563, 19563
Nærøy 5702, 13818, 19520
Høylandet 0, 19511, 19511
Rakkestad 7520, 11991, 19511
Tynset 3745, 15758, 19503
Eidskog 5375, 14111, 19486
Bremanger 4280, 15191, 19471
Søndre Land 0, 19434, 19434
Gratangen 0, 19391, 19391
Trysil 1982, 17381, 19363
Båtsfjord 3120, 16215, 19335
Midtre Gauldal 6160, 13110, 19270
Sørum 4000, 15214, 19214
Lardal 0, 19190, 19190
Sør-Aurdal 3250, 15933, 19183
Ringsaker 4606, 14576, 19182
Åseral 0, 19170, 19170
Hamar 7800, 11328, 19128
Røst 2420, 16689, 19109
Dyrøy 0, 19109, 19109
Karlsøy 7800, 11286, 19086
Melhus 2000, 17053, 19053
Målselv 7200, 11833, 19033
Lebesby 1800, 17165, 18965
Måsøy 2400, 16551, 18951
Moskenes 5880, 13054, 18934
Rendalen 0, 18890, 18890
Harstad 5516, 13356, 18872
Rollag 3150, 15663, 18813
Grane 2500, 16313, 18813
Birkenes 4738, 14074, 18812
Vadsø 7488, 11286, 18774
Vennesla 4405, 14363, 18768
Frosta 2500, 16184, 18684
Kåfjord 0, 18671, 18671
Bømlo 5000, 13664, 18664
Eid 4500, 14158, 18658
Marker 5200, 13425, 18625
Gildeskål 5200, 13414, 18614
Verran 2818, 15796, 18614
Malvik 5416, 13174, 18590
Selje 5440, 13094, 18534
Folldal 2400, 16106, 18506
Samnanger 3500, 14990, 18490
Skånland 0, 18451, 18451
Sogndal 5200, 13179, 18379
Leikanger 3645, 14689, 18334
Tranøy 2624, 15694, 18318
Sel 5500, 12766, 18266
Vikna 5076, 13086, 18162
Tvedestrand 4000, 14150, 18150
Tydal 0, 18134, 18134
Hornindal 0, 18124, 18124
Fusa 2400, 15716, 18116
Rygge 8000, 10114, 18114
Lillehammer 7980, 10132, 18113
Halden 6200, 11886, 18086
Sør-Odal 6048, 12024, 18072
Lyngen 4800, 13218, 18018
Meldal 3800, 14201, 18001
Nord-Fron 3090, 14910, 18000
Grong 4200, 13744, 17944
Kvalsund 4750, 13183, 17933
Ringebu 3626, 14265, 17891
Iveland 2200 15676,3 17876
Askøy 4800, 13054, 17854
Tingvoll 3168, 14651, 17819
Krødsherad 2500, 15278, 17778
Vestre Slidre 3600, 14176, 17776

Endret 04.09.2017 09:29 av OldNick
OldNick
09:17 04.09.2017
#19461

Kristiansund 6587, 11153, 17740
Enebakk 0, 17736, 17736
Meråker 2100, 15621, 17721
Fosnes 5100, 12584, 17684
Gausdal 3540, 14131, 17671
Hvaler 5000, 12663, 17663
Halsa 2580, 15083, 17663
Balsfjord 4299, 13361, 17660
Vågan 5452, 12199, 17651
Overhalla 4200, 13449, 17649
Jondal 0, 17613, 17613
Finnøy 5100, 12496, 17596
Sør-Varanger 6854, 10726, 17580
Porsanger 5400, 2159, 17559
Solund 3000, 14554, 17554
Værøy 3030, 14468, 17498
Bygland 0, 17488, 17488
Nordkapp 1201, 16266, 17467
Klæbu 4500, 12951, 17451
Tromsø 5848, 11589, 17437
Hyllestad 3535, 13898, 17433
Røros 5280, 12121, 17401
Os (Hedm.) 3450, 13928, 17378
Løten 3845, 13518, 17363
Rauma 5880, 11454, 17334
Våler (Hedm.) 2340, 14942, 17282
Askvoll 2600, 14661, 17261
Voss 3360, 13898, 17258
Nesna 2700, 14514, 17214
Nesset 4200, 12996, 17196
Gaular 3703, 13483, 17186
Meland 4200, 12910, 17110
Grimstad 5616, 11466, 17082
Skjervøy 6500, 10579, 17079
Sokndal 3600, 13461, 17061
Trøgstad 5670, 11349, 17019
Selbu 0, 16978, 16978
Audnedal 2000, 14975, 16975
Flå 0, 16923, 16923
Rømskog 3000, 13920, 16920
Gulen 2765, 14144, 16909
Kvænangen 0, 16905, 16905
Bjugn 4800, 12071, 16871
Aurskog-Høland 2800, 14006, 16806
Vang 0, 16796, 16796
Tokke 0, 16783, 16783
Nesseby 0, 16758, 16758
Siljan 4000, 12660, 16660
Songdalen 5000, 11639, 16639
Lenvik 4400, 12230, 16630
Fredrikstad 7000, 9551, 16551
Kvam 5400, 11146, 16546
Gjøvik 7277, 9258, 16535
Osen 660, 15859, 16519
Marnardal 0, 16474, 16474
Træna 0, 16384, 16384
Svelvik 2500, 13825, 16325
Ringerike 2300, 13981, 16281
Levanger 4500, 11768, 16268
Hurdal 0, 16243, 16243
Vaksdal 6380 9856,3 16236
Karasjok 0, 16234, 16234
Roan 1560, 14670, 16230
Moss 5530, 10694, 16224
Leksvik 0, 16209, 16209
Jevnaker 2680, 13525, 16205
Hol 3500, 12633, 16133
Kvæfjord 4930, 11173, 16103
Kautokeino 710, 15379, 16089
Nore og Uvdal 0, 16065, 16065
Molde 6900, 9125, 16025
Lillesand 390, 15616, 16006
Risør 3920, 12079, 15999
Bergen 7500, 8473, 15973
Steinkjer 5640, 10293, 15933
Vik 5880, 10053, 15933
Steigen 4200, 11726, 15926
Smøla 0, 15925, 15925
Alvdal 5320, 10595, 15915
Vågå 3600, 12298, 15898
Bamble 4387, 11510, 15897
Nissedal 2520, 13365, 15885
Elverum 7179, 8661, 15840
Sund 2880, 12949, 15829
Seljord 0, 15811, 15811
Storfjord 0, 15761, 15761
Ål 2800, 12944, 15744
Gloppen 2772, 12964, 15736
Gjerdrum 0, 15701, 15701
Radøy 3600, 12088, 15688
Hægebostad 0, 15683, 15683
Sykkylven 4600, 11041, 15641
Bindal 1580, 14016, 15596
Hemne 2550, 13041, 15591
Ballangen 0, 15579, 15579
Sauda 2900, 12660, 15560
Bø (Nordl.) 2920, 12590, 15510
Fyresdal 0, 15475, 15475
Råde 3520, 11954, 15474
Ski 0, 15474, 15474
Verdal 4500, 10952, 15452
Vega 1848, 13555, 15403
Nes (Ak.) 2520, 12846, 15366
Sør-Fron 4366, 10998, 15364
Nittedal 4790, 10548, 15338
Stor-Elvdal 3710, 11598, 15308
Vestvågøy 4400, 10905, 15305
Åsnes 3121, 12166, 15287
Hurum 0, 15274, 15274
Øyer 3710, 11531, 15241
Hole 4280, 10953, 15233
Arendal 3752, 11474, 15226
Frøya 0, 15223, 15223
Bjerkreim 4200, 11013, 15213
Torsken 2640, 12545, 15185
Froland 0, 15181, 15181
Kristiansand 5660, 9479, 15139
Gol 3200, 11870, 15070
Fjaler 4600, 10468, 15068
Sarpsborg 5659, 9395, 15054
Stord 2720, 12320, 15040
Flora 5400, 9638, 15038
Surnadal 2145, 12879, 15024
Lom 3000, 12021, 15021
Åfjord 0, 14991, 14991
Alta 2900, 12079, 14979
Haugesund 5000, 9953, 14953
Aremark 4935, 10006, 14941
Strand 2495, 12438, 14933
Mandal 4340, 10589, 14929
Re 4200, 10718, 14918
Porsgrunn 4326, 10545, 14871
Lund 2750, 12083, 14833
Austevoll 0, 14830, 14830
Vågsøy 3800, 10958, 14758
Hattfjelldal 3535, 11218, 14753
Høyanger 3465, 11280, 14745
Vindafjord 3180, 11556, 14736
Sømna 4558, 10168, 14726
Kvinnherad 2300, 12370, 14670

Endret 04.09.2017 09:17 av OldNick
OldNick
09:18 04.09.2017
#19462

Lurøy 3300, 11239, 14539
Sandøy 2640, 11850, 14490
Hadsel 4300, 10170, 14470
Modum 0, 14421, 14421
Kviteseid 0, 14350, 14350
Skodje 4500, 9800, 14300
Leirfjord 3217, 11019, 14236
Utsira 1925, 12306, 14231
Evenes 0, 14191, 14191
Lunner 2350, 11831, 14181
Skien 4732, 9366, 14098
Rissa 0, 14068, 14068
Odda 0, 14039, 14039
Hareid 2000, 12039, 14039
Røyrvik 0, 13991, 13991
Os (Hord.) 0, 13885, 13885
Hitra 0, 13881, 13881
Skjåk 0, 13805, 13805
Søgne 2700, 11073, 13773
Fauske 4000, 9755, 13755
Narvik 3920, 9831, 13751
Hjelmeland 2700, 11019, 13719
Masfjorden 0, 13718, 13718
Stryn 2700, 11006, 13706
Kongsvinger 3168, 10516, 13684
Stjørdal 0, 13648, 13648
Tinn 0, 13583, 13583
Nedre Eiker 0, 13579, 13579
Evje og Hornnes 0, 13553, 13553
Sortland 4446, 9104, 13550
Sande (M. og R.) 0, 13533, 13533
Nannestad 0, 13500, 13500
Leka 1880, 11618, 13498
Andøy 6216, 7231, 13447
Berlevåg 0, 13445, 13445
Vestby 0, 13438, 13438
Haram 0, 13419, 13419
Skiptvet 0, 13403, 13403
Snillfjord 0, 13378, 13378
Fjell 0, 13350, 13350
Kvitsøy 0, 13311, 13311
Luster 0, 13278, 13278
Austrheim 0, 13258, 13258
Loppa 0, 13236, 13236
Valle 0, 13211, 13211
Herøy (Nordl.) 3150, 10033, 13183
Ørland 0, 13141, 13141
Eide 0, 13104, 13104
Orkdal 0, 13081, 13081
Øygarden 0, 13045, 13045
Eigersund 5120, 7910, 13030
Lier 0, 12956, 12956
Agdenes 0, 12953, 12953
Hemnes 0, 12924, 12924
Hammerfest 1612, 11296, 12908
Hof 0, 12903, 12903
Gran 950, 11951, 12901
Oppdal 2835, 10064, 12899
Førde 2995, 9890, 12885
Ibestad 2500, 10360, 12860
Øystre Slidre 0, 12853, 12853
Lindås 0, 12853, 12853
Sula 0, 12796, 12796
Vardø 880, 11895, 12775
Ørsta 4000, 8723, 12723
Giske 3360, 9321, 12681
Hemsedal 0, 12665, 12665
Drammen 0, 12660, 12660
Kongsberg 5200, 7459, 12659
Nes (Busk.) 2436, 10210, 12646
Beiarn 0, 12628, 12628
Volda 5000, 7606, 12606
Bardu 1720, 10850, 12570
Bokn 0, 12534, 12534
Skedsmo 2181, 10333, 12514
Nøtterøy 0, 12495, 12495
Suldal 0, 12488, 12488
Namsskogan 3192, 9261, 12453
Eidsvoll 0, 12434, 12434
Øksnes 0, 12419, 12419
Oslo 2400, 10018, 12418
Eidsberg 0, 12396, 12396
Fedje 0, 12371, 12371
Trondheim 4715, 7643, 12358
Kvinesdal 0, 12283, 12283
Sveio 1900, 10383, 12283
Aurland 0, 12265, 12265
Osterøy 4300, 7959, 12259
Ørskog 0, 12259, 12259
Kragerø 2310, 9945, 12255
Vestnes 5760, 6480, 12240
Tysnes 4788, 7436, 12224
Farsund 1406, 10763, 12169
Norddal 0, 12148, 12148
Lesja 0, 12123, 12123
Lærdal 0, 12114, 12114
Rødøy 0, 12093, 12093
Hasvik 0, 12076, 12076
Inderøy (f.o.m. 2012) 0, 12070, 2070
Rana 2504, 9563, 12067
Sunndal 2200, 9775, 11975
Ulvik 0, 11970, 11970
Oppegård 0, 11880, 11880
Vevelstad 0, 11865, 11865
Rennebu 2916, 8938, 11854
Sørfold 0, 11836, 11836
Holmestrand 0, 11834, 11834
Lindesnes 0, 11775, 11775
Tjeldsund 0, 11716, 11716
Askim 0, 11675, 11675
Karmøy 2598, 9063, 11661
Bykle 0, 11660, 11660
Røyken 0, 11601, 11601
Midsund 0, 11594, 11594
Nesodden 0, 11584, 11584
Aukra 0, 11580, 11580
Vinje 0, 11559, 11559
Gjesdal 2500, 8969, 11469
Sirdal 0, 11438, 11438
Øvre Eiker 0, 11329, 11329
Fitjar 1620, 9704, 11324
Årdal 5250, 6050, 11300
Tjøme 0, 11263, 11263
Spydeberg 0, 11218, 11218
Tysvær 0, 11206, 11206
Flatanger 3000, 8116, 11116
Randaberg 2180, 8888, 11068
Sørreisa 0, 10976, 10976
Ulstein 0, 10870, 10870
Eidfjord 0, 10859, 10859
Stavanger 3378, 7373, 10751
Horten 0, 10613, 10613
Ålesund 0, 10610, 10610
Sande (Vestf.) 5300, 5284, 10584
Flekkefjord 2200, 8318, 10518
Modalen 0, 10424, 10424
Asker 0, 10198, 10198
Lødingen 0, 10180, 10180
Ås 0, 10128, 10128
Rennesøy 0, 10111, 10111
Meløy 0, 10073, 10073
Larvik 0, 10060, 10060
Tønsberg 0, 9988, 9988
Vanylven 0, 9859, 9859
Stordal 0, 9819, 9819
Frogn 0, 9769, 9769
Balestrand 0, 9559, 9559

Endret 04.09.2017 09:18 av OldNick
OldNick
09:19 04.09.2017
#19463

Herøy (M. og R.) 0, 9460, 9460
Time 0, 9410, 9410
Lavangen 0, 9363, 9363
Ullensaker 0, 9166, 9166
Lyngdal 0, 9162, 9162
Forsand 0, 8999, 8999
Sandefjord 0, 8940, 8940
Bærum 0, 8850, 8850
Aure 0, 8640, 8640
Klepp 0, 8632, 8632
Rælingen 0, 8454, 8454
Lørenskog 0, 8359, 8359
Hå 0, 8039, 8039
Sandnes 0, 7953, 7953
Sola 0, 7101, 7101

mer på link
highlander
14:59 06.09.2017
#7426

Analytiker Joachim Bernhardsen i Nordea Markets skriver i en rapport tirsdag at de forventer et videre fall for prisene i Oslo med fem til åtte prosent, og et totalt prisfall på mellom 10 og 15 prosent. Det er ikke ventet et tilsvarende fall andre steder, ifølge Bernhardsen.

- Mellom ti og 15 prosent kan høres mye ut, men vil si at det ikke er noen stor dramatikk i det. Boligprisene har steget ekstremt mye, og de aller fleste som har kjøpt i Oslo har vært med på en god boligreise, sier han. (Kilde: DN/Xi)
OldNick
09:13 08.09.2017
#19478

Fortsatt prisfall på boliger mener 2 sentrale analyse-miljøer.


SB: Forventer boligprisene faller i to år

Statistisk sentralbyrå venter to nye år med boligprisfall, og at man først i 2020 får se boligpriser på samme nivå som i 2016.

Johm I. Seljehaug, Hegnar.no
08.09.2017

______

Vi er halvveis i korreksjonen

Priskorreksjonen i hovedstadens boligmarked vil fortsette, tror Nordea Markets.

Asgeir A. Nilsen, E24.no
06.09.2017
OldNick
20:27 09.09.2017
#19485

Det skrives mye om boliger og boligmarkedene i økonominyhetene for tiden.

For privatpersoner er ofte bolig og boligpriser av de viktigste tingene for ens privatøkonomi.

Norges Bank-medarbeidere ("NB") har utarbeidet en ny, historisk boligpris-indeks som er basert på data fra eiendomsomsetning i fire av de fem største byene i Norge. NB har hentet data fra lokale eiendomsregistre i disse, og den nye pris-indeksen er basert på å se på spesifikke eiendommer, hovedsakelig innenfor indre bykjerne i disse byene, og registrere hvordan salgsprisene på disse eiendommene utviklet seg over periodene.

Byene er:
OSLO,
Bergen,
Trondheim og
Kristiansand

og dataene går helt tilbake fra 1819 (for Bergen som har de eldste dataene, OSLO fra 1841 og Tr.heim fra 1897 som har de "yngste" dataene), altså for snart 200 år siden, og bearbeidet dem statistisk for å komme opp med by-spesifikke indekser, samt at de har slått dem sammen (vektet) til en aggregrert indeks.

De nye dataene følger NB frem tom. 1985. Fra 1986 har Norges Eiendomsforbund (NEF) samlet og publisert regionale og nasjonale statistikker over prisutviklingen på bolig-omsetning i Norge, og da har NB spleiset sine data med NEF-data slik at de overlapper, og at indeksene fra 1986 og utover representerer NEF-data. Merk at metodikken i de to ulike statistikkene er ulik (uten at jeg har noen formening hva det har å si for indeksen og prisutviklingen pr m2 boligflate).

NB har normalisert alle by-indeksene til 100 i året 1912. Så har også NB konvertert indeksene til m2-pris både for by-indeksene og den aggregerte indeksen.

Jeg har i all enkelthet sett på det NB refererer til som gjennomsnittlige boligpris-statistikken for Norge ("Total", se regneark-kilden under) statistisk (trendmessig).


Her er kildene:

Norges Bank's boligpris-indeks for Norge, 1819-2016

Paper: Eitrheim and Erlandsen (2004). House price indices for Norway 1819-2003 (pp.372-375). Norges Bank Occational Papers No. 35 (Ch. 9 in Eitrheim et al. [2004]) (PDF)

Dataene i regnearket er oppdatert tom. 2016 (XLSX)
______

Denne NB-finansierte forskningen ble omtalt i en lengre artikkel på NRK.no for 5 år siden. I denne artikkelen finnes det ytterligere informasjon.

Slik har norske boligpriser utviklet seg gjennom de siste 200 årene

Historien viser at boligmarkedet slett ikke er den pengemaskinen mange tror.

Johan B Sættem, Helge Thomas Hellerud, Tom Gabriel Johansen, NRK.no
10.08.2012

______


Det er interessant med så lange tids-serier, da man får distanse til slike boom-perioder som vi har gått igjennom de seneste 25 årene, og ser dem i relasjon til hva som har skjedd tidligere.

Jeg har lastet dataene ned i Excel, og lekt meg litt med enkel modellering av disse.

Det viser seg over de lange tidsperiodene, at veksten i boligpriser i Norge de siste 200 årene har vist to distingtivt ulike vekst-rater, skal vi tro dataene fra Eitrheim og Erlandsen.

1. Lav-vekst periode:
I perioden frem til ca. 1960 hadde vi en lang periode med lav vekst, og dataene viser en gjennomsnittlig, geometrisk vekst på ca. 2.2% per år for perioden.

Veksten har ikke vært jevn. Det har vært boom- og bust-sykluser, med sterk vekst i kortere perioder etterfulgt av lengre perioder uten særlig vekst (eller til og med fall), mens gjennomsnittet ligger altså på ca. 2.2% per år. Dette over hele 140 år.

Endret 09.09.2017 20:28 av OldNick
OldNick
20:29 09.09.2017
#19486

2. Høy-vekst periode:
I perioden etter ca. 1960 gikk boligprisene over i en høy-vekst fase, og dataene viser en gjennomsnittlig, geometrisk vekst på ca. 8% per år.

Veksten har heller ikke her vært jevn. Vi husker bust-perioden fra 1987-1993, som skyldtes en ekstraordinær sterk boom (noen som husker "jappetiden"?) etter at mange reguleringer ble fjernet på 80-tallet, både innen bolig-markedet (utleie) og banksektoren som ble etterfulgt av en periode med unormalt høye renter i perioden (den gangen hadde NB valuta kursmål, og ikke inflasjons-mål).

Etterat veksten tok seg opp igjen i 1994 har vi hatt en forbausende jevn vekst helt til i fjor (avbrutt av et 4%-fall på årsbasis i 2008 pga. finanskrisen), hvor jo veksten var 15% (Oslo hadde jo 25%).
Norges Bank's boligindeks, sammen med tilpassede vekstmodeller (1. jevn vekst på 2.2% p.a., og 2. Jevn vekst på 2.2% tom. 1961, 8% vekst p.a. deretter), vist med aritmetrisk skala.
Norges Bank's boligindeks, sammen med tilpassede vekstmodeller (1. og 2.), vist med logaritmisk skala.
Norges Bank's boligindeks, sammen med tilpassede vekstmodeller (1. og 2., hvor begge er ekstrapolert utover til 2050 med 2.2% vekst p.a. fom. 2017), vist med logaritmisk skala.
______

Hva veksten vil bli fremover, vet ingen.

Akkurat nå har vi en avmating (og svakt fall i Oslo - om enn ikke på årsbasis enda), men om den langsiktige vekst-takten vil innta et lavere nivå enn 8% (et eller annet nivå mellom 2.2 og 8%), se det må fremtiden vise oss.

Det er i hvertfall vanskelig å tro at boligprisene skal fortsette å vokse så mye mer enn folks gjennomsnittlønninger over tid, men om vi har nådd det prisnivået som vil tvinge frem en lavere vekst-takt, se det vet ikke jeg.

Endret 09.09.2017 20:32 av OldNick
highlander
15:34 17.09.2017
#7456

Analytikere NTB har vært i kontakt med, tror styringsrenten holdes uendret på rekordlave 0,5 prosent når Norges Banks hovedstyre kunngjør sin beslutning torsdag.

Sjeføkonom Andreas Benedictow i Samfunnsøkonomisk analyse peker på at veksten har tatt seg klart opp i norsk økonomi i år, og at ledigheten har falt noe, men legger til:

- Med fallende boligpriser er det imidlertid uaktuelt å sette opp renten. Nedturen i boligmarkedet virker også dempende på husholdningenes konsum.

- Fall i boligpriser kan forsterkes om renten skulle bli satt opp, istemmer sjeføkonom Elisabeth Holvik i Sparebank 1.

- Hensynet til å ikke forsterke nedgangen i boligpriser taler også for å gå svært forsiktig fram når nye rentesignal skal gis, sier hun.

Norsk økonomi er kommet til hektene igjen etter oljeprissjokket i 2014, men i vår falt plutselig boligprisene kraftig. Det skjedde etter en ekstrem oppgang de siste årene, mye drevet av lave renter.

Ulik retning
En annen viktig grunn til at ekspertene ser for seg uendret rentenivå og nokså lik rentebane, er at det ikke har skjedd store endringer i det økonomiske bildet siden forrige rentemøte i juni.

- De endringer som har skjedd, har vært små og gått i ulik retning, sier økonomiprofessor Steinar Holden ved Universitetet i Oslo.

- Oljeprisen er noe høyere enn bankens anslag, og isolert sett trekker det i retning av høyere rente. Kronekursen har vært litt sterkere enn bankens anslag, og det taler isolert sett for å sette renten ned. Arbeidsledigheten har falt noe, men det er i tråd med Norges Banks forventninger, fremholder han.

Vekstimpulser
Et annet moment er at vekstimpulsene i økonomien, som boliginvesteringer og den økte bruken av oljepenger over statsbudsjettet, kommer til å avta fremover. Da er man avhengig av andre vekstimpulser i norsk økonomi, påpeker Holvik. Lav rente er en slik impuls.

- Svak kronekurs har bidratt til økt eksport. For ikke å ødelegge optimismen og investeringsviljen i eksportsektoren, vil det være viktig for Norges Bank å unngå at kronen styrker seg. Det taler for at de bør gi seg god tid når rentene skal normaliseres, sier hun.

Også Benedictow ser svakere impulser fra finanspolitikken fremover. Han peker samtidig på flere andre faktorer som tilsier uendret og lav rente:

- Med moderate vekstutsikter internasjonalt og utsikter til noe sterkere krone, ligger det også an til beskjeden vekst i utenlandsk etterspørsel etter norske varer og tjenester. Prisveksten er lav og godt under Norges Banks inflasjonsmål.

Lav rente lenge
SEBs sjefstrateg Erica Blomgren tror på renteøkning fra Norges Bank allerede mot slutten av neste år, skrev DN nylig. Men de fleste tror en renteheving ligger lenger fram.

Nordeas sjefanalytiker Erik Bruce ser ikke for seg noen renteøkning før tidligst i slutten av 2019, og da som følge av at Den europeiske sentralbanken hever sitt rentenivå.

Statistisk sentralbyrås anslo nylig at en renteoppgang først kommer i 2020.

- Med utsikter til en meget forsiktig konjunkturoppgang, tror jeg renten vil bli liggende på dagens nivå i hvert fall til 2019, sier Benedictow fra Samfunnsøkonomisk analyse. (Kilde: NTB)
OldNick
13:34 01.10.2017
#19566

Storbank: Her er det størst risiko for boligboble

Stockholm er én av de mest risikable stedene å investere i bolig, ifølge boligbobleindeksen til storbanken UBS


Sophie Lorch-Falch, E24.no
01.10.2017

Liste over storbyene:

1. Toronto, Canada
2. Stockholm, Sverige
3. Munchen, Tyskland
4. Vancouver, Canada
5. Sydney, Australia
6. London, UK

mer beskrivelse på link over
______

Les hele rapporten fra UBS:

UBS Global Real Estate Bubble Index

UBS
28.09.2017


UBS: Global Real Estate Bubble Index (PDF)

Endret 01.10.2017 13:47 av OldNick
highlander
14:31 19.10.2017
#7563

Boligprodusentenes Forening la i går frem statistikk som viser at den kraftige bremsen i nyboligmarkedet fortsetter. På landsbasis er nyboligsalget ned 35 prosent i årets tredje kvartal, mot samme periode i fjor. For Oslo alene var salgsfallet på 77 prosent i kvartalet. Dermed er Oslo det fylket i landet hvor bremsen i nyboligsalget er sterkest.

Sjeføkonom Frank Jullum i Danske Bank Markets tror regjeringen forlenger det særskilte kravet om 40 prosent egenkapital på sekundærboliger i Oslo, men tror den generelle «fem ganger brutto inntekt»-regelen skrotes.

Seniorøkonom Kyrre Aamdal i DNB Markets tror imidlertid Oslo-kravet skrotes, men at den generelle regelen opprettholdes.

I Oslo toppet boligprisene ut i april, og siden den gang har prisene falt 8,4 prosent sammenlignet med et fall på 4,3 prosent på landsbasis i samme periode. Den forsinkede effekten av forskriften kan forklares med at mange av kjøperne tidligere på året hadde skaffet seg finansieringsbevis før forskriften trådde i kraft. (Kilde: FA/Xi)
highlander
14:50 08.11.2017
#7617

Sentralbanksjef Øystein Olsen mener endringene i boliglåns­forskriften har vært en sentral årsak til at oppgangen i boligprisene stoppet helt opp tidligere i år. På landsbasis har boligprisene falt i seks av de syv siste månedene. Til vinteren skal Olsen gi sin vurdering av om forskriften bør videreføres eller skrotes. Selv om prisene har kommet ned, har sentralbanksjefen fremdeles en stor bekymring knyttet til boligmarkedet: Det høye gjeldsnivået i husholdningene.

– Det er fortsatt høyere vekst i husholdningens gjeld enn i inntekter. Det kan ikke vare evig ,og det gir en sårbarhet i en bred gruppe av husholdninger, sier Øystein Olsen til DN. (Kilde: DN/Xi)
highlander
12:31 13.11.2017
#7637

Sparebank1 Markets Peter Hermanrud skisserer tre scenarioer for boligprisene i Oslo:

40 % sjanse: Osloprisene har bunnet ut.
30 % sjanse: Prisene bunner ut rundt sommeren 2018.
30 % sjanse: Prisene faller 20 % +++ i de neste 4-7 år.

Hermanrud anbefaler å tenke risk-reward mht mulige investeringer, og indikerer at Solon, Selvaag Bolig og Veidekke kan ha falt for mye... (Kilde: Xi)
OldNick
09:52 29.11.2017
#19704

Kan det bli finanskrise hos "søta bror" pga. fall/kollaps i boligprisene?

Det påstår et par forskere i en ny rapport.

Rapporten er gjort i regi av svenske Katalys, som kan være et slag svensk FAFO, dvs. meningene kan være farget av oppdragsgiverne, som det bl.a. står i innledningen, sakser:

Katalys är ett oberoende fackligt idéinstitut som bedriver utredningsverksamhet och opinionsbildning.

Katalys – Institut för facklig idéutveckling startades på initiativ av 6F – fackförbund i samverkan. 6F utgörs av LO-förbunden Byggnads, Elektrikerna, Fastighets, Målarna och Seko.Eksperter: Sverige er på randen av en finanskrise

En rekke eksperter mener boligprisfallet i Sverige nå gjør det mer sannsynlig med en finanskrise


Martin Hagh Høgseth, Ole Martin Skaug, E24.no
28.11.2017

Finanssektoren i Sverige har forsynt det svenske boligmarkedet med store summer i flere år. Det har skapt en situasjon der boligsektoren er motoren i økonomien, mens eksportindustrien har bremset veksten.

Det kan skape en ny finanskrise hos «söta bror», skriver Daniel Suhonen fra tankesmien Katalys, Claes Belfrage fra University of Liverpool og Markus Kallifatides fra Handelshögskolan i en kronikk i Dagens Nyheter (for abonnenter).

Ifølge de tre har finanssektoren vokst seg for stor, både for økonomien og samfunnet, der den heller bensin på «boligbålet».

«Usikkerheten, ulikheten og den svekkede velferden som karakteriserer det svenske samfunnet er nært knyttet til finansialiseringen, som snart kan oppleve en krise», skriver kronikkforfatterne.

Svenske banker har nå verdier som er fire ganger større enn landets BNP.

De svenske kronikkforfatterne trekker frem sveitsiske UBS' rapport som sier at Stockholm er nummer to på listen over steder i verden hvor boligboblen er mest oppblåst. Kun Toronto i Canada kommer foran den svenske hovedstaden.

Kronikken er basert på en rapport tenketanken har publisert. I rapporten signert Belfrage og Kallifatides står det blant annet:

«Den svenske modellen karakteriseres dermed ikke lengre av en lønnsom eksportindustri og en reelt omfordelende velferdsstat, men derimot av et godt utbygd banksystem og et institusjonelt rammeverk som sikrer de sistnevntes fremgang på bekostning av det store flertallet.»

De siste månedene har Sverige blitt preget av boligprisfall, på samme måte som her hjemme.

Boligprisfall

Ifølge den svenske boligprisindeksen HOX har de svenske prisene falt 4,4 prosent de siste tre månedene.

I Stockholm alene er prisene ned 5,1 prosent de siste månedene, de siste 12 månedene har nå prisene falt 2.5 prosent i den svenske hovedstaden.

Da novembertallene fra det svenske boligmarkedet kom for to uker siden, fikk tallene skylden for et plutselig fall i den norske kronen.

E24 har tidligere snakket med eksperter som har sammenlignet boligprisfallet i Sverige med det norske.

Eiendom Norge-sjef Christian Dreyer mente det ikke var overraskende at vi deler boligprisfallet med svenskene.

– Det er ikke nødvendigvis en direkte sammenheng, for utviklingen i boligmarkedet baserer seg også på økonomien i hvert land. Men det er flere paralleller mellom Norge og Sverige, sa Dreyer til E24 i midten av november.

I forrige uke ble det kjent at Veidekkes svenske datterselskap Veidekke Bostad ga kundene rabatter opptil en halv million i en form for black friday tilbud. Veidekke Bostads salgs og markedsføringsdirektør Malin Hart Randes understreket den gang til E24 at stuntet ikke var et desperat forsøk på å få solgt leiligheter.

Endret 29.11.2017 10:10 av OldNick
OldNick
11:03 29.11.2017
#19706

Finanstilsynet i Norge er ute med en rapport om det norsk boligmarkedet.

Og de advarer om fortsatt gjeldsvekst, som bør stagges.

Det vil igjen bety at boligprisene ikke vil stige.


Kan ikke utelukke en lengre periode med fallende boligpriser

Finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen vil ikke utelukke at boligbremsen blir langvarig. Boligmarkedet kjøles nå ned, men nordmenns gjeldsbyrde stiger fortsatt, påpeker tilsynet i den siste vurderingen av landets finansielle system


Asgeir Aga Nilsen, E24.no
29.11.2017

I kontrast til fjoråret har boligprisene falt i de fleste månedene siden våren, spesielt i Oslo der markedet nærmest kokte i fjor.

I sin beskrivelse av boligmarkedet sier Finanstilsynet at prisfallet ikke er dramatisk, og tilsynet minner om at prisnivået fremdeles er høyt.

Onsdag legger Finanstilsynet frem den siste utgaven av rapporten om tilstanden i landets finansielle system.

Der sier finanstilsynsdirektør Morten Baltzersen at det er usikkerhet om den videre utviklingen i boligmarkedet.

– Etter en lang periode med kraftig boligprisvekst kan det ikke utelukkes at vi går inn i en lengre periode med fallende boligpriser, sier han.

Men bedre vekstutsikter og fortsatt lav rente kan imidlertid gi ny fart i boligprisene, påpeker Baltzersen.

Ville bremse gjeldsgaloppen

Eksperter har pekt på boliglånsforskriften som utløsende årsak til boligbremsen, samtidig som det er ventet mange nybygde boliger på markedet de neste årene og prisene hadde kommet opp på et høyt nivå.

Forskriften ble innført etter råd fra Finanstilsynet for å dempe utviklingen i det som har blitt en rekordhøy gjeldsgrad for nordmenn. Galopperende boligpriser bidrar til at gjelden øker, men forskriften satt begrensninger for bankenes utlån.

Blant annet kreves det at kundens lån ikke skal overstige fem ganger brutto inntekt, kjøpere av bolig nummer to og oppover må i Oslo ut med 40 prosent i egenkapital og bankene fikk ikke gi like mange lån i hovedstaden som bryter med kravene som tidligere.

Forskriften er midlertidig, med en varighet til utgangen av juni, og nylig ba Finansdepartementet Finanstilsynet vurdere om boliglånsforskriften bør forlenges.

Dette rådet skal tilsynet gi innen 1. mars neste år.

Gjelden stiger fortsatt

Men omslaget i boligmarkedet har til nå ikke vist seg i lavere kredittvekst, ifølge tilsynet.

Det vises til at husholdningenes gjeldsbelastning har økt ytterligere i 2017, men at rentebelastningen til husholdningene likevel er lav på grunn av lav rente.

Tilsynet har også gjennomført årets boligundersøkelse. Den viser at andelen nye lån med fast rente har falt ytterligere, helt ned til 4 prosent.

Ifølge Finanstilsynet kan det innebærer at norske husholdninger rammes raskt ved en renteoppgang, som igjen kan få store negative virkninger i norsk økonomi.

Over halvparten av bankenes utlån er til husholdninger. Av dette er brorparten lån med sikkerhet i boliger.

Tilsynet peker på at boligprisfall reduserer bankenes pantesikkerhet, samtidig som risikoen for tap på boliglån øker.

Tilsynet har likevel ikke vurdert tap på boliglån som den største risikoen for bankene, og viser til at de store tapene historisk sett har kommet på utlån til bedrifter.

– Norske banker har økt egenkapitalen betydelig etter finanskrisen, i hovedsak ved at en vesentlig andel av overskuddene er holdt tilbake i virksomheten. Dette gjør bankene bedre rustet til å møte en negativ utvikling i norsk økonomi, sier Morten Baltzersen.
OldNick
00:47 06.12.2017
#19733

Og boligprisene for november viser at markedet fortsetter fallet, foreløpig uten tegn til utflating.


Eiendom Norge: Nytt boligprisfall i november

Boligmarkedet viser få tegn til å riste av seg nedgangstidene. Prisene fortsetter å falle uvanlig mye


Karl Wig, E24.no
05.12.2017

Norske boliger måtte tåle nok en prisskrell i forrige måned. Ferske meglertall viser at salgsprisene over hele landet falt 1.1% i snitt i november.

Det er vanlig at boligprisene synker litt i tiden før jul, men dette er uvanlig mye. Når man korrigerer for sesongtrender er prisene fortsatt tilbake 0.4% for måneden.

– Det er et ganske tydelig fall i boligprisene i november, oppsummerer Eiendom Norge-direktør Christian Dreyer.

Den norske boligprisgaloppen nådde sin foreløpige topp i april. Siden har pilene i all hovedsak pekt nedover. Oktober ble et lite unntak – da var prisfallet lavere enn måneden vanligvis byr på.

Enkelte økonomer håpet dette var et forvarsel om at markedet er på vei til å snu, og at november-tallene kan underbygge et positivt omslag.

Den forhåpningen må nå legges på hylla, i alle fall foreløpig.

Med prisfallet i november er boligprisene nå 5.6% lavere enn ved toppen i april.

Kraftig tilbudsbyks

Det ble totalt solgt 7 171 boliger i november. Det er en økning på 1.8% fra november i fjor.

– Tross prisfallet synes vi det er overraskende at omsetningen holder seg så god, sier Dreyer, som tror det kan skyldes at mange kjøpere nå svikter nyboligmarkedet, hvor salget har stupt den siste tiden.

Gjennomsnittlig salgstid lå imidlertid på 46 dager, noe som er ti dager lengre enn i fjor.

Samlet sett kaller Dreyer aktiviteten i markedet "veldig god". Han viser til at salgsvolumet er nær toppnivå.

Mer bekymringsfullt er antallet boliger ute for salg. Her viser tallene en kraftig økning på over 10%.

– Tilbudssiden øker ganske mye, sier Dreyer.

Blandet i Oslo

Oslo har vært den store festbremsen for boligprisene i år. Måned etter måned har prisfallet vært sterkest i hovedstaden, noe som har dratt den nasjonale utviklingen nedover.

I november falt imidlertid Oslo-boligene "bare" 0.5% i pris, noe som isolert er et tegn på bedring.

– Det er noe sterkere enn vi har sett i månedene før, kommenterer Dreyer.

I oktober sank for eksempel Oslo-prisene 1.8%.

Situasjonen er imidlertid blandet i Oslo. Tempoet i markedet er fortsatt lang dårligere enn det pleier. Gjennomsnittlig salgstid var 32 dager i november.

– Det er veldig høyt til å være Oslo, påpeker Eiendom Norge-sjefen.
______

Boligprisene fikk seg en ny knekk

Har ikke sett maken siden finanskrisen (utvidet).

Odd S.. Parr, hegnar.no
05.12.2017

______

Her faller boligprisene mest

Tirsdag ble det kjent at de nominelle boligprisene i hovedstaden er ned 0,5 prosent, men fallet i de andre storbyene er større.

Sindre Hopland, E24.no
05.12.2017


Storbyene:
Trondheim: -1.3%
Bergen: -1.3%
Tromsø: -1.2%
Kristiansand: -0.8%
Stavanger: -0.5%
OSLO: -0.5%

(alt nominelle tall).
highlander
16:16 08.12.2017
#7719

Frykten for en nedtur i boligmarkedet preger den norske kronen. Nordea Markets mener denne frykten er overdrevet.

Frykten har sendt norske kroner til svake nivåer.

«Vi finner ikke igjen utviklingen som har gått foran boligprisfall tidligere i dagens boligmarked», skriver meglerhuset i en rapport.

Det slås fast at bolig ikke er spesielt dyrt. Samtidig er de makroøkonomiske utsiktene gode.

«Boligprisene vil trolig falle noen måneder til og det vil bety lavere boligbygging. Men langt fra nok til at det vil true den relativt sterke og bredt baserte konjukturoppgangen vi nå ser i Norge. Skulle vi ta feil og boligprisene kollapser slik enkelte hevder vil det se styggere ut», heter det.

Nordea Markets tror kronen kan styrke seg når boligmarkedet stabiliseres i begynnelsen av 2018. (Kilde: HO)
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter