Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Storebrand ASA (en kjempe i pensjonsmarkedet)
Storebrand ASA (en kjempe i pensjonsmarkedet)
gorwell
09:59
02.03.2015
#21808

Endring i tolkning av regnskapsregler crash'et Vardia

Minus 50% på en technicality. Hvor sannsynlig er det at STB har slike regnskapstekniske utfordringer?

gorwell
Kjell T. Ringen
10:53
02.03.2015
#12684

Nå er Storebrand i et helt annet marked enn Vardia så dette blir å sammenligne epler og bananer. Så anser spm ditt som generelt, og da gjelder spm ditt samtlige selskaper som har en eller annen form for salgsprovisjon.
gorwell
11:03
02.03.2015
#21812

Kan være enig i det, KTR. Spørsmålet er hvorvidt også STB regelstridig aktiverer hvor stor del av sine salgskostnader ift andel umiddelbar utgiftsføring.

Hvis Vardia kan trå feil ifm sitt regnskap, er det ikke usannsynlig at tolkninger om fordelinger her kan føre til at også STB vil kunne være på feil side av regelverks-"prudent".

Skal ikke si meg sikker her men vil anta det underliggende årsaksforhold er relatert til cash-flow. Dvs der hvor det er solgt et produkt med en fremtidig cash-flow er tecnicalities annerledes enn ved et cash salg av et fysisk produkt fullt ut finansiert og mottatt betaling for.

Tenker man slik kan det være technicalities også forbundet med at produktet utelukkende er av (fremtidig) finansiell art?

gorwell

Endret 02.03.2015 11:04 av gorwell
highlander
13:01
29.04.2015
#4250

Aksjekursen i STB gruses på grunn av svake kvartalstall.

Forsikringsselskapet Storebrand må se resultatene svekkes i første kvartal og skuffer også analytikernes forventninger.

For årets tre første måneder fikk Storebrand et konsernresultat på 450 millioner kroner, ned fra 728 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor, mens resultatet før skatt falt til 346 fra 617 millioner kroner.

Ifølge estimater innsamlet av SME Direkt var det ventet et konsernresultat på 577 millioner kroner og et resultat før skatt på 472 millioner kroner.

- Vi leverer et kvartalsresultat preget av vekst i personmarkedet og kompromissløs bufferbygging. Siden nyttår har vi blant annet fått 7.000 nye skadeforsikringskunder. Vi har også avsatt 1,2 milliarder kroner til økt levealder dette kvartalet, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.
Beins
13:03
29.04.2015
#7251

Storebrand skuffer resultatmessig og er ned 7,73 % i øyeblikket.

"Forsikringsselskapet Storebrand må se resultatene svekkes i første kvartal og skuffer også analytikernes forventninger.

For årets tre første måneder fikk Storebrand et konsernresultat på 450 millioner kroner, ned fra 728 millioner kroner i tilsvarende periode i fjor, mens resultatet før skatt falt til 346 fra 617 millioner kroner.

Ifølge estimater innsamlet av SME Direkt var det ventet et konsernresultat på 577 millioner kroner og et resultat før skatt på 472 millioner kroner. "

SL
highlander
13:06
29.04.2015
#4252

Det ble "dagens dobbel", Beins. :)
Beins
13:07
29.04.2015
#7252

:-)
gorwell
21:49
29.04.2015
#21872

Se scenariet for dere:

Sterkere dollar (lavere konkurranseevne) helt frem til nå, med den innvirkning den sterkere dollaren har hatt på importert deflasjon, sterkt fallende vekst i GDP som følge av dollarkursen. GDP veksten går under null de neste par kvartalene til dollaren har svekket seg igjen og inflasjonen tar deg opp.

Inflasjonen tar seg opp og gir Yankee'en grunn til å øke renta. Som senker aksjemarkedet og obligasjonskursene.

Storebrand vil ut av ytelses-fripolise-pensjonsbevisene de har garantirente på. Selskapet har aggressivt kontaktet undertegnede for å få meg til å bytte til "fripolise med investeringsvalg". Hvor, om scenariet intreffer, en hvilken som helst investering skal gå på et magaplask type 25-50+ prosent fall. Slik aksjemarkedet er priset i dag, sannsynligvis også om scenariet ikke inntreffer..

Så jeg undersøkte hvilke fond de kan tilby. Ingenting spisset. Ingenting short. Ingenting sektor. Ingenting valuta. Ingenting commodities. Ikke engang "energi", "bank" eller "østeuropa". Kun det samme tema, et spredt aksjeinnehav eller obligasjoner. Begge som kan gå på nevnte magaplask (obligasjonenes verdi er pensjonistens ansvar om det konverteres, poensjonsinnretningens ansvar om det ikke konverteres).

Fondsuniverset deres er like spisst som en klinkekule..

/

Konverterte ytelses-avtaler står i en særstilling. Alt du tjener opp av merverdi forsvinner inn i selskaps-administrasjonens dødsarv-kalkulasjoner. Ikke inn i dødsarv per se, kun en større andel går dit. For pensjonsinnretningen melker avkastningen, må vite. Ved å legge aktuar-nyberegninger av levealder, teknisk rente og allslags annen svindel og humbug til grunn for beregnet trajectory over pensjonsutbetaling og dødsarv-transport. (Svina...)

Det skal adskillig mer interessante incentiver for å få meg til å skifte enn dagens tilbud innebærer. Men jeg kommer nok til å skifte.

Når jeg kan kjøpe short-posisjoner i onbigasjonsmarkedet, valutamarkedet, commodities og aksjemarkedet og gjøre det hos en hvilken som helst tjenestetilbyder dvs etter at pensjonsinnretningen har mistet sitt forvaltningsmonopol på mine penger. Ellers avventer jeg til etter fallet.

/

Yankee'en og UK har innført bestemmelser som gjør at pensjonisten kan flytte hvorsomhelst og også ta ut større andeler av pensjonsmidlene etter fylte 55 år etc. Det kommer nok hit til Steinrøysa også.

Spørsmålet er når pensjonsinnretningene dvs myndighetene dvs Banklovkommisjonen og tilhørende herligheter får kalde nok føtter vedrørende den implisitte rentegaranti/obligasjonsfallsgaranti til å endre betingelsene slik at det monner? LO må gi fra seg kollektiv-betingelsene (dødsarv). NHO må gi fra seg forvaltningsmonopolet. Myndighetene må gi fra seg beskatningsretten.

I løpet av inneværende år?

gorwell

Endret 29.04.2015 21:55 av gorwell
macland
22:19
29.04.2015
#11694

Gorwell´s tanker over her kvalifiserer vel til kampen om årets innlegg selv om det er tidlig på året.
I tillegg til å være interessant og gjennomtenkt, så var det også godt skrevet synes jeg.
Proact
23:02
29.04.2015
#1075

Ytp'en kan ikke flyttes ut. Lager du ITP av den, er flere enn råtne STB interressert i penga. Innretninger som har mer spennende pensjonsprodukter enn hva du sier STB har. Ingen andre enn STB er villig til å fylle opp for ekstrareserver for langt liv. Vi som har YTP-fripoliser andre steder, har mindre valg enn deg.
gorwell
23:37
29.04.2015
#21873

Ytelsespensjonsfripolisebeviset (31 bokstaver!) står i en særstilling. Det kan konverteres til en ytelsespensjonsbasert fripolise med investeringsvalg, men det kan IKKE endres til et pensjonskapitalbevis dvs en aktivaklasse som er å sammenligne med et pensjonskapitalinnskudd hos en pensjonsinnretning. Dvs YTP kan ikke konverteres til fullverdig ITP. Ennå.

Klarer de å lure nok folk til å skifte gjennom omfattende aggressivt markedsført "frivillighet", bør det ikke forventes at YTP vil kunne konverteres til et fullverdig kapitalbevis noensinne. For bordet fanger, vær sikker på det (man kjenner da ei lus på ganglaget)!

Klarer de ikke å lure nok folk? Så må det tilbys betingelser som gjør det interessant. Som at skiftet reverseres umiddelbart ved senere endring av policy til det verre eller garantier fra Stortinget at endringer ikke skal skje med tilhørende fullstendig umiddelbare skattefritak om "noen" finner seg tjent med å omfortolke en slik avtale (se over om lus og ganglag).

Proact, det du sier er at Svindel og Humbug har bundet deg til masta? Oppreserverings-tidsforsinkelsen? Fy faen, excuse my french.

La oss håpe at ingen av pensjonsinnretningenes kunder svelger hook, line and sinker. Og således gir dem kalde føtter jo før jo heller.

For det er regler i kjømda, må vite. Som vil svi for pensjonsinnretningene. Ikke nok til at de konker, men muligens nok til at Svindel (myndighenen) må overta Humbug (pensjonsinnretningen) eller begå en større "pensjonssvindel" av typen "den store banksvindelen", dvs som de nullet ut aksjonærene i DnB.

Jeg er gammel nok til å huske den operasjonen.

gorwell

Endret 29.04.2015 23:41 av gorwell
gorwell
15:52
22.05.2015
#21943

Den lange renta er på vei opp. Det gjør det enklere for pensjonsinnretningen å betjene sine forpliktelser og også å beregne kapitaldekninger etter Solvens II etc.

På den annen side vil verdiene av de bonds som pensjonsinnretningen har investert i, grovt unøyaktig halvere seg i verdi for hver dobling av rentenivået.

Her må det forventes at pensjonsinnretningen vil fortsette og også øke innsatsen i sin agressive markedsføring av konvertering av fripoliser med investeringsvalg.

Hvor verdien av bonds i porteføljen faller på pensjonistens regning...

gorwell
highlander
22:29
29.06.2015
#4600

STB tas inn i Nordeas anbefalte portefølje denne uken:

- Dette åpner opp for store utbytter

For Storebrands del venter Nordea at det kan åpnes for utbytter igjen de neste årene.

- Storebrands nivå på kapitalkrav under Solvens II nærmer seg raskt toppen hvis ikke de lange rentene faller markant. Dette åpner opp for store utbytter til aksjonærene igjen og på Nordeas beregninger indikerer dette et utbytte per aksje på 4,0 kroner i 2018 (12 prosent utbytteyield på dagens aksjekurs), skriver Roland.

For 2016 og 2017 Nordea venter et utbytte på henholdsvis 0,6 og 1,1 kroner per aksje.

- Det første positive datapunktet venter vi å få ved andrekvartalstallene som legges frem 15.juli ettersom oppgangen i lange norske renter har vært markant og støttende gjennom kvartalet.

- Gitt selskapets attraktive prising (pris/bok 0,6) anbefaler vi våre kunder å vekte seg opp i aksjen nå før kvartalstallene slippes og selskapet muligens gir mer informasjon rundt solvenskapitalen, skriver Roland.
highlander
08:50
15.07.2015
#4694

Svakere enn ventet fra Storebrand (estimater/tall fra TDN/HO):

Storebrand melder om et resultat etter skatt på 258 millioner kroner i 2. kvartal 2015, mot 496 millioner kroner i samme periode året før. Ifølge TDN Finans var det ventet et resultat på 280 millioner kroner.

Resultat per aksje ble 0,57 kroner, mot 1,08 kroner ved samme korsvei i fjor. Her var det ventet et resultat på 0,62 kroner per aksje.

Konsernresultat før amortisering og nedskrivning endte på 459 millioner kroner, mot 750 millioner kroner i 2. kvartal 2014.

Konsernresultatet før skatt ble 356 millioner kroner, sammenlignet med 642 millioner kroner året før. Snittforventningene til analytikerne tilsa et resultat før skatt på 367 millioner kroner.
highlander
11:00
15.07.2015
#4695

Et aldri så lite innsidekjøp:

"15/07-2015 10:16:07: (STB) Meldepliktig handel

Undertegnede som er styremedlem i Storebrand ASA
har i dag kjøpt 5.000 aksjer i selskapet til kurs
35,99.

Jeg eier etter dette 6.141 aksjer i selskapet.

Martin Skancke"
highlander
11:39
17.08.2015
#4821

STB kastes ut av Nordeas portefølje over anbefalte aksjer.

Kinas overraskende devalueringer sendte bølger gjennom markedene i forrige uke. Valutafall, deflasjonsfrykt og fallende renter gjør at Nordea tar ut forsikringsselskapet Storebrand fra ukeporteføljen.

- Svekkede valutaer i fremvoksende markeder øker også deflasjonsrisikoen i resten av verden, noe som har presset lange renter ned. Dette har tynget Storebrand ettersom det gjør det vanskeligere å møte forpliktelsene på de garanterte renteproduktene.

- Med fortsatt svake vekstimpulser og importert deflasjonspress er det vanskelig å se for seg at rentene skal særlig opp i Norge. Vi tror dette blir motvind for Storebrand og på tross av attraktiv prising og et stort langsiktig potensiale, velger vi denne uken å ta selskapet ut av ukeporteføljen, skriver aksjestrateg Erik Roland.
Beins
12:31
26.08.2015
#7637

DnB har kursmål 44 på STB. Det innebærer en oppside på nesten 50%.

20 aug.
Oslo (TDN Finans): DNB Markets tar opp dekningen av Storebrand med en kjøpsanbefaling og kursmål 44 kroner.

Det fremgår av en oppdatering fra meglerhuset torsdag.

Meglerhuset venter et initielt utbytte på én krone pr Storebrand-aksje for 2017, som tilsvarer en utbetalingsandel på rundt 30 prosent.

Fremover venter DNB Markets at utbyttene vil øke til en utbetalingsandel på rundt 100 prosent etter hvert som andelen av garanterte pensjonsforpliktelser reduseres.
gorwell
12:53
26.08.2015
#21990

Renta må snu opp for at selskapet skal kunne takle Solvens' ene.

Og jeg er fristet til å konvertere mine garanterte 3,5%-avkastning ytelsespensjonsmidler til langsiktig parkering i olje..

Om en måneds tid...

gorwell
OldNick
08:22
15.09.2015
#17345

Nye, profilerte investorer tar plass i Storebrand.

Tor Olav Trøim, Petter Stordalen m/flere.

Trøim-inntog har gitt Storebrand-rally

Storebrand-aksjen har steget 12 prosent etter at det ble kjent at Tor Olav Trøim setter sin mann på bank og forsikring inn i styret i selskapet


Øystein Byberg, Hegnar.no
10.09.2015

Onsdag skrev Finansavisen at Tor Olav Trøim setter sin mann på bank og forsikring, Håkon Reistad Fure, inn i Storebrand-styret, noe som kaster lys på en billig Storebrand-aksje.

Storebrand bekreftet overfor avisen at Reistad Fure er innvalgt til styret på vegne av en aksjonærgruppe hvor Trøims investeringsselskap Magni Partners inngår. Det var ifølge avisen usikkert hvor mange aksjer gruppen kontrollerer gjennom nomineekontoer.

Etter det DN forstår, har en investorgruppe med Trøim i spissen kjøpt totalt 11 millioner Storebrand-aksjer, noe som tilsvarer drøye 2,4 prosent av selskapet. Aksjene har en verdi på over 330 millioner kroner.

- Vi tror at denne eiergrupperingen vil være positiv for utviklingen av Storebrand, og derfor har vi innstilt dem til styret, sier Per Otto Dyb, medlem i valgkomiteen i Storebrand.

Siden tirsdagens børsmelding har Storebrand-aksjen steget over 12 prosent.
______

Setter 120 millioner på Storebrand

Petter Stordalen følger Trøim & co. inn i pensjons- og livsforsikringsselskapet


Øyvind L. Knudsen, Hegnar.no
15.09.2015

Petter Stordalens Home Capital har kjøpt Storebrand-aksjer for over 120 millioner kroner. Han forsøker å få med seg oppturen sammen med Tor Olav Trøim, skriver DN.

Aksjene er kjøpt etter at Storebrand meldte om nytt styre, og aksjen reagerte positivt på at private investorer, med Trøim i spissen, er blitt store eiere.

- Vi eier aksjer i rundt 30 børsnoterte selskaper, men kommenterer ikke konkrete investeringer, sier administrerende direktør Kenneth Jarl Andersen i Home Capital til DN.

Han avviser imidlertid at Stordalen er en del av eiergrupperingen med Trøim & co.

- Vi gjør investeringer helt uavhengig av andre aksjonærer, sier Andersen til DN.

Storebrand steg i går 0,62 prosent til 29,15 kroner på Oslo Børs. Den siste uken er aksjen opp 5,05 prosent, mens den det siste året har falt 17,47 prosent.
______

gorwell
13:20
24.09.2015
#22031

Magaplask på fallende rente...

Det er like før Staten har produsert tilstrekkelig med negative virkninger for selskapet til å gå inn og si at de ikke klarer Solvens, derfor må de begå en rettet emisjon mot... Staten?

Hva er sannsynligheten for at de nasjonaliserer selskapet som de gjorde med DnB?

gorwell
Kjell T. Ringen
13:40
24.09.2015
#12976

null komma null.
gorwell
13:57
24.09.2015
#22032

Komme her og baisse baissinga mi....

gorwell
highlander
14:27
28.10.2015
#5017

Børsfall rammet Storebrand

Forsikringsselskapet Storebrand må se resultatene svekkes betydelig i tredje kvartal.

Samlet resultat for kvartalet er svakt som følge av økte rentepåslag for kredittrisiko, lave renter og negative aksjemarkeder, skriver selskapet i kvartalsrapporten onsdag.

For kvartalet falt konsernresultatet til 176 millioner kroner, fra 632 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

Turbulens i markedene preget utviklingen for Storebrand.

- Vi leverer et kvartalsresultat som på den ene siden preges av volatile finansmarkeder og på den andre siden av solid vekst. Svak avkastning i obligasjonsmarkedet og børsnedgang svekker resultatet, mens den underliggende driften er god. Vi opplever betydelig inntektsvekst fra salg av spareprodukter, lån og skadeforsikring, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Innen forsikringsvirksomheten fikk Storebrand et resultat før amortisering på 120 millioner kroner, mot 135 millioner kroner i tilsvarende kvartal i fjor.

Innen området garantert pensjon, som består av produkter som omfatter langsiktig sparing til pensjon, endte resultatet før amortisering på minus 76 millioner kroner, mot 233 millioner i fjor. Resultat fra overskuddsdelingen er generert i den svenske virksomheten og utgjør minus 162 millioner i kvartalet.

- Den svake resultatutviklingen er drevet av lavere renter samt svake aksje- og kredittmarkeder gjennom kvartalet, skriver Storebrand.

Samtidig leverer segmentet «Øvrig» et svekket resultat som følge av negativ avkastning i selskapsporteføljene i kvartalet.
highlander
19:00
07.12.2015
#5157

STB tas inn i DNB Markets ukesportefølje med følgende begrunnelse:

- Storebrand er muligens den aksje på Oslo Børs som mest vil nyte godt av en oppgang i lange amerikanske renter. Gjennom siste uke har det vært en oppgang i lange statsrenter internasjonalt. Vi antar at om det blir en renteøkning fra FED i desember, vil denne trenden forsterke seg ytterligere.
gorwell
13:48
14.12.2015
#22076

Angjeldende mine innlegg i mai, jeg blir aggressivt oppfordret til å supplere Norstat med "mine kunnskaper" om pensjon og denslags. Utvilsomt for å engineere et "salgsfremstøt" på min konvertering til ytelsespensjonsbasert fripolise med investeringsvalg.

Sendt tilbake til dem med kopi til Siv, Erna og Pensjonsreformens sjefsutreder Erling Selvig (84!):

/

Jeg har lite tro på at dere "gjennomfører en undersøkelse". Derimot tror jeg mer enn gjerne at dere på kundens vegne forbereder et angrep på fripoliseinnehavere og ber meg "gi dere råd" eller en oversikt over hvilke strategier som bør benyttes for hvordan dere kan angripe saken.

For med langvarig lavt rentenivå og antatt snarlig nyskapt finanskrise under oppseiling samtidig med innføring av Solvens I, II og III i hytt og kanari, vil det bli sabla dyrt for "pensjonsinnretningene" å etterleve de inngåtte kontraktene.

Så dyrt vil det bli at det er forståelig at "man" forsøker å bruke både lobby-virksomhet overfor lovgiver og press overfor kunden for komme ut av dem.

Så, er det Moder Stat eller "pensjonsinnretningen" som betaler for tjenesten?

Kort historie, jeg er ikke interessert i å si fra meg garanti-renten på 3.5% for konvertering til ytelsespensjonsbasert fripolise med investeringsvalg før:
i) pensjonsinnretningen mister sitt forvaltningsmonopol og må konkurrere om mine penger med alle andre aktører, (på pris, minstegaranti, investeringsunivers etc)
ii) dødsarv bortfaller, dvs mine pensjonsmidler er mine alene og går inn i arveoppgjøret etter min død, her blir det sannsynligvis nødvendig å ignorere fagforeningene.
iii) meravkastning feks utover garantirenten på 3.5% kan tas ut underveis (året etter), dvs meravkastning bindes ikke opp i pensjonsutbetalinger,
iv) investeringsuniverset åpnes på vid gap slik at det er tilgang til alle aktiva, også ETF, ETN, derivater, valuta, råvarer, bonds, short-posisjoner etc.,
v) staten innfører lovgivning som sidestiller en konvertert fripolise med en av kunden kjøpt og betalt IPA eller en livrente, herunder trekke på midlene i) tidligere enn ved pensjonsalder (jamnfør UK) og ii) over et antall år bestemt av kunden, feks 10 år slik at kunden får muligheten for faktisk å nyte sin pensjonstilværelse,
vi) hindrer forvalterne i å rane kunden gjennom gebyr-politikk (se gjerne til problemstillingen for UK forhold).

Blant annet.

CC til Siv og Erna som kan ta det opp internt.
Og til Erling Selvig som forhåpentligvis ikke har stivnet i 50 år+ gamle forestillinger om dette.

/

gorwell
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter