Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Norsk Hydro III
Norsk Hydro III
nerden
22:52
06.09.2014
#32424Herlig å se hvordan enkle linjer lystres, tok imot på nedre trendlinje og brøt motstandslinjen en har hatt på ca 37 noen uker nå og rekylen kommer:blåball
13:17
07.09.2014
#420

Alcoa med nytt superbatteri i alliminium,med ny legering klar for utprøving i disse dager.....
HYDRO er i en langsiktig stigende trend,men høykonjuktur er fremdeles ett stykke unna.....
Store aktører på aksjemarkedet kan finne på å ta gevinst fremover,men aksjen skal vel videre opp på lengre sikt........

Lykke til !
nerden
16:40
07.09.2014
#32429

.
Har litt å hente inn også ja:Endret 07.09.2014 16:40 av nerden
OldNick
12:03
26.09.2014
#16102

NHY = kurs 35.30

Et av nerden's uttallige feilede case? (se diagram over)
______

Litt mer alvorlig, hva driver styret i NHY egentlig med?

Brantzæg hadde sagt opp, men ingen informasjon er gitt om at det var betinget?

Hva med andre kandidater, nå hadde selskapet mulighet til å lete etter en annen person, og en annen person som kanskje kunne være bedre egnet enn Brantzæg.

Og når man sier opp, så avsluttes alle forhold til selskapet såsom pensjon og eventuelle andre avtaler. Ønsker å fortsette, skal alle betingelser opp igjen til ny forhandling?

Men ikke i Hydro, her har Brantzæg fått fritt leide til å styre sin egen stilling som han ønsker? Hvor er styret?

NHY: Norsk Hydro - Svein Richard Brandtzæg fortsetter som konsernsjef i Hydro

Børsmelding
26.09.2014

Svein Richard Brandtzæg vil fortsette som konsernsjef i aluminiumselskapet Norsk Hydro ASA.

- Vi er veldig fornøyde med at Brandtzæg har bestemt seg for å fortsette som konsernsjef i Hydro, sier styreleder i Hydro, Dag Mejdell.

- Brandtzæg har ledet selskapet på en stødig og robust måte, og endret Hydro til et verdensledende aluminiumselskap. Styret er fortsatt trygg på at han er en beste konsernsjefen til å lede Hydro inn i fremtiden.

Etter at Brandtzæg i juli varslet styret om at han ville trekke seg fra Hydro for å bli konsernsjef i Yara International ASA har Hydros styre bedt Brandtzæg revurdere. Brandtzæg har nå bestemt å trekke sin oppsigelse og fortsette som konsernsjef i Hydro. Hans beslutning er akseptert og godt mottatt av styret.

- Jeg har konkludert med at de mest spennende og givende utfordringene finnes nettopp her i Hydro. Hydros kommersielle og operasjonelle posisjon, sammen med den beste arbeidsstokken i aluminiumindustrien, gir grunnlag for en framtid som jeg ønsker å være en del av, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

- Jeg hører hjemme i Hydro, og aluminium er mitt førstevalg.

Brandtzæg begynte i Hydro i 1985 og har besatt forskjellige stillinger, inkludert konserndirektør for aluminiumprodukter, leder for valsede produkter, leder for metallprodukter og leder for magnesium. Han tok over som konsernleder i mars 2009.

Brandtzægs lønn og betingelser forblir uendrede.

Investorkontakt:
Kontakt Pål Kildemo, Mobil +47 9709 6711, Email Pal.Kildemo@hydro.com

Pressekontakt:
Kontakt Halvor Molland, Mobil +47 9297 9797, E-mail Halvor.Molland@hydro.com
OldNick
12:04
08.10.2014
#16166

Hva skjedde i NHY ca. kl. 11?

Plutselig et markedt fall på 1 kr. på stor omsetning.

En ny analyse og nedgradering?

______

Morgan Stanley ser høyere aluminiumspriser neste år

Morgan Stanley høyner prisanslaget sitt for aluminium i 2015 med åtte prosent til 2.072 dollar pr tonn


Helene Kleppe, Hegnar.no
08.10.2014

Det er forventinger om høyere etterspørsel fra bilindustrien og kapasitetskutt på produksjonssiden som ligger bak oppjusteringen, melder Bloomberg News og TDN Finans.

For inneværende år drar meglerhuset anslaget opp tre prosent, til 1.893 dollar pr tonn.

- Det positive momentet har blitt opprettholdt av solid etterspørselsvekst, og disiplin blant produsentene utenfor Kina, som er viktigst, kommenterer Morgan Stanley i rapporten.

Meglerhuset venter at aluminiumsetterspørselen vil stige 6,6 prosent i år, og 7,4 prosent neste år.
gorwell
12:39
08.10.2014
#21671

"Så har Hydro fått svar fra Enova. De tildeles en støtte på inntil NOK1.55mrd til "pilot-anlegget" på Karmøy, underlagt en del forutsetninger."

http://www.enova.no/om-enova/formal/36/218/
Finansieringen av virksomheten skjer via tildelte midler fra Energifondet. Energifondet finansieres blant annet gjennom et lite kostnadspåslag på strømregningen, kalt nettpåslaget.

Og andre skatter som de ikke selv betaler. Fy for pokker for et misbruk av mine penger i et fy for pokker for et korrupt system.

Er de ikke istand til å drive forsvarlig butikk, gå med overskudd og utvikle bedriften får de heller gå konk.

gorwell
Beins
18:13
09.10.2014
#6180

Noen som forstår denne saken her:

Credit Suisse kutter ifølge en fersk oppdatering sitt kusmål på Norsk Hydro fra 34 til 30 kroner.

Det skjer etter at London Metal Exchange (LME) nå står fritt til å implementere nye regler for lagrene.

«Ventetiden er over og LME står nå fritt til å implementere de foreslåtte lagerregelendringene. Siden forslagene ble fremsatt har store lagerhus faktisk allerede frivillig implementert de nye reglene og balanserer i det minste load in-load out-ratene, og denne prosessen vil trolig fortsette i mer enn et år inntil køene når 50 dager», skriver Credit Suisse ifølge TDN Finans.

Meglerhuset venter ikke at load out-ratene vil gi noen umiddelbar effekt på aluminiumspremiene, men ser et fortsatt press.

Credit Suisse fremholder ifølge TDN at hvis man legger til grunn en langsiktig aluminiumsprispremie på 14 prosent fra forrige kvartals 26 prosent, vil Hydros EBITDA i 2015 bli 30 prosent lavere enn konsensus-EBITDA.

hegnarOldNick
08:46
22.10.2014
#16236

NHY har levert sin Q3-2014 rapport

Meget bra resultat, alt tatt i bettraktning.

NHY: Norsk Hydro - Tredje kvartal 2014: Lavere kostnader ved Alunorte og høyere "all-in" metallpriser styrker resultatet

Børsmelding
22.10.2014

Norsk Hydro ASAs underliggende resultat før finansposter og skatt (EBIT) økte til 1,490 mill.i tredje kvartal, sammenliknet med 544 mill. i andre kvartal. Resultatøkningen skyldes lavere kostnader ved aluminaraffineriet Alunorte, høyere "all-in"-metallpriser og høyere aluminapriser.

- Underliggende EBIT 1 490 mill.
- Høyere realiserte "all-in"-metall og aluminapriser
- Lavere driftskostnader ved Alunorte
- Forventet økning på 3-4 % i etterspørselen etter primæraluminium i verden utenom Kina
- Etterspørselen etter primæraluminium i verden utenom Kina fortsatt høyere enn produksjonen

- "All-in"-metallprisene fortsatte å øke i kvartalet. Dette gjenspeiler tilstrammingen vi så i markedet i forrige kvartal og fortsatt underskudd i markedet, sier Hydros konsernsjef, Svein Richard Brandtzæg. - Etterspørselen etter aluminium er økende og vi ser nå en vekst i etterspørselen på 3-4 prosent for 2014 i verden utenom Kina, noe som blant annet skyldes substitusjon av metall i bilindustrien, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Bauksitt & Alumina bedret seg vesentlig i tredje kvartal, noe som reflekterer høyere realiserte aluminapriser og lavere driftskostnader ved Alunorte i Brasil. De realiserte aluminaprisene ble imidlertid negativt påvirket av at en lavere andel alumina ble solgt til indekspris.

- Jeg er glad for å se at forbedringsprogrammet "Fra B til A" går som planlagt, og at forbedringstiltakene i Bauksitt & Alumina gir resultater på bunnlinjen. Driftskostnadene ved Alunorte er på vei ned, og vi er i rute for å nå målene våre, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Primærmetall bedret seg betydelig i tredje kvartal, påvirket av høyere realiserte aluminiumpriser og økte produktpremier. Den positive utviklingen ble delvis utliknet av høyere råvarekostnader og et sesongmessig lavere salgsvolum.

Metallmarked leverte en høyere underliggende EBIT sammenliknet med forrige kvartal, påvirket av bedre resultater fra innkjøps- og handelsvirksomheten og positive lagervurderingseffekter for standard ingot.

Underliggende EBIT for Valsede Produkter var betydelig høyere sammenliknet med andre kvartal 2014, hovedsakelig på grunn av et positivt bidrag fra smelteverket Rheinwerk i Tyskland, som følge av høyere "all-in"-metallpriser. Presset på marginene økte, men ble delvis utliknet av sesongmessig lavere driftskostnader. Volumet var stabilt.

Sammenliknet med andre kvartal gikk underliggende EBIT for Energi opp, hovedsakelig på grunn av høyere vannkraftpriser i våre produksjonsområder og en lavere forskjell i områdepriser.

Underliggende EBIT for Sapa gikk ned sammenliknet med andre kvartal, delvis påvirket av et sesongmessig lavere salgsvolum i Europa.

Kontantstrøm fra driften var 1,1 mrd. i tredje kvartal, inkludert en økning i arbeidskapitalen på 0,9 mrd. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter utgjorde 0,9 mrd. Hydros netto gjeldsposisjon var 2,1 mrd.ved utgangen av tredje kvartal.

Rapportert resultat før finansposter og skatt utgjorde 1 937 mill. i tredje kvartal. I tillegg til de faktorene som er drøftet over, inkluderte rapportert EBIT netto urealiserte gevinster på derivater og positive metalleffekter på til sammen 476 mill.. Rapportert resultat omfattet også øvrige kostnader på 30 mill.

I forrige kvartal utgjorde rapportert resultat før finansposter og skatt 620 mill., inkludert netto urealiserte gevinster på derivater og positive metalleffekter på til sammen 154 mill. Rapportert resultat inkluderte også en kostnad på 87 mill.(Hydros andel) i Sapa, hovedsakelig knyttet til omstruktureringsaktiviteter.

Endret 22.10.2014 08:46 av OldNick
OldNick
08:47
22.10.2014
#16237

Resultat fra videreført virksomhet utgjorde 665 mill. i tredje kvartal, inkludert et netto valutatap på 1 001 mill. I forrige kvartal utgjorde resultat fra videreført virksomhet 269 mill., inkludert et netto valutatap på 101 mill..

Tall på link (eller i rapport under)

NHY: Q3-2014 rapport (PDF)

NHY: Q3-2014 presentasjon (PDF)
______

Media:

Hegnar: Resultatdobling fra Hydro - skuffet likevel analytikerne. Norsk Hydro klarte ikke helt å leve opp til analytikernes forventninger for bunnlinjen

E24.no: Hydro dobler overskuddet. Norsk Hydro kan slå i bordet med et solid resultathopp i tredje kvartal, og ser nå global etterspørselsvekst på tre til fire prosent
samuelt
15:34
11.12.2014
#1989

Er det kun gevinstsikring eller er det noe fundamental grunn til dagens markante fall?
highlander
10:06
13.01.2015
#3688

Alcoa bedre enn ventet

Alcoa hadde et nettoresultat på 159 millioner dollar i kvartalet, opp fra et tap på 2,34 milliarder dollar i tilsvarende kvartal året før, et tap som inkluderte nedskrivninger på 1,7 milliarder dollar.

Det justerte resultatet per aksje steg fra fire til 33 cent, mens analytikere i en undersøkelse fra Thomson Reuters hadde ventet et resultat på 29 cent, skriver Marketwatch.

I perioden steg inntektene 14 prosent til 6,4 milliarder dollar.

I handelen etter børs i USA steg Alcoa 1,5 prosent etter det sterkere tallslippet enn ventet.

For 2015 venter Alcoa en global etterspørselsvekst etter aluminium på 7 prosent, den samme veksten som i 2014.
cash7374
10:17
14.01.2015
#52

Det var igrunnen et overaskende fall?
blåball
10:28
14.01.2015
#1111

Gevinstsikring etter en lang perode med stigning er naturlig,venter gode tall fra Norsk Hydro senere.
OldNick
10:55
14.01.2015
#16467

hehe,

vel ja og nei, det er Al-prisen og dårligere utsikter fremover som tynger.

Økt usikkerhet tynger Hydro

Metallprisene er under press etter økt usikkerhet rundt den globale veksten, drevet av blant annet nye anslag fra Verdensbanken. Sistnevnte venter på global økonomisk vekst på tre prosent, mot tidligere anslag på 3,4 prosent i juni.

Dette sendte i går prisene på aluminiumkontrakter til det laveste nivet på rundt åtte måneder, til rundt 1.772 dollar per tonn på det laveste, sammen med meldinger om økt eksport av aluminium fra Kina.

Den kinesiske eksporten økte til 540.000 tonn i desember, opp fra 390.000 tonn måneden før.

- Motvinden fortsetter, med muligheter for gjenoppstarter utenfor Kina og evigvoksende kinesisk tilbud drevet av ny kapasitet og kostnadsreduksjoner på eksisterende produksjon, sier analytiker Yubin Fu hos Macquire ifølge Reuters.
______

Iflg. Kitcometals.com, så er Al spotpris nå ca. $1725/tonn.

Spesielt fallet i Cu er unormalt, og et sterkt signal om en verdensøkonomi i krabbegir. Cu holdt seg lenge stabilt på over $3/lb selv om de andre råvarene gled nedover, nå har Cu brutt støtten og falt til ca. $2.50/lb.

Bunnen i finanskrisen var ca. $1.60 (hvis jeg ikke husker feil)

Endret 14.01.2015 10:57 av OldNick
OldNick
12:07
14.01.2015
#16468

Og her er grunnen til at det ikke er noen grunn til å vente noe sterkt oppsving i Al-prisen.

China tar hele veksten i Al-kapasitet (og vel så det, selv om disse tallene ikke er helt konsistente), de gjør som i alle andre industrier de satser på, bygger ut og presser konkurrenter ut av markedene gjennom lave priser slik at de selv vinner andeler.

China Aluminum Smelting Capacity 2015 End to Hit 40mn Tons

Sinocast Metals, Mining & Chemicals Beat (China)
Jan. 14, 2015

SHANGHAI, SinoCast -- China's aluminium smelting capacity is estimated at 40 million tons by the end of 2015, up 14.3% from 35 million tons at 2014 end or up 29% from 31 million tons at 2013 end.

The capacity increase is fueled by continued growth in western China, especially in Xinjiang. The smelting capacity in Xinjiang is forecast to reach 6 million tons as of 2015 end, compared with 4.5 million tons at 2014 end.

China's virgin aluminum output is estimated to reach 31 million tons in 2015, up 10.7% from 28 million tons in 2014 and 24% from 25 million tons in 2013.

Alcoa Inc. showed on January 12 that global output capacity will rise by 5.1 million tons in 2015, raising global output to 52.80 million tons. Of the total, capacities of 4.4 million tons will come into production in China . China will be the world biggest aluminum producer and consumer.
highlander
15:28
23.01.2015
#3807

Goldman Sachs ser positiv QE-effekt for Norsk Hydro

Den amerikanske storbanken Goldman Sachs mener Norsk Hydro er blant selskapene som vil dra mest nytte av den europeiske sentralbankens massive obligasjonskjøp

ECB lanserte torsdag et fullskala QE-program, i et forsøk på å puste liv i et stagnerende Europa med fallende priser.

Det har sendt eurokursen og renter nedover, mens børsene har reagert positivt. Goldman Sachs mener introduksjonen av et fullskala QE-program vil redusere deflasjonsfrykten, presse risikopremien i aksjer nedover og i tur gi støtte til høyere aksjekurser og en høyere verdsettelse (multippel).

Etter en gjennomgang har storbanken funnet et knippe aksjer den mener vil dra mest nytte av tiltakene, en liste som inkluderer aluminiumsprodusenten Norsk Hydro.

I rapporten finner Goldman at sektorene som er mest sensitive til en lavere risikopremie har en høyere beta-verdi, og ser mest å tjene for finans og sykliske sektorer. Også selskaper med høy dollareksponering vil dra nytte av stimulansetiltakene, mener banken.
gorwell
23:33
23.01.2015
#21710

Såvidt jeg minnes, NHY har en stor andel gjeld i Euro og Dollar? De "tjener" på at varen selges i dollar men taper også salg på samme dyre dollar?

gorwell
highlander
18:03
30.01.2015
#3850

NHY møter nå betydelig teknisk motstand og er overkjøpt på kort sikt...?

Aksjeanalyser.com lanserte i hvert fall aksjen som en shortkandidat i dag med følgende begrunnelse:

"Hydro har lenge vist en sterk utvikling, men nå møter aksjen på betydelig teknisk motstand i området rundt NOK 46,00.

Aksjen er samtidig overkjøpt på kort sikt i henhold til momentum-indikatorer som RSI og Stochastics, og som begge nå signaliserer at en korreksjon ned for Hydro-aksjen gjerne er nær forestående.

Hydro-aksjen kan nå gjerne stå foran en større korreksjon ned på rundt 20 prosent fra dagens kursnivå ved NOK 45,50, og ned mot nedre trendlinje i den stigende trenden.

Det ligger altså betydelig tekniske motstand for aksjen nå rundt NOK 46,00-nivået, og det både fra øvre trendlinje i den stigende trenden, og fra tidligere topper i 2010 og 2011.

Hydro er et av selskapene som nyter godt av den svake norske kronen, men samtidig så har aluminiumsprisen vist en svak utvikling, og videre nedgang signaliseres nå fremover for aluminiumsprisen.

Aluminiumsprisen er i en langsiktig fallende trend, og etter en kortsiktig rekyl opp så signaliserer nå det tekniske bildet for aluminium videre nedgang i tiden fremover.

Videre fall ned mot USD 1.550 signaliseres for aluminumsprisen på 6-12 måneders sikt.

Basert på det samlede tekniske bildet for Hydro og aluminiumsprisen så vurderer vi Norsk Hydro som en interessant shortsalg kandidat på dagens kursnivå rundt NOK 45,00-46,00. Vi har kursmål for Hydro ved NOK 36,00 på 3-6 måneders sikt. Stop-loss for slikt shortsalg kan gjerne settes ved NOK 48,00.

Til informasjon så legger Hydro frem sine resultater for 4. kvartal 2014, onsdag 11. februar 2015."
highlander
16:20
03.02.2015
#3866

Aksjeanalyser.com må passe på så motstandsnivået ikke brytes...

Det japanske meglerhuset Nomura tar opp igjen dekningen på Norsk Hydro med en kjøpsanbefaling og kursmål på 55 kroner.

Ifølge Dow Jones Newswires fremhever meglerhuset Hydros solide kontantstrøm og minimale belåning, noe som gjør at selskapet vil dra nytte av den forventede tilstrammingen i aluminium de neste årene.

I tillegg ser Nomura et potensial på oppsiden for Hydros utbytte som følge av målet om kostnadskutt på 1,5 milliarder kroner innen 2016, positive valutaeffekter og lave kostnader til råmaterialer.

Meglerhuset mener Hydros divisjoner for bauksitt og alumina ligger an til å gå i null i år etter å ha slitt i flere år, med ytterligere oppsidepotensial grunnet lavere dieselpriser og svekket valuta i Brasil.
nerden
16:22
03.02.2015
#33587

Se her blåball, hvor har/hadde du salget ditt fra?

Endret 03.02.2015 17:27 av highlander
highlander
16:24
03.02.2015
#3867

Dette ble visst "dagens dobbel", nerden? :-) Fint om du for ettertiden enten legger URL (slik jeg gjorde i innlegget over) eller oppgir kilden, i dette tilfelle Stocklink.

Endret 03.02.2015 16:26 av highlander
nerden
17:03
03.02.2015
#33590He he beklager og for sent for meg å slette den, gjør du det for meg?

Ser du vant med 2 minnutter, treg i avtrekkeren her vet du:-))

nerden
17:05
03.02.2015
#33591Men blåball'en svarte ikke, vi lurer nå blåball og venter på svar, hva mener du?

OldNick
19:36
04.02.2015
#16517

Det er mange meglerhus som har kjøp o.l. på NHY

Meglerhus snur tvert i Hydro

Meglergigant snur opp ned på Hydro-anbefaling


Øystein Byberg, Hegnar.no
28.01.2015

Bank of America Merrill Lynch har snudd i synet på Norsk Hydro. Anbefalingen endres fra en «underperform»-anbefaling til en kjøpsanbefaling.

Norsk Hydro steg hele 57 prosent på børsen i fjor. I år har aksjen steget 2,4 prosent.

Hydros markedsverdi er 90,6 milliarder kroner.
______

Enova har fått tillatelse fra ESA til å gi støtte til Norsk Hydro's "pilotanlegg" ved Karmøy, hvor de skal bygge og teste ut nye, større og mer energiefffektive aluminium elektrolyseceller.

Begrunnelsen er at om dette prosjektet lykkes, kan det bety betydelig energibesparelser i Al-industrien, dersom Europeisk (verdens?) Al-industri kan ta i bruk slik teknologi i nye og eksisterende anlegg.

Og dette er det springende punkt som ESA kanskje har misforstått.
Hydro ønsker å få støtte for å kunne løfte prosjektet, for her er det store penger og stor ririsko for å utvikle teknologien videre, men er de villige til å "dele" (les: lisensiere) teknologien?

Se det er ikke enkelt å si, men i utgangspunktet verner de om slike prosjekter da de ikke ønsker å la sine konkurrenter få del i den, da de da oppgirr mulige konkurransefordeler.

Men, rent økonomisk kan man si en støtte på nær NOK1.5 mrd er verdt drøyt 70 øre per NHY-aksje (de fritt omsettelige).

Milliardstøtte til Hydro-anlegg får grønt lys

Det europeiske frihandelsforbundet EFTAs overvåkingsorgan ESA har godkjent at Norge gir statsstøtte på inntil 1,486 milliarder kroner til Hydros testanlegg på Karmøy.

NTB, E24.no
04.02.2015
highlander
13:15
24.02.2015
#3947

Goldman høyner Hydro-kursmål

Goldman Sachs høyner kursmålet på Norsk Hydro til 55 kroner fra 50 kroner og gjentar en kjøpsanbefaling.

Det melder Dow Jones Newswires. Justeringen skjer med bakgrunn i forventninger om god inntjening for aluminiumsprodusenten.

Storbanken mener Hydro har kapasitet til å kjøpe tilbake egne aksjer eller betale ekstra utbytter som følge av en betydelig netto kontantposisjon i år, til tross for høyere utdelinger til aksjonærene og driftsinvesteringer knyttet til en ny fabrikk i Norge.

I tillegg fremhever Goldman at høyere priser, kostnadskutt og svakere norsk krone ga sterke resultater i 2014.

I 2015 tror storbanken aluminiumsprodusenten ligger an til å dra nytte av positive valutaeffekter, som kan bli enda større skulle Norges Bank kutte styringsrenten og kronen svekkes ytterligere.

I aluminiumsmarkedet venter Goldman Sachs at disiplin på tilbudssiden og bedre makrotall i Europa vil gi økte priser.
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter