Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Norsk Hydro III
Norsk Hydro III
highlander
19.03.2017 19:45
#7066

Nordea Markets har gjentatt kjøpsanbefalingen på Norsk Hydro i en analyseoppdatering, og samtidig økt kursmålet fra 52 til 58 kr, altså samme nivå som Danske Bank la seg på for noen dager siden.
highlander
24.03.2017 13:34
#7077

Berenberg er noe sent ute, men har oppgradert anbefalingen sin på Norsk Hydro fra selg til hold, og samtidig oppjusteret kursmålet sitt fra 29 til 54 kr.
highlander
30.03.2017 12:31
#7095

Lock-up perioden er over og nå skal Norsk Hydro og Orkla bestemme om de vil børsnotere eller selge det 50/50-eide aluminiumsselskapet Sapa. Det diskuteres to veivalg - at Norsk Hydro kjøper ut Orkla eller at Sapa børsnoteres. Siden de to norske industriselskapene slo sammen aluminiumsprofilvirksomhetene sine høsten 2013 har resultatene av omstilling og restrukturering medført en omsetningsøkning på 26 % mens underliggende EBITDA er tredoblet. (Kilde: FA/Xi)
highlander
10.07.2017 07:58
#7304

Norsk Hydro har inngått en avtale med Orkla om å kjøpe deres 50 prosent eierandel i Sapa. Salget gir Orkla en gevinst på fem milliarder kroner:

Orkla selger eierandelen i Sapa til Hydro

Norsk Hydro og Orkla har inngått en avtale som gjør at Hydro kjøper Orklas 50 prosent andel i aluminiumselskapet Sapa. Avtalen gir en gevinst til Orkla på fem milliarder kroner, og verdsetter Sapa til 27 milliarder kroner, det skriver Hydro i en pressemelding.

Hydro får gjennom avtalen fullt eierskap i den globale lederen av ekstruderte aluminiumsløsninger og gjør Hydro til et ledende selskap i den globale aluminiumsindustrien.

- Hydro bekrefter nå sin posisjon som verdens ledende, integrerte aluminiumselskap. Med sterke produksjonsenheter og kompetanse fra gruvevirksomhet til sluttprodukter, styrker denne avtalen vår strategiske retning: Bedre, Større og Grønnere, sier konsernsjef i Hydro, Svein Richard Brandtzæg.

De skriver videre i børsmeldingene at Sapa blir et nyttforretningsområde i Hydro, med navnet Extruded Solutions.

Kjøpesummen skal betales kontant ved gjennomføring, justert for netto gjeld og normalisert arbeidskapital, står det i børsmeldingen.
OldNick
10.07.2017 21:52
#19295

Borsmeldingen fra Hydro:

NHY: Norsk Hydro - Hydro acquires Sapa to create a global aluminium champion

Borsmelding
10.07.2017


NHY: Press release 10.07.2017
______

Analytikerne er storfornoyde (sett fra Hydro's staasted)

Storbank om Hydros Sapa-kjøp: «Veldig rimelig»

Norsk Hydros storkjøp setter en prislapp på 27 milliarder kroner på Sapa, mens analytikerne i Credit Suisse hadde regnet seg frem til en verdi på inntil 35 milliarder


Asgeir Aga Nilsen, E24.no
10.07.2017

Norsk Hydros kjøp av Orklas halvpart av aluminiumsselskapet Sapa får tommelen opp på Oslo Børs, der Hydro-aksjen stiger.

Mandag morgen varslet aluminiumsselskapet at det kjøper resten av Sapa, en handel som priser hele selskapet til 27 milliarder kroner.

Samarbeidsselskapet ble opprettet i 2013 ved at Orkla og Hydro la inn hver sin virksomhet, og det har vært ventet at Orkla før eller senere ville selge seg ut.

Fra analytikerhold peker flere på at Hydro har fått en god pris i handelen.

Selv sier Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg til E24 at «hvis du ser på analytikerestimatene ligger de godt over det vi har betalt».

«Veldig rimelig»

Storbanken Credit Suisse betegner i et notat kjøpet som positivt, og prisen som «veldig rimelig».

Der viser bankens analytikere blant annet til at de hadde verdsatt Sapa til 35 milliarder kroner i hovedscenarioet, og 31 milliarder i det lave scenarioet.

Analytikerne peker i tillegg på at Hydro får en rabatt sammenlignet med prisingen av konkurrentgruppen.

De mener likevel det mest optimistiske scenarioet ville vært om også Hydro solgte seg ut av Sapa, og betalte ut kapitalen til aksjonærene.

- Imidlertid var vårt syn at det var en god sjanse for at de ville kjøpe Sapa hvis en rimelig avtale kunne bli nådd, gitt den voksende forretningsmodellen og at den legger til betydelig geografisk diversifisering vekk fra Europa, skriver analytikerne.

Ifølge Brandtzæg hadde Hydro tre valg:

- For oss var det et spørsmål om vi skulle gå ut med Orkla eller om vi skulle ha en minoritetsposisjon eller om vi til slutt skulle kjøpe hele selskapet. Vi landet på å kjøpe hele selskapet, fordi vi ser veldig positive utviklingsmuligheter, sier han.

mer paa link
______

Meglerhus vil oppjustere kursmålet til Hydro

Handelsbanken Capital Markets varsler at de vil oppjstere sitt kursmål på Norsk Hydro-aksjen til 72 kroner


John I. Seljehaug, Hegnar.no
10.07.2017

Etter nyheten om at Hydro kjøper Orklas 50 prosents-eierandel i Sapa for 13,5 milliarder kroner, venter Handelsbanken Capital Markets å oppjustere sitt kursmål på Norsk Hydro-aksjen til 72 kroner fra tidligere 70 kroner.

Det fremgår av et kundenotat fra Handelsbanken mandag, ifølge TDN Finans.

Samtidig venter meglerhuset å oppjustere estimatet for resultat pr aksje på Hydro med minst fem prosent, og at kjøpsanbefalingen opprettholdes.

Hydro opplyste mandag at selskapsverdien på Sapa i transaksjonen er 27 milliarder kroner, mens Handelsbanken har et estimat på 35 milliarder kroner.

«Det må understrekes at Sapa er i svært god stand og vi venter at selskapet vil fortsette å øke inntjeningen de kommende to årene på grunn av selskapsspesifikke årsaker, men også fordi selskapet har en svært fordelaktig eksponering, med rundt 50 prosent av salget fra Europa», skriver Handelsbanken, ifølge nyhetsbyrået.

Endret 10.07.2017 21:52 av OldNick
OldNick
25.07.2017 09:41
#19360

Hydro kom med sin Q2-2017 rapport idag.

Den var stort sett bra, med noen problemer i noen divisjoner.

Også noen finansielle tap på sikringskontrakter. Realisert Al-pris lagger for Hydro i oppgangstrend, da de pris-sikrer (motsatt ned i syklusen).

Markedet sender aksjen ned 4% i øyeblikket.

NHY: Norsk Hydro - Bedre resultat som følge av høyere aluminiumpriser

Børsmelding
25.07.2017

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt økte til 2.930 millioner kroner i andre kvartal, sammenliknet med 2.284 millioner kroner i første kvartal, hovedsakelig på grunn av høyere aluminiumpriser og en gunstig valutakursutvikling. Lavere realiserte aluminapriser og økte råvarekostnader hadde negativ innvirkning på resultatet.

- Underliggende EBIT 2.930 millioner kroner
- Høyere realiserte "all-in" aluminiumpriser, som ble delvis utliknet av lavere realiserte aluminapriser og høyere råvarekostnader.
- Resultatet i Valsede Produkter påvirket av reduserte marginer knyttet til produktmiks og driftsproblemer
- Rekordhøyt kvartalsresultat i Sapa
- Forbedringsprogrammet Bedre i rute mot målet om 500 millioner kroner i 2017
- Avtale om å overta Sapa, ventet gjennomført i løpet av andre halvår 2017
- Teknologipiloten på Karmøy er i rute på tidsplan og budsjett, forventet oppstart i fjerde kvartal 2017.
- 4-6% forventet vekst i global etterspørsel etter primæraluminium i 2017, det globale markedet stort sett i balanse

- Høyere aluminiumpriser i kvartalet har styrket resultatene, og jeg er glad for å se at Sapa leverer rekordresultater og fortsetter den sterke trenden, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg. - Hydro vil bekrefte sin posisjon som verdens ledende integrerte aluminiumselskap med avtalen om å kjøpe Orklas andel på 50 prosent i det verdensledende ekstruderingsselskapet Sapa. Transaksjonen styrker vår strategiske retning om å bli bedre, større og grønnere, med en solid portefølje, unik kompetanse og kunnskap gjennom hele verdikjeden, sier Brandtzæg. Avtalen ventes gjennomført i andre halvdel av 2017, og er gjenstand for godkjenning fra konkurransemyndigheter i enkelte regioner.

Underliggende EBIT for Bauksitt & Alumina gikk ned i forhold til første kvartal. Lavere realiserte aluminapriser, drevet av en svakere aluminaindeks og et høyere forbruk av råvarer, påvirket resultatet negativt, mens høyere salgsvolum bidro positivt. Aluminaraffineriet Alunorte og bauksittgruven Paragominas hadde høyere produksjon i andre kvartal etter planlagt vedlikehold i første kvartal. Oppstarten av det nye pressfilteranlegget som skal fjerne og resirkulere lut fra avgangsmassen har medført økte kostnader ved aluminaraffineriet.

Underliggende EBIT for Primærmetall økte i andre kvartal, grunnet høyere realiserte all-in metallpriser, som delvis ble utliknet av høyere råvarekostnader.

Underliggende EBIT for Metallmarked bedret seg vesentlig i andre kvartal, hovedsakelig grunnet positive valuta- og lagervurderingseffekter, i tillegg til bedre resultater fra handelsvirksomheten. Resultatene fra omsmelteverkene forbedret seg også i andre kvartal, som følge av økte salgsvolumer og dekningsbidrag.

- Det har vært et globalt underskudd på primæraluminium i kvartalet. Dette skyldes et økende underskudd utenfor Kina. For året som helhet opprettholder vi vår forventning om en vekst på 4-6% i etterspørselen etter aluminium i 2017, og forventer et stort sett balansert globalt aluminiummarked, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Valsede Produkter gikk ned i kvartalet sammenliknet med første kvartal 2017. Nedgangen skyldes hovedsakelig reduserte gjennomsnittmarginer, som skyldes produktmiks og en avsetning for kompensasjon til ansatte som hovedsakelig er knyttet til tidligere år. Driftsproblemene fra første kvartal er delvis løst, noe som har redusert de negative kostnadseffektene på resultatet for andre kvartal.

Endret 25.07.2017 10:00 av OldNick
OldNick
25.07.2017 09:42
#19361

Aluminiumverket i Neuss har hatt fordel av metallprisutviklingen og lavere aluminakostnader.

Underliggende EBIT for Energi gikk ned sammenliknet med forrige kvartal, hovedsakelig grunnet sesongmessig lavere produksjon og priser.

Underliggende EBIT for Sapa økte sammenliknet med forrige kvartal, og selskapet leverte et rekordhøyt kvartalsresultat. Dette er i tråd med det generelle sesongpreget i markedet, men er også knyttet til forbedringer i selskapet.

Hydro gjorde framskritt i forbedringsprogrammet "Bedre." Selv om resultatet er litt bak plan venter vi å nå både målet om 500 millioner kroner for året og 2,9 milliarder kroner innen 2019.

Hydros netto likviditetsbeholdning økte med 0,1 milliarder kroner, og var 6,0 milliarder kroner i slutten av kvartalet. Kontantstrøm tilført fra driften utgjorde 4,3 milliarder kroner, inkludert utbytte på 1,5 milliarder kroner fra Sapa og oppbygging av driftskapital grunnet sesongeffekter og høyere priser. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 1,1 milliarder kroner. Det ble utbetalt 2,6 milliarder kroner i utbytte til aksjonærer i Norsk Hydro ASA i andre kvartal.

Rapportert resultat før finansposter og skatt utgjorde 2.946 millioner kroner i andre kvartal. I tillegg til de faktorene som er drøftet over, inkluderte rapportert EBIT netto urealiserte tap på derivater på 66 millioner kroner, og positive metalleffekter på 138 millioner kroner. Rapportert resultat omfattet også et netto tap på 56 millioner kroner i Sapa (Hydros andel etter skatt), knyttet til urealiserte tap på derivater og netto valutatap.

Resultat etter skatt utgjorde 1.562 millioner kroner i andre kvartal. Dette omfatter et netto valutatap, i hovedsak urealisert, på 918 millioner kroner, som reflekterer en svekkelse av brasilianske real i forhold til US-dollar, noe som påvirker gjeld i US-dollar i Brasil, mens styrkingen av terminpriser i euro i forhold til norske kroner har gitt et urealisert tap på innebygde derivater i kraftkontrakter i euro.

mer på link


Investorkontakt: Stian Hasle, Mob: +47 9773 6022, E-post Stian.Hasle@hydro.com
Pressekontakt: Halvor Molland, Mob: +47 9297 9797, E-post Halvor.Molland@hydro.com

NHY: Q2-2017 Report (PDF)

NHY: Q2-2017 Report (PDF)
______

Media:

E24: Svakere fra Norsk Hydro. Norsk Hydros resultat etter skatt i andre kvartal er svakere enn ventet og ned 25 prosent fra i fjor. Men det underliggende resultatet stiger kraftig

Hegnar: Høyere priser sikret penere bunnlinje for Hydro. Leverer sitt sterkeste underliggende resultat på flere kvartaler
______

Forventer Hydro vil fortsette å levere solid

Standard & Poor's bekrefter BBB/A2-rating på Norsk Hydro med stabile utsikter.

John Inge Seljehaug, Hegnar.no
24.07.2017
highlander
08.09.2017 10:07
#7435

Exane BNP Paribas har kommet med en analyseoppdatering der de oppgraderer sin anbefaling på NHY til «outperform» fra «neutral».

Samtidig løfter meglerhuset kursmålet fra 50 til 65 kr.
highlander
15.10.2017 16:07
#7538

Sparebank1 Markets har oppgradert Norsk Hydro fra selg til nøytral i en analyseoppdatering.

Samtidig har meglerhuset løftet kursmålet fra 44 til 64 kr.
OldNick
30.11.2017 08:56
#19711

Hydro leverte sitt Q3-2017 resultat i oktober.
Legger det inn da det mangler her.

NHY: Norsk Hydro - Økte råvarekostnader og valutaeffekter gir resultatnedgang

Børsmelding
25.10.2017

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt gikk ned til 2.446 millioner kroner i tredje kvartal, sammenliknet med 2.930 millioner kroner i andre kvartal. Nedgangen reflekterer hovedsakelig høyere råvarekostnader og negative valutaeffekter.

- Underliggende EBIT 2.446 millioner kroner
- Negativ resultateffekt grunnet råvarekostnader og svekkelse av US-dollar
- Svakt resultat fra Valsede Produkter grunnet fortsatte driftsproblemer og negativ valutaeffekt
- Oppkjøpet av Sapa ble fullført 2. oktober, integrasjonsprosessen går som planlagt
- Forbedringsprogrammet Bedre i rute mot målet om 2,9 milliarder, til tross for tilbakeslag i 2017
- Teknologipiloten på Karmøy er i rute på tidsplan og budsjett, forventet oppstart i fjerde kvartal 2017
- Positiv stemning i markedet knyttet til nedstengninger i Kina, og det forventes et stort sett balansert globalt marked i 2017

- Vi har økt vår forventning til vekst i global etterspørsel i 2017 til 5-6 %, noe som indikerer en fortsatt høy etterspørsel etter aluminium. Det er positiv stemning i aluminiummarkedet, noe som hovedsakelig skyldes nedstengning av primærproduksjon i Kina. Dette har støttet opp om markedsbalansen i kvartalet, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

- Dette kvartalet markerer et nytt kapittel i vår historie, nå som Ekstruderte Løsninger er blitt Hydros femte forretningsområde. Vi har nå 35.000 medarbeidere på 150 steder over hele verden, og betjener 30.000 kunder langs hele verdikjeden for aluminium. Vi har global rekkevidde samtidig som vi har nærhet til kundene våre og lokalsamfunnene vi er en del av, sier Brandtzæg.

- Vi har nå et optimalt utgangspunkt for videre vekst og utviklingsmuligheter, innovasjon og produktutvikling, sier Brandtzæg.


NHY: Q3-2017 Rapport (PDF)

NHY: Q3-2017 Presentasjon (PDF)

mer på link
______

Hydro har kapitalmarkedsdag i London idag.

Capital Markets Day 2017: Adding value across the value chain

Nov. 30, 2017NHY: Capital Market Day 2017 (PDF)
______

Hydro satser på «grønt metall»

Aluminiumsgiganten Norsk Hydro lanserer sertifiserte lavkarbonprodukter i aluminium, slik at kundene skal vite at de handler grønt metall


Kjetil M. Hovland, E24.no
30.11.2017

De nye produktene fra Hydro består som vanlig av aluminium, men det nye er at kundene får bekreftet at metallet er laget med bruk av vannkraft eller resirkulering.

Hydro sier ikke noe om hvor mye ekstra selskapet vil kunne kreve av kundene for det grønne metallet.

Et av de nye produktene er «Hydro 4.0», som er aluminium basert på vannkraft med maksimalt CO2-utslipp på fire kilo per kilo aluminium.

Utslippene skal måles gjennom hele prosessen, fra utvinning av bauksitt til raffinering av alumina og elektrolyse og støping av det ferdige metallet.

Et annet produkt er «Hydro 75R», aluminium som garantert inneholder minst 75 prosent resirkulert skrap.

Det kommer frem i materialet fra selskapets kapitalmarkedsdag i London torsdag.

– Ettersom vi kontrollerer alle deler av aluminiumproduksjonen selv, kan vi nå ta neste skritt ved å lansere sertifiserte, bærekraftige aluminiumprodukter, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Det er DNV GL som skal sertifisere produktene, det vil si å bekrefte at produktene som leveres holder det Hydro har lovet.

Dermed satser Hydro på at kundene skal fortsette å etterspørre produkter med lavt utslipp, i en tid hvor mange land og bedrifter tar offensive grep for å oppfylle Paris-avtalen fra 2015.

Selskapet har i år slått seg sammen med Sapa, som leverer aluminiumsprofiler, og åpnet en ny produksjonslinje for bildeler i lettmetall i tyske Grevenbroich.

Snart starter også produksjonen på Hydros nye pilotanlegg på Karmøy, som skal bidra til mer effektiv aluminiumsproduksjon.

mer på link
highlander
08.12.2017 16:33
#7723

Goldman Sachs har nedgradert Norsk Hydro fra kjøp til nøytral i en analyseoppdatering.

Samtidig ble kursmålet nedjustert fra 70 til 60 kroner.
highlander
15.12.2017 14:02
#7763

Det har kommet enda en nedgradering av NHY:

JP Morgan har nedgradert Norsk Hydro fra «overweight» til «neutral» i en fersk analyseoppdatering.

Storbanken reduserer samtidig kursmålet fra 61,50 til 57 kr.
highlander
21.12.2017 14:29
#7787

DNB Markets, derimot, har oppgradert Norsk Hydro fra selg til hold.

Meglerhuset opererer med et kursmål på 58 kr.
highlander
11.01.2018 13:49
#7891

Skagen Fondene avholdt onsdag sin årlige nyttårskonferanse.

Blant foredragsholderne var sjefstrateg Erica Blomgren i SEB. Hun mener markedene ikke lenger kan regne med å bli reddet av ekspansiv pengepolitikk.

- Markedene får være markeder igjen i 2018. Det kommer til å føre til høyere usikkerhet og volatilitet i markedene, sa hun ifølge TDN Direkt.

Blomgren spår likevel gode topplinjer for bedriftene, og tror det er litt for tidlig å bli pessimistisk.

Hun karakteriserer ifølge nyhetsbyrået markedet som «ganske fair priset» om man tar hensyn til det lave rentenivået, og ser 13-14 prosent oppside for Norden.

- Vi favoriserer sykliske sektorer for å kunne ta del i oppsvinget vi ser internasjonalt, slik som for eksempel Norsk Hydro, sa SEB-strategen. (Kilde: TDN Finans/HO)
blåball
11.01.2018 14:19
#3899

Det er nå 4 Store selskaper i Norge med god oppside og utbytte , og dei driver etter tilnærmet samme prinsipper .
Norsk Hydro er læremester for : Statoil , Aker , Yara med flere .

Rammevilkår blir bedre med en rett Høyre og Erna Solberg .

Kongsbergruppen er også langt fremme i teknologisk utvikling , og har tradisjoner for det .

Bull.
highlander
17.01.2018 15:05
#7937

Finansgiganten UBS har nedgradert Norsk Hydro-aksjen fra kjøp til nøytral, samtidig som kursmålet ble redusert fra 65 til 60 kr.
blink
17.01.2018 18:02
#24900

Det undrer meg at Hydro nedgraderes nå ?
Jeg forventer at den svake krona skal gi positiv effekt.

Men jeg kjenner Hydro for dårlig. Det kan være andre faktorer som betyr mer.
highlander
17.01.2018 23:58
#7939

Dette vil trolig legge en demper på kursutviklingen for NHY i morgen:

Den amerikanske aluminiumsprodusenten Alcoa har lagt frem kvartalstall etter stengetid på Wall Street. Selskapet rapporterer om et tap på 196 millioner dollar i fjerde kvartal av 2017, med inntekter på 3,17 milliarder dollar, skriver Marketwatch.

På forhånd var estimatene på Wall Street at selskapet skulle tjene 3,28 milliarder dollar i perioden.
Justert inntjening var på 1,04 dollar per aksje - og estimatet på forhånd var 1,23 dollar per aksje - så også der var tallene svakere enn antatt på forhånd.

Markedet har reagert negativt etter stengetid i USA, og aksjen er nå ned 4,74 prosent. (Kilde: Marketwatch/E24)
blåball
18.01.2018 13:19
#3928

Airbus i Frankrike vinner stadig nye ordre for tiden , og bilsalget i Europa når stadig nye høyder , dermed er Norsk Hydro som driver solid finansielt , og som har mye fra A til Å i verdikjeden på Aliminium fordeler i konjektur oppgang , og driver virksomheter som stadig optimaliseres .

Det er Bull for fremtiden , Alcoa i USA skuffet noe på oppsiden , men tilpasninger til ny skatte reform medførte nok en del avskrivninger .

Det blir hold eller moderat bull for Norsk Hydro .
blåball
19.01.2018 11:53
#3934

Norsk Hydro stiger på markert god inntjening , etter flere år med investeringer innen Aliminium .
Aker stiger også markert fordi inntjening er god , etter flere år med investeringer innen Olje .

Kursutvikling kan virke høg for begge , men selskapene driver finansielt meget godt , samtidig som selskapene utvikles videre .

Etterspørsel er sterkt stigende i en gradvis høgere konjektur fremover .

Gode oppkjøp gir utbytte fremover årene .

Kursmål 70 for Norsk Hydro .
highlander
05.02.2018 15:28
#8104

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
16.02.2018 13:51
#8287

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
24.02.2018 15:57
#8368

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
27.02.2018 08:40
#8389

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
01.03.2018 07:33
#8428

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter