Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Norsk Hydro III
Norsk Hydro III
highlander
13:34
24.03.2017
#7077

Berenberg er noe sent ute, men har oppgradert anbefalingen sin på Norsk Hydro fra selg til hold, og samtidig oppjusteret kursmålet sitt fra 29 til 54 kr.
highlander
12:31
30.03.2017
#7095

Lock-up perioden er over og nå skal Norsk Hydro og Orkla bestemme om de vil børsnotere eller selge det 50/50-eide aluminiumsselskapet Sapa. Det diskuteres to veivalg - at Norsk Hydro kjøper ut Orkla eller at Sapa børsnoteres. Siden de to norske industriselskapene slo sammen aluminiumsprofilvirksomhetene sine høsten 2013 har resultatene av omstilling og restrukturering medført en omsetningsøkning på 26 % mens underliggende EBITDA er tredoblet. (Kilde: FA/Xi)
highlander
07:58
10.07.2017
#7304

Norsk Hydro har inngått en avtale med Orkla om å kjøpe deres 50 prosent eierandel i Sapa. Salget gir Orkla en gevinst på fem milliarder kroner:

Orkla selger eierandelen i Sapa til Hydro

Norsk Hydro og Orkla har inngått en avtale som gjør at Hydro kjøper Orklas 50 prosent andel i aluminiumselskapet Sapa. Avtalen gir en gevinst til Orkla på fem milliarder kroner, og verdsetter Sapa til 27 milliarder kroner, det skriver Hydro i en pressemelding.

Hydro får gjennom avtalen fullt eierskap i den globale lederen av ekstruderte aluminiumsløsninger og gjør Hydro til et ledende selskap i den globale aluminiumsindustrien.

- Hydro bekrefter nå sin posisjon som verdens ledende, integrerte aluminiumselskap. Med sterke produksjonsenheter og kompetanse fra gruvevirksomhet til sluttprodukter, styrker denne avtalen vår strategiske retning: Bedre, Større og Grønnere, sier konsernsjef i Hydro, Svein Richard Brandtzæg.

De skriver videre i børsmeldingene at Sapa blir et nyttforretningsområde i Hydro, med navnet Extruded Solutions.

Kjøpesummen skal betales kontant ved gjennomføring, justert for netto gjeld og normalisert arbeidskapital, står det i børsmeldingen.
OldNick
21:52
10.07.2017
#19295

Borsmeldingen fra Hydro:

NHY: Norsk Hydro - Hydro acquires Sapa to create a global aluminium champion

Borsmelding
10.07.2017


NHY: Press release 10.07.2017
______

Analytikerne er storfornoyde (sett fra Hydro's staasted)

Storbank om Hydros Sapa-kjøp: «Veldig rimelig»

Norsk Hydros storkjøp setter en prislapp på 27 milliarder kroner på Sapa, mens analytikerne i Credit Suisse hadde regnet seg frem til en verdi på inntil 35 milliarder


Asgeir Aga Nilsen, E24.no
10.07.2017

Norsk Hydros kjøp av Orklas halvpart av aluminiumsselskapet Sapa får tommelen opp på Oslo Børs, der Hydro-aksjen stiger.

Mandag morgen varslet aluminiumsselskapet at det kjøper resten av Sapa, en handel som priser hele selskapet til 27 milliarder kroner.

Samarbeidsselskapet ble opprettet i 2013 ved at Orkla og Hydro la inn hver sin virksomhet, og det har vært ventet at Orkla før eller senere ville selge seg ut.

Fra analytikerhold peker flere på at Hydro har fått en god pris i handelen.

Selv sier Hydro-sjef Svein Richard Brandtzæg til E24 at «hvis du ser på analytikerestimatene ligger de godt over det vi har betalt».

«Veldig rimelig»

Storbanken Credit Suisse betegner i et notat kjøpet som positivt, og prisen som «veldig rimelig».

Der viser bankens analytikere blant annet til at de hadde verdsatt Sapa til 35 milliarder kroner i hovedscenarioet, og 31 milliarder i det lave scenarioet.

Analytikerne peker i tillegg på at Hydro får en rabatt sammenlignet med prisingen av konkurrentgruppen.

De mener likevel det mest optimistiske scenarioet ville vært om også Hydro solgte seg ut av Sapa, og betalte ut kapitalen til aksjonærene.

- Imidlertid var vårt syn at det var en god sjanse for at de ville kjøpe Sapa hvis en rimelig avtale kunne bli nådd, gitt den voksende forretningsmodellen og at den legger til betydelig geografisk diversifisering vekk fra Europa, skriver analytikerne.

Ifølge Brandtzæg hadde Hydro tre valg:

- For oss var det et spørsmål om vi skulle gå ut med Orkla eller om vi skulle ha en minoritetsposisjon eller om vi til slutt skulle kjøpe hele selskapet. Vi landet på å kjøpe hele selskapet, fordi vi ser veldig positive utviklingsmuligheter, sier han.

mer paa link
______

Meglerhus vil oppjustere kursmålet til Hydro

Handelsbanken Capital Markets varsler at de vil oppjstere sitt kursmål på Norsk Hydro-aksjen til 72 kroner


John I. Seljehaug, Hegnar.no
10.07.2017

Etter nyheten om at Hydro kjøper Orklas 50 prosents-eierandel i Sapa for 13,5 milliarder kroner, venter Handelsbanken Capital Markets å oppjustere sitt kursmål på Norsk Hydro-aksjen til 72 kroner fra tidligere 70 kroner.

Det fremgår av et kundenotat fra Handelsbanken mandag, ifølge TDN Finans.

Samtidig venter meglerhuset å oppjustere estimatet for resultat pr aksje på Hydro med minst fem prosent, og at kjøpsanbefalingen opprettholdes.

Hydro opplyste mandag at selskapsverdien på Sapa i transaksjonen er 27 milliarder kroner, mens Handelsbanken har et estimat på 35 milliarder kroner.

«Det må understrekes at Sapa er i svært god stand og vi venter at selskapet vil fortsette å øke inntjeningen de kommende to årene på grunn av selskapsspesifikke årsaker, men også fordi selskapet har en svært fordelaktig eksponering, med rundt 50 prosent av salget fra Europa», skriver Handelsbanken, ifølge nyhetsbyrået.

Endret 10.07.2017 21:52 av OldNick
OldNick
09:41
25.07.2017
#19360

Hydro kom med sin Q2-2017 rapport idag.

Den var stort sett bra, med noen problemer i noen divisjoner.

Også noen finansielle tap på sikringskontrakter. Realisert Al-pris lagger for Hydro i oppgangstrend, da de pris-sikrer (motsatt ned i syklusen).

Markedet sender aksjen ned 4% i øyeblikket.

NHY: Norsk Hydro - Bedre resultat som følge av høyere aluminiumpriser

Børsmelding
25.07.2017

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt økte til 2.930 millioner kroner i andre kvartal, sammenliknet med 2.284 millioner kroner i første kvartal, hovedsakelig på grunn av høyere aluminiumpriser og en gunstig valutakursutvikling. Lavere realiserte aluminapriser og økte råvarekostnader hadde negativ innvirkning på resultatet.

- Underliggende EBIT 2.930 millioner kroner
- Høyere realiserte "all-in" aluminiumpriser, som ble delvis utliknet av lavere realiserte aluminapriser og høyere råvarekostnader.
- Resultatet i Valsede Produkter påvirket av reduserte marginer knyttet til produktmiks og driftsproblemer
- Rekordhøyt kvartalsresultat i Sapa
- Forbedringsprogrammet Bedre i rute mot målet om 500 millioner kroner i 2017
- Avtale om å overta Sapa, ventet gjennomført i løpet av andre halvår 2017
- Teknologipiloten på Karmøy er i rute på tidsplan og budsjett, forventet oppstart i fjerde kvartal 2017.
- 4-6% forventet vekst i global etterspørsel etter primæraluminium i 2017, det globale markedet stort sett i balanse

- Høyere aluminiumpriser i kvartalet har styrket resultatene, og jeg er glad for å se at Sapa leverer rekordresultater og fortsetter den sterke trenden, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg. - Hydro vil bekrefte sin posisjon som verdens ledende integrerte aluminiumselskap med avtalen om å kjøpe Orklas andel på 50 prosent i det verdensledende ekstruderingsselskapet Sapa. Transaksjonen styrker vår strategiske retning om å bli bedre, større og grønnere, med en solid portefølje, unik kompetanse og kunnskap gjennom hele verdikjeden, sier Brandtzæg. Avtalen ventes gjennomført i andre halvdel av 2017, og er gjenstand for godkjenning fra konkurransemyndigheter i enkelte regioner.

Underliggende EBIT for Bauksitt & Alumina gikk ned i forhold til første kvartal. Lavere realiserte aluminapriser, drevet av en svakere aluminaindeks og et høyere forbruk av råvarer, påvirket resultatet negativt, mens høyere salgsvolum bidro positivt. Aluminaraffineriet Alunorte og bauksittgruven Paragominas hadde høyere produksjon i andre kvartal etter planlagt vedlikehold i første kvartal. Oppstarten av det nye pressfilteranlegget som skal fjerne og resirkulere lut fra avgangsmassen har medført økte kostnader ved aluminaraffineriet.

Underliggende EBIT for Primærmetall økte i andre kvartal, grunnet høyere realiserte all-in metallpriser, som delvis ble utliknet av høyere råvarekostnader.

Underliggende EBIT for Metallmarked bedret seg vesentlig i andre kvartal, hovedsakelig grunnet positive valuta- og lagervurderingseffekter, i tillegg til bedre resultater fra handelsvirksomheten. Resultatene fra omsmelteverkene forbedret seg også i andre kvartal, som følge av økte salgsvolumer og dekningsbidrag.

- Det har vært et globalt underskudd på primæraluminium i kvartalet. Dette skyldes et økende underskudd utenfor Kina. For året som helhet opprettholder vi vår forventning om en vekst på 4-6% i etterspørselen etter aluminium i 2017, og forventer et stort sett balansert globalt aluminiummarked, sier Brandtzæg.

Underliggende EBIT for Valsede Produkter gikk ned i kvartalet sammenliknet med første kvartal 2017. Nedgangen skyldes hovedsakelig reduserte gjennomsnittmarginer, som skyldes produktmiks og en avsetning for kompensasjon til ansatte som hovedsakelig er knyttet til tidligere år. Driftsproblemene fra første kvartal er delvis løst, noe som har redusert de negative kostnadseffektene på resultatet for andre kvartal.

Endret 25.07.2017 10:00 av OldNick
OldNick
09:42
25.07.2017
#19361

Aluminiumverket i Neuss har hatt fordel av metallprisutviklingen og lavere aluminakostnader.

Underliggende EBIT for Energi gikk ned sammenliknet med forrige kvartal, hovedsakelig grunnet sesongmessig lavere produksjon og priser.

Underliggende EBIT for Sapa økte sammenliknet med forrige kvartal, og selskapet leverte et rekordhøyt kvartalsresultat. Dette er i tråd med det generelle sesongpreget i markedet, men er også knyttet til forbedringer i selskapet.

Hydro gjorde framskritt i forbedringsprogrammet "Bedre." Selv om resultatet er litt bak plan venter vi å nå både målet om 500 millioner kroner for året og 2,9 milliarder kroner innen 2019.

Hydros netto likviditetsbeholdning økte med 0,1 milliarder kroner, og var 6,0 milliarder kroner i slutten av kvartalet. Kontantstrøm tilført fra driften utgjorde 4,3 milliarder kroner, inkludert utbytte på 1,5 milliarder kroner fra Sapa og oppbygging av driftskapital grunnet sesongeffekter og høyere priser. Netto kontantstrøm benyttet til investeringsaktiviteter, utenom kortsiktige investeringer, utgjorde 1,1 milliarder kroner. Det ble utbetalt 2,6 milliarder kroner i utbytte til aksjonærer i Norsk Hydro ASA i andre kvartal.

Rapportert resultat før finansposter og skatt utgjorde 2.946 millioner kroner i andre kvartal. I tillegg til de faktorene som er drøftet over, inkluderte rapportert EBIT netto urealiserte tap på derivater på 66 millioner kroner, og positive metalleffekter på 138 millioner kroner. Rapportert resultat omfattet også et netto tap på 56 millioner kroner i Sapa (Hydros andel etter skatt), knyttet til urealiserte tap på derivater og netto valutatap.

Resultat etter skatt utgjorde 1.562 millioner kroner i andre kvartal. Dette omfatter et netto valutatap, i hovedsak urealisert, på 918 millioner kroner, som reflekterer en svekkelse av brasilianske real i forhold til US-dollar, noe som påvirker gjeld i US-dollar i Brasil, mens styrkingen av terminpriser i euro i forhold til norske kroner har gitt et urealisert tap på innebygde derivater i kraftkontrakter i euro.

mer på link


Investorkontakt: Stian Hasle, Mob: +47 9773 6022, E-post Stian.Hasle@hydro.com
Pressekontakt: Halvor Molland, Mob: +47 9297 9797, E-post Halvor.Molland@hydro.com

NHY: Q2-2017 Report (PDF)

NHY: Q2-2017 Report (PDF)
______

Media:

E24: Svakere fra Norsk Hydro. Norsk Hydros resultat etter skatt i andre kvartal er svakere enn ventet og ned 25 prosent fra i fjor. Men det underliggende resultatet stiger kraftig

Hegnar: Høyere priser sikret penere bunnlinje for Hydro. Leverer sitt sterkeste underliggende resultat på flere kvartaler
______

Forventer Hydro vil fortsette å levere solid

Standard & Poor's bekrefter BBB/A2-rating på Norsk Hydro med stabile utsikter.

John Inge Seljehaug, Hegnar.no
24.07.2017
highlander
10:07
08.09.2017
#7435

Exane BNP Paribas har kommet med en analyseoppdatering der de oppgraderer sin anbefaling på NHY til «outperform» fra «neutral».

Samtidig løfter meglerhuset kursmålet fra 50 til 65 kr.
highlander
16:07
15.10.2017
#7538

Sparebank1 Markets har oppgradert Norsk Hydro fra selg til nøytral i en analyseoppdatering.

Samtidig har meglerhuset løftet kursmålet fra 44 til 64 kr.
OldNick
08:56
30.11.2017
#19711

Hydro leverte sitt Q3-2017 resultat i oktober.
Legger det inn da det mangler her.

NHY: Norsk Hydro - Økte råvarekostnader og valutaeffekter gir resultatnedgang

Børsmelding
25.10.2017

Hydros underliggende resultat før finansposter og skatt gikk ned til 2.446 millioner kroner i tredje kvartal, sammenliknet med 2.930 millioner kroner i andre kvartal. Nedgangen reflekterer hovedsakelig høyere råvarekostnader og negative valutaeffekter.

- Underliggende EBIT 2.446 millioner kroner
- Negativ resultateffekt grunnet råvarekostnader og svekkelse av US-dollar
- Svakt resultat fra Valsede Produkter grunnet fortsatte driftsproblemer og negativ valutaeffekt
- Oppkjøpet av Sapa ble fullført 2. oktober, integrasjonsprosessen går som planlagt
- Forbedringsprogrammet Bedre i rute mot målet om 2,9 milliarder, til tross for tilbakeslag i 2017
- Teknologipiloten på Karmøy er i rute på tidsplan og budsjett, forventet oppstart i fjerde kvartal 2017
- Positiv stemning i markedet knyttet til nedstengninger i Kina, og det forventes et stort sett balansert globalt marked i 2017

- Vi har økt vår forventning til vekst i global etterspørsel i 2017 til 5-6 %, noe som indikerer en fortsatt høy etterspørsel etter aluminium. Det er positiv stemning i aluminiummarkedet, noe som hovedsakelig skyldes nedstengning av primærproduksjon i Kina. Dette har støttet opp om markedsbalansen i kvartalet, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

- Dette kvartalet markerer et nytt kapittel i vår historie, nå som Ekstruderte Løsninger er blitt Hydros femte forretningsområde. Vi har nå 35.000 medarbeidere på 150 steder over hele verden, og betjener 30.000 kunder langs hele verdikjeden for aluminium. Vi har global rekkevidde samtidig som vi har nærhet til kundene våre og lokalsamfunnene vi er en del av, sier Brandtzæg.

- Vi har nå et optimalt utgangspunkt for videre vekst og utviklingsmuligheter, innovasjon og produktutvikling, sier Brandtzæg.


NHY: Q3-2017 Rapport (PDF)

NHY: Q3-2017 Presentasjon (PDF)

mer på link
______

Hydro har kapitalmarkedsdag i London idag.

Capital Markets Day 2017: Adding value across the value chain

Nov. 30, 2017NHY: Capital Market Day 2017 (PDF)
______

Hydro satser på «grønt metall»

Aluminiumsgiganten Norsk Hydro lanserer sertifiserte lavkarbonprodukter i aluminium, slik at kundene skal vite at de handler grønt metall


Kjetil M. Hovland, E24.no
30.11.2017

De nye produktene fra Hydro består som vanlig av aluminium, men det nye er at kundene får bekreftet at metallet er laget med bruk av vannkraft eller resirkulering.

Hydro sier ikke noe om hvor mye ekstra selskapet vil kunne kreve av kundene for det grønne metallet.

Et av de nye produktene er «Hydro 4.0», som er aluminium basert på vannkraft med maksimalt CO2-utslipp på fire kilo per kilo aluminium.

Utslippene skal måles gjennom hele prosessen, fra utvinning av bauksitt til raffinering av alumina og elektrolyse og støping av det ferdige metallet.

Et annet produkt er «Hydro 75R», aluminium som garantert inneholder minst 75 prosent resirkulert skrap.

Det kommer frem i materialet fra selskapets kapitalmarkedsdag i London torsdag.

– Ettersom vi kontrollerer alle deler av aluminiumproduksjonen selv, kan vi nå ta neste skritt ved å lansere sertifiserte, bærekraftige aluminiumprodukter, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Det er DNV GL som skal sertifisere produktene, det vil si å bekrefte at produktene som leveres holder det Hydro har lovet.

Dermed satser Hydro på at kundene skal fortsette å etterspørre produkter med lavt utslipp, i en tid hvor mange land og bedrifter tar offensive grep for å oppfylle Paris-avtalen fra 2015.

Selskapet har i år slått seg sammen med Sapa, som leverer aluminiumsprofiler, og åpnet en ny produksjonslinje for bildeler i lettmetall i tyske Grevenbroich.

Snart starter også produksjonen på Hydros nye pilotanlegg på Karmøy, som skal bidra til mer effektiv aluminiumsproduksjon.

mer på link
highlander
16:33
08.12.2017
#7723

Goldman Sachs har nedgradert Norsk Hydro fra kjøp til nøytral i en analyseoppdatering.

Samtidig ble kursmålet nedjustert fra 70 til 60 kroner.
highlander
14:02
15.12.2017
#7763

Det har kommet enda en nedgradering av NHY:

JP Morgan har nedgradert Norsk Hydro fra «overweight» til «neutral» i en fersk analyseoppdatering.

Storbanken reduserer samtidig kursmålet fra 61,50 til 57 kr.
highlander
14:29
21.12.2017
#7787

DNB Markets, derimot, har oppgradert Norsk Hydro fra selg til hold.

Meglerhuset opererer med et kursmål på 58 kr.
highlander
13:49
11.01.2018
#7891

Skagen Fondene avholdt onsdag sin årlige nyttårskonferanse.

Blant foredragsholderne var sjefstrateg Erica Blomgren i SEB. Hun mener markedene ikke lenger kan regne med å bli reddet av ekspansiv pengepolitikk.

- Markedene får være markeder igjen i 2018. Det kommer til å føre til høyere usikkerhet og volatilitet i markedene, sa hun ifølge TDN Direkt.

Blomgren spår likevel gode topplinjer for bedriftene, og tror det er litt for tidlig å bli pessimistisk.

Hun karakteriserer ifølge nyhetsbyrået markedet som «ganske fair priset» om man tar hensyn til det lave rentenivået, og ser 13-14 prosent oppside for Norden.

- Vi favoriserer sykliske sektorer for å kunne ta del i oppsvinget vi ser internasjonalt, slik som for eksempel Norsk Hydro, sa SEB-strategen. (Kilde: TDN Finans/HO)
blåball
14:19
11.01.2018
#3899

Det er nå 4 Store selskaper i Norge med god oppside og utbytte , og dei driver etter tilnærmet samme prinsipper .
Norsk Hydro er læremester for : Statoil , Aker , Yara med flere .

Rammevilkår blir bedre med en rett Høyre og Erna Solberg .

Kongsbergruppen er også langt fremme i teknologisk utvikling , og har tradisjoner for det .

Bull.
highlander
15:05
17.01.2018
#7937

Finansgiganten UBS har nedgradert Norsk Hydro-aksjen fra kjøp til nøytral, samtidig som kursmålet ble redusert fra 65 til 60 kr.
blink
18:02
17.01.2018
#24900

Det undrer meg at Hydro nedgraderes nå ?
Jeg forventer at den svake krona skal gi positiv effekt.

Men jeg kjenner Hydro for dårlig. Det kan være andre faktorer som betyr mer.
highlander
23:58
17.01.2018
#7939

Dette vil trolig legge en demper på kursutviklingen for NHY i morgen:

Den amerikanske aluminiumsprodusenten Alcoa har lagt frem kvartalstall etter stengetid på Wall Street. Selskapet rapporterer om et tap på 196 millioner dollar i fjerde kvartal av 2017, med inntekter på 3,17 milliarder dollar, skriver Marketwatch.

På forhånd var estimatene på Wall Street at selskapet skulle tjene 3,28 milliarder dollar i perioden.
Justert inntjening var på 1,04 dollar per aksje - og estimatet på forhånd var 1,23 dollar per aksje - så også der var tallene svakere enn antatt på forhånd.

Markedet har reagert negativt etter stengetid i USA, og aksjen er nå ned 4,74 prosent. (Kilde: Marketwatch/E24)
blåball
13:19
18.01.2018
#3928

Airbus i Frankrike vinner stadig nye ordre for tiden , og bilsalget i Europa når stadig nye høyder , dermed er Norsk Hydro som driver solid finansielt , og som har mye fra A til Å i verdikjeden på Aliminium fordeler i konjektur oppgang , og driver virksomheter som stadig optimaliseres .

Det er Bull for fremtiden , Alcoa i USA skuffet noe på oppsiden , men tilpasninger til ny skatte reform medførte nok en del avskrivninger .

Det blir hold eller moderat bull for Norsk Hydro .
blåball
11:53
19.01.2018
#3934

Norsk Hydro stiger på markert god inntjening , etter flere år med investeringer innen Aliminium .
Aker stiger også markert fordi inntjening er god , etter flere år med investeringer innen Olje .

Kursutvikling kan virke høg for begge , men selskapene driver finansielt meget godt , samtidig som selskapene utvikles videre .

Etterspørsel er sterkt stigende i en gradvis høgere konjektur fremover .

Gode oppkjøp gir utbytte fremover årene .

Kursmål 70 for Norsk Hydro .
highlander
15:28
05.02.2018
#8104

JP Morgan har tatt en ny gjennomgang av Norsk Hydro, og hevet kursmålet fra 56,50 til 71,00 kr.
highlander
13:51
16.02.2018
#8287

Norsk Hydro stiger på gode tall i dag:

Selskapet melder om et resultat etter skatt på 3.600 millioner kroner i 4. kvartal 2017, mot 1.008 millioner kroner i samme periode året før. Ifølge TDN Direkt var det ventet et resultat på 2.348 millioner kroner.

Resultat per aksje ble 1,71 kroner, mot 0,52 kroner ved samme korsvei året før. Forventningen var 1,15 kroner.

Resultatet før skatt ble 3.735 millioner kroner, sammenlignet med 1.823 millioner kroner i samme kvartal i 2016 og ventet 3.523 millioner kroner.

Driftsresultatet ble 4.511 millioner kroner, mot 1.964 millioner kroner året før.

Det underliggende driftsresultatet ble 3.555 millioner kroner, mot 2.446 millioner kroner året før og ventet 3.792 millioner kroner.

Driftsinntektene beløp seg til 38.803 millioner kroner, sammenlignet med 21.250 millioner kroner i 4. kvartal 2016. Forhåndstipset lød på 37.315 millioner kroner.

Forslag til utbytte er på 1,75 kroner per aksje for 2017, en økning fra 1,25 kroner per aksje i 2016. Forventningen var 1,48 kroner.

- 2017 markerer et nytt kapittel i Hydros historie. Etter Sapa-oppkjøpet er Hydro det ledende integrerte aluminiumsselskapet, med 35.000 ansatte i 40 land og 30.000 kunder globalt. Jeg er glad for de gode resultatene både for året og kvartalet, positivt påvirket av høyere aluminium- og aluminapriser. Jeg er også glad for å se at forbedringsprogrammet Bedre er i rute mot målet om 3,0 milliarder kroner i 2019, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

- Vi opprettholder vår forventning om et balansert globalt marked for primæraluminium, med en etterspørselsvekst på 4-5 prosent i 2018, drevet av god etterspørsel fra transport og bygg-og anleggsbransjen, sier Brandtzæg.

Pareto Securities skriver i en oppdatering at rapporten fra Norsk Hydro var sterk, og understreker spesielt at økning i utbyttet og at avviket mot konsensus finnes under andre poster og elimineringer.
På virksomhetssegmentene var resultat bedre enn ventet.

Meglerhuset ser en stabil global etterspørselsvekst etter aluminium på 4-5 prosent i 2018, men trekker frem at selskapet venter økte kostnader på råmaterialer for både B&A og primærmetall.

Pareto Securities opprettholder inntil videre sin hold-anbefaling på Hydro-aksjen, og har et kursmål på 60 kroner. (Kilde: TDN, HO)
highlander
15:57
24.02.2018
#8368

Aftenposten: Hydro-eid selskap anklages for giftutslipp i Brasil

Hydro Alunorte er verdens største alumina-raffineri og ligger i Barcarena-provinsen nord i Brasil. Selskapet får nå kraftig kritikk både fra miljøorganisasjoner og brasilianske myndigheter. Hydro Alunorte er eid av delstatlige Hydro.

Ifølge Reuters, som oppgir helsedepartementet i Brasil som kilde, har flere av spillvannsbassengene ved raffineriet rent over i forbindelse med et kraftig regnskyll forrige helg, slik at giftig væske har lekket ut i omgivelsene.

Hydro har i flere dager nektet for at det har forekommet noen lekkasjer fra anlegget. Men brasilianske helsemyndigheter mener at utslippene er ført ut i både elver og jord. Utslippet er for øyeblikket hovedoppslaget på den engelskspråklige avisen Rio Times, med følgende tittel: «Giftig vann siver fra norsk gruveområde ut i Brasils Amazonas».

Ifølge Evandro Chagas-instituttet, en del av Brasils helsedepartement, skal lokalbefolkningen så langt som to kilometer unna bedriften være berørt av utslippet.
highlander
08:40
27.02.2018
#8389

...og nå reagerer de brasilianske myndighetene:

27/02-2018 06:56:35: Norsk Hydro: Myndighetene i Pará varsler pålegg til Alunorte om å kutte produksjonen med 50%

Direktoratet for miljø og bærekraft i den brasilianske staten Pará (SEMAS) har i en uttalelse sent mandag varslet at det vil pålegge det norske aluminiumselskapet Norsk Hydro ASAs aluminaraffineri Alunorte å kutte produksjonen med 50 prosent grunnet manglende overholdelse av et vedtak om å oppnå et fribord på 1 meter i rødslamdeponiet DRS1. SEMAS informerte også om at det vil pålegge suspendering av aktiviteten ved ett av to deponier ved bauksittgruven Paragominas.

SEMAS sa direktoratet formelt vil notifisere selskapet tirsdag 27. februar.

I det opprinnelige vedtaket fra fredag 23. februar, beordret SEMAS Alunorte å redusere vannstanden i DRS1-deponiet etter ekstreme mengder regn 16.-17 februar, som førte til regional oversvømmelse.

-Vi har tatt betydelige grep for å møte fristen for Alunorte, og vi vil fortsette med full styrke for å sikre at vi møter forventninger og krav, sier Hydros administrerende direktør Svein Richard Brandtzæg. - Vi vil fortsette vår dialog med lokale myndigheter for å sikre at vi tar alle nødvendige tiltak for å sikre trygg og forsvarlig drift - med respekt for mennesker, miljøet og de lokale samfunnene vi er en del av, sier Brandtzæg.

Selv om det er for tidlig anslå størrelsen og virkningen av det varslede vedtaket, kan det få betydelige driftsmessige og finansielle konsekvenser.

Tiltakene som er implementert ved Alunorte for å overholde SEMAS' vedtak har ført til kontinuerlig forbedring i gjennomsnittlig fribord ved DRS1 - avstanden mellom toppen av deponiet og vannet.

Vedtaket fra SEMAS ble varslet etter at den Brasilianske miljøministeren José Sarney Filho uttrykte lignende bekymringer under en pressekonferanse mandag kveld, lokal brasiliansk tid, hvor han ba det brasilianske instituttet for miljø og naturressurser (IBAMA) å gjennomføre alle nødvendige tiltak for å imøtekomme bekymringer om mulig vannforurensning i lokalområdet, inkludert bøter eller mulig suspensjon av aktiviteter ved Alunorte.

SEMAS sa også at de ville introdusere daglige bøter på rundt BRL 1 million fram til Alunorte nådde et fribord på minimum 1 meter ved DRS1.

Hydro eier 92,1 prosent av aluminaraffineriet Alunorte og 100 prosent i bauksittgruven Paragominas.
highlander
07:33
01.03.2018
#8428

...og nå har den forventede rettskjennelsen kommet:

01/03-2018 07:05:07: Norsk Hydro: Rettskjennelse gir Alunorte påbud om å kutte produksjonen med 50 prosent og stanse driften ved rødslamdeponiet DRS2

Basert på en anmodning fra statsadvokaten i delstaten Pará, Brasil, ga en regional domstol på onsdag 28. februar Hydro pålegg om å kutte produksjonen med 50 prosent ved aluminaraffineriet Alunorte, på bakgrunn av bekymringer for at kraftig nedbør har ført til lekkasje fra Alunorte ut i elven i nærheten og at dette har forurenset vannet.

Rettskjennelsen omfattet også påbud om å stanse driften ved rødslamdeponiet DRS2, og at driften ikke kan gjenopptas før integriteten ved DRS2 har blitt verifisert og en operasjonell lisens har blitt utstedt. Alunorte har i dag en installasjonslisens, som dekker bygging og oppstart.

Hydro vurderer nå hvilke konsekvenser rettens avgjørelse kan få for drift og økonomi, for selskapets kunder og for de ansatte ved Alunorte, som ligger i regionen Barcarena i delstaten Pará.

Tidligere på onsdag kom også det føderale brasilianske miljødirektoratet IBAMA (Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources) med en kunngjøring som påla Hydro å innstille driften av aluminaraffineriet Alunortes rødslamdeponi DRS2.

Kunngjøringen fra IBAMA, som er et direktorat under det brasilianske miljøverdepartementet, og rettskjennelsen kom etter at Parás miljødirektorat SEMAS (Secretariat of Environment and Sustainability of Pará) tirsdag ga Alunorte påbud om å kutte produksjonen av kalsinert alumina med 50 prosent. SEMAS har også krevd at Hydro skal stanse driften av et av de to deponiene ved bauksittgruven Paragominas, som ligger om lag 250 km vest for Alunorte.

Bare timer før SEMAS kom med sitt påbud, oppfordret den brasilianske miljøvernministeren Jose Sarney Filho IBAMA om å kreve en innstilling av virksomheten ved Alunorte.

Hydro fortsetter samarbeidet med alle regionale og føderale myndigheter, og nedatte den 24. februar en hurtigarbeidende ekspertgruppe som skal foreta en full gjennomgang av Alunorte. Denne ekspertgruppen rapporterer direkte til konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Hydro er Sør-Amerikas største aluminiumselskap etter at de kjøpte det brasilianske gruveselskapet Vales aluminiumvirksomhet i den nordlige delstaten Pará i 2011. Alunorte er verdens største aluminaraffineri. Det har rundt 2.000 ansatte og en beregnet kapasitet på 6,3 millioner tonn i året. Hydro eier 92,1 prosent i Alunorte.
highlander
13:34
01.03.2018
#8441

E24: Frykter langvarig Brasil-trøbbel kan gi kjempetap for Hydro

Det er uklart når Norsk Hydro igjen kan produsere som normalt i Brasil. Dersom problemene drar ut i tid, vil det gi dype sår i Hydros regnskaper. [...]

Analytiker Kenneth Sivertsen i Pareto Securities sier at en langvarig prosess vil være «ekstremt negativt».

Alunorte er verdens største aluminaraffineri, med en kapasitet på 6,3 millioner tonn i året.

– I en situasjon der Hydro må stenge ned halvparten av kapasiteten i en forlenget periode vil tapene bli markante. På våre estimater risikerer selskapet å miste ca. én milliard kroner i driftsresultat før av- og nedskrivninger i kvartalet, sier Sivertsen til E24.

Sivertsen hadde i utgangspunktet estimert et brutto driftsresultat (ebitda) på 4,8 milliarder kroner fra dette segmentet i 2018.

– Men om situasjonen vedvarer antar vi at Hydro vil måtte gå til det skritt å nedskalere driften og tilpasse den et nytt produksjonsvolum som er halvparten av dagens nominelle kapasitet, sier han.

Hydros virksomhet i Brasil sorterer under virksomhetsområdet Buxite & Alumina, som leverte underliggende ebitda på 6.190 millioner kroner i fjor.

Uoversiktlig situasjon
Ifølge informasjonsdirektør Halvor Molland i Norsk Hydro er det usikkert hvor lenge produksjonsstansen vil vare.

– Vi prøver å få oversikt over hva som skal til for å kunne gjenoppta produksjonen, sier Molland.

Ifølge pressekontakten går Hydros aluminiumproduksjon fortsatt som normalt, og at den vil kunne gjøre det i noen uker uten produksjonen fra Alunorte. Alumina er «råmaterialet» som benyttes i aluminiumproduksjon, og Alunorte leverer både til Hydro og til andre produsenter.

– Kan dette bli en langvarig produksjonsstans?

– Det er per nå en uoversiktlig situasjon som vi nå forsøker å få klarhet i. Vi fortsetter dialogen for å få klarhet i hva som skal til for å gjenoppta produksjonen, sier han.

Hydro har hittil operert med en oppstartslisens ved Alunorte. Den er ifølge Molland gyldig ut året. Et krav i rettskjennelsen er at driften ved rødslamdeponiet ikke kan gjenopptas før en driftslisens har blitt utstedt.

– Det en diskusjon om når anlegget er i drift og når det er i en oppstartsfase. Vi har ment at vi har vært i en oppstartfase, men spørsmålet er om vi nå er i en driftsfase og må ha en driftslisens. Det har vi en dialog på og er i gang med å søke om, sier han. [...]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter