Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Norsk Hydro III
Norsk Hydro III
blåball
13:19 18.01.2018
#3928

Airbus i Frankrike vinner stadig nye ordre for tiden , og bilsalget i Europa når stadig nye høyder , dermed er Norsk Hydro som driver solid finansielt , og som har mye fra A til Å i verdikjeden på Aliminium fordeler i konjektur oppgang , og driver virksomheter som stadig optimaliseres .

Det er Bull for fremtiden , Alcoa i USA skuffet noe på oppsiden , men tilpasninger til ny skatte reform medførte nok en del avskrivninger .

Det blir hold eller moderat bull for Norsk Hydro .
blåball
11:53 19.01.2018
#3934

Norsk Hydro stiger på markert god inntjening , etter flere år med investeringer innen Aliminium .
Aker stiger også markert fordi inntjening er god , etter flere år med investeringer innen Olje .

Kursutvikling kan virke høg for begge , men selskapene driver finansielt meget godt , samtidig som selskapene utvikles videre .

Etterspørsel er sterkt stigende i en gradvis høgere konjektur fremover .

Gode oppkjøp gir utbytte fremover årene .

Kursmål 70 for Norsk Hydro .
highlander
15:28 05.02.2018
#8104

JP Morgan har tatt en ny gjennomgang av Norsk Hydro, og hevet kursmålet fra 56,50 til 71,00 kr.
highlander
13:51 16.02.2018
#8287

Norsk Hydro stiger på gode tall i dag:

Selskapet melder om et resultat etter skatt på 3.600 millioner kroner i 4. kvartal 2017, mot 1.008 millioner kroner i samme periode året før. Ifølge TDN Direkt var det ventet et resultat på 2.348 millioner kroner.

Resultat per aksje ble 1,71 kroner, mot 0,52 kroner ved samme korsvei året før. Forventningen var 1,15 kroner.

Resultatet før skatt ble 3.735 millioner kroner, sammenlignet med 1.823 millioner kroner i samme kvartal i 2016 og ventet 3.523 millioner kroner.

Driftsresultatet ble 4.511 millioner kroner, mot 1.964 millioner kroner året før.

Det underliggende driftsresultatet ble 3.555 millioner kroner, mot 2.446 millioner kroner året før og ventet 3.792 millioner kroner.

Driftsinntektene beløp seg til 38.803 millioner kroner, sammenlignet med 21.250 millioner kroner i 4. kvartal 2016. Forhåndstipset lød på 37.315 millioner kroner.

Forslag til utbytte er på 1,75 kroner per aksje for 2017, en økning fra 1,25 kroner per aksje i 2016. Forventningen var 1,48 kroner.

- 2017 markerer et nytt kapittel i Hydros historie. Etter Sapa-oppkjøpet er Hydro det ledende integrerte aluminiumsselskapet, med 35.000 ansatte i 40 land og 30.000 kunder globalt. Jeg er glad for de gode resultatene både for året og kvartalet, positivt påvirket av høyere aluminium- og aluminapriser. Jeg er også glad for å se at forbedringsprogrammet Bedre er i rute mot målet om 3,0 milliarder kroner i 2019, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

- Vi opprettholder vår forventning om et balansert globalt marked for primæraluminium, med en etterspørselsvekst på 4-5 prosent i 2018, drevet av god etterspørsel fra transport og bygg-og anleggsbransjen, sier Brandtzæg.

Pareto Securities skriver i en oppdatering at rapporten fra Norsk Hydro var sterk, og understreker spesielt at økning i utbyttet og at avviket mot konsensus finnes under andre poster og elimineringer.
På virksomhetssegmentene var resultat bedre enn ventet.

Meglerhuset ser en stabil global etterspørselsvekst etter aluminium på 4-5 prosent i 2018, men trekker frem at selskapet venter økte kostnader på råmaterialer for både B&A og primærmetall.

Pareto Securities opprettholder inntil videre sin hold-anbefaling på Hydro-aksjen, og har et kursmål på 60 kroner. (Kilde: TDN, HO)
highlander
15:57 24.02.2018
#8368

Aftenposten: Hydro-eid selskap anklages for giftutslipp i Brasil

Hydro Alunorte er verdens største alumina-raffineri og ligger i Barcarena-provinsen nord i Brasil. Selskapet får nå kraftig kritikk både fra miljøorganisasjoner og brasilianske myndigheter. Hydro Alunorte er eid av delstatlige Hydro.

Ifølge Reuters, som oppgir helsedepartementet i Brasil som kilde, har flere av spillvannsbassengene ved raffineriet rent over i forbindelse med et kraftig regnskyll forrige helg, slik at giftig væske har lekket ut i omgivelsene.

Hydro har i flere dager nektet for at det har forekommet noen lekkasjer fra anlegget. Men brasilianske helsemyndigheter mener at utslippene er ført ut i både elver og jord. Utslippet er for øyeblikket hovedoppslaget på den engelskspråklige avisen Rio Times, med følgende tittel: «Giftig vann siver fra norsk gruveområde ut i Brasils Amazonas».

Ifølge Evandro Chagas-instituttet, en del av Brasils helsedepartement, skal lokalbefolkningen så langt som to kilometer unna bedriften være berørt av utslippet.
highlander
08:40 27.02.2018
#8389

...og nå reagerer de brasilianske myndighetene:

27/02-2018 06:56:35: Norsk Hydro: Myndighetene i Pará varsler pålegg til Alunorte om å kutte produksjonen med 50%

Direktoratet for miljø og bærekraft i den brasilianske staten Pará (SEMAS) har i en uttalelse sent mandag varslet at det vil pålegge det norske aluminiumselskapet Norsk Hydro ASAs aluminaraffineri Alunorte å kutte produksjonen med 50 prosent grunnet manglende overholdelse av et vedtak om å oppnå et fribord på 1 meter i rødslamdeponiet DRS1. SEMAS informerte også om at det vil pålegge suspendering av aktiviteten ved ett av to deponier ved bauksittgruven Paragominas.

SEMAS sa direktoratet formelt vil notifisere selskapet tirsdag 27. februar.

I det opprinnelige vedtaket fra fredag 23. februar, beordret SEMAS Alunorte å redusere vannstanden i DRS1-deponiet etter ekstreme mengder regn 16.-17 februar, som førte til regional oversvømmelse.

-Vi har tatt betydelige grep for å møte fristen for Alunorte, og vi vil fortsette med full styrke for å sikre at vi møter forventninger og krav, sier Hydros administrerende direktør Svein Richard Brandtzæg. - Vi vil fortsette vår dialog med lokale myndigheter for å sikre at vi tar alle nødvendige tiltak for å sikre trygg og forsvarlig drift - med respekt for mennesker, miljøet og de lokale samfunnene vi er en del av, sier Brandtzæg.

Selv om det er for tidlig anslå størrelsen og virkningen av det varslede vedtaket, kan det få betydelige driftsmessige og finansielle konsekvenser.

Tiltakene som er implementert ved Alunorte for å overholde SEMAS' vedtak har ført til kontinuerlig forbedring i gjennomsnittlig fribord ved DRS1 - avstanden mellom toppen av deponiet og vannet.

Vedtaket fra SEMAS ble varslet etter at den Brasilianske miljøministeren José Sarney Filho uttrykte lignende bekymringer under en pressekonferanse mandag kveld, lokal brasiliansk tid, hvor han ba det brasilianske instituttet for miljø og naturressurser (IBAMA) å gjennomføre alle nødvendige tiltak for å imøtekomme bekymringer om mulig vannforurensning i lokalområdet, inkludert bøter eller mulig suspensjon av aktiviteter ved Alunorte.

SEMAS sa også at de ville introdusere daglige bøter på rundt BRL 1 million fram til Alunorte nådde et fribord på minimum 1 meter ved DRS1.

Hydro eier 92,1 prosent av aluminaraffineriet Alunorte og 100 prosent i bauksittgruven Paragominas.
highlander
07:33 01.03.2018
#8428

...og nå har den forventede rettskjennelsen kommet:

01/03-2018 07:05:07: Norsk Hydro: Rettskjennelse gir Alunorte påbud om å kutte produksjonen med 50 prosent og stanse driften ved rødslamdeponiet DRS2

Basert på en anmodning fra statsadvokaten i delstaten Pará, Brasil, ga en regional domstol på onsdag 28. februar Hydro pålegg om å kutte produksjonen med 50 prosent ved aluminaraffineriet Alunorte, på bakgrunn av bekymringer for at kraftig nedbør har ført til lekkasje fra Alunorte ut i elven i nærheten og at dette har forurenset vannet.

Rettskjennelsen omfattet også påbud om å stanse driften ved rødslamdeponiet DRS2, og at driften ikke kan gjenopptas før integriteten ved DRS2 har blitt verifisert og en operasjonell lisens har blitt utstedt. Alunorte har i dag en installasjonslisens, som dekker bygging og oppstart.

Hydro vurderer nå hvilke konsekvenser rettens avgjørelse kan få for drift og økonomi, for selskapets kunder og for de ansatte ved Alunorte, som ligger i regionen Barcarena i delstaten Pará.

Tidligere på onsdag kom også det føderale brasilianske miljødirektoratet IBAMA (Brazilian Institute of Environment and Renewable Natural Resources) med en kunngjøring som påla Hydro å innstille driften av aluminaraffineriet Alunortes rødslamdeponi DRS2.

Kunngjøringen fra IBAMA, som er et direktorat under det brasilianske miljøverdepartementet, og rettskjennelsen kom etter at Parás miljødirektorat SEMAS (Secretariat of Environment and Sustainability of Pará) tirsdag ga Alunorte påbud om å kutte produksjonen av kalsinert alumina med 50 prosent. SEMAS har også krevd at Hydro skal stanse driften av et av de to deponiene ved bauksittgruven Paragominas, som ligger om lag 250 km vest for Alunorte.

Bare timer før SEMAS kom med sitt påbud, oppfordret den brasilianske miljøvernministeren Jose Sarney Filho IBAMA om å kreve en innstilling av virksomheten ved Alunorte.

Hydro fortsetter samarbeidet med alle regionale og føderale myndigheter, og nedatte den 24. februar en hurtigarbeidende ekspertgruppe som skal foreta en full gjennomgang av Alunorte. Denne ekspertgruppen rapporterer direkte til konsernsjef Svein Richard Brandtzæg.

Hydro er Sør-Amerikas største aluminiumselskap etter at de kjøpte det brasilianske gruveselskapet Vales aluminiumvirksomhet i den nordlige delstaten Pará i 2011. Alunorte er verdens største aluminaraffineri. Det har rundt 2.000 ansatte og en beregnet kapasitet på 6,3 millioner tonn i året. Hydro eier 92,1 prosent i Alunorte.
highlander
13:34 01.03.2018
#8441

E24: Frykter langvarig Brasil-trøbbel kan gi kjempetap for Hydro

Det er uklart når Norsk Hydro igjen kan produsere som normalt i Brasil. Dersom problemene drar ut i tid, vil det gi dype sår i Hydros regnskaper. [...]

Analytiker Kenneth Sivertsen i Pareto Securities sier at en langvarig prosess vil være «ekstremt negativt».

Alunorte er verdens største aluminaraffineri, med en kapasitet på 6,3 millioner tonn i året.

– I en situasjon der Hydro må stenge ned halvparten av kapasiteten i en forlenget periode vil tapene bli markante. På våre estimater risikerer selskapet å miste ca. én milliard kroner i driftsresultat før av- og nedskrivninger i kvartalet, sier Sivertsen til E24.

Sivertsen hadde i utgangspunktet estimert et brutto driftsresultat (ebitda) på 4,8 milliarder kroner fra dette segmentet i 2018.

– Men om situasjonen vedvarer antar vi at Hydro vil måtte gå til det skritt å nedskalere driften og tilpasse den et nytt produksjonsvolum som er halvparten av dagens nominelle kapasitet, sier han.

Hydros virksomhet i Brasil sorterer under virksomhetsområdet Buxite & Alumina, som leverte underliggende ebitda på 6.190 millioner kroner i fjor.

Uoversiktlig situasjon
Ifølge informasjonsdirektør Halvor Molland i Norsk Hydro er det usikkert hvor lenge produksjonsstansen vil vare.

– Vi prøver å få oversikt over hva som skal til for å kunne gjenoppta produksjonen, sier Molland.

Ifølge pressekontakten går Hydros aluminiumproduksjon fortsatt som normalt, og at den vil kunne gjøre det i noen uker uten produksjonen fra Alunorte. Alumina er «råmaterialet» som benyttes i aluminiumproduksjon, og Alunorte leverer både til Hydro og til andre produsenter.

– Kan dette bli en langvarig produksjonsstans?

– Det er per nå en uoversiktlig situasjon som vi nå forsøker å få klarhet i. Vi fortsetter dialogen for å få klarhet i hva som skal til for å gjenoppta produksjonen, sier han.

Hydro har hittil operert med en oppstartslisens ved Alunorte. Den er ifølge Molland gyldig ut året. Et krav i rettskjennelsen er at driften ved rødslamdeponiet ikke kan gjenopptas før en driftslisens har blitt utstedt.

– Det en diskusjon om når anlegget er i drift og når det er i en oppstartsfase. Vi har ment at vi har vært i en oppstartfase, men spørsmålet er om vi nå er i en driftsfase og må ha en driftslisens. Det har vi en dialog på og er i gang med å søke om, sier han. [...]
highlander
06:57 05.03.2018
#8466

Hydro meldte fredag kveld at anlegget Alunorte i Brasil utsteder force majeure-varsel:

02/03-2018 20:49:10: (NHY, NHY77, NHY78, NHY01) Norsk Hydro: Alunorte utsteder force majeure-varsel grunnet 50% produksjonskutt

Etter ordre fra føderale, delstatlige og lokale myndigheter i Brasil om at aluminaraffineriet Alunorte må redusere produksjonen med 50 prosent, utstedte Alumina do Norte do Brasil SA (Alunorte) fredag et force majeure-varsel på grunn av produksjonsreduksjonen og mangel på klarhet i hvilke tiltak som må til for å returnere Alunorte til normal drift.

Force majeure-varselet kommer etter en periode med kraftig nedbør, som har ført til oversvømmelser i Barcarena, hvor Alunorte ligger. Grunnet bekymringer over mulig vannforurensning fra Alunorte som følge av oversvømmelsen, har myndighetene iverksatt flere tiltak mot aluminaraffineriet, inkludert ordre om å redusere aluminaproduksjonen og stoppe driften ved rødslamdeponiet DRS2.

Beredskapsplaner er implementert og Alunorte gjør sitt beste for å redusere potensielle negative virkninger for kunder og leverandører.

Hydro, som den største kjøperen av alumina fra Alunorte, tar og vurderer en rekke mulige tiltak for å minimere den negative effekten for sine kunder.

Hydro er Sør-Amerikas største aluminiumselskap etter at de kjøpte det brasilianske gruveselskapet Vales aluminiumvirksomhet i den nordlige delstaten Pará i 2011. Alunorte er verdens største aluminaraffineri. Det har rundt 2.000 ansatte og en beregnet kapasitet på 6,3 millioner tonn i året. Hydro eier 92,1 prosent i Alunorte.
highlander
07:08 05.03.2018
#8467

- For hver dag selskapet må holde produksjonen ved Alunorte på femti prosent mister selskapet et tosifret millionbeløp i potensielle inntekter, sier analytiker i DNB Markets, Eivind Sars Veddeng.

Angående Trumps tollsatser sier Veddling følgende:

- Tariffene medfører økt risiko for handelskrig, og represalier også andre steder. Blant andre Kina, EU, og Canada har sagt at de ser på forslaget med bekymring og vil forsvare sin egen industri. Dette vil være spesielt negativt for Norsk Hydro som har hovedkvarter i en liten, åpen økonomi. Usikkerhet vil tynge aksjen.

Veddeng sier premiene for levert aluminium i USA vil gå opp tilsvarende tariffen, og at man på sikt vil kunne se at premiene i Europa og Japan faller hvis volumene går andre steder.

- Isolert sett kan dette gi noe lavere inntjening for Hydro. Men hovedfaktoren er usikkerhet om global handel, lukkede markeder, lavere økonomisk vekst og lavere etterspørselsvekst for aluminium. Denne risikoen har ikke vært priset tilstrekkelig inn i aksjen, men vi begynner å nærme oss nå, sier Vedding ifølge TDN Direkt.
highlander
08:16 05.03.2018
#8471

Norsk Hydro slet på børsen forrige uke, og aksjen falt drøye 7 prosent gjennom uken.

Investtech skriver at Norsk Hydro fra før hadde brutt ut av den stigende trendkanelen, noe som i første omgang indikerer svakere oppgang.

Forrige uke brøt aksjen ned gjennom støtten på 53,70 kroner, noe som utløste et salgssignal fra en dobbelt-topp-formasjon.

Aksjen tester nå støtte ved 52 kroner, noe som kan gi en reaksjon opp, men anbefalingen er fremdeles svak selg på én til seks måneders sikt, ifølge Investtech.
highlander
09:27 12.03.2018
#8551

Norsk Hydro faller i skrivende stund rundt 2 % etter at selskapet *) i løpet av helgen har innrømmet å ha gjennomført utslipp av regnvann uten lisens.

Selskapet har presisert at de ikke har forsøkt å skjule noe. Påstanden har ifølge informasjonsdirektør Halvor Molland vært at de har drevet med ukontrollerte utslipp. Molland presiserer at utslippene har vært kontrollerte.

*)NTB-artikkel fra helgen:

Hydro innrømmer utslipp fra Alunorte-anlegget i Brasil

En domstol i landet påla tidligere denne måneden Hydro produksjonskutt på 50 prosent ved det store anlegget som følge av anklager om at lekkasjer fra anlegget kunne ha ført til forurenset drikkevann.

Hydro har tidligere sagt at det ikke er funnet beviser på lekkasjer fra anlegget.

Søndag opplyser imidlertid informasjonsdirektør i Hydro, Halvor Molland, til Dagens Næringsliv at det har vært utslipp fra fabrikken.

– Vi kan bekrefte at det har vært et kontrollert utslipp fra Canal Velho, som ligger ved siden av renseanlegget, inne på raffineriområdet, skriver han.

– Dette ble gjort for å avlaste renseanlegget, som var under stort press på grunn av regnet. Det ble gjort uten lisens, skriver Molland.

– Flere utslipp
Han presiserer overfor avisen at det er snakk om en rekke utslipp. Det første skjedde 17. februar, og deretter ble det gjort utslipp «periodevis mellom 20. og 25. februar», ifølge informasjonsdirektøren.

Molland avviser at Hydro bevisst har forsøkt å skjule noe omkring utslippet.

– Påstanden har vært ukontrollerte utslipp. Dette har vært et kontrollert utslipp, sier han til DN.

I løpet av knappe tolv timer i perioden 16.–17. februar ble byen Barcarena, der aluminaraffineriet Alunorte ligger, rammet av et kraftig regnvær som har ført til oversvømmelser i regionen, ifølge Hydros hjemmesider.

Det norske selskapet har nedsatt en ekspertgruppe som skal foreta en omfattende gjennomgang av Alunorte, og som rapporterer direkte til konsernsjefen.

Alunorte er verdens største aluminaraffineri med rundt 2.000 ansatte, ifølge Hydro. (Kilde: DN, NTB)

Endret 12.03.2018 09:28 av highlander
highlander
06:56 13.03.2018
#8562

Norsk Hydros tiende største aksjonær KLP kaller selskapet inn til møte og vil vurdere investeringen i aluminiumsprodusenten etter rapportene om utslipp i Brasil, skriver Dagens Næringsliv.

Selskapet har innrømmet å ha gjort kontrollerte utslipp av regnvann fra en kanal uten å ha lisens til dette.

Hydro sier at utslippet kan ha inneholdt bauksittstøv og rester av kaustisk soda, men sier det ikke har observert utslipp som har hatt negativ effekt på miljøet.

– Dette er en meget alvorlig sak for Hydro, og som investor følger KLP utviklingen nøye, sier Anne Karin Kvam, leder for ansvarlige investeringer i KLP, til DN.

Fond forvaltet av KLP eier 1,3 prosent av Hydros aksjer.

Også bærekraftssjef Harald Bjugstad-Holm i Storebrand ser på saken som en «alvorlig hendelse»

– Vi forventer at Hydro rydder opp, og får på plass solide rutiner slik at ikke noe lignende skjer igjen, sier Bjugstad-Holm til DN. (Kilde: DN, E24)
highlander
09:49 13.03.2018
#8566

For øvrig har Morgan Stanley nedgradert NHY fra "overweight" til "equal-weight" i en analyseoppdatering.

Samtidig kutter meglerhuset kursmålet fra 69 til 61 kr, altså 8 kr pr aksje, og presiserer at 5 av disse kronene i reduksjon per aksje tilskrives problemene ved Alunorte.
Beins
05:30 14.03.2018
#11751

Du må'kke komme her og komme her...

– Payback-time mot Norge

Torkjell Leira mener at Brasils president opplevde sommerens Norges-besøk som «en ydmykelse fra en europeisk lilleputt». Nå skal brasilianske politikere bruke statskontrollerte Hydro til å påpeke norsk dobbeltmoral i miljøspørsmål.

Eirik Billingsø Elvevold(E24) Publisert: 20:58 - 13.03.2018, Oppdatert: 21:31 - 13.03.2018
I juni var Erna Solberg krystallklar i møte med Brasils president: Hvis Brasil øker avskogingen, slik tallene viser, kutter Norge i milliardstøtten til Amazonas-fondet.

– Temer, og deler av det brasilianske establishmentet, opplevde det hele som en ydmykelse fra en europeisk lilleputt, sier Brasil-ekspert og samfunnsgeograf Torkjell Leira til E24.

Anonyme kilder har sagt noe av det samme til NRK - nemlig at Hydro-skandalen nå brukes som en brikke i det politiske maktspillet i landet.

Leira er av samme oppfatning.

– For noen i Brasils regjering er dette payback-time mot Norge.

– Sendte et knallhardt brev
Før Norges-besøket sendte daværende miljøvernminister Vidar Helgesen (H) et brev til sin brasilianske motpart Sarney Filho, hvor han skrev at motsetningen mellom økt jordbruksproduksjon og verning av skog i Brasil «virker falsk, sett fra utsiden».

– Helgesen sendte et knallhardt brev om økende avskoging, som ble oppfattet som på grensen til udiplomatisk, til sin motpart Sarney Filho. Deretter kritiserte Solberg Temer for åpent kamera under den felles pressekonferansen i Norge, sier Leira.

Statssekretær Atle Hamar (V) i miljøverndepartementet sier at klima- og skogsamarbeidet er en bauta i et godt forhold mellom Norge og Brasil.

– Vi legger til grunn at brasilianske myndigheter håndterer Hydro-saken på det dypeste alvor – i henhold til de lover og reguleringer Hydro opererer innenfor, sier Hamar til E24.

Statssekretær Rune Alstadsæter sier til E24 at statsminister Solberg ikke kan kommentere saken tirsdag fordi hun sitter opptatt i budsjettforhandlinger.

Hydros assisterende kommunikasjonssjef, Erik Brynhildsbakken, sier at Hydro har en dialog med alle relevante myndigheter for å finne en løsning.


Hydro bekrefter: – Har ikke full oversikt over situasjonen
– Hydro hadde nok sluppet lettere av kroken
Leira mener at Temer-episoden er én av de viktigste årsakene – hvis du ser bort ifra selve utslippet – til at saken i Barcarena har blitt så stor såpass fort.

– Hadde det ikke vært for det Norges-besøket, hadde nok Hydro sluppet lettere av kroken nå, sier han.

Den brasilianske miljøvernministerens kritikk av Hydro kom på et usedvanlig tidlig tidspunkt, mener eksperten.

– Filho kritiserte Hydro for åpent kamera veldig tidlig basert på den første rapporten fra Instituto Evandro Chagas.

Han ba om strenge bøter og forskutterte på mange måter konklusjonen som det statlige miljødirektoratet Ibama kom med noen dager senere, sier Leira.

Hydro er pålagt å kutte produksjonen på Alunorte med 50 prosent, har fått bøter på rundt 50 millioner kroner for manglende lisenser, og forventer flere bøter for å ha sluppet ut regnvann med vilje uten lisens.


Hydro-fall på børs etter utslippsinnrømmelse
Lokale politikere skal, ifølge avisen Estado de São Paulo, ha overhørt at Filho omtalte straffen til Hydro som en form for hevn.

– Mange i Brasil bruker statskontrollerte Hydro til å peke på dobbeltmoralen til Norge, der vi støtter Amazonasfondet og bevarer skogen med den ene hånden, men investerer i næringer som ødelegger den samme skogen med den andre, sier Leira, som skriver bok om Norges dobbeltrolle i Amazonas.

Regnskogfondet: – Hydro
OldNick
08:15 14.03.2018
#19949

Ja, hva ville du gjort beins, om du styrte den brasilianske regjeringen, og ble fortalt av et lite, europeisk land på andre siden av kloden hvordan du skulle styre landbrukspolitikken din?

Norske politikere med aktivist-tendenser vil bli oppfattet som besserwissere og irriterende i internasjonal real-politikk. For dette er realpolitikk. Hvordan Brazil skal forvalte sine naturressurser er opp til Brazil og ikke Norge. Våre politikere burde holde kjeft i stedet for å lekse opp for dem hva de skal gjøre.

Helgesen er ikke en mann som har gjort mye bra for Norge. Han passer bedre som byråkrat og embetsmann.

Han var en påtatt miljø-verner. Som en kamelon ikledde han seg den masken som situasjonen krevde, med byråkratens stammespråk.

Alle vet at regnskogsfondet er avlat, avlat for å late som om vi deltar i et verdensomspennde prosjekt om å redde - noe? Det verdens kan trenge å reddes fra er stupide, norske politikere.

Så kan man gremmes over at brazilianske politikere lar dette gå utover Norsk Hydro, og ikke Norge som sådan. Men, det er igjen politikk, ikke bare utslipps-saken.
______

Fra dette hjertesukket til saken.

Torkjell Leira's blogg kan man lese mer detaljer om Hydro's problemer ved Alunorte-raffineriet.

Nå er ikka han ei heller uhildet, siden har jobber på Hydro-finansierte prosjekt. Men han har lokalkunnskap, noe ikke norske media har.


Hydro-lekkasjen i Brasil: Hva er det egentlig som foregår?

Tokjell Leira, egen blogg
09.03.2018


For meg ser det ut som om Hydro nok trenge rå investere en del for å sikre avrenning fra både deponi og anleggstomt, og bygge lagerkapasitet innenfor anleggsområdet for oppsamling av vann for å kontrollere dette før det slippes ut, evt. må tilbake til renseanlegg for å re-renses før utslipp.

Og det synes også som om det har vært manglende kommunikasjon med toppledelsen i Norge, som ikke har kunne cvurdert alvorlighetsgraden tidlig nok, og satt tistrekkelig trykk på saken. Det er gjerne slike episoder som gjør at dette opp-prioriteres, og at organisasjonen i Brazil strammes opp med mye hardere fokus på slike ting.

Jeg aner ikke hvordan den fungerer, men deltok på et seminar i forrige uke hvor bl.a. Alunorte-fabrikken ble presentert av en Hydro-kapasitet. Hydro har lansert flere prosjekt med studier av hva de og Al-industrien kan gjøre med rød-slam (Red mud) problemene rundt om i industrien. Det produseres gjerne dobbelt så mye red mud som alumina (Al2O3) fra disse anleggene, dvs. godt over 100 mill. tonn i året globalt. Det største waste-problement i mineral-industrien ble det påstått.

Å ordne opp i dette blir ikke enkelt, om det i det hele tatt lar seg fikse.
highlander
09:23 16.03.2018
#8616

Swedbank kutter i NHY's kursmål i en analyseoppdatering:

"Target price cut from 68,00 to 62,00 Following yesterday’s analyst conference call with Norsk Hydro we have assumed that Alunorte will continue to run at 50 % capacity until mid Q2 2018."
OldNick
16:19 16.03.2018
#19957

Hydro ser billig ut på disse nivåene.
Al-prisene ligger fortsatt på US$2100/tonn.

Meglerhus anbefaler kjøp av Hydro-aksjen tross krisen i Brasil

Swedbank/Kepler Cheuvreux jekker ned estimatene og kutter kursmålet på Norsk Hydro, men beholder likevel kjøpsanbefalingen på aksjen.

Anders P. Framstad, E24.no
16.03.2018

______

Det var en link til en Guardian-artikkel om Hydro og Alunorte.

Den omhandler responsen fra lokabefolkningen og aktivistgrupper (NGO'er).

Pollution, illness, threats and murder: is this Amazon factory the link?

The death of a Brazilian community leader followed concerns about contaminated water around the aluminium plant but its Norwegian owners deny responsibility

Dom Phillips in Rio De Janeiro, Guardian
Mar. 16, 2018
highlander
09:19 19.03.2018
#8633

Norsk Hydro faller videre fra åpning på Oslo Børs mandag. Dette kan forklares med at det er avdekket nye tilfeller av utslipp fra Hydros Alunorte-anlegg i Brasil. Hydro-sjefen legger seg flat og beklager overfor lokalbefolkningen.

Samtidig varsler selskapet at de utvider den uavhengige granskingen av saken og iverksetter internrevisjon.

– Vi har sluppet ut ubehandlet regn- og overflatevann i Paráelven. Det er fullstendig uakseptabelt og brudd på det Hydro står for. På vegne av selskapet, vil jeg si unnskyld til lokalbefolkningen, myndigheter og samfunnet, sier Hydros konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i en pressemelding sendt ut natt til mandag. (NTB, E24)

Endret 19.03.2018 09:20 av highlander
highlander
16:21 22.03.2018
#8698

Michel Temer, Brasils president, involverer seg i Hydros utslippsskandale i landet.

Ifølge TDN Finans har Temer signert et dekret for å opprette en komité som skal overvåke situasjonen på anlegget i Alunorte.

Komiteen vil bestå av medlemmer fra flere departementer som miljø, nasjonal integrasjon, menneskerettigheter og innenriks.

Medlemmene skal møtes annenhver uke og det er meningen at komiteen skal fungere i seks måneder.

Komiteen skal blant annet overvåke løsninger som lokalbefolkningen har vedtatt og overvåke inspeksjoner. (TDN)
highlander
09:00 04.04.2018
#8807

Myndighetene i den brasilianske delstaten Pará saksøker Norsk Hydro for en angivelig giftig lekkasje ved aluminaraffineriet Alunorte.

Søksmålet er på 250 millioner reais, snaut 600 millioner kroner, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Hydro har innrømmet at det har foregått utslipp av regn- og overflatevann fra anlegget. I ettertid har selskapet sagt at det også er avdekket andre utslipp utenom renseanlegget ved fabrikken, men har ikke vedgått at det har ført til forurensning.

Selskapet avventer to granskinger som skal legges fram 9. april.

Det var etter et kraftig regnskyll 17. februar at flere hundre familier som bor ved anlegget, fikk drikkevannet sitt forurenset.

I mars ble selskapet dømt til å betale for 17 tester av 300 personer i alderen fem år og oppover etter utslippet. (©NTB)
highlander
16:05 04.04.2018
#8821

ABG Sundal Collier var negative til Norsk Hydro, men snudde i går fra selg til hold.

Dette etter aksjens kursfall i det siste.

Imidlertid holder meglerhuset sitt kursmål uendret på 48 kr.
highlander
08:48 06.04.2018
#8861

Hydro går til juridiske skritt mot brasiliansk påtalemyndighet, i et forsøk på å gjenoppta forhandlingene om normalisering av driften ved aluminaraffineriet Alunorte.

Bakgrunnene for saken er en ICE-rapport som konkluderte med at Hydros utslipp i Brasil har vært mer alvorlige og mer omfattende enn tidligere antatt. Hydro har gjennomført to ulike tredjepartsvurderinger av rapporten, og begge har funnet en rekke svakheter ved instituttets metoder, konklusjoner og akkreditering.

Ifølge Reuters ønsker Hydro at domstolen skal be om at en ny undersøkelse gjennomføres.

– Vi ber nå retten om å fortsette diskusjonen på riktig grunnlag, sier juridisk direktør for Hydro, Hans Martin Heikvam, til Reuters.

Informasjonsdirektør i Hydro, Halvor Molland, bekrefter i en e-post til E24 at det stemmer at Hydro har gått til sak mot brasiliansk påtalemyndighet for å hente inn en tredjepartsevaluering og for å gjenoppta dialogen med brasilianske myndigheter. (Reuters, E24)
highlander
14:00 09.04.2018
#8935

Hydro-aksjen stiger etter at selskapet la frem en rapport som hevder det ikke har vært noen forurensing av lokalsamfunnet fra Alunorte-anlegget i Brasil.

Hydro la frem studien gjennomført av miljøkonsulentselskapet SGW Services og resultatet fra den interne granskingen av aluminaraffineriet Alunorte.

– Begge rapportene bekrefter våre tidligere uttalelser om at det ikke har vært overløp fra rødslamdeponiene, og at det ikke finnes indikasjoner eller bevis på at Alunorte har forurenset lokalsamfunnene i nærheten etter det kraftige regnværet i februar, sier konsernsjef Svein Richard Brandtzæg i en kommentar til rapporten.

I en fersk gransking blir Hydro «frifunnet» for forurensing fra Alunorte-anlegget i Brasil.

Samtidig varsler selskapet investeringer i lokalsamfunnet Barcarena der anlegget ligger.

Hydro skal bruke 250 millioner kroner på lokale samfunnstiltak i et program kalt «Sustainable Barcarena Initiative».

Dette kommer i tillegg til en tidligere annonsert investering på 500 millioner kroner i vannbehandlingssystemet ved Alunorte. (E24)
highlander
12:44 10.04.2018
#8955

...men denne saken er ikke ferdig enda:

Mandag ble Norsk Hydro pålagt av en brasiliansk domstol til å stille 340 millioner kroner i bankgaranti etter utslippsskandalen ved Alunorte-verket, ifølge NRK.

Statsadvokaten i delstaten Pará fikk delvis medhold i sitt krav - dermed ble Hydro pålagt en bankgaranti for å dekke fremtidige krav om erstatning fra myndighetene og beboere i området rundt fabrikken Alunorte.

Ifølge NRK må Hydro stille pengene til rådighet innen 30 dager, hvis ikke risikerer de dagbøter på drøye 200.000 kroner.

– Vi er kjent med beslutningen, og vurderer dette nå, sier informasjonsdirektør Halvor Molland. (NRK, E24)
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter