Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > EU's hjelpende hånd 2
EU's hjelpende hånd 2
highlander
14:51
31.01.2018
#8060

Arbeidsledigheten i eurosonen holdt seg uendret på 8,7 prosent i desember, og holder seg dermed på det laveste nivået siden januar 2009.

Selv om det fremdeles er Hellas som har den høyeste ledigheten, så er det grekerne som har opplevd den største nedgangen i ledighet, med en nedgang på nesten 3 prosentpoeng på ett år.

Portugal, Kroatia og Spania og også hatt en nedgang i ledigheten på mer enn 2 prosentpoeng det siste året. (Kilde: E24)
highlander
23:11
12.02.2018
#8221

Bridgewater Associates, verdens største hedgefond, har mer enn firedoblet sine shortposisjoner i Europa denne måneden, skriver Bloomberg.

Etter å ha shortet Siemens for 1 milliard dollar, har hedgefondet veddet mot europeiske aksjer for til sammen 14 milliarder dollar, tilsvarende 111 milliarder kroner.

I Tyskland har Bridgewater også shortet Adidas-aksjer. Og i Italia, hvor det vil avholdes et betydningsfullt valg i mars, har de gjort det samme i selskap som Intesa Sanpaolo, Enel og Eni.

Firmaet vedder også mot europeiske energi-, industri- og byggselskaper.

Bridgewater-grunnlegger Ray Dalio advarte på World Economic Forum i Davos forrige uke at dollarens svekkelse den siste tiden skaper økt stimulans til et allerede stimulert globalt marked. På mandag skrev han på LinkedIn at han frykter den neste økonomiske nedturen, men at han ikke tror den kommer med det første. (Kilde: Bloomberg, E24)
OldNick
08:33
15.02.2018
#19909

Bridgewater's European Short Grows To A Massive $22 Billion: Here Are The Targeted Companies

Zerohedge.com
Feb. 14, 2018
highlander
12:52
28.02.2018
#8411

Inflasjonen i eurosonen er ikke skremmende foreløpig:

Inflasjonen i eurosonen var på 1,2 prosent i februar målt mot samme måned året før, viser estimater fra EUs statistikkmyndigheter Eurostat. Det er ned fra 1,3 prosent i januar.

Det var på forhånd ventet en inflasjon på 1,2 prosent.

Kjerneinflasjonen var på 1,0 prosent for året.

Det har også kommet foreløpige inflasjonstall for Italia, som kom inn lavere enn ventet.

Den italienske inflasjon var på 0,1 prosent månedlig og 0,6 prosent årlig. Det var ventet 0,3 prosent månedlig og 0,7 prosent årlig. (Kilde: E24)
highlander
13:08
26.04.2018
#9519

Det er bredt ventet at Mario Draghi vil holde renten uendret på dagens rentemøte i den europeiske sentralbanken, skriver FT.

Euroen har falt litt mot dollar de siste dagene og handles nå på 1,2176 dollar. Nordea Markets peker i sin morgenrapport på at det kan ha noe med at markedet venter en mer «duete» Draghi.

Duete betyr at sentralbanken ønsker å senke renten raskt eller holde den lav.

Investorene vil holde et våkent øye med ESB-sjefens syn på vekst og stimulanser i økonomien.

– Fokuset i dag vil være på ESBs tolkning av de mer moderate nøkkeltallene fra eurosonen siden starten av året, sier global markedsstrateg Mike Bell i JP Morgan Asset Management til FT.

Draghi vil trolig gi lite ny klarhet om detaljene rundt timingen for den første renteøkningen, heller ikke om når ESB skal droppe de kvantitative lettelsene, spår Bell.

Rentebeslutningen skal etter planen komme klokken 13.45. (FT, Nordea, E24)
highlander
14:20
26.04.2018
#9521

Den europeiske sentralbanken (ECB) holder styringsrenten uendret på 0,00 prosent. På forhånd var det ikke ventet noen endring i styringsrenten, ifølge Direkt Makro.

ECB holder rentekorridoren uendret. Den marginale innskuddsrenten er uendret på -0,4 prosent og den marginale utlånsrenten er uendret på 0,25 prosent. Det var ikke ventet endring i rentekorridoren.

Rådet i Den europeiske sentralbanken (ECB) gjentar at de venter at ECBs nøkkelrenter vil forbli på dagens nivåer i en forlenget periode, og godt forbi perioden med netto verdipapirkjøp.

Den europeiske sentralbanken (ECB) fastholder at de vil kjøpe verdipapirer for 30 milliarder euro pr måned frem til utgangen av september 2018, eller lengre om nødvendig, og i alle fall til ECB-rådet ser en vedvarende justering i inflasjonsbanen som er konsistent med målet.

Videre gjentar sentralbanken at hovedstolen fra verdipapirer i verdipapirkjøpsprogrammet som forfaller vil bli reinvestert i en forlenget periode etter at verdipapirkjøpene er avsluttet, og i alle tilfeller så lenge som nødvendig. Dette vil bidra både til gunstige likviditetsforhold og til en hensiktsmessig pengepolitikk, skriver ECB. (TDN)
highlander
15:29
26.04.2018
#9528

Sentralbanksjef Mario Draghi i Den europeiske sentralbanken sier inflasjonen trolig vil ligge rundt 1,5 prosent resten av året, men er fortsatt trygg på at inflasjonen vil nå eller bli nær to prosent på mellomlang sikt.

Rentekomiteen i Den europeiske sentralbanken diskuterte ikke valutavolatilitet.

Det sier sentralbanksjef Mario Draghi på en pressekonferanse torsdag.

Draghi sa tidligere at sentralbanken vil fortsette å overvåke euroutviklingen og implikasjonene for inflasjonen.

Han medlemmene av rentekomiteen meldte om lavere momentum i økonomien.

-Grovt sett opplevde alle landene noe tap av momentum. Moderasjonen i vekst er bred på tvers av land og sektorer. Vi hadde ventet noe normalisering. Det er klart at det er noen midlertidige faktorer, i noen land er det vær, det har vært streiker, og andre faktorer. Men det var også mindre ordrebøker i byggesektoren. Vår respons er forsiktighet, men uendret sikkerhet i at vi vil nå inflasjonsmålet, sier Draghi.

-Inflasjonens tilnærming til målet er betinget av en betydelig støttende pengepolitikk. Vår pengepolitikk har tjent oss godt og vil fortsatt gjøre det. Andre ord vi brukte var tålmodighet og standhaftighet, sier han. (TDN)
highlander
23:25
05.05.2018
#9825

De fire største bankene i Hellas ville ha tapt 15,5 milliarder euro (149,6 milliarder kroner) gitt et ugunstig økonomisk scenario.

Det viser resultater fra ferske stresstester av bankene Piraeus, NBG, Eurobank og Alpha.
Det var øremerket 20 milliarder euro (193 milliarder kroner) til ny kapital, hvis testene skulle vise seg at ny tilførsel var nødvendig.

Nå kan disse midlene i stedet brukes til andre formål, blant annet til sletting av gjeld, skriver WSJ.
Testene hadde som mål å avdekke eventuelle mangler i kapital før eurosonens hjelpepakke utløper i august, skriver CNBC.

De greske bankene ble testet tidligere enn andre land for å gi tid til å dekke eventuelle mangler før den tid.

Resultatene av testene for 33 andre banker i eurosonen vil komme tidlig i november. (CNBC, E24)
highlander
08:49
11.05.2018
#9938

Den Italienske banken Monte dei Paschi di Siena snudde til et overskudd på 188 millioner euro, eller 1,79 milliarder kroner, i første kvartal.

Resultatet var preget av lavere nedskrivninger og kostnadskutt, skriver Reuters.

Banken, hvor staten har en eierandel på 68 prosent etter fjorårets redningspakke, hadde i samme periode i fjor et negativt resultat på 169 millioner euro, eller 1,6 milliarder kroner.

Driftskostnadene falt 8,7 prosent til 572,8 millioner euro.

Inntektene kom inn på 876,8 millioner euro, ned fra 933,2 millioner kroner, med fall for både rentenetto, gebyr og provisjon.

Torsdag kunne banken melde at de har solgt en portefølje med råtne lån for 24,1 milliarder euro.
Etter statens redningspakke i juli i fjor, har banken gjennomført omfattende endringer, inkludert salg av flerfoldige milliarder i råtne lån og jobbkutt. (Reuters, E24)
highlander
15:40
14.06.2018
#10509

Den europeiske sentralbanken (ECB) holder styringsrenten uendret på 0,00 prosent. Dette var som forventet.

ECB holder rentekorridoren uendret. Den marginale innskuddsrenten er uendret på -0,4 prosent og den marginale utlånsrenten er uendret på 0,25 prosent. Det var ikke ventet endring i rentekorridoren.

ECB venter at nøkkelrentene vil forbli på nåværende nivåer til minst gjennom sommeren 2019, og i ethvert tilfelle så lenge som nødvendig for å sikre at utviklingen i inflasjonen forblir på linje med de nåværende forventningene om en vedvarende justert bane.

Den europeiske sentralbanken har ikke diskutert om eller når renten skal økes, sier sentralbanksjef Mario Draghi under pressekonferansen torsdag.

ECB venter å avslutte sentralbankens verdipapirkjøpsprogram ved utgangen av 2018, det fremgår av en melding fra sentralbanken torsdag.

ECB vil kjøpe verdipapirer for 30 milliarder euro pr måned frem til utgangen av september 2018. ECB-rådet venter at etter september 2018, betinget av at data bekrefter rentekomiteens inflasjonsforventinger på mellomlang sikt, vil de månedlige kjøpene bli redusert til 15 milliarder euro frem til utgangen av desember 2018.

Videre har rådet intensjon om å opprettholde policyen om å reinvestere hovedstolen fra papirer som forfaller under verdipapirkjøpsprogrammet i en forlenget periode etter at kjøpene avsluttes, og i hvert fall så lange som nødvendig for å opprettholde fordelaktige likviditetsforhold og tilstrekkelig grad av pengepolitisk støtte.

ECB står klar til å justere alle sine instrumenter for å sikre at inflasjonen stiger mot målet. Draghi sier det fortsatt er behov for betydelig stimulans for å sikre en oppgang i inflasjonen under pressekonferansen.

ECB venter nå inflasjonen i euroområdet til 1,7 prosent i 2018, 1,7 prosent i 2019, og 1,7 prosent i 2020. Tidligere ventet ECB en inflasjon på 1,4 prosent i 2018, 1,4 prosent i 2019, og 1,7 prosent i 2020.

Økningen i inflasjonsestimatet for 2018 og 2019 skyldes hovedsakelig høyere oljepris, fremholder Draghi.

ECB venter en BNP-vekst på 2,1 prosent i 2018, 1,9 prosent i 2019, og 1,7 prosent i 2020. Tidligere ventet ECB en BNP-vekst på 2,4 prosent i 2018, en vekst på 1,9 prosent i 2019, og en vekst på 1,7 prosent i 2020, ifølge TDN.
highlander
13:09
19.06.2018
#10578

- Den økte fremoverskuende guidingen gir et klart signal om at vi vil forbli tålmodige med å bestemme timingen for første henteheving, og vil ta en gradvis tilnærming til å justere renten deretter.

Det sier sentralbanksjef Mario Draghi i Den europeiske sentralbanken (ECB) tirsdag.

Den økte guidingen Draghi viser til er uttalelsen om at ECB venter at styringsrenten i ECB vil forbli på sitt nåværende nivå i det minste gjennom sommeren 2019, og i alle tilfeller for så lenge som nødvendig for å sikre at utviklingen av inflasjonen forblir i tråd med vår nåværende forventning om en vedvarende justert bane.

- Det er unektelig at usikkerheten rundt vekstutsiktene har økt i det siste, sier Draghi.

- Nedsiderisikoen for utsiktene kommer fra tre hovedkilder: trusselen fra økt global proteksjonisme fremmet av innføringen av stål- og aluminiumtoller av USA; økende oljepriser utløst av geopolitisk risiko i Midtøsten; og muligheten for vedvarende volatilitet i finansielle markeder, sier Draghi tirsdag.

Oppsiderisikoene stammer hovedsakelig fra den finanspolitiske ekspansjonen i USA og, på mer mellomlang sikt, fra trolig finanspolitisk ekspansjon i flere land i eurosonen.

Draghi sier ECB vil følge disse utviklingene tett, og at enn så lenge forblir sentralbankens syn at risikoene er stort sett balansert. (TDN)
highlander
22:44
21.06.2018
#10666

EU mener Hellas er klar til å stå på egne bein, men vil likevel ikke fjerne lenkene helt når kriseprogrammet avsluttes i august, skriver NTB.

Det skal blant annet skje gjennom EU-kommisjonens vedtak om «utvidet overvåkning».

Det innebærer kvartalsvis rapportering og regelmessige besøk i Hellas for å kontrollere utviklingen.

U-kommisjonen forbeholder seg også retten til å kunne be Hellas om å justere kursen underveis.

I tillegg er det ventet at eurogruppen vil stille betingelser til en del av de siste gjeldstiltakene.

En del av hjelpen vil etter alt å dømme bli holdt igjen til EU ser at Hellas har fullført de reformene landet har lovt å gjennomføre. Dette vil trolig pågå i fire år, fram til 2022.

Men omfanget vil være begrenset, understreker en EU-kilde som uttaler seg anonymt om planene ifølge NTB. (NTB, E24)
highlander
14:21
26.07.2018
#11291

Den europeiske sentralbanken (ECB) holder styringsrenten uendret på 0,00 prosent. På forhånd var det ikke ventet noen endring i styringsrenten, ifølge Direkt Makro.

ECB holder rentekorridoren uendret. Den marginale innskuddsrenten er uendret på -0,4 prosent og den marginale utlånsrenten er uendret på 0,25 prosent. Det var ikke ventet endring i rentekorridoren.

Den europeiske sentralbanken (ECB) gjentar at den venter å avslutte verdipapirkjøpsprogrammet ved utgangen av desember 2018, fremgår det av en melding fra sentralbanken torsdag.

ECB vil kjøpe verdipapirer for 30 milliarder euro pr måned frem til utgangen av september 2018. ECB-rådet fastholder videre at banken etter september 2018, betinget av at data bekrefter rentekomiteens inflasjonsforventinger på mellomlang sikt, vil redusere de månedlige kjøpene til 15 milliarder euro frem til utgangen av desember 2018.

Videre har rådet intensjon om å opprettholde policyen om å reinvestere hovedstolen fra papirer som forfaller under verdipapirkjøpsprogrammet i en forlenget periode etter at kjøpene avsluttes, og i hvert fall så lange som nødvendig for å opprettholde fordelaktige likviditetsforhold og tilstrekkelig grad av pengepolitisk støtte.

Den europeiske sentralbankens råd venter at nøkkelrentene vil forbli på nåværende nivåer i hvert fall gjennom sommeren 2019, og i alle tilfeller så lenge som nødvendig for å sikre en vedvarende konvergering av inflasjonen mot nivåer som er under, men nær to prosent på mellomlang sikt. (TDN)
highlander
08:26
07.08.2018
#11509

Den europeiske investeringbanken har gått med på å starte samtaler for å bli uavhengig overvåket av ECB etter at EU forlanget styringsendringer hos banken etter brexit. (FT)
highlander
08:49
10.08.2018
#11600

ECB er bekymret for europeiske bankers Tyrkia-eksponering:

Eurosonens viktigste tilsyn er bekymret for noen av valutaområdets bankers eksponering mot Tyrkia - hovedsakelig BBVA, UniCredit og BNP Paribas - i lys av liraens dramatiske fall på over 30 prosent så langt i år. (FT)
highlander
13:38
28.08.2018
#11909

Pengemengdeveksten i eurosonen steg med 4,0 prosent på årsbasis i juli, viser tall fra Den europeiske sentralbanken (ECB). På forhånd var det ventet en oppgang på 4,3 prosent, ifølge Direkt Makro.
highlander
15:16
13.09.2018
#12376

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
12:28
16.09.2018
#12412

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
16:09
21.09.2018
#12547

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
10:41
25.09.2018
#12611

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14:29
11.10.2018
#12912

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
13:10
24.10.2018
#13137

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
13:26
31.10.2018
#13275

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
13:52
29.11.2018
#13918

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Beins
16:03
29.11.2018
#12685

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter