Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > EU's hjelpende hånd 2
EU's hjelpende hånd 2
Provence
14:55
27.10.2012
#7452

Telenor med utbyggingen av det mobile datanettverket er et godt eksempel på initiativ, at det skjer noe. Sannsynligvis har vi verdens beste nettverk i klassen. Neflix som var på besøk her for en tid tilbake var overbegeistrert over den digitale infrastruktur vi nå har.

Men så snart nye forslag løftes opp på et politisk nivå, blir saken mer en problemstilling. Dette må utredes, og dette også. Listen er lang. Man skulle nesten tro at når politikere kommer inn, så må vi delegere arbeidsoppdrag til funksjonærer i det offentlige som har est ut. Vi kan jo ikke gå rundt og surre i gangene vi heller ;-)

Handlingskraft ?
falitt
15:27
27.10.2012
#20754

provence:
Gjerne spanjoler, men som med alt innen EU, så skal det ut på anbud. Uansett, med krisen i EU er det svært gunstig med store veiprosjekter i Norge de nærmeste 2-3 nærmeste årene, og vi kunne virkelig fått mye vei for pengene. Persolig skulle jeg gjerne sett at man virkelig tok i. Glem utkanter, fullfør 4 felts motorveier mellom Oslo-Bergen, Oslo-Trondheim og Oslo- Stavanger i første omgang.

For å bevare oljefondet kunne man lage forretningsmessige prosjekter av det med garantert avkastning til oljefondet. Litt av tilbakebetalingen i form av bompenger, resten i årlige bidrag over statsbudsjettet.
Provence
16:23
27.10.2012
#7453

Da er vi jo faktisk ganske samstemte da og det høres bra ut ;-)

Selv er jeg en noe eldre herremann men når jeg skuer utover det politiske landskapet, så fortoner dette seg mer som en barnehage. Så da er vi vel i full klinsj igjen ;-).

AP har en hedersmann, Jens Evensen. En forkjemper i å sikre vår oljeformue da stortinget var i ikke modus. Sintef hadde konkludert med at der var ingen forekomster der ute. Modellen mht. statsrettigheter og beskatning, har vært retningsgivende for mange andre stater i tilsvarende posisjoner i ettertid. En hedersmann dette.


Endret 27.10.2012 16:24 av Provence
Provence
18:58
27.10.2012
#7455

Evensen var en storhet fra en forgangen tid:

Evensen led the Norwegian Foreign Ministry's legal department from 1961 to 1973. Norway was unprepared when representatives from Phillips Petroleum in the US came to Norway in 1962 to request oil exploration rights in the North Sea. Evensen took up the challenge, and proceeded to develop the foundation for the country's legal claims to the Norwegian continental shelf. Former prime ministers Odvar Nordli and Kaare Willoch praised Evensen's work on securing Norway's rights to offshore resources, which in turn spawned the country's oil industry.

Men tilbake til barnehagen, her surrer vi rundt i diskusjonen om barnehageplasser og eldreomsorg. For så vidt viktige poenger det men det springende punkt er om vi evner å se de katalyserende effekter i å svare på henvendelse som fra CERN om lagring av kjernefysiske data fra eksperimenter i Geneve i norske fjell. I kjølvannet av dette kan man bygge opp en betydelig sekundær IKT næring. Representanter fra den rødgrønne regjeringen gadd ikke å svare på anmodningen CERN instansen prøver seg nå igjen i et bredere perspektiv med flere land involvert også Spania. . Facebook har etablert et datasenter i Sverige.

Hva jeg savner, er politikere i klassen med Evensen, klarsyn og hvor vi skal ..

Endret 27.10.2012 19:10 av Provence
gorwell
21:10
27.10.2012
#21199

dow, vi tar ikke av oljefondet. Vi tar av driftsinntektene og setter overskuddet på driftsinntektene inn på SPFU.

Ad Verbiers tall, det kan tilsynelatende se ut til at prokuratorene og beancounters faktisk tar ut fra oljefondet. Det blir som benevnt, en prokurators og beancounters verdensbilde.

Godt vi har vunnet superlottogevinsten i oljen. Den gir oss 400 mrd i samlede inntekter til staten. Hvorav 250 avsettes i oljefondet, og 150 tas ut igjen for å dekke opp underskuddet på øvrig virksomhet.

Gir oss 400 mrd, 300 mrd settes inn, 150 mrd tas ut igjen, netto 250 mrd til fondet.

I min verden setter vi inn 250 mrd, resten er regnskapstechnicalities.

falitt, å sutre på gullprisen blir som å sutre over spilt melk eller over at du selv ikke kun kjøpte og solgte på topp og bunn hver dag. Ad infrastrukturutvikling kan vi være enige. Men Sigge Johnsen har jo ikke råd til å bruke penger her hjemme, så da så.

Det kommer nok en tid hvor Vegvesenet blir nødt til å låne penger av tyskera for å få det gjort, da til en rente som SPFU ikke ser snurten av og som de kan sende videre til norske bilister og trafikale behov.

Ad renten, disse lån tas opp av en norsk statlig enhet til adskillig høyere rente enn den SPFU samtidig oppnår fra Tyskland (prokuratorer og beancounters igjen)?

Vi kjenner da ei lus på ganglaget?

Litt av tilbakebetalingen i form av bompenger, resten i årlige bidrag over statsbudsjettet.

Trekke litt på oljefondet for å betale til tilbake oljefondet??? Igjen prokuratorknep og beancounters. Tull og vas, få fjernet gjelden heller.

gorwell
falitt
22:07
27.10.2012
#20756

gorwell:
Vitsen med oljefondet er at det skal være et pensjonsfond for fremtidige generasjoner. Det du kaller prokuratorknep og beancount er nødvendig for å skape skikkelige skiller.

For oljefondets(pensjonsfondets) del er det viktig at man ikke tapper fondet nå. Gjør man det, vel så får man aldri fylt opp pengene igjen. Med oljefondet og handlingsregel sørger man for en viss disiplin i husholdet. Det viser seg strengt nødvendig.

Derfor, oljefondet bør investere i infrastruktur i Norge, men da på vilkår som de f.eks. oppnår i Tyskland. Som sagt, så mener jeg tilbakebetaling kan skje via en kombinasjon av bompenger og årlige statsbidrag.
Fordelen med det, er at da kan man prioritere de mest trafikerte strekningene, fordi kun de har trafikkgrunnlag nok til å dekke inn bomdelen.
gorwell
22:38
27.10.2012
#21203

Vitsen med oljefondet er at det skal være et pensjonsfond for fremtidige generasjoner.

Yess! Og det kommer det ALLTID til å være. Av typen at ingen fremtidige generasjoner kommer til å få ut ei krone av fondet, de heller.

Ad handlingsregel etc har det vært min formodning at størrelsen nærmer seg å bli omtalt som en fare for finansiell stabilitet og rikets sikkerhet.

*****

Bompenger, ja... Helt unødvendig til du hører med Sigge Johnsen og hans behov for å inndra irriterende smuler av allmuens kjøpekraft.

gorwell
OldNick
18:38
28.10.2012
#13964

re. gorwell #21199,

" dow, vi tar ikke av oljefondet. Vi tar av driftsinntektene og setter overskuddet på driftsinntektene inn på SPFU"

tull og tøys.

dine "driftsinntekter" er uttak av formue, formuesverdier som omgjøres fra lite likvide oljeforekomster til cash/verdipapirer. Polikerne kan ikke stille tørsten etter å la budsjettene ese langt utover tilgjengelige skatter, avgifter og andre inntekter, og har gitt seg selv tillatelse til å forsyne seg med abnorme beløp fra en regnskapsmessig formue som ikke tilhører dem. Slikt burde vært straffbart, men flertallet består av umettelige gjøkunger som ikke bryr seg om hvem som bringe maten.gorwell
19:10
28.10.2012
#21208

Når du bruker litt av inntektene dine, bruker du egentlig av formuen som du fra før har stående "på bok" og ikke av inntektene da, for alle inntektene settes inn på samme konto først? Jaha, ja.

Med logikken at vi tar av formuen og ikke av inntektene, selve handlingen "arbeid" er uttak av formue, det også kanskje?

Ad politikerne som raner en regnskapsmessig formue, skal den bare ligge der den ligger? Aldri tas i bruk?

Nå er du inne på en sær, liten sammenhengs-forestilling, gitt....

Tull og tøys.

:-))


gorwell
OldNick
11:50
29.10.2012
#13971

re. gorwell,


"Alle" har vært enige om at avkstningen av denne formuen skulle komme de fremtidige generasjoner til gode. Da må man planlegge og følge planen om hvordan den skal brukes.

Fagøkonomer såvel som fornuftige politikere har forstått og sagt at "bruken av oljepenger" (les: avkastning og hovedstolen) frem til i dag (og slik det ser ut fremover) er altfor stor.

Det er jeg enig i. Er det det vanskelig å fatte?

Det er 2 ting som er veldig skadelig for Norge:

1. Vi har ikke hatt behov for særlig innfasing av oljepenger ennå. "Eldrebølgen" har ikke startet for alvor ennå.

2. Den såkalte 4%-regelen er et tilfeldig tall som ble funnet fra en studie av avkastningen i aksje og boligasjonsmarkedet fremtil ca. årtusen skiftet.

Nå har realiteten vist en realavkastning på under 2%. Ved å bruke nær 4% hvert år, brukes av kapitalen, ikke bare avkastningen.

Slik forvaltningen av staten Norege og den offentlige pengebrukesn, har fru Halvorsen og herr Johnsen fyrt oppunder en meget smal nasjonal økonomi som må ende galt.

Oljeevenetyret er snart over i Norge, FORDI OLJE-RESSURSENE "NESTEN" ER FERDIG PRODUSERT. (Jo, vi har mer gass, men den er mindre verdigfull).

Og når oljeressursene er borte, vil serviceindustrien flagge ut. De må være nær kundene sine.
______

Må stater gå med underskudd?
Bør stater hvor arbeidsstyrken ikke vokser, og antall som skal forsørges fra det offentlige øker sitte med gjeld "oppetter ørene"?

NEI!

Enden er nær?

LEDER Dagens Næringsliv
29.10.2012

«Vi er nær, svært nær slutten på krisen i eurosonen,» sa Frankrikes president François Hollande under EU-toppmøtet denne måneden. Få tok ham alvorlig. Det er slikt politikere sier når ting går dårlig.

Arbeidsledigheten i eurosonen nådde i høst 18 millioner, opp to millioner på et år, det høyeste siden 1995. Europa har lite å juble over.

En mer objektiv temperaturmåler, var den utenrikspolitiske tv-debatten mellom de amerikanske presidentkandidatene Barack Obama og Mitt Romney i forrige uke. New York Times påpeker at gjeldskrisen i Europa knapt ble berørt i diskusjonen. For få måneder siden toppet krisemeldingene fra Europa det utenrikspolitiske ordskiftet i USA.

Så er det verste over?

De tunge analytiske miljøene er ikke spesielt optimistiske. Economist Intelligence Unit er typisk og spår en økonomisk nedgang i eurosonen i år, og bare svak vekst i 2013.

Men alle de økonomiske spåmenn som forkynte snarlig eurokollaps, har tatt feil, ihvertfall til nå.

En annen observasjon fra New York Times forklarer noe: Det er ingen eurokrise. Det er en gjeldskrise i deler av eurosonen. Samlet har eurolandene lavere budsjettunderskudd og gjeldsgrad enn USA.

Krisen er politisk, og løsningen må være politisk. IMF, OECD og så videre gir ganske sammenfallende råd: Kriselandene i sør - og Frankrike - må gjennomføre økonomiske reformer for å stimulere produktiviteten, gjøre arbeidsmarkedene mer fleksible og bekjempe korrupsjon. Tyskland må garantere for gjelden.

Til nå er dette hindret av nasjonale motsetninger og mistro. EUs organisasjon er heller ikke konstruert for akutt krisehåndtering. ECB, den europeiske sentralbanken, har drevet brannslukning mens politikerne pratet. Frykten for et sammenbrudd har gradvis myket opp frontene. Når statslederne ikke lenger krangler om, men når i 2013 en bankunion skal innføres, tyder mye på at det bærer mot et typisk EU-kompromiss, der ingen blir spesielt fornøyd. Dette har vært nok til å dempe krisestemningen. Europroblemene har falt raskt på Obamas og Romneys globale bekymringsliste.

Krisen er dermed ikke over, men dommedag er utsatt på ubestemt tid. Det er mager trøst, men tross alt trøst.

Endret 29.10.2012 11:51 av OldNick
gorwell
16:18
29.10.2012
#21218

Jeg tror du er temmelig blond og blåøyd som tror at det kommer til å innfases ei eneste krone av pensjonspengene, det gjelder nå og i fremtiden. Moder Stat gjør som Moder Stat vil, herunder å forlenge ditt yrkesakrtive liv, legge flere arbeidsår til beregningen av størrelsen av din pensjon og forlenge levetiden din slik at de kan kutte i årlig pensjon.

Det kommer aldri til å bli utbetalt ei krone ut av fondet uten at det er forvalteren som skal bruke penga på sine egne formål.

Aldri, sann mine ord!

*****

Ad EU-krisen, det er ikke over før Grexit er avklart. Ettersom folket er blitt forbanna, det kan gå mange år før Grexit er avklart. For Folket kan komme til å gi sine tillitsvalgte et mandat som betyr slutten for landets tilknytning til både euro og EU. Grexit er ikke avklart før befolkningen har "fått roa nervå".

gorwell

Endret 29.10.2012 16:20 av gorwell
nerden
19:51
29.10.2012
#28418

København (NTB-Ritzau): Danske bønder tar opp stadig mer gjeld for å holde driften gående.

I 2011 økte bøndenes gjeld med i snitt 126.000 danske kroner til i alt 10,6 millioner danske kroner per gårdsbruk.

Gjeldsnivået i det danske landbruket har nå vært økende i fire år på rad. Siden 2008 er gjelden økt med 1,7 millioner danske kroner per gårdsbruk.

Ifølge Danmarks Statistik skyldes dette blant annet at bondegårdene vokser. Hver bonde får flere dyr og større arealer, og i takt med dette vokser gjelden.

Men i tillegg har det vært økende behov for finansiering av løpende driftsunderskudd, påpeker Danmarks Statistik. (NTB)
nerden
22:54
29.10.2012
#28419
Greske sosialister sier trolig ja til innstramminger

Sosialistene i PASOK gir etter alt å dømme sin støtte til budsjettkuttene den greske regjeringen ønsker å gjennomføre.

NTBKuttene må gjennomføres slik at Hellas kan få utbetalt en ny del av krisepakken fra Det internasjonale pengefondet (IMF), Den europeiske sentralbanken (ESB) og EU.

Uten utbetalingen går Hellas konkurs, men Det demokratiske venstrepartiet, en av regjeringspartnerne, har ikke villet gå med på enkelte av kuttene.

Mandag uttalte et høytstående medlem av PASOK at partiets syn på saken ikke er avhengig av Det demokratiske venstrepartiet.

- Vi vil sikre politisk stabilitet og holde fast ved den strategien vi har fulgt for å komme oss ut av krisen, sier PASOK-medlemmet.

Det er den klareste indikasjonen hittil på at PASOK vil stemme sammen med statsminister Antonis Samaras. (NTB)

Verbier
00:45
30.10.2012
#2233

gorwell
helt enig med, egentlig kan vi si at av statens inntekter fra petroleumsvirksomheten på 400 mrd blir 150 brukt i statsbudsjettet (123 til å dekke oljekorrigert underskudd og 27 til pretroleumsrelatert utgifter) og 250 netto overskudd på oljefondet disponeres ved å overføres til oljefondet (rettere sagt statens pensjonsfond utland).

Men obs husk at de 400 er statens inntekter fra petroleumvirksomheten i form av skatter og avgifter (230 mrd) og andre petroleumsinntekter (179 mrd). Og må ikke blandes sammen med budsjettert overskudd på selve fondskapitalen. Budsjettert overskudd på oljefondet er budsjettert til 130 mrd i 2013.

"Samlet overskudd Norge" totalt er dermed estimert til 250 mrd på statsbudsjettet + 130 mrd i overskudd på forvaltningskapitalen i oljefondet. Totalt 380 mrd "samlet overskudd for Norge".

Endret 30.10.2012 00:50 av Verbier
Verbier
00:51
30.10.2012
#2234

Hele oppsettet kan leses på Finansdepartementets webside her

Endret 30.10.2012 00:57 av Verbier
gorwell
02:15
30.10.2012
#21222

"Samlet overskudd Norge" totalt er dermed estimert til 250 mrd på statsbudsjettet + 130 mrd i overskudd på forvaltningskapitalen i oljefondet. Totalt 380 mrd "samlet overskudd for Norge".

Nå skal jeg ikke kommentere annet enn ja, nettopp. For Norge. Ikke for pensjonista......

gorwell
falitt
10:29
30.10.2012
#20759

Her er Hellas og også andres virkelige problem
---
Det finnes bevis for blatant skatteundragelse i stor stil. Penger "ulovlig" i sveitsiske banker. Når modige journalister graver i dette og produserer navn koblet til penger, hva gjør myndighetene, etterforsker ?

Neida, man hanker inn journalistene og tiltaler dem....
nerden
20:55
31.10.2012
#28426- Dette budsjettet krever store oppofrelser fra det portugisiske folket, sier statsminister Pedro Passos Coelho.

- Dette budsjettet krever store oppofrelser fra det portugisiske folket, sier statsminister Pedro Passos Coelho. Foto: Francisco Seco
Omstridt budsjettforslag godkjent i Portugal

Nasjonalforsamlingen i Portugal har godkjent regjeringens omstridte forslag til statsbudsjett for 2013.

NTB

Budsjettet inneholder etter krav fra landets kreditorer store skatteøkninger.

Flere hundre demonstranter samlet seg onsdag utenfor nasjonalforsamlingen i Lisboa for å protestere mot skjerpelsene i beskatningen og andre innstramningstiltak. Politikerne bak budsjettforslaget ble skjelt ut som «forrædere».

Men de fleste av representantene for sentrum-høyrepartiene som sitter i koalisjon, stemte for budsjettforslaget.

- Dette budsjettet krever store oppofrelser fra det portugisiske folket, sa statsminister Pedro Passos Coelho.

Må få kontroll på underskuddet
Portugal, som er blitt kalt Vest-Europas fattigste land, håper å få underskuddet på sitt stadsbudsjett presset ned i under tre prosent av brutto nasjonalproduktet, slik EU krever. Brutto nasjonalproduktet (BNP) er den samlede verdien av varene og tjenestene landet produserer.

Blant innstramningstiltakene er kutt i pensjonene på opp til 10 prosent og nedskjæringer i utgiftene til helsestell på hele 17 prosent. Portugals største faglige hovedorganisasjon CGTO har oppfordret til generalstreik i protest mot kuttene 14. november.


gorwell
22:14
31.10.2012
#21230

Når EU endelig får fart igjen i sin økonomi, vil vi se Sigge Johnsen kreve store oppofrelser fra det norske folk.

Motkonjunktur-politikk, gutta. Motkonjunkturpolitikk.

gorwell
LinPiao
12:06
01.11.2012
#1304

Nylig ble det rapportert at Storbritannia var ute av resesjonen med en BNP-vekst i 3.kvartal på 1,0 prosent. Dagens tall for oktober viser at industrien sliter mer enn før og befinner seg dypere inne i contract-land:

FRANKFURT (MarketWatch) -- Activity in the U.K. manufacturing sector contracted at a faster pace in October, according to a survey of purchasing managers released Thursday. The Markit/CIPS manufacturing purchasing managers' index, or PMI, fell to 47.5 in October from a revised 48.1 a month earlier. A reading of less than 50 indicates a contraction in activity. Economists had forecast a reading of 48.5. "Where once it looked like high-growth areas in Asia might offer opportunities to offset the acutely fragile situation in the euro zone, it now looks like the global economic slowdown is stifling demand in Asia, which is threatening to depress the manufacturing industry in the U.K. still further," said David Noble, chief executive of the Chartered Institute of Purchasing and Supply.
falitt
12:33
01.11.2012
#20763

PPI mis-selling når nye høyder. Bare i Loyds bank er man nå oppe på 5,3 milliarder.
---
Men pytt, pytt City bidrar jo med opp mot 14% til Englands GDP, så det betyr kanskje ikke så mye ?

Her er en meget interessant blogg som stiller spørsmål om dette ikke er svært så "tvilsomt"

Det er vanskelig å estimerere GDP bidrag, man bruker oftest GVA termen(Gross Value Added). Greit for bilproduksjon f.eks. der vet man hva produktet koster å produsere, hvor mye kostnader man har osv., slik at bidraget gir seg selv.
Men finansiell virksomhet ? Hva er kostnadene egentlig ? Gir regnskapene et riktig bilde ?

For tradisjonell bankvirksomhet er det greit. Rentemargin, sannsynlig mislighold osv. gir greie tall, men slik bankvirksomhet er ikke City. Hvordan settes tall på innkost i slik virksomhet med risk-taking ?

Her er et eksempel på banksektorens bidrag til GDP beregnet via GVA (fra Hellas):Fantastisk bidrag og fantastisk utvikling av "produktivitet". Var dette juks ?
Nei, et sannferdig bilde basert på "Gross Value Added" beregning.Denne grafen viser hva som hadde veksten. Den grønne og blå linjen er tradisjonell bankvirksomhet, den rosa er "intermediation", å ta risiko i andre papirer på "våre vegne". Det er altså disse oppblåste tallene i interbank operasjoner som gir dette "tilsynelatende" bidraget til GDP.

Endret 01.11.2012 12:53 av falitt
nerden
15:02
04.11.2012
#28430


Grekerne mister troen på politikerne

71 prosent av de spurte har ikke tillit til samlingsregjeringen. Oppsving for de høyreradikale.

Grekerne mister troen på politikerne.

Aten (NTB-DPA): De fleste grekere har mistet troen på at de etablerte politikerne kan få dem ut av krisen. De eneste som blir mer populære siden valget i juni, er de høyreradikale.

I en fersk meningsmåling sier 71 prosent av de spurte at de verken har tillit til samlingsregjeringen og den konservative statsministeren Antonis Samaras, eller det venstreradikale opposisjonspartiet SYRIZA.

Målingen ble fredag publisert i ukesmagasinet Politiki.

Den viser også at hvis Hellas skulle avholdt valg nå, ville det høyreekstreme partiet Gyllent Daggry ha blitt landets tredje største parti med 13 prosent av stemmene. Det er nesten dobbelt så høy oppslutning som for fem måneder siden.

Høyrepartiet Nytt demokrati ville fått 22 prosent av stemmene, mot 29,7 i valget i juni, mens SYRIZA ville blitt landets største parti med 25,5 prosent av stemmene. Oppslutningen er likevel noe lavere enn ved valget.

Regjeringen forsøker nå å sluttforhandle nye budsjettkutt med internasjonale långivere. De to minste regjeringspartiene, sosialdemokratene i PASOK og Demokratisk venstre, er uenige i enkelte av nedskjæringene og har truet med å stemme nei når forslagene legges fram i nasjonalforsamlingen neste uke. (NTB)

nerden
19:21
05.11.2012
#28438
G20-landene vil ikke ha for strenge innstramminger

Verdens ledende økonomier ønsker ikke å innføre så strenge innstrammingstiltak at det kveler den økonomiske veksten. Det understreker finansministrene i G20-landene.

NTB

Finansministrene var mandag samlet til møte i Mexico. I utkastet til en slutterklæring sier ministrene at de vil sørge for at innstrammingene som skal hindre økte budsjettunderskudd ikke må overgå tiltakene for økonomisk vekst.

I 2010 ble G20-landene enige om å halvere budsjettunderskuddene innen utgangen av neste år, men at denne målsettingen likevel måtte være fleksibel på grunn av nedgangen i den økonomiske veksten som flere av landene nå sliter med. (NTB)

nerden
22:55
05.11.2012
#28442
Verdensbanken i samtaler med Hellas og Portugal
Verdensbanken er i samtaler med Hellas og Portugal om muligheten for å hjelpe de to kriserammede landene.

Det hører med til sjeldenheten at Verdensbanken vurderer muligheten for å hjelpe industrialiserte land. Banken har som hovedmål å hjelpe verdens fattigste land.

- Innledende samtaler er i gang med både Portugal og Hellas om teknisk assistanse etter oppfordring fra de to landenes regjeringer, opplyser Fredrick Jones, talsmann for Verdensbanken.

Samtalene kommer etter at Verdensbankens president Jim Yong Kim tidligere i år sa at banken er villig til å hjelpe europeiske land som sliter med økonomisk krise. (NTB)

nerden
20:29
07.11.2012
#28455


Kraftige opptøyer i Athens gater


Politiet har avfyrt tåregass mot en folkemengde som forsøkte å innta parlamentet.

Onsdag kveld skal den greske nasjonalforsamlingen i Athen stemme over en ny runde med upopulær innstramminger. Det har satt sinnene i kok i gatene.

Titusenvis av grekere har trukket inn mot Syntagma-plasset i sentrum av byen.

Rasende folkemengder har tatt til gatene i Athen for å demonstrere. Enkelte har kastet bensinbomber mot politiet, som har svart med tåregass og vannkanoner.


Til tross for sinnet i gatene, blir den upopulære sparepakken med all sannsynlighet stemt gjennom onsdag kveld. Totalt 13,5 milliarder euro, nesten hundre milliarder kroner, skal kuttes.

Kuttene vil merkes av grekere flest - skattene må økes og pensjonen blir kuttet. Pensjonsalderen økes med to år, til 67 år. I tilllegg fjernes ferieordninger, og arbeidere frykter at stillingsvernet svekkes.

Flere av arbeiderne som har tatt til gatene frykter at innstrammingene vil gjøre det lettere å si opp folk, i et land der hver fjerde greker står uten jobb.

Fagforeningene har gått til en 48 timers generalstreik som motsvar, melder BBC.
Nødvendig ferske lån

Dette er den fjerde innsparingsrunden på tre år. Statsminister Antonis Samaras sier rundene er helt nødvendig for å lette landets enorme gjeldsbyrde og gjøre økonomien mer konkurransekraftig.


Den økonomiske situasjonen i EU-området vil nok bedre seg med tiden, spår EU-kommisjonen i en ny rapport. Men de gode nyhetene står ikke akkurat i kø i rapporten.

Landets politikere er også under kraftig press fra EU og Det internasjonale pengefondet (IMF). 230 milliarder kroner i ferske lån kan bli frigitt, dersom Hellas innfrir forvetningene om kutt.

Neste uke skal finansministrene i eurosonen møtes for å avgjøre om midlene skal frigis.


Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter