Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > EU's hjelpende hånd 2
EU's hjelpende hånd 2
LinPiao
11:52
15.08.2014
#1810

Beins

Vi kan gjerne bruke andre ord enn dop. Mitt poeng er at de fleste erkjenner nå at landene i Sør-Europa i mange år hadde et skadelig høyt offentlig forbruk som dekket over strukturelle problemer. Du beskriver noen av virkningene:

"...grunnen til krisen i Sør-Europa er sammensatt både med tanke på lønnsdannelse, arbeidsmarkedspolitikk, boligkrise og offentlige låneopptak."

Det for høye offentlige forbruket ga oss et for høyt lønnsnivå, for høy import, svekket konkurransekraft, for høye boligpriser m.m.

Det har væt en bratt læringskurve for politikere som har forlest seg på Keynes. De har nå lært på den harde måten at Keynes løsninger må balanseres med hensynet til sunne statsfinanser. På samme måte som at Kongressens relativt sett mer forsiktige budsjettpolitikk har vært en motvekt til Bernankes og FEDs seddelpresse. FED har gjentatte ganger klaget på det de kaller en fiskal motvind. Men det må de tåle.

Litt artig at Aftenposten i dag melder at Spania nå er det store lyspunktet i Europa.

Endret 15.08.2014 11:53 av LinPiao
Beins
13:06
15.08.2014
#6044

At Spania er lyspunktet, sier nok mest om den miserable tilstanden EUs økonomi befinner seg i akkurat nå. Men all framgang mottas med takk, selvsagt.

En viktig ting du hopper over, Lin Piao, er bankkrisen og kollapsen i eiendomsmarkedet. Regjeringene måtte grave dypt i statskassen og ta opp enorme lån for å berge skakkjørte banker som ellers ville satt hele Europas økonomi over styr. Dette har sammenheng med innføringen av Euro'en og liberaliseringen av kredittmarkedene. Felles rentepolitikk og fri adgang til kreditter ga enorm boost i kredittmarkedene.

Mangel på økonomisk disiplin var ikke bare et regjeringsfenomen - det gikk like mye inn i bankdireksjonene og eiendomsselskapene. Og unionen manglet helt et varslingssystem for låne-eksesser og overdreven kredittekspansjon.
Det ble jukset med regnskapet og balanser både i regjeringer og storbanker.


For øvrig er det helt ukeynesiansk å stimulere økonomien i oppgangstider - det er fullstendig det motsatte av kjernen i keynes økonomiske tenkning, det være seg finanspolitikk eller pengepolitikk. Stramme til i oppgangstider, gi gass i nedgangstider er Keynes' grunnleggende prinsipp.

Litt rart at brudd på denne hovedregelen blir sett på som et utslag av keynesiansk økonomisk filosofi.

For øvrig har wikipedia et bra sammendrag av hovedproblemene i EU-krisen:

The eurozone crisis resulted from a combination of complex factors, including the globalisation of finance; easy credit conditions during the 2002-2008 period that encouraged high-risk lending and borrowing practices; the financial crisis of 2007-08; international trade imbalances; real estate bubbles that have since burst; the Great Recession of 2008-2012; fiscal policy choices related to government revenues and expenses; and approaches used by states to bail out troubled banking industries and private bondholders, assuming private debt burdens or socialising losses
LinPiao
15:25
15.08.2014
#1811

Beins - jeg rakk ikke over banksektoren denne gangen. Men det du skriver om bank virker OK.

Det er fornuftig at man i normale og gode tider ikke stimulerer for mye, for å kunne gi gass under lavkonjunkturer. Dette er Keynes, men ikke Bernanke og Yellen. I dagens ganske normale amerikanske økonomi driver de fortsatt med en nullrente politikk som historisk er veldig uvanlig. Det er grunner til det, og alternativet om høyere rente i dag er krevende, men da skjønner jeg på deg at dette ikke er veldig keyniansk.
Beins
23:57
18.08.2014
#6052

Veien videre for EU - the american way - kvantitative lettelser ?


Men eurokursen må kraftig ned, mener sjeføkonom Andreassen i Eika.

Verktøykassen må tas frem igjen.

Må trykke penger

Andreassen mener derfor at kraftigere skyts må til for å kue euroen: Kvantitative lettelser.

Dette er blitt gjort i flere land, blant annet USA og Japan. Bare i fjor pumpet den amerikanske sentralbanken, Federal Reserve (Fed), 1.000 milliarder dollar inn i markedet gjennom månedlige tilbakekjøp av amerikanske eiendoms- og statsobligasjoner for 85 milliarder dollar.

For øvrig har Fed nedskalert kjøpene med 10 milliarder dollar i måneden siden desember i fjor, etter at den økonomiske veksten har tatt seg opp igjen.

- Vi har tidligere sett at den umiddelbare reaksjonen ved å sprøyte inn penger, har vært et fall i valutakursen, sier Andreassen i Eika.

- Det vi har i dag, med nullvekst nær deflasjon, i tillegg til enorme beholdninger av tapsutsatte lån, er mer alvorlig enn å bruke en trillion euro på kvantitative lettelser, sier Andreassen.

LES OGSÅ: - Har opplevd fallende etterspørsel i Tyskland
- Kan være riktig tidspunkt

Sjeføkonom Wilhelmsen i Nordkinn synes ikke at kvantitative lettelser er en dum idé.

- Innføring av kvantitative lettelser i stor skala vil definitivt føre til en svekkelse av euroen. Jeg synes de kan gjøre det. Dette kan være et riktig tidspunkt, sier Wilhelmsen i Nordkinn.

Sjeføkonomen forklarer at årsaken til at dette ikke er blitt gjort tidligere, er at man ikke har ønsket at noen av landene i eurosonen skal slippe billig unna.

Land som Italia og Spania har vært nødt til å innføre strukturelle reformer for å «påvirke det langsiktige vekstpotensialet», forklarer han.

- Det har de gjort, og særlig har vi sett positive signaler fra Spania den siste tiden, sier Wilhelmsen.

Han tviler imidlertid på at dette vil skje med det aller første, og tror sentralbanken først vil se effekten av de tiltakene den allerede har gjort.

- Jeg tror vi snakker lang tid før de begynner å vurdere kvantitative lettelser, tidligst i desember, sier Wilhelmsen.

E-24
OldNick
07:54
19.08.2014
#15921

Jeg faller for argumentet om at Draghi "sleper beina etter seg" for å presse de mange ulike landene som har det felles at de trenger kraftige reformer i sine økonomier.

Land som Hellas, Portugal, Frankrike og Italia har ulike problemer, men felles er altså behovet for reformer.

Ta Italia som eksempel:

Som i Reuters-artikkelen jeg limte inn lenger opp: Reuters Special Report: How Italy became a submerging economy

Den indikerer at Italia har oppført seg som om de hadde et utømmelig oljefond, og førtidspensjonert millioner som burde ha blitt tvunget ut på arbeidsmarkedet igjen etterat firmaet de jobbet i ble nedlagt eller flyttet.

Men de hadde intet oljefond, de dykket ned i Europa's obligasjonsmarked og lånte inn pengene til disse pensjonene.

Men, var det jobber til disse menneskene? Nei, sannsynligvis ikke. Italia utviklet et dysfunksjonelt politisk og økonomisk system som ikke genererte omstilling og investeringer, den utviklingen som hadde vært rykende i 50- og 60-årene så ut til å stoppe på 80- og 90-tallet.

Vi har alle sett de politiske figurene som har hatt makten i Italia. En av de siste, Sivio Berlusconi, som faktisk har representert en av de mer "stabile" regjeringsdannelsene de siste 60 årene i Italia (det har vært 40 regjeringer de siste 60 årene), har imidlertid gitt inntrykk av en enorm populisme. Et slikt ustabilt styresett gir sjelden stabile rammebetingelser for langsiktige investeringer.

Samtidig har de et dysfunksjonelt legalt system, med en "backlog" som ingen annen utviklet økonomi har, slik denne Economist-artikkelen indikerer:

Italy's judicial system. Justice denied?

I artikkelen nevnes det eksempler på firmaer som eksporterer over hele Europa, men unngår Italia, da de aldri kan være sikker på at juridiske kontrakter kan gjennomføres med rettskjennesle, fordi de risikerer aldri å få saken gjennom i rettssystemet.

Så, det er er mye som bør reformeres i Europa.

Soørsmålet er om det blir gjort, eller er situasjonen ikke mørk nok til at politikerne ikke føler nok seg presset til å gjøre det - ennå?
OldNick
19:27
26.08.2014
#15945

Frankrike i krise?

Vel, ihvertfall "får ikke Hollande det til".

Det ser fortsatt ut som om sosialistene i Frankrike er allergiske mot å reformere den franske økonomien, så det er nok bare for de tolmodige å vente på neste valg, slik at de får feid den handlingslammede Hollande ut av palasset.

Regimekrise!

Franske aviser er unormalt samstemte når de omtaler den uventede avgangen til statsminister Manuel Valls regjering: - Regimekrise!

NTB, E24.no
26.08.2014
OldNick
19:05
01.09.2014
#15971

ref. mitt inlegg OldNick #15900 tidligere i topic,


Portgal's regjering skal ha ros for en ting:

- Det ser ut til at de ikke gav kreditt til familien som hadde kontrollen med Banco Espirito Santo når falitten var åpenbar

- men det var etter en sannsynligvis mangelfull kontroll fra myndighetene over lengre tid som ikke oppdaget hvor alvorlig situasjonen var, og

- etter at familieselskapene og den/de ledende personen(e) i Santo Espirito-familien hadde sveket de selvsamme myndighetene og medinvestorer en rekke ganger for å prøve å redde "imperiet"


Reuters Special Report-The billion-dollar fall of the house of Espirito Santo

By Sergio Goncalves, Laura Noonan and Andrei Khalip, Reuters
Aug. 29, 2014

nerden
07:51
03.09.2014
#32356

Denne har jeg ventet på og endelig kom den:

EU vurderer boikott av forball-VM

Vil en boikott av fotball-VM i 2018 kunne være mer effektiv overfor Russland enn en stadig lengre liste over økonomiske sanksjoner?
TDN Finans

Det spørsmålet stiller Financial Times onsdag, med henvisning til at EU-diplomater diskuterer tanken om å anbefale omfattende utestengning av Russland fra «høyt profilerte kulturelle, økonomiske og idrettslige begivenheter».

Dette vil ifølge avisen blant annet gjelde Formel 1-billøp, europeiske fotballturneringer og det kommende fotball-VM, som ble tildelt Russland i 2010.

Diplomater sier at en boikott av VM ikke vil være blant de nye sanksjonene som skal avtales innen utgangen av uken.

Under et møte blant EU-ambassadører viste flere land, spesielt Estland og Litauen, stor entusiasme for ideen. Grunnlagsdokumentet for denne ukens møter sier at så snart nye sanksjoner er avtalt, «bør det vurderes en koordinert handling» med hensyn til en sportsboikott.

Det internasjonale fotballforbundet Fifa har allerede gått imot en flytting av fotball-VM i 2018. Kort tid etter nedskytingen av Malaysia Airlines-flight MH17 sa organisasjonen at «boikott av idrettsbegivenheter ikke er den mest effektive måten å løse problemer på».

De anbefalte økonomiske sanksjonene, som skal drøftes av EU-kommisjonen onsdag, før de sendes til medlemslandene for godkjenning innen utgangen av uken, vil utvide de EU-tiltakene som ble vedtatt i juli.

Det viktigste tiltaket er at utelukkelsen av russiske selskaper fra europeiske kapitalmarkeder vil bli utvidet til å omfatte landets forsvar og statlig eide energiselskaper.

Beins
15:50
05.09.2014
#6084

ECB setter ikke bare ned renten, men lanserer et omfattende QE-program. Forskjellen fra det amerikanske er at ECB vil kjøpe private obligasjoner, ikke statsobligasjoner. For øvrig blir effektene de samme.

European Central Bank president Mario Draghi held a news conference after the latest monetary policy decision from the ECB saw the bank unexpectedly cut interest rates.
Draghi announced that the ECB would begin a quantitative easing program in October, comprised of asset-backed securities and euro-denominated covered bonds.

Draghi said the ECB was unanimous in its commitment to using additional and unconventional instruments if needed to address risks of a prolonged period of inflation.

Draghi said the economic recovery in Europe was likely to be dampened by: unemployment, balance sheet adjustments in the private and public sectors, and negative loan growth.

The ECB also cut its 2014 and 2015 GDP projections, while revising its 2016 projection upward. The ECB expects 2014 GDO of 0.9%, down from a prior view of 1%, while 2015 GDP is expected to come in at 1.6% against previous expectations for 1.7%.

In 2016, the ECB sees GDP growing at 1.9%, up from 1.8% previously.

Draghi also acknowledged that heightened geopolitical risks may have the potential to negatively affect economic conditions.Read more: http://www.businessinsider.com/mario-draghi-press-conference-september-4-2014-9#ixzz3CRr4zsG9

Endret 05.09.2014 15:49 av Beins
nerden
06:53
06.09.2014
#32407


EU-landene enige om nye sanksjoner mot Russland

Tross fredsplanen i Ukraina er EU-landene blitt enige om strengere sanksjoner mot Russland. Energigiganten Gazprom er et av selskapene som rammes.

Landene i unionen ble enige fredag kveld, og de nye sanksjonene vil formelt bli vedtatt mandag. Tidligere sanksjoner innført i juli skal nå strammes inn. Flere russiske borgere vil bli ilagt reiseforbud og få sine verdier i utlandet frosset. I tillegg vil flere olje- og forsvarselskaper få innskrenket sin tilgang til de internasjonale kapitalmarkedene.

Gazprom Bank og Gazprom Neft er blant selskapene som rammes, ifølge en EU-kilde.

EU-president Herman Van Rompuy og EU-kommisjonens leder Manuel Barroso skriver i et brev at de nye tiltakene vil styrke prinsippet om at EU-sanksjonenes formål er å få Russland til å endre sin politikk overfor Ukraina.

Under NATO-toppmøtet i Wales sa både USAs president Barack Obama og den britiske statsministeren David Cameron at de varslede sanksjonene burde innføres selv om partene i Ukraina-konflikten fredag ble enige om en våpenhvile.

Begge var imidlertid enige om at sanksjonene bør oppheves igjen hvis Russland tydelig viser at landet forsøker å løse krisen i Ukraina. Obama har gjort det klart at han er forhåpningsfull, men skeptisk til den nye våpenhvileavtalen mellom regjeringsstyrker og prorussiske separatister i Ukraina.
nerden
09:47
07.09.2014
#32428


Hellas' statsminister tror resesjonen er over
For første gang på seks år kan gresk økonomi være på vei oppover. Det tror statsminister Antonis Samaras.


På en internasjonal handelsmesse som åpnet i Hellas lørdag, sa Samaras at gresk økonomi vil gå i pluss igjen i tredje kvartal i år.

I andre kvartal i år var nedgangen på bare 0,3 prosent mot 1,1 prosent i første kvartal. Den greske regjeringen regner med en samlet økonomisk vekst for 2014 på 0,6 prosent.

En viktig årsak til at nedgangen bremset opp i forrige kvartal, er at turistene begynner å komme tilbake til landet igjen. Turistrafikken i år er anslått å ligge 10 prosent over nivået i fjor.

(NTB)å
OldNick
18:03
15.09.2014
#16021

Som vi vet, det går tråere i Europa.

Bedre tilstand i vekstøkonomiene...

OECD senker veksttallene for store økonomier

OECD tror veksten i økonomien i store industriland blir lavere enn tidligere anslått i år


NTB, E24.no
15.09.2014

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) advarer om at svak aktivitet i eurosonen er en hemsko for vekst i den globale økonomien. Økte spenninger på grunn av konfliktene i Ukraina og Midtøsten og usikkerheten rundt Skottlands fremtid utgjør også en trussel for bedringen i økonomien, ifølge OECD.

- Fortsatt svak vekst i euroområdet er det mest urovekkende trekket ved anslagene, heter det i en uttalelse fra OECD mandag.

OECD kutter vekstprognosen for eurosonen i 2014 med en tredel av anslaget som ble gitt i mai. Mens utsiktene for fire måneder siden var på 1,2 prosent vekst, blir det nå anslått 0,8 prosents vekst.

For USA er prognosene senket fra 2,6 prosent til 2,1 prosent. Utsiktene i Japan ble nedjustert med en firedel til 0,9 prosent fra 1,2 prosent.

OECD ga ingen oppdatering på prognosen for den globale veksten i år. Dermed gjelder fortsatt tallet på 3,4 prosent fra mai.

Prognosen for Kina, som er verdens neste største økonomi, holdes fortsatt på 7,4 prosent.

India var det eneste landet som fikk økt anslaget for veksten i økonomien til 5,7 prosent fra 4,9 prosent.
OldNick
18:55
15.09.2014
#16022

Hva kan dette bety tro?Britain to include China's RMB as foreign currency reserve

English.news.cn (Xinhua)
2014-09-13

LONDON - British Chancellor of the Exchequer George Osborne announced Friday that the British government intend to issue a Renminbi denominated bond and to use the proceeds to finance the government's reserves of foreign currency.

"I can now announce that the UK government intend to be the first national government outside of China to issue a bond in China's currency. We issued bonds in U.S. dollar before, now we will be issuing a bond in RMB," said Osborne in the press release of the Sixth China-UK Economic and Financial Dialogue (EFD).

Chinese Vice Premier Ma Kai and Osborne concluded the meeting of the Sixth China-UK Economic and Financial Dialogue in London.

Osborne described this dialogue outcome as "a historic moment" and a statement of British confidence in the potential of the RMB to become "the main global reserves currency".

"And let me be clear, as China becomes a bigger and bigger part of the world economy, their currency is going to be used around the world. We here in Britain understand that, and we want us to be the first country in the west to seize the opportunities that it will bring," declared Osborne.

Meanwhile, the issuance of Chinese currency bond means jobs and investment in Britain, which the government's long-term economic plan is all about, noted Osborne.
OldNick
09:16
16.09.2014
#16028

Storselskapene vil heller ha pengene i banken

Til tross for rekordlave renter ruger de store selskapene på pengene


Stein Ove Haugen, Hegnar.no
16.09.2014

Europeiske selskaper tviholder på kontantene, og er meget forsiktige med å investere i ny virksomhet og nye prosjekter, skriver DN, og viser til en ny undersøkelse utført av Deloitte i London.

Europeiske selskaper har økt kontantbeholdningen med 50 milliarder euro det siste året, ifølge Financial Times

Undersøkelsen viser at de 1200 selskapene som inngår i Bloombergs indeks for Europa, Midtøsten og Afrika (Emea) i dag har over 47 milliarder euro, tilsvarende rundt 390 milliarder kroner, mer i banken enn for ett år siden.

Daimlers samlede likvider var for eksempel på 9,3 milliarder euro ved utgangen av 2013, sammenlignet med 1 milliard euro ved utgangen av 2008.

- Å holde på kontanter i stedet for å investere er en radikal endring siden finanskrisen, og det er en utvikling som ser ut til å fortsette, sier Chris Gentle, leder for Emea-forskning hos Deloitte til avisen Financial Times.

Han sier også at sjefene i europeiske selskaper har vært i et veldig brutalt miljø siden finanskrisen startet.

- For å være konkurransedyktig er det på tide at de gjenoppfrisker sine ambisjoner, sier han.
OldNick
11:32
16.09.2014
#16029

Litt blandede tall fra Tyskland, UK og Eurosonen idag.


Tysk temperaturmåler faller marginalt

Tyske finansfolks tro på fremtiden minker


John Thomas Aarø, E24.no
16.09.2014

Den tyske Zew-indeksen viser at tyske investorer er mer pessimistiske til veksten i Tyskland.

Den tyske temperaturmåleren er todelt. Den måler vurderingen av den nåværende situasjonen og forventninger til de neste seks månedene.

Forventningene til fremtiden faller marginalt fra 8,6, til 6,9 i august.

Det er litt bedre enn ventet. Det var på forhånd et fall til 5 i august, ifølge estimater innhentet av Dow Jones.

Det er forventningene til fremtiden som regnes som den viktigste komponenten, og denne har sakte, men sikkert falt siden inngangen av året.

Komponenten for den nåværende situasjonen faller også.

Vurderingen av den nåværende situasjonen faller fra 44,3, til 25,4. På forhånd var det ventet en indeks på 40.

September-tallene kommer etter et kraftig fall august.

Tyskland er den største og viktigste økonomien i eurosonen, og er en av Norges viktigste handelspartnere.

mer på link
______

Noe svakere prisvekst i Storbritannia

Konsumprisene i Storbritannia stiger litt mindre enn ventet. Men britene knuser eurosonen


John Thomas Aarø, Marius Lorentzern, E24.no
16.09.2014

Konsumprisindeksen i Storbritannia falt til en årlig vekst på 1,5 prosent i august.

Det var på forhånd ventet en litt sterkere vekst på 1,6 prosent i august, ifølge estimater innhentet av Dow Jones.

Konsumprisindeksen (KPI) er et mål for prisnivået til konsumprodukter og viser prisutviklingen på varer og tjenester som private husholdninger etterspør.

Dagens tall kommer etter et uventet kraftig fall i juli. Da viste konsumprisen en årlig nedgang fra 1,9 til 1,6 prosent sammenlignet med måneden før.

Fra juli til august steg konsumprisene 0,4 prosent.

Selv om prisveksten er på den svakere siden av det som var ventet, knuser britene prisveksten i eurosonen, som sliter med en årlig prisvekst på svake 0,5 prosent.

Den svake inflasjonen har lenge vært en tannpine for Den europeiske sentralbanken, og er årsaken til at den nylig innførte tunge finanspolitiske tiltak.

mer på link
OldNick
17:07
16.09.2014
#16031

Investerarna mer positiva till Europa

SIX/Affärsvärlden
16 sept. 2014

Inställningen till europeiska aktier har förbättrats under den senaste månaden efter att ECB presenterat ett nytt batteri av åtgärder.

Enligt de globala investerarna är fler åtgärder från ECB att vänta, framgår det av Bank of America Merrill Lynchs månatliga enkät bland fondförvaltare.

Netto 18 procent av de svarande är nu överviktade europeiska aktier, upp från netto 13 procent för en månad sedan. Europa är också den region som flest investerare vill övervikta under de kommande tolv månaderna, med netto 11 procent som vill övervikta. Förra månaden ville netto 4 procent undervikta Europa.

Självständighetsomröstningen har dock gjort Storbritannien till en region non grata bland investerarna. Netto 16 procent av de svarande är underviktade brittiska aktier och landet är den region som flest vill undervikta de kommande månaderna, med 14 procent.

Den positiva inställningen till Europa stammar i huvudsak från det batteri av åtgärder som ECB meddelade vid sist senaste möte och netto 42 procent tror nu att centralbanken tar nästa steg och börjar med fullskaliga kvantitativa lättnader. Förra månaden var det netto 32 procent. De som inte tror att det blir några kvantitativa lättnader har sjunkit till netto 19 procent, från netto 31 procent förra månaden.

Samtidigt har förväntningarna på att Federal Reserve ska höja räntan under det andra kvartalet nästa år ökat, vilket gör att rekordhöga netto 86 procent tror att dollarn kommer att stärkas mot euron. Netto 48 procent tror att Feds första höjning kommer under det andra kvartalet, upp från netto 38 procent förra månaden.

Kassaallokeringen har sjunkit till 4,6 procent, samma nivå som i juli, från den höga nivån på 5,1 procent i augusti. Netto 22 procent uppger fortfarande att de är överviktade kassa, ned från netto 24 procent förra månaden.

Allokeringen till aktier har ökat något. Netto 47 procent är överviktade aktier, upp från 44 procent i augusti, medan netto 60 procent är underviktade obligationer, ned från netto 62 procent förra månaden. Några stora rörelser mellan sektorer sågs inte.
Beins
19:47
07.11.2014
#6256

For mange år siden ble tittelen "Europas syke mann" brukt om Tyrkia, og seinere ble Storbritannia innehaver av denne lite hyggelige betegnelsen da streiker og kaos florerte på 70-tallet.

I dag er EU blitt Europas syke mann, dvs at nesten hele verdensdelen sliter med lav vekst og høy arbeidsledighet.
Felles valuta har nok vært en del av ulykken, siden flere land ikke har disiplin til den slags. Men problemet er sammensatt.
EU har kjørt et strammere løp enn USA som har lagt mye av nedgangstidene bak seg. Mens EU har hatt double dip og trues på nytt av svake utsikter.

Nå tar imidlertid Draghi og ECB grep og følger i USAs fotspor med QE og pengetrykking.

"Det er traktatfestet at ESBs oppgave «bare» er å sørge for å holde inflasjonen nær 2 prosent. Men sentralbanken har ikke engang oppfylt sitt eget mandat. Inflasjonen synker mot null.

I går vant Mario Draghi en viktig seier. Han fikk hele styret i ESB med på å skrive under på at banken skal øke sine utlån kraftig. Like viktig: Hvis dette ikke får opp temperaturen i økonomien, sier banken seg nå villig til å ta i bruk nye virkemidler.

Hva det innebærer, er ikke klart. Men det lukter Japan.

Jean-Claude Juncker har på sin side tatt til orde for et eget investeringsprogram på 300 milliarder euro. Men det er uklart hvor mye som er nye penger - og om investeringene må skje innenfor budsjettrammene som EU-landene allerede er forpliktet til å følge.

Mario Draghi reddet euroen. Kanskje har han også bedre muligheter enn Juncker til å gi europeisk økonomi en vitamininnsprøytning."

Aftenposten 07.11
Beins
13:17
13.11.2014
#6265

USAs finansminister kjefter med rette på EU for svak håndtering av den økonomiske krisen:

"Finansminister Jack Lew advarer eurosonen mot et «tapt tiår» etter den økonomiske oppbremsingen i år, ifølge et utkast av en tale han skal holde i anledning helgens G20-møtet i Australia.

Lew frykter at valutaunionen kan falle i en dypere økonomisk krise.

- Resolutte tiltak fra nasjonale myndigheter og andre europeiske organer er nødvendig for å redusere risikoen for at regionen kan falle i en enda dypere nedgang. Verden har ikke råd til et tapt tiår i Europa, sier Lew i talen.

Saken ble først omtalt av Financial Times.

- Ikke tilstrekkelig

Talen reflekterer USAs frykt for at eurosonen kan bidra til å dempe veksten i verdens største økonomi.

Etter en kjølig start på året har USAs økonomi vist flere sunnhetstegn. Blant annet har solide tall kommet fra det amerikanske arbeidsmarkedet.

- Status quo er kort sagt at politikken i Europa ikke har oppnådd våre felles G20-mål om sterk, bærekraftig og balansert vekst, sier Lew i talen.

Lew sier i talen at Den europeiske sentralbanken (ESB) gjennom sine vekstfremmende tiltak ikke har klart å løfte veksten."

E 24
OldNick
13:14
14.11.2014
#16315

Fare for trippel dipp-resesjon uten sidestykke

Eurosonen er på randen av å trå ut i en trippel dipp-resesjon uten sidestykke, mener D&B. USA-tall maskerer innenrikssvakhet, slås det fast


Øystein Byberg, Hegnar.no
14.11.2014

Den globale veksten fortsetter, men er ujevn og omgitt av divergerende vekstmønstre, skriver D&B i sin makrorapport for november.

"Vi fikk positivt overraskende vekstestimater fra USA i Q3, på 3,5 prosent annualisert. Innenriksdriverne forblir dog svake, og den største driveren i veksten kommer fra sterke eksporttall, som sannsynligvis vil bli redusert fremover som en følge av redusert global etterspørsel", heter det.

"I mellomtiden står eurosonen på randen av å trå ut i en trippel dipp-resesjon uten sidestykke, samtidig som veksten i de største fremvoksende markedene fortsetter å reduseres. Som sådan ser D&B en reell global vekst på 2,3 prosent i 2014 og 2,9 prosent i 2015", fremgår det av oppdateringen.

På tross av fallet i oljeprisene som global stimulans, er nedsiderisikoen større enn oppsiden, mener D&B.

Den amerikanske sentralbanken har avsluttet sin kvantitative program, og markedsusikkerheten er nå ifølge D&B rettet mot timing og størrelsen på renteøkningen som vil komme.

Markedet er også urolig på grunn av den konsekvente styrkelsen av den amerikanske dollaren, samtidig som reduksjon i den globale likviditeten vil ramme kapitalstrømmen til fremvoksende markeder og deflasjon truer europeiske markedsutsikter.

Et blikk på verden

Egypt: D&B oppgraderer Egypts rating på bakgrunn av forbedret økonomisk ytelse

Israel: Fredssamtaler utsatt på ubestemt tid etter et angrep i Kairo.

Spania: ECB stresstester gir lovende utsikter for den betydelig omstrukturerte banksektoren.

Uganda: BNP veksten tiltar i 2014 som følge av vekst i servicesektoren.

Sveits: Antall selskapskonkurser øker enda en gang

Thailand: Statlig stimuleringspakke offentliggjort, med infrastrukturen som mål.

USA: BNP over markedsforventningene, på tross av fallende global etterspørsel.

D&B er verdens mest spesialiserte data- og informasjonsleverandør. D&Bs database inneholder informasjon om mer enn 220 millioner foretak i mer enn 240 land. D&B dekker også de fleste land gjennom sin "Country Insight" makrorapport. Denne gir oversikt over økonomisk, politisk og handelsmessig risiko i et land.
nerden
23:28
16.11.2014
#32655
Portugals innenriksminister går av i korrupsjonsskandale

- Jeg har ikke noe personlig ansvar for det som etterforskes, sier innenriksminister Miguel Macedo.

Det var på en pressekonferanse søndag kveld ministeren gjorde det klart at han trakk seg. Samtidig benektet han at han noe å gjøre med korrupsjonsskandalen som nå rulles opp i Portugal.

- Jeg har ikke noe personlig ansvar for det som etterforskes. Jeg trekker meg for å forsvare regjeringen, sa Macedo.

Statsadvokaten bekreftet tidligere denne uken at flere personer er pågrepet i en etterforskning som omfatter hvitvasking, korrupsjon og gatesalg i forbindelse med såkalte «gylne visum» til rike utenlandske investorer.

Blant dem som er pågrepet er lederen for landets immigrasjons- og grensetjeneste.

Gjennom «gylne visum»-programmet, som ble innført mot slutten av 2012, får borgere fra land utenfor EU som er villige til å investere mer enn fire millioner kroner i fast eiendom, oppholdstillatelse.

De fleste av de 1500 personene som har benyttet seg av muligheten er kinesere, men også russere, brasilianere, samt personer fra Angola og andre land. Også nabolandet Spania og noen andre EU-land tilbyr lignende ordninger.

Portugal tillater at utlendingene kan reise fritt innen de 26 europeiske landene som er medlemmer av Schengen.


LinPiao
08:20
17.11.2014
#1909

Morsomt med helgens vekst-tall fra Europa som viste at Hellas hadde den kraftigste BNP-veksten med 0,7 prosent, mens Tyskland hadde 0,1. Det vil si i forhold til forrige kvartal.

Endret 17.11.2014 08:21 av LinPiao
nerden
21:51
19.11.2014
#32680

Russland vil ha garanti mot ukrainsk NATO-medlemskap

Russlands utenriksminister sier NATOs «skjødesløse» ekspansjon er et feilsteg som vil skade sikkerheten i Europa. Landet vil ha garanti for at Ukraina forblir utenfor alliansen.

- Vi mener, og det har vi snakket om helt siden begynnelsen på den inneværende historiske epoken, at den skjødesløse og endeløse utvidelsen av NATO er et feilsteg som undergraver Europas stabilitet, sa Lavrov på en pressekonferanse med sin ungarske kollega Peter Szijjarto onsdag.

Lavrov la til at Ukrainas nøytrale status er nøkkelen til landets sikkerhet og nasjonale interesser.

Uttalelsen kom etter at en talsmann for president Vladimir Putins sa i et intervju med BBC at Russland trengte «100 prosent garanti for at ingen skulle tenke tanken på ukrainsk medlemskap i NATO».

Lavrov sier muntlige forsikringer fra Vesten om at NATO ikke skal utvide østover ikke er nok.

- Uttalelsen fra Putins talsmann er overraskende, virkelighetsfjern og bryter med internasjonale avtaler Russland har signert. Dette er fakta. Ukraina bestemte seg i 2010 for en «blokkfri» politikk, og har ikke endret dette, sier NATOs talsperson Oana Ongescu onsdag kveld.

- NATO respekterer Ukrainas uavhengige beslutning, og det bør Russland også gjøre. Når det gjelder eventuelt NATO-medlemskap, gjorde alliansen det klart på møtet i Wales at vår åpen-dør-holdning har vært svært vellykket og at det er NATO selv som avgjør spørsmål om utvidelse.

Ongescu viser videre til flere internasjonale avtaler Russland har undertegnet som sikrer hver stat retten til å avgjøre sin egen sikkerhetspolitikk.
macland
23:20
19.11.2014
#11441

Det kommer mange tall i natt nerden. Får du sove ?
nerden
23:28
19.11.2014
#32686For en spamming, men dette er vel ikke medpassientene dine, he he
Stockamateur
09:57
20.11.2014
#9349

nERDEN
19.11.2014 23:28
#32686

Kan du prøve å oversette til norsk?
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter