Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > EU's hjelpende hånd 2
EU's hjelpende hånd 2
Beins
11:33
06.07.2015
#7414

falitt

EU har ingen fullmakt, heldigvis, til å gjøre store innhogg i medlemslandenes statskasser for å betale regningene for Hellas sin triksing og vanvittige overforbruk. Da hadde EU gått i oppløsning over natta, selvsagt.

Derfor er det helt i tråd med medlemsdemokratiet at de ikke legger seg på en kapitulasjonslinje overfor kommunist/ytre høyre-regjeringen i Athen. Selv om IMF var de mest kritiske til hellas i denne runden.

Problemet for EU er at de har tatt inn et medlem i euro'en som aldri skulle vært der - og som nå krever vanvittig mye ressurser og fokus i forhold til andre og prinsippielt viktigere spørsmål.

Men disse grekerne klamrer seg fremdeles til euro'en og er livredde for at sparepengene skal gå dukken med en ny valuta på Malawi-nivå. Så de vil ha i pose og sekk.

EU har ingen penger til overs - de disponerer kun 3% av landenes BNP. Så regningen må sendes til EUs medlemmsland hvis den skal betales av andre. Men husk at gjeldslandene Italia, Frankrike og Spania har meget store utestående beløp i Hellas - og deres gjeldssituasjon blir forverret om hellas nekter å betale sin gjeld.
Så har man protestbevegelsene i også i disse landene - enden på visa blir at alt skal betales av noen få nord-europeiske stater - om man skal følge tråden fra disse overbuds-populistene på venstrefløyen og høyrefløyen. Helt utopisk og helt urimelig.

skipper
Dersom Hellas meldte seg ut av både EU og Euro nå i dag, kunne innlegget ditt kanskje hatt noe for seg.

Men i forhold til de faktiske begivenheter, bommer du totalt. Hellas vil absolutt fortsette i dette systemet som du omtaler, de vil bare at de andre skal betale for festen deres, og kaller det for solidaritet eller noe i den dur.

Endret 06.07.2015 11:39 av Beins
falitt
12:14
06.07.2015
#21635

beins:
1. Hvem fikset gjelden for Hellas ?
Det var Goldman Sachs som pakket gjelden inn i verdiinstrumenter noe a la pakkene for subprime noen år senere. USA håver inn 10 talls milliarder USD i straffebøter for europeiske banker for manipulering av markedet og bankene punger ut. EU burde gjøre det samme mot GS, kreve et par hundre milliarder USD for manipulering.

2. Det var finanskrisen som ga støtet til krisen i Hellas. Før denne var veksten høy, over 5% pr. år. Gjelden var også høy, men bærbar. Finanskrisen skyldtes absolutt ikke Hellas.

3. Når Hellas ble problemet, så løste troikaen dette på verst tenkelige måte. Ref. all kritikken fra et nesten samstemt kor av ledende økonomer. Man reddet "egne" tyske og franske banker først og fremst + ga en knippe hedgefunds solid fortjeneste, istedet for skikkelig gjeldsanering og gjennomførbar omstruktureringsvei for Hellas.

4. Nå har man valget, ta store tap ved å fjerne Hellas fra Euroen, eller ta en gjeldsanering og utarbeide en farbar vei for Hellas innenfor Euroen. Det nytter ikke å skrike over tapt "melk", hvem som har skylden, om grekerne er late osv. osv. Det er bare støy i bildet.

Som Stiglitz & co. stadig påpeker, for grekerne er alt egentlig bedre enn politikken ført av troikaen de siste 5 årene.

Endret 06.07.2015 12:20 av falitt
highlander
12:33
06.07.2015
#4646

For å sette det hele i perspektiv:
Hellas slettet mye av Tysklands gjeld i 1953. Payback-time...?

Greece and Spain helped postwar Germany recover. Spot the difference...
safman
12:35
06.07.2015
#1870

Det kan være nyttig å peke på fundamentet for beslutningene innen EU:

Fundamentalt for EU er at alle politiske beslutninger skal være enstemmige. Det gjelder få unntak. Budsjettet for kommisjonen kan avgjøres med flertall.

Enstemmigheten gir problem i tilfellet med Hellas. Avvikende meninger blokkerer for beslutningen.

Kravet om enstemmighet gjelder imidlertid ikke for troikaen.

De fire frihetene og enstemmighet i beslutninger er fundamentene for EU.

Beslutningene tas ikke lengre bare i Brussel, men er spredd ut over hele EU's kart.

Ministerrådet består av alle statsministerene. De har møter ganske ofte, særlig nå i Hellasproblemet. Andre ministre, som olje-ministerene møtes to ganger i året. For alle ministermøtene gjelder enstemmighet. Det er sjelden det utdeles mandater til ett land og en ministertype om fullmakter. I stedet forhandles det kontinuerlig til man blir enig.

For finansministrene som skal vedta støtte til Hellas gjelder enstemmighet.

I morgen møtes statsministerene i Bryssel til et ministerrådsmøte. Der gjelder enstemmighet for beslutningen.

Et viktig argument for at Norge ikke ble med som fullt medlem i EU, er vanskeligheten med å styre via dette kravet til enighet.

Endret 06.07.2015 12:39 av safman
falitt
12:48
06.07.2015
#21636

Her en god og relativt kort (9,5 min) video med Varoufakis syn på krisen.

https://www.youtube.com/watch?v=KwY89ZuQWdc

Endret 06.07.2015 12:49 av falitt
falitt
13:07
06.07.2015
#21637

Time for Change at the IMF
---
Skikkelig bredside mot IMF i Huffington Post idag.

"Over the last month of debt negotiations with the Greek government, the IMF's Managing Director, French politician Christine Lagarde, has emerged as a hard-liner who has pursued an austerity agenda that even her own staff economists believe damaging. Last Thursday, over the objections of the Europeans but with American support, the IMF released an assessment of the Greek crisis, a draft Debt Sustainability Analysis showing that further austerity would undermine Greece's ability to return to growth. The report's contested release revealed a house divided, with IMF staff critical of the agenda for which Lagarde has been a leading spokesperson.

Time and again, Lagarde has been intransigent in negotiations with the current Greek government, arguably the most hawkish of the "Troika" representing Greece's creditors -- the IMF, the European Commission and the European Central Bank. The unsurprising result was that Greece was pushed last week into "arrears" with the IMF, a polite term for default. Greece's failure to make an interest payment on its IMF debt is the first time in the institution's history that a developed country has defaulted.

This isn't just Greece's problem. Debt crises and debt defaults are always the joint product of a lender and creditor. The IMF was designed to help avoid them, by serving as a global lender of last resort. But under Lagarde's leadership, it has become part of the problem, exacerbating the economic crisis in Greece -- with predictable results in today's resounding referendum vote against further austerity measures."


Lagarde kanskje den neste som blir fjernet ?
Amerikanerne er største bidragsyter til IMF og er tydelig i utakt med Lagardes linje i IMF.
falitt
13:24
06.07.2015
#21638

highlander:
Greece and Spain helped postwar Germany recover. Spot the difference..."

Det var nesten rørende å lese den artikkelen. Solidaritet på sitt beste, og en utrolig genial måte å knytte gjeld sammen med vekst. Betaling knyttet til overskudd og eksport.

En slik løsning er utenkelig idag, hvor finansinstitusjoner har sitt klamme grep i alt.
Beins
13:37
06.07.2015
#7415

falitt

1. Hellas fikset sin egen gjeld - det var de som tok opp lånene og overforbrukte penger i stor skala fra 1990 -2013. Hellas jukset med regnskapene og hadde 100% gjeld av BNP da de oppga < 60%. Å legge skylda på GS for vanvittig overforbruk er selvsagt meningsløst. Hellas har ansvaret for egne låneopptak.Hellas sine regnskapstall var helt feil både før og etter GS' assistanse

GS sin rolle overfor Hellas var begrenset og handlet primært ikke om regnskapsjuks, men tøyning av reglene med utgangspunkt i tall som allerede var feil.

2. Finanskrisen begynte i USA. Men forholdene var lagt til rette for en gigantisk krise i flere europeiske land gjennom feilslått politikk i flere år. Det ,manglet kun en utløser - og det var på sett og vis bra at man fikk satt en stopper for en helt uansvarlige politikken med store boligbobler og lånefinansiert privat og offentlig vekst.

Falitt later som at Hellas ville klart seg helt fint, hadde det ikke bare vært for en ubeleilig finanskrise fra USA. Meningsløst!

3. Bail'outen gikk selvsagt med til å dekke Hellas sine gjeldsforpliktelser og kostnader - ikke til fortsatt lånebasert overforbruk. En bail out brukes selvsagt til det - å dekke inngåtte forpliktelser for å unngå konkurs.
Men 11% ble og brukt til gresk lånefinansiert forbruk.

For skrivebordsøkonomer er det selvsagt enklest å sanere all gjeld og starte på nytt - problemet er at de som får regningen ikke ser det slik. EU har selvsagt ingen myndighet til å pålegge Tyskland, Nederland og Finland å betale den greske gjelden.

4. Man har ikke ikke et reelt valg om å sanere gresk gjeld fordi de som får den endelige regningen - ikke er interessert i å betale. Mange av kreditorene er selv i gjeldskrise. Det er bare folk som lever i en fantasiverden som tror at EU fritt kan sende gigantregningene videre. Flere av kreditorene er selv i store gjeldsproblemer - et faktum falitt aldri kommenterer. Og Tyskland har ikke råd til å betale for alle uvettige økonomiske kalas i Euro-sonen.

Jeg kan jo selvsagt og kreve at nå må kreditorene ettergi Japans gjeld på 230% av BNP - himmelhøyt over den greske. Og at USA må få ettergitt sin store gjeld også, da blir veksten større. Som man roper i skogen, får man svar.Skal land som Tyskland bidra med en delvis og helt begrenset sanering av gresk gjeld - må de få noe igjen. Tyskland må oppleve en egeninteresse i å betale for andres utskeielser.
Det får de ikke når grekerne gang på gang drar det idiotiske nazi-kortet mot tyske politikere.

Hellas gjennomår kanskje en læreprosess og innpodet litt økonomisk selvdisiplin og redelighet gjennom disse prosessene. De eldre er og redde for hva en lokal zimbabwe-dollar vil innebære for framtiden - sparepengene er i fare. Men om økonomisk rasjonalitet virkelig har fått fotfeste i dette landet, er det god grunn til å betvile.

Endret 06.07.2015 13:38 av Beins
LinPiao
13:39
06.07.2015
#2228

Det tyske finansdepartementet sier i dag at det ikke er noe problem å godta kutt i den greske gjelden, men at dette må knyttes opp til reformer av gresk økonomi. Skriver E24. Det samme har Lagarde sagt. Men løfter om økonomiske reformer er ikke nok.
falitt
14:32
06.07.2015
#21639

beins:
"4. Man har ikke ikke et reelt valg om å sanere gresk gjeld fordi de som får den endelige regningen - ikke er interessert i å betale."

Meningsløst. Långiver og låntager har begge et ansvar når gjelden antar proporsjoner som ikke kan tilbakebetales. Det spiller ingen rolle om låntager ikke ønsker å ettergi gjeld. Der intet er å hente, er det intet å hente.

Det blir som banker med råtne lån. De kan gjerne stå på bok i evighet, men realiteten blir den samme, pengene blir aldri tilbakebetalt.

For land er det mer komplisert. Det finnes ingen mekanismer for default, men i praksis vil man aldri klare inndrive Hellas gjeld med akkumulerte gjeldsrenter noengang.

For Hellas vedkommende så har mulighetene for gjeldsdekning sunket i takt med fallet i GDP som troikaens politikk har medført.

Som sagt, EU reddet først og fremst egne banker i gjeldsflyttingen i Hellas. Hellas selv ble satt under meningsløs hestekur som bare forstørret problemet over tid.

Endret 06.07.2015 14:43 av falitt
falitt
14:37
06.07.2015
#21640

Man ser allerede gryende erkjennelse av folkeavstemmingen.

Renzi:
There are two areas...to confront quickly in European capitals and Brussels. The first regards Greece, a country that is in a very difficult economic and social situation. The meetings tomorrow must indicate a definitive road to resolve this emergency.
The second - even more fascinating and complex, but no longer postponable - is that of Europe. For months we have been insisting on discussing not only austerity and budgets, but growth, infrastructure, common policies on migration, innovation, the environment. In one word: politics, not only parameters. Values, not only numbers.
If we stay at a standstill, prisoners of rules and bureaucracy, Europe is finished.
Rebuilding a different Europe will not be easy, after what has happened in recent years. But this is the right moment to try and do it, all together.
Italy will do its part.


Lignende toner er kommet fra Spania og Frankrike.
falitt
16:02
06.07.2015
#21641

Brilliant economist, St Paul and Oxford, Tsakalotos blir ny finansminister i Hellas.
(Telegraph)
AEP: Creditors gain nothing from toppling Europhile Varoufakis

Ambrose is in Athens and has spent some time with Greece's touted new finance minister. Here's his verdict on why Europe-lover Yanis may have been a blessing in disguise compared to the Marxist touted as his sucessor.

"But be careful what you wish for. If the creditors think that he will be a push-over - more willing to accept terms that fall short of genuine debt relief - they are likely to be disappointed. He is comes from the radical Marxist wing of Syriza, and shares little of Mr Varoufakis's European idealism.
Scratch a little and you start to discover a eurosceptic who never wanted Greece to join the euro, indeed who already foresaw with remarkable prescience in this paper in 1998 that EMU would not bring about the convergence of the core and peripheral countries. He was miles ahead of the amateurs religiously touting the benefits of EMU.
For Mr Tsakalotos, EMU membership is a cost-benefit calculus. His own academic work has explored the issue of "first-mover advantage" after the rupture of currency pegs.
When we spoke at his office in the foreign ministry just before the referendum, he said that Grexit would be a very bad idea, but also gave me the strong impression that it is a matter of trade-offs. All depends on the exact terms that the eurozone is willing to offer his country, or whether it instead keeps Greece in a permanent "Nietzschean" cycle of control, as he puts it.
He also maintained the line - genuinely in my judgement - that Grexit would set off a political chain reaction and is therefore just as much a threat to the EMU Project as it is to Greece itself.
"I do believe if Greece was to leave, the eurozone would break up because it changes a monetary union into a hard-peg."


Endret 06.07.2015 16:05 av falitt
olejoerg
16:07
06.07.2015
#4849

Falitt
Ja vel. Kanskje de stiller med penger da slik at Tyskland slipper..

Hvis EU skal sanere gresk gjeld må de gjøre det via medlemslandene. Og det betinger at det er støtte for dette politisk i de samme landene. Slik jeg ser det er ikke det tilfelle pr dags dato, så da må "budskapet" i tilfelle spres fort.

Hvorvidt en Grexit vil kunne trigge en kjedereaksjon vil i stor grad avhenge av hvordan Hellas klarer seg. For å si det på den måten vil ikke EU ha noen incentiver for å hjelpe Hellas i første omgang ved en Grexit, bedre å la dem bli et eksempel til skrekk og advarsel for andre som måtte vurdere det samme. På sikt vil selvfølgelig EU ha tilbake pengene sine.

Endret 06.07.2015 16:13 av olejoerg
falitt
16:24
06.07.2015
#21642

olejoerg:
German conservatives are destroying Europe with austerity, says economist Thomas Piketty

"I am much more afraid that the conservatives, especially in Germany, are about to destroy Europe and the European idea, all because of their appalling failure to remember history."
---
Mr Piketty said Germany's past history of having its debt forgiven by other nations should inform its approach to the current Greek crisis."

The 'Treaty of Versailles' was the draconian deal imposed on Germany in aftermath of the First World War.

The resentment and economic damage is believed by many historians to have directly contributed to the rise of Adolf Hitler and the start of the Second World War.


"In contrast, after the Second World War Germany's war debts were forgiven as part of a plan to rebuild the country."
---
Så kanskje tyskerne burde skue litt bakover i tid ?
olejoerg
18:49
06.07.2015
#4850

slettet

Endret 06.07.2015 18:55 av olejoerg
olejoerg
18:53
06.07.2015
#4851

Falitt
Ja la oss ta den diskusjonen. Tyskland fikk en enorm gjeldsbyrde etter første verdenskrig. Den ble aldri ettergitt og førte til andre verdenskrig.
Den eneste grunnen til at Tyskland ble behandlet mer lempelig etter andre verdenskrig var den kalde krigen og at USA i den forbindelse ønsket et sterkt Tyskland som en motvekt mot Sovjetunionen.
Men at Tyskland har praktisert austerity selv siden 1945 er det ingen tvil om. Først bygget man opp igjen et totalt ødelagt delt land. Det var først på 80-tallet at det begynte å lysne i Tyskland. Og så fikk man Øst-Tyskland i fanget etter murens fall. Å bygge opp igjen dette også var en stor belastning for Tysklands økonomi.

Dette er også en viktig grunn til at det ikke er vilje blant tyskere flest til å ta over Hellas sin gjeld. De føler at de selv har måttet slite tungt i lang tid for å skape velstand. Det er forøvrig typisk at støtte til Hellas kommer fra England. Det koster ikke dem noe hvis EU bailer ut Hellas, og hvis de kunne bli kvitt EU så passer det dem bra.

Man må også huske at problemet her ikke bare er ettergivelse av gjeld. Det Hellas i realiteten gjør er å stritte imot reformer, de vil bare gi vage løfter om å gjøre noe lenger frem. Det holder ikke for kreditorene, de krever reformer som skal gjennomføres nå. Man vil se action og ikke bare fagre løfter.
Beins
19:34
06.07.2015
#7416

falitt
skriver at både långiver og låntaker har et ansvar nå gjelden bygger seg opp til høye nivåer.
I utgangspunktet er det feil - ansvaret ligger i de vestlige land hos låntaker. Så har vi spesielle avvik når låntaker går konkurs - fysiske personer i Norge kan ved domstolsbehandling få slettet restgjelden etter å ha levd på minimumsnivå i 5 år. Juridiske subjekter blir oftest likvidert og gjelden slettet deretter.

Men slike ting gjelder ikke når lånene er inngått på falske vilkår - slik tilfellet er i Hellas. Der ble långiverne forespeilt helt annen sikkerhet for sine lån enn realitetene viste seinere - da statens elendige situasjon ble avdekket.

Men tyskerne kan tenkes å bidra til noe gjeldslette dersom Hellas innfører et troverdig reformprogram og viser vilje til å adoptere disiplin og nøysomhet i sin økonomiske planlegging.

For øvrig komisk å lese alle disse uttalelsene falitt referer om et nytt Europa som ikke er basert på tall og forpliktelser, men verdier og solidaritet.
Bak disse flotte frasene ligger den gamle leksa om at tyskerne skal betale for andres mislighold.

Og som vanlig kommer kravene om gjeldslette fra de som ikke trenger å betale en cent - britiske og amerikanske massemedier. Alltid lett å sjongler med andres lommebøker.
falitt
21:43
06.07.2015
#21643

beins:
Nå må du slutte med helt formalistiske betraktninger. Det fører ingensteder.
De fleste tunge økonomiske spesialister, er faktisk enig om at de kravene som stilles til Hellas slett ikke er bærekraftige.

Og man må slutte med tullet om at hjelpepakkene til Hellas først og fremst kom for å hjelpe Hellas. Det også, men først og fremst for redde kreditorene og følgende av default i kreditorenes hjemland. Frykten for bankkollaps i Tyskland, Frankrike og Italia gjorde at men ikke slettet gjeld i tilstrekkelig grad.

Selvfølgelig må grekerne reformere, men reformer lar seg vanskelig gjøre gjennom så massive kutt, nesten uten innsprøyting i form av investeringer som har foregått. I utgangspunktet temmelig umulig. Mange sammenligner med Irland (som lykkes), men ifølge økonomer er denne sammenligningen totalt på villspor. Gjeld og krav vesentlig forskjellig.

Det spiller heller ingen rolle hvorfor Tyskland historisk fikk de kutt de fikk, både i 1947 og 1953. Gjeldsbyrden de hadde i 1953 var langt lavere enn grekernes idag.

Tilbakebetaling ble direkte knyttet til eksport og overskudd. Ingen eksport, ingen gjeldsbetaling. Rett og slett et incentiv til kreditorene og importere fra Tyskland. En meget gunstig avtale som både Hellas og Spania f.eks. var med på.

Det er gått prestisje i dette fra EU, og spesielt Schauble-Tyskland. Greit, men de bør få ut fingen og bestemme seg, nok er nok, ut av EU, eller ta nødvendig gjeldslette.

Endret 06.07.2015 21:44 av falitt
Graastein
22:05
06.07.2015
#650Der det ikke er noe å hente får heller ikke keiser sin rett, er det noe som heter.

Nedenfor finner dere rapporten fra IMF, som jeg viste til i går.

http://www.imf.org/external/pubs/ft/scr/2015/cr15165.pdf

Rapporten viser, hvis man går litt nøye inn i tallene, at det vil være umulig for Hellas å betale tilbake.

Graastein
22:13
06.07.2015
#651

Jeg er enig med falitt i at både långiver og lånetager har et ansvar, når det er snakk om stater.

Dette gjelder særlig når de som styrer er både korrupte og udugelige, slik de tidligere greske regjeringer, stort sett har vært.

At långiver da bør vise aktsomhet kan virke preventivt.

Beins
22:27
06.07.2015
#7418

falitt

Ansvar handler om hvem som juridisk svarer for skyldige beløp - du kan gjerne betegne jussen som formalisme, men slike finter opphever uansett ikke de inngåtte forpliktelser som her ligger til grunn. Det er jussen som avgjør hva som er riktig og hva som er feil i slike økonomiske konflikter. Tyskland har retten på sin side om de tvinger Hellas til default - slik står den saken. For Tyskland må det også ha et element av egeninteresse å ettergi deler av gjelden, samtidig som de må forsikres om at den greske fadesen ikke gjentar seg.

Nå har Hellas kommet opp i et gjeldsuføre vi tidligere bare har sett i de mest vanstyrte utviklingsland - og det etter også at de har satt verdensrekord i gjeldsettergivelse med 106 mrd Euro.

Da øst-europa gikk bort fra kommunismen sank BNP i gjennomsnitt med over 30% uten at noen rike onkler sto klar med mrd av dollar i støttelån. Med unntak av Polen som fikk noe hjelp, måtte de ta så og si hele støyten selv, men det ga og støtet til ny vekst og sunne offentlige finanser. Og de gjennomførte effektive reformprogram som la grunnen for ny oppgang.

Hva som var motivet bak kriselånene til Hellas er i grunnen helt underordnet. Kriselånene hindret en gresk default og gjorde at de kunne fortsette i euroen - slik de ønsket. Samtidig kunne hellas gjøre opp sine forpliktelser til egne og utenlandske banker. Deri lå en egeninteresse for kreditorene - og det er en slik egeninteresse grekerne er nødt til å synliggjøre - skal de få kreditorene til å ettergi gjeld.

Men det er klart at fantasiene blant greske velgere om å bli helt gjeldfrie - ikke henger på greip. Der er de ført bak lyset - av seg selv- eller politikernes valgflesk.

Det er svært mange land med massiv gjeld i EU - og Tyskland kan selvsagt ikke betale i stor skala for andres sløsing og uansvarlighet. Kypros, Belgia, Portugal, Irland, Spania, Italia, Frankrike - alle sliter med veldig stor gjeldsbyrde. Irland har vært flinkest i klassen og fått opp veksten igjen etter harde auterity tiltak, uten gjeldslette. Slik vekst hadde og Hellas ifjor da de toppet BNP-oppgangen innen EU - før Syriza overtok og sendte landet ut i ny resesjon.

Hele Sør-Europa trenger store reformer og austerity tiltak for å komme statsfinansielt på fote igjen. Italia - kjempegjeld på 131% av BNP og enormt mye større enn den greske gjelda. Hvem skal betale - om ikke italienerne selv?

Hvem skal betale den amerikanske gjelden - som er større enn utviklingslandenes samlede gjeldsbyrde? Opplagt at det må USA gjøre selv.

Endret 06.07.2015 22:30 av Beins
Graastein
22:38
06.07.2015
#652

Jeg er empiriker. Krugman og de fleste andre av verdens mest anerkjente økonomer gikk tidlig ut å var skeptiske til den tyske politikken, og tiden har vist at professorene hadde rett. Den økonomiske politikken særlig tyskerne presset frem, har gjort kaken mindre, i den grad at også kreditorene taper på det.

Endret 06.07.2015 22:41 av Graastein
falitt
23:34
06.07.2015
#21644

Varoufakis beskrivelse a krisen
----
Interessant lesing.
Beins
23:36
06.07.2015
#7420

Graastein

Krugman var også kritisk til den økonomiske politikken under Obama - og feilen til Krugman var at han ikke så de positive mulighetene som QE førte med seg. Under Obama fikk USA langt sterkere vekst enn Krugman antok ut fra sitt perspektiv.

Der ligger og en mangel hos ECB - at de så sent fulgte etter USAs ekspansive pengepolitikk gitt en situasjon der mange land hadde opparbeidet enorme gjeldsbyrder uten at krisen var løst, og ikke kunne kjøre videre med store låneopptak og budsjettunderskudd.

Krugman var og imot austerity-opplegget i hele EURO-sonen - ikke bare Hellas, men for alle landene i krise. Problemet er bare at noen måtte lånt dem disse pengene - og hvem skulle det være - som ville satset på mega utlån til skakkjørte europeiske statskasser. Også Tyskland (81%) ligger langt over EUs vedtatte grense på 60 % statsgjeld av BNP som legger en norm for sunne finanser.

Man kan si at Japan har kjørt en slik varig anti-austerity politikk for å komme ut av sin dype krise, og resultatet er verdensrekord i låneopptak med gjeld på 230% av BNP i 2014, langt mer enn Hellas.

Det som skjer er at man når en grense der lånestrikken ikke kan tøyes mer - og når mange land når denne grensen samtidig, kan problemene blir meget store.
Hadde Hellas vært et enestående tilfelle, ville situasjonen vært helt annerledes.

Nå er det og usikkerhet ang den svarte økonomien som florerer i Sør-Europa - for å angi den nøyaktige økonomiske situasjonen. Skattefobi og triksekultur er utbredt - mange anslår Spania og Italia til å ha en svart økonomi tilsvarende 20% av BNP. En meget stor ressurs unndratt offentlig innsyn og kontroll.

Spain's illicit economy--all that is unaccounted for because it's illegal or unreported--is worth an unseemly 20% of the country's GDP, according to a new report by Spain's Foundation for Financial Studies (FEF). That's higher than every other country in the European Union except Italy, with 21%.

http://www.theatlantic.com/business/archive/2013/07/spains-black-market-economy-is-worth-20-of-its-gdp/277840/

Endret 06.07.2015 23:38 av Beins
Beins
23:44
06.07.2015
#7421

Oversikt over gjelden hellas har til ulike land når man også tar med lån formidlet via EU-institusjoner i tillegg til interstatlig gjeld. Legg merke til hvor mye penger de gjeldstyngede statene Italia, Spania m.fl har til gode overfor Hellas.Endret 06.07.2015 23:44 av Beins
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter