Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > EU's hjelpende hånd 2
EU's hjelpende hånd 2
renud
00:39
07.07.2015
#9587

Graastein
Man kan ikke diskutere tyskernes politikk overfor europeiske gjeldstyngede økonomier, og nå spesielt overfor Hellas, uten også å ta med Tysklands historiske bidrag til Europas utvikling de siste fem, seks tiårene.

For det første har Tyskland historisk sett alltid bidratt mest til "kaken" som opprinnelig fikk de aller fleste middelhavslandene ut av en økonomisk hengemyr på 60- til 80-tallet. Disse landene var samtlige "lutfattige" den gangen, Frankrike da delvis unntatt. Da muren falt i 1989, var det igjen hovedsakelig Tyskland som ikke bare gravde dypt i lommene og ved å veksle DDR-Mark 1:1 i forhold til Vest Tyske Mark, men som også sprøytet milliarder på milliarder inn i flere Øst-europeiske økonomier, inkludert den europeiske delen av det tidligere Sovjetunionen.

Tar man også med at Tyskland har tatt det desiderte hovedansvaret for flyktningestrømmen fra det tidligere Jugoslavia, og senere fra land i alle verdens hjørner, burde man nok være litt forsiktig med å kritiserer Tyskland for ikke umiddelbart være villige til å hjelpe et land som Hellas, som i praksis ikke har gjort noe som helst med verdens laveste pensjonsalder for offentlige ansatte, og heller ikke har tatt et eneste virkningsfullt grep for å inndrive skatter og avgifter.
Graastein
00:56
07.07.2015
#653

Beins
Er du sikker på at Krugman var kritisk til QE? De siste årene har han stort sett forsvart Ben Bernankes QE på bloggen sin, av og til ganske heftig.
Beins
01:27
07.07.2015
#7422

Graastein

Krugman var ikke imot QE, men han var sterkt imot austerity-tiltakene i USA som senket budsjettunderskuddet fra ca 10% til 2,8% på 5 år. Dette mente Krugman skulle føre til varig krise og økende arbeidsledighet. Der tok han helt feil.

Den kjente økonomen Jeffrey Sachs har en bra artikkel om Krugmans voldsomme utfall mot austerity-politikken i USA.

Når Krugman feilet med sin kritikk, skyldes det at han ikke så rekkevidden av QEs positive virkninger på BNP og ledigheten.

Han var ikke mot QE - men så ikke muligheten for at den skulle oppheve de negative effektene av austerity-politikken , og mer til. USA har kombinert både sterkt bedret budsjettbalanse - og varig økonomisk vekst.
falitt
13:05
07.07.2015
#21645

beins:
QE har virket, men først og fremst har den høyst uventede "eksplosjonen" av innenlandsk shaleolje vært driveren i USA.

Budsjettunderskuddene og handelsunderskudd ville uten antatt astronomiske dimensjoner. Oljepris ville forblitt skyhøy.

Spørsmålet er hvordan QE ville funket uten shaleoljen.

Ellers så er muligheten igjen store for at man sparker "Hellas"-ballen foran seg.
USA og Japan trykker på Europa for å få en avtale med Hellas.
---
Det amerikanerne ønsker, ja det skjer som oftest i Europa for tiden, uansett kostnader.

En eventuell løsning, vil antagelig ligge nær Hellas siste forslag, som jo ikke var langt fra EUs eget. I tillegg får man løfter om reelle gjeldsletteforhandlinger, men litt lenger frem i tid når man ser regjeringens resultater med å gjennomføre "avtalen".

Endret 07.07.2015 13:13 av falitt
falitt
13:27
07.07.2015
#21646

Congress Weighs in on Holding IMF Accountable for Damage Caused by Failed Policies in Greece
---
IMF får så hatten passer i USA. I kongressen ser mange IMF som EUs instrument som ulykksalig. Mange ser austerity politikken som forfeilet og "politisk".

Man ser også den nye utviklingsbanken i Asia som et resultat av IMFs misjonering. Liberalisering, liberalisering er målet.
LinPiao
14:27
07.07.2015
#2231

IMF blir av asiatiske land kritisert for å være mildere med Hellas enn med land utenfor Europa. På samme måte som Slovakia, Litauen, Latvia og Estland kritiserer EU for å være snillere med Hellas enn hva de selv opplevde for drøye 15 år siden.

Enn friere verdenshandel med markedsøkonomi har gitt en kraftig global vekst særlig etter at også Kina begynte med liberalisering under Deng Xiaopeng. Det løsnet også for India da de senere på 90-tallet gjorde det samme. Det var hardt for flere asiatiske land på slutten av 90-tallet under IMF-regimet, men de står langt sterkere i dag enn for eksempel Argentina som nektet å samarbeide.
Beins
14:43
07.07.2015
#7423

Mer synsing fra falitt.

Oppsvinget i USA siden 2009 utgjør ca 11-12% BNP-vekst.
Olje og gass står for 2-3% av BNP.
Det sier seg selv at en så liten næring ikke kan generere en så stor vekst som det her er snakk om.
Beregninger angir skifer-effekten til ca 1,2% - eller 1/10 av veksten under Obama.

For utenriksregnskapet er effekten viktigere, men skifer-produksjonen har også styrket dollaren markant grunnet mindre importbehov. Det går ut over andre amerikanske næringer - eksport og hjemmekonkurrerende næringer.

Tilliten til USD er nå så sterk at det gir negative utslag for industrien.
En 10% svakere USD hadde gitt meget positive ringvirkninger på de store tradisjonelle næringene. Det kunne de gjerne hatt uten skifer.

Men skifer-revolusjonen viser og at USA er dyktige til å ta i bruk ny teknologi.
Beins
15:03
07.07.2015
#7424

De små øst-europeiske landene er som Lin Piao skriver, tøffest overfor hellas. verken Slovakia eller Latvia er interessert i noen gjeldslettelser.

"Slovakia gjennomgikk omfattende reformer før landet gikk inn i eurosonen, noe også de baltiske landene har gjort.

Latvia ble for eksempel hardt rammet av finanskrisen i 2008 og unngikk å misligholde sin statsgjeld etter å ha fått en internasjonal redningspakke på 7,5 milliarder euro.

- Ingen sympati med grekerne

Redningspakken inkludert også krav til reformer og Latvias økonomi falt med hele 25 prosent på to år - like mye som den greske økonomien falt på fire år.

- Jeg har ingen sympati med grekerne. De skulle ha begynt å betale skatt for lenge siden. Hvis de vil ha penger fra Europa, skulle de ha begynt å spare, sier forretningskvinnen Brigita Petersone til AFP."
e24

Noen av gjeldslandene er imidlertid interessert i å diskutere gjeldslette for hellas nå, eks Kypros. De håper på presedens. Det er klart at skal Italia, Spania, Frankrike osv ta store nedskrivninger på den greske gjelden, vil de ha tilsvarende nedskrivninger selv.

Men det som ingen svarer på, er hvem som skal ta sluttregningen når gjelden hos alle disse dårlig styrte landene skal reduseres. Ønsker man at Tyskland melder seg ut av EU ?
falitt
18:29
07.07.2015
#21648

beins:
(forbes)
Shale boom felt beyond the energy sector

It's hard to overstate the impact on the U.S. economy. The oil and gas industry added more than 135,000 high-paying jobs from 2007 to 2012, and the boom is being felt well beyond the energy sector. A massive $1.4 trillion build-out of pipelines, rail networks, and drilling and gathering infrastructure, financed mainly by private capital, could generate 1.6 million jobs.

While it is an overstatement to claim that the shale boom alone will spark a broad-based renaissance in U.S. manufacturing, it is undeniably fueling expansion in energy-intensive industries such as petrochemicals, fertilizer, synthetic resins, iron and steel. More than $100 billion worth of investment in chemical plants alone has already been announced, much of it from foreign companies seeking to take part in the U.S. shale boom. New ethane "cracker" plants and even steel mills are going up in places like Ohio, Louisiana and Arkansas.The relatively high-wage jobs associated with shale development have broader ripple effects in local economies. All in all, we estimate the shale revolution could create as many as 1.7 million permanent U.S. jobs by 2020-including sorely needed opportunities for workers without college degrees."

Beins
19:50
07.07.2015
#7427

Falitt: Her er en analyse av skifer-produksjonen fra midten av 2013. Siden da har både BNP og skifer-produksjonen steget, men man ser klart at effekten på BNP er begrenset. Per 2013 hadde skiferolje/gass bidratt med 0,6% av veksten på 7,6% i BNP siden 2009. En helt marginal rolle bortsett fra i bestemte delstater.
Veksten i BNP skyldes generelt helt andre forhold.

"Since June 2009 the volume of oil and gas extraction has risen by 24%. Over the same period the production of mining machinery has risen by 47% and the output of mining support services, which includes oil and gas drilling, has leapt by 58%. The only disappointment is that output of petroleum refining has risen by just 3%.

But that rise explains only a small part of the economic recovery. Admittedly, it is responsible for a fifth of the 18.3% increase in overall industrial production. Given that the oil- and gas-related sectors account for only 2.5% of GDP, they have contributed just 0.6 percentage points (ppts) to the 7.6% rise in GDP."

Washington post
Beins
20:00
07.07.2015
#7428

Svensk Dagsrevy hadde i dag et lengre innslag fra Finland.

Finland står for en tøff linje overfor Hellas. Samlet sitter Finland på 7 mrd Euro i gresk gjeld iflg landets finansdepartement.

Finland har selv en gjeld på 99 mrd Euro, og de greske papirene er en signifikant eiendel for statskassen. Finland har en ledighet på 11,8%, men vil gjennomføre austerity tiltak til høsten (3 med Euro i innsparinger) for å unngå for sterk gjeldsoppbygging.

Det finske eksempelet viser det problemet jeg har vist til mange ganger. Mange land føler de ikke har råd til å ettergi gresk gjeld. Finansminister Alexander Staub sier det rett ut - Finland må få tilbake hele beløpet, de har ikke råd til å være generøse.

Og de land som er mest villige til gjeldslette, har selv stor gjeld som de håper å få slettet via presedens fra en greske løsning.
OldNick
20:47
07.07.2015
#17059

Interessant artikkel fra Zerohedge.

De refererer til et Bloomberg-krav om innsyn hos ECB om detaljene rundt Hellas opptak som Euro-medlem, hvor jo Goldman Sachs var instrumentell i å utarbeide en swap-avtale som skjulte nok gresk statsgjeld til at de ble opptatt som medlem på tross av at de ikke oppfylte kravene.

Og de insinuerer at Mario Draghi, som kom fra Goldman Sachs var medansvarlig for disse arrangementene.

Men, ECB og Mario Draghi personlig avslo innsynet og begrunnet det med at det innebar betydelig risiko for Euro'ens stabilitet.

Interessant historie!

The Biggest Winner From The Greek Tragedy

Tyler Durden, Zerohedge.com
07/07/2015

Endret 07.07.2015 20:49 av OldNick
safman
22:03
07.07.2015
#1871

Det er stort sett over hele Europa innsynsrett, - med endel begrensninger, for de offentlige byråkratenes uttalser. Det er imidlertid ingen innsynsrett for politikernes vurderinger,- selv omdisse kommer fra samme miljø. Dermed tror jeg at hva Draghi har sagt i Goldman Sachs forblir hemmelig, - med lovens hånd.
LinPiao
22:04
07.07.2015
#2232

Hellas ber i kveld på toppmøtet om kortsiktige mellomfinansietinger (slik at bankene kan gjenåpnes?) mens man tar de mer fundamentale spørsmålene senere. Jeg regner med at de øvrige eurolandene fortsetter å sitte rolig helt til Tsipras våkner opp og begynner på den tøffe jobben det er å reformere det alle andre land i OECD-området har reformert.
LinPiao
22:08
07.07.2015
#2233

Hvis Draghi og Goldman Sachs har svindlet Hellas inn som euromedlem - noe som ikke er utenkelig - hvorfor går ingen til rettsak? I en rettsak blir det vanskelig for Draghi å forlange at alle dokumenter skal hemmeliholdes - i hver fall i en lukket rett
LinPiao
22:26
07.07.2015
#2234

Merkel lover europeisk solidaritet med Hellas i kveld. Men da må Hellas ta et nasjonalt ansvar for sin økonomi å igangsatte reformer. Det har hun fortsatt ikke sett noe til.
Beins
23:09
07.07.2015
#7430

GS sitt bidrag har vært velkjent i mange år - og Hellas er ikke det eneste landet som har tøyd EUs regler for å tilpasse seg Maastricht reglene.
Her er en artikkel fra 2003, lenge før finanskrisen:

With the help of Goldman Sachs, Greece has been using giant swaps deals to ensure its national debt ratios meet EU targets. But these deals are likely to prove controversial. By Nicholas Dunbar

Ever since the deficit and debt rules for eurozone member states were drawn up in the early 1990s, there have been persistent rumours and allegations that governments have used derivatives to get around them. For some time, economists have argued that the combination of strict external targets with considerable local autonomy in sovereign debt management almost inevitably leads high-deficit countries towards derivatives.

Legg også merke til at Hellas fikk kjeft av EU for altfor høy gjeldsgrad i 2002 - og kom med løfter om å redusere gjelden sin allerede da.

In November 2001, the Greek finance ministry's public debt division made a public statement about its debt management strategy. It acknowledged that its debt was a 'critical macroeconomic parameter', and pledged to reduce debt servicing costs by means that included 'the extensive use of derivatives'. Apparently, this was not enough for Brussels. In February 2002, the European Commission pointed out future deficit forecasts by Greece relied 'primarily' on achieving reductions in interest costs. It called for Greece to reduce its 'very high' debt ratio, and to provide 'more detailed information on financial operations'.

For den som vil lese mer om det regnskapstekniske spillet omkring Hellas/GS' bruk av swaps og derivater:

http://www.risk.net/risk-magazine/feature/1498135/revealed-goldman-sachs-mega-deal-greece


Beins
01:45
08.07.2015
#7431

Da Hellas gikk inn i Eurosonen i 2001, hadde de offisielt en gjeld < 60% av BNP.


Endret 08.07.2015 01:46 av Beins
falitt
12:54
08.07.2015
#21649

oldnick:
Enig, interessant artikkel i Zerohedge. Topper i hele EUs finansverden er tidligere GS.

Denne fra artikkelen er illustrerende og viser hvor bailout-pengene virkelig gikk:


I de siste tiårene har finansnæringen tatt mesteparten av tilveksten i den vestlige verden, og gitt hverandre enorm avkastning og avlønning. Når man kjørte systemet i grøfta, så sendte man regningen til menigmann som reelt sett har hatt nedgang siden 80 tallet.

Nå preiker man enda mer austerity for hvermansen (nå er jo hans gjeld enda større), mens man igjen tar ut egen fortjeneste.

Endret 08.07.2015 12:56 av falitt
Beins
15:21
08.07.2015
#7433

Europeiske banker lånte mye penger til Hellas og trodde at statsgjelda i forhold til BNP var over 40% prosentpoeng mindre.

Da gjelda offisielt i 2001 var < 60%, var den reelt 105% av BNP. Det skyldes ikke Goldman Sachs - men regnskapsjuks.

Grekerne har selv fortalt at da underskuddet på statsbudsjettet i 2004 alene var hele 8,3% av BNP - oppga de offisielt 1,8%. Festen i OL-byen Athen kostet svært mye.

De europeiske bankene fikk svi kraftig - de måtte ta en nedskriving på 106 mrd Euro eller 50% av sitt tilgodehavende.

De greske bankene tålte ikke dette og gikk konk - en form for skjebnens ironi.
Hellas måtte bruke 38 mrd Euro av lånte midler til å berge egne banker.

For øvrig er det absurd å se på den europeiske venstresidens krav om at bankvesenet skal gå over ende. Hva skjer når bankene faller mye under egenkapitalkravet - jo de må redusere balansen og kvitte seg med utlån. Bankene vil kaste ut mengder av lån som faller raskt i verdi - tapene hoper seg opp.

Eller bruke de minste linjene i lånekontrakten og si opp lån på dagen.
Opphopning av tap fører til bankrun og panikk.
Men det er tøft og mot makta - så derfor står venstresiden hardt på sin egen irrasjonalitet.

Endret 08.07.2015 15:22 av Beins
Beins
15:35
08.07.2015
#7434

Investor Jens Ulltveit Moe har liten forståelse for de greske kravene. Han deler syn med mange EU-parlamentarikere som kjørte Tsipras hardt under møtet i dag. Hellas har støtt fra seg de breie sentrumspartiene inkludert sosialdemokratene - og appellerer mest til ekstremistene på begge ytterfløyer.

Ulltveit Moe mener og mye av pengene er tapt.

- Jeg har liten sympati for de greske kravene. Hellas er ikke et fattig land. De er mye rikere enn Slovenia, Romania og Bulgaria.

- For det andre: En del søreuropeiske land som Italia, Spania og Portugal har gjort de innstrammingene som Syriza ikke ville godta.


Han peker på at situasjonen i Hellas er blitt forverret den siste tiden:

- Dette er blitt et skuespill av første klasse. Det er helt nytt at et ekstremparti får så mye makt i Europa. Hittil har det vært en tragedie for Hellas. Hellas var på god vei ut av krisen. Seks måneder senere er det en dypere krise noensinne, sier Ulltveit-Moe.

«Demokratisk katastrofe»
Jens Ulltveit-Moe har mer tro på en europeisk fremtid uten Hellas:

- Dette er blitt en kamp for demokratiet. Det vil være en demokratisk katastrofe dersom Europa nå møter Hellas, sier Ulltveit-Moe.

- Er du bekymret for fremtiden til Europa?

- Jeg er ikke bekymret for fremtiden. Men fremtiden til Europa er bedre om Hellas forlater euroen enn om de blir værende. Jeg vil være veldig bekymret dersom EU-ledelsen nå gir Hellas så mye innrømmelser at Syriza vinner. Det vil gi noen uheldige signaleffekter til alle ekstrembevegelser i Europa. Det blir full rulle. Andre land vil kunne få oppslutning rundt ekstrempartier, som vil kunne forsøke det samme og vise til hvordan det gikk med Hellas, sier Ulltveit-Moe.

- Jeg håper på at det ikke kommer mer penger til Hellas på noen dager og at Syriza fortsetter med sitt arrogante spill. Dersom det fører til at Hellas gjeninnfører drakmer, vil det bli en tragedie for det greske folk, men det er det de har valgt.

- Du føler ingen sympati med det greske folket?

- Det er det de selv har valgt. Det ble 60 prosent flertall i folkeavstemningen. Man må respektere folkeviljen. Og: For øyeblikket er de bedre stilt enn mange andre land Sør-Europa.

- Skal tyske skattebetalere betale for at den greske staten har vesentlig flere ansatte enn det de trenger? Skal finske skattebetalere betale for at Hellas har en lavere pensjonsalder? Skal Nord-Europa betale for at de ikke vil rydde opp i privilegerte profesjoner som farmasøyter, advokater og så videre? Skal Nord-Europa betale for at Hellas ikke får på plass et skikkelig skattesystem? spør Ulltveit-Moe.

«Pengene er tapt»
Han viser til at grekerne i en periode frem til 2008 hadde en reallønnsvekst uten økonomisk dekning.

- De er ekstremt bortskjemt, sier Ulltveit-Moe.

- Jeg har mest tro en gresk exit. Det er en krasj mellom folkemening i Hellas og Nord-Europa som er altfor stor. Det er to demokratier som kolliderer. Det ble aksentuert med helgens folkeavstemning.

Investoren sier at det fortsatt er et tap og en regning som må betales. Hellas har fått 240 milliarder euro i kriselån fra EU, Den europeiske sentralbanken og Det internasjonale pengefondet.

- De har forsøkt hele tiden å skyve på gjelden. Nå er det havnet langt ut i tid. Pengene er tapt. Det er et spørsmål om å erkjenne det, sier Ulltveit-Moe.

- EU operer med skylapper. Tapet har allerede skjedd. De har tapt 100-150 milliarder euro, halvparten av det utlånte beløp. Tapet må europeiske skattebetalere bære. Det er ingen måte Hellas kan klare å ta den gjelden. Det er bare et spørsmål om når, sier Ulltveit-Moe.

Jens Ulltveit-Moe er grunnlegger og konsernsjef i industriselskapet Umoe."

E 24

falitt
18:07
08.07.2015
#21651

US Treasury Secretary: Greece debts aren't sustainable

US Treasury secretary Jack Lew appears to have thrown his weight behind calls for a Greek debt restructuring.

Speaking at the Brookings Institution in Washington DC, Lew warned that Greece's debts are not sustainable, echoing the IMF's concerns. He pointed to a "deep" reluctance among some European countries to face up to the issue, though.
---
Det er ikke et spørmål om Grexit uten restructering av gjeld. Med Grexit så får man antagelig en massiv slakt av gjelden. Så spørsmålet blir om man velger en vei i Euroen eller et scenario utenfor ingen har oversikt over.

Etter Grexit hva så ?

Italiensk gjeld 130% av GDP bærbar, når gresk gjeld på 130% ikke var det?
Blir det Grexit, er det bare et spørsmål før det kommer mer trykk og langt høyere renter både på Italia og Portugal. (+ Spania, Frankrike og resten av EU landene hvor også gjelden vokser)

Endret 08.07.2015 18:09 av falitt
Beins
21:29
08.07.2015
#7436

En ting er sikkert - dersom dagens næringsfiendtlige regime i Athen fortsetter sin økonomiske politikk, blir det ingen nedbetaling av gjelden fra gresk side.
Gjeldsnedbetaling forutsetter overskudd på statsbudsjettet - noe som nærmest er ukjent for Hellas, og foraktet av venstresiden som sitter med makten.
Dessuten krever det økonomisk vekst - som i seg selv vil redusere statsgjelden i % av BNP, men som Tsipras ikke får til.

Så får vi se om troikaen kan presse fram de nødvendige reformene. Men reformer fungerer ofte dårlig når regjeringen ikke vil ta eierskap til reformene.

Dersom de forblir i Euroen, er nok derfor en nedskriving av gjeld nødvendig før eller siden, men i små steg, og den må for EU ikke framstå som en innrømmelse til Tsipras linje. Det kan sette fart i ekstremistene i andre gjeldsland - som har ingen hemninger med å sende alle regningene til Tyskland og ellers helst vil at EU-samarbeidet skal gå i oppløsning.

Hellas har i dag forbudt betaling via Paypal og kjøp av musikk via iTunes.
En forsmak på grexit.

Endret 08.07.2015 21:32 av Beins
Graastein
00:17
09.07.2015
#654

Jeg har den største forståelse for at andre stater, og særlig de som er fattigere, ikke er interessert i å fortsette og pompe penger inn i Hellas. Samtidig har jeg også forståelse for at en stat slutter å betale, dersom gjelden faktisk er uhånterlig eller, dersom kostnadene blir for store, sett ut fra en helhetsvurdering, der en tar hensyn til langtidsvirkningene.

Tsipras regjeringens politikk, den seneste tiden, er vanskelig å forstå, med mindre deres agenda er å få Hellas ut av eurosamarbeidet, men ikke tør si dette, pga den greske folkemeningen. Jeg tror det forholder seg slik. Eller i alle fall at deler av regjeringen har dette som mål.

Som jeg har argumentert for her tidligere er jeg av den oppfatning at Hellas har mest å vinne på å tre ut også for de andre i samarbeidet vil det være best.

Da kan grekerne devaluerte, de kan defaulte, som de egentlig alt har gjort, og føre en pengepolitikk som er tilpasset landets behov.

Euroen har heller ikke vært ment som et solidaritetsprosjekt, der enkelte land betaler gjelden for andre.
Graastein
00:22
09.07.2015
#655

Skulle eurosamarbeidet funket måtte tyskerne vært mer fleksible. De måtte tatt større hensyn til de svake økonomiene i sør. Om 2, 5 eller 10 år er det Italia som defaulter, med mindre tyskerne aksepterer en løsere pengepolitikk. San mine ord.
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter