Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > EU's hjelpende hånd 2
EU's hjelpende hånd 2
Beins
00:27
15.07.2015
#7476

falitt

For mange engelske kommentatorer har agendaen mer vært å sverte EU/Tyskland enn å hjelpe Hellas.

En del økonomer tror at den nye avtalen som fratar Hellas mye av selvråderetten, vil gi et raskere puff i riktig retning enn det forrige utkastet som grekerne forkastet:

"Dette er forskjellene mellom avtalene
Hellas tapte selvråderetten, men kan ha vunnet økonomien.
Noen fremstilte Hellas og grekerne som tapere etter gårsdagens avtale, men på sikt vil bildet kunne bli annerledes, sier eksperter til E24.


Hellas har fått en mer omfattende avtale med kreditorene, enn det som ble lagt frem i folkeavstemningen - og som folket med overveldende margin stemte «nei» til.

Noen hovedpunkt er: Mindre demokrati, mer detaljstyring og strengere reformer.

På sikt kan det likevel vise seg å bli en god deal for grekerne, mener eksperter E24 har snakket med.

- Den jevne greker vil få det bedre om 5-10 år, enn det de har det nå, sier sjeføkonom Øystein Dørum i DNB.

På Twitter og i aviser florerte det mandag med beskrivelser som «Tsipras' mageplask» og «Tsipras har solgt oss».

Mange synes å mene at den nye avtalen var betraktelig verre enn den første.

«Statsministeren skulle ha godtatt avtalen 30. juni», var dommen fra mange grekere. Men var det grekerne sa «oxi» til - altså nei - virkelig en så mye bedre avtale?

NOEN FORSKJELLER MELLOM AVTALENE:

Mer omfattende effektiviserings- og strukturgrep
Flere arbeidsmarkedsreformer
Mindre demokratisk
Mer detaljstyring
Strengere krav til reformer
Større pensjonskutt
Arbeidsmarked- og pensjonssystemer reformer som er mer krevende
Større krav til salg av statlig eiendom.
Eksplisitte skattekrav til rederinæringen
Økt skattlegging av de mange øysamfunnene.
- Å sammenligne de to avtalene er som å sammenligne epler og pærer, mener sjeføkonom Øystein Dørum i DNB til E24.

Avtalen grekerne stemte over var ikke ferdig, og delvis utgått på dato på selve folkeavstemningsdagen.

Forslaget den greske regjeringen sa «nei» til i slutten av juni hadde en varighet på fem måneder og en låneramme på 15 milliarder euro.

Avtalen de fikk mandag morgen har en varighet på tre år og en låneramme på opp til 86 milliarder euro.


Må levere for å få
Øystein Dørum påpeker at avtaleteksten de fikk i går, var mindre spesifikk enn den de sa nei til:

- Å si at det er et vesentlig strammere opplegg, enn EUs siste tilbud, er vanskelig. Det er åpenbart at kontrollmekanismene som er på bordet er tøffere. Nå er det en tydeligere markering av at Hellas må levere for å få, mener Dørum.

Det var imidlertid mange penger som skulle legges på bordet fra EUs permanente krisefond. Øystein Dørum trekker frem at det da ikke er så rart at kreditorene var opptatt av å sørge for at grekerne mente alvor denne gangen.

- Er det en dårligere avtale?

- Jeg synes det er vanskelig å være sikker på akkurat det. Økonomisk sett er det vanskelig å si at denne avtalen er verre.

Sjeføkonom Øystein Dørum i DNB mener at den nye avtalen mellom Hellas og eurogruppen er fornuftig.

Han påpeker at Hellas allerede har gjennomført mange av kuttene:

- Hellas har allerede gjennomført noen av de største budsjettkutt i nyere tid, sier Dørum.

Sjeføkonomen slår fast at noen av reformene som må gjennomføres er av en slik karakter at det blir verre før det nødvendigvis blir bedre. Et eksempel han trekker frem er å fjerne monopol på ferger. Ja, noen kan miste jobben, men på sikt vil flere kunne nyte godt av rimeligere ferietilbud.

- Det er vanskelig når du ser en økonomi som er såpass vanstyrt, å si at disse reformene ikke er fornuftige, sier Dørum.

- Hvis du ønsker et høyere velferdsnivå i et land, er dette stort sett veldig smarte ting å gjøre, sier Dørum.


Gir opp økonomisk suverenitet
Hellas sier fra seg økonomisk suverenitet, men avtalen med eurosonens ledere er bra for landet. Det mener sjeføkonom Jan L. Andreassen i Eika Gruppen.

<

Endret 15.07.2015 00:27 av Beins
Beins
00:30
15.07.2015
#7477

forts:

- Denne avtalen øker sannsynligheten for at de er shipshape i 2018, i forhold til den gamle avtalen hvor alt ville tatt mye mer tid, sier han til E24.

Som økonom mener han avtalen på er bra for Hellas, selv om reformene kan komme til å bli oppfattet som tøffe på kort sikt.

- Med denne avtalen gjør man mange fornuftige ting veldig mye raskere enn med den gamle. Jeg tror at om to, tre år så vil Hellas være langt mer dynamisk og konkurransedyktig enn i dag, sier han."

E24
falitt
09:17
15.07.2015
#21684

beins:
IMF stuns Europe with call for massive Greek debt relief
---
Da kan man ikke som hittil unnlate å ta tyren ved hornene og gjøre noe med gjelds-situasjonen.

Man kan gjerne argumentere med at grekerne har gått baklengs inn i reformene de er blitt pådyttet, men virkelig tunge økonomer som Stiglitz, Krugmann m.flere har advart at kun kutt, kutt og atter kutt er galskap.

Det virker som EU politisk ikke tør ta opp gjeldslette for Hellas, det er politisk sprengstoff på hjemmebane. Da er det mest redelig å kutte Hellas ut av eurosonen. Dagens tilbud uten massiv gjeldslette, lager et større problem måned for måned.

Endret 15.07.2015 09:17 av falitt
Beins
11:59
15.07.2015
#7478

falitt

Enhver gjeldslette vil i prinsippet gjøre situasjonen enklere for et land som har pådratt seg store gjeldsforpliktelser. Men det er selvsagt enkelt for IMF å gi slike råd når de slipper å betale én euro av denne gjelden.

Tyskland har sagt at en vanlig haircut ikke er aktuelt. men restrukturering i form av lengre nedbetalingstid og rentefritak er mulige virkemidler på kort sikt.
Det har samme effekt som en haircut - og grekerne har allerede fått en delvis lette gjennom slike virkemidler.

Men det er viktig for kreditorene at hellas begynner å føre en politikk som virkelig får landet på fote igjen - bort fra nepotisme og skatteunndragelser.

Altfor ofte har man sett at land i gjeldsproblemer m.m. kommer tilbake i samme situasjon etter å ha fått hjelp og lettelser.

Og nå er Argentina i krise igjen, fordi de ikke vil lære,ser det ut til.

Heller ikke Venezuela vil lære, selv om de har en enorm inntektskilde som skulle gjøre økonomisk politikk mye enklere enn i andre mellominntektsland.

falitt
13:21
15.07.2015
#21685

beins:
"Enhver gjeldslette vil i prinsippet gjøre situasjonen enklere for et land som har pådratt seg store gjeldsforpliktelser"
---
Herregud, flere selvfølgeligheter ?

Selvsagt gjør gjeldslette situasjonen enklere for de med stor gjeld.

For EU så får man som sagt bestemme seg. Gjeldslette eller ny gresk krise. Det finnes ingen mellomløsning.
safman
13:28
15.07.2015
#1877

Sletting av noe gjeld eller ikke påvirker ikke det grekerne kan betale tilbake årlig. Da er det ingen grund til å slette deler av gjelden.

Endret 15.07.2015 13:28 av safman
Beins
13:53
15.07.2015
#7479

falitt

Saken er den at gjeldslette på papiret virker som et bra virkemiddel.
Men vi vet og at land som får innfridd sine krav, ofte kommer opp i tilsvarende problemer igjen.
Men det er kanskje vanskelig å forstå for genier som deg.

Videre har tyske, finske, slovakiske, nederlandske skattebetalere svært liten interesse i å bla opp. 9 land sto sterkt mot Hellas i forhandlingene, mens 4 land var delvis positive til greske synspunkter. Det er enkelt for IMF m.fl å kreve at andre skal betale.

Gjeldsbelastningen per år er dessuten viktigere enn gjeldens tallmessige størrelse. For så vidt en selvfølgelighet - men likefullt nødvendig å slå fast i denne diskusjonen.Der har man virkemidler som rentefritak og forlenget løpetid.

Så får man diskutere i hvilket område gjeldsbetjeningen bør ligge for Hellas.

Nå har man vedtatt en oppskalering til 3,5% overskudd på statsbudsjettet i 2018. Det bør selvfølgelig være en løpende vurdering av dette målet.

Endret 15.07.2015 13:53 av Beins
teo
17:31
15.07.2015
#11374

En bør kanskje spørre IMF hvorfor de ikke leder an og tilbyr gjeldsettergivelse til Grekerne i stedet for at de anbefaler andre kreditorer å gjøre dette.

Man trenger ikke jobbe i IMF for å forstå at Hellas på et tidspunkt må få gjeldsettergivelse, men tidspunktet er nok ikke rett i dag.

Det beste for alle parter er nok at det skjer en styrt avvikling av Euro i Hellas og at Hellas får et medlemskap i EU slik Sverige, Danmark og Storbritannia har i dag.
Fanatic
19:18
15.07.2015
#27560

"Sletting av noe gjeld eller ikke påvirker ikke det grekerne kan betale tilbake årlig"

Du forutsetter null renter til evig tid?
safman
20:58
15.07.2015
#1884

Fanatic.
Pengestrømmen inn og ut av Hellas må balanseres. Lånene til Hellas er av alle ulike typer, men hovedsakelig dreier det seg om obligasjoner som får en fast rente. Differansen i pengestrøm kan betjene renter og avdrag for landet og for private.

Pengestrømdifferansen vil variere over årene. Nye lån avløser gamle lån. Renten vil variere hele tiden.

Hellas må tilpasse seg et internasjonalt samfunn der dette med kontroll av aktiviteten i landet er en del av det hele. Hellas kommer til å klare dette slik de fleste land har klart det til nå.

Det store problemet er at Hellas må ligne på andre land i EU når det gjelder økonomisk kontroll og systemer. Her trer de andre landene i Europa til og sikrer at landet kommer stadig nærmere en EU standard.

Jeg tror konverteringen av Hellas til et moderne samfunn skal gå bra. Det kommer hjelp fra Tyskland og Frankrike.

For mange år siden besøkte jeg landet. De klaget på at det var nesten umulig å få tillatelse til å opprette en aviskiosk i Athen. Det må nok bli enklere å danne nye bedrifter. Byråkratiet er nok klar for en skikkelig slankekur.
Bjellesauen
21:20
15.07.2015
#2962

Jeg leser og hører til at stadighet at grekerene uttrykker misstillit til sine politikere, og at tidligere regjeringer må alle ta skylden for krisen landet er kommet i. Da bør de prise seg lykkelig over at kreditorene tar grep og prøver å tvinge fram en modernisering av styreformen i landet. Ja, de trenger sikkert gjeldslette men la de gjøre seg fortjent til det først. Å belønne Syriza-regjeringen med slik lette, gitt deres holdninger og retorikk, er som å gi belønning til den største bølla I gata.
falitt
10:54
16.07.2015
#21687

IMF appears to be only one looking out for Greece's long-term future
---
Lekkasjene fra IMF skyldes amerikansk påtrykk. De kom mot kommisjonens og Tysklands ønsker og på "dårlig" tidspunkt. Nå går man videre:

So when Jack Lew, the US Treasury secretary meets his German counterpart Wolfgang Schäuble on Wednesday, Berlin will be ready for the message from the White House: the president says enough is enough; cut the Greeks a lot more slack; provide deeper debt relief; keep the single currency intact.

The decision by Obama to drop the softly-softly approach has been coming for some time. There have been pointed comments about the need for a growth plan for Greece. There have been telephone calls to Berlin and Paris.


Tidspunktet for skikkelige løfter om gjeldslette, må jo være nå. Grekerne viser til rapportene fra IMF, og blir enda mer frustrert når motparten kommer opp med "NJET".
For Hellas ville både viljen og evnen til å gjennomføre innstramninger og endringer, vært langt større om man så lyset i tunnelen som gjelds-sanering ville gitt.

Løftene fra motparten om at det er for tidlig, er bare BS. Løftene har versert fra 2012, men man tør ikke p.g.a. egne velgere. Vel, da får man ta konsekvensene av det og ta Hellas ut av Euroen.

Nå får man i tillegg maktspill som bare splitter. USA vil ha en løsning p.g.a. det større bildet. Tyskerne har balletak på kommisjonen og sentralbank og vil bare "straffe". Vel, det blir spennende fremover.

Endret 16.07.2015 10:58 av falitt
Beins
12:39
16.07.2015
#7480

Tyskland vil ikke "straffe", da hadde ikke stilt opp med 27,6% av beløpet på 80 mrd euro og enda mer risiko-penger.

De vil ha Hellas inn på et bærekraftig spor. Og krever reformer. Hellas må gjøre seg fortjent til gjelds-restrukturering i den ene eller annen form.
Ikke kaste bort tida med prat og beskyldninger om hvor slem verden er.

Når finansminister Varoufakis kalte motparten for terrorister - er man inne på et absolutt håpløst spor.
falitt
13:26
16.07.2015
#21688

Beins:
"De vil ha Hellas inn på et bærekraftig spor"

En selvmotsigelse med pakken man har vedtatt. Det sies til og med offentlig. De er redd for smitteeffekten, man vil ha regime change - Syriza skal presses ut.

Og pengene man gir i støttepakken ?

Nesten alt er penger tilbake til seg selv, mens Hellas presses inn i mer depresjon.

35 milliarder er tilbakebetaling til kreditorene. (Sentralbanker, ECB osv. d.v.s. de samme som bidrar til pakken.)
17,8 milliarder er renter til de samme som over.
25 milliarder vil trenges for greske banker.
11-14 milliarder for likviditet til Hellas selv.

Det finnes ledige midler i systemet. ECB og sentralbankene har tjent 7,7 milliarder på greske bonds (fra 2010), som kan brukes. IMF har 16 milliarder dedikert (når Hellas betaler siste forfalte regningene).

I tillegg så står det ubrukt 10,9 milliarder Euro allerede dedikert, men ikke brukt, i forrige pakken for å redde greske banker.


Og pengene til greske banker ?
Også det er penger indirekte tilbake til egne banker. Går de 4 største bankene i Hellas overende, så vil det få store konsekvenser for andre storbanker på kontinentet.

EU er i ferd med å drepe seg selv. Idealismen og begeistringen over et felles Europa, er blitt drept av en diktatorisk, byråkratisk pekuniær union, hvor mantraet er blitt:

"Alle må følge reglene eller ta konsekvensene"

Endret 16.07.2015 13:31 av falitt
LinPiao
13:49
16.07.2015
#2251

"EU er i ferd med å drepe seg selv...,er blitt drept av en diktatorisk, byråkratisk, pekuniær union..."

falitt, det er lov å redigere innlegget sitt både før og etter publisering.
falitt
17:16
16.07.2015
#21689

Merkel 'gambling away' Germany's reputation over Greece, says Habermas
---
""I fear that the German government, including its social democratic faction, have gambled away in one night all the political capital that a better Germany had accumulated in half a century. Previous German governments, he said, had displayed "greater political sensitivity and a post-national mentality".

LinPiao: Enig, ikke helt heldig formulering.

Endret 16.07.2015 17:16 av falitt
falitt
17:39
16.07.2015
#21690

Jakob Augstein i derspiegel er inne på de samme tankene.
---
"Und es ist eben nicht nur angelsächische Kenntnislosigkeit europäischer Verhältnisse, wenn der englische "Telegraph" schreibt: "Griechenland wird behandelt wie ein besetzter Feindstaat." Oder wenn der "Guardian" entsetzt feststellt: "Die Euro-Familie wurde als Klub der Schuldenhaie entlarvt, dem die Demokratie gleichgültig ist." Oder wenn Roger Cohen, Kolumnist der "New York Times", kurz zusammenfasst: "Die deutsche Frage ist zurück."

Die deutsche Frage - sie ist viel älter als die gegenwärtige Krise. Heribert Prantl hat in der "Süddeutschen Zeitung" an jene europäische Ursorge erinnert, die in der Frage des Johann von Salisbury an den Stauferkaiser Friedrich I. aufbricht: "Wer hat die Deutschen zu Richtern über die Völker bestellt?" Dem Engländer leuchtete nicht ein, dass ein Deutscher für die ganze Christenheit sprechen wollte. Wem leuchtet heute ein, dass eine deutsche Kanzlerin für ganz Europa spricht?"


Så det er kanskje ikke "ubetydelige" Hellas, som taper mest på denne krisen, men heller Tyskland med sin fortid som nå igjen blir møtt med mistro når man "dikterer" Europa.
Beins
18:54
16.07.2015
#7481

falitt

Et bærekraftig spor - skal fjerne nepotisme, korrupsjon og skatteunndragelser. Det handler om reformene som alle har snakket om de siste 6 mnd og enda lenger.

Kanskje får Hellas omsider opp tempoet i implementeringen.

Ang Tyskland - kan det gjentas i mange varianter at de fikk sterk støtte av 9 andre euroland - og selv Hellas støttespillere som Frankrike var meget klare på at nå må Hellas endelig levere.

Ang Tyskland - IMF og EU-landene mener at Hellas må utvide skattegrunnlaget.
Der er reder-næringen interessant. 20% av verdens tonnasje er under gresk kontroll. De har skattefrihet på alt overskudd.

Nå snakker en del greske redere om å flagge ut. Som don Corleone pleide å si: It's only business.
Mens andre redere er oppgitt av grådighet og mangel på nasjonalfølelse hos kollegene de har gått på kostskole sammen med.
Redere som ser litt lenger enn kun shipping-har vært en viktig ressurs for mange land - ikke minst Norge. Hvor mange byer er ikke bygd opp på maritime klynger i vårt eget land.

Såkalte anarkister hiver bensinbomber mot politiet i aTHEN. Og offentlig ansatte skal ut i streik nr....?
Imens klager alle på Tyskland.

Ang "drapet" på EU som falitt skriver om - det har man påstått si over 40 år - og imens har EU vokst seg større og større, med mer omfattende samarbeid.
Ett land har meldt seg ut av EU - Grønland.

Endret 16.07.2015 18:57 av Beins
LinPiao
22:21
16.07.2015
#2252

EU-området er det best fungerende demokratiske område i verden som stadig vokser og som har velferdsordninger man bare kan drømme om i USA, Asia osv. Sakte men sikkert har Tyskland blitt plassert i ledelsen av de øvrige demokratiene. Særlig Øst-Europa, men også Sør-Europa har mottatt vanvittig store milliardbeløp fra de rikeste landene i solidaritet. Egoist-landene Norge og Sveits har sagt nei til å bidra noe særlig.

Nå har EU levert igjen til like mye skrik og skrål som under en djevelutdrivelse.
olejoerg
09:50
17.07.2015
#4862

Det handler ikke om gjeldslette. Bare Hellas gjennomfører de reformer som må til for å unngå gjentakelse i fremtiden så vil gjeldslette komme i det stille i årene som kommer. Men først må Hellas vise genuin vilje til forandring, hvis ikke er det ikke noe poeng i gjeldslette.

Det er Hellas opptreden øvrige EU-land vil til livs, det er ikke noe ønske om hevn som noen snakker om. Bare se på hvordan Hellas har opptrådt det siste året. Man var faktisk inne i en positiv utvikling før man veltet båten og gikk tilbake til gamle synder. Dette fortsatte og fortsatte og kulminerte i den famøse folkeavstemningen om redningspakken. Med en slik forhistorie og uttalt uvilje mot å forandre adferd kan du ikke gi gjeldslette på dette tidspunkt. Grekerne ville ta det som en åpen invitasjon til å unngå å forandre seg nå også. "Vi har mindre gjeld nå og kan bestemme selv". Men jeg tror EU vil være meget velvillige når det gjelder gjeldslette straks Hellas har vist at de mener alvor med å endre adferd.
Beins
11:48
20.07.2015
#7485

Spanske velgere er muligens skremt av utviklingen i Hellas og søker seg bort fra Podemos og til de mer tradisjonelle partiene. Merkels voksenopplæring har hatt effekt - i hvert fall midlertidig.
Dersom Spania også blir stabilisert politisk - vil det være positivt for den videre utviklingen i Eurosonen.

"Podemos taper oppslutning
Det spanske protestpartiet Podemos taper terreng på en ny meningsmåling. Velgerne ser ut til å søke tilbake til de tradisjonelle partiene.

(NTB) Publisert: 06:40 - 20.07.2015, Oppdatert: 06:41 - 20.07.2015

Både det konservative regjeringspartiet (PP) og det sosialdemokratiske PSOE ligger godt foran Podemos med henholdsvis 29 og 25 prosent, seks måneder før neste valg til nasjonalforsamling.

Podemos er falt tilbake til 15 prosent.

Podemos er en venstreorientert protestbevegelse mot kutt i velferdsordninger, som har blitt sammenlignet med Syriza, som tok makten i Hellas.

På tidligere meningsmålinger gjort av GAD3 har de tre partiene ligget nesten likt. En måling, gjort av larepublica.es viser omtrent samme resultat som GAD3.

Podemos endret spansk politikk kraftig da bevegelsen tok makten i fire av Spanias fem største byer ved lokal- og regionalvalget i juni.

Narciso Michavila i GAD3 mener at Podemos' tilbakegang kan skyldes utviklingen i Hellas som har skremt noen av de mer moderate Podemos-velgerne tilbake til de tradisjonelle partiene."

highlander
08:35
29.07.2015
#4757

Børsen i Aten kan komme til å åpne igjen onsdag eller torsdag etter å ha holdt stengt i en måned.

Aten-børsen stengte 29. juni da det greske kaoset var et faktum. Bankene ble også stengt, og det internasjonale låneprogrammet utløp uten noen fornyelse på trappene.

Nå forhandler Hellas og kreditorene i EU og IMF om et nytt låneprogram, og børsen kan komme til å åpne for handel igjen denne uka med noen restriksjoner.

- Vi samles i morgen tidlig for å vedta om børsen gjenåpner onsdag eller torsdag, sa styreleder Konstantinos Botopoulos i den greske kommisjonen for børstilsyn tirsdag kveld.

Den europeiske sentralbanken har ifølge Reuters godkjent børsåpning.
highlander
10:03
03.08.2015
#4776

Da er handelen i Hellas omsider i gang:

Aten-børsen stuper

Etter å ha hold stengt i fem uker åpnet børsen i Aten igjen i dag, med et kraftig fall.

Fra start stuper Aten-børsen 23 prosent, med banksektoren under press. National Bank of Greece ramler 30 prosent, skriver Marketwatch.

Det greske aksjemarkedet har holdt stengt siden 29. juni.
renud
23:04
10.08.2015
#9854

Den enes død, den andres brød...

Tyskland, som har kjørt en knallhard linje overfor kriserammede grekere, har tjent 100 milliarder euro på gjeldskrisen i Hellas, ifølge en ny studie. aftenposten.no 10.aug. 2015

Beløpet tilsvarer mer enn 900 milliarder kroner og stammer hovedsakelig fra lavere lånekostnader og økt salg av statsobligasjoner, ifølge en studie utarbeidet av det tyske Leibniz-instituttet for økonomisk forskning.

De 100 milliarder euroene som Tyskland skal ha spart siden 2010, da krisen for alvor rammet Hellas, mer enn oppveier beløpet som tyskerne har tapt på den greske gjeldskrisen.

- Hver gang finansmarkedene har fått dårlige nyheter fra Hellas de siste årene, så har de søkt trygge tilfluktssteder for pengene sine. Dette er noe eksport-mester Tyskland har dratt uproporsjonalt nytte av, står det å lese i studien.

Ifølge tenketanken har den greske krisen blant annet ført til at investorer i mye større grad enn før har skygget unna usikre investeringer i eurosonen og heller valgt trygge tyske statsobligasjoner. Den økte interessen for disse obligasjonene har bidratt til å senke renten på obligasjonene, noe som igjen har ført til vekst i Tysklands BNP.

Ps. Noe sier meg at artikkelforfatteren muligens kan ha overdrevet eller misforstått noe i denne studien fra det tyske Leibniz-instituttet for økonomisk forskning. Det anbefales derfor å sjekke med kilden.
OldNick
07:50
11.08.2015
#17164

China devaluerer sin valuta, er dette slutten på fastkurspolitikken?

Hva vil dette gjøre med hensyn til China's lange målsetning om å gjøre Yuan'en "konvertibel" og en foretrukken handelsvaluta overfor sine handelspartnere?

Dette styrker selvsagt USD, og kan kanskje sette kjepper i hjulene for Yellen og Fed mhp. rente-økningene fremover?

China Slashes Yuan Reference Rate by Record 1.9%

Bloomberg
Aug. 11, 2015

Endret 11.08.2015 07:51 av OldNick
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter