Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Element (tidl. Intex Resources)
Element (tidl. Intex Resources)
highlander
17:25 09.04.2014
#3526

Fra Wall Street Journal:

Indonesia's Nickel Ban to Affect Non-stainless Industries More Than Others

"[...]Taking these dynamics into account, to 2018, under the assumption of the Indonesian ban on raw material exports remaining in place, Roskill forecasts nickel prices to increase to US$24,350/t. But, with uncertainty over smelter projects in Indonesia, the state of the NPI industry in China, the possibility of demand destruction through substitution, and the large but unknown share of stocks of nickel held by investors, increased volatility, speculation and price spikes appear likely..."
highlander
23:46 10.04.2014
#3527

Nikkelprisen har rykket kraftig oppover de siste dagene. Under normale omstendigheter burde ITX vært over 4 kr for lengst.

I grunnen kan nikkelprisen gå ganske langt, det sier seg selv at en reprising må komme:

Reuters: Nickel's bull narrative accelerates...
Akilles
08:14 11.04.2014
#5855

highlander
Det er underlig å lese om ITX på forumet på HO for tiden, der er det en masse aktører (JanV, , dr. Stockman, joergen og mange andre) som ikke forstår at det er umulig a å selge dette produktet (ITX) uten en ECC. (samme problemet som NOM har) Her har JV kastet vekk tid og penger i årevis uten å nå frem, fordi han ikke har forstått at han ikke har noe å selge, det er selvfølgelig ingen som er interessert i å kjøpe uten ECC. Uten ECC er dette bare dårlig jordbruks land.

Men det tror jeg den nye ledelsen har forstått, så det de forsøk på nå, er skjult korrupsjon. I Filippinene er politikerne også storeiere i industrien og nå får de mulighet til å posisjonere seg i det selskapet som ITX planligger å "gi" en andel av ITX til. Når dette selskapet er på plass så kommer ECC og da bør de som vil være med på tidenes opptur være inne..
pelgus
12:10 11.04.2014
#2828

Det er vel ingenting i veien for å forberede en salgsprosess under forutsetning av tilbakeført ECC, i stedet for å etablere kontakt med kjøpere og starte hele prosessen først etter at ECC er på plass?
Akilles
16:14 11.04.2014
#5856

Vel, pelgus dersom man har en signert ECC (i lomma) som trer i kraft i når avtalen er klar, så ville forhandligene sannsynligvis gått som smurt.(også for JV) Men her er vi i den situasjon at ECC ble trukket tilbake for fem år siden og der står saken. JV har aldri kunne forhandle på bakgrunn av at han hadde ECC. For meg ser det ut som om JV, "som er gruveingeniør",-er nokså blank " i skallen" når det gjelder forhandlinger. Og den eneste gruven som har vært i portefølje og fortsatt går, der har JV bare hatt negativt innvirkning og det var heller ikke JV som startet den.

Endret 11.04.2014 16:18 av Akilles
jav
16:38 12.04.2014
#9

Akilles du kan umulig ha lest selskapet meldinger og du har åpenbart ikke fått med deg at selskapet endret prosjektet betydelig etter at CIBC ikke klarte å selge prosjektet i 2010. Det ble gjort en evaluering på hvorfor ikke CIBC hadde lykkes og deler av den evalueringen gikk på at prosjektet var for stort og plassert feil. Administrasjonen kom derfor opp med en annen model mht størrelse sted for plant, tailing, transportkorridor osv. som markedet ble orientert om. Det har aldri vært noen stop i arbeidet med å få tilbake den "gamle" ECC'n fordi den ble oppfattet som viktig symbolmessig, men den gamle ECC'n kan ikke brukes til noe slik prosjektet ble presentert i 2011, som er en stegvis utbygging på et annet sted en opprinnelig. På den nye foreslåtte modellen er det nye eiere av land og andre myndigheter og stake holdere som på godkjenne og høres for en helt NY ECC. Det er forunderlig at ikke forumene klarere å skille mellom gammel og ny ECC og viktigheten av dette. Videre er ECC et såkalt "working tool" og kun en av flere tillatelser og lisenser som man må ha på et prosjekt. Den tillatelsen som virkelig betyr noe er Declaration of Mine Project Feasibility og så langt har selskapet aldri kommet. ECC på det faktiske prosjektet er utvilsomt positivt(ikke avgjørende). ECC på det gamle har kun en symboleffekt som ikke betyr noen verdens ting for en kjøper, kun for evt forumskribenter. Før man har bastante oppfatninger bør man som er minimum ha lest selskapets rapporter og demonstrere man har forstått et minimum av disse.,
Akilles
09:57 13.04.2014
#5857

ECC er viktig symbolmessig, ja. Den viser at man har politikere, myndighetene og eierne (av området) med.

Uten ECC så faller aksjekursen og samarbeidspartnere forsvinner (som dugg for solen). (ref ITX og NOM). Et større gruveselskap skal også ha pakket sammen og forlatt Filippinene pga mangel på ECC.

Declaration of Mine Project Feasibility, så langt har selskapet aldri kommet,nei, fordi de mangler ECC.
jav
10:30 13.04.2014
#10

Akilles. Da gjentar jeg enda en gang. Den "gamle" ECC'n gjaldt et prosjekt på et annet sted og sågar i en annen Mindoro provins en det prosjektet som det ble gjort scoping på i 2011. Det må gjøres en helt NY ECC med nye grunnprøver, fauna og flora undersøkelser osv. Det er nye politikere, eiendomsbesittere og andre stake holdere som nå skal få prosjektet til høring og uttalelse. Vi snakker om mye arbeid, penger og tid. En kjøper har ingen praktisk nytte av den gamle ECC'n overhode så forklar hvorfor det er så grasat viktig med den gamle ECC'n. Videre er det altså slik at det har ligget en klage inne på dette fra 2009 som er blitt fulgt opp av Grimstad, Petersen og nå Grennes. Poenget er imidlertid at om den gamle ECC'n blir gitt tilbake har den null praktisk verdi, kun symbolsk
Akilles
11:17 13.04.2014
#5858

Jeg mener ECC (gammel eller ny) er viktig for å kunne selge/få samarbeidspartnere.
Fra dere mistet ECC`en og frem til 2011 prøve dere og selge/få samarbeidspartner uten ECC og uten resultat. Nå har det gått 2-3 år siden dere kom med nye modell for utvinning, som dere så har prøvd å selge/få samarbeidspartner til uten ECC og uten resultat.
Jeg tror potensielle kjøpere, investorer, må få en eller annen form for sikkerhet for at myndigheter og politikere har godkjent dette prosjektet. At det ikke bare er et drømmeprosjekt som smarte aksjonærer snakker opp eller ned, etter hvilke posisjon de har i aksjen.
jav
11:41 13.04.2014
#11

Hei Akilles. Jeg tror vi sier det samme. Du fokuserer for mye på den gamle ECC'n, men vi er enige om at ECC og DMPF er viktig, kanskje helt nødvendige for å få inn en kjøper som betaler godt. Uten nødvendige tillatelser vil prisen måtte bli en veldig annen enn med tillatelser. Konklusjonen burde da kanskje være å ta prosjekter frem til DMPF og så selge. Utfordringen med dette er ny ECC, DFS osv som innebærer 3-4 år og minst 10-20 mill usd i nye utgifter hvis alt går bra og det faktisk lar seg gjøre å få ECC og andre deltillatelser under veis. Når Tampacan og verdens største gruveselskap som eier får problemer med ECC på sitt 5 milliarder usd prosjekt er det åpenbart at det ikke er "bare å gjøre ditt og gjøre datt". Jeg vet det var et totalt sjokk til industrien at Tampaken har fått så mye problemer som de har og Tampakan problemene har uten tvil vært svært uheldig for et Mindoro som hadde nok utfordringer allerede. Opp igjennom årene har nok noe av teorien for at Mindoro ikke kom videre vært at det var åpenbart at inntil Mindoro fikk en partner, internasjonal eller nasjonal, som hadde kompetanse og finansielle og menneskelige ressurser til å faktisk kunne bygge Mindoro så ville ikke Mindoro bli tatt "alvorlig". Av dette grunn har det vært forsøkt salg og/eller å finne partnere med riktig "profil". Dette har ingen lykkes med og vi snakker om 4 forskjellige investeringsbanker/rådgivere, 4 CEO'r, flere styrer og dedikerte ansatte. Det må med andre ord være noe i vårt virkelighetsbilde som ikke deles av mulige kjøpere. Jeg må ærlig innrømme jeg synes det er ytterst merkelig at absolutt ingen synes å være villige til å ta en politisk risiko hvis man er villige til å bruke 5-10 år nå som prosjektet er nesten "gratis". Jeg klarer nesten ikke å se at denne forekomsten ikke skal bli utnyttet og da blir den tilsynelatende totale mangelen på interesse svært vanskelig å forstå. Utfordringen er og blir at Intex ikke kan utvikle prosjektet og tar det for lang tid og/eller penger å få frem verdiene går Intex tom for penger. I et slikt scenario, hvis det er riktig må Intex da i mine øyne også jobbe med andre prosjekter for ikke å gå under. Hvis jeg er på konferanser eller i annen sammenheng møter selskaper som i teorien kunne være interessert markedsfører jeg Mindoro som et case med stor oppside hvis en kjøper tør å gi seg inn på den politiske risikoen og har nok tid. Det er forbausende liten interesse, som forundrer meg veldig.
Akilles
14:41 14.04.2014
#5859

Russland får fart på nikkel prisen. Nytt våpenkappløp kan sette fart i prisen på utvalgte metaller i lang tid fremover.
74hc138
11:18 21.04.2014
#4

Fra årsrapporten for 2012, datert 15.april 2013 undeskrevet av Vesrum, Holst, Berdal, Haadem Bjørnov og Petersen.
"As part of a new staged development and the relocation
of the plant, a substantial revision of the Environmental
Compliance Certificate is required. The Company
will in this respect evaluate the potential cost and
timesaving by completing a new Environmental Impact
Assessment rather than revising the existing Environmental
Compliance Certificate."
"
jav
09:33 22.04.2014
#12

74hc138 Dette er et åpenbart kjent faktum jeg har gjentatt til det kjedsommelige, men debattanter på flere forumer leser åpenbart hverken selskapets rapporter og informasjon, eller gjør enkle Google søk mht hva som skjer i sektoren eller i Filippinene. Mange debattanter synes å danne seg et subjektivt bilde som strider mot normal logikk basert på offentlig tilgjengelig informasjon og så lanseres en "ny sannhet" basert en posisjon de har tatt, og ikke fra en analyse basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Det er også en rekke andre svært relevante kommentarer i årsrapporten fra 2012 som mange bør lese for å få et reflektert bilde. Ikke minst viser manglende resultater nå over ett år senere hvor krevende situasjonen er. Man skal ikke være unødvendig pessimist, men må være en realist. Realiteten er at 4-5 år med salgs og partnerprosess, hvor 4 spesialist gruve banker/rådgivere, 4 CEO'r, flere styrer/Styreformenn og dedikerte ansatte ikke har lykkes. Jeg er svært overrasket og forundret over det historiske faktum, men realiteten synes å være at mulige kjøpere/partnere ikke ser den samme oppsiden i prosjektet som selskapet har gjort. Det kan være mange grunner, men manglende påregnelige rammebetingelser synes som en av flere forklaringer. Å skulle bruke tid, penger, tekniske, menneskelige ressurser og "politisk" kapital på en prosjekt som trenger 2-3 milliarder usd, hvis man ikke vet at man får tillatelse til å operere hvis man gjør det gruvelovgivningen krever, blir antagelig vurdert for risikofylt. At ikke en Filippinsk industriell aktør heller ikke prøver seg er forbausende nå som prisen synes svært lav. Signalet av dette er bekymringsverdig og overraskende. Spørsmålet er da om selskapet selv bør, eller har noe annet valg, enn å søke å ta prosjektet frem til DMPF,,dvs full utnyttelsestillatelse og så selge. Risikoen, kosten og tiden på dette er betydelig så det er et svært vanskelig valg. Når ikke selskapet synes å ha noen strategi mht å etablere andre aktiviteter for å få andre ben å stå på synes selskapet å ha en betydelig utfordring.

Akilles
14:02 23.04.2014
#5860

jav
Her er det vel slik at dere fokuserte mer på infrastruktur og skogplanting enn på ECC og DMPF? Derfor fikk dere miljøpris og ikke ECC. Hadde ikke pengene vært bedre anvendt dersom de hadde blitt brukt til ECC?
jav
08:44 24.04.2014
#13

Hei Akilles. Jeg tror du ikke helt har satt deg inn i dette. ECC stå for Environmental. Compliance Certificate så miljø aktivitet må nødvendigvis være en vesentlig del av selskapets tiltak. Videre har selskapet under de avtaler som ligger til grunn også en del forpliktelser mht aktivitet mot stake holders. Sist, men ikke minst er det vel opplagt at vellykkede miljøtiltak etter alle solemerker vil måtte forventes å kunne øke sjansen for sosial og politisk støtte for prosjektet. Selskapets hovedproblem er nødvendig sosial og politisk støtte og ikke minst at provinspolitikerne er vedtatt et 25 års gruvemoratorium (forbud) mot gruvedrift på Mindoro. I og med at selskapet har endret planer på sted, men ikke endelig bestemt hvor, og hvordan, prosjektet skal utbygges må det søkes om ny ECC og DMPF kan ikke bli søkt om før alt er blitt bestemt og nye prøver er gjort, ny ECC et utstedt, sosiale høringer er gjort og fått støtte, avtalene med landeiere osv,osv . En ny DFS og en massiv menge arbeid og ikke minst arbeid for millioner av usd må gjøres før en DMPF kan bli søkt om. Det er, selv uten sosial og politisk motstand, mange års arbeid og kostnader langt utover selskapets kasse som må til for å å få en DMPF. Hvis en kjøper visste det var en påregnelig prosess hvis man fulgte lovens krav og at man da ville få en DMPF kan jeg vanskelig forstå annet enn at prosjektet er salgbart. Mye tyder på at potensielle kjøpere ikke føler det er politisk påregnelighet og da stopper det opp. At dette scenarioet "skremmer" utlendinger er kanskje forståelig, men at ingen industrielle lokale tilsynelatende tør ta sjansen er overraskende. Jeg er litt overrasket over selskapets kommunikasjon mht "lokale partnere" da faktum er at selskapet i dag opererer under MPSA'r som krever at 60% av prosjektene er med lokale partnere. Det virker ikke som om styret og CEO helt skjønner hva de skriver mht hva loven krever av en MPSA, eller de er upresise i hva de mener. Jeg mener uttrykksformen er uklar og upresis og kan øke den politiske risikoen for selskapet som ikke er noe selskapet trenger nå.
highlander
10:40 24.04.2014
#3528

Gjesp... Det selskapet ikke trenger nå er mer baissing. Ut fra den siste oppturen i Nikkel-prisen burde aksjekursen vært på minst 4 kr pr aksje nå, men det er visst et eller annet som tynger...
highlander
09:57 08.05.2014
#3529

Jan Vestrum (jav) fortsatte bullshit-propagandaen sin på HO når han sluttet her på ST for en del dager siden. Har dere lagt merke til at nikkelprisen har peaket? ITX burde vært over 4 kroner aksjen for lengst, men manipulasjonen til nevnte JV & co har ødelagt for kursutviklingen.

Det faller på sin egen urimelighet å trekke frem egen fiasko (JV) som argument for hvor vanskelig det er å selge inn dette caset. JV indikerer at SG har mislyktes, men har de egentlig det? Med til historien hører det også at de som prøvde å selge prosjektet før JV kom på arenaen forsøkte å selge prosjektet til over 10 ganger høyere pris enn dagens kapitalisering av selskapet.

SG er ikke ute av bildet, ikke i det hele tatt. Det faktum at SG ikke ble nevnt i oppdateringen som kom i slutten av mars, betyr slettes ikke at SG har gitt opp.

Jeg fikk følgende presisering:

"Selskapet arbeider som før, men fokus nå er på å få inn en lokal partner. Som meddelt markedet har dette prioritet nr. 1.

Ifht Societe Generale (SG) så har SG også bistått i dette arbeidet, men deres primære fokus har vært utenfor Filippinene. Graden av involvering av SG, eventuelt andre rådgivere (dersom vi finner det hensiktsmessig) er altså avhengig av behovet og hvordan arbeidet struktureres. Pt. trekker vi ikke på SG ifht jobben på Filippinene, men det kan være at vi ønsker å gjøre det senere, og når vi eventuelt går bredere internasjonalt. Vi har god dialog med SG på dette.

Best regards
Henno Grenness | CEO

Intex Resources ASA | Munkedamsveien 45 F | 0250 Oslo | Norway"

Ryddig og klargjørende melding. Selskapet opptrer nå helt i tråd med det de tidligere har kommunisert. Og kurstriggere/løsninger kommer stadig nærmere. Utviklingen i nikkelprisen kan bidra til å fremskynde dette...
Akilles
09:00 09.05.2014
#5861

Nikkelprisen opp over 5% på et døgn burde vel lette søket etter er en partner?
Akilles
10:14 12.05.2014
#5862

jav#13 24.04.2014 08:44
Nei, jeg har nok ikke satt meg så godt inn i hva dere har gjort av miljøtiltak.
Men jeg har vært med på lignende tiltak for å få en lokalbefolkning til å godta etablering av bedrifter i deres område (særdeles vellykket).
Og jeg er ikke sikker på at dere som ledet selskapet tidligere har satt dere så veldig godt inn i dette dere heller.
Vanligvis går man inn med slike tiltak (veibygging, skoler, bygging av broer skogplanting, etc.) for å få en motytelse, som ofte er avtalt på forhånd. Man kjenner resultatet før man investerer.
For meg ser det ut som om dere har opptrådt som amatører og kastet vekk relativt store beløp på "miljøtiltak" uten å få noen gjenytelse. Det eneste dere oppnådd er en miljøpris og "et 25 års gruvemoratorium (forbud) mot gruvedrift på Mindoro." (godt gjort)
Så får vi håpe at den nye ledelsen har lært av dine feil og ikke gjentar fiaskoen..

Endret 12.05.2014 10:29 av Akilles
OldNick
18:14 15.05.2014
#15699

ITX: Q1-2014 financial results

Børsmelding
15.05.2014

Intex Resources ASA today published its first quarter results for 2014. The operating loss is reduced, and the measures to increase the financial flexibility have proven to be sustainable. For Q1-2014, Intex recorded a loss of USD 1.2 million compared to a loss of USD 1.9 in Q1-2013. While preserving cash, Intex is dedicating its resources to find a domestic Philippine partner as the first step in the realisation of the Mindoro Nickel project. The Company enjoys an improved nickel sentiment as the nickel price has increased more than 40% so far in 2014.

Highlights for the first quarter and important subsequent events include:
- Operating loss reduced - the operating loss (EBIT) for Q1-2014 ended at USD 1.2 million vs. USD 1.9 million for Q1-2013 and is in line with the targeted cost reduction
- Redefined strategy for Mindoro Nickel - decided to get a local partner onboard as the first step
- Improved nickel sentiment - the Indonesian export ban on unprocessed ore has dramatically changed the market
- Appointment of Joselito R. Bacani as new General Manager for the Philippine operations

Mer på link

ITX: Q1-2014 Report (PDF)

ITX: Q1-2014 Presentation (PDF)

ITX: Q1-2014 Press Release (PDF)
______

Ikke noe nytt som ikke var opplyst tidliger, men man kan jo lure på hva sjefen tenker på når han skriver dette:

The realisation of the Mindoro Nickel project is not dependent on the nickel market.
______

ITX avholdt også ordinær gen.forsamling idag.

Intet spesielt fra protokollen, bortsett fra at under 20% av stemmeberettige aksjer var tilstede.

ITX: Protokoll fra ordinær gen.forsamling 15 Mai 2014
______

Er det utsalg av egeneide ITX-aksjer - "1/2 pris"?

Er de i beit for cash?

ITX - Sale of treasury shares & Co-operation Agreement

Børsmelding
15.05.2014

Oslo/Manila - Intex Resources ASA (the "Company") announced today that it has agreed to sell 8,900,000 treasury shares representing 9.71 per cent of outstanding shares in the Company at a price of NOK 2.25 per share, with settlement on or before 29 August 2014. The settlement date may be extended until 28 November 2014 upon notice to Intex no later than 24 August 2014.

The buyer is Double Concept Investments Ltd, a company located in Hong Kong and controlled by Alfonso Cusi and Wilfredo Fernandez. Mr. Cusi and Mr. Fernandez are primary insiders in the Company due to their positions as members of the Board of Directors in Intex Resources Philippines Inc. Following the settlement of the sale of shares Double Concept Investments Ltd will hold 8,900,000 shares in Company, and the Company will hold no treasury shares.

The sale of treasury shares will be reported as an equity transaction in the second quarter of the financial year (depending on the settlement).

The Company today also announces that it has signed a comprehensive co-operation agreement with Mr. Cusi and Mr. Fernandez, based on a no cure no pay bonus scheme structure. The agreement carries certain milestones related to the future development of the Mindoro Nickel project, including work programs
related to community relations/development, communications, permits and stakeholder engagement. Any payments will be purely success based.

The

Endret 15.05.2014 18:15 av OldNick
OldNick
18:15 15.05.2014
#15700

Det har også vært utsalg av egeneide ITX-aksjer - til "1/2 pris"?

Er de i beit for cash?

Noen som vet hvilken kurs disse ble innkjøpt til?

ITX - Sale of treasury shares & Co-operation Agreement

Børsmelding
15.05.2014

Oslo/Manila - Intex Resources ASA (the "Company") announced today that it has agreed to sell 8,900,000 treasury shares representing 9.71 per cent of outstanding shares in the Company at a price of NOK 2.25 per share, with settlement on or before 29 August 2014. The settlement date may be extended until 28 November 2014 upon notice to Intex no later than 24 August 2014.

The buyer is Double Concept Investments Ltd, a company located in Hong Kong and controlled by Alfonso Cusi and Wilfredo Fernandez. Mr. Cusi and Mr. Fernandez are primary insiders in the Company due to their positions as members of the Board of Directors in Intex Resources Philippines Inc. Following the settlement of the sale of shares Double Concept Investments Ltd will hold 8,900,000 shares in Company, and the Company will hold no treasury shares.

The sale of treasury shares will be reported as an equity transaction in the second quarter of the financial year (depending on the settlement).

The Company today also announces that it has signed a comprehensive co-operation agreement with Mr. Cusi and Mr. Fernandez, based on a no cure no pay bonus scheme structure. The agreement carries certain milestones related to the future development of the Mindoro Nickel project, including work programs
related to community relations/development, communications, permits and stakeholder engagement. Any payments will be purely success based.

The sale of treasury shares is not dependent on any milestone achievements or success bonus payments derived from the co-operation agreement. Both agreements have been approved by the Board of Directors in the Company.

"The share transaction will contribute to align our interests, and we now have an even stronger common interest to bring the Mindoro Nickel project forward" says Chairman of the Board of Directors Mr. Christian L. Holst.

Henno Grenness, CEO
Intex Resources ASA
______

ITX - Correction: Sale of treasury shares

Børsmelding
15.05.2014

With reference to the stock exchange notice 15 May 2014 regarding the sale of 8,900,000 treasury shares to Double Concept Investments Ltd: Following the transaction, Intex Resources ASA will hold 67,666 treasury shares.
dr. Stockman
22:17 15.05.2014
#16553

1/2 pris er riktig det ettersom aksjene ble kjøpt rundt 4 kr (så vidt jeg kan huske). På den annen side så har jo dette salget nytteverdi for ITX langt utover det et salg til en tilfeldig investor ville hatt.
jav
00:28 16.05.2014
#14

Litt merkelig melding at det skal være nødvendig å "align interests" med ansatte/styremedlemmer. I det hele tatt en merkelig og uklar sak. Dette er enten en gratis opsjon hvis de kan komme seg ut av kjøpet, eller det er en gratis forward kontrakt. Dette stemmer dårlig med kravet om armlengdes avstand på konserninterne transaksjoner. Cusi & Co skulle betalt en opsjons og/eller forward premium/margin, noe det ikke opplyses om.. Har selskapet sikret seg at de faktisk vil få oppgjør eller er det en konstruksjon hvor kjøpet ikke er reelt? Dette er dårlig og uklart informert som gjør at det kan stilles spørsmålstegn ved hele konstruksjonen,Man kan jo lure på hvorfor aksjene simpelt hen ikke kjøpes nå, hvis kjøperne har penger nå,hvilket ville ha vært et ubetinget meget godt signal. Hvis de ikke har penger nå, hva er gjort for å sikte oppgjør?Dette kan være veldig bra, men det kan også være en "bløff". Jeg ser alltid etter det som ikke sies i en melding, vel så mye som det som sies. Her er det mye det ikke sies noe om, som virker klønete og veldig dumt hvis alle forholdsregler er blitt tatt. Slik det fremstilles synes det positivt
Akilles
08:41 16.05.2014
#5863

jav
De mangler nok penger nå, samtidig som de sitter på info om at noe er på gang i nær fremtid og før de har fått penger på plass, så da gjør man en slik avtale.
Så skal du være med her, så er tiden inn for en opsjon igjen. (Og den trenger du vel ikke si fra til ose om?:)

Endret 16.05.2014 08:52 av Akilles
highlander
10:10 16.05.2014
#3530

Jeg var til stede på torsdagens kvartalspresentasjon, som begynte kl 08:00, samt den påfølgende generalforsamlingen. Kvartalspresentasjonen var ferdig ca kl 08:40 og selve generalforsamlingen begynte ikke før kl 10:00, så det ble god tid til å snakke med og hilse på noen av de øvrige aksjonærene. For øvrig genialt å leie ett lokale for avholdelse av begge møter, ikke minst av kostnadshensyn. Generalforsamlingen tok cirka 7 minutter, og alle saker ble enstemmig vedtatt, med unntak for at forhåndsstemmer på cirka 1,7 millioner aksjer stemte mot forslaget om styrehonorar.

Utover det som fremgår av foiler/presentasjonsmateriale har jeg ikke så mange kommentarer, bortsett fra at kostnadsbesparelsene er implementert og godt synlige (det hjalp å kvitte seg med daukjøttet og spekklaget Jan Vestrum), at det går fremover, og at nåværende ledelse opptrer profesjonelt og helt i tråd med det de tidligere har kommunisert (jeg ser ingen grunn til å gjenta dette).

Jeg hilste på Michael Juuhl. Det er veldig positivt for aksjonærene å få ham inn i styret. På grunn av hans store aksjeinnehav føler jeg meg trygg på at han ikke samtykker i dealer som får utvannende effekt for aksjonærene. Utenom de to offisielle møtene fikk jeg også en prat med Christian Holst og Henno Grennes. De sa selvsagt ikke noe utenom det som er offentliggjort, og på spørsmål til Holst om hvorfor hans innsidekjøp i desember ikke var av mer imponerende størrelse, svarte han at han ikke ville kommentere det.

Den mye omtalte aksjehandelen som ble meldt senere på dagen, ble det selvsagt ikke sagt noe om på verken kvartalspresentasjonen eller generalforsamlingen, eller i korridorene på Vika Atrium, men jeg tror at det var hensiktsmessig å informere det nye styremedlemmet, Juuhl, og få hans kommentar før handelen ble meldt. Selvsagt positivt med et innsidekjøp av denne størrelsesorden, men minus for at kjøperne ikke trenger å betale for aksjene før 29. august, og eventuelt kan få utsettelse helt frem til 28. november om de begjærer det innen den 24. august. Jeg hadde håpet at disse aksjene heller ble solgt til en ekstern strategisk eller industriell aktør, men nå har i det minste våre menn på Filippinene et intensiv for å få fortgang på de nødvendige prosesser. Håper dog at det er samtaler med andre partnere enn Kusi og Fernandez, og at det ikke er deres nyetablerte firma som er den filippinske partneren som skulle på plass.

Kortsiktig er det fare for at vi får en liten dupp ned i aksjekursen igjen, slik Intex alltid har gjort etter positive nyheter. Langsiktig er det fortsatt en enorm oppside, og selskapet kommer stadig nærmere en exit/endelig løsning i forhold til realisasjon av Mindoro. Jeg er helt sikker på at vi ser en vesentlig høyere prising av selskapet om 6 - 12 måneder.

Endret 16.05.2014 10:19 av highlander
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter