Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Element (tidl. Intex Resources)
Element (tidl. Intex Resources)
highlander
12:04 20.05.2014
#3531

Intex ble i går innlemmet i innsideporteføljen i Finansavisen, og det er overraskende at ikke kursoppgangen har fortsatt.

Det faktum at Alfonso Cusi og Wilfredo Fernandez blar opp over 20 millioner kroner for aksjene er selvsagt positivt for ITX, selv om oppgjøret er utsatt, sannsynligvis til en estimert dato for at kjøperne har realisert aktiva slik at de kan gjøre opp den betydelige kjøpesummen.

Det er verdier for godt over 30 kroner pr aksje i bakken (konservativt vurdert), så oppsiden er enorm.

Det er for øvrig verdt å merke seg at det samme dag som aksjekjøpet ble meldt (FØR salget ble meldt) gikk større poster på 2,00. Det faktum at kjøper betaler en "overpris" på over 10 % i forhold til børskurs på angjeldende tidspunkt, er god nok kompensasjon for det utsatte oppgjøret.

Jeg ser følgende åpenbare fordeler med transaksjonen:

1. Avtalt kjøpskurs representerer overkurs (og ikke rabatt, slik mange fryktet) i forhold til børskurs på angjeldende avtaletidspunkt.

2. Største aksjonær er etter denne transaksjonen lokale eiere. Dette bør medføre at prosessen med å få tilbake ECC og de øvrige nødvendige tillatelser går smidigere.

3. Kjøperne har soleklar egeninteresse av å stå på for å få de nødvendige tillatelser, og bidra til å få verdiene frem i lyset.

4. Selskapet vil etter at oppgjøret for salget er mottatt ha penger nok til å holde det gående til langt ut i 2016. (Før dette aksjesalget ble meldt var det på det rene at selskapet hadde tilstrekkelig med penger til å holde det gående ut 2015 uten emisjon.)

Endret 20.05.2014 12:27 av highlander
highlander
12:18 29.06.2014
#3532

Jan Vestrum er tiltalt for grov korrupsjon, hvitvasking og markedsmanipulasjon.

Oslo (NTB): Den tidligere styrelederen i gruveselskapet Intex, Jan Vestrum, er tiltalt for grov korrupsjon, hvitvasking og markedsmanipulasjon. Vestrums advokat mener det ikke er grunnlag for tiltalen.

Dersom Jan Vestrum dømmes for alle punktene i Økokrims tiltale, risikerer han inntil 16 år i fengsel, skriver Dagens Næringsliv.

- Økokrim mener dette er en veldig alvorlig sak. Tiltalen for korrupsjon bygger på at tiltalte blant annet ga verdifull informasjon til selskapets største aksjonær og var med på å gjennomføre salg av aksjonærenes aksjepost i Intex ved blant annet markedsmanipulasjon, slik at aksjonæren kunne selge seg ut på et meget gunstig tidspunkt og på en høy kurs. For dette mottok tiltalte en større utbetaling fra den samme aksjonæren, sier statsadvokat Henrik Horn i Økokrim til avisen.

Vestrums advokat Filip Truyen i advokatfirmaet Wikborg Rein sier på sin side at det ikke er grunnlag for tiltalen.

- Økokrim har mottatt et omfattende skriftlig materiale som dokumenterer at det ikke er grunnlag for tiltalen, uten at Økokrim har ønsket å forholde seg til eller gå i dialog for å få saken fullt ut belyst før det tas ut tiltale, opplyser Truyen.

Advokaten påpeker dessuten at det er ventet en dom i saken mellom Økokrim og Intex i juli som vil ha betydning for saken mot Vestrum. I denne saken er selskapet ilagt en bot på 400.000 kroner for ikke å ha ført lister over alle personer som har tilgang på innsideinformasjon. Selskapet har besluttet å ikke vedta boten.
Honorar

Ifølge tiltalen har Vestrum helt tilbake til 2010 hatt et forretningssamarbeid med det russiske selskapet Lybica Holding bv, et datterselskap av den russiske stålgiganten OAO Severstal. Etter råd fra Vestrum kjøpte selskapet seg opp som største aksjonær i Intex med en aksjepost på 21,7 prosent i september 2010. Under to måneder senere ble Vestrum styreleder i gruveselskapet.

Ifølge Økokrim skal den tidligere styrelederen ha videreført forretningssamarbeidet med Lybica og/eller tilknyttede selskaper mot et klekkelig honorar. (NTB)
highlander
12:25 29.06.2014
#3533

Selv om strafferammen er totalt 16 års fengsel, tror jeg Vestrum vil slippe unna med alt fra 2 til 5 år, avhengig av om han blir funnet skyldig. Selv om han skulle bli funnet skyldig på alle punkter (det tviler jeg på), vil store deler av straffen antakelig bli gjort betinget. Dette er vanlig i saker der det har vært mye sommel fra politiets eller påtalemyndighetens side.

Den ubetingede delen av fengselsstraffen kan være en form for dannelsesreise. Vestrum vil få god tid til selvransakelse. Forhåpentligvis blir han mer ydmyk. Det som vil svi mest for svinet er inndragningen. Vel, kona får sikkert beholde noen av diamantringene og pelskåpene som aksjonærene har betalt for den perioden grisen skrev timer med gaffel...

Nå når den destruktive manipulasjonen fra Vestrum forsvinner (han har som kjent vært veldig bearish og kommet med tirader av mishagsytringer i det siste [særlig på Hegnar Online]), pluss at han (eller noen som har samarbeidet med ham) sannsynligvis har hatt kontroll på flere kjøps- og salgsordre for å dunke aksjekursen ytterligere nedover, kan aksjekursen få en mer riktig kursutvikling fremover. Stigningen i nikkelprisen burde ha sendt ITX-kursen til minst 4 kroner aksjen for lengst.

Endret 29.06.2014 12:35 av highlander
joergen
09:00 30.06.2014
#4362

selvransakelse og dannelsesreise - jeg tviler
Hans retoriske talent og amoralske sinnelag utgjør altfor store hindre i så måte.

se DN på lørdag
jav
09:13 02.07.2014
#15

Jørgen og andre. Skulle det bli domfellelse på denne tiltalen blir det fullt i norske fengsler. Skulle økokrim få medhold blir det fort slutt på akjsonærutnevnte styremedlemmer. Nå har ikke økokrims beskrivelse rot i virkeligheten, men rekkevidden av dette er at en advokat, konsulent eller annet aksjonæroppnevnt styremedlem må si fra seg oppdrag for aksjonæren på betydelige summer, for å få smuler i styrehonorar. Dette er selvfølgelig totalt tøv og ikke forankret i lov. De aller fleste styrer vil bli rammet av dette så det blir folksomt i fengslene. I tillegg hadde jeg helt spesifikt i redegjørelse til valgkomiteen forbeholdt meg retten til å kunne ta oppdrag for største aksjonær eller andre gruveselskaper. Dette var en krystallklar skriftlig forutsetning for å styreformannsjobben.

Jørgen, jeg er nygerrig på din kommentar om å være "amoralsk". Det jeg blir kritisert for er at jeg etter 3-4 år har måttet innrømme at forutsetningene som lå til grunn for selskapets planer og tro har vært feil og ikke har latt seg materialisere. Når absolutt ingen av de fremstøt selskapet har gjort med en lang rekke forskjellige CEO'r, finansielle og andre rådgivere, flere styrer osv, osv. over en periode på 4-5 år lykkes, blir det "amoralsk" å erkjenne dette faktum og revurdere de åpenbart feilaktige standpunktene? Fra mitt ståsted ville det være "amoralsk" og ikke minst ekstremt uklokt å late som ingenting og fortsette å argumentere ting som åpenbart ikke riktig. "Moralismen" er nok dessverre et utslag av skuffelse over manglende resultater og den skuffelsen kan jeg forsikre jeg deler. Hvordan man så forholder seg til skuffelsen er individuelt, men har man brukt samme strategi i 4-5 år uten å lykkes, er det på tide å innrømme at den strategien, og det synet man har hatt, har vært feil og man må gjøre noe helt nytt. Når det gjelder Intex må man erkjenne man ikke har kontroll på prosessen og at selskapets vurderingen av MNP's attraktivitet ikke har vært realistisk. Er dette "amoralsk"? Da er det mange "amoralske" personer i alle bedrifter som må endre startegi. Selskapet har nå valgt hva jeg mener er en passiv holdning som går på bare å fokusere utelukkende på salg av Mindoro som er en prosess selskapet ikke har noen kontroll på. Denne strategien ble innført av JUM styret i 2008 og har feilet totalt. Jeg har ment lenge at denne ensidige strategien var feil og mener dette mer enn noen gang. Er det dette som er "amoralsk"? Her velges bevisst svulstige begreper og behovet for en syndebukk og tåkelegging er stort for å kunne fortrenge skuffelsen over tap på en investering. Jeg er ekstremt skuffet over ikke å ha fått til det alle håpet på, men jeg kan forsikre at absolutt intet har vært uprøvd. Prosjektet ble simpelt hen ikke vurdert av mulige kjøpere som selskapet selv kollektivt av ledelse og styret oppfattet det. Forumet argumenter som om jeg har ment,sagt eller skrevet noe annet enn selskapet mens jeg var i selskapet. Det har jeg selvfølgelig ikke gjort. Når jeg mente selskapet måtte endre stragtegi fikk jeg ikke gehør for dette og forlot selskapet. Jeg har tapt mer penger på aksjer i selskapet enn de fleste på forumet og mener dette hovedsak skyldes at selskapet tok feil mht Mindoros salgbarhet, dvs delvis min egen skyld, men også at strategien ikke er endret til å inkludere aktvitet på andre prosjekter. Hvis jeg oppfattes som "amoralsk" for å erkjenne gamle feil og revurdere mitt syn basert på manglende resultater og ny informasjon kan jeg leve med dette. Hvis andre ønsker å fortrenge historiske faktum og tviholde på en strategi som har feilet over svært lang tid er det selvfølgelig den enkeltes privilegium, men da bør man ta ansvar for dette selv og ikke desperat lete etter syndebukker. Jeg antar jeg oppfattes både amoralsk og retorisk i dette innlegget, men det kan jeg som sagt leve med. Folk tar faktisk feil ganske ofte, men det er verken amoralsk eller kriminelt å ta feil. Det er dog "kriminelt dumt" ikke å lære av sine feil.
highlander
11:47 05.07.2014
#3534

Re. jav/ Jan Vestrum

Spar den patetiske forsvarstalen din til rettssaken.

Du fikk provisjon etter at du hadde manipulert og hausset aksjekursen opp, slik at dine russermafiavenner kunne bli kvitt aksjene på en hyggelig overkurs. Du ga inntrykk av at du selv hadde tatt en mye større posisjon enn du egentlig hadde gjort (pga gratis put-opsjon som ikke ble meldt). I tillegg skrev du anonyme hausseinnlegg på Hegnar Online, de siste umiddelbart før du pælmet ut de 500000 aksjene du ikke hadde salgsopsjon knyttet til på en snittkurs over 3,00. Hvis vederlaget ditt var noe du hadde krav på og som ikke var tvilsomt i det hele tatt, hvorfor i all verden kanaliserte du da pengene via en stråmann?

Dine vurderinger, eller i det minste det du gir uttrykk for på diverse fora, har konsekvent vært gale når det gjelder ITX.

Du klarer faktisk å si at rammebetingelsene har endret seg til det verre, til tross for flere positive forhold, for eksempel at nikkelprisen har steget kraftig, og at så og si alle nikkelaksjer (bortsett fra ITX) har lagt på seg minst 100 - 200 %. Likeledes begynner Nickel Asia å intrerssere seg for Mindoro-området (se
http://www.malaya.com.ph/business-news/business/3rd-nickel-plant-ph#sthash.KsMgUKBj ), og det er bare et tidsspørsmål før ECC kommer tilbake (selv om den må modifiseres noe i forhold til opprinnelige planer). De negative faktorene du viser til skriver seg tilbake til tidlig i 2013 - altså før du i august 2013 - var stålbull. Du valgte å se bort fra disse da du hausset caset, men nå utgjør dette altså store hindringer. Alt du sier er inkonsekvent, og du møter deg selv i døra stadig vekk. Du ser det ikke selv.

Selskapet har full kontroll på kontantsituasjonen og penger nok til drift ut 2015 uten emisjon og uten salg av egne aksjer. Kommer kjøpesummen for aksjene som Cusi og Fernandez har kjøpt (og det gjør de nok før eller siden) har selskapet penger nok til driften til langt ut i 2016.

Takket være at selskapet er kvitt den aller største kostnadsposten (deg) og heller ikke har iverksatt cashburnprosjektet ditt, er cashsituasjonen totalt under kontroll.

Nå må du snart slutte å bruke din egen fiasko som argument for at ingen andre klarer å selge Mindoro Nickel. Er også dritt lei av å høre deg fortelle at dine forgjengere heller ikke fikk det til, når du bevisst unnlater å nevne at prisen det var snakk om den gangen lå minst 10 ganger høyere enn dagens kapitalisering av selskapet.

Endret 05.07.2014 12:05 av highlander
highlander
22:54 10.07.2014
#3535

Mining Journal: Nickel price has room to grow (10 July 2014)

Nickel, the so called 'wild beast' of metal markets, is likely to run further northwards with the help of speculative steam but won't approach levels seen when the stainless steel ingredient last caught the imagination of metal traders in 2006.

The nickel price was up by some US$5,300 per tonne or 38% to US$19,275/t this week compared to levels in early January before Indonesia shocked metal markets by enacting its proposed ban on concentrate exports.

Adding fuel to the fire were tensions in Eastern Europe as Russia - one of the world's other major nickel producers - annexed Crimea and brought down a raft of soft sanctions on itself, which led to speculation of more serious action, potentially affecting metal exports.

The last time nickel enjoyed such a run was back in 2006 during the pomp of the boom, when a serious run-down in stocks and backwardation (forcing physical delivery) combined with rampant speculation in what is a relatively small market to drive the price past US$50,000/t.

Back then, the emergence of nickel pig iron out of Indonesia dragged prices back to around US$30,000/t before the crash in 2008 completely pulled the floor out from under nickel demand. The price then spent an uncomfortable period below US$10,000/t.

The pig iron industry has been refined further over the past eight years and processing has become more efficient to the point where it makes up 50% of the stainless steel market - 65-70% of nickel demand - and so has kept the nickel price at bay. Until this year.
With pig iron essentially removed from the market through the ban on exports from Indonesia, there is an argument that we could be in for a repeat of 2006. For starters, most of the stated LME stocks - which are ample and the realisation of which has forced the price down from more than US$21,000/t in May - are tied up in financing arrangements and so are actually not available supplies of metal.

Secondly, and more importantly, with pig iron production out of the equation mine supply levels are actually below those back in 2006. This will eat into stocks and any disruption to production in major nickel centres such as Sudbury, Canada, or Norilsk, Russia, could prove seriously disruptive to nickel markets.

SP Angel analyst John Meyer told Mining Journal he had previously expected a surplus this year followed by a small deficit next year but was revising his numbers.

"Taking out Indonesian production, which was 16% of mine supply in 2013 and was expected to be similar this year, the market should be in quite a severe deficit this year," he said.

On the demand side, stainless steel demand is forecast to continue expanding by around 3-5% annually.

And then there it the great unknown - speculative demand. The smaller market that is nickel has proved itself extremely vulnerable to speculation, which could take the nickel price by the collar if the fundamental drivers mentioned take hold.
One European metal trader contacted by Mining Journal suggested fundamentals did not point to further rises in the nickel price but the "politics and speculation" around Indonesia could push the price in either direction.

(del 1 av 2)

Endret 10.07.2014 22:57 av highlander
highlander
22:58 10.07.2014
#3536

Numis Securities analyst Cailey Barker told Mining Journal price swings of US$500/t over a matter of days, mostly up, indicated that speculators had a heavy presence in the nickel market. He said the market was in a "drunken euphoria" with traders taking active positions, including shorts, though the "momentum trade" for nickel was certainly on the upside.

Holding nickel back are existing LME nickel stocks, which stand at 305,000t and contrast against the 2006 low of 2,982t.
The net result is a nickel price that is likely to continue to rise but will probably lack the steam to reach the heights of 2006.
Standard Bank commodities strategist Leon Westgate told Mining Journal he expected nickel to trade sideways in the near-term and then seasonally lower toward the back of summer before picking up heading into the New Year and moving higher.

He said nickel was roughly where he would expect it to be currently, with his figures predicting an average price for the quarter of US$18,700/t.

Patricia Mohr from Scotiabank has predicted nickel supply will fall by 20% this year, which has seen her firm's forecasts shift materially upward. Scotiabank sees nickel trading at US$18,290/t this year, US$23,693/t in 2015 and US$27,550/t in 2016, provided a status quo on Indonesian policy.
These predictions are of course based on basic supply-demand dynamics and don't take into account the speculative driver, which is that much more significant for nickel. On that basis, nickel could move back past US$30,000/t within the next few years.

(del 2 av 2)
highlander
23:42 10.07.2014
#3537

Nå som nikkelprisen har vært i vinden kan det være greit å minne om denne analysen (klikk HER for lenke) fra Swedbank First Securities som konkluderte med NAV på 22 kroner per aksje, da nikkelprisen var mye lavere enn nå.

Highligts fra analysen:

- oppkjøp ("first stage") sannsynlig på kurser mellom NOK 4 og 8 pr aksje
- kursmål oppgis til NOK 4,50 pr aksje
- DCF viser NAV på NOK 22 pr aksje

En oppdatert analyse ville landet på vesentlig høyere verdier. Minner om at gruven har ressurser for mer enn hundre års drift. I tillegg representerer scandium/REE betydelige merverdier.

(Ovennevnte analyse er altså utarbeidet av et anerkjent meglerhus. Kanskje greit å vektlegge dette i minst like stor grad som all negativiteten som kommer ut av kjeften på Jan Vestrum, som er tiltalt for markedsmanipulasjon, grov korrupsjon og hvitvasking m.m. Hans troverdighet burde for lengst ha nådd stadiet "null", og snart skal retten ta stilling til tiltalen såvel som Vestrums troverdighet...)
highlander
23:54 11.08.2014
#3539

Noen viktige datoer:

21. august kommer Q2 rapporten.

24. august er siste frist for Cusi og Fernandez å melde utsatt oppgjør av det behørig omtalte aksjekjøpet.

29. august er oppgjørsfristen hvis de ikke begjærer utsettelse til 28. november.

Jeg tror de kommer til å begjære utsatt oppgjør. Ingen av oss ville betalt en regning i august om den kan få utsettelse til november uten rentebelastning. Slik tenker nok også Cusi og Fernandez.

En utsettelse vil neppe medføre kursnedgang, da det ut fra kursutviklingen i det siste neppe er innbakt store forventninger om "breaking news" i løpet av august. Derimot kan det hende at noe usikkerhet eller uberettiget frykt forsvinner, ved at det kommer utfyllende opplysninger og/eller presiseringer i forhold til tidligere meldinger i forbindelse med kvartalspresentasjonen. Markedet generelt har også blitt bedre, og det kan synes som om korreksjonen er over for denne gang. Utelukker derfor ikke kursoppgang mot slutten av måneden, selv om det altså skulle komme en forventet utsettelse med betalingen for aksjekjøpet.
Akilles
09:01 21.08.2014
#5882

Intex Resources ASA today published its second
quarter and first half year results for 2014. For Q2
2014 Intex recorded a loss of USD 0.9 million
compared to a loss of USD 2.0 million in Q2 2013. The
cost reduction program is considered complete, and
although Intex has reduced its operating cost
substantially it has not impacted the Company's
ability to purse long term objectives.
agarmo
15:13 21.08.2014
#154


Intex dømt i Økokrim-sak

Intex Resources ASA er dømt til å betale bot på 400.000 kroner.

Artikkel av: Øystein Byberg (Hegnar.no - 21.8.14 12:06)

I ei ØKOKRIM-sak har Oslo tingrett dømt det børsnoterte selskapet Intex Resources ASA til å betale 400.000 kroner for brudd på listeføringsplikten. Selskapet var i desember 2011-januar 2012 i forhandlinger om å inngå en intensjonsavtale (MOU) med et kinesisk selskap.

Det rettslige hovedspørsmålet i saken var når forhandlinger om framtidige viktige hendelser kan utgjøre innsideinformasjon. I dommen av 19. august 2014 kom Oslo tingrett til at slike forhandlinger kan være innsideinformasjon allereid når det er realistisk mulig at hendelsen vil inntreffe. Domstolen uttaler at dette ikke innebærer noe krav om sannsynlighetsovervekt for at hendelsen vil inntreffe.

Om listeføringsplikta skriver Oslo tingrett vidare:

".Listeføringsplikten etter verdipapirhandelloven § 3-5 skal sikre at børsnoterte selskaper holder oversikt over hvem som mottar innsideinformasjon, at mottakerne er innforstått med de forpliktelser det fører med seg å motta innsideinformasjon og at innsideinformasjon ikke gis til uvedkommende. Dette skal samlet sett bidra til å redusere faren for misbruk av innsideinformasjon og slik styrke tilliten til markedet. Det er dermed av stor betydning at slike lister føres."
highlander
11:37 22.08.2014
#3559

Jeg var tilstede ved gårsdagens Q2-presentasjon og her er mine notater. (Utover dette bør dere lese presentasjonsmaterialet.)

Positivt:
- Kraftig reduksjon av underskuddet; vesentlige kostnadsreduksjoner siden Jan Vestrum satt ved roret. Målet om kostnadsreduksjon er nådd.
- Henno Grennes viste selvtillit, og det later til at de har full kontroll på det som foregår på Filippinene. Tidligere har han vært noe mer usikker og småvinglete i sin fremtoning.

Negativt:
- Selskapet har INGEN økonomisk sikkerhet for aksjesalget til Fernandez og Cusi. Det er ingen forwardkontrakt, men "vanlig aksjekjøpsavtale" med utsatt oppgjør.
- Société Générale er ute av bildet. Avtalen ble terminert i Q2. (Ettersom kostnader ikke er påløpt, kan det synes som om JV hadde rett da han som "jhala" uttalte at SG jobbet under "no cure, no pay"-klausul)

Endret 22.08.2014 11:41 av highlander
highlander
13:04 25.08.2014
#3561

En investering her er en hard prøvelse for meg og de fleste andre investorer.

For min egen del synes jeg at det var betryggende at selskapet meldte om (den forventede) utsettelsen FØR børsåpning i dag, så slapp det å bli noen som helst tvil rundt dette forholdet. Dermed er jeg ikke i tvil om at vi for fremtiden kan regne med børsmeldinger når de faktisk bør komme. Jeg har også fått svar på hvorfor avtalen med SG ble terminert, og er fornøyd med svaret, selv om jeg fortsatt mener at termineringen burde ha blitt børsmeldt på termineringstidspunktet, gjerne sammen med begrunnelsen, selv om den er noe man burde ha klart å ressonnere seg frem til ved å ha lest de siste børsmeldingene sammenholdt med Q2-rapporten...

For øvrig KAN det se ut som om aksjer bytter hender fra utålmodige, kortsiktige investorer til mer tålmodige og langsiktige hender i dag? Har bl.a. lagt merke til at det ligger et par kjøpere med skjult volum rundt 1,60 i dag. Mulig at aksjen bunner her..

Så er det bare å håpe at det som Cusi og Fernandez arbeider med, og som bør medføre kursoppgang langt over 2,25, manifisterer seg, og helst i god tid før fristen utløper i november.

Den som lever får se...
highlander
10:04 26.08.2014
#3562

Hva angår engasjementet av Société Générale (SG) var det som ledd i å finne en realisasjonsmodell. Selskapet har besluttet å få på plass en lokal partner (det formodes at Cusi og Fernandez arbeider med dette), så selskapet trekker ikke lenger på SG i denne omgang. Det var naturlig å si opp avtalen da vilkåret for "no cure, no pay" falt vekk. Så kan man heller komme tilbake til SG eller en annen aktør om man ønsker å gå ut internasjonalt ETTER at en lokal partner er på plass.
jav
16:23 26.08.2014
#16

Med respekt å melde Highlander, dette må du forstå er tøys. SocGen ble selvfølgelig engasjert for å selge, ikke bruke 12 måneder for å "konkludere" med at selskaper måtte finne seg en lokal partner. Lokal partner har vært på agendaen fra tidenes morgen. Etter alle solemerker hadde SocGen gitt opp allerede i Q4 i fjor. De skal ikke klandres for det da 2013 ga en serie av veldig negative politiske signaler som under normale omstendigheter ville skremme investorer vekk. Nevner Tampakan torpederingen av myndighetene gjennom en ulevelige ECC og EO79 som Chaimber of Mines beskrev som en "industry killer", som de mest opplagte. Rammebetingelsene har vært svært utfordrende lenge og ble forverret i 2013. Det er liten grunn til å håpe på politiske og/eller sosiale forbedringer før etter presidentvalget i 2016. Om det hjelper på lokal motstand er umulig å forutsi. Intex er blitt ekstremt binært og det gjør risikoen skyhøy og uattraktivt i mine øyne. Selskapet burde ha flere ben å stå på
highlander
08:26 27.08.2014
#3563

Re. jav #16

SG var med på å konkludere realisasjonsmodellen, men selvsagt hadde et bud blitt tatt imot med åpne armer. Kanskje konklusjonen rett og slett ble at det ikke var mulig å selge prosjektet før det kom på plass en lokal partner, slik at man fikk de nødvendige tillatelser, eller i det minste en ECC? Og med en "no cure, no pay"-deal sa det seg i grunnen selv at SG ikke hadde noe mandat å jobbe videre med før en lokal partner er på plass, dermed nevnte terminering. Det gir i hvert fall mening, dog tydeligvis ikke i din verden.

Selskapet bør absolutt ikke ha flere prosjekter, for dermed blir situasjonen mer uoversiktlig og "cash burn" vil øke. Selskapet bør heller fokusere på å få en lokal partner og/eller ECC, og jeg regner med at dette er på plass innen 28. november. (Siste frist for Cusi og Fernandez til å kjøpe disse 8,9 millioner ITX-aksjene for 2,25 pr stk, og de er med på dette for å tjene penger...)
Akilles
10:25 27.08.2014
#5883

Her mangler det bare en garanti for kjøpet 28/11, så vil kursen "fyke" over 2,25. (den er på vei;)

Endret 27.08.2014 10:26 av Akilles
highlander
07:18 09.09.2014
#3569

JanV og "baissegjengen" har på forumet til Hegnar Online flere ganger gjort et poeng av at pålydende aksjekapital i Double Concept Investments Ltd, kontrollert av primærinnsiderne Alfonso Cusi og Wilfredo Fernandez, kun er 1 Hong Kong-dollar.

Til orientering er pålydende aksjekapital i HK-baserte selskaper helt irrelevant.

Sjekk selv her på en offisiell side i Hong Kong:

Question:

Why does Hong Kong adopt a "no-par" regime?

Answer:

Nominal value (also known as "par value") of shares is the minimum price at which shares can generally be issued. The new Companies Ordinance (Cap. 622) ("the new CO") adopts a mandatory system of no-par for all local companies having a share capital and retires the concept of par value for all shares. This is in line with international trends to provide companies with greater flexibility in structuring their share capital.

It is generally accepted that par value does not serve its original purpose of protecting creditors and shareholders, and in fact may even be misleading because the par value does not necessarily give an indication of the real value of the shares.

In other comparable common law jurisdictions, there is also growing acceptance of no-par value shares. It is considered that retiring the concept of par creates an environment with greater clarity and simplicity and is more desirable for the business community generally. Jurisdictions that have adopted mandatory no-par value shares include Australia, New Zealand and Singapore.

Les mer her:
http://www.cr.gov.hk/en/companies_ordinance/faq_nopar.htm#01
highlander
07:26 09.09.2014
#3570

Nikkelprisen gjorde et nytt byks oppover i går, men til tross for det sluttet ITX ned. Her er det mange som sover i timen.

I går kom denne nyheten:

Reuters: Philippine committee approves bill banning mineral ore exports

Dette er også positivt for Intex, ettersom Mindoro-ressursen er planlagt utvunnet på Filippinene. (Det foreslåtte forbudet gjelder eksport av ikke-foredlet malm.)

Endret 09.09.2014 07:37 av highlander
highlander
11:51 01.10.2014
#3573

Nikkelprisen har falt en del i det siste. Lagertallene (manipulert av kineserne eller ei) stiger, mens nikkelprisen har falt ganske kraftig:

Klikk HER for charts (fra Kitco)

Forbudet hva angår uforedlet malm fra Filippinene som var en "het potet" for under en måned siden blir evt iverksatt flere år frem i tid.

I tillegg har til dels kraftig oppgang i dollarkursen sendt prisen på de fleste råvarer, også nikkel, rett ned de siste dagene.

Endret 01.10.2014 11:52 av highlander
highlander
22:12 01.10.2014
#3574

Men når det er sagt, er ITX grisebillig rundt 1,40 kr pr aksje.

For å sette det hele i perspektiv:

Aksjekursen burde vært rundt 15 kr uten politisk risiko og med alle tillatelser på plass. (Swedbank First securities mener at at NAV utgjør minst 22 kr pr aksje.)

En ECC (selv om den nødvendigvis må modifiseres i forhold til de opprinnelige planene) ville alene kunne sendt kursen til kr 7,50 om kursen nå hadde ligget rundt 3 kr. Med dagens utgangspunkt, som er kunstig lavt, vil det nok kunne komme en mer begrenset oppgang, men 3 - 4 kr er absolutt innen rekkevidde. En lokal partner burde ha samme innvirkning på aksjekursen, særlig fordi de minst vil betale det Cusi og Fernandez er villige til å betale (kr 2,25 pr aksje). De to sistnevnte herrer har inngått avtalen for å tjene penger på den.

Endret 01.10.2014 22:24 av highlander
renud
23:44 01.10.2014
#8052

highlander
Du kan selvfølgelig ha rett i dine betraktninger. Så lenge kassen er velfylt og markedet ikke er bekymret for en (krise)emisjon, så er det ikke så mye som skal til før kursen tar av. Skal innrømme at jeg ikke har fulgt veldig mye med på ITX i det siste, så en liten oppdatering fra deg som har oversikten om kassebeholdningen og takten denne reduseres med hadde vært fint, så slipper jeg å bruke tid på å se på den siste Q2-rapporten ;)
Siggen
00:52 02.10.2014
#9110

Ja, det er viktig at andre gjør jobben for seg...hm,hm
renud
01:21 02.10.2014
#8055

Det innlegget viser bare så altfor klart hva du aldri har skjønt, Siggen. Nemlig at et forum er til for å dele sin kunnskap med de som av en eller annen grunn vet mindre enn seg selv på noen områder, for så å få ta del i andres kunnskap på områder de selv ikke behersker like godt. Give & take.
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter