Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Element (tidl. Intex Resources)
Element (tidl. Intex Resources)
OldNick
11:03 07.06.2017
#19169

- I prinsippet betyr dette at vi nå kan ha mulighet til å utvikle forekomsten selv. Det gjør også Mindoro Nikkel til en mye mer ettertraktet forekomst blant andre industrielle aktører og vi vil aktivt bruke disse resultatene i vår kommunikasjon med dem, sier Lars Christian Beitnes.

Basert på en investering estimert til å være 26-35 millioner USD for å oppnå en årlig utvinning av 600.000 tonn viser laboratorietestene en årlig EBITDA på 15-18 millioner USD selv på dagens historisk lave nikkel priser på 4 USD/lb, eller 28-32 millioner USD basert på mer historisk normale priser på 5 USD/lb.

- Strategien med å lage konsentrat med CSRM-teknologien uten smelteverk medfører at prosjektet blir betydelig mer miljøvennlig, enn hva det allerede er, noe vi selvfølgelig er meget fornøyde med, sier Cecilie Grue.

mer på link

Presentasjons-slides med oppsummerte resultater og indikativt flowsheet for et oppgraderings-anlegg (PDF)
spiw
13:06 06.09.2017
#1

Noen som har noen tanker om de siste meldingene rundt Ambershaw? Mindoro er nok bare å glemme inntil videre.
highlander
12:58 30.10.2017
#7587

Gruveselskapet Intex (nytt navn Element) endte fredag opp over 40 % etter å meldt at de vurderte å prøve å finansiere utviklingen av selskapets ressurser ved en Initial Coin Offering (ICO). Aksjen fortsetter i ferden oppover i dag...

Slike offerings har blitt stadig mer populær blant oppstartsselskap/tidligfaseselskap herunder sosiale media selskap.

I stedet for å måtte gjennomføre emisjon/lån for å komme seg i produksjon ønsker Element kort fortalt å konstruere og selge en digital asset – et digitalt bevis (token) – til investorer mot fremtidig leveranse av selskapets jernmalm eller nikkelressurser.

Det ble hverken gitt detaljer om kapitalbehov og prising i meldingen og senere pressekonferanse, men ble betont null utvanning for aksjonærene og lave finansieringskostnader. Ikke alle var imponert av pressekonferansen, ifølge Xi.

Dette virker tvilsomt, men ettersom noen oppfatter "tokens" som substans og trigger spekulasjon, kan det være livsfarlig også å shorte aksjen...
highlander
10:42 14.03.2018
#8588

Det koker rundt gruve- og kryptoaksjen Element onsdag formiddag. På en ellers laber Oslo Børs er det lille selskapet det tredje mest omsatte:

Mest omsatt kl 10:40
Selskap Siste Endr% Verdi
Statoil 180.25 0.45% 97 341 743
DNB 157.15 0.03% 57 621 935
Element 5.64 6.42% 56 045 439
Telenor 180.80 0.72% 52 738 142

Aksjen er i skrivende stund opp 6,42 prosent til 5,64, og er allerede omsatt for 56 millioner. Også på tirsdag var det mye interesse rundt aksjen.

Den store interessen er mest sannsynlig knyttet til at Fox Business på lørdag denne uken skal ha en episode som blant annet skal handle om Element ASA. (E24)

Jeg synes at aksjen lukter svidd og at den har en hinsides kapitalisering - men det har jo også kryptovalutaene, så dette er to sider av samme sak.
highlander
10:00 15.03.2018
#8597

Investtechs roboter og de som blindt stoler på teknisk analyse "har latt seg lure":

Robotene mener Element skal stige videre:

Onsdag steg aksjen 15,85 prosent og ble børsvinner. Den siste uken er aksjen opp 34,65 prosent, og omsetningen har vært høy de siste dagene.

Investtech skriver:

«Det ser også bra ut teknisk. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt, har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca. 5,90 kroner og en videre oppgang indikeres.»

Takk, men nei takk...
highlander
09:14 19.03.2018
#8632

Det mye omtalte Element-innslaget på Fox Business ligger nå tilgjengelig på youtube:I innslaget forklarer selskapets ledelse hvordan de vil benytte seg av blokkjedeteknologi med sikkerhet i gruveselskapets råvarer.

Styreleder Lars Christian Beitnes sier i videoen at de alltid ser etter ny teknologi som kan gi dem lavere kostnader og være til gode for aksjonærene.

– Gjennom å forhåndsselge mynter blir behovet for å hente penger i finansmarkedet mindre, det gir mindre utvanning og bør gjøre våre aksjonærer glade. For kryptoinvestorer får de nå endelig tilgang på mynter med sikkerhet i virkelige eiendeler, sier Beitnes i innslaget.

Element slapp også en oppdatering i helgen på sine nye digitale mynter, som får navnet Iron. Her fremgår det at selskapet fortsatt arbeider med strukturen og regulatoriske problemstillinger. (E24)
highlander
09:34 20.03.2018
#8647

Denne "nyheten" var for øvrig et klassisk eksempel på glimrende salgsmulighet...
highlander
09:56 27.03.2018
#8743

Etter Fox-nyheten stupte Elements fra over 6 kr til en midlertidig bunn rundt 4,50 kr i går.

I dag har aksjen en rekyl og stiger 8,33 % i skrivende stund (4,94), formodentlig trigget av denne "nyheten":

27/03-2018 08:55:01: (ELE) Alpha Blue Ocean forbedrer betingelsene for den Konvertible Lånefasiliteten og yter NOK 25 millioner i finansiering
Med henvisning til den konvertible lånefasiliteten på inntil NOK 50 millioner
med frittstående tegningsretter inngått mellom Alpha Blue Ocean ('Alpha Blue
Ocean' eller 'ABO') og Element ASA ('Element' eller 'Selskapet') den 4. oktober
2017 (den 'Konvertible Lånefasiliteten') som ble godkjent av ekstraordinær
generalforsamling i Element den 27. oktober 2017, har styret i Element godkjent
endrede betingelser og trukket resterende fem transjer i fasiliteten som gir
finansiering på NOK 25 millioner med frittstående tegningsretter, til betydelig
bedre betingelser.

Partene er enige om forbedrede betingelser i Elements favør. Forbedringen
innebærer at konverteringskursen endres fra 90% til 102% av laveste daglige VWAP
i Prisingsperioden. Prisingsperioden forblir identisk med den opprinnelige
avtalen og medfører at konverteringskursen beregnes basert på laveste daglige
VWAP de siste 10 dager før konvertering av obligasjonene til aksjer. Alle øvrige
betingelser vedtatt av den ekstraordinære generalforsamlingen i relasjon til den
Convertible Lånefasiliteten forblir uendret. Obligasjonene kan dermed
konverteres av Alpha Blue Ocean til nye aksjer på et hvert tidspunkt etter
registrering av beslutning om å utstede obligasjonene i Foretaksregisteret. Med
mindre obligasjonene er konvertert allerede, konverteres de automatisk til
aksjer 12 måneder etter at Selskapet mottok finansieringen på NOK 25 millioner.
Betingelsene knyttet til de frittstående tegningsrettene knyttet til de fem
transjene av obligasjoner, forblir uendret. Styret har dermed godkjent
utstedelse av 2 659 574 frittstående tegningsretter til en utøvelseskurs på NOK
5,50 i forbindelse med utøvelse av de konvertible obligasjonene. De frittstående
tegningsrettene kan utøves av Alpha Blue Ocean på et hvert tidspunkt etter
registrering av obligasjonene og de frittstående tegningsrettene i
Foretaksregisteret og utløper 3 år eller den dato Element mottok NOK 25 000 000.
Hvis de frittstående tegningsrettene ikke utøves, bortfaller de ved utløp.

Alpha Blue Ocean vil inngå en aksjelånsavtale for 2 500 000 aksjer med Paschi
International Limited på samme betingelser som aksjelånsavtalen inngått med
White November Fund.

«Vi er veldig glade for å ha sikret majoriteten av den finansiering vi trenger
til den siste transjen i investeringsavtalen med Ambershaw Metallics Inc
('Ambershaw' eller 'AMI') innen 15. juni 2018 og for å ha Alpha Blue Ocean om
bord som en betrodd og kommittert partner» sier Lars Christian Beitnes,
styreleder i Element ASA.

«Vi er fornøyde med å ha kommet til enighet om en avtale om betydelig forbedrede
betingelser for fasiliteten fra Alpha Blue Ocean og ser frem til å fortsette
samarbeidet» sier Cecilie Grue, administrerende direktør i Element ASA. «De
forbedrede betingelsene viser Alpha Blue Oceans fleksibilitet og dedikasjon som
en langsiktig finansieringspartner i Element».

«Vi er ekstremt tilfreds med det arbeidet som er gjort av Element og som har
langt overgått våre forventninger mht tidsaspektet. Vi er imponerte over
utviklingen av Selskapet siden vår første avtale. De forbedrede betingelsene,
som innebærer at vi tegner aksjer til en premium på laveste VWAP i
betalingsperioden i stede for en rabatt, reflekterer vårt nåværende syn på
utviklingen av verdiene i Selskapet. Vi er overbeviste om at sikring av en
betydelig del av finansieringen Element trenger til investeringen i AMI vill
styrke selskapet og gi ro for utvikling av pågående prosjekter,» kommenterer
Pierre Vannineuse, administrerende direktør og grunnlegger av det
London-basserte Alpha Blue Ocean I.G. og Leder av European High Growth
Opportunities Securitization Fund.

- - - - - -

Jeg syns fortsatt dette lukter meget svidd, men man skal aldri undervurdere de bisarre kreftene som herjer i alt kryptorelatert i perioder...
highlander
12:46 05.04.2018
#8845

Auplata har kjøpt 3.000.000 aksjer i gruveselskapet Element, til en verdi av 14,7 millioner kroner etter dagens børsverdi.

Etter det siste oppkjøpet eier Auplata 9.600.000 aksjer som tilsvarer 14,06 prosent av Elements aksjer.

Auplata er den største børsnoterte gullprodusenten i Frankrike, og selskapet utvinner gull i Frank Guyana. Likevel er det ikke snakk om et stort selskap, for markedsverdien er på 21 millioner euro, noe som er på størrelse med Element.

Men noen casher inn gevinst:

Haakon Sæter med selskapene Silvercoin Industries AS og Six-Seven AS har i dag netto solgt 2 millioner aksjer i Element. Ny beholdning etter dette er 1.421.232 aksjer som utgjør 2,08 % i selskapet, fremgår det av en børsmelding.
highlander
14:27 02.05.2018
#9690

Flaggemelding i dag:

02/05-2018 13:38:48: (ELE) Flaggemelding Element

Nobelsystem har i dag kjøpt 300.000 aksjer i Element og har totalt 1 million aksjer.

Rikard Storvestre har privat 3 millioner aksjer pr 02.05.18, og kontrollerer da 4 millioner aksjer, som utgjør 5,60 % av aksjene i Element basert på 71.472.768 aksjer.
highlander
08:20 07.05.2018
#9831

Element ASA kjøper 100 prosent av alle utestående aksjer i Osead Maroc Mining SA (OMM), som eier ca 37 prosent av aksjene og aksjekapitalen i det børsnoterte selskapet Compagnie Minière de Toussit SA (CMT) på fullt utvannet basis.

Selskapet meldte søndag om ar inngått en intensjonsavtale (LOI) som sikrer finansiering, med forbehold om blant annet aksjonærgodkjennelse, samt en LOI med den franske børsnoterte gullprodusenten Auplata SA om å inngå en joint venture-avtale (JV) for å erverve aksjene.

CMT er det nest største gruveselskapet i Marokko med fokus på bly-, sink- og sølvproduksjon, notert på Casablanca-børsenmed en omsetning på om lag 384 millioner kroner, EBITDA på på 165 millioner kroner og foreslått utbytte på ca 155 millioner kroner for regnskapsåret 2017.

Siden selskapets IPO i 2008 har CMT fulgt en generøs utbyttestrategi. Ved utgangen av 2016 hadde CMT delt ut utbytte til en samlet sum som tilsvarer to ganger noteringsprisen, Utbetalingsraten har alltid oversteget 50 prosent av nettoinntektene (unntatt i 2011). Gjennomsnittlig utbetalingsgrad for perioden 2008-2016 var på 91 prosent.

- Vi synes dette er en veldig attraktiv avtale for Element, som tar selskapet inn i neste fase, sier styreformann Lars Beitnes i Element ASA.

- Vi kjøper i realiteten en kontrollerende eierandel i Marokkos nest største gruveselskap sammen med vår nye partner Auplata, fortsetter han.

- CMT har en historisk stabil kontantstrøm og utbyttehistorikk, med en EBITDA-margin på mellom 41 og 73 prosent i årene 2012 til 2017 og med betydelig porteføljepotensial, sier Cecilie Grue, administrerende direktør i Element ASA.

- Det gir oss også eksponering mot andre metaller, spesielt bly, som med sin applisering mot batterier vil være en strategisk ressurs fremover. Vi ser frem til å utvikle vårt forhold til Auplata-teamet gjennom de kommende ukene og med mål om å fremforhandle en bindende avtale, fortsetter Grue.

Element inngått en intensjonsavtale for en konvertibel lånefasilitet på 500 millioner kroner med opsjon på ytterligere 500 millioner kroner med Alpha Blue Ocean Inc. (OBI, HO)
highlander
09:35 25.05.2018
#10219

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
15:32 13.06.2018
#10476

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14:04 15.06.2018
#10515

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
14:05 15.06.2018
#10516

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
13:44 21.06.2018
#10637

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
13:54 10.07.2018
#10982

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter