Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Element (tidl. Intex Resources)
Element (tidl. Intex Resources)
OldNick
11:03 07.06.2017
#19169

- I prinsippet betyr dette at vi nå kan ha mulighet til å utvikle forekomsten selv. Det gjør også Mindoro Nikkel til en mye mer ettertraktet forekomst blant andre industrielle aktører og vi vil aktivt bruke disse resultatene i vår kommunikasjon med dem, sier Lars Christian Beitnes.

Basert på en investering estimert til å være 26-35 millioner USD for å oppnå en årlig utvinning av 600.000 tonn viser laboratorietestene en årlig EBITDA på 15-18 millioner USD selv på dagens historisk lave nikkel priser på 4 USD/lb, eller 28-32 millioner USD basert på mer historisk normale priser på 5 USD/lb.

- Strategien med å lage konsentrat med CSRM-teknologien uten smelteverk medfører at prosjektet blir betydelig mer miljøvennlig, enn hva det allerede er, noe vi selvfølgelig er meget fornøyde med, sier Cecilie Grue.

mer på link

Presentasjons-slides med oppsummerte resultater og indikativt flowsheet for et oppgraderings-anlegg (PDF)
spiw
13:06 06.09.2017
#1

Noen som har noen tanker om de siste meldingene rundt Ambershaw? Mindoro er nok bare å glemme inntil videre.
highlander
12:58 30.10.2017
#7587

Gruveselskapet Intex (nytt navn Element) endte fredag opp over 40 % etter å meldt at de vurderte å prøve å finansiere utviklingen av selskapets ressurser ved en Initial Coin Offering (ICO). Aksjen fortsetter i ferden oppover i dag...

Slike offerings har blitt stadig mer populær blant oppstartsselskap/tidligfaseselskap herunder sosiale media selskap.

I stedet for å måtte gjennomføre emisjon/lån for å komme seg i produksjon ønsker Element kort fortalt å konstruere og selge en digital asset – et digitalt bevis (token) – til investorer mot fremtidig leveranse av selskapets jernmalm eller nikkelressurser.

Det ble hverken gitt detaljer om kapitalbehov og prising i meldingen og senere pressekonferanse, men ble betont null utvanning for aksjonærene og lave finansieringskostnader. Ikke alle var imponert av pressekonferansen, ifølge Xi.

Dette virker tvilsomt, men ettersom noen oppfatter "tokens" som substans og trigger spekulasjon, kan det være livsfarlig også å shorte aksjen...
highlander
10:42 14.03.2018
#8588

Det koker rundt gruve- og kryptoaksjen Element onsdag formiddag. På en ellers laber Oslo Børs er det lille selskapet det tredje mest omsatte:

Mest omsatt kl 10:40
Selskap Siste Endr% Verdi
Statoil 180.25 0.45% 97 341 743
DNB 157.15 0.03% 57 621 935
Element 5.64 6.42% 56 045 439
Telenor 180.80 0.72% 52 738 142

Aksjen er i skrivende stund opp 6,42 prosent til 5,64, og er allerede omsatt for 56 millioner. Også på tirsdag var det mye interesse rundt aksjen.

Den store interessen er mest sannsynlig knyttet til at Fox Business på lørdag denne uken skal ha en episode som blant annet skal handle om Element ASA. (E24)

Jeg synes at aksjen lukter svidd og at den har en hinsides kapitalisering - men det har jo også kryptovalutaene, så dette er to sider av samme sak.
highlander
10:00 15.03.2018
#8597

Investtechs roboter og de som blindt stoler på teknisk analyse "har latt seg lure":

Robotene mener Element skal stige videre:

Onsdag steg aksjen 15,85 prosent og ble børsvinner. Den siste uken er aksjen opp 34,65 prosent, og omsetningen har vært høy de siste dagene.

Investtech skriver:

«Det ser også bra ut teknisk. Aksjen er trendmessig positiv på mellomlang sikt, har marginalt brutt opp gjennom motstanden ved ca. 5,90 kroner og en videre oppgang indikeres.»

Takk, men nei takk...
highlander
09:14 19.03.2018
#8632

Det mye omtalte Element-innslaget på Fox Business ligger nå tilgjengelig på youtube:I innslaget forklarer selskapets ledelse hvordan de vil benytte seg av blokkjedeteknologi med sikkerhet i gruveselskapets råvarer.

Styreleder Lars Christian Beitnes sier i videoen at de alltid ser etter ny teknologi som kan gi dem lavere kostnader og være til gode for aksjonærene.

– Gjennom å forhåndsselge mynter blir behovet for å hente penger i finansmarkedet mindre, det gir mindre utvanning og bør gjøre våre aksjonærer glade. For kryptoinvestorer får de nå endelig tilgang på mynter med sikkerhet i virkelige eiendeler, sier Beitnes i innslaget.

Element slapp også en oppdatering i helgen på sine nye digitale mynter, som får navnet Iron. Her fremgår det at selskapet fortsatt arbeider med strukturen og regulatoriske problemstillinger. (E24)
highlander
09:34 20.03.2018
#8647

Denne "nyheten" var for øvrig et klassisk eksempel på glimrende salgsmulighet...
highlander
09:56 27.03.2018
#8743

Etter Fox-nyheten stupte Elements fra over 6 kr til en midlertidig bunn rundt 4,50 kr i går.

I dag har aksjen en rekyl og stiger 8,33 % i skrivende stund (4,94), formodentlig trigget av denne "nyheten":

27/03-2018 08:55:01: (ELE) Alpha Blue Ocean forbedrer betingelsene for den Konvertible Lånefasiliteten og yter NOK 25 millioner i finansiering
Med henvisning til den konvertible lånefasiliteten på inntil NOK 50 millioner
med frittstående tegningsretter inngått mellom Alpha Blue Ocean ('Alpha Blue
Ocean' eller 'ABO') og Element ASA ('Element' eller 'Selskapet') den 4. oktober
2017 (den 'Konvertible Lånefasiliteten') som ble godkjent av ekstraordinær
generalforsamling i Element den 27. oktober 2017, har styret i Element godkjent
endrede betingelser og trukket resterende fem transjer i fasiliteten som gir
finansiering på NOK 25 millioner med frittstående tegningsretter, til betydelig
bedre betingelser.

Partene er enige om forbedrede betingelser i Elements favør. Forbedringen
innebærer at konverteringskursen endres fra 90% til 102% av laveste daglige VWAP
i Prisingsperioden. Prisingsperioden forblir identisk med den opprinnelige
avtalen og medfører at konverteringskursen beregnes basert på laveste daglige
VWAP de siste 10 dager før konvertering av obligasjonene til aksjer. Alle øvrige
betingelser vedtatt av den ekstraordinære generalforsamlingen i relasjon til den
Convertible Lånefasiliteten forblir uendret. Obligasjonene kan dermed
konverteres av Alpha Blue Ocean til nye aksjer på et hvert tidspunkt etter
registrering av beslutning om å utstede obligasjonene i Foretaksregisteret. Med
mindre obligasjonene er konvertert allerede, konverteres de automatisk til
aksjer 12 måneder etter at Selskapet mottok finansieringen på NOK 25 millioner.
Betingelsene knyttet til de frittstående tegningsrettene knyttet til de fem
transjene av obligasjoner, forblir uendret. Styret har dermed godkjent
utstedelse av 2 659 574 frittstående tegningsretter til en utøvelseskurs på NOK
5,50 i forbindelse med utøvelse av de konvertible obligasjonene. De frittstående
tegningsrettene kan utøves av Alpha Blue Ocean på et hvert tidspunkt etter
registrering av obligasjonene og de frittstående tegningsrettene i
Foretaksregisteret og utløper 3 år eller den dato Element mottok NOK 25 000 000.
Hvis de frittstående tegningsrettene ikke utøves, bortfaller de ved utløp.

Alpha Blue Ocean vil inngå en aksjelånsavtale for 2 500 000 aksjer med Paschi
International Limited på samme betingelser som aksjelånsavtalen inngått med
White November Fund.

«Vi er veldig glade for å ha sikret majoriteten av den finansiering vi trenger
til den siste transjen i investeringsavtalen med Ambershaw Metallics Inc
('Ambershaw' eller 'AMI') innen 15. juni 2018 og for å ha Alpha Blue Ocean om
bord som en betrodd og kommittert partner» sier Lars Christian Beitnes,
styreleder i Element ASA.

«Vi er fornøyde med å ha kommet til enighet om en avtale om betydelig forbedrede
betingelser for fasiliteten fra Alpha Blue Ocean og ser frem til å fortsette
samarbeidet» sier Cecilie Grue, administrerende direktør i Element ASA. «De
forbedrede betingelsene viser Alpha Blue Oceans fleksibilitet og dedikasjon som
en langsiktig finansieringspartner i Element».

«Vi er ekstremt tilfreds med det arbeidet som er gjort av Element og som har
langt overgått våre forventninger mht tidsaspektet. Vi er imponerte over
utviklingen av Selskapet siden vår første avtale. De forbedrede betingelsene,
som innebærer at vi tegner aksjer til en premium på laveste VWAP i
betalingsperioden i stede for en rabatt, reflekterer vårt nåværende syn på
utviklingen av verdiene i Selskapet. Vi er overbeviste om at sikring av en
betydelig del av finansieringen Element trenger til investeringen i AMI vill
styrke selskapet og gi ro for utvikling av pågående prosjekter,» kommenterer
Pierre Vannineuse, administrerende direktør og grunnlegger av det
London-basserte Alpha Blue Ocean I.G. og Leder av European High Growth
Opportunities Securitization Fund.

- - - - - -

Jeg syns fortsatt dette lukter meget svidd, men man skal aldri undervurdere de bisarre kreftene som herjer i alt kryptorelatert i perioder...
highlander
12:46 05.04.2018
#8845

Auplata har kjøpt 3.000.000 aksjer i gruveselskapet Element, til en verdi av 14,7 millioner kroner etter dagens børsverdi.

Etter det siste oppkjøpet eier Auplata 9.600.000 aksjer som tilsvarer 14,06 prosent av Elements aksjer.

Auplata er den største børsnoterte gullprodusenten i Frankrike, og selskapet utvinner gull i Frank Guyana. Likevel er det ikke snakk om et stort selskap, for markedsverdien er på 21 millioner euro, noe som er på størrelse med Element.

Men noen casher inn gevinst:

Haakon Sæter med selskapene Silvercoin Industries AS og Six-Seven AS har i dag netto solgt 2 millioner aksjer i Element. Ny beholdning etter dette er 1.421.232 aksjer som utgjør 2,08 % i selskapet, fremgår det av en børsmelding.
highlander
14:27 02.05.2018
#9690

Flaggemelding i dag:

02/05-2018 13:38:48: (ELE) Flaggemelding Element

Nobelsystem har i dag kjøpt 300.000 aksjer i Element og har totalt 1 million aksjer.

Rikard Storvestre har privat 3 millioner aksjer pr 02.05.18, og kontrollerer da 4 millioner aksjer, som utgjør 5,60 % av aksjene i Element basert på 71.472.768 aksjer.
highlander
08:20 07.05.2018
#9831

Element ASA kjøper 100 prosent av alle utestående aksjer i Osead Maroc Mining SA (OMM), som eier ca 37 prosent av aksjene og aksjekapitalen i det børsnoterte selskapet Compagnie Minière de Toussit SA (CMT) på fullt utvannet basis.

Selskapet meldte søndag om ar inngått en intensjonsavtale (LOI) som sikrer finansiering, med forbehold om blant annet aksjonærgodkjennelse, samt en LOI med den franske børsnoterte gullprodusenten Auplata SA om å inngå en joint venture-avtale (JV) for å erverve aksjene.

CMT er det nest største gruveselskapet i Marokko med fokus på bly-, sink- og sølvproduksjon, notert på Casablanca-børsenmed en omsetning på om lag 384 millioner kroner, EBITDA på på 165 millioner kroner og foreslått utbytte på ca 155 millioner kroner for regnskapsåret 2017.

Siden selskapets IPO i 2008 har CMT fulgt en generøs utbyttestrategi. Ved utgangen av 2016 hadde CMT delt ut utbytte til en samlet sum som tilsvarer to ganger noteringsprisen, Utbetalingsraten har alltid oversteget 50 prosent av nettoinntektene (unntatt i 2011). Gjennomsnittlig utbetalingsgrad for perioden 2008-2016 var på 91 prosent.

- Vi synes dette er en veldig attraktiv avtale for Element, som tar selskapet inn i neste fase, sier styreformann Lars Beitnes i Element ASA.

- Vi kjøper i realiteten en kontrollerende eierandel i Marokkos nest største gruveselskap sammen med vår nye partner Auplata, fortsetter han.

- CMT har en historisk stabil kontantstrøm og utbyttehistorikk, med en EBITDA-margin på mellom 41 og 73 prosent i årene 2012 til 2017 og med betydelig porteføljepotensial, sier Cecilie Grue, administrerende direktør i Element ASA.

- Det gir oss også eksponering mot andre metaller, spesielt bly, som med sin applisering mot batterier vil være en strategisk ressurs fremover. Vi ser frem til å utvikle vårt forhold til Auplata-teamet gjennom de kommende ukene og med mål om å fremforhandle en bindende avtale, fortsetter Grue.

Element inngått en intensjonsavtale for en konvertibel lånefasilitet på 500 millioner kroner med opsjon på ytterligere 500 millioner kroner med Alpha Blue Ocean Inc. (OBI, HO)
highlander
09:35 25.05.2018
#10219

Så har "gruveselskapet" Element ASA kommet med nok en børsmelding, og kursen er opp drøye 5 % i skrivende stund...

25/05-2018 08:30:00: (ELE) Element og Harmonychain forlenger samarbeidsavtalen for ICO/TGE

ELE - OSLO - 25. mai 2018: Det henvises til børsmelding den 27. oktober 2017 angående en samarbeidsavtale mellom Element ASA ('Element') og Harmonychain AS ('Harmonychain') vedrørende utstedelse av en eller flere Initial Coin Offerings ('ICO') / Token Generating Events ('TGE') knyttet til Elements portfolio av
naturressurser.

Partene jobber med å ferdigstille betingelsene for ICO/TGE vedrørende utstedelse av Elements første IRON token og har avtalt å forlenge samarbeidsavtalen for IRON, NICKEL og STEEL til 30. juni 2019.

«Vi er veldig glade for å kunne forlenge samarbeidet med Harmonychain», sier Cecilie Grue, administrerende direktør i Element. «Vi jobber så raskt vi kan og Whitepaperet avventer kun enkelte avklaringer,» fortsetter hun.

«Harmonychain er fornøyde med det innovative arbeidet med utvikling av plattformen for Elements første token knyttet til jernmalm i samarbeid med oss», sier Kristen Nerstad, Styreleder i Harmonychain. «Vi har sett hvordan Element har benyttet de siste månedene til utvikling av en plattform for IRON og andre
råvarer i deres portefølje, som kan tåle tidens tann.»
highlander
15:32 13.06.2018
#10476

Element ASA rapporterte følgende:

Element ASA ('Element' og/eller 'Selskapet'), har sammen med sine rådgivere presentert strukturen på Selskapets planlagte IRON token til Finanstilsynet, for å få tilsynets vurdering av den juridiske klassifiseringen av IRON token.

Finanstilsynet har kommet med en tilbakemelding og har ingen innvendinger på Elements konklusjon om at den planlagte strukturen under norsk lovgivning faller utenfor omfanget av finansielle instrumenter og omsettelige verdipapirer, såkalte «security tokens».

«Vi er veldig glade for å få denne positive tilbakemeldingen fra Finanstilsynet og for å kunne gjennomføre en TGE under norsk jurisdiksjon» sier administrerende direktør Cecilie Grue i Element.


…mens dette er hva Finanstilsynet egentlig meddelte til Element ASA:

Det gjøres innledningsvis oppmerksom på at Finanstilsynet ikke forhåndsgodkjenner forretningskonsepter eller planlagte utstedelser av kryptovaluta. […] Foretaket er, ved markedsføring av sin TGE, underlagt alminnelige markedsføringsregler. I den anledning vil Finanstilsynet bemerke at IRON tokens, som hverken gir token-innehaveren juridiske rettigheter til levering av jernmalm eller krav på tilbakebetaling ved misligholdt levering, etter Finanstilsynets vurdering anses lite egnet til å foreta sikringsøvelser i relasjon til fremtidig levering av jernmalm. Dette innebærer etter Finanstilsynets vurdering at Foretaket, ved markedsføringen av sin TGE, bør utvise varsomhet med å markedsføre kjøp av IRON tokens som en "hedging"-mulighet.

Finanstilsynet mener også at bruk av begreper som "pre-sale" kan fremstå som misvisende, tatt i betraktning at token-innehaveren ikke har krav på levering av jernmalm på vekslingstidspunktet.

Videre bemerker Finanstilsynet at den beskrevne koblingen mellom Foretaket og Ambershaw Metallics INC (AMI), etter Finanstilsynets vurdering, er egnet til å skape et inntrykk av at det er etablert sikkerhet i AMI knyttet til utvinning og levering av jernmalm. Som uttalt under møtet med Finanstilsynet vil imidlertid ikke jernmalmen utvunnet av AMI benyttes til å innfri leveringskrav fra potensielle token-innehavere. Finanstilsynet understreker derfor at Foretaket bør utvise særskilt aktsomhet med hensyn til å tegne et uriktig bilde av koblingen mellom Foretaket og AMI vedmarkedsføringen av sin TGE.

Det gjøres til slutt oppmerksom på at Finanstilsynet på sine hjemmesider har advart mot kjøp, handel og investering i kryptovalutaer. For ordens skyld nevnes det også at hvitvasking under enhver omstendighet er straffbart etter straffeloven § 337 flg.
(Xi)
highlander
14:04 15.06.2018
#10515

Alpha Blue Ocean (ABO) har solgt 693.812 aksjer i Element, ifølge en børsmelding.

Etter transaksjonen eier eller kontrollerer ABO til sammen tilsvarende 12,97 prosent av utestående aksjekapital. Inkludert warrants og lån av aksjer eier eller kontrollerer ABO 48,88 prosent av aksjekapitalen.
highlander
14:05 15.06.2018
#10516

Nok en børsmelding i dag:

Oslo, 15. juni 2018: Det vises til børsmelding fra Element ASA ('Element' eller
'Selskapet') den 5. februar 2018 angående investeringsavtale inngått med
Ambershaw Metallics Inc. ('AMI'). Element eier per i dag 26,74% av aksjene i
AMI. Selskapet har nå gjennomført siste transje av investeringen gjennom en ny
konvertibel obligasjon i henhold til Investeringsavtalen og betalt det
gjenstående beløpet på MUSD 4,85 til AMI ('Den Nye Konvertible Obligasjonen').

«Vi er veldig fornøyde med å gjennomføre AMI investeringen som betyr at vi nå
kan fokusere fullt ut på produksjonsstart i Q3 2018 og fremtidig børsnotering av
denne ressursen i Q2 2019, sammen med vår partner Legacy Hill Resources Ltd.
('LHR')», sier Lars Christian Beitnes, styreleder i Element.

«Vi er overbevist om at investeringen i AMI vil være profitabel for Element. Vi
startet dette prosjektet for halvannet år siden under den nye
diversifiserings-strategien etablert av det nye styret og ledelsen i Selskapet.
Gjennom denne siste transjen i Investeringsavtalen har vi nådd en viktig milepæl
for Element», sier Cecilie Grue, CEO i Element. «Det nye styret og ledelsen har
jobbet hardt for å snu selskapet rundt og fremdriften går etter planen.»

Den Nye Konvertible Obligasjonen er sikret med pant i AMIs virksomhet og
eiendeler og vil ha en kupong på syv prosent. Forfallsdato vil være det første
tidspunktet av enten børsnoteringen av AMI eller 31. desember 2020. Element har
imidlertid en rett til å konvertere obligasjonene løpende frem til forfall.
Forutsatt at hovedstol er på MUSD 4,85, samt påløpte renter konverteres til
aksjer i AMI per 31. desember 2020, vil Elements eierskap økes fra 26,74 % til
ca. 50 % av aksjene i AMI på fullt utvannet basis og den totale investeringen i
AMI fra Elements side vil samlet sett utgjøre MUSD 7,8. Finansieringen som ytes
under Avtalen er i samsvar med egenkapitalkapitalbehovet til AMI inntil oppstart
av produksjon av Super Premium DR-graderte pellets i Q3-2018. Resterende
finansieringsbehov i AMI planlegges dekket ved gjeldsfinansiering.

Dersom den Nye Konvertible Obligasjonen under Tredje Transje blir konvertert av
Element, har Element rett til å foreta et aksjebytte for å oppnå det nødvendige
antallet AMI-aksjer i en transaksjon med LHR, der LHR vil motta Element-aksjer
som oppgjør, for å kunne oppnå 51 prosent eierskap på fullt utvannet basis i
AMI. Prisen for AMI-aksjene er fastsatt til samme pris som i de tre andre
transjene, mens prisen på Element-aksjene blir beregnet ut fra 60 dagers
volumvektet gjennomsnittspris, etter at Element har utøvd opsjonen.

Denne informasjonen er gitt i medhold av Verdipapirhandelloven § 5-12.


Som vanlig haussing i uttalelsene fra ledelsen...
highlander
13:44 21.06.2018
#10637

21/06-2018 11:00:00: (ELE) Element og Auplata forlenger LOI angående kjøp av CMT aksjer

Det vises til børsmelding datert 6. mai 2018 angående en LOI inngått med Auplata
med formål å danne et Joint Venture for å kjøpe en 37% post i det marokkanske
gruveselskapet Compagnie Minière de Toussit SA ('CMT') gjennom gjøp av 100% av
aksjene i det marokkanske holdingselskapet Osead Maroc Mining SA ('OMM').
Etterfølgende denne avtalen annonserte Element den 5. juni 2018 at partene var
enige med OSEAD om å kjøpe aksjer i en Luxembourg etablert holdingselskap høyere
i strukturen og derigjennom redusere egenkapitalbehovet for kjøp av CMT aksjene
med ca 40%. Den endrede strukturen medfører økt kompleksitet i transaksjonen og
den due diligence gjennomgangen som gjennomføres. Partene er derfor enige om å
forlenge eksklusivitetsperioden under LOI'en med en måned til 20. juli 2018.

Denne informasjonen er gitt i medhold av Verdipapirhandelloven § 5-12.
highlander
13:54 10.07.2018
#10982

Element postet denne meldingen etter at børsen stengte på mandag:

09/07-2018 17:45:01: (ELE) Element Iron har offentliggjort Whitepaper for IRON Tokens

Element Iron AS, et 100% eiet datterselskap av Element ASA («Selskapet» eller
«Element»), har publisert Whitepaper relatert til den planlagte IRON Token
Generating Event («IRON TGE»). Whitepaper er publisert på hjemmesiden til IRON
TGE www.iron-tge.com. Ytterligere informasjon om den planlagte IRON TGE vil
fortløpende bli offentliggjort på www.iron-tge.com.

«Vi har nådd en veldig viktig milepæl ved offentliggjøringen av Whitepaperet for
IRON Tokens og den planlagte IRON TGE,» sier Cecilie Grue, administrerende
direktør i Element. «Vi introduserer grunnlaget for vår visjon om en
SmartCommodityTM plattform som kan legge grunnlaget for handel av jernmalm og
andre råvarer med digitale tokens», fortsetter Grue.

«Med Whitepaperet offentliggjort ser vi frem til å fortsette arbeidet frem mot
salg av IRON Tokens i den kommende IRON TGE sammen med våre erfarne rådgivere i
Blazon PR,» sier Lars Christian Beitnes, styreleder i Element.

Denne meldingen offentliggjøres i henhold til Verdipapirhandelloven § 5.12.


Aksjen hadde et lite blaff opp i åpningsminuttene, men er i skrivende stund ned 3,7%. Det later til at investorene endelig har "gjennomskuet" dette selskapets "egentlige substans"...
highlander
14:49 15.10.2018
#12974

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter