Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Telenor (2)
Telenor (2)
OldNick
09:20 03.12.2014
#16362

Litt datert, men viktig å få inn Q3-resultat på topic.

TEL: Rekordhøy omsetning og EBITDA

Børsmelding
29.10.2014

Fornebu - I Q3-2014 rapporterte Telenor-konsernet driftsinntekter på 27,7 mrd NOK, noe som utgjør en organisk inntektsvekst på 3,5%. EBITDA før andre poster var 10,3 mrd NOK, EBITDA-marginen var 37% og kontantstrømmen fra driften var 6,3 mrd NOK.

-I tredje kvartal fortsatte vi å bedre lønnsomheten og drive omsetningsvekst, og vi leverer det beste kvartalet noensinne målt i EBITDA og operasjonell kontantstrøm. Vi fikk 3,4m nye mobilabonnementer i perioden, drevet av solid kundevekst i India, Bangladesh, Malaysia og i vårt nyeste marked Myanmar, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor.

-Vår omfattende utbygging av 4G-nett i Norge, kombinert med økt antall 4G-telefoner driver kundenes appetitt for data og resulterte i robust omsetningsvekst i kvartalet. Stadig høyere forventinger fra våre kunder krever ytterligere investeringer og fortsatt sterkt fokus på effektiv drift i Norge, sier Baksaas.

-I Thailand ble både omsetningen og kundeinntaket i kvartalet påvirket av økt konkurranse og svake makroøkonomiske forhold. For å møte den sterke etterspørselen etter internettjenester og mobil data, samt for å møte nye behov som følger endringer i kundenes bruksmønstre, har dtac økt investeringene i 3G- og 4G-nettverk. Overgangen til den nye 3G-lisensen fortsetter å bidra til reduksjon i regulatoriske kostnader. Pågående tvister fortsetter å være en del av forretningsmiljøet i Thailand, og vi vil håndtere disse fremover, sier Baksaas.

-I slutten av september fikk vi våre første kunder i Myanmar på nett da vi lanserte vi våre tjenester i landet. Telenor startet i landets nest største by, Mandalay, før nettet deretter ble åpnet i byene Nay Pui Taw og Yangon. Vi fortsetter rulle ut nettverk og tjenester slik at stadig flere mennesker for første gang kan få tilgang til mobiltjenester, og vi ser frem til å bidra med viktig infrastruktur til folk i Myanmar. 25. oktober passerte vi 1m kunder, og vi er sikre på at den lovende trenden vil fortsette, sier Baksaas.

-Vi fortsetter våre anstrengelser for å drive lønnsom vekst fra økt internettbruk. Av vår totale kundemasse på nærmere 180m abonnenter, er omtrent 29% aktive internettbrukere. For å utnytte dette vekstpotensialet vil vi fortsette å tilby rimelige og relevante tjenester, for dermed å stimulere til økt etterspørsel og drive lønnsom vekst i dataforbruk, sier Baksaas.

-Basert på resultatene så langt i år, og utsiktene for resten av 2014, er våre forventninger for helåret uendret. Som tidligere kommunisert, venter vi en EBITDA-margin høyere enn fjoråret og lav ensifret organisk omsetningsvekst, sier Baksaas.

mer på link

Telenor Q3-2014 Report (PDF)

Telenor Q3-2014 Presentation (PDF)
______

TEL: Telenor og TeliaSonera slår sammen sine danske virksomheter

Børsmelding
034.12.2014

Telenor og TeliaSonera har 3. desember 2014 inngått en avtale om å slå sammen sine danske virksomheter i et felleseid selskap, der hver av partene vil eie 50%. Det nye selskapet vil bli en robust mobiloperatør, som vil være i stand til å øke investeringene i nettverk til fordel for kundene.

Det nye selskapet vil ha rundt 3.5m mobilkunder. Med en mobilmarkedsandel på rundt 40 prosent, omsetning på over ni milliarder danske kroner og et betydelig synergipotensial vil transaksjonen skape en robust operatør i det danske markedet.

Der har lenge vært et uttalt behov for konsolidering i det danske telemarkedet, hvor operatørene har opplevd press både omsetning og lønnsomhet, noe som har medført begr

Endret 03.12.2014 09:22 av OldNick
OldNick
09:22 03.12.2014
#16363

Telenor og TeliaSonera har siden 2012 hatt et felles infrastrukturselskap i Danmark, og de to partene er nå enige om at et fullverdig og uavhengig teleselskap er den strategisk foretrukne løsningen for å utnytte synergieffekter og skape verdier fremover.

Synergieffekter

Sammenslåingen av de to selskapene forventes å skape årlige effektiviseringsgevinster på mer enn 800m DKK, med full effekt fra 2019. De største synergieffektene forventes innenfor distribusjon, salg og markedsføring, kundeservice, administrasjon, samt nettverk og IT. Integrasjonskostnadene forventes å beløpe seg til rundt 800m DKK i perioden 2015-2017.

Fordel for kundene

Sammenslåingen av TeliaSonera og Telenor i Danmark vil også gi de danske kundene betydelige fordeler. Blant annet vil selskapet få flere utsalgssteder og være bedre rustet til å gi kundene en enda bedre nettverksopplevelse. I tillegg vil det felleseide selskapet være bedre i stand til å investere i attraktive og brukervennlige tjenester.

Sammenslåingen av selskapenes fastnettvirksomheter vil i tillegg skape en enda bedre bredbåndleverandør for danske privat- og bedriftskunder.

"Konkurransen i Danmark er intens, og vi ser et fortsatt press på omsetning og lønnsomhet, så en konsolidering er ikke til å unngå. Ved å slå sammen Telenors og TeliaSoneras virksomheter og kundebaser i Danmark skaper vi en robust operatør. Vi vil kunne tilby våre kunder et fremragende mobilnett og den beste brukeropplevelsen i det danske markedet," sier Kjell-Morten Johnsen, konserndirektør og Europa-sjef i Telenor.

"Å etablere et felles selskap sammen med Telenor der vi bygger videre på vårt eksisterende nettverkssamarbeid var både et naturlig og nødvendig steg å ta. Ved å slå oss sammen kan vi sikre fortsatte investeringer i Danmark, ikke bare til glede for vårekunder men også for det danske samfunnet," sier Robert Andersen, konserndirektør og Europa-sjef i TeliaSonera.

Styringsstruktur

Telenor og TeliaSonera vil være likt representert i styret i det felleseide selskapet. Styret vil ha sju medlemmer, der hver av partene peker ut tre medlemmer og styreformannen blir valgt enstemmig av de to partene i fellesskap. Rekrutteringsprosessen for å finne en administrerende direktør for det nye selskapet vil nå starte, og det forventes at ny leder vil være på plass i god tid.

Verdsettelse

Telenor og TeliaSonera er enige om at verdsettelsen av deres respektive selskaper er tilnærmet lik, og avtalen er dermed basert på likt eierskap. Forskjeller i nettogjeld og endringer i arbeidskapital fra signering til gjennomføring av transaksjonen vil bli gjort opp i kontanter.

Tidsplan

Telenor og TeliaSonera er enige om alle sentrale betingelser i avtalen. Transaksjonen krever godkjennelse fra EU-kommisjonen. Partene venter EU-godkjennelse og gjennomføring av transaksjonen i løpet av 2015. Selskapene vil fortsatt være uavhengige og operere selvstendig frem til gjennomføring av transaksjonen.

Presentasjonsmateriale (PDF)
highlander
08:50 09.02.2015
#3906

Telenors datterselskaper i Bangladesh og Malaysia kan vise til resultatløft.

Telenors datterselskaper i Bangladesh og Malaysia kan vise til sterkere resultater i fjerde kvartal.

Fra Grameenphone i Bangladesh viser Telenors konsoliderte tall driftsinntekter på 2.306 millioner kroner i kvartalet, opp fra 1.895 millioner i tilsvarende kvartal året før.

Samtidig økte driftsresultatet (EBIT) til 716 millioner kroner fra 608 millioner, mens driftsinvesteringene (Capex) var opp til 500 millioner fra 487 millioner.

Antall abonnementer økte med 1,21 millioner til 51,5 millioner i løpet av kvartalet.

Fra Digi i Malaysia viser kvartalsrapporten driftsinntekter på 3.667 millioner kroner, opp fra 3.272 millioner året før, mens driftsresultatet var opp til 1.360 millioner kroner fra 1.276 millioner.

I perioden steg driftsinvesteringene til 479 millioner fra 247 millioner kroner.

Antall abonnement økte med 76.000 til 11,42 millioner i løpet av kvartalet.

For Digi guides det for 2015 lav til medium ensifret vekst i trafikk- og abonnementsinntekter, EBITDA-margin på nivå med 2014 og driftsmessige investeringer (capex) på nivå med 2014.
highlander
19:08 12.03.2015
#4005

Teknisk analyse fra aksjeanalyser.com:"Telenor viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og videre kursoppgang signaliseres i tiden fremover for aksjen innenfor denne langsiktige stigende trenden.

Etter å ha konsolidert i det korte bildet, og testet et betydelig teknisk støttenivå ned mot 150 kroner, så signaliseres nå videre kursoppgang for Telenor i tiden fremover.

Momentum-indikatorene RSI og Stochastics signaliserer nå begge at Telenor-aksjen gjerne står foran et nytt løft i tiden fremover.

Foruten noe teknisk motstand fra forrige topp i januar rundt 170 kroner så er det lite teknisk motstand for aksjen videre oppover før ved øvre trendlinje i den stigende trenden, rundt 180 kroner.

Basert på det samlede positive tekniske bildet for Telenor så vurderer vi på Aksjeanalyser.com aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kursmål for aksjen ved 180 kroner på 3-6 måneders sikt. "
highlander
19:14 15.03.2015
#4018

Telenor aims to go big on mobile financial services

Telenor Group, which owns the majority stakes in Grameenphone, is eyeing a stronger footing in Bangladesh's mobile financial services landscape in its quest to become a regional market leader in this field.

"We have an ambition to become the market leader in Asia in mobile financial services," Tine Wollebekk, Telenor's head of financial services, said on the sidelines of the Mobile World Congress that ended in Barcelona on March 5.
Telenor believes mobile financial services can act as a catalyst in helping connect the large unbanked population across much of the developing world.

"Our vision is not merely aimed at making money by boosting financial inclusion, but serving poor people as part of corporate social responsibility."

For that end, the global telecom service provider is looking to introduce new mobile financial services models.
"We are now looking for different models to reach more people who have no access to cash machines or bank branches. We want to make entire mobile financial service processes much easier to reach more under-served remote population," Wollebekk said.

To further explore the market opportunities, Wollebekk is due in Dhaka next month, where Telenor's largest subsidiary already runs a mobile financial service, "Mobicash".
Launched in 2007, Grameen-phone's Mobicash has so far dealt with Tk 780 crore in transactions and 65 lakh of utility bills.

Grameenphone, which has more than 5.1 crore subscribers, has ample opportunity to bring more and more people under its umbrella as it has taken its network to every part of the country, she said. Less than a quarter of the country's 16 crore people are using the normal banking system in their monetary transactions. "We will work more closely with banks, financial institutions and relevant authorities to reach our ambition."

Referring to the traditional banking system where a customer needs two to seven days for the bank account to become functional, she said agents of mobile operators can complete the registration process much quicker such that the account can be used for transactions within hours.
"We have partnerships with six local banks in Bangladesh. But we need to think more in partnership, as banks will be benefitted," Wollebekk said, adding that they have the ability and tradition to handle large volumes of customers at very low cost.

Formal economy as well as banks can be bigger by increasing the mobile financial services in a society, as the money will flow into the banks, she said.

"We are working with banks to get a better model to increase the mobile financial services and I am very encouraged that the regulators and banks are willing to form partnership with us to roll out mobile money services."
Apart from Bangladesh, Telenor has also a strong and growing footprint in the mobile financial services area in other Asian markets such as Pakistan.

Launched in 2009, its Easypaisa scheme in Pakistan handled around $4.2 billon in transactions last year. Telenor also runs a similar service in Thailand and will introduce it in their newest market -- Myanmar.

With operations in six Asian countries -- Bangladesh, India, Myanmar, Malaysia, Pakistan and Thailand -- Telenor is the only European telecom company that reaches across the region and has 16 crore subscribers.
highlander
10:24 06.05.2015
#4294

Høyeste inntekter noensinne for telekjempen:

Rekordtall fra Telenor

I første kvartal 2015 rapporterte Telenor-konsernet driftsinntekter på 30,2 milliarder kroner, noe som utgjør en organisk inntektsvekst på 7,6 prosent.

Også EBITDA før andre poster på 10,6 milliarder kroner var rekordhøy, EBITDA-marginen var 35 prosent og kontantstrømmen fra driften var 6 milliarder kroner. Nettoresultatet endte på 4,1 milliarder kroner, noe som tilsvarer et resultat per aksje på 2,70 kroner, skriver selskapet i en pressmelding onsdag.

- Våre resultater i første kvartal gjenspeiler en lovende start på året. Vi rapporterte rekordhøye inntekter og sterk organisk salgsvekst på 8 prosent. EBITDA økte organisk med 5 prosent til tross for oppstartskostnader i Myanmar og fortsatt høyt håndsettsalg. Vi økte med 5,9 millioner mobilkunder i perioden og mer enn en tredel av våre totalt 190 millioner abonnenter er nå aktive internettbrukere, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor.

Resultatene topper også forventningene til konsensus. Det var ventet et EBITDA før andre poster på 10,02 milliarder kroner av inntekter på 29,3 milliarder.

Samtidig jekker telekjempen opp egne forventninger for 2015. Guidingen for veksten i omsetningen for hele året økes til 5-7 prosent. I tillegg høynes intervallet for EBITDA-marginen, til 34-36 prosent mot tidligere 33-35 prosent.
highlander
10:30 06.05.2015
#4296

Telenor er i skrivende stund opp 8 kroner (4,63 %).

DnB Markets om Telenors rekordtall:

Telenor belønnes med kraftig oppgang på Oslo Børs etter sterke kvartalsresultater. I tillegg jekker telekjempen opp egne forventninger for 2015.

For kvartalet steg brutto driftsresultat (EBITDA) før andre poster til 10,6 milliarder kroner av rekordhøye inntekter på 30,2 milliarder kroner, mens guidingen for veksten i omsetningen for hele året økes til 5-7 prosent. I tillegg høynes intervallet for EBITDA-marginen.

- Dagens Q1-rapport fra Telenor kom inn bedre enn ventet, med en topplinje rundt 3 prosent over både vårt estimat og konsensus, samt en justert EBITDA rundt 6 prosent over konsensus og rundt 7 prosent over vårt estimat, skriver DNB Markets i en aksjerapport.

- Selskapet løfter samtidig guidingen for inneværende år og ser nå noe høyere vekst i omsetningen enn tidligere forventet. Samtidig justeres også guidet EBITDA-margin for 2015 fra intervallet 33-35 prosent til intervallet 34-36 prosent, påpeker meglerhuset.

Før eventuelle justeringer har DNB Markets en kjøpsanbefaling med kursmål 187 kroner på Telenor.
OldNick
08:09 12.05.2015
#16804

Telenor til ATH i går.
Ny ATH idag pga. av denne meldingen?

TEL: Sigve Brekke ny konsernsjef i Telenor Group

Børsmelding
12.05.2015

Oslo - Styret i Telenor-konsernet har utnevnt Sigve Brekke til ny konsernsjef. Han overtar stillingen etter Jon Fredrik Baksaas, og vil tiltre som konsernsjef 17. august 2015.

Sigve Brekke er i dag konserndirektør og leder for Telenors operasjoner i Asia. Han ble ansatt i Telenor i 1999 og har siden det hatt flere ledende stillinger i konsernet.

"Sigve Brekke har vært en del av Telenors konsernledelse med ansvar for de asiatiske markedene siden 2008, og har i perioden bevist at han evner å skape gode resultater. Hans ledende rolle i den asiatiske suksesshistorien i kombinasjon med bred internasjonale erfaring og sterke lederegenskaper vil være av stor verdi for Telenor-konsernets videre lønnsomme, internasjonale vekst,» sier Svein Aaser, styreleder i Telenor-konsernet.

Sigve Brekke har spilt en avgjørende rolle i etableringen av Telenor-konsernet som en av verdens ledende mobiloperatører. Under Brekkes ledelse har antall abbonnenter i Asia steget med over 100 millioner. Det finansielle bidraget fra Asia har vært betydelig og regionen står nå for mer enn 40 prosent av Telenor-konsernets samlede markedsverdi. Telenor er nå godt posisjonert for å kapitalisere på den neste vekstbølgen og tilby internett til alle.

«Det er en stor ære å bli bedt om å lede Telenor. Selskapets norske og internasjonale suksess er et resultat av at vi har lykkes godt med å tilby digitale kommunikasjonsløsninger som er attraktive for kundene. Telenors strategi, og våre finansielle prioriteringer, gir oss nå en solid platform for å skape merverdi for våre aksjonærer og videre vekst i Norge, Europa og Asia. Vi er klare for å kapitalisere på den sterke etterspørselen innen internettjenester og jeg gleder meg til å levere på strategien vår sammen med våre 33.000 ansatte, sier Sigve Brekke.

Jon Fredrik Baksaas trer av som konsernsjef etter 13 år som konsernets øverste leder. I september 2014 ble avtalen forlenget med ytterligere ett år, til utgangen av 2015. Konsernstyret iverksatte da en grundig og omfattende rekrutteringsprosess med eksterne og interne kandidater. Baksaas vil fortsette som rådgiver for styret til utgangen av 2016 og sitte som styreleder i GSMA, mobiloperatørenes globale industriorganisasjon.

"Jon Fredrik Baksaas har internasjonalisert Telenor og bygget opp konsernet til å bli et telekomselskap i verdensklasse og en velkjent internasjonal merkevare med norske røtter. Fredrik er uten tvil en av de viktigste industrilederne i nyere norsk tid, sier Svein Aaser.

Jon Fredrik Baksaas har vært Telenor-konsernets øverste leder siden 2002. Før dette var han vise-konsernsjef og konsernets finansdirektør. Under hans lederskap har Telenor vokst betydelig både i antall kunder, omsetning og markedsverdi. Telenor er i dag et ledende telekomselskap med operasjoner i 13 land og 192 millioner mobilabbonnenter på verdensbasis. Omsetningen har under hans ledelse steget fra 49 milliarder kroner til 107 milliarder kroner og markedsverdien har økt fra 45 milliarder kroner til 270 milliarder kroner. Veksten i Asia har vært en betydelig bidragsyter til denne utviklingen.

"Det har vært både spennende og givende å få lede Telenor gjennom en periode med rask vekst og store teknologiske endringer. Med Sigve Brekke har konsernstyret funnet den perfekte kandidaten for å fortsette Telenors vekst og verdiskapning. Vi har jobbet tett sammen i mange år og jeg er trygg på at hans forretningsforståelse, kundefokus og hands-on lederstil vil sikre en fantastisk fremtid for konsernet," sier Jon Fredrik Baksaas.

Endret 12.05.2015 08:15 av OldNick
OldNick
08:15 12.05.2015
#16805

Sigve Brekkes årlige grunnlønn vil være på 5,9 millioner kroner. I tillegg vil han ta del i Telenor langtids incentivprogram som vil utgjøre 30 prosent av den årlige grunnlønnen. Den maksimale årlige bonusen vil kunne utgjøre 50 prosent av den årlige grunnlønnen. Brekkes eksisterende pensjonsavtale videreføres men pensjonsgrunnlaget får en øvre grense på 5 millioner kroner. Hans avtalefestede pensjonsalder er 65 år.

Brekke var ansatt som statssekretær i Forsvarsdepartementet fra 1993-1996. Han har en Master i Public Administration fra John F. Kennedy School of Government ved Harvard University, hvor han også var Associate Senior Research Fellow.
______

Vi får gratulere Telenor med et vellykket valg.
Men, lønnen er latterlig lav, det er plenty med "pølseboder" i Norge som vil ha høyere lønn enn denne mannen, som skal lede Norges nest største selskap (i markedsverdi).

Og så takker vi styret for at de motsto kravene om at det skal kvoteres inn kvinner i topp-posisjoner, nesten uansett kvalifikasjoner. Slikt kan man ikke tillate i et selkap som skal fortsette å være en motor i norsk næringsliv.

Og heldigvis fant styret den beste kandidaten internt, hvilket innebærer at Baksaas og hans team også har hatt en lederopplæring internt for topp-posisjoner.

Og vi takker Baksaas for hans suksess med selskapet disse årene, en fantastisk suksess på tross av all motstand, ikke minst med Vimpelkom og Mikal Friedman's ALFA-group.
OldNick
09:36 14.05.2015
#16819

Og så tror jeg vi får takke TEL-styret for at de motsto presset fra kvinnefronten.

Brekke vil bli en god sjef for Telenor, spesielt bør han ha god detaljinnsikt i både marked, business og politikk i sør-øst Asia, hvor flesteparten av TEL's kunder befinner seg.

Lette forgjeves etter en kvinnelig Telenor-sjef: - Vi merket oss henstillingen fra næringsministeren

Det tok Telenor-styret et halvt år å finne arvtageren til Jon Fredrik Baksaas. Nå håper styrelederen den nye toppsjefen blir sittende til han pensjonerer seg


Marius Lorentzen, E24.no
12.05.2015

I fjor høst begynte styret i Telenor for alvor å tenke på maktovertagelsen i telegiganten. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas nærmet seg raskt pensjonsalderen på 60 år i kontrakten sin, men styret fikk overtalt han til å i hvert fall sitte ut 2015. Dermed kjøpte også styret seg litt mer tid til å finne den nye toppsjefen.

I november ble det opprettet en egen komité som hadde ansvaret for å finne den nye sjefen, og i desember hadde man bestemt seg for hvilke egenskaper den nye sjefen måtte ha. Et halvt år etter at lederjakten ble satt i gang, kunne Telenors styre nylig fatte et enstemmig vedtak: Sigve Brekke blir ny konsernsjef.

- Satser du på at Brekke sitter like lenge som sine forgjengere?

- Det får vi tro. Hans pensjonsalder er om ti år når han fyller 65, så vi satser på det, sier styreleder Svein Aaser, til E24.

Ifølge Aaser var det en unison støtte bak vedtaket:

- Jeg er veldig glad for at det denne gangen var et enstemmig styre og ikke bare en enstemmig nominasjonskomité, sier styreleder Svein Aaser, til E24.

- Det er klart dette har vært krevende (...) men det skal aldri være helt lett heller, legger han til.

Aaser forteller at man siden november har gått bredt ut og gjort et grundig arbeid for å finne kandidater både i Norge og utenlands. I den siste finalerunden skal styret i Telenor ha blitt presentert et knippe interne og eksterne kandidater å velge mellom.

Lette spesielt etter en kvinne

For rundt to måneder siden kom næringsminister Monica Mæland, som representant for Telenors største aksjonær, på banen i spørsmålet om hvem som skulle bli sjef i Telenor.

- I eierskapsmeldingen er det et punkt hvor vi har strammet inn og det er et greit signal: Kvinner skal opp og frem i ledelse. Vi har for få kvinnelige ledere i Norge, sa hun i et intervju med VG.

- Men det betyr ikke at vi skal ha en kvinnelig toppleder i Telenor, men at de skal være obs på den problemstillingen. Styret skal ut ifra en rekke kriterier velge den de mener er best til å lede Telenor videre.

Svein Aaser forteller at nasjonalitet og kjønn «ikke skulle være avgjørende» når den nye konsernsjefen skulle velges, men at personens egenskaper fikk første prioritet.

- Dere fant likevel ikke en kvinne til å lede selskapet?

- Det ble det altså ikke. Vi merket oss henstillingene fra næringsministeren, og lette spesielt etter en kvinne. Men det ble altså Brekke denne gang, sier Aaser.

Måtte ha bakgrunn fra telebransjen

Selv om styret i Telenor lette både innenfor og utenfor selskapet, og både innenlands og utenlands, var det ett kriterium som var helt ufravikelig:

- Vi satte som en forutsetning av personen hadde bakgrunn fra telekom. Denne sektoren er i en så rivende utvikling at det var en forutsetning å kjenne bransjen, sier Aaser.

Selv om man også vurderte utlendinger, har ikke Telenor glemt hvor de kommer fra:

- Vi ville finne en leder som har kombinasjonen av å være «hands on» og strategisk, og som kjenner det norske systemet godt, sier Aaser.

Nåløyet ble ikke mindre av at Telenor-styret lette etter en person som kunne håndtere selskapets virksomhet i Norge, Asia og Europa på en gang.

- Jeg er veldig glad for at det er mange sterke sider ved Telenor.
OldNick
16:42 18.05.2015
#16824

TEL: Morten Sørby blir ny leder for Telenors asiatiske virksomheter

Borsmelding
18.05.2015

Oslo, Norge - Telenor har utnevnt Morten Sørby som ny leder for konsernets asiatiske virksomheter fra 1. juni 2015. Sigve Brekke, som nylig ble annonsert som ny konsernsjef gjeldende fra 17. august 2015, vil bruke tiden frem til oppstart på forberedelser. Sørby vil tre inn i konsernets ledergruppe.

Morten Sørby har omfattende operasjonell og strategisk erfaring fra den globale mobilindustrien. Han startet sin karriere i Telenor i 1993 og har også tidligere sittet i konsernets ledergruppe. Sørby har vært konserndirektør med ansvar for strategi og regulatoriske spørsmål. Han har også ledet den norske og nordiske mobilvirksomheten.

I 2014 var han administrerende direktør i Uninor, Telenors heleide datterselskap i India. I den perioden bedret selskapet sin markedsposisjon, både målt i antall kunder og omsetning. Sørby er siviløkonom fra Universitet i Karlstad. Han har tilleggsutdannelse fra IMD i Sveits og er statsautorisert revisor i Norge.

-Morten vil trekke veksler på sin globale kompetanse fra telekomindustrien i rollen som leder for våre asiatiske virksomheter. Morten kommer til å fortsette veksten i denne dynamiske regionen og jeg er sikker på at han vil bruke sin innsikt til å utvikle virksomheten i samarbeid med våre operasjoner i Asia, sier Jon Fredrik Baksaas, konsernsjef i Telenor.
______

Og kvinnemafiaen sutrer.

Forlang heller at den mest komptente skal velger - hver gang!

Kritisk til at kvinner ikke slipper til som toppledere

Alle de største selskapene der staten er tungt inne på eiersiden, ledes i dag av menn. Et stort paradoks, mener skipsreder Elisabeth Grieg.

Marius Lorentzen, Andreas Fosse, NTB/E24.no
18.05.2015
OldNick
09:57 05.06.2015
#16872

Betydelig innsidesalg i Telenor idag. Negativt.

TEL: Meldepliktig handel primærinnsider

Børsmelding
05.06.2015

Jon Erik Haug, konserndirektør i Telenor ASA med ansvar for People Development, har 4. juni 2015 solgt 9.000 Telenor-aksjer til kurs 180,21 kroner per aksje. Etter transaksjonen har Jon Erik Haug (inkludert nærstående) 15.012 aksjer i Telenor.
______

TEL: Meldepliktig handel primærinnsider

Børsmelding
05.06.2015

Katja Nordgaard, konserndirektør i Telenor ASA med ansvar for Corporate Affairs, har 29. mai 2015 kjøpt 240 Telenor-aksjer til kurs 177,20 kroner per aksje. Etter transaksjonen har Katja Nordgaard (inkludert nærstående) 720 aksjer i Telenor.
OldNick
11:55 05.06.2015
#16873

Voldsomt til aktivitet fra "innsidere" i TEL.

TEL: Meldepliktig handel primærinnsider

Børsmelding
05.06.2015

Sverre Johan Rostoft, rådgiver til konsernsjef i Telenor ASA, har 5. juni 2015 solgt 4.000 Telenor-aksjer til kurs 177,60 kroner per aksje. Etter transaksjonen har Rostoft (inkludert nærstående) 7.581 aksjer i Telenor.
OldNick
08:03 08.06.2015
#16880

Uffda...

Men, når man omgås skabbete løsbikkjer som Friedman, risikerer man å bli smittet...

Telenor kan bli straffet i USA

Tre dager etter at Jon Fredrik Baksaas går av som konsernsjef i Telenor i august, kan det bli reist tiltale mot Telenor-eide VimpelCom i USA, skriver Klassekampen


NTB/Hegnar.no
08.06.2015

Den svenske påtalemyndigheten opplyser at amerikanske myndigheter kan reise tiltale i Vimpelcom-saken allerede 20. august i år. Det kommer fram i en rettsprotokoll fra Stockholm tingsrätt som Klassekampen har fått tilgang til.

Det betyr at amerikanske etterforskere mener de kan bevise at straffbare handlinger har funnet sted i forbindelse med Telenor-eide Vimpelcoms kjøp av telelisenser i Usbekistan. Siden VimpelCom er børsnotert i USA, er selskapet underlagt amerikanske antikorrupsjonsregler og kan dømmes i en amerikansk domstol.

Beate Sjåfjell, professor i selskapsrett ved Universitetet i Oslo, sier at en tiltale i USA vil bli en pinlig affære for Telenor.

- Det understreker alvoret i saken, og setter Telenor-styrets taushet og manglende reaksjon overfor konsernsjefen i et enda mer grelt lys, sier hun.

Seks Telenor-topper, blant dem konsernsjef Jon Fredrik Baksaas, har ifølge Klassekampen behandlet betalinger som nå etterforskes som bestikkelser.

Mads Andenæs, professor i selskapsrett ved Universitetet i Oslo, mener Telenor-toppene risikerer straff.

- Amerikansk rett har presise vilkår for straffbarhet. Hovedregelen er strafferettslig forsett, men det er også flere bestemmelser hvor forskjellige former for uaktsomhet vil holde, sier han.
OldNick
09:03 09.06.2015
#16883

Nok et ikke ubetydelig innsidesalg.

TEL: Meldepliktig handel primærinnsider

Børsmelding
09.06.2015

Kjell-Morten Johnsen, konserndirektør i Telenor ASA med ansvar for region Europa, har 8. juni 2015 solgt 10.000 Telenor-aksjer til kurs 177,86 kroner per aksje. Transaksjonen er gjort gjennom Johnsens selskap Tøa Invest AS. Etter transaksjonen har Kjell-Morten Johnsen (inkludert nærstående) 42.075 aksjer i Telenor.
OldNick
18:31 14.06.2015
#16912

Telenor fikk over 63 millioner i ekstraskatt

Høyesterett har avgjort at Telenor ikke får trekke fra utgifter knyttet til problemer i Ukraina og Russland. Dermed får selskapet en ekstra skatteregning på 63 millioner kroner


NRT/E24.no
12.06.2015

I en ny dom fra landets øverste domstol har konsernet ikke fått kjent ugyldig et vedtak om etterberegning av merverdiavgift, renter og tilleggsavgift på 63 millioner kroner for årene 2006 til 2009, ifølge Nettavisen.

I 2011 gjennomførte Skatt øst bokettersyn i Telenor ASA. Det ble da gjort vedtak om å nekte selskapet fradrag for inngående merverdiavgift knyttet til kjøp av KomMedia AS, konflikter knyttet til aksjer i selskapene Kyivstar GMS i Ukraina og utgifter ved salg av aksjene i Telenor Satellite Services AS.

I alt ble det etterberegnet et beløp på 70,8 millioner kroner, inkludert tilleggsavgift og renter.

Staten fikk også medhold i lagmannsretten, men Telenor anket saken til Høyesterett, som nå har forkastet anken.

Telenor må også betale statens sakskostnader med 211.550 kroner.
______

Norske storselskaper klare til Russland-toppmøte

Statoil og Telenor skal delta på økonomitoppmøtet i St. Petersburg i Russland neste uke, men ingen norske politikere blir med


NTB/Hegnar.no
13.06.2015

De to børskjempene er norske gjengangere på økonomitoppmøtet Spief - St. Petersburg International Economic Forum. I fjor skapte det imidlertid reaksjoner da Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas valgte å delta.

I år er det Kjell Morten Johansen, Telenors nye Europa-sjef, som skal representere konsernet.

Dette er en viktig arena for Telenor, og det er naturlig at vi deltar, sier informasjonssjef Glenn Mandelid til Dagens Næringsliv.

Telenor eier en tredel av det russiske mobilselskapet VimpelCom.

mer på link
______

Telenor kan bli straffet i USA

Tre dager etter at Jon Fredrik Baksaas går av som konsernsjef i Telenor i august, kan det bli reist tiltale mot Telenor-eide VimpelCom i USA, skriver Klassekampen


NTB/Hegnar.no
08.06.2015

Den svenske påtalemyndigheten opplyser at amerikanske myndigheter kan reise tiltale i Vimpelcom-saken allerede 20. august i år. Det kommer fram i en rettsprotokoll fra Stockholm tingsrätt som Klassekampen har fått tilgang til.

Det betyr at amerikanske etterforskere mener de kan bevise at straffbare handlinger har funnet sted i forbindelse med Telenor-eide Vimpelcoms kjøp av telelisenser i Usbekistan. Siden VimpelCom er børsnotert i USA, er selskapet underlagt amerikanske antikorrupsjonsregler og kan dømmes i en amerikansk domstol.

Beate Sjåfjell, professor i selskapsrett ved Universitetet i Oslo, sier at en tiltale i USA vil bli en pinlig affære for Telenor.

- Det understreker alvoret i saken, og setter Telenor-styrets taushet og manglende reaksjon overfor konsernsjefen i et enda mer grelt lys, sier hun.

Seks Telenor-topper, blant dem konsernsjef Jon Fredrik Baksaas, har ifølge Klassekampen behandlet betalinger som nå etterforskes som bestikkelser.

Mads Andenæs, professor i selskapsrett ved Universitetet i Oslo, mener Telenor-toppene risikerer straff.

- Amerikansk rett har presise vilkår for straffbarhet. Hovedregelen er strafferettslig forsett, men det er også flere bestemmelser hvor forskjellige former for uaktsomhet vil holde, sier han.
OldNick
09:00 22.07.2015
#17125

Telenor har levert Q2-2015 resultat.

Resultatet var bra, men noe under konsensus.
Problemer i Thailand (DTAC). Der foregår en restrukturering og de hadde frafall av kunder.

Telenor Groups resultat for andre kvartal 2015

Børsmelding
22.07.2015

Fornebu - 22. juli 2015) I andre kvartal 2015 rapporterte Telenor-konsernet driftsinntekter på 30,2 milliarder kroner, noe som utgjør en organisk inntektsvekst på 6%. EBITDA før andre poster var 10,6 milliarder kroner, EBITDA-marginen var 35% og kontantstrømmen fra driften var 4 milliarder kroner. Nettoresultatet økte med 57% til 3,6 milliarder kroner, noe som tilsvarer et resultat per aksje på 2,42 kroner. For første halvår rapporterte konsernet rekordhøye inntekter og EBITDA.

- Telenor fortsatte å levere lovende resultater for andre kvartal. Vi rapporterte mer enn NOK 30 milliarder i inntekter og en organisk inntektsvekst på 6 prosent. Lønnsomheten er fortsatt solid, med EBITDA før andre poster på NOK 10.6 milliarder og en EBITDA margin på 35 prosent, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor.

- I Norge har de siste kvartalenes mobiltrender vedvart i de tre månedene frem til juni. Kundenes databruk har mer enn doblet seg i perioden, noe som har resultert i en omsetningsvekst på mobiltjenester på 6 prosent. Den økende databruken er støttet av en sterk vekst i 4G dekning og 4G mobiltelefoner. Vi fortsetter å bygge ut 4G nettet over hele landet med mål om å dekke 95 prosent av befolkningen innen slutten av året, sier Baksaas.

- Konkurransen i Thailand var fortsatt intens i andre kvartal. dtac gjennomgår en omfattende snuoperasjon som allerede har resultert i et betraktelig sterkere nettverk for både 3G og 4G. Den pågående omstillingsprosessen i dtacs salgs- og distribusjonsmodell er viktig for fremtidig suksess i dette konkurranseutsatte markedet, sier Baksaas.

- I Myanmar fortsetter resultatene å overgå våre forventninger. I juli passerte vi 10 millioner abonnenter. Sterk etterspørsel etter tale og datatjenester fortsetter å øke både inntekter og lønnsomhet. I dette kvartalet har vi bygd ut nettverket ytterligere, og innen utgangen av juni dekket vi 213 av totalt 330 storkommuner. I et land der 70 prosent av befolkningen bor på landsbygda er hastigheten på nettverksutbyggingen den største utfordringen, sier Baksaas.

- Etter et begivenhetsrikt kvartal er vi fornøyde med solide resultater fra Pakistan. Trafikkinntektene er relativt stabile, til tross for den påkrevde biometriske verifikasjonsprosessen som ble avsluttet i mai, endte kundebasen på 31,6 millioner kunder ved utgangen av kvartalet. Salgs- og markedsaktiviteter har tatt seg betydelig opp i det andre kvartalet og forbrukstrendene er lovende, sier Baksaas.

- Vi fortsetter vår strategiske satsing på '"Internet for All'' og på kostnadseffektivitet. Vi har investert vesentlig i datanettverk og bruk av data er i hurtig vekst. Det å skape lønnsomhet av denne kraftige dataveksten vil være en viktig prioritet for oss fremover. Det betyr også at vi vil videreutvikle våre nåværende digitale posisjoner innen 'tingenes internett', digitale rubrikkannonser, og finansielle tjenester. Ved utgangen av juni brukte en tredjedel av vår totale kundebase mobilt internett. Dette viser at det er stor etterspørsel etter data og peker på mulighetene som ligger foran oss. Tilgang til mobilt internett gjør digital inkludering mulig og åpner opp muligheter for alle. Fra denne strategiske plattformen ser jeg frem til at Sigve Brekke fortsetter å utvikle Telenor-konsernet når han overtar som konsernsjef den 17. august, sier Baksaas.

-Basert på resultatene i første halvdel av 2015 og forventninger for resten av året, opprettholder vi utsiktene for 2015, sier Baksaas.

Nøkkeltall

mer på link

Endret 22.07.2015 09:11 av OldNick
OldNick
09:09 22.07.2015
#17126

TEL: Q2-2015 Report (PDF)

TEL: Q2-2015 Presentation (PDF)

Analytisk informasjon er tilgjengelig fra Telenors nettsider: http://www.telenor.com/investors/
______

Media:

Hegnar: Takker av med fetere bunnlinje. Konsernsjef i Telenor Jon Fredrik Baksaas takker av med en fetere bunnlinje enn ventet, men driften kom inn noe under konsensus

E24: Baksaas gir seg på topp: Telenor seiler videre med rekordomsetning
highlander
11:33 17.08.2015
#4820

DnB Markets gjør i dag en endring i porteføljen med anbefalte aksjer:

- Vi tar denne uken ingen aksjer ut av porteføljen med anbefalte aksjer. Inn i porteføljen kommer Telenor. Vi har en kjøpsanbefaling på Telenor med et kursmål på 199 kroner per aksje.
OldNick
13:05 03.09.2015
#17280

Norsk suksesshistorie fra Myanmar

Bisnode Dun & Bradstreet mener Telenor er en norsk suksesshistorie fra Myanmar


Øystein Byberg, Hegnar.no
03.09.2015

Etter å ha vært politisk isolert i flere tiår, har en mer liberal regjering nå åpnet Myanmar for utenlandske investorer. Bisnode Dun & Bradstreet forteller her en norsk suksesshistorie fra det asiatiske landet.

Består testen med glans

Telekommunikasjonsselskaper leverer nå mobiltelefoner og etablerer internettforbindelse og fungerer som en første test av dette nye markedet. Markedet består foreløpig testen med glans, skriver Bisnode Dun & Bradstreet.

10 millioner kunder - på ett år

Telenor entret Myanmar i september 2014, og har allerede fått mer enn 10 millioner kunder i landet. Med en befolkning på 55 millioner har Telenor fremdeles rom for å vokse i Myanmar. Jon Fredrik Baksaas, daværende sjef i Telenor, sa i Telenors Q2-rapport at veksten i Myanmar fortsatt overgår deres forventninger, og at de, noe uventet, sitter igjen med en profitt fra operasjonene i Myanmar.

Telenors nest største marked

Telenor er ingen nykommer i Asia. Thailand, som er selskapets største enkeltmarked utenfor Norge, står for 16 prosent av deres inntekter. Malaysia står for 13 prosent.

Basestasjoner i fleng

Infrastruktur har vært en stor investering for Telenor, som har bygd basestasjoner (for å levere 3G-dekning) som aldri før i avsidesliggende områder, der 70 prosent av befolkningen bor. I første halvdel av 2015 hadde Telenor mer enn 2.500 tårn - flest av alle utenlandske leverandører i Myanmar. I mai plasserte i tillegg Telenor en ordre hos Apollo Tower på ytterligere 700 basestasjoner.

Telekommunikasjon prioriteres

At telekommunikasjon er det første Myanmar åpner for utenlandske selskaper er ifølge Bisnode Dun & Bradstreet ikke overraskende. Ved siden av å gjøre det mulig for Myanmars befolkning å kommunisere, åpner også et robust telekommunikasjonssystem muligheter for bank, detaljhandel, media og mange andre sektorer.

USA har restriksjoner

Historien er forøvrig en annen for amerikanske selskaper. Selv om USA har gjenopptatt diplomatiske forbindelser med Myanmar (som USA kaller Burma), har amerikanske selskaper fremdeles restriksjoner når det gjelder å gjøre forretninger i Myanmar.
Mikerot
11:45 04.09.2015
#1

Noen som sitter long i TEL? Ser kursmålet fra DnB ble satt til 199kr. Mange som anbefaler denne nå synes jeg.
OldNick
14:59 10.09.2015
#17315

Jeg har en del "gamle" aksjer i TEL, har sittet lenge.
______

Fredsprisvinner og opposisjonspolitiker Aung San Suu Kyi i Myanmar rettet for noen dager siden hard kritikk mot Norge og deres holdning og politikk overfor de nåværende makthaverne i Myanmar.

Hun mener Norge opptrår blåøyd, og fokuserer altfor mye på business og mulighetene for norsk næringsliv (les: telekom og oljeindustri), og altfor lite på å presse militær-regjeringen til å innføre demokratiske reformer.

Dette er indirekte også en kritikk av Telenor, som vel er det førende telekomselskapet i landet pr. dato.Aung San Suu Kyi refser i et eksklusivt intervju Norges politikk i Myanmar.


Flengende kritikk av Norge

Nobel Fredsprisvinner Aung San Suu Kyi mener den norske politikken er overoptimistisk. De har glemt at dette er en regjering som i et halvt århundre var militærdiktatorer


Philip Alan Lote, NRK
05.09.2015

NAY PYI THAW, MYANMAR - Jeg tror fremdeles meget sterkt at det norske folk støtter demokrati i Burma, men noen ganger er det en kløft mellom hva det norske folk vil og den politikk norske myndigheter legger til grunn i Burma, sier Aung San Suu Kyi til NRK.

Det nye Myanmar

Intervjuet finner sted i Myanmars nye hovedstad Nay Pyi Thaw. Et nær folketomt sted unnfanget på militærregimets tegnebrett i løpet av 1990 tallet.

Inne i store kvadrater og rektangler bundet sammen av et omfattende veinett er det mest skog. Det er meget god plass til å bygge mer by.

Noen kilometer unna det palasslignende parlamentet ligger kontoret til militærets parti, USDP (Union Solidarity and Development Party).

Blåøyd tro på menn i grønn uniform

For tre år siden lot Aung San Suu Kyi seg velge inn i parlamentet og tok rollen som leder av opposisjonen. I det klokken ringer inn til møte i underhuset tar Aung San Suu Kyi plass i en sal hvor 25 prosent av setene er forbeholdt de militære.

Dette er de samme mennene som holdt Aung San Suu Kyi i husarrest. I intervjuet med NRK uttrykker fredsprisvinneren at hun mener norsk politikk har preg av for stor tro på regjeringen i landet.

- Hva er feilen med Norges politikk?

- Overoptimistisk. De tenker at denne regjeringen kan levere varene. Det virker som om de har glemt at dette er en regjering som i et halvt århundre var militærdiktatorer, sier Aung San Suu Kyi.

- Har du uttrykt dine bekymringer for representanter for den norske regjeringen?

- Ja. Gjentatte ganger.

- Og enda har de sagt at de de ikke opplever at det er noen avgjørende forskjell på deres syn og ditt syn?

- Vel, nå sier jeg det selv. Jeg tror den norske regjeringen er altfor optimistisk når det gjelder utviklingen her og har alltid vært altfor optimistiske siden valget siden 2010.

mer på link
______

Og DNB fokuserer på TEL i sin morgenrapport idag.

Kjøp Telenor

I Telenor vil valutautviklingen kunne medføre at konsensusforventningene kommer ned rundt 2% i tiden fremover. Valutaeffektene kommer hovedsakelig på utviklingen i de asiatiske markedene siden fremleggelsen av Q2-rapporten.

Kursen er nå ned rundt NOK 12 pr aksje siden Q2-rapporten, hvorav nedgangen for børsnoterte eierandeler representerer NOK 7 pr aksje. Det innebærer at rabatten i forhold til gjennomsnittlig 12-måneders forward EV/EBITDA for selskapets øvrige 100%-eide virksomhet har steget i samme periode. Vi har en uendret kjøpsanbefaling på Telenor med et kursmål på NOK 199 pr aksje. Kursen stengte i går på NOK 167.70 pr aksje.

Mvh
DNB Markets
Aksjehandel Online

Endret 10.09.2015 15:00 av OldNick
OldNick
08:19 11.09.2015
#17321

TEL: Telenor og TeliaSonera trekker seg fra sammenslåing i Danmark

Børsmelding
11.09.2015

Telenor og TeliaSonera har i dag trukket søknaden om å slå sammen sine virksomheter i Danmark. Selskapene har ikke klart å komme til enighet med EU-kommisjonen om vilkår som var akseptable for å fortsette arbeidet med å etablere en ny robust mobiloperatør.

I desember 2014 ble Telenor og TeliaSonera enige om en avtale om a slå sammen sine respektive selskap i Danmark. Det nye felleseide selskapet ville ha blitt en mobiloperatør som hadde vært i stand til å øke investeringer i nettverk og teknologi som ville gitt de danske kundene bedre tjenester.

«Siden starten har vi vært tydelig på behovet for å øke investeringsnivået i Danmark. Fra vårt ståsted ville etableringen av en markedsaktør med størrelse og kapasitet til å konkurrere og investere sikre både privat- og forretningskundene betydelig bedre kvalitet, fart og dekning», sier Robert Andersson, konserndirektør og Europa-sjef i TeliaSonera.

Diskusjonene har nå kommet til et punkt der det ikke lengre var mulig å få godkjennelse for den foreslåtte sammenslåingen.

«For å ivareta interessene til begge selskapene var det nødvendig å handle umiddelbart. Telenor og TeliaSonera vil fortsette å konkurrere og å levere produkter og tjenester i det danske markedet gjennom sine opprinnelige fullt operative selskap», sier Kjell-Morten Johnsen, konserndirektør og Europa-sjef i Telenor.

Telenor og TeliaSonera vil nå fortsette å vurdere strategiske muligheter i det danske markedet.
Mikerot
13:28 16.09.2015
#2

Telenor kutter 130 stillinger i sin Teknologiavdeling

Avdelingen der kuttene kommer driver med drift og utbygging. Beslutningen om nedbemanningen ble kjent på et allmøte onsdag, skriver ABC-nyheter.

De ansatte som mister jobben vil få beskjed innen 5. oktober.

Konserntillitsvalgt for NITO, Harald Stavn, sier at ledelsen begrunner tiltaket med at man skal effektivisere.

- Vi skjønner det er behov for å gjøre ting raskere og mer effektivt, men synes tidspunktet er utfordrende nå som oljebransjen og hele leverandørindustrien står i kø for å kaste ut folk, sier Stavn.

Han sier det er såpass stor ledighet i markedet at Telenor burde ventet.

Ifølge Stavn vil de fleste berørte få gode sluttpakker eller nyte godt av Telenors spesialordninger for ansatte over 58 år. De som etter det blir overtallige, vil få bistand til å søke jobber andre steder i konsernet. (NTB)

Endret 16.09.2015 13:28 av Mikerot
OldNick
10:16 23.09.2015
#17366

Telenor styrker satsingen i India

TEL: Telenor ASA - Uninor blir Telenor India

Børsmelding
23.09.2015

Oslo, Norge - Telenors heleide datterselskap i India bytter i dag navn fra Uninor til Telenor India. I forbindelse med navnebyttet søker selskapet å ta en bredere, mer verdiøkende posisjon hos sine mer enn 40 millioner kunder i landet.

Gjennom seks år siden lanseringen i 2009 har Uninor blitt en foretrukket leverandør av mobiltjenester i massemarkedet. Selskapet har vokst jevnt og trutt og er i dag den fjerde største operatøren i de delene av India de opererer i. Når Uninor nå bytter navn til Telenor India går virksomheten fra å være kjent som best på pris til å ta en sterkere, verdiøkende posisjon. Telenor Indias nye løfte til kundene er å gi det beste tilbudet og være lett å bruke.

Virksomheten er heleid av Telenor-konsernet og forandrer både sitt merkenavn i markedet og sitt juridiske navn - til Telenor India Communications Pvt. Ltd.

-Dette handler om mer å endre et navn. Dette handler om å forberede Telenor India på en ny og spennende fremtid. Ved å ta en bredere, verdidrevet posisjon vil Telenor India appellere til nye målgrupper med attraktive tjenester og en kundesentrert tilnærming. Etter seks år med drift i India mener vi at landet fortsetter å være svært attraktivt med sin store men unge befolkning og utsikter til videre økonomisk vekst. I tillegg er en stor andel av menneskene i landet ikke tilknyttet et mobilnettverk, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

-Etter nær 20 år i Asia og seks år I India har vi lært hvordan vi skal gjøre mobilkommunikasjon tilgjengelig for store befolkningsgrupper. Våre kolleger i India har vist vei i så måte og det er både en glede og en fornøyelse å knytte Telenor-navnet direkte til den lokale virksomheten. Telenor India skal fortsette å levere valuta for pengene og de skal fortsette å betjene sine kunder bedre enn konkurrentene - med fremtidsrettede tjenester i dag og i morgen, sier Brekke.

Kontakt:
Tor Odland
Kommunikasjonsdirektør
Telenor Group Region Asia
E-mail: tor.odland@telenor.com
Phone: +65 9777 4782

Hanne Knudsen
Kommunikasjonssjef
Telenor Group
E-mail: hanne.knudsen@telenor.com
Phone: + 47 908 04 015
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter