Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Telenor (2)
Telenor (2)
OldNick
18:31
14.06.2015
#16912

Telenor fikk over 63 millioner i ekstraskatt

Høyesterett har avgjort at Telenor ikke får trekke fra utgifter knyttet til problemer i Ukraina og Russland. Dermed får selskapet en ekstra skatteregning på 63 millioner kroner


NRT/E24.no
12.06.2015

I en ny dom fra landets øverste domstol har konsernet ikke fått kjent ugyldig et vedtak om etterberegning av merverdiavgift, renter og tilleggsavgift på 63 millioner kroner for årene 2006 til 2009, ifølge Nettavisen.

I 2011 gjennomførte Skatt øst bokettersyn i Telenor ASA. Det ble da gjort vedtak om å nekte selskapet fradrag for inngående merverdiavgift knyttet til kjøp av KomMedia AS, konflikter knyttet til aksjer i selskapene Kyivstar GMS i Ukraina og utgifter ved salg av aksjene i Telenor Satellite Services AS.

I alt ble det etterberegnet et beløp på 70,8 millioner kroner, inkludert tilleggsavgift og renter.

Staten fikk også medhold i lagmannsretten, men Telenor anket saken til Høyesterett, som nå har forkastet anken.

Telenor må også betale statens sakskostnader med 211.550 kroner.
______

Norske storselskaper klare til Russland-toppmøte

Statoil og Telenor skal delta på økonomitoppmøtet i St. Petersburg i Russland neste uke, men ingen norske politikere blir med


NTB/Hegnar.no
13.06.2015

De to børskjempene er norske gjengangere på økonomitoppmøtet Spief - St. Petersburg International Economic Forum. I fjor skapte det imidlertid reaksjoner da Telenor-sjef Jon Fredrik Baksaas valgte å delta.

I år er det Kjell Morten Johansen, Telenors nye Europa-sjef, som skal representere konsernet.

Dette er en viktig arena for Telenor, og det er naturlig at vi deltar, sier informasjonssjef Glenn Mandelid til Dagens Næringsliv.

Telenor eier en tredel av det russiske mobilselskapet VimpelCom.

mer på link
______

Telenor kan bli straffet i USA

Tre dager etter at Jon Fredrik Baksaas går av som konsernsjef i Telenor i august, kan det bli reist tiltale mot Telenor-eide VimpelCom i USA, skriver Klassekampen


NTB/Hegnar.no
08.06.2015

Den svenske påtalemyndigheten opplyser at amerikanske myndigheter kan reise tiltale i Vimpelcom-saken allerede 20. august i år. Det kommer fram i en rettsprotokoll fra Stockholm tingsrätt som Klassekampen har fått tilgang til.

Det betyr at amerikanske etterforskere mener de kan bevise at straffbare handlinger har funnet sted i forbindelse med Telenor-eide Vimpelcoms kjøp av telelisenser i Usbekistan. Siden VimpelCom er børsnotert i USA, er selskapet underlagt amerikanske antikorrupsjonsregler og kan dømmes i en amerikansk domstol.

Beate Sjåfjell, professor i selskapsrett ved Universitetet i Oslo, sier at en tiltale i USA vil bli en pinlig affære for Telenor.

- Det understreker alvoret i saken, og setter Telenor-styrets taushet og manglende reaksjon overfor konsernsjefen i et enda mer grelt lys, sier hun.

Seks Telenor-topper, blant dem konsernsjef Jon Fredrik Baksaas, har ifølge Klassekampen behandlet betalinger som nå etterforskes som bestikkelser.

Mads Andenæs, professor i selskapsrett ved Universitetet i Oslo, mener Telenor-toppene risikerer straff.

- Amerikansk rett har presise vilkår for straffbarhet. Hovedregelen er strafferettslig forsett, men det er også flere bestemmelser hvor forskjellige former for uaktsomhet vil holde, sier han.
OldNick
09:00
22.07.2015
#17125

Telenor har levert Q2-2015 resultat.

Resultatet var bra, men noe under konsensus.
Problemer i Thailand (DTAC). Der foregår en restrukturering og de hadde frafall av kunder.

Telenor Groups resultat for andre kvartal 2015

Børsmelding
22.07.2015

Fornebu - 22. juli 2015) I andre kvartal 2015 rapporterte Telenor-konsernet driftsinntekter på 30,2 milliarder kroner, noe som utgjør en organisk inntektsvekst på 6%. EBITDA før andre poster var 10,6 milliarder kroner, EBITDA-marginen var 35% og kontantstrømmen fra driften var 4 milliarder kroner. Nettoresultatet økte med 57% til 3,6 milliarder kroner, noe som tilsvarer et resultat per aksje på 2,42 kroner. For første halvår rapporterte konsernet rekordhøye inntekter og EBITDA.

- Telenor fortsatte å levere lovende resultater for andre kvartal. Vi rapporterte mer enn NOK 30 milliarder i inntekter og en organisk inntektsvekst på 6 prosent. Lønnsomheten er fortsatt solid, med EBITDA før andre poster på NOK 10.6 milliarder og en EBITDA margin på 35 prosent, sier konsernsjef Jon Fredrik Baksaas i Telenor.

- I Norge har de siste kvartalenes mobiltrender vedvart i de tre månedene frem til juni. Kundenes databruk har mer enn doblet seg i perioden, noe som har resultert i en omsetningsvekst på mobiltjenester på 6 prosent. Den økende databruken er støttet av en sterk vekst i 4G dekning og 4G mobiltelefoner. Vi fortsetter å bygge ut 4G nettet over hele landet med mål om å dekke 95 prosent av befolkningen innen slutten av året, sier Baksaas.

- Konkurransen i Thailand var fortsatt intens i andre kvartal. dtac gjennomgår en omfattende snuoperasjon som allerede har resultert i et betraktelig sterkere nettverk for både 3G og 4G. Den pågående omstillingsprosessen i dtacs salgs- og distribusjonsmodell er viktig for fremtidig suksess i dette konkurranseutsatte markedet, sier Baksaas.

- I Myanmar fortsetter resultatene å overgå våre forventninger. I juli passerte vi 10 millioner abonnenter. Sterk etterspørsel etter tale og datatjenester fortsetter å øke både inntekter og lønnsomhet. I dette kvartalet har vi bygd ut nettverket ytterligere, og innen utgangen av juni dekket vi 213 av totalt 330 storkommuner. I et land der 70 prosent av befolkningen bor på landsbygda er hastigheten på nettverksutbyggingen den største utfordringen, sier Baksaas.

- Etter et begivenhetsrikt kvartal er vi fornøyde med solide resultater fra Pakistan. Trafikkinntektene er relativt stabile, til tross for den påkrevde biometriske verifikasjonsprosessen som ble avsluttet i mai, endte kundebasen på 31,6 millioner kunder ved utgangen av kvartalet. Salgs- og markedsaktiviteter har tatt seg betydelig opp i det andre kvartalet og forbrukstrendene er lovende, sier Baksaas.

- Vi fortsetter vår strategiske satsing på '"Internet for All'' og på kostnadseffektivitet. Vi har investert vesentlig i datanettverk og bruk av data er i hurtig vekst. Det å skape lønnsomhet av denne kraftige dataveksten vil være en viktig prioritet for oss fremover. Det betyr også at vi vil videreutvikle våre nåværende digitale posisjoner innen 'tingenes internett', digitale rubrikkannonser, og finansielle tjenester. Ved utgangen av juni brukte en tredjedel av vår totale kundebase mobilt internett. Dette viser at det er stor etterspørsel etter data og peker på mulighetene som ligger foran oss. Tilgang til mobilt internett gjør digital inkludering mulig og åpner opp muligheter for alle. Fra denne strategiske plattformen ser jeg frem til at Sigve Brekke fortsetter å utvikle Telenor-konsernet når han overtar som konsernsjef den 17. august, sier Baksaas.

-Basert på resultatene i første halvdel av 2015 og forventninger for resten av året, opprettholder vi utsiktene for 2015, sier Baksaas.

Nøkkeltall

mer på link

Endret 22.07.2015 09:11 av OldNick
OldNick
09:09
22.07.2015
#17126

TEL: Q2-2015 Report (PDF)

TEL: Q2-2015 Presentation (PDF)

Analytisk informasjon er tilgjengelig fra Telenors nettsider: http://www.telenor.com/investors/
______

Media:

Hegnar: Takker av med fetere bunnlinje. Konsernsjef i Telenor Jon Fredrik Baksaas takker av med en fetere bunnlinje enn ventet, men driften kom inn noe under konsensus

E24: Baksaas gir seg på topp: Telenor seiler videre med rekordomsetning
highlander
11:33
17.08.2015
#4820

DnB Markets gjør i dag en endring i porteføljen med anbefalte aksjer:

- Vi tar denne uken ingen aksjer ut av porteføljen med anbefalte aksjer. Inn i porteføljen kommer Telenor. Vi har en kjøpsanbefaling på Telenor med et kursmål på 199 kroner per aksje.
OldNick
13:05
03.09.2015
#17280

Norsk suksesshistorie fra Myanmar

Bisnode Dun & Bradstreet mener Telenor er en norsk suksesshistorie fra Myanmar


Øystein Byberg, Hegnar.no
03.09.2015

Etter å ha vært politisk isolert i flere tiår, har en mer liberal regjering nå åpnet Myanmar for utenlandske investorer. Bisnode Dun & Bradstreet forteller her en norsk suksesshistorie fra det asiatiske landet.

Består testen med glans

Telekommunikasjonsselskaper leverer nå mobiltelefoner og etablerer internettforbindelse og fungerer som en første test av dette nye markedet. Markedet består foreløpig testen med glans, skriver Bisnode Dun & Bradstreet.

10 millioner kunder - på ett år

Telenor entret Myanmar i september 2014, og har allerede fått mer enn 10 millioner kunder i landet. Med en befolkning på 55 millioner har Telenor fremdeles rom for å vokse i Myanmar. Jon Fredrik Baksaas, daværende sjef i Telenor, sa i Telenors Q2-rapport at veksten i Myanmar fortsatt overgår deres forventninger, og at de, noe uventet, sitter igjen med en profitt fra operasjonene i Myanmar.

Telenors nest største marked

Telenor er ingen nykommer i Asia. Thailand, som er selskapets største enkeltmarked utenfor Norge, står for 16 prosent av deres inntekter. Malaysia står for 13 prosent.

Basestasjoner i fleng

Infrastruktur har vært en stor investering for Telenor, som har bygd basestasjoner (for å levere 3G-dekning) som aldri før i avsidesliggende områder, der 70 prosent av befolkningen bor. I første halvdel av 2015 hadde Telenor mer enn 2.500 tårn - flest av alle utenlandske leverandører i Myanmar. I mai plasserte i tillegg Telenor en ordre hos Apollo Tower på ytterligere 700 basestasjoner.

Telekommunikasjon prioriteres

At telekommunikasjon er det første Myanmar åpner for utenlandske selskaper er ifølge Bisnode Dun & Bradstreet ikke overraskende. Ved siden av å gjøre det mulig for Myanmars befolkning å kommunisere, åpner også et robust telekommunikasjonssystem muligheter for bank, detaljhandel, media og mange andre sektorer.

USA har restriksjoner

Historien er forøvrig en annen for amerikanske selskaper. Selv om USA har gjenopptatt diplomatiske forbindelser med Myanmar (som USA kaller Burma), har amerikanske selskaper fremdeles restriksjoner når det gjelder å gjøre forretninger i Myanmar.
Mikerot
11:45
04.09.2015
#1

Noen som sitter long i TEL? Ser kursmålet fra DnB ble satt til 199kr. Mange som anbefaler denne nå synes jeg.
OldNick
14:59
10.09.2015
#17315

Jeg har en del "gamle" aksjer i TEL, har sittet lenge.
______

Fredsprisvinner og opposisjonspolitiker Aung San Suu Kyi i Myanmar rettet for noen dager siden hard kritikk mot Norge og deres holdning og politikk overfor de nåværende makthaverne i Myanmar.

Hun mener Norge opptrår blåøyd, og fokuserer altfor mye på business og mulighetene for norsk næringsliv (les: telekom og oljeindustri), og altfor lite på å presse militær-regjeringen til å innføre demokratiske reformer.

Dette er indirekte også en kritikk av Telenor, som vel er det førende telekomselskapet i landet pr. dato.Aung San Suu Kyi refser i et eksklusivt intervju Norges politikk i Myanmar.


Flengende kritikk av Norge

Nobel Fredsprisvinner Aung San Suu Kyi mener den norske politikken er overoptimistisk. De har glemt at dette er en regjering som i et halvt århundre var militærdiktatorer


Philip Alan Lote, NRK
05.09.2015

NAY PYI THAW, MYANMAR - Jeg tror fremdeles meget sterkt at det norske folk støtter demokrati i Burma, men noen ganger er det en kløft mellom hva det norske folk vil og den politikk norske myndigheter legger til grunn i Burma, sier Aung San Suu Kyi til NRK.

Det nye Myanmar

Intervjuet finner sted i Myanmars nye hovedstad Nay Pyi Thaw. Et nær folketomt sted unnfanget på militærregimets tegnebrett i løpet av 1990 tallet.

Inne i store kvadrater og rektangler bundet sammen av et omfattende veinett er det mest skog. Det er meget god plass til å bygge mer by.

Noen kilometer unna det palasslignende parlamentet ligger kontoret til militærets parti, USDP (Union Solidarity and Development Party).

Blåøyd tro på menn i grønn uniform

For tre år siden lot Aung San Suu Kyi seg velge inn i parlamentet og tok rollen som leder av opposisjonen. I det klokken ringer inn til møte i underhuset tar Aung San Suu Kyi plass i en sal hvor 25 prosent av setene er forbeholdt de militære.

Dette er de samme mennene som holdt Aung San Suu Kyi i husarrest. I intervjuet med NRK uttrykker fredsprisvinneren at hun mener norsk politikk har preg av for stor tro på regjeringen i landet.

- Hva er feilen med Norges politikk?

- Overoptimistisk. De tenker at denne regjeringen kan levere varene. Det virker som om de har glemt at dette er en regjering som i et halvt århundre var militærdiktatorer, sier Aung San Suu Kyi.

- Har du uttrykt dine bekymringer for representanter for den norske regjeringen?

- Ja. Gjentatte ganger.

- Og enda har de sagt at de de ikke opplever at det er noen avgjørende forskjell på deres syn og ditt syn?

- Vel, nå sier jeg det selv. Jeg tror den norske regjeringen er altfor optimistisk når det gjelder utviklingen her og har alltid vært altfor optimistiske siden valget siden 2010.

mer på link
______

Og DNB fokuserer på TEL i sin morgenrapport idag.

Kjøp Telenor

I Telenor vil valutautviklingen kunne medføre at konsensusforventningene kommer ned rundt 2% i tiden fremover. Valutaeffektene kommer hovedsakelig på utviklingen i de asiatiske markedene siden fremleggelsen av Q2-rapporten.

Kursen er nå ned rundt NOK 12 pr aksje siden Q2-rapporten, hvorav nedgangen for børsnoterte eierandeler representerer NOK 7 pr aksje. Det innebærer at rabatten i forhold til gjennomsnittlig 12-måneders forward EV/EBITDA for selskapets øvrige 100%-eide virksomhet har steget i samme periode. Vi har en uendret kjøpsanbefaling på Telenor med et kursmål på NOK 199 pr aksje. Kursen stengte i går på NOK 167.70 pr aksje.

Mvh
DNB Markets
Aksjehandel Online

Endret 10.09.2015 15:00 av OldNick
OldNick
08:19
11.09.2015
#17321

TEL: Telenor og TeliaSonera trekker seg fra sammenslåing i Danmark

Børsmelding
11.09.2015

Telenor og TeliaSonera har i dag trukket søknaden om å slå sammen sine virksomheter i Danmark. Selskapene har ikke klart å komme til enighet med EU-kommisjonen om vilkår som var akseptable for å fortsette arbeidet med å etablere en ny robust mobiloperatør.

I desember 2014 ble Telenor og TeliaSonera enige om en avtale om a slå sammen sine respektive selskap i Danmark. Det nye felleseide selskapet ville ha blitt en mobiloperatør som hadde vært i stand til å øke investeringer i nettverk og teknologi som ville gitt de danske kundene bedre tjenester.

«Siden starten har vi vært tydelig på behovet for å øke investeringsnivået i Danmark. Fra vårt ståsted ville etableringen av en markedsaktør med størrelse og kapasitet til å konkurrere og investere sikre både privat- og forretningskundene betydelig bedre kvalitet, fart og dekning», sier Robert Andersson, konserndirektør og Europa-sjef i TeliaSonera.

Diskusjonene har nå kommet til et punkt der det ikke lengre var mulig å få godkjennelse for den foreslåtte sammenslåingen.

«For å ivareta interessene til begge selskapene var det nødvendig å handle umiddelbart. Telenor og TeliaSonera vil fortsette å konkurrere og å levere produkter og tjenester i det danske markedet gjennom sine opprinnelige fullt operative selskap», sier Kjell-Morten Johnsen, konserndirektør og Europa-sjef i Telenor.

Telenor og TeliaSonera vil nå fortsette å vurdere strategiske muligheter i det danske markedet.
Mikerot
13:28
16.09.2015
#2

Telenor kutter 130 stillinger i sin Teknologiavdeling

Avdelingen der kuttene kommer driver med drift og utbygging. Beslutningen om nedbemanningen ble kjent på et allmøte onsdag, skriver ABC-nyheter.

De ansatte som mister jobben vil få beskjed innen 5. oktober.

Konserntillitsvalgt for NITO, Harald Stavn, sier at ledelsen begrunner tiltaket med at man skal effektivisere.

- Vi skjønner det er behov for å gjøre ting raskere og mer effektivt, men synes tidspunktet er utfordrende nå som oljebransjen og hele leverandørindustrien står i kø for å kaste ut folk, sier Stavn.

Han sier det er såpass stor ledighet i markedet at Telenor burde ventet.

Ifølge Stavn vil de fleste berørte få gode sluttpakker eller nyte godt av Telenors spesialordninger for ansatte over 58 år. De som etter det blir overtallige, vil få bistand til å søke jobber andre steder i konsernet. (NTB)

Endret 16.09.2015 13:28 av Mikerot
OldNick
10:16
23.09.2015
#17366

Telenor styrker satsingen i India

TEL: Telenor ASA - Uninor blir Telenor India

Børsmelding
23.09.2015

Oslo, Norge - Telenors heleide datterselskap i India bytter i dag navn fra Uninor til Telenor India. I forbindelse med navnebyttet søker selskapet å ta en bredere, mer verdiøkende posisjon hos sine mer enn 40 millioner kunder i landet.

Gjennom seks år siden lanseringen i 2009 har Uninor blitt en foretrukket leverandør av mobiltjenester i massemarkedet. Selskapet har vokst jevnt og trutt og er i dag den fjerde største operatøren i de delene av India de opererer i. Når Uninor nå bytter navn til Telenor India går virksomheten fra å være kjent som best på pris til å ta en sterkere, verdiøkende posisjon. Telenor Indias nye løfte til kundene er å gi det beste tilbudet og være lett å bruke.

Virksomheten er heleid av Telenor-konsernet og forandrer både sitt merkenavn i markedet og sitt juridiske navn - til Telenor India Communications Pvt. Ltd.

-Dette handler om mer å endre et navn. Dette handler om å forberede Telenor India på en ny og spennende fremtid. Ved å ta en bredere, verdidrevet posisjon vil Telenor India appellere til nye målgrupper med attraktive tjenester og en kundesentrert tilnærming. Etter seks år med drift i India mener vi at landet fortsetter å være svært attraktivt med sin store men unge befolkning og utsikter til videre økonomisk vekst. I tillegg er en stor andel av menneskene i landet ikke tilknyttet et mobilnettverk, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

-Etter nær 20 år i Asia og seks år I India har vi lært hvordan vi skal gjøre mobilkommunikasjon tilgjengelig for store befolkningsgrupper. Våre kolleger i India har vist vei i så måte og det er både en glede og en fornøyelse å knytte Telenor-navnet direkte til den lokale virksomheten. Telenor India skal fortsette å levere valuta for pengene og de skal fortsette å betjene sine kunder bedre enn konkurrentene - med fremtidsrettede tjenester i dag og i morgen, sier Brekke.

Kontakt:
Tor Odland
Kommunikasjonsdirektør
Telenor Group Region Asia
E-mail: tor.odland@telenor.com
Phone: +65 9777 4782

Hanne Knudsen
Kommunikasjonssjef
Telenor Group
E-mail: hanne.knudsen@telenor.com
Phone: + 47 908 04 015
Stockamateur
10:31
24.09.2015
#10106

Hvorfor får jeg så mange spam telefoner fra selgere av Telenor produkter? Frekke drittunger som ringer og ofte bare legger på. Ringer til alle mulige tider. Og jeg er tydligvis ikke den eneste. Når jeg søker med nummerene på nettet, ser jeg at et utall andre har lagt inn kommentarer som "malicious" og lignende. Det er ikke rart at det er vanskelig å stoppe spam(telefoner) når ikke engang leverandøren er interessert...

Elendig reklame for Telenor. Det eneste de oppnår er å ekskludere meg , og likesinnede, fra den potensielle kundemassen.

Endret 24.09.2015 10:32 av Stockamateur
Mikerot
14:15
24.09.2015
#4

Hvis du ikke er glad i telefonselgere, hvorfor ikke avregistrere seg for det? Jeg har gjort det og det fungerer utmerket.

Stockamateur
14:59
24.09.2015
#10107

Mikerot
24.09.2015 14:15
#4

Jeg har gjort det!
Mikerot
08:21
29.09.2015
#5

Arctic Fund management og DnB Markets kaster Telenor ut av porteføljen Mandag 28.09.2015.

DnB Markets forteller at de i sin ukentlige porteføljeoppdatering kaster ut Telenor for å få plass til Havfisk, men de opprettholder BUY på aksjen med kursmål 199kr. De har ikke endret sitt langsiktige syn på aksjen.
OldNick
08:53
05.10.2015
#17411

Stor nyhet for Telenor og TEL-eiere.

Jeg er usikker på at dette er rett, men investeringen har ikke vært noen stor suksess, dessverre, det viser markedets oppfatning av selskapet.

Men, det har ikke vært noen flop, Tellenor har tross alt tjent gode penger på VimpelCom.

Håper de tar seg god tid på avhendingen, og ikke kjører garasjesalg.

TEL: Telenor ønsker å selge eierposten i VimpelCom Ltd

Børsmelding
05.10.2015

Telenor planlegger å selge sine aksjer i VimpelCom Ltd, hvor Telenor har en 33 prosent eierandel. Selskapet vil fremover fokusere på å skape verdier innenfor selskapets kjernevirksomheter.

«Eierskapet i VimpelCom, der Telenor har en mindretallsposisjon og er uten mulighet til å kontrollere selskapet, har vært utfordrende. Etter en strategisk gjennomgang og grundige vurderinger har styret sammen med konsernsjefen besluttet å selge Telenors aksjer i VimpelCom Ltd. Salget av eierposten er til aksjonærenes beste, og i samsvar med Telenors langsiktige strategiske fokus», sier Svein Aaser, styreformann i Telenor-konsernet.

VimpelCom Ltd. har gradvis fått mindre betydning for verdien av Telenor, og Telenors egne virksomheter har i samme periode opplevd en betydelig verdistigning. I dag utgjør markedsverdien av VimpelCom-aksjene om lag åtte prosent av Telenors markedsverdi.

«Vi har hatt en god vekst fra driften i våre konsoliderte selskaper, og vi ønsker å fortsette skape verdier innenfor våre egne kjernevirksomheter. Ambisjon vår er å fortsette å vise lønnsomhet innen telekommunikasjon, med utgangspunkt i den sterke veksten vi ser i bruk av datatjenester i våre markeder», sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

Telenor har investert 15 milliarder kroner i VimpelCom. Selskapet har mottatt 20 milliarder kroner i utbytte og markedsverdien av eierandelen er i dag om lag 20 milliarder kroner.

Telenor vil nå utforske alle muligheter for å gjennomføre et salg av VimpelCom-aksjene, og vil søke å finne den beste løsningen for både Telenor og selskapets aksjonærer. Det er per i dag ikke lagt en definert tidsplan for nedsalget, men slike prosesser tar normalt noe tid. Som en konsekvens av dagens kunngjøring vil Telenor ikke konvertere sine preferanseaksjer i VimpelCom.

VimpelCom-kursen endte i 3. kvartal på USD 4,11 per aksje. Telenor har en bokført verdi av aksjen på USD 5,64. Som en konsekvens av at Telenor har besluttet å selge sin eierandel vil verdifastsettelsen fremover basere seg på markedsverdien av VimpelCom. Telenor vil foreta en regnskapsmessig nedskrivning på omtrent 7,5 milliarder kroner i selskapets tredje kvartal.
VimpekCom's ADR-notering på NYSE (N:VIP)
______

Media:

DN: Telenor varsler salg av VimpelCom

Hegnar: Telenor vil kvitte seg med aksjene i VimpelCom
OldNick
07:59
12.10.2015
#17429

Interessant, strategisk endring i Telenor's ledelse og struktur.

TEL: Telenor gjør endringer i konsernledelsen

Børsmelding
12.10.2015

Telenor har i dag gjort endringer i sin konsernledelse. Alle 13 mobilselskaper vil være representert i ledelsen for å sikre en raskere gjennomføring av konsernets strategi og større nærhet til kundene.

I tillegg har enhetene Marked og Teknologi blitt etablert for å forbedre kundeopplevelsen og sikre at nettverk og IT-systemer tilfredsstiller fremtidens krav. Telenor oppretter også en egen enhet for å følge opp ulike initiativ innenfor digitalområdet.

«Telenor leverer internett til nesten 200 millioner abonnenter, og med våre internettkunder kommer nye behov. Gjennom å involvere mobilselskapenes ledere direkte i konsernets strategi og prioriteringer, styrker vi vår evne til å skape verdier», sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

«Telenor skal utnytte mulighetene som oppstår når tilgang til internett er blitt et grunnleggende basisbehov i verden. Vi skal fortsette arbeidet med å tilby internettilgang til alle, men vi må også utforske nye måter for vekst, fange kundenes oppmerksomhet og tilføre verdi i folks digitale liv», fortsetter Brekke.

Ved å utnevne ni konserndirektører som ikke har bakgrunn fra Norge, speiler den nye konsernledelsen også Telenors internasjonale tilstedeværelse.

Telenor har utnevnt Ruza Sabanovic til konserndirektør med ansvar for Teknologi, Vivek Sood til konserndirektør med ansvar for Marked, Wenche Agerup til konserndirektør med ansvar for Samfunnskontakt og Jon Gravråk til konserndirektør med ansvar for digitale forretningsområder. Richard Aa og Jon Erik Haug fortsetter i sine stillinger som konserndirektører for henholdsvis Finans og HR.

Pål Wien Espen er utnevnt til konserndirektør med ansvar for oppfølging av asiatiske partnerrelasjoner, mens Morten Karlsen Sørby er utnevnt til konserndirektør med ansvar for å følge opp Telenors eierskap i VimpelCom Ltd. og for utvalgte strategiske prosjekter. Konserndirektørene med ansvar for marked, asiatiske partnerrelasjoner og digitale forretningsområder vil være basert i Asia.

Sharad Mehrotra er utnevnt til administrerende direktør i Telenor India. Mehrotra kommer fra stillingen som markedssjef i Telenor Myanmar, og har tidligere mer enn fire års erfaring som medlem av ledelsen i Telenor India fra 2008.

Oversikt over Telenors konsernledelse:
* Sigve Brekke, Konsernsjef
* Richard Aa, Finansdirektør
* Wenche Agerup, Konserndirektør, Samfunnskontakt (fra 01.12.2015)
* Jon Erik Haug, Konserndirektør, HR
* Pål Wien Espen, Konserndirektør, Asiatiske Partnerrelasjoner (fra 01.12.2015, Ragnar Korsæth fungerer)
* Jon Gravråk, Konserndirektør, Digitale forretningsområder (fra 01.12.2015)
* Ruza Sabanovic, Konserndirektør, Teknologi
* Vivek Sood, Konserndirektør, Marked (fra 01.11.2015)
* Morten Karlsen Sørby, Konserndirektør
* Jesper Hansen, Konserndirektør og leder for Telenor Danmark (Fungerende)
* Berit Svendsen, Konserndirektør og leder for Telenor Norge
* Patrik Hofbauer, Konserndirektør og leder for Telenor Sverige
* Stein-Erik Vellan, Konserndirektør og leder for Telenor Bulgaria
* Christopher Laska, Konserndirektør og leder for Telenor Ungarn
* Ove Fredheim, Konserndirektør og leder for Telenor Montenegro and Serbia
* Albern Murty, Konserndirektør og leder for Digi (Malaysia)
* Lars-Åke Norling, Konserndirektør og leder for dtac (Thailand)
* Rajeev Sethi, Konserndirektør og leder for Grameenphone (Bangladesh)
* Sharad Mehrotra, Konserndirektør og leder for Telenor India (fra 01.11.2015)
* Petter Furberg, Konserndirektør og leder for Telenor Myanmar
* Michael Foley, Konserndirektør og leder for Telenor Pakistan

Alle biografier er tilgjengelig på telenor.com.

Kjell Morten Johnsen, Katja Nordgaard, Henrik Clausen og Martin Furuseth (fungerende) vil tre ut av Telenors kons
OldNick
09:34
28.10.2015
#17469

Telenor leverer et bra resultat sett bort ifra en nedskrivning på Vimpelcom-posten (N:VIP) som ble lavere enn tidligere anslått.

1/2-års utbytte på NOK3.5/aksje lar seg også høre.

TEL: Telenor rapporterer solide resultater for Q3-2015

Børsmelding
28.10.2015

- Vi rapporterer solide resultater for tredje kvartal med 4% organisk inntektsvekst og 6% organisk EBITDA-vekst. Mer enn fem millioner nye kunder knyttet seg til Telenor og jeg er fornøyd med å se at nesten 200 millioner mennesker bruker våre tjenester. Vi er vitne til sterk vekst i bruk av mobildata i alle våre markeder. Fremover blir det viktig å sikre at denne veksten gir en sunn avkastning på våre betydelige investeringer, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor Group.

Nøkkeltall

(I millioner kroner), 3. kv. 2015, 3. kv. 2014, Pr 3. kv. 2015, Pr 3. kv.
Driftsinntekter, 31 836, 27 685, 94 688, 81 003
Organisk inntektsvekst (%), 4.5, - , 5.7, -
EBITDA før andre inntekter og kostnader, 11 848, 10 263, 33 338, 29 178
EBITDA-margin før andre inntekter og kostnader (%), 37.2, 37.1, 35.2, 36.0
Resultat etter skatt og minoritetsinteresser, (1 770), 2 586, 5 539, 8 581
Investeringer ekskl. lisenser og spektrum som andel av driftsinntekter, 17.9, 14.1, 18.0, 14.3
Mobilabonnementer - endring i kvartalet/totalt (mill), 5.2, 3.4, 196, 179

Høydepunkter i tredje kvartal 2015

Telenor rapporterte inntekter på 31,8 milliarder kroner og en organisk inntektsvekst på 4% i tredje kvartal 2015. EBITDA før andre poster var 11,8 milliarder kroner og EBITDA-marginen var stabil på 37%. Justert for nedskrivning av VimpelCom Ltd. var resultat etter skatt 3,6 milliarder kroner.

De finansielle utsiktene for året er organisk inntektsvekst på rundt 5% og en EBITDA-margin på 34%-35%. De justerte finansielle utsiktene er primært en konsekvens av at den danske virksomheten nå er inkludert.

I Norge fortsatte den sterke utviklingen i mobilmarkedet, drevet av økende etterspørsel etter data. Abonnement- og trafikkinntektene fra mobilvirksomheten økte med 5%. Med årlige investeringer på mer enn fire milliarder kroner vil vi fortsette å tilby kundene våre suverene nettverksopplevelser.

Intens konkurranse påvirket resultatene i Thailand, Malaysia og Danmark. Vi fortsetter omstillingsprosessen i Thailand. Lønnsomheten i Malaysia ble påvirket av negative valutaeffekter og prispress. Den planlagte fusjon med TeliaSonera i Danmark ble trukket tilbake og vi vurderer nå våre strategiske muligheter i Danmark.

I Myanmar fortsatte den solide fremdriften. Etter et år med nettverksbygging i byer og tettbygde strøk, fortsetter Telenor nå ekspansjonen i mindre befolkningstette områder. Det er lovende veksttrender i Pakistan, Bangladesh, Sverige og Ungarn. Antall kunder økte betydelig i både Pakistan og Bangladesh, mens virksomhetene i Sverige og Ungarn rapporterte bedret vekst i abonnement- og trafikkinntekter.

5. oktober kunngjorde vi beslutningen om å selge alle våre aksjer i VimpelCom Ltd. Dette medførte en nedskrivning som påvirket resultatregnskapet med 5,4 milliarder kroner i tredje kvartal.

27. oktober 2015 vedtok styret i Telenor ASA en halvårlig utbytteutbetaling for 2014 på 3,50 kroner per aksje. Dette er i tråd med den tidligere kommuniserte intensjonen til styret. Inkludert 3,80 kroner per aksje utbetalt i juni 2015, blir det samlede utbyttet for året 7,30 kroner per aksje.

Kontakt: Meera Bhatia, mobile +47 4684 4959, meera.bhatia@telenor.com

TEL: Q3-2015 Rapport (PDF)

TEL: Q3-2015 Presentasjon (PDF)

Endret 28.10.2015 09:35 av OldNick
OldNick
09:36
28.10.2015
#17470

TEL: Andre halvårsutbytte for regnskapsåret 2014 på 3,50 kroner per aksje vedtatt

Børsmelding
28.10.2015

Styret i Telenor ASA besluttet 27. oktober 2015 å utbetale et andre halvårsutbytte for regnskapsåret 2014 på 3,50 kroner per aksje. Inkludert utbyttet på 3,80 kroner per aksje som ble utbetalt i juni 2015 gir dette et totalt utbytte for året på 7,30 kroner per aksje.

Aksjene vil noteres eks. utbytte på 3,50 kroner 2. november 2015. Oppgjørsdag er 3. november og utbetaling er ventet 12. november 2015.

Det vedtatte utbyttet på 3,50 kroner per aksje og utbetalingstidspunktet er på linje med utbyttekunngjøringen i Telenors rapport for fjerde kvartal 2014.
______

Media:

E24.no: Vimpelcom-nedskrivning tynger Telenors kvartalstall. Telekonsernet leverer bedre enn ventet i tredje kvartal, men bunnlinjen er likevel blodrød

Hegnar: Telegiganten taper mindre enn fryktet. Telenor fikk ikke like stort underskudd i 3. kvartal som analytikerne på forhånd hadde spådd


OldNick
17:04
30.10.2015
#17485

Dramatisk i Telenor idag, da styreleder i 3 år Svein Aaser fikk sparken av næringsminister Monica Meland, noe som førte til betydelig fall.


TEL: Styreleder i Telenor ASA fratrer

Børsmelding
30.10.2015

Svein Aaser har i dag meddelt at han med umiddelbar virkning trekker seg som styreleder i Telenor ASA. Svein Aaser har vært styreleder i Telenor ASA siden 16. mai 2012.

Nominasjonskomiteen i Telenor ASA vil igangsette arbeidet med å foreslå en ny kandidat til styreleder i selskapet. Bedriftsforsamlingen velger ny styreformann når nominasjonskomiteens innstilling er klar. Anders Skjævestad leder nominasjonskomiteen i Telenor ASA.
______

Svein Aaser går på dagen

Svein Aaser slutter som styreformann i Telenor med umiddelbar virkning, og forklarer hvorfor


Odd S. Parr, Hegnar.no
30.10.2015

Svein Aaser har i dag meddelt at han med umiddelbar virkning trekker seg som styreleder i Telenor ASA, går det frem av en børsmelding.

Aaser har vært styreleder i Telenor siden 16. mai 2012.

- Det har vært uenighet mellom meg som styreleder, og departementet rundt håndteringen av VimpelCom-saken. Jeg har informert næringsminister Monica Mæland om min beslutning om å trekke meg, sier Aaser til NTB.

Næringsminister Monica Mæland opplyser at hun ikke lenger hadde tillit til Telenors styreleder.

- Jeg har nå fått ny informasjon om saken. Dette er informasjon som både Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité og jeg burde fått tidligere. Det mener jeg er alvorlig, sier Mæland ifølge NTB.

- Av hensyn til etterforskningen kan jeg foreløpig ikke si mer om den nye informasjonen vi har mottatt, legger hun til.

Nominasjonskomiteen, ledet av Anders Skjævestad, vil igangsette arbeidet med å foreslå en ny kandidat til styreleder i selskapet.

Bedriftsforsamlingen velger ny styreformann når nominasjonskomiteens innstilling er klar.
______

VimpelCom-saken til Kontroll- og konstitusjonskomiteen

NTB/Hegnar.no
30.10.2015

______

Aaser mistet tillit da han holdt tilbake informasjon

Næringsminister Monica Mæland (H) har forsikret seg om at etterforskerne er kjent med informasjonen som gjorde at hun mistet tillit til Telenors styreleder Svein Aaser


NTB/Hegnar.no
30.10.2015

Utdrag:
Burde ha fått info tidligere

- Jeg mottok informasjonen muntlig i et møte med styreleder forrige fredag og fikk et etterfølgende brev fra selskapet onsdag. Saken dreier seg om informasjon jeg burde fått fra styreleder tidligere og som kontroll- og konstitusjonskomiteen burde fått tidligere, sier Mæland til NTB.

Av hensyn til etterforskningen vil hun ikke opplyse hva som står i brevet fra Telenor.

- Jeg har fått bekreftet at informasjonen er kjent for etterforskende myndigheter, sier Mæland til NTB.

Ifølge VG skriver Aaser i et notat - sendt som et hemmeligstemplet vedlegg - at styret i VimpelCom diskuterte «klare bekymringer» knyttet til investeringene i Usbekistan.
______

Telenor-styreleder måtte gå etter VimpelCom-saken

** Mæland: Hele styret har gjort for dårlig jobb
** Økokrim kjenner til den nye informasjonen

Pål Ertzaas, Alf Bjarne Johnsen, Bjørn Haugan, VG.no
30.10.2015


Endret 30.10.2015 17:13 av OldNick
highlander
15:01
03.11.2015
#5037

VimpelCom setter av 7,6 milliarder kroner til mulige utgifter i forbindelse med etterforskningen av selskapet, og Telenor mener utviklingen er svært alvorlig...
Beins
13:42
19.11.2015
#8133

Kapital skriver:

Sigve Brekke har ingen bachelor-grad, selv om det står oppgitt på CV'en og i Telenors offisielle papirer.

Han mangler faktisk 2 vekttall på bestått 2-årig høyskoleutdanning som er ganske langt fra en 3-årig bachelor.

Brekke har jobbet seg opp gjennom politikken, som gammel AUF'er og statsekretær etc.

Ikke akkurat hva selskapet trenger etter Vimpelcom.
Trolig liten praktisk betydning, men bløff er ikke bra.

Folk har blitt straffet hardt for slikt, vi husker en helseleder som ikke var utdanna sykepleier engang for noen år siden. Fikk fengsel for dokumentfalsk. Brekke-saken er dog mindre alvorlig.

Endret 19.11.2015 13:42 av Beins
Beins
14:17
19.11.2015
#8136

Sigve Brekke mener at problemet skyldes feil oversettelser av dokumenter til engelsk, og at han ikke sjekket oversettelsene som sto i datterselskapenes årsrapporter.
Styret i telenor har stilt seg bak Brekke - de mener at dette ikke er en viktig sak.
"Bløff" blir en for sterk betegnelse på hendelsen. Uaktsomhet passer bedre.
highlander
19:02
07.12.2015
#5158

DNB Markets tar TEL inn i ukesporteføljen, peker på at aksjen har falt rundt 20 prosent siden juli, og legger til:

- Det har vært mye nyheter rundt selskapet, og det har hatt konsekvenser for aksjekursen. Vi vil imidlertid minne om at selskapet har i underkant av 200 mn kunder, og en forretningsmodell som tikker og går.
highlander
15:12
21.12.2015
#5197

Etter to uker i varmen ble TEL i dag kastet ut av ukesporteføljen til DNB Markets...
highlander
16:41
20.01.2016
#5435

I en analyseoppdatering reduserer Pareto kursmålet i Telenor fra 178 til 138 kr pr aksje.
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter