Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Telenor #2
Telenor #2
OldNick
11.09.2015 08:19
#17321

TEL: Telenor og TeliaSonera trekker seg fra sammenslåing i Danmark

Børsmelding
11.09.2015

Telenor og TeliaSonera har i dag trukket søknaden om å slå sammen sine virksomheter i Danmark. Selskapene har ikke klart å komme til enighet med EU-kommisjonen om vilkår som var akseptable for å fortsette arbeidet med å etablere en ny robust mobiloperatør.

I desember 2014 ble Telenor og TeliaSonera enige om en avtale om a slå sammen sine respektive selskap i Danmark. Det nye felleseide selskapet ville ha blitt en mobiloperatør som hadde vært i stand til å øke investeringer i nettverk og teknologi som ville gitt de danske kundene bedre tjenester.

«Siden starten har vi vært tydelig på behovet for å øke investeringsnivået i Danmark. Fra vårt ståsted ville etableringen av en markedsaktør med størrelse og kapasitet til å konkurrere og investere sikre både privat- og forretningskundene betydelig bedre kvalitet, fart og dekning», sier Robert Andersson, konserndirektør og Europa-sjef i TeliaSonera.

Diskusjonene har nå kommet til et punkt der det ikke lengre var mulig å få godkjennelse for den foreslåtte sammenslåingen.

«For å ivareta interessene til begge selskapene var det nødvendig å handle umiddelbart. Telenor og TeliaSonera vil fortsette å konkurrere og å levere produkter og tjenester i det danske markedet gjennom sine opprinnelige fullt operative selskap», sier Kjell-Morten Johnsen, konserndirektør og Europa-sjef i Telenor.

Telenor og TeliaSonera vil nå fortsette å vurdere strategiske muligheter i det danske markedet.
Mikerot
16.09.2015 13:28
#2

Telenor kutter 130 stillinger i sin Teknologiavdeling

Avdelingen der kuttene kommer driver med drift og utbygging. Beslutningen om nedbemanningen ble kjent på et allmøte onsdag, skriver ABC-nyheter.

De ansatte som mister jobben vil få beskjed innen 5. oktober.

Konserntillitsvalgt for NITO, Harald Stavn, sier at ledelsen begrunner tiltaket med at man skal effektivisere.

- Vi skjønner det er behov for å gjøre ting raskere og mer effektivt, men synes tidspunktet er utfordrende nå som oljebransjen og hele leverandørindustrien står i kø for å kaste ut folk, sier Stavn.

Han sier det er såpass stor ledighet i markedet at Telenor burde ventet.

Ifølge Stavn vil de fleste berørte få gode sluttpakker eller nyte godt av Telenors spesialordninger for ansatte over 58 år. De som etter det blir overtallige, vil få bistand til å søke jobber andre steder i konsernet. (NTB)

Endret 16.09.2015 13:28 av Mikerot
OldNick
23.09.2015 10:16
#17366

Telenor styrker satsingen i India

TEL: Telenor ASA - Uninor blir Telenor India

Børsmelding
23.09.2015

Oslo, Norge - Telenors heleide datterselskap i India bytter i dag navn fra Uninor til Telenor India. I forbindelse med navnebyttet søker selskapet å ta en bredere, mer verdiøkende posisjon hos sine mer enn 40 millioner kunder i landet.

Gjennom seks år siden lanseringen i 2009 har Uninor blitt en foretrukket leverandør av mobiltjenester i massemarkedet. Selskapet har vokst jevnt og trutt og er i dag den fjerde største operatøren i de delene av India de opererer i. Når Uninor nå bytter navn til Telenor India går virksomheten fra å være kjent som best på pris til å ta en sterkere, verdiøkende posisjon. Telenor Indias nye løfte til kundene er å gi det beste tilbudet og være lett å bruke.

Virksomheten er heleid av Telenor-konsernet og forandrer både sitt merkenavn i markedet og sitt juridiske navn - til Telenor India Communications Pvt. Ltd.

-Dette handler om mer å endre et navn. Dette handler om å forberede Telenor India på en ny og spennende fremtid. Ved å ta en bredere, verdidrevet posisjon vil Telenor India appellere til nye målgrupper med attraktive tjenester og en kundesentrert tilnærming. Etter seks år med drift i India mener vi at landet fortsetter å være svært attraktivt med sin store men unge befolkning og utsikter til videre økonomisk vekst. I tillegg er en stor andel av menneskene i landet ikke tilknyttet et mobilnettverk, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

-Etter nær 20 år i Asia og seks år I India har vi lært hvordan vi skal gjøre mobilkommunikasjon tilgjengelig for store befolkningsgrupper. Våre kolleger i India har vist vei i så måte og det er både en glede og en fornøyelse å knytte Telenor-navnet direkte til den lokale virksomheten. Telenor India skal fortsette å levere valuta for pengene og de skal fortsette å betjene sine kunder bedre enn konkurrentene - med fremtidsrettede tjenester i dag og i morgen, sier Brekke.

Kontakt:
Tor Odland
Kommunikasjonsdirektør
Telenor Group Region Asia
E-mail: tor.odland@telenor.com
Phone: +65 9777 4782

Hanne Knudsen
Kommunikasjonssjef
Telenor Group
E-mail: hanne.knudsen@telenor.com
Phone: + 47 908 04 015
Stockamateur
24.09.2015 10:31
#10106

Hvorfor får jeg så mange spam telefoner fra selgere av Telenor produkter? Frekke drittunger som ringer og ofte bare legger på. Ringer til alle mulige tider. Og jeg er tydligvis ikke den eneste. Når jeg søker med nummerene på nettet, ser jeg at et utall andre har lagt inn kommentarer som "malicious" og lignende. Det er ikke rart at det er vanskelig å stoppe spam(telefoner) når ikke engang leverandøren er interessert...

Elendig reklame for Telenor. Det eneste de oppnår er å ekskludere meg , og likesinnede, fra den potensielle kundemassen.

Endret 24.09.2015 10:32 av Stockamateur
Mikerot
24.09.2015 14:15
#4

Hvis du ikke er glad i telefonselgere, hvorfor ikke avregistrere seg for det? Jeg har gjort det og det fungerer utmerket.

Stockamateur
24.09.2015 14:59
#10107

Mikerot
24.09.2015 14:15
#4

Jeg har gjort det!
Mikerot
29.09.2015 08:21
#5

Arctic Fund management og DnB Markets kaster Telenor ut av porteføljen Mandag 28.09.2015.

DnB Markets forteller at de i sin ukentlige porteføljeoppdatering kaster ut Telenor for å få plass til Havfisk, men de opprettholder BUY på aksjen med kursmål 199kr. De har ikke endret sitt langsiktige syn på aksjen.
OldNick
05.10.2015 08:53
#17411

Stor nyhet for Telenor og TEL-eiere.

Jeg er usikker på at dette er rett, men investeringen har ikke vært noen stor suksess, dessverre, det viser markedets oppfatning av selskapet.

Men, det har ikke vært noen flop, Tellenor har tross alt tjent gode penger på VimpelCom.

Håper de tar seg god tid på avhendingen, og ikke kjører garasjesalg.

TEL: Telenor ønsker å selge eierposten i VimpelCom Ltd

Børsmelding
05.10.2015

Telenor planlegger å selge sine aksjer i VimpelCom Ltd, hvor Telenor har en 33 prosent eierandel. Selskapet vil fremover fokusere på å skape verdier innenfor selskapets kjernevirksomheter.

«Eierskapet i VimpelCom, der Telenor har en mindretallsposisjon og er uten mulighet til å kontrollere selskapet, har vært utfordrende. Etter en strategisk gjennomgang og grundige vurderinger har styret sammen med konsernsjefen besluttet å selge Telenors aksjer i VimpelCom Ltd. Salget av eierposten er til aksjonærenes beste, og i samsvar med Telenors langsiktige strategiske fokus», sier Svein Aaser, styreformann i Telenor-konsernet.

VimpelCom Ltd. har gradvis fått mindre betydning for verdien av Telenor, og Telenors egne virksomheter har i samme periode opplevd en betydelig verdistigning. I dag utgjør markedsverdien av VimpelCom-aksjene om lag åtte prosent av Telenors markedsverdi.

«Vi har hatt en god vekst fra driften i våre konsoliderte selskaper, og vi ønsker å fortsette skape verdier innenfor våre egne kjernevirksomheter. Ambisjon vår er å fortsette å vise lønnsomhet innen telekommunikasjon, med utgangspunkt i den sterke veksten vi ser i bruk av datatjenester i våre markeder», sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

Telenor har investert 15 milliarder kroner i VimpelCom. Selskapet har mottatt 20 milliarder kroner i utbytte og markedsverdien av eierandelen er i dag om lag 20 milliarder kroner.

Telenor vil nå utforske alle muligheter for å gjennomføre et salg av VimpelCom-aksjene, og vil søke å finne den beste løsningen for både Telenor og selskapets aksjonærer. Det er per i dag ikke lagt en definert tidsplan for nedsalget, men slike prosesser tar normalt noe tid. Som en konsekvens av dagens kunngjøring vil Telenor ikke konvertere sine preferanseaksjer i VimpelCom.

VimpelCom-kursen endte i 3. kvartal på USD 4,11 per aksje. Telenor har en bokført verdi av aksjen på USD 5,64. Som en konsekvens av at Telenor har besluttet å selge sin eierandel vil verdifastsettelsen fremover basere seg på markedsverdien av VimpelCom. Telenor vil foreta en regnskapsmessig nedskrivning på omtrent 7,5 milliarder kroner i selskapets tredje kvartal.
VimpekCom's ADR-notering på NYSE (N:VIP)
______

Media:

DN: Telenor varsler salg av VimpelCom

Hegnar: Telenor vil kvitte seg med aksjene i VimpelCom
OldNick
12.10.2015 07:59
#17429

Interessant, strategisk endring i Telenor's ledelse og struktur.

TEL: Telenor gjør endringer i konsernledelsen

Børsmelding
12.10.2015

Telenor har i dag gjort endringer i sin konsernledelse. Alle 13 mobilselskaper vil være representert i ledelsen for å sikre en raskere gjennomføring av konsernets strategi og større nærhet til kundene.

I tillegg har enhetene Marked og Teknologi blitt etablert for å forbedre kundeopplevelsen og sikre at nettverk og IT-systemer tilfredsstiller fremtidens krav. Telenor oppretter også en egen enhet for å følge opp ulike initiativ innenfor digitalområdet.

«Telenor leverer internett til nesten 200 millioner abonnenter, og med våre internettkunder kommer nye behov. Gjennom å involvere mobilselskapenes ledere direkte i konsernets strategi og prioriteringer, styrker vi vår evne til å skape verdier», sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor.

«Telenor skal utnytte mulighetene som oppstår når tilgang til internett er blitt et grunnleggende basisbehov i verden. Vi skal fortsette arbeidet med å tilby internettilgang til alle, men vi må også utforske nye måter for vekst, fange kundenes oppmerksomhet og tilføre verdi i folks digitale liv», fortsetter Brekke.

Ved å utnevne ni konserndirektører som ikke har bakgrunn fra Norge, speiler den nye konsernledelsen også Telenors internasjonale tilstedeværelse.

Telenor har utnevnt Ruza Sabanovic til konserndirektør med ansvar for Teknologi, Vivek Sood til konserndirektør med ansvar for Marked, Wenche Agerup til konserndirektør med ansvar for Samfunnskontakt og Jon Gravråk til konserndirektør med ansvar for digitale forretningsområder. Richard Aa og Jon Erik Haug fortsetter i sine stillinger som konserndirektører for henholdsvis Finans og HR.

Pål Wien Espen er utnevnt til konserndirektør med ansvar for oppfølging av asiatiske partnerrelasjoner, mens Morten Karlsen Sørby er utnevnt til konserndirektør med ansvar for å følge opp Telenors eierskap i VimpelCom Ltd. og for utvalgte strategiske prosjekter. Konserndirektørene med ansvar for marked, asiatiske partnerrelasjoner og digitale forretningsområder vil være basert i Asia.

Sharad Mehrotra er utnevnt til administrerende direktør i Telenor India. Mehrotra kommer fra stillingen som markedssjef i Telenor Myanmar, og har tidligere mer enn fire års erfaring som medlem av ledelsen i Telenor India fra 2008.

Oversikt over Telenors konsernledelse:
* Sigve Brekke, Konsernsjef
* Richard Aa, Finansdirektør
* Wenche Agerup, Konserndirektør, Samfunnskontakt (fra 01.12.2015)
* Jon Erik Haug, Konserndirektør, HR
* Pål Wien Espen, Konserndirektør, Asiatiske Partnerrelasjoner (fra 01.12.2015, Ragnar Korsæth fungerer)
* Jon Gravråk, Konserndirektør, Digitale forretningsområder (fra 01.12.2015)
* Ruza Sabanovic, Konserndirektør, Teknologi
* Vivek Sood, Konserndirektør, Marked (fra 01.11.2015)
* Morten Karlsen Sørby, Konserndirektør
* Jesper Hansen, Konserndirektør og leder for Telenor Danmark (Fungerende)
* Berit Svendsen, Konserndirektør og leder for Telenor Norge
* Patrik Hofbauer, Konserndirektør og leder for Telenor Sverige
* Stein-Erik Vellan, Konserndirektør og leder for Telenor Bulgaria
* Christopher Laska, Konserndirektør og leder for Telenor Ungarn
* Ove Fredheim, Konserndirektør og leder for Telenor Montenegro and Serbia
* Albern Murty, Konserndirektør og leder for Digi (Malaysia)
* Lars-Åke Norling, Konserndirektør og leder for dtac (Thailand)
* Rajeev Sethi, Konserndirektør og leder for Grameenphone (Bangladesh)
* Sharad Mehrotra, Konserndirektør og leder for Telenor India (fra 01.11.2015)
* Petter Furberg, Konserndirektør og leder for Telenor Myanmar
* Michael Foley, Konserndirektør og leder for Telenor Pakistan

Alle biografier er tilgjengelig på telenor.com.

Kjell Morten Johnsen, Katja Nordgaard, Henrik Clausen og Martin Furuseth (fungerende) vil tre ut av Telenors kons
OldNick
28.10.2015 09:34
#17469

Telenor leverer et bra resultat sett bort ifra en nedskrivning på Vimpelcom-posten (N:VIP) som ble lavere enn tidligere anslått.

1/2-års utbytte på NOK3.5/aksje lar seg også høre.

TEL: Telenor rapporterer solide resultater for Q3-2015

Børsmelding
28.10.2015

- Vi rapporterer solide resultater for tredje kvartal med 4% organisk inntektsvekst og 6% organisk EBITDA-vekst. Mer enn fem millioner nye kunder knyttet seg til Telenor og jeg er fornøyd med å se at nesten 200 millioner mennesker bruker våre tjenester. Vi er vitne til sterk vekst i bruk av mobildata i alle våre markeder. Fremover blir det viktig å sikre at denne veksten gir en sunn avkastning på våre betydelige investeringer, sier Sigve Brekke, konsernsjef i Telenor Group.

Nøkkeltall

(I millioner kroner), 3. kv. 2015, 3. kv. 2014, Pr 3. kv. 2015, Pr 3. kv.
Driftsinntekter, 31 836, 27 685, 94 688, 81 003
Organisk inntektsvekst (%), 4.5, - , 5.7, -
EBITDA før andre inntekter og kostnader, 11 848, 10 263, 33 338, 29 178
EBITDA-margin før andre inntekter og kostnader (%), 37.2, 37.1, 35.2, 36.0
Resultat etter skatt og minoritetsinteresser, (1 770), 2 586, 5 539, 8 581
Investeringer ekskl. lisenser og spektrum som andel av driftsinntekter, 17.9, 14.1, 18.0, 14.3
Mobilabonnementer - endring i kvartalet/totalt (mill), 5.2, 3.4, 196, 179

Høydepunkter i tredje kvartal 2015

Telenor rapporterte inntekter på 31,8 milliarder kroner og en organisk inntektsvekst på 4% i tredje kvartal 2015. EBITDA før andre poster var 11,8 milliarder kroner og EBITDA-marginen var stabil på 37%. Justert for nedskrivning av VimpelCom Ltd. var resultat etter skatt 3,6 milliarder kroner.

De finansielle utsiktene for året er organisk inntektsvekst på rundt 5% og en EBITDA-margin på 34%-35%. De justerte finansielle utsiktene er primært en konsekvens av at den danske virksomheten nå er inkludert.

I Norge fortsatte den sterke utviklingen i mobilmarkedet, drevet av økende etterspørsel etter data. Abonnement- og trafikkinntektene fra mobilvirksomheten økte med 5%. Med årlige investeringer på mer enn fire milliarder kroner vil vi fortsette å tilby kundene våre suverene nettverksopplevelser.

Intens konkurranse påvirket resultatene i Thailand, Malaysia og Danmark. Vi fortsetter omstillingsprosessen i Thailand. Lønnsomheten i Malaysia ble påvirket av negative valutaeffekter og prispress. Den planlagte fusjon med TeliaSonera i Danmark ble trukket tilbake og vi vurderer nå våre strategiske muligheter i Danmark.

I Myanmar fortsatte den solide fremdriften. Etter et år med nettverksbygging i byer og tettbygde strøk, fortsetter Telenor nå ekspansjonen i mindre befolkningstette områder. Det er lovende veksttrender i Pakistan, Bangladesh, Sverige og Ungarn. Antall kunder økte betydelig i både Pakistan og Bangladesh, mens virksomhetene i Sverige og Ungarn rapporterte bedret vekst i abonnement- og trafikkinntekter.

5. oktober kunngjorde vi beslutningen om å selge alle våre aksjer i VimpelCom Ltd. Dette medførte en nedskrivning som påvirket resultatregnskapet med 5,4 milliarder kroner i tredje kvartal.

27. oktober 2015 vedtok styret i Telenor ASA en halvårlig utbytteutbetaling for 2014 på 3,50 kroner per aksje. Dette er i tråd med den tidligere kommuniserte intensjonen til styret. Inkludert 3,80 kroner per aksje utbetalt i juni 2015, blir det samlede utbyttet for året 7,30 kroner per aksje.

Kontakt: Meera Bhatia, mobile +47 4684 4959, meera.bhatia@telenor.com

TEL: Q3-2015 Rapport (PDF)

TEL: Q3-2015 Presentasjon (PDF)

Endret 28.10.2015 09:35 av OldNick
OldNick
28.10.2015 09:36
#17470

TEL: Andre halvårsutbytte for regnskapsåret 2014 på 3,50 kroner per aksje vedtatt

Børsmelding
28.10.2015

Styret i Telenor ASA besluttet 27. oktober 2015 å utbetale et andre halvårsutbytte for regnskapsåret 2014 på 3,50 kroner per aksje. Inkludert utbyttet på 3,80 kroner per aksje som ble utbetalt i juni 2015 gir dette et totalt utbytte for året på 7,30 kroner per aksje.

Aksjene vil noteres eks. utbytte på 3,50 kroner 2. november 2015. Oppgjørsdag er 3. november og utbetaling er ventet 12. november 2015.

Det vedtatte utbyttet på 3,50 kroner per aksje og utbetalingstidspunktet er på linje med utbyttekunngjøringen i Telenors rapport for fjerde kvartal 2014.
______

Media:

E24.no: Vimpelcom-nedskrivning tynger Telenors kvartalstall. Telekonsernet leverer bedre enn ventet i tredje kvartal, men bunnlinjen er likevel blodrød

Hegnar: Telegiganten taper mindre enn fryktet. Telenor fikk ikke like stort underskudd i 3. kvartal som analytikerne på forhånd hadde spådd


OldNick
30.10.2015 17:04
#17485

Dramatisk i Telenor idag, da styreleder i 3 år Svein Aaser fikk sparken av næringsminister Monica Meland, noe som førte til betydelig fall.


TEL: Styreleder i Telenor ASA fratrer

Børsmelding
30.10.2015

Svein Aaser har i dag meddelt at han med umiddelbar virkning trekker seg som styreleder i Telenor ASA. Svein Aaser har vært styreleder i Telenor ASA siden 16. mai 2012.

Nominasjonskomiteen i Telenor ASA vil igangsette arbeidet med å foreslå en ny kandidat til styreleder i selskapet. Bedriftsforsamlingen velger ny styreformann når nominasjonskomiteens innstilling er klar. Anders Skjævestad leder nominasjonskomiteen i Telenor ASA.
______

Svein Aaser går på dagen

Svein Aaser slutter som styreformann i Telenor med umiddelbar virkning, og forklarer hvorfor


Odd S. Parr, Hegnar.no
30.10.2015

Svein Aaser har i dag meddelt at han med umiddelbar virkning trekker seg som styreleder i Telenor ASA, går det frem av en børsmelding.

Aaser har vært styreleder i Telenor siden 16. mai 2012.

- Det har vært uenighet mellom meg som styreleder, og departementet rundt håndteringen av VimpelCom-saken. Jeg har informert næringsminister Monica Mæland om min beslutning om å trekke meg, sier Aaser til NTB.

Næringsminister Monica Mæland opplyser at hun ikke lenger hadde tillit til Telenors styreleder.

- Jeg har nå fått ny informasjon om saken. Dette er informasjon som både Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité og jeg burde fått tidligere. Det mener jeg er alvorlig, sier Mæland ifølge NTB.

- Av hensyn til etterforskningen kan jeg foreløpig ikke si mer om den nye informasjonen vi har mottatt, legger hun til.

Nominasjonskomiteen, ledet av Anders Skjævestad, vil igangsette arbeidet med å foreslå en ny kandidat til styreleder i selskapet.

Bedriftsforsamlingen velger ny styreformann når nominasjonskomiteens innstilling er klar.
______

VimpelCom-saken til Kontroll- og konstitusjonskomiteen

NTB/Hegnar.no
30.10.2015

______

Aaser mistet tillit da han holdt tilbake informasjon

Næringsminister Monica Mæland (H) har forsikret seg om at etterforskerne er kjent med informasjonen som gjorde at hun mistet tillit til Telenors styreleder Svein Aaser


NTB/Hegnar.no
30.10.2015

Utdrag:
Burde ha fått info tidligere

- Jeg mottok informasjonen muntlig i et møte med styreleder forrige fredag og fikk et etterfølgende brev fra selskapet onsdag. Saken dreier seg om informasjon jeg burde fått fra styreleder tidligere og som kontroll- og konstitusjonskomiteen burde fått tidligere, sier Mæland til NTB.

Av hensyn til etterforskningen vil hun ikke opplyse hva som står i brevet fra Telenor.

- Jeg har fått bekreftet at informasjonen er kjent for etterforskende myndigheter, sier Mæland til NTB.

Ifølge VG skriver Aaser i et notat - sendt som et hemmeligstemplet vedlegg - at styret i VimpelCom diskuterte «klare bekymringer» knyttet til investeringene i Usbekistan.
______

Telenor-styreleder måtte gå etter VimpelCom-saken

** Mæland: Hele styret har gjort for dårlig jobb
** Økokrim kjenner til den nye informasjonen

Pål Ertzaas, Alf Bjarne Johnsen, Bjørn Haugan, VG.no
30.10.2015


Endret 30.10.2015 17:13 av OldNick
highlander
03.11.2015 15:01
#5037

VimpelCom setter av 7,6 milliarder kroner til mulige utgifter i forbindelse med etterforskningen av selskapet, og Telenor mener utviklingen er svært alvorlig...
Beins
19.11.2015 13:42
#8133

Kapital skriver:

Sigve Brekke har ingen bachelor-grad, selv om det står oppgitt på CV'en og i Telenors offisielle papirer.

Han mangler faktisk 2 vekttall på bestått 2-årig høyskoleutdanning som er ganske langt fra en 3-årig bachelor.

Brekke har jobbet seg opp gjennom politikken, som gammel AUF'er og statsekretær etc.

Ikke akkurat hva selskapet trenger etter Vimpelcom.
Trolig liten praktisk betydning, men bløff er ikke bra.

Folk har blitt straffet hardt for slikt, vi husker en helseleder som ikke var utdanna sykepleier engang for noen år siden. Fikk fengsel for dokumentfalsk. Brekke-saken er dog mindre alvorlig.

Endret 19.11.2015 13:42 av Beins
Beins
19.11.2015 14:17
#8136

Sigve Brekke mener at problemet skyldes feil oversettelser av dokumenter til engelsk, og at han ikke sjekket oversettelsene som sto i datterselskapenes årsrapporter.
Styret i telenor har stilt seg bak Brekke - de mener at dette ikke er en viktig sak.
"Bløff" blir en for sterk betegnelse på hendelsen. Uaktsomhet passer bedre.
highlander
07.12.2015 19:02
#5158

DNB Markets tar TEL inn i ukesporteføljen, peker på at aksjen har falt rundt 20 prosent siden juli, og legger til:

- Det har vært mye nyheter rundt selskapet, og det har hatt konsekvenser for aksjekursen. Vi vil imidlertid minne om at selskapet har i underkant av 200 mn kunder, og en forretningsmodell som tikker og går.
highlander
21.12.2015 15:12
#5197

Etter to uker i varmen ble TEL i dag kastet ut av ukesporteføljen til DNB Markets...
highlander
20.01.2016 16:41
#5435

I en analyseoppdatering reduserer Pareto kursmålet i Telenor fra 178 til 138 kr pr aksje.
highlander
29.01.2016 09:34
#5517

DnB Markets er noe mer positive enn Pareto; meglerhuset opererer med en kjøpsanbefaling og kursmål 182 kr pr aksje.
highlander
03.02.2016 15:47
#5562

Meglerhuset til Credit Suisse nedgraderer Telenor fra nøytral til underperform, og nedjusterer samtidig kursmålet fra 153 til 130 kr pr aksje.
highlander
05.02.2016 10:39
#5575

Analytikerkorpset til Nordea Markets reduserer sitt kursmål i Telenor fra 175 til til 170 kr pr aksje, men opprettholder kjøpsanbefalingen.
highlander
10.02.2016 07:34
#5616

Telenor vokser - men skriver ned verdier for 2,1 mrd.

Driftsresultat før avskrivning og andre poster (EBITDA) i fjerde kvartal endte på 10,860 milliarder kroner. På forhånd var det forventet 11,02 milliarder kroner.

For 2015 hadde Telenor inntekter på 128 milliarder kroner, og et driftsresultat (EBITDA) på 43,3 milliarder kroner,

- Fem prosent organisk inntektsvekst og fem prosent organisk EBITDA-vekst i 2015 viser styrken til våre virksomheter, sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor.

Telenor-sjefen har vært igjennom en turbulent periode siden han tiltrådte som toppsjef i telekomkonsernet i august i fjor. Brekke uttaler at Telenor går inn i et utfordrende 2016, der selskapet møter økt konkurranse i noen av de viktigste markedene.

- Det vil derfor bli min hovedoppgave å sørge for at lønnsom vekst og kostnadseffektivitet er i fokus, sier konsernsjef Sigve Brekke i Telenor.

Vokser i fjerde kvartal
Telekomkonsernet rapporterte inntekter i fjerde kvartal på 33,5 milliarder kroner og en organisk inntektsvekst på to prosent. Det er en økning på om lag tre milliarder kroner fra samme kvartal i fjor, og omtrent det samme som analytikerne forventet.

EBITDA-marginen endte på 32,4 prosent, opp fra 30,6 prosent. På forhånd forventet analytikerne en margin på 32,9 prosent.

Skriver ned verdier for 2,1 milliarder kroner
Utsiktene for det danske telekommunikasjonsmarkedet er fortsatt utfordrende, står det i meldingen fra selskapet. Som følge av oppdaterte resultatforventninger er det regnskapsført en nedskrivning på 2.1 milliarder kroner i fjerde kvartal 2015 i Telenor Danmark.
highlander
11.02.2016 10:15
#5623

Ser i FA at Telenor brukte over 200 millioner kroner i 4.kvartal til rådgivere, konsulenter og advokater knyttet til korrupsjonsmistankene, intern granskning og strategiarbeid...
highlander
11.02.2016 10:30
#5626

Etter Q4 tallene nedjusterer Nordea Markets kursmålet fra 170 til 160 kr pr aksje, men opprettholder kjøpsanbefalingen.

Pareto kutter kursmålet fra 138 til 134 kr pr aksje.
OldNick
11.02.2016 12:53
#17832

Fra DNB Markets

TEL: Marginguiding på den svake siden

News flash
Telenor (Telecom Services, Norway)
Recommendation: Buy
Price target: NOK 182.00

Telenor reported adjusted EBITDA ~2% below consensus expectations. Adjusted for the already reported results of Grameenphone, DiGi and DTAC, EBITDA came in ~1% below expectations. Guidance for 2016 is for slightly lower EBITDA margin than expected. The proposed dividend is NOK7.5/share.

Mvh
DNB Markets
______

Nokså surrealistisk prising av Telenor, som i det store og hele er et internasjonalt selskap og burde prises mot internasjonale konkurrenter.

Det er kanskje emerging market-frykten som gjør seg gjeldende?

Sammen med økt skepsis mot Telenor's trøbbel med ledelse og politikernes/kvinnemafianens talende innblanding i valg av styreleder/toppledelse i TEL?

Her er TEL-aksjens trend over lang tid, sammenlignet med en telecom ETF (som inneholder internasjonale selskap såsom Verizon, AT&T, Deutche Tel, BT, China Mobile etc.)1 år
5 år
10 år

(merk, TEL prises i NOK, IPX i US$)

Endret 11.02.2016 12:55 av OldNick
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter