Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > SeaBird Exploration PLC (2013 - 2018)
SeaBird Exploration PLC (2013 - 2018)
NetromO
09:03
15.08.2014
#12714

Nei, og det er derfor vi venter på en refinansieringsplan. Jeg antar den kommer til å inneholde en massiv EK del, antageligvis gjennom konvertering av gjeld.

Her er det bare å avvente kjøp inntil planen er på bordet.

NetromO
09:21
19.08.2014
#12716

Hawk kjøpes på avdrag over 18 mndr. Mer enn 50% av obligasjonseierne er enige.


19/08-2014 08:39:00: (SBX, SBXO.ST) SeaBird Exploration Plc: Pre-acceptance for voting at bondholders' meeting allowing M/V Hawk Explorer lease extension
19 August 2014, Limassol, Cyprus

SeaBird has today requested the Nordic Trustee to call for a bondholders'
meeting to amend the loan agreement of SBX03 (ISIN 001 0633118) to permit an
extended financial indebtedness to the company. The consent requirement is 50%
of the bonds, and the company has received pre-acceptances concerning the
proposal from bondholders representing a majority of the bonds in SBX03. Please
expect announcement of summons to bondholders' meeting for the bond loan
agreement ISIN NO 001 0633118, shortly.

This is with reference to SeaBird Exploration PLC ("SeaBird")'s announcement of
2 September 2013, where SeaBird announced that it will exercise its option under
the charter agreement to purchase the M/V Hawk Explorer and related equipment
for $6.5 million. Pursuant to said option exercise, the vessel and equipment
will be delivered at the end of the lease term 31 August 2014 against settlement
of the purchase price.

SeaBird has received an offer for an addendum to the charter party relating to
M/V Hawk Explorer, pursuant to which SeaBird will pay the $6.5 million purchase
price in instalments over the next 18 months, and will take over title of the
vessel in Q1 2016, at which time the purchase price, interest and costs and
expenses will have been paid.

NetromO
10:56
24.09.2014
#12717


Stygg utvikling. Ned nesten 50% den siste mnd.

Igjen, det er ingen grunn til å kjøpe aksjer her før det foreligger en refinansieringsplan i samarbeid med obligasjonseierne og andre lånegivere. Det ligger vel an til at de tar over selskapet, nuller gamle aksjonærer og rekapitaliserer SBX (hvis de ser en oppside).

NetromO
16:05
02.10.2014
#12718

Dette har jeg varslet i over ett år. Det er dessverre ingen vei utenom.

SBX til Mohn: Gjeldskonvertering eller konkurs
SeaBird Exploration er i brudd med låneforpliktelser til Frederik W. Mohns Perestroika, og varsler kommened brudd med obligasjonsforpliktelser.

Onsdag kveld opplyste SeaBird Exploration i en børsmelding at det over tid har vært i dialog med Perestroika, som er utlåner av et konvertibelt lån på 14,9 millioner dollar med forfall 30. september 2014.

SeaBird klarer ikke å overholde låneforpliktelsene og partene har ikke kommet til enighet om noen avtale. Resultatet er at lånet, i fravær av en avtale, vil bli misligholdt, heter det.

Seabird venter også å komme i brudd på SBX03-obligasjonen ved utgangen av tredje kvartal.

Selskapet anmodet onsdag Oslo Børs om å suspendere aksjen og obligasjonen i påvente av børsmelding. De har nå bedt børsen om å opprettholde suspensjon av aksjen og SBX03-obligasjonen inntil det er kommet en avklaring i saken.

SeaBirds oppfatning er at dersom man nå skal ha det selskapet omtaler som en levedyktig og ansvarlig løsning, må 100 prosent av SBX03 og Perestroika-lånet omdannes til egenkapital til en kurs på 0,35 kroner pr aksje.

I tillegg sier SeaBird at de bør hente inn ny likviditet i form av et sikret treårig obligasjonslån på mellom 25 og 30 millioner dollar.

Selskapet vil kalle inn til ekstraordinær generalforsamling for å be om godkjenning for å konvertere gjelden til egenkapital, heter det

Det vil også bli innkalt til et obligasjonseiermøte i SBX03 for å søke om samtykke til konverteringen.

SeaBird opplyser videre at dersom denne gjeldskonverteringen ikke kommer i gang, ser de ingen andre alternativer enn konkurs.
NetromO
16:08
02.10.2014
#12719


Det er vel rimelig å anta at dagens aksjonærer taper alt.

blink
12:04
01.01.2015
#24642

Elendigheta ville ingen ende ta i 2014.

Hva kan vi forvente i 2015 ????

Oblig.eierne sitter med nøkkelen til å løse floka.
Hva skal/kan de gjøre for å sikre sine verdier.
Vi må forvente at de gir faen i selskapet, og har ensidig fokus på å tape minst mulig.

Dilemmaet deres er at aksjonærene skal akseptere løsninga.
Jeg med flere vil heller ta tapet og stemme i mot HVIS de igjen prøver seg med en 95% utvanning.
Vi får tross alt dekket inn 28% av tapet på skatteseddelen, og foretrekker det framfor å bli voldtatt av bondholders
blink
12:41
01.01.2015
#24643

Jeg mener i grunnen at det er greit nok med KONKURS.

Der er overkapasitet i markedet.
Da bør "de syke" dø, slik at "de sterke" kan få det bedre.
SeaBird er blant "de syke"

Men jeg har plassert penger i selskapet, og håper selvsagt å unngå tap. Så da blir det å sjekke ut om det finnes levedyktige løsninger.
For ett drøyt år siden mente vi at SeaBird var verd ca1/2 milliard med samme gjeldsbelastning som idag. Siste handlesdag ble SeaBird priset til ca50 mill NOK. (Da SeaBird ble børsnotert i april 2006, var verdien nær 2 milliarder to dager etter børsnotering)
De siste åra har det vært flere emisjoner i SeaBird. I realiteten kom disse emisjonene for å sikre økt satsing på drift uten å komme i brudd med gjeldsbetingelsene. Det betyr igjen at aksjonærene har deltatt i flere pengeinnsamlinger for å sikre at oblig.gjelda ikke ble misligholdt. I snitt er emisjonskursen kr 4,15 for emisjonene som er gjennomført etter at SBX03 ble opprettet.

Nå er det oblig.eierne sin tur å bidra.
Er det urimelig å forvente at de konverterer til samme kurs ????


Det bør konverteres så mye gjeld som ledelse/styre/bondholders anser nødvendig.
Konverteringskursen bør være kr 4,15 og Bondholders MÅ være forpliktet til å videreselge konverteringsaksjer til nåværende aksjonærer til samme kurs.
Slik løsning vil gi akseptabel utvanning med mulighet for dagens aksjonærer til å posisjonere seg til samme pris.
Jeg tror det vil være tilstrekkelig å konvertere 1/3 av dagens gjeld, men for å samtidig tilføre frisk kapital, ser jeg for meg at det trykkes opp mer aksjer.
Gjelda i dag er ca 600 mill NOK

Endret 01.01.2015 13:01 av blink
Beins
13:35
01.01.2015
#6485

Du er vel den beste til å besvare disse spørsmålene selv, blink.

Men det er vel sedvanlig at man forhandler ut fra styrke, og ikke primært ut fra moral, så lenge det man gjør er juridisk holdbart.

Sammenlignet med andre redningsoperasjoner, så er muligheten for å konvertere obligasjonsgjeld til aksjer til over 4X siste noterte børskurs, ganske liten vil jeg tro. Vanligvis går man under siste noterte børskurs.

Var det ikke et forslag ang SBX om konvertering til så lavt som 0,35 kr per aksje høsten 2014 ?

Dersom du var bondholder og ville ivareta dine økonomiske interesser mest mulig, hvilken løsning ville du da gått for?
Kjell T. Ringen
15:04
01.01.2015
#12412

fantasiforslag fra blink som selvsagt er fjernt fra all virkelighet. Like fjernt som hans stadige haussingar av Seabird.
teo
15:26
01.01.2015
#11318

he,he...Blink.

Ingen Obligasjonseier (långiver) med "vettet i behold" vil akseptere ditt forslag til løsning. Typisk vil det ved en gjeldskonvertering i selskap med Seabird sin økonomiske status ende opp med at eksisterende aksjonærer eier 5% av egenkapitalen og Obligasjonseierne 95% etter at konvertering er foretatt.
blink
16:02
01.01.2015
#24645

Beins/Kjell/Teo

Dere representerer helt sikker "flertallets forventninger" til Refi-løsning.
Men forrige runde dokumenterer at aksjonærene stemte NEI til voldteksforsøket fra Bondholders.
BH kan ikke risikere at det skjer igjen..
I så fall slås SeaBird konkurs og BH sitter igjen med en "verdiløs" flåte i dagens marked.

Min "fantasi-løsning" henger på greip i den forstand at det konverteres til samme kurs som aksjonærene har bidratt med i perioden etter at SBX03 ble etablert.
Den henger også på greip i den forstand at jeg tror BH får tilbake sine penger fordi kursen for et selskap uten gjeldsproblemer vil bli verdsatt minst like høyt som de ble før markedet forsto at gjelda kunne bli utfordrende.
teo
16:08
01.01.2015
#11319

Blink,

Gi meg en god grunn til at långiverne skal "subsidiere" aksjonærene i selskapet ?

Alternativet til gjeldskonvertering er skifteretten. Da vil selskapet bli "overlevert" til kreditorene og aksjene vil bli nullet ut.
blink
16:14
01.01.2015
#24646

Teo

BH gir selvsagt faen i både selskap og aksjonærer.
Dere fokus er å redde sine egne penger.

Derfor vil de ikke ha konkurs
teo
16:18
01.01.2015
#11320

Det trenger ikke være konkurs som er utfallet. Retten vil som sagt ofte vurdere å gi selskapet til kreditorene som da kan gjøre hva de vil med selskapet.

Men da har selv keiseren (aksjonærene) tapt sin rett.

Endret 01.01.2015 16:19 av teo
blink
16:34
01.01.2015
#24647

Teo

Jeg kjenner ikke spillereglene for konkursbo, og vet derfor ikke hvordan kreditorene prioriteres før selskapet evt. kan overføres. Antar at man bl.a må gjøre opp for lønn, skatter og avgifter og betale utestående fordringer før overtagelse.
Du kan kanskje bidra med litt kunnskap her ?
Kjell T. Ringen
16:43
01.01.2015
#12416

Det man med sikkerhet vet er at aksjonærene da får null. Og det virker som de foretrekker null fremfor 5%.
blink
17:32
01.01.2015
#24648

Kjell

Riktig det

For egen del har jeg allerede tapt 3-4 kroner pr aksje.
Om jeg taper 1 krone til, betyr ikke allverdens. Staten bidrar med å dekke 28%

Jeg vil heller tape den siste krona framfor voldtekt av oblig.eierne.
Jeg vil ikke at de skal triumfere med gevinst på min bekostning, når jeg 2-3 ganger har deltatt i pengeinnsamlinger for å sikre deres verdier.
teo
17:35
01.01.2015
#11321

Blink

Det er i praksis flere alternativer for et selskap som er på vei mot konkurs

1) Skifteretten oppnevner en bobestyrer som avvikler selskapet. Konkurs.

2) Skifteretten overleverer selskapet til dets kreditorer og "nuller ut" aksjeverdiene. Kreditorene overtar da 100% av eierskapet i selskapet og kan da velge å drive videre eller gjøre en styrt avvikling.

3) Selskapets eiere (aksjonærer) tilfører ny egenkapital. Dette ofte i samspill med konvertering av Obligasjoner. Typisk 5%/95% før "frisk" egenkapital tilføres selskapet.

LinPiao
17:36
01.01.2015
#1980

Blink

Velkommen tilbake!
Beins
17:44
01.01.2015
#6489

blink

Pantekrav så sterkest ved konkurs slik at bondholderne er sikret dersom de har pant i skipene og utstyr.

"Dersom kreditor har gyldig pant med rettsvern (som ikke kan omstøtes) for sitt krav, er han i prinsippet uberørt av konkursen...

Dersom kreditors krav ligger innenfor pantets verdi, vil kreditor kunne få full dekning for hele kravet med tillegg av renter og eventuelle omkostninger. Omkostninger og renter omfattes av panteretten innenfor rammen av panteloven § 1-5 bokstav a) og b). Hvor pantet ikke dekker kreditors krav fullt ut, kan han melde restkravet som dividendekrav, se dekningsloven § 8-14."

Så følger:
Omkostninger ved oppgjør - bobestyrer.
Skyldig lønn.
Skyldig skatt/avgifter
Andre upriorieterte krav som leverandørgjeld, kassekreditt osv.

For at aksjonærene skal få noe må verdiene i selskapet overstige kostnaden ved oppgjør pluss summen av alle krav i boet.

Dersom bondholderne er godt sikret med pant, er konkurs greit for dem.

Endret 01.01.2015 17:45 av Beins
blink
18:08
01.01.2015
#24649

Teo/Beins
Bra info

Jeg kjenner ikke til at BH i SBX03 er sikret med pant.
Perestroika (som sitter med den delen av gjelda som forfallt i sept) er veldig dårlig sikret. Der er det skyhøy konverteringskurs, over 30 kroner hvis jeg husker rett. Fredrik har vel derfor mye å tape på konkurs.

Har dere kunnskap om hva som er realitetene for BH i SeaBird-gjelda ????
Beins
18:36
01.01.2015
#6490

blink

Jeg har ikke detaljkunnskap om Seabird, men dersom dette lånet fra høsten 2011, som her er omtalt, er identisk med SBX 03, så er det sikret med pant, jfr siste setning under.

"To implement the Restructuring Plan, holders in each of the Bond Loans and the PGS CB are asked to accept a mandatory exchange of their remaining bonds (following the Partial Redemption), including accrued and unpaid interest held as at the exchange date, into a single new senior secured USD denominated bond (the "Exchange Bond"). The Exchange Bond will have a tenor of 4 years and carry a coupon of 6.00% p.a., with semi-annual interest payments. The Exchange Bond will inter alia be granted first priority security in the four wholly owned vessels, Harrier Explorer, Aquila Explorer, Osprey Explorer and Northern Explorer. "

Jeg ville forvente at så store lån normalt er sikret med pant.
blink
18:44
01.01.2015
#24650

Bra jobba, Beins
teo
21:07
01.01.2015
#11322

Lån på 6% rente i et selskap som Seabird vil normalt ha 1 prioritet pant i selskapets assets.
blink
16:57
04.01.2015
#24672

Det er uansett på høy tid å komme med info om prosessen.
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter