Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > NOD - Morgan Stanleys norske vekstvinner-case.
NOD - Morgan Stanleys norske vekstvinner-case.
Dividenten
23.10.2013 12:14
#14633

Morgan Stanleys norske vekstvinner-case

I dag er 9 milliarder enheter koblet til internett. Morgan Stanley spår at antallet vil overstige 75 milliarder i 2020. Og vekstvinneren i denne historien mener meglergiganten er Nordic Semiconductor.

CEO Svenn-Tore Larsen i Nordic Semiconductors var gjest i Økonominyhetene på HegnarTV etter at selskapet hadde lagt frem kvartalsrapport tidligere torsdag morgen.

I 3. kvartal 2013 fikk Nordic Semiconductor et nettoresultat på 3,96 millioner dollar, mot 4,94 millioner dollar for et år siden. Resultat før skatt ble på 5,53 millioner dollar, mot 6,29 millioner dollar året før.

Selskapet omsatte i perioden for 35,35 millioner dollar, mot 33,53 millioner dollar for et år siden. 17 prosent av denne omsetningen stammer fra salget av selskapets produkt Bluetooth Smart.

Vekstambisjonene stopper ikke med de 5,9 millioner dollar som Bluetooth Smart har stått for i årets tredje kvartal. Larsen venter at Bluetooth Smart skal stå for 25 prosent av omsetningen ved utgangen av året, og han venter salgsvekst fremover.

- Vi hadde det første produktet ute i 2002 og etter 2-3 år hadde vi doblet omsetningen vår. Den gangen var vi et relativt ukjent selskap i et lite marked. I 2006 fikk vi ut et nytt produkt, og etter to år gikk omsetningen kraftig opp. I 2012 lanserte vi den nyeste Bluetooth-plattformen vår, og har samtidig blitt et mye mer profesjonelt selskap med et mye bedre kontaktnett. Markedet vi skal selge til er også vesentlig større. Så at vi kommer til å se en salgsvekst i Nordic i de kommende årene, det er vi helt overbevist om, sa Larsen.

Larsens tro på Bluetooth Smart får også støtte fra Morgan Stanleys rapport.

- Vi tror Bluetooth Smart er den trådløse standarden for Internet of Things, spesielt for personlige applikasjoner, skriver meglergiganten i sin analyse.
Dividenten
23.10.2013 12:16
#14634

23/10-2013 07:00:08: (NOD) Ny ordre på komponenter til Mobil-tilbehør segmentet på MUSD 2,0 (MNOK 11,8)
Nordic Semiconductor har mottatt en ny ordre på
komponenter til Mobil-tilbehør segmentet til en samlet
verdi av MUSD 2,0 (MNOK 11,8). Komponentene skal
leveres i desember 2013 - mars 2014.

Ordren består av Bluetooth Smart / low energy
komponenter.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Svenn T Larsen, CEO. +4798285476
Robert Giori, CFO. +4793409188
Dividenten
23.10.2013 12:17
#14635

SEB morgenkommentar.

NOD (B): Som nevnt mandag tok vi opp target i selskapet til NOK 30 etter Q3
rapporten. Etter tre år med flat til svakt avtagende vekst guider selskapet
på på minst 35% vekst for 2014 og vi har fått en vesentlig økt trygghet på
at "nå begynner Bluetooth Smart-veksten". Selskapet melder på morgenen i dag
en ny Bluetooth Smart kontrakt på USD 2 mill som supporterer vårt vekstsyn.
Tar man på lengre briller tror vi at veksttrenden vil vare lengre og at Net
profit kan gå 10 gangeren fra USD 10mill på 4 år. Får vi rett i dette står
aksjen i 80-100 kroner om 4 år. KJØP
Dividenten
23.10.2013 16:07
#14636

Rapporten fra Morgan Stanley

Link
Dividenten
23.10.2013 16:09
#14637

Link til forrige topic.
Dividenten
23.10.2013 16:53
#14639

Kommentarer til Q3 rapporten:

Det generelle inntrykket av tallene var kun "greit nok" med en relativt skuffende omsetning, kun ok ordrebacklogg, brukbart Bluetooth Smart salg og akselererende Disney salg.

Når det gjelder omsetningen var det en skuffelse for min del. En omsetning på USD 35,4M skulle ikke vært mulig med bakgrunn i meldte ordre og tidligere ordrebacklogg. Den eneste mulige forklaringen, som jeg ser det er at noen av ordrene har blitt utsatt og skjøvet frem i tid. Dette kan skyldes at det har tatt lengre tid å rulle ut Android 4.3 enn tidligere antatt.

At ordrebackloggen ved slutten av 3Q var lavere enn ordrebackloggen for 2Q var ikke så overraskende med bakgrunn i tidligere meldte ordre. En ordrebacklogg på USD 31,2M indikerer at man har en synlighet på ca USD 30,25M for 4Q i skrivende stund. Det betyr at man må få inn ordre for ca USD 4,0M - USD 5,0M for 4Q for å nå selskapets guiding på USD 35,4M (flatt 4Q mot 3Q). I 2012 kom det inn ordre helt frem til 29. november for 4Q12. November har de siste årene vært den beste måneden for ordreinngang. De 2 siste årene har det kommet inn ordre for USD 12,85M i gjennomsnitt i november. Oktober derimot har tidligere vært svak. Bluetooth Smart ordrene som ble meldt 11. og 18. oktober i år var de 2 første som har blitt meldt i oktober så lenge jeg har registrert ordre i mitt regneark (siden 2009).

Tar man hensyn til fjorårets ordreinngang for samme periode, vekst i BLE og vekst i Disney salget virker Nordic sin guiding på et flatt 4Q (USD 35,4) realistisk. Kanskje til og med litt konservativ med tanke på at selskapet guider USD 8,85M i Bluetooth Smart salg for 4Q (USD 35,4 x 25 %).

Det viktigste vi kan utlede fra 3Q salget, ordrebackloggen og Nordic sin guiding for 4Q er et trendskifte i grafen for 4 kvartalers glidende omsetning. Denne grafen har nå snudd fra å være fallende til å stige. Dette er etter min mening det viktigste med torsdagens presentasjon fordi dette reduserer nedsiderisikoen i investeringscaset. Da 4Q12 var svakt, USD 27,5M vil grafen ha samme retning selv om selskapet skulle bomme litt på nedsiden av sin guiding for 4Q.Endret 23.10.2013 17:03 av Dividenten
Dividenten
23.10.2013 16:54
#14640

Jeg står derfor på min tidligere påstand om at vi nå ser synlige bevis på at omsetning til Nordic snur og at en vanskelig periode for selskapet nå er endelig lagt bak oss.

Hovedårsaken til at det nå snur er det økende Bluetooth Smart salget. Dette ble på USD 5,94M for 3Q. Tar vi med et guidet BLE salg på USD 8,85M for 4Q blir totalsalget for 2013 på USD 20,22M for 2013. Selskapet guidet også at Bluetooth Smart salget for 2014 vil være minimum 3 ganger så høyt som for 2013. Dette gir en guiding på USD 60,66M for 2014. For å komme til USD 60,66M i 2014 er et mulig scenario tabellen nedenfor;Endret 23.10.2013 17:02 av Dividenten
Dividenten
23.10.2013 16:54
#14641

Tabellen inkluderer selskapets guiding for 4Q13 på et BLE salg på USD 8,85M. Som vi ser fra tabellen trenger selskapet bare å øke Bluetooth Smart salget med USD 2,5M til USD 3,0M fra Q til Q for å komme inn på en Bluetooth Smart omsetning på USD 60,7M for 2014 i dette scenarioet. Dette under forutsetning av at selskapet når sin guiding for 4Q13 når det gjelder Bluetooth Smart salg. Dette virker for meg å være et realistisk scenario. Skulle noen store nye segmenter eller store kunder slå inn i 2014 tror jeg selskapet kan overgå sin guiding. Disse segmentene kan være trådløs ladning, Bluetooth Smart tastaturer, fjernkontroller eller annet. Apple og Samsung er også kunder som kan gi en markant økning fra guidingen. Personlig tror jeg utfallsrommet for 2014 ligger mellom USD 50M og USD 90M med en sannsynlighet på +75 % for å havne innenfor intervallet.

Installed Sensor Networks -ISN- (tidligere Other Sensor Networks -OSN-) er det andre segmentet som gjør det bra. Dette er det eneste av de 4 hovedpunktene vi fokuserte på i forkant av presentasjonen som havnet utenfor intervallet på oversiden. Dette tyder på at Disney implementeringen skyter fart. Som jeg sa tidligere tror jeg de kun har startet å implementere konseptet i deler av parkene Florida. Hvis jeg måtte gjette ville jeg sagt at de bare har implementert konseptet i 20 % - 25 % av konsernet i 3Q med 40 % som maksimums estimat. Utviklingen i segmentet ser slik ut etter 3Q (med USD 4,2M som estimat for 4Q13);Dividenten
23.10.2013 16:55
#14642

Det er ikke så lett å si hvor mye av dette som kommer fra Disney men vi ser at grafen er flat på rundt USD 4M frem til 3Q12 før den stiger derifra. Dette stemmer godt overens med prosjektet slik det er beskrevet av Disney i media. Jeg tro derfor at Disney står for i nærheten av USD 7M de siste 4 kvartalene. Hvis dette segmentet kommer inn på USD 4,2 for 4Q13, som innebærer en økning på USD 0,2M per måned mot 3Q vil segmentet stå for USD 12,9M i 2013 hvorav Disney estimeres til å utgjøre USD 8,9M.

Når det gjelder andre ting fra presentasjonen synes jeg det er verdt å nevne bruttofortjenesten på ca 49 %. Jeg synes dette er bra og det er betryggende å se at selskapet holder marginen oppe på et høyt nivå selv om de innfører nye produkter og produksjonsprosesser. Vi ser også at den frie cash-flowen er på USD 9,6M. Dette ser ved første øyekast veldig sterkt ut, men ser man nøyere etter ser man at kundefordringene er redusert en del slik at denne effekten fort kan bli reversert ved neste korsvei.

Når det gjelder Pre Tax Profit kom denne inn på USD 5,5M. Personlig fokuserer jeg ikke veldig på dette i den fasen selskapet er i nå. Etter min mening er det viktigste for selskapet nå å investere i kundesupport, utviklingsverktøy, referansedesign, software og hardware forbedringer/justeringer for på den måten sikre seg en så høy fremtidig markedsandel i vekstsegmentene som mulig. Det vil være veldig mye dyrere for selskapet å overbevise ingeniører som har lært seg hardware/software til konkurrerende selskaper å bytte på et senere tidspunkt. Etter min menig har Nordic per i dag den beste kundesupporten med TI som en god nummer 2. Nordic og TI er også de som har tatt brorparten av dagens totale Bluetooth Smart marked. Disse 2 har antageligvis +75 % av markedet i dag. Etableringen av en god kundesupport er et stort hinder for nye aktører til å etablere seg i markedet.
Av den grunn ville jeg ikke hatt noen innsigelser på om Nordic hadde investert ytterligere i kundesupport på bekostning av EBITen. Hvis utviklingen går som man forventer vil veksten sørge for at man ikke har en overdimensjonert kundesupport stab når man ønsker å skalere ned investeringene i dette. Dette elementet er viktig å ta med i betraktningen når man ser på selskapets inntjening og multipler.

For å kunne si noe om 2014 omsetningen til Nordic basert på den guidingen selskapet har gitt må man fokusere på endringer i total omsetningen fra 2013 til 2014. Grunnen til dette er at selskapet bare guider Bluetooth Smart omsetning for 2014 og vi kan ikke med sikkerhet bestemme hvor mye av BLE omsetningen for 2013 som er bokført i de ulike segmentene.

Nordic sitt nåværende hovedsegment er PC tilbehørssegmentet. Som kjent har dette segmentet vært preget av et fallende PC salg. Den 4 kvartalers glidende omsetningsgrafen ser slik ut;Dividenten
23.10.2013 16:55
#14643

Det kan se ut som om grafen er i ferd med å flate ut. Selskapet sier selv at de tror på en utflatning. Selskapet sier også at nettbrett tilbehør er en mulighet for vekst i dette segmentet. Jeg er enig i at nettbrett tilbehør er et potensielt vekstområde, men denne veksten tror jeg eventuelt vil komme som Bluetooth Smart salg. Dette salget vil således høre inn under Bluetooth Smart guidingen. Jeg tror heller ikke at en flat utvikling i dette segmentet er realistisk da PC salget fortsetter å falle. Av den grunn legger jeg inn en nedgang i dette segmentet på ca 10 % fra nivået på USD 68,7M de siste 4 kjente kvartaler til ca USD 62,7M for hele 2014. Det er ikke usannsynlig at en nedgang på USD 6M er for lite men jeg tror at risikoen er likt fordelt mellom oversiden og undersiden av estimatet. Usikkerheten i dette segmentet er stor i prosent for segmentet (den proprietære delen) men betydningen av segmentet er fallende ettersom vi går fremover i tid.

Man kan også forvente betydelige endringer i ISN segmentet på bakgrunn av Disney kontrakten. Hvis vi tar utgangspunkt i et Disney salg på ca USD 8,9M for 2013 og et totalt salg på USD 20,4M for hele 2014 blir endringen USD 11,5M. Et salg på USD 20,4M utgjør USD 1,7M i gjennomsnitt per måned for 2014 mot et estimert månedssalg på USD 1,06M på vei ut av 4Q13.

Dividenten
23.10.2013 16:55
#14644

Åromsetningen for 2013 vil bli på USD 125M med en flat utvikling fra 3Q13 til 4Q13 som selskapet guider. Med forventninger om en flat utvikling i resten av det proprietære salget (ex PC tilbehør), ASIC og konsulent tjenester ser regnestykket for 2014 slik ut baser på ovenfor nevnte argumenter og selskapets guiding;

Salg 2013 125,0
- BLE salg 2013 20,2
+ BLE salg 2014 60,6
- Endring PC 6,0
+ Endring ISN 11,5
Estimat 2014 170,9


Et salg på USD 170,9M utgjør en vekst på 36,75 % fra 2013 til 2014. Jeg tror risikoen på nedsiden er relativ lav på dette estimatet. Jeg tror et "worst case scenario" er en ytterligere nedgang i PC tilbehørssegmentet med USD 10M og kanskje en nedside risiko på ca USD 10M i BLE salget. Med en ny stor kunde eller et større nytt segment/produktgruppe kan oppsiderisikoen på BLE salget være på ca USD 30M for 2014. Selskapet kan også treffe på sin guiding på et flatt PC tilbehørs segment.

Jeg tror derfor det er ca 70 % sannsynlighet for at omsetningen for 2014 kommer inn i intervallet mellom USD 150M og USD 206M. Dette utgjør en vekst fra 2013 til 2014 i intervallet fra 16,7 % til 64,8 %.

Endret 25.10.2013 14:47 av Dividenten
Dividenten
23.10.2013 16:57
#14645

Link til Q3 presentasjonen

Endret 23.10.2013 17:16 av Dividenten
Dividenten
23.10.2013 16:57
#14646

Q3 rapporten
Dividenten
23.10.2013 17:01
#14647

Dividenten
24.10.2013 08:57
#14649

24/10-2013 08:00:02:

(NOD) Ny ordre på komponenter til PC-tilbehør segmentet på MUSD 4,3 (MNOK 25,4)

Nordic Semiconductor har mottatt en ny ordre på
komponenter til PC-tilbehør segmentet til en samlet
verdi av MUSD 4,3 (MNOK 25,4). Komponentene skal leveres
i første kvartal 2014.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Svenn T Larsen, CEO. +4798285476
Robert Giori, CFO. +4793409188

Ekstern link
Dividenten
24.10.2013 22:02
#14650

To kjøpsanbefalinger - en salgsanbefaling

Analytiker Asbjørn Taugbøl rykker ut med to kjøpsanbefalinger. Samtidig advarer han mot en investering.

Artikkel av: Stian Jacobsen (HegnarOnline - 24.10.13 12:33)

I dagens rapport fra Investtech beskrives Prospector Offshore Drilling og Nordic Semiconductor som kjøpskandidater mens Northland Resources får en salgsanbefaling.

Les også: Ekspert avlyser festen på Oslo Børs

- Prospector Offshore Drilling viser en positiv utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Videre positiv utvikling indikeres, og det er etablert støtte rundt 20 kroner. Aksjen beveger seg i en liten rektangelformasjon. Ønsker man å være tidlig ute, kan man kjøpe før det er gitt kjøpssignal og heller selge hvis kursen skulle bryte ned. Forsiktige investorer kan avvente et eventuelt kjøpssignal etter brudd på motstanden i formasjonen. Aksjen er positiv på innsidehandler etter at et styremedlem kjøpte aksjer for fire millioner kroner 17. oktober. Vurdering: Kjøpskandidat, sier Taugbøl.

- Nordic Semiconductor viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Kursen falt tilbake i forkant av kvartalsresultatene som ble lagt frem 17. oktober. Tallene var bedre enn fryktet, og i etterkant har kursen steget 14 prosent. Positiv volumutvikling styrker trenden. Aksjen er nå i chart-high, og det er dermed lite motstand over dagens nivå. Det er ikke registrert noen innsidehandler siste 18 måneder. Vurdering: Kjøpskandidat, sier analytikeren.

- Northland Resources ligger i en fallende trend, og videre nedgang innenfor denne indikeres. Kursen er ekstremt volatil, noe som gjør dette til en meget risikofylt aksje. Det er lite støtte under dagens nivå, noe som øker risikoen ytterligere. Svak volumbalanse tyder på at mange forsøker å selge når kursen faller, noe som kan forsterke nedgangen. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Taugbøl

Link
Dividenten
28.10.2013 14:50
#14661

Noen som vil lese seg litt opp på NOD? Her er en god link:

Link til analyse av Arctic sec.

Kortversjon...:

Arctic Buy
Market Cap: NOK 3994m
Price/Target: NOK 24.8/NOK 33.0
P/E 13: 76.6x
P/E 14: 33.0x
EV/EBITDA 13: 37.7x
EV/EBITDA 14: 19.2x

The industry's best-positioned play on Bluetooth Smart does not come at a discount

Conclusion - on the verge of a new growth era
. We are intrigued by the Nordic Semiconductor investment case due to i) the vast market potential of Bluetooth Smart, ii) Nordic's unique position in this space and iii) find timing right as we think more meaningful Bluetooth Smart orders will begin to come through. We acknowledge current valuation metrics are demanding, but think they will be increasingly justified as Bluetooth Smart grows from some 17% of its sales in Q3'13 to 41% in Q3'14. Also, we find attractive optionality from i) design wins with mass-quantity products and ii) Nordic remains a take-over target. We lift our target to NOK 33.0/share (24) line with our updated DCF (11% WACC) which corresponds to 14x EBITDA'15.

More than 900 million devices ready for Bluetooth Smart... We calculate the base of Bluetooth Smart Ready devices now aggregate some 900 million devices. This implies producers of peripheral equipment have an unparalleled user base it can leverage its products upon, whereas competing technologies have little or no hub presence. This is exemplified by the fact that 84% of all wireless start-ups on Kickstarter and IndieGoGo are using Bluetooth technology, according to Nordic.

...enabling more than 1.2bn Bluetooth Smart shipments by 2017. As innovation on Bluetooth Smart continues coupled with declining ASPs, we forecast the Bluetooth Smart market will grow from some 40 million units in 2013 to more than 1.2 billion in 2017. This growth will not be contingent on one or a few products, but rather a slew of new innovative products and cannibalization of older wireless standards. The prime growth categories of this will be fitness & health, wearable electronics, household appliances, location sensors, toys and more.

And Nordic is in the sweet spot of this structural growth. Nordic defined the Bluetooth Smart standard with Nokia more than 5 years ago, and has as such unique knowledge and technological leadership in the space. Although we think Nordic will cede some of its current 40% market share, we think its competitive edge and focused R&D efforts will enable the company to retain a significant chunk of the market. We project Nordic's Bluetooth Smart revenues will grow from USD 20m in 2013 to USD 235m in 2016.

Endret 28.10.2013 14:53 av Dividenten
Dividenten
29.10.2013 09:39
#14662

ARM and Nordic Semiconductor Partner to Accelerate Development of Bluetooth Low Energy-Enabled Devices

October 28, 2013

Nordic's Bluetooth low energy solutions join the ARM mbed project to enable the next generation of internet-connected products across fast-growing markets such as wearables, fitness, toys and healthcare

SANTA CLARA, Calif.--(BUSINESS WIRE)-- ARM®, the world's leading semiconductor IP company and Nordic Semiconductor, an ultra-low power radio frequency (RF) specialist, today announced an agreement to incorporate Bluetooth® Low Energy (BLE) solutions with the ARM mbedT IoT device development platform. This collaboration will enable developers to quickly and easily create new Bluetooth-connected devices and applications that leverage Nordic's system on chips (SoCs) which are based on the ARM Cortex®-M processor series.

As ARM mbed helps the Internet of Things to become a reality, there is a significant opportunity for ultra-low power Bluetooth chips that connect intelligent products with their owners' smartphones and tablets, and can run for years on small batteries at cost-sensitive price points. This agreement will help to drive the innovation and deployment of BLE-enabled devices in key growth markets including wearables, mobile accessories, fitness, toys, healthcare and consumer electronics.

"There is an immense market opportunity to connect new generations of physical devices such as toys and wearables with mobile devices, and shape the interactive user experience," commented Nick Hunn, chief technology officer at WiFore. "A key piece of technology enabling this growth will be Bluetooth Low Energy. Nordic Semiconductor provides the right solutions to address these hardware needs, and with support from the ARM mbed platform and development ecosystem, they will open their technology up to a vast new developer audience who can realize the potential of this technology."

Having pioneered the ultra-low power (ULP) wireless sector in the 2000s, Nordic has developed ULP wireless chips that can run for long years on small batteries, which are the size of watch batteries. These chips are already found in products such as wireless PC peripherals, gaming controllers, sports and fitness sensors, advanced multi-media controllers, and digital/satellite TV (set-top box) remote controls.

ARM mbed is a collaborative project providing hardware and software building blocks to developers for rapid development of ARM-based intelligent connected devices. This includes commercially friendly open-source code for microcontrollers, radios, peripherals, middleware and cloud services. By supporting Nordic's ARM-based Bluetooth SoCs and extending the platform to support Bluetooth smart APIs, ARM mbed allows developers to rapidly create Bluetooth connected products, demonstrate proof-of-concept and move quickly to high-volume production of devices.

"Nordic's ultra-low power, wireless SoCs will help bring to life the next generation of internet-connected devices. ARM wants to give developers broad access to solutions that fuel the innovation and exciting diversity of devices that will characterize the Internet of Things," said John Cornish, executive vice president and general manager, System Design Division, ARM. "ARM will continue to work with its partners to ensure that the right ecosystem of tools and technology is in place for a diverse professional developer audience to create smart, connected products."

Endret 29.10.2013 09:40 av Dividenten
Dividenten
30.10.2013 17:09
#14663

Nordic Semiconductor rapporterer om enda en ny ordre.

Nordic Semiconductor har mottatt en ny ordre på komponenter til Mobil-tilbehør-segmentet til en samlet verdi av 1,1 millioner dollar, noe som tilsvarer 6,5 millioner kroner.

Komponentene skal leveres i første kvartal 2014.

NOD-aksjen stiger 2,8 prosent til 25,80 kroner. Siden nyttår er oppturen på 78 prosent.
Dividenten
31.10.2013 17:20
#14664

Dagens kjøpskandidat på Oslo Børs

Investtech anbefaler kjøp av aksjer i Nordic Semiconductor.

I analysenytt fra Investtech beskrives Nordic Semiconductor som dagens kjøpskandidat på Oslo Børs.

- Nordic Semiconductor har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt, men den sterke oppgangen kan gi reaksjoner tilbake på kort sikt, skriver Investtech.

- Aksjen har støtte ved ca. 20 kroner. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned, skriver Investtech.

- Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, avslutter Investtech.

Onsdag sluttet aksjen på 25,6 kroner.

I løpet av den siste måneden er aksjen opp 11,3 prosent mens den har lagt på seg 56,1 prosent de siste 12 månedene.

Link
Dividenten
31.10.2013 17:24
#14665

Noen tanker rundt ARM avtalen:

ARM (market cap USD 22B) annonserte på tirsdag et samarbeid med Nordic i Bluetooth Low Energy markedet. Sånn jeg leser pressemeldingen gjelder dette utviklerverktøy og da det ARM initierte mbed. Her er litt om mbed;
Link

The mbed project was initiated by two ARM employees, and later became an official research project within ARM. It is now run and maintained by ARM to help MCU Partners provide their customers with the best way to prototype designs using their microcontrollers.

ARM skal nå integrere Nordic sine utviklerverktøy inn i mbed og lage API's slik at man kan bruke mbed til å utvikle både MCU delen og BLE delen fra samme utviklerverktøy (SDK). Dette arbeidet har allerede startet;
http://mbed.org/handbook/BluetoothLE

We're already working on Bluetooth LE APIs in mbed, allowing you to rapidly create these products, and in the next few weeks will start releasing some of our early proof-of-concept work for review and to alpha testers.

Det ble også åpnet en tråd på mbed sitt forum i går. Selv om det er veldig få innlegg foreløpig er det en fra en utvikler jeg la spesielt merke til;
http://mbed.org/forum/libdev/topic/4585/

I think this will enable many applications for IoT. Looking forward to seeing more. Especially a low cost platform with the mbed CMSIS-DAP interface connected to the nRF51822.


Jeg mener vi kan trekke følgende ut av pressemeldingen;

1. ARM anerkjenner Nordic som markedsleder i BLE/IoT markedet.
Når ARM nå velger Nordic som samarbeidspartner er dette en anerkjennelse av Nordic sin markedsledende teknologi og markedsposisjon. Morgan Stanley i sin siste rapport listet opp de som hadde tatt i bruk ARM sine prosessorer og så på det som et konkurransefortrinn i BLE markedet. Nordic bruker ARM sin Cortex M0 prosessor som er den minste og mest strømgjerrige.

2. Integrering av Nordic sine utviklerverktøy i mbed gir en stor markedsføringseffekt mot utviklere.
ARM er et stort og markedsledende selskap som selger sine produkter til veldig mange av Nordic sine potensielle store kunder. Disse utviklerne vil nå gjøre seg kjent med Nordic sine verktøy gjennom mbed som de ikke kommer utenom når de jobber med ARM sine produkter i segmentet. De vil raskt forstå at den enkleste utviklingsveien å gå for BLE produkter er med Nordic om de skal bruke ARM prosessorer. Dette er et kraftig salgsargument for Nordic

3. Nordic befester sin stilling som markedsledende på utviklerverktøy
Jeg har lenge ment at ett av de sterkeste salgsargumentene til Nordic er at de har de beste utviklerverktøyene slik at "time to market" blir kortest mulig. Jeg tror ikke det er tilfeldig at de 2 (Nordic & TI) som har de beste verktøyene er de 2 som har de største markedsandelene i dagens marked. Avtalen med ARM er med på å befeste Nordic sin nr 1 posisjon når det gjelder utviklerverktøy.


Alt i alt er dette en bekreftelse på Nordic sin posisjon i BLE markedet fra en viktig 3. part og avtalen gir styrket tro på at Nordic vil ta betydelige markedsandeler også i fremtiden.

Endret 31.10.2013 17:25 av Dividenten
Dividenten
02.11.2013 19:01
#14667

Rogne trenger til nye vinterdekk.

01/11-2013 16:31:10: (NOD) MELDEPLIKTIG HANDEL

Admaniha AS, et selskap 100% eiet av Terje Rogne som
er styremedlem i Nordic Semiconductor ASA har i dag
solgt 400.000 aksjer til kurs 25,70 og kjøpt en
termin på 400.000 aksjer med en innløsningskurs på
26,562 og forfall 06.05.2014. Transaksjonen innebærer
at Admaniha AS eier 850.000 aksjer direkte og 400.000
aksjer via en termin.

Innehavet er uforandret 1.250.000 aksjer.
Dividenten
11.11.2013 20:36
#14674

Twitter-aksjen til himmels på første dag på børsen

Andre trekkes med

Børsnoteringen av Facebook og Twitter har vist ny global interesse for IT- og telekomaksjer. Også norske IT- og telekomselskaper merker den nye globale interessen for teknologiaksjer.

Store, pengesterke aktører følger med på norske selskaper som Atea, Opera Software, Nordic Semiconductor, Vizrt og Evry, mener analytikere.
Dividenten
13.11.2013 21:41
#14675

Sales of Bluetooth low energy chips to boom in 2014, says Nordic CEO

The market for Bluetooth low energy chips is expected to grow by leaps and bounds in 2013 and 2014 thanks to increasing support for Bluetooth Smart and Bluetooth Smart Ready standards by various OS developers, according to Svenn-Tore Larsen, CEO of Nordic Semiconductor.

Nordic also expects revenues generated from low-power Bluetooth chips to more than triple in 2014, Larsen noted.

By 2015, more than 200 million end-market devices, including handsets, PCs, tablets and multimedia products are likely to come with Bluetooth Smart Ready solutions, boosting the wireless connectivity market, according to data released market research firms.

Sales of Bluetooth Smart chips also started gaining momentum in the second half of 2013. For Nordic, sales of Bluetooth chips rose from 2.2% of its totals sales in 2012 to 17.5% in the third quarter of 2013, which has enabled Nordic to take an over 50% share in the peripheral market, Larsen estimated.

As of year-end 2012, sales generated from the Asia-Pacific area accounted for 81% of Nordic's total revenues, followed by Europe at 13% and North America at 6%, and this indicates Nordic's close relationships with channel operators in the Asia Pacific, said Steel Ytterdal, sales and marketing director, Nordic Semiconductor Asia.

Nordic's channel operator partners in Asia Pacific include Xuntong Technology, Arrow, Avnet, New Spirit and Hardware and Software Technology (HST).

Link
Dividenten
13.11.2013 21:43
#14676

Nordic Semiconductor ASA : World's first fitness monitor to track body temperature in addition to movement and heart-rate employs Nordic Semiconductor Bluetooth low energy tech.

Ultra low power (ULP) RF specialist Nordic Semiconductor ASA (OSE: NOD) today announces that U.S. startup Hothead Technologies has specified Nordic's nRF8001 Connectivity chip to provide Bluetooth low energy wireless comms in the world's first fitness monitor to track body temperature in addition to conventional movement (time, speed, and distance) and heart-rate.


Link
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter