Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > NOD - Morgan Stanleys norske vekstvinner-case.
NOD - Morgan Stanleys norske vekstvinner-case.
Dividenten
23.10.2013 12:14
#14633

Morgan Stanleys norske vekstvinner-case

I dag er 9 milliarder enheter koblet til internett. Morgan Stanley spår at antallet vil overstige 75 milliarder i 2020. Og vekstvinneren i denne historien mener meglergiganten er Nordic Semiconductor.

CEO Svenn-Tore Larsen i Nordic Semiconductors var gjest i Økonominyhetene på HegnarTV etter at selskapet hadde lagt frem kvartalsrapport tidligere torsdag morgen.

I 3. kvartal 2013 fikk Nordic Semiconductor et nettoresultat på 3,96 millioner dollar, mot 4,94 millioner dollar for et år siden. Resultat før skatt ble på 5,53 millioner dollar, mot 6,29 millioner dollar året før.

Selskapet omsatte i perioden for 35,35 millioner dollar, mot 33,53 millioner dollar for et år siden. 17 prosent av denne omsetningen stammer fra salget av selskapets produkt Bluetooth Smart.

Vekstambisjonene stopper ikke med de 5,9 millioner dollar som Bluetooth Smart har stått for i årets tredje kvartal. Larsen venter at Bluetooth Smart skal stå for 25 prosent av omsetningen ved utgangen av året, og han venter salgsvekst fremover.

- Vi hadde det første produktet ute i 2002 og etter 2-3 år hadde vi doblet omsetningen vår. Den gangen var vi et relativt ukjent selskap i et lite marked. I 2006 fikk vi ut et nytt produkt, og etter to år gikk omsetningen kraftig opp. I 2012 lanserte vi den nyeste Bluetooth-plattformen vår, og har samtidig blitt et mye mer profesjonelt selskap med et mye bedre kontaktnett. Markedet vi skal selge til er også vesentlig større. Så at vi kommer til å se en salgsvekst i Nordic i de kommende årene, det er vi helt overbevist om, sa Larsen.

Larsens tro på Bluetooth Smart får også støtte fra Morgan Stanleys rapport.

- Vi tror Bluetooth Smart er den trådløse standarden for Internet of Things, spesielt for personlige applikasjoner, skriver meglergiganten i sin analyse.
Dividenten
23.10.2013 12:16
#14634

23/10-2013 07:00:08: (NOD) Ny ordre på komponenter til Mobil-tilbehør segmentet på MUSD 2,0 (MNOK 11,8)
Nordic Semiconductor har mottatt en ny ordre på
komponenter til Mobil-tilbehør segmentet til en samlet
verdi av MUSD 2,0 (MNOK 11,8). Komponentene skal
leveres i desember 2013 - mars 2014.

Ordren består av Bluetooth Smart / low energy
komponenter.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Svenn T Larsen, CEO. +4798285476
Robert Giori, CFO. +4793409188
Dividenten
23.10.2013 12:17
#14635

SEB morgenkommentar.

NOD (B): Som nevnt mandag tok vi opp target i selskapet til NOK 30 etter Q3
rapporten. Etter tre år med flat til svakt avtagende vekst guider selskapet
på på minst 35% vekst for 2014 og vi har fått en vesentlig økt trygghet på
at "nå begynner Bluetooth Smart-veksten". Selskapet melder på morgenen i dag
en ny Bluetooth Smart kontrakt på USD 2 mill som supporterer vårt vekstsyn.
Tar man på lengre briller tror vi at veksttrenden vil vare lengre og at Net
profit kan gå 10 gangeren fra USD 10mill på 4 år. Får vi rett i dette står
aksjen i 80-100 kroner om 4 år. KJØP
Dividenten
23.10.2013 16:07
#14636

Rapporten fra Morgan Stanley

Link
Dividenten
23.10.2013 16:09
#14637

Link til forrige topic.
Dividenten
23.10.2013 16:53
#14639

Kommentarer til Q3 rapporten:

Det generelle inntrykket av tallene var kun "greit nok" med en relativt skuffende omsetning, kun ok ordrebacklogg, brukbart Bluetooth Smart salg og akselererende Disney salg.

Når det gjelder omsetningen var det en skuffelse for min del. En omsetning på USD 35,4M skulle ikke vært mulig med bakgrunn i meldte ordre og tidligere ordrebacklogg. Den eneste mulige forklaringen, som jeg ser det er at noen av ordrene har blitt utsatt og skjøvet frem i tid. Dette kan skyldes at det har tatt lengre tid å rulle ut Android 4.3 enn tidligere antatt.

At ordrebackloggen ved slutten av 3Q var lavere enn ordrebackloggen for 2Q var ikke så overraskende med bakgrunn i tidligere meldte ordre. En ordrebacklogg på USD 31,2M indikerer at man har en synlighet på ca USD 30,25M for 4Q i skrivende stund. Det betyr at man må få inn ordre for ca USD 4,0M - USD 5,0M for 4Q for å nå selskapets guiding på USD 35,4M (flatt 4Q mot 3Q). I 2012 kom det inn ordre helt frem til 29. november for 4Q12. November har de siste årene vært den beste måneden for ordreinngang. De 2 siste årene har det kommet inn ordre for USD 12,85M i gjennomsnitt i november. Oktober derimot har tidligere vært svak. Bluetooth Smart ordrene som ble meldt 11. og 18. oktober i år var de 2 første som har blitt meldt i oktober så lenge jeg har registrert ordre i mitt regneark (siden 2009).

Tar man hensyn til fjorårets ordreinngang for samme periode, vekst i BLE og vekst i Disney salget virker Nordic sin guiding på et flatt 4Q (USD 35,4) realistisk. Kanskje til og med litt konservativ med tanke på at selskapet guider USD 8,85M i Bluetooth Smart salg for 4Q (USD 35,4 x 25 %).

Det viktigste vi kan utlede fra 3Q salget, ordrebackloggen og Nordic sin guiding for 4Q er et trendskifte i grafen for 4 kvartalers glidende omsetning. Denne grafen har nå snudd fra å være fallende til å stige. Dette er etter min mening det viktigste med torsdagens presentasjon fordi dette reduserer nedsiderisikoen i investeringscaset. Da 4Q12 var svakt, USD 27,5M vil grafen ha samme retning selv om selskapet skulle bomme litt på nedsiden av sin guiding for 4Q.Endret 23.10.2013 17:03 av Dividenten
Dividenten
23.10.2013 16:54
#14640

Jeg står derfor på min tidligere påstand om at vi nå ser synlige bevis på at omsetning til Nordic snur og at en vanskelig periode for selskapet nå er endelig lagt bak oss.

Hovedårsaken til at det nå snur er det økende Bluetooth Smart salget. Dette ble på USD 5,94M for 3Q. Tar vi med et guidet BLE salg på USD 8,85M for 4Q blir totalsalget for 2013 på USD 20,22M for 2013. Selskapet guidet også at Bluetooth Smart salget for 2014 vil være minimum 3 ganger så høyt som for 2013. Dette gir en guiding på USD 60,66M for 2014. For å komme til USD 60,66M i 2014 er et mulig scenario tabellen nedenfor;Endret 23.10.2013 17:02 av Dividenten
Dividenten
23.10.2013 16:54
#14641

Tabellen inkluderer selskapets guiding for 4Q13 på et BLE salg på USD 8,85M. Som vi ser fra tabellen trenger selskapet bare å øke Bluetooth Smart salget med USD 2,5M til USD 3,0M fra Q til Q for å komme inn på en Bluetooth Smart omsetning på USD 60,7M for 2014 i dette scenarioet. Dette under forutsetning av at selskapet når sin guiding for 4Q13 når det gjelder Bluetooth Smart salg. Dette virker for meg å være et realistisk scenario. Skulle noen store nye segmenter eller store kunder slå inn i 2014 tror jeg selskapet kan overgå sin guiding. Disse segmentene kan være trådløs ladning, Bluetooth Smart tastaturer, fjernkontroller eller annet. Apple og Samsung er også kunder som kan gi en markant økning fra guidingen. Personlig tror jeg utfallsrommet for 2014 ligger mellom USD 50M og USD 90M med en sannsynlighet på +75 % for å havne innenfor intervallet.

Installed Sensor Networks -ISN- (tidligere Other Sensor Networks -OSN-) er det andre segmentet som gjør det bra. Dette er det eneste av de 4 hovedpunktene vi fokuserte på i forkant av presentasjonen som havnet utenfor intervallet på oversiden. Dette tyder på at Disney implementeringen skyter fart. Som jeg sa tidligere tror jeg de kun har startet å implementere konseptet i deler av parkene Florida. Hvis jeg måtte gjette ville jeg sagt at de bare har implementert konseptet i 20 % - 25 % av konsernet i 3Q med 40 % som maksimums estimat. Utviklingen i segmentet ser slik ut etter 3Q (med USD 4,2M som estimat for 4Q13);Dividenten
23.10.2013 16:55
#14642

Det er ikke så lett å si hvor mye av dette som kommer fra Disney men vi ser at grafen er flat på rundt USD 4M frem til 3Q12 før den stiger derifra. Dette stemmer godt overens med prosjektet slik det er beskrevet av Disney i media. Jeg tro derfor at Disney står for i nærheten av USD 7M de siste 4 kvartalene. Hvis dette segmentet kommer inn på USD 4,2 for 4Q13, som innebærer en økning på USD 0,2M per måned mot 3Q vil segmentet stå for USD 12,9M i 2013 hvorav Disney estimeres til å utgjøre USD 8,9M.

Når det gjelder andre ting fra presentasjonen synes jeg det er verdt å nevne bruttofortjenesten på ca 49 %. Jeg synes dette er bra og det er betryggende å se at selskapet holder marginen oppe på et høyt nivå selv om de innfører nye produkter og produksjonsprosesser. Vi ser også at den frie cash-flowen er på USD 9,6M. Dette ser ved første øyekast veldig sterkt ut, men ser man nøyere etter ser man at kundefordringene er redusert en del slik at denne effekten fort kan bli reversert ved neste korsvei.

Når det gjelder Pre Tax Profit kom denne inn på USD 5,5M. Personlig fokuserer jeg ikke veldig på dette i den fasen selskapet er i nå. Etter min mening er det viktigste for selskapet nå å investere i kundesupport, utviklingsverktøy, referansedesign, software og hardware forbedringer/justeringer for på den måten sikre seg en så høy fremtidig markedsandel i vekstsegmentene som mulig. Det vil være veldig mye dyrere for selskapet å overbevise ingeniører som har lært seg hardware/software til konkurrerende selskaper å bytte på et senere tidspunkt. Etter min menig har Nordic per i dag den beste kundesupporten med TI som en god nummer 2. Nordic og TI er også de som har tatt brorparten av dagens totale Bluetooth Smart marked. Disse 2 har antageligvis +75 % av markedet i dag. Etableringen av en god kundesupport er et stort hinder for nye aktører til å etablere seg i markedet.
Av den grunn ville jeg ikke hatt noen innsigelser på om Nordic hadde investert ytterligere i kundesupport på bekostning av EBITen. Hvis utviklingen går som man forventer vil veksten sørge for at man ikke har en overdimensjonert kundesupport stab når man ønsker å skalere ned investeringene i dette. Dette elementet er viktig å ta med i betraktningen når man ser på selskapets inntjening og multipler.

For å kunne si noe om 2014 omsetningen til Nordic basert på den guidingen selskapet har gitt må man fokusere på endringer i total omsetningen fra 2013 til 2014. Grunnen til dette er at selskapet bare guider Bluetooth Smart omsetning for 2014 og vi kan ikke med sikkerhet bestemme hvor mye av BLE omsetningen for 2013 som er bokført i de ulike segmentene.

Nordic sitt nåværende hovedsegment er PC tilbehørssegmentet. Som kjent har dette segmentet vært preget av et fallende PC salg. Den 4 kvartalers glidende omsetningsgrafen ser slik ut;Dividenten
23.10.2013 16:55
#14643

Det kan se ut som om grafen er i ferd med å flate ut. Selskapet sier selv at de tror på en utflatning. Selskapet sier også at nettbrett tilbehør er en mulighet for vekst i dette segmentet. Jeg er enig i at nettbrett tilbehør er et potensielt vekstområde, men denne veksten tror jeg eventuelt vil komme som Bluetooth Smart salg. Dette salget vil således høre inn under Bluetooth Smart guidingen. Jeg tror heller ikke at en flat utvikling i dette segmentet er realistisk da PC salget fortsetter å falle. Av den grunn legger jeg inn en nedgang i dette segmentet på ca 10 % fra nivået på USD 68,7M de siste 4 kjente kvartaler til ca USD 62,7M for hele 2014. Det er ikke usannsynlig at en nedgang på USD 6M er for lite men jeg tror at risikoen er likt fordelt mellom oversiden og undersiden av estimatet. Usikkerheten i dette segmentet er stor i prosent for segmentet (den proprietære delen) men betydningen av segmentet er fallende ettersom vi går fremover i tid.

Man kan også forvente betydelige endringer i ISN segmentet på bakgrunn av Disney kontrakten. Hvis vi tar utgangspunkt i et Disney salg på ca USD 8,9M for 2013 og et totalt salg på USD 20,4M for hele 2014 blir endringen USD 11,5M. Et salg på USD 20,4M utgjør USD 1,7M i gjennomsnitt per måned for 2014 mot et estimert månedssalg på USD 1,06M på vei ut av 4Q13.

Dividenten
23.10.2013 16:55
#14644

Åromsetningen for 2013 vil bli på USD 125M med en flat utvikling fra 3Q13 til 4Q13 som selskapet guider. Med forventninger om en flat utvikling i resten av det proprietære salget (ex PC tilbehør), ASIC og konsulent tjenester ser regnestykket for 2014 slik ut baser på ovenfor nevnte argumenter og selskapets guiding;

Salg 2013 125,0
- BLE salg 2013 20,2
+ BLE salg 2014 60,6
- Endring PC 6,0
+ Endring ISN 11,5
Estimat 2014 170,9


Et salg på USD 170,9M utgjør en vekst på 36,75 % fra 2013 til 2014. Jeg tror risikoen på nedsiden er relativ lav på dette estimatet. Jeg tror et "worst case scenario" er en ytterligere nedgang i PC tilbehørssegmentet med USD 10M og kanskje en nedside risiko på ca USD 10M i BLE salget. Med en ny stor kunde eller et større nytt segment/produktgruppe kan oppsiderisikoen på BLE salget være på ca USD 30M for 2014. Selskapet kan også treffe på sin guiding på et flatt PC tilbehørs segment.

Jeg tror derfor det er ca 70 % sannsynlighet for at omsetningen for 2014 kommer inn i intervallet mellom USD 150M og USD 206M. Dette utgjør en vekst fra 2013 til 2014 i intervallet fra 16,7 % til 64,8 %.

Endret 25.10.2013 14:47 av Dividenten
Dividenten
23.10.2013 16:57
#14645

Link til Q3 presentasjonen

Endret 23.10.2013 17:16 av Dividenten
Dividenten
23.10.2013 16:57
#14646

Q3 rapporten
Dividenten
23.10.2013 17:01
#14647

Dividenten
24.10.2013 08:57
#14649

24/10-2013 08:00:02:

(NOD) Ny ordre på komponenter til PC-tilbehør segmentet på MUSD 4,3 (MNOK 25,4)

Nordic Semiconductor har mottatt en ny ordre på
komponenter til PC-tilbehør segmentet til en samlet
verdi av MUSD 4,3 (MNOK 25,4). Komponentene skal leveres
i første kvartal 2014.

For ytterligere informasjon vennligst kontakt:
Svenn T Larsen, CEO. +4798285476
Robert Giori, CFO. +4793409188

Ekstern link
Dividenten
24.10.2013 22:02
#14650

To kjøpsanbefalinger - en salgsanbefaling

Analytiker Asbjørn Taugbøl rykker ut med to kjøpsanbefalinger. Samtidig advarer han mot en investering.

Artikkel av: Stian Jacobsen (HegnarOnline - 24.10.13 12:33)

I dagens rapport fra Investtech beskrives Prospector Offshore Drilling og Nordic Semiconductor som kjøpskandidater mens Northland Resources får en salgsanbefaling.

Les også: Ekspert avlyser festen på Oslo Børs

- Prospector Offshore Drilling viser en positiv utvikling innenfor en stigende trendkanal på mellomlang sikt. Videre positiv utvikling indikeres, og det er etablert støtte rundt 20 kroner. Aksjen beveger seg i en liten rektangelformasjon. Ønsker man å være tidlig ute, kan man kjøpe før det er gitt kjøpssignal og heller selge hvis kursen skulle bryte ned. Forsiktige investorer kan avvente et eventuelt kjøpssignal etter brudd på motstanden i formasjonen. Aksjen er positiv på innsidehandler etter at et styremedlem kjøpte aksjer for fire millioner kroner 17. oktober. Vurdering: Kjøpskandidat, sier Taugbøl.

- Nordic Semiconductor viser en sterk utvikling innenfor en stigende trendkanal. Videre positiv utvikling indikeres, og det ligger støtte ned mot gulvet av kanalen. Kursen falt tilbake i forkant av kvartalsresultatene som ble lagt frem 17. oktober. Tallene var bedre enn fryktet, og i etterkant har kursen steget 14 prosent. Positiv volumutvikling styrker trenden. Aksjen er nå i chart-high, og det er dermed lite motstand over dagens nivå. Det er ikke registrert noen innsidehandler siste 18 måneder. Vurdering: Kjøpskandidat, sier analytikeren.

- Northland Resources ligger i en fallende trend, og videre nedgang innenfor denne indikeres. Kursen er ekstremt volatil, noe som gjør dette til en meget risikofylt aksje. Det er lite støtte under dagens nivå, noe som øker risikoen ytterligere. Svak volumbalanse tyder på at mange forsøker å selge når kursen faller, noe som kan forsterke nedgangen. Vurdering: Salgskandidat, avslutter Taugbøl

Link
Dividenten
28.10.2013 14:50
#14661

Noen som vil lese seg litt opp på NOD? Her er en god link:

Link til analyse av Arctic sec.

Kortversjon...:

Arctic Buy
Market Cap: NOK 3994m
Price/Target: NOK 24.8/NOK 33.0
P/E 13: 76.6x
P/E 14: 33.0x
EV/EBITDA 13: 37.7x
EV/EBITDA 14: 19.2x

The industry's best-positioned play on Bluetooth Smart does not come at a discount

Conclusion - on the verge of a new growth era
. We are intrigued by the Nordic Semiconductor investment case due to i) the vast market potential of Bluetooth Smart, ii) Nordic's unique position in this space and iii) find timing right as we think more meaningful Bluetooth Smart orders will begin to come through. We acknowledge current valuation metrics are demanding, but think they will be increasingly justified as Bluetooth Smart grows from some 17% of its sales in Q3'13 to 41% in Q3'14. Also, we find attractive optionality from i) design wins with mass-quantity products and ii) Nordic remains a take-over target. We lift our target to NOK 33.0/share (24) line with our updated DCF (11% WACC) which corresponds to 14x EBITDA'15.

More than 900 million devices ready for Bluetooth Smart... We calculate the base of Bluetooth Smart Ready devices now aggregate some 900 million devices. This implies producers of peripheral equipment have an unparalleled user base it can leverage its products upon, whereas competing technologies have little or no hub presence. This is exemplified by the fact that 84% of all wireless start-ups on Kickstarter and IndieGoGo are using Bluetooth technology, according to Nordic.

...enabling more than 1.2bn Bluetooth Smart shipments by 2017. As innovation on Bluetooth Smart continues coupled with declining ASPs, we forecast the Bluetooth Smart market will grow from some 40 million units in 2013 to more than 1.2 billion in 2017. This growth will not be contingent on one or a few products, but rather a slew of new innovative products and cannibalization of older wireless standards. The prime growth categories of this will be fitness & health, wearable electronics, household appliances, location sensors, toys and more.

And Nordic is in the sweet spot of this structural growth. Nordic defined the Bluetooth Smart standard with Nokia more than 5 years ago, and has as such unique knowledge and technological leadership in the space. Although we think Nordic will cede some of its current 40% market share, we think its competitive edge and focused R&D efforts will enable the company to retain a significant chunk of the market. We project Nordic's Bluetooth Smart revenues will grow from USD 20m in 2013 to USD 235m in 2016.

Endret 28.10.2013 14:53 av Dividenten
Dividenten
29.10.2013 09:39
#14662

ARM and Nordic Semiconductor Partner to Accelerate Development of Bluetooth Low Energy-Enabled Devices

October 28, 2013

Nordic's Bluetooth low energy solutions join the ARM mbed project to enable the next generation of internet-connected products across fast-growing markets such as wearables, fitness, toys and healthcare

SANTA CLARA, Calif.--(BUSINESS WIRE)-- ARM®, the world's leading semiconductor IP company and Nordic Semiconductor, an ultra-low power radio frequency (RF) specialist, today announced an agreement to incorporate Bluetooth® Low Energy (BLE) solutions with the ARM mbedT IoT device development platform. This collaboration will enable developers to quickly and easily create new Bluetooth-connected devices and applications that leverage Nordic's system on chips (SoCs) which are based on the ARM Cortex®-M processor series.

As ARM mbed helps the Internet of Things to become a reality, there is a significant opportunity for ultra-low power Bluetooth chips that connect intelligent products with their owners' smartphones and tablets, and can run for years on small batteries at cost-sensitive price points. This agreement will help to drive the innovation and deployment of BLE-enabled devices in key growth markets including wearables, mobile accessories, fitness, toys, healthcare and consumer electronics.

"There is an immense market opportunity to connect new generations of physical devices such as toys and wearables with mobile devices, and shape the interactive user experience," commented Nick Hunn, chief technology officer at WiFore. "A key piece of technology enabling this growth will be Bluetooth Low Energy. Nordic Semiconductor provides the right solutions to address these hardware needs, and with support from the ARM mbed platform and development ecosystem, they will open their technology up to a vast new developer audience who can realize the potential of this technology."

Having pioneered the ultra-low power (ULP) wireless sector in the 2000s, Nordic has developed ULP wireless chips that can run for long years on small batteries, which are the size of watch batteries. These chips are already found in products such as wireless PC peripherals, gaming controllers, sports and fitness sensors, advanced multi-media controllers, and digital/satellite TV (set-top box) remote controls.

ARM mbed is a collaborative project providing hardware and software building blocks to developers for rapid development of ARM-based intelligent connected devices. This includes commercially friendly open-source code for microcontrollers, radios, peripherals, middleware and cloud services. By supporting Nordic's ARM-based Bluetooth SoCs and extending the platform to support Bluetooth smart APIs, ARM mbed allows developers to rapidly create Bluetooth connected products, demonstrate proof-of-concept and move quickly to high-volume production of devices.

"Nordic's ultra-low power, wireless SoCs will help bring to life the next generation of internet-connected devices. ARM wants to give developers broad access to solutions that fuel the innovation and exciting diversity of devices that will characterize the Internet of Things," said John Cornish, executive vice president and general manager, System Design Division, ARM. "ARM will continue to work with its partners to ensure that the right ecosystem of tools and technology is in place for a diverse professional developer audience to create smart, connected products."

Endret 29.10.2013 09:40 av Dividenten
Dividenten
30.10.2013 17:09
#14663

Nordic Semiconductor rapporterer om enda en ny ordre.

Nordic Semiconductor har mottatt en ny ordre på komponenter til Mobil-tilbehør-segmentet til en samlet verdi av 1,1 millioner dollar, noe som tilsvarer 6,5 millioner kroner.

Komponentene skal leveres i første kvartal 2014.

NOD-aksjen stiger 2,8 prosent til 25,80 kroner. Siden nyttår er oppturen på 78 prosent.
Dividenten
31.10.2013 17:20
#14664

Dagens kjøpskandidat på Oslo Børs

Investtech anbefaler kjøp av aksjer i Nordic Semiconductor.

I analysenytt fra Investtech beskrives Nordic Semiconductor som dagens kjøpskandidat på Oslo Børs.

- Nordic Semiconductor har brutt opp gjennom taket på den stigende trendkanalen. Dette signaliserer enda sterkere stigningstakt, men den sterke oppgangen kan gi reaksjoner tilbake på kort sikt, skriver Investtech.

- Aksjen har støtte ved ca. 20 kroner. RSI divergerer negativt mot kursen, noe som indikerer fare for en reaksjon ned, skriver Investtech.

- Aksjen anses samlet sett teknisk positiv på middels lang sikt. Middels lang sikt: Kjøpskandidat, avslutter Investtech.

Onsdag sluttet aksjen på 25,6 kroner.

I løpet av den siste måneden er aksjen opp 11,3 prosent mens den har lagt på seg 56,1 prosent de siste 12 månedene.

Link
Dividenten
31.10.2013 17:24
#14665

Noen tanker rundt ARM avtalen:

ARM (market cap USD 22B) annonserte på tirsdag et samarbeid med Nordic i Bluetooth Low Energy markedet. Sånn jeg leser pressemeldingen gjelder dette utviklerverktøy og da det ARM initierte mbed. Her er litt om mbed;
Link

The mbed project was initiated by two ARM employees, and later became an official research project within ARM. It is now run and maintained by ARM to help MCU Partners provide their customers with the best way to prototype designs using their microcontrollers.

ARM skal nå integrere Nordic sine utviklerverktøy inn i mbed og lage API's slik at man kan bruke mbed til å utvikle både MCU delen og BLE delen fra samme utviklerverktøy (SDK). Dette arbeidet har allerede startet;
http://mbed.org/handbook/BluetoothLE

We're already working on Bluetooth LE APIs in mbed, allowing you to rapidly create these products, and in the next few weeks will start releasing some of our early proof-of-concept work for review and to alpha testers.

Det ble også åpnet en tråd på mbed sitt forum i går. Selv om det er veldig få innlegg foreløpig er det en fra en utvikler jeg la spesielt merke til;
http://mbed.org/forum/libdev/topic/4585/

I think this will enable many applications for IoT. Looking forward to seeing more. Especially a low cost platform with the mbed CMSIS-DAP interface connected to the nRF51822.


Jeg mener vi kan trekke følgende ut av pressemeldingen;

1. ARM anerkjenner Nordic som markedsleder i BLE/IoT markedet.
Når ARM nå velger Nordic som samarbeidspartner er dette en anerkjennelse av Nordic sin markedsledende teknologi og markedsposisjon. Morgan Stanley i sin siste rapport listet opp de som hadde tatt i bruk ARM sine prosessorer og så på det som et konkurransefortrinn i BLE markedet. Nordic bruker ARM sin Cortex M0 prosessor som er den minste og mest strømgjerrige.

2. Integrering av Nordic sine utviklerverktøy i mbed gir en stor markedsføringseffekt mot utviklere.
ARM er et stort og markedsledende selskap som selger sine produkter til veldig mange av Nordic sine potensielle store kunder. Disse utviklerne vil nå gjøre seg kjent med Nordic sine verktøy gjennom mbed som de ikke kommer utenom når de jobber med ARM sine produkter i segmentet. De vil raskt forstå at den enkleste utviklingsveien å gå for BLE produkter er med Nordic om de skal bruke ARM prosessorer. Dette er et kraftig salgsargument for Nordic

3. Nordic befester sin stilling som markedsledende på utviklerverktøy
Jeg har lenge ment at ett av de sterkeste salgsargumentene til Nordic er at de har de beste utviklerverktøyene slik at "time to market" blir kortest mulig. Jeg tror ikke det er tilfeldig at de 2 (Nordic & TI) som har de beste verktøyene er de 2 som har de største markedsandelene i dagens marked. Avtalen med ARM er med på å befeste Nordic sin nr 1 posisjon når det gjelder utviklerverktøy.


Alt i alt er dette en bekreftelse på Nordic sin posisjon i BLE markedet fra en viktig 3. part og avtalen gir styrket tro på at Nordic vil ta betydelige markedsandeler også i fremtiden.

Endret 31.10.2013 17:25 av Dividenten
Dividenten
02.11.2013 19:01
#14667

Rogne trenger til nye vinterdekk.

01/11-2013 16:31:10: (NOD) MELDEPLIKTIG HANDEL

Admaniha AS, et selskap 100% eiet av Terje Rogne som
er styremedlem i Nordic Semiconductor ASA har i dag
solgt 400.000 aksjer til kurs 25,70 og kjøpt en
termin på 400.000 aksjer med en innløsningskurs på
26,562 og forfall 06.05.2014. Transaksjonen innebærer
at Admaniha AS eier 850.000 aksjer direkte og 400.000
aksjer via en termin.

Innehavet er uforandret 1.250.000 aksjer.
Dividenten
11.11.2013 20:36
#14674

Twitter-aksjen til himmels på første dag på børsen

Andre trekkes med

Børsnoteringen av Facebook og Twitter har vist ny global interesse for IT- og telekomaksjer. Også norske IT- og telekomselskaper merker den nye globale interessen for teknologiaksjer.

Store, pengesterke aktører følger med på norske selskaper som Atea, Opera Software, Nordic Semiconductor, Vizrt og Evry, mener analytikere.
Dividenten
13.11.2013 21:41
#14675

Sales of Bluetooth low energy chips to boom in 2014, says Nordic CEO

The market for Bluetooth low energy chips is expected to grow by leaps and bounds in 2013 and 2014 thanks to increasing support for Bluetooth Smart and Bluetooth Smart Ready standards by various OS developers, according to Svenn-Tore Larsen, CEO of Nordic Semiconductor.

Nordic also expects revenues generated from low-power Bluetooth chips to more than triple in 2014, Larsen noted.

By 2015, more than 200 million end-market devices, including handsets, PCs, tablets and multimedia products are likely to come with Bluetooth Smart Ready solutions, boosting the wireless connectivity market, according to data released market research firms.

Sales of Bluetooth Smart chips also started gaining momentum in the second half of 2013. For Nordic, sales of Bluetooth chips rose from 2.2% of its totals sales in 2012 to 17.5% in the third quarter of 2013, which has enabled Nordic to take an over 50% share in the peripheral market, Larsen estimated.

As of year-end 2012, sales generated from the Asia-Pacific area accounted for 81% of Nordic's total revenues, followed by Europe at 13% and North America at 6%, and this indicates Nordic's close relationships with channel operators in the Asia Pacific, said Steel Ytterdal, sales and marketing director, Nordic Semiconductor Asia.

Nordic's channel operator partners in Asia Pacific include Xuntong Technology, Arrow, Avnet, New Spirit and Hardware and Software Technology (HST).

Link
Dividenten
13.11.2013 21:43
#14676

Nordic Semiconductor ASA : World's first fitness monitor to track body temperature in addition to movement and heart-rate employs Nordic Semiconductor Bluetooth low energy tech.

Ultra low power (ULP) RF specialist Nordic Semiconductor ASA (OSE: NOD) today announces that U.S. startup Hothead Technologies has specified Nordic's nRF8001 Connectivity chip to provide Bluetooth low energy wireless comms in the world's first fitness monitor to track body temperature in addition to conventional movement (time, speed, and distance) and heart-rate.


Link
Dividenten
19.11.2013 08:56
#14678

19/11-2013 07:00:01: (NOD) Ny komponentordre på MUSD 1,0 (MNOK 6,1)

Nordic Semiconductor har mottatt en ny ordre på MUSD 1,0
(MNOK 6,1). Inntektene vil bli bokført i segmentet for
installerte sensornettverk. Komponentene skal leveres i
første kvartal 2014.
Dividenten
20.11.2013 09:32
#14679

20/11-2013 07:00:02: (NOD) New component order of MUSD 2.0 (MNOK 12.2)

Nordic Semiconductor har mottatt en ny ordre på
komponenter til PC-tilbehør og Mobil-tilbehør
segmentetene til en samlet verdi av MUSD 2,0 (MNOK
12,2). Komponentene skal leveres i første kvartal
2014.

En stor del av ordren er Bluetooth Smart / low energy
komponenter.
yemaya 2
20.01.2015 13:40
#6364

Kursen har doblet seg siden siste innlegg og ordrene strømmer på.
uturen
24.02.2015 17:22
#8152

NOD er sterk og vaker rundt ATH, takket være den sterke kjøpersiden.

Dagens store salg fra ansatte blir en test på bredden i kjøpersiden.
Hvor stor blir rabatten i forhold til de siste børsdagenes slutt kurser i området 55 - 56 kroner?


" 24/02-2015 16:31:15: (NOD) Secondary sale of shares

ABG Sundal Collier Norge ASA has been retained to
sell up to 1,785,318 shares in Nordic Semiconductor
ASA in connection with exercise of a total of
1,307,575 options by employees and 750,000 shares
from Svenn-Tore Larsen, CEO in Nordic Semiconductor
ASA.

The following primary insiders have committed to
acquire shares in the transaction:

- Pål Elstad, Chief Financial Officer, will acquire
shares for NOK 200,000. Mr. Elstad currently owns 0
shares and 0 options in Nordic Semiconductor ASA.

- Tore Valderhaug, Board member, will acquire shares
for NOK 300,000. Mr. Valderhaug currently owns 0
shares and 0 options in Nordic Semiconductor ASA.

- Nikolas Rogne, immediate family of Terje Rogne the
Chairman of the Board, will acquire 1,000 shares. Mr.
Rogne currently owns 0 shares and 0 options in Nordic
Semiconductor ASA.

Of the total number of exercised options, 160,000 are
from the following primary insiders who are selling a
total of up to 150,000 shares:

- Ole-Fredrik Morken, Supply Chain Director,
exercises 60,000 options at a price of NOK 38.43 per
share and sells 60,000 shares.

- Ebbe Rømcke, Quality Director, exercises 100,000
options at a price of NOK 38.43 per share and sells
90,000 shares.

After the exercise, Ole-Fredrik Morken, holds 140,000
shares and 65,000 options in Nordic Semiconductor ASA.

After the exercise and sale of shares, Ebbe Rømcke,
holds 68,900 shares and 100,000 options in Nordic
Semiconductor ASA.

After the sale of shares, Svenn-Tore Larsen, CEO in
Nordic Semiconductor ASA, holds 1,890,400 shares and
575,000 options in Nordic Semiconductor ASA.

The placement will be carried out after market close
on 24 February 2015."
yemaya 2
25.02.2015 09:42
#6411

Vel 5 % ned til 53 vel 1/2 time etter børsåpning med ca 20% av de 1.7 mill aksjer omsatt over børs. Jeg tipper den skal ned til 52.
uturen
25.02.2015 10:05
#8153

yemaya2

Hva kan grunnen være til at hele posten i meglerstatistikken er registrert som NMBR?
Alt solgt til en enkelt kjøper utenom børsen?


yemaya 2
25.02.2015 10:24
#6412

Jeg oppfatter at det er oppdraget til ABG, altså at ABG kjøper 1035318 av ansatte og 750000 av S-T Larsen.
Elstad, Valderheim og Rogne har forpliktet seg til kjøp av 10615 av disse aksjene, så om alt ellers var solgt til en kjøper burde antallet være 1785318-10615
uturen
25.02.2015 11:09
#8154

Salg som dette bruker å være en gsavepakket til husets kunder, men meglerstatistikken viser ubetydelig salg fra ASC.

Det aner meg at posten på nesten 1,8 mill aksjer ikke kommer tilbake til markedet i form av småsalg.

Kanskje dette er grunnen til at markedet tar så godt imot i overkant av 53.

Jeg tipper at dagen slutter over 54,50 så kan vi se hvem som kommer nærmest.
yemaya 2
25.02.2015 16:27
#6413

Omsatt 1.1 mill aksjer over børs, mer enn halvparten av NMBR omsetningen. Slutt 53.5
Du kom nærmest uturen, men du overbeviste ikke.

Endret 25.02.2015 16:35 av yemaya 2
uturen
25.02.2015 16:30
#8155

Enig, men jeg hadde ventet værre utslag på NOD-kursen idag.

Med ca 1 mill aksjer omsatt bør det største salgstrykket være borte.

I morgen overbeviser vi - både NOD-kursen og jeg!!
yemaya 2
25.02.2015 16:36
#6414

Jeg har satset penger på at du overbeviser imorgen

Endret 25.02.2015 16:36 av yemaya 2
uturen
26.02.2015 13:27
#8156

yemaya2

Vel, vel,

det ser ut til at vil leverer begge to.

Kursen innhenter seg raskere enn selv en superoptimist skulle tru!
yemaya 2
26.02.2015 13:53
#6417

Bra jeg satset på deg og ikke på meg.
Provence
26.02.2015 16:19
#8592

Opera - DejaVu ?

P/E 67,90
yemaya 2
26.02.2015 16:46
#6421

Enig, stor usikkerhet når regnskapet skal gjøres opp,
men neppe før Q1.
For meg er det mer et tradingcase enn en investering.
yemaya 2
26.02.2015 22:15
#6427

Og kanskje enda mer enn et tradingcase, et element for øvelse i ''the noble art of trading'
uturen
26.02.2015 22:52
#8158

Vekstaksje er en bedre beskrivelse, etter min mening.

Aksjekursen har 6. doblet seg i løpet av de tre siste årene.

Aksjekursen har steget fordi selskapet har overbevist med stor vekst i omsetningen og god lønnsomhet.
Dette ble seinest dokumentert i forrige ukes kvartalsrapport.

I dagens aksjekurs er det priset inn forventninger til fortssatt økt omsetning og inntjening.
Markedets tiltro til dette er blitt bevist ved den beskjedne rabatten som ble forlangt for å kjøpe ca 1,8 mill ansatteaksjer "på sparket", ved at få av disse aksjene - kanskje ingen av dem - er kommet tilbake til markedet og den raske opphentingen av foregående dagers kurser.


I min beholdning har jeg etablert en intern konkurranse mellom NOD og NHY, hvem kommer først til 60, henholdsvis 50 kroner.
To uker tilbake lå NHY godt an med kurser over 47, men nå er det NOD som leder.
Mitt råtips er at NOD blir vinneren.
yemaya 2
02.03.2015 10:21
#6431

Oslo (TDN Finans): SEB tar opp igjen dekning av Nordic Semiconductor med en salgsanbefaling og kursmål 40 kroner.

Det fremgår av en oppdatering fra meglerhuset mandag.

SEB viser til at Nordic Semiconductors verdivurderingspremie nå er på historisk høye nivåer samtidig som meglerhuset ser en begrenset marginekspansjon fremover.

Analytiker Fredrik Thoresen mener at, til tross for at noen konkurrerende produkter bruker mindre strøm enn Nordic Semiconductors eksisterende Bluetooth Smart-produkter, så avsluttet selskapet likevel 2014 en markedsandel basert på omsetning på 60-65 prosent.

SEB-analytikeren ser begrensede marginekspansjonsmuligheter for Nordic Semiconductor fremover, lavere omsetningsvekst, og risiko for økende konkurranse på kort sikt.

ØT, finans@tdn.no
uturen
02.03.2015 12:58
#8159

yemaya2

SEB stiller seg tvilende til at veksten kan fortsette, og det er nok til at kursen faller 10 %.

Salget fra interner forrige tirsdag ble en innertier for disse, og har nok bidratt til den virkningen SEB-analysen fikk for dagens handel.

Hvis det ikke kommer medlinger om kjøp fra ansaatte/ledelsen vil markedet oppfatte en bekreftelse for SEB-snalysen.

PS
Mitt råtips for NOD til 60 før NHY til 50 har fått et grunnskudd, også fordi NHY endelig ser ut til å ha snudd sin trend.
yemaya 2
05.03.2015 11:49
#6435

Men nå er det lenger vei opp for NHY enn NOD
yemaya 2
27.03.2015 09:32
#6474

NOD:ARCTIC OPPGRADERER TIL KJØP FRA HOLD, KURSMÅL 64 (51)

Oslo (TDN Finans): Arctic Securities oppgraderer Nordic Semiconductor til kjøp fra hold og oppjusterer samtidig kursmålet til 64 kroner fra 51.

Det fremgår av en oppdatering fra meglerhuset torsdag.

Meglerhuset viser til samtaler med aktører i industrien og mener disse bekrefter en robust konkurranseposisjon for selskapet samtidig som salgsveksten tiltar.

Med dette ventes Nordic Semiconductor å ta en betydelig del av veksten i markedet, både på kortere og lengre sikt.

Meglerhuset ser betydelig vekst i Bluetooth Smart-markedet og venter økt etterspørsel drevet av nye bruksområder.

Dette vil redusere Nordic Semiconductors avhengighet av «wearables»-segmentet, fremgår det.

Videre venter analytikerne at selskapets ordreinngang i første kvartal 2015 vil overgå forventningene og at den positive trenden vil fortsette inn i det vanligvis sesongmessig sterke andre kvartal.

«Vi anslår det totale Bluetooth Smart markedet til 233 millioner dollar i 2015, opp fra 130 millioner i 2014, og venter at NOD vil beholde en markedsandel på 55 prosent», skriver meglerhuset.

På lengre sikt venter de at Bluetooth Smart markedet vil vokse til om lag én milliard dollar i 2019, men presiserer at er mulighet for betydelig oppside i dette anslaget dersom nye store volumkategorier viser seg.

«Vi tror at både sendere og trådløs lading har potensial til å bli slike kategorier», heter det.
uturen
27.03.2015 10:50
#8184

Artic har vært ivrig kjøper av NOD i det siste.

Det overrasker ikke at oppgraderingen kommer derfra!
yemaya 2
27.03.2015 14:56
#6476

Det ser ut som at flere har fått øye på vekstpotensialet i dag.
highlander
09.04.2015 21:20
#4167

Teknisk analyse fra Aksjeanalyser.com:"Nordic Semiconductor viser en positiv utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og videre kursoppgang signaliseres nå for aksjen innenfor denne i tiden fremover.

Etter å ha konsolidert i det korte bildet så har aksjen nå begynt å vende oppover igjen. Foruten noe teknisk motstand fra forrige topper i begynnelsen av 2015 rundt 58 kroner så er det nå begrenset med motstand videre oppover før ved øvre trendlinje i den stigende trenden, rundt 70 kroner.

MACD momentum-indikator har også nylig gitt nytt kjøpssignal for aksjen, og er således med og underbygger de øvrige positive tekniske signaler for aksjen.

Aksjen har også brutt opp gjennom 50-dagers glidende gjennomsnitt igjen nå den seneste tiden, og dette er med og gir ytterligere positive tekniske signaler for den videre utviklingen for aksjen i tiden fremover.

Basert på dette samlede positive tekniske bildet for Nordic Semiconductor så vurderer vi aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå rundt 53 kroner.

Vi har kursmål for Nordic Semiconductor ved 70 kroner på 6-12 måneders sikt. Vi ser altså et potensiale for aksjen på rundt 32 prosent opp fra dagens kursnivå på 6-12 måneders sikt. "
highlander
17.04.2015 09:09
#4215

Sterk vekst for Nordic Semiconductor; mer enn syvdobler overskuddet i første kvartal.

Nordic Semiconductor kan vise til sterk vekst på både topp- og bunnlinje i årets tre første måneder.

I kvartalet ble resultatet før skatt mer enn syvdoblet til 6,4 millioner dollar fra 0,9 millioner dollar i tilsvarende kvartal i fjor.

I samme periode økte driftsresultatet til 5,3 fra 0,8 millioner dollar, mens inntektene steg med 27 prosent til 40 millioner dollar.

- Nordic Semiconductor rapporterte sterke inntekter i av alle markeder gjennom første kvartal 2015. Første kvartal 2015 viste sterk ordreinngang sammenlignet med fjerde kvartal 2014 med flere store ordre i nye markeder, skriver selskapet i kvartalsrapporten.

Etter at salget av den trådløse teknologien Bluetooth Smart ble tredoblet i 2014 fra året før, venter Nordic fortsatt sterk vekst i inneværende år.
yemaya 2
20.04.2015 11:11
#6493

Ja uturen, da slo NOD NHY, som du antydet
uturen
20.04.2015 20:33
#8191

yemaya2

Godt du minnet meg på det.
60 kroner ble registrert, men råtipset mitt var gått i glemmeboka.

NOD ble faktisk vinneren.
Hvem skulle tru det etter de mange negative analysene fra forrige kvartal?

På tide at NHY igjen viser muskler!
highlander
05.05.2015 22:47
#4283

Teknisk analyse fra Aksjeanalyser.com:"Nordic Semiconductor viser en sterk utvikling innenfor en langsiktig stigende trend, og videre kursoppgang signaliseres nå for aksjen innenfor denne stigende trenden i tiden fremover.

Aksjen har nylig utløst nye positive tekniske signaler etter å ha brutt opp gjennom et teknisk motstandsnivå rundt 57,00 kroner.

Det er nå lite teknisk motstand for aksjen videre oppover før opp mot øvre trendlinje i den langsiktige stigende trenden, rundt 75,00 kroner.

Både RSI og Stochastics momentum-indikatorer signaliserer nå at aksjen gjerne står foran videre oppgang i tiden fremover.

Ved eventuelle korreksjoner ned så ligger det nå teknisk støtte for aksjen rundt 57,00 kroner.

Basert på det samlede positive tekniske bildet for Nordic Semiconductor så vurderer vi aksjen som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå.

Vi har kursmål for Nordic Semiconductor ved 75,00 kroner på 3-6 måneders sikt. Vi ser altså et potensiale for aksjen på rundt 25 prosent opp fra dagens kursnivå på 3-6 måneders sikt."
OldNick
11.06.2015 09:23
#16899

Nordic Semiconductor tas inn i OBX fra 19 Juni 2015

Oslo Børs endrer OBX-indeksen og tar inn FRO og NOD (Nordic Semiconductor) fra neste fredag, 19 juni. Ut går GOGL, AKA og SCHB.

OBX-indeks fra 19 juni 2015 (PDF)
yemaya 2
17.06.2015 12:34
#6576

Ble i selskapet - fikk bonus på ti millioner
yemaya 2
17.06.2015 12:36
#6577

NRF52 Presentasjon

Endret 17.06.2015 12:36 av yemaya 2
Profitt
09.07.2015 16:07
#14814

Res. 13. Juli for de som sover.
Kan være interessant nå under 50 kroner.
yemaya 2
09.07.2015 16:10
#6594

.

Endret 09.07.2015 16:10 av yemaya 2
OldNick
13.07.2015 10:09
#17076

NOD med Q2-2015 resultat, som ble meget godt mottatt i markedet.

NOD: Nordic Semiconductor ASA's Second Quarter 2015 Results

Børsmelding
13.07.2015

Nordic Semiconductor ASA Reported Q2-2015 revenues of MUSD 52.6 and EBIT of MUSD 10.6, compared to Q2-2014 with revenues of MUSD 41.4 and EBIT of MUSD 5.7.

Bluetooth Smart sales grew to MUSD 30.1 (57.1% of Q2 revenues), compared to MUSD 12.2 (29.5% of Q2-2014 revenues). Before tax profits were MUSD 10.1, compared to MUSD 5.8 in Q2-2014.

Basic and diluted EPS from total operations was USD 0.046 in the quarter, compared to USD 0.025 in Q2-2014.

For more information, please see the attached Q2-2015 report.

"30 Million dollars in Bluetooth Sales, large Bluetooth Smart customer base which keeps expanding, and with the nRF52 successfully launched - we are excited for the next chapter in Nordic's Bluetooth Smart success story " says Svenn-Tore Larsen, CEO of Nordic Semiconductor ASA.

On the release day, Svenn-Tore Larsen, CEO of Nordic Semiconductor will give a presentation together with the CFO. The presentation will take place at 08:00 a.m. CET at Thon Hotel Vika Atrium Munkedamsveien 45, 0250 Oslo, Norway.

There will be a live webcast from the presentation which can be accessed from: www.nordicsemi.no. The presentation will be held in English. A recorded version of the presentation will also be available after the broadcast has concluded.

For further information, please contact:
Pål Elstad, CFO, Nordic Semiconductor ASA, Phone: +47 9916 6293, Email: pal.elstad@nordicsemi.no

NOD: Q2-2015 Report (PDF)

NOD: Q2-2015 Presentation (PDF)

Endret 13.07.2015 10:09 av OldNick
uturen
13.07.2015 11:31
#8222

Positiv kursutvikling, men fortsatt langt til kurstoppen tidligere i år på 60+

AD viser til at 3. kvartaler normalt er selskapets beste og at ordrereserven er reordhøy.

Harry
13.07.2015 13:47
#6769

Albert Collett i Arctic er en god akseplukker. Mandag 6. juli tok han NOD inn i sin portefølje i DN. Der han tevler med DNB og Nordea.
Som den sau jeg er, lyttet jeg til bjelleklangen og kjøpte meg inn.
Et godt kjøp, viste det seg. Nå kr 53.33 (+ 9 %).
Teknisk har den vært dårlig de siste ukene. Jeg gjorde mitt kjøp under tvil.
Mitt kursmål er iallefall 61,50 (årets høyeste og all time high).
God sommer fra Harry.
Profitt
14.07.2015 09:21
#14816

Gjorde også som herr Collett for en stund siden-kjøte Atea som deretter gikk rett i kjelleren.
Følger fra nå av egen magefølelse og kun et knippe aksjer.
Gikk også inn på Nod på 49-tallet og ut på 53-tallet.
highlander
15.09.2015 16:53
#4916

NOD ble handlet på 38 på det laveste i dag, men sluttet på 40,57, tilsvarende en nedgang på 3,15 prosent. PW-en kom etter børsslutt i går. Sett i lys av dette er det påfallende at aksjen falt hele 6,1 prosent i går (på en dag med moderat/begrenset kursfall på hovedindeksen), altså før PW-en ble offentliggjort.

Oslo Børs gransker aksjehandel før resultatvarsel.
Harry
15.09.2015 19:08
#6784

Ugler i mosen. Jeg kjøpte på nedturen i går. Tror den skal opp nå fordi den er fundamentalt sterk.


highlander
16.10.2015 08:39
#4973

Tja, det ble i hvert fall et bedre resultat enn de "nedskrudde forventningene" skulle tilsi:

Nordic Semiconductor topper forventningene

Teknologiselskapet Nordic Semiconductor kan vise til bedring både på topp- og bunnlinje i tredje kvartal og topper i tillegg analytikernes forventninger.

Salget av den trådløse teknologien Bluetooth Smart øker kraftig, til 34,2 millioner dollar i kvartalet fra 18,4 millioner i tilsvarende kvartal i fjor.

- Nordic Semiconductor leverer et rekordresultat tross den tidligere annonserte guidingen, sier administrerende direktør Svenn-Tore Larsen.

Samlet sett havnet inntektene på 53,9 millioner dollar, opp fra 49 millioner i fjor, mens driftsresultatet steg til 10,9 fra 9,8 millioner dollar.

Før skatt steg resultatet i perioden til 12,7 millioner dollar fra 10,2 millioner dollar.

Det er jevnt over enn ventet. Ifølge estimater fra SME Direkt var det ventet inntekter på 53 millioner dollar, driftsresultat på 9 millioner dollar og et resultat før skatt på 8,3 millioner dollar.
highlander
19.10.2015 15:05
#4984

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden referanseliste av 12.10.15 [ikke gjengitt ovenfor] i parentes)

1 FOLKETRYGDFONDET 18 241 357
2 ACCELERATOR LTD CYP 17 382 950
3 PASSESTA AS 5 963 680 (- 100 000)
4 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY GBR nom 5 532 370 (- 13 941)
5 ALDEN AS 4 544 599
6 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE 3 891 466
7 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 3 837 147 (- 38 397)
8 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) 3 805 780
9 STATOIL PENSJON 3 433 484
10 CANICA AS 2 604 000
11 TVENGE TORSTEIN INGVALD 2 500 000
12 DNB NOR MARKETS, AKSJEHAND/ANALYSE 2 444 544 (- 518 364)
13 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 2 404 920
14 SONGA AS 2 000 000
15 SPENCER TRADING INC LBR 1 855 791
16 TTC INVEST AS 1 750 000
17 SCAN CHEMICALS AS 1 730 000
18 MP PENSJON PK 1 657 434 (INN)
19 INAK 3 AS 1 600 000
20 DUKAT AS 1 510 000 (+ 150 000)
21 POSEIDON AS 1 500 000
22 KLP AKSJENORGE INDEKS 1 387 534
23 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 1 295 234
24 ADMANIHA AS 1 250 000
25 THE NORTHERN TRUST CO. GBR nom 1 225 874
26 HERAL INVESTMENT TRUST (BAILL) BEL 1 130 000
27 DNB LIVSFORSIKRING ASA 1 112 576 (+ 2 500)
28 BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA LUX nom 1 109 243 (+ 2 480)
29 STATE STREET BANK AND TRUST CO. USA nom 1 074 118 (+ 38 700)
30 FLATEN BERTEL EIVIND 1 037 900

UT av listen:

J.P. MORGAN CHASE BANK N.A. LONDON GBR nom 1 166 500 (UT)
highlander
26.10.2015 15:26
#5008

Folketrygdfondet øker:

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 19.10.15 i parentes)

1 FOLKETRYGDFONDET 19 257 007 (+ 1 015 650)
2 ACCELERATOR LTD CYP 17 382 950
3 PASSESTA AS 5 763 680 (- 200 000)
4 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY GBR nom 5 407 417 (- 124 953)
5 ALDEN AS 4 544 599
6 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE 3 891 466
7 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) 3 805 780
8 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 3 781 147 (- 56 000)
9 STATOIL PENSJON 3 433 484
10 CANICA AS 2 604 000
11 TVENGE TORSTEIN INGVALD 2 500 000
12 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 2 404 920
13 MP PENSJON PK 2 157 434 (+ 500 000)
14 DNB NOR MARKETS, AKSJEHAND/ANALYSE 2 028 848 (- 415 696)
15 SONGA AS 2 000 000
16 SPENCER TRADING INC LBR 2 000 000 (+ 144 209)
17 TTC INVEST AS 1 750 000
18 SCAN CHEMICALS AS 1 730 000
19 INAK 3 AS 1 600 000
20 POSEIDON AS 1 500 000
21 KLP AKSJENORGE INDEKS 1 413 730 (+ 26 196)
22 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 1 295 234
23 THE NORTHERN TRUST CO. GBR nom 1 270 512 (+ 44 638)
24 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL GBR nom 1 258 701 INN
25 ADMANIHA AS 1 250 000
26 BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA LUX nom 1 188 443 (+ 79 200)
27 HERAL INVESTMENT TRUST (BAILL) BEL 1 130 000
28 DNB LIVSFORSIKRING ASA 1 112 576
29 HSBC BANK PLC GBR nom 1 055 324 (INN)
30 FLATEN BERTEL EIVIND 1 037 900

UT av listen:

DUKAT AS 1 510 000 (UT)
STATE STREET BANK AND TRUST CO. USA nom 1 074 118 (UT)
highlander
02.11.2015 17:18
#5036

NOD:
De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 26.10.15 i parentes)

1 FOLKETRYGDFONDET 19 257 007
2 ACCELERATOR LTD CYP 17 382 950
3 PASSESTA AS 5 763 680
4 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY GBR nom 5 283 766 (- 123 651)
5 ALDEN AS 4 544 599
6 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE 3 889 340 (- 2 126)
7 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) 3 805 780
8 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 3 783 747 (+ 2 600)
9 STATOIL PENSJON 3 433 484
10 CANICA AS 2 604 000
11 TVENGE TORSTEIN INGVALD 2 500 000
12 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 2 404 920
13 DNB NOR MARKETS, AKSJEHAND/ANALYSE 2 285 838 (+ 256 990)
14 MP PENSJON PK 2 157 434
15 SONGA AS 2 000 000
16 SPENCER TRADING INC LBR 2 000 000
17 TTC INVEST AS 1 750 000
18 SCAN CHEMICALS AS 1 730 000
19 INAK 3 AS 1 600 000
20 POSEIDON AS 1 500 000
21 KLP AKSJENORGE INDEKS 1 413 730
22 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 1 295 234
23 THE NORTHERN TRUST CO. GBR nom 1 270 512
24 ADMANIHA AS 1 250 000
25 BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA LUX nom 1 179 743 (- 8 700)
26 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL GBR nom 1 161 695 (- 97 006)
27 HERAL INVESTMENT TRUST (BAILL) BEL 1 130 000
28 DNB LIVSFORSIKRING ASA 1 115 046 (+ 2 470)
29 HSBC BANK PLC GBR nom 1 055 324
30 FLATEN BERTEL EIVIND 1 037 900
highlander
09.11.2015 16:44
#5058

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 02.11.15 i parentes)

1 FOLKETRYGDFONDET 19 257 007
2 ACCELERATOR LTD CYP 17 382 950
3 PASSESTA AS 5 763 680
4 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY GBR nom 5 661 546 (+ 377 780)
5 ALDEN AS 4 544 599
6 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE 3 891 466 (+ 2 126)
7 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) 3 805 780
8 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 3 763 246 (- 20 501)
9 STATOIL PENSJON 3 433 484
10 CANICA AS 2 604 000
11 TVENGE TORSTEIN INGVALD 2 500 000
12 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 2 404 920
13 DNB NOR MARKETS, AKSJEHAND/ANALYSE 2 296 935 (+ 11 097)
14 MP PENSJON PK 2 157 434
15 SONGA AS 2 000 000
16 SPENCER TRADING INC LBR 2 000 000
17 TTC INVEST AS 1 750 000
18 SCAN CHEMICALS AS 1 730 000
19 INAK 3 AS 1 600 000
20 POSEIDON AS 1 500 000
21 KLP AKSJENORGE INDEKS 1 422 420 (+ 8 690)
22 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 1 295 234
23 THE NORTHERN TRUST CO. GBR nom 1 270 512
24 ADMANIHA AS 1 250 000
25 BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA LUX nom 1 179 743
26 HERAL INVESTMENT TRUST (BAILL) BEL 1 130 000
27 DNB LIVSFORSIKRING ASA 1 115 046
28 HSBC BANK PLC GBR nom 1 055 324
29 FLATEN BERTEL EIVIND 1 037 900
30 STATE STREET BANK AND TRUST CO. GBR nom 1 036 914 (INN)

UT av listen:

MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL GBR nom 1 161 695 (UT)
highlander
16.11.2015 16:51
#5069

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 09.11.15 i parentes)

1 FOLKETRYGDFONDET 19 257 007
2 ACCELERATOR LTD CYP 17 382 950
3 PASSESTA AS 5 763 680
4 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY GBR nom 5 658 708 (- 2 838)
5 ALDEN AS 4 544 599
6 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE 3 891 466
7 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) 3 805 780
8 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 3 749 026 (- 14 220)
9 STATOIL PENSJON 3 433 484
10 CANICA AS 2 604 000
11 TVENGE TORSTEIN INGVALD 2 500 000
12 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 2 404 837 (- 83)
13 DNB NOR MARKETS, AKSJEHAND/ANALYSE 2 286 080 (- 10 855)
14 MP PENSJON PK 2 157 434
15 SONGA AS 2 000 000
16 SPENCER TRADING INC LBR 2 000 000
17 TTC INVEST AS 1 750 000
18 SCAN CHEMICALS AS 1 730 000
19 INAK 3 AS 1 600 000
20 POSEIDON AS 1 500 000
21 KLP AKSJENORGE INDEKS 1 422 420
22 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 1 295 234
23 THE NORTHERN TRUST CO. GBR nom 1 270 512
24 ADMANIHA AS 1 250 000
25 BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA LUX nom 1 179 743
26 HERAL INVESTMENT TRUST (BAILL) BEL 1 130 000
27 DNB LIVSFORSIKRING ASA 1 115 066 (+ 20)
28 HSBC BANK PLC GBR nom 1 055 324
29 FLATEN BERTEL EIVIND 1 037 900
30 MSIP EQUITY GBR 1 002 435 (INN)

UT av listen:

STATE STREET BANK AND TRUST CO. GBR nom 1 036 914 (UT)
Dividenten
19.11.2015 15:00
#16179

DNB hausser...

Kjøp Nordic Semi

Nordic Semiconductor har falt med nesten 9% den siste uken. Vi har her en kjøpsanbefaling med et kursmål på NOK 52 pr aksje. Kursen stengte i går på NOK 37.87 pr aksje. I tillegg til at selskapet fortsetter å styrke posisjonen innen løsninger for trådløse mus og tastatur til PC har de etter vårt syn også etablert seg som en tidlig markedsledende aktør innen trådløse løsninger for Bluetooth Smart. Markedsandelen her ligger på rundt 40% i et marked som estimeres å vokse med 60-70% pr år gjennom de neste årene. På helt kort sikt ligger imidlertid annonsert ordreinngang i Q4 noe under nivået fra de siste årene og dette vil kunne dempe konsensus frem mot rapporteringen. Det innebærer på den annen side også at kommende ordre vil kunne gi en reversering av kursfallet den siste uken.

Mvh
DNB Markets
Aksjehandel Online
Tlf: 08940

...og vi kjøper.
highlander
23.11.2015 14:53
#5094

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 16.11.15 i parentes)

1 FOLKETRYGDFONDET 19 257 007
2 ACCELERATOR LTD CYP 17 382 950
3 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY GBR nom 5 791 801 (+ 133 093)
4 PASSESTA AS 5 763 680
5 ALDEN AS 4 544 599
6 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE 3 891 466
7 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 3 724 982 (- 24 044)
8 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) 3 552 868 (- 252 912)
9 STATOIL PENSJON 3 433 484
10 DNB NOR MARKETS, AKSJEHAND/ANALYSE 2 604 358 (+ 318 278)
11 CANICA AS 2 604 000
12 TVENGE TORSTEIN INGVALD 2 500 000
13 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 2 404 837
14 MP PENSJON PK 2 157 434
15 SONGA AS 2 000 000
16 SPENCER TRADING INC LBR 2 000 000
17 EQUITY TRI-PARTY (3) GBR 1 801 036 (INN)
18 TTC INVEST AS 1 750 000
19 SCAN CHEMICALS AS 1 730 000
20 INAK 3 AS 1 600 000
21 POSEIDON AS 1 500 000
22 KLP AKSJENORGE INDEKS 1 422 420
23 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 1 295 234
24 THE NORTHERN TRUST CO. GBR nom 1 270 512
25 ADMANIHA AS 1 250 000
26 BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA LUX nom 1 179 743
27 HERAL INVESTMENT TRUST (BAILL) BEL 1 130 000
28 HSBC BANK PLC GBR nom 1 055 324
29 DNB LIVSFORSIKRING ASA 1 048 440 (- 66 626)
30 FLATEN BERTEL EIVIND 1 037 900

UT av listen:

MSIP EQUITY GBR 1 002 435 (UT, men har ikke nødvendigvis solgt pga større aksjonær INN på listen)
highlander
30.11.2015 16:45
#5130

Folketrygdfondet øker:

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 23.11.15 i parentes)

1 FOLKETRYGDFONDET 20 457 007 (+ 1 200 000)
2 ACCELERATOR LTD CYP 17 382 950
3 PASSESTA AS 5 763 680
4 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY GBR nom 5 473 131 (- 318 670)
5 ALDEN AS 4 544 599
6 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE 3 891 466
7 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 3 708 896 (- 16 086)
8 STATOIL PENSJON 3 433 484
9 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) 3 014 578 (- 538 290)
10 CANICA AS 2 604 000
11 TVENGE TORSTEIN INGVALD 2 500 000
12 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 2 404 920 (+ 83)
13 MP PENSJON PK 2 157 434
14 SONGA AS 2 000 000
15 SPENCER TRADING INC LBR 2 000 000
16 HANDELSBANKEN MARKETS MEGLERKONTO INNLAND brok 1 875 000 (INN)
17 EQUITY TRI-PARTY (3) GBR 1 846 473 (+ 45 437)
18 TTC INVEST AS 1 750 000
19 SCAN CHEMICALS AS 1 730 000
20 INAK 3 AS 1 600 000
21 POSEIDON AS 1 500 000
22 KLP AKSJENORGE INDEKS 1 422 420
23 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 1 295 234
24 THE NORTHERN TRUST CO. GBR nom 1 270 512
25 ADMANIHA AS 1 250 000
26 BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA LUX nom 1 179 743
27 HERAL INVESTMENT TRUST (BAILL) BEL 1 130 000
28 DUKAT AS 1 050 000 (INN)
29 FLATEN BERTEL EIVIND 1 037 900
30 J.P. MORGAN CHASE BANK N.A. LONDON GBR nom 949 700 (INN)

UT av listen:

DNB NOR MARKETS, AKSJEHAND/ANALYSE 2 604 358 (UT)
HSBC BANK PLC GBR nom 1 055 324 (UT)
DNB LIVSFORSIKRING ASA 1 048 440 (UT)
highlander
07.12.2015 16:40
#5153

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 30.11.15 i parentes)

1 FOLKETRYGDFONDET 20 707 007 (+ 250 000)
2 ACCELERATOR LTD CYP 17 482 950 (+ 100 000)
3 PASSESTA AS 5 663 680 (- 100 000)
4 CAMOX MASTER FUND C/O COLOGNY ADVI GBR 4 765 707 (INN)
5 ALDEN AS 4 544 599
6 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE 3 918 107 (+ 26 641)
7 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 3 701 119 (- 7 777)
8 STATOIL PENSJON 3 437 897 (+ 4 413)
9 CAMOX MASTER FUND CYM 3 074 633 (INN)
10 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) 2 734 335 (- 280 243)
11 CANICA AS 2 604 000
12 TVENGE TORSTEIN INGVALD 2 500 000
13 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 2 424 920 (+ 20 000)
14 MP PENSJON PK 2 157 434
15 SPENCER TRADING INC LBR 2 100 000 (+ 100 000)
16 SONGA AS 2 000 000
17 TTC INVEST AS 1 750 000
18 SCAN CHEMICALS AS 1 740 000 (+ 10 000)
19 INAK 3 AS 1 600 000
20 POSEIDON AS 1 500 000
21 KLP AKSJENORGE INDEKS 1 420 979 (- 1 441)
22 DUKAT AS 1 325 000 (+ 275 000)
23 THE NORTHERN TRUST CO. GBR nom 1 306 513 (+ 36 001)
24 ADMANIHA AS 1 250 000
25 DNB NOR MARKETS, AKSJEHAND/ANALYSE 1 225 100 (INN)
26 BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA LUX nom 1 179 743
27 HERAL INVESTMENT TRUST (BAILL) BEL 1 130 000
28 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 1 095 234 (- 200 000)
29 FLATEN BERTEL EIVIND 1 037 900
30 FOUGNER INVEST AS 1 020 000 (INN)

UT av listen:

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY GBR nom 5 473 131 (UT)
HANDELSBANKEN MARKETS MEGLERKONTO INNLAND brok 1 875 000 (UT)
EQUITY TRI-PARTY (3) GBR 1 846 473 (UT)
J.P. MORGAN CHASE BANK N.A. LONDON GBR nom 949 700 (UT)
highlander
14.12.2015 09:49
#5172

Folketrygdfondet har begynt å vekte seg ned her:

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 07.12.15 i parentes)

1 FOLKETRYGDFONDET 19 257 007 (- 1 450 000)
2 ACCELERATOR LTD CYP 17 482 950
3 PASSESTA AS 5 663 680
4 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY GBR nom 5 463 476 (INN)
5 ALDEN AS 4 544 599
6 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE 3 921 466 (+ 3 359)
7 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 3 684 275 (- 16 844)
8 STATOIL PENSJON 3 437 897
9 EQUITY TRI-PARTY (3) GBR 3 308 697 (INN)
10 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) 2 734 335
11 CANICA AS 2 604 000
12 MP PENSJON PK 2 517 434 (+ 360 000)
13 TVENGE TORSTEIN INGVALD 2 500 000
14 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 2 424 920
15 SPENCER TRADING INC LBR 2 100 000
16 DNB NOR MARKETS, AKSJEHAND/ANALYSE 2 061 659 (+ 836 559)
17 SONGA AS 2 000 000
18 TTC INVEST AS 1 750 000
19 SCAN CHEMICALS AS 1 740 000
20 INAK 3 AS 1 600 000
21 POSEIDON AS 1 500 000
22 KLP AKSJENORGE INDEKS 1 420 979
23 THE NORTHERN TRUST CO. GBR nom 1 304 646 (- 1 867)
24 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1 300 000 (INN)
25 ADMANIHA AS 1 250 000
26 BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA LUX nom 1 179 743
27 HERAL INVESTMENT TRUST (BAILL) BEL 1 130 000
28 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 1 095 234
29 FLATEN BERTEL EIVIND 1 037 900
30 FOUGNER INVEST AS 1 020 000

UT av listen:

CAMOX MASTER FUND C/O COLOGNY ADVI GBR 4 765 707 (UT)
CAMOX MASTER FUND CYM 3 074 633 (UT)
DUKAT AS 1 325 000 (UT)
highlander
21.12.2015 14:51
#5194

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 14.12.15 i parentes)

1 FOLKETRYGDFONDET 19 257 007
2 ACCELERATOR LTD CYP 17 482 950
3 PASSESTA AS 5 663 680
4 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY GBR nom 5 463 493 (+ 17)
5 ALDEN AS 4 544 599
6 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE 3 921 466
7 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 3 590 729 (- 93 546)
8 STATOIL PENSJON 3 437 897
9 EQUITY TRI-PARTY (3) GBR 3 142 685 (- 166 012)
10 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) 2 734 335
11 CANICA AS 2 604 000
12 MP PENSJON PK 2 517 434
13 TVENGE TORSTEIN INGVALD 2 500 000
14 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 2 424 920
15 SPENCER TRADING INC LBR 2 100 000
16 SONGA AS 2 000 000
17 DNB NOR MARKETS, AKSJEHAND/ANALYSE 1 931 976 (- 129 683)
18 TTC INVEST AS 1 750 000
19 SCAN CHEMICALS AS 1 740 000
20 INAK 3 AS 1 600 000
21 POSEIDON AS 1 500 000
22 KLP AKSJENORGE INDEKS 1 420 979
23 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1 300 000
24 ADMANIHA AS 1 250 000
25 BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA LUX nom 1 179 743
26 THE NORTHERN TRUST COMPANY GBR nom 1 145 171 (INN)
27 HERAL INVESTMENT TRUST (BAILL) BEL 1 130 000
28 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 1 095 234
29 FLATEN BERTEL EIVIND 1 037 900
30 J.P. MORGAN CHASE BANK N.A. LONDON GBR nom 1 022 700 (INN)

Ut av listen:

THE NORTHERN TRUST CO. GBR nom 1 304 646 (UT)
FOUGNER INVEST AS 1 020 000 (UT, men har ikke nødvendigvis solgt pga større aksjonær ny på listen)
highlander
28.12.2015 09:49
#5240

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 21.12.15 i parentes)

1 FOLKETRYGDFONDET 19 257 007
2 ACCELERATOR LTD CYP 17 482 950
3 PASSESTA AS 5 663 680
4 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY GBR nom 5 261 427 (-202 066)
5 ALDEN AS 4 594 599 (+ 50 000)
6 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE 3 864 488 (- 56 978)
7 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 3 613 026 (+ 22 297)
8 STATOIL PENSJON 3 437 897
9 EQUITY TRI-PARTY (3) GBR 3 160 210 (+ 17 525)
10 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) 2 734 335
11 CANICA AS 2 604 000
12 MP PENSJON PK 2 517 434
13 TVENGE TORSTEIN INGVALD 2 500 000
14 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 2 424 920
15 SPENCER TRADING INC LBR 2 100 000
16 SONGA AS 2 000 000
17 TTC INVEST AS 1 750 000
18 SCAN CHEMICALS AS 1 740 000
19 INAK 3 AS 1 600 000
20 DNB NOR MARKETS, AKSJEHAND/ANALYSE 1 581 855 (- 350 121)
21 POSEIDON AS 1 500 000
22 J.P. MORGAN CHASE BANK N.A. LONDON GBR nom 1 443 000 (+ 420 300)
23 KLP AKSJENORGE INDEKS 1 377 979 (- 43 000)
24 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1 300 000
25 ADMANIHA AS 1 250 000
26 BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA LUX nom 1 179 743
27 THE NORTHERN TRUST COMPANY GBR nom 1 145 171
28 HERAL INVESTMENT TRUST (BAILL) BEL 1 130 000
29 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 1 095 234
30 FLATEN BERTEL EIVIND 1 037 900
highlander
05.01.2016 17:44
#5280

De 30 største aksjonærene pr 04.01. (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

*) sannsynligvis ajour pr handledato 28.12. (pga dager børsen var stengt mellom jul og nyttår)

(endring siden forrige liste av 28.12. i parentes)

1 FOLKETRYGDFONDET 11,78% 19 257 007
2 ACCELERATOR LTD CYP 10,70% 17 482 950
3 PASSESTA AS 3,47% 5 663 680
4 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY GBR nom 3,34% 5 463 493 (+ 202 066)
5 ALDEN AS 2,81% 4 594 599
6 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE 2,40% 3 921 466 (+ 56 978)
7 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 2,21% 3 609 189 (- 3 837)
8 STATOIL PENSJON 2,10% 3 437 897
9 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) 1,67% 2 734 335
10 EQUITY TRI-PARTY (3) GBR 1,64% 2 688 503 (- 471 707)
11 CANICA AS 1,59% 2 604 000
12 MP PENSJON PK 1,54% 2 517 434
13 TVENGE TORSTEIN INGVALD 1,53% 2 500 000
14 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 1,48% 2 424 920
15 SPENCER TRADING INC LBR 1,28% 2 100 000
16 SONGA AS 1,22% 2 000 000
17 TTC INVEST AS 1,07% 1 750 000
18 SCAN CHEMICALS AS 1,06% 1 740 000
19 INAK 3 AS 0,98% 1 600 000
20 POSEIDON AS 0,92% 1 500 000
21 J.P. MORGAN CHASE BANK N.A. LONDON GBR nom 0,90% 1 463 000 (+ 20 000)
22 KLP AKSJENORGE INDEKS 0,87% 1 420 979 43 000
23 DANSKE INVEST NORSKE INSTIT. II. 0,78% 1 278 300 (INN)
24 ADMANIHA AS 0,76% 1 250 000
25 BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA LUX nom 0,72% 1 179 743
26 DNB NOR MARKETS, AKSJEHAND/ANALYSE 0,71% 1 160 305 (- 421 550)
27 THE NORTHERN TRUST COMPANY GBR nom 0,70% 1 145 171
28 HERAL INVESTMENT TRUST (BAILL) BEL 0,69% 1 130 000
29 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 0,67% 1 095 234
30 FLATEN BERTEL EIVIND 0,64% 1 037 900

UT av listen:

SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1 300 000 (UT)
highlander
11.01.2016 14:02
#5330

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 04.01. i parentes)

1 FOLKETRYGDFONDET 11,78% 19 257 007
2 ACCELERATOR LTD CYP 10,70% 17 482 950
3 PASSESTA AS 3,47% 5 663 680
4 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY GBR nom 3,36% 5 488 493 (+ 25 000)
5 ALDEN AS 2,81% 4 594 599
6 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE 2,40% 3 921 466
7 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 2,20% 3 592 942 (- 16 247)
8 STATOIL PENSJON 2,10% 3 437 897
9 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) 1,67% 2 734 335
10 CANICA AS 1,59% 2 604 000
11 EQUITY TRI-PARTY (3) GBR 1,57% 2 567 409 (- 121 094)
12 TVENGE TORSTEIN INGVALD 1,53% 2 500 000
13 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 1,48% 2 424 920
14 SPENCER TRADING INC LBR 1,28% 2 100 000
15 SONGA AS 1,22% 2 000 000
16 TTC INVEST AS 1,07% 1 750 000
17 SCAN CHEMICALS AS 1,06% 1 740 000
18 INAK 3 AS 0,98% 1 600 000
19 DNB NOR MARKETS, AKSJEHAND/ANALYSE 0,97% 1 580 794 (+ 420 489)
20 DANSKE INVEST NORSKE INSTIT. II. 0,95% 1 558 900 (+ 280 600)
21 J.P. MORGAN CHASE BANK N.A. LONDON GBR nom 0,94% 1 540 000 (+ 77 000)
22 POSEIDON AS 0,92% 1 500 000
23 KLP AKSJENORGE INDEKS 0,89% 1 447 764 (+ 26 785)
24 MP PENSJON PK 0,87% 1 417 434 (- 1 100 000)
25 ADMANIHA AS 0,76% 1 250 000
26 BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA LUX nom 0,72% 1 179 743
27 THE NORTHERN TRUST COMPANY GBR nom 0,70% 1 145 171
28 HERAL INVESTMENT TRUST (BAILL) BEL 0,69% 1 130 000
29 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 0,67% 1 095 234
30 FLATEN BERTEL EIVIND 0,64% 1 037 900
Dividenten
11.01.2016 23:52
#16325

Fint du tar deg tid til disse oppdateringene, highlander!
highlander
18.01.2016 09:54
#5400

Bare hyggelig, Dividenten.

DnB Markets oppjusterer kursmålet i Nordic Semiconductor fra 52 til kr 57 pr aksje, i en analyseoppdatering.

Oppdatert aksjonærliste følger litt senere i dag.
highlander
18.01.2016 11:39
#5420

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 11.01. i parentes)

1 FOLKETRYGDFONDET 11,78% 19 257 007
2 ACCELERATOR LTD CYP 10,70% 17 482 950
3 PASSESTA AS 3,47% 5 663 680
4 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY GBR nom 3,36% 5 488 493
5 ALDEN AS 2,81% 4 594 599
6 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE 2,43% 3 971 466 (+ 50 000)
7 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 2,20% 3 589 582 (- 3 360)
8 STATOIL PENSJON 2,10% 3 437 897
9 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) 1,67% 2 734 335
10 CANICA AS 1,59% 2 604 000
11 TVENGE TORSTEIN INGVALD 1,53% 2 500 000
12 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 1,51% 2 474 920 (+ 50 000)
13 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL GBR nom 1,42% 2 316 588 (INN)
14 DNB NOR MARKETS, AKSJEHAND/ANALYSE 1,32% 2 149 762 (+ 568 968)
15 SPENCER TRADING INC LBR 1,28% 2 100 000
16 SONGA AS 1,22% 2 000 000
17 DANSKE INVEST NORSKE INSTIT. II. 1,11% 1 809 000 (+ 250 100)
18 TTC INVEST AS 1,07% 1 750 000
19 SCAN CHEMICALS AS 1,06% 1 740 000
20 INAK 3 AS 0,98% 1 600 000
21 J.P. MORGAN CHASE BANK N.A. LONDON GBR nom 0,94% 1 540 000
22 POSEIDON AS 0,92% 1 500 000
23 KLP AKSJENORGE INDEKS 0,89% 1 461 525 (+ 13 761)
24 ADMANIHA AS 0,76% 1 250 000
25 BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA LUX nom 0,72% 1 179 743
26 THE NORTHERN TRUST COMPANY GBR nom 0,70% 1 145 171
27 HERAL INVESTMENT TRUST (BAILL) BEL 0,69% 1 130 000
28 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 0,67% 1 095 234
29 FOUGNER INVEST AS 0,65% 1 070 000 (INN)
30 FLATEN BERTEL EIVIND 0,64% 1 037 900

UT av listen:

EQUITY TRI-PARTY (3) GBR 2 567 409 (UT)
MP PENSJON PK 1 417 434 (UT)
yemaya 2
21.01.2016 10:21
#6681


Markedet likte visst ikke dette, men er det ikke en positiv melding om vekst da?


NOD:(NY)SER ØKT BEMANNING OG UNDERLIGGENDE DRIFTSKOSTNADER I 2016

(Oppdatert artikkel fra fjerde avsnitt)

Oslo (TDN Finans): Nordic Semiconductor venter økte underliggende driftskostnader i 2016.

Selskapet begrunner forventingen med at de «ønsker å fange alle muligheter ettersom innovasjonen fortsetter», ifølge presentasjonsmateriell i anledning kapitalmarkedsdag i Frankfurt onsdag.

Antallet ansatte ventes å stige fra 454 i 2015 til 550 i 2016.

Investeringene som en andel av driftskostnadene ventes å stige 20 prosent basert på full effekt fra Finland-virksomheten, opplyser selskapet. Samtidig vises det til en sterk positiv medvind fra en svakere krone.

Driftsinvesteringene for 2016 innen faste eiendeler anslås til 8 millioner dollar, IP-driftsinvesteringene estimeres til 3 millioner dollar, mens avskrivning og amortiseringen anslås til 7,5 millioner dollar i 2016.

I Finland-virksomheten hadde Nordic Semiconductor 111 ansatte i fjerde kvartal, noe som anslås å stige til maksimalt 150 innen utgangen av 2016.

Totale kostnader i Finland var 3,4 millioner dollar i tredje kvartal 2015, mens de vil være 4-5 millioner dollar pr kvartal i 2016. Driftsinvesteringene i Finland vil være avhengig av muligheter, opplyses det.

ØT, finans@tdn.no
highlander
25.01.2016 16:04
#5482

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 18.01. i parentes)

1 FOLKETRYGDFONDET 11,78% 19 257 007
2 ACCELERATOR LTD CYP 10,70% 17 482 950
3 PASSESTA AS 3,47% 5 663 680
4 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY GBR nom 3,36% 5 488 493
5 ALDEN AS 2,81% 4 594 599
6 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE 2,45% 4 001 466 (+ 30 000)
7 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 2,14% 3 501 542 (- 88 040)
8 STATOIL PENSJON 2,10% 3 437 897
9 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) 1,67% 2 734 335
10 CANICA AS 1,59% 2 604 000
11 TVENGE TORSTEIN INGVALD 1,53% 2 500 000
12 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 1,53% 2 494 920 (+ 20 000)
13 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL GBR nom 1,47% 2 398 976 (+ 82 388)
14 DANSKE INVEST NORSKE INSTIT. II. 1,33% 2 171 000 (+ 362 000)
15 SPENCER TRADING INC LBR 1,28% 2 100 000
16 SONGA AS 1,22% 2 000 000
17 TTC INVEST AS 1,07% 1 750 000
18 SCAN CHEMICALS AS 1,06% 1 740 000
19 INAK 3 AS 0,98% 1 600 000
20 J.P. MORGAN CHASE BANK N.A. LONDON GBR nom 0,94% 1 540 000
21 POSEIDON AS 0,92% 1 500 000
22 KLP AKSJENORGE INDEKS 0,91% 1 481 087 (+ 19 562)
23 ADMANIHA AS 0,76% 1 250 000
24 DNB NOR MARKETS, AKSJEHAND/ANALYSE 0,74% 1 216 049 (- 933 713)
25 BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA LUX nom 0,72% 1 179 743
26 DANSKE INVEST NORSKE AKSJER INST 0,72% 1 178 700 (INN)
27 THE NORTHERN TRUST COMPANY GBR nom 0,70% 1 145 171
28 HERAL INVESTMENT TRUST (BAILL) BEL 0,69% 1 130 000
29 FOUGNER INVEST AS 0,68% 1 110 000 (+ 40 000)
30 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 0,67% 1 095 234

UT av listen:

FLATEN BERTEL EIVIND 1 037 900 (UT, men har ikke nødvendigvis solgt, da større aksjonær har kommet inn på listen)
Dividenten
25.01.2016 17:16
#16364

yemaya 2.

Økte kostnader i et "ullent" prosjekt, kombinert med at prognosene for BS ikke har innfridd, kan nok like gjerne trykke NOD nedover mot 30 tallet i løpet av første halvår.
yemaya 2
26.01.2016 15:40
#6682

Nordic Semiconductor: Teknologiselskap med solide vekstutsikter
Nordic Semiconductor (NOD) sikter mot å bli en stor aktør innen tingenes internett (IoT). De er en norsk produsent av integrerte kretser til bruk i trådløsteknologi. Komponenter fra Nordic Semiconductor benyttes blant annet i trådløse produkter som tastaturer, mus, spillkonsoller og sportsutstyr (herunder pulsklokker).
I dag har vi hatt besøk av Svenn-Tore Larsen, selskapets CEO, på web-TV. Se han forklare hva selskapet driver med og hvorfor Nordic Semiconductor skal lykkes.

Vår anbefaling
Nordic Semiconductor har fortsatt å styrke den solide posisjonen i markedet rettet inn mot trådløse mus og tastatur for PC og nettbrett. Men viktigere er det at selskapet har etablert seg som en tidlig markedsleder innen trådløse IC for Bluetooth Smart løsninger. Vi venter at omsetningen på produkter basert på proprietær teknologi vil reduseres i årene fremover, men at det blir en høy vekst innen Bluetooth Smart. Med dagens portefølje av Bluetooth Smart produkter, inkludert nylig lanserte nRF52 SoC, venter vi at selskapet minst vil opprettholde dagens markedsandel basert på volum. Denne troen er styrket etter vår deltagelse på Consumer Electronics Show (CES) 2016 i Las Vegas, hvor vi fikk et dypere innblikk i de nyeste lanseringene til Nordic Semiconductor sine konkurrenter og også veksten i volumsalget som er forventet av flere av selskapene som bruker Nordic Semiconductor Bluetooth Smart ICer i sine produkter.

Nordic Semiconductor er etter vårt syn godt posisjonert for fortsatt suksess i det raskt voksende markedet for Bluetooth Smart. Vi har en kjøpsanbefaling på aksjen og har nylig oppjustert kursmålet fra NOK 52 til NOK 57.

Med vennlig hilsen

DNB Markets
highlander
01.02.2016 14:41
#5540

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 25.01. i parentes)

1 FOLKETRYGDFONDET 11,78% 19 257 007
2 ACCELERATOR LTD CYP 10,70% 17 482 950
3 PASSESTA AS 3,47% 5 663 680
4 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY GBR nom 3,41% 5 574 076 (+ 85 583)
5 ALDEN AS 2,81% 4 594 599
6 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE 2,47% 4 036 466 (+ 35 000)
7 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL GBR nom 2,23% 3 641 336 (+ 1 242 360)
8 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 2,15% 3 507 066 (+ 5 524)
9 STATOIL PENSJON 2,10% 3 437 897
10 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) 1,67% 2 734 335
11 CANICA AS 1,59% 2 604 000
12 TVENGE TORSTEIN INGVALD 1,53% 2 500 000
13 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 1,50% 2 448 620 (- 46 300)
14 DANSKE INVEST NORSKE INSTIT. II. 1,39% 2 278 800 (+ 107 800)
15 SPENCER TRADING INC LBR 1,28% 2 100 000
16 SONGA AS 1,22% 2 000 000
17 TTC INVEST AS 1,07% 1 750 000
18 SCAN CHEMICALS AS 1,03% 1 690 000 (- 50 000)
19 INAK 3 AS 0,98% 1 600 000
20 J.P. MORGAN CHASE BANK N.A. LONDON GBR nom 0,94% 1 540 000
21 POSEIDON AS 0,92% 1 500 000
22 KLP AKSJENORGE INDEKS 0,88% 1 438 087 (- 43 000)
23 FOUGNER INVEST AS 0,79% 1 295 000 (+ 185 000)
24 ADMANIHA AS 0,76% 1 250 000
25 DANSKE INVEST NORSKE AKSJER INST 0,76% 1 237 300 (+ 58 600)
26 DNB NOR MARKETS, AKSJEHAND/ANALYSE 0,72% 1 171 955 (- 44 094)
27 BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA LUX nom 0,71% 1 163 343 (- 16 400)
28 THE NORTHERN TRUST COMPANY GBR nom 0,70% 1 145 171
29 HERAL INVESTMENT TRUST (BAILL) BEL 0,69% 1 130 000
30 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 0,67% 1 095 234
highlander
08.02.2016 23:27
#5602

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 01.02. i parentes)

1 FOLKETRYGDFONDET 11,78% 19 257 007
2 ACCELERATOR LTD CYP 10,70% 17 482 950
3 PASSESTA AS 3,47% 5 663 680
4 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY GBR nom 3,36% 5 488 493 (- 85 583)
5 ALDEN AS 2,87% 4 694 599 (+ 100 000)
6 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE 2,47% 4 036 466
7 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL GBR nom 2,23% 3 641 336
8 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 2,14% 3 499 769 (- 7 297)
9 STATOIL PENSJON 2,12% 3 468 760 (+ 30 863)
10 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) 1,67% 2 730 717 (- 3 618)
11 CANICA AS 1,59% 2 604 000
12 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 1,54% 2 509 920 (+ 61 300)
13 TVENGE TORSTEIN INGVALD 1,53% 2 500 000
14 DANSKE INVEST NORSKE INSTIT. II. 1,39% 2 278 800
15 SPENCER TRADING INC LBR 1,28% 2 100 000
16 SONGA AS 1,22% 2 000 000
17 TTC INVEST AS 1,07% 1 750 000
18 SCAN CHEMICALS AS 1,03% 1 690 000
19 INAK 3 AS 0,98% 1 600 000
20 J.P. MORGAN CHASE BANK N.A. LONDON GBR nom 0,94% 1 540 000
21 POSEIDON AS 0,92% 1 500 000
22 KLP AKSJENORGE INDEKS 0,91% 1 481 083 42 996
23 FOUGNER INVEST AS 0,79% 1 295 000
24 ADMANIHA AS 0,76% 1 250 000
25 DANSKE INVEST NORSKE AKSJER INST 0,76% 1 237 300
26 BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA LUX nom 0,71% 1 163 343
27 DNB NOR MARKETS, AKSJEHAND/ANALYSE 0,71% 1 160 227 (- 11 728)
28 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 0,71% 1 159 578 (+ 64 344)
29 THE NORTHERN TRUST COMPANY GBR nom 0,70% 1 145 171
30 VERDIPAPIRFONDET PARETO INVESTMENT 0,70% 1 137 000 (INN)

UT av listen:

HERAL INVESTMENT TRUST (BAILL) BEL 1 130 000 (UT)
highlander
15.02.2016 10:55
#5665

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 08.02. i parentes)

1 FOLKETRYGDFONDET 11,78% 19 257 007
2 ACCELERATOR LTD CYP 10,70% 17 482 950
3 PASSESTA AS 3,47% 5 663 680
4 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY GBR nom 3,41% 5 574 078 (+ 85 585)
5 ALDEN AS 2,87% 4 694 599
6 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE 2,47% 4 036 466
7 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL GBR nom 2,23% 3 641 336
8 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 2,15% 3 516 594 (+ 16 825)
9 STATOIL PENSJON 2,12% 3 468 760
10 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) 1,73% 2 835 293 (+ 104 576)
11 CANICA AS 1,59% 2 604 000
12 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 1,54% 2 509 920
13 TVENGE TORSTEIN INGVALD 1,53% 2 500 000
14 DANSKE INVEST NORSKE INSTIT. II. 1,39% 2 278 800
15 SPENCER TRADING INC LBR 1,28% 2 100 000
16 SONGA AS 1,22% 2 000 000
17 TTC INVEST AS 1,07% 1 750 000
18 SCAN CHEMICALS AS 1,03% 1 690 000
19 INAK 3 AS 0,98% 1 600 000
20 J.P. MORGAN CHASE BANK N.A. LONDON GBR nom 0,94% 1 540 000
21 POSEIDON AS 0,92% 1 500 000
22 KLP AKSJENORGE INDEKS 0,91% 1 481 087 (+ 4)
23 FOUGNER INVEST AS 0,79% 1 295 000
24 ADMANIHA AS 0,76% 1 250 000
25 DANSKE INVEST NORSKE AKSJER INST 0,76% 1 244 300 (+ 7 000)
26 BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA LUX nom 0,71% 1 163 343
27 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 0,71% 1 159 578
28 THE NORTHERN TRUST COMPANY GBR nom 0,70% 1 145 171
29 HERAL INVESTMENT TRUST (BAILL) BEL 0,69% 1 130 000 (INN)
30 DNB LIVSFORSIKRING ASA 0,69% 1 128 483 (INN)

UT av listen:

DNB NOR MARKETS, AKSJEHAND/ANALYSE 1 160 227 (UT)
VERDIPAPIRFONDET PARETO INVESTMENT 1 137 000 (UT)
highlander
22.02.2016 08:31
#5701

Stig Myrset tar i dag NOD inn i Dovreporteføljen med følgende begrunnelse:

"Schibsted og Nordic Semiconductor er begge strukturelle veksthistorier innen henholdsvis internett og IT-hardware. Leverer disse selskapene som ventet, vil inntjeningen øke med henholdsvis 30 og 44 prosent i år. Vi satser på at analytikerne får rett og slipper sistnevnte inn i Dovreporteføljen."
highlander
22.02.2016 16:26
#5726

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 15.02. i parentes)

1 FOLKETRYGDFONDET 11,78% 19 257 007
2 ACCELERATOR LTD CYP 10,70% 17 482 950
3 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY GBR nom 3,45% 5 636 971 (+ 62 893)
4 PASSESTA AS 3,40% 5 563 680 (- 100 000)
5 ALDEN AS 2,87% 4 694 599
6 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE 2,47% 4 036 466
7 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL GBR nom 2,23% 3 641 536 (+ 200)
8 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 2,15% 3 520 191 (+ 3 597)
9 STATOIL PENSJON 2,12% 3 468 760
10 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) 1,73% 2 835 293
11 CANICA AS 1,59% 2 604 000
12 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 1,54% 2 509 920
13 TVENGE TORSTEIN INGVALD 1,53% 2 500 000
14 DANSKE INVEST NORSKE INSTIT. II. 1,47% 2 400 500 (+ 121 700)
15 SPENCER TRADING INC LBR 1,28% 2 100 000
16 SONGA AS 1,22% 2 000 000
17 TTC INVEST AS 1,07% 1 750 000
18 SCAN CHEMICALS AS 1,03% 1 690 000
19 INAK 3 AS 0,98% 1 600 000
20 POSEIDON AS 0,92% 1 500 000
21 KLP AKSJENORGE INDEKS 0,91% 1 481 087
22 DANSKE INVEST NORSKE AKSJER INST 0,80% 1 310 700 (+ 66 400)
23 FOUGNER INVEST AS 0,79% 1 295 000
24 J.P. MORGAN CHASE BANK N.A. LONDON GBR nom 0,78% 1 277 000 (- 263 000)
25 ADMANIHA AS 0,76% 1 250 000
26 BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA LUX nom 0,71% 1 163 343
27 THE NORTHERN TRUST COMPANY GBR nom 0,70% 1 145 171
28 HERAL INVESTMENT TRUST (BAILL) BEL 0,69% 1 130 000
29 DNB LIVSFORSIKRING ASA 0,69% 1 127 293 (- 1 190)
30 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 0,69% 1 124 578 (- 35 000)
highlander
29.02.2016 13:39
#5773

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 22.02. i parentes)

1 FOLKETRYGDFONDET 11,78% 19 257 007
2 ACCELERATOR LTD CYP 10,70% 17 482 950
3 PASSESTA AS 3,40% 5 563 680
4 ALDEN AS 2,78% 4 539 946 (- 154 653)
5 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE 2,47% 4 036 466
6 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL GBR nom 2,45% 4 007 140 (+ 365 604)
7 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY GBR nom 2,37% 3 879 007 (- 1 757 964)
8 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 2,17% 3 546 955 (+ 26 764)
9 STATOIL PENSJON 2,12% 3 468 760
10 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) 1,61% 2 637 365 (- 197 928)
11 DANSKE INVEST NORSKE INSTIT. II. 1,57% 2 567 100 (+ 166 600)
12 TVENGE TORSTEIN INGVALD 1,53% 2 500 000
13 CANICA AS 1,35% 2 204 000 (- 400 000)
14 SPENCER TRADING INC LBR 1,28% 2 100 000
15 SONGA AS 1,22% 2 000 000
16 TTC INVEST AS 1,07% 1 750 000
17 SCAN CHEMICALS AS 1,03% 1 690 000
18 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 0,98% 1 608 200 (- 901 720)
19 INAK 3 AS 0,98% 1 600 000
20 POSEIDON AS 0,92% 1 500 000
21 KLP AKSJENORGE INDEKS 0,91% 1 494 344 (+ 13 257)
22 DANSKE INVEST NORSKE AKSJER INST 0,86% 1 401 100 (+ 90 400)
23 FOUGNER INVEST AS 0,82% 1 345 000 (+ 50 000)
24 ADMANIHA AS 0,76% 1 250 000
25 J.P. MORGAN CHASE BANK N.A. LONDON GBR nom 0,74% 1 214 000 (- 63 000)
26 BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA LUX nom 0,71% 1 163 343
27 HERAL INVESTMENT TRUST (BAILL) BEL 0,69% 1 130 000
28 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 0,69% 1 124 578
29 THE NORTHERN TRUST COMPANY GBR nom 0,68% 1 110 720 (- 34 451)
30 DNB LIVSFORSIKRING ASA 0,67% 1 098 236 (- 29 057)
highlander
07.03.2016 13:52
#5811

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 29.02. i parentes)

1 FOLKETRYGDFONDET 11,78% 19 257 007
2 ACCELERATOR LTD CYP 10,70% 17 482 950
3 PASSESTA AS 3,34% 5 463 680 (- 100 000)
4 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY GBR nom 2,98% 4 876 284 (+ 997 277)
5 ALDEN AS 2,78% 4 539 946
6 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE 2,47% 4 036 466
7 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 2,20% 3 589 409 (+ 42 454)
8 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL GBR nom 2,15% 3 513 350 (- 493 790)
9 STATOIL PENSJON 2,12% 3 468 760
10 DANSKE INVEST NORSKE INSTIT. II. 1,67% 2 737 100 (+ 170 000)
11 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) 1,60% 2 617 970 (- 19 395)
12 TVENGE TORSTEIN INGVALD 1,53% 2 500 000
13 CANICA AS 1,35% 2 204 000
14 SPENCER TRADING INC LBR 1,28% 2 100 000
15 SONGA AS 1,22% 2 000 000
16 TTC INVEST AS 1,07% 1 750 000
17 SCAN CHEMICALS AS 1,03% 1 690 000
18 INAK 3 AS 0,98% 1 600 000
19 POSEIDON AS 0,92% 1 500 000
20 KLP AKSJENORGE INDEKS 0,90% 1 476 785 (- 17 559)
21 DANSKE INVEST NORSKE AKSJER INST 0,89% 1 453 600 (+ 52 500)
22 FOUGNER INVEST AS 0,85% 1 395 000 (+ 50 000)
23 ADMANIHA AS 0,76% 1 250 000
24 J.P. MORGAN CHASE BANK N.A. LONDON GBR nom 0,74% 1 214 000
25 HERAL INVESTMENT TRUST (BAILL) BEL 0,69% 1 130 000
26 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 0,69% 1 124 578
27 DNB LIVSFORSIKRING ASA 0,67% 1 099 084 (+ 848)
28 BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA LUX nom 0,66% 1 086 643 (- 76 700)
29 VERDIPAPIRFONDET PARETO INVESTMENT 0,66% 1 085 000 (INN)
30 DNB NOR MARKETS, AKSJEHAND/ANALYSE 0,65% 1 068 949 (INN)

UT av listen:

KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 1 608 200 (UT)
THE NORTHERN TRUST COMPANY GBR nom 1 110 720 (UT)
highlander
14.03.2016 11:19
#5863

Selskapets største aksjonær Folketrygdfondet øker:

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 07.03. i parentes)

1 FOLKETRYGDFONDET 12,64% 20 654 938 (+ 1 397 931)
2 ACCELERATOR LTD CYP 10,70% 17 482 950
3 PASSESTA AS 3,33% 5 444 000 (- 19 680)
4 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY GBR nom 2,98% 4 876 284
5 ALDEN AS 2,78% 4 539 946
6 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE 2,47% 4 036 466
7 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 2,16% 3 535 460 (- 53 949)
8 STATOIL PENSJON 2,12% 3 468 760
9 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL GBR nom 1,91% 3 121 785 (- 391 565)
10 DANSKE INVEST NORSKE INSTIT. II. 1,73% 2 833 700 (+ 96 600)
11 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) 1,66% 2 715 650 (+ 97 680)
12 TVENGE TORSTEIN INGVALD 1,53% 2 500 000
13 SPENCER TRADING INC LBR 1,28% 2 100 000
14 SONGA AS 1,22% 2 000 000
15 CANICA AS 1,16% 1 904 000 (- 300 000)
16 TTC INVEST AS 1,07% 1 750 000
17 SCAN CHEMICALS AS 1,03% 1 690 000
18 INAK 3 AS 0,98% 1 600 000
19 DANSKE INVEST NORSKE AKSJER INST 0,92% 1 505 800 (+ 52 200)
20 POSEIDON AS 0,92% 1 500 000
21 FOUGNER INVEST AS 0,88% 1 445 000 (+ 50 000)
22 KLP AKSJENORGE INDEKS 0,78% 1 276 785 (- 200 000)
23 ADMANIHA AS 0,76% 1 250 000
24 J.P. MORGAN CHASE BANK N.A. LONDON GBR nom 0,74% 1 214 000
25 DNB LIVSFORSIKRING ASA 0,70% 1 149 582 (+ 50 498)
26 HERAL INVESTMENT TRUST (BAILL) BEL 0,69% 1 130 000
27 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 0,69% 1 124 578
28 VERDIPAPIRFONDET PARETO INVESTMENT 0,66% 1 085 000
29 FLATEN BERTEL EIVIND 0,64% 1 037 900 (INN)
30 BANQUE DEGROOF LUXEMBOURG SA LUX nom 0,63% 1 026 243 (- 60 400)

UT av listen:

DNB NOR MARKETS, AKSJEHAND/ANALYSE 1 068 949 (UT)
yemaya 2
16.03.2016 13:23
#6710

Blant selskapene som presenterer seg på morgendagens SMB Konferanse er Nordic Semiconductor. Ved kapitalmarkedsdagen tidligere i år kommuniserte ledelsen at de arbeider med flere globalt ledende kunder med sikte på potensielt større volumordre for 2016. Ordre vil kunne komme i forbindelse med at ladere til nye mobiler utstyres med selskapets trådløse teknologi. Flere av de større mobilprodusentene er i ferd med å lansere nye modeller og en eventuell bekreftelse på at disse vil leveres med ladere som inkluderer løsninger fra selskapet vil kunne være positivt for verdsettelsen. Kursen stengte i går på NOK 47.75 pr aksje. Vi har en kjøpsanbefaling med et kursmål på NOK 57 pr aksje.

Mvh
DNB Markets
Aksjehandel Online

Riegrot
16.03.2016 15:24
#141

Store poster omsatt, - noen på gang ?
Dividenten
16.03.2016 21:04
#16432

Perfekt timing for en short?
yemaya 2
17.03.2016 01:15
#6711

Var det deg?
highlander
21.03.2016 08:53
#5900

Stig Myrseth kaster i dag NOD ut av Dovreporteføljen.
highlander
29.03.2016 12:25
#5959

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden referanseliste av 21.03. [ikke gjengitt ovenfor] i parentes. Folketrygdfondet øker for tredje uke på rad.)

1 FOLKETRYGDFONDET 13,34% 21 801 537 (+ 500 000)
2 ACCELERATOR LTD CYP 10,70% 17 482 950
3 PASSESTA AS 3,28% 5 360 000
4 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY GBR nom 2,98% 4 876 293 (+ 9)
5 ALDEN AS 2,78% 4 539 946
6 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE 2,41% 3 936 466
7 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 2,13% 3 487 249 (- 73 449)
8 STATOIL PENSJON 2,03% 3 309 960 (- 158 800)
9 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL GBR nom 1,92% 3 141 473 (+ 418 622)
10 DANSKE INVEST NORSKE INSTIT. II. 1,73% 2 833 700
11 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) 1,67% 2 724 282 (- 2 332)
12 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 1,55% 2 529 920 (+ 639 000)
13 TVENGE TORSTEIN INGVALD 1,53% 2 500 000
14 SPENCER TRADING INC LBR 1,28% 2 100 000
15 SONGA AS 1,22% 2 000 000
16 CANICA AS 1,16% 1 904 000
17 TTC INVEST AS 1,07% 1 750 000
18 SCAN CHEMICALS AS 1,03% 1 690 000
19 INAK 3 AS 0,98% 1 600 000
20 DANSKE INVEST NORSKE AKSJER INST 0,92% 1 505 800
21 POSEIDON AS 0,92% 1 500 000
22 FOUGNER INVEST AS 0,91% 1 495 000 (+ 50 000)
23 HAADEM INVEST AS 0,81% 1 320 000 (INN)
24 ADMANIHA AS 0,76% 1 250 000
25 DNB LIVSFORSIKRING ASA 0,72% 1 174 797 (- 223)
26 HERAL INVESTMENT TRUST (BAILL) BEL 0,69% 1 130 000
27 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 0,69% 1 124 578
28 VERDIPAPIRFONDET PARETO INVESTMENT 0,66% 1 085 000
29 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBA 0,65% 1 060 809
30 FLATEN BERTEL EIVIND 0,64% 1 037 900 (INN)

UT av listen:

KLP AKSJENORGE INDEKS 1 326 166 (UT)
J.P. MORGAN CHASE BANK N.A. LONDON GBR nom 1 214 000 (UT)

Endret 29.03.2016 12:25 av highlander
highlander
04.04.2016 16:41
#6002

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 29.03. i parentes)

1 FOLKETRYGDFONDET 13,60% 22 231 537 (+ 430 000)
2 ACCELERATOR LTD CYP 10,70% 17 482 950
3 PASSESTA AS 3,28% 5 360 000
4 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY GBR nom 2,98% 4 876 293
5 ALDEN AS 2,78% 4 539 946
6 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE 2,41% 3 936 466
7 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 2,11% 3 450 532 (- 36 717)
8 STATOIL PENSJON 2,03% 3 309 960
9 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL GBR nom 1,92% 3 140 644 (- 829)
10 DANSKE INVEST NORSKE INSTIT. II. 1,71% 2 786 900 (- 46 800)
11 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) 1,67% 2 724 282
12 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 1,55% 2 529 920
13 TVENGE TORSTEIN INGVALD 1,53% 2 500 000
14 SPENCER TRADING INC LBR 1,28% 2 100 000
15 SONGA AS 1,22% 2 000 000
16 CANICA AS 1,16% 1 904 000
17 TTC INVEST AS 1,07% 1 750 000
18 SCAN CHEMICALS AS 1,03% 1 690 000
19 INAK 3 AS 0,98% 1 600 000
20 DANSKE INVEST NORSKE AKSJER INST 0,92% 1 505 800
21 POSEIDON AS 0,92% 1 500 000
22 FOUGNER INVEST AS 0,91% 1 495 000
23 ADMANIHA AS 0,76% 1 250 000
24 DNB LIVSFORSIKRING ASA 0,72% 1 176 297 (+ 1 500)
25 HERAL INVESTMENT TRUST (BAILL) BEL 0,69% 1 130 000
26 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 0,69% 1 124 578
27 HAADEM INVEST AS 0,69% 1 120 000 (- 200 000)
28 VERDIPAPIRFONDET PARETO INVESTMENT 0,66% 1 085 000
29 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBA 0,65% 1 060 809
30 FLATEN BERTEL EIVIND 0,64% 1 037 900
highlander
11.04.2016 11:23
#6041

Pareto Securities har økt kursmålet i Nordic Semiconductor fra 50 til 57 kr pr aksje.
highlander
11.04.2016 11:26
#6042

...og Folketrygdfondet fortsetter å øke, dog i noe lavere takt enn de foregående ukene:

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 04.04. i parentes)


1 FOLKETRYGDFONDET 13,79% 22 531 537 (+ 300 000)
2 ACCELERATOR LTD CYP 10,70% 17 482 950
3 PASSESTA AS 3,22% 5 260 000 (- 100 000)
4 GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY GBR nom 2,97% 4 860 989 (- 15 304)
5 ALDEN AS 2,78% 4 539 946
6 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE 2,41% 3 936 466
7 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 2,22% 3 629 780 (+ 179 248)
8 MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL GBR nom 2,15% 3 510 773 (+ 370 129)
9 STATOIL PENSJON 2,03% 3 309 960
10 DANSKE INVEST NORSKE INSTIT. II. 1,68% 2 746 900 (- 40 000)
11 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) 1,61% 2 628 428 (- 95 854)
12 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 1,55% 2 529 920
13 TVENGE TORSTEIN INGVALD 1,53% 2 500 000
14 SPENCER TRADING INC LBR 1,28% 2 100 000
15 SONGA AS 1,22% 2 000 000
16 CANICA AS 1,16% 1 904 000
17 TTC INVEST AS 1,07% 1 750 000
18 SCAN CHEMICALS AS 1,03% 1 690 000
19 INAK 3 AS 0,98% 1 600 000
20 POSEIDON AS 0,92% 1 500 000
21 FOUGNER INVEST AS 0,91% 1 495 000
22 DANSKE INVEST NORSKE AKSJER INST 0,84% 1 380 800 (- 125 000)
23 ADMANIHA AS 0,76% 1 250 000
24 DNB LIVSFORSIKRING ASA 0,71% 1 167 632 (- 8 665)
25 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBA 0,71% 1 160 809 (+ 100 000)
26 HERAL INVESTMENT TRUST (BAILL) BEL 0,69% 1 130 000
27 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 0,69% 1 124 578
28 HAADEM INVEST AS 0,69% 1 120 000
29 VERDIPAPIRFONDET PARETO INVESTMENT 0,66% 1 085 000
30 FLATEN BERTEL EIVIND 0,64% 1 037 900
yemaya 2
13.04.2016 16:07
#6730

Nordic Semiconductor legger frem sin Q1-rapport 19. april. Fraværet av kontrakts- annonseringer skyldes slik vi ser det i første rekke at selskapet har løftet terskelen for børsmeldinger og nyhetsstrømmen innen bransjen indikerer at selskapet uavhengig av dette har fått innpass hos flere interessante aktører. Blant annet mener vi at leveransene av nRF52 Bluetooth Smart løsninger til Garmin ble innledet i løpet av Q1. Vi venter at Gamin lanserer produktet de neste ukene. Vi har en kjøpsanbefaling på Nordic Semiconductor og har løftet kursmålet fra NOK 57 til NOK 64 pr aksje. Kursen har steget rundt 6% så langt i år og den stengte i går på NOK 45.89 pr aksje.


Mvh
DNB Markets
Aksjehandel Online
highlander
19.04.2016 20:04
#6082

De 30 største aksjonærene pr 18.04. (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 11.04. i parentes)

1 FOLKETRYGDFONDET 13,94% 22 781 537 (+ 250 000)
2 ACCELERATOR LTD CYP 10,70% 17 482 950
3 PASSESTA AS 3,22% 5 260 000
4 CAMOX MASTER FUND C/O COLOGNY ADVI GBR 2,97% 4 860 989 (INN)
5 ALDEN AS 2,75% 4 499 450 (- 40 496)
6 VERDIPAPIRFONDET KLP AKSJENORGE 2,41% 3 936 466
7 CAMOX MASTER FUND CYM 2,23% 3 639 259 (INN)
8 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 2,22% 3 620 441 (- 9 339)
9 STATOIL PENSJON 2,03% 3 309 960
10 DANSKE INVEST NORSKE INSTIT. II. 1,68% 2 746 900
11 VERDIPAPIRFONDET DNB NORGE (IV) 1,61% 2 639 528 (+ 11 100)
12 TVENGE TORSTEIN INGVALD 1,53% 2 500 000
13 KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE 1,53% 2 499 920 (- 30 000)
14 SPENCER TRADING INC LBR 1,28% 2 100 000
15 SONGA AS 1,22% 2 000 000
16 CANICA AS 1,16% 1 904 000
17 TTC INVEST AS 1,07% 1 750 000
18 SCAN CHEMICALS AS 1,03% 1 690 000
19 INAK 3 AS 0,98% 1 600 000
20 POSEIDON AS 0,92% 1 500 000
21 DANSKE INVEST NORSKE AKSJER INST 0,84% 1 380 800
22 FOUGNER INVEST AS 0,82% 1 345 000 (- 150 000)
23 ADMANIHA AS 0,76% 1 250 000
24 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBA 0,74% 1 210 809 (+ 50 000)
25 DNB LIVSFORSIKRING ASA 0,72% 1 179 536 (+ 11 904)
26 HERAL INVESTMENT TRUST (BAILL) BEL 0,69% 1 130 000
27 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 0,69% 1 124 578
28 VERDIPAPIRFONDET PARETO INVESTMENT 0,64% 1 043 000 (- 42 000)
29 FLATEN BERTEL EIVIND 0,64% 1 037 900
30 EIKA NORDEN VPF 0,61% 1 000 000 (INN)

UT av listen:

GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL EQUITY GBR nom 4 860 989 (UT)
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL GBR nom 3 510 773 (UT)
HAADEM INVEST AS 1 120 000 (UT)
Provence
25.04.2016 12:39
#9103

[Beklager! Dette innlegget krever innlogging på stocktalk for å lese. Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
02.05.2016 13:03
#6144

Nå har den automatiske applikasjonen til Provence oppdatert aksjonærlistene - slik at ST's brukere kan holde seg oppdatert over endringene blant de 30 største aksjonærene - se tabellen i innlegget rett over dette.

Listene er nå ajour i VPS pr i dag, inkludert handler t.o.m. 27.04.16.
tenfour
03.06.2016 10:04
#2860

En hyggelige starts på helgen....
Dividenten
03.06.2016 11:29
#16534

Ja, en flott dag å selge på. NOD holdes oppe av et knallsterkt marked, mens den underliggende virkeligheten ikke stemmer overens.

After Hours anbefale salg.
yemaya 2
12.07.2016 09:08
#7100

NOD: Nordic Semiconductor unveils product roadmap for low power cellular NOD.OL

Innkommet 12.07.2016 08:00

Internet of ThingsNordic Semiconductor, a leading provider of ultra-low
power wireless connectivity, today announces the
development of a low power LTE technology for cellular
Internet of Things (IoT). This development leverages
Nordic Semiconductor's more than 10 years of
leadership in ultra-low power (ULP) wireless and its
recruitment of a highly-talented and experienced group
of cellular R&D engineers in Finland (formerly
employed by the Finnish arms of Nokia, Ericsson,
Motorola, and Broadcom).

Low power cellular IoT is positioning itself to be
widely adopted in numerous markets and applications
including, for example, smart utility metering, asset
and people (e.g. child) tracking, fleet management,
buildings security and safety, remote maintenance,
smart vending machines, retail, healthcare and medical
monitoring, real-time traffic monitoring, wearables,
in-door and out-door GPS navigation, smart home
technology, automotive (e.g. customized insurance
based on actual driving data), and industrial and
agricultural automation.

Nordic Semiconductor's roadmap for low power cellular
IoT includes highly integrated chipsets and advanced
software for the forthcoming 3GPP Release 13 LTE-M and
NB-IoT cellular technologies. Highly optimized for
power and size, the upcoming Nordic Semiconductor
nRF91 Series is designed specifically to address the
needs of emerging low power cellular IoT applications,
including long battery life, low cost deployment and
maintenance, scalability for potentially billions of
devices, a miniaturized form-factor that can fit
almost anywhere, and ubiquitous network coverage.
Nordic expects to sample the first nRF91 Series
solutions to selected lead customers second half of
2017, with broad availability and production ramp
following in 2018.

LTE-M and NB-IoT are specified by the 3GPP to provide
low power, secure, reliable, future-proofed, open
standard and interoperable cellular connectivity for
cost, size, and power-constrained IoT applications.
The two technologies are set to drive breadth and
growth for the emerging cellular IoT market projected
to surpass 1.5 billion connections by 2021. Nordic
expects broad coverage for the technologies in the
2018-2019 timeframe, with initial coverage starting in
2017.

Complementing Nordic's industry-leading product range
and roadmap for short-range ULP wireless semiconductor
technology, the expanded product roadmap for long-
range, low power wireless is part of the company's
strategy to target new high growth markets with its
proven wireless connectivity and embedded processing
technology, and extensive R&D expertise.

For further information please contact:
Pål Elstad, CFO. +4799166293
Harry
14.07.2016 22:46
#6799

Er NOD en oppkjøpskandidat?
På ca kr 58-60+
God aften fra Harry.
Harry
02.09.2016 13:42
#6801

Brutt over motstand kr 41. Økende volum. Skjer det nope med den, mon tro?
Harry
20.09.2016 11:52
#6803

Dør hen. Skal det aldri bli noe fart i denne aksjen?
Harry
04.10.2016 12:15
#6811

Begynner å bli lei. Sovner hen på børsen.
Er ikke blutooth-teknologien interessant nok? Eller er det noe i gjære? God ettermiddag fra Harry.
highlander
13.10.2016 16:54
#6480

Sparebank 1 Markets har gjentatt sin salgsanbefaling på Nordic Semiconductor i en oppdatering, kursmål 33 kr.

Pareto Securities, derimot gjentar sin kjøpsanbefaling på aksjen, men har kuttet kursmålet fra 47 til 45 kr pr aksje.
yemaya 2
13.10.2016 18:37
#7497

Det skjer vel noe her på tirsdag.
Harry
13.10.2016 22:34
#6817

Oppkjøp i sikte?
Savepig
14.10.2016 07:26
#66

Burde jo være en helt åpenbar kandidat til å bli involvert i den konsolideringen vi ser innen microchips. Men har dere noe konkret yemaya og Harry?
yemaya 2
14.10.2016 21:32
#7519

Jeg har ingen mistanke om snarlig oppkjøp. På tirsdag er det Q3.
Dividenten
15.10.2016 02:13
#16563

Hvorfor i all verden skal tåkefyrstene bli oppkjøpt? Av hvem?
renud
15.10.2016 02:43
#13956

Hode, skuldre knær og tær?
I tilfellet, bli det stygt:

yemaya 2
15.10.2016 02:56
#7528

Så renud er edru på en sen fredag kveld.
Dividenten
15.10.2016 03:18
#16564

Renud er vel den eneste edru her, så det godt hendt har rett, så sant ingen sitter på annen ulovlig informasjon....
renud
15.10.2016 03:47
#13961

Hmm.
Interessante reaksjoner.

TA er bare et hjelpemiddel, men sannsynligheten for å trå riktig, eller feil, øker betraktelig ved å se på volumet handlet, hvor i en potensiell HS-formasjon. På den første delen av stigningen var volumtopper og -bunner relativt sammenfallende med kursøkninger og kursfall, men det snudde ca 2. februar 2015, med andre ord allerede på veien opp. Sjekk alle volum-økninger- og -topper siden begynnelsen av 2015, de kom alle på kursfall bortsett fra muligens en av toppene.

Hadde jeg hatt NOD, så hadde jeg ikke hatt den lenger.

Harry
18.10.2016 11:28
#6818

Hiver denne ut. Skuffende tall.
Stockamateur
18.10.2016 11:38
#11141

renud
15.10.2016 02:43
#13956

Spot on!
highlander
19.10.2016 16:38
#6491

Nordic Semiconductor leverte tall for tredje kvartal godt under forventningene i går.

De totale inntektene beløp seg til 52,29 millioner dollar, forventningen var på 60 millioner dollar. Driftsresultatet ble 3,89 millioner dollar, mot ventet 8 millioner dollar. Selskapet guider en omsetning på 54-57 millioner dollar i 4.kvartal Nordic Semiconductor leverte tall for 3.kvartal godt under forventningene. De totale inntektene beløp seg til 52,29 millioner dollar, forventningen var på 60 millioner dollar. Driftsresultatet ble 3,89 millioner dollar, mot ventet 8 millioner dollar. Selskapet guider en omsetning på 54-57 millioner dollar i 4.kvartal.

Tre dager med knall og fall etter tallene kom før evt. rekyl...?
yemaya 2
19.10.2016 17:57
#7540

Kanskje det, men jeg lyttet til renud og gjorde som Harry.
renud
19.10.2016 18:34
#14004

Det er alltid von i hengende snøre, men NOD sluttet nesten på LOD, og nesten 1/3 av dagens omsetning gikk i sluttauksjonen. Var det et tegn på tøm og røm?Endret 19.10.2016 18:36 av renud
renud
19.10.2016 18:54
#14006

Ble tipset på XI om at dette nok var en medvirkende årsak til fallet, og ikke umulig at de solgte seg videre ned i sluttauksjonen. Er gjerne derfor de krysser under slike grenser for deretter å kunne dumpe fritt:

Disclosure of large shareholding (Section 4-2). 19.10.2016 11:55
Issuer: NORDIC SEMICONDUCTOR ASA
ISIN: NO0003055501
Date threshold reached: 19/10/2016
Name of shareholder: CAMOX MASTER FUND
Number of shares held: 8,157,731
Percentage held: 4.99%
Trigger: sale of shares
Number of share sold: 436,951

I så fall ca 7,7 millioner aksjer igjen, fratrukket det de eventuelt solgte etter meldingen og da spesielt i sluttauksjonen.
Kjell T. Ringen
19.10.2016 19:17
#13162

hei renud

hvordan får du til at 1/3 gikk i sluttauksjon?
Mitt regneark sier at det bare gikk 357602 aksjer i auksjonen.

Totalen for dagen er 3 482 930
Dvs bare 1/10 i auksjonen.


klide: netfonds
renud
19.10.2016 19:58
#14007

Det var merkelig, Kjeltringen.
På Skandiabanken opplyses følgende:

Antall 1 195 534
Oms. 39,60 mill.

Men jeg ser jo at tallene du oppgir stemmer med Netfonds opplysninger, og i DNB bekreftes de tallene.

Har aldri opplevd det før.
highlander
20.10.2016 16:57
#6501

Dropper evt. rekylspekk i NOD, og har nå fjernet min kjøper på lavt 32-tall. For det første kom ikke bunnen like lavt som jeg hadde håpet. For det andre inntraff bunnen dagen etter resultatene (32,60 i går intraday) og ikke påfølgende dag. For det tredje tror jeg at neste bunn blir lavere enn denne når pågående rekyl, som det for øvrig ikke ser ut til å være mye futt i, har lagt seg.

Langsiktig har jeg liten tro på caset etter de skuffende kvartalstallene, med mindre det skulle skje noe strukturelt som oppkjøp eller liknende...
renud
20.10.2016 17:25
#14019

Merkelig kryss i NOD etter børsslutt kl 17:04, som jeg ikke tror man skal legge for mye vekt på:
17:04:42 Kurs 43,72: 200 000 NMBR/DNM

Volumet i Sk.Bnkn stemmer heller ikke i dag, så det har vel noe å gjøre med at de ikke registrerer kryss i omsetningen, vil jeg tro.

Et helt annet spørsmål. Det har dukket opp noe nytt på anvisningen av dags-volumet, se "Volume" i mitt innlegg 19.10.2016 18:34 #14004. Er det bare en bug i systemet, eller f.eks dagsvolumet under "tverrstreken" og sluttauksjonsvolumet over den litt høyere tverrstreken, altså at man nå kan se om kursen i auksjonen ble "jekket opp" i sluttauksjonen?

Endret 20.10.2016 17:25 av renud
Savepig
20.10.2016 18:49
#85

Jeg også har sittet og lurt på hva den nye grafikken på volum betyr.
renud
24.10.2016 12:25
#14061

Savepig
Har sjekket litt forskjellige aksjer, og det er tydelig at det indikerer at volumet disse dagene "sprengte" det angitte volum-intervallet. Dersom disse volumtoppene skulle vært vist full ut i chartet, ville volumangivelsen de andre dagene i noen tilfeller blitt forsvinnende liten og dermed vanskelig å tolke.

Forøvrig holder NOD seg så vidt innenfor kritisk område (teknisk), ennå.
highlander
13.12.2016 03:36
#6701

Nordic Semiconductors Asia-sjef Ståle Ytterdal sier at det er hardere konkurranse enn noen gang i dette store fremvoksende markedet der store amerikanske konkurrenter har meldt seg på samtidig som mange kinesiske og taiwanske selskaper som presser prisene hardt er tilkommet. Spørsmålet er om de sistnevnte kan levere et produkt som kunden faktisk kan levere. Han mener at Nordic er anerkjent som den fremste Bluetooth low energy leverandøren. (Kilde: FA/Xi)
Savepig
04.01.2017 19:40
#229

Det trengs vel gjerne at NOD slår i bordet med noen gode resultater for å tenne fyr på denne igjen?Endret 04.01.2017 19:40 av Savepig
highlander
30.01.2017 11:19
#6878

Sparebank1 Markets har i dag tatt Nordic Semiconductor inn i sin ukesportefølje.
renud
30.01.2017 11:24
#14735

HS'en påbegynt i 2014 er fremdeles intakt, so handle with care.
highlander
30.01.2017 11:48
#6879

Enig i at NOD ser skummel ut teknisk, renud.

Sparebank1 Markets analytikerkorps er heller ikke spesielt imponerende mht performance.

Men på et eller annet nivå blir dette en attraktiv investering igjen.

Tør man tippe en bunn rundt 20 kr et sted...? Tja... :)
highlander
11.09.2017 12:07
#7442

Sparebank1 Markets har omsider snudd i NOD, og nedgraderer aksjen fra kjøp til salg.

Meglerhuset reduserer samtidig kursmålet fra 42 til 40 kr.
highlander
04.10.2017 14:09
#7520

Pareto Securities er i motsetning til Sparebank1 Markets mer positiv, og har oppgradert NOD fra hold til kjøp i en oppdatering.

Samtidig har meglerhuset justert kursmålet fra 41 til 50 kr.
highlander
16.10.2017 07:40
#7553

NOD tas denne uken inn i Dovreporteføljen. Stig Myrseth gir følgende begrunnelse:
«Nordic Semiconductor […] er global markedsleder innen det raskt voksende Bluetooth Smart-markedet. Etter en vekstpause de siste årene har ordreinngangen på ny skutt fart, og dette borger for resultatvekst og en stigende aksjekurs fremover.»
highlander
13.11.2017 12:20
#7635

NOD kastes i dag ut av Dovreporteføljen, etter under én måned inne i varmen...
highlander
22.01.2018 13:53
#7963

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
13.02.2018 14:36
#8229

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
15.02.2018 14:16
#8277

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
highlander
16.02.2018 14:17
#8296

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter