Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > Avance Gas Holding
Avance Gas Holding
delta
23:38 19.12.2017
#22418

Spotratene har den siste tiden kommet opp og er rett i underkant av USD 20k/dag for VLGC.

Endret 19.12.2017 23:40 av delta
highlander
15:00 22.12.2017
#7794

Ser på avkastningen på denne investeringen og chartet, og liker begge deler. Vakkert, er et dekkende ord. :)

Endret 22.12.2017 16:20 av highlander
Beins
16:26 11.01.2018
#11535

Er retrace'en snart over? Den har korrigert inntil 70,4% av siste oppgang som gikk fra 19,00 til 24,40 (intradag).

Noen som følger med på rateutsiktene for tida?

Beins
12:50 12.01.2018
#11539

Avance ga svar på tiltale og slo til med et bra rykk i dag, jfr chartet over.
Inn på vinnerlista.
Beins
13:29 12.01.2018
#11543

Hegnar: DNB Markets har i dagens aksjerapport tatt en titt på rederiene innen LPG-sektoren (liquefied petroleum gas - en blanding av propan og butan).

- En fordel ved vurderingen av utsiktene for disse selskapene er markedets avhengighet av amerikansk eksport. Produksjonen, og dermed tilgjengelig volum og etterspørsel etter fraktkapasitet, følger i hovedsak med noen måneders forsinkelse aktivitetsnivået i skiferoljevirksomheten. Tilgangen på informasjon om denne aktiviteten er relativt god, skriver meglerhuset.

Etter en periode med fallende aktivitet, har den årlige veksttakten innen skiferolje ifølge rapporten vært positiv siden februar i fjor, og i 4. kvartal var den etterfølgende veksttakten for LPG-produksjonen kommet opp i 8,0 prosent på årsbasis.

- Denne takten underbygger våre estimater for selskapene inn i 2018. Samtidig er samlet flåtevekst i sektoren på vei ned. Etter at 106 VLGC-fartøy (very large gas carriers) er levert de siste tre årene, er kun 38 fartøy bestilt for de neste tre årene. Sammenlignet med øvrig shippingvirksomhet er også selskapene innen LPG verdsatt relativt attraktivt på multiplene fremover, heter det videre.

Sender aksjer opp
Innenfor sektoren har DNB Markets en hold-anbefaling på USA-noterte Dorian LPG med kursmål 8,10 dollar.

Videre har meglerhuset kjøpsanbefalinger på BW LPG og Avance Gas med kursmål på hhv. 44 og 28 kroner.

Fredag formiddag stiger BW LPG 3,8 prosent til 38,50 kroner på Oslo Børs, mens Avance Gas er opp 4,8 prosent til 22,10 kroner.

DNB Markets ser dermed en oppside i de to aksjene på hhv. 14-15 og 26-27 prosent fra dagens nivåer.
highlander
14:03 12.01.2018
#7898

Ja, det ble et fint comeback for Avance, Beins. :) Opp 6,4 % så langt i dag.

Var litt tungt å se den falle fra 24,40 til 20,50 intradag, men jeg sitter videre med min inngang fra lavt 19-tall.

Endret 12.01.2018 14:03 av highlander
highlander
12:46 12.02.2018
#8204

I mandagens rapport kommer DNB Markets med en analyse av LPG-sektoren:

Meglerhuset skriver at fordelen med vurderingen av slike shippingselskapene er at markedet er avhengig av amerikansk eksport.

«Produksjonen, og dermed tilgjengelig volum og etterspørsel etter fraktkapasitet, følger i hovedsak og med noen måneders forsinkelse aktivitetsnivået i skiferoljevirksomheten. Tilgangen på informasjon om denne aktiviteten er relativt god. Etter en periode med fallende aktivitet har den årlige veksttakten innen skiferolje vært positiv siden februar i fjor og i Q4 var den etterfølgende veksttakten for LPG produksjonen kommet opp i 8 % år/år. Denne takten underbygger våre estimater for selskapene inn i 2018.»

Meglerhuset har kjøpsanbefaling på BW LPG med et kursmål på 44 kroner og Avance Gas med et kursmål på 28 kroner per aksje. (Kilde: DNM, E24)
highlander
14:18 15.02.2018
#8278

Avance Gas Holding Ltd, som eier og driver en flåte på 14 veldig store gasstankskip (Very Large Gas Carriers, VLGC) taper fortsatt penger i fjerde kvartal.

Omsetningen endte på 27,37 millioner dollar, og brutto driftsresultat (EBITDA) på 4,12 millioner dollar.
Resultat etter skatt endte på minus 12,37 millioner dollar. Tapet for hele året sett under ett endte på 54,8 millioner dollar, opp fra et tap på 68,2 millioner dollar i 2016.

Selskapet tjener mer og taper mindre enn i tredje kvartal grunnet høyere rater. (Kilde: E24)
highlander
14:17 16.02.2018
#8295

Nordea Markets opprettholder kjøp av Avance etter kvartalsrapporten.

Imidlertid reduserer meglerhuset kursmålet fra 46 til 42 kr, men det representerer fortsatt en betydelig oppside...
highlander
11:20 06.03.2018
#8496

Shippinganalytiker Petter Haugen i Kepler Cheuvreux er bull på Avance Gas og BW LPG.

– Vi ser en oppside på om lag 60-70 prosent i aksjene, sier han ifølge Finansavisen.

Ratene for store LPG-skip (VLGC) er nå nede i rundt 10.000 dollar dagen, og Haugen mener at det er gode muligheter for at ratene vil klatre opp i over 40.000 dollar i 2019. (Kilde: FA)
highlander
07:49 12.03.2018
#8546

Stig Myrseth tar i dag Avance inn i varmen, og oppgir følgende begrunnelse:

"I Dovre-porteføljen økes den sykliske eksponeringen denne uken gjennom å bytte ut Bank Norwegian med Avance Gas. Jeg fristes blant annet av utsiktene til et sommeroppsving i LPG-ratene."
highlander
10:59 10.04.2018
#8954

Nordea Markets kutter kursmålene i LPG-selskapene i en analyseoppdatering:

I Avance Gas kuttes kursmålet fra 42 til 36 kr.

Imidlertid gjentar meglerhuset kjøpsanbefalingen.
highlander
11:52 24.04.2018
#9396

DNB Markets er mer lunken til LPG-sektoren igjen i en oppdatering.

Meglerhuset har derfor nedgradert anbefalingene både på BW LPG og Avance Gas fra kjøp til hold.

Samtidig kuttes det i kursmålene:

I BW LPG skalperes kursmålet fra 45 til 31 kr, mens i Avance Gas reduseres kursmålet fra 28 til 22 kr.
Beins
13:42 25.04.2018
#11857

Skikkelig dårlig i Avance nå, 19,64 er ikke mye å skryte av.
Har ikke sett på prognoser om markedsbalansen i senere tid. Før jul var det mange som regnet med et langt mer balansert marked i andre halvdel av 2018. Men dette kan ha vært for optimistisk?

Endret 25.04.2018 13:53 av Beins
highlander
13:48 25.04.2018
#9441

Re. Beins #11857

Analysene til Stig Myrseth (snart "kryptokonge") med flere var alt for optimistiske mht. LPG-ratene i desember og januar. LPG-markedet har vært nitrist og har ikke utsikter til snarlig bedring.

Det er dette Nordea Markets og DNB Markets etter hvert har tatt innover seg, ref. innleggene over.

Aksjen har noe støtte rundt 19,00.

LPG-bransjen blir nok veldig lønnsom igjen en gang, men som alt annet er det et spørsmål om timing.
Provence
17:49 25.04.2018
#10097

Finansavisen 25.4.2018

Spår likviditetsskvis for BW LPG og Avance Gas

SHIPPING:VLGC-ratene nærmer seg null og DNB Markets tror at både BW LPG og Avance Gas vil gå tom for likviditet i første halvår 2019.


BJØRN HENNING GRANDAL
Sommeren 2015 var VLGC (Very Large Gas Carrier)-ratene oppe i over 120.000 dollar dagen. Fredag i forrige uke var ratene nede i 123 dollar dagen. I går var DNB Markets analytikerne Nicolay Dyvik, Jørgen Lian og Mats Bye ute med en analyse på LPG-sektoren, og de tror ikke at markedet kommer til å bli vesentlig bedre før tidligst mot slutten av 2019.

– LPG-rederiene har vært flate på børsen siden vår forrige sektoroppdatering i oktober i 2017. Vihåper vi har snudd i tide slik at investorene får anledning til å selge seg ut i forkant en ny runde med fokus på svake balanser fra 2019 tilsvarende det vi så høsten 2016, sier Nicolay Dyvik.

Laber USA-eksport

I analysen oktober i fjor trakk DNB Markets frem at veksten i USAs LPG-produksjon skulle komme i 2018 og bidra til god eksportvekst og et bedre VLGC-marked.

– Så langt i år har vi sett en sterk vekst i propanproduksjonen i USA på hele åtte prosent fra samme tidspunkt i fjor, men en enda sterkere propanetterspørsel i USA har overrasket oss og er hovedårsaken til at vi nå nedgraderer sektoren.

For første gang på åtte år ligger det an til å bli en nullvekst i propanetterspørselen fra USA for 2018.

– Så langt i år er USAs propanetterspørsel opp 15 prosent år over år og vi mener det er for enkelt kun å skylde på kaldt vær. LPG-konsumet har historisk vært flatt i 20 år og er i år 7 prosent over 5 års snittet, sier Dyvik.

DNB-analytikeren mener å ha funnet belegg for å tilskrive noe av etterspørselen til USAs petrokjemisk industri.

– For det første bygges kapasiteten og dermed etterspørselen ut, og i tillegg mener vi marginbildet for den petrokjemiske industrien endret seg mer i favør av propan kontra etan enn vi har sett på lenge, som også forsterker etterspørselen.

Lavere kapasitetsutnyttelse

DNBs beregninger viser at dette vil sende kapasitetsutnyttelsen på LPG -flåten ned til 81 prosent i 2018 mot meglerhusets tidligere anslag på 87 prosent.

– Lavere kapasitetsutnyttelse har medført at vi også tar ned våre VLGC rateanslag for 2018 fra 21.000 til 12.000 dollar pr. dag og våre 2019 anslag fra 31.000 til 18.000 dollar pr. dag, sier Dyvik.

For at ratene skal skyte i været mener DNB at det må skrapes flere skip, samtidig som propanetterspørselen i USA må falle mye tilbake eller at LPG-produksjonen i USA blir langt høyere enn det som nå er forventet.

– For 2018, tror vi skaden allerede har skjedd og at man først må vente til 2019 for en bedring, men da fra en allerede lav flåteutnyttelse.

Likviditetsproblemer

Analytikertrioen Dyvik. Lian og Bye mener at likviditeten i både BW LPG og Avance Gas er truet som følge av det ekstremt svake LPG-markedet.

– BW LPG har en likviditet i dag på 267 millioner dollar som vi venter vil falle til 51 millioner dollar innen andre kvartal 2019, som igjen betyr at selskapet enten må hente egenkapital eller selge skip for å styrke balansen. Avance Gas har en likviditet på 112 millioner dollar, som vi venter skal falle til 60 millioner dollar i tredje kvartal 2019. Det er kvartalet hvor de skal begynne å betale fulle avdrag på lånene sine, sier Dyvik.

I den seneste fireårsperioden har LPG-rederiene ifølge DNB Markets i gjennomsnitt vært handlet på cirka 25 prosent rabatt til verdijustert egenkapital. I da ligger rabatten på 30 prosent.

– Sist likviditeten var truet høsten 2016 ble LPG rederiene handlet på 70 prosent rabatt til verdijustert egenkapital, sier Nicolay Dyvik.
highlander
19:06 25.04.2018
#9450

Denne kom etter at børsen stengte...

John Fredriksen benyttet kursfallet i dag til å plukke en større post i Avance:

25/04-2018 16:36:20: (AVANCE) AVANCE GAS HOLDING LTD - DISCLOSURE OF TRADE

Hemen Holding Limited ("Hemen"), which is indirectly
controlled by trusts established by Mr. John
Fredriksen for the benefit of his immediate family,
has on 25 April 2018 acquired 3,000,000 shares in
Avance Gas Holding (OSE: AVANCE) at a price of NOK
21.3791 per share. Following the acquisition, Hemen
holds 11,910,251 shares in Avance, equalling 18.46% of
the shares and votes in Avance. In addition, Frontline Ltd, a company in which
Hemen holds approximately 48.4% of the shares, owns a total of 442,384 shares in
Avance, resulting in an aggregate holding of 12,352,635 shares equalling 19.14%
of the shares and votes in Avance. The foregoing calculations are made based on
64,527,972 outstanding shares.

This disclosure is made pursuant to sections 4-2 and
4-3 of the Norwegian Securities Trading Act.
Beins
19:10 25.04.2018
#11859

re:Provence #10097:

Dette er meget alarmerende for de sitter som aksjonærer i selskapene.
Økt eksport fra USA har vært bærebjelken i alle analyser om bedret markedsbalanse i LPG-markedet.
Dersom trenden med økt intern bruk av propan i USA fortsetter, kan dette bli meget alvorlig.
Her er det bare å holde seg unna.
highlander
11:11 26.04.2018
#9494

Nordea Markets er fortsatt positive i sitt syn på LPG-markedet, og synes ikke å ha tatt innover seg poenget om USA-markedet i innlegget over.

Riktignok nedjusterer meglerhuset Avance Gas og BW LPG, med én krone hver, til henholdsvis kr 35 (tidl. 36) og kr 59 (tidl. 60).
highlander
08:33 03.05.2018
#9733

Det er fortsatt begredelige LPG-rater, selv om det meldes om en marginal økning:

Aktiviteten øst for Suez har vært betydelig påvirket av ferier, men ratene har den seneste uken økt marginalt, skriver skipsmeglerhuset Fearnleys i sin ukerapport onsdag ettermiddag.

Ratene ligger nå på om lag 7.500 dollar pr dag. (Fearnleys, TDN)
highlander
08:41 03.05.2018
#9737

...men noen bruker de dårlige LPG-ratene til å posisjonere seg:

Boston Carriers har kjøpt en italiensk LPG-terminal fra Nuova, og mener handelen er første steg for de to selskapenes planer som blant annet inkluderer identifisering av muligheter for kjøp av LPG-skip, melder Splash 24/7 torsdag.

-Dette er det perfekte øyeblikket å gå inn i LPG-transport og distribusjonsvirksomhet. LPG er et produkt med økende etterspørsel som bare vil vokse ettersom verden skifter mot renere energi, sier konsernsjef Antonios Bertsos i Boston Carriers. (TDN)
highlander
09:37 07.05.2018
#9843

Pareto Securities har i dag kommet med en analyseoppdatering på Avance Gas med overskriften "Hands are tied".

Meglerhuset gjentar sin kjøpsanbefaling, men kutter kursmålet fra 31 til 25 kr.
highlander
10:42 07.05.2018
#9848

Avance Gas legger frem resultater tirsdag 8. mai. Presentasjon hos Swedbank Filipstad Brygge klokken 15:00.

Avance Gas ventes å legge frem en ebitda på 4 millioner dollar av t/c-inntekter på 15 millioner dollar for første kvartal 2018.

Driftsresultatet anslås til -6 millioner dollar, mens nettoresultatet ventes å bli -12 millioner dollar.

Det viser gjennomsnittet av estimater Inquiry Financial har hentet inn for TDN Direkt fra *) fem analytikere.

*) Tre av analytikerne har kjøpsanbefaling på Avance-aksjen, en har hold og en har selg.

Gjennomsnittlig kursmål er 26,6 kroner, varierende fra 20,0 til 40,0 kroner pr aksje. (TDN)

*) Deltagere: DNB Markets, Fearnley Securities, Kepler Cheuvreux, Pareto Securities og SEB Equities
highlander
19:57 09.05.2018
#9905

Avance Gas Holding la frem sin kvartalsrapport tirsdag. Tallene ble som forventet:

Selskapet fikk en ebitda på 4 millioner dollar i første kvartal 2018, mot 2 millioner dollar samme kvartal året før. Ebitda var ifølge estimater innhentet av Inquiry Financial for TDN Direkt ventet til 4 millioner dollar.

T/C-inntektene var 15 millioner dollar i kvartalet, mot 13 millioner dollar i foregående kvartal og ventet 15 millioner dollar. Samlede driftsinntekter var 29 millioner dollar i kvartalet, mot 31 millioner i samme periode i fjor.

Driftsresultatet ble -6 millioner dollar, mot -8 millioner samme periode året før, mens det var ventet til -6 millioner dollar.

Avance Gas venter fortsatt et bedret fraktmarked i løpet av 2018, ifølge selskapets kvartalsrapport tirsdag.

Basert på forventing om ytterligere vekst i LPG-produksjon i USA, drevet av opptrappet olje- og gassproduksjon i USA, ventes bedring VLGC-fraktmarkedet, heter det i rapporten.

Ved utgangen av første kvartal 2018 var ordreboken for VLGC-skip på 37 skip, tilsvarende 13 prosent av den globale flåten.

Videre skriver selskapet i rapporten at Avance Gas styre og ledelse fortsetter å fokusere på å opprettholde selskapets likviditetsposisjon og balanse, samt på å holde driftseffektiviteten høy. (TDN)

Endret 09.05.2018 19:57 av highlander
highlander
20:13 09.05.2018
#9909

Avance Gas må kikke på de finansielle mulighetene sine dersom low case-scenariet fortsetter utover andre kvartal 2019, da rederiet igjen må betale fulle avdrag på banklånene sine, ifølge konsernsjef Christian Andersen.

- Om markedet er svakt lenger enn det vi har lagt opp til må vi se på mulighetene våre, sier han til TDN Direkt i forbindelse med rederiets kvartalspresentasjon tirsdag.

Nybyggsordrene som har kommet den seneste tiden har vært relativt overraskende, ifølge flere meglerhus, og slik det ser ut i dag vil fire VLGCer leveres i 2018, 21 vil leveres i 2019 og 12 vil leveres i 2020.

Andersen avviser at utsiktene til LPG-shipping er blitt ødelagt som følge av nybyggsordrene.

- Det er to scenarier som begge er bra for oss. Om markedet er dårlig lenge vil det forsvinne veldig mange båter, men også om markedet er bra vil de dårligste skipene likevel forsvinne da de er uøkonomiske. Dette vil skje blant annet som funksjon av International Maritime Organizations (IMO) sulfat-krav som blir innført i 2020, sier han til TDN Direkt.

VLGC-bestillingene som er blitt gjort så langt i år er i hovedsak blitt bestilt av de internasjonale tradinghusene Vitol og Trafigura. Andersen mener dette blant annet skyldes at nybyggsprisene har vært veldig lave og at det har vært ventet at prisene har bunnet ut.

- Disse har ikke sysselsettingsrisiko på samme måte, da de har stor aktivitet i segmentet. De har også sterke balanser og har tilgang på fremmedkapital, sier han.

Ellers opplyser konsernsjefen at Avance Gas har sett på å drive sine VLGCer med LPG i lengre tid.

- Vi utsetter en beslutning i forhold til dette så lenge som mulig, men vi har virkelig sansen for dette, sier han. (TDN i går/tirsdag)
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter