Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > NSG - bunnen nådd for oppkjøpskandidat?
NSG - bunnen nådd for oppkjøpskandidat?
Reppenskara
10:29
17.07.2014
#5807

Dagens resultat markerer et vendepunkt for NSG. Da passer det perfekt å lage en ny topic. Vedlagt er oppstilling av tallene og konsernets kommentarer. Vi bør særlig merke oss følgende fra Ombudstvedt:
"Kontantstrøm fra driften før finansposter var NOK 206 millioner i andre kvartal sammenlignet med NOK 54 i første
kvartal.

- Kostnadsreduksjoner og lavere rentekostnader etter nedbetaling av juniforfallene vil bedre lønnsomheten. Dette koblet med slutføringen av et større investeringsprogram de siste to årene vil øke kontantsstrømmen vesentlig fremover.
"

Norske Skog: Lavere kostnader og bedre marginer


Norske Skog bedret driften som følge av lavere kostnader og bedre effektivitet
i andre kvartal. Høy produksjon ved fabrikkene i et krevende marked viser den
relativt gode konkurranseposisjonen til konsernet.

- Den gode trenden med lavere variable og faste kostnader fortsetter. Samlet
sett er vi i en bedre kostnadsposisjon i år i forhold til tidligere år på
grunn av pågående kostnadsreduserende tiltak samt stordriftsfordeler ved de
gjenværende enhetene, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Norske Skogs brutto driftsresultat (EBITDA) i andre kvartal 2014 var på NOK
251 millioner, opp fra NOK 153 millioner i første kvartal. Oppgangen skyldtes
lavere energi og fiberkostnader samt bortfall av engangseffekter ved Boyer
(oppstart LWC), Walsum og Saugbrugs (oppstart nytt masseanlegg).

Resultat etter skatt for perioden var NOK -114 millioner i andre kvartal,
sammenlignet med NOK 11 millioner i første kvartal 2014. Resultatet ble
påvirket av urealisert valutatap på NOK 121 millioner. Netto rentebærende
gjeld økte med NOK 152 millioner til NOK 6 952 millioner, hvor NOK 136
millioner relaterte seg til en negativ valutaeffekt på grunn av en svakere
norske krone. En svakere norsk krone vil være positivt for selskapets
fremtidige resultater. Norske Skog nedbetalte gjenværende obligasjoner med
juniforfall på NOK 496 millioner. Kontantstrøm fra driften før finansposter
var NOK 206 millioner i andre kvartal sammenlignet med NOK 54 i første
kvartal.

- Kostnadsreduksjoner og lavere rentekostnader etter nedbetaling av
juniforfallene vil bedre lønnsomheten. Dette koblet med sluttføringen av et
større investeringsprogram de siste to årene vil øke kontantsstrømmen
vesentlig fremover. Samtidig vil vi kontinuerlig overvåke markedssituasjonen
og ved behov iverksette aktiv kapasitetsstyring for å motvirke effekter av et
marked i ubalanse, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Marked og segmenter

Europa
Driftsinntektene økte sammenlignet med første kvartal som følge av
sesongmessig høyere salgsvolumer. Etterspørselen etter avispapir og
magasinpapir i Europa falt med 4% i de fem første månedene i år sammenlignet
med tilsvarende periode i fjor.

Råvarekostnadene per tonn var lavere enn forrige kvartal som følge av lavere
energi og råvarekostnader. Faste kostnader var stabile i kvartalet.
Kapasitetsutnyttelsen var på 87% i andre kvartal sammenlignet med 90% i
første kvartal.

Australasia
Driftsinntektene økte sammenlignet med første kvartal og gjenspeiler
oppstarten av effektiv produksjon ved den ombygde maskinen på Boyer.
Etterspørselen etter avis- og magasinpapir i Oceania var relativt stabilt i
de første fem månedene i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Variable kostnader per tonn og faste kostnader var stabile sammenlignet med
første kvartal. Noe lavere energikostnader var motvirket av høyere
kjemikalie- og celluloseforbruk i forbindelse med oppstart av
magasinpapirproduksjon ved Boyer. Kapasitetsutnyttelsen var uendret på 91% i
kvartalet.

Endret 17.07.2014 10:31 av Reppenskara
Reppenskara
10:31
17.07.2014
#5808

Nøkkeltall, andre kvartal 2014 (NOK millioner)

---------------------------------------------------------------------------------
| Q2 2014 Q1 2014 Q2 2013 2013 |
|Driftsinntekter 3 018 2 867 3 267 13 339 |
|Brutto driftsresultat (EBITDA) 251 153 214 862 |
|Brutto driftsmargin (%) 8,3 5,3 6,6 6,5 |
|Brutto driftsresultat etter avskrivninger 71 -28 16 134 |
|Restruktureringskostnader 0 -2 0 -145 |
|Andre gevinster og tap 51 114 -662 -1 100 |
|Nedskrivninger 0 0 0 0 |
|Driftsresultat 122 84 -647 -1 111 |
|Andel resultat tilknyttede selskaper -3 8 4 26 |
|Finansposter -284 -77 -358 -1 258 |
|Skatt 51 -4 142 500 |
|Resultat -114 11 -859 -1 844 |
|Netto kontantstrøm fra driften før finansposter 206 54 298 718 |
---------------------------------------------------------------------------------
Utsikter 2014
Salgsprisene i Europa forventes å holde seg relativt stabile gjennom 2014.
Markedsbalansen for avispapir er akseptabel, mens driftsmarginen for
magasinpapir, som ikke er tilfredsstillende, forventes å forbedre seg som
følge av sesongmessige variasjoner.

Salgsvolumene vil sesongmessig være høyere i andre halvdel av 2014. Den
ombygde maskinen ved Boyer i Australia er nå i ordinær drift, og vil bidra
fullt ut fra tredje kvartal.

De variable kostnadene for konsernet forventes å holde seg relativt stabile.
Tiltak for å redusere de faste kostnader vil fortsette.

Presentasjon og telefonkonferanse
Delårsregnskapet vil bli presentert i Karenslyst all 2 i Oslo i dag kl 08.30
CET og overført direkte på Norske Skogs hjemmesidewww.norskeskog.com.

En internasjonal telefonkonferanse, åpen for spørsmål fra de finansmarkedene,
vil bli avholdt kl 13.00 CET. Detaljer for telefonkonferansen: +44 1296 480
100, kode: 806 083. Innringere bes registrere seg før 12:50.

Opptak av presentasjonen og telefonkonferansen vil i ettertid bli
tilgjengelige påwww.norskeskog.com.

Oslo, 17. juli 2014

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

--------------------------------------------------------
|For ytterligere informasjon: |
|Norske Skog media: Norske Skog finansmarkedet: |
| |
|Kommunikasjonsdirektør Direktør Investor Relations |
|Carsten Dybevig Tom Rogn |
|Mob: 917 63 117 Mob: 948 55 659 |
--------------------------------------------------------
Q2 2014 Norske Skog presentation
http://hugin.info/105/R/1828270/633722.pdf
Q2 2014 Norske Skog kvartalsrapport
http://hugin.info/105/R/1828270/633721.pdf
Q2 2014 Norske Skog pressemelding
http://hugin.info/105/R/1828270/633720.pdf

Reppenskara
10:41
17.07.2014
#5809

Morgenen 2. april 2013 opprettet jeg tilsvarende topic for REC. REC-aksjen åpnet den dagen på 1,17 og sluttet på HOD 1,31. Tre måneder siden endte den på 3,25 etter å ha vært oppe i 4 kr blank intradag.

Så får vi se om brevkurset jeg fikk av Snåsamannen er like hjelpsomt når det kommer til NSG -- vil selskapet endelig gjenoppstå som fugl Føniks!?

Endret 17.07.2014 10:41 av Reppenskara
Minken
10:44
17.07.2014
#83

Dette har jeg ventet på en stund, jeg skrev i den forrige topiken at det fundamentale nå er på plass og da vil det før eller siden slå ut i kursoppgang. Tallene var så vidt i underkant av mine forventninger, men framtidsutsiktene er lysere enn på mange år. Dette må bli bra, men jeg sier til det kjedsommelige, følg med på MSI sine handler. De prøver fortsatt å holde aksjen nede og kjøper dyrere enn de selger nesten hver dag. Mitt håp er at det er en aktør som tenker oppkjøp som bruker MSI.
Reppenskara
10:51
17.07.2014
#5810

Aksjonærlista viser at Kontrari v/Frode Teigen nå er nest største aksjonær, og har kjøpt over 5 millioner aksjer den siste tiden. Usedvanlig god timing, får man si... Endringen på nesten 2 millioner aksjer bare på siste uken har jeg ikke registrert i handelen på OSE. Tidligere ser det ut til at han har brukt Pareto.

Jeg antar derfor at siste uken storkjøp har skjedd i dark pool eller på privaten. Forøvrig ikke utenkelig at man kan manipulere aksjekursen på OSE pga. lav likviditet, samtidig som man handler større poster over the counter.

Principal shareholders at 17 July 2014
No of shares % Changes from last week Name Country
10 000 000 5,26 0 NOBELSYSTEM SCANDINAVIA AS NOR
6 307 000 3,32 120 000 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN NOR
6 065 911 3,19 0 AT SKOG SA NOR
5 189 688 2,73 0 ASTRUP FEARNLEY A/S NOR
5 167 062 2,72 1 831 986 KONTRARI AS NOR
5 059 475 2,66 3 370 NORDNET BANK AB SWE
4 350 000 2,29 0 UTHALDEN A/S, V/HARALD MORÆUS HANSSEN NOR
4 133 976 2,18 50 000 SPECTATIO FINANS AS NOR
4 041 299 2,13 0 CITIBANK N.A. USA
3 493 238 1,84 0 ALLSKOG BA NOR
3 209 314 1,69 17 356 DANSKE BANK A/S DNK
2 986 644 1,57 0 FIDUCIA AS NOR
2 925 000 1,54 0 SWEDBANK NORGE MARKETS NOR
2 629 068 1,38 -58 480 CLEARSTREAM BANKING LUX
2 296 466 1,21 0 A/S HAVLIDE NOR
2 200 000 1,16 0 SES AS NOR
2 112 005 1,11 0 A/S HERDEBRED NOR
2 050 000 1,08 0 BAROKK INVEST AS NOR
2 022 208 1,06 0 J.P. MORGAN CHASE BANK LUX
2 000 000 1,05 0 TVENGE TORSTEIN I. NOR

37 177 498 19,57 -395 782 Non-Norwegian holding (combined)
Reppenskara
10:54
17.07.2014
#5811

Kredittmarkedet reagerer positivt, med kurser på 91 og 71 for hhv. 2016- og 2017-lånet:
2016: http://www.boerse.de/anleihen/NORSKE-SKOGINDUSTR-11-16/XS0636567710
2017: http://www.boerse.de/anleihen/NORSKE-SKOGINDUSTR-07-17/XS0307552355
Reppenskara
10:57
17.07.2014
#5812

Re Minken og MSI:
MSI er viktig å følge med på, men også DBL, som ofte har nettosolgt kraftig i forkant av skuffende kvartalstall. Mye tyder på at DBL har vært i overkant godt informert på forhånd.

Før Q2-2014 i dag har ikke DBL handlet så mye såvidt jeg har observert, men netto har de vært på kjøper'n. Det kan være noe å huske på ifht. neste kvartalsrapport (storselger DBL, så kom deg ut!).
OldNick
11:04
17.07.2014
#15876

Minken
11:08
17.07.2014
#84

Ja, tanken har streifet meg vedr. DBL ved flere anledninger. Men dette får vi ikke gjort noe med men vi kan bruke våre observasjoner som noe av underlaget for riktig timing av kjøp og salg. (Men jeg irriterer meg over dette uansett sjøl om det er verst for meg selv)
OldNick
08:11
22.09.2014
#16071

Starter opp verdens første skogbørs

Norske Norexeco har fått konsesjon fra Finansdepartementet og regner med å starte opp handelen med papirprodukter innen utgangen av året


Jostein Nissen-Meyer, E24.no
19.09.2014

Mot slutten av året vil handelen starte på Norexeco - en markedsplass for handel i papir- og celluloseprodukter, og den første i sitt slag i verden.

Vi mener at det er et behov for en børs for handel av skog- og papirprodukter, sier administrerende direktør i Norexeco, Stein Ole Larsen, til E24.

Det finnes børser der man kan handle en rekke råvarer, men ikke noe for papirprodukter, fortsetter han, og viser til at markedsstørrelsen på cellulosemarkedet er nesten på størrelse med aluminiumsmarkedet.

De to første produktene det vil handles i vil være to forskjellige grader cellulose - råstoffet for produksjonen av papir.

Etterhvert tar man sikte på å introdusere nye typer produkter som resirkulert papir, pellets, og Larsen ser også et «potensial innen kartong».

Gir mulighet til å sikre seg

Papirbørsen vil imidlertid ikke være for hvem som helst.

Den retter seg først og fremst mot produsenter og kjøpere av papirprodukter, som ønsker å ta finansielle posisjoner i markedet - eksempelvis sikre seg prismessig gjennom hedging.

Men også for aktører som ønsker å ta rene finansielle posisjoner på oppgang eller nedgang i papirmarkedet, kan den nye børsen være interessant.

Produktene det vil handles i er finansielle kontrakter og det er ikke levering på disse. Med andre ord, man får ikke levert varen det er snakk om og kontrakten gjøres opp kontant - på samme måte som de fleste oljekontrakter man kan kjøpe.

Kan være aktuelt

I Norske Skog er man ikke medlem av børsen, men man utelukker ikke at dette kan bli aktuelt.

Vi har ikke vurdert medlemskap før konsesjonen forelå. Om et medlemskap bedrer lønnsomheten og får ned våre kostnader, vil vi vurdere et medlemskap, sier kommunikasjonsdirektør i Norske Skog, Carsten Dybevig, til E24.

Salgsprisene våre fastsettes i et globalt markedet, men mye av kostandene våre er i Norge, som er på et høyt nivå. Om dette kan bidra til å redusere vår kostander er det interessant.

Et mer regulert marked

Det viktige er at vi står overfor en råvare som har vært veldig volatil, og uten mulighet til å ta posisjoner i. Ved å innføre en regulert markedsplass tror vi markedet innen papir vil fungere bedre, sier Larsen.

Om man ønsker å sikre seg finansielt i papirmarkedet i dag må det gjøres gjennom en direkte avtale mellom kjøper og selger, eller såkalt over the counter (OTC) gjennom en egen avtale med et meglerhus eller bank som måtte være villig til å inngå en slik avtale.

Enorme råvaremarkeder

Og at råvaremarkedene kan blir meget store er det flere eksempler på; man startet opp regulert handel av finansielle kontrakter på jernmalm i 2009 og nå utgjør dette markedet 35 prosent av det fysiske jernmalm-markedet, mens handelen i finansielle kontrakter for aluminium er hele 35 ganger så stort som det fysiske markedet.

Larsen håper at handelen i finansielle kontrakter på Norexeco i løpet av det første året kan utgjøre fem-ti prosent av det fysiske cellulosemarkedet, som estimeres å ligge på rundt 320-380 milliarder kroner globalt.

Norexeco har inngått et samarbeid med European Commodity Clearing og det er disse som vil stå for oppgjørene av kontraktene og fungere som motpart for kundene på børsen.

Vil ha med alle de store

At en børs for papir dukker opp i Norden er kanskje ikke så rart da regionen huser flere av verdens store papirprodusenter; Norske Skog, svenskene kan skilte med Holmen og Södra Cell, mens man i Finland har UPM Kymmene.

Norexeco har drevet prosjektet i to år og reist verden rundt for å få lodde stemningen for en slik børs blant de store aktørene innen papir, både på kjøpe
Stockamateur
11:01
01.10.2014
#9215

Reppenskara
17.07.2014 10:29
#5807

Dessverre ble topic tittel feil. NSG nådde faktisk toppen den dagen topic ble opprettet.

Minken
17:54
01.10.2014
#85

Repp..
DBL kjøper netto for tiden mens MSI selger og selger hver dag lavere enn de kjøper, i dag er de suverent på salgsiden. Vurderer å gå inn igjen med en stor lang posisjon snart. Noen tekniske tips fra Dere som er gode på det, bør jeg vente til helt ned mot 3.20 stocka ?
Stockamateur
11:11
02.10.2014
#9221

Minken.

Det ville jeg gjort. Men nå er jeg litt biased, har shortsolgt NSG i betraktelig større mengder enn jeg pleier... Har target 3,20 på den traden. Stopp 4,20.

En ny opplevelse: Jeg la merke til at salget mitt i går flytta kursen flere nivåer nedover. Ganske tynt ordrebilde, m.a.o., da jeg fremdeles er en liten aktør.
Stockamateur
12:23
02.10.2014
#9223

DNM driver med tullehandling i NSG i dag.
Stockamateur
14:38
02.10.2014
#9224

Gratulerer til DNM, som selger noen større poster på morran til snitt 3,86. Deretter har de brukt resten av dagen til å kjøpe småposter, mest på selgers kurs, til et snitt på 3,91! Omtrent akkurat samme volum kjøp som salg.

Hvis noen kan forklare meg agendaen, eller hvordan DNM kan tjene penger på dette, så skal jeg være evig takknemlig...
Stockamateur
10:22
07.10.2014
#9235

Legg merke til at DNM nå har kjøpt på HOD (4,24-4,25) på åpning 3 dager på rad nå. Etter det har kursen falt drastisk umiddelbart. Er dette et billig triks for å utløse SLer på short? Jeg går ihvertfall ikke i den fella!

Ellers fortsetter de med den latterlige handlinga av småposter, på selgers kurs. Men i dag ligger da kjøpssnittet deres i nærheten av tilsvarende for salg, så kanskje øving gjør mester???
Minken
18:39
07.10.2014
#86

Ser at DBL fortsetter med nettokjøp. Det tyder på at NSG kanskje overrasker positivt med 3.kvartalsresultat. Vi får se, jeg vil ikke gå long igjen her riktig enda.
Stockamateur
09:57
09.10.2014
#9250

Minken

Jeg fikk noe feil inngang på shorten min, men er uansett enig med deg i at long inngang her, opp mot 4,25 hvor det nå er noe motstand, er feil.

Hvordan kan DBL vite noe om hva NSG leverer for 3Q???
Stockamateur
10:23
09.10.2014
#9252

Og DNM driver med tullet sitt igjen!
Minken
11:23
09.10.2014
#87

DBL har historisk sett nettokjøpt mye NSG før gode kvartalsresultat og nettosolgt før dårlige. Det er kun denne (min) private statistikk jeg bruker her. Ikke relevant for andre. Så kan en spørre seg hvorfor de har truffet så godt som 100% med dette. Ikke vet jeg, men det er ett av mange forhold jeg legger til grunn ved kjøp eller salg av NSG.
Jeg kunne godt tenkt meg en shortposisjon tidligere i høst men hater MSI intenst og vil ikke hjelpe dem til å trykke aksjen videre ned. Har heller brukt tiden på NIO med ganske bra resultat.
NSG var veldig forutsigbar og har tjent masse på den aksjen gjennom mange år helt fram til MSI sitt inntog med et merkelig handelsmønster og en klar agenda om å sende aksjen nedover.
Stockamateur
13:37
10.10.2014
#9257

Det var da fa.. så seig NSG var!

3Q er 23/10?
Skilling
15:53
10.10.2014
#10

Re: Stockamateur #9257

Ja, Q3 legges frem torsdag 23.10 kl. 07.00.

Har personlig stor tro på at NSG "reiser kjerringa" nå fremover, da jeg synes at veldig mye går den rette veien nå.

Synes ikke på noen måte at aksjekursen speiler utviklingen (slik jeg ser den) for tiden, men har tro på en snarlig bedring frem mot Q3 og Q4.

Ser ikke helt at en short i NSG kan være et bet med gunstig risk/reward nå, men jeg har tatt feil (mange ganger) før - og prater selvsagt også for min syke mor da jeg er aksjonær selv:) Vi får se hva tiden viser - blir uansett veldig spennende å se hvordan kvartalene fremover blir - og hva de tenker å gjøre med tanke på det "hersens" 2017-obligasjonslånet...

OldNick
16:02
10.10.2014
#16175

Hva slags grining er dette, amatør?


Du begynner å låte som nerden...
Stockamateur
16:06
10.10.2014
#9260

OldNick
10.10.2014 16:02
#16175

Gud forby hvis jeg skulle låte som nerden! Point taken.
Stockamateur
10:24
13.10.2014
#9262

NSG

Bullcross i forrige uke. Revurderer det totale tekniske bildet for å se om jeg skal holde short.
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter