Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > NSG - bunnen nådd for oppkjøpskandidat?
NSG - bunnen nådd for oppkjøpskandidat?
highlander
07:16
19.08.2017
#7369

Styreleder Olav Peder Breivik i Viken Skog legger ikke skjul på at Viken Skog har en «B-plan», dersom obligasjonseierne vender tommelen ned til restruktureringsforslaget og at Norske Skog dermed kan bli slått konkurs.

Han sier de er i kontakt med flere aktører og at det kan bli et milliardløft med strategiske allianser. Tidligere styreleder i Norske Skog, Jon-Aksel Torgersen håper og regner med at selskapet etter hvert får roet og stabilisert situasjonen da selskapet per i dag driver med et positivt driftsresultat og har god lønnsomhet ved de fleste fabrikkene. (Kilde: DN/Xi)
highlander
07:18
19.08.2017
#7370

Fredag kveld ble meldte selskapet om en fristforlengelse. Ny deadline blir førstkommende onsdag:

18/08-2017 20:09:53: (NSG) Update on the recapitalization process

Norske Skog has extended the deadline for the current exchange
offers and consent solicitations to 23 August 2017. The
existing short-term standstill agreements has also been
extended to 23 August 2017, to allow for additional time to
conclude the ongoing stakeholder discussions and finalisation
of applicable documentation.

The group has received a commitment letter for a EUR 16
million liquidity facility from the majority holders of the
SSN (EUR 290m, 2019) bond and the NSF (EUR 100m, 2020) loan.
Norske Skog plans to launch a revised recapitalization
proposal with support from the majority holders of the SSN
bond and the NSF loan early next week. The liquidity facility
will allow Norske Skog to meet its operational cash flow
needs.

"We are very pleased that key stakeholders are supporting the
business operations of the group through a committed liquidity
facility. Our paper mills are highly competitive businesses
with a prosperous future irrespective of the final solution to
the group's capital structure." said Lars P.S. Sperre,
President and CEO of Norske Skog.

Both the exchange offers and consent solicitations, and the
existing short-term standstill agreements, which provide
forbearance due to the non-payment of June SSN and NSF
coupons, were otherwise due to expire on 18 August 2017.

Norske Skog has received a well-developed recapitalization
proposal from the majority holders of the SSN bond and the NSF
loan, which was detailed in the 28 July 2017 stock exchange
release. It is envisaged that a revised consent solicitation
based on the terms of that proposal will be launched early
next week.
highlander
10:53
25.08.2017
#7391

Christen Sveaas som i går ble valgt til ny styreleder i Norske Skog mener det ikke er nok å konvertere gjeld til egenkapital og at en rekapitalisering følgelig krever innskyting av ny kapital. Han uttaler at han ikke eier gjeld i selskapet. (Kilde: FA/Xi)
OldNick
17:49
18.09.2017
#19492

Forrige tirsdag den 12 Sept. etter børs-slutt, opplyste NSG at eierne av et Euro290 mill. pante-sikret obl.lån tok kontrollen av NSG's datterselskaper Norske Skog Holding AS og Norske Skog AS, ved å meddele at lånet var umiddelbart forfalt, og skifte ut eksisterende styrer (hvilket de iflg. låneavtalen hadde rett til).

Alle operative enheter i konsernet er eiet av Norske Skog AS.

NSG: Norske Skog: senior secured note holder acceleration

Børsmelding
12.09.2017

Citibank, N.A., London Branch ("Citibank"), in capacity as trustee under the indenture for the EUR 290 million senior secured notes due 2019 issued by Norske Skog AS ("SSN"), has today declared all monetary obligations under the SSN due and payable immediately (the "Acceleration").

Furthermore, Citibank, in capacity as security agent for the holders of the SSNs, has today notified Norske Skog Holding AS and Norske Skog AS that, in accordance with the rights following the Acceleration, new boards of directors consisting of Sven Ombudstvedt (chairman), Nils Ingemund Hoff and Rune Sollie have been elected for each of Norske Skog Holding AS and Norske Skog AS.

The board of directors of Norske Skogindustrier ASA will assess the notices received and continue the work towards a recapitalization of the Norske Skog group.

Norske Skog
Communications and Public Affairs

For further information:
Lars P. Sperre, President & CEO, E-mail: lars.sperre@norskeskog.com
______

En litt mer oppklarende børsmelding kom fra NSG's ledelse dagen etter:

NSG: Oppklaringer rundt Norske Skogindustrier ASA og dets datterselskaper

Børsmelding
13.09.2017


Medfølgende presentasjon av NSG's selskaps-struktur: NSG: Legal Structure (PDF)
______

Idag kom det nye styret, med styreformann C.Sveaas med et nytt refinansieringsforslag for NSG. Kanskje det siste fra styret i selskapet?

Viktigste punkter (hvis forslagene godtas):
- Gjelden reduseres med ca. NOK 6 mrd. (fra ca. 9 til 3)
- Rentebelastningen reduseres med ca. NOK 400 mill/år (fra ca. 600 til 200)
- Sikrede kreditorer vil overta ca. 94% av aksjekapitalen, usikrede kreditorer ca. 4% og nåværende aksjonærer ca. 2% av aksjekapitalen etter konvertering.
- Nåværende askjonærer og usikrede kreditorer får fortrinnsrett til ny-emisjon på NOk 400 mill., noe som (hvis de tegner fullt) vil gi disse 2 gruppene kontroll over ca. 23% av aksjekapitalen (etter emisjon).
- Styret har satt frist til kl. 17:00 (CET) fredag 29 Sept. for å godta forslaget.

NSG: Rekapitalisering av Norske Skog-konsernet

Børsmelding
18.09.2017


NSG: Presentasjon ved dagens pressekonferanse (PDF)
______

E24.no: Hvis de usikrede kreditorene sier nei er det over. Styreleder Christen Sveaas legger mandag ettermiddag frem Norske Skog-styrets nye redningsforslag, der gjelden kuttes med seks milliarder kroner

Hegnar: Norske Skog vil redusere gjelden med seks milliarder. Norske Skogs forslag til refinansiering innebærer at gjelden reduseres med seks milliarder kroner. Sier kreditorene nei går selskapet konkurs

Endret 18.09.2017 17:51 av OldNick
OldNick
17:50
18.09.2017
#19493

Hvis jeg ikke har regnet feil (og det kan det godt hende jeg gjør), så priser styret dagens aksjekapital til ca. NOK 39 mill.

Med 279 mill aksjer utestående (før evt. derivater?), tilsvarer det ca. NOK 0.14/aksje (= 39/279).

Så spørs det da hvilket pris markedet vil sette på dette (etterhvert). Dagen idag endte aksjen på 51 øre.

Endret 18.09.2017 18:01 av OldNick
highlander
10:46
19.09.2017
#7465

I en sammenligning med andre børsnoterte papirprodusenter, kan pantehaverne se ut til å bli sittende med verdier som er verdt 170 prosent av gjeldens pålydende. Det forutsetter riktignok en verdsettelse av aksjekapitalen tilsvarende et sunt selskap - noe det ser ut til å bli etter refinansieringen.

Men det er ikke mer spekulativt enn at totalkapitalen gis verdi på 6 milliarder kroner i regnestykket. Det er på linje med StoraEnso og UPM-Kymmene med Norske Skogs anslåtte EBITDA på 700 millioner. (Kilde: FA/Xi)
renud
11:39
19.09.2017
#16473

Hvis enden på visa blir at forslaget går igjennom, skal dagens 278.994.995 aksjer tilsvare 2% av total antall aksjer etter konverteringen (sett bort fra emisjonen på 400 mill NOK (2 x 200 MNOK fra henholdsvis aksjonærene og de usikrede bond-holderne)), noe som skulle gi et endelig antall aksjer etter konverteringen på ca 13,950 milliarder aksjer, hvis jeg har regnet riktig.

Dersom man bruker ovennevnte verdianslag (etter restruktureringen) på totalkapitalen på 6 milliarder kroner i regnestykket, gir dette 6 mrd NOK/13,95 mrd aksjer = ca 0,43 nok/aksje? Hvor er feilen?
eshuse
11:49
19.09.2017
#2563

Dersom selskapet verdsettes til 6 mrd vil jo tegningsrettene i fortrinnsrettemisjonen ha en verdi:
"Styret foreslår at tegningskursen settes til en verdsettelse
basert på 6x inneværende års estimerte brutto driftsresultat
på ca NOK 700 millioner."


OldNick
15:17
19.09.2017
#19500

Fra E24 idag:

Sveeas-plan verdsetter ny Norske Skog-aksje til 13 øre

Sindre Hopland, E24.no

Mandag presenterte styreleder Christen Sveaas styret i Norske Skogindustriers plan for refinansiering av selskapet.

Presentasjonsmaterialet gir flere opplysninger om hvordan selskapet vil bli seende ut etter gjennomføringen av omveksling av gjeld til aksjer og aksjeemisjon.

Styrets forslag til prising i emisjonen tilsier en aksjekurs på 13 øre, noe som igjen vil verdsette hele egenkapitalen i det nye selskapet til 1,8 milliarder norske kroner.

Planen er basert på en verdsettelse av Norske Skog seks ganger et antatt brutto driftsresultat på 75 millioner euro.
______

Hvis det er slik at dagens aksjonærer, som bare vil sitte igjen med 2% av aksjekapitalen etter gjelds-konvertering, får tegne for nye NOK 200 mill. etterkonvertering, til si 13 øre/aksje, vil det kunne tegnes ca. 1539 mill. nye aksjer (200/0.13), dvs. man skulle eksempelvis få ca. 5.5 tegningsrett pr. gammel aksje (dersom 1 tegn.rett tegner en ny aksje).

Dersom børskursen på NSG = 0.50, så prises da 1 tegn.rett indirekte til ca. 6 øre [1 x 0.50 + 5.5 x 0.13 = 6.5 x (X + 0.13), gir X = 0.057]

Endret 19.09.2017 15:18 av OldNick
highlander
11:14
20.09.2017
#7467

Mens Norske Skog i sitt restruktureringsforslag ikke har gjort noen forskjell på de usikrede lånene på totalt EUR 493 millioner virker det lite kommunisert at EUR 207 millioner (Prior Exchange Notes - PENs) av disse reelt har bedre prioritet ettersom låntaker er datterselskapet Norske Holding AS.

Ved en konkurs vil de sikrede panthaverne tiltre pantene i aksjene i datterselskapet Norske Skog AS (eiet av Norske Holding AS) noe som iht selskapet igangsetter en prosess hvor det må settes en pris på disse aksjene via fairness opinion fra meglerhus eller om mulig ved bud fra andre aktører - inklusive de usikrede selv - før låneagent Citibank overflytter aksjene.

Dermed vil beløp som overstiger det sikrede lånebeløpet på EUR 450 millioner i sin helhet gå til PENs før de øvrige usikrede kan få noe. Ut fra selskapets reduserte guiding på EBITDA vil anslagsvis alt over en EV/EBITDA multiplikator på knappe 6 for 2017E begynne å gi dekning for PENs. Konkurrerende selskap - dog betydelig større - i aksjemarkedet prises til EV/EBITDA rundt 8. Konsernsjef Sperre har fremhevet at redusert guiding fra en EBITDA på NOK 1 milliard til NOK 0,7 milliard for 2017 i stor grad skyldes valutakursendringer og endrede kraftpriser , men også påpekt at de tror det er rom for prisøkning på produktene fremover. Forslaget fra styret vil gi PENs ca 2% dekning + opsjoner i likhet med de øvrige usikrede långiverne mens en EV/EBITDA multippel på den operative driften på 7 (eller evt 8 ) vil gi knappe 40% (eller 80%) dekning. Med bedre prioritet og slike utfallsrom kan man anta at eierne av PENs vil utgjøre den største faren mot styrets forslag og den største faren for konkurs. (Kilde: Xi)

Mange som eier PEN-obligasjoner kommer ut fra dette trolig til å stemme nei til forslaget.
renud
13:38
20.09.2017
#16480

Forslaget krever 75% støtte fra aksjonærene, noe det nok vil få ettersom alternativet fort blir null. Og det meste tyder på at de sikrede långiverne var forhåndskonsultert, selv om det ble benektet på det sterkeste, og allerede har gitt sitt aksept.

Da gjenstår de usikrede långiverne, og jeg mener de også må støtte forslaget med 75%, noe jeg tviler på at blir tilfellet.

Da må forslaget enten tilpasses, dvs at de sikrede får mindre, de usikrede mer (og variert iht. til ulike underliggende avtaler i de ulike usikrede lånene) og aksjonærene mindre. Blir de ikke enige, går NSG i vifta og dagens aksjonærer nulles.

HIGH RISK!
Holder meg derfor unna.
highlander
16:18
20.09.2017
#7469

Ja, det er stor fare for at Skogen går åt skogen, så tar ikke i denne med ildtang, verken aksjen eller noen av obligasjonene.
highlander
11:59
21.09.2017
#7471

Den velkjente investoren og milliardæren Endre Røsjø hevder via Twitter-melding at de usikrede långiverne i Norske Skog skal ha tilbudt seg å rekapitalisere selskapet der de sikrede långiverne skulle tilbakebetales. Han er kritisk til at Norske Skog ikke har informert markedet om tilbudet. (Kilde: Xi)
OldNick
09:22
27.09.2017
#19535

ref. renud #16480,

Nå kommer det ubekreftede meldinger om at de usikrede kreditorene, som har en betydelig del av utestående gjeld, kommer til å stemme nei til styrets rekapitaliseringsforslag, hvor fristen til å godta utløper fredag kl. 17:00.

Ledelsens og panthavernes forsøk på å stjele selskapet

Norske Skogs største långivere skal være villige til å felle redningsplanen fra styreleder Christen Sveaas


Johann D. Sundberg, E24.no
27.09.2017

Til tross for utvetydige trusler om konkurs kommer majoriteten av eierne av usikrede obligasjoner til å stemme nei til redningsplanen for Norske Skog.

Det skriver Finansavisen basert på en e-post fra en ikke navngitt kilde.

De reagerer sterkt på at de usikrede kreditorene, som i alt har gitt 4,7 milliarder kroner i lån til Norske Skog, må veksle inn sine obligasjoner til aksjer som vil representere fire prosent av det refinansierte selskapet, ifølge planen som styreleder Christen Sveaas presenterte sist mandag.

Kreditorene med pantesikkerhet, blant annet i datterselskapet som eier de operative virksomhetene, vil få 94 prosent.

Frustrasjon

«De usikrede kreditorene uttrykker nå frustrasjon over det de karakteriserer som ledelsens og panthavernes forsøk på å stjele selskapet gjennom verdi-destruktive prosesser», skriver Finansavisens kilde.

Da styreleder Sveaas presenterte styrets forslag for det gjeldstyngede skogkonsernet sist mandag, var han krystallklar på at alternativet er konkurs og at de pantesikrede kreditorene ville overta de operative virksomhetene som er konsernets eneste verdi.

Dette gjentok Sveaas i en børsmelding tirsdag hvor det ble meldt om at 65 prosent av de sikrede kreditorene hadde bekreftet sin støtte til planen.

Beste løsning

«Styrets forslag er den beste løsningen gitt omstendighetene, og det gir mer verdi til samtlige interessenter enn alternativet. Alternativet vil utløse en komplisert insolvensprosess, som vil resultere i at Norske Skog blir 100 prosent eid av de sikrede obligasjonseierne», sa Sveaas i børsmeldingen.

Hverken Sveaas eller Norske Skog har så langt konkretisert hva som eventuelt skulle bli så komplisert ved en konkursåpning og hvilke konsekvenser dette kan få.

Derimot understreket Sveaas selv da han presenterte planen, at driften ved Norske Skogs fabrikker vil gå videre fordi de pantsikrede kreditorene vil overta eierskapet.

Tidsfristen for kreditorene til å si ja eller nei til planen løper ut førstkommende fredag klokken 17.00.

Når fristen er gått ut og dersom spådommen til Finansavisens kilde slår til og planen stemmes ned, er det opp til styret i Norske Skog å bestemme for om de vil gjøre alvor av trusselen om å slå seg konkurs.

Fristen førstkommende fredag er imidlertid ikke den første tidsfristen som er satt knyttet til Norske Skogs refinansiering i år.

Det forrige styret la frem et forslag allerede i begynnelsen av juni og frister for løsninger er blitt utsatt flere ganger.

Vil kutte gjelden med seks milliarder

Norske Skog-styrets løsning innebærer at gjelden kuttes fra ni til tre milliarder kroner.

Løsningen innebærer at alle kreditorene omgjør all gjeld til aksjer.

De pantsikrede kreditorene får 94 prosent av selskapet pluss et obligasjonslån på 250 millioner euro til åtte prosent rente.

De usikrede kreditorene får fire prosent av aksjene i det nye selskapet.

Dagens aksjonærer blir sittende igjen med fattige to prosent.

Så vil de usikrede kreditorene og dagens aksjonærer få rett til samlet å tegne nye aksjer for 400 millioner kroner, noe som vil redusere de pantsikrede kreditorenes eierandel til 77 prosent.

I redningsplanen er kursen på Norske Skog-aksjen indikativt satt til 13 øre.
highlander
14:32
27.09.2017
#7497

Re. OldNick

Sjekk P.M.
renud
15:30
27.09.2017
#16515

Man kan nå med 99,99% sannsynlighet fastslå at aksjonærene med 100% sannsynlighet kommer til å nulles.

STAY AWAY.
renud
16:36
27.09.2017
#16516

Ting endrer seg fort...
Et halmstrå ble kastet ut av de usikrede nå like før close, hvor aksjonærene tilbys følgende:

3% iht forslaget (pre new money), 12.2% Past-new money og 11,7% Post-Warrants.

Tok derfor en liten post, som jeg er klar over at kan gå i null.

Se siste side i det vedlagte tilbudet; Exhibit 1 - Unsecured Proposal:

Norske Skog unsecured bond holder recapitalization proposal. 27.09.2017 15:55
OldNick
16:47
27.09.2017
#19537

(Obs. renud kom meg i forkjøpet. Lar det allikevel stå, siden det inneholder direkte link til forslaget - se nederst)
______

En komite bestående av mer enn 50% av de usikrede kreditorene har meddelt at de ikke kommer til å stemme for NSG-styret forslag til rekap. (se OldNick #19492 lenger tilbake i topic), men har oversendt selskapet sitt forslag til rekapitalisering som de usikrede vil stemme for.

De anmoder samtidig om at styret trekker sitt forslag fra 18/9, og imøtekommer de usikrede kreditorers krav.


Norske Skog unsecured bond holder recapitalization proposal

Børsmelding
27.09.2017

Norske Skog has today received a recapitalization proposal from a majority of senior unsecured noteholders (the "Unsecured Proposal"), and Norske Skog will for the purpose of information parity publish the Unsecured Proposal. The board of Norske Skogindustrier ASA will review the Unsecured Proposal in an appropriate manner.

The approval deadline for Norske Skog's ongoing consent solicitation is set to Friday 29 September at 17.00 CET.

The Unsecured Proposal is attached to this press release.

Norske Skog
Communications and Public Affairs


NSG: Nytt rekapitaliseringsforslag fra de usikrede kreditorenes komite (PDF)

(Jeg har ikke fått tid til å se på detaljene - enda)

Endret 27.09.2017 16:48 av OldNick
renud
18:13
27.09.2017
#16517

Kan legge til dette fra samme tilbud (siste side i vedlegget):

1c Recovery Shareholders (September 18.-forslaget i parentes):
Pre-New Money: 38.1% (25,4%)
Post-New Money: 61,3% (25,4%)
Euro 640m EV: 204,4% (158,1%)

Endret 27.09.2017 18:13 av renud
Stockamateur
09:48
28.09.2017
#12170

renud

Risikoviljen skorter det ikke på :-)
renud
14:42
28.09.2017
#16521

Ute igjen for et par timer siden.
Caset var at den skulle dra opp på stort volum i dag på forventninger til avtale i morgen, men så godt som null volum og flat kurs. Da selges det.

Faren er at de usikrede i det ene lånet, som faktisk har en viss sikkerhet i det ene datterselskapet hvor verdier ligger, gjør en hestehandel med de sikrede som medfører at NSH konker allikevel. Altså fremdeles high risk.
OldNick
16:31
28.09.2017
#19545

De pantesikrede obligasjonseierne, representert ved en majoritets-støttet komite, vender tommelen ned for forslaget som kom i går fra de usikrede's representanter (se renud #16516 lenger tilbake i topic).

Det kan bety at NSG's skjebne er forseglet - det går mot konkurs.

Hva som aktørene burde være fokusert på, er at selskapet og deres operative enheter forblir operative.

Disse er mye mer verdt operative enn ikke-operative, og det er viktig.

Men, så langt har selskapet fått likviditet gjennom nye lån fra de sikrede obligasjonseierne, så det er trolig at operasjonene er noenlunde sikre.


NSG: Secured Bondholder Response to the Unsecured Bondholder proposal

Børsmelding
28.09.2017

Norske Skog has today received a response from a group of Senior Secured Bondholders (the "Secured AHC") to the recapitalization proposal from a majority of senior unsecured bondholders (the "Unsecured Proposal") made public yesterday 27 September.

Norske Skog will for the purpose of information parity publish the letter received from the Secured AHC. The board of Norske Skogindustrier ASA will review the Unsecured Proposal and the response from the "Secured AHC" in an appropriate manner.

The letter directed to the Chairman of the Board of Directors in Norske Skogindustrier ASA from the Secured AHC reads as follows:


[Quote]

The SSN Ad Hoc Committee representing c. 65% of the Senior Secured Notes due 2019 would like to firmly indicate to the Board of Directors of Norske Skogindustrier ASA that the SSN AHC does not support the Unsecured Creditor proposal that was published to the broader market on 27 September 2017. This was released without notification to the Company, and in our opinion, has no possibility of achieving the requisite consensual support across the Company's key creditor classes.

As the Board knows, the SSN AHC has already publicly offered its support to the Company's Consent Solicitation which was announced on 18 September 2017 and also provided lock-ups to it. That being said, contrary to what has been inaccurately portrayed by the Unsecured Creditors, the SSN AHC have attempted to engage in constructive dialogue with the Principal Members of the PEN and SUN Unsecured Ad Hoc Committees, and presented an improved offer to the Unsecured Creditors and Shareholders, which offered 50% better initial and proportionate equity recoveries to both the Unsecured Creditors and Shareholders than the Company's Consent Solicitation of 18 September 2017. As a matter of record, this was done prior to the public release of the Unsecured Creditors' proposal, and evidences the fact that the SSN AHC have tried in good faith to reward out-of-the-money stakeholders with additional value in order to facilitate the possibility of a consensual solution. Indeed, we would note that the proposal made publicly by the Unsecured Creditors' did not change from the one communicated by them to the SSN AHC on 22 September 2017, and unlike the SSN AHC, they have made no attempt to try and reach a compromise position. In light of the threats of litigation by the Unsecured Creditors, we think it is important to establish the facts from noise.

Endret 28.09.2017 16:35 av OldNick
OldNick
16:33
28.09.2017
#19546

As a further demonstration of our willingness to work constructively to reach a consensual outcome for the benefit of the Norske Skogindustrier ASA and the Company's stakeholders, the SSN AHC are willing to keep open the improved terms offered to the Unsecured Creditors and Shareholders through to the 29 September 2017, which represents the expiry of the Company's Consent Solicitation proposal. If however, the Junior stakeholders are unwilling to support the improved terms which offer them enhanced value and recoveries, the SSN AHC believes the Board of Norske Skogindustrier ASA should move decisively and expediently to immediately transition to contingency planning on Monday, 2 October 2017, in order to best protect the value of the operating companies. As we all agree, this process has taken a long time, which has created uncertainty and complexity for the operating business; it is imperative that the Board of Norske Skogindustrier ASA do not permit the demands of out-of the-money Unsecured Creditors to supersede the urgency of progressing the restructuring and preserving value for the benefit for the Company's many other stakeholders.


With kind regards,

The Senior Secured Notes Ad Hoc Committee

[Unquote]


The approval deadline for Norske Skog's ongoing consent
solicitation remains Friday 29 September at 17.00 CET.

Norske Skog
Communications and Public Affairs
______

Media:

Hegnar: Nytt Norske Skog-forslag får tommelen ned. De sikrede obligasjonseierne sier nei

E24: Svarer blankt nei til Norske Skog-kreditorenes mottilbud. Etter at de usikrede kreditorene avviste redningsplanen som ble lansert av styret i Norske Skog kom de med sitt eget forslag. Det sier de pantsikrede kreditorene nå blankt nei til

Endret 28.09.2017 16:41 av OldNick
renud
01:42
29.09.2017
#16522

De sikrede hevdet i børsmeldingen, et stykke ned, at de allerede før de usikredes mottilbud, hadde tilbudt både dem og aksjonærene 50% mer, altså 6 og 3% i stedet for 4 og 2%, noe de usikrede hevder de ikke har hørt noe om.

Litt av en farse, sett utenfra, men dette har siden før Sveaas kjøpte seg en stor nok aksjepost til å kontrollere styret, og dermed forhandlingene med de sikrede, vært den eneste planen:

1. De sikrede kommer med et tilbud de vet at de usikrede vil avslå.
2. De sikrede tiltrer deretter pantet.
3. De sikrede oppnår opptil 140% dekning for sine krav (ulovlig?) og Sveaas ender høyst sannsynlig opp som medeier, samt får beholde og kontrollere avtakeren av sitt eget tømmer.

Kriminalitet på høyt plan, men veldig vanskelig å reversere i rettssystemet.
OldNick
18:32
29.09.2017
#19550

NSG utsetter fristen til tirsdag, kl. 17


NSG: Norske Skog extends consent deadline for the board's recapitalization proposal

Børsmelding
29.03.2017

Norske Skog has decided to extend the consent solicitation deadline for the ongoing recapitalization proposal from 29 September until Tuesday 3 October at 17:00 CET.

The consent solicitation deadline has been extended from Friday 29 September until Tuesday 3 October 2017 at 17:00 CET. Norske Skog will use the period prior to the new expiration deadline to continue discussions with various stakeholder groups to try to achieve sufficient support for a consensual recapitalization solution for the Norske Skog group. The Board of Directors will continue to follow and evaluate the situation thoroughly during this period.

- The recapitalization process is challenging, as we knew it would be, but we want to allow time to finalize our discussions with the various stakeholders. We believe that the extension of the consent deadline will improve the chances of reaching a solution, especially after the last day's actions from different stakeholders. As we have previously made clear, the board of Norske Skogindustrier ASA firmly believes that only less beneficial alternatives to a consensual solution exist. Norske Skog has 7 profitable business units that will continue normal operations regardless of the outcome of the consent solicitation process," said Mr. Christen Sveaas, Chairman of Norske Skogindustrier ASA.

Norske Skog
Communications and Public Affairs

For further information:
Christen Sveaas, Chairman Norske Skogindustrier ASA, Email: Christen.Sveaas@kistefos.no

Lars P. S. Sperre, CEO & President Norske Skogindustrier ASA, Email: Lars.Sperre@norskeskog.com
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter