Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > NSG - bunnen nådd for oppkjøpskandidat?
NSG - bunnen nådd for oppkjøpskandidat?
OldNick
16:58
03.10.2017
#19570

NSG utsetter fristen videre til torsdag, kl. 17


NSG: Norske Skog extends consent deadline for the board's recapitalization proposal

Børsmelding
03.01.2017

Norske Skog has decided to extend the consent solicitation deadline for the ongoing recapitalization proposal from 3 October until Thursday 5 October at 17:00 CET.

Norske Skog will use the period up to the new expiration deadline to speed up the continued discussions with the various stakeholder groups to try to achieve sufficient support for a consensual recapitalization solution for the Norske Skog group. The Board of Directors will continue to follow and evaluate the situation thoroughly during this period.

- We need some extra time to align initiatives among the various stakeholders. We believe that the extension of the consent deadline will improve the chances of reaching a solution," said Mr. Christen Sveaas, Chairman of Norske Skogindustrier ASA.

Norske Skog
Communications and Public Affairs

For further information:
Christen Sveaas, Chairman Norske Skogindustrier ASA, Email: Christen.Sveaas@kistefos.no
Lars P. S. Sperre, CEO & President Norske Skogindustrier ASA, Email: Lars.Sperre@norskeskog.com
renud
21:01
10.10.2017
#16578

Her utsettes utsettelsene fremdeles.
Signalene gitt ved utsettelsene før helgen, i diverse intervjuer med representanter for partene, gikk klart i retning av at konkurs ønskes utsatt og at aksjonærene dermed nødvendigvis må bli tilgodesett med en slant.

Tok derfor litt med snitt rett under 0,50, og tok sjansen på å sitte over dagens melding. Den ble som følger ("aksjonærene" uthevet med fet skrift av meg):

Update on the consent solicitation process. 10.10.2017 16:59

Norske Skog is in the process of finalizing the documentation
for a revised consent solicitation proposal to the group's
bondholders and shareholders.

The revised consent solicitation proposal will be announced as
soon as the final terms and transaction documentation are
finalized. The announcement is expected to be made tomorrow,
Wednesday 11 October 2017.
highlander
16:15
15.10.2017
#7546

Europeiske kraftkontrakter har skapt trøbbel for forhandlingene om å redde Norske Skog. Selskapet har sikret kraftbehovet gjennom store og langsiktige kraftkontrakter og fabrikkene i Europa har langsiktige kraftkontrakter som i dag utgjør omtrent NOK 1,7 milliarder kroner i negativ verdi.

Ifølge Dagens Næringsliv har kreditorene ønsket at Norske Skog kvitter seg med de ulønnsomme kraftforpliktelsene, og har som en del av dette vurdert om en konkurs i selskapene som eier de norske fabrikkene kan være en mulighet for å oppnå dette. Talsmann for en gruppe av usikrede långivere sier til DN at de uansett kan komme til å kreve en restrukturering av kraftkontraktene for å skyte inn mer kapital og være del av redningsaksjonen.

I virksomhetsområdet Australasia har derimot Norske Skog langsiktige kraftkontrakter med høyere positiv verdi enn den negative verdien knyttet til Europa.

Torsdag ble det kjent at en større usikret långiver som kan torpedere styrets forslag av egen kraft vil si nei til forslaget; imidlertid er det kun 0,7 % eierskap i favør de usikrede som skilte dennes krav fra styrets forslag. (Kilde: DN/Xi)
OldNick
21:38
15.10.2017
#19584

De usikrede er fortsatt "tøffe i trynet", og det tror jeg det ikke er noen stor grunn til.

Stort sett all industrikompetanse ligger på fabrikknivå, og når de sikrede obligasjonseierne har med seg tidligere adm.dir, burde de ha god greie på hvordan driften skal styres og finansieres, og alt om avtaler, leveranser/leverandører, kunder etc.

De kan bare opprette et nytt overbygg gjennom et holding/moder-selskap e.l., og kjøre igang. Det som er usikkert, ligger det noe avtaler/kontrakter e.l. i dagens moder-selskap som det nye moderselskapet må ha, som da evt. bostyret vil rå over?

Et springende punkt er selvfølgelig kortsiktig finansiering av likviditeten som fabrikkene trenger for å drive. Idag er det sannsynligvis fra hånd-til-munn, styrt av moderselskapet. Men, de siste månedene har det vært de sikrede kreditorene som har tilført moderselskapet ekstra likviditet gjennom nye lån.

Men, hvorfor prises NSG-aksjen fortsatt til over 50 øre?

Dette kan bli mer kostbart enn de har forestilt seg

Forte-fond vil takke nei til Norske Skog-styrets forslag


Anders Park Framstad, E24.no
13.10.2017

– Vi opplever forslaget som foreligger som skuffende, og kommer ikke til å stemme for det. Min holdning er at dersom de sikrede kreditorene gjerne vil drive papirfabrikk, så får de heller få lov til å gjøre det, sier senior porteføljeforvalter Arne Eidshagen i Forte Kreditt til E24.

Fredag morgen ble det kjent at en av de største usikrede kreditorene til Norske Skogindustrier, Bennett Management Corporation, offentlig avviser styrets forslag til rekapitalisering av selskapet.

Nå varsler også den midtnorske fondsforvalteren Forte at de vil gjøre det samme. De har interesser i to av Norske Skogs eurolån.

Bakgrunnen er uenighet om hvem som blir sittende igjen med hva etter rekapitaliseringen.

– Det handler om fordelingen. Vi har hatt en posisjon der vi ønsker å få tildelt aksjer i selskapet, og fra vårt ståsted mener vi det er rom for å gi en større andel til de usikrede obligasjonseierne, sier Eidshagen.

Kan bli kostbart

I det forelagte forslaget vil de usikrede obligasjonseierne sitte igjen med 6.3% av selskapet etter konvertering (men før emisjon), mens de sikrede obligasjonseierne får 91.0%.

Eidshagen ser for seg at det først og fremst er sistnevnte som må gi mer.

– Jeg tror at de sikrede obligasjonseierne vil oppdage at dette kan bli mer kostbart enn de har forestilt seg, og at det ville være i deres interesse å være mer imøtekommende overfor usikrede obligasjonseiere. Det er også påfallende liten forskjell i behandling av obligasjonseiere og aksjonærer. Når det er sagt, så er det de sikrede obligasjonseierne som har nøkkelen til en omforent løsning, sier han.

Eksisterende aksjonærer tilgodesees med 2,7 prosent i styrets forslag. Dette er for øvrig en liten økning fra tidligere skisserte løsninger.

– Hvordan har dere opplevd kommunikasjonen med styret i denne saken?

– Jeg har ikke noen innsigelser på kommunikasjonen, utover at problemene burde vært adressert og håndtert lang tid tilbake, sier Eidshagen.

Uenighet om verdsettelse

Retorikken har strammet seg til betraktelig idet frist etter frist for rekapitaliseringen er overskredet.

I dagens pressemelding skriver blant annet Bennett at styret «setter på spill selskapets helse og skjebnen til dets ansatte».

Nicholas Smith-Saville, sjef for kredittanalyse i Europa hos byrået Debtwire, tror imidlertid at partene nærmer seg hverandre, ikke minst fordi de usikrede tilbys en større andel av egenkapitalen, samt tegningsretter.

– De sikrede obligasjonseierne har direkte krav på aksjene i driftsselskapene, og kan derfor i teorien ta papirmaskinene og forlate bordet. Men selskapet har et behov for friske penger som må dekkes. Gitt kontroversene som har omgitt de forskjellige restruktureringene i Norske Skog de siste årene, vil det være et meget aggressivt grep, sier han.

Analysesjefen tror verdsettelsen av selskapet er et av stridsspørsmålene i dragkampen om Norske Skog.

Han viser til at forholdet mellom markedsverdien av sysselsatt kapital og brutto driftsresultat (den såkalte EV/ebitda-multippelen) som er lagt til grunn, er høyere enn det selskapets konkurrenter handles til.

– Dette virker å være punktet der de er uenige. Selskapet har revidert ned guidingen, hvilket vil legge ytterligere stress på konsernets likviditet og øke behovet for å få en avtale i havn, sier han.
renud
22:48
15.10.2017
#16579

I bunn og grunn, er det mye som tyder på at det beste utfallet, for dagens aksjonærer, er at selskapet slås konkurs og at de sikrede og usikrede overlates til seg selv med å slåss om restene.

På den måten slipper aksjonærene å bli fristet/forledet til å kaste enda mer gode penger etter dårlige. Det er nemlig ingenting som tyder på at selskapet har eller vil klare å snu det underliggende problemet, som er et marked hvor etterspørselen etter avis- og magasinpapir er stadig fallende. NSG-ledelsen snakker om å vri produksjonen mot andre produkter, men det har de snakket om i mange år og uten å ligge i forkant av markedet med en gjennomført omstilling.
highlander
16:03
16.10.2017
#7557

Etter at tunge usikrede obligasjonseierne i Norske Skog avslo styrets forslag, er forhandlingene mellom partene brutt.

– Vi er i gang med å forberede pantetiltredelsen, sier Christen Sveaas til Finansavisen. Forhandlingene mellom de usikrede obligasjonseierne og styret skal nå være avbrutt, men Sveaas holder likevel døren på gløtt. Om de usikrede obligasjonseierne skulle endre mening ønskes de altså fremdeles velkomne, men inntil videre arbeider styret med å tilrettelegge for at de pantesikrede obligasjonseierne overtar konsernets syv fabrikker. (Kilde: FA/Xi)
OldNick
13:08
17.10.2017
#19591

OldNick
11:18
18.10.2017
#19594

Og så har Norske Skog's ulike aktører igjen kommet til et revidert forslag, som i grunnen er veldig likt forrige, med at de usikrede kreditorene er gitt 0.45% større EK-andel etter rekapitaliseringen (men før evt. ny-emisjon), hvor de sikrede har gitt fra seg 0.25% og dagens aksje-eiere har gitt fra seg 0.20% av sine andeler ihht. forrige forslag.

Sakser:

Compared to the recapitalization proposal launched on 11 October, the changes made to the split of the equity ownership of Norske Skogindustrier ASA after the recapitalization (before any new money offering) will be as follows (11 October proposal in parentheses):

a. Secured noteholders: 90.75 % (91.0 %)
b. Unsecured noteholders: 6.75 % (6.3 %)
c. Existing shareholders: 2.50 % (2.7 %)


NSG: Final solution with creditor committees reached

Børsmelding
18.10.2017

The board of directors and management of Norske Skog are pleased to announce that it has managed to broker a consensual solution between the Unsecured Committee, the Senior Secured Noteholder Committee and major shareholders. The two bondholder committees and the major shareholders have agreed on a split of the equity ownership of Norske Skogindustrier ASA, following the recapitalization transaction that these groups will support. With this development, over 80% of the senior secured noteholders and more than 50% of the unsecured noteholders have now indicated their willingness to support such an adjusted recapitalization proposal.

Therefore, the relevant boards in the Norske Skog group have resolved to revise the terms of the ongoing consent solicitation in accordance with the split agreed. The formal consent solicitation deadline is extended until Wednesday 25 October at 17:00 CET to allow adequate time for the group's noteholders to submit their formal consents.

"We are very pleased that the representatives of the bondholder committees and shareholders have bridged the gap in economic distance, and that a material portion of our largest creditors and shareholders are supportive of the recapitalization proposal. Now, I urge all stakeholders of the Norske Skog group to provide their consents to the recapitalization proposal so that the requisite consent thresholds can be reached. As repeatedly stated, all alternatives to a consensual solution will entail significantly less value for all parties and rather complicated insolvency processes", says Mr. Christen Sveaas, chairman of Norske Skogindustrier ASA.

Compared to the recapitalization proposal launched on 11 October, the changes made to the split of the equity ownership of Norske Skogindustrier ASA after the recapitalization (before any new money offering) will be as follows (11 October proposal in parentheses):

a. Secured noteholders: 90.75 % (91.0 %)
b. Unsecured noteholders: 6.75 % (6.3 %)
c. Existing shareholders: 2.50 % (2.7 %)

All holders of relevant Norske Skog bonds must provide their consents through their respective bond custodians, and are encouraged to contact the following persons on all matters related to the consent solicitation:

The Information and Tabulation Agent:
Lucid Issuer Services Limited

For information by telephone: +44 20 7704 0880
Attention: Yves Theis or Paul Kamminga
Email: norskeskog@lucid-is.com

Norske Skog financial markets:
Tom Rogn, Vice President Investor Relations, Mob: +47 9485 5659, E-mail: tom.rogn@norskeskog.com

Norske Skog
Communications and Public Affairs


For further information:
Christen Sveaas, Chairman Norske Skogindustrier ASA, Email: Christen.Sveaas@kistefos.no
Lars P. S. Sperre, CEO & President Norske Skogindustrier ASA, Email: Lars.Sperre@norskeskog.com
______

Ser ut som et av mine innlegg har forsvunnet fra tråden, der hvor jeg gjorde et forsøk på å anslå hva styret hadde kommet frem til som et anslag på VEK på NSG-aksjen, etter ny-emisjon.

Gjentar det her, men justerer for ny fordelignsbrøk:

NSG:

Ant. NSG-akser: 278 994 995

Rekap.forslag:

Aksjeeierne får 2.5% av selskapet, dvs. nytt antall utestående aksjer etter gjeldskonvertering: 11 159 799 800
Sikrede obl.eiere får: 90.75%
Usikrede obl.eiere får: 6.75%

Sum usikrede obl.eiere + nåværende aksje-eiere: 2.5 + 6.75 = 9.25%

Ny-emisjon: NOK 500 mill.
Usikrede obl.eiere kan tegne for inntil: ca. NOK300 mill.
Nåværende aksje-eiere kan tegne for inntil: ca. NOK200 mill.

Etter denne emisjonen vil nåværende aksje-eiere+usikrede obl.eiere eie inntil ca. 28% av egenkapitalen i NSG.

X = VEK etter konvertering (basert på styrets anslag)
X x 0.0925 + 500 = (X + 500) x 0.28
X x (0.28 - 0.0925) = 500 x (1 - 0.28)
X = 500 x (1 - 0.28) / (0.28 - 0.0925) = NOK1 920 mill.
Tilsvarer aksjekurs etter konvertering: 1 920 000 000 / 11 159 799 800 = NOK 0.173 / aksje.

Med antatt NOK200 mill. i ny-emisjon, så kan dagens aksje-eiere får utstedt inntil 1 162 479 146 nye aksjer.

Det tilsvarer: 4.17 nye aksjer for hver gammel aksje.

Når de eksisterende NSG-aksjene prises til 78 åre på børsen, kan man da si at markedet priser dem med en tegn.rett premie tilsvarende: NOK 0.117 (pr aksje utstedt i ny-emisjon). Det er 67% høyere enn hva styrets VEK-anslag er på.

Markedet mener altså at NSG skal bli priset til 29 øre med over 12 mrd. aksjer utestående (etter rekapitalisering og ny-emisjon, før evt. splitt) = ca. NOK 3.5 mrd.


Endret 18.10.2017 11:40 av OldNick
highlander
15:37
18.10.2017
#7559

Helt utrolig volatilitet i NSG-aksjen på kjempevolum i dag.

Så langt i dag omsatt cirka 105 millioner aksjer på kurser mellom 0,52 lav og 1,00 høy, siste 0,84. Som regnestykket til OldNick viser skal aksjen kraftig ned etter hvert, til tross for at det nå har kommet en løsning.
renud
01:02
19.10.2017
#16595

Aksjen skal garantert ned etterhvert, men det vil ta minimum 9 til 11 uker fra eventuell enighet med min 75% av de usikrede bond-holderne i NSG (senest onsdag 25. oktober kl 17), til nye aksjer kan leveres til selskapets nye (ufrivillige) aksjonærer, forutsatt kvalifisert flertall blant aksjonærene på EGF:

Fra vedlegget i meldingen:
"25‐Oct: Expiration deadline (17:00 CET).
• The Parent will call an EGM if the proposal receives sufficient creditor support. (3, eller min 4 ukers innkallingsfrist?
• Followed by c. 6‐8 weeks of implementation via Schemes of Arrangement"

I tiden fram til det er det kun 279 mill aksjer i handel, og man skal ikke se bort fra at noen ønsker å sikre flertall på EGF ved å kjøpe aksjer i markedet.
OldNick
08:13
19.10.2017
#19597

Som renud skrev, det lå ved et vedlegg hvor matematikken i beregningene av rekapitalisering, ny-emisjon, og utdelte warrants (som kan gi mulighet for å kjøpe flere aksjer for eks. aksjonærer og usikrede obl.eiere)

NSG: Presentation of Final Proposal (PDF)

I mine beregninger over, hadde jeg ikke sett på dette skrivet.


I skrivet finnes riktige tall, og de er slik.

Etter rekap. (før ny-emisjon):
Sikrede obl: Eier-andel 90.75%, antall aksjer 10.128 mrd.
Usikrede obl.: Eier-andel 90.75%, antall aksjer 0.753 mrd.
Nåværende aksje-eiere: Eier-andel 2.5%, antall aksjer 0.279 mrd.
Sum utestående aksjer: 11.16 mrd.

Etter rekap.+ny-emisjon (før warrants):
Sikrede obl: Eier-andel 71.7%, antall aksjer 10.128 mrd.
Usikrede obl.: Eier-andel 17.9%, antall aksjer 2.528 mrd.
Nåværende aksje-eiere: Eier-andel 10.4%, antall aksjer 1.469 mrd.
Sum utestående aksjer: 14.13 mrd.

Etter rekap.+ny-emisjon+alle warrants:
Sikrede obl: Eier-andel 64.6%, antall aksjer 10.128 mrd.
Usikrede obl.: Eier-andel 22.1%, antall aksjer 3.465 mrd.
Nåværende aksje-eiere: Eier-andel 13.3%, antall aksjer 2.085 mrd.
Sum utestående aksjer: 15.68 mrd.

Styret har beregnet VEK for NSG etter rekap. (men før ny-emisjon og warrants) til 16 øre/aksje.

Dette basert på EV = Euro 450 mill., hvorav gjeld på Euro 250 mill.

Ny-emisjon på Euro 50 mill., hvorav €30m til usikrede obl., og €20m til gamle NSG-aksjonærer.

Warrants utstedes til de som har vært med i ny-emisjonen, tilsvarende opptil 10% av aksjekapitalen etter ny-emisjonen, og omsettbare før 30.06.2019, under forutsetning av at EV til selskapet har holdt seg over Euro 520 mill. i en 6-måneders periode før de utløper.

Vi kan da beregne ny-emisjonen:

Antall aksjer etter ny-emisjon for eks. aksjonærer (forutsatt alt blir tegnet): 1 469 mill.
Nåværende antall: 279 mill.
Ny-utstedte aksjer (forutsatt alt blir tegnet): 1 469 - 279 = 1 190 mill.
Ratio: 1 180/279 = 4.264

På 83 øre, prises da de forventede tegn.rettene:

(1 x 83 + 4.264 x 16) = (1 + 4.264) x (16 + X)

X = (83 - 16) / (1 + 4.264) = 12.7 øre/tegn.rett, forutsatt det utstedes 4.264 tegn.retter pr. 1 eks. aksje.
______

Det kan være at du har rett, renud ang. kjøpsinteressen de nærmeste dagene, men selskapet vil bestå av hoved-delen salgshungrige, ufrivillge aksjonærer som vil selge seg ut snarest nå rekap. er gjennomført, dersom det er mulig.
OldNick
17:32
25.10.2017
#19609

NSG utsetter fristen (igjen).

NSG: Strong support for the recapitalization

Børsmelding
25.10.2017

______

Fra E24:

Norske Skog utsetter fristen for å redde selskapet - igjen

Selskapet sier de har sterk støtte både fra sikrede og usikrede obligasjonseiere. Men de har fortsatt ikke kommet i mål med en løsning


Geir Molnes, Ingvild Sagmoen, E24.no
25.10.2017

Norske Skogindustrier har sett seg nødt til å utvide fristen for redningsplanen frem til 31. oktober, klokken 17.

I en børsmelding skriver de at selskapet har fått sterk støtte både hos sikrede og usikrede obligasjonseiere, og at den store majoriteten av dem støtter styrets forslag til redningsplan.

Vi er fornøyd med at praktisk talt alle aktører støtter den frivillige rekapitaliseringen av dagens Norske Skog gruppe. Vi vil nå bruke tid på å sikre at dokumentasjon av formell støtte for at rekapitaliseringen vil skje, skriver Sveaas i børsmeldingen.

Like viktig er det at vi sikrer oss støtte fra obligasjonseierne i NSF og obligasjonseierne i gruppen 2115, skriver styrelederen.

Lånet til NSF utgjør én milliard kroner. Uten støtten fra denne gruppen vil ikke styret få gjennom sin redningsplan.

Dersom selskapet ikke får tilstrekkelig støtte for sin redningsløsning kan det bety kroken på døra for Norske Skog.

Trenger støtte fra 75 prosent

Dersom styret i Norske Skog skal få gjennom redningsplanen trenger de støtte fra 75 prosent av både de sikrede og usikrede kreditorene.

Det aktuelle forslaget vil redusere gjelden i selskapet fra rundt ni milliarder kroner til rundt tre milliarder kroner. Det vil også innebære at rentekostnadene faller fra rundt 600 millioner kroner i året til anslagsvis 200 millioner kroner i året.

I den justerte planen gjøres det følgende endringer i eierandelene etter at gjeld er omgjort til aksjer, men før det er skutt inn ny kapital:

- Sikrede kreditorer får en eierandel på 90,75 prosent (tidligere 91 prosent)
- Usikrede kreditorer får en eierandel på 6,75 prosent (tidligere 6,3 prosent)
- Dagens aksjonærer får en eierandel på 2,5 prosent (tidligere 2,7 prosent)

Kreditorene blir nå gitt en frist frem til 31. oktober til å si ja eller nei til gjeldsløsningen.

Endret 25.10.2017 17:33 av OldNick
highlander
17:30
26.10.2017
#7574

Onsdag ettermiddag varslet Norske Skog at selskapet fremdeles ikke har klart å få med alle kreditorene på sitt forslag til redningsplan. Spesielt sliter de med å få med seg kreditorene i to av lånene, blant annet en 100 millioner euros fasilitet, på en løsning.

Men ifølge Norske Skogs tidligere sjef Sven Ombudstvedt, som er en sentral rådgiver for en gruppe seniorlångivere, støtter nemlig nå heller ikke ikke den store sikrede långiveren Blackstone og deres obligasjonsarm GSO Capital det siste forslaget til løsning. (Kilde: DN/Xi)

Har Ombudstvedt en Judas-rolle i spillet om NSG...?
OldNick
23:34
31.10.2017
#19635

Styret har fortsatt ikke fått med seg de angjeldende kreditorene.

Utsetter fristen igjen, denne gangen til fredag e.middag kl. 17 CET.

NSG: Broad support from bondholders, extension required

Børsmelding
31.10.2017

Norske Skog has so far received support from a clear majority of both the secured and the unsecured noteholders for the proposed recapitalization solution. Norske Skog has now likely surpassed the thresholds required to implement the transaction by way of Schemes of Arrangement. However, the transaction is also contingent upon support from the majority holder of the EUR 100 million NSF and the 2115 Perpetual Notes.

The consent solicitation deadline is extended until Friday 3 November at 17:00 CET to allow sufficient time to allow for further discussions with the holders of NSF and Perpetual Notes.

- We are pleased that we have likely achieved the sufficient level of support for the recapitalization from both the secured and the unsecured noteholders to execute an implementation via Scheme of Arrangements under UK laws. We now expect that holders of the EUR 100 million NSF and Perpetual Notes show constructive flexibility to reach a consensual transaction for their holdings", said Mr. Christen Sveaas, Chairman of Norske Skogindustrier ASA.

Regardless of the outcome of the recapitalization process, the business operations at our seven paper mills will continue as normal.

Norske Skog
Communications and Public Affairs


For further information:
Christen Sveaas, Chairman Norske Skogindustrier ASA, Email: Christen.Sveaas@kistefos.no
Lars P. S. Sperre, CEO & President Norske Skogindustrier ASA, Email: Lars.Sperre@norskeskog.com
OldNick
17:42
03.11.2017
#19649

"Meaningful progress" oppnådd?

Javel, men hva stemmer disse investorene mon tro? Nei skal vi tolke Sveaas kryptiske skriblerier her. Og, samtidig setter vel styret seg ned og gjør nok en modifisering på forslaget. Det betyr vel at aksjonærene's andel skal kuttes mer?

Ikke skjønner jeg hvorfor NSG er blitt handlet på 0.70-0.80 øre de siste ukene?


NSG: Meaningful progress with holders of the NSF facility and the Perpetual Notes

Børsmelding
03.11.2017

Norske Skog has over the last few days made meaningful progress with the holders of the EUR 100 million NSF facility and the majority holder of the 2115 Perpetual Notes towards find a mutual acceptable solution where these financial instruments are included in the consensual recapitalization of the Norske Skog group. If a solution is achieved, Norske Skog will have received indicative support from the requisite majority of all relevant financial instruments in the Norske Skog capital structure.

Due to the need to include a solution for the NSF facility and the Perpetual Notes in the overall recapitalization proposal, a new consent solicitation to the secured and unsecured noteholders will need to be launched. It is not anticipated that the updated consent solicitation will include any material changes to the terms set out in the current consent solicitation statement. As a new consent solicitation will have to be launched, the current consent solicitation will not be extended and will therefore expire on 3 November 2017 at 17:00 CET.

- We are pleased to have meaningful progress towards a solution with the holders of the NSF facility and the majority holder of the Perpetual Notes. We remain optimistic that a consensual solution will be achieved, and that the final pieces of this long process will fall into place. Hopefully, we can launch an updated consent solicitation as soon as possible to incorporate the various elements of the solution with the holders of the NSF facility and the Perpetual Notes. If formal support is achieved at the same levels as indicated for the ongoing consent solicitation, the recapitalization will move on to be completed via Schemes of Arrangement under English law", said Mr. Christen Sveaas, Chairman of Norske Skogindustrier ASA.

The recapitalization transaction will need the support of existing shareholders of Norske Skogindustrier ASA, with a 2/3 majority in an extraordinary general meeting. An extraordinary general meeting will be called for shortly after expiry of the updated consent solicitation. All the major shareholder groups of Norske Skogindustrier ASA have continued to indicate their support for the consensual recapitalization solution between the Unsecured Committee and the Senior Secured Noteholder Committee.

Norske Skog
Communications and Public Affairs

For further information:
Christen Sveaas, Chairman Norske Skogindustrier ASA, Email: Christen.Sveaas@kistefos.no
Lars P. S. Sperre, CEO & President Norske Skogindustrier ASA, Email: Lars.Sperre@norskeskog.com
______

Norske Skogindustrier lar fristen går ut

Styret i Norske Skogindustrier har ennå ikke fått gjeldsløsning på plass.

Johann D. Sundberg, E24.no
03.11.2017

______

Norske Skog: Fortsatt ingen løsning

Meningsfull fremgang, men fortsatt ingen løsning, opplyser Norske Skog.

Martine Holøien, Hegnar.no
03.11.2017

Endret 03.11.2017 17:42 av OldNick
eshuse
09:10
23.11.2017
#2606

Kjell Inge Røkkes Aker og Oceanwood Capital Management LP vil by på Norske Skog AS.

Og NSG (Norske Skog ASA) stiger. Øker ikke dette sannsynligheten for konkurs? Burde ikke NSG falle?
OldNick
09:45
23.11.2017
#19691

re. ehuse #2606,


Vi ser det gang på gang, aksjer som tilsynelatende skulle handles på langt lavere kurs, holdes oppe av tradere som tydeligvis handler på tro og håp, mer enn regnskap og utsikter for forretningen.

Jeg synes det ville være litt spesielt hvis styret i Norge Skog AS (som nå er kontrollert av kreditorene) skulle kunne gå til det skritt å selge ut datterselskapet/fabrikkene til eksterne investorer uten at moderselskapet skulle løfte en finger?

Det som vil være igjen i NSG der er administrasjonen, sammen med et svært, fremførbart underskudd. Hvem vil kunne utnytte dette ca. 7.5 mrd. fremførbare underskuddet?

Røkke og hedgefond vil kjøpe Norske Skog-fabrikkene

Kjell Inge Røkkes Aker går sammen med Oceanwood for å by på datterselskapet som eier fabrikkene til Norske Skogindustrier


Marius Lorentzen, Anders P. Framstad, Johann D. Sundberg, E24.no
23.11.2017

En time etter at Aker og Norske Skogindustrier slapp sine kvartalstall kom det en ny børsmelding fra Aker.

Der kommer det frem at Aker, sammen med hedgefondet Oceanwood, vil by på aksjene i Norske Skog AS, datterselskapet som eier fabrikkene til det børsnoterte selskapet Norske Skogindustrier ASA.

Oceanwood er kreditor og har kjøpt seg opp i Norske Skogs pantesikrede lån. De sitter nå på all gjelden i det såkalte NSF-lånet til Norske Skog, som har sikkerhet i papirfabrikkene. Oceanwood eier også majoriteten av det sikrede SSN-lånet, hvilket betyr at de kan «ta pantet» som følge av at Norske Skog ikke har betjent gjelden sin siden i sommer.

Deretter vil overtagelsen skje ved at låneagent Citi i London tar kontroll og fordeler verdiene. Oceanwood skriver at denne prosessen trolig vil ta flere uker.

Prosessen vil mest sannsynlig lede til at fabrikkene legges ut på auksjon. Aker og Oceanwood har inngått en avtale der de oppretter et felles selskap som skal by på aksjene i denne auksjonen.

Mistet tålmodigheten

Dagens nyhet betyr at aksjonærenes verdier i Norske Skogindustrier ASA i realiteten er tapt, inkludert for styreleder og største aksjonær Christen Sveaas. Selskapet hadde før børsnyheten en markedsverdi på 184 millioner kroner.

E24 skrev om hvordan en slik auksjonsprosess kan foregå i september. Når pantet nå kreves inn fra kreditorhold, vil det børsnoterte selskapet Norske Skogindustrier ASA sitte igjen som et «tomt» selskap uten fabrikker.

– Vi har over en lengre periode jobbet konstruktivt med styret og ledelsen i Norske Skogindustrier ASA og stilt med ytterligere finansiering til virksomheten. Det har imidlertid blitt klart at selskapet har vanskeligheter med å løse situasjonen gjennom en bredt forankret løsning, sier John Chiang, investeringsdirektør i Oceanwood Capital Management i en pressemelding.

– Derfor har vi besluttet at den beste måten å beskytte driftsselskapene vil være å ta grep og bevege prosessen fremover, sier han videre.

Til auksjon

Oceanwood var tidligere minoritetseier i SSN og eide ingenting NSF-lånet, men nå har de altså kjøpt ut andre kreditorer.

E24 har tidligere omtalt Oceanwood som én av flere sikrede kreditorer, sammen med GSO Capital Partners, Cyrus Capital Partners og Bluebay Asset Management. Disse hadde sammen en andel på omtrent 65 prosent av Norske Skogs sikrede obligasjoner.

Oceanwood er en hedgefondforvalter med tilknytning til London og Malta. Selskapet er basert på en investeringsstrategi der man både går inn i egenkapital (aksjer), ulike former for kriserammede (distressed) eiendeler og kreditt. Om sistnevnte skriver Oceanwood på sine nettsider at det blant annet ser etter «selskaper der restrukturering er nært forestående».

Selskapet ble skilt ut fra Tudor Group i 2006, og ledes ifølge flere kilder av Christopher Reginald Gate.

I kvartalsrapporten til Aker som ble offentliggjort torsdag kom det frem at Røkkes investeringsselskap har sikret seg 2,1 milliarder i nye kredittfasiliteter siden oktober. Etter emisjonen i Aker BP har Aker nå om lag 3,9 milliarder i likviditetsreserver, som kommer godt med når man må vil ta over Norske Skog-fabrikkene.
______

Norske Skogindustrier-styret kan slå selskapet konkurs i dag

Et mulig utfall av Aker og Oceanwoods fremstøt i Norske Skog-saken er et styret i Norske Skogindustrier slår seg selv konkurs i dag.

Johann D. Sundberg, E24.no
23.11.2017

______

Aker-sjefen: – Har fulgt Norske Skog i flere år

Kjell Inge Røkkes Aker er invitert til å delta i auksjonen når Norske Skogs fabrikker etter alle solemerker legges ut på auksjon. De får dermed muligheten til en etterlengtet inngang.

Marius Lorentzen, Anders P. Framstad, E24.no
23.11.2017

______

Dette står på spill i Norske Skog

Norske Skog har forhandlet lenge om en redningspakke. Det som står på spill er fabrikkene i Norge, Frankrike, Østerrike, New Zealand og Australia.

Anders M. Hovland, E24.no
23.11.2017

Endret 23.11.2017 09:55 av OldNick
eshuse
13:26
23.11.2017
#2607

Norske Skog-styret begjærer trolig konkurs

...

- Trolig konkursforhandlinger

Etter meldingen fra Oceanwood og Aker anser styret det slik at en enighet om rekapitaliseringen av Norske Skog er usannsynlig.

- Som en konsekvens vil Norske Skogindustrier ASA trolig initiere konkursforhandlinger. Styret i Norske Skogindustrier ASA vil fortsette å vurdere situasjonen og implikasjonene av den seneste utviklingen, heter det.
OldNick
18:48
23.11.2017
#19698

Er det ikke på tide at handelen stoppes i dette papiret?

Meldingene er nokså klare nå...


(NSG) Update on recapitalization process

Børsmelding
23.11.2017

Funds managed by Oceanwood Capital Management and Aker Capital AS, a wholly owned subsidiary of Aker ASA, have today issued a joint press release stating the intention to form a new company (Bidco), which will bid in an auction process to ensure that there is a strong new owner of Norske Skog's paper mills.

The board of directors of Norske Skogindustrier ASA is pleased that Aker, with its strong industrial knowledge and financial expertise, has taken a role together with Oceanwood in the recapitalization of the Norske Skog group.

The board of directors of Norske Skogindustrier ASA will continue to safeguard the interest of all its stakeholders through the recapitalization process. As part thereof, the Norske Skog group's seven paper mills will continue as normal, and our customers, suppliers and other business partners will continue to receive high quality products and the best service from Norske Skog withouth interruption through the remainder of the recapitalization process.

Following the announcement by Oceanwood and Aker, a consensual recapitalization of the Norske Skog group is unlikely to be achievable. Consequently, Norske Skogindustrier ASA is likely to initiate insolvency proceedings. The board of directors of Norske Skogindustrier ASA will continue to assess the situation and the implactions of the recent developments.

Norske Skog
Communications and Public Affairs

For further information:
Christen Sveaas, Chairman Norske Skogindustrier ASA, Email: Christen.Sveaas@kistefos.no
Lars P. S. Sperre, CEO & President Norske Skogindustrier ASA, Email: Lars.Sperre@norskeskog.com
______

Mener handelen i Norske Skog burde vært suspendert

Investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet frykter at mange feiltolket dagens nyheter om Norske Skogindustrier, og synes aksjen skulle vært tatt ut av handelen.

Anders P. Framstad, E24.no
23.11.2017
highlander
14:14
27.11.2017
#7697

I en børsmelding 12.september ble det meldt at de sikrede långiverne hadde tatt kontroll over styret i Norske Skog Holding AS ved å velge inn navngitte personer, herunder Sven Ombudstvedt som styreleder. Iht Foretaksregisteret har slik styreendring aldri skjedd noe selskapet har innrømmet til et medlem av Xi. Norske Skogindustrier ASA eier 100% av aksjene i Norske Skog Holding AS som igjen eier alle aksjene i Norske Skog AS.

Det er Oceanwood og Aker ønsker å by på ved en konkurs og her har långiverne satt inn nytt styre. Styreleder Christen Sveaas mener ellers at styret i ASA’et iht juridiske rådgivere fortsatt kan ha en par uker på seg før de må gå til skifteretten noe som nødvendigvis må bety at samtaler med långiverne fortsatt pågår. (Kilde: Xi)
renud
20:55
28.11.2017
#16677

Det er fremdeles en aldri så liten sjanse for at Oceanwood og Aker allikevel velger å videreføre ASA'et. Årsaken er selvfølgelig at over 50% av det fremførbare underskuddet (7,5 milliarder NOK) ligger i ASA'et og ikke i det 100% eide datterselskapet Norske Skog Holding AS sitt 100% eide datterselskap Norske Skog AS, som eier alle fabrikkene og hvor de sikrede har pant og et av de usikrede lånene indirekte har pant.

"Røkke" er jo glad i å bruke aksjemarkedets muligheter til å hente inn kapital på høyest mulig multipler, og Aker har allerede sagt tydelig at de ikke skal bruke mye penger på dette.

Et høyspekulativt bet, som kan nulles når/hvis MH kommer, men jeg går litt inn og ut av aksjen og håper å sitte i den hvis markedet mener å se at det kan komme en løsning, ettersom aksjen da igjen vil kunne bevege seg opp mot +/- 1 krone. #KvittEllerDobbelt
OldNick
08:37
12.12.2017
#19748

En analytiker mener NSG's fabrikker kan verdsettes til USD3.3 mrd.

Det er 3.3 x 8.3 = ca. NOK27 mrd.!

Så hvorfor har ikke styret fått realisert disse verdiene før?

Det hadde holdt med å selge et par av dem for å dekke hele gjelden, og drifte de gjenværende i rest-NSG.

Det er nok gjenoppbyggingskostnadene han har regnet på, problemet er vel at ingen bygger nytt nå, men utnytter den kapasiteten som allerede finnes, som allerede er høyere enn hva markedet trenger. Også årsaken til at avispapir-prisene er så lave de er.

Norske Skogs fabrikker skal ha 100 mulige kjøpere

Analytikere har spådd at lav prising kan gi stor rift om Norske Skog-fabrikkene. Nå melder Dagens Næringsliv at det finnes over hundre potensielle kjøpere.

Sindre Hopland, Karl Wig, E24.no
11.12.2017
highlander
13:59
14.12.2017
#7761

Datterselskapet Norske Skog AS – der långiverne har innsatt et nytt styre – meddeler at de har igangsatt en prosess for å selge selskapet og dermed selskapets operative virksomhet.

Evercore benyttet som finansiell rådgiver i en auksjonsprosess og datterselskapets styreleder Sven Ombudstvedt forventerat salgsprosessen vil ta mellom 10 og 12 uker.

Evercore vil kontakte rundt 100 potensielle kjøpere av papirfabrikkene. (Kilde: DN/Xi)
eshuse
09:19
19.12.2017
#2625

19/12-2017 08:53:01: (NSG) Norske Skogindustrier ASA - vedtak om oppbud

Styret i Norske Skogindustrier ASA har besluttet å melde oppbud og innlevere
begjæring om konkursbehandling ved Oslo skifterett i dag, tirsdag 19. desember
2017. Beslutningen i styret er enstemmig og er fattet som et resultat av at det
ikke lenger foreligger noen realistisk mulighet til å oppnå en frivillig
rekapitaliseringsløsning for Norske Skog konsernet. Konsernets største sikrede
kreditor, Oceanwood Capital Management Ltd (Oceanwood) har informert styret om
at de ikke er villig til å støtte noen slik løsning. Konsernets operative
virksomhet vil bli videreført i Norske Skog AS med minst mulig påvirkning av
konkursprosessen i børsnoterte Norske Skogindustrier ASA. Det ikke børsnoterte
Norske Skog AS vil være det nye operative morselskapet i Norske Skog konsernet
og vil fortsette hovedkontorvirksomheten som har vært drevet i Norske
Skogindustrier ASA.

- Styret og ledelsen i Norske Skog har i lang tid arbeidet meget hardt for å
oppnå en frivillig rekapitalisering av Norske Skog konsernet og derved unngå en
konkursprosess for morselskapet. Dette arbeidet var langt fremskredet og hadde
bred støtte i kapitalstrukturen i oktober og november 2017. Beslutningen i
styret om å begjære oppbud er derfor fattet med stor skuffelse over ikke å ha
kommet i mål med dette arbeidet, sier Christen Sveaas, styreleder i Norske
Skogindustrier ASA.

Rekapitaliseringsprosessen har vært svært utfordrende som følge av konsernets
meget komplekse kapitalstruktur. Derfor har det gjennom høsten også vært
arbeidet med en beredskapsplan for det tilfelle at man ikke lykkes med den
frivillige rekapitaliseringen. Følgelig er konsernets syv papirfabrikker og alle
vesentlige interessenter som de ansatte, kunder, leverandører og lokale
myndigheter forberedt på den prosessen som nå må gjennomføres.

-Det forventes at konkursprosessen i det børsnoterte morselskapet ikke vil få
særlige konsekvenser for driften ved Norske Skogs syv papirfabrikker, og at
driften vil fortsette som normalt og alle kunder vil fortsette å motta
kvalitetsprodukter fra Norske Skog som før, sier Sveaas.

Det sittende styret ble valgt 24. august 2017 og har fra samme dag arbeidet
hardt og intensivt for å analysere konsernets situasjon og utarbeide realistiske
løsningsforslag sammen med ledelsen og selskapets finansielle og juridiske
rådgivere. Det nye styret offentliggjorde 12. september 2017 styrets plan om å
fremme en industrielt fundert rekapitaliseringstransaksjon. Dette forslaget var
fundert i styrets syn på hvilket gjeldsnivå og fremtidig rentebelastning Norske
Skogs virksomheter kunne bære og hadde følgelig vesentlig mindre gjeld i det
rekapitaliserte, nye Norske Skog enn i forslag fremmet tidligere i 2017 fra både
selskapets side og fra selskapets kreditorer. Styrets industrielle
rekapitaliseringsforslag ble imidlertid aldri offentliggjort som følge av at de
sikrede kreditorene forut for offentliggjøringen gjorde det klart at de ikke
ville støtte styrets forslag.

Styret arbeidet deretter videre med et justert rekapitaliseringsforslag etter
omfattende dialog både med komiteen for de sikrede kreditorene, komiteen for de
usikrede kreditorene og selskapets aksjonærer. Styret fremmet deretter et
forslag til en frivillig rekapitaliseringsløsning den 18. september 2017. I
dette forslaget var gjeldsnivået øket noe i tråd med ønske fra komiteen for de
sikrede kreditorene, og bytteforholdet for egenkapitalen i morselskapet var
justert noe i tråd med ønsker fra både de usikrede og sikrede kreditorenes
komiteer. Dette forslaget oppnådde imidlertid heller ikke tilstrekkelig støtte
fra alle kreditorgruppene, men det var bred støtte for en
rekapitaliseringstransaksjon hvor all usikret obligasjonsgjeld skulle
konverteres til egenkapital og deler av den sikrede gjelden også skulle
konverteres til egenkapital for å oppnå en forsvarlig kapitalisering av det nye
Norske Skog konsernet.

Etter ytterligere dialog mellom interessegruppene fremmet styret så 11. oktober
2017 sitt tredje og siste rekapitaliseringsforslag. Dette forslaget oppnådde
støtte blant både konsernets usikrede kreditorer og blant kreditorene i
konsernets pantesikrede obligasjonslån. Men rekapitaliseringsforslaget fikk ikke
nødvendig tilslutning fra kreditorene i konsernets pantesikrede EUR 100
millioner NSF fasilitet (NSF fasiliteten) som er utstedt av Norske Skog AS.
eshuse
09:19
19.12.2017
#2626

De påfølgende forhandlinger med kreditorene i NSF fasiliteten for å finne en
løsning hvor støtte til styrets rekapitaliseringsforslag kunne oppnås endte uten
suksess. Men prosessen fikk som resultat at Oceanwood besluttet å kjøpe ut
kreditorene i NSF fasiliteten slik at Oceanwood per i dag kontrollerer 100 % av
NSF fasiliteten. Oceanwood kjøpte videre ytterligere betydelige andeler i det
pantesikrede obligasjonslånet hvor de i dag antas å ha en eierandel på vesentlig
over 50%.

Oceanwood valgte deretter å inngå et industrielt partnerskap med Aker Capital
AS, og annonserte den 23. november 2017 gjennom en felles pressemelding at de
hadde besluttet å ikke støtte videre arbeid med å implementere en frivillig
rekapitaliseringsløsning. Dette til tross for at styrets tredje
rekapitaliseringsforslag på dette tidspunkt syntes å ha støtte både blant
konsernets sikrede kreditorer, de usikrede kreditorene og morselskapets
aksjonærer. Styret i morselskapet har etter meldingen den 23. november 2017
forsøkt å få Oceanwood og Aker Capital AS til å endre posisjon i forhold den
frivillige rekapitaliseringen, men dette har ikke lykkes. Oceanwood har senere
skriftlig ovenfor styret bekreftet sin posisjon som er at de ikke er villige til
å støtte en frivillig rekapitalisering.

Styret har i dialogen med Oceanwood og Aker Capital AS gitt uttrykk for at
styret mener at en frivillig rekapitaliseringsløsning ville være en vel så god
vei til å realisere Aker Capital AS' industrielt motiverte intensjon om å bli en
ny kontrollerende eier av Norske Skog. Ved en frivillig
rekapitaliseringstransaksjon ville Oceanwood gjennom gjeldskonverteringen endt
opp som eier av en vesentlig del av egenkapitalen i et rekapitalisert Norske
Skog som kunne vært lagt inn i et samarbeid med Aker Capital AS. Den
auksjonsprosessen som nå skal gjennomføres for Norske Skog AS vil være åpen for
alle interessenter og det er per i dag helt uvisst hvem som vil ende om eieren
av Norske Skogs operative virksomhet når auksjonsprosessen er sluttført.

Styret har i dialogen med Oceanwood og Aker Capital AS foreslått at Oceanwood og
Aker Capital AS inviterer eksisterende aksjonærer i Norske Skogindustrier ASA
inn som medinvestorer på like vilkår i Oceanwood og Aker Capital AS' joint
venture selskap, dersom dette blir ny eier av Norske Skog AS. En slik
videreføring av dagens aksjonærmasse ville etter styrets syn sikre det nye
morselskapet den strategiske verdi som ligger i at aksjonærmassen blant annet
består av et betydelig antall aksjonærer som også er leverandører av trevirke
til konsernet, og mange som er ansatte i konsernet. Det er fortsatt uavklart om
Oceanwood og Aker Capital AS vil tilby eksisterende aksjonærer en slik mulighet
til å medinvestere.

I tiden etter meldingen av 23. november 2017 fra Oceanwood og Aker Capital AS,
har styret arbeidet med å utrede om det kunne finnes andre realistiske løsninger
for å unngå en konkurs i Norske Skogindustrier ASA. Det er blant annet vurdert
om det er mulig å konvertere alle usikrede forpliktelser til egenkapital
samtidig som den sikrede delen av konsernets gjeld håndteres ved at den
operative virksomheten i konsernet blir solgt gjennom det sikrede
obligasjonslånets pågående pantetiltredelsesprosess. Det har imidlertid vist seg
at heller ikke dette er mulig, blant annet som følge av manglende likviditet,
gjenværende pensjonsforpliktelser, samt Oceanwoods manglende vilje til å
konvertere morselskapets gjeld til operasjonelle datterselskaper og de
evigvarende obligasjonene til egenkapital.

Styret og ledelsen har også arbeidet med en beredskapsplan for det tilfelle at
rekapitaliseringsprosessen skulle ende med pantetiltredelse fra de pantesikrede
kreditorenes side, og en påfølgende konkurs for det børsnoterte Norske
Skogindustrier ASA. Det er derfor en godt forberedt prosess som nå skal
gjennomføres, hvor Norske Skogs operative virksomhet skal verdsettes i tråd med
de krav som er avtalt mellom kreditorene i interkreditoravtalen som konsernet er
part i. Styret og ledelsen har samarbeidet fullt ut med både tillitsmenn for det
pantesikrede obligasjonslånet, deres finansielle og juridiske rådgivere og
styret i Norske Skog AS den siste tiden for å legge til rette for en ryddig
prosess i tråd med de forpliktelser og bestemmelser som gjelder for den
situasjonen som nå foreligger.

Ledelsen og alle ansatte ved hovedkontoret har mottatt bindende tilbud om
ansettelse i Norske Skog AS, og hovedkontorvirksomheten vil videreføres i Norske
Skog AS. Den operative virksomheten vil bli videreført med minst mulig
forstyrrelser, og fabrikkenes leverandører og kunder har ingen grunn til å
forvente endringer i Norske Skogs løpende virksomhet som følge av
konkursprosessen i Norske Skogindustrier ASA.

Styret vil takke alle ansatte i Norske Skog konsernet for stort pågangsmot og
høy arbeidsmoral gjennom den krevende rekapitaliseringsprosessen som har pågått
i hele 2017. Styret vil også takke konsernets kunder og leverandører som har
fortsatt å handle med konsernets selskaper i den krevende finansielle
situasjonen som har vært gjennom 2017.

Oslo Børs har suspendert handelen i aksjene i Norske Skogindustrier ASA.

Denne meldingen er offentliggjort i henhold til reglene om offentliggjøring i
Verdipapirhandelloven § 5-12.

Spørsmål om den videre behandlingen av konkursprosessen og konkursboet må rettes
til bobestyreren når vedkommende er oppnevnt av Oslo skifterett. Spørsmål
knyttet til Norske Skogs operative virksomhet kan rettes til Norske Skog AS ved
styreleder Sven Ombudstvedt på e-post: [svom at online.no] og spørsmål til
Oceanwood Capital Management LLP kan rettes til Partner John Chiang via e-post:
[gad at firsthouse.no].
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter