Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > NSG - bunnen nådd for oppkjøpskandidat?
NSG - bunnen nådd for oppkjøpskandidat?
OldNick
03.10.2017 16:58
#19570

NSG utsetter fristen videre til torsdag, kl. 17


NSG: Norske Skog extends consent deadline for the board's recapitalization proposal

Børsmelding
03.01.2017

Norske Skog has decided to extend the consent solicitation deadline for the ongoing recapitalization proposal from 3 October until Thursday 5 October at 17:00 CET.

Norske Skog will use the period up to the new expiration deadline to speed up the continued discussions with the various stakeholder groups to try to achieve sufficient support for a consensual recapitalization solution for the Norske Skog group. The Board of Directors will continue to follow and evaluate the situation thoroughly during this period.

- We need some extra time to align initiatives among the various stakeholders. We believe that the extension of the consent deadline will improve the chances of reaching a solution," said Mr. Christen Sveaas, Chairman of Norske Skogindustrier ASA.

Norske Skog
Communications and Public Affairs

For further information:
Christen Sveaas, Chairman Norske Skogindustrier ASA, Email: Christen.Sveaas@kistefos.no
Lars P. S. Sperre, CEO & President Norske Skogindustrier ASA, Email: Lars.Sperre@norskeskog.com
renud
10.10.2017 21:01
#16578

Her utsettes utsettelsene fremdeles.
Signalene gitt ved utsettelsene før helgen, i diverse intervjuer med representanter for partene, gikk klart i retning av at konkurs ønskes utsatt og at aksjonærene dermed nødvendigvis må bli tilgodesett med en slant.

Tok derfor litt med snitt rett under 0,50, og tok sjansen på å sitte over dagens melding. Den ble som følger ("aksjonærene" uthevet med fet skrift av meg):

Update on the consent solicitation process. 10.10.2017 16:59

Norske Skog is in the process of finalizing the documentation
for a revised consent solicitation proposal to the group's
bondholders and shareholders.

The revised consent solicitation proposal will be announced as
soon as the final terms and transaction documentation are
finalized. The announcement is expected to be made tomorrow,
Wednesday 11 October 2017.
highlander
15.10.2017 16:15
#7546

Europeiske kraftkontrakter har skapt trøbbel for forhandlingene om å redde Norske Skog. Selskapet har sikret kraftbehovet gjennom store og langsiktige kraftkontrakter og fabrikkene i Europa har langsiktige kraftkontrakter som i dag utgjør omtrent NOK 1,7 milliarder kroner i negativ verdi.

Ifølge Dagens Næringsliv har kreditorene ønsket at Norske Skog kvitter seg med de ulønnsomme kraftforpliktelsene, og har som en del av dette vurdert om en konkurs i selskapene som eier de norske fabrikkene kan være en mulighet for å oppnå dette. Talsmann for en gruppe av usikrede långivere sier til DN at de uansett kan komme til å kreve en restrukturering av kraftkontraktene for å skyte inn mer kapital og være del av redningsaksjonen.

I virksomhetsområdet Australasia har derimot Norske Skog langsiktige kraftkontrakter med høyere positiv verdi enn den negative verdien knyttet til Europa.

Torsdag ble det kjent at en større usikret långiver som kan torpedere styrets forslag av egen kraft vil si nei til forslaget; imidlertid er det kun 0,7 % eierskap i favør de usikrede som skilte dennes krav fra styrets forslag. (Kilde: DN/Xi)
OldNick
15.10.2017 21:38
#19584

De usikrede er fortsatt "tøffe i trynet", og det tror jeg det ikke er noen stor grunn til.

Stort sett all industrikompetanse ligger på fabrikknivå, og når de sikrede obligasjonseierne har med seg tidligere adm.dir, burde de ha god greie på hvordan driften skal styres og finansieres, og alt om avtaler, leveranser/leverandører, kunder etc.

De kan bare opprette et nytt overbygg gjennom et holding/moder-selskap e.l., og kjøre igang. Det som er usikkert, ligger det noe avtaler/kontrakter e.l. i dagens moder-selskap som det nye moderselskapet må ha, som da evt. bostyret vil rå over?

Et springende punkt er selvfølgelig kortsiktig finansiering av likviditeten som fabrikkene trenger for å drive. Idag er det sannsynligvis fra hånd-til-munn, styrt av moderselskapet. Men, de siste månedene har det vært de sikrede kreditorene som har tilført moderselskapet ekstra likviditet gjennom nye lån.

Men, hvorfor prises NSG-aksjen fortsatt til over 50 øre?

Dette kan bli mer kostbart enn de har forestilt seg

Forte-fond vil takke nei til Norske Skog-styrets forslag


Anders Park Framstad, E24.no
13.10.2017

– Vi opplever forslaget som foreligger som skuffende, og kommer ikke til å stemme for det. Min holdning er at dersom de sikrede kreditorene gjerne vil drive papirfabrikk, så får de heller få lov til å gjøre det, sier senior porteføljeforvalter Arne Eidshagen i Forte Kreditt til E24.

Fredag morgen ble det kjent at en av de største usikrede kreditorene til Norske Skogindustrier, Bennett Management Corporation, offentlig avviser styrets forslag til rekapitalisering av selskapet.

Nå varsler også den midtnorske fondsforvalteren Forte at de vil gjøre det samme. De har interesser i to av Norske Skogs eurolån.

Bakgrunnen er uenighet om hvem som blir sittende igjen med hva etter rekapitaliseringen.

– Det handler om fordelingen. Vi har hatt en posisjon der vi ønsker å få tildelt aksjer i selskapet, og fra vårt ståsted mener vi det er rom for å gi en større andel til de usikrede obligasjonseierne, sier Eidshagen.

Kan bli kostbart

I det forelagte forslaget vil de usikrede obligasjonseierne sitte igjen med 6.3% av selskapet etter konvertering (men før emisjon), mens de sikrede obligasjonseierne får 91.0%.

Eidshagen ser for seg at det først og fremst er sistnevnte som må gi mer.

– Jeg tror at de sikrede obligasjonseierne vil oppdage at dette kan bli mer kostbart enn de har forestilt seg, og at det ville være i deres interesse å være mer imøtekommende overfor usikrede obligasjonseiere. Det er også påfallende liten forskjell i behandling av obligasjonseiere og aksjonærer. Når det er sagt, så er det de sikrede obligasjonseierne som har nøkkelen til en omforent løsning, sier han.

Eksisterende aksjonærer tilgodesees med 2,7 prosent i styrets forslag. Dette er for øvrig en liten økning fra tidligere skisserte løsninger.

– Hvordan har dere opplevd kommunikasjonen med styret i denne saken?

– Jeg har ikke noen innsigelser på kommunikasjonen, utover at problemene burde vært adressert og håndtert lang tid tilbake, sier Eidshagen.

Uenighet om verdsettelse

Retorikken har strammet seg til betraktelig idet frist etter frist for rekapitaliseringen er overskredet.

I dagens pressemelding skriver blant annet Bennett at styret «setter på spill selskapets helse og skjebnen til dets ansatte».

Nicholas Smith-Saville, sjef for kredittanalyse i Europa hos byrået Debtwire, tror imidlertid at partene nærmer seg hverandre, ikke minst fordi de usikrede tilbys en større andel av egenkapitalen, samt tegningsretter.

– De sikrede obligasjonseierne har direkte krav på aksjene i driftsselskapene, og kan derfor i teorien ta papirmaskinene og forlate bordet. Men selskapet har et behov for friske penger som må dekkes. Gitt kontroversene som har omgitt de forskjellige restruktureringene i Norske Skog de siste årene, vil det være et meget aggressivt grep, sier han.

Analysesjefen tror verdsettelsen av selskapet er et av stridsspørsmålene i dragkampen om Norske Skog.

Han viser til at forholdet mellom markedsverdien av sysselsatt kapital og brutto driftsresultat (den såkalte EV/ebitda-multippelen) som er lagt til grunn, er høyere enn det selskapets konkurrenter handles til.

– Dette virker å være punktet der de er uenige. Selskapet har revidert ned guidingen, hvilket vil legge ytterligere stress på konsernets likviditet og øke behovet for å få en avtale i havn, sier han.
renud
15.10.2017 22:48
#16579

I bunn og grunn, er det mye som tyder på at det beste utfallet, for dagens aksjonærer, er at selskapet slås konkurs og at de sikrede og usikrede overlates til seg selv med å slåss om restene.

På den måten slipper aksjonærene å bli fristet/forledet til å kaste enda mer gode penger etter dårlige. Det er nemlig ingenting som tyder på at selskapet har eller vil klare å snu det underliggende problemet, som er et marked hvor etterspørselen etter avis- og magasinpapir er stadig fallende. NSG-ledelsen snakker om å vri produksjonen mot andre produkter, men det har de snakket om i mange år og uten å ligge i forkant av markedet med en gjennomført omstilling.
highlander
16.10.2017 16:03
#7557

Etter at tunge usikrede obligasjonseierne i Norske Skog avslo styrets forslag, er forhandlingene mellom partene brutt.

– Vi er i gang med å forberede pantetiltredelsen, sier Christen Sveaas til Finansavisen. Forhandlingene mellom de usikrede obligasjonseierne og styret skal nå være avbrutt, men Sveaas holder likevel døren på gløtt. Om de usikrede obligasjonseierne skulle endre mening ønskes de altså fremdeles velkomne, men inntil videre arbeider styret med å tilrettelegge for at de pantesikrede obligasjonseierne overtar konsernets syv fabrikker. (Kilde: FA/Xi)
OldNick
17.10.2017 13:08
#19591

Litt om de største långiverne til Norske Skog:

Disse aktørene kan avgjøre Norske Skogs skjebne

Utenlandske forvaltere sitter med nøkkelen til den fastlåste gjeldssituasjonen til den kriserammede norske papirprodusenten.

Anders P. Framstad, E24.no
17.10.2017
OldNick
18.10.2017 11:18
#19594

Og så har Norske Skog's ulike aktører igjen kommet til et revidert forslag, som i grunnen er veldig likt forrige, med at de usikrede kreditorene er gitt 0.45% større EK-andel etter rekapitaliseringen (men før evt. ny-emisjon), hvor de sikrede har gitt fra seg 0.25% og dagens aksje-eiere har gitt fra seg 0.20% av sine andeler ihht. forrige forslag.

Sakser:

Compared to the recapitalization proposal launched on 11 October, the changes made to the split of the equity ownership of Norske Skogindustrier ASA after the recapitalization (before any new money offering) will be as follows (11 October proposal in parentheses):

a. Secured noteholders: 90.75 % (91.0 %)
b. Unsecured noteholders: 6.75 % (6.3 %)
c. Existing shareholders: 2.50 % (2.7 %)


NSG: Final solution with creditor committees reached

Børsmelding
18.10.2017

The board of directors and management of Norske Skog are pleased to announce that it has managed to broker a consensual solution between the Unsecured Committee, the Senior Secured Noteholder Committee and major shareholders. The two bondholder committees and the major shareholders have agreed on a split of the equity ownership of Norske Skogindustrier ASA, following the recapitalization transaction that these groups will support. With this development, over 80% of the senior secured noteholders and more than 50% of the unsecured noteholders have now indicated their willingness to support such an adjusted recapitalization proposal.

Therefore, the relevant boards in the Norske Skog group have resolved to revise the terms of the ongoing consent solicitation in accordance with the split agreed. The formal consent solicitation deadline is extended until Wednesday 25 October at 17:00 CET to allow adequate time for the group's noteholders to submit their formal consents.

"We are very pleased that the representatives of the bondholder committees and shareholders have bridged the gap in economic distance, and that a material portion of our largest creditors and shareholders are supportive of the recapitalization proposal. Now, I urge all stakeholders of the Norske Skog group to provide their consents to the recapitalization proposal so that the requisite consent thresholds can be reached. As repeatedly stated, all alternatives to a consensual solution will entail significantly less value for all parties and rather complicated insolvency processes", says Mr. Christen Sveaas, chairman of Norske Skogindustrier ASA.

Compared to the recapitalization proposal launched on 11 October, the changes made to the split of the equity ownership of Norske Skogindustrier ASA after the recapitalization (before any new money offering) will be as follows (11 October proposal in parentheses):

a. Secured noteholders: 90.75 % (91.0 %)
b. Unsecured noteholders: 6.75 % (6.3 %)
c. Existing shareholders: 2.50 % (2.7 %)

All holders of relevant Norske Skog bonds must provide their consents through their respective bond custodians, and are encouraged to contact the following persons on all matters related to the consent solicitation:

The Information and Tabulation Agent:
Lucid Issuer Services Limited

For information by telephone: +44 20 7704 0880
Attention: Yves Theis or Paul Kamminga
Email: norskeskog@lucid-is.com

Norske Skog financial markets:
Tom Rogn, Vice President Investor Relations, Mob: +47 9485 5659, E-mail: tom.rogn@norskeskog.com

Norske Skog
Communications and Public Affairs


For further information:
Christen Sveaas, Chairman Norske Skogindustrier ASA, Email: Christen.Sveaas@kistefos.no
Lars P. S. Sperre, CEO & President Norske Skogindustrier ASA, Email: Lars.Sperre@norskeskog.com
______

Ser ut som et av mine innlegg har forsvunnet fra tråden, der hvor jeg gjorde et forsøk på å anslå hva styret hadde kommet frem til som et anslag på VEK på NSG-aksjen, etter ny-emisjon.

Gjentar det her, men justerer for ny fordelignsbrøk:

NSG:

Ant. NSG-akser: 278 994 995

Rekap.forslag:

Aksjeeierne får 2.5% av selskapet, dvs. nytt antall utestående aksjer etter gjeldskonvertering: 11 159 799 800
Sikrede obl.eiere får: 90.75%
Usikrede obl.eiere får: 6.75%

Sum usikrede obl.eiere + nåværende aksje-eiere: 2.5 + 6.75 = 9.25%

Ny-emisjon: NOK 500 mill.
Usikrede obl.eiere kan tegne for inntil: ca. NOK300 mill.
Nåværende aksje-eiere kan tegne for inntil: ca. NOK200 mill.

Etter denne emisjonen vil nåværende aksje-eiere+usikrede obl.eiere eie inntil ca. 28% av egenkapitalen i NSG.

X = VEK etter konvertering (basert på styrets anslag)
X x 0.0925 + 500 = (X + 500) x 0.28
X x (0.28 - 0.0925) = 500 x (1 - 0.28)
X = 500 x (1 - 0.28) / (0.28 - 0.0925) = NOK1 920 mill.
Tilsvarer aksjekurs etter konvertering: 1 920 000 000 / 11 159 799 800 = NOK 0.173 / aksje.

Med antatt NOK200 mill. i ny-emisjon, så kan dagens aksje-eiere får utstedt inntil 1 162 479 146 nye aksjer.

Det tilsvarer: 4.17 nye aksjer for hver gammel aksje.

Når de eksisterende NSG-aksjene prises til 78 åre på børsen, kan man da si at markedet priser dem med en tegn.rett premie tilsvarende: NOK 0.117 (pr aksje utstedt i ny-emisjon). Det er 67% høyere enn hva styrets VEK-anslag er på.

Markedet mener altså at NSG skal bli priset til 29 øre med over 12 mrd. aksjer utestående (etter rekapitalisering og ny-emisjon, før evt. splitt) = ca. NOK 3.5 mrd.


Endret 18.10.2017 11:40 av OldNick
highlander
18.10.2017 15:37
#7559

Helt utrolig volatilitet i NSG-aksjen på kjempevolum i dag.

Så langt i dag omsatt cirka 105 millioner aksjer på kurser mellom 0,52 lav og 1,00 høy, siste 0,84. Som regnestykket til OldNick viser skal aksjen kraftig ned etter hvert, til tross for at det nå har kommet en løsning.
renud
19.10.2017 01:02
#16595

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
OldNick
19.10.2017 08:13
#19597

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
OldNick
25.10.2017 17:32
#19609

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
highlander
26.10.2017 17:30
#7574

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
OldNick
31.10.2017 23:34
#19635

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
OldNick
03.11.2017 17:42
#19649

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
eshuse
23.11.2017 09:10
#2606

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
OldNick
23.11.2017 09:45
#19691

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
eshuse
23.11.2017 13:26
#2607

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
OldNick
23.11.2017 18:48
#19698

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
highlander
27.11.2017 14:14
#7697

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
renud
28.11.2017 20:55
#16677

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
OldNick
12.12.2017 08:37
#19748

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
highlander
14.12.2017 13:59
#7761

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
eshuse
19.12.2017 09:19
#2625

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
eshuse
19.12.2017 09:19
#2626

[Beklager! Nye innlegg er bare tilgjengelig for abonnenter! Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter