Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > NSG - bunnen nådd for oppkjøpskandidat?
NSG - bunnen nådd for oppkjøpskandidat?
Reppenskara
10:29
17.07.2014
#5807

Dagens resultat markerer et vendepunkt for NSG. Da passer det perfekt å lage en ny topic. Vedlagt er oppstilling av tallene og konsernets kommentarer. Vi bør særlig merke oss følgende fra Ombudstvedt:
"Kontantstrøm fra driften før finansposter var NOK 206 millioner i andre kvartal sammenlignet med NOK 54 i første
kvartal.

- Kostnadsreduksjoner og lavere rentekostnader etter nedbetaling av juniforfallene vil bedre lønnsomheten. Dette koblet med slutføringen av et større investeringsprogram de siste to årene vil øke kontantsstrømmen vesentlig fremover.
"

Norske Skog: Lavere kostnader og bedre marginer


Norske Skog bedret driften som følge av lavere kostnader og bedre effektivitet
i andre kvartal. Høy produksjon ved fabrikkene i et krevende marked viser den
relativt gode konkurranseposisjonen til konsernet.

- Den gode trenden med lavere variable og faste kostnader fortsetter. Samlet
sett er vi i en bedre kostnadsposisjon i år i forhold til tidligere år på
grunn av pågående kostnadsreduserende tiltak samt stordriftsfordeler ved de
gjenværende enhetene, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Norske Skogs brutto driftsresultat (EBITDA) i andre kvartal 2014 var på NOK
251 millioner, opp fra NOK 153 millioner i første kvartal. Oppgangen skyldtes
lavere energi og fiberkostnader samt bortfall av engangseffekter ved Boyer
(oppstart LWC), Walsum og Saugbrugs (oppstart nytt masseanlegg).

Resultat etter skatt for perioden var NOK -114 millioner i andre kvartal,
sammenlignet med NOK 11 millioner i første kvartal 2014. Resultatet ble
påvirket av urealisert valutatap på NOK 121 millioner. Netto rentebærende
gjeld økte med NOK 152 millioner til NOK 6 952 millioner, hvor NOK 136
millioner relaterte seg til en negativ valutaeffekt på grunn av en svakere
norske krone. En svakere norsk krone vil være positivt for selskapets
fremtidige resultater. Norske Skog nedbetalte gjenværende obligasjoner med
juniforfall på NOK 496 millioner. Kontantstrøm fra driften før finansposter
var NOK 206 millioner i andre kvartal sammenlignet med NOK 54 i første
kvartal.

- Kostnadsreduksjoner og lavere rentekostnader etter nedbetaling av
juniforfallene vil bedre lønnsomheten. Dette koblet med sluttføringen av et
større investeringsprogram de siste to årene vil øke kontantsstrømmen
vesentlig fremover. Samtidig vil vi kontinuerlig overvåke markedssituasjonen
og ved behov iverksette aktiv kapasitetsstyring for å motvirke effekter av et
marked i ubalanse, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Marked og segmenter

Europa
Driftsinntektene økte sammenlignet med første kvartal som følge av
sesongmessig høyere salgsvolumer. Etterspørselen etter avispapir og
magasinpapir i Europa falt med 4% i de fem første månedene i år sammenlignet
med tilsvarende periode i fjor.

Råvarekostnadene per tonn var lavere enn forrige kvartal som følge av lavere
energi og råvarekostnader. Faste kostnader var stabile i kvartalet.
Kapasitetsutnyttelsen var på 87% i andre kvartal sammenlignet med 90% i
første kvartal.

Australasia
Driftsinntektene økte sammenlignet med første kvartal og gjenspeiler
oppstarten av effektiv produksjon ved den ombygde maskinen på Boyer.
Etterspørselen etter avis- og magasinpapir i Oceania var relativt stabilt i
de første fem månedene i år sammenlignet med tilsvarende periode i fjor.

Variable kostnader per tonn og faste kostnader var stabile sammenlignet med
første kvartal. Noe lavere energikostnader var motvirket av høyere
kjemikalie- og celluloseforbruk i forbindelse med oppstart av
magasinpapirproduksjon ved Boyer. Kapasitetsutnyttelsen var uendret på 91% i
kvartalet.

Endret 17.07.2014 10:31 av Reppenskara
Reppenskara
10:31
17.07.2014
#5808

Nøkkeltall, andre kvartal 2014 (NOK millioner)

---------------------------------------------------------------------------------
| Q2 2014 Q1 2014 Q2 2013 2013 |
|Driftsinntekter 3 018 2 867 3 267 13 339 |
|Brutto driftsresultat (EBITDA) 251 153 214 862 |
|Brutto driftsmargin (%) 8,3 5,3 6,6 6,5 |
|Brutto driftsresultat etter avskrivninger 71 -28 16 134 |
|Restruktureringskostnader 0 -2 0 -145 |
|Andre gevinster og tap 51 114 -662 -1 100 |
|Nedskrivninger 0 0 0 0 |
|Driftsresultat 122 84 -647 -1 111 |
|Andel resultat tilknyttede selskaper -3 8 4 26 |
|Finansposter -284 -77 -358 -1 258 |
|Skatt 51 -4 142 500 |
|Resultat -114 11 -859 -1 844 |
|Netto kontantstrøm fra driften før finansposter 206 54 298 718 |
---------------------------------------------------------------------------------
Utsikter 2014
Salgsprisene i Europa forventes å holde seg relativt stabile gjennom 2014.
Markedsbalansen for avispapir er akseptabel, mens driftsmarginen for
magasinpapir, som ikke er tilfredsstillende, forventes å forbedre seg som
følge av sesongmessige variasjoner.

Salgsvolumene vil sesongmessig være høyere i andre halvdel av 2014. Den
ombygde maskinen ved Boyer i Australia er nå i ordinær drift, og vil bidra
fullt ut fra tredje kvartal.

De variable kostnadene for konsernet forventes å holde seg relativt stabile.
Tiltak for å redusere de faste kostnader vil fortsette.

Presentasjon og telefonkonferanse
Delårsregnskapet vil bli presentert i Karenslyst all 2 i Oslo i dag kl 08.30
CET og overført direkte på Norske Skogs hjemmesidewww.norskeskog.com.

En internasjonal telefonkonferanse, åpen for spørsmål fra de finansmarkedene,
vil bli avholdt kl 13.00 CET. Detaljer for telefonkonferansen: +44 1296 480
100, kode: 806 083. Innringere bes registrere seg før 12:50.

Opptak av presentasjonen og telefonkonferansen vil i ettertid bli
tilgjengelige påwww.norskeskog.com.

Oslo, 17. juli 2014

Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

--------------------------------------------------------
|For ytterligere informasjon: |
|Norske Skog media: Norske Skog finansmarkedet: |
| |
|Kommunikasjonsdirektør Direktør Investor Relations |
|Carsten Dybevig Tom Rogn |
|Mob: 917 63 117 Mob: 948 55 659 |
--------------------------------------------------------
Q2 2014 Norske Skog presentation
http://hugin.info/105/R/1828270/633722.pdf
Q2 2014 Norske Skog kvartalsrapport
http://hugin.info/105/R/1828270/633721.pdf
Q2 2014 Norske Skog pressemelding
http://hugin.info/105/R/1828270/633720.pdf

Reppenskara
10:41
17.07.2014
#5809

Morgenen 2. april 2013 opprettet jeg tilsvarende topic for REC. REC-aksjen åpnet den dagen på 1,17 og sluttet på HOD 1,31. Tre måneder siden endte den på 3,25 etter å ha vært oppe i 4 kr blank intradag.

Så får vi se om brevkurset jeg fikk av Snåsamannen er like hjelpsomt når det kommer til NSG -- vil selskapet endelig gjenoppstå som fugl Føniks!?

Endret 17.07.2014 10:41 av Reppenskara
Minken
10:44
17.07.2014
#83

Dette har jeg ventet på en stund, jeg skrev i den forrige topiken at det fundamentale nå er på plass og da vil det før eller siden slå ut i kursoppgang. Tallene var så vidt i underkant av mine forventninger, men framtidsutsiktene er lysere enn på mange år. Dette må bli bra, men jeg sier til det kjedsommelige, følg med på MSI sine handler. De prøver fortsatt å holde aksjen nede og kjøper dyrere enn de selger nesten hver dag. Mitt håp er at det er en aktør som tenker oppkjøp som bruker MSI.
Reppenskara
10:51
17.07.2014
#5810

Aksjonærlista viser at Kontrari v/Frode Teigen nå er nest største aksjonær, og har kjøpt over 5 millioner aksjer den siste tiden. Usedvanlig god timing, får man si... Endringen på nesten 2 millioner aksjer bare på siste uken har jeg ikke registrert i handelen på OSE. Tidligere ser det ut til at han har brukt Pareto.

Jeg antar derfor at siste uken storkjøp har skjedd i dark pool eller på privaten. Forøvrig ikke utenkelig at man kan manipulere aksjekursen på OSE pga. lav likviditet, samtidig som man handler større poster over the counter.

Principal shareholders at 17 July 2014
No of shares % Changes from last week Name Country
10 000 000 5,26 0 NOBELSYSTEM SCANDINAVIA AS NOR
6 307 000 3,32 120 000 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN NOR
6 065 911 3,19 0 AT SKOG SA NOR
5 189 688 2,73 0 ASTRUP FEARNLEY A/S NOR
5 167 062 2,72 1 831 986 KONTRARI AS NOR
5 059 475 2,66 3 370 NORDNET BANK AB SWE
4 350 000 2,29 0 UTHALDEN A/S, V/HARALD MORÆUS HANSSEN NOR
4 133 976 2,18 50 000 SPECTATIO FINANS AS NOR
4 041 299 2,13 0 CITIBANK N.A. USA
3 493 238 1,84 0 ALLSKOG BA NOR
3 209 314 1,69 17 356 DANSKE BANK A/S DNK
2 986 644 1,57 0 FIDUCIA AS NOR
2 925 000 1,54 0 SWEDBANK NORGE MARKETS NOR
2 629 068 1,38 -58 480 CLEARSTREAM BANKING LUX
2 296 466 1,21 0 A/S HAVLIDE NOR
2 200 000 1,16 0 SES AS NOR
2 112 005 1,11 0 A/S HERDEBRED NOR
2 050 000 1,08 0 BAROKK INVEST AS NOR
2 022 208 1,06 0 J.P. MORGAN CHASE BANK LUX
2 000 000 1,05 0 TVENGE TORSTEIN I. NOR

37 177 498 19,57 -395 782 Non-Norwegian holding (combined)
Reppenskara
10:54
17.07.2014
#5811

Kredittmarkedet reagerer positivt, med kurser på 91 og 71 for hhv. 2016- og 2017-lånet:
2016: http://www.boerse.de/anleihen/NORSKE-SKOGINDUSTR-11-16/XS0636567710
2017: http://www.boerse.de/anleihen/NORSKE-SKOGINDUSTR-07-17/XS0307552355
Reppenskara
10:57
17.07.2014
#5812

Re Minken og MSI:
MSI er viktig å følge med på, men også DBL, som ofte har nettosolgt kraftig i forkant av skuffende kvartalstall. Mye tyder på at DBL har vært i overkant godt informert på forhånd.

Før Q2-2014 i dag har ikke DBL handlet så mye såvidt jeg har observert, men netto har de vært på kjøper'n. Det kan være noe å huske på ifht. neste kvartalsrapport (storselger DBL, så kom deg ut!).
OldNick
11:04
17.07.2014
#15876

Minken
11:08
17.07.2014
#84

Ja, tanken har streifet meg vedr. DBL ved flere anledninger. Men dette får vi ikke gjort noe med men vi kan bruke våre observasjoner som noe av underlaget for riktig timing av kjøp og salg. (Men jeg irriterer meg over dette uansett sjøl om det er verst for meg selv)
OldNick
08:11
22.09.2014
#16071

Starter opp verdens første skogbørs

Norske Norexeco har fått konsesjon fra Finansdepartementet og regner med å starte opp handelen med papirprodukter innen utgangen av året


Jostein Nissen-Meyer, E24.no
19.09.2014

Mot slutten av året vil handelen starte på Norexeco - en markedsplass for handel i papir- og celluloseprodukter, og den første i sitt slag i verden.

Vi mener at det er et behov for en børs for handel av skog- og papirprodukter, sier administrerende direktør i Norexeco, Stein Ole Larsen, til E24.

Det finnes børser der man kan handle en rekke råvarer, men ikke noe for papirprodukter, fortsetter han, og viser til at markedsstørrelsen på cellulosemarkedet er nesten på størrelse med aluminiumsmarkedet.

De to første produktene det vil handles i vil være to forskjellige grader cellulose - råstoffet for produksjonen av papir.

Etterhvert tar man sikte på å introdusere nye typer produkter som resirkulert papir, pellets, og Larsen ser også et «potensial innen kartong».

Gir mulighet til å sikre seg

Papirbørsen vil imidlertid ikke være for hvem som helst.

Den retter seg først og fremst mot produsenter og kjøpere av papirprodukter, som ønsker å ta finansielle posisjoner i markedet - eksempelvis sikre seg prismessig gjennom hedging.

Men også for aktører som ønsker å ta rene finansielle posisjoner på oppgang eller nedgang i papirmarkedet, kan den nye børsen være interessant.

Produktene det vil handles i er finansielle kontrakter og det er ikke levering på disse. Med andre ord, man får ikke levert varen det er snakk om og kontrakten gjøres opp kontant - på samme måte som de fleste oljekontrakter man kan kjøpe.

Kan være aktuelt

I Norske Skog er man ikke medlem av børsen, men man utelukker ikke at dette kan bli aktuelt.

Vi har ikke vurdert medlemskap før konsesjonen forelå. Om et medlemskap bedrer lønnsomheten og får ned våre kostnader, vil vi vurdere et medlemskap, sier kommunikasjonsdirektør i Norske Skog, Carsten Dybevig, til E24.

Salgsprisene våre fastsettes i et globalt markedet, men mye av kostandene våre er i Norge, som er på et høyt nivå. Om dette kan bidra til å redusere vår kostander er det interessant.

Et mer regulert marked

Det viktige er at vi står overfor en råvare som har vært veldig volatil, og uten mulighet til å ta posisjoner i. Ved å innføre en regulert markedsplass tror vi markedet innen papir vil fungere bedre, sier Larsen.

Om man ønsker å sikre seg finansielt i papirmarkedet i dag må det gjøres gjennom en direkte avtale mellom kjøper og selger, eller såkalt over the counter (OTC) gjennom en egen avtale med et meglerhus eller bank som måtte være villig til å inngå en slik avtale.

Enorme råvaremarkeder

Og at råvaremarkedene kan blir meget store er det flere eksempler på; man startet opp regulert handel av finansielle kontrakter på jernmalm i 2009 og nå utgjør dette markedet 35 prosent av det fysiske jernmalm-markedet, mens handelen i finansielle kontrakter for aluminium er hele 35 ganger så stort som det fysiske markedet.

Larsen håper at handelen i finansielle kontrakter på Norexeco i løpet av det første året kan utgjøre fem-ti prosent av det fysiske cellulosemarkedet, som estimeres å ligge på rundt 320-380 milliarder kroner globalt.

Norexeco har inngått et samarbeid med European Commodity Clearing og det er disse som vil stå for oppgjørene av kontraktene og fungere som motpart for kundene på børsen.

Vil ha med alle de store

At en børs for papir dukker opp i Norden er kanskje ikke så rart da regionen huser flere av verdens store papirprodusenter; Norske Skog, svenskene kan skilte med Holmen og Södra Cell, mens man i Finland har UPM Kymmene.

Norexeco har drevet prosjektet i to år og reist verden rundt for å få lodde stemningen for en slik børs blant de store aktørene innen papir, både på kjøpe
Stockamateur
11:01
01.10.2014
#9215

Reppenskara
17.07.2014 10:29
#5807

Dessverre ble topic tittel feil. NSG nådde faktisk toppen den dagen topic ble opprettet.

Minken
17:54
01.10.2014
#85

Repp..
DBL kjøper netto for tiden mens MSI selger og selger hver dag lavere enn de kjøper, i dag er de suverent på salgsiden. Vurderer å gå inn igjen med en stor lang posisjon snart. Noen tekniske tips fra Dere som er gode på det, bør jeg vente til helt ned mot 3.20 stocka ?
Stockamateur
11:11
02.10.2014
#9221

Minken.

Det ville jeg gjort. Men nå er jeg litt biased, har shortsolgt NSG i betraktelig større mengder enn jeg pleier... Har target 3,20 på den traden. Stopp 4,20.

En ny opplevelse: Jeg la merke til at salget mitt i går flytta kursen flere nivåer nedover. Ganske tynt ordrebilde, m.a.o., da jeg fremdeles er en liten aktør.
Stockamateur
12:23
02.10.2014
#9223

DNM driver med tullehandling i NSG i dag.
Stockamateur
14:38
02.10.2014
#9224

Gratulerer til DNM, som selger noen større poster på morran til snitt 3,86. Deretter har de brukt resten av dagen til å kjøpe småposter, mest på selgers kurs, til et snitt på 3,91! Omtrent akkurat samme volum kjøp som salg.

Hvis noen kan forklare meg agendaen, eller hvordan DNM kan tjene penger på dette, så skal jeg være evig takknemlig...
Stockamateur
10:22
07.10.2014
#9235

Legg merke til at DNM nå har kjøpt på HOD (4,24-4,25) på åpning 3 dager på rad nå. Etter det har kursen falt drastisk umiddelbart. Er dette et billig triks for å utløse SLer på short? Jeg går ihvertfall ikke i den fella!

Ellers fortsetter de med den latterlige handlinga av småposter, på selgers kurs. Men i dag ligger da kjøpssnittet deres i nærheten av tilsvarende for salg, så kanskje øving gjør mester???
Minken
18:39
07.10.2014
#86

Ser at DBL fortsetter med nettokjøp. Det tyder på at NSG kanskje overrasker positivt med 3.kvartalsresultat. Vi får se, jeg vil ikke gå long igjen her riktig enda.
Stockamateur
09:57
09.10.2014
#9250

Minken

Jeg fikk noe feil inngang på shorten min, men er uansett enig med deg i at long inngang her, opp mot 4,25 hvor det nå er noe motstand, er feil.

Hvordan kan DBL vite noe om hva NSG leverer for 3Q???
Stockamateur
10:23
09.10.2014
#9252

Og DNM driver med tullet sitt igjen!
Minken
11:23
09.10.2014
#87

DBL har historisk sett nettokjøpt mye NSG før gode kvartalsresultat og nettosolgt før dårlige. Det er kun denne (min) private statistikk jeg bruker her. Ikke relevant for andre. Så kan en spørre seg hvorfor de har truffet så godt som 100% med dette. Ikke vet jeg, men det er ett av mange forhold jeg legger til grunn ved kjøp eller salg av NSG.
Jeg kunne godt tenkt meg en shortposisjon tidligere i høst men hater MSI intenst og vil ikke hjelpe dem til å trykke aksjen videre ned. Har heller brukt tiden på NIO med ganske bra resultat.
NSG var veldig forutsigbar og har tjent masse på den aksjen gjennom mange år helt fram til MSI sitt inntog med et merkelig handelsmønster og en klar agenda om å sende aksjen nedover.
Stockamateur
13:37
10.10.2014
#9257

Det var da fa.. så seig NSG var!

3Q er 23/10?
Skilling
15:53
10.10.2014
#10

Re: Stockamateur #9257

Ja, Q3 legges frem torsdag 23.10 kl. 07.00.

Har personlig stor tro på at NSG "reiser kjerringa" nå fremover, da jeg synes at veldig mye går den rette veien nå.

Synes ikke på noen måte at aksjekursen speiler utviklingen (slik jeg ser den) for tiden, men har tro på en snarlig bedring frem mot Q3 og Q4.

Ser ikke helt at en short i NSG kan være et bet med gunstig risk/reward nå, men jeg har tatt feil (mange ganger) før - og prater selvsagt også for min syke mor da jeg er aksjonær selv:) Vi får se hva tiden viser - blir uansett veldig spennende å se hvordan kvartalene fremover blir - og hva de tenker å gjøre med tanke på det "hersens" 2017-obligasjonslånet...

OldNick
16:02
10.10.2014
#16175

Hva slags grining er dette, amatør?


Du begynner å låte som nerden...
Stockamateur
16:06
10.10.2014
#9260

OldNick
10.10.2014 16:02
#16175

Gud forby hvis jeg skulle låte som nerden! Point taken.
Stockamateur
10:24
13.10.2014
#9262

NSG

Bullcross i forrige uke. Revurderer det totale tekniske bildet for å se om jeg skal holde short.
Stockamateur
10:04
16.10.2014
#9276

Ikke noe hastverk med å dekke short i dette markedet. NSG mot nedre del av "flagget" siste dager. Flagg skal ha en varighet på 2-6 uker, inne i tredje uka nå. Volumet har oppskriftsmessig falt. (Og flagg er altså en kont formasjon.)

Endret 16.10.2014 10:06 av Stockamateur
OldNick
08:29
21.10.2014
#16228

Norske Skog før Q3

21 okt. 2014

Norske Skog legger frem Q3-rapporten førstkommende torsdag. Her venter vi en EBITDA på NOK 243 mill, 9% under konsensusforventningene på NOK 267 mill. Forbedringen fra foregående kvartal er ventet å komme fra virksomheten i Asia/Australia, mens vi venter en flat utvikling for aktiviteten i Europa.

Eksisterende kredittfasiliteter, etablering av en factoringavtale, reduksjon i arbeidskapitalen og kompensasjon i forbindelse med en terminert avtale gjør at vi ikke er bekymret for likviditeten på kort sikt.

På den annen side ser vi basert på markedsforholdene heller ikke potensial for løft i estimatene og gjentar salgsanbefalingen på Norske Skog med et kursmål på NOK 3 pr aksje.

Mvh
DNB Markets
Stockamateur
10:40
21.10.2014
#9284

Dekket i NSG. Liker ikke å sitte over res uansett.
erlingi
10:49
21.10.2014
#4357

HSBC-bank på kjøperen. Svært lenge siden sist.
Stockamateur
15:40
23.10.2014
#9288

Og det var feil å dekke shorten... Denne gangen!
OldNick
13:42
13.11.2014
#16307

Ingen som har linket inn Q3-resultatet fra NSG fra 3 uker siden, her kommer det.

NSG: Norske Skog - Fortsatt lavere kostnader

Børsmelding
23.10.2014

Norske Skog fortsetter den gode trenden med å redusere kostnader. Høy produksjon ved fabrikkene i et krevende marked viser den relativt gode konkurranseposisjonen til konsernet.

Vår konkurranseposisjon er bedret det siste året som følge av kontinuerlige forbedringstiltak på alle områder. Rentekostnadene er redusert gjennom nedbetaling av dyre obligasjonslån samtidig med opptak av rimeligere lån basert på kundefordringer på til sammen rundt NOK 800m. Samtidig vil vi kontinuerlig overvåke markedssituasjonen og ved behov iverksette aktiv kapasitetsstyring for å motvirke effekter av et marked i ubalanse, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Norske Skogs brutto driftsresultat (EBITDA) i tredje kvartal 2014 var på NOK 208m, ned fra NOK 251m i andre kvartal, men en bedring fra tredje kvartal 2013 på NOK 32m. Nedgangen fra andre kvartal skyldtes forlenget oppstart av LWC-produksjonen ved Boyer og planlagt sommerstopp ved fabrikken i Skogn.

Tross det høye kostnadsnivået generelt i Norge, spesielt på lønninger, har vi de siste årene likevel gjennomført omfattende kostnadsreduksjoner ved våre fabrikker og hovedkontoret. Iherdig innsats fra kreative ansatte har resultert i mer effektiv bruk av energi og råvarer, samt lavere faste kostnader, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Resultat før skatt for tredje kvartal var NOK -40m, sammenlignet med NOK -165m for andre kvartal. Resultat etter skatt for perioden var NOK -192m i tredje kvartal, sammenlignet med NOK -114m i andre kvartal 2014. Skattekostnaden på NOK 152m ble i hovedsak negativt påvirket av revurdering av utsatt skattefordel. Netto rentebærende gjeld ble redusert med NOK 21m til NOK 6 931m fra andre til tredje kvartal. Kontantstrøm fra driften før finansposter var NOK 46m i tredje kvartal sammenlignet med NOK 206m i andre kvartal.

mer på link over

NSG: Q3-2014 Rapport (PDF)

NSG: Q3-2014 Presentation (PDF)

NSG: Q3-2014 pressemelding (PDF)

Opptak av NSG's resultapresentasjon 23 okt. 2014 (Hegnar TV)
______

Media:

Hegnar: Norske Skog fortsetter trenden på kostnadskutt

E24: Norske Skog rullet seg til billigere gjeld. Papirproduksjonen gir overskudd, men gjeld, utstyr og skatt tynger resultatet
______

NSG får en rekyl idag etter en pressemelding fra UPM Kymmene.

UPM-KYMMENE: PLANLEGGER KAP.KUTT PÅ 800 000 TONN TRYKKPAPIR I 2015

TDN Finans
Nov. 13, 2014

Oslo - UPM-Kymmene planlegger å redusere produksjonskapasiteten for trykkpapir med 800.000 tonn innen utgangen av første kvartal 2015.

Det opplyser selskapet i en pressemelding torsdag.

Kuttene skal gjøres i Frankrike, Finland og Storbritannia.

De planlagte nedstengningene utgjør 345.000 tonn avispapir, 235.000 tonn sc-magasinpapir og 225.000 tonn bestrøket magasinpapir.

Dersom alle planene gjennomføres vil dette føre til en reduksjon på 550 ansatte ved fabrikkene.

UPM-Kymmene lanserer også et nytt lønnsomhetstiltak med mål om årlig effekt på 150 millioner euro innen utgangen av 2015, opplyses det. Rundt 55 millioner euro er faste kostnader knyttet til nedstenging av kapasiteten.

Målet innebærer innsparing i variable og faste kostnader i alle selskapets segmenter i tillegg til nedstengning av

Endret 13.11.2014 13:43 av OldNick
OldNick
13:50
16.11.2014
#16321

Norske Skog har heldigvis et pragmatisk vurdering av biodiesel-fremstilling.

Det å satse på sterkt subsidierte produkter både i Norge og ellers i verden er risikabelt, en risiko selskapet må vurdere nøye om de er istand til å tåle.

Aldri biodrivstoffproduksjon i stor skala i Trøndelag

Norske Skog tror ikke de kommer til å satse på biodrivstoff-produksjon fra tømmer i stor skala i Trøndelag. Selv om selskapet har gitt opp biodrivstoff-satsingen i Norge på ubestemt tid, forsøker Statkraft og Södra seg


Amund Aune Nilsen, NRK.no
13.11.2014

Utdrag:
Norges Skogeierforbund ser et enormt potensial i å bygge opp en stor norsk biodrivstoff-industri, og ber politikerne om å tilrettelegge for utviklingen.

Norske Skog har forsøkt å bygge opp slik industri i Norge tidligere. Planen var at selskapet Xynergo skulle produsere annengenerasjons biodrivstoff på Follum ved Hønefoss.

Biodiesel-prosjektet ble skrinlagt i 2010.

Vi var tidlig ute, men rammebetingelsene var for dårlige og vi fant ikke en partner, sier kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig i Norske Skog til NRK.

Ti milliarder

Det ville ha kostet nærmere ti milliarder kroner å reise et produksjonsanlegg for andregenerasjons biodrivstoff på Follum, ifølge Dybevig. Det kunne ikke Norske Skog klare alene.

Rammebetingelsene var heller ikke gode nok, da prisen for å produsere én liter biodiesel var langt høyere enn for vanlig drivstoff, sier han.

Norske Skog har i dag to prosjekter gående for biodrivstoff, ett i New Zealand og ett i Australia. Det pågår ikke noe arbeid i Norge, og selskapet har ingen planer om å satse her igjen.

Vi har satset én gang, og det var et mulighetsvindu den gang vi hadde Follum. Da hadde vi en industriell tomt og lokaler tilgjengelig. Nå har vi solgt anlegget, og vi har ikke en fysisk infrastruktur til et slikt anlegg, ifølge Dybevig.

I stedet forsøker selskapet Treklyngen, et datterselskap av Viken Skog, å få til produksjon på Follum.

Borregaard og Statkraft

Selv om fullskala produksjon av biodrivstoff i Norge er et stykke frem i tid, er det noen forsøk på gang.

Borregaard i Sarpsborg lager bioetanol som blant annet går til biodrivstoff i sitt avanserte bioraffineri.

Statkraft og selskapet Södra varslet i mai at de ønsker å få til produksjon av biodrivstoff fra tømmer i den nedlagte cellulosefabrikken på Tofte i Buskerud.

Intensjonen er å få til en avtale om samarbeid om biodrivstoff for transportsektoren, men avtalen er ikke klar ennå, sier pressetalsmann Knut Fjerdingstad i Statkraft til NRK.

Vi forsøker nå å finne en teknologi som, om mulig, kan egne seg til å kunne produsere biodrivstoff på en økonomisk lønnsom og effektiv måte, forklarer han.

mer på link
Nikkel
17:15
16.11.2014
#298

Hei
Limer inn en link.


Analyse av NSG
Minken
17:09
01.12.2014
#88

Hva sier du om Nsg når det gjelder TA, Stocka. Er dette starten på en etterlengtet oppgang av gammelt godt merke, eller er det bare en midlertidig bounch? Jeg er inne med longpotten, men jeg er usikker på når jeg skal fylle på med tradingaksjer. Vurderer å fylle ned mot 4,25-30 hvis den siger dit.
gorwell
18:08
21.12.2014
#21678

Det er rart å se slik en kjempe ha vitret bort til en mygg...

gorwell
Stockamateur
09:49
22.12.2014
#9464

Minken
01.12.2014 17:09
#88
Jeg har ingen sterke meninger om NSG om dagen. Nøytral i mine øyne.
Stockamateur
12:21
09.01.2015
#9515

Har shorta NSG i dag. Oppe på samme nivå som topp i begynnelsen av desember. Stopp noe over 4,60.
erlingi
16:54
12.01.2015
#4368

Stokkmauren
Lasta som f i dag. Megler fra DNB ringte og sa de hadde en stor kunde som ville ha :-)
Minken
17:16
12.01.2015
#90

Fikk så det holdt i begge ender i dag. Porteføljen består for tiden av Itx, nio og Nsg. Når det gjelder NSG har jeg nå trua på et større løft, mest på grunn av shortinndekking før førstekvartal som jeg er overbevist om overrasker i positiv retning p.g.a den lave norske krona. Kjøpte noe tradingaksjer i dag i tillegg til longpotten.
Stockamateur
11:30
13.01.2015
#9522

Shorten var ingen innertier. Stoppa ut for lenge siden.

Kanskje smart å ha en meglerkontakt som kan gi litt innsider info i form av det erlin beskriver over???
Minken
16:04
13.01.2015
#91

Selger ut halve tradingposten på 5,85-90 og resten på 6,20-ish hvis den kommer dit i dette racet.Flytter stadig stop-lossen oppover. På longen har jeg mål på rundt 8 blank. Stemmer dette med motstandsnivåer Stocka. Jeg mener det skal være sånn noenlunde.Noe motstand rundt 5,85 og en adskillig sterkere rundt 6,20.
Nikkel
16:08
13.01.2015
#312

Skal si det ble fart i skogen.
Minken
16:38
13.01.2015
#92

Der forsvant 30.000 aksjer gitt. Dette er typisk skogen, det er ikke måte på når det først tar i veg. Ser det an litt med andre halvpart av tradingposten, men det er en del motstand her i beltet 5.80-6.30 så kjenner jeg aksjen rett skal den ha ei pause og noen dykk ned før den klatrer videre med lange kliv.
skipper*
23:23
13.01.2015
#11106

Noe på gang som vi ikke vet ??
Stockamateur
10:25
14.01.2015
#9525

Tredje dagen i dag. På tide å cashe gevinsten!
Minken
11:49
14.01.2015
#93

Har cashet inn tradingposten på 5,85 og 6,30, alt etter plan og overrasket over meg sjøl at jeg greide det, er nærmest "gift" med NSG.
Er i tenkeboksen når det gjelder longportisen, men det ligger an til at jeg følger planen der også med mål 8-8,20 da jeg har ståltro på gode resultater både 4 kv 14 og 1 kv 15 p.g.a svak norsk krone.
Noen som støtter det.
Nikkel
12:15
14.01.2015
#313

Noen som har sett på formasjonen siden 2012.
gorwell
19:31
14.01.2015
#21691

Noen som har sett på IP?

gorwell
Minken
19:44
14.01.2015
#94

Det er en langstrakt ohs-formasjon fra slutten av 2011 fram til nå, og hvis den bryter opp så blir det saker, potensiale opp mot 22-25, og det kan gå fort.Dere må ta med i betrakningen at mine TA-kunskaper bare er sånn passe, så jeg tar gjerne i mot innspill fra noen som er bedre rustet på det feltet.
Minken
16:33
15.01.2015
#95

Utrolig hvordan MSI greier å trykke denne nedover. Lurte dem denne gangen men greier fortsatt å irritere meg over denne evindelige shortingen deres hver gang vi har en stigning. Neste seriøse støttenivå nå er vel rundt 4,50-60?
Fyller opp med tradingaksjer der. Longportisen ligger rolig.
highlander
17:01
15.01.2015
#3713

La det swinge, la det rock'n roll... :-) Heftig også i NSG om dagen.

Det er nå tegnet en ny kortsiktig nedadgående trend i intradagchartet (pga MSI-dumpingen).

Enig med deg, Minken; det er soslid støtte rundt 4,50 - 4,60. Så får vi se om NSG skal helt ned dit igjen, eller om en positiv børs skal klare å få aksjen til å snu en liten stund før det...?

Stockamateur
13:14
19.01.2015
#9538

Øy!

Det ville vært ganske negativt hvis NSG hadde falt tilbake til 4,50-60. Da ville den ha retracet hele siste legget opp! Jeg foreslo 50% retrace på TA-topic, ikke så langt unna det...
Stockamateur
13:16
19.01.2015
#9539

Minken

Siden du har god oversikt over MSI's handelsmønster i NSG, så hadde det kanskje vært en god ide å innrette seg etter det når de tydligvis flytter kursen?
Minken
14:57
19.01.2015
#96

Har vel ikke oversikt over det før i etterkant, hadde jeg hatt det i forkant hadde jeg cashet inn enda mer i skogen. Jeg skal slutte å syte over andre sitt handlemønster, jeg må bare forholde meg til det som du sier Stocka.
Stockamateur
14:59
19.01.2015
#9543

Vel, kanskje se etter når MSI begynner å (netto)selge etter oppturer?
nerden
21:45
19.01.2015
#33475

Ny mann på topp i Norske Skog

Hvis ikke noe svært overraskende skjer vil Jon-Aksel Torgersen ta over som styreleder i april.

Styreleder i Norske Skog Jarle Roth (54) har meddelt valgkomiteen at han ikke er kandidat til gjenvalg som styreleder.

Valgkomiteen i Norske Skog foreslår enstemmig at Jon-Aksel Torgersen (63) overtar som ny styreleder i Norske Skog fra den ordinære generalforsamlingen den 16. april 2015.

Det er tidligere Orkla-topp Dag J. Opedal som har pekt ut Torgersen.

- Jon-Aksel Torgersen har vært styremedlem i Norske Skog siden 2012, og har svært omfattende leder- og styreerfaring fra norsk og internasjonal industri-, shipping- og finansnæring, sier valgkomiteens leder Dag J. Opedal i en børsmelding.

- Jon-Aksel innehar kravene valgkomiteen har til en ny styreleder som skal videreføre forbedringstiltakene i Norske Skog, fortsetter han.

Jon-Aksel Torgersen er for tiden styreleder i Atlantic Container Line AB og Finnlines Plc, og styremedlem i I.M. Skaugen SE og Awilco LNG. Han er i tillegg styreleder og -medlem i en rekke selskaper i Fearnley gruppen.

Torgersen har en master i business administration fra universitetet i St. Gallen (Sveits) fra 1975.

Nikkel
19:09
22.01.2015
#314

Refinansiering på gang.

Norske Skog tilbyr EUR 250 millioner i pantesikrede obligasjoner (PO) og tilbud om ombytte av eksisterende obligasjoner i usikrede obligasjoner

Hvordan vil dette påvirke aksjekursen tro?

http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=369696

Endret 22.01.2015 19:12 av Nikkel
erlingi
19:29
22.01.2015
#4370

Dette blir kanon!!

Endelig :-)

Endret 22.01.2015 19:29 av erlingi
OldNick
19:55
22.01.2015
#16487

Vel, kanskje ikke juble for tidlig?

De sier de vil tilby obligasjonseiere å bytte til nye obligasjoner med lengre løpetid, men det vil koste selskapet. Så, de vet ikke helt utfallet av dette.

Samtidig senker S&P ratingen på NSG, det vil sannsynligvis øke rentene på de nye obligasjon.


Vil rulle på gjeld, blir kuttet

E24.no

Norske Skog opplyser torsdag ettermiddag at selskapet ønsker å utstede nye obligasjoner for å rullere på sin eksisterende gjeld.

Omtrent samtidig tikker det inn en nyhetsmelding fra det amerikanske nyhetsbyrået Dow Jones Newswire om at Standard & Poor's kutter kredittratingen til Norske Skog fra CCC til CC. Det er den tredje laveste ratingen et selskap kan få.

Norske Skog vil utstede en ny pantesikret obligasjon på til sammen 250 millioner euro, eller drøyt 2 milliarder kroner. Løpetiden er fem år. Provenyet fra obligasjonene skal brukes til å betale gammel gjeld.

Samtidig ønsker Norske Skog at eksisterende obligasjonseiere skal bytte sine gamle obligasjoner med nye obligasjoner med lenger løpetid. For dette skal kreditorene motta en kompensasjon, som er avhengig av løpetid og betingelser på de obligasjonene de eier.

Norske Skog sier selskapet har diskutert forslaget med flere obligasjonseiere som har gitt tilbakemelding om at dette er et godt forslag, og at de er interessert i å gjennomføre det.

- Vi er fornøyde med å kunngjøre vår langsiktige finansieringsplan. Etter gjennomføringen av transaksjonene, vil vi ha styrket og sikret vår langsiktige kapitalstruktur gjennom forbedret likviditet, nedbetaling av gjeld og forlengelse av vesentlige gjeldsforfall til tidligst desember 2019, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.
______

Samtidig kom NSG med det de kaller en oppdatering på forretningsdriften for Q4-2014. Og den synes å være hovedsaklig positiv, men som det sies - effektene er forsinkede og vil mere vise seg i de neste kvartalene utover i 2015.

NSG: Norske Skog - Trading update Q4-2014 in connection with today's launch of Senior Secured Notes and exchange offer of existing notes

Børsmelding
22.01.2015


Endret 22.01.2015 20:05 av OldNick
Minken
22:26
22.01.2015
#97

Tar et lodd med 30.000 tradingaksjer i morgen. Har en magefølelse på at den dykker ned fra morgenen for så å ta seg inn igjen utover dagen. Legger meg helt ned mot 5,15-25 med kjøp fra start og ser det an litt utover.
Hvorfor senkes ratinge ? Ligger det noen begrunnelse noe sted?
Minken
09:45
23.01.2015
#98

He he, så grundig har jeg aldri bommet på NSG før, men bra dette. Longportefølgen blir bare bedre og bedre. Kjøpte du i går Stocka, som du anbefalte på TA-tråden.
Stockamateur
10:31
23.01.2015
#9573

Jepp!! :-))
Minken
13:35
23.01.2015
#99

Det var godt å høre stocka, alltid morsomt når noen treffer skikkelig innertier.
Hadde ikke nedgraderingen på ratingen kommet så hadde denne eksplodert skikkelig i dag etter den positive PW-en.
Her ser en nok et eksempel på at TA og FA følges ad, TA sa i går at det var kjøp, i dag kommer positiv PW som sender aksjen opp. Henger vel kanskje sammen med at noen vet noe på forhånd.
Thai
12:04
30.01.2015
#7520

Thai er inne hos Dere karer ,,,har trua på denne
Thai
12:29
30.01.2015
#7521

Det lusker en ulv i skogen ,,,har trua på denne etter litt lesing
Thai
13:14
30.01.2015
#7522

Nå kommern karer kom Dere inn ,,,last 6,91kr hilsen http://e24.no/aksje-nm/stian-fra-krokstadelva-knuser-aksje-proffene/20383161
Thai
14:47
30.01.2015
#7523

Da kjøper Thai mer ,,vi skal opp ,,Shook dee
Minken
17:56
30.01.2015
#100

Da nærmer det seg målet for longaksjene mine i NSG, jeg mener det er forholdsvis tung motstand i 8-8.30 området. Har lagt inn salg i noen forskjellige nivåer her som skal få stå hele neste uke. Tradingaksjene forsvant igjen på mellom 7.10 og 7.12 i dag. Har noen teknikere innspill på min "påstand" om motstand. Jeg tør ihvertfall ikke sitte helt inn mot resultat i en aksje som går så mye i forkant, blir da gjerne (nesten alltid) et større nedsalg morgenen etter uansett om resultatet overrasker positivt
Thai
07:17
02.02.2015
#7525

Oljesjeiken anbefaler NSG ,kommer som en kule sier han ,,er det hold i det?http://e24.no/aksje-nm/oljesjeiken-fra-krokstadelva-gaar-for-aksje-nm-seier-i-aar/23385969
Stockamateur
13:57
04.02.2015
#9617

Minken

Jeg lurte på den motstanden din? Tradingaksjer er nå en ting, det viste seg å være lurt å tuppe ut de på noe over 7. (Du får dem billigere nå.) 8-8,30 nivået må vel stamme fra ganske nøyaktig 3 år siden? Har investorene så god hukommelse?

Holder dypt ITM kjøpsopsjoner. Og tar sannsynligvis gevinst rundt 8 jeg også. Stopp ca. 6,50, rett under laveste i konsolideringen etter stikket sist fredag.
Minken
15:10
04.02.2015
#101

Takk for innspill Stocka. Nei, det er ikke sikkert at investorene har så god hukommelse. Jeg har det, men det hjelper selvsagt ikke hvis ingen andre har det.
Har tatt inn igjen tradingaksjer på 6,70-ish og har flyttet stopp-lossen opp dit nå så de taper jeg i hvert fall ikke ett øre på.
Teknisk sett er det da ingen motstand, ettersom NSG ikke har vært så høyt på 3 år ???
gorwell
15:15
04.02.2015
#21728

Sabla misunnelig paa dem der dype ITM calls'a. Jeg faar ikke NSG opsjonene til aa virke... Fryktelig vid spread, omsetningsinteresse on the Mikke Mus peanut level.

gorwell
Stockamateur
16:49
04.02.2015
#9618

gorw

Sjekk warrants også...
OldNick
11:53
05.02.2015
#16518

Et par melding de siste dagene som har gitt kraftige utslag i NSG-kursen, særlig en siste idag.

Ser ikke ut til at investorene liker usikrede obligasjoner i Norske Skog med lenger løpetid?

Kjøpsmulighet?

NSG: Norske Skog announces pricing of EUR 290 million Senior Secured Notes (SSN)

Børsmelding
02.02.2015

Today, Norske Skog (or the "Company") announced that it has priced its offering of EUR 290 million aggregate principal amount of Euro-denominated 11.75% Senior Secured Notes due 2019 (SSN). The SSN will be issued at a price of 97.50% of principal amount. The Company intends to use the proceeds from the SSN issuance primarily to facilitate a debt exchange and consent solicitation of its existing bonds, which would extend maturities of all but the 2033 bonds. Norske Skog's capital structure and future net interest costs will depend upon the level of participation in the exchange and consent solicitation.

Norske Skog has decided to upsize the originally contemplated EUR 250 million offering to EUR 290 million. The Company intends to utilize the incremental proceeds to increase the cash consideration offered as part of the proposed debt exchange.

"If the exchange is successful, the extension of the Company's material debt maturities until at least December 2019 should enable Norske Skog to focus on operations and capitalize on recent investments. If Norske Skog does not obtain the required consents from existing noteholders to issue the EUR 290 million SSN, the issuance would then be reduced to a principal amount of approximately EUR 180 million," says CEO of Norske Skog Sven Ombudstvedt.

Norske Skog
Communications and Public Affairs

For further information:

Norske Skog media:
Vice President Corporate Communication Carsten Dybevig, Mob: +47 917 63 117

Norske Skog financial markets:
Vice President Investor Relations Tom Rogn, Mob: +47 948 55 659
______

NSG: Bond exchange offers - status as of the early exchange and consent deadline

Børsmelding
05.02.2015

Required conditions not reached to issue EUR 290 million Senior Secured Notes Norske Skog has received the preliminary results of the exchange and consent offers.

These preliminary results indicated insufficient level of participation in the exchange offers across certain series of notes, though the level of consents received was higher than the overall level of participation in the exchange offers.

As indicated, Norske Skog was successful in raising EUR 290 million from the Senior Secured Notes (SSN) offering that priced earlier this week. However, Norske Skog will be unable to retain proceeds above EUR 179 million from this total amount raised without achieving the requisite consents and requisite exchange condition. The expiration deadline of the exchange and consent offers is on 19 February, 2015.

Furthermore, not having sufficient exchange participation would prevent Norske Skog from achieving a comprehensive capital structure solution by deferring debt maturities and achieving immediate deleveraging.

"We were very pleased with the interest in the SSN, but were disappointed with the early take up levels in the exchange and consent offers. The exchange and consent offers were structured as the best solution to protect value for stakeholders in the group given the options at hand. However, if this early outcome were to be the final outcome, we would have to consider a comprehensive review of our options," says CEO of Norske Skog Sven Ombudstvedt.
______

Norske Skog stuper på melding

Elendige nyheter fører til krakk for Norske Skog-aksjen.

Øystein Byberg, Hegnar.no
05.02.2015


Endret 05.02.2015 12:00 av OldNick
Stockamateur
12:02
05.02.2015
#9619

Der trenger du ikke være misunnelig på callene lenger gorwell. Noe så midt oppe i ræ..!
highlander
12:46
05.02.2015
#3893

Vanvittige svingninger her, ja. Er det noe markedet definitivt ikke liker, er det gjeldsproblematikk og finansieringsbehov. Tror NSG kan falle tilbake til 4-tallet på dette.

Endret 05.02.2015 13:48 av highlander
Minken
13:43
05.02.2015
#102

Snakk om å få en i trynet, hjelper ikke med stopploss på 6,70 i slike tilfeller
gorwell
16:16
05.02.2015
#21729

Wow.. Re calls, jeg var paa jakt etter dem rundt 3.50 og fikk det ikke til...

gorwell
Stockamateur
11:26
06.02.2015
#9623

Ser ikke ut som det blir 4-tallet, ihvertfall ikke i første omgang. Sitter, ser ikke noen grunn til å selge nå.
Minken
14:20
06.02.2015
#103

Sitter også med både longaksjene og det som ble igjen av tradingaksjene med stopploss mellom 6.70 og 6.60. Det kan fort komme kontrabeskjed om obl.lånet fram mot den 16.
OldNick
12:19
09.02.2015
#16527

For info

NSG: NORSKE SKOG HOLDING AS ANNOUNCES AMENDMENTS TO AND THE EXTENSION OF EXCHANGE OFFERS AND CONSENT SOLICITATIONS FOR NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA'S EXISTING NOTES

Børsmelding
Feb. 9, 2015

NORSKE SKOG HOLDING AS announces today that it has made amendments to the terms and conditions of its invitation to holders (subject to the offer restrictions referred to below) of Norske Skogindustrier ASA's outstanding USD200,000,000 6.125% senior notes due 2015 (the "2015 Notes"), EUR150,000,000 11.75% senior notes due 2016 (the "2016 Notes"), EUR500,000,000 7.00% senior notes due 2017 (the "2017 Notes") and USD200,000,000 7.125% senior notes due 2033 (the "2033 Notes", and together with the 2015 Notes, the 2016 Notes and the 2017 Notes, the "Existing Notes") to offer to exchange their Existing Notes for the applicable consideration, to be comprised of cash and Euro-denominated senior notes due 2021 and United States dollar-denominated senior notes due 2033 (or United States dollar-denominated senior notes due 2023 under certain circumstances) (the "Exchange Offers") and Norske Skogindustrier ASA's solicitation of consents to certain amendments to each series of the Existing Notes (the "Consent Solicitations", and together with the Exchange Offers, the "Exchange Offers and Consent Solicitations").

The amendments to the Exchange Offers and Consent Solicitations include:
- increasing the Exchange Offer Consideration in respect of the 2017 Notes;
- increasing the Early Instruction Fee (and extending its availability until the Expiration Deadline) in respect of the 2016 Notes;
- making the Early Instruction Fee available to holders of the Existing Notes that revoke their consents in order to tender their Existing Notes for exchange in the Exchange Offers and to holders who have not previously taken any action and tender their Existing Notes for exchange in the Exchange Offers; and
- extending the Expiration Deadline to 11:59 p.m., New York City Time, on February 20, 2015.

Due to, among other things, certain legal and technical requirements associated with the timetable for the consummation of the Exchange Offers and Consent Solicitations, the Existing Notes Issuer and the Exchange Notes Issuer do not intend to make further amendments to the Exchange Offers and Consent Solicitations or to extend the Expiration Deadline.

The Exchange Offers and Consent Solicitations are made on the terms and subject to the conditions set forth in the exchange offer and consent solicitation memorandum dated January 22, 2015 (the "Exchange Offer and Consent Solicitation Memorandum"), and will now expire at 11:59 P.M., New York City Time, on February 20, 2015 (subject to the right of Norske Skog Holding AS to extend, re-open or terminate the Exchange Offers and Consent Solicitations) (the "Expiration Deadline"). The amended terms and conditions are set forth in supplement no. 1 dated February 2, 2015 ("Supplement No. 1"), and supplement no. 2 dated February 6, 2015 (the "Supplement") to the Exchange Offer and Consent Solicitation Memorandum. Other than as set forth in Supplement No. 1, and the Supplement, all terms of the Exchange Offers and Consent Solicitations remain unchanged.

Copies of the Exchange Offer and Consent Solicitation Memorandum, Supplement No. 1, and the Supplement are available from the Exchange and Tabulation Agent, as set forth below. Capitalized terms used in this announcement but not defined have the meanings given to them in the Exchange Offer and Consent Solicitation Memorandum and the Supplement.
OldNick
19:43
17.02.2015
#16543

NSG har sendt ut en oppdatering av aksept for nye obligasjoner.

Ser ut som om de ikke får nok aksept til å konvertere alle obligasjonene, men de har 3 dager igjen før fristen er ute.

Alternativene er vel salg av aktiva, salg/fusjon av selskapet eller emisjon?

NSG: NORSKE SKOGINDUSTRIER ASA ANNOUNCES RECEIPT OF REQUISITE CONSENTS FOR ITS CONSENT SOLICITATIONS WITH RESPECT TO THE 2016 NOTES AND EXECUTION OF THE RELATED SUPPLEMENTAL INDENTURE

Børsmelding
Feb. 17, 2015

______

Media-kommentarer:


Hegnar: Norske Skog sliter med for lav deltagelse

Deltagelsen i Norske Skogs gjeldsbytteordning er så langt for lav.

Odd S. Parr, Hegnar.no
17.02.2015E24.no:

Norske Skog sikrer gjeldsbytte

Norske Skog meldte rette etter børsens stengetid i ettermiddag at selskapet nå har fått aksept fra nok kreditorer til å endre på gjeldsstrukturen i konsernet.

I alt skal fire eksisterende obligasjoner delvis løses inn, og kreditorene kan velge å bytte sine eksisterende rettigheter inn i en ny obligasjon med forfall i 2023.

For å gjøre ombytte fra gamle til nye obligasjoner, måtte Norske Skog ha aksept fra minst 50 prosent av eierne av hver av de fire gamle obligasjonene. I begynnelsen av februar falt Norske Skog-aksjen fra knappe 7 kroner til 5,5 kroner da det ble kjent at selskapet manglet tilstrekkelig aksept på en av obligasjonene.

Nå, to dager før fristens utløp, har selskapet fått på plass den tilstrekkelige aksepten.

Gjennom den nye obligasjonen er det allerede hentet inn 290 millioner euro i frisk kapital. Den skal delvis brukes til å betale ned på eksisterende gjeld.

Ved fristens utløp fredag blir det kjent hvor mange som til slutt har takket ja til å bytte om på sine tilgodehavender hos Norske Skog.

De gamle obligasjonene har en kupongrente på 6,13 prosent, 7 prosent, 7,13 prosent og 11,75 prosent. Det var hos kreditorene av det lånet med høyest rente hvor det satt lengste inn å få aksept for gjeldsrulleringen.
highlander
14:51
23.02.2015
#3940

Teknisk analyse fra Aksjeanalyser.com:"Norske Skog aksjen har fått en korreksjon ned i det korte bildet, men synes å finne god teknisk støtte nå i overkant av 5 kroner.

Aksjen finner også støtte ned mot 50-dagers glidende gjennomsnitt i overkant av 5 kroner.

Det er etablert en stigende trend for aksjen siden bunnen i 2013, og videre kursoppgang signaliseres for Norske Skog-aksjen i tiden fremover.

På oppsiden er det begrenset med motstand før opp mot forrige topp i februar 2015, rundt 7 kroner.

Vi i Aksjeanalyser.com vurderer Norske Skog som en interessant kjøpskandidat på dagens kursnivå, og vi har kortsiktig kursmål for aksjen ved 7 kroner på 1-3 måneders sikt. "
erlingi
17:19
23.02.2015
#4371

http://www.newsweb.no/newsweb/search.do?messageId=371856

Norske Skog has completed the refinancing of a

portion of its bond maturities through the issuance

of EUR 290 million senior secured notes (SSN) and

the exchange of existing bonds into new bonds with

longer maturities.
Stockamateur
10:33
24.02.2015
#9648

He-he... Lykken står den kjekke bi!
Minken
11:30
24.02.2015
#104

Veldig bra Stocka. Sitter og er usikker på om jeg skal selge ut alt før resultat hvis vi får noe stigning til fram mot fredag, det har stort sett vært lurt de siste 2 årene.Har ikke tatt avgjørelsen ennå da jeg tror resultatet vil overraske i positiv retning. Sitter uansett til torsdag.
gorwell
01:54
25.02.2015
#21762

Valuta....

gorwell
Stockamateur
11:09
25.02.2015
#9653

Har tatt det meste av bordet her før resultatfremleggelse. Er det i morra eller fredag?
Minken
11:17
25.02.2015
#105

Q 4 legges fram fredag 27.02.2015
highlander
09:42
27.02.2015
#3964

Der kom 4-tallet til syne i aksjen igjen...

Norske Skog tar milliardtap

Valutaeffekter preger Norske Skog i fjerde kvartal, hvor papirprodusenten tar et milliardtap.

Driftsresultatet til papirprodusenten ble svekket som følge av et svakt magasinpapirmarked i Europa. I tillegg skjedde svekkelsen av norske kroner mot slutten av kvartalet, noe som dempet effekten på resultatet, opplyser Norske Skog i kvartalsrapporten fredag.

Før skatt ble underskuddet på 1,1 milliarder kroner mot et tap på 597 millioner i tilsvarende kvartal året før.

Tapet forklarer selskapet med negative valutaeffekter på den langsiktige gjelden og negative verdiendringer på kraftkontrakter. Begge effektene skyldes svak kronekurs, opplyser Norske Skog.

- Vi tror at vi er i en bedre kostnadsposisjon og er mer konkurransedyktige i forhold til tidligere år, som følge av kontinuerlige kostnadsprogrammer, en fordelaktig valutasituasjon, en lavere oljepris og stordriftsfordeler ved våre gjenværende enheter, sier Sven Ombudstvedt og konsernsjef i Norske Skog.

I perioden falt inntektene til 3.208 millioner kroner fra 3.534 millioner kroner, mens brutto driftsresultat (EBITDA) var ned til 190 fra 298 millioner kroner.

Som følge av svekkelsen i norske kroner økte netto rentebærende gjeld med 0,6 milliarder kroner fra 2013 til 2014, fra 6,8 milliarder kroner til 7,4 milliarder kroner.

- Vi har gjennomført aktiv kapasitetsstyring i hele 2014, og vi vil fortsette med dette også i 2015. Markedet er fortsatt utfordrende, og vi vil fortsette arbeidet med å forbedre konsernets konkurransekraft og finansielle fleksibilitet. Allerede annonserte permanente kapasitetskutt på mer enn 3,0 millioner tonn i Europa og Nord-Amerika i 2014 og 2015 i våre produktsegmenter bedrer markedsbalansen, og dermed fremtidig prisnivå, sier Ombudstvedt.
OldNick
15:54
27.02.2015
#16562

NSG er så amatørmessige at de greide å forkludre resultat tabellen de presenterte i pressemeldingen (børsmeldingen).

NSG: Norske Skog - Forbedret kostnadsposisjon og robuste fabrikker

Børsmelding
27.02.2015


Heldigvis var tallene riktig presentert i den vedlagte, offisielle rapporten

NSG: Q4-2014 Rapport (PDF)

NSG: Q4-2014 Presentasjon (PDF)Nå har tapene etterhvert vokst seg så store at NSG i denne rapporten oppgir de kun har igjen ca. NOK 1.3mrd i bokført egenkapital, som tilsvarer en reduksjon på 40% siden årsskiftet 2013/14.

Dette i en balanse på ca. NOK 14mrd.

Denne gangen forklarer de det med nedskrivning av kraftkontrakter og svakere krone (økt gjeld i utenlandsk valuta).

Det skal altså ikke mye mer tapsrapporter til før de må emittere mer egenkapital.

Hva er sannsynligheten for det?

Vel, nok en gang rapporterer de at markedet deres krymper med ca. 6% (7% for avispapir, 3% for magasinpapir), så på tross av at mye kapasitet er tatt ut, får de ikke gjort noe med produktprisene.

De kutter kostnader og rasjonaliserer, men gjør de det bedre enn konkurrentene? Hvis ikke, forbedrer de jo ikke konkurransesituasjonen sin. Resultatetene tyder ikke på det hittil.

Det som er positivt, er effektene som nå vil komme av kronesvekkelsen som har vært, nå bør det gi utslag i marginene på deler av produksjonen.

Så hvis ikke kronesvekkelsen fortsetter utover året (noe det ikke er grunn til å tro), er det en mulighet for at NSG kan klare seg gjennom uten emisjon, men det gjenstår å se.

Endret 27.02.2015 16:00 av OldNick
Stockamateur
16:22
27.02.2015
#9666

Da ble det en HS i NSG (VS 14/1, hode 2/2, HS 25/2). På full tur ned gjennom halslinja ved ca. 5,25 i dag, på ganske stivt volum. Target ca. 3,50.

Fikk ikke somlet meg til å shorte før børsslutt.

Endret 27.02.2015 16:23 av Stockamateur
Minken
21:19
27.02.2015
#106

Jeg fikk ikke somlet meg til å selge alt, men heldigvis 1/2-parten av min største investering torsdag. skulle tatt lærdom av mange års erfaring med NSG
Stockamateur
11:47
04.03.2015
#9685

Pokker heller, kunne shorta mandagsmorran også. Følge sine egne tips? Neida...
gorwell
11:50
04.03.2015
#21824

Det er en pain og en plage at man tidvis tror man kan out-smarte seg selv. Been there, done that gang på gang...

gorwell
OldNick
16:01
10.03.2015
#16616

Brukbart innsidekjøp i NSG.

Men hvorfor kjøpte han ikke i forrige uke, nede på lave 4-tall?

NSG: Meldepliktig handel

Børsmelding
10.03.2015

Økonomi- og finansdirektør Rune Sollie har gjennom sitt heleide selskap Tia YNWA AS i dag kjøpt 46 795 aksjer i Norske Skog til kurs 4,70. Ny beholdning er 150 000 aksjer, hvorav 15 705 aksjer er eid av Rune Sollie privat.

Oslo, 10. mars 2015
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt
______

Ett av Norske Skogs anlegg kan leve farlig

Konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog sier han tror alle anleggene, kanskje med ett unntak, vil være der i veldig mange år fremover


Helene Kleppe, Hegnar.no
09.03.2015

-Tilbud og etterspørsel innen avispapir er i rimelig god balanse med de stengningene som gjennomføres nå i første halvår. Det er rom for bedre marginer for de gjenværende produsentene fra 1. juli, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt i Norske Skog sier i et intervju med TDN Finans mandag.

Ombudstvedt venter at etterspørselen etter papir fortsatt vil holde seg fremover, og venter bedre marginer på avispapir i tiden fremover samtidig. Innen magasinpapir ser han fortsatt fall i marginene.

-Jeg tror alle anleggene våre, kanskje med ett unntak, vil være der i veldig mange år fremover. Vi tror det vil være en relativt fornuftig basisetterspørsel etter papir, sier Ombudstvedt.

I intervjuet sier han også at han ikke nødvendigvis ser for seg at Norske Skog blir kjøpt opp, selv om det absolutt er en mulighet.
OldNick
10:13
23.04.2015
#16759

Norske Skog med Q1-2015 rapport.

Ikke mye enndringer å spore.
Refinansieringen har gitt utslag i Q1-tallene, men driften og markedet er mye det samme som meldt tidligere, ja kanskje enda svakere marked.

Men, som tidligere, så mener Ombudstvedt at det kan forventes bedring senere i år. Men, industrien ser ut til å drepe slike forventninger selv - hver gang.

NSG: Norske Skog - Høyt overskudd på grunn av refinansiering

Børsmelding
23.04.2015

Norske Skog har gjennomført en vellykket pantsikret obligasjonsutstedelse på EUR 290 millioner og et ombytte av eksisterende obligasjoner til nye obligasjoner, som forlenger gjeldsforfallene. Overskuddet etter skatt ble NOK 663 millioner i første kvartal, hovedsakelig på grunn av gevinster på ombyttede obligasjoner.

- Etter disse transaksjonene, har vi styrket og sikret vår langsiktige kapitalstruktur gjennom bedret likviditet, umiddelbar gjeldsnedbetaling og låneforfallsutsettelse, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

- Allerede gjennomførte og kunngjorte kapasitetsreduksjoner i industrien bør føre til en bedret markedsbalanse for avis- og magasinpapir i Europa i andre halvdel av 2015. De kontinuerlige kostnadsprogrammer på samtlige fabrikker og en svakere norsk krone bedrer våre driftsmarginer, spesielt for de norske enhetene, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Norske Skogs brutto driftsresultat (EBITDA) i første kvartal av 2015 var NOK 192 millioner, mot NOK 190 millioner i fjerde kvartal. EBITDA var flat i et svakt marked for trykkpapir i Europa og lave asiatiske eksportpriser på avispapir, oppveier positive valutakurseffekter og forbedringer på Boyer.

- Vi ser nå de positive effektene av den gjennomførte maskinkonverteringen fra avis- til LWC-papir ved Boyer. Vi er den eneste produsent av trykkpapir i Australia og New Zealand, som gir oss et konkurransefortrinn i disse markedene. Gitt det svake magasinpapirmarkedet i Europa, vil vi ha en strategisk gjennomgang av Walsum, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Netto overskudd på NOK 663 millioner i første kvartal av 2015 ble betydelig påvirket av gevinster på obligasjonsombytte, som i hovedsak er relatert til refinansiering av konsernet. Netto rentebærende gjeld ble redusert med NOK 0,3 milliarder fra utgangen av 2014, fra NOK 7,4 milliarder til NOK 7,1 milliarder, med en gevinst på obligasjonsombytte som oppveier en negativ kontantstrøm. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter før netto finansposter ble NOK -387 millioner (NOK 641 millioner i 4. kvartal 2014) og skyldes i hovedsak sesongvariasjoner i arbeidskapitalen og opportunistisk utnyttelse av leverandørrabatter.

Endret 23.04.2015 10:22 av OldNick
OldNick
10:19
23.04.2015
#16760

Marked og segmenter

Europa


Driftsinntektene ble mindre som følge av lavere salgsvolum, som mer enn oppveier positive valutakurseffekter. Materialkostnader ble uforandret sammenlignet med forrige kvartal, men de faste kostnadene ble noe redusert. Brutto driftsresultat falt til NOK 95 millioner i kvartalet, fra NOK 129 millioner i fjerde kvartal, i et svakt magasinpapirmarked i Europa.

Etterspørselen etter avis- og magasinpapir i Europa ble redusert med 11% og 4% i de to første månedene av 2015 sammenlignet med samme periode i fjor. Fabrikkene reduserte kapasitetsutnyttelsen til 82% (84% i 4. kvartal 2014) i kvartalet for å unngå lave salgsmarginer og understøtte de kommersielle prinsipper.

Australasia

Sammenlignet med forrige kvartal er omsetningen redusert på grunn av sesongvariasjoner og lave asiatiske eksportpriser på avispapir. Variable kostnader per tonn i 1. kvartal 2015 var uforandret i forhold til forrige kvartal. Faste kostnader var høyere i 1. kvartal 2015 enn i de foregående perioder, noe som reflekterer en svakere krone mot australske dollar, og økte driftskostnader som følge av maskinkonverteringen.

Etterspørselen etter avispapir i Australia ble redusert med rundt 10% i de to første månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor, mens etterspørselen etter magasinpapir var relativt stabil. Fabrikkene reduserte kapasitetsutnyttelsen til 88% (93% i 4. kvartal 2014) for å unngå lav eksportmargin på avispapir.

Aktiv kapasitetsstyring

Total årlig produksjonskapasitet for konsernet er 3,0 millioner tonn etter ferdigstillelsen av Boyer-ombyggingen. Konsernets kapasitet i Europa er 2,3 millioner tonn, mens kapasiteten i Australasia er 0,7 millioner tonn.

Kapasitetsutnyttelsen for konsernet var 83% i første kvartal sammenlignet med 86% i fjerde kvartal, som et resultat av aktiv kapasitetsstyring.

- Markedet er fortsatt utfordrende. Vi har gjennomført aktiv kapasitetsstyring i første kvartal, og vi vil fortsette med dette også i de neste kvartalene. Allerede annonserte, permanente kapasitetskutt på mer enn 3,0 millioner tonn i Europa og Nord-Amerika i 2014 og 2015 i våre produktsegmenter, bedrer markedsbalansen, og dermed fremtidig prisnivå, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog.

Utsikter

Markedsbalansen for avis- og magasinpapir er forventet å bli bedre i andre halvdel av 2015 når alle varslede kapasitetsnedleggelser i bransjen er gjennomført, noe som gir rom for prisøkninger.

Konsernet har en betydelig konkurransefordel i Australia og New Zealand ved å være den eneste innenlandske produsent. Eksportmarkedene for avispapir til Asia har vært utfordrende, men bør bli bedre med kunngjorte kapasitetsstengninger i Russland.

De variable kostnadene for konsernet forventes å holde seg relativt stabile. Tiltak for å redusere faste kostnader vil fortsette.

Presentasjon og kvartalsmateriell

Et opptak konsernsjefens presentasjon, kvartalsregnskapet og presentasjonspakke vil være tilgjengelig på www.norskeskog.com. I forbindelse med fremleggelsen av Q2-resultatet den 16. juli, vil det være mulig for pressen og investorer å delta i en omvisning på Norske Skog Saugbrugs sammen med konsern- og fabrikkledelse.

Oslo, 23. april 2015
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:

Norske Skog media:
Kommunikasjonsdirektør, Carsten Dybevig, Mob: 9176 3117

Norske Skog finansmarkedet:
Direktør Investor Relations, Tom Rogn, Mob: 948 55 659

Twitter: @Norske_Skog
______

NSG: Q1-2015 Rapport (PDF)

NSG: Q1-2015 Presentation (PDF)

NSG: Q1-2015 Pressemelding (PDF)
OldNick
09:52
05.06.2015
#16871

NSG: Norske Skogs avvikler virksomheten ved Walsumfabrikken i Duisburg

Børsmelding
05.06.2015

I 2015 har Walsum's kontantstrøm til Norske Skog konsernet vært negativ med inntil 10 millioner kroner per måned. Styret i Norske Skog har derfor vedtatt å avvikle virksomheten ved Walsum i Duisburg, Tyskland, for å unngå ytterligere tap for konsernet. Det er 291 ansatte ved fabrikken, som har en årlig produksjonskapasitet på 205.000 tonn lett bestrøket papir (LWC).

- Walsum har i det siste hatt en betydelig negativ kontantstrøm, en trend som sannsynligvis ikke kan reverseres på grunn av en ufordelaktig kostnadsposisjon. Det har de siste årene vært gjennomført en rekke forbedringstiltak på energi- og råvaresiden, bemanningsreduksjoner og arbeidskapitalreduserende tiltak uten at fabrikken har oppnådd lønnsomhet, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt.

Norske Skog stengte produksjonen ved papirmaskin PM4 allerede i desember 2013, som hadde en årlig produksjonskapasitet på 225.000 tonn. Norske Skog valgte den gang å fortsette produksjonen på Walsums andre papirmaskin, PM10. De ansatte har lagt ned et betydelig arbeid for å forbedre den gjenværende virksomheten ved fabrikken.

- På tross av solid innsats fra de ansatte, taper Walsum penger. Gitt den utfordrende markedssituasjonen, og fabrikkens høye kostnader sammenlignet med konkurrentene, er det svært vanskelig å se for seg lønnsom drift, sier konsernsjef Sven Ombudstvedt.

Markedet for publikasjonspapir har i en lang periode vært og er fortsatt utfordrende. Allerede annonserte, permanente kapasitetskutt på mer enn 3,0 millioner tonn i Europa og Nord-Amerika i 2014 og 2015 i Norske Skogs produktsegmenter, bedrer markedsbalansen, men vil ikke bedre det økonomiske fundamentet for Walsum.

Styret i Norske Skog har derfor besluttet å ikke videreføre støtten til den tapsbringende virksomheten ved Walsum. Dette har ført til at den lokale ledelsen i Walsum har besluttet å begjære insolvensbehandling ved den lokale domstolen i Duisburg.

Stengingen vil ikke påvirke avtaler som leverandører og kunder har med andre Norske Skog selskaper. Stengingen vil ha ingen effekt på noen andre forretningsenheter i Norske Skog. Stengingen har ingen effekt for Norske Skogs konsernfinansiering. Stengingen vil for Norske Skog konsernet få en estimert negativ egenkapitaleffekt på rundt 30-40 millioner kroner. Kontanteffekter utover det negative driftsresultatet ved Walsum er begrenset.

Oslo, 5. juni 2015
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

For ytterligere informasjon:
Norske Skog media: Kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig, Mob: 9176 3117
Norske Skog finansmarkedet: Direktør Investor Relations Tom Rogn, Mob: 9485 5659
highlander
20:14
16.07.2015
#4703

Morsom tilfeldighet: REC toppet vinnerlista i dag med en oppgang på 20,26 %, mens NSG toppet taperlista med en nedgang på nøyaktig 20,26 %. NSG-aksjen sluttet på 3,07, etter å ha vært helt nede på 2,92.

Begge aksjene kom med dårlige tall, men mens REC hadde en god dag med kombinasjon av short covering og lettelsesrally etter at den finansielle stillingen ble styrket etter en overtegnet emisjon, ble fokuset for NSG sin del økning av gjeld, samt lavere marginer i et veldig utfordrende marked.

NSG tapte 571 millioner kroner etter skatt i Q2 2015, mot et tap på 148 millioner etter skatt samme periode for ett år siden. Den netto rentebærende gjelden økte med 0,4 milliarder kroner fra utgangen av Q1 2015, til 7,5 milliarder ved utgangen av Q2 2015. Selskapet skylder på sesongmessig høye renteutgifter og ugunstige valutaeffekter.

Endret 16.07.2015 20:15 av highlander
renud
20:37
16.07.2015
#9682

highlander
Hvis jeg hadde lest innlegget ditt på avispapir eller høyglanspapir i f.eks Kapital, som i "gode gamle dager", så skulle jeg vurdert å ha kjøpt selskapets påstand om "sesongmessig høye renteutgifter og ugunstige valutaeffekter" som den eneste årsaken til problemene for NSG, men ikke i dagens digitale verden.
OldNick
09:22
14.09.2015
#17332

Låneforfall fremover kan bli tunge å refinansiere for NSG.

Når må de ha emisjon?


Dobbel trøbbel og kritisk milliardforfall

Kredittanalytiker undres over hvordan selskapet skal håndtere sine forpliktelser


Øyvind L. Knudsen, Hegnar.no
12.09.2015

Én milliard kroner i gjeld forfaller for Norske Skog i juni 2016. Kredittanalytiker Thomas Faeh i Carnegie lurer på hvordan selskapet skal håndtere dette, skriver DN.

- Ifølge mine beregninger, blir neste hinder i juni 2016, da lånet på 108 millioner euro må nedbetales eller refinansieres, sier han til avisen.

Selskapet, som har gått fra krise til krise de siste årene, er ifølge analytikeren under dobbelt press.

- Australske dollar har svekket seg i forhold til norske kroner, noe som reduserer inntjeningen målt i kroner, som er rapporteringsvaluta. Samtidig har dollar og euro styrket seg, noe som øker gjelden og finanskostnadene. Selskapet er altså utsatt for to ufordelaktige valutakursbevegelser, noe som ikke gjør situasjonen enklere, sier Faeh til DN.

Norske Skogs kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig svarer slik på Faehs vurderinger:

- Vi refinansierte våre lån i februar 2015. Våre låneforfall ble redusert og flyttet ut i tid, samtidig som likviditeten ble betydelig bedret. Svakere australske dollar og norske kroner bedrer konkurransekraften til de australske og norske fabrikkene. Vi har alltid betalt våre gjeldsforfall i tide, og har til hensikt å gjøre det fremover, skriver han i en epost til DN.
highlander
17:06
22.09.2015
#4931

Et par NSG-topper benyttet dagens kursfall til å laste opp med aksjer:

"Styreleder Jon-Aksel Torgersen har gjennom sitt heleide selskap Fiducia AS i dag
kjøpt 500 000 aksjer i Norske Skog til kurs 1,90. Ny beholdning er 3 486 644
aksjer.


President & CEO Sven Ombudstvedt har i dag kjøpt 300 000 aksjer i Norske Skog
til kurs 1,925.
Ny beholdning er 2 012 149 aksjer, hvorav 1 000 000 er eid av Ombudstvedts
heleide selskap Elle Holding."

Meldingen ble sendt ut under sluttmatchen i dag...
nettopen
22:29
22.09.2015
#3119

Jeg tror det er bedre med en short her mot 0

Liker ikke Short men dette synes jeg ser skummelt ut nå for NSG
Stockamateur
10:26
24.09.2015
#10105

Setter short i området 2,25-2,30.
Stockamateur
15:00
24.09.2015
#10108

Kanskje det ikke var så dumt?

Endret 24.09.2015 15:08 av Stockamateur
OldNick
11:00
22.10.2015
#17455

NSG kom med Q3-2015 rapport idag.

Markedene gir ingen positive signaler, og NSG får en negativ valuta-effekt på NOK0.9 mrd pga. økt gjeld.

NSG: Norske Skog - Betydelige valutaeffekter påvirket inntjening og gjeld

Børsmelding
22.10.2015

Norske Skogs brutto driftsresultat (EBITDA) i tredje kvartal 2015 var NOK 163
millioner, opp fra NOK 138 millioner i andre kvartal. EBITDA ble forbedret fra
andre kvartal som følge av valutaeffekter, men ble noe motvirket av lavere
salgspriser med utfordrende eksport markeder for Australasia. Svekkelsen av
norske kroner har vært den viktigste årsaken til økningen, uten kontakteffekt, i
netto rentebærende gjeld på NOK 0,9 milliarder i kvartalet.

Netto tap på NOK 742 millioner i tredje kvartal 2015 ble betydelig påvirket av
negative urealiserte valutatap på NOK 525 millioner på utenlandsgjelden, som
skyldes en betydelig svekkelse av norske kroner. Netto rentebærende gjeld økte
med NOK 0,9 milliarder fra utgangen av andre kvartal 2015 fra NOK 7,5 til 8,4
milliarder, hovedsakelig på grunn av ugunstige valutaeffekter. Kontantstrøm fra
operasjonelle aktiviteter før netto finansposter ble NOK 2 millioner (89
millioner i 2. kvartal 2015). Arbeidskapitalen økte med NOK 134 millioner i
tredje kvartal, som skyldes høyere salg på Saugbrugs.

- Vi er tilfreds med kostnadsutviklingen i Europa, men vi blir utfordret av lave
eksportpriser i Asia. Vi håndterer et utfordrende marked for publikasjonspapir
med et kontantstrømdrevet kommersielt prinsipp, og vi fortsetter arbeidet med å
kutte kostnader og øke produktiviteten. Vi vurderer også flere alternativer for
å takle de forestående obligasjonsforfall, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i
Norske Skog.

Marked og segmenter

Europa

Driftsinntektene økte noe til tross for noe lavere salgsvolum. Volumet var nede
på grunn av dekonsolidering av Walsum. En betydelig svekkelse av norske kroner
ble motvirket av volumeffekter. Underliggende salgspriser på trykkpapir var
uforandret.

Brutto driftsresultat bedret seg betydelig fra forrige kvartal hovedsakelig på
grunn av lavere kostnader, mens det var en reduksjon i salgspriser år-over-år
etter et stort press på europeiske priser for avis- og magasinpapir.

Etterspørselen etter avis- og magasinpapir i Europa har falt med henholdsvis 7%
og 4% i de første åtte månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor.
Kapasitetsutnyttelsen økte til 82% i 3. kvartal 2015 fra et historisk lavt nivå
i forrige kvartal. En maskin på Skogn var ute av drift hele kvartalet av
kommersielle grunner.

Australasia
Driftsinntektene falt med større eksportsalg til lavere priser, svekkelse i den
australske dollar og bortfall av to-års amortisert salgsbruddvederlag knyttet
til en tidligere salgskontrakt. De asiatiske avispapirprisene holdt seg på
historisk lave nivåer.

Variable kostnader økte noe med høyere produksjon, mens faste kostnader var noe
lavere på grunn av de pågående kostnadsforbedringsprogrammene. Brutto
driftsresultat bedret seg noe sammenlignet med samme kvartal i fjor, men var
markert ned sammenlignet med forrige kvartal. Både etterspørselen i
hjemmemarkedet etter avispapir og det asiatiske prisnivået er utfordrende.

Etterspørselen etter avispapir i Australasia redusert med rundt 10% i de første
åtte månedene i år sammenlignet med samme periode i fjor, mens etterspørselen
etter magasinpapir var relativt stabil. Kapasitetsutnyttelsen var 92% mot 89% i
2. kvartal 2015.

Aktiv kapasitetsstyring

Total årlig produksjonskapasitet for konsernet er 2,8 millioner tonn. Konsernets
kapasitet i Europa er 2,1 millioner tonn, mens kapasiteten i Australasia er 0,7
millioner tonn. Kapasitetsutnyttelsen for konsernet var 85% i tredje kvartal
sammenlignet
OldNick
11:03
22.10.2015
#17456

med 82% i andre kvartal. Skogn vil ha full drift på tre maskiner
fra medio november.

Markedsbalansen for avis- og magasinpapir i Europa har bedret seg som følge av
nedstengning av kapasitet i bransjen. Dette har ført til bedre LWC-priser. SC
markedet har bedret seg som følge av amerikanske importavgifter og en
fabrikkbrann i Europa. Avispapirprisene har falt til selvkost, noe som ikke har
skjedd siden 2010. En slik situasjon har en tendens til å tvinge de med høyest
kostnader ut av markedet. Etter dekonsolideringen av Walsum og den planlagt
maskinkonverteringen ved Bruck, har Norske Skog bare konkurransedyktig kapasitet
igjen i porteføljen.

- Vi vil fortsatt gjennomføre en aktiv kapasitetsstyring av anleggene for å
bedre kontantstrømmen og markedsbalansen, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i
Norske Skog.

Nøkkeltall, tredje kvartal 2015 (NOK millioner)

Tekst Q3-2015, Q2-2015, Q3-2014, 2014
Driftsinntekter 2 779,2 786, 3 057, 12 150
Brutto driftsresultat (EBITDA) 163, 138, 208, 801
Brutto driftsmargin (%) 5.9, 5.0, 6.8, 6.6
Brutto driftsresultat etter avskrivninger -27, -53, 22, 66
Restruktureringskostnader -2, -15, 5, -4
Andre gevinster og tap 43, -276, -33, 39
Driftsresultat 13, -343, -6, 102
Andel resultat tilknyttede selskaper -7, -9, 0, 1
Finansposter -782, -244, -138, -1 357
Skatt 33, 25, -124, -223
Resultat -742, -571, -267, -1 477
Netto kontantstrøm fra driften før finansposter 2, 89, 47, 948

Oppdatering av nye vekstmuligheter

Biogass ved Saugbrugs

Byggingen av et NOK 150 millioner biogassanlegg ved Saugbrugs i Halden er i rute
og er planlagt ferdigstilt i slutten av 2016. Biogassanlegget vil fullt ut bidra
til brutto driftsresultatet i 2017. Norske Skog vurderer nå å kopiere prosjektet
til de andre fabrikkene.

Hygienepapirproduksjon ved Bruck
Norske Skog har formalisert joint venture samarbeid med den den italienske
produsenten og hygiene-papirdistributøren Roto-cart gjennom konvertering av
avispapiranlegget ved Bruck i Østerrike til hygienepapir.

Utsikter

Avispapireksport fra Australasia er en økende utfordring fordi hjemmemarkedet
faller og asiatiske priser fortsatt er på historisk lave nivåer. Forbruk av
innsatsfaktorer er forventet å avta som følge av pågående
effektiviseringsprosesser ved alle fabrikkene. Faste kostnader bør falle til NOK
600 millioner i de kommende kvartaler.

Vekstinvesteringer utover papirvirksomheten, er på rett spor, og vil bidra til
brutto driftsresultat fra 2016. Full årseffektspotensiale vil bli oppnådd innen
3-4 år. Konsernets kapitalstruktur ble styrket gjennom bedret likviditet,
umiddelbar gjeldsnedbetaling og låneforfallsutsettelse etter transaksjonene som
ble gjennomført i februar 2015.

De utfordrende markedsforholdene for både priser og volum har redusert brutto
driftsresultat og kontantstrøm. Industrikonsensus forventer imidlertid en
bedring i salgsprisene for alle papirkvaliteter i 2016. LWC-prisene har økt i
høst, og høy kapasitetsutnyttelse for samtlige papirkvaliteter underbygger
høyere salgspriser i 2016 for alle selskapets produkter.

Gjeldsgraden er fortsatt høy, og krever økt lønnsomhet og/eller endringer i
kapitalstrukturen. Selskapet har fullt fokus på å forbedre lønnsomheten og
kontantstrømmen, samt kommende obligasjonsforfall i juni 2016 og juni 2017.

Selskapet vurderer flere alternativer, som løser både nærstående låneforfall og adresserer selskapets høye gjeldsgrad.

Et opptak konsernsjefens presentasjon, kvartalsregnskapet og presentasjonspakke vil være tilgjengelig på www.norskeskog.com.

Oslo, 22. oktober 2015
Norske Skog
Kommunikasjon og samfunnskontakt

NSG: Q3-2015 Rapport (PDF)

NSG: Q3-2015 Presentation (PDF)

Endret 22.10.2015 11:08 av OldNick
Stockamateur
11:26
22.10.2015
#10143

Fikk så vidt trailet stoppen på den forrige shorten før jeg ble kippa ut. Prøver på nytt nå.
highlander
17:28
02.12.2015
#5135

02/12-2015 12:00:14: (NSG) Potential purchase of shares in Norske Skogindustrier ASA

NOT FOR DISTRIBUTION IN OR INTO THE UNITED STATES OR
ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR
RELEASE WOULD BE UNLAWFUL

Potential purchase of shares in Norske Skogindustrier
ASA

Pareto Securities AS ("Pareto") has received an order
from an investor, for a minimum of 6.6% ("Minimum
Threshold") and up to 8.4% ("Maximum Threshold") of
the issued shares in Norske Skogindustrier ASA
("NS"). It is a condition of the offer that the
Minimum Threshold is fulfilled.
The process will be conducted as a "reverse Dutch
auction", where the auctioneer receives offers for the
sale of shares. The auction will start today,
Wednesday 2 December 2015 at 12:00 CET and will remain
open until Thursday 3 December 2015 at 16:30 CET
unless a notice of an extension or earlier expiry is
given.

The following principles will apply to the auction:
1. Announced volume and price levels will be
binding for the shareholder.
2. The investor will, after the conclusion of the
auction period, and based on the received offers
decide the total number of shares to be purchased and
the corresponding clearing price, provided that the
maximum clearing price will be NOK 2.80 per share
(the "Maximum Price").

Full acceptance will be given to all offers at prices
below the clearing price. Offers at the clearing price
might be partially accepted depending on the total
volume of shares offered at the clearing price. The
clearing price will be the same for each shareholder.
Pareto will treat all shareholders equally meaning
that only the offer price will be used as criteria for
deciding which offers are accepted.

Pareto and the investor reserve the right in their
sole discretion to reject and/or reduce any sale order
if this is required to stay below the Maximum
Threshold and the Maximum Price stated above, but not
below the Minimum Threshold.

Potential sellers of NS shares may contact Pareto's
broker desk at +47 22 87 87 50. For the avoidance of
doubt, Pareto is acting solely as broker to the
investor.

US based shareholders are excluded from the purchase
order, and any sales orders received from US based
shareholders will be disregarded without further
notice.

The order to buy shares can be closed earlier or
extended. The investor reserves the right to terminate
the offer or make any amendments with regard to the
term, volume or other terms (other than the Minimum
Threshold) of the offer.

------


02/12-2015 14:52:29: (NSG) Flagging Norske Skogindustrier ( NSG )

Nobelsystem Scandinavia har i dag kjøpt 1.600.000
aksjer til snittkurs 2,6754. Etter kjøpet eier
Nobelsystemer Scandinavia 10.000.000 aksjer i Norske
Skogindustrier som representerer en eierandel på
5,2647 % av total
aksjekapital i Norske Skogindustrier .

Denne opplysning er informasjonspliktig i h.h.t. § 4-3
i vphl.
gorwell
09:07
16.12.2015
#22078

Blackstone. Ouch.

gorwell
highlander
14:39
21.12.2015
#5193

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden en referanseliste [ikke gjengitt ovenfor] av 14.12.15 i parentes)


1 GSO SPECIAL SITUATIONSMASTER FD LP CYM 14 824 659 (INN)
2 GOLDMAN SACHS & CO EQUITY SEGREGAT USA nom 6 227 440
3 NOBELSYSTEM SCANDINAVIA AS 5 500 000
4 ASTRUP FEARNLEY A/S 5 189 688
5 UTHALDEN A/S 4 450 000
6 ALLSKOG BA 3 493 957
7 FIDUCIA AS 3 486 644
8 SES AS 3 000 000
9 CITIBANK, N.A. USA nom 2 936 179 (- 250 000)
10 BAROKK INVEST AS 2 500 000
11 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 2 417 275 (- 10 374 560)
12 DANSKE BANK A/S DNK nom 2 134 487 (- 18 128)
13 TVENGE TORSTEIN INGVALD 2 000 000
14 ALFAPLAN AS 1 980 000
15 AT SKOG SA 1 870 203
16 NORDEA BANK FINLAND PLC. FIN nom 1 834 400
17 GSO CREDIT ALPHA TRADING (CAYM) LP USA 1 814 902
18 ALLSKOG HOLDING AS 1 802 424
19 NORDNET BANK AB SWE nom 1 789 770 (- 99 578)
20 SUVEREN AS 1 700 650
21 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1 585 000 (+ 400 000)
22 SKIENS AKTIEMØLLE ASA 1 572 361
23 NYKREDIT BANK A/S DNK nom 1 503 831
24 MYRA MATSENTER AS 1 405 471 (+ 125 679)
25 GSO CREDIT-A PARTNERS (CAYMAN) LP USA 1 352 571
26 REGENT AS 1 220 352
27 NORDEA BANK DANMARK A/S DNK nom 1 129 378 (INN)
28 CAPRECA AS 1 106 862
29 UBS AG, LONDON BRANCH GBR 1 042 452 (INN)
30 OMBUDSTVEDT SVEN 1 012 149

UT av listen:

CREDIT SUISSE SECURITIES GBR 4 413 505 (UT)
ELLE HOLDING AS 1 000 000 (UT)
HANS EIENDOM AS 1 000 000 (UT)
highlander
13:20
22.12.2015
#5202

Dette likte aksjonærene, og NSG-kursen sendes oppover:

Norske Skog med nytt gjeldstilbud - vil kutte gjelden med 1 mrd.

Norske Skog har nådd en avtale om et nytt byttetilbud og refinansieringsbetingelser med GSO Capital Partners og Cyrus Capital Partners.

De to selskapene eier gjennom sine fond en betydelig del av de utestående gjeldspapirene med forfall i 2016 og 2017.

Hensikten med byttetilbudet og refinansieringen er å forlenge forfallsprofilen på gjelden og redusere gjelden i Norske Skog, opplyser Norske Skog.

I henhold til den inngåtte avtalen vil Norske Skog kansellere byttetilbudet lansert 17. november og lansere et nytt tilbud.

- Et mislykket byttetilbud vil gi økte utsikter for gjennomføring av en beredskapsplan for en helhetlig restrukturering av balansen, med potensial for betydelig tap for alle interessenter, advarer Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt.

I det nye tilbudet vil eierne av senior gjeldspapirer med forfall i 2016 og 2017 byttes i en miks av gjeldspapirer med forfall i 2026, i juni 2019 og i desember 2026, samt i papirer med i praksis evig løpetid (forfall i 2114).

I tillegg tilbys tegning av nye aksjer, til en tegningskurs på 2,24 kroner per aksje. En reparasjonsemisjon er også planlagt.

Oppgjøret innebærer en nominell verdi til eierne av 2016-papirene på 108 prosent av pari verdi, mens 2017-eierne får 83 prosent.

For Norske Skog innebærer tilbudet en reduksjon i netto gjeld på rundt 1 milliard kroner og en innsparing i årlige rentebetalinger på rundt 150 millioner kroner.

Endret 22.12.2015 13:20 av highlander
highlander
09:57
28.12.2015
#5242

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 21.12.15 i parentes)

1 GSO SPECIAL SITUATIONSMASTER FD LP CYM 14 824 659
2 GOLDMAN SACHS & CO EQUITY SEGREGAT USA nom 6 227 440
3 NOBELSYSTEM SCANDINAVIA AS 5 750 000 (+ 250 000)
4 ASTRUP FEARNLEY A/S 5 189 688
5 UTHALDEN A/S 4 450 000
6 ALLSKOG BA 3 493 957
7 FIDUCIA AS 3 486 644
8 SES AS 3 000 000
9 SWEDBANK NORGE MARKET-MAKING DERIVATER 2 584 900 (INN)
10 BAROKK INVEST AS 2 500 000
11 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 2 412 945 (- 4 330)
12 DANSKE BANK A/S DNK nom 2 170 830 (+ 36 343)
13 TVENGE TORSTEIN INGVALD 2 000 000
14 ALFAPLAN AS 1 980 000
15 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1 960 000 (+ 375 000)
16 AT SKOG SA 1 870 203
17 NORDEA BANK FINLAND PLC. FIN nom 1 831 100 (- 3 300)
18 GSO CREDIT ALPHA TRADING (CAYM) LP USA 1 814 902
19 ALLSKOG HOLDING AS 1 802 424
20 NORDNET BANK AB SWE nom 1 764 470 (- 25 300)
21 SUVEREN AS 1 700 650
22 SKIENS AKTIEMØLLE ASA 1 572 361
23 NYKREDIT BANK A/S DNK nom 1 503 831
24 CITIBANK, N.A. USA nom 1 485 179 (- 1 451 000)
25 MYRA MATSENTER AS 1 405 471
26 GSO CREDIT-A PARTNERS (CAYMAN) LP USA 1 352 571
27 REGENT AS 1 220 352
28 NORDEA BANK DANMARK A/S DNK nom 1 129 378
29 CAPRECA AS 1 106 862
30 UBS AG, LONDON BRANCH GBR 1 042 452

UT av listen:

OMBUDSTVEDT SVEN 1 012 149 (UT, men har ikke nødvendigvis solgt pga ny større aksjonær på listen)
highlander
18:09
05.01.2016
#5284

De 30 største aksjonærene pr 04.01. (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).
*) sannsynligvis ajour pr handledato 28.12. (pga dager børsen var stengt mellom jul og nyttår)

(endring siden forrige liste av 28.12. i parentes)

1 GSO SPECIAL SITUATIONSMASTER FD LP CYM 7,80% 14 824 659
2 GOLDMAN SACHS & CO EQUITY SEGREGAT USA nom 3,28% 6 227 440
3 NOBELSYSTEM SCANDINAVIA AS 3,03% 5 750 000
4 ASTRUP FEARNLEY A/S 2,73% 5 189 688
5 UTHALDEN A/S 2,34% 4 450 000
6 ALLSKOG BA 1,84% 3 493 957
7 FIDUCIA AS 1,84% 3 486 644
8 BAROKK INVEST AS 1,67% 3 180 000 (+ 680 000)
9 SES AS 1,58% 3 000 000
10 SWEDBANK NORGE MARKET-MAKING DERIVATER 1,58% 3 000 000 (+ 415 100)
11 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 1,27% 2 402 846 (- 10 099)
12 DANSKE BANK A/S DNK nom 1,14% 2 161 126 (- 9 704)
13 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1,08% 2 060 000 (+ 100 000)
14 TVENGE TORSTEIN INGVALD 1,05% 2 000 000
15 ALFAPLAN AS 1,04% 1 980 000
16 AT SKOG SA 0,98% 1 870 203
17 NORDEA BANK FINLAND PLC. FIN nom 0,96% 1 831 100
18 GSO CREDIT ALPHA TRADING (CAYM) LP USA 0,96% 1 814 902
19 ALLSKOG HOLDING AS 0,95% 1 802 424
20 NORDNET BANK AB SWE nom 0,93% 1 768 270 (+ 3 800)
21 SUVEREN AS 0,90% 1 700 650
22 SKIENS AKTIEMØLLE ASA 0,83% 1 572 361
23 NYKREDIT BANK A/S DNK nom 0,79% 1 503 831
24 GSO CREDIT-A PARTNERS (CAYMAN) LP USA 0,71% 1 352 571
25 REGENT AS 0,64% 1 220 352
26 MYRA MATSENTER AS 0,64% 1 215 151 (- 190 320)
27 NORDEA BANK DANMARK A/S DNK nom 0,59% 1 117 920 (- 11 458)
28 CAPRECA AS 0,58% 1 106 862
29 UBS AG, LONDON BRANCH GBR 0,55% 1 042 452
30 OMBUDSTVEDT SVEN 0,53% 1 012 149 (INN)

UT av listen:

CITIBANK, N.A. USA nom 1 485 179 (UT)

Endret 05.01.2016 18:09 av highlander
highlander
14:15
11.01.2016
#5333

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 04.01. i parentes)

1 GSO SPECIAL SITUATIONSMASTER FD LP CYM 7,80% 14 824 659
2 NOBELSYSTEM SCANDINAVIA AS 3,53% 6 700 000 (+ 950 000)
3 GOLDMAN SACHS & CO EQUITY SEGREGAT USA nom 3,28% 6 227 440
4 ASTRUP FEARNLEY A/S 2,73% 5 189 688
5 UTHALDEN A/S 2,34% 4 450 000
6 ALLSKOG BA 1,84% 3 493 957
7 FIDUCIA AS 1,84% 3 486 644
8 BAROKK INVEST AS 1,67% 3 180 000
9 SES AS 1,58% 3 000 000
10 SWEDBANK NORGE MARKET-MAKING DERIVATER 1,58% 3 000 000
11 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 1,27% 2 405 846 (+ 3 000)
12 DANSKE BANK A/S DNK nom 1,15% 2 187 767 (+ 26 641)
13 NORDNET BANK AB SWE nom 1,11% 2 102 014 (+ 333 744)
14 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1,08% 2 060 000
15 TVENGE TORSTEIN INGVALD 1,05% 2 000 000
16 ALFAPLAN AS 1,04% 1 980 000
17 AT SKOG SA 0,98% 1 870 203
18 NORDEA BANK FINLAND PLC. FIN nom 0,96% 1 831 100
19 GSO CREDIT ALPHA TRADING (CAYM) LP USA 0,96% 1 814 902
20 ALLSKOG HOLDING AS 0,95% 1 802 424
21 SUVEREN AS 0,90% 1 700 650
22 SKIENS AKTIEMØLLE ASA 0,83% 1 572 361
23 NYKREDIT BANK A/S DNK nom 0,79% 1 503 831
24 GSO CREDIT-A PARTNERS (CAYMAN) LP USA 0,71% 1 352 571
25 REGENT AS 0,64% 1 220 352
26 MYRA MATSENTER AS 0,64% 1 215 151
27 NORDEA BANK DANMARK A/S DNK nom 0,59% 1 119 312 (+ 1 392)
28 CAPRECA AS 0,58% 1 106 862
29 UBS AG, LONDON BRANCH GBR 0,55% 1 042 452
30 OMBUDSTVEDT SVEN 0,53% 1 012 149
gorwell
11:52
12.01.2016
#22116

"I tillegg tilbys tegning av nye aksjer, til en tegningskurs på 2,24 kroner per aksje. En reparasjonsemisjon er også planlagt. "

As announced on January 5, 2016, Norske Skog is offering a new exchange to all holders of 2016 and 2017 notes. The new exchange offer is supported by GSO Capital Partners L.P. (GSO) and Cyrus Capital Partners, L.P. (Cyrus), which through their funds hold a substantial part of the outstanding 2016 and 2017 notes. The exchange offer closes on February 3, 2016.

Money for nothing and chicks for free..

gorwell

Endret 12.01.2016 11:53 av gorwell
highlander
11:15
18.01.2016
#5415

Tja, aksjen går i hvert fall godt under emisjonskurs nå...

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 11.01. i parentes)

1 GSO SPECIAL SITUATIONSMASTER FD LP CYM 7,80% 14 824 659
2 NOBELSYSTEM SCANDINAVIA AS 3,69% 7 000 000 (+ 300 000)
3 GOLDMAN SACHS & CO EQUITY SEGREGAT USA nom 3,28% 6 227 440
4 ASTRUP FEARNLEY A/S 2,73% 5 189 688
5 UTHALDEN A/S 2,34% 4 450 000
6 ALLSKOG BA 1,84% 3 493 957
7 FIDUCIA AS 1,84% 3 486 644
8 BAROKK INVEST AS 1,71% 3 250 000 (+ 70 000)
9 SES AS 1,58% 3 000 000
10 SWEDBANK NORGE MARKET-MAKING DERIVATER 1,58% 3 000 000
11 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 1,28% 2 435 696 (+ 29 850)
12 DANSKE BANK A/S DNK nom 1,17% 2 229 901 (+ 42 134)
13 NORDNET BANK AB SWE nom 1,09% 2 070 903 (- 31 111)
14 TVENGE TORSTEIN INGVALD 1,05% 2 000 000
15 ALFAPLAN AS 1,04% 1 980 000
16 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1,03% 1 960 000 (- 100 000)
17 AT SKOG SA 0,98% 1 870 203
18 NORDEA BANK FINLAND PLC. FIN nom 0,96% 1 831 100
19 GSO CREDIT ALPHA TRADING (CAYM) LP USA 0,96% 1 814 902
20 ALLSKOG HOLDING AS 0,95% 1 802 424
21 SUVEREN AS 0,90% 1 700 650
22 SKIENS AKTIEMØLLE ASA 0,83% 1 572 361
23 NYKREDIT BANK A/S DNK nom 0,79% 1 503 831
24 GSO CREDIT-A PARTNERS (CAYMAN) LP USA 0,71% 1 352 571
25 REGENT AS 0,64% 1 220 352
26 MYRA MATSENTER AS 0,64% 1 215 151
27 CITIBANK, N.A. USA nom 0,62% 1 177 722 (INN)
28 NORDEA BANK DANMARK A/S DNK nom 0,59% 1 124 312 (+ 5 000)
29 CAPRECA AS 0,58% 1 106 862
30 UBS AG, LONDON BRANCH GBR 0,55% 1 042 452

UT av listen:
OMBUDSTVEDT SVEN 1 012 149 (UT, men har ikke nødvendigvis solgt pga større aksjonær inn på listen)
highlander
13:14
25.01.2016
#5478

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 18.01. i parentes)

1 GSO SPECIAL SITUATIONSMASTER FD LP CYM 7,80% 14 824 659
2 NOBELSYSTEM SCANDINAVIA AS 3,69% 7 000 000
3 GOLDMAN SACHS & CO EQUITY SEGREGAT USA nom 3,28% 6 227 440
4 ASTRUP FEARNLEY A/S 2,73% 5 189 688
5 UTHALDEN A/S 2,34% 4 450 000
6 ALLSKOG BA 1,84% 3 493 957
7 FIDUCIA AS 1,84% 3 486 644
8 BAROKK INVEST AS 1,71% 3 250 000
9 SES AS 1,58% 3 000 000
10 SWEDBANK NORGE MARKET-MAKING DERIVATER 1,58% 3 000 000
11 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 1,28% 2 435 696
12 DANSKE BANK A/S DNK nom 1,18% 2 238 917 (+ 9 016)
13 NORDNET BANK AB SWE nom 1,07% 2 037 429 (- 33 474)
14 TVENGE TORSTEIN INGVALD 1,05% 2 000 000
15 ALFAPLAN AS 1,04% 1 980 000
16 AT SKOG SA 0,98% 1 870 203
17 NORDEA BANK FINLAND PLC. FIN nom 0,96% 1 831 100
18 GSO CREDIT ALPHA TRADING (CAYM) LP USA 0,96% 1 814 902
19 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0,95% 1 810 000 (- 150 000)
20 ALLSKOG HOLDING AS 0,95% 1 802 424
21 SUVEREN AS 0,90% 1 700 650
22 SKIENS AKTIEMØLLE ASA 0,83% 1 572 361
23 NYKREDIT BANK A/S DNK nom 0,79% 1 503 831
24 GSO CREDIT-A PARTNERS (CAYMAN) LP USA 0,71% 1 352 571
25 REGENT AS 0,64% 1 220 352
26 MYRA MATSENTER AS 0,64% 1 215 151
27 CAPRECA AS 0,58% 1 106 862
28 CITIBANK, N.A. USA nom 0,57% 1 077 722 (- 100 000)
29 UBS AG, LONDON BRANCH GBR nom 0,55% 1 042 452
30 OMBUDSTVEDT SVEN 0,53% 1 012 149 (INN)

UT av listen:

NORDEA BANK DANMARK A/S DNK nom 1 124 312 (UT)

highlander
14:11
01.02.2016
#5534

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 25.01. i parentes)


1 GSO SPECIAL SITUATIONSMASTER FD LP CYM 7,80% 14 824 659
2 NOBELSYSTEM SCANDINAVIA AS 3,69% 7 000 000
3 GOLDMAN SACHS & CO EQUITY SEGREGAT USA nom 3,28% 6 227 440
4 ASTRUP FEARNLEY A/S 2,73% 5 189 688
5 UTHALDEN A/S 2,34% 4 450 000
6 ALLSKOG BA 1,84% 3 493 957
7 FIDUCIA AS 1,84% 3 486 644
8 BAROKK INVEST AS 1,71% 3 250 000
9 SES AS 1,58% 3 000 000
10 SWEDBANK NORGE MARKET-MAKING DERIVATER 1,58% 3 000 000
11 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 1,28% 2 431 196 (- 4 500)
12 DANSKE BANK A/S DNK nom 1,18% 2 242 870 (+ 3 953)
13 TVENGE TORSTEIN INGVALD 1,05% 2 000 000
14 ALFAPLAN AS 1,04% 1 980 000
15 AT SKOG SA 0,98% 1 870 203
16 NORDEA BANK FINLAND PLC. FIN nom 0,96% 1 832 700 (+ 1 600)
17 NORDNET BANK AB SWE nom 0,96% 1 824 853 (- 212 576)
18 GSO CREDIT ALPHA TRADING (CAYM) LP USA 0,96% 1 814 902
19 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0,95% 1 810 000
20 ALLSKOG HOLDING AS 0,95% 1 802 424
21 SUVEREN AS 0,90% 1 700 650
22 SKIENS AKTIEMØLLE ASA 0,83% 1 572 361
23 NYKREDIT BANK A/S DNK nom 0,79% 1 503 831
24 GSO CREDIT-A PARTNERS (CAYMAN) LP USA 0,71% 1 352 571
25 REGENT AS 0,64% 1 220 352
26 MYRA MATSENTER AS 0,64% 1 215 151
27 CAPRECA AS 0,58% 1 106 862
28 CITIBANK, N.A. USA nom 0,57% 1 077 722
29 UBS AG, LONDON BRANCH GBR 0,55% 1 042 452
30 OMBUDSTVEDT SVEN 0,53% 1 012 149
highlander
10:03
05.02.2016
#5572

05/02-2016 07:00:00: (NSG, NSGO.ST, E-NSGO.BTSE) Norske Skog: Forbedret kontantstrøm og driftssituasjon

Norske Skogs brutto driftsresultat (EBITDA) i fjerde kvartal 2015 var NOK 260
millioner, opp fra NOK 163 millioner kroner i tredje kvartal. EBITDA ble
forbedret fra tredje kvartal som følge av høyere salgsvolum og lavere kostnader.
Høyere salg og frigjøring av arbeidskapital i kvartalet resulterte i en
kontantstrøm på NOK 363 millioner fra driften før finansposter. Tilbudet om
obligasjonsombytte som ble lansert den 5. januar, er forlenget til 26. februar
2016.

Netto tap på 304 millioner kroner i fjerde kvartal 2015 ble betydelig påvirket
av negativ urealisert valutatap (uten kontanteffekt) på NOK 119 millioner
knyttet til valutagjeld som følge av kronesvekkelsen. Renter i overkant av NOK
250 millioner ble betalt i kvartalet. I tillegg ble USD 2015 obligasjonslånet på
NOK 200 millioner nedbetalt. Netto rentebærende gjeld økte med NOK 0,1
milliarder i kvartalet til NOK 8,5 milliarder, som følge av ugunstige
valutaeffekter. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter før netto
finansposter var NOK 363 millioner (NOK 2 millioner i 3. kvartal 2015).
Arbeidskapitalen ble sesongmessig redusert med NOK 170 millioner i fjerde
kvartal.

- Vi er tilfreds med høyere salg og forbedret kostnads- og kontantstrømutvikling
i kvartalet, spesielt for de norske enhetene. Den kraftige svekkelsen av den
norske kronen har forbedret driften for de norske enhetene, men har en negativ
effekt på netto rentebærende gjeld, sier Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske
Skog.

Forlengelse av tilbudet til obligasjonseierne i 2016 og 2017
Norske Skog har forlenget tilbudet om obligasjonsombytte, som ble lansert den
5. januar til 26. februar 2016. Eiere av obligasjoner med forfall i 2016 og
2017 tilbys ombytte av nåværende obligasjoner til en blanding av nye usikrede
obligasjoner, evigvarende obligasjoner, obligasjoner med sikkerhet i varelager
og kundefordringer (QSF) og aksjer.

Vilkårene i ombyttetilbudet vil forbli uendret fra tilbudet gitt den 5. januar.
Bakgrunnen for forlengelsen av tidsfristen er at Citibank, på vegne av 2019
obligasjonseiere, fikk medhold om midlertidig forføyning i en rettskjennelse 2.
februar fra New York State (USA), som betyr at Norske Skog ikke kan gjennomføre
obligasjonsombytte tidligst før rettsmøtet, som er berammet til 24. februar, er
avholdt. En detaljert børsmelding vedrørende forlengelse av ombyttefristen ble
publisert i går.

- Vi vil kraftfullt forsvare Norske Skogs posisjon. Vi oppfatter kravene fra
saksøkerne som grunnløse. Vårt tilbud til obligasjonseierne gavner i sterk grad
alle selskapets interessenter, sier Sven Ombudstvedt konsernsjef i Norske Skog.
highlander
09:56
08.02.2016
#5583

Konsernsjef Ombudstvedt i Norske Skog tror papirprisene skal videre opp etter at de har steget 3-5% de siste måneder, mens kredittanalytiker Faeh i Carnegie tror at selskapet er for optimistisk. Kepler Cheuvreux mener at kjøp av aksjer nå er et veddemål på at selskapet vil overleve, ifølge Xi.
Morty
20:39
08.02.2016
#5378

Blackstone flagget over 5 % i UPM Kymmene rundt juletider 2015. Omtrent samtidig kjøpt seg opp til største eier i Norske Skog. Ser at det på NSG-tråden på Hegnar er lagt ut en kort artikkel om at Blackstone har søkt EU om mulig overtakelse NSG. Vi kjenner til stridighetene på gjeldssiden i NSG. Kan vi nå være vitne til at NSG omsider blir oppkjøpt av UPM. De har ihvertfall muskler til det. Vil tro det egentlig er det som Blackstone ønsker skal skje, mer enn at de selv som en finansiell aktør må foreta oppkjøpet. Kan selvsagt være andre enn UPM, men tipper de er den mest aktuelle potensiell oppkjøperen.
Morty
21:59
08.02.2016
#5380

Sakset fra skribenten Norsk Industri på HO:
Blackstone har en plan, og jobber i kulissene.... For min del velger jeg å holde på aksjene, inntil gribben evt. kommer med et anstendig bud.

Blackstone eyes takeover of Norske Skog

05 Feb 2016 −
Last December, Blackstone's GSO Capital Partners raised its stake in Norske Skog to become the biggest shareholder in the company. Now Blackstone is striving after sole control in the distressed Norwegian paper manufacturer.

US private equity firm Blackstone Group L.P. is considering the takeover of Norway's newsprint and magazine paper manufacturer Norske Skog. On 3 February, the European Commision (EC) announced that it was informed by the Blackstone Group L.P. of its intention to acquire indirect sole control of Norske Skog. The proposed transaction is running under simplified procedure. The provisional deadline is set at 3 March 2016.

On 3 December 2015, funds under the management of Blackstone's credit branch GSO Capital Partners had acquired a total of 15,824,672 shares in Norske Skog and increased GSO's shareholding in the company to 10.59%. According to media reports, the investment firm GSO is also the biggest holder of Norske Skog's unsecured bonds due 2017.
Stockamateur
22:19
08.02.2016
#10467

Morty

NSG var innom ATL i dag. I TA boka mi er det særdeles stygt.

Fundamentalt kan det virke som fortsatt stigende papirpriser er nødvendig for optimisme og opptur i NSG. Long NSG nettopp et bet på det? Hva med andre råvarer og raffinerte sådanne???

Summa summarum meget skeptisk. Anstendig bud fra gribben?

M.v.h. SA.
Morty
23:02
08.02.2016
#5381

NSG er rævkjørt så det holder. Enige der. Kan selvsagt fortsette mot avgrunnen. Selskapet har imidlertid klort seg fast og har en årsomsetning på NOK 12 milliarder og er en av Europas og verdens største avis- og magasinpapirprodusenter.

Nettopp her ligger motivasjonen for at en sterkere konkurrent skal slå til ved å omsider kjøpe opp Norske Skog. Hvem passer da bedre enn UPM som med et oppkjøp vil kunne fjerne en brysom konkurrent og dermed alt annet like kunne bidra til et strammere marked med tilhørende økt cashflow. Tror det er dette Blackstone prøver å "megle" på plass. UPM slukte Myllikoski rundt 2011. De har nå solid cashflow og lite gjeld. Ergo balanse til å foreta et strategisk grep. Stora Enso virker ikke interessert i oppkjøp.

Vil tro mange sitter med en feeling om at vi nærmer oss en eller annen form for "Kvitt eller dobbelt" i Norske Skog.
highlander
23:54
08.02.2016
#5608

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 01.02. i parentes)

1 GSO SPECIAL SITUATIONSMASTER FD LP CYM 7,80% 14 824 659
2 NOBELSYSTEM SCANDINAVIA AS 3,69% 7 000 000
3 GOLDMAN SACHS & CO EQUITY SEGREGAT USA nom 3,28% 6 227 440
4 ASTRUP FEARNLEY A/S 2,73% 5 189 688
5 UTHALDEN A/S 2,34% 4 450 000
6 ALLSKOG BA 1,84% 3 493 957
7 FIDUCIA AS 1,84% 3 486 644
8 BAROKK INVEST AS 1,71% 3 250 000
9 SES AS 1,58% 3 000 000
10 SWEDBANK NORGE MARKET-MAKING DERIVATER 1,58% 3 000 000
11 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 1,28% 2 431 196
12 DANSKE BANK A/S DNK nom 1,20% 2 276 070 (+ 33 200)
13 TVENGE TORSTEIN INGVALD 1,05% 2 000 000
14 ALFAPLAN AS 1,04% 1 980 000
15 AT SKOG SA 0,98% 1 870 203
16 NORDEA BANK FINLAND PLC. FIN nom 0,97% 1 848 700 (+ 16 000)
17 NORDNET BANK AB SWE nom 0,97% 1 843 793 (+ 18 940)
18 GSO CREDIT ALPHA TRADING (CAYM) LP USA 0,96% 1 814 902
19 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0,95% 1 810 000
20 ALLSKOG HOLDING AS 0,95% 1 802 424
21 SUVEREN AS 0,90% 1 700 650
22 SKIENS AKTIEMØLLE ASA 0,83% 1 572 361
23 NYKREDIT BANK A/S DNK nom 0,79% 1 503 831
24 GSO CREDIT-A PARTNERS (CAYMAN) LP USA 0,71% 1 352 571
25 REGENT AS 0,64% 1 220 352
26 MYRA MATSENTER AS 0,64% 1 215 151
27 CAPRECA AS 0,58% 1 106 862
28 CITIBANK, N.A. USA nom 0,57% 1 077 722
29 OMBUDSTVEDT SVEN 0,53% 1 012 149
30 ELLE HOLDING AS 0,53% 1 000 000 (INN)

UT av listen:

UBS AG, LONDON BRANCH GBR 1 042 452 (UT)
highlander
10:20
12.02.2016
#5639

Fristen for kreditorene til å bestemme seg for å si ja eller nei til Norske Skogs restruktureringsforslag blir trolig utsatt, ettersom domstolen som vedtok midlertidig forføyning i USA ikke rekker å gjennomføre en endelig høring før 2.mars, ifølge Xi.

Endret 12.02.2016 11:09 av highlander
highlander
10:30
15.02.2016
#5658

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 08.02. i parentes)

1 GSO SPECIAL SITUATIONSMASTER FD LP CYM 7,80% 14 824 659
2 NOBELSYSTEM SCANDINAVIA AS 3,75% 7 116 125 (+ 116 125)
3 GOLDMAN SACHS & CO EQUITY SEGREGAT USA nom 3,28% 6 227 440
4 ASTRUP FEARNLEY A/S 2,73% 5 189 688
5 UTHALDEN A/S 2,34% 4 450 000
6 ALLSKOG BA 1,84% 3 493 957
7 FIDUCIA AS 1,84% 3 486 644
8 BAROKK INVEST AS 1,71% 3 250 000
9 SES AS 1,58% 3 000 000
10 SWEDBANK NORGE MARKET-MAKING DERIVATER 1,58% 3 000 000
11 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 1,28% 2 431 196
12 DANSKE BANK A/S DNK nom 1,20% 2 279 084 (+ 3 014)
13 TVENGE TORSTEIN INGVALD 1,05% 2 000 000
14 ALFAPLAN AS 1,04% 1 980 000
15 AT SKOG SA 0,98% 1 870 203
16 NORDEA BANK FINLAND PLC. FIN nom 0,98% 1 858 700 (+ 10 000)
17 NORDNET BANK AB SWE nom 0,97% 1 849 275 (+ 5 482)
18 GSO CREDIT ALPHA TRADING (CAYM) LP USA 0,96% 1 814 902
19 ALLSKOG HOLDING AS 0,95% 1 802 424
20 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0,94% 1 790 000 (- 20 000)
21 SUVEREN AS 0,90% 1 700 650
22 SKIENS AKTIEMØLLE ASA 0,83% 1 572 361
23 NYKREDIT BANK A/S DNK nom 0,81% 1 533 831 (+ 30 000)
24 GSO CREDIT-A PARTNERS (CAYMAN) LP USA 0,71% 1 352 571
25 REGENT AS 0,64% 1 220 352
26 MYRA MATSENTER AS 0,64% 1 215 151
27 OMBUDSTVEDT SVEN 0,60% 1 144 149 (+ 132 000)
28 CAPRECA AS 0,58% 1 106 862
29 HANS EIENDOM AS 0,53% 1 000 000 (INN)
30 OSLO TANNMEDISIN AS 0,53% 1 000 000 (INN)

UT av listen:

CITIBANK, N.A. USA nom 1 077 722 (UT)
ELLE HOLDING AS 1 000 000 (UT)
Reppenskara
11:10
15.02.2016
#5831

Ombudstvedt økt? Ble det børsmeldt?
highlander
10:25
22.02.2016
#5712

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 15.02. i parentes)

1 GSO SPECIAL SITUATIONSMASTER FD LP CYM 7,80% 14 824 659
2 NOBELSYSTEM SCANDINAVIA AS 3,79% 7 200 000 (+ 83 875)
3 GOLDMAN SACHS & CO EQUITY SEGREGAT USA nom 3,28% 6 227 440
4 ASTRUP FEARNLEY A/S 2,73% 5 189 688
5 UTHALDEN A/S 2,34% 4 450 000
6 ALLSKOG BA 1,84% 3 493 957
7 FIDUCIA AS 1,84% 3 486 644
8 BAROKK INVEST AS 1,71% 3 250 000
9 SES AS 1,58% 3 000 000
10 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 1,28% 2 424 646 (- 6 550)
11 SWEDBANK NORGE MARKET-MAKING DERIVATER 1,26% 2 400 000 (- 600 000)
12 DANSKE BANK A/S DNK nom 1,19% 2 261 786 (- 17 298)
13 TVENGE TORSTEIN INGVALD 1,05% 2 000 000
14 ALFAPLAN AS 1,04% 1 980 000
15 AT SKOG SA 0,98% 1 870 203
16 NORDEA BANK FINLAND PLC. FIN nom 0,98% 1 868 400 (+ 9 700)
17 NORDNET BANK AB SWE nom 0,96% 1 828 477 (- 20 798)
18 GSO CREDIT ALPHA TRADING (CAYM) LP USA 0,96% 1 814 902
19 ALLSKOG HOLDING AS 0,95% 1 802 424
20 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0,94% 1 790 000
21 SUVEREN AS 0,90% 1 700 650
22 SKIENS AKTIEMØLLE ASA 0,83% 1 572 361
23 NYKREDIT BANK A/S DNK nom 0,81% 1 533 831
24 GSO CREDIT-A PARTNERS (CAYMAN) LP USA 0,71% 1 352 571
25 REGENT AS 0,64% 1 220 352
26 MYRA MATSENTER AS 0,64% 1 215 151
27 OMBUDSTVEDT SVEN 0,60% 1 144 149
28 CAPRECA AS 0,58% 1 106 862
29 HANS EIENDOM AS 0,53% 1 000 000
30 OSLO TANNMEDISIN AS 0,53% 1 000 000
highlander
10:18
29.02.2016
#5759

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 22.02. i parentes)

1 GSO SPECIAL SITUATIONSMASTER FD LP CYM 7,80% 14 824 659
2 NOBELSYSTEM SCANDINAVIA AS 3,90% 7 400 000 (+ 200 000)
3 GOLDMAN SACHS & CO EQUITY SEGREGAT USA nom 3,28% 6 227 440
4 ASTRUP FEARNLEY A/S 2,73% 5 189 688
5 UTHALDEN A/S 2,34% 4 450 000
6 ALLSKOG BA 1,84% 3 493 957
7 FIDUCIA AS 1,84% 3 486 644
8 BAROKK INVEST AS 1,76% 3 350 000 (+ 100 000)
9 SES AS 1,58% 3 000 000
10 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 1,28% 2 424 016 (- 630)
11 SWEDBANK NORGE MARKET-MAKING DERIVATER 1,26% 2 400 000
12 DANSKE BANK A/S DNK nom 1,19% 2 261 736 (- 50)
13 TVENGE TORSTEIN INGVALD 1,05% 2 000 000
14 ALFAPLAN AS 1,04% 1 980 000
15 NORDEA BANK FINLAND PLC. FIN nom 0,99% 1 878 400 (+ 10 000)
16 AT SKOG SA 0,98% 1 870 203
17 NORDNET BANK AB SWE nom 0,96% 1 817 978 (- 10 499)
18 GSO CREDIT ALPHA TRADING (CAYM) LP USA 0,96% 1 814 902
19 ALLSKOG HOLDING AS 0,95% 1 802 424
20 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0,94% 1 790 000
21 SUVEREN AS 0,90% 1 700 650
22 SKIENS AKTIEMØLLE ASA 0,83% 1 572 361
23 NYKREDIT BANK A/S DNK nom 0,81% 1 533 831
24 GSO CREDIT-A PARTNERS (CAYMAN) LP USA 0,71% 1 352 571
25 REGENT AS 0,64% 1 220 352
26 MYRA MATSENTER AS 0,64% 1 215 151
27 CITIBANK, N.A. USA nom 0,62% 1 177 722 (INN)
28 CAPRECA AS 0,58% 1 106 862
29 OMBUDSTVEDT SVEN 0,53% 1 012 149 (- 132 000)
30 ELLE HOLDING AS 0,53% 1 000 000 (INN)

UT av listen (men har ikke nødvendingvis solgt da to nye aksjonærer har kommet inn på listen):

HANS EIENDOM AS 1 000 000 (UT)
OSLO TANNMEDISIN AS 1 000 000 (UT)
highlander
10:21
29.02.2016
#5760

Re. Reppenskara 15.02.2016 11:10 #5831

Nei, Ombudstvedts kjøp ble ikke børsmeldt, men det ble heller ikke salget av nøyaktig samme antall aksjer siden forrige oppdatering. En merkelig transaksjon...
highlander
10:21
07.03.2016
#5800

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 29.02. i parentes)

1 GSO SPECIAL SITUATIONSMASTER FD LP CYM 7,80% 14 824 659
2 NOBELSYSTEM SCANDINAVIA AS 3,90% 7 400 000
3 GOLDMAN SACHS & CO EQUITY SEGREGAT USA nom 3,28% 6 227 440
4 ASTRUP FEARNLEY A/S 2,73% 5 189 688
5 UTHALDEN A/S 2,34% 4 450 000
6 ALLSKOG BA 1,84% 3 493 957
7 FIDUCIA AS 1,84% 3 486 644
8 BAROKK INVEST AS 1,76% 3 350 000
9 SES AS 1,58% 3 000 000
10 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 1,28% 2 423 516 (- 500)
11 SWEDBANK NORGE MARKET-MAKING DERIVATER 1,26% 2 400 000
12 DANSKE BANK A/S DNK nom 1,18% 2 240 736 (- 21 000)
13 TVENGE TORSTEIN INGVALD 1,05% 2 000 000
14 ALFAPLAN AS 1,04% 1 980 000
15 NORDEA BANK FINLAND PLC. FIN nom 0,99% 1 885 045 (+ 6 645)
16 AT SKOG SA 0,98% 1 870 203
17 GSO CREDIT ALPHA TRADING (CAYM) LP USA 0,96% 1 814 902
18 ALLSKOG HOLDING AS 0,95% 1 802 424
19 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0,94% 1 790 000
20 NORDNET BANK AB SWE nom 0,93% 1 764 970 (- 53 008)
21 SUVEREN AS 0,90% 1 700 650
22 SKIENS AKTIEMØLLE ASA 0,83% 1 572 361
23 NYKREDIT BANK A/S DNK nom 0,81% 1 532 831 (- 1 000)
24 GSO CREDIT-A PARTNERS (CAYMAN) LP USA 0,71% 1 352 571
25 REGENT AS 0,64% 1 220 352
26 MYRA MATSENTER AS 0,64% 1 215 151
27 CITIBANK, N.A. USA nom 0,59% 1 129 291 (- 48 431)
28 CAPRECA AS 0,58% 1 106 862
29 OMBUDSTVEDT SVEN 0,53% 1 012 149
30 ELLE HOLDING AS 0,53% 1 000 000
highlander
10:14
14.03.2016
#5852

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 07.03. i parentes)

1 GSO SPECIAL SITUATIONSMASTER FD LP CYM 7,80% 14 824 659
2 NOBELSYSTEM SCANDINAVIA AS 3,83% 7 276 456 (- 123 544)
3 GOLDMAN SACHS & CO EQUITY SEGREGAT USA nom 3,28% 6 227 440
4 ASTRUP FEARNLEY A/S 2,73% 5 189 688
5 UTHALDEN A/S 2,34% 4 450 000
6 ALLSKOG BA 1,84% 3 493 957
7 FIDUCIA AS 1,84% 3 486 644
8 BAROKK INVEST AS 1,76% 3 350 000
9 SES AS 1,58% 3 000 000
10 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 1,27% 2 418 516 (- 5 000)
11 SWEDBANK NORGE MARKET-MAKING DERIVATER 1,26% 2 400 000
12 DANSKE BANK A/S DNK nom 1,21% 2 292 733 (+ 51 997)
13 TVENGE TORSTEIN INGVALD 1,05% 2 000 000
14 ALFAPLAN AS 1,04% 1 980 000
15 NORDEA BANK FINLAND PLC. FIN nom 1,00% 1 895 045 (+ 10 000)
16 AT SKOG SA 0,98% 1 870 203
17 GSO CREDIT ALPHA TRADING (CAYM) LP USA 0,96% 1 814 902
18 ALLSKOG HOLDING AS 0,95% 1 802 424
19 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0,94% 1 790 000
20 NORDNET BANK AB SWE nom 0,92% 1 739 858 (- 25 112)
21 SUVEREN AS 0,90% 1 700 650
22 SKIENS AKTIEMØLLE ASA 0,83% 1 572 361
23 NYKREDIT BANK A/S DNK nom 0,81% 1 532 831
24 GSO CREDIT-A PARTNERS (CAYMAN) LP USA 0,71% 1 352 571
25 REGENT AS 0,64% 1 220 352
26 MYRA MATSENTER AS 0,64% 1 215 151
27 CITIBANK, N.A. USA nom 0,59% 1 129 291
28 CAPRECA AS 0,58% 1 106 862
29 OMBUDSTVEDT SVEN 0,53% 1 012 149
30 ELLE HOLDING AS 0,53% 1 000 000
highlander
07:29
17.03.2016
#5886

Ser at Rikard Storvestre, storaksjonær i Norske Skog, er sikker på at det til slutt vil komme en løsning på gjeldskampen. Strovestre tror selskapet vil tilby bedre betingelser for å få restruktureringsplanen gjennom. Snakker han for sin syke mor...?

Norske Skog melder at de har nedskrevet skattefordeler med NOK 482 millioner i årsregnskapet. De nedskriver imidlertid ikke anleggstilganger, mot revisors anbefaling. Selskapet vil velge ny revisor ved kommende generalforsamling...
highlander
13:01
21.03.2016
#5907

Norske Skog har foreslått en ny restruktureringsplan der det bl.a. inngår en emisjon til 2,24 kr pr aksje. (Det er i grunnen godt gjort, da aksjekursen på forslagstidspunktet fredag ettermiddag var 1,70 kr).

highlander
13:02
21.03.2016
#5908

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 14.03. i parentes)

1 GSO SPECIAL SITUATIONSMASTER FD LP CYM 7,80% 14 824 659
2 NOBELSYSTEM SCANDINAVIA AS 3,88% 7 377 325 100 869
3 GOLDMAN SACHS & CO EQUITY SEGREGAT USA nom 3,28% 6 227 440
4 ASTRUP FEARNLEY A/S 2,73% 5 189 688
5 UTHALDEN A/S 2,34% 4 450 000
6 ALLSKOG BA 1,84% 3 493 957
7 FIDUCIA AS 1,84% 3 486 644
8 BAROKK INVEST AS 1,76% 3 350 000
9 SES AS 1,58% 3 000 000
10 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 1,29% 2 443 780 (+ 25 264)
11 SWEDBANK NORGE MARKET-MAKING DERIVATER 1,26% 2 400 000
12 DANSKE BANK A/S DNK nom 1,22% 2 324 022 (+ 31 289)
13 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1,21% 2 290 000 (+ 500 000)
14 TVENGE TORSTEIN INGVALD 1,05% 2 000 000
15 ALFAPLAN AS 1,04% 1 980 000
16 NORDNET BANK AB SWE nom 1,00% 1 905 883 (+ 166 025)
17 NORDEA BANK FINLAND PLC. FIN nom 1,00% 1 905 045 (+ 10 000)
18 AT SKOG SA 0,98% 1 870 203
19 GSO CREDIT ALPHA TRADING (CAYM) LP USA 0,96% 1 814 902
20 ALLSKOG HOLDING AS 0,95% 1 802 424
21 SUVEREN AS 0,90% 1 700 650
22 SKIENS AKTIEMØLLE ASA 0,83% 1 572 361
23 NYKREDIT BANK A/S DNK nom 0,81% 1 532 831
24 GSO CREDIT-A PARTNERS (CAYMAN) LP USA 0,71% 1 352 571
25 REGENT AS 0,64% 1 220 352
26 MYRA MATSENTER AS 0,64% 1 215 151
27 CITIBANK, N.A. USA nom 0,59% 1 129 291
28 CAPRECA AS 0,58% 1 106 862
29 OMBUDSTVEDT SVEN 0,53% 1 012 149
30 ELLE HOLDING AS 0,53% 1 000 000
highlander
09:57
22.03.2016
#5932

Ser at Carnegie-analytiker Thomas Faeh er sterkt tvilende til at Norske Skog kan betjene låneforfallet i juni, selv om restruktureringsplanen godkjennes. Han fremholder at dersom selskapet skulle klare det, har de kjøpte seg tid frem til neste store låneforfall i 2019.

Ledelsen i Norske Skog hevder imidlertid at de bør klare dette ved salg av aktiva, ny lånefasilitet og emisjon...
highlander
09:39
29.03.2016
#5955

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 21.03. i parentes)

1 GSO SPECIAL SITUATIONSMASTER FD LP CYM 7,80% 14 824 659
2 NOBELSYSTEM SCANDINAVIA AS 3,88% 7 377 325
3 GOLDMAN SACHS & CO EQUITY SEGREGAT USA nom 3,28% 6 227 440
4 ASTRUP FEARNLEY A/S 2,73% 5 189 688
5 UTHALDEN A/S 2,34% 4 450 000
6 ALLSKOG BA 1,84% 3 493 957
7 FIDUCIA AS 1,84% 3 486 644
8 BAROKK INVEST AS 1,76% 3 350 000
9 SES AS 1,58% 3 000 000
10 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 1,29% 2 443 780
11 SWEDBANK NORGE MARKET-MAKING DERIVATER 1,26% 2 400 000
12 DANSKE BANK A/S DNK nom 1,18% 2 238 351 (- 85 671)
13 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1,17% 2 215 000 (- 75 000)
14 TVENGE TORSTEIN INGVALD 1,05% 2 000 000
15 ALFAPLAN AS 1,04% 1 980 000
16 NORDEA BANK FINLAND PLC. FIN nom 1,01% 1 913 945 (+ 8 900)
17 AT SKOG SA 0,98% 1 870 203
18 GSO CREDIT ALPHA TRADING (CAYM) LP USA 0,96% 1 814 902
19 NORDNET BANK AB SWE nom 0,95% 1 804 406 (- 101 477)
20 ALLSKOG HOLDING AS 0,95% 1 802 424
21 SUVEREN AS 0,90% 1 700 650
22 SKIENS AKTIEMØLLE ASA 0,83% 1 572 361
23 NYKREDIT BANK A/S DNK nom 0,81% 1 532 831
24 GSO CREDIT-A PARTNERS (CAYMAN) LP USA 0,71% 1 352 571
25 REGENT AS 0,64% 1 220 352
26 MYRA MATSENTER AS 0,64% 1 215 151
27 CITIBANK, N.A. USA nom 0,62% 1 179 291 (+ 50 000)
28 CAPRECA AS 0,58% 1 106 862
29 OMBUDSTVEDT SVEN 0,53% 1 012 149
30 ELLE HOLDING AS 0,53% 1 000 000
OldNick
09:24
31.03.2016
#17937

Norske Skog halter videre.

Sikrer noe likviditet ved å selge nye 63.5mill akser til NOK2.24/aksje og refinansierer noe driftskreditt.


NSG: Norske Skog: New securitization financing in place and completed private placement of new shares

Børsmelding
31.03.2016

Reference is made to the announcement on 18 March 2016 regarding amended
exchange offer; equity and liquidity initiatives; trading update and outlook.

Norske Skog has executed a new securitization facility ("NSF") with GSO and
Cyrus under which they provide us up to EUR 100 million of funding commitments
secured by receivables and inventory of the mills of Norske Skog Saugbrugs AS
and Norske Skog Skogn AS, the inventory of the mill of Norske Skog Golbey AS and
certain collection bank accounts. The proceeds from the NSF will exclusively be
used to replace the SpareBank1 Gruppen Finans AS Factoring Agreements and to
fund working capital expenses and other operational liquidity needs for the
group's mills. The SpareBank1 Gruppen Finans AS Factoring Agreements were
secured by the receivables of the mills of Norske Skog Saugbrugs AS and Norske
Skog Skogn AS and certain collection bank accounts.

Norske Skog has also received unconditional subscriptions of 63,460,714 new
shares at a subscription price of NOK 2.24 in the private placement directed to
GSO and Cyrus, in accordance with the announcement on 18 March 2016. The total
proceeds of the private placement amounts to NOK 142,151,999.36. The share
capital pertaining to the new shares will be registered in the Norwegian
Register of Business Enterprises as soon as possible. The newly issued shares
cannot be traded on the Oslo Stock Exchange before a listing prospectus has been
completed and published, and will accordingly be issued on an ISIN separate from
the ISIN of the Norske Skog's listed shares pending completion of the
prospectus.

Norske Skog is preparing for a repair offering directed towards shareholders,
which did not participate in the private placement. The details of the repair
offering have not been determined by Norske Skog and will be communicated in due
time. The shares are traded including the right to participate in the repair
offering pending further information from the Norske Skog.

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to section
5-12 of the Norwegian Securities Trading Act.

Norske Skog
Communications and Public Affairs

For further information:
Norske Skog media: VP Corp. Comm. Carsten Dybevig, Mob: +47 9176 3117
Norske Skog financial markets: VP IR Tom Rogn, Mob: +47 9485 5659
skipper*
09:38
31.03.2016
#12104

.
Tjener NSG penger i dagens marked ??? Noen som kan si noe om det her ..
skipper*
09:45
31.03.2016
#12105

Her må jo være enorme verdier som er totalt vanskjøttet..

Norske skog
highlander
17:11
04.04.2016
#6009

Nei, de solgte skogen og satset alt på papirfabrikker i sin tid, skipper*. Det ble en trist historie for aksjonærene.

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 29.03. i parentes)

1 GSO SPECIAL SITUATIONSMASTER FD LP CYM 7,80% 14 824 659
2 NOBELSYSTEM SCANDINAVIA AS 3,73% 7 077 325 (- 300 000)
3 GOLDMAN SACHS & CO EQUITY SEGREGAT USA nom 3,28% 6 227 440
4 ASTRUP FEARNLEY A/S 2,73% 5 189 688
5 UTHALDEN A/S 2,34% 4 450 000
6 ALLSKOG BA 1,84% 3 493 957
7 FIDUCIA AS 1,84% 3 486 644
8 BAROKK INVEST AS 1,76% 3 350 000
9 SES AS 1,58% 3 000 000
10 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 1,27% 2 403 780 (- 40 000)
11 SWEDBANK NORGE MARKET-MAKING DERIVATER 1,26% 2 400 000
12 DANSKE BANK A/S DNK nom 1,18% 2 249 449 (+ 11 098)
13 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1,17% 2 215 000
14 TVENGE TORSTEIN INGVALD 1,05% 2 000 000
15 ALFAPLAN AS 1,04% 1 980 000
16 NORDNET BANK AB SWE nom 1,01% 1 927 861 (+ 123 455)
17 AT SKOG SA 0,98% 1 870 203
18 NORDEA BANK FINLAND PLC. FIN nom 0,98% 1 864 445 (- 49 500
19 GSO CREDIT ALPHA TRADING (CAYM) LP USA 0,96% 1 814 902
20 ALLSKOG HOLDING AS 0,95% 1 802 424
21 SUVEREN AS 0,90% 1 700 650
22 SKIENS AKTIEMØLLE ASA 0,83% 1 572 361
23 NYKREDIT BANK A/S DNK nom 0,81% 1 532 831
24 GSO CREDIT-A PARTNERS (CAYMAN) LP USA 0,71% 1 352 571
25 REGENT AS 0,64% 1 220 352
26 MYRA MATSENTER AS 0,64% 1 215 151
27 DEUTSCHE BANK AG GBR 0,60% 1 134 651 (INN)
28 CAPRECA AS 0,58% 1 106 862
29 OMBUDSTVEDT SVEN 0,53% 1 012 149
30 ELLE HOLDING AS 0,53% 1 000 000

UT av listen:

CITIBANK, N.A. USA nom 1 179 291 (UT)

Endret 04.04.2016 17:11 av highlander
highlander
09:56
05.04.2016
#6019

Ifølge Reuters skal storeier i Norske Skog, GSO Capital Partners, ha stått bak utstedelsen av betydelig antall kredittforsikringer (CDS'er) i Norge. Via salg av CDS'er og kjøp av obligasjonslån kan belønningen bli stor dersom Norske Skog ikke misligholder før CDS-ene forfaller.

Sammen med Cyrus skjøt GSO nylig inn 142 millioner kroner i selskapet samtidig som de stilte til rådighet en kredittfasilitet.

Og GSO selger aksjer...:

"05/04-2016 08:09:15: (NSG) Norske Skogindustrier ASA - Mandatory notification of trade and disclosure of shareholding

Funds under the management of GSO Capital Partners LP
(together, "GSO"), a limited partnership controlled by
The Blackstone Group L.P. have on 4 April 2016 sold
164,500 shares of Norske Skogindustrier ASA
(the "Company" or "Norske Skog") at a price of NOK
1.94 per share.

After the transaction, GSO owns 64,382,673 shares,
equivalent to 25.41% of the issued share capital and
voting rights in Norske Skog."

Ser ellers at NSG-sjefen Sven Ombudstvedt sier at han ikke har tatt stilling til om han vil delta i reparasjonsemisjonen i selskapet. Selskapet forbereder nå tilbudet til de øvrige aksjonærene og han sier at har tar stilling når tilbudet foreligger.

Endret 05.04.2016 10:04 av highlander
highlander
11:04
11.04.2016
#6037

De 30 største aksjonærene pr i dag (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 04.04. i parentes)

1 GSO SPECIAL SITUATIONSMASTER FD LP CYM 7,74% 14 703 483 (- 121 176)
2 NOBELSYSTEM SCANDINAVIA AS 3,83% 7 277 325 (+ 200 000)
3 GOLDMAN SACHS & CO EQUITY SEGREGAT USA nom 3,28% 6 227 440
4 ASTRUP FEARNLEY A/S 2,73% 5 189 688
5 UTHALDEN A/S 2,34% 4 450 000
6 ALLSKOG BA 1,84% 3 493 957
7 FIDUCIA AS 1,84% 3 486 644
8 BAROKK INVEST AS 1,76% 3 350 000
9 SES AS 1,58% 3 000 000
10 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 1,27% 2 403 780
11 SWEDBANK NORGE MARKET-MAKING DERIVATER 1,26% 2 400 000
12 DANSKE BANK A/S DNK nom 1,19% 2 264 829 (+ 15 380)
13 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1,17% 2 215 000
14 TVENGE TORSTEIN INGVALD 1,05% 2 000 000
15 NORDNET BANK AB SWE nom 1,05% 1 987 974 (+ 60 113)
16 ALFAPLAN AS 1,04% 1 980 000
17 AT SKOG SA 0,98% 1 870 203
18 NORDEA BANK FINLAND PLC. FIN nom 0,98% 1 864 445
19 ALLSKOG HOLDING AS 0,95% 1 802 424
20 GSO CREDIT ALPHA TRADING (CAYM) LP USA 0,95% 1 800 067 (- 14 835)
21 SUVEREN AS 0,90% 1 700 650
22 NYKREDIT BANK A/S DNK nom 0,88% 1 665 831 (+ 133 000)
23 SKIENS AKTIEMØLLE ASA 0,83% 1 572 361
24 DEUTSCHE BANK AG GBR 0,72% 1 375 547 (+ 240 896)
25 GSO CREDIT-A PARTNERS (CAYMAN) LP USA 0,71% 1 341 515 (- 11 056)
26 REGENT AS 0,64% 1 220 352
27 MYRA MATSENTER AS 0,64% 1 215 151
28 CAPRECA AS 0,58% 1 106 862
29 CITIBANK, N.A. USA nom 0,57% 1 087 020 (INN)
30 OMBUDSTVEDT SVEN 0,53% 1 012 149

UT av listen:

ELLE HOLDING AS 1 000 000 (UT, men har ikke nødvendigvis solgt pga større aksjonær inn på listen)


gorwell
11:08
11.04.2016
#22297

Hvem er "normalt" proxy for NMBR SPFU/NBIM?

gorwell
highlander
19:12
19.04.2016
#6067

De 30 største aksjonærene pr 18.04. (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).

(endring siden forrige liste av 11.04. i parentes)

1 GSO SPECIAL SITUATIONSMASTER FD LP CYM 7,74% 14 703 483
2 NOBELSYSTEM SCANDINAVIA AS 3,63% 6 900 000 (- 377 325)
3 GOLDMAN SACHS & CO EQUITY SEGREGAT USA nom 3,28% 6 227 440
4 ASTRUP FEARNLEY A/S 2,73% 5 189 688
5 UTHALDEN A/S 2,34% 4 450 000
6 ALLSKOG BA 1,84% 3 493 957
7 FIDUCIA AS 1,84% 3 486 644
8 BAROKK INVEST AS 1,76% 3 350 000
9 SES AS 1,58% 3 000 000
10 CITIBANK, N.A. USA nom 1,29% 2 447 519 1 (+ 360 499)
11 CLEARSTREAM BANKING S.A. LUX nom 1,27% 2 403 780
12 SWEDBANK NORGE MARKET-MAKING DERIVATER 1,26% 2 400 000
13 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1,17% 2 215 000
14 DANSKE BANK A/S DNK nom 1,16% 2 211 729 (- 53 100)
15 TVENGE TORSTEIN INGVALD 1,05% 2 000 000
16 ALFAPLAN AS 1,04% 1 980 000
17 NORDNET BANK AB SWE nom 0,99% 1 888 619 (- 99 355)
18 AT SKOG SA 0,98% 1 870 203
19 NORDEA BANK FINLAND PLC. FIN nom 0,95% 1 810 845 (- 53 600)
20 ALLSKOG HOLDING AS 0,95% 1 802 424
21 GSO CREDIT ALPHA TRADING (CAYM) LP USA 0,95% 1 800 067
22 SUVEREN AS 0,90% 1 700 650
23 NYKREDIT BANK A/S DNK nom 0,88% 1 665 831
24 SKIENS AKTIEMØLLE ASA 0,83% 1 572 361
25 GSO CREDIT-A PARTNERS (CAYMAN) LP USA 0,71% 1 341 515
26 REGENT AS 0,64% 1 220 352
27 MYRA MATSENTER AS 0,64% 1 215 151
28 CAPRECA AS 0,58% 1 106 862
29 OMBUDSTVEDT SVEN 0,53% 1 012 149
30 ELLE HOLDING AS 0,53% 1 000 000 (INN)

UT av listen:

DEUTSCHE BANK AG GBR 1 375 547 (UT)
Provence
12:49
25.04.2016
#9114

[Beklager! Dette innlegget krever innlogging på stocktalk for å lese. Allerede registrert? Logg inn eller Gå til registrering og kjøp abonnement!]
Stockamateur
15:57
25.04.2016
#10695

Noen som gjorde grisemye kroner på udekkede CDI'er (gjeldsforsikring) i NSG. Et veddemål jeg har sans for, men CDI er nok bare for de store gutta.
highlander
10:18
02.05.2016
#6131

NSG teknisk konkurs...?

I årsregnskapet til Norske Skog fremkommer at revisor mener selskapets regnskap i betydelig grad avviker fra regnskapsstandarder under IFRS og at en nedskrivning på minst 2 milliarder norske kroner burde vært gjort. Dette ville medført betydelig negativ egenkapital for morselskapet og gruppen. Revisor konkluderer følgelig med at regnskapet ikke gir et korrekt bilde av selskapets finansielle posisjon og anbefaler ikke at det fremlagte regnskapet vedtas. Revisor påpeker at styremedlemmene kan bli holdt ansvarlig for å fortsette driften uten tilstrekkelig egenkapital eller finansiering. (Kilde: Xi)
OldNick
10:34
02.05.2016
#18044

Hele greia...

Norske Skog's revisor E&Y anbefaler at selskapet skriver ned balansen med NOK2 mrd. mer enn det styret har valgt, og indikerer med det at reell egenkapital er sterkt negativ.

Selskapet svarer med å sparke revisor (og håper på et annet resultat ved neste korsvei. Men rapporten står, og hva gjør GF? Det kan bli interessant?

NSG: Norske Skog - Publication of the annual report for 2015

Børsmelding
29.04.2016

The annual report for 2015 are now available on www.norskeskog.com, which includes the complete financial statements for Norske Skogindustrier ASA and the Group, the report of board of directors and auditor's report.

The company's auditor Ernst & Young AS has given an adverse opinion on the financial statements of the Parent Company and an adverse opinion on the financial statements of the Group. As announced on 10 February 2016, there is still a disagreement between the company's auditor and Norske Skog about the applicable principles and industry outlook relating to the calculation of asset values. In the accounting notes to the financial statements, the company has reasoned the company's choice of principles and valuations.

According to applicable accounting principles, Norske Skog has performed an impairment test of fixed assets. The impairment process has revealed that Norske Skog and the auditor have different views on the future industry outlook. The conclusion of the Board of Directors is that there is sufficient head-room to support the existing book values of the fixed assets, based on applicable valuation principles and the industry outlook.

- We have competitive business units that all are on the lower side of the cost curve and the fixed assets are valued in line with our European peers. After completing a diligent impairment testing at the year-end, we still see no need for a write-down of the fixed asset values, says Sven Ombudstvedt, President and CEO of Norske Skog.

As informed earlier, Norske Skog and the auditor have mutually agreed that a new auditor will be elected for Norske Skog at the annual general meeting 25 May 2016. Norske Skog is in the process of engaging a new auditor, and a proposal will be announced prior to the annual general meeting.

Norske Skog will be holding its annual general meeting on 25 May 2016 at 13:00 CET at Karenslyst allé 2 in Oslo. The notice and registration form for the general meeting will be published in the upcoming week.

The printed annual report can also be obtained by contacting: oddrunn.ringstad@norskeskog.com.

Norske Skog
Communications and Public Affairs
For further information:

Norske Skog media: VP Corp. Comm. Carsten Dybevig, Mob: +47 917 63 11
Norske Skog financial markets: VP IR Tom Rogn, Mob: +47 9485 5659

Norske Skog: Annual Report 2015 (PDF)
______

Utdrag fra revisor-rapporten slik den fremkommer i NSG's årsrapport, s. 127:

Basis for adverse opinion

In the Group financial statements the company's investment in associates and the carrying value of property, plant and equipment are significantly overstated based on our analysis of recoverable amounts. These matters constitute in our view significant departures from International Financial Reporting Standards as adopted by the EU. In our opinion an impairment of at least NOK 2.000 million should have been recognized applying the going concern assumption. If such impairment had been recognized book value of assets and equity would have been reduced by at least NOK 2.000 million respectively, which would lead to a significant negative equity for the group. In the parent company financial statements investments in subsidiaries are significantly overstated based on our analysis of recoverable amounts. These matters constitute in our view a departure from the Norwegian Accounting Act

Endret 02.05.2016 10:34 av OldNick
OldNick
10:34
02.05.2016
#18045

and accounting standards and practices generally accepted in Norway. In our opinion an impairment of at least NOK 2.000 million should have been recognized. If such impairment had been recognized book value of assets and equity would have been reduced by at least NOK 2.000 million respectively, which would lead to a significant negative equity for the parent company.

Adverse opinion on the financial statements of the Group

In our opinion, because of the significance of the matters described in the Basis for adverse opinion paragraph, the consolidated financial statements do not present fairly the financial position of the Group as at 31 December 2015 and its financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with the International Financial Reporting Standards as adopted by the EU. Accordingly, the accounts as presented should in our opinion not be adopted as the Company's financial statements for 2015.

Adverse opinion on the financial statements of the Group

In our opinion, because of the significance of the matters described in the Basis for adverse opinion paragraph, the consolidated financial statements do not present fairly the financial position of the Group as at 31 December 2015 and its financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with the International Financial Reporting Standards as adopted by the EU. Accordingly, the accounts as presented should in our opinion not be adopted as the Company's financial statements for 2015.

Emphasis of Matter

Without qualifying our opinion, we draw attention to the Board of Directors' report and Note 8 to the financial statements and the matters described in the section "basis for adverse opinion" above, which indicates the existence of material uncertainties that may cast significant doubt on the Company's and the Group's ability to continue as a going concern and, therefore, that the entity and the Group may be unable to realize its assets and discharge its liabilities in the normal course of business.

mer på link
highlander
12:57
02.05.2016
#6140

Nå har den automatiske applikasjonen til Provence oppdatert aksjonærlistene - slik at ST's brukere kan holde seg oppdatert over endringene blant de 30 største aksjonærene:Listene er nå ajour i VPS pr i dag, inkludert handler t.o.m. 27.04.16.
gorwell
09:05
04.07.2016
#22363

Privatkapitalen finansierer investeringer med dine og mine skattepenger

Fiberplater??? Det er da velkjent teknologi som bedriten tidligere har solgt seg ut av? Nå skal dem satse på å komme tilbake på markedet og få deg og meg til å betale for gildet...

gorwell
Minken
16:37
14.07.2016
#108

Hei
Sitter på en god slump NSG igjen og har en bra papirgevinst. Vurderer å selge meg ut oppover mot 3.80 hvis den går så langt i denne omgang. Stopploss er satt på 2,85.
Er det noen TA folk som vil dele stt syn på NSG med meg ?
Når det gjelder FA var jo det foreløpige resultatet mye over forventningene hvis en ser bort i fra eventuelle overraskelser m.h.t nedskrivninger.
Nikkel
07:36
15.07.2016
#339

Fra Hegnar.

I torsdagens rapport fra Investtech anbefales kjøp av aksjer i Norske SkogNSG
Minken
18:06
26.07.2016
#109

Hadde heldigvis ikke liggende inne salg på noe i dag, skal kanskje se på Investtech sine anbefalinger og slippe mesteparten oppover mot 5,50, flytter stopploss til 3,60. Hepp hepp, kjør på Skogen, du har gitt meg mange gleder (og noen søvnløse netter).
renud
20:26
26.07.2016
#13391

Dette går sikkert bra, Minken ;)

"NSG oppgradert fra "meget sannsynlig konkurs til " mest sannsynlig konkurs" (til Caa2 fra Caa3) av Moodys"
(Lånt fra et innlegg på chatten på Xtrainvestor i dag)
Minken
22:20
26.07.2016
#110

Takk for den :-) Det viktigeste erå plukke de som stiger 200 prosent mm og å selge i løpet av stigningen. Om de går konk etterpå er meg revnende likegyldig
Minken
20:02
28.07.2016
#111

Forsvant 65 k av aksjene mine på stopploss i dag, ble jo noen titusner i gevinst men kunne blitt mange flere hvis jeg ikke hadde vært så grådig. Samme feil hver gang men jeg vet at jeg ikke er alene om det :-) sitter igjen med kun en liten post nå så da stiger sikkert Skogen 1000 % i morgen.
Morty
12:14
02.08.2016
#5384

Kurshistorikken NSG de siste 10 år gir et klart bilde av en fordums storhet som har hatt sine utfordringer:Bank i bordet har man etter forholdene lost selskapet noenlunde inn til en "lun havn" ved at selskapet nå har fått trimmet sjappa med noenlunde OK resultater og ingen store gjeldsforfall før 2019. Videre er dete skjedd med forholdsvis liten utvanning ved at sum aksjer er økt fra 190 mill til 279 mill..

Giganten Blackstone (Inkl. GSO) med den mindre Cyrus har i tospann kommet inn som hovedaksjonær mer eller mindre bakveien med sine nå sum ca. 31 % etter de siste dagers nedsalg i underkant av sum 1 % som nok har forvirret markedet litt. I bakhodet har vi at begge egentlig har vært/er aktører på obligasjonsgjeldssiden NSG. For å få forfallet 6/16 unna kom de inn som eiere. De har kjøpt på først 2,80 og deretter ved emisjonen 2,24. Således har de solgt med gevinst. Sikkert flere enn meg som dog hadde håpt - og fortsatt håper - at de via sitt nettverk vil jobbe for at Norske Skog blir oppkjøpt av en konkurrent. Blackstone er en av storeiene hos minst en av de mest potensielle oppkjøperne. Så hva er "gulroten" for en oppkjøper:

På "standalone basis" er den utholdende NSG en brysom konkurrent som med EBITDA NOK 335 mill. Q2-16 kan skimte årlig EBITDA NOK 1,6 mrd.. Dette alene burde kunne trigge en prising adskillig høyere enn dagens børsverdi i området NOK 1 mrd..

Årlig rentekostnad NSG er iflg. Q2-16 nå rundt NOK 650 mill. årlig på netto gjeld 6,25 mrd.. Dette er over 10 % rente og selvsagt noe en oppkjøper med bedre balanse kjapt kunne halvert. Ergo kr 300 mill. økt resultat sett med en oppkjøpers øyne.

Dernest kommer et stort fremførbart underskudd i NSG på intet mindre enn NOK 12,85 mrd. iflg. årsrapport 2015. Med 25 % skatt gir det en "merverdi" for oppkjøper på intet mindre enn NOK 3,2 mrd..

Ovennevnte veier opp for det faktum at bokført EK på usle 190 mill. iflg. Q2-16 er i svakeste laget.

Konklusjonen er at her kan skadeskutte NSG-aksjonærer øyne håp om aksjekurs i området kr 10-20 utover 2017.

Enten i form av at en oppkjøper ser ovennevnte, eller ved at markedet gradvis priser dette inn om selskapet leverer fremover.
highlander
17:00
20.10.2016
#6502

Ser i DN at sjefen i NSG, Sven Ombudstvedt, frykter at norske strømpriser skal kunne stige etter at Stortinget vedtok en lovendring som åpner for at private aktører skal kunne bygge kraftkabler til utlandet.

Ombudstvedt mener selskapet har store kostnadsulemper knyttet til transport av råstoff og sluttprodukter og at lave norske strømpriser egentlig er det eneste konkurransefortrinnet selskapet har i den norske delen av virksomheten.

Videre fremholder han at en prisøkning på ti øre på den norske strømprisen betyr økte kostnader med hele 200 millioner kroner i året for NSG. Viktig å ha kontroll på dette, da gjelsbelastningen fortsatt er betydelig...
gorwell
10:58
01.04.2017
#22626

Tittet på NSG's 2016-rapport. Revenue har bunnet ut?

Med lik omsetning som omregnet til norske kroner er det fortsatt nedgang i omsetningen som regnet i dollar og Euro...

Isj.

gorwell
Stockamateur
15:22
26.04.2017
#11856

NSG har gått under radaren min siste år. Det er jo synd nå.

Skogen er en klar konkurskandidat, men noen år med seigpining skal vel til før de kaster inn håndkleet.
mabimb
15:40
26.04.2017
#202

NSG er nede i dag.Mer vel på 2,25 innen 14d.
Dividenten
21:58
26.04.2017
#16608

2,25...?

"Konsernsjef i Norske Skog Sven Ombudstvedt har i ettermiddag
solgt 2 415 349 aksjer til kurs 1,6457 kroner, hvorav 1 200 000
holdt gjennom Elle Holding AS. Ny beholdning er 0 aksjer."

Da må det en omvendt splitt til, om 14d....
Stockamateur
09:26
27.04.2017
#11859

Den stusset jeg på også divi.
OldNick
12:13
27.04.2017
#19037

Han sendte egentlig 2 beskjeder:

1. Til styret - dere kan begynne å lete etter ny sjef, og
2. Til markedet - det er ikke noe håp for selskapet som selvstendig foretak, selg/fusjoner det inn i et større selskap.
highlander
10:14
28.04.2017
#7172

Norske Skog-sjef Sven Ombudstvedt solgte onsdag hele aksjeposten han eide i selskapet - deretter falt aksjekursen som en sten og endte ned 38 %.

Ombudstvedt hevder at salget gjøres slik at det ikke skal stilles tvil i visse miljøer om hans integritet i forhold til å gjennomføre visse aksjoner som er nødvendige og slik at man kan få fortgang i refinansieringsprosessen.

Selskapets største norske aksjonær Rikard Storvestre er ikke nådig. Han mener at dette nesten ødelegger refinansieringsmuligheten, og uttaler at Ombudstvedt fremstår som den største drittsekken på Oslo Børs og at han solgte for å kunne bli sparket og dermed tjene mer på en sluttpakke.

"Kjendisinvestor" Arne Fredly, som hudflettet Norske Skog for refinansieringen for to år siden, stikker også hodet frem igjen:

- Nå vil selvfølgelig disse obligasjonseierne aldri gi seg. De har fortrinnsrett og vil komme til å ta over butikken. Det burde Ombudstvedt forstått den gangen. Det var en grunn til at pengene var så lette å hente inn, sier Fredly nå. (Kilder: DN/FA/Xi)

Endret 28.04.2017 10:15 av highlander
Stockamateur
11:54
04.05.2017
#11890

Kunne ikke la denne anledningen gå fra meg!

Short NSG. Solgt rundt 1,05. Stopp noe over HOD. Target ATL, d.v.s. gårsdagens close.
highlander
13:32
04.05.2017
#7203

Lykke til med den, Stockamateur. Siste 1,02.

Merkelig børsdag i dag med "søpleaksjer" som RENO og NSG høyt oppe på vinnerlista...
Stockamateur
10:27
05.05.2017
#11900

DNM kjøpte mye i går, og fortsetter i dag?
highlander
11:23
05.05.2017
#7214

Tidligere styreleder Jon-Aksel Torgersen i Norske Skog har kjøpt seg opp i industriselskapet og utelukker ikke nye kjøp.

- Aksjen er rimelig og selskapet går bra. Norske Skog hadde et greit driftsresultat og vil få positive valutaeffekter. Hele caset er fullstendig svartmalt, og snakket om konkurs er bare tull. Selskapet har ingen gjeldsforfall før høsten 2019, sier han. (Kilde: FA/Xi)
OldNick
10:27
08.05.2017
#19064

Som ventet så har NSG Adm.dir. Sven Ombudstvedt fratrådt sin stilling, og ny dir. Lars Sperre er konstituert.

Dette har vært en trigger for aksjen idag, som topper vinnerlisten.

Er nok short-inndekning i stor grad. Det må vi si oss fornøyd med.

NSG: Sven Ombudstvedt fratrer som konsernsjef i Norske Skogindustrier ASA

Børsmelding
07.05.2017

Sven Ombudstvedt har meddelt styret at han fratrer som konsernsjef i Norske Skogindustrier ASA. Styret har fritatt Ombudstvedt for arbeidsplikt, og fratredelsen vil derfor skje med umiddelbar virkning.

Ombudstvedt vil motta alminnelig godtgjørelse for sin stilling i oppsigelsesperioden på seks måneder.

For ytterligere informasjon:
Henrik A. Christensen, Styrets leder, E-post: henrik@rosom.no, Tel: +47 9096 7683
______

NSG: Lars P. S. Sperre tiltrer som konstituert konsernsjef i Norske Skogindustrier ASA

Børsmelding
07.05.2017

Styret har utnevnt Lars P. S. Sperre (41) som konstituert konsernsjef i Norske Skogindustrier ASA med umiddelbar tiltredelse. Sperre har vært ansatt i Norske Skogindustrier ASA siden 2006 og vært medlem av konsernledelsen siden 2014. Forut for utnevnelsen har Sperre vært ansatt i stillingen som Senior Vice President Corporate Strategy & Legal.

- Det er et samlet styre som står bak utnevnelsen. Lars er en helt naturlig kandidat til stillingen som konstituert konsernsjef. Han kjenner bransjen godt og har vært sentral i de omstillings- og finansieringsprosesser som har vært i konsernet de siste årene, og ikke minst i utarbeidelsen av den strategien som vi i dag jobber etter, sier styreleder Henrik A. Christensen.

- Jeg er svært motivert til å påta meg denne utfordringen. Norske Skog har mange dyktige medarbeidere med høy kompetanse og stort initiativ. Jeg er trygg på at vi sammen vil løse utfordringene med å realisere konsernets muligheter. Norske Skogs drift og kontantstrøm er god, men gjeldsnivået er for høyt og for mye av kontantstrømmen går dermed til rentebetalinger i stedet for å kunne investeres i konsernets virksomhet, sier Lars P. S. Sperre, konstituert konsernsjef i Norske Skog.

Lars P. S. Sperre har juridisk embetseksamen fra Universitetet i Bergen fra 2002. Sperre har tidligere arbeidet som advokat hos Wikborg Rein fra 2004 til 2006. Sperre har gjennom sine roller i Norske Skog de siste 10 årene opparbeidet seg en omfattende kompetanse innenfor konsernets effektiviseringsarbeid, finansiering, restruktureringsprosesser og

- Styret er meget tilfreds med at Lars tar denne utfordringen, og vi vil sammen med ledelsen ufortrødent fortsette arbeidet med å finne den beste refinansieringsløsningen for selskapet, videreutviklingen av Norske Skogs konkurransedyktige og solide fabrikkportefølje, samt realiseringen av konsernets vekstinitiativer. Norske Skog har høy gjeld, men positiv kontantstrøm og ingen obligasjonsforfall før i desember 2019, sier styreleder Henrik A. Christensen.

For ytterligere informasjon:
Henrik A. Christensen, Styrets leder, E-post: henrik@rosom.no, Tel: +47 9096 7683
skipper*
10:52
08.05.2017
#12648

.
Norske Skog

Utrolig at det er mulig å ødelegge et slikt selskap som Norske Skog.
På 70-tallet seilte vi fra Skogn til Europa med Avispapir..

Men slik gikk det når "Globaliserings-manien" tok overhand... sammen med Kverner... regner med det dukker opp en smarting som ser de utrolige verdiene i Norske Skog... ganske snart ...
En Røkke eller Fredriksen hadde vert tingen...
Stockamateur
15:26
08.05.2017
#11908

Kjøpte de shortede tilbake i dag tidlig. Og solgte dem på nytt nå uten å dekke short. Stopp >1,18.
skipper*
09:06
09.05.2017
#12650

Tror de stiger i dag også !
Stockamateur
10:53
10.05.2017
#11922

Og vi prøver for tredje gang. Vurderer stopp nivå.
Stockamateur
16:08
15.05.2017
#11954

Det gikk i boks. Dekket akkurat.
highlander
16:30
15.05.2017
#7246

Gratulerer :-)
Stockamateur
14:39
16.05.2017
#11959

Ny short i NSG. Ca. 25% av (fri) investeringskapital. Target ATL, stopp litt oppe på 90-tallet.

Endret 16.05.2017 14:39 av Stockamateur
Stockamateur
10:01
26.05.2017
#12013

Som å se på maling tørke siste 2 uker...

Gjesp.
Stockamateur
10:42
14.06.2017
#12042

ATL i NSG. Ligger an til bra volum. DNM selger big time, og NON kjøper.

Short ca. 20% av investeringskapitalen. Stopp følger etterpå.

Endret 14.06.2017 10:43 av Stockamateur
Stockamateur
11:04
14.06.2017
#12043

SL >0,80.
Stockamateur
11:42
14.06.2017
#12048

Betryggende å se at det er amatører (NON) som fortsatt kjøper.
Stockamateur
14:36
22.06.2017
#12078

Jeg hadde trailet stopp til 0,75, så har dekket for flere timer siden.

Hva er det som skjer i skogen som gjør at investorene går bananas?
Stockamateur
13:16
28.06.2017
#12094

Ingen kunne forklare det. Antagligvis er det ingen god forklaring i det hele tatt.
OldNick
12:44
16.07.2017
#19322

Nå kommer snart oppgjørets time for NSG's aksjonærer kommet.

Aksjekurser er i ører, og gjenstående gjeld fortsatt formidabel.

I et ("nesten") papirløst samfunn vil papirproduksjon være en liten nisje, og det er fortsatt for mange papirfabrikker og papirmaskiner.

Den skandinaviske papir-industrien burde konsolidere inn det som er igjen av Norske Skog.

NSG: Norske Skog - Status of recapitalization and trading update

Børsmelding
15.07.2017

______

Norske Skog har mottatt forslag til rekapitalisering

Aksjonærene kan bli sittende igjen med smuler


Are Strandli, Hegnar.no
16.07.2017

I en melding sendt ut fredag kveld kom det frem at Norske Skog har mottatt et forslag fra en "ad hoc"-komité som representerer majoriteten av eierne i selskapets senior sikrede obligasjoner på 290 millioner euro (SSNs) som har forfall i 2019, og i i selskapets Norwegian Securitization Facility (NSF) på 100 millioner euro.

I tillegg opplyses det at selskapet har mottatt forskjellige forslag til rekapitalisering fra andre viktige interessenter.

"Norske Skog vil sette i gang diskusjoner blant de forskjellige gruppene av interessenter i nærmeste fremtid, med sikte på å oppnå samtykke for implementeringen av en rekapitaliseringstransaksjon", heter det i meldingen.

- Målet med rekapitaliseringsprosessen er å etablere en bærekraftig balanse som vil gi en solid plattform for våre konkurransedyktige forretningsområder, samt nye vekstinititativ. Forslagene som er lagt frem av store investorgrupperinger er viktige bidrag for å oppnå en betydelig reduksjon av den totale gjelden og de årlige rentebetalingene til gruppen. Styret vil nå legge til rette for diskusjoner på tvers av kapitalstrukturen. Gitt den bokførte egenkapitalen og den store gjeldsbyrden til selskapet, er jeg optimistisk til at nøkkelinteressentene vil "bridge their diffenrences" og komme til en felles enighet, sier styreleder i Norske Skog, Henrik A. Christensen i meldingen.

Oppdatering

Norske Skog skulle opprinnelig lagt frem rapporten for andre kvartal på torsdag, men i en melding sendt ut onsdag kveld fremgikk det at denne blir utsatt til 23. august.

I forbindelse med fredagens melding, letter selskapet likevel litt på sløret.

Foreløpige tall viser at inntektene økte til 2.848 millioner kroner i 2. kvartal 2017, opp fra 2.693 millioner kroner i det forrige kvartalet.

Økningen skyldes noe høyere salgsvolumer, samt en svakere norsk krone, opplyses det.

Bruttoinntjeningen økte til 190 millioner kroner i 2. kvartal kvartal, fra 158 millioner i første kvartal, hjulpet av normal produksjon i Australasia.

Konsernets egenkapital gikk fra 39 millioner kroner i 1. kvartal til minus 567 millioner kroner i 2. kvartal, noe som reflekterer et tap i perioden.
OldNick
15:49
02.08.2017
#19392

OSLO Børs setter NSG på sin observasjonsliste.

Det betyr de gjør investorene oppmerksom på at de mener det det er usikkerhet om prisingen av aksjen.

NSG: OSLO BØRS - MOVE TO SPECIAL OBSERVATION

Børsmelding
02.08.2017

See the announcement issued by the Company on 28.07.2017. Until there is further clarification of the situation, price quotation will be subject to special observation.
______

NSG: Norske Skogindustrier ASA - Update on recapitalization process

Børsmelding
28.07.2017

______

Mens Erna derimot mener at Staten, dvs. skattebetalerne skal være med og finansiere Norske Skog. Vi er jo med indirekte via subsidier til tre-basert etanol/biodrivstoff, som Erna og hennes mannskap bør økes videre (de skal jo være med og "redde verden", vet vi).

NSG er jo en stor avtaker av norsk tømmer, og uten dem vil det bli smalhans for mange skogeiere. Og skogen vil fortsette å gro igjen med uforminsket fart pga. økt luft-temperatur, økt CO2-innhold i lufta og mer nedbør.

Norske Skog-aksjen stiger kraftig etter Erna-uttalelser

Statsministeren åpner for krisehjelp og sender aksjen opp over 20 prosent


Karl Wig, John Thomas Aarø, E24.no
02.08.2017

Norske Skog-aksjen bykser 21 prosent til 0,52 kroner aksjen på Oslo Børs onsdag, etter at statsminister Erna Solberg (H) åpnet for å gi det gjeldstyngede selskapet krisehjelp.

Konkursspøkelset henger over en av verdens største papirprodusenter. Norske Skog skylder 6,4 milliarder kroner i rentebærende gjeld, og et av lånene er allerede i mislighold. Nå jobbes det på spreng for å spikre en refinansieringsavtale med kreditorene. Fristen for å komme i havn var egentlig forrige fredag.

- Dersom selskapet ikke kommer i mål med forhandlingene, vil vi selvsagt gjøre en grundig vurdering av hva som kan gjøres, sier Solberg til Dagens Næringsliv.

"Nær sagt uunngåelig"

- Vi skal ha et profesjonelt statlig eierskap. I enkelte selskaper er det mulig å gripe inn, men det er for tidlig å si før en gjennomgåelse av dette er ferdig, presiserer statsministeren.

Norske Skog-aksjen har falt rundt 85 prosent på tolv måneder.

Uten en løsning med kreditorene har Norske Skog-styreleder Henrik Christensen advart om at en konkurs er «nær sagt uunngåelig».

Etter at fristen for å spikre en refinansieringsavtale ble utsatt, uttalte konsernsjef Lars P. Sperre har uttalt at de håper å kunne presentere et revidert forslag som får bred støtte «innen relativt kort tid».

Kvitter seg med aksjer

Men det kan virke som om eierne begynner å bli utålmodige.

Solbergs uttalelser onsdag kommer samtidig som den største aksjonæren, GSO Capital Partners, melder at de har kvittet seg med 2,6 millioner Norske Skog-aksjer. De har solgt seg gradvis ned siden 2016, og sitter nå med en eierandel på 15,6 prosent.

Onsdag har også Malaysian Newsprint Industries, som Norske Skog eier en tredjedel av, annonsert at de vil slå seg konkurs etter sviende tap i tre strake år.

Norske Skog har fabrikker i 14 land og er klodens nest største produsent av avispapir.
oge
22:02
02.08.2017
#17814

Jeg er skogeier og jeg håper Norske sog klarer seg. Mer vet ikke jeg om selskapet, olldnick. Ta en tur på AH og fullstendig useroøs prat blant venner som er romslige.
gorwell
14:11
03.08.2017
#22687

Saavidt jeg minnes gaar driften saavidt OK. Ser ikke bort fra at det skyldes subsidier som jeg like mye vil ha meg frabedt i Skogen som i Hydro, gidder ikke lete det opp at de mis-representerer verdier de har faatt til laans begge steder (kraftkontrakter). Naar det er sagt, med OK drift og positiv EBITDA, brudd paa laanebetingelser til tross, gjelden ser ut til aa vaere saavidt haandterbar.

Den som skal forklare aksjekursen i NSG boer legge samme argumenter til grunn for aa forklare aksjekursen i IP?

Legg merke til at NMBR "offisielt" er paa kjopersiden.

gorwell

Endret 03.08.2017 14:14 av gorwell
skipper*
18:11
03.08.2017
#12817

.
Bør staten gi samtlige obligasjonseierne et tilbud på 50% ...kanskje enda levere..
Går denne konkurs sitter ulvene klare...

Så bør regjeringen innføre forbud mot plastposer og innføre papirposer ...

Skal NORGE være miljøvennlige så må dette til... og slutte med dette idiotien som papiraviser det er slutt, men bæreposer i sterkt papir blir en ny trend garantert..

Endret 03.08.2017 18:15 av skipper*
renud
19:39
15.08.2017
#16418

Denne posten i Norske Skog ble krysset kl 16:20 i går:

Funds under the management of GSO Capital Partners LP (together, "GSO"), a limited partnership controlled by The Blackstone Group L.P. have on 14 August 2017 sold 23,969,076 shares of Norske Skogindustrier ASA (the "Company" or "Norske Skog") at a net price of NOK 0.40 per share. After the transaction, GSO owns no shares in Norske Skog.

Så kom meldingen i dag tidlig, som bekreftet hvem som kjøpte:

Kistefos AS har den 14. august kjøpt 23 969 076 aksjer i Norske Skog AS («Selskapet»). Etter dette har Kistefos AS og nærstående selskaper totalt 35 727 125 aksjer i Selskapet, tilsvarende 12,81 % av Selskapet, hvorav 11 102 174 er terminfinansiert.

Rakk dessverre ikke å reagere i sluttauksjonen i går på krysset, hvor det var mulig å få aksjer til 0,42, men tok på åpning i dag og i minuttene etter på snitt litt over 0,52. Gevinstsikret 1/3 på 0,79, og regner med at kursen fortsetter opp i morgen fra dagens close på 0,80.

Årsaken er at markedet nå har fått håp om at Sveaas (Kistefoss) skal bidra til at dagens aksjonærer sitter igjen med opptil 10% etter konvertering av lån/sletting av gjeld, noe som kan bety at kursen skal opp, og ikke videre ned, hvis man legger antydet enterprise value på 5-6 milliarder NOK til grunn.
renud
19:44
15.08.2017
#16419

- Hadde de trodd Norske Skog ville forsvinne ville de aldri investert. E24 15.08.2017

Norske Skog-sjefen mener det fortsatt er en fremtid for avispapir selv om selskapet skal skaffe seg flere ben å stå på. Denne uken skal selskapet presentere kreditorene for enda en ny redningsplan.

ARENDAL (E24): Samtidig som Norske Skog iherdig prøver å få på plass en finansiell redningsplan med kreditorene sine har konsernsjef Lars Sperre dratt til Arendalsuken.

- Dere skal ha en ekstraordinær generalforsamling 24. august. Er det siste frist for å få på plass en løsning?

- Det er ingen siste frist. Men vi går ut med et nytt tilbud til obligasjonseierne denne uken som sannsynligvis vil løpe til rundt 1. september. Så skal vi orientere aksjonærene på generalforsamlingen 24. august og gjøre noen styrevalg. Men det er ingen endelig frist, sier Sperre til E24.

Han var akkurat ferdig med paneldebatten som Treforedlingsindustriens Bransjeforening arrangerte tirsdag morgen. Tema var hvordan man skal klare å skape en konkurransedyktig næring i fremtiden, med stadig mer robotisering og andre utfordringer.

Både blant paneldeltagerne og publikum preget krisesituasjonen for Norske Skog mye av praten. For selv om Norske Skogs to store norske anlegg går i pluss på egen hånd, sliter konsernet med en høy milliardgjeld som man ikke tjener nok til å kunne klare å betjene.

- Men du har tid til å komme hit til Arendal?
- Ja, vi må benytte sjansen til jobbe for rammevilkårene, sier Sperre og smiler.


Norske Skog meldte tidligere i sommer at de ved utgangen av juni hadde i underkant av 500 millioner kroner i kontanter. 200 av disse trengs for å balansere løpende driftsinntekter og -utgifter, mens 250 har begrensninger på seg. Dermed er ikke mye igjen til å betjene renter på lånene.

Sveaas satser millioner
Tirsdag skjøt Norske Skog-aksjen i været etter at det ble kjent at fondsgiganten Blackstone (GSO) har solgt sine siste aksjer i selskapet og nå bare sitter igjen med obligasjoner, samtidig som investoren Christen Sveaas har kjøpt seg opp til å bli største aksjonær med 12,8 prosent av aksjene.


Norske Skog-sjefen sier til E24 at han ikke tror forhandlingssituasjonen vil endres som følge av at Blackstone ikke lenger eier aksjer.

- Hva synes du om at Sveaas er blitt største aksjonær?

- Det er bare å hyggelig å se at det er interesse for aksjen, men vi får se hva det eventuelt betyr for prosessen vi er i, sier Sperre og forteller at han fikk vite om aksjekjøpet til på morgenkvisten tirsdag og at han derfor ikke har rukket å reflektere så mye over det.

Etter hva E24 får opplyst fra en kilde med god kjennskap til norsk industri skal Sveaas være villig til å gå inn med betydelige ressurser i Norske Skog hvis han mener redningsplanen er tilfredsstillende.

E24 skrev lørdag hvordan flere mener det er en utvei for Norske Skog hvis de blir enige med kreditorene, både ved å utvide til å lage mer enn avis- og magasinpapir, og fordi det ligger store verdier i industrianleggene til konsernet.

- Er man uenige strategien videre for selskapet i disse forhandlingene med kreditorene, eller handler dette kun om det finansielle og gjelden?

- Nei, det handler ikke om strategien. Det man må huske på er at Norske Skog har vært børsnotert i årevis. Vi har noen av verdens mest profesjonelle investorer som har investert milliarder i selskapet, og hadde de trodd at Norske Skog ville forsvinne om et år eller to ville de aldri investert, sier konsernsjef Norske Skog, og fortsetter:

(fortsettes)

Endret 15.08.2017 19:45 av renud
renud
19:45
15.08.2017
#16420

- Det er en underliggende tro på at Norske Skog kan generere god avkastning i årene fremover med den strategien vi har, også i trykkpapirmarkedet. Det man krangler om er jo eierandelene.

En gjeldsreduksjon og finansieringsplan vil bety at deler av milliardgjelden til Norske Skog konverteres til aksjer. Spørsmålet er dermed hvor mye aksjer kreditorene skal få, hvor mye kapital selskapet trenger og hva dagens aksjonærer skal sitte igjen med.

(mer i linken)
eshuse
08:12
16.08.2017
#2546

Skal aksjonærene sitte igjen med noe må det komme en løsning der de skyter inn frisk kapital. Hvor stor blir emisjonen og hvor mye av gjelden kuttes?

Endret 16.08.2017 08:11 av eshuse
Stockamateur
09:32
16.08.2017
#12128

Fanken, der prøvde jeg å shorte NSG på 1,10+. Fikk ikke lånt aksjer!
renud
17:11
16.08.2017
#16425

Synd du ikke fikk napp på den shorten, Stokkis.
I ettertid ser jeg selvfølgelig at man skulle solgt der du ville shorte, men jeg ventet for lenge og hadde allerede mistet 1/3 av gevinsten da jeg dumpet på litt over og under 0,90. Ble allikevel pent 6-sifret gevinst på ett døgn, så jeg klager ikke.
Stockamateur
11:09
17.08.2017
#12129

Jeg ser at det var gode penger å tjene på idiotrallyet i NSG som kom til en slutt i går tidlig. Bjellesauer sørger for slike oppturer, jamfør Spettet. Men hvorfor skulle det plutselig gå så mye bedre med NSG med Sveaas som aksjonær istedet for Blackstone? Men kanskje alle som kjøpte er med kun for å få en kjapp gevinst?
highlander
07:16
19.08.2017
#7369

Styreleder Olav Peder Breivik i Viken Skog legger ikke skjul på at Viken Skog har en «B-plan», dersom obligasjonseierne vender tommelen ned til restruktureringsforslaget og at Norske Skog dermed kan bli slått konkurs.

Han sier de er i kontakt med flere aktører og at det kan bli et milliardløft med strategiske allianser. Tidligere styreleder i Norske Skog, Jon-Aksel Torgersen håper og regner med at selskapet etter hvert får roet og stabilisert situasjonen da selskapet per i dag driver med et positivt driftsresultat og har god lønnsomhet ved de fleste fabrikkene. (Kilde: DN/Xi)
highlander
07:18
19.08.2017
#7370

Fredag kveld ble meldte selskapet om en fristforlengelse. Ny deadline blir førstkommende onsdag:

18/08-2017 20:09:53: (NSG) Update on the recapitalization process

Norske Skog has extended the deadline for the current exchange
offers and consent solicitations to 23 August 2017. The
existing short-term standstill agreements has also been
extended to 23 August 2017, to allow for additional time to
conclude the ongoing stakeholder discussions and finalisation
of applicable documentation.

The group has received a commitment letter for a EUR 16
million liquidity facility from the majority holders of the
SSN (EUR 290m, 2019) bond and the NSF (EUR 100m, 2020) loan.
Norske Skog plans to launch a revised recapitalization
proposal with support from the majority holders of the SSN
bond and the NSF loan early next week. The liquidity facility
will allow Norske Skog to meet its operational cash flow
needs.

"We are very pleased that key stakeholders are supporting the
business operations of the group through a committed liquidity
facility. Our paper mills are highly competitive businesses
with a prosperous future irrespective of the final solution to
the group's capital structure." said Lars P.S. Sperre,
President and CEO of Norske Skog.

Both the exchange offers and consent solicitations, and the
existing short-term standstill agreements, which provide
forbearance due to the non-payment of June SSN and NSF
coupons, were otherwise due to expire on 18 August 2017.

Norske Skog has received a well-developed recapitalization
proposal from the majority holders of the SSN bond and the NSF
loan, which was detailed in the 28 July 2017 stock exchange
release. It is envisaged that a revised consent solicitation
based on the terms of that proposal will be launched early
next week.
highlander
10:53
25.08.2017
#7391

Christen Sveaas som i går ble valgt til ny styreleder i Norske Skog mener det ikke er nok å konvertere gjeld til egenkapital og at en rekapitalisering følgelig krever innskyting av ny kapital. Han uttaler at han ikke eier gjeld i selskapet. (Kilde: FA/Xi)
OldNick
17:49
18.09.2017
#19492

Forrige tirsdag den 12 Sept. etter børs-slutt, opplyste NSG at eierne av et Euro290 mill. pante-sikret obl.lån tok kontrollen av NSG's datterselskaper Norske Skog Holding AS og Norske Skog AS, ved å meddele at lånet var umiddelbart forfalt, og skifte ut eksisterende styrer (hvilket de iflg. låneavtalen hadde rett til).

Alle operative enheter i konsernet er eiet av Norske Skog AS.

NSG: Norske Skog: senior secured note holder acceleration

Børsmelding
12.09.2017

Citibank, N.A., London Branch ("Citibank"), in capacity as trustee under the indenture for the EUR 290 million senior secured notes due 2019 issued by Norske Skog AS ("SSN"), has today declared all monetary obligations under the SSN due and payable immediately (the "Acceleration").

Furthermore, Citibank, in capacity as security agent for the holders of the SSNs, has today notified Norske Skog Holding AS and Norske Skog AS that, in accordance with the rights following the Acceleration, new boards of directors consisting of Sven Ombudstvedt (chairman), Nils Ingemund Hoff and Rune Sollie have been elected for each of Norske Skog Holding AS and Norske Skog AS.

The board of directors of Norske Skogindustrier ASA will assess the notices received and continue the work towards a recapitalization of the Norske Skog group.

Norske Skog
Communications and Public Affairs

For further information:
Lars P. Sperre, President & CEO, E-mail: lars.sperre@norskeskog.com
______

En litt mer oppklarende børsmelding kom fra NSG's ledelse dagen etter:

NSG: Oppklaringer rundt Norske Skogindustrier ASA og dets datterselskaper

Børsmelding
13.09.2017


Medfølgende presentasjon av NSG's selskaps-struktur: NSG: Legal Structure (PDF)
______

Idag kom det nye styret, med styreformann C.Sveaas med et nytt refinansieringsforslag for NSG. Kanskje det siste fra styret i selskapet?

Viktigste punkter (hvis forslagene godtas):
- Gjelden reduseres med ca. NOK 6 mrd. (fra ca. 9 til 3)
- Rentebelastningen reduseres med ca. NOK 400 mill/år (fra ca. 600 til 200)
- Sikrede kreditorer vil overta ca. 94% av aksjekapitalen, usikrede kreditorer ca. 4% og nåværende aksjonærer ca. 2% av aksjekapitalen etter konvertering.
- Nåværende askjonærer og usikrede kreditorer får fortrinnsrett til ny-emisjon på NOk 400 mill., noe som (hvis de tegner fullt) vil gi disse 2 gruppene kontroll over ca. 23% av aksjekapitalen (etter emisjon).
- Styret har satt frist til kl. 17:00 (CET) fredag 29 Sept. for å godta forslaget.

NSG: Rekapitalisering av Norske Skog-konsernet

Børsmelding
18.09.2017


NSG: Presentasjon ved dagens pressekonferanse (PDF)
______

E24.no: Hvis de usikrede kreditorene sier nei er det over. Styreleder Christen Sveaas legger mandag ettermiddag frem Norske Skog-styrets nye redningsforslag, der gjelden kuttes med seks milliarder kroner

Hegnar: Norske Skog vil redusere gjelden med seks milliarder. Norske Skogs forslag til refinansiering innebærer at gjelden reduseres med seks milliarder kroner. Sier kreditorene nei går selskapet konkurs

Endret 18.09.2017 17:51 av OldNick
OldNick
17:50
18.09.2017
#19493

Hvis jeg ikke har regnet feil (og det kan det godt hende jeg gjør), så priser styret dagens aksjekapital til ca. NOK 39 mill.

Med 279 mill aksjer utestående (før evt. derivater?), tilsvarer det ca. NOK 0.14/aksje (= 39/279).

Så spørs det da hvilket pris markedet vil sette på dette (etterhvert). Dagen idag endte aksjen på 51 øre.

Endret 18.09.2017 18:01 av OldNick
highlander
10:46
19.09.2017
#7465

I en sammenligning med andre børsnoterte papirprodusenter, kan pantehaverne se ut til å bli sittende med verdier som er verdt 170 prosent av gjeldens pålydende. Det forutsetter riktignok en verdsettelse av aksjekapitalen tilsvarende et sunt selskap - noe det ser ut til å bli etter refinansieringen.

Men det er ikke mer spekulativt enn at totalkapitalen gis verdi på 6 milliarder kroner i regnestykket. Det er på linje med StoraEnso og UPM-Kymmene med Norske Skogs anslåtte EBITDA på 700 millioner. (Kilde: FA/Xi)
renud
11:39
19.09.2017
#16473

Hvis enden på visa blir at forslaget går igjennom, skal dagens 278.994.995 aksjer tilsvare 2% av total antall aksjer etter konverteringen (sett bort fra emisjonen på 400 mill NOK (2 x 200 MNOK fra henholdsvis aksjonærene og de usikrede bond-holderne)), noe som skulle gi et endelig antall aksjer etter konverteringen på ca 13,950 milliarder aksjer, hvis jeg har regnet riktig.

Dersom man bruker ovennevnte verdianslag (etter restruktureringen) på totalkapitalen på 6 milliarder kroner i regnestykket, gir dette 6 mrd NOK/13,95 mrd aksjer = ca 0,43 nok/aksje? Hvor er feilen?
eshuse
11:49
19.09.2017
#2563

Dersom selskapet verdsettes til 6 mrd vil jo tegningsrettene i fortrinnsrettemisjonen ha en verdi:
"Styret foreslår at tegningskursen settes til en verdsettelse
basert på 6x inneværende års estimerte brutto driftsresultat
på ca NOK 700 millioner."


OldNick
15:17
19.09.2017
#19500

Fra E24 idag:

Sveeas-plan verdsetter ny Norske Skog-aksje til 13 øre

Sindre Hopland, E24.no

Mandag presenterte styreleder Christen Sveaas styret i Norske Skogindustriers plan for refinansiering av selskapet.

Presentasjonsmaterialet gir flere opplysninger om hvordan selskapet vil bli seende ut etter gjennomføringen av omveksling av gjeld til aksjer og aksjeemisjon.

Styrets forslag til prising i emisjonen tilsier en aksjekurs på 13 øre, noe som igjen vil verdsette hele egenkapitalen i det nye selskapet til 1,8 milliarder norske kroner.

Planen er basert på en verdsettelse av Norske Skog seks ganger et antatt brutto driftsresultat på 75 millioner euro.
______

Hvis det er slik at dagens aksjonærer, som bare vil sitte igjen med 2% av aksjekapitalen etter gjelds-konvertering, får tegne for nye NOK 200 mill. etterkonvertering, til si 13 øre/aksje, vil det kunne tegnes ca. 1539 mill. nye aksjer (200/0.13), dvs. man skulle eksempelvis få ca. 5.5 tegningsrett pr. gammel aksje (dersom 1 tegn.rett tegner en ny aksje).

Dersom børskursen på NSG = 0.50, så prises da 1 tegn.rett indirekte til ca. 6 øre [1 x 0.50 + 5.5 x 0.13 = 6.5 x (X + 0.13), gir X = 0.057]

Endret 19.09.2017 15:18 av OldNick
highlander
11:14
20.09.2017
#7467

Mens Norske Skog i sitt restruktureringsforslag ikke har gjort noen forskjell på de usikrede lånene på totalt EUR 493 millioner virker det lite kommunisert at EUR 207 millioner (Prior Exchange Notes - PENs) av disse reelt har bedre prioritet ettersom låntaker er datterselskapet Norske Holding AS.

Ved en konkurs vil de sikrede panthaverne tiltre pantene i aksjene i datterselskapet Norske Skog AS (eiet av Norske Holding AS) noe som iht selskapet igangsetter en prosess hvor det må settes en pris på disse aksjene via fairness opinion fra meglerhus eller om mulig ved bud fra andre aktører - inklusive de usikrede selv - før låneagent Citibank overflytter aksjene.

Dermed vil beløp som overstiger det sikrede lånebeløpet på EUR 450 millioner i sin helhet gå til PENs før de øvrige usikrede kan få noe. Ut fra selskapets reduserte guiding på EBITDA vil anslagsvis alt over en EV/EBITDA multiplikator på knappe 6 for 2017E begynne å gi dekning for PENs. Konkurrerende selskap - dog betydelig større - i aksjemarkedet prises til EV/EBITDA rundt 8. Konsernsjef Sperre har fremhevet at redusert guiding fra en EBITDA på NOK 1 milliard til NOK 0,7 milliard for 2017 i stor grad skyldes valutakursendringer og endrede kraftpriser , men også påpekt at de tror det er rom for prisøkning på produktene fremover. Forslaget fra styret vil gi PENs ca 2% dekning + opsjoner i likhet med de øvrige usikrede långiverne mens en EV/EBITDA multippel på den operative driften på 7 (eller evt 8 ) vil gi knappe 40% (eller 80%) dekning. Med bedre prioritet og slike utfallsrom kan man anta at eierne av PENs vil utgjøre den største faren mot styrets forslag og den største faren for konkurs. (Kilde: Xi)

Mange som eier PEN-obligasjoner kommer ut fra dette trolig til å stemme nei til forslaget.
renud
13:38
20.09.2017
#16480

Forslaget krever 75% støtte fra aksjonærene, noe det nok vil få ettersom alternativet fort blir null. Og det meste tyder på at de sikrede långiverne var forhåndskonsultert, selv om det ble benektet på det sterkeste, og allerede har gitt sitt aksept.

Da gjenstår de usikrede långiverne, og jeg mener de også må støtte forslaget med 75%, noe jeg tviler på at blir tilfellet.

Da må forslaget enten tilpasses, dvs at de sikrede får mindre, de usikrede mer (og variert iht. til ulike underliggende avtaler i de ulike usikrede lånene) og aksjonærene mindre. Blir de ikke enige, går NSG i vifta og dagens aksjonærer nulles.

HIGH RISK!
Holder meg derfor unna.
highlander
16:18
20.09.2017
#7469

Ja, det er stor fare for at Skogen går åt skogen, så tar ikke i denne med ildtang, verken aksjen eller noen av obligasjonene.
highlander
11:59
21.09.2017
#7471

Den velkjente investoren og milliardæren Endre Røsjø hevder via Twitter-melding at de usikrede långiverne i Norske Skog skal ha tilbudt seg å rekapitalisere selskapet der de sikrede långiverne skulle tilbakebetales. Han er kritisk til at Norske Skog ikke har informert markedet om tilbudet. (Kilde: Xi)
OldNick
09:22
27.09.2017
#19535

ref. renud #16480,

Nå kommer det ubekreftede meldinger om at de usikrede kreditorene, som har en betydelig del av utestående gjeld, kommer til å stemme nei til styrets rekapitaliseringsforslag, hvor fristen til å godta utløper fredag kl. 17:00.

Ledelsens og panthavernes forsøk på å stjele selskapet

Norske Skogs største långivere skal være villige til å felle redningsplanen fra styreleder Christen Sveaas


Johann D. Sundberg, E24.no
27.09.2017

Til tross for utvetydige trusler om konkurs kommer majoriteten av eierne av usikrede obligasjoner til å stemme nei til redningsplanen for Norske Skog.

Det skriver Finansavisen basert på en e-post fra en ikke navngitt kilde.

De reagerer sterkt på at de usikrede kreditorene, som i alt har gitt 4,7 milliarder kroner i lån til Norske Skog, må veksle inn sine obligasjoner til aksjer som vil representere fire prosent av det refinansierte selskapet, ifølge planen som styreleder Christen Sveaas presenterte sist mandag.

Kreditorene med pantesikkerhet, blant annet i datterselskapet som eier de operative virksomhetene, vil få 94 prosent.

Frustrasjon

«De usikrede kreditorene uttrykker nå frustrasjon over det de karakteriserer som ledelsens og panthavernes forsøk på å stjele selskapet gjennom verdi-destruktive prosesser», skriver Finansavisens kilde.

Da styreleder Sveaas presenterte styrets forslag for det gjeldstyngede skogkonsernet sist mandag, var han krystallklar på at alternativet er konkurs og at de pantesikrede kreditorene ville overta de operative virksomhetene som er konsernets eneste verdi.

Dette gjentok Sveaas i en børsmelding tirsdag hvor det ble meldt om at 65 prosent av de sikrede kreditorene hadde bekreftet sin støtte til planen.

Beste løsning

«Styrets forslag er den beste løsningen gitt omstendighetene, og det gir mer verdi til samtlige interessenter enn alternativet. Alternativet vil utløse en komplisert insolvensprosess, som vil resultere i at Norske Skog blir 100 prosent eid av de sikrede obligasjonseierne», sa Sveaas i børsmeldingen.

Hverken Sveaas eller Norske Skog har så langt konkretisert hva som eventuelt skulle bli så komplisert ved en konkursåpning og hvilke konsekvenser dette kan få.

Derimot understreket Sveaas selv da han presenterte planen, at driften ved Norske Skogs fabrikker vil gå videre fordi de pantsikrede kreditorene vil overta eierskapet.

Tidsfristen for kreditorene til å si ja eller nei til planen løper ut førstkommende fredag klokken 17.00.

Når fristen er gått ut og dersom spådommen til Finansavisens kilde slår til og planen stemmes ned, er det opp til styret i Norske Skog å bestemme for om de vil gjøre alvor av trusselen om å slå seg konkurs.

Fristen førstkommende fredag er imidlertid ikke den første tidsfristen som er satt knyttet til Norske Skogs refinansiering i år.

Det forrige styret la frem et forslag allerede i begynnelsen av juni og frister for løsninger er blitt utsatt flere ganger.

Vil kutte gjelden med seks milliarder

Norske Skog-styrets løsning innebærer at gjelden kuttes fra ni til tre milliarder kroner.

Løsningen innebærer at alle kreditorene omgjør all gjeld til aksjer.

De pantsikrede kreditorene får 94 prosent av selskapet pluss et obligasjonslån på 250 millioner euro til åtte prosent rente.

De usikrede kreditorene får fire prosent av aksjene i det nye selskapet.

Dagens aksjonærer blir sittende igjen med fattige to prosent.

Så vil de usikrede kreditorene og dagens aksjonærer få rett til samlet å tegne nye aksjer for 400 millioner kroner, noe som vil redusere de pantsikrede kreditorenes eierandel til 77 prosent.

I redningsplanen er kursen på Norske Skog-aksjen indikativt satt til 13 øre.
highlander
14:32
27.09.2017
#7497

Re. OldNick

Sjekk P.M.
renud
15:30
27.09.2017
#16515

Man kan nå med 99,99% sannsynlighet fastslå at aksjonærene med 100% sannsynlighet kommer til å nulles.

STAY AWAY.
renud
16:36
27.09.2017
#16516

Ting endrer seg fort...
Et halmstrå ble kastet ut av de usikrede nå like før close, hvor aksjonærene tilbys følgende:

3% iht forslaget (pre new money), 12.2% Past-new money og 11,7% Post-Warrants.

Tok derfor en liten post, som jeg er klar over at kan gå i null.

Se siste side i det vedlagte tilbudet; Exhibit 1 - Unsecured Proposal:

Norske Skog unsecured bond holder recapitalization proposal. 27.09.2017 15:55
OldNick
16:47
27.09.2017
#19537

(Obs. renud kom meg i forkjøpet. Lar det allikevel stå, siden det inneholder direkte link til forslaget - se nederst)
______

En komite bestående av mer enn 50% av de usikrede kreditorene har meddelt at de ikke kommer til å stemme for NSG-styret forslag til rekap. (se OldNick #19492 lenger tilbake i topic), men har oversendt selskapet sitt forslag til rekapitalisering som de usikrede vil stemme for.

De anmoder samtidig om at styret trekker sitt forslag fra 18/9, og imøtekommer de usikrede kreditorers krav.


Norske Skog unsecured bond holder recapitalization proposal

Børsmelding
27.09.2017

Norske Skog has today received a recapitalization proposal from a majority of senior unsecured noteholders (the "Unsecured Proposal"), and Norske Skog will for the purpose of information parity publish the Unsecured Proposal. The board of Norske Skogindustrier ASA will review the Unsecured Proposal in an appropriate manner.

The approval deadline for Norske Skog's ongoing consent solicitation is set to Friday 29 September at 17.00 CET.

The Unsecured Proposal is attached to this press release.

Norske Skog
Communications and Public Affairs


NSG: Nytt rekapitaliseringsforslag fra de usikrede kreditorenes komite (PDF)

(Jeg har ikke fått tid til å se på detaljene - enda)

Endret 27.09.2017 16:48 av OldNick
renud
18:13
27.09.2017
#16517

Kan legge til dette fra samme tilbud (siste side i vedlegget):

1c Recovery Shareholders (September 18.-forslaget i parentes):
Pre-New Money: 38.1% (25,4%)
Post-New Money: 61,3% (25,4%)
Euro 640m EV: 204,4% (158,1%)

Endret 27.09.2017 18:13 av renud
Stockamateur
09:48
28.09.2017
#12170

renud

Risikoviljen skorter det ikke på :-)
renud
14:42
28.09.2017
#16521

Ute igjen for et par timer siden.
Caset var at den skulle dra opp på stort volum i dag på forventninger til avtale i morgen, men så godt som null volum og flat kurs. Da selges det.

Faren er at de usikrede i det ene lånet, som faktisk har en viss sikkerhet i det ene datterselskapet hvor verdier ligger, gjør en hestehandel med de sikrede som medfører at NSH konker allikevel. Altså fremdeles high risk.
OldNick
16:31
28.09.2017
#19545

De pantesikrede obligasjonseierne, representert ved en majoritets-støttet komite, vender tommelen ned for forslaget som kom i går fra de usikrede's representanter (se renud #16516 lenger tilbake i topic).

Det kan bety at NSG's skjebne er forseglet - det går mot konkurs.

Hva som aktørene burde være fokusert på, er at selskapet og deres operative enheter forblir operative.

Disse er mye mer verdt operative enn ikke-operative, og det er viktig.

Men, så langt har selskapet fått likviditet gjennom nye lån fra de sikrede obligasjonseierne, så det er trolig at operasjonene er noenlunde sikre.


NSG: Secured Bondholder Response to the Unsecured Bondholder proposal

Børsmelding
28.09.2017

Norske Skog has today received a response from a group of Senior Secured Bondholders (the "Secured AHC") to the recapitalization proposal from a majority of senior unsecured bondholders (the "Unsecured Proposal") made public yesterday 27 September.

Norske Skog will for the purpose of information parity publish the letter received from the Secured AHC. The board of Norske Skogindustrier ASA will review the Unsecured Proposal and the response from the "Secured AHC" in an appropriate manner.

The letter directed to the Chairman of the Board of Directors in Norske Skogindustrier ASA from the Secured AHC reads as follows:


[Quote]

The SSN Ad Hoc Committee representing c. 65% of the Senior Secured Notes due 2019 would like to firmly indicate to the Board of Directors of Norske Skogindustrier ASA that the SSN AHC does not support the Unsecured Creditor proposal that was published to the broader market on 27 September 2017. This was released without notification to the Company, and in our opinion, has no possibility of achieving the requisite consensual support across the Company's key creditor classes.

As the Board knows, the SSN AHC has already publicly offered its support to the Company's Consent Solicitation which was announced on 18 September 2017 and also provided lock-ups to it. That being said, contrary to what has been inaccurately portrayed by the Unsecured Creditors, the SSN AHC have attempted to engage in constructive dialogue with the Principal Members of the PEN and SUN Unsecured Ad Hoc Committees, and presented an improved offer to the Unsecured Creditors and Shareholders, which offered 50% better initial and proportionate equity recoveries to both the Unsecured Creditors and Shareholders than the Company's Consent Solicitation of 18 September 2017. As a matter of record, this was done prior to the public release of the Unsecured Creditors' proposal, and evidences the fact that the SSN AHC have tried in good faith to reward out-of-the-money stakeholders with additional value in order to facilitate the possibility of a consensual solution. Indeed, we would note that the proposal made publicly by the Unsecured Creditors' did not change from the one communicated by them to the SSN AHC on 22 September 2017, and unlike the SSN AHC, they have made no attempt to try and reach a compromise position. In light of the threats of litigation by the Unsecured Creditors, we think it is important to establish the facts from noise.

Endret 28.09.2017 16:35 av OldNick
OldNick
16:33
28.09.2017
#19546

As a further demonstration of our willingness to work constructively to reach a consensual outcome for the benefit of the Norske Skogindustrier ASA and the Company's stakeholders, the SSN AHC are willing to keep open the improved terms offered to the Unsecured Creditors and Shareholders through to the 29 September 2017, which represents the expiry of the Company's Consent Solicitation proposal. If however, the Junior stakeholders are unwilling to support the improved terms which offer them enhanced value and recoveries, the SSN AHC believes the Board of Norske Skogindustrier ASA should move decisively and expediently to immediately transition to contingency planning on Monday, 2 October 2017, in order to best protect the value of the operating companies. As we all agree, this process has taken a long time, which has created uncertainty and complexity for the operating business; it is imperative that the Board of Norske Skogindustrier ASA do not permit the demands of out-of the-money Unsecured Creditors to supersede the urgency of progressing the restructuring and preserving value for the benefit for the Company's many other stakeholders.


With kind regards,

The Senior Secured Notes Ad Hoc Committee

[Unquote]


The approval deadline for Norske Skog's ongoing consent
solicitation remains Friday 29 September at 17.00 CET.

Norske Skog
Communications and Public Affairs
______

Media:

Hegnar: Nytt Norske Skog-forslag får tommelen ned. De sikrede obligasjonseierne sier nei

E24: Svarer blankt nei til Norske Skog-kreditorenes mottilbud. Etter at de usikrede kreditorene avviste redningsplanen som ble lansert av styret i Norske Skog kom de med sitt eget forslag. Det sier de pantsikrede kreditorene nå blankt nei til

Endret 28.09.2017 16:41 av OldNick
renud
01:42
29.09.2017
#16522

De sikrede hevdet i børsmeldingen, et stykke ned, at de allerede før de usikredes mottilbud, hadde tilbudt både dem og aksjonærene 50% mer, altså 6 og 3% i stedet for 4 og 2%, noe de usikrede hevder de ikke har hørt noe om.

Litt av en farse, sett utenfra, men dette har siden før Sveaas kjøpte seg en stor nok aksjepost til å kontrollere styret, og dermed forhandlingene med de sikrede, vært den eneste planen:

1. De sikrede kommer med et tilbud de vet at de usikrede vil avslå.
2. De sikrede tiltrer deretter pantet.
3. De sikrede oppnår opptil 140% dekning for sine krav (ulovlig?) og Sveaas ender høyst sannsynlig opp som medeier, samt får beholde og kontrollere avtakeren av sitt eget tømmer.

Kriminalitet på høyt plan, men veldig vanskelig å reversere i rettssystemet.
OldNick
18:32
29.09.2017
#19550

NSG utsetter fristen til tirsdag, kl. 17


NSG: Norske Skog extends consent deadline for the board's recapitalization proposal

Børsmelding
29.03.2017

Norske Skog has decided to extend the consent solicitation deadline for the ongoing recapitalization proposal from 29 September until Tuesday 3 October at 17:00 CET.

The consent solicitation deadline has been extended from Friday 29 September until Tuesday 3 October 2017 at 17:00 CET. Norske Skog will use the period prior to the new expiration deadline to continue discussions with various stakeholder groups to try to achieve sufficient support for a consensual recapitalization solution for the Norske Skog group. The Board of Directors will continue to follow and evaluate the situation thoroughly during this period.

- The recapitalization process is challenging, as we knew it would be, but we want to allow time to finalize our discussions with the various stakeholders. We believe that the extension of the consent deadline will improve the chances of reaching a solution, especially after the last day's actions from different stakeholders. As we have previously made clear, the board of Norske Skogindustrier ASA firmly believes that only less beneficial alternatives to a consensual solution exist. Norske Skog has 7 profitable business units that will continue normal operations regardless of the outcome of the consent solicitation process," said Mr. Christen Sveaas, Chairman of Norske Skogindustrier ASA.

Norske Skog
Communications and Public Affairs

For further information:
Christen Sveaas, Chairman Norske Skogindustrier ASA, Email: Christen.Sveaas@kistefos.no

Lars P. S. Sperre, CEO & President Norske Skogindustrier ASA, Email: Lars.Sperre@norskeskog.com
OldNick
16:58
03.10.2017
#19570

NSG utsetter fristen videre til torsdag, kl. 17


NSG: Norske Skog extends consent deadline for the board's recapitalization proposal

Børsmelding
03.01.2017

Norske Skog has decided to extend the consent solicitation deadline for the ongoing recapitalization proposal from 3 October until Thursday 5 October at 17:00 CET.

Norske Skog will use the period up to the new expiration deadline to speed up the continued discussions with the various stakeholder groups to try to achieve sufficient support for a consensual recapitalization solution for the Norske Skog group. The Board of Directors will continue to follow and evaluate the situation thoroughly during this period.

- We need some extra time to align initiatives among the various stakeholders. We believe that the extension of the consent deadline will improve the chances of reaching a solution," said Mr. Christen Sveaas, Chairman of Norske Skogindustrier ASA.

Norske Skog
Communications and Public Affairs

For further information:
Christen Sveaas, Chairman Norske Skogindustrier ASA, Email: Christen.Sveaas@kistefos.no
Lars P. S. Sperre, CEO & President Norske Skogindustrier ASA, Email: Lars.Sperre@norskeskog.com
renud
21:01
10.10.2017
#16578

Her utsettes utsettelsene fremdeles.
Signalene gitt ved utsettelsene før helgen, i diverse intervjuer med representanter for partene, gikk klart i retning av at konkurs ønskes utsatt og at aksjonærene dermed nødvendigvis må bli tilgodesett med en slant.

Tok derfor litt med snitt rett under 0,50, og tok sjansen på å sitte over dagens melding. Den ble som følger ("aksjonærene" uthevet med fet skrift av meg):

Update on the consent solicitation process. 10.10.2017 16:59

Norske Skog is in the process of finalizing the documentation
for a revised consent solicitation proposal to the group's
bondholders and shareholders.

The revised consent solicitation proposal will be announced as
soon as the final terms and transaction documentation are
finalized. The announcement is expected to be made tomorrow,
Wednesday 11 October 2017.
highlander
16:15
15.10.2017
#7546

Europeiske kraftkontrakter har skapt trøbbel for forhandlingene om å redde Norske Skog. Selskapet har sikret kraftbehovet gjennom store og langsiktige kraftkontrakter og fabrikkene i Europa har langsiktige kraftkontrakter som i dag utgjør omtrent NOK 1,7 milliarder kroner i negativ verdi.

Ifølge Dagens Næringsliv har kreditorene ønsket at Norske Skog kvitter seg med de ulønnsomme kraftforpliktelsene, og har som en del av dette vurdert om en konkurs i selskapene som eier de norske fabrikkene kan være en mulighet for å oppnå dette. Talsmann for en gruppe av usikrede långivere sier til DN at de uansett kan komme til å kreve en restrukturering av kraftkontraktene for å skyte inn mer kapital og være del av redningsaksjonen.

I virksomhetsområdet Australasia har derimot Norske Skog langsiktige kraftkontrakter med høyere positiv verdi enn den negative verdien knyttet til Europa.

Torsdag ble det kjent at en større usikret långiver som kan torpedere styrets forslag av egen kraft vil si nei til forslaget; imidlertid er det kun 0,7 % eierskap i favør de usikrede som skilte dennes krav fra styrets forslag. (Kilde: DN/Xi)
OldNick
21:38
15.10.2017
#19584

De usikrede er fortsatt "tøffe i trynet", og det tror jeg det ikke er noen stor grunn til.

Stort sett all industrikompetanse ligger på fabrikknivå, og når de sikrede obligasjonseierne har med seg tidligere adm.dir, burde de ha god greie på hvordan driften skal styres og finansieres, og alt om avtaler, leveranser/leverandører, kunder etc.

De kan bare opprette et nytt overbygg gjennom et holding/moder-selskap e.l., og kjøre igang. Det som er usikkert, ligger det noe avtaler/kontrakter e.l. i dagens moder-selskap som det nye moderselskapet må ha, som da evt. bostyret vil rå over?

Et springende punkt er selvfølgelig kortsiktig finansiering av likviditeten som fabrikkene trenger for å drive. Idag er det sannsynligvis fra hånd-til-munn, styrt av moderselskapet. Men, de siste månedene har det vært de sikrede kreditorene som har tilført moderselskapet ekstra likviditet gjennom nye lån.

Men, hvorfor prises NSG-aksjen fortsatt til over 50 øre?

Dette kan bli mer kostbart enn de har forestilt seg

Forte-fond vil takke nei til Norske Skog-styrets forslag


Anders Park Framstad, E24.no
13.10.2017

– Vi opplever forslaget som foreligger som skuffende, og kommer ikke til å stemme for det. Min holdning er at dersom de sikrede kreditorene gjerne vil drive papirfabrikk, så får de heller få lov til å gjøre det, sier senior porteføljeforvalter Arne Eidshagen i Forte Kreditt til E24.

Fredag morgen ble det kjent at en av de største usikrede kreditorene til Norske Skogindustrier, Bennett Management Corporation, offentlig avviser styrets forslag til rekapitalisering av selskapet.

Nå varsler også den midtnorske fondsforvalteren Forte at de vil gjøre det samme. De har interesser i to av Norske Skogs eurolån.

Bakgrunnen er uenighet om hvem som blir sittende igjen med hva etter rekapitaliseringen.

– Det handler om fordelingen. Vi har hatt en posisjon der vi ønsker å få tildelt aksjer i selskapet, og fra vårt ståsted mener vi det er rom for å gi en større andel til de usikrede obligasjonseierne, sier Eidshagen.

Kan bli kostbart

I det forelagte forslaget vil de usikrede obligasjonseierne sitte igjen med 6.3% av selskapet etter konvertering (men før emisjon), mens de sikrede obligasjonseierne får 91.0%.

Eidshagen ser for seg at det først og fremst er sistnevnte som må gi mer.

– Jeg tror at de sikrede obligasjonseierne vil oppdage at dette kan bli mer kostbart enn de har forestilt seg, og at det ville være i deres interesse å være mer imøtekommende overfor usikrede obligasjonseiere. Det er også påfallende liten forskjell i behandling av obligasjonseiere og aksjonærer. Når det er sagt, så er det de sikrede obligasjonseierne som har nøkkelen til en omforent løsning, sier han.

Eksisterende aksjonærer tilgodesees med 2,7 prosent i styrets forslag. Dette er for øvrig en liten økning fra tidligere skisserte løsninger.

– Hvordan har dere opplevd kommunikasjonen med styret i denne saken?

– Jeg har ikke noen innsigelser på kommunikasjonen, utover at problemene burde vært adressert og håndtert lang tid tilbake, sier Eidshagen.

Uenighet om verdsettelse

Retorikken har strammet seg til betraktelig idet frist etter frist for rekapitaliseringen er overskredet.

I dagens pressemelding skriver blant annet Bennett at styret «setter på spill selskapets helse og skjebnen til dets ansatte».

Nicholas Smith-Saville, sjef for kredittanalyse i Europa hos byrået Debtwire, tror imidlertid at partene nærmer seg hverandre, ikke minst fordi de usikrede tilbys en større andel av egenkapitalen, samt tegningsretter.

– De sikrede obligasjonseierne har direkte krav på aksjene i driftsselskapene, og kan derfor i teorien ta papirmaskinene og forlate bordet. Men selskapet har et behov for friske penger som må dekkes. Gitt kontroversene som har omgitt de forskjellige restruktureringene i Norske Skog de siste årene, vil det være et meget aggressivt grep, sier han.

Analysesjefen tror verdsettelsen av selskapet er et av stridsspørsmålene i dragkampen om Norske Skog.

Han viser til at forholdet mellom markedsverdien av sysselsatt kapital og brutto driftsresultat (den såkalte EV/ebitda-multippelen) som er lagt til grunn, er høyere enn det selskapets konkurrenter handles til.

– Dette virker å være punktet der de er uenige. Selskapet har revidert ned guidingen, hvilket vil legge ytterligere stress på konsernets likviditet og øke behovet for å få en avtale i havn, sier han.
renud
22:48
15.10.2017
#16579

I bunn og grunn, er det mye som tyder på at det beste utfallet, for dagens aksjonærer, er at selskapet slås konkurs og at de sikrede og usikrede overlates til seg selv med å slåss om restene.

På den måten slipper aksjonærene å bli fristet/forledet til å kaste enda mer gode penger etter dårlige. Det er nemlig ingenting som tyder på at selskapet har eller vil klare å snu det underliggende problemet, som er et marked hvor etterspørselen etter avis- og magasinpapir er stadig fallende. NSG-ledelsen snakker om å vri produksjonen mot andre produkter, men det har de snakket om i mange år og uten å ligge i forkant av markedet med en gjennomført omstilling.
highlander
16:03
16.10.2017
#7557

Etter at tunge usikrede obligasjonseierne i Norske Skog avslo styrets forslag, er forhandlingene mellom partene brutt.

– Vi er i gang med å forberede pantetiltredelsen, sier Christen Sveaas til Finansavisen. Forhandlingene mellom de usikrede obligasjonseierne og styret skal nå være avbrutt, men Sveaas holder likevel døren på gløtt. Om de usikrede obligasjonseierne skulle endre mening ønskes de altså fremdeles velkomne, men inntil videre arbeider styret med å tilrettelegge for at de pantesikrede obligasjonseierne overtar konsernets syv fabrikker. (Kilde: FA/Xi)
OldNick
13:08
17.10.2017
#19591

OldNick
11:18
18.10.2017
#19594

Og så har Norske Skog's ulike aktører igjen kommet til et revidert forslag, som i grunnen er veldig likt forrige, med at de usikrede kreditorene er gitt 0.45% større EK-andel etter rekapitaliseringen (men før evt. ny-emisjon), hvor de sikrede har gitt fra seg 0.25% og dagens aksje-eiere har gitt fra seg 0.20% av sine andeler ihht. forrige forslag.

Sakser:

Compared to the recapitalization proposal launched on 11 October, the changes made to the split of the equity ownership of Norske Skogindustrier ASA after the recapitalization (before any new money offering) will be as follows (11 October proposal in parentheses):

a. Secured noteholders: 90.75 % (91.0 %)
b. Unsecured noteholders: 6.75 % (6.3 %)
c. Existing shareholders: 2.50 % (2.7 %)


NSG: Final solution with creditor committees reached

Børsmelding
18.10.2017

The board of directors and management of Norske Skog are pleased to announce that it has managed to broker a consensual solution between the Unsecured Committee, the Senior Secured Noteholder Committee and major shareholders. The two bondholder committees and the major shareholders have agreed on a split of the equity ownership of Norske Skogindustrier ASA, following the recapitalization transaction that these groups will support. With this development, over 80% of the senior secured noteholders and more than 50% of the unsecured noteholders have now indicated their willingness to support such an adjusted recapitalization proposal.

Therefore, the relevant boards in the Norske Skog group have resolved to revise the terms of the ongoing consent solicitation in accordance with the split agreed. The formal consent solicitation deadline is extended until Wednesday 25 October at 17:00 CET to allow adequate time for the group's noteholders to submit their formal consents.

"We are very pleased that the representatives of the bondholder committees and shareholders have bridged the gap in economic distance, and that a material portion of our largest creditors and shareholders are supportive of the recapitalization proposal. Now, I urge all stakeholders of the Norske Skog group to provide their consents to the recapitalization proposal so that the requisite consent thresholds can be reached. As repeatedly stated, all alternatives to a consensual solution will entail significantly less value for all parties and rather complicated insolvency processes", says Mr. Christen Sveaas, chairman of Norske Skogindustrier ASA.

Compared to the recapitalization proposal launched on 11 October, the changes made to the split of the equity ownership of Norske Skogindustrier ASA after the recapitalization (before any new money offering) will be as follows (11 October proposal in parentheses):

a. Secured noteholders: 90.75 % (91.0 %)
b. Unsecured noteholders: 6.75 % (6.3 %)
c. Existing shareholders: 2.50 % (2.7 %)

All holders of relevant Norske Skog bonds must provide their consents through their respective bond custodians, and are encouraged to contact the following persons on all matters related to the consent solicitation:

The Information and Tabulation Agent:
Lucid Issuer Services Limited

For information by telephone: +44 20 7704 0880
Attention: Yves Theis or Paul Kamminga
Email: norskeskog@lucid-is.com

Norske Skog financial markets:
Tom Rogn, Vice President Investor Relations, Mob: +47 9485 5659, E-mail: tom.rogn@norskeskog.com

Norske Skog
Communications and Public Affairs


For further information:
Christen Sveaas, Chairman Norske Skogindustrier ASA, Email: Christen.Sveaas@kistefos.no
Lars P. S. Sperre, CEO & President Norske Skogindustrier ASA, Email: Lars.Sperre@norskeskog.com
______

Ser ut som et av mine innlegg har forsvunnet fra tråden, der hvor jeg gjorde et forsøk på å anslå hva styret hadde kommet frem til som et anslag på VEK på NSG-aksjen, etter ny-emisjon.

Gjentar det her, men justerer for ny fordelignsbrøk:

NSG:

Ant. NSG-akser: 278 994 995

Rekap.forslag:

Aksjeeierne får 2.5% av selskapet, dvs. nytt antall utestående aksjer etter gjeldskonvertering: 11 159 799 800
Sikrede obl.eiere får: 90.75%
Usikrede obl.eiere får: 6.75%

Sum usikrede obl.eiere + nåværende aksje-eiere: 2.5 + 6.75 = 9.25%

Ny-emisjon: NOK 500 mill.
Usikrede obl.eiere kan tegne for inntil: ca. NOK300 mill.
Nåværende aksje-eiere kan tegne for inntil: ca. NOK200 mill.

Etter denne emisjonen vil nåværende aksje-eiere+usikrede obl.eiere eie inntil ca. 28% av egenkapitalen i NSG.

X = VEK etter konvertering (basert på styrets anslag)
X x 0.0925 + 500 = (X + 500) x 0.28
X x (0.28 - 0.0925) = 500 x (1 - 0.28)
X = 500 x (1 - 0.28) / (0.28 - 0.0925) = NOK1 920 mill.
Tilsvarer aksjekurs etter konvertering: 1 920 000 000 / 11 159 799 800 = NOK 0.173 / aksje.

Med antatt NOK200 mill. i ny-emisjon, så kan dagens aksje-eiere får utstedt inntil 1 162 479 146 nye aksjer.

Det tilsvarer: 4.17 nye aksjer for hver gammel aksje.

Når de eksisterende NSG-aksjene prises til 78 åre på børsen, kan man da si at markedet priser dem med en tegn.rett premie tilsvarende: NOK 0.117 (pr aksje utstedt i ny-emisjon). Det er 67% høyere enn hva styrets VEK-anslag er på.

Markedet mener altså at NSG skal bli priset til 29 øre med over 12 mrd. aksjer utestående (etter rekapitalisering og ny-emisjon, før evt. splitt) = ca. NOK 3.5 mrd.


Endret 18.10.2017 11:40 av OldNick
highlander
15:37
18.10.2017
#7559

Helt utrolig volatilitet i NSG-aksjen på kjempevolum i dag.

Så langt i dag omsatt cirka 105 millioner aksjer på kurser mellom 0,52 lav og 1,00 høy, siste 0,84. Som regnestykket til OldNick viser skal aksjen kraftig ned etter hvert, til tross for at det nå har kommet en løsning.
renud
01:02
19.10.2017
#16595

Aksjen skal garantert ned etterhvert, men det vil ta minimum 9 til 11 uker fra eventuell enighet med min 75% av de usikrede bond-holderne i NSG (senest onsdag 25. oktober kl 17), til nye aksjer kan leveres til selskapets nye (ufrivillige) aksjonærer, forutsatt kvalifisert flertall blant aksjonærene på EGF:

Fra vedlegget i meldingen:
"25‐Oct: Expiration deadline (17:00 CET).
• The Parent will call an EGM if the proposal receives sufficient creditor support. (3, eller min 4 ukers innkallingsfrist?
• Followed by c. 6‐8 weeks of implementation via Schemes of Arrangement"

I tiden fram til det er det kun 279 mill aksjer i handel, og man skal ikke se bort fra at noen ønsker å sikre flertall på EGF ved å kjøpe aksjer i markedet.
OldNick
08:13
19.10.2017
#19597

Som renud skrev, det lå ved et vedlegg hvor matematikken i beregningene av rekapitalisering, ny-emisjon, og utdelte warrants (som kan gi mulighet for å kjøpe flere aksjer for eks. aksjonærer og usikrede obl.eiere)

NSG: Presentation of Final Proposal (PDF)

I mine beregninger over, hadde jeg ikke sett på dette skrivet.


I skrivet finnes riktige tall, og de er slik.

Etter rekap. (før ny-emisjon):
Sikrede obl: Eier-andel 90.75%, antall aksjer 10.128 mrd.
Usikrede obl.: Eier-andel 90.75%, antall aksjer 0.753 mrd.
Nåværende aksje-eiere: Eier-andel 2.5%, antall aksjer 0.279 mrd.
Sum utestående aksjer: 11.16 mrd.

Etter rekap.+ny-emisjon (før warrants):
Sikrede obl: Eier-andel 71.7%, antall aksjer 10.128 mrd.
Usikrede obl.: Eier-andel 17.9%, antall aksjer 2.528 mrd.
Nåværende aksje-eiere: Eier-andel 10.4%, antall aksjer 1.469 mrd.
Sum utestående aksjer: 14.13 mrd.

Etter rekap.+ny-emisjon+alle warrants:
Sikrede obl: Eier-andel 64.6%, antall aksjer 10.128 mrd.
Usikrede obl.: Eier-andel 22.1%, antall aksjer 3.465 mrd.
Nåværende aksje-eiere: Eier-andel 13.3%, antall aksjer 2.085 mrd.
Sum utestående aksjer: 15.68 mrd.

Styret har beregnet VEK for NSG etter rekap. (men før ny-emisjon og warrants) til 16 øre/aksje.

Dette basert på EV = Euro 450 mill., hvorav gjeld på Euro 250 mill.

Ny-emisjon på Euro 50 mill., hvorav €30m til usikrede obl., og €20m til gamle NSG-aksjonærer.

Warrants utstedes til de som har vært med i ny-emisjonen, tilsvarende opptil 10% av aksjekapitalen etter ny-emisjonen, og omsettbare før 30.06.2019, under forutsetning av at EV til selskapet har holdt seg over Euro 520 mill. i en 6-måneders periode før de utløper.

Vi kan da beregne ny-emisjonen:

Antall aksjer etter ny-emisjon for eks. aksjonærer (forutsatt alt blir tegnet): 1 469 mill.
Nåværende antall: 279 mill.
Ny-utstedte aksjer (forutsatt alt blir tegnet): 1 469 - 279 = 1 190 mill.
Ratio: 1 180/279 = 4.264

På 83 øre, prises da de forventede tegn.rettene:

(1 x 83 + 4.264 x 16) = (1 + 4.264) x (16 + X)

X = (83 - 16) / (1 + 4.264) = 12.7 øre/tegn.rett, forutsatt det utstedes 4.264 tegn.retter pr. 1 eks. aksje.
______

Det kan være at du har rett, renud ang. kjøpsinteressen de nærmeste dagene, men selskapet vil bestå av hoved-delen salgshungrige, ufrivillge aksjonærer som vil selge seg ut snarest nå rekap. er gjennomført, dersom det er mulig.
OldNick
17:32
25.10.2017
#19609

NSG utsetter fristen (igjen).

NSG: Strong support for the recapitalization

Børsmelding
25.10.2017

______

Fra E24:

Norske Skog utsetter fristen for å redde selskapet - igjen

Selskapet sier de har sterk støtte både fra sikrede og usikrede obligasjonseiere. Men de har fortsatt ikke kommet i mål med en løsning


Geir Molnes, Ingvild Sagmoen, E24.no
25.10.2017

Norske Skogindustrier har sett seg nødt til å utvide fristen for redningsplanen frem til 31. oktober, klokken 17.

I en børsmelding skriver de at selskapet har fått sterk støtte både hos sikrede og usikrede obligasjonseiere, og at den store majoriteten av dem støtter styrets forslag til redningsplan.

Vi er fornøyd med at praktisk talt alle aktører støtter den frivillige rekapitaliseringen av dagens Norske Skog gruppe. Vi vil nå bruke tid på å sikre at dokumentasjon av formell støtte for at rekapitaliseringen vil skje, skriver Sveaas i børsmeldingen.

Like viktig er det at vi sikrer oss støtte fra obligasjonseierne i NSF og obligasjonseierne i gruppen 2115, skriver styrelederen.

Lånet til NSF utgjør én milliard kroner. Uten støtten fra denne gruppen vil ikke styret få gjennom sin redningsplan.

Dersom selskapet ikke får tilstrekkelig støtte for sin redningsløsning kan det bety kroken på døra for Norske Skog.

Trenger støtte fra 75 prosent

Dersom styret i Norske Skog skal få gjennom redningsplanen trenger de støtte fra 75 prosent av både de sikrede og usikrede kreditorene.

Det aktuelle forslaget vil redusere gjelden i selskapet fra rundt ni milliarder kroner til rundt tre milliarder kroner. Det vil også innebære at rentekostnadene faller fra rundt 600 millioner kroner i året til anslagsvis 200 millioner kroner i året.

I den justerte planen gjøres det følgende endringer i eierandelene etter at gjeld er omgjort til aksjer, men før det er skutt inn ny kapital:

- Sikrede kreditorer får en eierandel på 90,75 prosent (tidligere 91 prosent)
- Usikrede kreditorer får en eierandel på 6,75 prosent (tidligere 6,3 prosent)
- Dagens aksjonærer får en eierandel på 2,5 prosent (tidligere 2,7 prosent)

Kreditorene blir nå gitt en frist frem til 31. oktober til å si ja eller nei til gjeldsløsningen.

Endret 25.10.2017 17:33 av OldNick
highlander
17:30
26.10.2017
#7574

Onsdag ettermiddag varslet Norske Skog at selskapet fremdeles ikke har klart å få med alle kreditorene på sitt forslag til redningsplan. Spesielt sliter de med å få med seg kreditorene i to av lånene, blant annet en 100 millioner euros fasilitet, på en løsning.

Men ifølge Norske Skogs tidligere sjef Sven Ombudstvedt, som er en sentral rådgiver for en gruppe seniorlångivere, støtter nemlig nå heller ikke ikke den store sikrede långiveren Blackstone og deres obligasjonsarm GSO Capital det siste forslaget til løsning. (Kilde: DN/Xi)

Har Ombudstvedt en Judas-rolle i spillet om NSG...?
OldNick
23:34
31.10.2017
#19635

Styret har fortsatt ikke fått med seg de angjeldende kreditorene.

Utsetter fristen igjen, denne gangen til fredag e.middag kl. 17 CET.

NSG: Broad support from bondholders, extension required

Børsmelding
31.10.2017

Norske Skog has so far received support from a clear majority of both the secured and the unsecured noteholders for the proposed recapitalization solution. Norske Skog has now likely surpassed the thresholds required to implement the transaction by way of Schemes of Arrangement. However, the transaction is also contingent upon support from the majority holder of the EUR 100 million NSF and the 2115 Perpetual Notes.

The consent solicitation deadline is extended until Friday 3 November at 17:00 CET to allow sufficient time to allow for further discussions with the holders of NSF and Perpetual Notes.

- We are pleased that we have likely achieved the sufficient level of support for the recapitalization from both the secured and the unsecured noteholders to execute an implementation via Scheme of Arrangements under UK laws. We now expect that holders of the EUR 100 million NSF and Perpetual Notes show constructive flexibility to reach a consensual transaction for their holdings", said Mr. Christen Sveaas, Chairman of Norske Skogindustrier ASA.

Regardless of the outcome of the recapitalization process, the business operations at our seven paper mills will continue as normal.

Norske Skog
Communications and Public Affairs


For further information:
Christen Sveaas, Chairman Norske Skogindustrier ASA, Email: Christen.Sveaas@kistefos.no
Lars P. S. Sperre, CEO & President Norske Skogindustrier ASA, Email: Lars.Sperre@norskeskog.com
OldNick
17:42
03.11.2017
#19649

"Meaningful progress" oppnådd?

Javel, men hva stemmer disse investorene mon tro? Nei skal vi tolke Sveaas kryptiske skriblerier her. Og, samtidig setter vel styret seg ned og gjør nok en modifisering på forslaget. Det betyr vel at aksjonærene's andel skal kuttes mer?

Ikke skjønner jeg hvorfor NSG er blitt handlet på 0.70-0.80 øre de siste ukene?


NSG: Meaningful progress with holders of the NSF facility and the Perpetual Notes

Børsmelding
03.11.2017

Norske Skog has over the last few days made meaningful progress with the holders of the EUR 100 million NSF facility and the majority holder of the 2115 Perpetual Notes towards find a mutual acceptable solution where these financial instruments are included in the consensual recapitalization of the Norske Skog group. If a solution is achieved, Norske Skog will have received indicative support from the requisite majority of all relevant financial instruments in the Norske Skog capital structure.

Due to the need to include a solution for the NSF facility and the Perpetual Notes in the overall recapitalization proposal, a new consent solicitation to the secured and unsecured noteholders will need to be launched. It is not anticipated that the updated consent solicitation will include any material changes to the terms set out in the current consent solicitation statement. As a new consent solicitation will have to be launched, the current consent solicitation will not be extended and will therefore expire on 3 November 2017 at 17:00 CET.

- We are pleased to have meaningful progress towards a solution with the holders of the NSF facility and the majority holder of the Perpetual Notes. We remain optimistic that a consensual solution will be achieved, and that the final pieces of this long process will fall into place. Hopefully, we can launch an updated consent solicitation as soon as possible to incorporate the various elements of the solution with the holders of the NSF facility and the Perpetual Notes. If formal support is achieved at the same levels as indicated for the ongoing consent solicitation, the recapitalization will move on to be completed via Schemes of Arrangement under English law", said Mr. Christen Sveaas, Chairman of Norske Skogindustrier ASA.

The recapitalization transaction will need the support of existing shareholders of Norske Skogindustrier ASA, with a 2/3 majority in an extraordinary general meeting. An extraordinary general meeting will be called for shortly after expiry of the updated consent solicitation. All the major shareholder groups of Norske Skogindustrier ASA have continued to indicate their support for the consensual recapitalization solution between the Unsecured Committee and the Senior Secured Noteholder Committee.

Norske Skog
Communications and Public Affairs

For further information:
Christen Sveaas, Chairman Norske Skogindustrier ASA, Email: Christen.Sveaas@kistefos.no
Lars P. S. Sperre, CEO & President Norske Skogindustrier ASA, Email: Lars.Sperre@norskeskog.com
______

Norske Skogindustrier lar fristen går ut

Styret i Norske Skogindustrier har ennå ikke fått gjeldsløsning på plass.

Johann D. Sundberg, E24.no
03.11.2017

______

Norske Skog: Fortsatt ingen løsning

Meningsfull fremgang, men fortsatt ingen løsning, opplyser Norske Skog.

Martine Holøien, Hegnar.no
03.11.2017

Endret 03.11.2017 17:42 av OldNick
eshuse
09:10
23.11.2017
#2606

Kjell Inge Røkkes Aker og Oceanwood Capital Management LP vil by på Norske Skog AS.

Og NSG (Norske Skog ASA) stiger. Øker ikke dette sannsynligheten for konkurs? Burde ikke NSG falle?
OldNick
09:45
23.11.2017
#19691

re. ehuse #2606,


Vi ser det gang på gang, aksjer som tilsynelatende skulle handles på langt lavere kurs, holdes oppe av tradere som tydeligvis handler på tro og håp, mer enn regnskap og utsikter for forretningen.

Jeg synes det ville være litt spesielt hvis styret i Norge Skog AS (som nå er kontrollert av kreditorene) skulle kunne gå til det skritt å selge ut datterselskapet/fabrikkene til eksterne investorer uten at moderselskapet skulle løfte en finger?

Det som vil være igjen i NSG der er administrasjonen, sammen med et svært, fremførbart underskudd. Hvem vil kunne utnytte dette ca. 7.5 mrd. fremførbare underskuddet?

Røkke og hedgefond vil kjøpe Norske Skog-fabrikkene

Kjell Inge Røkkes Aker går sammen med Oceanwood for å by på datterselskapet som eier fabrikkene til Norske Skogindustrier


Marius Lorentzen, Anders P. Framstad, Johann D. Sundberg, E24.no
23.11.2017

En time etter at Aker og Norske Skogindustrier slapp sine kvartalstall kom det en ny børsmelding fra Aker.

Der kommer det frem at Aker, sammen med hedgefondet Oceanwood, vil by på aksjene i Norske Skog AS, datterselskapet som eier fabrikkene til det børsnoterte selskapet Norske Skogindustrier ASA.

Oceanwood er kreditor og har kjøpt seg opp i Norske Skogs pantesikrede lån. De sitter nå på all gjelden i det såkalte NSF-lånet til Norske Skog, som har sikkerhet i papirfabrikkene. Oceanwood eier også majoriteten av det sikrede SSN-lånet, hvilket betyr at de kan «ta pantet» som følge av at Norske Skog ikke har betjent gjelden sin siden i sommer.

Deretter vil overtagelsen skje ved at låneagent Citi i London tar kontroll og fordeler verdiene. Oceanwood skriver at denne prosessen trolig vil ta flere uker.

Prosessen vil mest sannsynlig lede til at fabrikkene legges ut på auksjon. Aker og Oceanwood har inngått en avtale der de oppretter et felles selskap som skal by på aksjene i denne auksjonen.

Mistet tålmodigheten

Dagens nyhet betyr at aksjonærenes verdier i Norske Skogindustrier ASA i realiteten er tapt, inkludert for styreleder og største aksjonær Christen Sveaas. Selskapet hadde før børsnyheten en markedsverdi på 184 millioner kroner.

E24 skrev om hvordan en slik auksjonsprosess kan foregå i september. Når pantet nå kreves inn fra kreditorhold, vil det børsnoterte selskapet Norske Skogindustrier ASA sitte igjen som et «tomt» selskap uten fabrikker.

– Vi har over en lengre periode jobbet konstruktivt med styret og ledelsen i Norske Skogindustrier ASA og stilt med ytterligere finansiering til virksomheten. Det har imidlertid blitt klart at selskapet har vanskeligheter med å løse situasjonen gjennom en bredt forankret løsning, sier John Chiang, investeringsdirektør i Oceanwood Capital Management i en pressemelding.

– Derfor har vi besluttet at den beste måten å beskytte driftsselskapene vil være å ta grep og bevege prosessen fremover, sier han videre.

Til auksjon

Oceanwood var tidligere minoritetseier i SSN og eide ingenting NSF-lånet, men nå har de altså kjøpt ut andre kreditorer.

E24 har tidligere omtalt Oceanwood som én av flere sikrede kreditorer, sammen med GSO Capital Partners, Cyrus Capital Partners og Bluebay Asset Management. Disse hadde sammen en andel på omtrent 65 prosent av Norske Skogs sikrede obligasjoner.

Oceanwood er en hedgefondforvalter med tilknytning til London og Malta. Selskapet er basert på en investeringsstrategi der man både går inn i egenkapital (aksjer), ulike former for kriserammede (distressed) eiendeler og kreditt. Om sistnevnte skriver Oceanwood på sine nettsider at det blant annet ser etter «selskaper der restrukturering er nært forestående».

Selskapet ble skilt ut fra Tudor Group i 2006, og ledes ifølge flere kilder av Christopher Reginald Gate.

I kvartalsrapporten til Aker som ble offentliggjort torsdag kom det frem at Røkkes investeringsselskap har sikret seg 2,1 milliarder i nye kredittfasiliteter siden oktober. Etter emisjonen i Aker BP har Aker nå om lag 3,9 milliarder i likviditetsreserver, som kommer godt med når man må vil ta over Norske Skog-fabrikkene.
______

Norske Skogindustrier-styret kan slå selskapet konkurs i dag

Et mulig utfall av Aker og Oceanwoods fremstøt i Norske Skog-saken er et styret i Norske Skogindustrier slår seg selv konkurs i dag.

Johann D. Sundberg, E24.no
23.11.2017

______

Aker-sjefen: – Har fulgt Norske Skog i flere år

Kjell Inge Røkkes Aker er invitert til å delta i auksjonen når Norske Skogs fabrikker etter alle solemerker legges ut på auksjon. De får dermed muligheten til en etterlengtet inngang.

Marius Lorentzen, Anders P. Framstad, E24.no
23.11.2017

______

Dette står på spill i Norske Skog

Norske Skog har forhandlet lenge om en redningspakke. Det som står på spill er fabrikkene i Norge, Frankrike, Østerrike, New Zealand og Australia.

Anders M. Hovland, E24.no
23.11.2017

Endret 23.11.2017 09:55 av OldNick
eshuse
13:26
23.11.2017
#2607

Norske Skog-styret begjærer trolig konkurs

...

- Trolig konkursforhandlinger

Etter meldingen fra Oceanwood og Aker anser styret det slik at en enighet om rekapitaliseringen av Norske Skog er usannsynlig.

- Som en konsekvens vil Norske Skogindustrier ASA trolig initiere konkursforhandlinger. Styret i Norske Skogindustrier ASA vil fortsette å vurdere situasjonen og implikasjonene av den seneste utviklingen, heter det.
OldNick
18:48
23.11.2017
#19698

Er det ikke på tide at handelen stoppes i dette papiret?

Meldingene er nokså klare nå...


(NSG) Update on recapitalization process

Børsmelding
23.11.2017

Funds managed by Oceanwood Capital Management and Aker Capital AS, a wholly owned subsidiary of Aker ASA, have today issued a joint press release stating the intention to form a new company (Bidco), which will bid in an auction process to ensure that there is a strong new owner of Norske Skog's paper mills.

The board of directors of Norske Skogindustrier ASA is pleased that Aker, with its strong industrial knowledge and financial expertise, has taken a role together with Oceanwood in the recapitalization of the Norske Skog group.

The board of directors of Norske Skogindustrier ASA will continue to safeguard the interest of all its stakeholders through the recapitalization process. As part thereof, the Norske Skog group's seven paper mills will continue as normal, and our customers, suppliers and other business partners will continue to receive high quality products and the best service from Norske Skog withouth interruption through the remainder of the recapitalization process.

Following the announcement by Oceanwood and Aker, a consensual recapitalization of the Norske Skog group is unlikely to be achievable. Consequently, Norske Skogindustrier ASA is likely to initiate insolvency proceedings. The board of directors of Norske Skogindustrier ASA will continue to assess the situation and the implactions of the recent developments.

Norske Skog
Communications and Public Affairs

For further information:
Christen Sveaas, Chairman Norske Skogindustrier ASA, Email: Christen.Sveaas@kistefos.no
Lars P. S. Sperre, CEO & President Norske Skogindustrier ASA, Email: Lars.Sperre@norskeskog.com
______

Mener handelen i Norske Skog burde vært suspendert

Investeringsøkonom Tom Hauglund i Nordnet frykter at mange feiltolket dagens nyheter om Norske Skogindustrier, og synes aksjen skulle vært tatt ut av handelen.

Anders P. Framstad, E24.no
23.11.2017
highlander
14:14
27.11.2017
#7697

I en børsmelding 12.september ble det meldt at de sikrede långiverne hadde tatt kontroll over styret i Norske Skog Holding AS ved å velge inn navngitte personer, herunder Sven Ombudstvedt som styreleder. Iht Foretaksregisteret har slik styreendring aldri skjedd noe selskapet har innrømmet til et medlem av Xi. Norske Skogindustrier ASA eier 100% av aksjene i Norske Skog Holding AS som igjen eier alle aksjene i Norske Skog AS.

Det er Oceanwood og Aker ønsker å by på ved en konkurs og her har långiverne satt inn nytt styre. Styreleder Christen Sveaas mener ellers at styret i ASA’et iht juridiske rådgivere fortsatt kan ha en par uker på seg før de må gå til skifteretten noe som nødvendigvis må bety at samtaler med långiverne fortsatt pågår. (Kilde: Xi)
renud
20:55
28.11.2017
#16677

Det er fremdeles en aldri så liten sjanse for at Oceanwood og Aker allikevel velger å videreføre ASA'et. Årsaken er selvfølgelig at over 50% av det fremførbare underskuddet (7,5 milliarder NOK) ligger i ASA'et og ikke i det 100% eide datterselskapet Norske Skog Holding AS sitt 100% eide datterselskap Norske Skog AS, som eier alle fabrikkene og hvor de sikrede har pant og et av de usikrede lånene indirekte har pant.

"Røkke" er jo glad i å bruke aksjemarkedets muligheter til å hente inn kapital på høyest mulig multipler, og Aker har allerede sagt tydelig at de ikke skal bruke mye penger på dette.

Et høyspekulativt bet, som kan nulles når/hvis MH kommer, men jeg går litt inn og ut av aksjen og håper å sitte i den hvis markedet mener å se at det kan komme en løsning, ettersom aksjen da igjen vil kunne bevege seg opp mot +/- 1 krone. #KvittEllerDobbelt
OldNick
08:37
12.12.2017
#19748

En analytiker mener NSG's fabrikker kan verdsettes til USD3.3 mrd.

Det er 3.3 x 8.3 = ca. NOK27 mrd.!

Så hvorfor har ikke styret fått realisert disse verdiene før?

Det hadde holdt med å selge et par av dem for å dekke hele gjelden, og drifte de gjenværende i rest-NSG.

Det er nok gjenoppbyggingskostnadene han har regnet på, problemet er vel at ingen bygger nytt nå, men utnytter den kapasiteten som allerede finnes, som allerede er høyere enn hva markedet trenger. Også årsaken til at avispapir-prisene er så lave de er.

Norske Skogs fabrikker skal ha 100 mulige kjøpere

Analytikere har spådd at lav prising kan gi stor rift om Norske Skog-fabrikkene. Nå melder Dagens Næringsliv at det finnes over hundre potensielle kjøpere.

Sindre Hopland, Karl Wig, E24.no
11.12.2017
highlander
13:59
14.12.2017
#7761

Datterselskapet Norske Skog AS – der långiverne har innsatt et nytt styre – meddeler at de har igangsatt en prosess for å selge selskapet og dermed selskapets operative virksomhet.

Evercore benyttet som finansiell rådgiver i en auksjonsprosess og datterselskapets styreleder Sven Ombudstvedt forventerat salgsprosessen vil ta mellom 10 og 12 uker.

Evercore vil kontakte rundt 100 potensielle kjøpere av papirfabrikkene. (Kilde: DN/Xi)
eshuse
09:19
19.12.2017
#2625

19/12-2017 08:53:01: (NSG) Norske Skogindustrier ASA - vedtak om oppbud

Styret i Norske Skogindustrier ASA har besluttet å melde oppbud og innlevere
begjæring om konkursbehandling ved Oslo skifterett i dag, tirsdag 19. desember
2017. Beslutningen i styret er enstemmig og er fattet som et resultat av at det
ikke lenger foreligger noen realistisk mulighet til å oppnå en frivillig
rekapitaliseringsløsning for Norske Skog konsernet. Konsernets største sikrede
kreditor, Oceanwood Capital Management Ltd (Oceanwood) har informert styret om
at de ikke er villig til å støtte noen slik løsning. Konsernets operative
virksomhet vil bli videreført i Norske Skog AS med minst mulig påvirkning av
konkursprosessen i børsnoterte Norske Skogindustrier ASA. Det ikke børsnoterte
Norske Skog AS vil være det nye operative morselskapet i Norske Skog konsernet
og vil fortsette hovedkontorvirksomheten som har vært drevet i Norske
Skogindustrier ASA.

- Styret og ledelsen i Norske Skog har i lang tid arbeidet meget hardt for å
oppnå en frivillig rekapitalisering av Norske Skog konsernet og derved unngå en
konkursprosess for morselskapet. Dette arbeidet var langt fremskredet og hadde
bred støtte i kapitalstrukturen i oktober og november 2017. Beslutningen i
styret om å begjære oppbud er derfor fattet med stor skuffelse over ikke å ha
kommet i mål med dette arbeidet, sier Christen Sveaas, styreleder i Norske
Skogindustrier ASA.

Rekapitaliseringsprosessen har vært svært utfordrende som følge av konsernets
meget komplekse kapitalstruktur. Derfor har det gjennom høsten også vært
arbeidet med en beredskapsplan for det tilfelle at man ikke lykkes med den
frivillige rekapitaliseringen. Følgelig er konsernets syv papirfabrikker og alle
vesentlige interessenter som de ansatte, kunder, leverandører og lokale
myndigheter forberedt på den prosessen som nå må gjennomføres.

-Det forventes at konkursprosessen i det børsnoterte morselskapet ikke vil få
særlige konsekvenser for driften ved Norske Skogs syv papirfabrikker, og at
driften vil fortsette som normalt og alle kunder vil fortsette å motta
kvalitetsprodukter fra Norske Skog som før, sier Sveaas.

Det sittende styret ble valgt 24. august 2017 og har fra samme dag arbeidet
hardt og intensivt for å analysere konsernets situasjon og utarbeide realistiske
løsningsforslag sammen med ledelsen og selskapets finansielle og juridiske
rådgivere. Det nye styret offentliggjorde 12. september 2017 styrets plan om å
fremme en industrielt fundert rekapitaliseringstransaksjon. Dette forslaget var
fundert i styrets syn på hvilket gjeldsnivå og fremtidig rentebelastning Norske
Skogs virksomheter kunne bære og hadde følgelig vesentlig mindre gjeld i det
rekapitaliserte, nye Norske Skog enn i forslag fremmet tidligere i 2017 fra både
selskapets side og fra selskapets kreditorer. Styrets industrielle
rekapitaliseringsforslag ble imidlertid aldri offentliggjort som følge av at de
sikrede kreditorene forut for offentliggjøringen gjorde det klart at de ikke
ville støtte styrets forslag.

Styret arbeidet deretter videre med et justert rekapitaliseringsforslag etter
omfattende dialog både med komiteen for de sikrede kreditorene, komiteen for de
usikrede kreditorene og selskapets aksjonærer. Styret fremmet deretter et
forslag til en frivillig rekapitaliseringsløsning den 18. september 2017. I
dette forslaget var gjeldsnivået øket noe i tråd med ønske fra komiteen for de
sikrede kreditorene, og bytteforholdet for egenkapitalen i morselskapet var
justert noe i tråd med ønsker fra både de usikrede og sikrede kreditorenes
komiteer. Dette forslaget oppnådde imidlertid heller ikke tilstrekkelig støtte
fra alle kreditorgruppene, men det var bred støtte for en
rekapitaliseringstransaksjon hvor all usikret obligasjonsgjeld skulle
konverteres til egenkapital og deler av den sikrede gjelden også skulle
konverteres til egenkapital for å oppnå en forsvarlig kapitalisering av det nye
Norske Skog konsernet.

Etter ytterligere dialog mellom interessegruppene fremmet styret så 11. oktober
2017 sitt tredje og siste rekapitaliseringsforslag. Dette forslaget oppnådde
støtte blant både konsernets usikrede kreditorer og blant kreditorene i
konsernets pantesikrede obligasjonslån. Men rekapitaliseringsforslaget fikk ikke
nødvendig tilslutning fra kreditorene i konsernets pantesikrede EUR 100
millioner NSF fasilitet (NSF fasiliteten) som er utstedt av Norske Skog AS.
eshuse
09:19
19.12.2017
#2626

De påfølgende forhandlinger med kreditorene i NSF fasiliteten for å finne en
løsning hvor støtte til styrets rekapitaliseringsforslag kunne oppnås endte uten
suksess. Men prosessen fikk som resultat at Oceanwood besluttet å kjøpe ut
kreditorene i NSF fasiliteten slik at Oceanwood per i dag kontrollerer 100 % av
NSF fasiliteten. Oceanwood kjøpte videre ytterligere betydelige andeler i det
pantesikrede obligasjonslånet hvor de i dag antas å ha en eierandel på vesentlig
over 50%.

Oceanwood valgte deretter å inngå et industrielt partnerskap med Aker Capital
AS, og annonserte den 23. november 2017 gjennom en felles pressemelding at de
hadde besluttet å ikke støtte videre arbeid med å implementere en frivillig
rekapitaliseringsløsning. Dette til tross for at styrets tredje
rekapitaliseringsforslag på dette tidspunkt syntes å ha støtte både blant
konsernets sikrede kreditorer, de usikrede kreditorene og morselskapets
aksjonærer. Styret i morselskapet har etter meldingen den 23. november 2017
forsøkt å få Oceanwood og Aker Capital AS til å endre posisjon i forhold den
frivillige rekapitaliseringen, men dette har ikke lykkes. Oceanwood har senere
skriftlig ovenfor styret bekreftet sin posisjon som er at de ikke er villige til
å støtte en frivillig rekapitalisering.

Styret har i dialogen med Oceanwood og Aker Capital AS gitt uttrykk for at
styret mener at en frivillig rekapitaliseringsløsning ville være en vel så god
vei til å realisere Aker Capital AS' industrielt motiverte intensjon om å bli en
ny kontrollerende eier av Norske Skog. Ved en frivillig
rekapitaliseringstransaksjon ville Oceanwood gjennom gjeldskonverteringen endt
opp som eier av en vesentlig del av egenkapitalen i et rekapitalisert Norske
Skog som kunne vært lagt inn i et samarbeid med Aker Capital AS. Den
auksjonsprosessen som nå skal gjennomføres for Norske Skog AS vil være åpen for
alle interessenter og det er per i dag helt uvisst hvem som vil ende om eieren
av Norske Skogs operative virksomhet når auksjonsprosessen er sluttført.

Styret har i dialogen med Oceanwood og Aker Capital AS foreslått at Oceanwood og
Aker Capital AS inviterer eksisterende aksjonærer i Norske Skogindustrier ASA
inn som medinvestorer på like vilkår i Oceanwood og Aker Capital AS' joint
venture selskap, dersom dette blir ny eier av Norske Skog AS. En slik
videreføring av dagens aksjonærmasse ville etter styrets syn sikre det nye
morselskapet den strategiske verdi som ligger i at aksjonærmassen blant annet
består av et betydelig antall aksjonærer som også er leverandører av trevirke
til konsernet, og mange som er ansatte i konsernet. Det er fortsatt uavklart om
Oceanwood og Aker Capital AS vil tilby eksisterende aksjonærer en slik mulighet
til å medinvestere.

I tiden etter meldingen av 23. november 2017 fra Oceanwood og Aker Capital AS,
har styret arbeidet med å utrede om det kunne finnes andre realistiske løsninger
for å unngå en konkurs i Norske Skogindustrier ASA. Det er blant annet vurdert
om det er mulig å konvertere alle usikrede forpliktelser til egenkapital
samtidig som den sikrede delen av konsernets gjeld håndteres ved at den
operative virksomheten i konsernet blir solgt gjennom det sikrede
obligasjonslånets pågående pantetiltredelsesprosess. Det har imidlertid vist seg
at heller ikke dette er mulig, blant annet som følge av manglende likviditet,
gjenværende pensjonsforpliktelser, samt Oceanwoods manglende vilje til å
konvertere morselskapets gjeld til operasjonelle datterselskaper og de
evigvarende obligasjonene til egenkapital.

Styret og ledelsen har også arbeidet med en beredskapsplan for det tilfelle at
rekapitaliseringsprosessen skulle ende med pantetiltredelse fra de pantesikrede
kreditorenes side, og en påfølgende konkurs for det børsnoterte Norske
Skogindustrier ASA. Det er derfor en godt forberedt prosess som nå skal
gjennomføres, hvor Norske Skogs operative virksomhet skal verdsettes i tråd med
de krav som er avtalt mellom kreditorene i interkreditoravtalen som konsernet er
part i. Styret og ledelsen har samarbeidet fullt ut med både tillitsmenn for det
pantesikrede obligasjonslånet, deres finansielle og juridiske rådgivere og
styret i Norske Skog AS den siste tiden for å legge til rette for en ryddig
prosess i tråd med de forpliktelser og bestemmelser som gjelder for den
situasjonen som nå foreligger.

Ledelsen og alle ansatte ved hovedkontoret har mottatt bindende tilbud om
ansettelse i Norske Skog AS, og hovedkontorvirksomheten vil videreføres i Norske
Skog AS. Den operative virksomheten vil bli videreført med minst mulig
forstyrrelser, og fabrikkenes leverandører og kunder har ingen grunn til å
forvente endringer i Norske Skogs løpende virksomhet som følge av
konkursprosessen i Norske Skogindustrier ASA.

Styret vil takke alle ansatte i Norske Skog konsernet for stort pågangsmot og
høy arbeidsmoral gjennom den krevende rekapitaliseringsprosessen som har pågått
i hele 2017. Styret vil også takke konsernets kunder og leverandører som har
fortsatt å handle med konsernets selskaper i den krevende finansielle
situasjonen som har vært gjennom 2017.

Oslo Børs har suspendert handelen i aksjene i Norske Skogindustrier ASA.

Denne meldingen er offentliggjort i henhold til reglene om offentliggjøring i
Verdipapirhandelloven § 5-12.

Spørsmål om den videre behandlingen av konkursprosessen og konkursboet må rettes
til bobestyreren når vedkommende er oppnevnt av Oslo skifterett. Spørsmål
knyttet til Norske Skogs operative virksomhet kan rettes til Norske Skog AS ved
styreleder Sven Ombudstvedt på e-post: [svom at online.no] og spørsmål til
Oceanwood Capital Management LLP kan rettes til Partner John Chiang via e-post:
[gad at firsthouse.no].
eshuse
09:37
19.12.2017
#2627

19/12-2017 09:31:43: (NSG) OSLO BØRS - SUSPENDED
Oslo Børs and The Financial Supervisory Authority of Norway
have decided to suspend the shares in NSG. See
announcement from the company today at 08:53.
skipper*
12:42
19.12.2017
#12890

Så da var det slutt, takk for at jeg ikke kjøpte her ...
skipper*
12:50
19.12.2017
#12892

.
Norske Skog-krisen: Milliardene og fabrikkene som forsvant

Det er nesten helt utrolig at noe slikt kunne skje, men slik går det når nordmenn skal bli verdensmestere. Kun Røkke og Frederiksen har klart det...så langt..

Nå er det nesten ingen som leser aviser, men det brukes fortsatt toalettpapir så det må da være en lysning............ verden blir jo flere.. så da blir det å tørke seg bak med alt fra NSG fremover...

Endret 19.12.2017 12:51 av skipper*
Stockamateur
11:15
20.12.2017
#12240

Snipp snapp snute... NSG har vært favoritt short objekt siden jeg begynte å trade rett før årtusenskiftet. Uten putter og shortsalg i NSG hadde jeg gått i minus de 10 første åra. Og lagt tradinga på hylla. Nesten vemodig dette her.
Konsolidering
13:48
20.12.2017
#231

Dagens situasjon er hyperspennende for obligasjonseierne i Norske Skog, nærmere bestemt 2021/2023 forfallene. De lånene er garantert av Norske Skog AS, som nå er under M&A prosess for salg. Alt overskytende vil tilfalle dette lånet i sin helhet. I tillegg er det en mulighet for eventuelle budgivere å inngå en "deal" med holders i dette lånet og få pantet, aksjene i Norske Skog AS, ved en fairness vurdering (altså unngå budprossesser), og i tillegg også muligens for å slippe rettssaker i etterkant ved evt uenighet om prosess etc.

Obligasjonslånet handles for tiden under 5%, så det sier seg selv at oppsiden kan være fenomenal ved en positiv prosess, men også enkelt gå i 0 ved negativt resultat.

Sitter selv med noen lodd, skal bli morsomt å følge resultatet i februar.
highlander
13:31
22.12.2017
#7792

Etter konkursbegjæringen i Norske Skogindustrier ASA er planen at en auksjonsprosess skal avgjøre hvem som blir eier av de syv papirfabrikkene.

Foxhill Capital Partners, som sitter på 11,75 prosent av de pantsikrede obligasjonene med forfall i 2019 utstedt av Norske AS, mener imidlertid at prosessen ikke er i alle de sikrede kreditorenes interesse. Foxhill er bekymret for interessekonflikter mellom flere av partene som er involvert samt det selskapet kaller en aggressiv tidsplan som er satt for auksjonen.

Det fremkommer i et brev fra Foxhill.

- Foxhill offentliggjør dette brevet for å informere andre innehavere av pantsikrede obligasjoner om det de mener er en alvorlig feil i selskapets nåværende forslag, skriver Foxhill.

Tirsdag ble det klart at det børsnoterte morselskapet Norske Skogindustrier slår seg selv konkurs.

Datterselskapet Norske Skog AS sitter på eierskapet til de syv papirfabrikkene. (Kilde: E24)

Endret 22.12.2017 13:31 av highlander
Konsolidering
12:47
23.12.2017
#232

Brevet fra Foxhill er særdeles interessant. Bortsatt fra det åpenbare kravet om at Oceanwood er i conflict of interest og også at selskapets EBITDA forventes å øke vesentlig i 2018, kreves det også at den sikrede NSF fasilteten skal innfris til markedsverdi i stedet for i full. Det påpekes at denne er underdekket. Min forståelse er at dette kravet er meldt inn til Citibank.

Spesielt for 2021 / 2023 er dette svært interessant. Som kjent vil 2021 / 2023 få alt av salgssum som overstiger sikredes krav. De sikredes krav består av SSN (290 MEUR), NSF (100 MEUR) + renter. Hvis en større del av NSFen nå bortfaller eller evt blir behandlet som usikret, blir det vesentlig bedre for 2021 / 2023 lånene.

Eksempelvis, hvis salgssum blir 500 MEUR og SSN+NSF+ Renter = 450 MEUR, så gir det en recovery på 50/200 = 25% for 2021/ 2023.
Men dersom halvparten av NSFen blir behandlet som usikret blir ny recovery: 100/250 = 40%.

Det kan fort bli en god avkastning på 2021 / 2023 når disse handles til under 5% av pålydende, dog er jo selvfølgelig risikoen skyhøy og stor sannsynlighet for å ende opp med 0.

Jeg håper Foxhill vinner frem i sine krav og at man heller ser på en restruktureringsløsning der alle blir behandlet likt / konvertert inn som aksjonærer. Det ville være det mest rettferdige overfor alle interessenter i selskapet.
Konsolidering
19:06
02.01.2018
#233

Virker ihvertfall som Foxhill får gehør for sitt krav om lengre tid på M&A prosessen:
https://www.wsj.com/articles/norske-skog-binding-bids-due-by-end-of-february-1514409409
Konsolidering
07:38
08.01.2018
#234

Oceanwood saksøkt i New York Supreme Court av andre bondholders som krever at salgsprosessen stoppes!

Fra reorg research:

"BulwarkBay, Foxhill, Halcyon Seek Freezing of Norske Skog’s Auction Process in New York Court; Accuse Oceanwood of Self-Dealing With Enforcement of Share Pledge

Relevant Documents:
Jan. 5, 2018 Complaint
Jan. 5, 2018 Summons
Jan. 5, 2018 Exhibits
Norske Skog 2015 Intercreditor Agreement
Norske Skog SSN 2019 Prospectus

Foxhill Capital, BulwarkBay and Halcyon have complained to the New York State Supreme Court that Oceanwood is trying to force through a fire sale of Norske Skog's assets to itself and Aker. The three objecting funds holding €63 million of the Norwegian paper producer's senior secured 2019 notes (SSN) claim that security agent Citibank is working in association with Oceanwood and has ignored previous concerns “despite the obvious appearance of conflict of interest and self-dealing.”

As part of the relief being sought, the funds have requested a judgment which permanently restricts Oceanwood from taking any action to provide instructions to Citi in its capacity as either senior notes trustee or security agent."
OldNick
13:10
12.01.2018
#19817

Konsolidering
21:24
14.01.2018
#235

«Av dette beløpet lå et underskudd på 4,7 milliarder kroner i Norske Skog AS-konsernet som ikke ble slått konkurs før jul. I det underkonsernet ligger selskapene i Norge og utlandet som eier de syv papirfabrikkene.»

Ganske store verdier i form av skattemessige fradrag enda intakt altså...

Se dette gjerne i forhold til denne så begynner det å se virkelig bra ut:
https://www.euwid-paper.com/news/singlenews/Artikel/newsprint-producers-are-taking-a-hard-stance-in-price-negotiations-in-germany.html
Konsolidering
13:39
19.01.2018
#236

Og bade Stora Enso og UPM setter / er nær ved å sette nye ATH rekorder.. lite som tyder på "krise" I papirmarkedet, og burde kunne gi økt industriell interesse for selskapet:

https://finance.yahoo.com/quote/UPM.HE?p=UPM.HE
https://finance.yahoo.com/quote/STERV.HE?p=STERV.HE

Kepler Cheuvreaux ga også nylig ut en ny analyse om økningen i papirpriser; "Paper prices on the rise", anbefales for de som er interessert i markedet.
highlander
23:13
24.01.2018
#7993

Ifølge styreleder Sven Ombudstvedt i Norske Skog AS har mellom 5-10 budgivere levert inn indikative bud på det operative datterselskapet av det konkursslåtte morselskapet.

– Jeg har tidligere tippet mellom 5-10 indikative bud, og vi ligger i det intervallet der nå. Noe vi er godt fornøyde med, sa styreleder Sven Ombudstvedt i Norske Skog AS i går.

Blant budgiverne finnes både finansielle og industrielle aktører, og konstellasjoner som har en blanding av disse.
OldNick
09:13
02.02.2018
#19881

NSG: Vedtak om strykning av Norske Skogindustrier ASA fra notering på Oslo Børs

Børsmeldig
02.02.2018

Det er åpnet konkurs i Norske Skogindustrier ASA. I henhold til løpende forpliktelser pkt. 15.1 (1) jf. Lov om regulerte markeder (børsloven) § 25 (1) har Oslo Børs i dag fattet følgende vedtak:

«Aksjene i Norske Skogindustrier ASA strykes fra notering på Oslo Børs fra og med 5. februar 2018. Siste noteringsdag vil være 2. februar 2018
gorwell
11:19
02.02.2018
#22724

10 milliarder i NSG.ASA og snaue 5 milliarder i NSG.AS?

Har vi rettskraftig dom for konkurs ennå? Om vi ikke har det, kan ASA'et kanskje ennå kjøpes opp for knapper og glansbilder mot oppkjøp av gjelden med full overtakelse av selskapet gjennom konvertering til aksjer.

Og slik kan en industriell aktør få tilgang til skattefradraget?

gorwell
OldNick
16:44
01.03.2018
#19937

highlander
20:45
07.03.2018
#8523

Fristen for å legge inn bud på Norske Skogs fabrikker har løpt ut. Både industrielle og finansielle aktører har meldt seg på, ifølge E24:

– Vi er relativt fornøyde med interessen, sier styreleder Sven Ombudstvedt i Norske Skog AS.

Mandag løp den utvidede fristen for å legge inn bud på Norske Skog-fabrikkene ut. Det var på forhånd kjent at mellom fem og ti aktører var interessert, og det er disse som nå har omsatt interessen i håndfaste tilbud.

– Det er det vi har skissert tidligere, og de har gjort en bra jobb med datamaterialet. De har investert tid og penger i dette, og det er vi fornøyde med, sier Ombudstvedt.

Han bekrefter at det er både industrielle og finansielle aktører på banen, men vil ikke si noe konkret om overvekt i antallet den ene eller andre veien.

Ombudstvedt håper å få på plass en avtale så fort som mulig, og ser for seg et tidsperspektiv på et par uker.

– Litt tid tar det. Vi skal gå gjennom dokumentasjonen og sånt. Men så bør det ikke ta så fryktelig lang tid, sier han.

Konkurs
Norske Skog-fabrikkene ble lagt ut på auksjon på tampen av fjoråret.

Den børsnoterte enheten Norske Skogindustrier ASA hadde da i lengre tid forsøkt å restrukturere betydelig gjeld, uten å lykkes med å skape enighet om en frivillig løsning.

Prosessen endte med at kreditoren Oceanwood, som hadde sikkerhet i driftsselskapet som eide selskapets fabrikker, tok pantet. De varslet at auksjonen ville finne sted, og at de hadde forpliktet seg til å delta i denne sammen med partneren Aker.

Noen dager etter at salgsprosessen hadde startet, søkte så det børsnoterte Norske Skogindustrier om konkurs.

Endret 07.03.2018 20:45 av highlander
highlander
10:08
20.03.2018
#8654

I går kveld ble det kjent at Ulltveit-Moe har lagt inn bud på Norske Skog:

– Jeg leder et konsortium som har lagt inn bud på Norske Skog i tre runder. Nå er vi inne i aller siste fase, og venter en avgjørelse i løpet av en dag eller to etter at de siste budene nå er lagt på bordet, sier Jens Ulltveit-Moe til Dagens Næringsliv.

Investoren opplyser at budet er på fire-fem milliarder kroner, hvorav han selv står for mellom 100 og 200 millioner kroner. Mesteparten av pengene er det Cyrus Capital og Halcyon Capital som står for.

Han ønsker å gjøre Norske Skog til et bioenergi-selskap.

– Jeg er opptatt av å utvikle Norske Skog som et norsk industriselskap, og mener utsiktene for de norske fabrikkene er svært gode. Også den franske fabrikken går svært godt, sier Ulltveit-Moe til avisen.

Da budfristen gikk ut tidligere i mars sa styreleder Sven Ombudstvedt til E24 at både industrielle og finansielle aktører hadde meldt seg på. I alt er det mellom fem og ti interessenter. (DN, E24)
highlander
11:36
26.03.2018
#8729

Det nærmer seg en avklaring på hvem som blir sittende igjen med papirfabrikkene til Norske Skog etter at auksjonsprosessen ble avsluttet for drøyt to uker siden.

«Vi jobber mot å avklare denne uken. Om det kommer en melding før eller etter helgen dog litt tidlig å si», skriver styreleder Sven Ombudstvedt i Norske Skog AS i en tekstmelding til E24.

Det er kjent at det er mellom fem og ti interessenter, men nylig varslet Aker at de har trukket seg. Aker skulle opprinnelig levere inn bud sammen med den sikrede kreditoren Oceanwood, som igangsatte auksjonen i utgangspunktet.

Nylig ble det også kjent at den profilerte investoren Jens Ulltveit-Moe leder et konsortium som ønsker å gjøre Norske Skog til et bioenergiselskap. (E24)
Konsolidering
21:10
26.03.2018
#237

Nærmer seg resultatet i NSG. Etter alle solemerker har Evercore gjort en bra jobb, noe som også gjenspeiles i Umoes 4-5 mrd bud. Spesielt spennende dager for obligasjonseierne i 21/23 lånet hvor recovery kan bli alt fra 0-100 prosent basert på hvor mye over sikret gjeld (ca 4,3 mrd) budet er på. Skal faktisk ikke mer til enn et bud på 6,5 mrd for at 21/23 får utbetalt par.

Tipper det fort blir et hedgefond eller asiatiske aktører med en helt annen betalingsvillighet som kupper selskapet.
OldNick
12:05
04.04.2018
#19998

highlander
08:51
06.04.2018
#8862

Det er fortsatt ikke klart hvem det er som stikker av med fabrikkene i Norske Skog. Ifølge Dagens Næringsliv kan en del av forklaringen være et prishopp på avispapir på det globale markedet. Det skal gjøre det vanskeligere å bli enige om en pris på papirfabrikkene.

– I likhet med de øvrige produsentene har vi oppnådd en prisøkning på mellom fem og ti prosent for våre ulike produktkategorier i 2018 sammenlignet med 2017, sier kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig i Norske Skog til Dagens Næringsliv.

Årsaken til prishoppet forklares langs to akser. På den ene siden har en rekke europeiske papirfabrikker blitt lagt ned, og dermed er det mindre tilbud i markedet enn tidligere. Samtidig har kinesiske myndigheter forbudt import av søppel fra andre land, noe som har stagget kinesisk papirgjenvinnere voldsomt. Eksporten av papir fra Kina har dermed falt voldsomt. (DN, E24)
blåball
08:59
06.04.2018
#4135

blåball
08:59
06.04.2018
#4136

Og til mer vil Aker tjene på sin posisjonering i forkant av konkurs . ( Men det kan ligge nye løsninger industrielt her , med nye grupperinger ? ) .
highlander
08:25
19.04.2018
#9270

Investor Jens Ulltveit-Moe tror ikke han får kjøpe Norske Skog.

Han har lagt inn bud på mellom 4 og 5 milliarder kroner sammen med en internasjonal gruppering, men sier det trolig blir med drømmen om å gjøre bedriften om til et bioenergi-selskap. (NRK)
OldNick
08:33
04.05.2018
#20089

Det kan være best at ikke Ulltveit-Moe fikk kjøpe Norske Skog.

Som eier av industriproduksjons bedrifter har han vist seg som en vandrende katastrofe, med massive tap i nestn alt han har involvert seg i.
______

Ocenwood får kjøpt Norske Skog AS (datterselskapet til NSG, som eier alle fabrikkene).

Kjøpesummen er så lav at det ikke ble noe igjen til NSG-aksjonærene.
Til og med noe prioriterte kreditorer blir ikke tilgodesett med noe.

Jeg solgte mine siste NSG-aksjer for 5-og-noe for flere år siden, men det var ingen lukrativ affære å eier NSG.

Kjøper Norske Skogs fabrikker

Oceanwood kjøper Norske Skogs fabrikker for 235 millioner euro, eller 2,27 milliarder kroner


Kjetil M. Hovland, Anders P. Framstad, E24.no
04.05.2018

Investeringsselskapet Oceanwood, som igangsatte auksjonsprosessen i Norske Skogindustrier ASA, har nå inngått avtale om kjøp av alle aksjene i driftsselskapet Norske Skog AS, som kontrollerer Norske Skogs fabrikker.

Dette skriver selskapet i en pressemelding fredag morgen.

Norske Skog har vært gjennom en krise de siste årene på grunn av høy gjeld, og har lenge ligget i forhandlinger med kreditorene. Styret i Norske Skogindustrier ASA meldte oppbud i desember 2017.

– Dette er en av de viktigste milepælene for Norske Skog konsernet gjennom de siste årene, sier Sven Ombudstvedt, styreleder i Norske Skog AS.

– Det avslutter nesten to år med iherdig innsats og engasjement for å finne en løsning for Norske Skog-konsernets kapitalstruktur. Oceanwoods beslutning om å kjøpe en majoritetsposisjon i det sikrede obligasjonslånet, og deretter beslutningen om å igangsette en salgsprosess, viste seg å være nøkkelen til å løse opp den fastlåste situasjonen som truet fremtiden til konsernets operative virksomhet, sier han.

De sentrale verdiene i Norske Skog er syv papirfabrikker i Skogn og i Halden i Norge, franske Golbey, østerrikske Bruck, newzealandske Tasman og australske Albury og Boyer.

Kontaktet 100 mulige budgivere

I meldingen fremgår det at mer enn 100 potensielle budgivere har blitt kontaktet, men at Oceanwoods bud ga det høyeste salgsprovenyet i kontanter for aksjene og enkelte konsernlån.

Oceanwood begynte å investere i Norske Skog i 2015.

– I november 2017, da det ble klart at det ville være vanskelig å oppnå en omforent løsning på de finansielle problemene i det tidligere Norske Skogindustrier ASA-konsernet, bestemte vi oss for å handle for å beskytte de operative selskapene, sier John Chiang, investeringsdirektør i Oceanwood, i meldingen.

Slik fordeles pengene

Kjøpesummen på 235 millioner euro i kontanter skal ifølge selskapet fordeles i samsvar med en interkreditoravtale og dekke visse kostnader og utgifter, til innehaverne av et sikret obligasjonslån på 290 millioner euro med forfall i 2019 og til långiverne av en likviditetsfasilitet på 16 millioner euro.

Pengene vil dekke rundt 69 prosent av utestående forpliktelser til lånet og likviditetsfasiliteten.

De vil ikke gi dekning til innehaverne av to garanterte obligasjonslån på 159 millioner euro og 61 millioner dollar med forfall henholdsvis 2021 og 2023. Disse er utstedt av Norske Skog Holding AS.

Kraftig ekspansjon

I 2005 hadde Norske Skog 19 fabrikker i 14 land, etter kraftig ekspansjon under konsernsjef Jan Reinås, som ledet selskapet fra 1994.

Men samtidig hadde selskapet skaffet seg en høy gjeld. Ved utgangen av 2001 var gjelden på nær 23 milliarder kroner.

Siden har selskapet redusert gjelden, men det har likevel kostet så mye å betjene den at selskapet har slitt med å finansiere nødvendige investeringer. Selskapet mener det må tilby andre typer produkter enn tidligere for å overleve.

Endret 04.05.2018 08:35 av OldNick
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter