Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > "Hydrogenselskapet" NEL
"Hydrogenselskapet" NEL
gorwell
19:15 30.12.2015
#22092

Tror du det er slutt på et "noen snakker sammen"?

Hvordan tror du man fikk til Månecrash'et? Hvordan tror du man fikk til at du betaler for renewable certificates og lopper avgiftskroner til Statskraft's vindsatsing over strømregningen?

Ved at "noen snakker sammen", naturligvis.

gorwell
Beins
20:35 30.12.2015
#8421

Månekrasjet kom fordi noen snakka sammen i AP og Statoil
- uten å vite hva de snakka om. Et norsk "Redd verden Prosjekt" uten bakkekontakt.

Jeg har langt mer tro på at Big Car i Japan, Tyskland osv kan redde verden
fordi de skal overleve i i hard konkurranse og med nye rammebetingelser som gradvis tvinger seg fram.

Hydrogen vinner fram når den nåværende klima-politiske agendaen setter strengere grenser for utslipp.
gorwell
11:16 31.12.2015
#22093

Månecrash'et kom fordi det ble for dyrt å gjennomføre det...

Åsså fordi de "måtte" prøve seg på amid-teknologi. Jeg minnes at denslags ikke er tillat brukt i betong engang (kreftfremkallende nervegift)? Det var et sabla styr om det noen få ti-talls år tilbake...

Romeriksporten og Rhoca-Gil.

gorwell

Endret 31.12.2015 11:18 av gorwell
motbedreviten
21:35 31.12.2015
#2465

Ser ikke bort fra at toyotas storsatsing på hydrogen etter finanskrisen 2008 er utløst av den sterk
økende oljeprisen og prognosene om et slutt på oljealderen.
Da er dyr H2 et alternativ.
Men så fikk vi billig olje.
Og en hydrgenbil er ørten ganger så dyr
Og H2 er ørten ganger så dyr som naturgass.

Men en igangsatt satsing er ikke lett å endre.
Også har de fått hjelp av skatter og avgifter og politkkere, men den kan ikke være varig.
.

Endret 31.12.2015 21:36 av motbedreviten
tas1
21:50 31.12.2015
#12284

Ser ikke bort fra at du har rett i det.
Synes at 13 people working on Mirai production var relativt lite (selv om det var i mars 2015).
Beins
16:11 01.01.2016
#8427

Mirai produksjon:

2015: 700
2016: 2000
2017: 3000

I 2020 er Toyotas plan å selge 30.000 FCEV. Busser kommer på markedet i 2017.

Om årsaker: Kan det ha med klima-politikk å gjøre? De fleste argumenter mot Mirai-satsingen har som forutsetning at menneskeskapt oppvarming er en dårlig vits og et påfunn som snart går over.

Norge skal kutte klimautslippene med 40% innen 2030 - kun 15 år til. Vi skal være med i EU-mekanismen for kutt. Muligheten for å kjøpe seg fri via kvotekjøp, blir dermed sterkt begrenset. Gahr Støre har nettopp luftet tanken om 100% kutt til 2030.

Norske og EU-forpliktelser om store kutt i utslippene er enten pappkulisser - eller beinharde realiteter som tvinger fram store samfunnsendringer.

Vel, i norsk politikk er det ingen partier på Stortinget som vil kaste disse avtalen i avfallskurven.
Mot-røstene er enkeltpersoner pluss en liten, standhaftig organisasjon uten innflytelse. Vi finner ikke et eneste parti som vil målbære disse protestholdningene. Fr.p har lagt kursen om i stadig mer main stream posisjon, jfr siste program for 2013-2017.

MBV: hva betyr ørten ?

Endret 01.01.2016 16:14 av Beins
Eid
17:13 01.01.2016
#211

Beins #8427

Slik jeg forstår det har gjennomsnittstemperaturen på jorda målt i atmosfæren(satelitt ,værballonger) ikke øket de siste 17-18 årene.Dersom gjennomsnittstemperaturen på jorda fortsetter å være stabil- eller kanskje til og med faller litt- mens CO2 konsentrasjon i atmosfæren øker - kan vel dette etterhvert påvirke klimapolitiske beslutningsprosesser ?
yemaya 2
17:47 01.01.2016
#6679

http://www.ordetbetyr.com/synonym/orten
Beins
18:15 01.01.2016
#8428

Eid
Vi har diskutert den saken på opptil flere tråder nylig. Ingen viktige miljøer innen klimaforskning påstår avkjøling.

Men rene satelittmålinger av troposfæren gir svakeste tendens mht temperaturøkning - med 1998 som topp år, 2010 som nr 2 og 2015 som nr 3 iflg John Christy, UAH.

Mest sannsynlig vil 2016 gå opp og erstatte 1998 som toppår også på rene satelittmålinger siden det andre året i El Niño syklusen normalt er sterkest.

Rene satelittmålinger viser og at 2001-10 var det varmeste ti-året etter den industrielle revolusjonen. 1991-2000 kommer på andre plass iflg satelittforsker Carl Mears, RSS.

NOAA har allerede utropt 2015 til det varmeste året i moderne tid - de bruker en miks av målinger; overflate, ballonger, værskip og satelitt.

NOAA sin beskrivelse har vunnet mest fram i vitenskapelige miljøer - det gjelder ikke minst i USA når vi ser på de store vitenskapelige foreningene der samt National Acadeny of Science.
Og uenigheten dreier seg mest om takten i oppvarmingen og 1998 som et enkelt år.

NOAAs målinger:Endret 01.01.2016 18:23 av Beins
motbedreviten
19:05 01.01.2016
#2466

Beins,
Ørten er ikke noe sikker tall men assosieres ofte med mange.
.
Beins
20:19 01.01.2016
#8429

MBV
Jeg vet det, men mener hva du konkret legger i utsagnet. Hva vil H2 koste framover om det prises på normal måte?

Har du et forslag?
motbedreviten
21:34 01.01.2016
#2467

Beins,
Startpris i tyskland er 60000euro plus VAT og toyota chef Pat Cox regner med at toyota må
legge til 100000 euro for hver solgte mirai.
Sammenlign dette med en vanlig bensin 4dørs sedan uten skatt og avgift.
.
Beins
22:30 01.01.2016
#8430

MBV

Jeg spurte om H2-pris.

Prisen på Mirai er naturligvis høy. Små volumer og ny teknologi gir meget høy enhetskostnad de første årene.

Når CO2-utslippene skal kuttes med 40% om 15 år og gradvis inntil 100% om 35 år blir det helt andre boller både på den ene og andre måten. Det vet jo bilfabrikantene meget godt.

Etter hvert blir hybrid eneste mulige bensin/diesel løsning - i noen år før de forsvinner helt. Slik er veikartet for klimatiltak. Dette er helt i starten, og Norge har implementert knapt noe som helst bortsett fra støtteordninger for elbil.

Det er gitt at det blir enorme forandringer innen bil og samferdsel. Så får man heller si om noen år at - Alt var bedre før

Endret 01.01.2016 22:30 av Beins
Beins
22:59 01.01.2016
#8431

Hva sier den blåblå-regjeringen om framtida:

"En forutsetning for store reduksjoner i klimagassutslipp fra transportsektoren er en sterk teknologiutvikling internasjonalt. Selv om Norge ikke har bilproduksjon, kan vi likevel bidra til teknologiutviklingen,
for eksempel gjennom støtte til forskning og utvikling. I Norge er det generelt sterk bruk av virkemidler, noe som gir insentiver til overgang fra fossil til fornybar energi. En del virkemidler for å redusere klimagassutslippene fra transportsektoren er allerede på plass, og flere
tas i bruk i år som en del av budsjettvedtak for 2015 og Regjeringens kollektivhandlingsplan."

Stortingsmeldingen om 40% reduksjon i utslipp til 2030.
gorwell
20:56 02.01.2016
#22094

Jeg ser ikke bort fra at møndigheta sørger for å få etablert noen hydrogen-stasjoner for å drifte de bilene de selv kjøper eller leaser inn for å kaste blår i øynene på RE industriens fotsoldater og finansierer tullet med dine og mine skattepenger...

Det skulle ikke forundre meg det bøss om vi får lese rosenrøde politisk infiserte rapporter, kalkulasjoner og forestillinger om bærekraftig produsert hydrogen basert på Statkraft eller Statoil-driftede RE installasjoner...

gorwell

Hydrogen har du ikke greie på, men du er flink på å skrive tøys og konspirasjonsteorier.

Man kjenner da ei lus på ganglaget?

Selv om Norge ikke har bilproduksjon, kan vi likevel bidra til teknologiutviklingen, for eksempel gjennom støtte til forskning og utvikling. I Norge er det generelt sterk bruk av virkemidler, noe som gir insentiver til overgang fra fossil til fornybar energi.


Oversatt, markedskreftene skal manipuleres for å matche den politisk vilje.

Man kjenner da ei lus på ganglaget?

gorwell
Beins
15:43 03.01.2016
#8432

Lusa halter på venstre bakfot ?

I økonomilæra har man alltid et kapittel om eksterne virkninger av produksjon og forbruk. Det er for det meste kostnader, men og nytte-effekter, som ikke blir reflektert i den "frie" markedstilpasningen.
Derfor skal staten via ulike tiltak redusere eller fjerne de negative eksterne virkningene, og forsterke eventuelle positive. Skadelig forurensing er et nøkkeltilfelle her - og røyking/alkohol.

Når det er store skadevirkninger av produksjon og forbruk vil den bedriftsøkonomiske grensekostnaden bli for lav, og man korrigerer for dette ved hjelp avgifter og andre tiltak. Målet er å få et noenlunde bra samsvar mellom bedriftsøkonomisk og samfunnsøkonomisk grensekostnad.

Men forbud, påbud og kvotereguleringer blir og benyttet overfor negative eksterne virkninger. Eks: påbudt katalysator i biler, forbud mot blybensin.

Subsidier av alternative varer/tjenester som mindre negative, eksterne virkninger: Buss og jernbanedrift.

Ja, man vil manipulere markedskreftene. Det gjør man allerede via avgiftspolitikken , og med tanke på co2 vil det bare øke på. De klare signaler og vedtak som ligger i bunnen fra Norge, Japan, EUog faktisk USA betyr en veldig omlegging innen energi og samferdsel i løpet av noen år. Hydrogen blir meget viktig i konkurranse med batterier.

Jeg har knapt funnet et politisk parti av betydning i hele Europa som går imot omfattende tiltak for å kutte utslipp.
Dette går sin gang uavhengig av hva enkeltpersoner tror og sier om saka.

Det vil forenkle overgangen til lavutslipp om man kan forlenge fossilalderen via karbonfangst og lagring. Men det vil gjelde for store anlegg - eks el-produksjon. Ikke for biler og transport. Foreløpig gir CCS best resultater på kullbasert virksomhet er inntrykket mitt.
Rune Hansen
10:35 04.01.2016
#8774

Etter noe negativ støy i forbindelse med Hanssons salg i romjulen virker det nå som om alt har roet seg og at vi atter en gang er "back in business".
Måtte det nye året begynne som det gamle sluttet. (dvs de siste 2 mnd)

Lykke til i 2016 alle NEL-ere.
OldNick
11:02 04.01.2016
#17669

re. beins #8432,


Foreløpig har ikke Europa begynt å bruke de store pengene på denne omleggingen av økonomien, som du kaller det beins.

Enten du er en sterk troende på at økende CO2 vil føre til klimakatastrofe - som beins, eller det motsatte - som eksempelvis undertegnede eller gorwell, så kan ingen av oss forvente at de tiltakene som er under planlegging skal ha noen målbar effekt på klimaet de første 50-100 årene.

Bjørn Lomborg: Pre-judging Paris.

...the agreement reached in Paris would cut temperatures in 2100 by just 0.05° Celsius


(Kommentar: Bjørn Lomborg, er - i likhet med beins, en som tror på IPCC's vitenskapsforståelse. Han har - i motsetning ti beins, studert økonomien vitenskaplig)


Det er et problem for politikere som ønsker å bli gjenvalgt. De vil ha vanskeligheter med å vise til konkrete resultater, bortsett fra en evt. redusert vekst i CO2-utslippene (og kanskje de andre klimagassene også).

Uten annet våpen enn klimamodeller som "forteller oss" hvor mye verre det kunne blitt om de ingenting foretok seg.


Underveis mot målet kommer massevis å hende.

Fordi planene som ønsket gjennomført vil føre til at alt kommer til å bli dyrere, dvs. inflasjonen øker og produktiviteten faller, vil en mengde arbeidstakere som idag har jobb, miste den og gå over i arbeidsledighetskøen.

Denne andelen velgere vil kunne danne basis for alternative politiske partier og bevegelser. Og disse partiene vil ha en enkel oppskrift for å reversere effektene, bremse eller stoppe planene om å eliminere CO2-utslipp, og fase ut bruk av fossile energikilder.


Man kan ikke gjøre en slik omlegging uten å ha et reellt alternativ. Det finnes ikke idag. De nye fornybare løsningene virker ikke, de er i beste fall kun et marginalt tilskudd.

Man må ha en kontinuerlig, kontrollerbar energikilde som ikke er vesentlig dyrere enn kull, gass og olje som kan anvendes over hele verden.

Inntil den finnes, er det Europa prøver på galskap. Å sette økonomiske håndjern på seg selv, sine innbyggere og kommersielle selskaper. Det vil de måtte revurderes lenge før 2030 - av mer realpolitikere enn de som styrer idag.

At Norge prøver å være verdensmester er jo ingen overraskelse. Det er utrolig å se noen av de største idiotene havner på Stortinget.

Endret 04.01.2016 11:04 av OldNick
Phoebus
12:20 04.01.2016
#10991

Du har rett Gammelerik, du har lagt merke til at NEL trives utmerket på en blodrød dag. Målet må være å få flere idioter på stortinget og holde ingeniørene unna.

Nationen har en interessant artikkel om reprasjon av gamle ovner i dag, der det blir påstått at de gamle ovnene er like gode som de man får 4000 i tilskudd for å bytte til. Jeg har ikke noe statistisk matriale, men i et hus vi har i Nord-Odal er i alle fall den gamle ovnen den nye helt overlegen i funksjon, og mye penere.
Beins
13:57 04.01.2016
#8433

OldNick

Beslutningstakerne i EU og Norge kan ikke basere sine avgjørelser på noen spede "contrarian" enkeltrøster som påberoper seg en klimatisk innsikt som langt overgår de tunge, vitenskapelige miljøene både hjemme og ute.

Beslutningstakerne må basere seg på hva vitenskapen generelt sier om temaet. Sånn var det og med røyking, med sur nedbør, og sånn var det med ozonlaget. Selv om der vil alltid være noen som vil påstå avvikende synspunkter.

Stortingsfolkene stemmer for klimabegrensinger i tråd med sine programmer - ikke fordi de er idioter og tullinger. Det er klimavitenskapen som driver fram denne prosessen - ikke politikerne. De henger seg i stedet på - også FRP

Statistikeren Bjørn Lomborg - han er ikke økonom eller naturviter - viser at når vi ikke gjøre noe før 2030, vil effekten av tiltakene bli små, og dersom vi ikke gjør noe mer enn 2030-tiltakene, blir effekten i 2100 svært liten.

Ja, dette var da genialt. Vi skal følgelig ikke gjøre noe med klimaendringene. Bare la det bli 3,8 gradere i 2100 enn i 1850!

Lomborg har alltid hatt det synet at det er billigere å betale klimaskadene enn å forebygge skaden - det er et svært risky synspunkt. Veien til helvete er som vanlig brolagt med gode forsetter. Men Lomborgs syn faller på stengrunn - han var mer "in" for 10 år siden.

Stern-kommisjonen i UK konkluderte for flere år siden - at desto lengre man venter med effektive klimatiltak, desto dyrere blir det. For desto større progresjon må man ha i tiltakene.

Nå har det store fagmiljøet i IEA laget svære analyser på hvordan man kan nå 2-gradersmålet for oppvarming - de viser at man kan gjøre svært mye effektivt om man slutter å skyve ting foran seg, og samtidig oppnå stor økonomisk vekst. Jeg har tidligere vist til deres analyse med vekst på 3,8% i verdensøkonomien kombinert med effektive klimatiltak for perioden 2013-2030.

Men contrarians eneste praktiske funksjon er å bremse tiltakene og dermed gjøre de langt dyrere. Det er ytre høyre fløyen i USA som er den største bremseklossen i Vesten. Samtidig som National Academy of Science og alle store naturviter-sammenslutninger i USA jobber for klimasaken.

Endret 04.01.2016 13:58 av Beins
Beins
14:57 04.01.2016
#8434

Phoebus

Siden du er opptatt av ingeniørene. Hva sier deres organisasjoner?

Vi har en stor sammenslutning av ingeniører og teknologer i Norge; NITO.
De uttaler i en oppdatert klimapolitisk melding:

Omstilling til et lavutslippssamfunn er nødvendig, og NITOs medlemmer vil være sentrale i denne prosessen.
NITO støtter regjeringens ambisjoner i Klimameldingen (Meld St 13 2014-2015) om å kutte 40 prosent av klimagassutslippene innen 2030, samt hovedgrepet til regjeringen om å inngå en avtale med EU om en felles oppfyllelse av reduksjonsmålene basert på EUs klimarammeverk.
EU er en sentral pådriver for utslippsreduksjoner, og Norge er allerede knyttet til EUs klimakvotesystem. En felles oppfyllelse av klimaforpliktelsene gir helhet og legger til rette for fleksibilitet og et effektivt regime for utslippskutt i Europa. Det kan også bidra til forutsigbarhet i næringspolitikken, og sikre samme rammevilkår for
industrien.


https://www.nito.no/contentassets/522695e4f7ba455d9ebc28e2be29e2d1/politikkheftet-nito-kongress-2015_031215.pdf

Sivilingenørene i Tekna står og på for klima-saken. Deres uttalelse fra 2014:

 Tekna legger FNs klimapanels konklusjoner om menneskeskapte klimaendringer til grunn.
Tekna vil støtte arbeidet for en global klimaavtale med forpliktende utslippskrav innenfor togradersmålet.Tekna støtter det norske klimaforlikets målsettinger, og regjeringens ambisjon om å forsterke klimaforliket.
 Tekna vil bruke kunnskap til å løse samfunnets største utfordringer. Vi jobber for å fremme
teknologiske løsninger som bidrar til å kombinere bærekraft, velferd og vekst.
 Norge er en energinasjon som skal videreutvikles. På veien mot lavutslippsamfunnet trenger
vi økt forskning, teknologiutvikling og fullskala demonstrasjonsanlegg på en rekke områder
innen fornybar energi.
 Tekna vil arbeide for å synliggjøre kompetansen som finnes i petroleumssektoren, og arbeide
for at denne erfaringen, teknologien og kompetansen også blir kjent for andre sektorer. Tekna vil arbeide for å etablere en offentlig støttet teknologioverføringsordning fra petroleumssektoren til andre sektorer. (..)


Tekna går og inn for:

"økt forskning, teknologiutvikling og fullskala demonstrasjonsanlegg på en
rekke områder, som vannkraft, jordvarme, havenergi, bioenergi, solenergi og vind. Tekna mener det
er nødvendig både av klimahensyn og for Norges konkurransekraft at vi bygger opp industrikompetanse
på fornybar energi i stor skala og utnytter de ressursene som er påvist i Norge. Tekna vil derfor arbeide for etablering av sol- og vindparker i Norge.


https://www.tekna.no/globalassets/filer/politikkdokumenter/teknas-politikkdokument-om-energi-og-klima.pdf

Endret 04.01.2016 15:02 av Beins
motbedreviten
15:53 04.01.2016
#2468

Beins,

Skrev en sammenligning av kostnivå til H2-bil og bensinbil i min #2467

Så sammenligning kostnivå H2bil-kjøring mot bensinbil-kjøring.

Må bli litt omtrentlig.

I dag går ca 60% fra prisen på bensinstasjonen til staten, resten kommer fra industri-pris og retail-pris.
Industripris er ca 3,0 kr/liter
Vanlig bensinbil bruker ca 0,7 l/mil dvs en brensel kostnad på 2,1 kr/mil.

Forresten:
Industri-prisen følger det globale markedet og følger prisen på råolje. I denne ligger det skatter og subsidier.
For Norge har skatteinntekt og salgsinntekt på produksjon vært betydelig større enn letesubsidier og vært driveren i norsk økonomi.

Prisen på Hyop sin H2-stasjonene er ca 90 kr/kg tror jeg.
Driften her er nesten full subsidiert av Transnova/akershus/oslo kommune.
Hva blir H2prisen i fremtiden uten subsidier og skatt og uten subsidier på brukt el-kraft, noe vi trenger
til å sammenligne med?
Ikke lett å si. Et sted mellom 50 og 200 kr?

Hvis vi tar 90kr/kg og 100km kjøring på 1kg,
da blir det en brensel kostnad på 9kr/mil.(takk KTR)

Endret 04.01.2016 16:00 av motbedreviten
Kjell T. Ringen
15:58 04.01.2016
#13078

eller 9kr/mil
Phoebus
16:14 04.01.2016
#10992

Beins

Det er, generelt sett, ikke de beste ingeniørene som blir forskere, og det kan man se av CO2 direktivet. Der er det mye galt, som kommer til å hindre reduksjon av CO2-utslipp.
Phoebus
16:14 04.01.2016
#10993

Beins

Det er, generelt sett, ikke de beste ingeniørene som blir forskere, og det kan man se av CO2 direktivet. Der er det mye galt, som kommer til å hindre reduksjon av CO2-utslipp.
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter