Du er her: Forside > In the pit - Oslo Børs > "Hydrogenselskapet" NEL
"Hydrogenselskapet" NEL
Beins
17:03 04.01.2016
#8436

MBV

Et sted mellom 50 og 200 kr var svaret ditt, per kg H2.
For øvrig var en bensinpris per liter på kr 14,00 i 2015 basert på 8,62 i avgifter og 5,68 til produsent og detaljist.

Det er klimautslippene, NOX og partikler fra bensin/diesel som gjør en direkte sammenligning av produsentpriser urimelig. Det handler om de eksterne virkningene som er omfattende ved forbruk av fossilt, men fraværende ved forbruk av H2.

De eksterne kostnadene for samfunn og miljø tilsier at bensin/diesel prises langt over sin bedriftsøkonomiske grensekostnad.

Man har produsert H2 i USA til $ 3,74 eller ca 33 kr per kg.
Legg på 10% fortjenestemargin og vi får kr 36,50.
For fossilt er distribusjonkostnaden og dette leddets fortjeneste 1/3 av pris fra produsent.
Om vi setter det likt for H2 får vi + 12,15 kr = 45,15 kr per kg
Bensin i USA har 21% avgift - overført på H2 og samme avgift blir det ca 12 kr og en pris på 57 kr per kg.
Mirai kjører 125 km og kostnad per mil = ca 4,60 NOK.

Men dette forutsetter storskala-produksjon og at distribusjon er sammenlignbart. Trolig er H2 dyrere på det punktet.

Phoebus
Sitatene er hva ingeniør-organisasjonene, inkludert både forskere og praktikere, uttaler.
Helt i tråd med main stream klima-vitenskapelige synspunkter og helt greit framlagt. De vet at ingeniørene vil spille en viktig rolle i denne omleggingen også i Norge.

Du kan gjerne si at - de beste ingeniørene mener ikke dette, eller at de sier ting de ikke innestår for- men slike konspirasjonsteorier kan hverken beslutningstakerne eller vi vanlige borgere basere oss på.

Endret 04.01.2016 17:18 av Beins
Beins
17:35 04.01.2016
#8437

OldNick

Jeg ser at klima-forskere er langt mer optimistiske ang effektene av Paris-møtet enn den danske statistikeren Bjørn Lomborg. Så her har noen regnet feil eller har feil i forståelsen av hvordan utslipp påvirker temperaturen.

CAT er en arbeidsgruppe basert på 4 ulike klimainstitutter. De har stor faglig tyngde.

Climate pledges will bring 2.7°C of warming, potential for more action

Paris-8 December 2015
- With 158 climate pledges now submitted to the UN, accounting for 94% of global emissions, the Climate Action Tracker today confirmed this would result in around 2.7°C of warming in 2100 - if all governments met their pledge. "This level of warming is still well above the agreed limit of 2degrees, and even further above the 1.5degrees called for by most governments here at the Paris climate summit," said Marcia Rocha of Climate Analytics.

If those governments who submitted a conditional target were to have their conditions met, and increased their climate action accordingly, and if those who plan to build new coal plants were to cancel them, the gap can be reduced substantially. "Looking at the conditional climate pledges, it's clear that governments have already identified the potential for further mitigation and this could substantially contribute to closing the emissions gap - by around 15 percent," said Dr Louise Jeffery of the Potsdam Institute for Climate Impact Research.


Endret 04.01.2016 17:39 av Beins
Kjell T. Ringen
17:58 04.01.2016
#13079

Beins

i storskalaproduksjon i Norge, og med de lave strømprisene vi har her, så kan du nok produsere H2 til under 25kr/kg her til lands. Uten subsidier, så det er sagt.
Beins
19:40 04.01.2016
#8438

Da er det opp til bilfabrikantene å komme på banen med alle de lovede modellene i 2017. Det blir interessant.

Hybrid ble gradvis et etablert konsept hos flere produsenter - etter at Toyota var alene på banen i lang tid.
For hydrogen kan man få en mye raskere etablering 2-3 år etter Toyota og Honda.
Kjell T. Ringen
19:45 04.01.2016
#13080

Hyundai har vel flest biler i Norge pr idag?
Beins
20:05 04.01.2016
#8439

Ja, du har rett i det - Hyundai IX 35 FC.
Det er ikke en egen modell, men en modifisert utgave med FC.
Hyundai satser mye de også, riktig det.

Over the next four years, Hyundai plans to invest another $10 billion in hybrid cars, electric battery vehicles and hydrogen fuel cell models.

Fuel cell vehicles, however, represent a better opportunity for growing sales -- even over electric vehicles -- because there is less market competition, according to Kim Sae Hoon, general manager at Hyundai's fuel cell engineering design team.

The hydrogen vehicles also offer grater flexibility for designers, in that they can scale in size from small cars to buses, Hoon said.

Hydrogen fuel cell vehicles are already being used in trucks and buses. That's an advantage for hydrogen vehicles since all-electric engines don't perform as well in larger vehicles, which require bigger batteries that need more charging, according to Devin Lindsay, IHS Automotive's senior analyst.

In addition to Hyundai, Toyota released its Mirai fuel cell last December.

Computerworld juni 2015
renud
20:27 04.01.2016
#11346

Jeg er litt overrasket over at Mercedes og tildels også BMW ikke nevnes i særlig grad. Men spesielt Mercedes, ettersom de også er store på nyttekjøretøy som busser og lastebiler.

Germans clash over fuel cells or batteries for EVs - Motoring July 29, 2015

"Audi is aiming to stretch the range of its future battery-electric cars out to as much as 700km by as early as 2020, but don't expect Germany's other two perennial premium contenders to race it to the mark.

While BMW and Mercedes-Benz have both delivered battery-electric electric vehicles (BEVs) to market, they are both putting their big bets on hydrogen fuel-cells (FCEVs) as the long-range automotive power source of the future, rather than big batteries.
"

Men dersom dette skal ta av, må det bygges ut vesentlig flere ladestasjoner, vesentlig hurtigere enn planlagt:

""We stay committed to fuel cells," Mercedes-Benz board member in charge of development, Dr Thomas Weber, explained.

"Nobody knows if the hype on the battery-electric vehicle side will pay off. It's not clear. The range isn't clear. The future isn't clear.

"The cars are quite good. The weak point is where can I charge my car?"

In most countries, a similar argument could be mounted against hydrogen refueling, though Dr Weber insists demand will force fuel suppliers to upgrade their infrastructure.

Germany has around 50 hydrogen filling stations today and plans to have 400 by 2023, ostensibly to help its carmakers meet EU emissions targets.

In other parts of the world, there are 40 in California, which has plans for 100 by 2020, and Japan has 100 today, but plans 800 by 2025. So, lots of planned improvements, but still nowhere near the convenience of a traditional petrol station, even in a decade.
"
Kjell T. Ringen
20:44 04.01.2016
#13081

med 50 fyllestasjoner i Tyskland så tror jeg, i motsetning til Dr Weber, at spørsmålet heller er "hvor kan jeg fylle H2" og ikke "hvor kan jeg lade"

Men om 10 år kan nok mye ha endret seg. Men ingen grunn til å kjøpe NEL nå av den grunn. Det er jo NEL denne tråden handler om.
oya4
05:14 05.01.2016
#313

CO2 er blitt en religion. Når brevene som ble lekket beviste at CO2forskerene kun lyger, svindler og misjonerer, for å få det svaret de ville ha, trodde eg at de fleste ville tenke logikk.

Misjoneringen på TV, i alle naturprogrammer og i alle nyheter, ble for sterk kost for flertallet, og de meldte seg inn i CO2menigheten. CO2kirken er i dag den største religionen i det kjente universet, og som alle vet er demokrati flertallstyranni. Når pengene i kisten klinger, skjelen ut av skjærsilden springer.

Det er umulig å si hvor høyt aksjen stiger, for flere blir med i den politisk korrekte CO2kirken hver dag.

Det er trist at miljøbevegelsen ikke bruker kreftene sine på noe nyttig, på å bekjempe giftstoffer som bly, men melder seg inn i den løgnaktige CO2kirken, som bruker all sin tid på å ta fra gresset, blomstene og skogene, maten som gjør at det blir frodig, CO2.
Stockamateur
10:09 05.01.2016
#10322

Teknisk: Jeg får 50% retrace av siste oppgang til å bli 4,42 (3,31>5,87). NEL var nedenom 4,39 i går. Voumbalansen er pen, volumet dropper inn i konsolideringen, akkurat som ved forrige legg i begynnelsen av desember.

Det blir kjøp i dag.
Phoebus
11:44 05.01.2016
#10994

De tar jo CO2 fordi det er ingen ting å gjøre med vanndamp, som er den helt dominerende drivhusgassen. Svaret på CO2 invirkningen er mest avhengig av hvem som regner.
Stockamateur
12:09 05.01.2016
#10323

Det var da fa.. som SHB solgte i dag! Tok nettopp på 4,45.
gorwell
13:16 05.01.2016
#22095

"i storskalaproduksjon i Norge, og med de lave strømprisene vi har her, så kan du nok produsere H2 til under 25kr/kg her til lands. Uten subsidier, så det er sagt."

Dette er energi-intensiv virksomhet som nok må antas å få samme betingelser som aluminiumsproduksjon og papirproduksjon, dvs priset ut fra allmuens subsidiering av strømmen.

/

Den gode Dr Thomas Weber, "Nobody knows if the hype on the battery-electric vehicle side will pay off. It's not clear. The range isn't clear. The future isn't clear."

Men kommitta til hydrogen-hype'en, det er han...

/

All ære til den som tør (Stock'en). Folk flest bør la være å leke med bilene i gata.

gorwell
Beins
14:04 05.01.2016
#8440

gorwell
Om strømpris kan det diskuteres hva som er en fornuftig storkunderabatt, og hva som er subsidier. Emne for en masteroppgave. Men med 25 kr/kg som utgangspunkt har man mye å gå på for hydrogenets del.

oya4:
Det er du som fremtrer mest som Scientolog eller Jehovas Vitne i denne saken. Hva er det som skulle føre alle disse her ut på ville spor i klimadebatten:

Royal Society i UK, the National Academy of Sciences i USA, American Geophysical Society, European Geophysical Society, American Meteorological Society, European Meteorological Society, Institute of Physics, American Institute of Physics, American Physics Society, World Meteorological Organisation, Tekna, Nito og det meste av det som finnes av naturvitenskapelig miljøer av noe omfang i Vesten.

Phoebus:

Hva er egentlig poenget ditt ?

Endret 05.01.2016 14:08 av Beins
Kjell T. Ringen
15:47 05.01.2016
#13082

gorwell,
Med de 25kr så tar jeg utgangspunkt i markedspris for strøm inkl nettleie-ledd, samt nødvendig investering på kraftnettet som du selv må dekke.

hva er da allmuens subsidiering?
Eid
17:13 05.01.2016
#212

Beins # 8440

Viser til mitt tidligere innlegg(Eid#211)der det var et poeng at gjennomsnittstemperaturen på jorda målt i atmosfæren de siste 17-18 år har vært stabil uten signifikant økning - mens CO2 konsentrasjonen har øket jevnt i denne tidsperioden.

Jeg tillater meg også å sitere fra "Rapporten : Vitenskaplige fakta om klima - side 34(klimaarkivet.no- aktuelt)):
" I 1973 skrev datidens "klimahøvding" Hubert Lamb i UNESCO Chronicle at selv om noen hevdet at CO2 var et viktig element,viste klimadata gjennom mange tidsperioder,også i nyere tid, at mens CO2 megden økte gikk temperaturen ned og vise versa.Det måtte derfor være andre viktige faktorer som medførte klimaendringer".
CO2 hypotesen med CO2 som hovedårsak til klimaendringer synes derforikke fullt ut å stemme med nevnte observasjoner.
Beins
17:56 05.01.2016
#8441

Eid

Du viser egentlig til satelittmålinger fra troposfæren med temperaturer beregnet av John Christy fra UAH - som viser en utflating i perioden 1998-2014. Dette liker klimaskeptikere fordi de kan bruke et ekstremår, 1998, som utgangspunkt.
I 1998 hadde satelittmålingene mye større avvik fra normalen enn overflatemålingene.


Overflatetemperaturen har steget hele tida, over land og hav. Mest over land, noe svakere over hav. Det viser målingen fra NOAA og andre. Så der hvor alt vokser og menneske bor, har det utvilsomt blitt varmere de siste 17-18 årene. Mens satelittmålinger av lufta høyt over oss angir svakere oppvarming.

Men ser vi på tiåret 1991-2000 og 2001-2010 viser også satelittmålingene en oppvarming. Det sier satelittmålerne i RSS klart fra om. Deres målinger er sammenfallende med UAH.

For øvrig vet alle forskere at andre faktorer enn CO2 påvirker klima. Det er andre gasser, eks metan, havstrømmer, vulkanutbrudd og solaktivitet.
Poenget er å påvise hva som er viktigst til enhver tid. Akkurat nå er CO2-nivået høyere enn det har vært på 800 000 år. Main stream forskere ser ingen andre faktorer enn klimagasser som kan forklare oppvarmingen de siste 50-60 årene. Energien fra sola har ikke økt i gjennomsnitt, og vi har hatt store vulkanutbrudd samtidig med oppvarmingen.

Endret 05.01.2016 18:02 av Beins
gorwell
19:40 05.01.2016
#22098

"hva er da allmuens subsidiering?"

Allmuens subsidiering er lik differansen mellom pris til allmuen og pris til den subsidierte enheten? Gidder ikke lete det opp, skal vi si 50 øre pr kWh?

Noen svinepelser i blårussdrakt har sogar tatt verdien av denne subsidieringen (differanse mellom kjøpskontrakt og reell pris i markedet) som de har fått tildelt for å produsere varer og tjenester med dem (og som de ikke eier før de har forbrukt ressursen i samsvar med kjøpskontrakten), inn som formue/inntekt i regnskapene til selskapene.

/

Beins, klimadebatt kan tas på "klimapiss"-tråden.

gorwell
Kjell T. Ringen
19:50 05.01.2016
#13083

gorwell

mulig du ikke gidder å lete det opp, men nå har jeg som nevnt lagt til grunn markedspris, kall det gjerne spotpris - det er den samme prisen du kan kjøpe strøm til. Og lagt til nettleie. Hva er da subsidien du snakker om?

Den kan umulig være 50 øre kwh ettersom kraftprisen som både du og jeg kan kjøpe til er lavere enn dette.
highlander
20:41 05.01.2016
#5288

Alfred Berg på selgersiden:

De 30 største aksjonærene pr 04.01. (NB! husk det er 2+1 virkedag etterslep fra handledato til det er ajour i VPS).
*) sannsynligvis ajour pr handledato 28.12. (pga dager børsen var stengt mellom jul og nyttår)

(endring siden forrige liste av 28.12. i parentes)

1 H2 HOLDING APS DNK 18,62% 126 755 557
2 ELMO HOLDING AS 9,11% 62 000 000
3 STRATA MARINE & OFFSHORE AS 7,63% 51 908 055
4 DATUM AS 7,38% 50 201 468
5 DALLAS ASSET MANAGEMENT AS 3,68% 25 016 292
6 FERNCLIFF MARIS AS 3,28% 22 303 230
7 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG GAMBA 2,58% 17 564 546 (- 1 978 045)
8 ARCTIC FUNDS PLC IRL 2,02% 13 742 603
9 CARNEGIE INVESTMENT BANK DK BRANC DNK 1,38% 9 377 778
10 NORDNET LIVSFORSIKRING AS 1,24% 8 452 549 (+ 630 426)
11 STOREBRAND VEKST 1,08% 7 367 376
12 THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV DEU nom 0,87% 5 951 785
13 THE BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV GBR nom 0,77% 5 213 931 (+ 1 515 255)
14 NORDNET BANK AB SWE nom 0,52% 3 537 192 (+ 431 932)
15 VERDIPAPIRFONDET STOREBRAND OPTIMA 0,51% 3 437 634 (- 200 000)
16 HANEKAMB INVEST AS 0,46% 3 146 457
17 DEUTSCHE BANK AG GBR 0,46% 3 108 870 (- 838 986)
18 CARNEGIE INVESTMENT BANK DK BRANC DNK nom 0,42% 2 888 888 (- 1 800 000)
19 NETFONDS LIVSFORSIKRING AS 0,38% 2 564 737 (-72 188)
20 BNP PARIBAS SEC. SERVICES S.C.A FRA nom 0,37% 2 500 000 (- 1 930 000)
21 NEW NEL HYDROGEN AS 0,35% 2 355 136
22 VERDIPAPIRFONDET DNB SMB 0,34% 2 300 000
23 OLA STORMYR INVEST AS 0,33% 2 254 281 (+ 552 920)
24 ELLINGVÅG INGVE 0,33% 2 230 000
25 VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG AKTIV 0,30% 2 034 797 (- 600 000)
26 PEDERSEN ROAR CHARLES 0,27% 1 865 000
27 DEUTSCHE BANK AG GBR nom 0,27% 1 860 406 (INN)
28 J.P. MORGAN BANK LUXEMBOURG SA LUX nom 0,27% 1 858 396
29 GADE LEIF JOHAN 0,26% 1 800 000
30 LCS AS 0,26% 1 752 991

UT av listen:

VERDIPAPIRFONDET ALFRED BERG NORGE 1 700 000 (UT)
Beins
23:03 05.01.2016
#8442Hverken ESA eller WTO ser på de gunstige kraftkontraktene til norsk tungindustri som subsidier. Det har bl.a å gjøre med stordriftsrabatter

Men folk kan fritt bruke begreper som de vil - uten dermed å ha definisjonsmakt.
Kjell T. Ringen
08:11 06.01.2016
#13084

beins

mitt utgangspkt med 25kr/kg tar altså ikke høyde for gunstige kraftkontrakter - subsidier som gorwell snakker om.
Skulle man fra H2-industrien oppnå gunstige og langsiktige kraftkontrakter, inkl nettleie-leddet, så vil man kunne redusere 25kr/kg tilsvarende og selvsagt øke konkurransekraften for H2 ytterligere.
OldNick
09:16 06.01.2016
#17678

En litt datert artikkel om utfordringer for introduksjon av brenselscelledrevne biler i California, ved at 3 FC bil-leverandøer ble utfordret å svare på 10 spørsmål.

En del interessant info kom frem som også har mer almen interesse (utenfor California)

10 Questions On Hydrogen Fuel-Cell Cars To Ask Toyota, Honda & Hyundai

John Voelcker, Green Car Reports
Oct. 16, 2014


I et av spørsmålene kom bl.a. dette svaret:

What sector of private enterprise now sees a profit-making business in building stations and selling hydrogen as a fuel? What sector of industry will those stations come from? Who will risk the capital to build thousands of hydrogen fueling stations at $1 million to $3 million apiece?

Here, the California Fuel Cell Partnership was the most informative.

"Most current stations are developed by industrial gas companies, including Air Products, Air Liquide, and Linde.

"New companies such as Hydrogen Frontier, First Element Fuel, and Stratos Fuel see a future in building hydrogen stations and selling fuel.

I California synes ingen å ha hørt om NEL eller H2-logic altså.

Det er store, multinasjonale gass-leverandørselskap som vil dominere dette markedet - også. Tipper NEL kan bli deltaker gjennom oppkjøp/fusjon.
______

Bare en kommentar til hvor konkurransedyktig H2-elektrolysører kan være.

Alle H2-elektrolysører vil levere ren H2 (si renhet >99.5% H2 - resten er O2)

På den andre siden produseres ca. 8kg O2 for hver kg H2 som produseres.

Smarte investeringer vil også forsøke å gjøre bruk av den produserte oksygenet, som nok for distribuert produksjon av H2 vanskelig vil kunnne utnyttes.

Men i storskala anlegg bør O2 også markedsføres. Kundene her vil primært være industri, og O2 er et ikke ubetydelig marked for de store industri gass-selskapene.

Jeg har ingen oppdaterte tall, men trolig er etterspørselen av O2 worldwide i området 2 mill tonn/d. Det dominerende markedet (tonnagemessig) er i stålindustrien.

Mye av dette vil produseres i on-site O2-fabrikker (luft-separasjon), men noe vil leveres fra industrigass-selskapene også.
______

En kommentar til renud #11209

Jeg leste nettopp linken, og der fremkom følgende - sakser:

E.ON said the P2G unit in Falkenhagen in eastern Germany, operated in a partnership with Swissgas AG, has a capacity of 2 megawatts and can pump out 360 cubic meters of hydrogen every hour.

2 MW/360 Nm3/h = 5.56 kWh/Nm3 = 5.56 x 22.4/2 = 62.3 kWh/kg H2.

Regner med det er H2 levert ved relevant trykk for naturgass rørledningen.

Altså - litt høyere enn mitt anslag på 60 kWh/kg H2 basert på NEL-tall (se OldNick #17640)

Det sies ingenting om H2-elektrolyseteknologi eller leverandør av H2-elektrolysør.

360 Nm3/h H2 er en middels stor elektrolysør, som også NEL kan levere.

Endret 06.01.2016 09:16 av OldNick
Stockamateur
10:20 06.01.2016
#10325

Negativ kursutvikling i NEL. Jeg hadde ikke fått satt stoppen engang før det ble veldig aktuellt med nettopp stopp...

Lemper ut hvis det etablerer seg under 4.
808Eight
10:31 06.01.2016
#3

Lurer på om den vanvittig hausingen som har foregått på Hegnar forumet påvirket oppgangen vi så i desember. Har fulgt med i kulissene der og det har vært svært mye skriverier og tilnærmet gestapo tendenser hvis en kom med NEL kritikk...
Varsling på tema     Varsling på stikkord
StockTalk er en tjeneste levert av Kreateam Consult AS. Orgnr. 911 839 806 MVA
Adresse: Postboks 39 Holmlia, 1201 Oslo. Email: st@stocktalk.no Tlf. 40 07 31 70
Kontakt oss | Hjelp | Regler | Sett som startside | Legg til favoritter